Brugsvejledning DELTABOOSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DELTABOOSTER"

Transkript

1 Brugsvejledning DELTABOOSTER f ( ) Oversættelse af den originale brugsvejledning 1

2 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 1. Produktbeskrivelse 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner Valg af system Tekniske data El-tavle Vandtank C3K pumper Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper Placering: omgivelser - frost, sikkerheds- og serviceafstande Installationskrav for vandtilslutning Installationskrav for el-tilslutning Røranlæg Placering af rør/generel vejledning Rørtyper, normer Fittings-beslag, normer Dimensionering af røranlæg, trykfaldskurver Eksempler Montagekrav og tips Tappesteder og tilbehør Dyserørssystem Opstillingsvejledning 2.1 Placering af DELTABOOSTER anlægget Underlagsforhold og væltesikring Tilslutning af tilgangsvand Kontrol af fi lter i vandtank Elektrisk tilslutning mellem DELTABOOSTER og forsyningsnettet (Indstillinger på anlægget, Se afsnit 3.5) Opstart / indkøring Oliekontrol Start Udluftning af pumper Udluftning af rørsystem Justering af strengtryk Oversættelse af den originale brugsvejledning

3 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 3. Betjeningsvejledning 3.1 Sikkerhed Modeloversigt Funktionsdiagram Betjeningspanel Hoved-/nødafbryder Betjeningsafbryder/stopkontakt og Startkontakt Kontrolpanel Indstillinger og afl æsning på DELTABOOSTER Indstilling af vandtemperatur Ind-/ og udkobling af C3K-pumper Afl æsning af timetællere Opstart /drift Multipressure-dyserørssystem Betjening efter opstart - tappesteder og udstyr Højtrykshane med Multipressure-dyserør, Tappested A Tappested med skuminjektor og skumlanse, Tappested B Tappested med rengøringsvogn og skumlanse, Tappested D Generelle regler for rengøringsmiddeltilsætning Vedligeholdelse Serviceintervaller Pumpeolie Vandfi lter Koblinger Driftsforstyrrelser og afhjælpning EU-overensstemmelseserklæring VIGTIGT! Før anlægget tages i brug, er det vigtigt at afsnit "3.1 Sikkerhed" læses grundigt. Kun instrueret personale må betjene anlægget. Oversættelse af den originale brugsvejledning 3

4 1. Produktbeskrivelse (Projekteringsvejledning) DELTABOOSTER er en fl eksibel pumpestation, der via en rørstreng, kan forsyne fl ere, samtidige brugere med koldt/tempereret vand under tryk. DELTABOOSTER er forjusteret til et bestemt strengtryk, der samtidig er det maksimale arbejdstryk. Til DELTABOOSTER er der udviklet et Multipressure-dyserørssystem bestående af ni forskellige dyserør. Ved hjælp af et skema kan den enkelte bruger vælge dét rør, der giver netop dét tryk og dén vandmængde, der passer til hans rengøringsopgave - uafhængigt af øvrige brugere på rørstrengen. DELTABOOSTER anlæg fås, som standard, med kapaciteter fra 2-6 brugere, forjusteret til 160 bars strengtryk (andre tryk kan tilbydes efter kundeønske). Et anlæg med kapacitet til f.eks 3 brugere kan når som helst opgraderes til 4, 5 eller 6 brugere, ligesom flere DELTABOOSTER anlæg kan sammenkobles på samme rørstreng. DELTABOOSTER anlægget overfl ødiggør tidligere tiders spekulationer om fordele og ulemper ved henholdsvis højtryk/lavtryk samt lavt/stort vandforbrug. For nu har man alle muligheder i ét system, og kan vælge den løsning, der giver den optimale effekt i den aktuelle opgave. Lidt mere teknisk er anlæggets virkemåde følgende: Der blandes vand fra en KOLD og en VARM tilslutningsventil ned i en vandtank, af type A lufgab (BS: type A air-gap). Herfra suges vand, af den ønskede temperatur, ned i DELTABOOSTERs højtrykspumper, som sætter vandet under tryk og forsyner det til en rørstreng. Når et eller fl ere tappesteder på rørstrengen tages i brug, starter der automatisk det antal pumper, som er nøvendigt for at holde strengtrykket. Når rengøringen ophører, standser hvert 15. sek. en af de pumper, der er i overskud, og standses al rengøring, sørger styringen for, at der opretholdes det nødvendige tryk, til der igen sker opstart. Opstår der brud på rørsystemet, vil pumpestationen afbrydes totalt efter ca. 2 min. Ved svigtende vandforsy ning, ved for høj vandtilgangstemperatur, ved for høj motortemperatur eller ved for stort strømforbrug stoppes anlægget ligeledes. Ved start og stop af de enkelte pumper sørger styringen for, at der roteres blandt alle pumper i anlægget, så drifttiden fordeles jævnt. 4 Oversættelse af den originale brugsvejledning

5 Oversættelse af den originale brugsvejledning 5

6 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner DELTABOOSTER anlægget er opbygget af 4 forskellige elementer: 1. El-tavle 2. Vandtank 3. KEW C3K pumper 4. Kabinet / stel DELTABOOSTER er overalt udført i rustfrie materialer. DELTABOOSTER el-tavle El-tavlen indeholder: - hoved-(nød-) afbryder, hvortil forsyningskablet sluttes - betjeningsafbryder 24V AC - trykkontakt for start - maksimal- (kortslutnings- og overstrøms-) afbryder, for hver pumpe - kontaktorer for tilslutning af 3 eller 6 pumper. Desuden indeholder el-tavlen en elektronisk styring, der overvåger anlæggets drift; d.v.s sørger for, a) at den til enhver tid påkrævede pumpe kapacitet er indkoblet, b) at belastningen fordeles jævnt på de enkelte pumper, c) at en ønsket brugsvandstemperatur blandes fra en koldtvandsog en varmtvandstilslutning samt d) at anlæggets status/fejl vises på et kontrolpanel. Indeholdt er også driftstimetællere for de enkelte pumper. El-tavlen er forberedt for tilslutning af 6 pumper eller for tilslutning af 3 pumper (4-, 5- og 6-pumpeanlæg) (2- og 3-pumpeanlæg) El-tavlen der fra begyndelsen er udrustet til at styre 3 pumper kan senere udbygges til at styre 6 pumper. DELTABOOSTER leveres til følgende spændinger: 3 x 230V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 6 Oversættelse af den originale brugsvejledning

7 Vandtank Vandtanken på DELTABOOSTER er konstrueret iht. BS 6281 part 1 (type A air gap). Som standard er vandtanken monteret for vandtilslutning i venstre side (set forfra). Vandtilslutningen kan fl yttes til højre side af en Nilfi sk-alto servicetekniker. (Vandtanken kan vendes 180 grader i rammen). DELTABOOSTERs vandtank indeholder: - to magnetventiler for vandtilgang, henholdsvis koldt og varmt vand - diverse styringsventiler - temperaturføler og niveaukontakter i svømmertank - overløb - tilslutning for indtil 6 pumper - rustfrie fi ltre på alle til- og afgange C3K pumper C3K pumperne er tilpasset de ofte meget krævende miljøer de anvendes i. Deres store robusthed er opnået ved anvendelse af keramikstempler *) og ventiler i rustfrit stål. De enkelte pumper tilsluttes via individuelle kontraventiler til en central manifold. Herved sikres at en defekt pumpe ikke forårsager anlægsstop eller utilsigtet bypass. *) C et i pumpebetegnelsen C3K står for Ceramic Oversættelse af den originale brugsvejledning 7

8 1.2 Valg af system Den store fl eksibilitet, der kendetegner DELTABOOSTER betyder, at den enkelte kunde kan vælge netop det system, der passer til de aktuelle rengøringsopgaver. Der fi ndes følgende valgmuligheder: ANTAL PUMPER Der vælges fra 2 til 6 pumper, alt efter hvor meget kapacitet der er behov for på éen gang. Eller sagt på en anden måde, pumpeantallet vælges efter hvor mange aktive brugssteder der er behov for på samme tid. STRENGTRYKKET Strengtrykket er det maksimale arbejdstryk for den enkelte bruger, og har naturligvis betydning for dimensionering af rørstrengen. Systemet fi ndes som standard justeret til 160 bars strengtryk, men kan efter ønske justeres til et strengtryk i området fra 90 til 160 bar. Denne justering må kun udføres af en autoriseret Nilfi sk-alto montør. Vær opmærksom på, at der kan leveres forskellige dyserørssæt á 9 dyser til henholdsvis 120 og 160 bars strengtryk. VALG AF DYSERØR Til hvert af strengtrykkene 120 og 160 bar fi ndes der ni forskellige dyserør, der er udviklet specielt til DELTABOOSTER. Hvert af de ni dyserør repræsenterer en kombination af tryk og vandmængde. Brugerne kan således vælge netop de kombinationer af tryk og vandmængde, der passer til en aktuel rengøringsopgave. 8 Oversættelse af den originale brugsvejledning

9 1.3 Tekniske data Modelbetegnelse Modelbetegnelsen fremgår af modelskiltet på kabinettet. Typeskiltet ind ehol der følgende oplysnin ger: 1. Model 2. Nilfi sk-alto modelnummer 3. Dyse 4. Pumpetryk 5. Maximalt tryk, åbnetryk for omløbsventil 6. Kapacitet, vandmængde 7. Maksimal temp. for tilgangsvand 8. Netspænding / netfrekvens / nominel effekt 9. Strømforbrug 10. Godkendelser 11. Serienummer / produktionsuge og -år xxx xxx - xxx xxx/xx/200x xxxx P bar/mpa xxx/xxx Pmax bar/mpa xxx/xx Q l/min xx Tin max C xx I nom. Amp xx XXX-XXXV/Xph/XXHz/XX kw Made in Denmark DELTABOOSTER xxx IP X Oversættelse af den originale brugsvejledning 9

10 1.3.0 El-tavle Land Model Elektriske data Optagen effekt Kapacitet, Tæthedsmaks. grad B,E,I, DELTABOOSTER-3P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 N 20,6-63 A DELTABOOSTER-6P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 20,6-125 A DK,S,N, DELTABOOSTER-3P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SF,D,B, 12-36,7 A NL,A,E, CH,I,GR DELTABOOSTER-6P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP ,7 A GB,AUS, DELTABOOSTER-3P V 3~+ JORD, 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SGP,U, 50/60Hz USA,SKB 10,7-32,7 A DELTABOOSTER-6P V 3~+ JORD, 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 50/60Hz 10,7-64,8 A Vandtank Beholdervolumen l 80 Vandtilgang K&V 1" Fittings - rustfri stål Styrestrøm max. V 24V AC C3K pumper Renseeffekt kw 4,4 Vandmængde l/min 17 Elmotor, optagen effekt kw 6,7 Strømforbrug 3x400/230V A 12/20,6 Tæthedsgrad - IP45 Keramikstempler, rustfri stålventiler og lukket oliesystem med specialpakninger i pumperne. 10 Oversættelse af den originale brugsvejledning

11 1.3.3 Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper c a b 1 - vandtilgang for varmt vand 2 - vandtilgang for koldt vand 3 - trykafgang, Ø22 mm Antal pumper Model 44C3 44C3 44C3 44C3 44C3 Renseeffekt kw 8,8 13,2 17,6 22,0 26,4 Pumpetryk bar Vandmængde l/min Strømforbrug A 24 1) 41,2 2) 36 1) 61,8 2) 48 1) 82,4 2) 60 1) 103 2) 72 1) 123,6 2) Mål: a mm b mm c mm Vægt 3) kg ) 400V, 3~, 50Hz 2) 230V, 3~, 50Hz 3) Driftsklar Oversættelse af den originale brugsvejledning 11

12 1.4 Placering af DELTABOOSTER anlægget DELTABOOSTER er forsynet med vibrationsdæmpende gummiunderstøtninger, således at det kan placeres direkte på et plant underlag (se afsnit 2.2). Anlæggene skal placeres i frostfrie lokaler, hvor den maksimale temperatur ikke overstiger 40 C. PLACERINGSSKITSE (mål angivet i mm) 12 Oversættelse af den originale brugsvejledning

13 1.5 Installationskrav for vandtilslutning Vandtanken er forsynet med to vandtilgange, en for koldt vand (BLÅ afmærkning) og en for varmt vand (RØD afmærkning), der muliggør tempera tur regulering af brugsvandet. Hvis temperaturregulering ikke ønskes, kan begge vandtilgange kobles til den kolde rørstreng. Der skal altid tilsluttes mindst 1 koldtvandstilgang (8-12 C), og varmtvands tilslutningen må højest være 85 C. Både koldt- og varmtvandstilgangen skal kunne forsyne systemet med minimum den vandmængde, der svarer til systemets kapacitet (antal pumper - l/min, se afsnit 1.3.3) og ved minimum 2 bars tryk. Vandtrykket må maksimalt være 10 bar. Hvis der samtidigt med DELTABOOSTER drift tappes vand på rørstrengene til andre formål, skal rørstrengenes kapacitet være til svarende større. For at opnå en optimal temperaturregulering skal afspærringshanerne på både den varme og den kolde rørstreng justeres, så hver rørstrengs vandmængde kommer så tæt som muligt på den nødvendige vandmængde. Vandtilslutningerne foretages ved anlæggets tilgangsstudse med de to medleverede 1" fl eksible slangeforbindelser. De to vandtilgangsslanger er en meter lange og er forsynet med 1" udvendig konisk rørgevind. Umiddelbart ved tilslutningerne skal der på forsyningsledningerne være monteret afspærringshaner, men der kræves ikke nogen ekstra tilbageslags sikring, da anlægget er forsynet med svømmertank. Såfremt vandet indeholder fl ydesand eller andre urenheder, skal der, foruden de interne fi ltre, være monteret eksterne fi ltre. Højtryks-tilslutningen til røranlægget foretages med den medleverede 3/4" højtryksslange. Slangen er forsynet med ø22 mm glatstuds for tilslutning til skæreringsforskruning. Liter/Min 300 Kapacitetsdiagram 250 EVSI 18 (Kold) 200 EVSI 20 (Varm) 150 Parallel 100 Max forbrug ( 6-pumper) 50 Max forbrug ( 3-pumper) 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 Differenstryk på magnetventil i bar Oversættelse af den originale brugsvejledning 13

14 1.6 Installationskrav for el-tilslutning DELTABOOSTER's elsystem er konstrueret i overensstemmelse med den europæiske standard: EN (oktober 1992): Elektrisk materiel på maskiner, Del 1: Almindelige bestemmelser. Eltilslutning foretages via et fl eksibelt gummikabel, indehol dende kobberledere for 3 faser og jord (PE). Kablets minimum-dimensioner er bestemt af det aktuelle anlægs strømforbrug (se datablad), men fælles for alle anlæg er fl g.: Max forsikring: 125 A Max ledertværsnit i kabel: 35 Af hensyn til en senere anlægsudvidelse anbefales det at der som minimum anvendes kabel med ledertværsnit på 25. Jordledningsbeskyttelsen er påkrævet, og tilslutningen af DELTABOOSTER til forsyningsnettet SKAL foretages af autoriseret installatør iht. gældende bestemmelser. Af hensyn til maksimal personsikkerhed bør installationen beskyttes af et HFI-relæ. 1.7 Røranlæg PE HFI - RCD Fi.-Schutzschalter L1 L2 L3 max 125 A FORSYNINGSNET max 35 PE DELTABOOSTER el-tavle 14 Oversættelse af den originale brugsvejledning

15 1.7.1 Placering af rørledninger/generelle anvisninger - Pumpestation og tappesteder placeres således, at rørledningerne bliver så kort som muligt. - Rørledningen føres med så få knæk som muligt. - Det kan ofte være en økonomisk fordel at dele rørledningen tæt ved pumpestationen, så de længder,der skal føre de store vandmængder bliver så korte som muligt. En central placering af pumpe stationen i forhold til tappestederne vil også give mindre rørdimensioner. - Rørledningerne placeres på vægge af tegl eller betonkvalitet, ellers må særlige hensyn tages (forstærkningsplader el.lign.). - Rørledninger placeres, så beskadigelse (påkørsel, frost, ekstreme tæringsangreb etc.) undgås. - Rørledningerne bør placeres synligt overalt, eller så de nemt kan kontrolleres. Indstøbning i vægge og gulve må ikke fore tages. Ved gennemføring i vægge må indstøbning heller ikke foretages. (Der kan benyttes specielle rørgennemføringer.) - Tappestederne placeres så tæt ved brugsstedet som muligt, og således at der fortrinsvis anvendes max. 20 m slange Rørtyper - normer Til røranlægget anvendes sømløse præcisionsstålrør efter DIN 2391/C i materialekvalitet St. 35.4, normaliseret blankglødet og el galvaniseret, eller svejste stålrør, rustfrie, kalibrerede og glødet efter DIN d3 -- (DIN kl. 1). Alternativt anvendes sømløse præcisionsstålrør med mål efter DIN 2391 og rustfri materialekvalitet f.eks. Werkstoff nr , eller Sammenlignelige kvaliteter efter svensk norm er SIS 2333 eller SIS Rørdimensionering: Med elgalvaniseret præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x2 - ø22x2,5 - ø30x4 og med rustfri præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x1,5 - ø22x2 - ø30x3 Ved forgrening tæt ved pumpestationen vil man også for de fl este anlæg kunne undgå dimensionen ø30. For 160 bars anlæg anvendes fi ttings med tilladeligt arbejdstryk på minimum ND 160 bar. Det skal bemærkes, at rørdimensionen ø30, efter DIN 2353, anvender en kraftigere fi ttingstype (S-serie), og et røranlæg med denne rør dimension vil derfor være noget dyrere end fx en ø22 rørstreng. Dette forhold kan have betydning ved valg af anlæg og rørføring - specielt ved anlæg med mange pumpeenheder. Oversættelse af den originale brugsvejledning 15

16 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 1 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rør Rohr G Ø15 x 2 mm X X X Pipe Tuyau R Ø15 x 1,5 mm Rør Rohr G Ø22 x 2,5 mm X X Pipe Tuyau R Ø22 x 2,0 mm Rør Rohr G Ø30 x 4,0 mm X * Pipe Tuyau R Ø30 x 3,0 mm Tilslutningsslange Anschlußschlauch 3/4 X X Connecting hose Tuyau de raccordement Rørsamler Verschraubung Ø15 X X Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø22 X X * Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø30 X * Pipe coupling Raccord T-stykke T-Stück Ø15 x Ø15 x Ø15 X X * T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø22 x Ø22 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø30 x Ø30 x Ø30 X * T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø15 x 3/8RG x Ø15 X T-Connection Raccord en Té *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 16 Oversættelse af den originale brugsvejledning

17 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 2 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Vinkel Winkel Ø15 x Ø15 X X * Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø22 X X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø30 x Ø30 X * Elbow Coude Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø15 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø22 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Vinkel Winkel Ø15 x 3/8 RG X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø15 X Elbow Coude Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø15 X X Bracket f. pipe hangs Fixation mural Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø22 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø30 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 17

18 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 3 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu T-stykke T-Stück Ø22 x Ø15 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø30 x Ø30 X X T-Connection Raccord en Té Justerbar T-forskruning T-Verschraubung Ø15 X T-coupling adj. Raccord en Té reg. Ligereducering Ubergangsrohr Ø22 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø22 X X Straight coupling Reduction droite Skærering Schniedring Ø15 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø22 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø30 X X Cutting ring Anneau Omløber Überwurfmutter Ø15 X X Union nut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø22 X X Union cut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø30 X X Union nut Ecrou *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique 18 Oversættelse af den originale brugsvejledning

19 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 4 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rørhol der Rohrhalterung Ø15 X X Pipe holder Support tuyau Rørhol der Rohrhalterung Ø22 X X Pipe holder Support tuyau Rørholder Rohrhalterung Ø30 X X Pipe holder Support tuyau Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. ½ Ø15/Ø22 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. 3/4 Ø22/Ø30 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Tætningsskive Dichtungsscheibe 3/8RG Ø17 mm X X Tightening washer Rondelle d etancheite Stiknippel Schnellkupplungsnip. 3/8RG X X Quick coupling Raccord rapide male Murgennemføring Durchführung Ø15 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø22 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø30 X Lead-in bush Réalisable *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 19

20 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 5 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø15 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø22 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø30 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Støttebeslag f. tappested Stützenbeschlag 2 mm X Supportingfi tting f. tap Support Brystnippel Doppelnippel Ø15 x 3/8RG X X Hexagon nipple Raccord Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn 3/8RG X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø22 X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø30 X X High pressure ball valve Robinet haute press. G El-galvaniseret Galv. Galv. Galv. R Rustfri-syrefast Rustfrei Corrosion proof Inoxydable Cu Kobber Kupfer Copper Cuivre *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 20 Oversættelse af den originale brugsvejledning

21 1.7.4 Dimensionering af røranlæg Diagrammet nedenfor viser aktuelle trykfaldskurver til dimensionering af røranlæg anvendt i forbindelse med Nilfi sk-altos anlæg. I diagrammet er vist to lodrette inddelinger for henholdsvis II: el galvaniserede stålrør 15x2 mm - 22x2,5 mm - 30x4 mm I: og rustfri stålrør 15x1,5 mm - 22x2 mm - 30x3 mm. Trykfald pr.m. rør ved en given vandmængde kan afl æses på følgende trykfaldskurver. Vandmængde [l/min] Ved dimensionering af rørsystemet skal det tilstræbes, at det maksimale trykfald til det fjerneste tappested, ved fuld belastning af anlægget, ikke overstiger 15 bar. Trykfaldet i vinkler og forgreninger vil være ubetydeligt i forhold til tryktabet i rørene. Oversættelse af den originale brugsvejledning 21

22 22 Oversættelse af den originale brugsvejledning

23 1.7.5 Eksempler Følgende eksempler er beregnet ud fra rustfri stålrør og et 160 bars anlæg, hvor dimensioneringskravet er max. 15 bar s trykfald fra maskine til tappestederne. Eksempel 1 c 50 m 40 m 70 m b a M Rørsystemet kan dimensioneres ud fra to forskellige forudsætninger: A. Ud fra en fastlagt dysetype (kapacitet l/min) B. Ud fra max kapacitet, dvs. alle dysetyper kan anvendes overalt A: Vælges således standarddyser (17 l/min) til tappested a, b og c, bliver den maksimale belastning af rørstreng b-c = 17 l/min. TRYKFALD Ifølge diagrammet giver anvendelsen af 50 m Ø15 mm rør således et trykfald på: 2,3 bar I diagrammet går man ved 50 m inddelingen lodret op til kurven, der symboliserer 17 l/min gennem Ø15 mm rør. Herfra går man vandret og et trykfald på 2,3 bar afl æses. Maksimal belastning af rørstreng a-b = 35 l/min. Anvendelse af 40 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 51 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 7,4 bar 3,3 bar 13,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre en 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Oversættelse af den originale brugsvejledning 23

24 B: Vælges derimod et grønt dyserør = 33 l/min + et standarddyserør = 17 l/min, bliver den maksimale belastning af rørstreng bc = 33 l/min. TRYK FALD Anvendelse af 50 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: 9,3 bar Maksimal belastning af rørstreng a-b = 50 l/min. Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 50 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,0 bar 3,2 bar 14,5 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Eksempel 2 c1 b1 a m c 10 m 20 b a 30 m 30 m 10 m M c2 b2 a2 80 m Forgrenet system Dysevalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min 2 stk. blå dyserrør á 17 l/min TRYKFALD Den maksimale belastning i hver gren er 33 l/min. Anvendelse af Ø15 mm rør på f.eks. strengen (20 m) giver et trykfald på: 4,0 bar Maksimal belastning af rørstreng b-c = 66 l/min. Anvendelse af 30 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng a-b + M-a = 101 l/min Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,5 bar 7,5 bar 14,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. 24 Oversættelse af den originale brugsvejledning

25 Eksempel 3 20 m 40 m 20 m b1 a1 c1 30 m 60 m 30 m c2 15 m 20 m 30 m M b2 20 m 40 m a2 20 m 80 m Ringsystem Dyserørsvalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min. 2 stk. blå dyserør á 17 l/min. Deles den maksimale belastning ligeligt og symmetrisk bliver den maksimale belastning af rørstreng b1 - c1 = 33 l/min. TRYKFALD Vælges Ø15 mm rør giver det i 35 m rør et trykfald på: 6 bar Maksimal belastning af rørstreng M-a1 + a1-b1 = 50 l/min. Anvendes 90 m Ø22 rør giver det et trykfald på: Samlet trykfald 4 bar 10 bar Dvs. at fra pumperne og ud til tappested b1 og b2 anvendes Ø22 mm rør og til resten anvendes Ø15 mm. Eksemplerne viser forskellige måder at installere røranlægget på. Hvad man i det enkelte tilfælde foretrækker, afhænger i høj grad af den pågældende bygning og evt. specielle krav. Men man skal være opmærksom på, at store rørdimensioner i installation og komponenter er væsentlig dyrere, og man skal derfor i hvert enkelt tilfælde sammenligne mulighederne økonomisk. Oversættelse af den originale brugsvejledning 25

26 1.7.6 Montagekrav og tips Temperaturkompensering Når der i anlægget anvendes varmt vand (max 75 C), må man ved montering af røranlægget tage hensyn til den varmeudvidelse der kommer i rørene. Ved en opvarmning fra 10 C til 75 C udvider rørsystemet sig ca. 0,7 mm pr. m. For at give mulighed for denne udvidelse, må der på lange lige rørstrenge indføres kompensatorer i form af U-bøjninger eller slangeforbindelser. Ligeledes skal man undgå at fastspænde rørsystemet tæt ved hjørner og tæt under T-stykker for tappesteds afgange. U-bøjninger/slangeforbindelser Ved en max temperatur på anlægget på 75 C skal der, hvis der ikke er knæk på rørledningen, indføres en kompensation for ca. hver 20 m rørstreng. Hvis der er udvidelsesmulighed for røret i en af enderne, kan kompenseringen undgås, hvis man samtidigt undgår at fi ksere røret ved T-stykkerne. Kompenseringen for ø15 og ø22 udføres enten som slangeforbindelse eller som U-bøjninger på røret. For ø30 anvendes slangeforbindelser. KOMPENSERING Rør Slange nr. Slange nr. rustfri L (mm) L min (mm) R min (mm) ø ø / * / * 350/ ø * Hvis rørstrengen fører mere end 3-pumpers vandmængde, monteres henholdsvis slange og Oversættelse af den originale brugsvejledning

27 FIXERING VED HJØRNER OG T-STYKKER Normalafstand for rørbærere er ca. 2 m. MONTERING AF RØRLEDNINGER/GENERELLE ANVISNINGER - rørene afkortes ved afsavning og afgrates omhyggeligt - ved bukning af røret må der ikke anvendes mindre bukkeradier end angivet i skemaet under afsnittet U-bøjninger/slangeforbindelser og bukningen skal altid foregå i bukkeværktøj med rullende matriser, så deformation af røret undgås. - omløbsmøtrik og skærering smøres med olie, og skæreringen for monteres på røret i forskruning eller hærdet formonteringsstuds før røret monteres. - rørholdere placeres med en maximal indbyrdes afstand på 2 m. - til montage af vægbeslag anvendes ø6 sekskantskrue med tilhørende ekspansionsbøsning for mur eller betonvægge, alternativt anvendes i betonvægge anker af slagtypen, fx fabrikat HILTI typ HPS 8/30. - ved systemer der skal anvendes til varmt vand, må man sørge for, at rørbærerne er placeret på lige linie, så rørets længdeudvidelse ikke hindres. Oversættelse af den originale brugsvejledning 27

28 Montage i forskruningsstuds Sav røret retvinklet over og fjern grater. Det er lettere at save røret retvinklet over v.h.a. afbillede rørholder. TYPE: BAV 6/42 (til rør på 6-42 mm YD). BEMÆRK: Anvend ikke rørskærer. Røret bliver skåret skævt over, og der vil danne sig en del grat både indvendig og udvendig. 6. Rør med en større ydre diameter og alle forbindelser i frie ledninger monteres af praktiske grunde i skruestik mens man spænder forskruningsstudsen fast. Skruenøglen skal have en længde, der er ca. 15 gange så lang som nøglebredden (forlæng evt. v.h.a. rør). Gå desuden frem som under punkt 4. Ved anvendelse af seriemæssige forskruningsstudse bemærk da, at hver af rørene når ind i den samme inderkonus som den, hvori skruestikmontagen fandt sted. Den endelige tilspænding forenkles ved at løsne omløbermøtrikken et par omgange, så der kan komme lidt olie ind mellem slidfl aderne. 3. Smør gevind samt skære- og kilering godt ind med olie (ikke fedt). Skub så møtrikken og ringen ned over enden af røret, som vist på tegningen. Hvis skære- og kileringen ikke eller kun lige kan skubbes ned over enden af røret, så lad være med at udvide den, men fi l enden af røret tyndere. 7. Efter endelig tilspænding, løsn omløbermøtrik og check, at der er synligt bånd før skæret. Hvis ikke, giv da skære- og kileringen et ekstra vrid. Synligt bånd 4. Skru først omløbermøtrik fast med hånden, indtil den har En markeringstråd fået kontakt anbragt på omløbermøtrikken gør med skære- og kileringen. Tryk det nemmere at holde øje med de så røret helt ind foreskrevne omdrejninger. i den indvendige konus og drej omløbermøtrikken ca. 3/4 omgang. 5. (BEMÆRK: Røret må ikke dreje med!) Herved får skære- og kileringen fat i røret, hvorefter det er unødvendigt at presse mere mod røret. Den endelige tilspænding sker ved at dreje omløbermøtrikken 3/4 omgang mere. Herved skærer ringen ind i røret og åbenbarer før skæringen et synligt bånd. 8. Det er uden betydning, hvis skære- og kileringen kan drejes på rørenden. 9. GENMONTAGE Efter hver løsning af forbindelsen, kan tilspændingen af omløbermøtrikken foretages uden forlængelse af nøglen og uden større kraftanstrengelse. 10. Den lige rørende, der går ind i forskruningen, skal have en længde på mindst 2 længder af omløbermøtrikken (H). Ved længere eller mere belastede rørledninger er det nødvendigt at montere rørbeslag. 28 Oversættelse af den originale brugsvejledning

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Instruktionsbog KEN DW 411T

Instruktionsbog KEN DW 411T Instruktionsbog KEN DW 411T Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer via computer Øvrigejusteringer/

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere