Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden"

Transkript

1 Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

2 Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle elementære begreber inden for energi, er det vores håb, at eleverne opnår en grundlæggende viden inden for eksempelvis temperatur, varmeudvidelse og isolatorer. På projektet hjemmeside, kan man læse mere om disse forløb og om nye forløb efterhånden de bliver vedtaget. På hjemmesiden vil der også med jævne mellemrum optræde nyheder, gode links og andet som kan have interesse for alle undervisere inden for hele naturfagsområdet. Kommentarer, gode råd, spørgsmål samt forslag til flere undervisningsforløb kan sendes til os via projektets hjemmeside. Folkeskoleprojekts hjemmeside er: Den opnåede viden kan så anvendes senere i skoleforløbet, enten det så er natur/teknik, biologi, fysik/kemi eller andre fagområder. Det lille energikørekort indeholder 8 grundlæggende forsøg, som eleverne arbejder sig igennem, inden de får udleveret Det lille energikørekort. Der skal lyde en stor tak til Inger Wøldike samt 2. D. og 4. A. Søndermarkskolen på Frederiksberg samt Kristina Thaarup og 1. A. fra Gedved Skole i Gedved, som har afprøvet den første udgave af Det lille energikørekort. Lærernes og klassernes kommentarer er indarbejdet i den endelige udgave. Vvs-branchens Uddannelsesnævn s folkeskoleprojekt Det lille energikørekort er første færdige undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt som Vvs-branchens Uddannelsesnævn begyndte i efteråret Andre planlagte forløb er Energikonsulenten til fysik/kemi i klasse

3 Indledning Alle stoffer udvider sig ved opvarmning. Der er ganske få undtagelser som er uinteressante lige nu. Forskellige stoffer udvider sig også forskelligt ved den samme temperaturændring. Den første opgave er vigtig fordi den illustrerer flere forhold omkring varme og temperaturændringer. Opgaven illustrerer hvordan det almindelige termometer fungerer. Når væsken i termometerets beholder opvarmes udvider den sig. I et almindeligt termometer er væsken normalt sprit eller kviksølv, men det fungerer også med vand, når temperaturen er over 0ûC (og under 100ûC). Der vil på tilsvarende måde være grænser for anvendelsen af sprit og kviksølvtermometre. Centralvarmerør og varmtvandsrør knirker når der pludselig sendes varmt vand igennem dem som erstatning for det kolde som står stille. I store konstruktioner eksempelvis af stål, betyder udvidelse og sammentrækning, som følge af temperaturændring, rigtig meget. Den 6790 m lange østbro over Storebælt har indbygget 4 zoner som kan absorberer broens længdeforskelle. I et almindeligt dansk år ændrer temperaturen sig mellem 10 og +30 grader, og det giver en forskel i længden på 2,7 m. Broen er konstrueret til at klare en længdeforskel på 4,5 m. Opgave 1 Termometret I opgave 1 er det vigtigt at proppen er trykket godt fast og ikke berøres under forsøget. Selv et let tryk på proppen vil ændre vandhøjden meget i glasrøret. Reagensglasset skal fyldes helt op med det farvede vand. Der kan bruges frugtfarve til at farve vandet. At et stof ændrer rumfang ved temperaturændring har selvfølgelig stor betydning andre steder end i et termometer. Det kan derfor være oplagt at tale om dette i forbindelse med denne opgave. Eksempler fra dagligdagen: Højspændingsledninger hænger slapt om sommeren og stramt om vinteren. Østbroen over Storebælt For stål gælder i almindelighed, at 100 m stål bliver 1 mm længere for hver grad temperaturen stiger. I gamle dage udnyttede man også, at fx. jern udvider sig ved opvarmning og trækker sig sammen ved afkøling. Når der skulle lægges en jernring på hestevognens træhjul, blev jernringen varmet op så den lige kunne komme på træhjulet. Når jernringen var sat på, blev hele hjulet smidt i en balje med vand, så jernringen og hjulet hurtigt blev afkølet. Da jernringen trækker sig mere sammen end træ, sidder den urokkeligt fast på hjulet. Østbroen over Storebælt - 3 -

4 Opgave 2 og 3 Jagten på det varmeste og det koldeste sted i klassen samt Klip en varmluftspiral Luften udvider sig ved opvarmning, derfor vejer en liter varm luft mindre end en liter kold luft. Den varme luft stiger til vejrs. Den varme luftstrøm over en radiator kan få en uro til at dreje rundt. Det er den varme luftstrøm som får en juleuro med stearinlys til at dreje rundt. En uro klippes ud En åben udvidelse af opgaven kunne være: Lav en uro som kører den modsatte vej. Lad eleverne farve deres uro og/eller lad eleverne se hvor lang tid de kan få uroen til at dreje rundt. Viden om luftens cirkulation kan forklare mange dagligdags oplevelser: Der kan være fodkoldt; når man sidder op ad en kold ydervæg kan man føle det trækker (den kolde luft falder ned langs den kolde væg; i den øverste køjeseng er der varmere end i den nederste. Et tændt stearinlys som står tæt ved en dugget rude, kan vise hvordan den varme luft fordeler sig op ad ruden. Det ses mange gange som et område uden dug. På folkeskoleprojektets hjemmeside kan man finde inspiration til at klippe flere uroer samt se en Engleuro. I gamle dage, var gulvet hvor herrens stol stod, hæves nogle cm over resten af gulvet, så blev det ikke så fodkoldt. Opgave 4 Der er energi i lys Lys indeholder energi. Hvis lyset rammer en blank overflade (et spejl) bliver næsten al energien reflekteret som synligt lys. Hvis lys rammer en hvid overflade, vil størstedelen af energien, som er synligt lys, blive reflekteret som synligt lys: vi ser overfladen som hvid. En sort overflade vil næsten ikke reflektere synligt lys: vi ser den som sort. Den del af lysenergien som ikke bliver reflekteret må blive i overfladen, evt. blive omdannet til noget vi ikke kan se - varme. Den del af lysenergien som bliver reflekteret fra overfladen kan ikke påvirke overfladen, den bliver ikke varmet op. I daglig tale siger vi at en sort overflade suger varmen til sig, men i virkeligheden er der tale om, at det synlige lys bliver omdannet til varme i den sorte overflade. Den hvide overflade reflekterer det meste af det synlige lys, som derfor ikke bliver omdannet til varme i den hvide overflade. Sorte overflader reflekterer ikke så meget lys, og bliver derfor varme, når de rammes af lys. I det lille solfangerforsøg bliver den sorte overflade varmet op af det synlige lys; varmen fra den sorte overflade overføres derefter til vandet som er i tæt kontakt med den varme overflade. Opgave 5 og 6 Varme kan flytte sig samt Når is smelter Hvis et varmt og et koldt materiale er i tæt kontakt med hinanden, vil varmen flytte sig fra det varme til det kolde. Jo større temperaturforskel der er mellem de to materialer, jo hurtigere vil varmen flytte sig. Forskellige materialer har forskellig evne til at transportere varmen. Vi taler om gode og dårlige varmeledere, eller gode og dårlige isolatorer. I forsøget med at lægge håndfladerne på forskellige materialer kan vi regne med, at materialerne har stuetemperatur (20ûC), hvis materialerne har ligget i lokalet fra starten, og håndfladen er ca. 30ûC. Når vi føler et materiale er koldt skyldes det materialets evne til at flytte varme væk fra hånden, håndfladen bliver - 4 -

5 kølet ned fordi vi ikke kan nå at føre tilstrækkelig med varmeenergi frem til håndfladen. De fleste metaller virker som gode varmeledere. Selv på en varm sommerdag bliver hænderne kølet af når de flyttes fra plastik/gummihåndtagene til selve cykelstyret, som er lavet af metal.. Hvis det er meget koldt, kan hænderne fryse fast, hvis man tager fat i et vejskilt eller lignende. Det hænger sammen med, at varmen flyttes så hurtigt væk fra håndfladen, at den afkøles til under 0ûC, så den fugt som er i håndfladen fryser til is. Lægger vi håndfladen på et isolerende materiale, kan hånden hurtigt opvarme den del af materialet, der er i kontakt med hånden, og derefter slutter varmetransporten fra hånd til materiale. Vi kan være lige så interesserede i, at varmetransporten den anden vej bliver afbrudt. Det er ikke ualmindeligt at gryder og pander forsynes med håndtag af et plastmateriale eller træ. Derved undgås at varmen fra metallet kan flyttes over til hænderne. Er køkkengrejet forsynet med metalhåndtag, er vi nødt til at anvende grydelapper. varme underside til den kolde overside. Når vi ikke mere producerer varme i sengen (er stået op om morgenen), får dynen efterhånden samme temperatur på begge sider. Her bør omtales den funktion vores tøj har. Varmt tøj isolerer vores krop fra den kolde luft. Dyrene benytter pels eller fedtlag til at isolere. Pelsdyr skifter ofte pels efter årstiden. Lever dyrene, hvor det er meget koldt, har de ofte en meget ulden pels, enten fra yderst til inderst (får) eller under et dæklag af en mere blank pels. Dyr som lever i havet kommer ikke ud for store forskelle i temperatur, men hvis de lever i meget koldt vand har de et tykt fedtlag (spæk) under huden. Stillestående luft er en god isolator, hvad der eksempelvis udnyttes i termoruder og termokander. Hvis isen skal smelte hurtig, skal den anbringes på en god varmeleder og luften omkring skal ikke stå stille. Vil man bevare isen længst muligt, så skal isen isoleres fra omgivelserne. Før fryseren blev opfundet, gemte mange byer isen fra vinteren i et hul i jorden eller et specielt hus. Begge steder var isoleret med halmballer og hvis man ikke kiggede eller hentede is tit, så kunne man også hente is langt hen på sommeren. Opgave 7A og 7B Fordampning 1 og 2 Gryde med glaslåg Virkningen kan illustreres af en opgave, hvor der fyldes meget varmt vand i en kop. Sæt en metalteske og en plastteske i vandet i et minut. Mærk på de to skeer. Når vi i daglig tale taler om en varm dyne, så skyldes det, at dynen ikke transporterer varme væk fra kroppen. Dynen er ikke i sig selv varm, den er blot dårlig til at transportere varme fra den Når tøj tørrer, bliver vand i tøjet til vanddamp som blandes med den omgivne luft. For at få vand til at blive til vanddamp kræves energi, varme. I forsøget med en våd og en tør finger kan virkningen forstærkes ved at der pustes på begge fingre. Hvis nogle af eleverne mener det skyldes koldt vand, skal forsøget gennemføres med varmt vand. Fingeren skal blot dyppes hurtigt i det varme vand den skal kun gøres våd, den skal ikke varmes op af vandet. Når man har været ude at bade, kan det føles koldt når man kommer op i den varme luft, især når det blæser. Vandet på kroppen og i det våde badetøj fordamper. Når vandet fordamper bruges - 5 -

6 der varme som bl.a. tages fra kroppen. Det kan være på sin plads at tale om, at vådt badetøj kan give anledning til for kraftig afkøling af dele af kroppen. Mange ved godt, at man bliver kold når man er våd. Efter hårvasken bruger mange derfor en hårtørrer med varme for at undgå afkøling. På offentlige toiletter tørres hænderne under en varmeblæser. Den kølende effekt kan bruges fornuftigt, f.eks. kan man få en kold sodavand, selv om man er på stranden og solen skinner. Pak sodavanden ind i våde aviser, læg den i solen helst med lidt vind, og du vil så få en dejlig kold sodavand. Sved på panden er vores naturlige måde at køle hjernen ned, så den ikke bliver overophedet. Sveden skal altså ikke tørres af panden, den skal have lov til at fordampe, så der sker en afkøling af hovedet. Når vand bliver til vanddamp skal der være plads til vanddampen i den omgivne luft. Ved forskellige lufttemperaturer er der plads til forskellige mængder vanddamp. Jo hørere temperatur jo mere vanddamp er der plads til. Hvis luften er fyldt op med vanddamp stopper tørringen. Tørringen fortsætter, når luften er udskiftet med ny luft, som ikke indeholder så meget vanddamp. I praksis ses det når tøjet hænges til tørre i blæsevejr, eller det tørres i en tørretumbler. Hvis tøjet tørres i et rum uden udskiftning af luften, kan vi se, hvordan vandet flyttes fra tøjet til et andet sted i rummet. Vandet fordamper fra tøjet og fortættes igen, når vanddampen køles et koldt sted, f.eks. en kold ydervæg eller på de kolde vinduesruder. Det er oplagt at tage en snak om vigtigheden af at hænge det våde håndklæde til tørre, i stedet for at lade det ligge i en plastpose efter idrætsundervisningen. Tøjtørring skal undgås i opholdsrum fordi luftfugtigheden bliver så høj, at det giver gode betingelser for mug og skimmelsvamp

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Lærervejledning. Det lille gaskørekort Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Reducér fugtproblemer i huset

Reducér fugtproblemer i huset Reducér fugtproblemer i huset Fire gode vaner kan begrænse skader fra den væde, husets indbyggere selv dunster ud i indeluften. Mod fugt fra fx jorden gælder det om at få vandet trukket ud af luften og

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Forsøg til "Lyd i Oceanerne "

Forsøg til Lyd i Oceanerne Forsøg til "Lyd i Oceanerne " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Lyd i Oceanerne". Alle forsøgsvejledningerne indledes med

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Fysik og Kemi. Ib Bergmann Bo Damgaard Karina Goyle Anette Sønderup Steen Carlsson Rune Hilling

Fysik og Kemi. Ib Bergmann Bo Damgaard Karina Goyle Anette Sønderup Steen Carlsson Rune Hilling Fysik og Kemi B Ib Bergmann Bo Damgaard Karina Goyle Anette Sønderup Steen Carlsson Rune Hilling Forord Kopimappe B er en integreret del af Ny Prisma 7. Kopimappe B indeholder øvelser, der kan bruges sammen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND 3. ÅRGANG NR. 1 / 2009 Hvad er jesustallet? Hvad er lotuseffekten? Hvordan virker GORE TEX? Kan Spiderman blive virkelighed? Hvad er en

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Værd at vide om kulde og beklædning til søs. personlig sikkerhed til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om kulde og beklædning til søs. personlig sikkerhed til søs. www.soesport.dk Værd at vide om kulde og beklædning til søs personlig sikkerhed til søs www.soesport.dk Symptomer på hypotermi Kropstemperatur ºC Normaltemperatur. 37 Normal adfærd og evner. Let hypotermi. Blodtilførsel

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere