Brugsvejledning DELTABOOSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DELTABOOSTER"

Transkript

1 Brugsvejledning DELTABOOSTER f ( ) Oversættelse af den originale brugsvejledning 1

2 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 1. Produktbeskrivelse 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner Valg af system Tekniske data El-tavle Vandtank C3K pumper Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper Placering: omgivelser - frost, sikkerheds- og serviceafstande Installationskrav for vandtilslutning Installationskrav for el-tilslutning Røranlæg Placering af rør/generel vejledning Rørtyper, normer Fittings-beslag, normer Dimensionering af røranlæg, trykfaldskurver Eksempler Montagekrav og tips Tappesteder og tilbehør Dyserørssystem Opstillingsvejledning 2.1 Placering af DELTABOOSTER anlægget Underlagsforhold og væltesikring Tilslutning af tilgangsvand Kontrol af fi lter i vandtank Elektrisk tilslutning mellem DELTABOOSTER og forsyningsnettet (Indstillinger på anlægget, Se afsnit 3.5) Opstart / indkøring Oliekontrol Start Udluftning af pumper Udluftning af rørsystem Justering af strengtryk Oversættelse af den originale brugsvejledning

3 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 3. Betjeningsvejledning 3.1 Sikkerhed Modeloversigt Funktionsdiagram Betjeningspanel Hoved-/nødafbryder Betjeningsafbryder/stopkontakt og Startkontakt Kontrolpanel Indstillinger og afl æsning på DELTABOOSTER Indstilling af vandtemperatur Ind-/ og udkobling af C3K-pumper Afl æsning af timetællere Opstart /drift Multipressure-dyserørssystem Betjening efter opstart - tappesteder og udstyr Højtrykshane med Multipressure-dyserør, Tappested A Tappested med skuminjektor og skumlanse, Tappested B Tappested med rengøringsvogn og skumlanse, Tappested D Generelle regler for rengøringsmiddeltilsætning Vedligeholdelse Serviceintervaller Pumpeolie Vandfi lter Koblinger Driftsforstyrrelser og afhjælpning EU-overensstemmelseserklæring VIGTIGT! Før anlægget tages i brug, er det vigtigt at afsnit "3.1 Sikkerhed" læses grundigt. Kun instrueret personale må betjene anlægget. Oversættelse af den originale brugsvejledning 3

4 1. Produktbeskrivelse (Projekteringsvejledning) DELTABOOSTER er en fl eksibel pumpestation, der via en rørstreng, kan forsyne fl ere, samtidige brugere med koldt/tempereret vand under tryk. DELTABOOSTER er forjusteret til et bestemt strengtryk, der samtidig er det maksimale arbejdstryk. Til DELTABOOSTER er der udviklet et Multipressure-dyserørssystem bestående af ni forskellige dyserør. Ved hjælp af et skema kan den enkelte bruger vælge dét rør, der giver netop dét tryk og dén vandmængde, der passer til hans rengøringsopgave - uafhængigt af øvrige brugere på rørstrengen. DELTABOOSTER anlæg fås, som standard, med kapaciteter fra 2-6 brugere, forjusteret til 160 bars strengtryk (andre tryk kan tilbydes efter kundeønske). Et anlæg med kapacitet til f.eks 3 brugere kan når som helst opgraderes til 4, 5 eller 6 brugere, ligesom flere DELTABOOSTER anlæg kan sammenkobles på samme rørstreng. DELTABOOSTER anlægget overfl ødiggør tidligere tiders spekulationer om fordele og ulemper ved henholdsvis højtryk/lavtryk samt lavt/stort vandforbrug. For nu har man alle muligheder i ét system, og kan vælge den løsning, der giver den optimale effekt i den aktuelle opgave. Lidt mere teknisk er anlæggets virkemåde følgende: Der blandes vand fra en KOLD og en VARM tilslutningsventil ned i en vandtank, af type A lufgab (BS: type A air-gap). Herfra suges vand, af den ønskede temperatur, ned i DELTABOOSTERs højtrykspumper, som sætter vandet under tryk og forsyner det til en rørstreng. Når et eller fl ere tappesteder på rørstrengen tages i brug, starter der automatisk det antal pumper, som er nøvendigt for at holde strengtrykket. Når rengøringen ophører, standser hvert 15. sek. en af de pumper, der er i overskud, og standses al rengøring, sørger styringen for, at der opretholdes det nødvendige tryk, til der igen sker opstart. Opstår der brud på rørsystemet, vil pumpestationen afbrydes totalt efter ca. 2 min. Ved svigtende vandforsy ning, ved for høj vandtilgangstemperatur, ved for høj motortemperatur eller ved for stort strømforbrug stoppes anlægget ligeledes. Ved start og stop af de enkelte pumper sørger styringen for, at der roteres blandt alle pumper i anlægget, så drifttiden fordeles jævnt. 4 Oversættelse af den originale brugsvejledning

5 Oversættelse af den originale brugsvejledning 5

6 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner DELTABOOSTER anlægget er opbygget af 4 forskellige elementer: 1. El-tavle 2. Vandtank 3. KEW C3K pumper 4. Kabinet / stel DELTABOOSTER er overalt udført i rustfrie materialer. DELTABOOSTER el-tavle El-tavlen indeholder: - hoved-(nød-) afbryder, hvortil forsyningskablet sluttes - betjeningsafbryder 24V AC - trykkontakt for start - maksimal- (kortslutnings- og overstrøms-) afbryder, for hver pumpe - kontaktorer for tilslutning af 3 eller 6 pumper. Desuden indeholder el-tavlen en elektronisk styring, der overvåger anlæggets drift; d.v.s sørger for, a) at den til enhver tid påkrævede pumpe kapacitet er indkoblet, b) at belastningen fordeles jævnt på de enkelte pumper, c) at en ønsket brugsvandstemperatur blandes fra en koldtvandsog en varmtvandstilslutning samt d) at anlæggets status/fejl vises på et kontrolpanel. Indeholdt er også driftstimetællere for de enkelte pumper. El-tavlen er forberedt for tilslutning af 6 pumper eller for tilslutning af 3 pumper (4-, 5- og 6-pumpeanlæg) (2- og 3-pumpeanlæg) El-tavlen der fra begyndelsen er udrustet til at styre 3 pumper kan senere udbygges til at styre 6 pumper. DELTABOOSTER leveres til følgende spændinger: 3 x 230V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 6 Oversættelse af den originale brugsvejledning

7 Vandtank Vandtanken på DELTABOOSTER er konstrueret iht. BS 6281 part 1 (type A air gap). Som standard er vandtanken monteret for vandtilslutning i venstre side (set forfra). Vandtilslutningen kan fl yttes til højre side af en Nilfi sk-alto servicetekniker. (Vandtanken kan vendes 180 grader i rammen). DELTABOOSTERs vandtank indeholder: - to magnetventiler for vandtilgang, henholdsvis koldt og varmt vand - diverse styringsventiler - temperaturføler og niveaukontakter i svømmertank - overløb - tilslutning for indtil 6 pumper - rustfrie fi ltre på alle til- og afgange C3K pumper C3K pumperne er tilpasset de ofte meget krævende miljøer de anvendes i. Deres store robusthed er opnået ved anvendelse af keramikstempler *) og ventiler i rustfrit stål. De enkelte pumper tilsluttes via individuelle kontraventiler til en central manifold. Herved sikres at en defekt pumpe ikke forårsager anlægsstop eller utilsigtet bypass. *) C et i pumpebetegnelsen C3K står for Ceramic Oversættelse af den originale brugsvejledning 7

8 1.2 Valg af system Den store fl eksibilitet, der kendetegner DELTABOOSTER betyder, at den enkelte kunde kan vælge netop det system, der passer til de aktuelle rengøringsopgaver. Der fi ndes følgende valgmuligheder: ANTAL PUMPER Der vælges fra 2 til 6 pumper, alt efter hvor meget kapacitet der er behov for på éen gang. Eller sagt på en anden måde, pumpeantallet vælges efter hvor mange aktive brugssteder der er behov for på samme tid. STRENGTRYKKET Strengtrykket er det maksimale arbejdstryk for den enkelte bruger, og har naturligvis betydning for dimensionering af rørstrengen. Systemet fi ndes som standard justeret til 160 bars strengtryk, men kan efter ønske justeres til et strengtryk i området fra 90 til 160 bar. Denne justering må kun udføres af en autoriseret Nilfi sk-alto montør. Vær opmærksom på, at der kan leveres forskellige dyserørssæt á 9 dyser til henholdsvis 120 og 160 bars strengtryk. VALG AF DYSERØR Til hvert af strengtrykkene 120 og 160 bar fi ndes der ni forskellige dyserør, der er udviklet specielt til DELTABOOSTER. Hvert af de ni dyserør repræsenterer en kombination af tryk og vandmængde. Brugerne kan således vælge netop de kombinationer af tryk og vandmængde, der passer til en aktuel rengøringsopgave. 8 Oversættelse af den originale brugsvejledning

9 1.3 Tekniske data Modelbetegnelse Modelbetegnelsen fremgår af modelskiltet på kabinettet. Typeskiltet ind ehol der følgende oplysnin ger: 1. Model 2. Nilfi sk-alto modelnummer 3. Dyse 4. Pumpetryk 5. Maximalt tryk, åbnetryk for omløbsventil 6. Kapacitet, vandmængde 7. Maksimal temp. for tilgangsvand 8. Netspænding / netfrekvens / nominel effekt 9. Strømforbrug 10. Godkendelser 11. Serienummer / produktionsuge og -år xxx xxx - xxx xxx/xx/200x xxxx P bar/mpa xxx/xxx Pmax bar/mpa xxx/xx Q l/min xx Tin max C xx I nom. Amp xx XXX-XXXV/Xph/XXHz/XX kw Made in Denmark DELTABOOSTER xxx IP X Oversættelse af den originale brugsvejledning 9

10 1.3.0 El-tavle Land Model Elektriske data Optagen effekt Kapacitet, Tæthedsmaks. grad B,E,I, DELTABOOSTER-3P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 N 20,6-63 A DELTABOOSTER-6P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 20,6-125 A DK,S,N, DELTABOOSTER-3P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SF,D,B, 12-36,7 A NL,A,E, CH,I,GR DELTABOOSTER-6P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP ,7 A GB,AUS, DELTABOOSTER-3P V 3~+ JORD, 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SGP,U, 50/60Hz USA,SKB 10,7-32,7 A DELTABOOSTER-6P V 3~+ JORD, 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 50/60Hz 10,7-64,8 A Vandtank Beholdervolumen l 80 Vandtilgang K&V 1" Fittings - rustfri stål Styrestrøm max. V 24V AC C3K pumper Renseeffekt kw 4,4 Vandmængde l/min 17 Elmotor, optagen effekt kw 6,7 Strømforbrug 3x400/230V A 12/20,6 Tæthedsgrad - IP45 Keramikstempler, rustfri stålventiler og lukket oliesystem med specialpakninger i pumperne. 10 Oversættelse af den originale brugsvejledning

11 1.3.3 Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper c a b 1 - vandtilgang for varmt vand 2 - vandtilgang for koldt vand 3 - trykafgang, Ø22 mm Antal pumper Model 44C3 44C3 44C3 44C3 44C3 Renseeffekt kw 8,8 13,2 17,6 22,0 26,4 Pumpetryk bar Vandmængde l/min Strømforbrug A 24 1) 41,2 2) 36 1) 61,8 2) 48 1) 82,4 2) 60 1) 103 2) 72 1) 123,6 2) Mål: a mm b mm c mm Vægt 3) kg ) 400V, 3~, 50Hz 2) 230V, 3~, 50Hz 3) Driftsklar Oversættelse af den originale brugsvejledning 11

12 1.4 Placering af DELTABOOSTER anlægget DELTABOOSTER er forsynet med vibrationsdæmpende gummiunderstøtninger, således at det kan placeres direkte på et plant underlag (se afsnit 2.2). Anlæggene skal placeres i frostfrie lokaler, hvor den maksimale temperatur ikke overstiger 40 C. PLACERINGSSKITSE (mål angivet i mm) 12 Oversættelse af den originale brugsvejledning

13 1.5 Installationskrav for vandtilslutning Vandtanken er forsynet med to vandtilgange, en for koldt vand (BLÅ afmærkning) og en for varmt vand (RØD afmærkning), der muliggør tempera tur regulering af brugsvandet. Hvis temperaturregulering ikke ønskes, kan begge vandtilgange kobles til den kolde rørstreng. Der skal altid tilsluttes mindst 1 koldtvandstilgang (8-12 C), og varmtvands tilslutningen må højest være 85 C. Både koldt- og varmtvandstilgangen skal kunne forsyne systemet med minimum den vandmængde, der svarer til systemets kapacitet (antal pumper - l/min, se afsnit 1.3.3) og ved minimum 2 bars tryk. Vandtrykket må maksimalt være 10 bar. Hvis der samtidigt med DELTABOOSTER drift tappes vand på rørstrengene til andre formål, skal rørstrengenes kapacitet være til svarende større. For at opnå en optimal temperaturregulering skal afspærringshanerne på både den varme og den kolde rørstreng justeres, så hver rørstrengs vandmængde kommer så tæt som muligt på den nødvendige vandmængde. Vandtilslutningerne foretages ved anlæggets tilgangsstudse med de to medleverede 1" fl eksible slangeforbindelser. De to vandtilgangsslanger er en meter lange og er forsynet med 1" udvendig konisk rørgevind. Umiddelbart ved tilslutningerne skal der på forsyningsledningerne være monteret afspærringshaner, men der kræves ikke nogen ekstra tilbageslags sikring, da anlægget er forsynet med svømmertank. Såfremt vandet indeholder fl ydesand eller andre urenheder, skal der, foruden de interne fi ltre, være monteret eksterne fi ltre. Højtryks-tilslutningen til røranlægget foretages med den medleverede 3/4" højtryksslange. Slangen er forsynet med ø22 mm glatstuds for tilslutning til skæreringsforskruning. Liter/Min 300 Kapacitetsdiagram 250 EVSI 18 (Kold) 200 EVSI 20 (Varm) 150 Parallel 100 Max forbrug ( 6-pumper) 50 Max forbrug ( 3-pumper) 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 Differenstryk på magnetventil i bar Oversættelse af den originale brugsvejledning 13

14 1.6 Installationskrav for el-tilslutning DELTABOOSTER's elsystem er konstrueret i overensstemmelse med den europæiske standard: EN (oktober 1992): Elektrisk materiel på maskiner, Del 1: Almindelige bestemmelser. Eltilslutning foretages via et fl eksibelt gummikabel, indehol dende kobberledere for 3 faser og jord (PE). Kablets minimum-dimensioner er bestemt af det aktuelle anlægs strømforbrug (se datablad), men fælles for alle anlæg er fl g.: Max forsikring: 125 A Max ledertværsnit i kabel: 35 Af hensyn til en senere anlægsudvidelse anbefales det at der som minimum anvendes kabel med ledertværsnit på 25. Jordledningsbeskyttelsen er påkrævet, og tilslutningen af DELTABOOSTER til forsyningsnettet SKAL foretages af autoriseret installatør iht. gældende bestemmelser. Af hensyn til maksimal personsikkerhed bør installationen beskyttes af et HFI-relæ. 1.7 Røranlæg PE HFI - RCD Fi.-Schutzschalter L1 L2 L3 max 125 A FORSYNINGSNET max 35 PE DELTABOOSTER el-tavle 14 Oversættelse af den originale brugsvejledning

15 1.7.1 Placering af rørledninger/generelle anvisninger - Pumpestation og tappesteder placeres således, at rørledningerne bliver så kort som muligt. - Rørledningen føres med så få knæk som muligt. - Det kan ofte være en økonomisk fordel at dele rørledningen tæt ved pumpestationen, så de længder,der skal føre de store vandmængder bliver så korte som muligt. En central placering af pumpe stationen i forhold til tappestederne vil også give mindre rørdimensioner. - Rørledningerne placeres på vægge af tegl eller betonkvalitet, ellers må særlige hensyn tages (forstærkningsplader el.lign.). - Rørledninger placeres, så beskadigelse (påkørsel, frost, ekstreme tæringsangreb etc.) undgås. - Rørledningerne bør placeres synligt overalt, eller så de nemt kan kontrolleres. Indstøbning i vægge og gulve må ikke fore tages. Ved gennemføring i vægge må indstøbning heller ikke foretages. (Der kan benyttes specielle rørgennemføringer.) - Tappestederne placeres så tæt ved brugsstedet som muligt, og således at der fortrinsvis anvendes max. 20 m slange Rørtyper - normer Til røranlægget anvendes sømløse præcisionsstålrør efter DIN 2391/C i materialekvalitet St. 35.4, normaliseret blankglødet og el galvaniseret, eller svejste stålrør, rustfrie, kalibrerede og glødet efter DIN d3 -- (DIN kl. 1). Alternativt anvendes sømløse præcisionsstålrør med mål efter DIN 2391 og rustfri materialekvalitet f.eks. Werkstoff nr , eller Sammenlignelige kvaliteter efter svensk norm er SIS 2333 eller SIS Rørdimensionering: Med elgalvaniseret præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x2 - ø22x2,5 - ø30x4 og med rustfri præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x1,5 - ø22x2 - ø30x3 Ved forgrening tæt ved pumpestationen vil man også for de fl este anlæg kunne undgå dimensionen ø30. For 160 bars anlæg anvendes fi ttings med tilladeligt arbejdstryk på minimum ND 160 bar. Det skal bemærkes, at rørdimensionen ø30, efter DIN 2353, anvender en kraftigere fi ttingstype (S-serie), og et røranlæg med denne rør dimension vil derfor være noget dyrere end fx en ø22 rørstreng. Dette forhold kan have betydning ved valg af anlæg og rørføring - specielt ved anlæg med mange pumpeenheder. Oversættelse af den originale brugsvejledning 15

16 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 1 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rør Rohr G Ø15 x 2 mm X X X Pipe Tuyau R Ø15 x 1,5 mm Rør Rohr G Ø22 x 2,5 mm X X Pipe Tuyau R Ø22 x 2,0 mm Rør Rohr G Ø30 x 4,0 mm X * Pipe Tuyau R Ø30 x 3,0 mm Tilslutningsslange Anschlußschlauch 3/4 X X Connecting hose Tuyau de raccordement Rørsamler Verschraubung Ø15 X X Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø22 X X * Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø30 X * Pipe coupling Raccord T-stykke T-Stück Ø15 x Ø15 x Ø15 X X * T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø22 x Ø22 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø30 x Ø30 x Ø30 X * T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø15 x 3/8RG x Ø15 X T-Connection Raccord en Té *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 16 Oversættelse af den originale brugsvejledning

17 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 2 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Vinkel Winkel Ø15 x Ø15 X X * Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø22 X X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø30 x Ø30 X * Elbow Coude Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø15 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø22 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Vinkel Winkel Ø15 x 3/8 RG X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø15 X Elbow Coude Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø15 X X Bracket f. pipe hangs Fixation mural Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø22 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø30 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 17

18 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 3 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu T-stykke T-Stück Ø22 x Ø15 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø30 x Ø30 X X T-Connection Raccord en Té Justerbar T-forskruning T-Verschraubung Ø15 X T-coupling adj. Raccord en Té reg. Ligereducering Ubergangsrohr Ø22 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø22 X X Straight coupling Reduction droite Skærering Schniedring Ø15 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø22 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø30 X X Cutting ring Anneau Omløber Überwurfmutter Ø15 X X Union nut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø22 X X Union cut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø30 X X Union nut Ecrou *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique 18 Oversættelse af den originale brugsvejledning

19 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 4 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rørhol der Rohrhalterung Ø15 X X Pipe holder Support tuyau Rørhol der Rohrhalterung Ø22 X X Pipe holder Support tuyau Rørholder Rohrhalterung Ø30 X X Pipe holder Support tuyau Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. ½ Ø15/Ø22 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. 3/4 Ø22/Ø30 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Tætningsskive Dichtungsscheibe 3/8RG Ø17 mm X X Tightening washer Rondelle d etancheite Stiknippel Schnellkupplungsnip. 3/8RG X X Quick coupling Raccord rapide male Murgennemføring Durchführung Ø15 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø22 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø30 X Lead-in bush Réalisable *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 19

20 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 5 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø15 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø22 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø30 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Støttebeslag f. tappested Stützenbeschlag 2 mm X Supportingfi tting f. tap Support Brystnippel Doppelnippel Ø15 x 3/8RG X X Hexagon nipple Raccord Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn 3/8RG X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø22 X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø30 X X High pressure ball valve Robinet haute press. G El-galvaniseret Galv. Galv. Galv. R Rustfri-syrefast Rustfrei Corrosion proof Inoxydable Cu Kobber Kupfer Copper Cuivre *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 20 Oversættelse af den originale brugsvejledning

21 1.7.4 Dimensionering af røranlæg Diagrammet nedenfor viser aktuelle trykfaldskurver til dimensionering af røranlæg anvendt i forbindelse med Nilfi sk-altos anlæg. I diagrammet er vist to lodrette inddelinger for henholdsvis II: el galvaniserede stålrør 15x2 mm - 22x2,5 mm - 30x4 mm I: og rustfri stålrør 15x1,5 mm - 22x2 mm - 30x3 mm. Trykfald pr.m. rør ved en given vandmængde kan afl æses på følgende trykfaldskurver. Vandmængde [l/min] Ved dimensionering af rørsystemet skal det tilstræbes, at det maksimale trykfald til det fjerneste tappested, ved fuld belastning af anlægget, ikke overstiger 15 bar. Trykfaldet i vinkler og forgreninger vil være ubetydeligt i forhold til tryktabet i rørene. Oversættelse af den originale brugsvejledning 21

22 22 Oversættelse af den originale brugsvejledning

23 1.7.5 Eksempler Følgende eksempler er beregnet ud fra rustfri stålrør og et 160 bars anlæg, hvor dimensioneringskravet er max. 15 bar s trykfald fra maskine til tappestederne. Eksempel 1 c 50 m 40 m 70 m b a M Rørsystemet kan dimensioneres ud fra to forskellige forudsætninger: A. Ud fra en fastlagt dysetype (kapacitet l/min) B. Ud fra max kapacitet, dvs. alle dysetyper kan anvendes overalt A: Vælges således standarddyser (17 l/min) til tappested a, b og c, bliver den maksimale belastning af rørstreng b-c = 17 l/min. TRYKFALD Ifølge diagrammet giver anvendelsen af 50 m Ø15 mm rør således et trykfald på: 2,3 bar I diagrammet går man ved 50 m inddelingen lodret op til kurven, der symboliserer 17 l/min gennem Ø15 mm rør. Herfra går man vandret og et trykfald på 2,3 bar afl æses. Maksimal belastning af rørstreng a-b = 35 l/min. Anvendelse af 40 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 51 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 7,4 bar 3,3 bar 13,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre en 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Oversættelse af den originale brugsvejledning 23

24 B: Vælges derimod et grønt dyserør = 33 l/min + et standarddyserør = 17 l/min, bliver den maksimale belastning af rørstreng bc = 33 l/min. TRYK FALD Anvendelse af 50 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: 9,3 bar Maksimal belastning af rørstreng a-b = 50 l/min. Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 50 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,0 bar 3,2 bar 14,5 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Eksempel 2 c1 b1 a m c 10 m 20 b a 30 m 30 m 10 m M c2 b2 a2 80 m Forgrenet system Dysevalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min 2 stk. blå dyserrør á 17 l/min TRYKFALD Den maksimale belastning i hver gren er 33 l/min. Anvendelse af Ø15 mm rør på f.eks. strengen (20 m) giver et trykfald på: 4,0 bar Maksimal belastning af rørstreng b-c = 66 l/min. Anvendelse af 30 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng a-b + M-a = 101 l/min Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,5 bar 7,5 bar 14,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. 24 Oversættelse af den originale brugsvejledning

25 Eksempel 3 20 m 40 m 20 m b1 a1 c1 30 m 60 m 30 m c2 15 m 20 m 30 m M b2 20 m 40 m a2 20 m 80 m Ringsystem Dyserørsvalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min. 2 stk. blå dyserør á 17 l/min. Deles den maksimale belastning ligeligt og symmetrisk bliver den maksimale belastning af rørstreng b1 - c1 = 33 l/min. TRYKFALD Vælges Ø15 mm rør giver det i 35 m rør et trykfald på: 6 bar Maksimal belastning af rørstreng M-a1 + a1-b1 = 50 l/min. Anvendes 90 m Ø22 rør giver det et trykfald på: Samlet trykfald 4 bar 10 bar Dvs. at fra pumperne og ud til tappested b1 og b2 anvendes Ø22 mm rør og til resten anvendes Ø15 mm. Eksemplerne viser forskellige måder at installere røranlægget på. Hvad man i det enkelte tilfælde foretrækker, afhænger i høj grad af den pågældende bygning og evt. specielle krav. Men man skal være opmærksom på, at store rørdimensioner i installation og komponenter er væsentlig dyrere, og man skal derfor i hvert enkelt tilfælde sammenligne mulighederne økonomisk. Oversættelse af den originale brugsvejledning 25

26 1.7.6 Montagekrav og tips Temperaturkompensering Når der i anlægget anvendes varmt vand (max 75 C), må man ved montering af røranlægget tage hensyn til den varmeudvidelse der kommer i rørene. Ved en opvarmning fra 10 C til 75 C udvider rørsystemet sig ca. 0,7 mm pr. m. For at give mulighed for denne udvidelse, må der på lange lige rørstrenge indføres kompensatorer i form af U-bøjninger eller slangeforbindelser. Ligeledes skal man undgå at fastspænde rørsystemet tæt ved hjørner og tæt under T-stykker for tappesteds afgange. U-bøjninger/slangeforbindelser Ved en max temperatur på anlægget på 75 C skal der, hvis der ikke er knæk på rørledningen, indføres en kompensation for ca. hver 20 m rørstreng. Hvis der er udvidelsesmulighed for røret i en af enderne, kan kompenseringen undgås, hvis man samtidigt undgår at fi ksere røret ved T-stykkerne. Kompenseringen for ø15 og ø22 udføres enten som slangeforbindelse eller som U-bøjninger på røret. For ø30 anvendes slangeforbindelser. KOMPENSERING Rør Slange nr. Slange nr. rustfri L (mm) L min (mm) R min (mm) ø ø / * / * 350/ ø * Hvis rørstrengen fører mere end 3-pumpers vandmængde, monteres henholdsvis slange og Oversættelse af den originale brugsvejledning

27 FIXERING VED HJØRNER OG T-STYKKER Normalafstand for rørbærere er ca. 2 m. MONTERING AF RØRLEDNINGER/GENERELLE ANVISNINGER - rørene afkortes ved afsavning og afgrates omhyggeligt - ved bukning af røret må der ikke anvendes mindre bukkeradier end angivet i skemaet under afsnittet U-bøjninger/slangeforbindelser og bukningen skal altid foregå i bukkeværktøj med rullende matriser, så deformation af røret undgås. - omløbsmøtrik og skærering smøres med olie, og skæreringen for monteres på røret i forskruning eller hærdet formonteringsstuds før røret monteres. - rørholdere placeres med en maximal indbyrdes afstand på 2 m. - til montage af vægbeslag anvendes ø6 sekskantskrue med tilhørende ekspansionsbøsning for mur eller betonvægge, alternativt anvendes i betonvægge anker af slagtypen, fx fabrikat HILTI typ HPS 8/30. - ved systemer der skal anvendes til varmt vand, må man sørge for, at rørbærerne er placeret på lige linie, så rørets længdeudvidelse ikke hindres. Oversættelse af den originale brugsvejledning 27

28 Montage i forskruningsstuds Sav røret retvinklet over og fjern grater. Det er lettere at save røret retvinklet over v.h.a. afbillede rørholder. TYPE: BAV 6/42 (til rør på 6-42 mm YD). BEMÆRK: Anvend ikke rørskærer. Røret bliver skåret skævt over, og der vil danne sig en del grat både indvendig og udvendig. 6. Rør med en større ydre diameter og alle forbindelser i frie ledninger monteres af praktiske grunde i skruestik mens man spænder forskruningsstudsen fast. Skruenøglen skal have en længde, der er ca. 15 gange så lang som nøglebredden (forlæng evt. v.h.a. rør). Gå desuden frem som under punkt 4. Ved anvendelse af seriemæssige forskruningsstudse bemærk da, at hver af rørene når ind i den samme inderkonus som den, hvori skruestikmontagen fandt sted. Den endelige tilspænding forenkles ved at løsne omløbermøtrikken et par omgange, så der kan komme lidt olie ind mellem slidfl aderne. 3. Smør gevind samt skære- og kilering godt ind med olie (ikke fedt). Skub så møtrikken og ringen ned over enden af røret, som vist på tegningen. Hvis skære- og kileringen ikke eller kun lige kan skubbes ned over enden af røret, så lad være med at udvide den, men fi l enden af røret tyndere. 7. Efter endelig tilspænding, løsn omløbermøtrik og check, at der er synligt bånd før skæret. Hvis ikke, giv da skære- og kileringen et ekstra vrid. Synligt bånd 4. Skru først omløbermøtrik fast med hånden, indtil den har En markeringstråd fået kontakt anbragt på omløbermøtrikken gør med skære- og kileringen. Tryk det nemmere at holde øje med de så røret helt ind foreskrevne omdrejninger. i den indvendige konus og drej omløbermøtrikken ca. 3/4 omgang. 5. (BEMÆRK: Røret må ikke dreje med!) Herved får skære- og kileringen fat i røret, hvorefter det er unødvendigt at presse mere mod røret. Den endelige tilspænding sker ved at dreje omløbermøtrikken 3/4 omgang mere. Herved skærer ringen ind i røret og åbenbarer før skæringen et synligt bånd. 8. Det er uden betydning, hvis skære- og kileringen kan drejes på rørenden. 9. GENMONTAGE Efter hver løsning af forbindelsen, kan tilspændingen af omløbermøtrikken foretages uden forlængelse af nøglen og uden større kraftanstrengelse. 10. Den lige rørende, der går ind i forskruningen, skal have en længde på mindst 2 længder af omløbermøtrikken (H). Ved længere eller mere belastede rørledninger er det nødvendigt at montere rørbeslag. 28 Oversættelse af den originale brugsvejledning

Brugsvejledning DELTABOOSTER

Brugsvejledning DELTABOOSTER Brugsvejledning DELTABOOSTER 7309020 d Oversættelse af den originale brugsvejledning 1 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 1. Produktbeskrivelse 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner... 6 1.2 Valg af system...

Læs mere

Brugsvejledning DELTABOOSTER

Brugsvejledning DELTABOOSTER Brugsvejledning DELTABOOSTER 7309020 e Oversættelse af den originale brugsvejledning 1 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 1. Produktbeskrivelse 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner... 6 1.2 Valg af system...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion Omvendt Osmose er meget miljøvenlig. Der bruges ingen kemikalier i processen - kun vandtryk. 1.1 Brugermanualen Denne brugermanual gælder for UniRo 150 210 450C. Brugermanualen bør gennemlæses grundigt,

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Mobile højtryksrensere

Mobile højtryksrensere EcoPower kedelsystemet sikrer øget effektivitet på >92 % på grund af en væsentlig reduktion af brændstofforbruget, meget lave driftsomkostninger samt reduceret luftforurening. Mulighed for konstant temperatur

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 6 POSEIDON 6 - Høj vandmængde eller højt tryk? Industriel koldtvandsrenser med ergonomi, pålidelighed og holdbarhed i højsædet. POSEIDON 6 fås med 1600 l/time til at skylle store mængder snavs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DIESELPUMPER 12 OG 24 VOLT

DIESELPUMPER 12 OG 24 VOLT DIESELUDSTYR 120 1 DIESELPUMPER 12 OG 24 VOLT MOBIFIXX-35 12 VOLT-DC MOBIFIXX-35 24 VOLT-DC 567342 567349 Fabrikant: FMT 12 eller 24 volt pumpe. Ydeevne: 35 liter i min. Selvsugende/selvspædende. Ansugning:

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand

Mobile højtryksrensere, koldtvand 1. klasses koldtvandsrenser Produkt fakta Robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv. kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi i en uovertruffen koldtvandsrenser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 8

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 8 Koldtvandsrensere med højt tryk og stor vandmængde En koldtvandsrenser i topklasse - forener højt tryk og stor vandmængde. Ideel til de mest krævende, dagligt tilbagevendende rengøringsopgaver i landbruget,

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Professional Satellite SM series

Professional Satellite SM series Professional Satellite SM series DA Servicemanual...3-8 Indhold DA 1. Beskrivelse...3 1.1 Funktionsdiagrammer...5 2. Vedligeholdelse...6 3. Start...6 3.1 Nyt anlæg...6 4. Daglig drift...6 4.1 Start...6

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Mobile koldtvandsrensere

Mobile koldtvandsrensere 2C 2C serien indeholder en række modeller designet til brug af semiprofessionelle brugere som håndværkere, mindre bygge/anlægsopgaver samt til udlejningsbrug. Mobile koldtvandsrensere med god ergonomi

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

OLIEBRÆNDER BTL 6-10

OLIEBRÆNDER BTL 6-10 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER BTL 6-10 Udgave 2009.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel / Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller varebil.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere