MI-H109 Importerede infektioner Modul b10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MI-H109 Importerede infektioner Modul b10"

Transkript

1 MI-H19 Importerede sygdomme (Schaechter s kapitel 35, 47, 52, 55) Infektioner der ikke normal kan erhverves ved ophold i Nordvesteuropa, men som er almindelige i andre dele af verden gennemgås. De fleste af de gennemgåede sygdomme vil kunne opfattes som tropesygdomme. Klinisk billede samt betydningen af vektor, smittevej og geografisk lokalisation vil blive gennemgået. Følgende infektioner omtales: Plasmodium, Trympanosoma, Leismania, Fillariasis, Schitzosoma, hageorm, Ekinococcer, Histoplasma, Coccidioides og Rabies. Kap 35 Rabies Rabies eller hundegalskab er en klassisk zoonose. Det vil sige en sygdom der smitter direkte fra dyr til dyr og fra dyr til mennesker. Den er forårsaget af en rabiesvirus, transmitteres via et bid fra nogle vilde inficerede dyr. Hovedsageligt er det hundene der har infektionen i udviklingslande. Af andre dyr kan der nævnes kvæg, flagermus, hvor virus gør den aggressive. I Danmark er sygdommen kun fundet hos flagermus. Fra bidet spredes infektionen via perifere nerver til centralnervesystemet. Her replicerer den sig meget hurtigt og spredes til mange dele af hjernen. Virus kan derfra spredes videre til perifere steder via nervebanerne. Den udskilles i spyt. Når dyret bliver syge, kan det finde på at bide mennesker, og mennesker smitter derfor ofte ved bid fra hunde. Inkubationstid kan variere fra 3 uger til 3 måneder fra smitte til symptomerne begynder at vise sig. I nogle tilfælde kan der gå op til flere år. Selvom man bliver bidt er det ikke sikkert at man bliver smittet. Af symptomer ses der akut feber, hovedpine, øget muskeltonus, øget savl produktion pga. påvirket autonome nervesystem, paralyse og hydrofobi. Der kan komme spasmer i spiserøret og det bliver vanskeligt at synke. Den ramte udvikler af samme grund en skræk for vand og bliver angst og hyperaktiv. Rabies er en akut progressiv uhelbredelige encephalitis. De er meget lange i forhold til de andre vira, 80 nm lang og 75 nm i bredde. Virus indeholder kun 5 gener, der hver koder for et enkelt protein. De er rod-formede, har en kappe, glycoprotein (G protein) og en matrix (M) protein under kappen og en helixal ribonucleoprotein eller nucleokapsid, hvor deri ligger usegmenteret enkelt-strenget RNA med nucleoprotein (N protein). Replicationsprocessen forekommer i cytoplasmaet hos de inficerede neuroner og resulterer formation af mange virus-partikler. Mange af nucleokapsid akkumulerer i cytoplasmaet af neuroner til at forme inklusion, kaldet Negri legemer. Negri legemer er måske den eneste tegn der kan diagnosticere rabies, men de er meget svært at finde. Ellers er det ud fra klinikken man henter information fra f.eks. feber, øget muskeltonus, hydrofobi (muskelkontraktion pga. synkning, forekommer ofte i forbindelse med lyden og synet af væske), neurologiske påvirkninger m.m.. Man finder neutraliserende antistoffer i serum 8-10 dage efter synlige encephalitis symptomer. Virus kan isoleres fra savlen vha. polymerase kæde reaktion test. Den bedste måde at forhindre infektion på at behandle de inficerede hunde eller andre dyr med vaccination. Der er gode muligheder for at komme infektionen, da der er så lang inkubationstid. Behandlingen består af 3 trin: Lokal sårpleje for at undgå betændelse Passiv administration af antistoffer (antiserum eller rabies immunoglobulin) Vaccination (en serie af 4 doser, doseres intramuskulært i m. deltadios)

2 Rabies findes spredt over alle fastlandsområder i Asien, Amerika og Afrika. Forebyggende vaccination gives før man har været udsat for smitte. Denne vaccination anbefales specielt til personer, der arbejder med dyr i lande med høj forekomst af rabies. Kap 47 Endemic Mycoses Histoplasmose er en sygdom forårsaget af svampen histoplasmose kapsulatum, der primær påvirker lungerne. H. kapsulatum vokser i jod og materiale forurenet med fugl og bat ekskrementerne. Svampen er blevet fundet i fjerkræhuset, grotter områder hvor flagermus huser. I menneskets temperatur omdannes den til gær. Histoplasmasis er ikke smitsom, men er indgået ved indånding af sporer fra forstyrret jord eller guano. Når H. kapsulatum træder ind i lungerne, omdannes den til skimmelsvamp. Skimmelsvampe bliver fagocyteret af makrofager og neutrofile, men drabet er problematisk. Immunitet bliver medieret af CD4 T-celler og aktiverede makrofager. Efter T-celler bliver aktiveret, medfører det frigivelse af interferon-γ og IL-2. Det aktiverer makrofagerne endnu mere, og de er i stand til at dræbe de indtracellulære gær. Processen tager dog flere uger, og i mellemtid organismen spreder sig lokalt gennem lymfesystemet og i makrofagerne gennem reticuloendothelial system. Man har registreret reinfektioner med H- kapsulatum med høje inoculum, selvom immunitet er livslang. Kroniske histoplasmosis kan forekomme med lignende symptomer fra tuberkulose, hvor der formes en granulomas med kaseøse nekrose og positiv hudtest for Histoplasma antigen. De fleste individer viser ikke helt de store tegn på symptomer, eller måske virus inficerede lignende symptomer. Få kan udvise feber, rystelser, anorexia, tør hoste. Alvorligere infektioner kan forekomme med lymfadenopati, hepatosplenomegali og svære pneumonier. Hvis individer ikke tilbydes behandlingen, dør de af deres symptomer. Diagnosen stilles ved prøver taget fra spyt, blod eller inficerede organer. Vækst i in vitro kan tage op til 6 uger. Den kan også diagnosticeres ved påvisning af antigener i blod eller urinprøver ved ELISA eller PCR. Eller der kan også laves en test for antistoffer mod Histoplasma i blodet. Behandling af Histoplasmosis indebærer amphotericin B efterfulgt af oral Itraconazol. I milde tilfælde er det nok med Itraconazol. Hvis man har ingen symptomer, behøver man ikke behandling. Blastomycosis Blastomyces dermatitidis er også en svamp der eksisterer i jord med ekskrementerne fra fugle og i mennesket ved 37 grader omdannet til gær. Smitten sker ved inhalation. I lungerne kan den medføre pneumoni. For meste forårsager den læsioner på huden, hvilket er et resultat af hæmatogenous dissemination. Af andre symptomer ved svære tilfælde ser man feber, rystelser, tør hoste og anorexia. På røntgen billeder ses bilateral diffuse nodulære infiltrater.

3 Celle-medieret immunitet er vigtig i bekæmpelse af infektionen. I lungerne bliver den fagocyteret af makrofager og neutrofile. Diagnosen stilles ved at fremdyrke organismen fra spyt, blod eller andre væv. Desværre tager væksten i in vitro flere uger. Hvis man kan se tyk-væggede gær, er diagnosen sikker. Behandlingen er Itraconazol i ca måneder afhængig af tilstanden. I svære tilfælde skal der starte med amphotericin B, hvorefter ved stabiliseret tilstand skiftes over til Itraconazol. Coccidiodomycosis Det er også en svamp, der er ikke temperatur afhængige, vokser som et mycelium i jorden og omdannes til spherule form i mennesket. Sygdommen er som regel mild med influenza lignende symptomer og udslæt. Individer som gravide kvinder, mennesket med defekt immunforsvar, mørke mennesker kan udvikle svære og alvorlige sygdomme, der omfatter svær lungebetændelse, lunge nodules og spredning til hele kroppen. På huden kan den give sår og bylder til knogle læsioner, svær smerter, hjerteproblemer, urinvejs problemer, meningitis og evt. død. Infektionen kan påvises ved mikroskopisk påvisning af celler i spyt, blod eller andet væv. Personale folk skal her virkelig passe på, da organismen er meget infektiøs. Behandlingen er fluconazole Itraconazole og ved svære tilfælde er det amphotericin B. Kap 52 blood and Tissue Protozoa Protozoer der inficerer blodet, forårsager anæmi ved at destruere de røde blodlegemer. Malaria og babesiosis er eksempler på infektioner i blodet forårsaget af protozoer. Toxoplasmosis kan forårsage skader i øjnene, hjerne eller hjerte. Malaria Malaria forekommer i tropiske egne i verden med ca millioner tilfælde om året. Ud af dem dør ca. 2-3 millioner om året. Det gælder især de små afrikanske børn. Der er 4 arter af plasmodium protozoer, der forårsager malaria: P. falciparum (ring-formet) P. vivax P. ovale P. malariae Transmission sker via bid fra inficerede hunkøn anopheline myg, der fungerer som en vektor. Malaria kan blive transmitteret til mennesker 9 til 17 dage, efter myg har suget blod fra et andet inficeret menneske. Inficeret mennesket kan udvikle malaria symptomer efter 8 til 30 dage. Når organismen bliver transmitteret med bidet, strømmer den til leveren og træder ind i leverceller inden for ½ time efter bidet. I de næste 8 til 14 dage formerer den sig i store antal. Når de er færdige med modningen (schizonts), træder de ud af leverceller igen, og ud i blodbanen invadere de røde blodlegemer (merozoiter). Nogle parasitter forbliver i leverceller som hypnozoites. I de røde blodlegemer deler de sig, og gennemgår modningen (trophozoites).

4 Efter 2-3 dage cellen brister og frigør de nydannede merozoiter, der inficerer de andre røde blodlegemer. En mindre del af merozoiter differentierer sig til seksuelle former, hankøn og hunkøn gematocytter. De bliver tages op af et hunkøn anopheles myg, hvor de i myggen fusionerer sig til diploid zygote. De invaderer myggens tarm hvor de udvikles til oocyst og producerer sporozoites. De migrerer til spytkirtlen og er nu klar til en ny cyklus, hvis de bliver frigivet i spyttet, når myggen bider igen. De hver 4 arter har forskellige virulens. En af grundende er at de hver 4 arter foretrækker forskellige stadier af røde blodlegemer. P. falciparum kan invadere røde blodlegemer i alle stadier, og er den mest farlig. P. vivax foretrækker retikulocytter og yngre røde blodlegemer. P. malariae foretrækker ældre røde blodlegemer, mens P. ovale er identisk med P. vivax. Både P. vivax og P. malaria inficerer kun 1-2 % af røde blodlegemer og derfor forårsager kun lidt sygdom. P. vivax og P. ovale kan forblive i leverceller som hypnozoites i lang tid, og kan derfor forårsage relaps måneder eller år senere efter smitte. Der er 2 konsekvenser ved malarias lokalisation i røde blodlegemer: Celler bliver mindre deforme. Milten kan genkende disse celler, og fjerne dem fra blodbanen. Derfor ser man også tit at milten er blevet forstørret pga. malaria. Røde blodlegemer med P. falciparum udvikler en knop lignende struktur på overflader indeholder parasitderiveret protein, pfemp-1. Dette protein sørger for binding af inficerede røde blodlegemer til receptorer (ICAM-1) på endothelium af venoler og kapillærer. Bindingen af disse hindrer blodgennemstrømningen, og dermed er inficerede røde blodlegemer beskyttet mod gennemstrømningen gennem milten og blive destrueret. Obstruktionen af blodstrømningen har patologisk konsekvenser for kroppen. Symptomer på malaria er feber, rystelser og anæmi pga. lysis af røde blodlegemer og frigørelse af nye merozoiter. Makrofagerne bliver stimuleret og frigør TNF og IL-1 førende til pludseligt rystelser og feber. Immunsystemet spiller kun en lille rolle i forbindelse med bekæmpelse af malaria. Man stiller diagnose ved at analysere malaria i mikroskopi med Geimsa-farvningen. Man behandler malaria med antimalariel behandling f.eks. quininer. Babesia species De er også parasitter der forårsager infektionen ved at inficere røde blodlegemer (ingen mellemstation i leveren) og genererer feber ved frigivelse af nye parasitter dannet ved binære fission (aseksuel). Den mest kendte art er Babesia microti, der forekommer i samme steder hvor der findes lymfe sygdommen forårsaget Borrelia burgdorferi, da begge inficerer samme dyr, den hvide mus, og transmitterer til mennesker af samme skovflåte. Infektionen er svært at diagnosticere, fordi den ikke er specifik. Individer har forkølelses-lignende symptomer, feber, rystelser, svedtendens, ondt i muskler og svaghed. Infektionen er normal mild, men hvis det er individer med fjernet milt, der får den, kan infektionen være meget svær. Ligesom i malaria, er milten med til at fjerne røde blodlegemer inficerede med babesia fra cirkulationen. Diagnosen stilles på samme måde som med malaria, med mikroskopi med Geimsa-farvningen. De ses som små ringe, ofte i tetraeder. Ring-formen kan få en til at tro at det er P. falciparum. Det er vigtigt at man kan skelne mellem de to parasitter, da de hver behandles på sin måde.

5 Behandlingen består af clindamycin og quininer. Toxoplasma gondii Det er en meget normal infektion hos mennesker. Det er mindre end 1 % der får diagnose med toxoplasmosis. Patienter med nedsat immunforsvar kan have svære infektioner, især patienter med AIDS. Toxoplasmosis kan give 3 slags syndromer: Mononukleose lignende syndrom (ikke Epstein Barr virus og cytomegalovirus) Medfødt infektion under graviditet Infektion hos individer med nedsat immunforsvar. Man kan erhverve infektion gennem uvelforberedt kød eller fæces af inficerede kat. I mavetarmkanalen penetrerer parasitten væggen af tyndtarmen, og invaderer blodstrømmen og disseminerer igennem hele kroppen inkl. hjerte og hjerne. I de første 4-6 uger prøver immunsystemet at kontrollere infektionen, men kan ikke eliminere infektionen. I stedet for træder parasitter ud i vævet i forskellige steder i kroppen og forbliver tavse. Med mindre individet får et nedsat immunforsvar ud i fremtiden, forbliver infektionen inaktiv. I aktiv infektion fase har man fundet parasitter inden i makrofager. Diagnosen stilles ofte ved at kigge på antistofferne, IgM, der er eleveret. Behandlingen er forskellig. Til AIDS patienter med neurologiske symptomer behandles med pyrimethamine og enten sulfadiazine eller clindamycin. Kvinder under graviditet bliver behandlet med spiramycin. Leishmania species Leishmania arter udviser flere forskellige kliniske tegn, alt fra åbne hud sår til læsioner på leveren og knoglemarven sammen med feber, vægttab og anæmi. De forskellige arter er formentlige følsomme for de forskellige temperatur, og giver derfor forskellige symptomer. Leishmaina er små protozoer der tilhører flagellates, fordi de har en flagella noget af deres liv. Flagellaten er sat sammen en organel kaldet kinotoplast, der ligesom mitokondrier har sin egen DNA. Protozoer bliver transmitteret via sandfluen, der kun findes i tropiske egne, derfor sjældent i USA og Europa. Reservoirer for Leishmania er gravere, hunde og andre infektiøse dyr. Efter den bliver injekteret i huden af sandfluen, transformeres den fra promastigote med flagellat til amastigote uden flagellat, da den er her mere i stand til at undgår immunrespons. Et protein på parasittens overflade binder sig til en komplement receptorer på makrofager og bliver fagocyteret. Leishmania stimulerer også makrofagerne til at frigive mindre superoxid og danner sin egen superoxid dismutase der beskytter dem fra den lidt superoxid produceret af makrofager. I makrofagerne differentierer parasitterne sig i non-flagellate form, kaldet amastigote. Efter fagosomen fusionerer med lysosomen, bliver amastigotes resistente for at blive dræbt af lysosomal enzymer. Samtidigt er de afhængige af lav ph af fagolysosomer for optagelse af ernæringen som glukose og proline. Parasitten invaderer bagefter lymforetikulære celler. når en uinficerede sandflue bider et inficeret mennesket, bliver amastigote overført til fluen, og de transformeres til promastigotes med flagellat og replicerer ind i tarmen af sandfluen.

6 Immunitet mod parasitten involverer celle-medierede mekanismer og induktion af interferon-γ. Patienter med AIDS der mangler celle-medierede mekanismer, får mange Leishmania infektioner. Det er noget svært at skelne mellem de forskellige arter hos Leishamania. Men man kan dyrke dem og analysere deres forskellige isoenzymer. PCR er også meget praktisk både for diagnosen og artbestemmelse. Der findes forskellige behandlinger alt afhængig af hvor læsionen findes. Til hud sår kan man give allopurinol. Trypanosoma cruzi T. cruzi giver Chages sygdommen. Man bliver smittet med et bid fra bug, når bug laver fæces ved bidet. Der opstår hævelse omkring vævet og lymfeknuder. De fleste individer udvikler kun feber, men ellers asymptomiske. De mindretal kan udvikle komplikationer flere år senere. Komplikationer kan være nerveskader i megaeosophagus, megacolon og i hjertemuskler, cardiomyopati. Når individer klør efter bidet, parasitten kan endnu bedre trænge ned i huden og når til sidst blodbanen. Parasitten der er trypoamastogote, transformeres til amastigote. De invaderer muskelceller og får dem til at briste, og de invaderer også andre celler. når de bliver taget op af en vektor, omdannes de til epimastigote under replikation og producerer flere trypoamastigotes og klar til næste bid. Der findes ingen effektiv behandling for patienter med sene komplikationer. I tidlig fase kan man give nifurtimox eller benznidazol. Trypanosoma brucei Denne infektion, African sleeping sickness, findes i Afrika og bliver også transmitteret fra spytkirtler af en flue til huden. I blodbanen replicerer parasitterne ved binær fission som trypomastigotes. Parasitten her har ikke amastigote eller promastigotes form som i Leishmania og Chages sygdommen. Individet kan udvikle feber og hævede lymfekirtler. Efter flere år senere parasitten invaderer CNS og inficerer det. Det betyder at infektionen starter med at være systematisk og senere bliver til encephalitis. Parasitterne bliver taget op af en vektor, hvor de replicerer sig i tarmen til epimastigotes og er nu klar til næste bid. Parasitten undergår en del antigenisk variation for at undgå immunrespons. Behandlingen består diverse stoffer f.eks. eflornithine for systematisk stadie. Kap 55 Tissue and Blood Helminths Orme kan forårsage flere forskellige sygdomme ved at etablere sig I dybe væv. Man kan erhverve dem enten via madvarer (uvelforberedt kød) eller via insektbidet. Skader opstår ofte pga. inflammation, der er forårsaget af immunrespons. Trichinella spiralis Det er en larve (rundorm), der kan være til stede i hjerte, muskulaturen, hjerne eller gastrointestinalkanalen og forårsage trichinosis. Individer er for det meste asymptomiske. Den findes i uvelforbedredt svinekød. Få dage efter bliver larvaene frigjort fra orme, og de krydser gennem mucosa for at nå ud til intestinal lyfesystemet og blodbanen, samtidigt de giver smerter og diarre under processen. Ud i muskulaturen danner de cyster og inducerer inflammationen. De forbliver i cyster derefter, hvor cysten senere calcificeres og dør.

7 Cysticercosis Infektionen forårsages af tapeorm kendt som echinococcosis. Smitten kommer af at man spiser uvelforberedt svinekød inficerede af parasitter. De penetrerer intestinalkanalen og træder ud i vævet hvor de danner cyster, hvori de kan udvikle sig. Cyster bliver ved at vokse pga. formeringen i flere år og på et tidspunkt brister cyster og indholdet ud i vævet inducerer inflammatoriske respons. Det sker måske ca. 10 år efter initial smitte, men symptomerne opstår først efter 50 år. Schistosomes Det er en almindelig infektion, der forekommer i tropiske lande. Der findes 3 arter: S. haematobium S. mansoni S. japonicum De findes i vandsnegle, der er deres mellemvært. De trænger ind i kroppen gennem huden, og migrerer op til vena portal system hvor de undergår modningen de næste 6-8 uger. Herefter migrerer de videre til veneplexus i tyktarmen (S. mansoni), veneplexus i tyndtarmen (S. japonicum) og veneplexus i urinblæren (S. hematobium). Når de frigiver æggene, migrerer de til intestinalkanalen og leveren. De æg der sætter sig i vævene f.eks. i leveren, kan inducere formationen af granulomas, der med tiden undergår fibrose. Disse forandringer kan bl.a. øge det portale tryk i leveren og give eosophagusvaricer. I blæren kan de producere blod i urin, granuloma og nogle gange carcinoma. Cyklussen slutter når æggene bliver frigives i vandet igen, hvor de kan huse sig i vandsnegle. Filariasis Det er en parasit og smitsom tropisk sygdom, der forårsages af trådlignende filarial orme. De bruger mennesker som endelig vært. Lymfatisk filariasis er forårsaget af orme, der besidder lymfesystemet, herunder lymfeknuder og i kroniske tilfælde fører disse orme til sygdommen elephantiasis, hvor der sker en fortykkelse af huden og underliggende væv. Den påvirker primært underekstremiteterne. Subkutan filariasis skyldes orme der besidder det subkutane lag af vores hud, fedtlag. Den giver hududslæt, urticaria og artritis. Disse orme har en kompliceret livscyklus. De bliver injekteret i huden af en vektor, hvor 2 voksne orme frigiver mikrofilariae i det subkutane lag eller i lymfeknuder. Diagnosen stilles ved at identificere mikrofilariae med en Giemsa-farvning af blodprøve. PRC og antigen assay er også tilgængelige for diagnosen. Behandlingen består af bredtspektret antibiotika.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Mikrobiologi Hånden på hjertet

Mikrobiologi Hånden på hjertet Mikrobiologi Hånden på hjertet Kapitel 2 Side 31 Side 34 Side 39 Side 39 Mikroorganismer Arbejdsspørgsmål om celler Arbejdsspørgsmål om organismer Arbejdsspørgsmål om celledeling og proteinsyntese Quiz

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Lymfekarrets vægge er tyndere end venernes og har ligesom dem også klapper. Der er fælles indløb til vena cava superior, hvor den øvre indløbsgren drænerer koppens

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

IM-H11 Parasitter og immunsystemet Modul b10 E08 Abstrakt Grith Lykke Sørensen Senest opdateret: 13-11-2008

IM-H11 Parasitter og immunsystemet Modul b10 E08 Abstrakt Grith Lykke Sørensen Senest opdateret: 13-11-2008 IM-H11 Parasitter og immunsystemet Forskellige parasitters metoder til at omgå det adaptive immunsystem gennemgås, bla malaria og trypanosomiasis. TH2 celler defineres og deres dannelse udfra TH0 omtales.

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Immunologi- det store overblik

Immunologi- det store overblik Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Immunologi. AMU kursus

Immunologi. AMU kursus Immunologi AMU kursus Udarbejdet af Morten Kobæk Larsen 2012 Indledning Mennesker og dyr er konstant truet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, og ville hurtigt blive bukke

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Lymfesystemet. En dl del af kredsløbet, sammen med blod, hjerte og blodkar

Lymfesystemet. En dl del af kredsløbet, sammen med blod, hjerte og blodkar Lymfesystemet Lymfesystemet Lymfesystemet En dl del af kredsløbet, sammen med blod, hjerte og blodkar Hovedfunktioner: En dl del af immunforsvaret. Filtrering af bakterier og virus i knuderne Dræner/transport

Læs mere

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom A gentle revolution in IBD therapy INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FLÅTERNE ER OVER OS PAS PÅ! Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: 16 sider PAS PÅ! FLÅTERNE ER OVER OS INDHOLD

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 4, No. 10 Toxoplasmosis in Sheep Toxoplasmose hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Published February 2006) Susan Rodger

Læs mere

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø Immunforsvar kampen i kroppen Vores krop bliver dagligt angrebet af bakterier, virus, parasitter og mikrosvampe. Men vi har heldigvis et immunforsvar, der er i stand til at kæmpe mod disse angreb. Forklaringen

Læs mere

Smerter påvirker altid hundens adfærd

Smerter påvirker altid hundens adfærd Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker under halsbåndet? For mennesker ved vi, at kun en piskesmældsulykke kan forårsage langvarig smerte og lidelse. Hundens anatomi er grundlæggende den samme som

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

21. Mandag Kroppens forsvar (at last...)

21. Mandag Kroppens forsvar (at last...) 21. Mandag Kroppens forsvar (at last...) Kroppens forsvar overordnet Det er formålet med immunforsvaret at: 1) beskytte mod indtrængende mikrober (mikroorganismer), f.eks. virus, bakterie, svampe og parasitter,

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Kapitel 0 Side 17 Introduktion Link til udtalelse af latinske betegnelser Kapitel 1 Side 27 Side 27 Side 30 Side 30 Side 32 Side 32 Side 32 Side 32 Side 34 Side 39

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Smerte påvirker altid adfærd.

Smerte påvirker altid adfærd. Har du nogensinde stoppet op for at tænke over, hvad der sker under halsbåndet? For mennesker ved vi, at kun 1 piskesmældsulykke kan forårsage langsigtig smerte og lidelse. H u n d e n s a n a t o m i

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

KATTENS SUNDHED KORT FORTALT

KATTENS SUNDHED KORT FORTALT KATTENS SUNDHED KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kattens sundhed - kort fortalt af fagdyrlæge Troels Dalgaard Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE Hvordan kan dette være interessant/relevant for dig? Jo - hvis du f.eks. har problemer med: Ødemer/Væskeophobninger og andre hævelser Hudproblemer,

Læs mere

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er tilsendt mig af Dr. Chalmers til oversættelse. Den kan ikke læses i andre brevduemedier her i Europa, og på den

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

MULTIPLE CHOICE OPGAVER.

MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Hvert svar vægtes 1 point Opgave MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Svar 1.1 A 1.2 B 1.3 G 2 A 3 C 4 B 5 A 6 C 7 D 8.1 E 8.2 A 8.3 F 9 A 10 D 11.1 A 11.2 M 11.3 I 12 E 13 A 14 C 15 E 16 B 17 A 18 A 19 B Side 1 af

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver,

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Indhold. Indledning 11. Jordens alder, det første liv 15

Indhold. Indledning 11. Jordens alder, det første liv 15 Indhold 1 Indledning 11 2 Jordens alder, det første liv 15 Isukasia, verdens ældste klipper 15 Bakterier er små, og der er mange af dem 17 Kvælstofkredsløbet Bakterier holder naturen i gang 18 Der er bakterier

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Dag efter Klassisk svinepest infektion 3 4 Feber 4 Let nedstemt; Tøvende gang; Æder langsomt 5 Smager ved fordring/nedsat ædelyst. Lind afføring 6. Nedstemt!

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere