Brugsvejledning DELTABOOSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DELTABOOSTER"

Transkript

1 Brugsvejledning DELTABOOSTER f ( ) Oversættelse af den originale brugsvejledning 1

2 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 1. Produktbeskrivelse 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner Valg af system Tekniske data El-tavle Vandtank C3K pumper Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper Placering: omgivelser - frost, sikkerheds- og serviceafstande Installationskrav for vandtilslutning Installationskrav for el-tilslutning Røranlæg Placering af rør/generel vejledning Rørtyper, normer Fittings-beslag, normer Dimensionering af røranlæg, trykfaldskurver Eksempler Montagekrav og tips Tappesteder og tilbehør Dyserørssystem Opstillingsvejledning 2.1 Placering af DELTABOOSTER anlægget Underlagsforhold og væltesikring Tilslutning af tilgangsvand Kontrol af fi lter i vandtank Elektrisk tilslutning mellem DELTABOOSTER og forsyningsnettet (Indstillinger på anlægget, Se afsnit 3.5) Opstart / indkøring Oliekontrol Start Udluftning af pumper Udluftning af rørsystem Justering af strengtryk Oversættelse af den originale brugsvejledning

3 DELTABOOSTER Håndbog Indhold 3. Betjeningsvejledning 3.1 Sikkerhed Modeloversigt Funktionsdiagram Betjeningspanel Hoved-/nødafbryder Betjeningsafbryder/stopkontakt og Startkontakt Kontrolpanel Indstillinger og afl æsning på DELTABOOSTER Indstilling af vandtemperatur Ind-/ og udkobling af C3K-pumper Afl æsning af timetællere Opstart /drift Multipressure-dyserørssystem Betjening efter opstart - tappesteder og udstyr Højtrykshane med Multipressure-dyserør, Tappested A Tappested med skuminjektor og skumlanse, Tappested B Tappested med rengøringsvogn og skumlanse, Tappested D Generelle regler for rengøringsmiddeltilsætning Vedligeholdelse Serviceintervaller Pumpeolie Vandfi lter Koblinger Driftsforstyrrelser og afhjælpning EU-overensstemmelseserklæring VIGTIGT! Før anlægget tages i brug, er det vigtigt at afsnit "3.1 Sikkerhed" læses grundigt. Kun instrueret personale må betjene anlægget. Oversættelse af den originale brugsvejledning 3

4 1. Produktbeskrivelse (Projekteringsvejledning) DELTABOOSTER er en fl eksibel pumpestation, der via en rørstreng, kan forsyne fl ere, samtidige brugere med koldt/tempereret vand under tryk. DELTABOOSTER er forjusteret til et bestemt strengtryk, der samtidig er det maksimale arbejdstryk. Til DELTABOOSTER er der udviklet et Multipressure-dyserørssystem bestående af ni forskellige dyserør. Ved hjælp af et skema kan den enkelte bruger vælge dét rør, der giver netop dét tryk og dén vandmængde, der passer til hans rengøringsopgave - uafhængigt af øvrige brugere på rørstrengen. DELTABOOSTER anlæg fås, som standard, med kapaciteter fra 2-6 brugere, forjusteret til 160 bars strengtryk (andre tryk kan tilbydes efter kundeønske). Et anlæg med kapacitet til f.eks 3 brugere kan når som helst opgraderes til 4, 5 eller 6 brugere, ligesom flere DELTABOOSTER anlæg kan sammenkobles på samme rørstreng. DELTABOOSTER anlægget overfl ødiggør tidligere tiders spekulationer om fordele og ulemper ved henholdsvis højtryk/lavtryk samt lavt/stort vandforbrug. For nu har man alle muligheder i ét system, og kan vælge den løsning, der giver den optimale effekt i den aktuelle opgave. Lidt mere teknisk er anlæggets virkemåde følgende: Der blandes vand fra en KOLD og en VARM tilslutningsventil ned i en vandtank, af type A lufgab (BS: type A air-gap). Herfra suges vand, af den ønskede temperatur, ned i DELTABOOSTERs højtrykspumper, som sætter vandet under tryk og forsyner det til en rørstreng. Når et eller fl ere tappesteder på rørstrengen tages i brug, starter der automatisk det antal pumper, som er nøvendigt for at holde strengtrykket. Når rengøringen ophører, standser hvert 15. sek. en af de pumper, der er i overskud, og standses al rengøring, sørger styringen for, at der opretholdes det nødvendige tryk, til der igen sker opstart. Opstår der brud på rørsystemet, vil pumpestationen afbrydes totalt efter ca. 2 min. Ved svigtende vandforsy ning, ved for høj vandtilgangstemperatur, ved for høj motortemperatur eller ved for stort strømforbrug stoppes anlægget ligeledes. Ved start og stop af de enkelte pumper sørger styringen for, at der roteres blandt alle pumper i anlægget, så drifttiden fordeles jævnt. 4 Oversættelse af den originale brugsvejledning

5 Oversættelse af den originale brugsvejledning 5

6 1.1 Modeloversigt og hovedfunktioner DELTABOOSTER anlægget er opbygget af 4 forskellige elementer: 1. El-tavle 2. Vandtank 3. KEW C3K pumper 4. Kabinet / stel DELTABOOSTER er overalt udført i rustfrie materialer. DELTABOOSTER el-tavle El-tavlen indeholder: - hoved-(nød-) afbryder, hvortil forsyningskablet sluttes - betjeningsafbryder 24V AC - trykkontakt for start - maksimal- (kortslutnings- og overstrøms-) afbryder, for hver pumpe - kontaktorer for tilslutning af 3 eller 6 pumper. Desuden indeholder el-tavlen en elektronisk styring, der overvåger anlæggets drift; d.v.s sørger for, a) at den til enhver tid påkrævede pumpe kapacitet er indkoblet, b) at belastningen fordeles jævnt på de enkelte pumper, c) at en ønsket brugsvandstemperatur blandes fra en koldtvandsog en varmtvandstilslutning samt d) at anlæggets status/fejl vises på et kontrolpanel. Indeholdt er også driftstimetællere for de enkelte pumper. El-tavlen er forberedt for tilslutning af 6 pumper eller for tilslutning af 3 pumper (4-, 5- og 6-pumpeanlæg) (2- og 3-pumpeanlæg) El-tavlen der fra begyndelsen er udrustet til at styre 3 pumper kan senere udbygges til at styre 6 pumper. DELTABOOSTER leveres til følgende spændinger: 3 x 230V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 3 x V, 50 og 60 Hz + Jord (PE) 6 Oversættelse af den originale brugsvejledning

7 Vandtank Vandtanken på DELTABOOSTER er konstrueret iht. BS 6281 part 1 (type A air gap). Som standard er vandtanken monteret for vandtilslutning i venstre side (set forfra). Vandtilslutningen kan fl yttes til højre side af en Nilfi sk-alto servicetekniker. (Vandtanken kan vendes 180 grader i rammen). DELTABOOSTERs vandtank indeholder: - to magnetventiler for vandtilgang, henholdsvis koldt og varmt vand - diverse styringsventiler - temperaturføler og niveaukontakter i svømmertank - overløb - tilslutning for indtil 6 pumper - rustfrie fi ltre på alle til- og afgange C3K pumper C3K pumperne er tilpasset de ofte meget krævende miljøer de anvendes i. Deres store robusthed er opnået ved anvendelse af keramikstempler *) og ventiler i rustfrit stål. De enkelte pumper tilsluttes via individuelle kontraventiler til en central manifold. Herved sikres at en defekt pumpe ikke forårsager anlægsstop eller utilsigtet bypass. *) C et i pumpebetegnelsen C3K står for Ceramic Oversættelse af den originale brugsvejledning 7

8 1.2 Valg af system Den store fl eksibilitet, der kendetegner DELTABOOSTER betyder, at den enkelte kunde kan vælge netop det system, der passer til de aktuelle rengøringsopgaver. Der fi ndes følgende valgmuligheder: ANTAL PUMPER Der vælges fra 2 til 6 pumper, alt efter hvor meget kapacitet der er behov for på éen gang. Eller sagt på en anden måde, pumpeantallet vælges efter hvor mange aktive brugssteder der er behov for på samme tid. STRENGTRYKKET Strengtrykket er det maksimale arbejdstryk for den enkelte bruger, og har naturligvis betydning for dimensionering af rørstrengen. Systemet fi ndes som standard justeret til 160 bars strengtryk, men kan efter ønske justeres til et strengtryk i området fra 90 til 160 bar. Denne justering må kun udføres af en autoriseret Nilfi sk-alto montør. Vær opmærksom på, at der kan leveres forskellige dyserørssæt á 9 dyser til henholdsvis 120 og 160 bars strengtryk. VALG AF DYSERØR Til hvert af strengtrykkene 120 og 160 bar fi ndes der ni forskellige dyserør, der er udviklet specielt til DELTABOOSTER. Hvert af de ni dyserør repræsenterer en kombination af tryk og vandmængde. Brugerne kan således vælge netop de kombinationer af tryk og vandmængde, der passer til en aktuel rengøringsopgave. 8 Oversættelse af den originale brugsvejledning

9 1.3 Tekniske data Modelbetegnelse Modelbetegnelsen fremgår af modelskiltet på kabinettet. Typeskiltet ind ehol der følgende oplysnin ger: 1. Model 2. Nilfi sk-alto modelnummer 3. Dyse 4. Pumpetryk 5. Maximalt tryk, åbnetryk for omløbsventil 6. Kapacitet, vandmængde 7. Maksimal temp. for tilgangsvand 8. Netspænding / netfrekvens / nominel effekt 9. Strømforbrug 10. Godkendelser 11. Serienummer / produktionsuge og -år xxx xxx - xxx xxx/xx/200x xxxx P bar/mpa xxx/xxx Pmax bar/mpa xxx/xx Q l/min xx Tin max C xx I nom. Amp xx XXX-XXXV/Xph/XXHz/XX kw Made in Denmark DELTABOOSTER xxx IP X Oversættelse af den originale brugsvejledning 9

10 1.3.0 El-tavle Land Model Elektriske data Optagen effekt Kapacitet, Tæthedsmaks. grad B,E,I, DELTABOOSTER-3P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 N 20,6-63 A DELTABOOSTER-6P 230V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 20,6-125 A DK,S,N, DELTABOOSTER-3P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SF,D,B, 12-36,7 A NL,A,E, CH,I,GR DELTABOOSTER-6P 400V 3~+ JORD, 50Hz 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP ,7 A GB,AUS, DELTABOOSTER-3P V 3~+ JORD, 6,7-20,4kW 3x6,7kW IP45 SGP,U, 50/60Hz USA,SKB 10,7-32,7 A DELTABOOSTER-6P V 3~+ JORD, 6,7-40,5kW 6x6,7kW IP45 50/60Hz 10,7-64,8 A Vandtank Beholdervolumen l 80 Vandtilgang K&V 1" Fittings - rustfri stål Styrestrøm max. V 24V AC C3K pumper Renseeffekt kw 4,4 Vandmængde l/min 17 Elmotor, optagen effekt kw 6,7 Strømforbrug 3x400/230V A 12/20,6 Tæthedsgrad - IP45 Keramikstempler, rustfri stålventiler og lukket oliesystem med specialpakninger i pumperne. 10 Oversættelse af den originale brugsvejledning

11 1.3.3 Dimensioner, vægt og totalydelse for anlægstyper c a b 1 - vandtilgang for varmt vand 2 - vandtilgang for koldt vand 3 - trykafgang, Ø22 mm Antal pumper Model 44C3 44C3 44C3 44C3 44C3 Renseeffekt kw 8,8 13,2 17,6 22,0 26,4 Pumpetryk bar Vandmængde l/min Strømforbrug A 24 1) 41,2 2) 36 1) 61,8 2) 48 1) 82,4 2) 60 1) 103 2) 72 1) 123,6 2) Mål: a mm b mm c mm Vægt 3) kg ) 400V, 3~, 50Hz 2) 230V, 3~, 50Hz 3) Driftsklar Oversættelse af den originale brugsvejledning 11

12 1.4 Placering af DELTABOOSTER anlægget DELTABOOSTER er forsynet med vibrationsdæmpende gummiunderstøtninger, således at det kan placeres direkte på et plant underlag (se afsnit 2.2). Anlæggene skal placeres i frostfrie lokaler, hvor den maksimale temperatur ikke overstiger 40 C. PLACERINGSSKITSE (mål angivet i mm) 12 Oversættelse af den originale brugsvejledning

13 1.5 Installationskrav for vandtilslutning Vandtanken er forsynet med to vandtilgange, en for koldt vand (BLÅ afmærkning) og en for varmt vand (RØD afmærkning), der muliggør tempera tur regulering af brugsvandet. Hvis temperaturregulering ikke ønskes, kan begge vandtilgange kobles til den kolde rørstreng. Der skal altid tilsluttes mindst 1 koldtvandstilgang (8-12 C), og varmtvands tilslutningen må højest være 85 C. Både koldt- og varmtvandstilgangen skal kunne forsyne systemet med minimum den vandmængde, der svarer til systemets kapacitet (antal pumper - l/min, se afsnit 1.3.3) og ved minimum 2 bars tryk. Vandtrykket må maksimalt være 10 bar. Hvis der samtidigt med DELTABOOSTER drift tappes vand på rørstrengene til andre formål, skal rørstrengenes kapacitet være til svarende større. For at opnå en optimal temperaturregulering skal afspærringshanerne på både den varme og den kolde rørstreng justeres, så hver rørstrengs vandmængde kommer så tæt som muligt på den nødvendige vandmængde. Vandtilslutningerne foretages ved anlæggets tilgangsstudse med de to medleverede 1" fl eksible slangeforbindelser. De to vandtilgangsslanger er en meter lange og er forsynet med 1" udvendig konisk rørgevind. Umiddelbart ved tilslutningerne skal der på forsyningsledningerne være monteret afspærringshaner, men der kræves ikke nogen ekstra tilbageslags sikring, da anlægget er forsynet med svømmertank. Såfremt vandet indeholder fl ydesand eller andre urenheder, skal der, foruden de interne fi ltre, være monteret eksterne fi ltre. Højtryks-tilslutningen til røranlægget foretages med den medleverede 3/4" højtryksslange. Slangen er forsynet med ø22 mm glatstuds for tilslutning til skæreringsforskruning. Liter/Min 300 Kapacitetsdiagram 250 EVSI 18 (Kold) 200 EVSI 20 (Varm) 150 Parallel 100 Max forbrug ( 6-pumper) 50 Max forbrug ( 3-pumper) 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 Differenstryk på magnetventil i bar Oversættelse af den originale brugsvejledning 13

14 1.6 Installationskrav for el-tilslutning DELTABOOSTER's elsystem er konstrueret i overensstemmelse med den europæiske standard: EN (oktober 1992): Elektrisk materiel på maskiner, Del 1: Almindelige bestemmelser. Eltilslutning foretages via et fl eksibelt gummikabel, indehol dende kobberledere for 3 faser og jord (PE). Kablets minimum-dimensioner er bestemt af det aktuelle anlægs strømforbrug (se datablad), men fælles for alle anlæg er fl g.: Max forsikring: 125 A Max ledertværsnit i kabel: 35 Af hensyn til en senere anlægsudvidelse anbefales det at der som minimum anvendes kabel med ledertværsnit på 25. Jordledningsbeskyttelsen er påkrævet, og tilslutningen af DELTABOOSTER til forsyningsnettet SKAL foretages af autoriseret installatør iht. gældende bestemmelser. Af hensyn til maksimal personsikkerhed bør installationen beskyttes af et HFI-relæ. 1.7 Røranlæg PE HFI - RCD Fi.-Schutzschalter L1 L2 L3 max 125 A FORSYNINGSNET max 35 PE DELTABOOSTER el-tavle 14 Oversættelse af den originale brugsvejledning

15 1.7.1 Placering af rørledninger/generelle anvisninger - Pumpestation og tappesteder placeres således, at rørledningerne bliver så kort som muligt. - Rørledningen føres med så få knæk som muligt. - Det kan ofte være en økonomisk fordel at dele rørledningen tæt ved pumpestationen, så de længder,der skal føre de store vandmængder bliver så korte som muligt. En central placering af pumpe stationen i forhold til tappestederne vil også give mindre rørdimensioner. - Rørledningerne placeres på vægge af tegl eller betonkvalitet, ellers må særlige hensyn tages (forstærkningsplader el.lign.). - Rørledninger placeres, så beskadigelse (påkørsel, frost, ekstreme tæringsangreb etc.) undgås. - Rørledningerne bør placeres synligt overalt, eller så de nemt kan kontrolleres. Indstøbning i vægge og gulve må ikke fore tages. Ved gennemføring i vægge må indstøbning heller ikke foretages. (Der kan benyttes specielle rørgennemføringer.) - Tappestederne placeres så tæt ved brugsstedet som muligt, og således at der fortrinsvis anvendes max. 20 m slange Rørtyper - normer Til røranlægget anvendes sømløse præcisionsstålrør efter DIN 2391/C i materialekvalitet St. 35.4, normaliseret blankglødet og el galvaniseret, eller svejste stålrør, rustfrie, kalibrerede og glødet efter DIN d3 -- (DIN kl. 1). Alternativt anvendes sømløse præcisionsstålrør med mål efter DIN 2391 og rustfri materialekvalitet f.eks. Werkstoff nr , eller Sammenlignelige kvaliteter efter svensk norm er SIS 2333 eller SIS Rørdimensionering: Med elgalvaniseret præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x2 - ø22x2,5 - ø30x4 og med rustfri præcisionsstålrør benyttes følgende størrelser: - ø15x1,5 - ø22x2 - ø30x3 Ved forgrening tæt ved pumpestationen vil man også for de fl este anlæg kunne undgå dimensionen ø30. For 160 bars anlæg anvendes fi ttings med tilladeligt arbejdstryk på minimum ND 160 bar. Det skal bemærkes, at rørdimensionen ø30, efter DIN 2353, anvender en kraftigere fi ttingstype (S-serie), og et røranlæg med denne rør dimension vil derfor være noget dyrere end fx en ø22 rørstreng. Dette forhold kan have betydning ved valg af anlæg og rørføring - specielt ved anlæg med mange pumpeenheder. Oversættelse af den originale brugsvejledning 15

16 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 1 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rør Rohr G Ø15 x 2 mm X X X Pipe Tuyau R Ø15 x 1,5 mm Rør Rohr G Ø22 x 2,5 mm X X Pipe Tuyau R Ø22 x 2,0 mm Rør Rohr G Ø30 x 4,0 mm X * Pipe Tuyau R Ø30 x 3,0 mm Tilslutningsslange Anschlußschlauch 3/4 X X Connecting hose Tuyau de raccordement Rørsamler Verschraubung Ø15 X X Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø22 X X * Pipe coupling Raccord Rørsamler Verschraubung Ø30 X * Pipe coupling Raccord T-stykke T-Stück Ø15 x Ø15 x Ø15 X X * T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø22 x Ø22 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-stykke T-Stück Ø30 x Ø30 x Ø30 X * T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø15 x 3/8RG x Ø15 X T-Connection Raccord en Té *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 16 Oversættelse af den originale brugsvejledning

17 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 2 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Vinkel Winkel Ø15 x Ø15 X X * Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø22 X X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø30 x Ø30 X * Elbow Coude Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø15 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Stilbar L-forskruning Verschraubung Ø22 X X Adj. Elbow coupl. Raccord reg. Vinkel Winkel Ø15 x 3/8 RG X Elbow Coude Vinkel Winkel Ø22 x Ø15 X Elbow Coude Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø15 X X Bracket f. pipe hangs Fixation mural Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø22 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale Vægbeslag f. rørholder Wandbeschlag Ø30 X X Bracket f. pipe hangs Fixation murale *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 17

18 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 3 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu T-stykke T-Stück Ø22 x Ø15 x Ø22 X X T-Connection Raccord en Té T-Stykke T-Stück Ø30 x Ø30 X X T-Connection Raccord en Té Justerbar T-forskruning T-Verschraubung Ø15 X T-coupling adj. Raccord en Té reg. Ligereducering Ubergangsrohr Ø22 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø15 X X Straight coupling Reduction droite Ligereducering Ubergangsrohr Ø30 x Ø22 X X Straight coupling Reduction droite Skærering Schniedring Ø15 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø22 X X Cutting ring Anneau Skærering Schniedring Ø30 X X Cutting ring Anneau Omløber Überwurfmutter Ø15 X X Union nut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø22 X X Union cut Ecrou Omløber Überwurfmutter Ø30 X X Union nut Ecrou *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique 18 Oversættelse af den originale brugsvejledning

19 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 4 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Rørhol der Rohrhalterung Ø15 X X Pipe holder Support tuyau Rørhol der Rohrhalterung Ø22 X X Pipe holder Support tuyau Rørholder Rohrhalterung Ø30 X X Pipe holder Support tuyau Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. ½ Ø15/Ø22 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Slange f. temp. kompens. Schlauch - Tempkomp. 3/4 Ø22/Ø30 X X Hose temp. compensated Tuyau temp. compenser Tætningsskive Dichtungsscheibe 3/8RG Ø17 mm X X Tightening washer Rondelle d etancheite Stiknippel Schnellkupplungsnip. 3/8RG X X Quick coupling Raccord rapide male Murgennemføring Durchführung Ø15 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø22 X Lead-in bush Réalisable Murgennemføring Durchführung Ø30 X Lead-in bush Réalisable *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) Oversættelse af den originale brugsvejledning 19

20 1.7.3 Fittings - beslag, normer - 5 Rørledningskomponenter - Piping Components - Rohrleitungskomponenten - Elements De Tuyauterie BETEGNELSE BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DIMENSION G R Cu Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø15 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø22 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Roset f. murgennemføring Röllchenplat. f. Durch Ø30 X Pipe enclose Enkysté de tuyau Støttebeslag f. tappested Stützenbeschlag 2 mm X Supportingfi tting f. tap Support Brystnippel Doppelnippel Ø15 x 3/8RG X X Hexagon nipple Raccord Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn 3/8RG X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø22 X X High pressure ball valve Robinet haute press. Hydroballhane Hochdruck Kugelhahn Ø30 X X High pressure ball valve Robinet haute press. G El-galvaniseret Galv. Galv. Galv. R Rustfri-syrefast Rustfrei Corrosion proof Inoxydable Cu Kobber Kupfer Copper Cuivre *) Lagerføres ikke Not in stock (Ask for Nicht Vorrätig (Fragen Sie bitte N est pas en stock (Le délai de (leveringstid oplyses ) time of delivery) nach Lieferzeit) livraison peut étre communique) 20 Oversættelse af den originale brugsvejledning

21 1.7.4 Dimensionering af røranlæg Diagrammet nedenfor viser aktuelle trykfaldskurver til dimensionering af røranlæg anvendt i forbindelse med Nilfi sk-altos anlæg. I diagrammet er vist to lodrette inddelinger for henholdsvis II: el galvaniserede stålrør 15x2 mm - 22x2,5 mm - 30x4 mm I: og rustfri stålrør 15x1,5 mm - 22x2 mm - 30x3 mm. Trykfald pr.m. rør ved en given vandmængde kan afl æses på følgende trykfaldskurver. Vandmængde [l/min] Ved dimensionering af rørsystemet skal det tilstræbes, at det maksimale trykfald til det fjerneste tappested, ved fuld belastning af anlægget, ikke overstiger 15 bar. Trykfaldet i vinkler og forgreninger vil være ubetydeligt i forhold til tryktabet i rørene. Oversættelse af den originale brugsvejledning 21

22 22 Oversættelse af den originale brugsvejledning

23 1.7.5 Eksempler Følgende eksempler er beregnet ud fra rustfri stålrør og et 160 bars anlæg, hvor dimensioneringskravet er max. 15 bar s trykfald fra maskine til tappestederne. Eksempel 1 c 50 m 40 m 70 m b a M Rørsystemet kan dimensioneres ud fra to forskellige forudsætninger: A. Ud fra en fastlagt dysetype (kapacitet l/min) B. Ud fra max kapacitet, dvs. alle dysetyper kan anvendes overalt A: Vælges således standarddyser (17 l/min) til tappested a, b og c, bliver den maksimale belastning af rørstreng b-c = 17 l/min. TRYKFALD Ifølge diagrammet giver anvendelsen af 50 m Ø15 mm rør således et trykfald på: 2,3 bar I diagrammet går man ved 50 m inddelingen lodret op til kurven, der symboliserer 17 l/min gennem Ø15 mm rør. Herfra går man vandret og et trykfald på 2,3 bar afl æses. Maksimal belastning af rørstreng a-b = 35 l/min. Anvendelse af 40 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 51 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 7,4 bar 3,3 bar 13,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre en 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Oversættelse af den originale brugsvejledning 23

24 B: Vælges derimod et grønt dyserør = 33 l/min + et standarddyserør = 17 l/min, bliver den maksimale belastning af rørstreng bc = 33 l/min. TRYK FALD Anvendelse af 50 m Ø15 mm rør giver et trykfald på: 9,3 bar Maksimal belastning af rørstreng a-b = 50 l/min. Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng M-a = 50 l/min. Anvendelse af 70 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,0 bar 3,2 bar 14,5 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. Eksempel 2 c1 b1 a m c 10 m 20 b a 30 m 30 m 10 m M c2 b2 a2 80 m Forgrenet system Dysevalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min 2 stk. blå dyserrør á 17 l/min TRYKFALD Den maksimale belastning i hver gren er 33 l/min. Anvendelse af Ø15 mm rør på f.eks. strengen (20 m) giver et trykfald på: 4,0 bar Maksimal belastning af rørstreng b-c = 66 l/min. Anvendelse af 30 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Maksimal belastning af rørstreng a-b + M-a = 101 l/min Anvendelse af 40 m Ø22 mm rør giver et trykfald på: Samlet trykfald 2,5 bar 7,5 bar 14,0 bar Det samlede trykfald på de tre strenge er mindre end 15 bar og dimensioneringskravene er således opfyldt. 24 Oversættelse af den originale brugsvejledning

25 Eksempel 3 20 m 40 m 20 m b1 a1 c1 30 m 60 m 30 m c2 15 m 20 m 30 m M b2 20 m 40 m a2 20 m 80 m Ringsystem Dyserørsvalg: 2 stk. grønne dyserør á 33 l/min. 2 stk. blå dyserør á 17 l/min. Deles den maksimale belastning ligeligt og symmetrisk bliver den maksimale belastning af rørstreng b1 - c1 = 33 l/min. TRYKFALD Vælges Ø15 mm rør giver det i 35 m rør et trykfald på: 6 bar Maksimal belastning af rørstreng M-a1 + a1-b1 = 50 l/min. Anvendes 90 m Ø22 rør giver det et trykfald på: Samlet trykfald 4 bar 10 bar Dvs. at fra pumperne og ud til tappested b1 og b2 anvendes Ø22 mm rør og til resten anvendes Ø15 mm. Eksemplerne viser forskellige måder at installere røranlægget på. Hvad man i det enkelte tilfælde foretrækker, afhænger i høj grad af den pågældende bygning og evt. specielle krav. Men man skal være opmærksom på, at store rørdimensioner i installation og komponenter er væsentlig dyrere, og man skal derfor i hvert enkelt tilfælde sammenligne mulighederne økonomisk. Oversættelse af den originale brugsvejledning 25

26 1.7.6 Montagekrav og tips Temperaturkompensering Når der i anlægget anvendes varmt vand (max 75 C), må man ved montering af røranlægget tage hensyn til den varmeudvidelse der kommer i rørene. Ved en opvarmning fra 10 C til 75 C udvider rørsystemet sig ca. 0,7 mm pr. m. For at give mulighed for denne udvidelse, må der på lange lige rørstrenge indføres kompensatorer i form af U-bøjninger eller slangeforbindelser. Ligeledes skal man undgå at fastspænde rørsystemet tæt ved hjørner og tæt under T-stykker for tappesteds afgange. U-bøjninger/slangeforbindelser Ved en max temperatur på anlægget på 75 C skal der, hvis der ikke er knæk på rørledningen, indføres en kompensation for ca. hver 20 m rørstreng. Hvis der er udvidelsesmulighed for røret i en af enderne, kan kompenseringen undgås, hvis man samtidigt undgår at fi ksere røret ved T-stykkerne. Kompenseringen for ø15 og ø22 udføres enten som slangeforbindelse eller som U-bøjninger på røret. For ø30 anvendes slangeforbindelser. KOMPENSERING Rør Slange nr. Slange nr. rustfri L (mm) L min (mm) R min (mm) ø ø / * / * 350/ ø * Hvis rørstrengen fører mere end 3-pumpers vandmængde, monteres henholdsvis slange og Oversættelse af den originale brugsvejledning

27 FIXERING VED HJØRNER OG T-STYKKER Normalafstand for rørbærere er ca. 2 m. MONTERING AF RØRLEDNINGER/GENERELLE ANVISNINGER - rørene afkortes ved afsavning og afgrates omhyggeligt - ved bukning af røret må der ikke anvendes mindre bukkeradier end angivet i skemaet under afsnittet U-bøjninger/slangeforbindelser og bukningen skal altid foregå i bukkeværktøj med rullende matriser, så deformation af røret undgås. - omløbsmøtrik og skærering smøres med olie, og skæreringen for monteres på røret i forskruning eller hærdet formonteringsstuds før røret monteres. - rørholdere placeres med en maximal indbyrdes afstand på 2 m. - til montage af vægbeslag anvendes ø6 sekskantskrue med tilhørende ekspansionsbøsning for mur eller betonvægge, alternativt anvendes i betonvægge anker af slagtypen, fx fabrikat HILTI typ HPS 8/30. - ved systemer der skal anvendes til varmt vand, må man sørge for, at rørbærerne er placeret på lige linie, så rørets længdeudvidelse ikke hindres. Oversættelse af den originale brugsvejledning 27

28 Montage i forskruningsstuds Sav røret retvinklet over og fjern grater. Det er lettere at save røret retvinklet over v.h.a. afbillede rørholder. TYPE: BAV 6/42 (til rør på 6-42 mm YD). BEMÆRK: Anvend ikke rørskærer. Røret bliver skåret skævt over, og der vil danne sig en del grat både indvendig og udvendig. 6. Rør med en større ydre diameter og alle forbindelser i frie ledninger monteres af praktiske grunde i skruestik mens man spænder forskruningsstudsen fast. Skruenøglen skal have en længde, der er ca. 15 gange så lang som nøglebredden (forlæng evt. v.h.a. rør). Gå desuden frem som under punkt 4. Ved anvendelse af seriemæssige forskruningsstudse bemærk da, at hver af rørene når ind i den samme inderkonus som den, hvori skruestikmontagen fandt sted. Den endelige tilspænding forenkles ved at løsne omløbermøtrikken et par omgange, så der kan komme lidt olie ind mellem slidfl aderne. 3. Smør gevind samt skære- og kilering godt ind med olie (ikke fedt). Skub så møtrikken og ringen ned over enden af røret, som vist på tegningen. Hvis skære- og kileringen ikke eller kun lige kan skubbes ned over enden af røret, så lad være med at udvide den, men fi l enden af røret tyndere. 7. Efter endelig tilspænding, løsn omløbermøtrik og check, at der er synligt bånd før skæret. Hvis ikke, giv da skære- og kileringen et ekstra vrid. Synligt bånd 4. Skru først omløbermøtrik fast med hånden, indtil den har En markeringstråd fået kontakt anbragt på omløbermøtrikken gør med skære- og kileringen. Tryk det nemmere at holde øje med de så røret helt ind foreskrevne omdrejninger. i den indvendige konus og drej omløbermøtrikken ca. 3/4 omgang. 5. (BEMÆRK: Røret må ikke dreje med!) Herved får skære- og kileringen fat i røret, hvorefter det er unødvendigt at presse mere mod røret. Den endelige tilspænding sker ved at dreje omløbermøtrikken 3/4 omgang mere. Herved skærer ringen ind i røret og åbenbarer før skæringen et synligt bånd. 8. Det er uden betydning, hvis skære- og kileringen kan drejes på rørenden. 9. GENMONTAGE Efter hver løsning af forbindelsen, kan tilspændingen af omløbermøtrikken foretages uden forlængelse af nøglen og uden større kraftanstrengelse. 10. Den lige rørende, der går ind i forskruningen, skal have en længde på mindst 2 længder af omløbermøtrikken (H). Ved længere eller mere belastede rørledninger er det nødvendigt at montere rørbeslag. 28 Oversættelse af den originale brugsvejledning

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

poseidon 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere

poseidon 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere Sådan skal en industriel højtryksrenser se ud! De industrielle koldtvandsrensere POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA er udviklet til de mest krævende rengøringsopgaver,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3 Hobbyrensere til lettere rengøringsopgaver omkring dit hjem Højtryksrenserne C 120.3 og C 125.3 er baseret på høj grad af mobilitet ved et smalt opretstående design og kørevogn. Renserne yder tryk på h.h.v.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere