Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!"

Transkript

1 DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008

2

3 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat af til inspiration. Først mødes vi i de enkelte arbejdsgrene til forskellig inspiration og samtale om arbejdet i lokalgrupperne og på landsplan. Senere på dagen skal vi sammen lære at blive mere attraktive lokalforeninger. Lørdag foregår selve delegeretmødet, hvor MBUF s styrelse fremlægger en beretning for 2007 og et arbejdsprogram for Her bliver også tid til samtale og diskussion. På delegeretmødet fremlægges også regnskab og budget for landsarbejdet. Så skal der tages stilling til forslag. I år er der forslag til ændring af vedtægterne for MBUF. Til sidst skal vi have valgt medlemmer til MBUF s styrelse, revisorer og ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens årskonference og Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde. Om aftenen har Odense menighed arrangeret et spændende program, hvor vi kan slappe af og være sammen. Det er ikke bare, fordi det står i vedtægterne, at vi holder dette årlige delegeretmøde, men for at give medlemmerne ude i lokalforeningerne mulighed for gennem deres delegerede/repræsentanter at påvirke forbundets arbejde og udvikling. Fordi vi er en paraplyorganisation med fi re arbejdsgrene, er det også vigtigt at mødes jævnligt på tværs for at inspirere hinanden og sammen fi nde en fælles kurs. MBUF styrelsen vil dette år ikke læse beretningerne højt, men på anden vis lægge op til samtale om arbejdet og fremtiden. Derfor understreges det, at det er vigtigt at have læst beretningerne grundigt hjemmefra. Det vil fx være en rigtig god ide, hvis man i lokalforeningen forinden kan mødes og diskutere beretning og forslag, så de delegerede er bedst muligt forberedt. Hvis du er med på delegeretmødet for første gang, byder vi dig særligt velkommen. Delegeretmødet 2007 besluttede netop at gøre det gratis at være med for at tiltrække så mange som muligt. Du opfordres til at stille spørgsmål til ting, du undervejs ikke forstår eller synes er mærkeligt; måske kan vi lære noget nyt og blive bedre til at holde delegeretmødet! På gensyn d. 17. april i Odense MBUF Styrelsen

4 Indhold Vision for MBUF...6 Program...7 MB inspirationsmøde...8 MM inspirationsmøde...9 MS inspirationsmøde...10 MU inspirationsmøde...11 Deleretmødets dagsorden...12 Forkortelser...13 Liste over grupper i MBUF...14 Grupper der søger optagelse i MBUF...14 Beretning til MBUF delegeretmøde Tidsopgørelse for konsulent...28 Arbejdsprogram...29 Langtidskalender...31 MBUF regnskab MB regnskab MM regnskab MS regnskab MU regnskab Bevillinger MBUF budget MB budget MM budget MS budget MU budget Statistik for MBUF...47 Statistik for MB...50 Statistik for MM...51 Statistik for MS...52

5 Forslag...53 Forslag til vedtægtsændringer...54 Liste over opstillede (foreløbig)...59 Dokumenter til orientering...60 Intro til ungdomsdelegater...50 Intro til DUF delegeretmøde...62 Kommende ansættelser - behovsbeskrivelse...63 Retningslinier for bevillinger...66 Retningslinier for jubilæumsgaver...68 De nuværende ansattes arbejdsopgaver...69 MBUF-årbog...70 Noter...71 Klar, Parat, Start!

6 6 Vision for MBUF MBUF ønsker et arbejde som - er inspireret af Gud - er præget af menneskelige relationer, nærværende ledelse og omsorg for den enkelte - har troværdige og entusiatiske ledere - har aktiviteter, som er relevante, stabile, udviklende og af høj kvalitet Vision for Metodistkirkens Spejderarbejde - At der er et spejderarbejde i alle menigheder med glade børn og unge, der elsker at være spejdere - At vi har et spejderarbejde, hvor børn og unge lytter til Guds ord, er hensynsfulde og hjælpsomme, er til at stole på, værner om naturen, tager medansvar for hjem, menighed og samfund, lytter til andres mening og selv tager standpunkt. - At vi har et spejderarbejde, hvor lederne har et gensidigt, givende og udviklende fællesskab Vision for Metodistkirkens Musikarbejde - At vi har et musikarbejde, som udbreder det kristne budskab gennem sang og musik - At vi har et musikarbejde, som tilbyder støtte til uddannelse, udvikling og inspiration Vision for Metodistkirkens Børnearbejde - At have et børnearbejde i alle menigheder, hvor der er engagerede ledere, der vil hjælpe børnene til at vokse i deres tro. - At have et børnearbejde, hvor der er plads og overskud til alle børn. - At have et børnearbejde, hvor der er udvikling og aktivitet i: Myretuen Søndagsskolen/Børnekirken Klubben Børnekor/Børnegospel/ Musikalsk Legestue Vision for Metodistkirkens Ungdomsarbejde - At have et teenage-/ungdomsarbejde i alle menigheder og på landsplan, der opbygger og inspirerer unge til oplevelser sammen med Gud - At teenage-/ungdomsarbejdet bliver synlig både på landsplan og i lokalklubberne

7 Program 7 Torsdag 19:30 Kaffe og varme hveder 21:00 Åbningsgudstjeneste Fredag 8:00 Morgenmad, inspirationsmøde for Metodistkirkens Spejdere begynder 9:00 Inspirationsmøder for Metodistkirkens Børnearbejde, Metodistkirkens Musikarbejde og Metodistkirkens Ungdomsforbund 12:00 Frokost 13:00 Inspirationsmøder fortsætter 14:30 Kaffe 15:00 Den attraktive lokalforening inspiration til at vende udviklingen og få fl ere medlemmer 18:30 Aftensmad 20:00 Trio Fabula: Forundringen 21:00 Café, Nintendo og bold 22:30 Særlig tid til Gud Lørdag 8:00 Morgenmad 8:45 Morgensamling 9:00 Delegeretmøde 12:00 Frokost 13:30 Delegeretmøde fortsat 15:00 Kaffe 15:30 Delegeretmøde fortsat 19:00 Festaften afsked med DM 21:00 Café, Nintendo og bold 22:30 Særlig tid til Gud Søndag 9:00 Morgenmad 10:00 Gudstjeneste med konfi rmation Frokost med menigheden Kom og få wii-arm

8 8 MB inspirationsmøde Kære MB-leder! Nu er der gået et år og det er tid til at mødes igen. Vi håber I har lyst til at komme og dele jeres tanker og oplevelser omkring arbejdet med børn, og være i dialog med os om, hvad I synes vi skal fremover. Vi håber på at se jer og få en dejlig dag sammen med jer! Kærlig hilsen Claudia Mørch (tidligere Deubler) og Christina K. Sørensen Derudover sætter vi tid af til at lære nye ting. Nogle af MB s dejlige medlemmer

9 MM inspirationsmøde 9 Dagsorden for MM inspirationsmøde udsendes hurtigst muligt på mail. Kontakt Sara Alsted Flinck hvis du er interesseret, og ikke har fået dagsordnen tilsendt. Alle sangstjerner er velkomne i MM Joy and Comfort har fejrede i års jubilæum

10 10 MS inspirationsmøde Dagsorden 1. Velkomst og indledning v. Peter 2. Valg af dirigent og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Spejderråd 5. Fremtidige inspirationsmøder 6. Lokale ansættelser 7. Seniorarrangementer 8. Tilbagemelding fra udvalg: Seniornatløb 2007 Old Scout 2007 PFT 2007 LPK 2008 MUS Kursus Koordinator: Christian Mik kelsen; Sommerlejr 2009: oplæg ved udvalg. Spejderråd 9.0 Nedsættelse af nye udvalg: 9.1 seniorsommerlejr seniornatløb PFT 9.4 Old scout Sommerlejr 2009; AG Christensen, Christian Mikkel sen, Jonas Morsbøl, Maria Grevit 9.6 Seniorweekend MUS udvalg 9.8 Depot v. Eivind 9.9 Kursus koordinator Christian Mikkelsen 9.10 Hjemmeside 9.11 Pigespejdernes fællesråd. Signe Just 9.12 Danske Drengespejderes fællesråd. Christian Mikkelsen 9.13 Spejderråd 9.14 Himmel og Jord 10. Evt. Dagsordenen er på plads og det er tid til en slapper

11 MU inspirationsmøde 11 Vi skal i år, med Tines hjælp, tale mere konkret om hvad vi gerne vil have der sker i MU i fremtiden. Vi skal også kigge lidt tilbage på året der er gået, og der synes vi godt at vi kan klappe os lidt på skulderen, for vi har god deltagelse til vores landsarrangementer. Vi glæder os til at høre lidt om hvad der sker lokalt. Vi er på vej... opad Venlig Hilsen Karen Brogaard og Andreas Morsbøl, Lands- og vicelandsleder. Sådan så det ud på sidste års inspirationsmøde

12 12 Delegeretmødets dagsorden 1. Konstituering - herunder valg af: a) Dirigent b) Sekretærer c) Stemmetæller d) Justeringsudvalg 2. Optagelse af nye grupper 3. Godkendelse af forbundets indberetning for det foregående år samt arbejdsplaner for indeværende og det efterfølgende kalenderår. 4. Godkendelse af forbundets regnskab og budget. 5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse ilinger. 6. Behandling af fremsatte forslag - herunder forslag til fællesarrangementer og -indsamlinger. 7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag. 8. Valg af: a) Formand og næstformand for MBUF-styrelsen b) 8 medlemmer til MBUFstyrelsen c) 2 revisorer samt suppleanter for disse d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference f) Forslagskomite 9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det efterfølgende delegeretmøde. 10. Eventuelt. Forhandlingerne igang på sidste års delegeretmøde

13 Forkortelser 13 BMK CGF DM DUF EMYC LPK MB MBUF MBUR MM MNYC MS MU PFT TUF YCGF Børne Medarbejder Konference Copenhagen Gospel Festival (MM) Delegeretmøde Dansk Ungdoms Fællesråd Metodistkirkens Europæiske Ungdomsråd Landspatruljekonkurrence (MS) Metodistkirkens Børnearbejde Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund Metodistkirkens Børne- og Ungdomsråd (lokalt) Metodistkirkens Musikarbejde Metodistkirkens Nordiske Ungdomsråd Metodistkirkens Spejdere Metodistkirkens Ungdomsarbejde PatruljeFørerTræning (MS) Tro Udvikling Fællesskab (weekend for tidligere konfirmander) Young Copenhagen Gospel Festival (MM) Kan vi holde balancen?

14 14 Liste over grupper i MBUF Pkt. 2 MB Frederikshavn MB Rønne MB Strandby MB Svendborg MB Vejle MB Århus MB Solrød MS Esbjerg MS København MS Odense MS Rønne MS Strandby MS Århus MU Strandby MU Vejle MU Århus MM Gladsaxe MM København MM Junior København MM Odense MM Rønne MM Strandby MM Vejle MM Århus Grupper der søger optagelse i MBUF MU Esbjerg Velkommen tøser!

15 Beretning til MBUF s delegeretmøde 2008 Pkt SÅ LANGT HAR GUD HJULPET OS (1. Samuel 7,12) Med disse ord fra Det Gamle Testamente vil vi sætte fokus på, at vende medlemsudviklingen i MBUF. Verset er hentet fra historien om Samuel, der, lille og svag som han er, redder israelitterne i en svær tid, fordi han er tro overfor Guds kald. Han placerer en stor sten på stedet, hvor fi listrene er blevet besejret og kalder den for Eben Ezer med begrundelsen: Så langt har Gud hjulpet os. Og dette blev vendepunktet. Vi er små I MBUF er vi få og små, men hvis vi er tro overfor vores kald er der, om Gud vil, en vej frem. Et godt gammelt motto siger: Ved Guds hjælp og lidt håndkraft skal det nok gå. Lad dette være til trøst og opmuntring. Vi skulle gerne i tiden fremover vokse i størrelse, for dette vil blive alt afgørende for vores overlevelse. Der sker en masse gode ting lokalt og nationalt, hvilket denne beretning også vil afsløre, men når vi ser på medlemstallene, er det meget dystert, det går alt for hurtigt tilbage og i sidste ende er det medlemstallet som tæller, og ikke det at vi selv synes, vi gør det rigtigt godt. Antallet af medlemmer under 30 år er nu faldet til kun lidt over 450, fordelt på 4 arbejdsgrene i 11 byer. Det er en katastrofe, for vi mener stadig, at børne- og ungdomsarbejdet er den absolut vigtigste kilde til nye medlemmer af vores kirke, hvorfor enhver metodist nu må gå ind og tage ansvar. Ny styrelse MBUF valgte sidste år en stort set ny styrelse med ny ledelse. Det forgangne år er derfor brugt på at tale visioner, mål, midler og strategier med udgangspunkt i tidligere oplæg. Samtidig har styrelsen sammen med konsulenten lavet en del praktisk arbejde i form af velkomstfoldere, regelsæt for ansøgninger, beskrivelser af opgaver samt nye forslag til strategier og metoder, hvorfor det fremtidige forhold til samarbejdspartnere og diverse strukturer er ændret væsentligt. Samarbejde på tværs MBUF har startet et tæt samarbejde med kirkens landsledelse. Der er lagt helt nye planer for afholdelse af fælles årskonference og delege-

16 16 retmøde fra Endvidere er der gjort væsentlige tiltag for at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne. I 2007 blev der afholdt samtaler med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og der er nu senest taget initiativ til et fællesmøde med baptisternes og missionsforbundets børne- og ungdomsorganisationer, alt sammen med det formål at få vendt den nedadgående statistik og gøre brug af fælles erfaringer, strategier og initiativer. Fremtidige ansættelser Samtidig er alle MBUF s ansættelser taget op til revision. Her er lagt helt nye strategier, fremtidigt vil der blive tale om løbende projektansættelser med udgangspunkt i arbejdsopgaver og lokalenheder. Der bliver herved et større fokus på det lokale arbejde og hjælp til at skaffe ressourcer og økonomiske midler. Blandt andet vil der blive gjort en større indsats for at gøre brug af kommunale støtteordninger samt støtte fra lokalmenigheden. Det er lokalt vi skal vokse - nu skal udviklingen vendes. Lederweekend Der blev ved sidste DM talt om en lederweekend, men en rundspørge til lokalforeningerne tilkendegav en meget lille interesse herfor, derfor valgte styrelsen at bruge kræfterne på andet arbejde. Fælleslejr Den stort og fi nt planlagte fælleslejr 2008 måtte vi i februar desværre afl yse, idet der hen over efteråret og frem til jul var gået en del galt i informationen. Det var en svær beslutning at tage det er heller ikke sikkert den var rigtig men vi tror, at vi med de erfaringer og nye aftaler, der nu er lavet, står styrkede ved afholdelse af en stor fælles festival/sommerkirke/ jubellejr i Meget godt materiale er genbrugt, og der foreligger nu en fast køreplan med mange gode, engagerede folk. Så reserver allerede nu uge 31 i sommeren Kommunikationsstrategi I året, som gik, er der arbejdet med kommunikationsstrategien. Den minimeres, men der vil fremover blive taget fat i såvel hjemmeside som elektroniske nyhedsbreve, ligesom der sammen med kirkens ledelse skal udarbejdes en fornyet plan for fællesbladet Himmel og Jord. Økonomi Desværre er det trods en ihærdig indsats i 2007 ikke lykkedes at gøre brug af de budgetterede midler, dette selvom styrelsen har været særdeles rundhåndet med hensyn til bevillinger. Lokale enheder opfordres til at bruge MBUF og landsledelserne. Det er blevet nemt at ansøge, såvel blanketter som retningslinier er let tilgæn-

17 gelige, og mulighederne er mange kom bare i gang med nye tiltag, eller frisk de gamle op. Pengene er til for at komme ud at arbejde, de skal ikke stå passive på en bankkonto. Ansatte Endelig skal rettes en stor tak til vore 2 ansatte, som på hver deres felt har gjort en god indsats. Der er styr på det økonomiske, på forholdet til DUF og på vores ansøgninger om tipsmidler m.v. Hvad angår konsulenten har der været gjort en stor og uvurderlig indsats i forholdet til lokalforeningerne. Ikke mindst det meget vigtige arbejde med at få sat gang i MU igen, synes at lykkes, en vigtig krumtap i MBUF og kirken. Der er ydet en formidabel indsats omkring udviklingen af styrelsens arbejdsmetoder. Konsulenten har arbejdet meget synligt over stort set hele landet. Der er arbejdet med den lokale lederudvikling, og lederplejen er forsat sat i højsædet. Med sine fantastiske evner og gaver som forkynder og formidler, har konsulenten formået at engagere, forny og udfordre. Ikke mindst i andagtslivet og i arbejdet med det personlige gudsforhold, har den enkelte oplevet en udfordring og en tilskyndelse af stor åndelig værdi. Vi håber at kunne fortsætte samarbejde under en eller anden form. En stor tak Sluttelig skal der naturligvis også lyde en stor tak opad for den berigelse, vi i det daglige oplever i arbejdet blandt børn og unge. Tak til landslederne for et stort engagement og tak til hver enkelt i forbundet, som med sine forbønner og sin arbejdsindsats er fundamentet i MBUF, uden hverdagens lokale helte, var der ikke noget forbund eller nogen kirke. I det efterfølgende bringes konsulentens og arbejdsgrenenes selvstændige beretninger. Med dem ønsker vi, Guds rige velsignelse over enhver i vort forbund. Vi tror på, at der er en fremtid. Måske kommer det ikke til at foregå helt så dramatisk som med Samuel i Det Gamle Testamentes beretning, men selvom vi er små, kan vi i tro med Guds hjælp (og lidt håndkraft) kæmpe os større for til stadighed at kunne påvirke børn og unge med evangeliet om Herren Kristus. Det bedste af alt er, at Gud er med os, Han, som har hjulpet os så langt, Han vil fortsat hjælpe. Måtte dette tema være os alle til berigelse og opmuntring. Konsulenten i felten 17

18 18 Konsulentens beretning v. Tine Gjessø TUF er kommet for at blive Tro, Udvikling/Ungdom og Fællesskab er fi re weekender over to år for konfi rmerede. Se mere på konfi rmand.blogspot.com. I september 2007 var der TUF for tredje gang, nu med 30 deltagere og 9 ledere, hvilket var næsten mere end dobbelt så mange deltagere end de to første lejre. Vi inviterer omkring 100 unge personligt, så der er stadig noget at arbejde på. Til gengæld oplevede vi, at fl ere havde taget en ven med hjemmefra. Samtidigt er TUF nu ved at være godt kendt rundt omkring i forbundet og kirken, og årets konfi rmander, der vil blive inviteret til september-weekenden kan næsten ikke vente. Samtidig har vi nu en gruppe unge, der opfatter sig selv som TUFfere og som efterspørger fl ere weekender for dem udover det 2-årige koncept. Vi arbejder på at tilbyde de gamle TUFfere en overbygning på TUF til næste TUFweekend, hvor de har en noget program for sig. TUF er stadig et MBUF-projekt med deltagere og ledere, der har baggrund i fl ere arbejdsgrene. Der er også et godt samarbejde med kirkens præster. Der er ingen tvivl om, at den helt store motivationsfaktor for at tage på TUF er kammeratskabet, og det vil vi selvfølgelig støtte ved fortsat at lave et program, der giver plads til at udvikle venskaber. Samtidig oplever vi også positiv respons på det åbne debatforum og eksperimentarium, som TUF er med hensyn til formidling af tro. Vi forsøger at give de unge redskaber til at forholde sig til tro i et klima, der er præget at åbenhed og frihed, men også udfordring. Lederuddannelse Brug af den lokale lederuddannelse var mindre i 2007 end året før, men der er kommet nye aftaler til i foråret Det er altid spændende at komme ud og møde de lokale ledere. Det er ikke alle foreninger, der har fået besøg af mig i min ansættelsestid, mens nogle har brugt mig fl ere gange. Ikke for at fremhæve nogen men spejderne i København må siges at være superbrugere af konsulenten med hele 6 besøg siden Der er stadig mulighed for at få en aftale i forsommeren, hvis I ønsker undervisning, inspiration eller blot en samtale om arbejdet i lokalforeningen. Kontakt mig, og vi fi nder ud af noget. Hvis vi skal vende udviklingen i MBUF har vi brug for mere udannelse både lokalt og på landsplan. Det virker til, at der ikke altid er overskud til at refl ektere over det, vi gør. En del af opgaven som leder af det

19 lokale arbejde er også at opmuntre til og skabe muligheder for uddannelse. Det handler ikke om at presse de frivillige yderligere med krav men om at styrke dem til arbejdet. Nogle gange er vi bare for få til at skabe ordentlig, kontinuerlig uddannelse. Spejdernes patruljeførertræning er en stor og glædelig undtagelse. De enkelte arbejdsgrene i MBUF kan med fordel kigge efter mere inspiration fra andre organisationer og kirker i fremtiden. Kontakt 2007 var et lejrår, hvor jeg deltog i spejderlejr, børnelejr og teenageweekend, samt spejdernes patruljeførertræning. Det har været et stort privilegium at være med. Jeg har oplevet betydningen af at have længere tid til kontakt. Det har givet en god kontakt til især de helt unge, som jeg klart kan bruge i min forberedelse af undervisning og forkyndelse. Tid til kontakt og samvær fører også til gode samtaler om liv og tro. Himmel & Jord Bladet har to spejdermedarbejdere og en ungdomsmedarbejder. Der mangler fortsat nogle, der kan skrive om gospel. Jeg skriver børnesiden og bidrager til temaer og andet fra MBUF. Det er sjovt at skrive artikler, og jeg bruger mine ture rundt om i landet og deltagelse i lejre til at fi nde stof og billeder. Jeg får respons, men ikke så meget fra MBUFferne. Læser I bladet? Hvilke tanker har I om det? Hvem vil fremover skrive til børnesiden og om gospel? Ved slutningen af min ansættelse Jeg har nu i snart tre år arbejdet for MBUF på tværs af arbejdsgrene og har haft den glæde at møde mange forskellige mennesker og opleve, hvordan de forskellige arbejdsgrene har forskellige styrker. Lad mig bare nævne nogle få: Gospelkorene når ugentligt hundredvis af mennesker i alle aldre, der kan lide at synge. De udlever en anden form for kirke, hvor budskabet opleves og videregives med kroppen. Spejderne er et stærkt fællesskab både blandt ledere og deltagere. Et fællesskab, der giver gode kræfter og ideer til at nå børn og unge ude i byerne og til at skabe nogle gode landsarrangementer. Børnearbejdet er mest synligt ude i menighederne. Her brænder man for og er gode til at formidle evangeliet for børn på en sjov og vedkommende måde. Ungdomsarbejdet er på vej frem igen. De samler deltagere på tværs af arbejdsgrenene og giver dem mulighed for oplevelser på tværs af hobbyer. Især MS og MU har en stor styrke i landsarbejdet, og der skabes blandt især teenagerne mange kontakter på tværs af landet. 19

20 20 Tanker om MBUF I MBUF har vi blandt ledere såvel som deltagere nogle, der brænder for deres særlige arbejdsgren og nogle, som er engageret i fl ere arbejdsgrene. Det er naturligt. MBUF er et fællesskab, der formes af dets medlemmer, men også af dets relation til Metodistkirken. Flere ret små forbund kan i en organisation som MBUF hjælpe hinanden økonomisk og ressourcemæssigt. Det giver fx større mulighed for ansættelser, men også for gensidig sparring. Fx har styrelsesmedlemmerne arbejdet med at give hinanden sparring på tværs af arbejdsgrenene. MBUF er et udtryk for, at vi ikke bare kan én ting, men vores historie viser os, at visionen om at fortælle om Gud til børn og unge kan skabe nye arbejdsgrene alt efter de behov, vi møder. Jeg håber, at MBUF om 5 år kan sige: så meget længere har Gud hjulpet os! Indberetning for Metodistkirkens Børnearbejde (MB) v. Claudia Mørch og Christina K. Sørensen Tilbageblik Tiden fl yver af sted og før man får set sig om er endnu et år gået har været et dejligt år i MB, hvor der er sket ting og sager. Der har været børnelejr med temaet Skatten i himlen, som blev holdt på Solborgen. Det var en uge med skønt vejr, glade og energirige børn, smilende og opmærksomme unge og voksne, som hyggede sig. Det var rigtig dejligt, at der igen var en børnelejr, og vi håber, at vi igen kan komme ind i en fast rytme. I september var der MB sang- og musikdag i Århus, hvor vi havde besøg af Søren Brynjolf og Christian. Der var fuld fart over feltet hele dagen. Christian var sammen med den ældste gruppe børn, som spillede på trommer, sang og dansede. Søren Brynjolf havde sin abe med, fortalte gode historier og legede sanglege med børnene. Så er MB s nyhedsbrev blevet søsat. Det kommer ca. hver 3. måned og er tiltænkt ledere i børnearbejdet. Gemmer vi os i MBUF? Frem over stepperne I 2008 vil der fortsat komme nyhedsbreve. Vi håber, de giver lidt inspiration og er med til at give en følelse

21 i lokalforeningerne af, at vi ude hænger sammen på et større plan. Vi vil gerne have fl ere historier ude fra jer lokalt, så hvis I har en god historie fra jeres arbejde, vil vi gerne høre fra jer! Det tror vi giver både inspiration, men også en følelse af fællesskab. Vi vil i dette år gerne sætte fokus på ledere og uddannelse af dem med hovedvægt på nye unge ledere. Forhåbentlig får vi arrangeret en weekend, hvor der vil blive tid til fællesskab, inspiration og lidt ny viden. Derudover kommer der også børnemedarbejderkonference (BMK) igen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d november Vi ønsker, at Metodistkirkens Børnearbejde på landsplan er præget af et godt fællesskab både blandt børnene og de voksne, og er et forum, hvor Guds evangelium bliver forkyndt. Vi håber I har lyst til at hjælpe os med dette! Til sidst vil vi gerne sige tak til jer, som gør et stort stykke arbejde med børnene ude lokalt. Det er et stort og vigtigt arbejde at få udfordret børnenes tro, så de kommer til at kende Gud bedre og bedre og elske ham mere og mere men også super sjovt og spændende! Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres arbejde! Indberetning for Metodistkirkens Musikarbejde (MM) v. Sara Alsted og Anne Kaehne Endnu engang har det været et yderst aktivt år i MM. Der er stadig stor interesse for at synge gospel i et af Metodistkirkens mange gospelkor og det er da noget at glæde sig over! Som altid har korene været fl ittige og aktive og har arrangeret en masse workshops og undervisning, som MM velvilligt og gerne bidrager til. I det forgange år har der ligeledes været stor interesse for indkøb af nyt lyd- og lysudstyr til forskellige kor. Det er jo altid positivt at korene gerne vil udvikle deres fremtræden og gøre deres koncerter endnu bedre gennem brug af forskelligt udstyr. Men indkøb af lyd- og lysudstyr har været til stor diskussion i MM af fl ere grunde. Ikke bare fordi sådanne indkøb er voldsomt dyre og forholdsvis let forgængelige, men også fordi MBUF kan komme i vanskeligheder. Det er nemlig ikke alle midler MBUF får tilført udefra, som det er tilladt at bruge til sådanne slags indkøb. Styrelsen er endnu ikke sikker på, hvordan udfordringen kan løses, men der arbejdes på sagen. Lige nu er der forskellige løsningsforslag i støbeskeen og vi håber det bliver løst på en måde, så alle bliver tilfredse. 21

22 22 Et andet emne, der har været fokus på i det forgange år, er korene, som har valgt ikke at være medlem af MBUF. MM vil gerne i dialog med disse kor og høre deres bevæggrunde for fravælgelsen af MBUFmedlemskabet og fi nde ud af hvordan vi eventuelt kan ændre deres holdning til medlemskabet. Selvom MM sommetider kan være en svær størrelse at arbejde med, glæder vi os meget til endnu et fantastisk år fyldt med udfordringer og ikke mindst input fra jer sangere derude! Ja, som I måske kan fornemme, har der været nogle tunge emner oppe og vende på årets møder, som langt fra er uddebatteret. Derfor er det også med stor glæde, at MM midt i alle diskussionerne og ansøgningerne, har formået at gennemføre fl ere af de tiltag der blev fremlagt på DM For eksempel er der til stor glæde for mange blevet afholdt en lovsangsdag. Det var en vellykket og givende dag, som vi håber, kan blive til en årlig tradition. Ligeledes er der blevet indkøbt gospel cd er med tilhørende noder, som med tiden skal indgå i en omrejsende nodebank. MM for fuld musik Derudover er der selvfølgelig stadig gang i både Copenhagen Gospel Festival og Young Copenhagen Gospel Festival og en hel masse andre tiltag; såsom at lave en fælles kordag for alle Metodistkirkens kor og opbygge et adressekartotek, så der kan sendes MM nyhedsbreve rundt.

23 Indberetning for Metodistkirkens Spejdere (MS) v. Peter Uth og Louise Hjort Jubilæums- og lejrår 2007 var et spejderår, et spejder jubilæumsår. Vi har set tilbage, vi har set frem ad, men først og fremmest har det været vigtigt for os, at også 2007 blev et år pakket med gode oplevelser for børn og unge i MS. Under en uges sommerlejr på Krogsholt havde mange af os årets mest intensive spejderoplevelse, men 2007 bød naturligvis også på andre spejderarrengementer, hvor soveposen, uniformen og det gode humør blev luftet. Når man fylder 100 år kommer man til at tænke på mange ting, f.eks. hvorfor man stadig er her, hvad man skal bruge fremtiden til, og om man stadig er i verden nogle år ude i fremtiden. Disse ting har vi også tænkt over i MS og vil fortsat gøre det. Vi har en berettigelse Landsledelsens svar på disse fundamentale overvejelser er, at spejderarbejdet stadig har sin berettigelse i Danmark. Der er mange børn og unge, der ikke har det godt i de sociale sammenhænge, de er i. Der er mange, der har en holdning til jordens natur, men der er få, der er vant til at opholde sig i den, og der er mange der i spejderarbejdet fi nder en meningsfyldt måde at være kristen på. Det er derfor vi stadig tror på en fremtid for spejderarbejdet i Danmark og i Metodistkirken. Det arbejde, der foregår i de lokale grupper og det, der foregår, når vi mødes til landsarrangementer, er et arbejde på højt kvalitativt niveau. Når man snakker med børn og voksne i spejderuniform, er det langt overvejende positive oplevelser, der gives udtryk for. Naturligvis er der på alle områder plads til forbedringer, men sådan vil det nok altid være, og det er landsledelsens opfattelse, at det arbejde, der foregår, er noget vi alle kan være stolte af. Statistik Alligevel står vi ved dette DM med en statistik, der ikke yder retfærdighed til den kvalitet, vi mener, der er i spejderarbejdet. Efter at vi i 2006 kunne konstatere en lille fremgang, må vi i år erkende, at det atter er gået den forkerte vej. Og igen i år må vi konstatere, at vi ikke har fundet frem til lige præcis de forhold, vi skal ændre for at blive fl ere. Vi skal ikke måle os selv på, om vi er mange eller ej, og vi skal ikke bilde os selv ind, at alting bliver let, når bare man er mange, men vi må også se i øjnene, at hvis vi ikke formår at vokse, så er det et spørgsmål om tid. før vi er så små, at et landsarbejde på det nuværende niveau ikke er 23

24 24 muligt. Mister vi de landsdækkende arrangementer bliver det overalt vanskeligt at opretholde det lokale arbejde,og vi er på den måde afhængige af hinanden, store grupper som små. På inspirationsmødet i år vil vi derfor bruge tid på at drøfte, hvordan vi løfter spejderideen ind i fremtiden. Organisatorisk tilpasning Inspirationsmødet kommer også til at handle om en organisatorisk tilpasning. I de år MBUF har haft sin nuværende forretningsgang, har vi i spejderarbejdet manglet et arnested til nye ideer og vilde projekter. I år har vi i form af Spejderrådet fået et organ, der skal tage sig af netop disse ting, og Spejderrådet har i starten af år 2008 udsendt et inspirationshæfte over årstemaet Fremtiden. DM besluttede i 2007, at der skal arbejdes frem mod at afholde kirkens årskonference og MBUFs delegeretmøde sammen for at opnå større samhørighed mellem kirken og MBUF. Dette arbejde er godt i gang, men det stiller også nogle udfordringer til spejderne. Vi kan næppe fortsætte med at bruge en hel dag på vores inspirationsmøde, og det er derfor landsledelsens håb, at den del af inspirationsmødet, der har forretningsmæssig, koordinerende og besluttende karakter kan ligges et andet sted, så vi i stedet kan bruge inspirationsmødet på at inspirere hinanden. Landsledelsen vil på inspirationsmødet i år foreslå, at spejderrådet bliver det sted, hvor de forretningsmæssige, koordinerende og besluttende opgaver lægges. Med dette forslag følger også nødvendigheden af at bemyndige spejderrådet på en formel måde. Fremtiden Spejderarbejde er karakteriseret ved, at man ikke blot snakker om tingene, man gør også noget ved det. Derfor vil vi ikke nøjes med at snakke om fremtiden, vi vil i 2008 bevæge os ind i den på nogle af de møder og ture, vi skal på. Lands Patrulje Konkurrencen, hvor landets bedste patrulje skal fi ndes, vil i år tage deltagerne med til fremtidens spejderarbejde, spejderrådet vil følge op med inspirations materialet og udsende endnu et inspirationshæfte således, at planlægningen af et par møder eller en patruljetur kan gøres lidt lettere. Landsledelsens håb for dette arbejdsår er, at alle MS ere vil deltage i diskussionen om fremtiden samt, at alle MS ere vil få en oplevelse af, hvad fremtiden ser ud som, føles som og smager af, og vi er spændte på hvilken fremtid, Gud leder os ind i.

Delegeretmøde i Odense 2008

Delegeretmøde i Odense 2008 Delegeretmøde i Odense 2008 1. Konstituering Dirigent: Helge Munk Sekretær: Christina Hansen og Christina Sørensen Stemmetællere: Mathias Alsted, Andreas Morsbøl, Thomas Grandelag Justeringsudvalg: Henrik

Læs mere

2. Optagelse af nye grupper. Ingen forslag om nye grupper.

2. Optagelse af nye grupper. Ingen forslag om nye grupper. Referat fra MBUF delegeretmøde. 1. Navneopråb og konstituering, herunder valg af: Navneopråb jf. uddelt liste. a) Dirigent: Mathias Alsted Flinck b) Sekretær: Karen Ærenlund Brogaard c) Stemmetæller: Mai-Brit

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Nyhedsbrev Region Øresund

Nyhedsbrev Region Øresund Nyhedsbrev Region Øresund Kære Leder Da vi fik god respons på det sidste nyhedsbrev har vi valgt at udsende endnu et. Denne gang med følgende indhold: Julehilsen Kommende arrangementer Ungdomsdelegerede

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FHB&U. Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark. Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015

VEDTÆGTER FOR FHB&U. Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark. Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015 VEDTÆGTER FOR FHB&U Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015 Organisationen er hjemmehørende i Københavns kommune. Dens virksomhed udføres fra

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 3 Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Snart tilmeldingsfrist Om 8 dage d- 15. april - når

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Aggersborg Distrikt Distriktsmøde d. 26. marts 2015

Aggersborg Distrikt Distriktsmøde d. 26. marts 2015 Repræsenteret: Vestrup, Hame, Fjerritslev, Vegger, Tranum, Strandby, Bonderup, Ullits, Øland Pkt. Emne Kommentarer 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Thomas Hestbæk (Udviklingskonsulent korpset)

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole Så er det med at komme afsted til landsdelsmødet tag bare flere ledere fra kredsen med Landsdelsmøde : Landsdelsmødet er det forum, hvor vi i landsdelen lægger planerne for fremtiden i vores landsdel og

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering Landsudvalget i 350 Klimabevægelsen i Danmark fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer på landsmødet søndag 8. oktober 2017. Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål * arbejder for en klimapolitik,

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 1 Metodistkirken i Danmark (Metodistkirkens danske Årskonference) er

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere