Årsberetning og regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2013"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab

2 Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år... side Børn og unge 6-18 år.... side Familier og børn med særlige behov... side Kultur- og Fritidsudvalget Fritid, idræt og kultur... side Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster... side Sundheds- og Omsorgsudvalget Ældre... side Sundhed... side Handicap og psykiatri (voksne)... side Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side Økonomi- og Planudvalget Økonomi... side Borgerservice, administration og politisk administration... side Beredskabskommission Redningsberedskab... side Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur... side Byer og landsbyer... side Infrastruktur og kollektiv trafik... side Forsyning... side 335

3 REGNSKABSOVERSIGT 1

4 - regnskabsoversigt Kørt d. : kl. 11:40:00 Bestilt af : DTPEHAN

5 - regnskabsoversigt Børne- og U Undervisningsudvalget I 06 Fællesudgifter og administration mv. U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Dagtilbud til børn 0-5 U år I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U I Fælles formål U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og U stk.2 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Tilskud til forældre, der vælger privat U pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U U I BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U PERSONALE - LØN U Elever U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Puljer U KØB OG SALG AF PLADSER U I Betaling til offentlige myndigheder U Betaling fra offentlige myndigheder U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 340

6 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Rykkergebyr og strafrenter U INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I Hytten i Skelhøje U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U GRUNDE OG BYGNINGER U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Sprogstimulering U Sprogvurdering af børn i førskolealderen U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/Aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Abonnementer U Porto U Diverse U Støttepersonale U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 340

7 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Supervision U Evidensprogrammer U Testmaterialer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Anlæg U IT-strategi på daginstitutioner U U Projektering U Egen projektering U Omkostninger U Uddannelse U Inventar U Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Dagpleje U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Demografipulje U Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør U vi det bedre I U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 340

8 - regnskabsoversigt I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Projekter U I Dagplejen U I Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Diverse U Rådighedsbeløb til dagplejere U Rådighedsbeløb til legestuen U Legestue - Lokaleleje U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Drift og vedligeholdelse af transportmidler U FORBRUGSAFGIFTER U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 340

9 - regnskabsoversigt Renovation, vandafledningsafgift og kloak U I Dagplejen, Engesvang U Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U Rådighedsbeløb til dagplejere U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel FORBRUGSAFGIFTER U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Anlæg U Dagplejen, Køkken til U legegruppen Brande U Håndværkerydelser U Tømrer og glarmester U Børnehaver U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 340

10 - regnskabsoversigt I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og U , stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Børneby Øster U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 340

11 - regnskabsoversigt Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Svaneparkens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 340

12 - regnskabsoversigt Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Kolonihave U I Regntøj U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Hyldgård U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 340

13 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Køb af transportmidler U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 340

14 - regnskabsoversigt Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Frisenborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 340

15 - regnskabsoversigt Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Lægdsgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Dyr U Regntøj U I Værksted U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 340

16 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Brande U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 340

17 - regnskabsoversigt PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Materialer/aktiviteter U I Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Brande Børnehaver U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 340

18 - regnskabsoversigt I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 340

19 - regnskabsoversigt Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Uhrskoven U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 340

20 - regnskabsoversigt Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Bording Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 340

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt

Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf. 2.916.507

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere