Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009"

Transkript

1 Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den Tilstede: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (EC) Jytte Secher (JS) Per Kjærgaard (PK) Erwin Bülow Light (EL) Lene Hansen (LH) Ole N. Madsen (OM) Leif Scherrebeck (LS) Afdelingsbestyrelser: Afd. 1: Margit Hørdum Vibeke Bak Lone Kramhøft Afd. 2: Lene Lee-Andersen Irisanda Mehmedbasic Afd. 3: Erik Hald Klaus Dahlerup Djernes Lisbeth Thuesen Afd. 5: Birthe Pedersen Helle Ravn-Sørensen Mads Klüwer Nielsen Afd. 6: Ingolf Brown Winnie Pedersen Ibrahim Amcha Gitte Bülow Light Afd. 9: Lone Jespersen Annette Christensen Karen Hansen Michael Møller Afd. 16: Martin Smedegaard Siri Avlund Knoblauch Janeke Clausen 29 stemmeberettigede Administration m.v.: Allan Søstrøm (AS) forretningsfører Connie Koppel (CK) udlejningschef Morten Kraft (MK) regnskabschef Kristian Jensen (KJ) driftschef Heidi Kahr (HK) sekretær Pernille Pedersen Protekst Afbud: Afd. 6: Stian Ehrenreich Afd. 10: Katrine Qvist Afd. 11: Pia Olesen Afd. 12: Anders Daniel Thomsen Afd. 16: Thomas Hansen Lærke Toft 1. Valg af dirigent Else byder velkommen. Lene Hansen bliver valgt til dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg Klaus Djernes Martin Smedegaard Allan Søstrøm 3. Forelæggelse af selskabets budget for 2010 Morten Kraft (MK) forelægger budgettet for Kontoplanen er lavet efter driftsbekendtgørelsens forskrifter og bygger på samme balanceprincip som afdelingernes budgetter. Eftersom alle lønninger osv. ligger i Østjysk Boligadministration, som Boligselskabet Præstehaven betaler administrationshonorar til, er der ingen personaleudgifter i Boligselskabet Præstehaven længere. Administrationshonorar til Østjysk Boligadministration dækker lønninger, kontorlokaler, kopimaskiner, kontorartikler osv. Administrationshonoraret stiger primært på grund af udvidelsen af kontoret og overenskomstmæssige lønstigninger. 1

2 Klaus, Ry 19: hvad med udgiften til de to nye ansættelser? MK: som udgangspunkt skal de være omkostningsfri for selskabet, da de varetager opgaver, der tidligere blev udført af arkitekter osv. På sigt forventes det faktisk at blive en besparelse for Boligselskabet Præstehaven. Mødeudgifter stiger næste år med , hvilket først og fremmes skyldes selskabsbestyrelsens studietur. For at sidde i selskabsbestyrelsen får man et honorar, men selskabsbestyrelsen har besluttet ikke at modtage dette honorar, men i stedet hvert andet år tage på studietur. I mødeudgifterne ligger også selskabets tilskud til afdelingsbestyrelsernes kurser, da selskabet betaler halvdelen af disse kursusudgifter. Kontorholdsudgifter dækker primært over gebyr til Kollegiekontoret for at de udlejer vores ungdomsboliger. Derudover er der også kontorartikler til selskabsbestyrelsen. Afskrivninger stiger med grundet ny hjemmeside og pc ere til selskabsbestyrelsen. Revision i alle afdelinger i Boligselskabet Præstehaven stiger med ca. 2 % om året. Administrationsbidrag bliver kr pr. lejemål, hvilket placerer os pænt i midten vi er hverken billigst eller dyrest. Forrentning forventes ikke at indbringe så meget som tidligere, da afdelingernes midler skal forrentes i afdelingen fremover og ikke i selskabet som nu. Så selskabet får kun renteindtægter af egenkapitalen. Grundlæggende er der ikke mange parametre tilbage i Præstehavens budget efter at Østjysk Boligadministration er blevet stiftet. Klaus, Ry 19: men hvis der kommer underskud i Østjysk Boligadministration så skal Præstehaven vel være med til at dække det? MK: tjoh, men det vil jo stadig ligge i Østjysk Boligadministration, så Præstehaven vil ikke være ene om at dække det. Derudover har selskaberne jo også indskudt startkapital i Østjysk Boligadministration. 4. Information om aktuelle byggesager og større renoveringsprojekter Kristian Jensen (KJ) fortæller om diverse renoveringssager. Afdeling 1: vi skal til at lave tre nye ungdomsboliger, hvor der tidligere har været erhvervslokaler. Vi forventer byggestart i uge og indflytning omkring 1. april I afdeling 2 er vi nu færdige med udskiftning af varmeanlæggene. I afdeling 3 mangler vi stadig tilsagn fra Landsbyggefonden, men afdelingen er på deres positivliste for 2011, så vi håber snart at høre fra dem. I afdeling 5 er der enkelte mangler tilbage, men selve renoveringen er færdig. Økonomien tillader at gårdmiljøet bliver renoveret og der anlægges nyt græs og belægning samt bliver nedgravede containere til affald. Med hensyn til den nye afdeling i Skødstrup så arbejder vi i øjeblikket med udarbejdelse af skema B, hvor vi forsøger at løse hvordan placeringen af boligerne kommer til at være. Byggestart tjah,

3 5. Indkomne forslag Forslag 1: Der er stillet forslag om at suppleanterne tillades at deltage i møder/arrangementer i stedet for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, når disse er forhindret. Lone, Vib 105: fortæller, at hun mener det er en god idé for eksempel til repræsentantskabsdagen at flere ører med til at høre budskaberne. EC: vi skal bare være opmærksom på, at suppleanterne aldrig kan få samme rettigheder som afdelingsbestyrelsesmedlemmer. AS: ifølge vedtægterne kan et møde som dette godkende suppleanternes tilstedeværelse eventuelt med taleret, men uden stemmeret. Klaus: er det ikke repræsentantskabet, der godkender vedtægterne? AS: jo, men vi kan ikke gå ud over det lovgivningen tillader. Gitte, HC 133: kan forslaget ikke deles, så det kun gælder f.eks. på repræsentantskabsarrangementer, men ikke til repræsentantskabmøder? Ingolf, Bispehavevej 45: det er også rigtig godt for suppleanterne at blive inddraget. AS: vi kan stemme om, at suppleanterne kan deltage i repræsentantskabsarrangementer. Klaus, Ry 19: der er vel ingen idé i at stemme om deres adgang til repræsentantskabsmøderne, hvis det allerede står i vedtægterne. AS: det står ikke i vedtægterne, men loven siger allerede i dag, at almindelige beboere kan tillades adgang. Og suppleanter er bare at betragte som almindelige bebeore. Men vi kan, da det allerede er lovmæssigt vedtaget, ikke indskrive det yderligere i vedtægterne. Karen, TS8: så det du siger er, at vi allerede i dag kunne have taget suppleanterne med selvfølgelig uden stemmeret? AS: ja. LH: vi stemmer altså om, om suppleanterne skal have lov til at deltage i kursusarrangementer. Afstemning ved håndsoprækning forslaget er vedtaget. Forslag 2: Der er stillet forslag om brug af vedligeholdelseskontoen til at opsætte væg. Lone, Vib 105 fortæller at forslaget er indsendt på opfordring af Tanya, som bor i afdeling 1 og er suppleant. EC: vi skal være opmærksomme på, at hvis vi udvider vedligeholdelseskontoen, skrider hele grundlaget og beløbene som beboerne skal betale til vedligeholdelseskontoen skal sættes meget betragteligt op. Jeg mener det her ligger under råderetten. AS: lovgivningen er meget klar omkring, hvad vedligeholdelseskontoen kan bruges til, og det er maling af vægge og hvidtning af lofter. Klaus, Ry 19: hvis det strider mod lovgivningen kan vi vel slet ikke stemme om det. AS: nej, det er rigtigt. Men enhver repræsentant har ret til at få sat forslag på repræsentantskabsmødet. Vibeke, Vib 105: tidligere har der været lejere, der har opsat væg - hvem har betalt for de ændringer? CK: det var beboerne selv, der betalte. Og så betalte de et ekstra indskud til dækning af retablering. Margit, Vib 103: hvad med lån til det ligesom man kan låne til istandsættelse af køkken og bad? AS: i øjeblikket har vi udlånt ca. 7 millioner gennem finansieringsordningen til køkken og bad. Hvis vi skal udvide den, kan det ikke hænge sammen økonomisk. 3

4 Forslaget falder. Forslag 3: Der er stillet forslag om endelig godkendelse af sammenlægning af afdeling 16 og 17. EC: ungdomsboligafdelingerne har selv stemt ja til en sammenlægning. Og alle de offentlige instanser, der skal godkende sammenlægningen har også givet tilsagn, men formelt skal det også endeligt godkendes af repræsentantskabet. Forslaget er vedtaget. 6. Orientering fra udlejningen Connie Koppel (CK) fortæller om udlejningssituationen. Der har været 55 færre flytninger i år i forhold til samme periode sidste år, 17 almene færre og 38 ungdomsboliger færre. Bispehaven udlejes via kombineret udlejning, det var en beslutning byrådet tog for et par år siden. I afdeling 5 var der indflytning i de sidste tagboliger i august, og vi oplever en meget stor efterspørgsel på de lejligheder. Vi har overtaget formandsskabet af Århusbolig pr Det vil sige, at det er os der står for alt vedrørende fejlfinding, videreudvikling, hjemmeside, indstillinger vedrørende IT osv. I Århusbolig har der det sidste års tid kørt en fraflytningsundersøgelse, og de sidste nye statistikker derfra viser, at over 80 % af vores fraflyttere har været enten tilfredse eller meget tilfredse med os, hvilket er meget positivt. Der kommer nye udlejningsregler pr Disse betyder blandt andet, at alle der vil bevare deres medlemskab fremover skal betale opnoteringgebyr. Der kommer selvfølgelig information ud om det, men vi ved ikke så meget om det endnu. Derudover arbejder alle boligorganisationer i BL 5. kreds i øjeblikket på, om man kan få etableret én stor fælles udlejning i Århus. 7. Valg a. valg af formand for 2 år På valg er: Else Christensen Genvalgt. modtager genvalg b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er: Erwin Bülow Light modtager ikke genvalg Jytte Secher modtager genvalg Leif Scherrebeck modtager genvalg Derudover opstiller: Helle Ravn-Sørensen Klaus Djernes (udtræder dermed af stemmeudvalget) Gitte Bülow Light 4

5 Der stemmes på stemmeseddel nr. 1: Jytte Secher 15 stemmer Leif Scherrebeck 18 stemmer valgt for en 2-årig periode Helle Ravn-Sørensen 17 stemmer Klaus Djernes 17 stemmer Gitte Bülow Light 20 stemmer valgt for en 2-årig periode Omvalg mellem Helle Ravn-Sørensen og Klaus Djernes. Der stemmes på stemmeseddel nr. 2: Helle Ravn-Sørensen 13 stemmer Klaus Djernes 16 valgt for en 2-årig periode 8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode Helle Ravn-Sørensen vælges til 1. suppleant. Klaus, Ry 19: plejer suppleanterne at være med til selskabsbestyrelsesmøderne? EC: nej, det plejer de ikke at være. Men det kan vi jo selv bestemme om de skal fremover, vi kan jo tage det op på et selskabsbestyrelsesmøde. 9. Eventuelt EC: vil gerne fortælle lidt om, hvad vi gerne vil forkusere på i det kommende år. Bestyrelsen var i slutningen af september på selskabsbestyrelses-weekend. Det er en tradition en gang om året, og også i år var det en rigtig god og givtig weekend. Hvert andet år skal målsætningsprogrammet gennemgås. I år snakkede vi meget om, at vi i fremtiden vil fokusere mere på miljø og energi. 40 % af vores CO2-udslip stammer fra vores boliger, og set i det lys er det meget relevant at arbejde målrettet på, at alt nybyggeri skal udføres i lavenergiklasse 1, hvilket bevirker en halvering af CO2-udslippet. I kommende renoveringer vil vi også fokusere meget på energi og miljø. Derudover besluttede vi at afsættes en pulje på kr om året, som alle nuværende afdelinger kan søge tilskud af til energibesparende tiltag i afdelingen. Mads, Silk 46: hvordan måles det, om man når de mål man har sat i målsætningerne? EC: da vi gennemgår programmet hvert andet år, er målene som udgangspunkt sat for to år ad gangen. Når vi så drøfter det på ny, er det nemt at se, hvor vi har opnået hvad vi ville, og hvor vi eventuelt ikke har. Mads, Silk 46: det lyder meget visionært. Med hensyn til puljen, så er jo ikke mange penge, selvom det er et pænt beløb. Hvi vi i Rosengården f.eks. skulle gøre noget virkelig effektiv, så skulle vi udskifte vinduerne. I det tilfælde ville ikke række langt. EC: nej, men udskiftning af vinduer ville også være en reel renovering. Mads, Silk 46: kunne man ikke opsætte et mål om, at gamle ejendomme kommer op på højde med nybyggeri? AS: som Else siger, så vil udskiftning af vinduer være en reel renovering. Det er ikke sådan nogle ting puljen er lavet til, men f.eks. etablerering af solceller til opgangslys eller lignende, dét kan der søges midler til. Altså nytænkning, hvor vi ved at det kan være svært for jer at gennemføre sådan nogle ting i afdelingen og få overbevist beboerne uden tilskud af midler. Med hensyn til renoveringer, så forsøges de fremtidige lavet som passivhuse, men ellers lavenergiklasse 1. LS: puljen er også tænkt som et forsøg på at støtte visionære idéer på området, og støtte projekter som andre afdeling også kan få gavn af efterfølgende. 5

6 KJ: der er i øjeblikket gang i udarbejdelse af energirapporter i alle afdeling. De bliver færdige her i løbet af 2009, og vil kunne give os nogle gode pejlemærker for, hvad vi kan gøre i de forskellige afdeling fremover. Lisbeth, Ry 20:hvad med renoveringen i Ryhaven, bliver det også efter lavenergiklasse 1 eller bygningsklasse 2? AS: ja, det er jo op til afdelingen, men vi vil i al fald forsøge at gøre det så energirigtigt som muligt. OM: vil gerne fortælle lidt om Ryhavens renovering. Renoveringsbehovet vises tydeligt gennem de hidtidige rapporter, der viser at: Der er forekomst af skimmelsvamp/fugt i 54 % af boligerne. Der er problemer med gulve i 58 % af boligerne, dette er grundet i byggesjusk. Der er skader på tagflader i 70% af boligerne på grund af dårlige materialer. Vi har leget lidt med tanken om, at vi i forbindelse med retablering af beplantning og udearealer efter renoveringen måske kunne indarbejde AlmenBolig+ som de første i eksisterende byggeri. Der er etableret beboergrupper, hvor der diskuteres hvad vi ønsker med renoveringen. Der skal bl.a. snakkes om udearealerne, de grønne områder og vedligeholdelse af disse. Så er der selve bygningsrenovering, det vil sige bygninger, energi osv., finansiering, driftsbesparelser, huslejetilskud og så videre. Vi håber at kunne lave en grundig beboerinformationsavis a la den som Ry Andelsboligforening lavede til afdeling 8 og 9. Og så håber vi på udspil fra Landsbyggefonden i Helle, Silk 46: kan selskabsbestyrelsen ikke lave et inspirationskatalog til energibesparelser? Lene, Vib 117: opfordrer til bedre kommunikation. Kan der ikke komme en konteringsvejledning på Præstehavenettet? MK: hvad skal formålet være med en konteringsvejledning? Den bliver rimelig begrænset, hvis det skal være relevant for afdelingsbestyrelserne, det er jo kun få konti, I har direkte indflydelse på. Vi kan i stedet lave et link til driftsbekendgørelsen. EC: byder velkommen til de nye selskabsbestyrelsesmedlemmer og takker Jytte og Erwin for godt arbejde. Tak for god ro og orden. 6

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere