Referat Integrationsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm Cakmak (Direkte valgt) Dragan Milenkovic (Direkte valgt) Feza (Collette) Feruzi (Direkte valgt) Hüdaverdi Kilic (Direkte valgt) Ilker Eser (Direkte valgt) Natasha Vilusic (Direkte valgt) Pricilla Lützhøft (Direkte valgt) Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt) Zeki Kibar (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt - suppleant) Waled Al-Gailany (Center for Job og Arbejdsmarked, udpeget medlem) Dorthe Qvist Greve (Områdesekretariatet, udpeget medlem) Philip Læborg (Tilforordnet fra Byrådet) Per Christensen ( Tilforordnet fra Byrådet (stedfortræder)) Fraværende: Begüm Cakmak Ilker Eser Zeki Kibar Carol Pimer Krogstrup Dorthe Qvist Greve Philip Læborg Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Opdatering af Idræts- og fritidspolitik Integrationspris Integrationsrådets indsats for øget forældreinddragelse og -samarbejde Ansøgning til Integrationsrådet - dykning Meddelelser Eventuelt...11 Bilagsliste...12

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet

3 Integrationsrådet Mødedato Side Opdatering af Idræts- og fritidspolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28386 Integrationsrådet Idræts- og fritidspolitik med ændringer (5).pdf Indledning/Baggrund Den 24. september 2012 godkendte Byrådet den nuværende Idræts- og Fritidspolitik. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog i mødet d. 4. februar 2015 den eksisterende idræts- og fritidspolitik med enkelte redaktionelle ændringer og opdateringer. Den opdaterede idræts- og fritidspolitik forelægges Integrationsrådet til høring. Af bilag fremgår Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik. Ændringerne og opdateringerne er markeret med gult. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og fritidspolitikken bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om at: vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne borgere indgår i og bidrager til fællesskabet vi skal tilbyde og profilere os på unikke fritidsaktiviteter, kulturelle oplevelser samt årlige events, der definere kommunen alle skal opleve, at der er nem adgang til at være aktiv med gode muligheder for et sundt liv Sagsfremstilling Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes vision om, at Helsingør bidrager til størst mulig livskvalitet for borgere. Idræts- og fritidspolitikkens sætter rammerne for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv for alle borgere i Helsingør Kommune. Idræts- og fritidspolitikken bygger på syv overordnede fokusområder: Det frivillige børne- og ungearbejde. Andre foreninger, kulturelle og sociale foreninger, m.fl. Idræt og bevægelse i skole og institution. Foreningsidræt. Eliteidræt og talentudvikling. Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet. Den folkeoplysende voksenundervisning. Derudover er der udarbejdet en række overordnede målsætninger der går på tværs af fokusområder:

4 Integrationsrådet Mødedato Side 4 Synliggøre vores foreningsliv for alle borgere. Arbejde for at de kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter udnyttes optimalt. Understøtte og styrke de fysiske rammer for forenings- og institutionslivet samt de selvorganiserede borgere. Profilere Helsingør som en attraktiv idræts- og fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events. Skabe en platform for videndeling i idræts- og fritidslivet. Lette de administrative krav til idræts- og fritidslivet. Synliggøre og videreudvikle tilskudsordninger for foreningslivet. Konkretiseringen af politikken skal føre til opfyldelse af målsætningerne og politikkens formål. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejder handlingsplanerne i samarbejdet med Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget samt idræts- og fritidslivets aktører. Desuden indgår andre områder, som går på tværs af politikken og som er selvstændigt beskrevet: Tværgående målsætninger. Brugerinddragelse. Rammer for fritidslivet. Information og begivenheder. Samspil og projekter på tværs. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Idræts- og Fritidspolitikken forelægges til høring i Integrationsrådet. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Ilker Eser, Zeki Kibar, Carol Pimer Krogstrup, Dorthe Qvist Greve, Philip Læborg Integrationsrådet har ingen kommentarer til ændringerne

5 Integrationsrådet Mødedato Side Integrationspris 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1114 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet drøftede ønsker og idéer til Integrationsprisen i maj Der var blandt medlemmerne et ønske om at udsætte Integrationsprisen til foråret Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Medborgerskabspolitikken: Integrationsprisen kan sætte fokus på medborgerskab blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund Sagsfremstilling Integrationsrådet fastlægger rammerne for Integrationsprisen, herunder: Hvornår skal prisen overrækkes? Skal prisen overrækkes på Multikulturel Festival? Den økonomiske ramme Skal borgerne kunne indstille kandidater? Økonomi/Personaleforhold Integrationsrådets samlede budget for 2015 er kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Integrationsrådet tager stilling til om der skal uddeles en Integrationspris i foråret 2015 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Ilker Eser, Natasha Vilusic, Zeki Kibar, Carol Pimer Krogstrup, Dorthe Qvist Greve, Kristina Kongsted Punktet udskudt til næste møde Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Ilker Eser, Zeki Kibar, Carol Pimer Krogstrup, Dorthe Qvist Greve, Philip Læborg Integrationsrådet besluttede at uddele integrationsprisen på Multikulturel Festival den 30. maj opfordre borgere, foreninger, virksomheder m.fl. til at indstille kandidater til prisen via Facebook og Helsingør Kommunes annoncer i lokalaviserne at Integrations næste ordinære møde flyttes fra den 13. til den 29. april. På dette møde tager Rådet stilling til hvem der skal modtage Integrationsprisen 2015

6 Integrationsrådet Mødedato Side 6

7 Integrationsrådet Mødedato Side Integrationsrådets indsats for øget forældreinddragelse og - samarbejde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1003 Integrationsrådet Projektskitse forældreindsats, Integrationsrådet.pdf Indledning/Baggrund Byrådet har reserveret kr. til Integrationsrådet til et projekt om forældreinddragelse. Pengene kommer fra den Sociale Særtilskudspulje. Integrationsrådet havde i januar inviteret to af kommunens fagfolk på området til at fortælle om udfordringer og muligheder i forældreinddragelse. Relation til vision og tværgående politikker Indsatsen er en del af Helsingør Kommunes fokus på tidlig indsats, herunder det aktive medborgerskab. Sagsfremstilling Arbejdsgruppen fremlægger de foreløbige ideer til en indsats. Projektets formål er at styrke forældreinddragelsen omkring én eller flere skoler, herunder Ø At styrke forældrenes deltagelse i forældremøder Ø At give forældrene flere redskaber til at understøtte deres børns skolegang Ø At styrke netværk på tværs af forældre i klassen fx hjælp til SkoleIntra Økonomi/Personaleforhold Byrådet har reserveret til Integrationsrådets indsats. Integrationsrådet kan derudover anvende en del af sit eget budget til indsatsen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at Integrationsrådet drøfter projektets videre udvikling Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Ilker Eser, Zeki Kibar, Carol Pimer Krogstrup, Dorthe Qvist Greve, Philip Læborg Integrationsrådet bakkede op om arbejdsgruppens idéer bad arbejdsgruppen om at drøfte ideerne med én eller flere skoler.

8 Integrationsrådet Mødedato Side Ansøgning til Integrationsrådet - dykning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3600 Integrationsrådet Ansøgning Dykkerliv i Vapnagård.pdf Indledning/Baggrund Integrationsrådet har modtaget en ansøgning fra en lokal dykker, der ønsker at tilbyde prøvedyk til beboere i Vapnagård. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Formålet med dykningen er at understøtte sunde fællesskaber på i Vapnagård. Ansøgningen påpeger følgende Ansøgeren vil tilbyde et gratis prøvedyk Målgruppe: Alle beboere i Vapnagård (min. 12 år) Foregår fra Snekkersten strand i sommerperioden Varighed ca. 2 timer pr. hold af 8 deltagere Ansøgeren er uddannet dykker instruktør Deltagerne er dækket af ansøgers forsikring Økonomi/Personaleforhold Ansøgeren søger om kr. der skal dække udgifter til folder, slidtage af udstyret, luftpåfyldning mm. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at dykkerprojektet evt. etableres i samarbejde med helhedsplan, fritidsklub, værested eller lokal forening. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Begüm Cakmak, Ilker Eser, Zeki Kibar, Carol Pimer Krogstrup, Dorthe Qvist Greve, Philip Læborg Integrationsrådet ønsker ikke at støtte aktiviteten

9 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund Waled al-gailany, Center for Job og Uddannelse, informerede om den aktuelle situation på flygtningeområdet. Birgitte Kongsted er ny leder af integrationsteamet i Center for Job og Uddannelse og det forventes derfor at Birgitte overtager Waled al-gailanys plads i Integrationsrådet. Mere pædagogisk personale i dagtilbud orientering om ansøgning fra Helsingør Kommune. Vigtige datoer: 1. marts - Ældre med etnisk minoritetsbaggrund, Laden, Vapnagård, kl marts fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget. 29. april Integrationsrådsmøde (flyttet fra 13. april) 30. maj Integrationspris, Kulturhavnen 11. juni Integrationsrådsmøde 23. september 2015 temaarrangement med Beskæftigelsesudvalget

10 Integrationsrådet Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet har fået en ansøgning fra Vapnagård FK 1972 efter udsendelse af dagsorden. Foreningen ønsker at tilbyde asylansøgere mulighed for at spille fodbold i klubben. Integrationsrådet vil gerne behandle ansøgningen på næste møde.

11 Integrationsrådet Mødedato Side 11 Bilagsliste 2. Opdatering af Idræts- og fritidspolitik 1. Idræts- og fritidspolitik med ændringer (5).pdf (13790/15) 4. Integrationsrådets indsats for øget forældreinddragelse og -samarbejde 1. Projektskitse forældreindsats, Integrationsrådet.pdf (42106/15) 5. Ansøgning til Integrationsrådet - dykning 1. Ansøgning Dykkerliv i Vapnagård.pdf (42157/15)

12 Bilag: 2.1. Idrà ts- og fritidspolitik med à ndringer (5).pdf Udvalg: Integrationsrà det Mødedato: 19. februar Kl. 18:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 13790/15

13 Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

14 Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 2. udgave 2014 Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto: Torben Sørensen, Kristian Karrebæk, Kim Hansen, Claus Birch Ny-dansk Ungdomsråd Helsingør Kommune

15 Indholdsfortegnelse Forord 4 Opbygning af politikken 5 Formål 6 Tværgående målsætninger 6 Fokusområder - Det frivillig børne- og ungearbejde 7 - Andre foreninger, kulturelle og sociale foreninger 8 - Idræt og bevægelse i skole og institution 9 - Foreningsidræt 10 - Eliteidræt og talentudvikling 11 - Den selvorganiserede idrætsog fritidsaktivitet 12 - Den folkeoplysende voksenundervisning 13 Brugerinddragelse 14 Rammer for fritidslivet 15 - Faciliteter 15 - Tilskud 15 - Udviklingspulje 15 Information og begivenheder 16 - Events og begivenheder 16 - Information og synliggørelse 16 Samspil og projekter på tværs 17 - Samspil med øvrige politikker 17 - Partnerskaber 17 - Afgrænsning af aktiviteter 17 - Særlige grupper/projekter på tværs 18 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

16 Forord Fritiden er et af de rum, der er med til at give os mening og glæde i hverdagen. Nogle går til sprogundervisning på aftenskole eller dyrker idræt i den lokale idrætsforening. Andre løber en tur, cykler mountainbike i skoven, mødes i kunstforeningen eller tager til foredrag og debatmøder. Børnene går bl.a. til spejder, musik, dans eller håndbold, og de ældre spiller golf eller går stavgang. Helsingør Kommune ønsker med idræts- og fritidspolitikken skabe grundlag for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv med attraktive og unikke muligheder, der er kendetegnet af kvalitet, fordybelse, bevægelse, talentudvikling, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab. Idræts- og fritidspolitikken bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om at: vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne borgere indgår i og bidrager til fællesskabet vi skal tilbyde og profilere os på unikke fritidsaktiviteter, kulturelle oplevelser samt årlige events, der definere kommunen alle skal opleve der er nem adgang til at være aktiv med gode muligheder for et sundt liv Politikken er kommunens grundlag for samarbejdet med foreninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Med politikken er der skabt en synlig og overordnet ramme for udvikling på området i de kommende år. Det er et redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde til at realisere visioner og konkrete indsatser. Politikken er et resultat er en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børneog ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem temamøder og dialogmøder har haft mulighed for at komme med konkret input i form af holdninger og idéer til politikken. Tak til alle, der har bidraget konstruktiv med forslag og holdninger til politikken. Helsingør Kommune ser frem til et godt samarbejde om at føre disse ud i livet. Borgmester Benedikte Kiær Politikken inddrager de lovbestemte retningslinjer fra den ny reviderede folkeoplysningslov. En del af politikken vil være rettet mod at underbygge samspillet mellem Helsingør Kommunes øvrige politikker og kommuneplaner, bl.a. sundhedspolitikken, børne- og ungepolitikken, medborgerskabspolitikken samt idekatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Formand for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idrætsog fritidsområdet i tæt samarbejde med institutions- og skoleområdet. 4 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

17 Opbygning af politikken I denne folder kan du læse Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik og retning for fremtiden. Idræts- og fritidspolitikkens tager udgangspunkt i et overordnet formål. Formålet spænder over en strategi med syv fokusområder, som repræsenterer en bestemt målgruppe i politikken. For hvert fokusområde er der opstillet nogle målsætninger. Ud fra idræts- og fritidspolitikken udarbejdes efterfølgende handleplaner for konkrete aktiviteter til udmøntning af politikken. Handleplanerne er helt centralt for politikkens virke. Konkretiseringen af politikken skal føre til opfyldelse af målsætningerne og politikkens formål. En del af politikken vil være rettet mod tværgående samarbejder, brugerinddragelse samt rammer for fritidslivet. Vision og formål Tværgående målsætninger Fokusområder Det frivillig børne- og ungearbejde Andre foreninger, kulturelle og sociale foreninger Idræt og bevægelse i skole og institution Foreningsidræt Eliteidræt og talentudvikling Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Den folkeoplysende voksenundervisning Brugerinddragelse Rammer for fritidslivet Information og begivenheder Samspil og projekter på tværs Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

18 Formål for politikken Idræts- og fritidspolitikkens formål er at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, talentudvikling, fordybelse, fællesskab, bevægelse, demokrati og aktivt medborgerskab. Tværgående målsætninger Det er vigtigt med et stærkt tværgående og helhedsorienteret samarbejde for at skabe et helstøbt fritidsliv. Derfor skal kommunens ressourcer sættes i spil både på tværs af fritidslivets aktører, men også i forhold til borgere, institutioner, kommune og erhvervsliv. Idræts- og fritidspolitikken skal være med til at understøtte og udvikle det tværgående arbejde i politikkens syv fokusområder. Fokusområderne skal ses i en sammenhæng, eftersom de på hver deres måde, men især sammen, medvirker til at realisere politikkens formål om at arbejde for et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv for kommunens borgere. Idræts- og fritidspolitikken bygger på syv tværgående målsætninger på tværs af fokusområder. I politikken indgår andre tværgående områder. Disse findes i afsnittene; Brugerinddragelse, Rammer for fritidslivet, Information og begivenheder og Samspil og projekter på tværs. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og styrke vores foreningsliv for alle borgere arbejde for at de kommunale og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter udnyttes optimalt understøtte og styrke de fysiske rammer for forenings- og institutionslivet samt de selvorganiserede borgere profilere Helsingør som en attraktiv idrætsog fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events skabe en platform for videndeling i idræts- og fritidslivet lette de administrative krav til idræts- og fritidslivet synliggøre og videreudvikle tilskudsordninger for foreningslivet 6 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

19 Det frivillige børne- og ungearbejde Definition: De foreninger, der udfører et arbejde med børn og unge indenfor fritidsområdet og hvor der arbejdes frivilligt og ulønnet. Dette er kendetegnende for bl.a. spejder- og rollespilsgrupper. Status: Der findes 22 foreninger i Helsingør Kommune, der primært arbejder med børn og unge. Disse foreninger har ca medlemmer, hvoraf ca er under 25 år. Af disse foreninger tegner spejdergrupperne sig for 12 foreninger (grupper) med ca. 600 medlemmer, hvoraf ca. 475 er under 25 år. En del af foreningerne deltager i arrangementer som foreningsdag, events i kommunen samt afholder bl.a. aktiviteter på spejdercentret Gurredam og børne/ungearrangementer som fx rollespil og teater. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og udvikle det frivillige børneog ungearbejde samt sikre mangfoldighed i foreningstilbuddene øge foreningsdeltagelsen blandt børn og unge med fokus på deltagelse og fastholdelse i et aktivt fritidsliv indtænke de frivillige børne- og unge foreninger som samarbejdspartner ved nye tiltag i kommunen bidrage til opkvalificering af undervisere, instruktører og ledere både med henblik på foreningsudvikling samt fastholdelse og rekruttering af de frivillige i foreninger Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

20 Andre frivillige foreninger, kulturelle og sociale foreninger, m.fl. Definition: Foreninger, der udfører frivilligt og ulønnet arbejde inden for det brede foreningsliv. Det kan være indsatser for børn, unge og voksne, og det kan være sociale tiltag, frivillige yder til gavn for andre end én selv. Status: Der findes et bredt og varieret foreningsliv i kommunen. Det drejer sig for eksempel om musikforeninger, kor, etniske foreninger, kunstforeninger, historieforeninger, teaterforeninger, patientforeninger, sociale foreninger og ældreforeninger. Hvert år bliver der desuden afholdt en del arrangementer som koncerter, foredrag og informationsmøder en del af disse arrangementer er gratis. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... gøre det nemmere at være frivillig samt synliggøre og udvikle det frivillige foreningsarbejde sikre mangfoldighed i foreningstilbuddene arbejde på at integrere Helsingør Kommunens frivillighedscenter i foreningslivet og borgernes hverdag bidrage til opkvalificering af undervisere, ledere og instruktører på fritidsområdet gennem dialog med det frivillige foreningsliv 8 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

21 Idræt og bevægelse i skole og institution Definition: Den idræt og bevægelse som børn og unge dyrker i institutions- og skoleregi. Status: Der foregår mange bevægelsesaktiviteter i dagtilbud, skole/sfo og fritidsklubber. Daginstitutioner og SFOer arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner Krop og bevægelse og skoler med forenklede Fælles Mål for faget idræt, samt med motion og bevægelse i den understøttende undervisning. Alle kommunale skoler kan via portalen skoleplus.nu (Den Åbne Skole i Helsingør Kommune) indgå samarbejdsaftaler omkring bl.a. foreningsaktiviteter i skoletiden. Enkelte skoler samarbejder med Dansk Skoleidræt omkring skolesport, legepatruljer og idrætsstævner. Helsingør Kommune har en idrætslinje fra 7.-9 klasse på en skole, to fritidsklubber har idræt som deres profil og 10-klasseskolen har en idrætslinje. Samtlige daginstitutioner certificeres som idrætsinstitutioner fra Kommunen afholder årligt 10 skoleidrætsstævner med deltagelse af ca børn og Fritter Cup for SFO børn med deltagelse af ca børn pr. skoleår. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... sikre at idræt og bevægelse har en central rolle i daginstitutioner, skoler/sfo og fritidsklubber arbejde på at højne trivsel og bevægelsesglæde hos børn gennem koblingen bevægelse og læring i dagtilbud og skole skabe helhed i børnenes hverdag, hvor de kan gå direkte fra skole og institution til idræts-/spejder-, og anden fritidsaktivitet med fokus på fysisk udfoldelse have fokus på aktiviteter for de motorisk usikre og inaktive børn i alderen 3-9 år Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

22 Foreningsidræt Definition: Foreningsidræt er idræt og motion, som er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de lokale foreninger. Status: Helsingør Kommune har 130 idrætsforeninger, som har medlemmer hvoraf ca er under 25 år. idrætsforeninger. Derved får målgruppen - udover et tilbud om motion - også en mulighed for at være en del af det fællesskab, som foreningsidrætten repræsenterer. Helsingør Kommunes idrætsforeninger har desuden mulighed for at nå ud med deres aktiviteter til alle borgere i kommunen via FIT DEAL, der er en internetsbasseret markedsføringsportal. FIT DEAL er fleksibelt og kan tilpasses ind i en travl hverdag. Udover almindelige foreningsaktiviteter afholdes der stævner og sportsevents med deltagelse af internationale, nationale og lokale idrætsudøvere. En del foreninger i kommunen udfører opgaver inden for bl.a. skole-, sundheds- og integrationsområdet fx skolesport, skoleplus.nu, som er en digital samarbejdsplatform for skoler og foreninger. Desuden bidrager idrætsforeninger med aktiviteter, hvor der bl.a. er fokus på naturoplevelser, samvær for hele familien samt inkludering af børn, unge og voksne med generelle indlæringsproblemer. Ældremotion udmøntes gennem nye og eksisterende aktiviteter i regi af Helsingør Kommunes Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... understøtte og udvikle de bedst mulige rammer for foreningsidrætten skabe et idrætsmiljø, der bygger på et bredt tværkulturelt samarbejde understøtte og styrke samarbejder, erfarings- og videns udveksling idrætsforeninger imellem samt mellem idrætsforeninger og børne- og ungeinstitutioner bidrage til opkvalificering af trænere og ledere uanset udgangspunkt både med henblik på foreningsudvikling samt fastholdelse og rekruttering af de frivillige i foreninger gennem dialog med foreningsidrætten fremme inklusionen af handicapidræt i almenidrætten, således at borgere med en funktionsnedsættelse - fysisk, psykisk eller et udviklingshandicap - kan dyrke deres idræt i kommunens idrætsforeninger side om side med foreningernes øvrige medlemmer at have fokus på at flere ældre borgere skal have mulighed for at dyrke motion og derigennem styrke ældre borgers muligheder for at være selvhjulpne længst muligt i eget hjem 10 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

23 Eliteidræt og talentudvikling Definition: Eliteidræt er defineret som idræt, der enten er på eller indenfor en overskuelig fremtid kan udvikles til topidræt på nationalt og/eller internationalt niveau. Talentudvikling er sportsgrenens og talentudviklingsmiljøets systematiske arbejde for at udvikle talenternes personlige, sociale og sportslige færdigheder til det niveau, der kræves på højeste internationale seniorniveau. Status: Helsingør Kommune er fra udpeget til Team Danmark Elite Kommune. Eliteidræt og talentudvikling er primært organiseret i Helsingør Talent & Elite, som består af idrætslinjen på Borupgårdskolen samt Helsingør Eliteidræts Akademi. I Helsingør Kommune arbejder ca. 5-8 foreninger med eliteidræt og talentudvikling. Talentudvikling sker i et samarbejde mellem Helsingør Talent og Elite samt klubberne. Helsingør Talent & Elite tilbyder disciplintræning i tennis, fodbold, håndbold, atletik og svømning. Fra 2015 tilbydes desuden idrætsgymnastik, rytmisk gymnastik og golf. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... skabe et eliteidrætsmiljø, der bygger på samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger med henblik på at skabe tilgang af de nødvendige ressourcer, til gavn for talentudvikling og elite fortsat fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune fortsat styrke samarbejdet mellem idrætsliv, uddannelse og hverdag for idrætstalenter, eliteudøvere og trænere med fokus på et sammenhængende og koordineret idrætsstilbud for de årige profileres som en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

24 Den selvorganiserede idrætsog fritidsaktivitet Definition: Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet spænder over mere spontane aktivitets- og samværsformer som f.eks. udfoldelse af idræt og leg (fx skating, cykling, vandaktivitet eller løb) i kommunale byrum, anlæg og i naturen. Status: Borgerens idræts- og fritidsvaner uden for organiserede foreninger. På landsplan anslås omkring 2/3 af den voksne befolkningen dyrker regelmæssigt selvorganiseret idræts- og fritidsaktivitet. For børn og unge er det omkring 60 procent, som dyrker en eller anden form for selvorganiseret aktivitet på egen hånd eller med venner. Målsætninger Helsingør Kommune ønsker at... synliggøre og fremme de selvorganiseredes adgang til faciliteter og anlæg i nærmiljøet, byrummet og naturen øge mulighederne for fleksibel deltagelse og tilknytningsmuligheder i idræts- og fritidsaktiviteter i foreningerne understøtte den selvorganiserede idrætsog fritidsaktivitet med henblik på at skabe trivsel, velværd og sundhed for alle kommunens borgere arbejde på at synliggøre selvorganiserede idræts- og fritidsaktiviteter samt skabe adgang til faciliteter i kommunen for selvorganiserede via Helsingør kommunes medieplatform 12 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

25 Den folkeoplysende voksenundervisning Definition: Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og voksne sammen, hvor til der er tilknyttet deltagerbetaling. Voksenundervisningen har en bred vifte af tilbud inden for bevægelse, kulturfag, kreative fag, madlavning, IT, sprogundervisning m.m. Voksenundervisningen er ikke en del af et reelt uddannelsesforløb og som borger opnår man derfor ingen formel studiekompetence ved deltagelse i undervisningen. Til gengæld får den enkelte borger mulighed for at øge sine almene og faglige indsigt og færdigheder. Derved styrkes evnen og lysten til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Status: I Helsingør Kommune arrangerer aftenskoler og folkeoplysende foreninger voksenundervisning, studiekredse, foredrag og debataftener med en samlet deltagelse af ca borgere. Helsingør Kommune bidrager til, at voksenundervisningen skal være et attraktivt tilbud til kommunens borgere ved at yde undervisningstilskud, tilskud til debatskabende aktiviteter og foredrag. Målsætninger Helsingør Kommune vil... synliggøre, styrke og udvikle den lokale folkeoplysende voksenundervisning give mulighed for, at alle, uanset udgangspunkt, kan deltage i undervisning, der bidrager til personlig udvikling - alment, kulturelt og fagligt understøtte voksenundervisningen i arbejdet med at sikre borgerne gode muligheder for oplysning, oplevelser, dialog og faglighed samt udbyde tilbud, rettet mod borgere med specielle behov bidrage til at aftenskolerne skal være et attraktivt tilbud til kommunens borgere Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

26 Brugerinddragelse Ifølge folkeoplysningslovens 35, stk. 2 skal den virksomhed, der kan få tilskud (foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper), repræsenteres i et brugerudvalg. Udvalgets formål er, at rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idrætsog fritidslivs ønsker og behov. Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik. I Helsingør kommune varetages denne funktion af Idræts- og fritidsforum. Idræts- og fritidsforum har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdets virke. Forummet kan i særlige tilfælde træffe beslutning om og udføre opgaver, der er tillagt forummet inden for de rammer og retningslinjer, der er fastsat af Byrådet. Idræts- og fritidsforum er høringspart i og kan stille forslag til: ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og fritidspolitikken budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet de overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning de overordnede rammer for fordeling og udlån af kommunale lokaler Idræts- og fritidsforum kan træffe beslutning om: tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper indsendelse af foreningsindberetning afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven Idræts- og fritidsforum består af 7 udpegede medlemmer fra følgende områder: 2 medlemmer fra Idrætsrådet 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd 1 medlem fra Folkeoplysningens Samråd 1 repræsentant fra kulturelle- og øvrige foreninger 2 medlemmer fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg uden stemmeret Udover forummet vil de tre eksisterende samråd indenfor området (Idrætsråd, Spejdernes Fællesråd og Aftenskolernes Samråd) være høringsorgan i alle spørgsmål indenfor deres respektive områder. 14 Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik 2014

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere