Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!"

Transkript

1 DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008

2

3 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat af til inspiration. Først mødes vi i de enkelte arbejdsgrene til forskellig inspiration og samtale om arbejdet i lokalgrupperne og på landsplan. Senere på dagen skal vi sammen lære at blive mere attraktive lokalforeninger. Lørdag foregår selve delegeretmødet, hvor MBUF s styrelse fremlægger en beretning for 2007 og et arbejdsprogram for Her bliver også tid til samtale og diskussion. På delegeretmødet fremlægges også regnskab og budget for landsarbejdet. Så skal der tages stilling til forslag. I år er der forslag til ændring af vedtægterne for MBUF. Til sidst skal vi have valgt medlemmer til MBUF s styrelse, revisorer og ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens årskonference og Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde. Om aftenen har Odense menighed arrangeret et spændende program, hvor vi kan slappe af og være sammen. Det er ikke bare, fordi det står i vedtægterne, at vi holder dette årlige delegeretmøde, men for at give medlemmerne ude i lokalforeningerne mulighed for gennem deres delegerede/repræsentanter at påvirke forbundets arbejde og udvikling. Fordi vi er en paraplyorganisation med fi re arbejdsgrene, er det også vigtigt at mødes jævnligt på tværs for at inspirere hinanden og sammen fi nde en fælles kurs. MBUF styrelsen vil dette år ikke læse beretningerne højt, men på anden vis lægge op til samtale om arbejdet og fremtiden. Derfor understreges det, at det er vigtigt at have læst beretningerne grundigt hjemmefra. Det vil fx være en rigtig god ide, hvis man i lokalforeningen forinden kan mødes og diskutere beretning og forslag, så de delegerede er bedst muligt forberedt. Hvis du er med på delegeretmødet for første gang, byder vi dig særligt velkommen. Delegeretmødet 2007 besluttede netop at gøre det gratis at være med for at tiltrække så mange som muligt. Du opfordres til at stille spørgsmål til ting, du undervejs ikke forstår eller synes er mærkeligt; måske kan vi lære noget nyt og blive bedre til at holde delegeretmødet! På gensyn d. 17. april i Odense MBUF Styrelsen

4 Indhold Vision for MBUF...6 Program...7 MB inspirationsmøde...8 MM inspirationsmøde...9 MS inspirationsmøde...10 MU inspirationsmøde...11 Deleretmødets dagsorden...12 Forkortelser...13 Liste over grupper i MBUF...14 Grupper der søger optagelse i MBUF...14 Beretning til MBUF delegeretmøde Tidsopgørelse for konsulent...28 Arbejdsprogram...29 Langtidskalender...31 MBUF regnskab MB regnskab MM regnskab MS regnskab MU regnskab Bevillinger MBUF budget MB budget MM budget MS budget MU budget Statistik for MBUF...47 Statistik for MB...50 Statistik for MM...51 Statistik for MS...52

5 Forslag...53 Forslag til vedtægtsændringer...54 Liste over opstillede (foreløbig)...59 Dokumenter til orientering...60 Intro til ungdomsdelegater...50 Intro til DUF delegeretmøde...62 Kommende ansættelser - behovsbeskrivelse...63 Retningslinier for bevillinger...66 Retningslinier for jubilæumsgaver...68 De nuværende ansattes arbejdsopgaver...69 MBUF-årbog...70 Noter...71 Klar, Parat, Start!

6 6 Vision for MBUF MBUF ønsker et arbejde som - er inspireret af Gud - er præget af menneskelige relationer, nærværende ledelse og omsorg for den enkelte - har troværdige og entusiatiske ledere - har aktiviteter, som er relevante, stabile, udviklende og af høj kvalitet Vision for Metodistkirkens Spejderarbejde - At der er et spejderarbejde i alle menigheder med glade børn og unge, der elsker at være spejdere - At vi har et spejderarbejde, hvor børn og unge lytter til Guds ord, er hensynsfulde og hjælpsomme, er til at stole på, værner om naturen, tager medansvar for hjem, menighed og samfund, lytter til andres mening og selv tager standpunkt. - At vi har et spejderarbejde, hvor lederne har et gensidigt, givende og udviklende fællesskab Vision for Metodistkirkens Musikarbejde - At vi har et musikarbejde, som udbreder det kristne budskab gennem sang og musik - At vi har et musikarbejde, som tilbyder støtte til uddannelse, udvikling og inspiration Vision for Metodistkirkens Børnearbejde - At have et børnearbejde i alle menigheder, hvor der er engagerede ledere, der vil hjælpe børnene til at vokse i deres tro. - At have et børnearbejde, hvor der er plads og overskud til alle børn. - At have et børnearbejde, hvor der er udvikling og aktivitet i: Myretuen Søndagsskolen/Børnekirken Klubben Børnekor/Børnegospel/ Musikalsk Legestue Vision for Metodistkirkens Ungdomsarbejde - At have et teenage-/ungdomsarbejde i alle menigheder og på landsplan, der opbygger og inspirerer unge til oplevelser sammen med Gud - At teenage-/ungdomsarbejdet bliver synlig både på landsplan og i lokalklubberne

7 Program 7 Torsdag 19:30 Kaffe og varme hveder 21:00 Åbningsgudstjeneste Fredag 8:00 Morgenmad, inspirationsmøde for Metodistkirkens Spejdere begynder 9:00 Inspirationsmøder for Metodistkirkens Børnearbejde, Metodistkirkens Musikarbejde og Metodistkirkens Ungdomsforbund 12:00 Frokost 13:00 Inspirationsmøder fortsætter 14:30 Kaffe 15:00 Den attraktive lokalforening inspiration til at vende udviklingen og få fl ere medlemmer 18:30 Aftensmad 20:00 Trio Fabula: Forundringen 21:00 Café, Nintendo og bold 22:30 Særlig tid til Gud Lørdag 8:00 Morgenmad 8:45 Morgensamling 9:00 Delegeretmøde 12:00 Frokost 13:30 Delegeretmøde fortsat 15:00 Kaffe 15:30 Delegeretmøde fortsat 19:00 Festaften afsked med DM 21:00 Café, Nintendo og bold 22:30 Særlig tid til Gud Søndag 9:00 Morgenmad 10:00 Gudstjeneste med konfi rmation Frokost med menigheden Kom og få wii-arm

8 8 MB inspirationsmøde Kære MB-leder! Nu er der gået et år og det er tid til at mødes igen. Vi håber I har lyst til at komme og dele jeres tanker og oplevelser omkring arbejdet med børn, og være i dialog med os om, hvad I synes vi skal fremover. Vi håber på at se jer og få en dejlig dag sammen med jer! Kærlig hilsen Claudia Mørch (tidligere Deubler) og Christina K. Sørensen Derudover sætter vi tid af til at lære nye ting. Nogle af MB s dejlige medlemmer

9 MM inspirationsmøde 9 Dagsorden for MM inspirationsmøde udsendes hurtigst muligt på mail. Kontakt Sara Alsted Flinck hvis du er interesseret, og ikke har fået dagsordnen tilsendt. Alle sangstjerner er velkomne i MM Joy and Comfort har fejrede i års jubilæum

10 10 MS inspirationsmøde Dagsorden 1. Velkomst og indledning v. Peter 2. Valg af dirigent og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Spejderråd 5. Fremtidige inspirationsmøder 6. Lokale ansættelser 7. Seniorarrangementer 8. Tilbagemelding fra udvalg: Seniornatløb 2007 Old Scout 2007 PFT 2007 LPK 2008 MUS Kursus Koordinator: Christian Mik kelsen; Sommerlejr 2009: oplæg ved udvalg. Spejderråd 9.0 Nedsættelse af nye udvalg: 9.1 seniorsommerlejr seniornatløb PFT 9.4 Old scout Sommerlejr 2009; AG Christensen, Christian Mikkel sen, Jonas Morsbøl, Maria Grevit 9.6 Seniorweekend MUS udvalg 9.8 Depot v. Eivind 9.9 Kursus koordinator Christian Mikkelsen 9.10 Hjemmeside 9.11 Pigespejdernes fællesråd. Signe Just 9.12 Danske Drengespejderes fællesråd. Christian Mikkelsen 9.13 Spejderråd 9.14 Himmel og Jord 10. Evt. Dagsordenen er på plads og det er tid til en slapper

11 MU inspirationsmøde 11 Vi skal i år, med Tines hjælp, tale mere konkret om hvad vi gerne vil have der sker i MU i fremtiden. Vi skal også kigge lidt tilbage på året der er gået, og der synes vi godt at vi kan klappe os lidt på skulderen, for vi har god deltagelse til vores landsarrangementer. Vi glæder os til at høre lidt om hvad der sker lokalt. Vi er på vej... opad Venlig Hilsen Karen Brogaard og Andreas Morsbøl, Lands- og vicelandsleder. Sådan så det ud på sidste års inspirationsmøde

12 12 Delegeretmødets dagsorden 1. Konstituering - herunder valg af: a) Dirigent b) Sekretærer c) Stemmetæller d) Justeringsudvalg 2. Optagelse af nye grupper 3. Godkendelse af forbundets indberetning for det foregående år samt arbejdsplaner for indeværende og det efterfølgende kalenderår. 4. Godkendelse af forbundets regnskab og budget. 5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse ilinger. 6. Behandling af fremsatte forslag - herunder forslag til fællesarrangementer og -indsamlinger. 7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag. 8. Valg af: a) Formand og næstformand for MBUF-styrelsen b) 8 medlemmer til MBUFstyrelsen c) 2 revisorer samt suppleanter for disse d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference f) Forslagskomite 9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det efterfølgende delegeretmøde. 10. Eventuelt. Forhandlingerne igang på sidste års delegeretmøde

13 Forkortelser 13 BMK CGF DM DUF EMYC LPK MB MBUF MBUR MM MNYC MS MU PFT TUF YCGF Børne Medarbejder Konference Copenhagen Gospel Festival (MM) Delegeretmøde Dansk Ungdoms Fællesråd Metodistkirkens Europæiske Ungdomsråd Landspatruljekonkurrence (MS) Metodistkirkens Børnearbejde Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund Metodistkirkens Børne- og Ungdomsråd (lokalt) Metodistkirkens Musikarbejde Metodistkirkens Nordiske Ungdomsråd Metodistkirkens Spejdere Metodistkirkens Ungdomsarbejde PatruljeFørerTræning (MS) Tro Udvikling Fællesskab (weekend for tidligere konfirmander) Young Copenhagen Gospel Festival (MM) Kan vi holde balancen?

14 14 Liste over grupper i MBUF Pkt. 2 MB Frederikshavn MB Rønne MB Strandby MB Svendborg MB Vejle MB Århus MB Solrød MS Esbjerg MS København MS Odense MS Rønne MS Strandby MS Århus MU Strandby MU Vejle MU Århus MM Gladsaxe MM København MM Junior København MM Odense MM Rønne MM Strandby MM Vejle MM Århus Grupper der søger optagelse i MBUF MU Esbjerg Velkommen tøser!

15 Beretning til MBUF s delegeretmøde 2008 Pkt SÅ LANGT HAR GUD HJULPET OS (1. Samuel 7,12) Med disse ord fra Det Gamle Testamente vil vi sætte fokus på, at vende medlemsudviklingen i MBUF. Verset er hentet fra historien om Samuel, der, lille og svag som han er, redder israelitterne i en svær tid, fordi han er tro overfor Guds kald. Han placerer en stor sten på stedet, hvor fi listrene er blevet besejret og kalder den for Eben Ezer med begrundelsen: Så langt har Gud hjulpet os. Og dette blev vendepunktet. Vi er små I MBUF er vi få og små, men hvis vi er tro overfor vores kald er der, om Gud vil, en vej frem. Et godt gammelt motto siger: Ved Guds hjælp og lidt håndkraft skal det nok gå. Lad dette være til trøst og opmuntring. Vi skulle gerne i tiden fremover vokse i størrelse, for dette vil blive alt afgørende for vores overlevelse. Der sker en masse gode ting lokalt og nationalt, hvilket denne beretning også vil afsløre, men når vi ser på medlemstallene, er det meget dystert, det går alt for hurtigt tilbage og i sidste ende er det medlemstallet som tæller, og ikke det at vi selv synes, vi gør det rigtigt godt. Antallet af medlemmer under 30 år er nu faldet til kun lidt over 450, fordelt på 4 arbejdsgrene i 11 byer. Det er en katastrofe, for vi mener stadig, at børne- og ungdomsarbejdet er den absolut vigtigste kilde til nye medlemmer af vores kirke, hvorfor enhver metodist nu må gå ind og tage ansvar. Ny styrelse MBUF valgte sidste år en stort set ny styrelse med ny ledelse. Det forgangne år er derfor brugt på at tale visioner, mål, midler og strategier med udgangspunkt i tidligere oplæg. Samtidig har styrelsen sammen med konsulenten lavet en del praktisk arbejde i form af velkomstfoldere, regelsæt for ansøgninger, beskrivelser af opgaver samt nye forslag til strategier og metoder, hvorfor det fremtidige forhold til samarbejdspartnere og diverse strukturer er ændret væsentligt. Samarbejde på tværs MBUF har startet et tæt samarbejde med kirkens landsledelse. Der er lagt helt nye planer for afholdelse af fælles årskonference og delege-

16 16 retmøde fra Endvidere er der gjort væsentlige tiltag for at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne. I 2007 blev der afholdt samtaler med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og der er nu senest taget initiativ til et fællesmøde med baptisternes og missionsforbundets børne- og ungdomsorganisationer, alt sammen med det formål at få vendt den nedadgående statistik og gøre brug af fælles erfaringer, strategier og initiativer. Fremtidige ansættelser Samtidig er alle MBUF s ansættelser taget op til revision. Her er lagt helt nye strategier, fremtidigt vil der blive tale om løbende projektansættelser med udgangspunkt i arbejdsopgaver og lokalenheder. Der bliver herved et større fokus på det lokale arbejde og hjælp til at skaffe ressourcer og økonomiske midler. Blandt andet vil der blive gjort en større indsats for at gøre brug af kommunale støtteordninger samt støtte fra lokalmenigheden. Det er lokalt vi skal vokse - nu skal udviklingen vendes. Lederweekend Der blev ved sidste DM talt om en lederweekend, men en rundspørge til lokalforeningerne tilkendegav en meget lille interesse herfor, derfor valgte styrelsen at bruge kræfterne på andet arbejde. Fælleslejr Den stort og fi nt planlagte fælleslejr 2008 måtte vi i februar desværre afl yse, idet der hen over efteråret og frem til jul var gået en del galt i informationen. Det var en svær beslutning at tage det er heller ikke sikkert den var rigtig men vi tror, at vi med de erfaringer og nye aftaler, der nu er lavet, står styrkede ved afholdelse af en stor fælles festival/sommerkirke/ jubellejr i Meget godt materiale er genbrugt, og der foreligger nu en fast køreplan med mange gode, engagerede folk. Så reserver allerede nu uge 31 i sommeren Kommunikationsstrategi I året, som gik, er der arbejdet med kommunikationsstrategien. Den minimeres, men der vil fremover blive taget fat i såvel hjemmeside som elektroniske nyhedsbreve, ligesom der sammen med kirkens ledelse skal udarbejdes en fornyet plan for fællesbladet Himmel og Jord. Økonomi Desværre er det trods en ihærdig indsats i 2007 ikke lykkedes at gøre brug af de budgetterede midler, dette selvom styrelsen har været særdeles rundhåndet med hensyn til bevillinger. Lokale enheder opfordres til at bruge MBUF og landsledelserne. Det er blevet nemt at ansøge, såvel blanketter som retningslinier er let tilgæn-

17 gelige, og mulighederne er mange kom bare i gang med nye tiltag, eller frisk de gamle op. Pengene er til for at komme ud at arbejde, de skal ikke stå passive på en bankkonto. Ansatte Endelig skal rettes en stor tak til vore 2 ansatte, som på hver deres felt har gjort en god indsats. Der er styr på det økonomiske, på forholdet til DUF og på vores ansøgninger om tipsmidler m.v. Hvad angår konsulenten har der været gjort en stor og uvurderlig indsats i forholdet til lokalforeningerne. Ikke mindst det meget vigtige arbejde med at få sat gang i MU igen, synes at lykkes, en vigtig krumtap i MBUF og kirken. Der er ydet en formidabel indsats omkring udviklingen af styrelsens arbejdsmetoder. Konsulenten har arbejdet meget synligt over stort set hele landet. Der er arbejdet med den lokale lederudvikling, og lederplejen er forsat sat i højsædet. Med sine fantastiske evner og gaver som forkynder og formidler, har konsulenten formået at engagere, forny og udfordre. Ikke mindst i andagtslivet og i arbejdet med det personlige gudsforhold, har den enkelte oplevet en udfordring og en tilskyndelse af stor åndelig værdi. Vi håber at kunne fortsætte samarbejde under en eller anden form. En stor tak Sluttelig skal der naturligvis også lyde en stor tak opad for den berigelse, vi i det daglige oplever i arbejdet blandt børn og unge. Tak til landslederne for et stort engagement og tak til hver enkelt i forbundet, som med sine forbønner og sin arbejdsindsats er fundamentet i MBUF, uden hverdagens lokale helte, var der ikke noget forbund eller nogen kirke. I det efterfølgende bringes konsulentens og arbejdsgrenenes selvstændige beretninger. Med dem ønsker vi, Guds rige velsignelse over enhver i vort forbund. Vi tror på, at der er en fremtid. Måske kommer det ikke til at foregå helt så dramatisk som med Samuel i Det Gamle Testamentes beretning, men selvom vi er små, kan vi i tro med Guds hjælp (og lidt håndkraft) kæmpe os større for til stadighed at kunne påvirke børn og unge med evangeliet om Herren Kristus. Det bedste af alt er, at Gud er med os, Han, som har hjulpet os så langt, Han vil fortsat hjælpe. Måtte dette tema være os alle til berigelse og opmuntring. Konsulenten i felten 17

18 18 Konsulentens beretning v. Tine Gjessø TUF er kommet for at blive Tro, Udvikling/Ungdom og Fællesskab er fi re weekender over to år for konfi rmerede. Se mere på konfi rmand.blogspot.com. I september 2007 var der TUF for tredje gang, nu med 30 deltagere og 9 ledere, hvilket var næsten mere end dobbelt så mange deltagere end de to første lejre. Vi inviterer omkring 100 unge personligt, så der er stadig noget at arbejde på. Til gengæld oplevede vi, at fl ere havde taget en ven med hjemmefra. Samtidigt er TUF nu ved at være godt kendt rundt omkring i forbundet og kirken, og årets konfi rmander, der vil blive inviteret til september-weekenden kan næsten ikke vente. Samtidig har vi nu en gruppe unge, der opfatter sig selv som TUFfere og som efterspørger fl ere weekender for dem udover det 2-årige koncept. Vi arbejder på at tilbyde de gamle TUFfere en overbygning på TUF til næste TUFweekend, hvor de har en noget program for sig. TUF er stadig et MBUF-projekt med deltagere og ledere, der har baggrund i fl ere arbejdsgrene. Der er også et godt samarbejde med kirkens præster. Der er ingen tvivl om, at den helt store motivationsfaktor for at tage på TUF er kammeratskabet, og det vil vi selvfølgelig støtte ved fortsat at lave et program, der giver plads til at udvikle venskaber. Samtidig oplever vi også positiv respons på det åbne debatforum og eksperimentarium, som TUF er med hensyn til formidling af tro. Vi forsøger at give de unge redskaber til at forholde sig til tro i et klima, der er præget at åbenhed og frihed, men også udfordring. Lederuddannelse Brug af den lokale lederuddannelse var mindre i 2007 end året før, men der er kommet nye aftaler til i foråret Det er altid spændende at komme ud og møde de lokale ledere. Det er ikke alle foreninger, der har fået besøg af mig i min ansættelsestid, mens nogle har brugt mig fl ere gange. Ikke for at fremhæve nogen men spejderne i København må siges at være superbrugere af konsulenten med hele 6 besøg siden Der er stadig mulighed for at få en aftale i forsommeren, hvis I ønsker undervisning, inspiration eller blot en samtale om arbejdet i lokalforeningen. Kontakt mig, og vi fi nder ud af noget. Hvis vi skal vende udviklingen i MBUF har vi brug for mere udannelse både lokalt og på landsplan. Det virker til, at der ikke altid er overskud til at refl ektere over det, vi gør. En del af opgaven som leder af det

19 lokale arbejde er også at opmuntre til og skabe muligheder for uddannelse. Det handler ikke om at presse de frivillige yderligere med krav men om at styrke dem til arbejdet. Nogle gange er vi bare for få til at skabe ordentlig, kontinuerlig uddannelse. Spejdernes patruljeførertræning er en stor og glædelig undtagelse. De enkelte arbejdsgrene i MBUF kan med fordel kigge efter mere inspiration fra andre organisationer og kirker i fremtiden. Kontakt 2007 var et lejrår, hvor jeg deltog i spejderlejr, børnelejr og teenageweekend, samt spejdernes patruljeførertræning. Det har været et stort privilegium at være med. Jeg har oplevet betydningen af at have længere tid til kontakt. Det har givet en god kontakt til især de helt unge, som jeg klart kan bruge i min forberedelse af undervisning og forkyndelse. Tid til kontakt og samvær fører også til gode samtaler om liv og tro. Himmel & Jord Bladet har to spejdermedarbejdere og en ungdomsmedarbejder. Der mangler fortsat nogle, der kan skrive om gospel. Jeg skriver børnesiden og bidrager til temaer og andet fra MBUF. Det er sjovt at skrive artikler, og jeg bruger mine ture rundt om i landet og deltagelse i lejre til at fi nde stof og billeder. Jeg får respons, men ikke så meget fra MBUFferne. Læser I bladet? Hvilke tanker har I om det? Hvem vil fremover skrive til børnesiden og om gospel? Ved slutningen af min ansættelse Jeg har nu i snart tre år arbejdet for MBUF på tværs af arbejdsgrene og har haft den glæde at møde mange forskellige mennesker og opleve, hvordan de forskellige arbejdsgrene har forskellige styrker. Lad mig bare nævne nogle få: Gospelkorene når ugentligt hundredvis af mennesker i alle aldre, der kan lide at synge. De udlever en anden form for kirke, hvor budskabet opleves og videregives med kroppen. Spejderne er et stærkt fællesskab både blandt ledere og deltagere. Et fællesskab, der giver gode kræfter og ideer til at nå børn og unge ude i byerne og til at skabe nogle gode landsarrangementer. Børnearbejdet er mest synligt ude i menighederne. Her brænder man for og er gode til at formidle evangeliet for børn på en sjov og vedkommende måde. Ungdomsarbejdet er på vej frem igen. De samler deltagere på tværs af arbejdsgrenene og giver dem mulighed for oplevelser på tværs af hobbyer. Især MS og MU har en stor styrke i landsarbejdet, og der skabes blandt især teenagerne mange kontakter på tværs af landet. 19

20 20 Tanker om MBUF I MBUF har vi blandt ledere såvel som deltagere nogle, der brænder for deres særlige arbejdsgren og nogle, som er engageret i fl ere arbejdsgrene. Det er naturligt. MBUF er et fællesskab, der formes af dets medlemmer, men også af dets relation til Metodistkirken. Flere ret små forbund kan i en organisation som MBUF hjælpe hinanden økonomisk og ressourcemæssigt. Det giver fx større mulighed for ansættelser, men også for gensidig sparring. Fx har styrelsesmedlemmerne arbejdet med at give hinanden sparring på tværs af arbejdsgrenene. MBUF er et udtryk for, at vi ikke bare kan én ting, men vores historie viser os, at visionen om at fortælle om Gud til børn og unge kan skabe nye arbejdsgrene alt efter de behov, vi møder. Jeg håber, at MBUF om 5 år kan sige: så meget længere har Gud hjulpet os! Indberetning for Metodistkirkens Børnearbejde (MB) v. Claudia Mørch og Christina K. Sørensen Tilbageblik Tiden fl yver af sted og før man får set sig om er endnu et år gået har været et dejligt år i MB, hvor der er sket ting og sager. Der har været børnelejr med temaet Skatten i himlen, som blev holdt på Solborgen. Det var en uge med skønt vejr, glade og energirige børn, smilende og opmærksomme unge og voksne, som hyggede sig. Det var rigtig dejligt, at der igen var en børnelejr, og vi håber, at vi igen kan komme ind i en fast rytme. I september var der MB sang- og musikdag i Århus, hvor vi havde besøg af Søren Brynjolf og Christian. Der var fuld fart over feltet hele dagen. Christian var sammen med den ældste gruppe børn, som spillede på trommer, sang og dansede. Søren Brynjolf havde sin abe med, fortalte gode historier og legede sanglege med børnene. Så er MB s nyhedsbrev blevet søsat. Det kommer ca. hver 3. måned og er tiltænkt ledere i børnearbejdet. Gemmer vi os i MBUF? Frem over stepperne I 2008 vil der fortsat komme nyhedsbreve. Vi håber, de giver lidt inspiration og er med til at give en følelse

21 i lokalforeningerne af, at vi ude hænger sammen på et større plan. Vi vil gerne have fl ere historier ude fra jer lokalt, så hvis I har en god historie fra jeres arbejde, vil vi gerne høre fra jer! Det tror vi giver både inspiration, men også en følelse af fællesskab. Vi vil i dette år gerne sætte fokus på ledere og uddannelse af dem med hovedvægt på nye unge ledere. Forhåbentlig får vi arrangeret en weekend, hvor der vil blive tid til fællesskab, inspiration og lidt ny viden. Derudover kommer der også børnemedarbejderkonference (BMK) igen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d november Vi ønsker, at Metodistkirkens Børnearbejde på landsplan er præget af et godt fællesskab både blandt børnene og de voksne, og er et forum, hvor Guds evangelium bliver forkyndt. Vi håber I har lyst til at hjælpe os med dette! Til sidst vil vi gerne sige tak til jer, som gør et stort stykke arbejde med børnene ude lokalt. Det er et stort og vigtigt arbejde at få udfordret børnenes tro, så de kommer til at kende Gud bedre og bedre og elske ham mere og mere men også super sjovt og spændende! Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres arbejde! Indberetning for Metodistkirkens Musikarbejde (MM) v. Sara Alsted og Anne Kaehne Endnu engang har det været et yderst aktivt år i MM. Der er stadig stor interesse for at synge gospel i et af Metodistkirkens mange gospelkor og det er da noget at glæde sig over! Som altid har korene været fl ittige og aktive og har arrangeret en masse workshops og undervisning, som MM velvilligt og gerne bidrager til. I det forgange år har der ligeledes været stor interesse for indkøb af nyt lyd- og lysudstyr til forskellige kor. Det er jo altid positivt at korene gerne vil udvikle deres fremtræden og gøre deres koncerter endnu bedre gennem brug af forskelligt udstyr. Men indkøb af lyd- og lysudstyr har været til stor diskussion i MM af fl ere grunde. Ikke bare fordi sådanne indkøb er voldsomt dyre og forholdsvis let forgængelige, men også fordi MBUF kan komme i vanskeligheder. Det er nemlig ikke alle midler MBUF får tilført udefra, som det er tilladt at bruge til sådanne slags indkøb. Styrelsen er endnu ikke sikker på, hvordan udfordringen kan løses, men der arbejdes på sagen. Lige nu er der forskellige løsningsforslag i støbeskeen og vi håber det bliver løst på en måde, så alle bliver tilfredse. 21

22 22 Et andet emne, der har været fokus på i det forgange år, er korene, som har valgt ikke at være medlem af MBUF. MM vil gerne i dialog med disse kor og høre deres bevæggrunde for fravælgelsen af MBUFmedlemskabet og fi nde ud af hvordan vi eventuelt kan ændre deres holdning til medlemskabet. Selvom MM sommetider kan være en svær størrelse at arbejde med, glæder vi os meget til endnu et fantastisk år fyldt med udfordringer og ikke mindst input fra jer sangere derude! Ja, som I måske kan fornemme, har der været nogle tunge emner oppe og vende på årets møder, som langt fra er uddebatteret. Derfor er det også med stor glæde, at MM midt i alle diskussionerne og ansøgningerne, har formået at gennemføre fl ere af de tiltag der blev fremlagt på DM For eksempel er der til stor glæde for mange blevet afholdt en lovsangsdag. Det var en vellykket og givende dag, som vi håber, kan blive til en årlig tradition. Ligeledes er der blevet indkøbt gospel cd er med tilhørende noder, som med tiden skal indgå i en omrejsende nodebank. MM for fuld musik Derudover er der selvfølgelig stadig gang i både Copenhagen Gospel Festival og Young Copenhagen Gospel Festival og en hel masse andre tiltag; såsom at lave en fælles kordag for alle Metodistkirkens kor og opbygge et adressekartotek, så der kan sendes MM nyhedsbreve rundt.

23 Indberetning for Metodistkirkens Spejdere (MS) v. Peter Uth og Louise Hjort Jubilæums- og lejrår 2007 var et spejderår, et spejder jubilæumsår. Vi har set tilbage, vi har set frem ad, men først og fremmest har det været vigtigt for os, at også 2007 blev et år pakket med gode oplevelser for børn og unge i MS. Under en uges sommerlejr på Krogsholt havde mange af os årets mest intensive spejderoplevelse, men 2007 bød naturligvis også på andre spejderarrengementer, hvor soveposen, uniformen og det gode humør blev luftet. Når man fylder 100 år kommer man til at tænke på mange ting, f.eks. hvorfor man stadig er her, hvad man skal bruge fremtiden til, og om man stadig er i verden nogle år ude i fremtiden. Disse ting har vi også tænkt over i MS og vil fortsat gøre det. Vi har en berettigelse Landsledelsens svar på disse fundamentale overvejelser er, at spejderarbejdet stadig har sin berettigelse i Danmark. Der er mange børn og unge, der ikke har det godt i de sociale sammenhænge, de er i. Der er mange, der har en holdning til jordens natur, men der er få, der er vant til at opholde sig i den, og der er mange der i spejderarbejdet fi nder en meningsfyldt måde at være kristen på. Det er derfor vi stadig tror på en fremtid for spejderarbejdet i Danmark og i Metodistkirken. Det arbejde, der foregår i de lokale grupper og det, der foregår, når vi mødes til landsarrangementer, er et arbejde på højt kvalitativt niveau. Når man snakker med børn og voksne i spejderuniform, er det langt overvejende positive oplevelser, der gives udtryk for. Naturligvis er der på alle områder plads til forbedringer, men sådan vil det nok altid være, og det er landsledelsens opfattelse, at det arbejde, der foregår, er noget vi alle kan være stolte af. Statistik Alligevel står vi ved dette DM med en statistik, der ikke yder retfærdighed til den kvalitet, vi mener, der er i spejderarbejdet. Efter at vi i 2006 kunne konstatere en lille fremgang, må vi i år erkende, at det atter er gået den forkerte vej. Og igen i år må vi konstatere, at vi ikke har fundet frem til lige præcis de forhold, vi skal ændre for at blive fl ere. Vi skal ikke måle os selv på, om vi er mange eller ej, og vi skal ikke bilde os selv ind, at alting bliver let, når bare man er mange, men vi må også se i øjnene, at hvis vi ikke formår at vokse, så er det et spørgsmål om tid. før vi er så små, at et landsarbejde på det nuværende niveau ikke er 23

24 24 muligt. Mister vi de landsdækkende arrangementer bliver det overalt vanskeligt at opretholde det lokale arbejde,og vi er på den måde afhængige af hinanden, store grupper som små. På inspirationsmødet i år vil vi derfor bruge tid på at drøfte, hvordan vi løfter spejderideen ind i fremtiden. Organisatorisk tilpasning Inspirationsmødet kommer også til at handle om en organisatorisk tilpasning. I de år MBUF har haft sin nuværende forretningsgang, har vi i spejderarbejdet manglet et arnested til nye ideer og vilde projekter. I år har vi i form af Spejderrådet fået et organ, der skal tage sig af netop disse ting, og Spejderrådet har i starten af år 2008 udsendt et inspirationshæfte over årstemaet Fremtiden. DM besluttede i 2007, at der skal arbejdes frem mod at afholde kirkens årskonference og MBUFs delegeretmøde sammen for at opnå større samhørighed mellem kirken og MBUF. Dette arbejde er godt i gang, men det stiller også nogle udfordringer til spejderne. Vi kan næppe fortsætte med at bruge en hel dag på vores inspirationsmøde, og det er derfor landsledelsens håb, at den del af inspirationsmødet, der har forretningsmæssig, koordinerende og besluttende karakter kan ligges et andet sted, så vi i stedet kan bruge inspirationsmødet på at inspirere hinanden. Landsledelsen vil på inspirationsmødet i år foreslå, at spejderrådet bliver det sted, hvor de forretningsmæssige, koordinerende og besluttende opgaver lægges. Med dette forslag følger også nødvendigheden af at bemyndige spejderrådet på en formel måde. Fremtiden Spejderarbejde er karakteriseret ved, at man ikke blot snakker om tingene, man gør også noget ved det. Derfor vil vi ikke nøjes med at snakke om fremtiden, vi vil i 2008 bevæge os ind i den på nogle af de møder og ture, vi skal på. Lands Patrulje Konkurrencen, hvor landets bedste patrulje skal fi ndes, vil i år tage deltagerne med til fremtidens spejderarbejde, spejderrådet vil følge op med inspirations materialet og udsende endnu et inspirationshæfte således, at planlægningen af et par møder eller en patruljetur kan gøres lidt lettere. Landsledelsens håb for dette arbejdsår er, at alle MS ere vil deltage i diskussionen om fremtiden samt, at alle MS ere vil få en oplevelse af, hvad fremtiden ser ud som, føles som og smager af, og vi er spændte på hvilken fremtid, Gud leder os ind i.

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

1. Session fredag den 8. maj 2009 kl. 10.15-12.30.

1. Session fredag den 8. maj 2009 kl. 10.15-12.30. Side 1 Indledning 1. Session fredag den 8. maj 2009 kl. 10.15-12.30. ÅK-xx henviser til Årskonferencens dagsorden. DM-x henviser til MBUF s delegeretmødes dagsorden. ÅK-A1 Indledning Biskop Christian Alsted

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 3 Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Snart tilmeldingsfrist Om 8 dage d- 15. april - når

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere