Årsregnskab Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade Silkeborg. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2005. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -"

Transkript

1 Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade Silkeborg CVR nr

2 INDHOLD ResultatopgŒrelse side 3 Specificeret resultatopgœrelse side 4 Noter til resultatopgœrelse side 5 Balance side 6 Specificeret balance side 7 Investeringer og finansiering side 8 Analyse af regnskab side 9-10 Medlemstal side 11 Godkendelse af regnskabet side

3 RESULTATOPG±RELSE Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2003 Kontor IndtÕgter Udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Arrangementer IndtÕgter Udgifter (11.315) (42.555) (59.500) (77.489) ±velokaler IndtÕgter Udgifter (58.349) (46.973) (46.000) (59.160) (34.379) (46.523) (46.000) (59.050) Studie IndtÕgter Udgifter (65.724) (60.266) (52.750) (63.590) (10.180) (9.568) (15.000) (16.190) Total (23.544) (9.460) (31.700) (8.489) Afskrivninger (62.425) (43.346) (42.400) (60.756) Resultat fœr afskrivninger Specificeret resultat findes på nõste side

4 RESULTATOPG±RELSE Specificeret Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2003 Kontor 1) Kontingenter, A-medl Tidl. afskrevne kontingenter IndtÕgter vedr. tidl. regnskabsår Rykkergebyrer AutomatindtÕgter Fester ) Tilskud Diverse indtõgter RenteindtÕgter Uerholdelige kontingentrestancer (6.100) (1.330) (3.000) (2.675) Udgifter vedr. tidl. regnskabsår (2.275) (1.050) (500) (1.045) 3) LŒn (24.540) (24.024) (25.400) (31.198) Arbejdsmarkedsbidrag (2.428) (2.232) (2.300) (2.716) 4) PBS-udgifter (5.806) (7.772) (7.800) (8.412) Alarmudgifter (5.646) (7.180) (4.500) (5.192) Forsikring (2.595) (2.697) (2.700) (2.786) Foreningskontingenter (1.539) (1.195) (1.200) (1.295) Udgifter ved automat (7.708) (1.909) - - Generalforsamling (5.940) (5.858) (6.000) (4.314) BestyrelsesmŒder mv. (3.902) (5.174) (5.500) (6.580) Festudvalgsudgifter (443) (60) (500) (226) 5) Fester (6.389) (5.608) (5.000) (13.469) Kontorhold (2.867) (5.304) (5.100) (7.027) 6) Telefon & internet (7.105) (6.542) (6.500) (10.580) Porto (3.469) (2.574) (3.200) (4.633) 7) Transportudgifter (626) (1.397) (800) (3.374) Vedligeholdelse af inventar (39) (399) (500) (1.328) Vedligeholdelse af Lydpotten genere (12.478) (13.073) (11.000) (5.386) RengŒring - materialer mv. (1.297) (1.170) (1.400) (2.780) KŒb af võrktœj (1.021) (2.025) (1.800) (1.995) 8) Diverse udgifter (1.450) (3.130) (1.000) (20.040) Mindre nyanskaffelser (4.595) (4.204) (2.000) (2.351) Afskrivning på inventar (6.496) (7.748) (6.400) (9.481) Renteudgifter Arrangementer EntréindtÕgter Salg af varer Tilskud, sponsorater mm KŒb af varer til videresalg - (9.671) (16.100) (20.337) Leje af lokaler (1.600) (2.663) (8.000) (6.560) Forplejning (715) (1.862) (5.500) (8.756) ReprÕsentation mm (115) Udvalgsudgifter (782) Leje af lydgear (1.500) (15.965) (7.000) (8.125) Leje af lysgear (2.500) - (8.500) - Reklame (3.988) (3.189) (4.900) (2.227) Transport (1.011) (3.126) (7.500) (9.776) 9) Koda afgifter (2.495) 10) Honorarer - (3.000) - (11.000) Diverse udgifter - (3.079) (2.000) (7.317) ±velokaler Udlejning af lokaler Udlejning af skabe Udlejning af udstyr Tilskud og stœtte Diverse indtõgter Udgifter ved skabe (614) - (1.000) - NŒgleudgifter (2.684) (1.478) (1.500) - Udvalgsudgifter (190) 11) Vedligeholdelse af inventar (24.978) (22.388) (20.000) (10.708) Diverse udgifter (1.385) (1.315) (500) - 11) Mindre nyanskaffelser (4.000) (4.945) (6.000) (17.580) 12) Afskrivning på inventar (24.688) (16.848) (17.000) (30.682) (34.379) (46.523) (46.000) (59.050) Studie 13) Udlejning af studie Salg af bånd Udlejning af udstyr KursusindtÕger Tilskud og stœtte vedr. studie Diverse indtõgter LŒn (19.128) (28.255) (21.000) (22.172) AM-bidrag (1.892) (2.595) (1.850) (1.928) KŒb af bånd (610) (985) (1.000) (1.449) Kursusudgifter (3.132) (2.713) (2.900) (1.584) Udvalgsudgifter (1.087) Vedligeholdelse af inventar (1.802) (2.567) (3.000) (774) Diverse udgifter (3.820) (1.463) - (2.189) Mindre nyanskaffelser (4.099) (2.937) (4.000) (11.814) Afskrivning på inventar (31.241) (18.751) (19.000) (20.593) (10.180) (9.568) (15.000) (16.190) - 4 -

5 GENERELT ResultatopgŒrelse: Det kan diskuteres, om opdelingen af resultatopgœrelsen i kontor, arrangementer, studie og Œvelokaler er korrekt. Opdelingen er resultatet af regnskabspraksis i foreningen gennem flere år. På side 5 fremgår det, hvilke poster, der er opfœrt under de 4 hovedområder. De mange poster er skabt for at gœre regnskabet mere overskueligt og nemmere at analysere (?). Afskrivninger: Afskrivninger reprõsenterer võrdiforringelsen af foreningens inventar. Inventar med en "levetid" på over et år og en nyvõrdi på over ca kr. opfœres ikke som en udgift, men derimod som et aktiv. Det er alene võrdiforringelsen, afskrivning, der opfœres som en udgift i regnskabet. Det siger sig selv, at det er svõrt at bedœmme et aktivs võrdi. Noter til resultatopgœrelsen: 1) I år er kontingenter steget med ca. 30 %, hvilket svarer til en stigning på ca kr. Dette skal sammenholdes med en stigning på 28 % fra år 2003 til og på ca. 23 % fra år 2002 til år ) Tilskud og stœtte under kontoret udgœres af Silkeborg Kommunes medlemstilskud til unge under 25 år. 3) Stigning i lœnudgift skyldes bestyrelsens beslutning om forœgelse af musikkonsulentens timetal fra 5 timer pr. uge til 7 ½ time pr. uge med virkning fra juni måned. 4) Den konstante stigning i PBS-udgifter skyldes den direkte sammenhõng mellem denne udgiftspost og antallet af medlemmer. 5) Stigning i udgifter til fester skyldes en Œget medlemstilslutning til festerne. Bestyrelsen har valgt at bibeholde ordningen med, at foreningen yder "tilskud" til festerne. 6) Stigning i udgifter til telefon og internet skyldes primõrt etablering af ADSL forbindelse samt kœb af SMS service. 7) Stigning i udgifter til transport skyldes foreningens Œgede deltagelse i regionale og nationale samarbejder. 8) Stigning i diverse udgifter skyldes primõrt kœb af merchandise til ca kr. samt kœb af ildslukningsudstyr. 9) Koda-afgifter optrõder i regnskabet på grund af Õndring af opkrõvningsform fra Rampelys, hvor foreningens arrangementer afholdes. Tidligere var Koda-afgifter indeholdt i huslejen. 10) Honorarudgifter optrõder i regnskabet da Rampelys stiller krav om brug af prof. lydmand ved afholdelse af arrangementer. Her til kommer udgifter til prof. lydmand ved afholdelse af koncerter på Hede Rytmer. 11) Faldet i udgifter til vedligeholdelse samt stigningen i udgifter til mindre nyanskaffelser opvejer hinanden. 12) Stigning i udgifter til afskrivninger skyldes indkœb af 3 stk. basforstõrkere til en võrdi af ca kr. 13) Det er lykkedes at bibeholde den positive udvikling i indtõgter ved udlejning af studiet fra trods pessimistiske forventninger i budgettet

6 BALANCE Regnskab Regnskab Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Beholdninger Debitorer Kontorinventar ±velokaleinventar Studieinventar Passiver Kreditorer (14.357) (7.031) Skyldige betalinger (2.888) (4.701) Egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) Specificeret balance findes på nõste side

7 BALANCE Specificeret Regnskab Regnskab Aktiver Passiver Aktiver Passiver Beholdninger Kassebeholdning Bankkonto Varelager Debitorer Kontingentrestancer Regningsdebitorer UdlÕg Kontorinventar Primosaldo Anskaffelser Afskrivninger (7.748) (9.481) Ultimosaldo ±velokaleinventar Primosaldo Anskaffelser AfhÕndelser - (10.185) Opskrivninger Afskrivninger (16.848) (30.682) Ultimosaldo Studieinventar Primosaldo Anskaffelser AfhÕndelser Afskrivninger (18.751) (20.593) Ultimosaldo Kreditorer Varekreditorer (6.307) NŒgledeposita (7.900) (8.200) Forudbetalt kontingent mm. (150) (450) (14.357) (7.031) Skyldige betalinger LŒn (1.928) (3.001) Arbejdsmarkeds- og SP-bidrag (175) (308) A-skat (785) (1.392) (2.888) (4.701) Egenkapital Foreningsformue primo ( ) ( ) resultat ( ) ( ) - 7 -

8 INVESTERINGER Kontoret Kodak kamera 2.939,00 OKI laserprinter 3.118,75 Pengeskab 1.500, ,75 ±velokaler Ampeg basforstõrker ,00 Ampeg basforstõrker ,00 Ampeg basforstõrker ,00 Ibanez guitarforstõrker 3.395,00 Ibanez guitarforstõrker 3.395,00 Ibanez guitarforstõrker 3.395, ,00 Studie DBX preamp 5.350,00 Adam hœjtalere , ,00 Samlede investeringer i ,75 FINANSIERING Øndring i beholdninger "hõvet på kontoen" 1/ ,16 31/ , ,68 Øndring i debitorer "ydet mere kredit" 1/ ,96 31/ , ,25 Øndring i kreditorer "betalt gõld" 1/ ,19 31/ , ,77 Øndring i skyldige betalinger "forœget gõld" 1/ ,00 31/ , ,00 AfhÕndelser "solgt udstyr" Marshall guitarforstõrkere 3.395,00 Marshall guitarforstõrkere 3.395,00 Marshall guitarforstõrkere 3.395, ,00 LikviditetsmÕssigt overskud Overskud ,30 Afskrivninger "võrdifald på udstyr" , ,09 Finansiering ,75-8 -

9 ANALYSE (procenter) ±vrige IndtÕgtsfordeling i % Arrangementer u/tilskud Udlejning af studie og udstyr Kontingenter Tilskud Udgiftsfordeling i % LŒn Arrangementer (afskrivninger) Rep. og mindre anskaffelser ±vrige Aktivfordeling i % Passivfordeling i % Beholdn. Deb. Kontorinv. ±vel.inv. Studieinv. 0 Kreditorer Egenkapital - 9 -

10 ANALYSE (kroner) IndtÕgtsfordeling i kr. ±vrige Arrangementer u/tilskud Udlejning af studie og udstyr Kontingenter Tilskud Udgiftsfordeling i kr. LŒn Arrangementer (afskrivninger) Rep. og mindre anskaffelser ±vrige Aktivfordeling i kr Passivfordeling i kr Beholdn. Deb. Kontorinv. ±vel.inv. Studieinv. 0 Kreditorer Egenkapital

11 MEDLEMSTAL A B D I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A B D I alt December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar

12 GODKENDELSE Regnskabet er godkendt af den ordinõre generalforsamling den 11. marts 2006 UNDERSKRIFT Mads Thyde Christian Thomsen Tommy K. Simonsen Kristoffer Kristensen Jens Lunde Jacobsen REVISION se sõrskilt revisionspåtegning Klavs Pallesen, Den Kreative Skole

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ORANGE Rytmisk Musikforening Layout og tryk: ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København 5. regnskabsår Periode: 1. april 2009 til 31. marts 2010 Årsrapport 2009-2010 Slow Food Convivum Nordsjælland - København STAMOPLYSNINGER: Slow Food

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 25.marts 2015 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD Internt regnskab for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD 2010 Version 7. udarbejdet af KA den 23. marts 2011 med Region Syds ledelsesberetning tilføjet den 30.marts 2011 Indholdsfortegnelse Side Regionens

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I I September 2014 I Status 2014 September 2013 - September 2014 Se også årsberetningen 2013 på hjemmesiden BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN Børnehaveklasseforeningen en del af helheden... Status 2014

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere