Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse"

Transkript

1 Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 9 september årgang HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse

2

3 Leder Schæferhunden ISSN årgang Nr. 9, september 2005 Oplag: Tryk: Tarm Bogtryk A/S Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Skolevej 42A 5690 Tommerup Tlf Fax Tlf. tid: Mandag kl samt tirsdag-fredag kl Redaktion: Redaktør: Lotte Albret Wissing Kornager Kokkedal Tlf Annonceekspedition: Redaktøren Overordnede bladansvar: Hovedbestyrelsen Korrektur: Asa Garodkin Udgivelsesplan 2005: Schæferhunden udkommer sidst i månederne februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober og 2 gange midt i december, i alt 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og november. Nr. Deadline januar februar marts april maj juli august september 11 (HAS) 1. november november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. Udebliver medlemsbladet, skal man i første omgang rette henvendelse til ens lokale postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse til klubbens sekretariat ikke til redaktionen. Annoncepriser 2005: 1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr ,00 3/4 side (184x195 mm) kr ,00 2/3 side (184x170 mm) kr ,00 1/2 side tværformat (184x129 mm) kr ,00 1/3 side (184x83 mm) kr ,00 1/4 side (90x129 mm) kr ,00 1/8 side (90x62,5 mm) kr ,00 1/16 side (90x29,5 mm) kr ,00 Rubrikannoncer max. 7 linier kr ,00 Pr. ekstra linie kr ,00 Kennelannonce - 9 ordinære numre pr. kalenderår: Enkelt (kun tekst) kr ,00 Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr ,00 Alle priser er excl. moms incl. 4-farver FOKUS... Sommeren er nu ved at gå på hæld, og vi schæferhundefolk er midt i højsæsonen for vore helt store arrangementer. Vi har overstået vores Hovedavlsskue på bedste vis. Kreds 4-Roskilde havde gjort et meget stort og flot stykke arbejde for at give os alle en rigtig god weekend. Antallet af hunde var acceptabelt, og den kynologiske kvalitet blev så rigeligt både bedømt og beskrevet på dagen. Men lidt malurt i bægeret var der dog - Brugsklasse tævers mod og kampdrift var ikke god. Det betyder naturligvis, at der både i vores avlsråd og i hovedbestyrelsen er FOKUS på dette område - hvad kan vi gøre her!!! Vi står lige før afviklingen af det tyske hovedavlsskue, og her har vi traditionen tro masser af danske topdyr med. At deltage i et sådan arrangement - med flere tusinde deltagere og rigtig mange tusinde tilskuere - og med bare en lille smule held opnå topresultater kræver FOKUS og igen langt og hårdt arbejde - og I ønskes held og lykke i det tyske. Jeg har fået fornøjelsen af i næste weekend at være overdommer ved vores WMudtagelse, hvor vi har inviteret 12 af vore dygtigste hunde og hundeførere til at kæmpe om, hvem der i oktober skal repræsentere Danmark ved Verdensmesterskaberne i Frankrig. Også dette kræver FOKUS og mange års målrettet træning for at blive en del af denne lille gruppe. Deltagerne her ønskes også alt mulig held og lykke både med udtagelsen og senere med at repræsentere de danske farver i det store udland. FOKUS har også været baggrunden for, at Hoved-bestyrelsen tidligere på året valgte at ændre lidt i arbejdsfordelingen omkring vores hjemmeside, igen her for at få et endnu bedre resultat. Endelig har FOKUS også været nøgleordet for det meget store og flotte stykke arbejde, der er blevet udført i forbindelse med vores handlingsplan for at sikre fortsat mulighed for, at vi i Schæferhundeklubben kan arbejde med forsvarsarbejde. Her satte Hovedbestyrelsen FOKUS på alle de elementer, som vore medlemmer fremkom med på de medlemsmøder, som blev afholdt. Resultatet af den FOKUS har været rigtig god, og Hovedbestyrelsen har netop godkendt oplægget til en DVD-produktion om vores hund, schæferhunden. Så en stor tak til alle, der med deres FOKUS er og har været med til at gøre vores klub og vores race til det, den er i dag. Peter Maltha Larsen Landsformand I dette nummer... Debatsiderne... 4 Boganmeldelse... 7 Reportage fra Hovedavlsskuet... 8 DKK s etiske anbefalinger Invitation til Sporhunde-DM Herning Open NM for politihunde mini-tema: Nordjylland Avlskåring på Amager i marts Avlskåring og LD-skue i Slagelse i juli Adresselisten Nyt fra Avlsrådet Kommende avlskåringer Anmeldte brugsprøver Nyt fra VM-udvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Kenneloversigten Avlshanner Rubrikannoncer Arrangementskalender Kredsannoncer Forsidefoto: Sådan er Hovedavlsskuet - flag, fest og farver. Her fra travmønstringen af hvalpeklasse hanner. Foto: Ivan Schmidt. Schæferhunden 9 september

4 Debatsiderne Det danske HD-indeks er helt ud i skoven Det danske HD-indeks og det tyske HDindeks (ZuchtWert eller ZW) kendes og/eller bruges af de fleste opdrættere og mange ejere og købere af schæferhunde. Mange finder det besværligt, at de højeste tal er de bedste i det danske system, i modsætning til det tyske system, hvor de laveste værdier er de bedste. Det danske system er lånt fra avlen af produktionsdyr (måling af mælkeydelser, kødprocenter osv.), mens HD i det tyske system er defineret som en egenskab, som man ønsker så lidt af som muligt. Men det er meget let at omregne værdier fra det ene system til det andet: Et dansk HD-indeks på 139 svarer således til et tysk HD-indeks på 74. Beregning: (( ) / 1,5). Et tysk HD-indeks på 86 svarer til et dansk HD-indeks på 121. Beregning: ((100-86) x 1.5). Ved en høj statistisk sikkerhed burde det danske og det tyske HD-indeks vise de samme resultater. Men sådan er det slet ikke! For overskuelighedens skyld er der i eksemplerne herunder kun nævnt tal for hunde fra udstillingslinierne, men problemet er det samme for hunde fra sportshundelinierne - og for alle hunderacer, hvor der HD-bedømmes mindst 50 hunde om året. Af tabellen ses, at det danske og det tyske indeks for Esko vom Dänischen Hof er meget ens, at det danske indeks for Ando vom Altenberger Land er lavere end det tyske indeks, og at de danske indeks for Ursus von Batu og Max della Loggia dei Mercanti og deres linier alle er større end de tilsvarende tyske indeks. De mulige forklaringer på forskellene i de to indeks kan være: 1. forskelligt bedømmelsesniveau, 2. fejl i registreringer og/eller 3. fejl i beregningsmetode. Ad 1) Forskelligt bedømmelsesniveau DKK har tidligere igen og igen beskyldt de tyske bedømmelser for at være alt for milde, og de danske opdrættere, som ønskede en tysk HD-bedømmelse, for at være snydere. Men efter at J. Hindse Madsen, formand for DKK, på repræsentantskabsmødet fortalte, at DKK havde haft 50 tyske HD-røntgenoptagelser til bedømmelse og var nået frem til resultater, som ligger meget tæt på de tyske resultater, så skyldes forskellen i det danske og det tyske indeks ikke, at bedømmelsesniveauet mht. HD i Tyskland og Danmark er forskelligt. Ad 2) fejl i registrering hos DKK AA-status: 0 for Ando vom Altenberger Land får kun betydning, hvis der også indføres et indeks for albuer, men HD-status:A for Max della Loggia dei Mercanti har derimod en betydning for beregningen af HD-indeks. Der findes dog også dobbeltregistreringer: Udenlandske hunde, som importeres til Danmark og registreres i DKK med et dansk stambogsnummer, er allerede registreret med det udenlandske stambogsnummer - f.eks. Rudolf vom Westervenn (SZ og 23795/2004) - og de tælles derfor med flere gange i beregningen af indeks. Flere udenlandske avlshunde er registreret flere gange med forskellige udenlandske stambogsnumre, f.eks. Max della Loggia dei Mercanti, som hos DKK er registreret med sit italienske stambogsnummer (LOI ) og med sit tyske stambogsnummer (SZ ), og derfor tæller de med flere gange i beregningen af indeks! Max della Loggia dei Mercanti har desuden flere kuld hvalpe og udenlandske afkom registreret hos DKK, fordelt på de respektive stambogsnumre! Og derved bliver tallene for Indeks, Sikkerhed og Afkom bedømt forskellige og helt forkerte! Ad 3) fejl i beregningsmetode Det er almindeligt kendt, at Esko vom Dänischen Hof har været en særdeles god avlshund mht. forbedring af HD-status, hvilket også bekræftes af, at det danske og det tyske indeks ligger helt på linje på et højt niveau. Derfor er det meget overraskende, at de danske tal for Ursus von Batu og Max della Loggia dei Mercanti og deres linier er så høje, og at de er så forskellige fra de tyske tal, som har en meget høj sikkerhed. En del af forklaringen kan udledes ved at bruge tallene for Larus von Batu som eksempel: Larus von Batu er angivet til at have 44,44% afkom bedømt - beregnet som 4 ud af 9 - men han har kun haft 1 kuld med 6 hvalpe i Danmark,hvoraf kun 1 hund har et dansk HD-resultat (HD:A),altså 1 ud af 6,lig med 16,67%. Men udover dette kuld er følgende hunde, som ikke er HD-bedømt i Danmark, registreret og indgår i beregningen af indeks: Ricky vom Westervenn (SZ ) HD:A,AA: 0. Rudolf vom Westervenn (SZ ) HD:A,AA: 0. Rudolf vom Westervenn (23795/2004) HD:A,AA: 0. Det er forkert, at Rudolf tælles med 2 gange,men det er også forkert,at de 4 kuldsøskende til Ricky og Rudolf ikke tælles med. Det bør være alle eller ingen! Da der i forhold til andre hunde er registreret uforholdsmæssigt mange udenlandske afkom efter Ursus von Batu - som regel med HD-status:A - er Ursus von Batu m.fl. derfor i højere grad end andre linier forfordelt mht. gode indeks. Når en udenlandsk avlshund første gang registreres hos DKK i forbindelse med stambogsføring, er dens mor, mormor, mormorsmor, ofte også ukendte hos DKK, og de bliver derfor også registreret med Danske og tyske tal pr. 1. juli 2005: Navn Stambogs- Oplysninger fra DKK Oplysninger fra SV nummer og SV Genetics Indeks Sikker- Afkom Status ZW Indeks Status hed bedømt Beregning HD AA 100+((100 ZW)*1,5) HD AA Esko vom Dänischen Hof SZ ,87 0,872 44,44% A ,00 A - Ando vom Altenberger Land SZ ,32 0,700 10,26% A ,00 A - Ursus von Batu SZ ,99 0,906 57,58% A ,00 A - Ghandi von Arlett SZ ,44 0, % A ,00 A 0 Fritz vom Farbenspiel SZ ,80 0,816 41,86% B ,50 B - Yasko vom Farbenspiel SZ ,19 0,848 37,14% A ,00 A - Larus von Batu SZ ,63 0,671 44,44% B ,00 B - Erasmus van Noort SZ ,32 0,774 19,30% B ,50 B - Max della Loggia dei Mercanti SZ ,37 0,780 80,00% A ,50 B - Max della Loggia dei Mercanti LOI ,00 0,728 25,81% A - Dux della Valcuvia LOI 98/ ,74 0,760 47,83% A - Dux della Valcuvia SZ ,00 A - Quantum von Arminius SZ ,57 0, ,00% B ,50 B - Only vom Wutachtal SZ ,41 0, ,00% A ,59 A - 4 Schæferhunden 9 september 2005

5 deres udenlandske HD-resultat - og de indgår alle i beregningen af indeks. Det ses ved,at flere avlshanner som f.eks.quantum von Arminius og en lang række af tyske avlstæver alle har 100% afkom bedømt. Det er i sig selv, men især på grund af det blinde øje til op til flere end tusinde afkom i udlandet, totalt misvisende. Ved at tilføre så mange udenlandske hunde til det danske indeks-system samtidig med, at der p.t. stambogføres og HDbedømmes så få danske hunde, bliver racens HD-gennemsnit trukket skævt, og det vil hele tiden være op ad bakke for de danske hundes indeks. Og når populære avlshunde får for gode danske indeks, er der større risiko for, at opdrættere og hvalpekøbere får ulykkelige overraskelser med hensyn til HD. Med venlig hilsen Tommy Jensen Ringsted 22. juli 2005 Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra Tommy Jensen Statistik - og hvordan den kan bruges! Tommy Jensen har i ovenstående læserbrev på en særdeles god måde belyst de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af index og brugen af index i forbindelse med opdræt og anskaffelse af schæferhunde. Tommy Jensen belyser dels de forskelle, der er imellem det tyske HD-index (zuchtwert) og det danske index (udarbejdet af DKK), der har sine rødder i avl med produktionsdyr. Avlsrådet har tidligere behandlet dette emne i medlemsbladet, men vi finder det absolut interessant, at denne debat om index igen får sin plads på disse sider. Denne kommentar er ikke et forsøg på at forsvare det ene eller andet index-system, for der er styrker og svagheder i begge systemer. Det er nu engang tilfældet, når man arbejder med statistik - og det har Tommy Jensen i sit læserbrev demonstreret på bedste vis. Men vi finder det alligevel på sin plads at supplere dette læserbrev med en række kommentarer: Hvad enten man anvender det danske index eller det tyske index, er der en række faktorer, der spiller ind, herunder muligheden for fejlregistreringer, antallet af bedømte dyr, frasortering af dårlige HD-billeder, inden de sendes til bedømmelse, dobbeltregistreringer af enkelte hunde og det forhold, at en og samme hund i Tyskland og i Danmark kan have vidt forskellige index, fordi forskellen på antallet af fotograferede og bedømte individer i de to lande ofte er meget stor.vi har tidligere anbefalet, at man - i de tilfælde,hvor der er stor forskel på det tyske og danske indextal - anvender det lands indextal, hvori det pågældende individ har haft flest parringer. Læserbrevet giver ligeledes anledning til en anden overvejelse: Er der sket en ændring i den måde, vores opdrættere arbejder på i dag i forhold til tidligere? Vi har drøftet dette i Avlsrådet og mener, at der - bl.a. med Internettets udbredelse - er en tendens til,at man i højere grad benytter sig af dette medie i forbindelse med valg af avlspartnere, end man benytter muligheden for at indhente sine oplysninger gennem at tale med andre opdrættere.tidligere var det ikke ualmindeligt, at nye opdrættere opbyggede viden og erfaring gennem tæt kontakt til de mere erfarne opdrættere - en slags mentorordning, der har vist sin store styrke gennem tiderne.er der i dag en tendens til, at man kan selv? Og måske er der også en tendens til, at nogle opdrættere opfatter det som nedværdigende at søge informationer hos sine opdrætterkolleger? Vi har mange dygtige opdrættere i vores forening - og vi har nye opdrættere med et stort potentiale. Vores fremtid bygger på dygtige opdrættere, der forstår at udvælge de bedst mulige individer til at sikre det bedst mulige avlsmateriale for fremtiden. Vi vil opfordre til, at man søger viden - ikke kun via Internettet - men gennem den litteratur, der er til rådighed, og den store viden, man kan drage nytte af gennem kontakt med andre opdrættere. Og hermed er debatten åben for alle, der vil bidrage med et indlæg eller en kommentar til Tommy Jensens indlæg. Fritz Bennedbæk Avlsrådet Brugshundenes eksteriør I et referat fra avlsrådsmødet den 17. juni 2004 (se Schæferhunden nr. 9, side 25), står der under punkt 7. Avlskåringer følgende: Der skal strammes op overfor de eksteriørmæssige kriterier for at blive kåret, dog uden at det skal skabe revolutioner. Avlsrådsformanden har senere uddybet dette referat. I de sidste år er der sket et skred i avlen til fordel for de hunde, som vi i daglig tale kalder brugshunde. Dette udtryk er ikke helt tilfredsstillende, da alle schæferhunde er brugshunde eller burde være det. Hvis vi ser på de sidste 10 års schæferhundeavl, er avlen af de såkaldte brugshunde ved at få et overtag, der er flere og flere, der ønsker at dyrke brugshundesporten. Det er kun godt, men de hunde, de dyrker sporten med, burde have bedre eksteriør. Et godt eksempel på en opdrætter, der avlede fortrinlige brugshunde, var nu afdøde Alfred Hahn. Alfred Hahn var dommer, Half v. Busecker Schloss kåringsmand og i mange år medlem af det tyske avlsråd. Han avlede både smukke hunde og hunde med fremragende væsenegenskaber, noget mange brugshundeavlere i dag kunne lære noget af. Lad mig blot nævne nogle af disse hunde fra Alfreds Hahns kennel v. Busecker Schloss. Gissa v. Busecker Schloss blev VA 8 i 1963, Valet v. Busecker Schloss, Pollus v. Busecker Schloss, Sirk v. Busecker Schlos, som var unghundevinder i 1966, søsteren VA Seffe v. Busecker Schloss, Crok, Canto og Cuba v. Busecker Schloss og senere Half v. Busecker Schloss, og Turo v. Busecker Schloss. Jeg kunne nævne endnu flere, hvis eksteriørmæssige side var i orden. For de, som vil læse mere om Alfred Hahn, kan jeg henvise til artiklen i Schæferhunden nr Er det kun i Danmark,den er gal med eksteriøret på de såkaldte brugshunde? Nej, det er det ikke, også i Tyskland mangler mange af hundene et bedre eksteriør, dette ses tydelig bl.a. på Bundessiegerprüfungen. Jeg talte for kort tid siden med en hundeejer, som fortalte mig, at han havde en god brugshund. I den forbindelse spurgte jeg ham, om denne havde været udstillet, hvortil svaret var ja, den havde fået et God. Han sagde også, at denne hund var meget belastbar, hvorfor han mente, at den var en god brugshund. En anden oplevelse var en god ven, som ringede til mig og spurgte, hvad jeg mente, var en god brugshund. Selvfølgelig svarede jeg ham,hvad jeg mente.i løbet af samtalen Schæferhunden 9 september

6 Debatsiderne fortalte han mig, at han havde været tilskuer til en brugshundeudtagelse og dér havde talt med en hundefører, som fortalte ham, at han havde en god brugshund. Men den var desværre kryptorchid, hvortil min gode ven sagde, at så var det ikke en god brugshund. Vi fik en del snak frem og tilbage,men var da enige om, at en god brugshund er en hund, der har et godt eksteriører, er velbygget,har et godt kønspræg,ikke er kryptorchid, ikke er langhåret, ikke har HD, har et godt væsen og kan få mindst et Særdeles God på et skue. Det var, hvad vi mente, var en god brugshund. I den forbindelse kunne jeg ønske mig, at vi stiller større krav til vore hundes væsen og brugsegenskaber.vi så det sidst på vores hovedudstilling 2004, uden at jeg nærmere skal uddybe dette, det er der andre, der har gjort. På vores hovedudstilling stiller vi visse krav til de udstillede hunde. Ligeså bør vi stille nogle krav til de hunde,som skal til DM, det gør vi desværre ikke. Vi så det på sidste repræsentantskabsmøde, hvor det nuværende avlsråd stemte for, at hundene til DM ikke skal være avls-kårede. Dette er for mig en tilbagegang, som vi må have ændret. Kun ved at stille nogle krav, kan vi få en højere standard på vores hunde. Brugshundeopdrætterne er ved at lave den samme store fejl, som mange opdrættere af højavlslinier har begået, nemlig den alt for store indavl på bestemte blodlinier. Det har medført nedsat hårdhed og brugsegenskaber, det har vi tydelig set de sidste år. Mange af de såkaldte brugshunde har mangler i eksteriøret, derfor vil indavl ikke give den fremgang, som vi kunne ønske os og heller ikke den fremgang på den eksteriørmæssige side, som vi har behov for. Det kan være til stor skade for dem, som interesserer sig for brugshundesporten og hele schæferhundesagen. Hvis vi ser på Siegerprüfungen i Tyskland i de sidste år, er der kun få hunde, der har fået fortrinlig, hvilket beviser, at man ikke kun kan avle på point. Vi skal også huske på, at ca. 80% af vore hunde sælges til private mennesker, som ikke har brug for hunde, som er så belastbare, som mange af brugshundene er. Mange mennesker har svært ved at styre disse hunde, og derfor mister de måske interessen for at få en schæferhund. Måske er det også grunden til det lave stambogsføringstal - et tal, som er faldende de sidste år. Hvis vi analyserer mange af disse brugshunde, finder vi også et nervesystem, der ikke er ønskeligt. Vi ser ofte ved nogle af disse hunde, at det f. eks. er svært at se tænder på hundene, her viser de ofte en form for aggressivitet. At vores stambogsføringsantal er gået meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes mange ting, men en ting er sikkert: Mange hundeejere i de sidste mange år har fået hunde med fejl så som langhår, kryptorchisme, allergi, HD og mindre godt væsen. Disse ting burde man som opdrætter se at få formindsket,og det kan kun lade sig gøre med mere oplysning fra klubbens side. Alt i alt må jeg sige, at mange brugshundeopdrættere bør nøje overveje, hvilke brugshunde de vil bruge i deres avl til en forbedring af eksteriøret. Det er desværre ikke nok, at disse hunde er kåret i klasse 1, da det i disse år desværre ikke er nogen garanti for, at hunden er velbygget eller har godt væsen, selv om det burde være det. Selvfølgelig bør også opdrætterne af de såkaldte højavlsliner nøje overveje, om den hanhund, de vil bruge til deres tæve, har de egenskaber, som kan medvirke til en forbedring af belastbarheden, for også på mange af disse linier er der behov for en forbedring. Med venlig hilsen E. Friis Mikkelsen 4. august 2005 Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra E. Friis Mikkelsen Brugshundenes eksteriør E. Friis Mikkelsen kommer i sit læserbrev ind på brugshundenes eksteriør, men behandler samtidig en lang række andre emner,der i det store og hele drejer sig om kvaliteten af det opdræt, de danske (og tyske?) opdrættere leverer til kommende schæferhundeejere. Læserbrevet tager udgangspunkt i en kendt tysk opdrætter, Alfred Hahns resultater. Og det er fuldstændig rigtigt, at netop Alfred Hahn var kendt for at opdrætte særdeles gode schæferhunde, der både kunne gøre sig gældende på Siegerhauptzuchtschau og på Bundessiegerprüfung. Men op igennem firserne skete der en udspaltning i interesserne, idet de opdrættere, der interesserede sig mest for brugshundekonkurrencerne, lagde mindre vægt på eksteriøret, og de opdrættere, der interesserede sig mest for udstillingssporten, lagde mindre vægt på brugsegenskaberne. En udvikling, der ikke blev bremset (reguleret) i tide, hvorfor vi i dag står i den ulykkelige situation, at der er sket en reel opsplitning i de to retninger, manifesteret ved, at forældredyrene til de to populationer får mindre og mindre tilfælles. Et problem, der ikke lader sig løse fra den ene dag til den anden. Det vil tage mange år (hvis overhovedet?), før man kan finde tilbage til det oprindelige grundlag - dvs. det grundlag, som grundlæggeren Max v. Stephanitz byggede på. For jeg er sikker på, at han aldrig havde i tankerne, at der skulle være to populationer. Det nuværende avlsråd udarbejdede sammen med det tidligere brugshunderåd (med Erik Dalby som formand) en avlsplan, hvis overordnede målsætning var at skære pølsen i begge ender. Med det mente vi, at vi ville bruge avlskåringerne som det regulerende instrument og kun kåre de hunde, der overholdt fastsatte mindstekrav både for så vidt angår eksteriør som brugsegenskaber. Med det ønskede vi populært sagt at gøre brugshundene kønnere, og udstillingshundene mere brugsegnede. Selv om E. Friis Mikkelsen mener, at brugshundenes eksteriør ikke er godt nok, mener jeg, at de seriøse brugshundeopdrættere har taget signalet alvorligt og har fået bedre styr på eksteriøret i de senere år. Specielt er en række af de grove fejl, der går ud over brugsdueligheden (f. eks. skæve benstammer) blevet væsentligt reduceret. Jeg har tillid til, at denne positive tendens fortsætter. Mindre markant er det fremskridt, der skulle være resultatet af avlspolitikken, når vi ser på udstillingsopdrætternes resultater. Her har det været sværere at få budskabet igennem. Og det er efter min mening ikke godt nok, at man bevarer status quo for så vidt angår brugsegenskaberne. Vi må sikre, at der sættes højere mål, og at opdrætterne ved hver eneste parring finder avlspartnere med egenskaber, der sikrer fremgang på dette område. Derudover vil jeg blot på et område kommentere E. Friis Mikkelsens læserbrev. Der står: At vores stambogsføringsantal er gået meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes mange ting, men en ting er sikkert, at mange hundeejere i de sidste mange år har fået hunde med fejl så som langhår, kryptorchisme, allergi, HD og mindre godt væsen. Disse ting burde man som opdrætter se at få formindsket, det kan kun lade sig gøre med mere oplysning fra klubbens side. Der er ingen tvivl om, at oplysning kan være medvirkende til, at vi kan mindske antallet af de fejl, som E. Friis Mikkelsen nævner - og der stilles da også oplysninger til rådighed på nogle af disse områder. Men det er ikke på alle områder, man har været i stand til at skaffe de oplysninger.så hvis E. Friis Mikkelsen har et konkret forslag til, hvorledes man opsamler disse oplysninger - og formidler dem, hører vi meget gerne om det. Herefter vil jeg lade debatten være åben og håber,at læserbrevet kan være med til,at andre af klubbens medlemmer finder det interessant at bidrage til dette emne. Fritz Bennedbæk Avlsrådet 6 Schæferhunden 9 september 2005

7 Boganmeldelse Bedømmelsen af den tyske schæferhund 1975 udgav den tyske schæferhundeforening Verein für deutsche Schäferhunde (SV) et lille hefte med titlen Die Beurteilung des Deutschen Schäferhundes. Forfatteren var Erich Orschler, ejer af kennel v. Batu, mangeårig dommer og senest vicepræsident for SV. Heftet blev flere gange genoptrykt, og i 1978 blev det oversat til dansk, trykt på Terkel Tryk i Birkerød, et forlag, der har stor del i Schæferhundeklubbens historie, idet Terkel i mange år var både trykker og redaktør af Schæferhunden og desuden trykte flere småbøger om schæferhunden. Initiativtageren til udgivelsen var også en af Schæferhundeklubbens farverige personligheder, Ejner Kr. Skov. Skov var foruden at være opdrætter under navnet Skovgaard (Skovgaards Ørni var en af hans kendte hunde), også dommer og avlsrådsmedlem. Skov havde et godt kendskab til tyske forhold og venner og bekendte sydpå og altid parat til at samle viden og give den videre. Han blev straks opmærksom på Orschlers lille hefte, oversatte selv heftet, lavede tegninger til, fik det trykt i 1000 eksemplarer og sørgede for udgivelsen på eget forlag. I årene, der er gået, har udgivelsen været et nyttigt hjælpemiddel for mange interesserede og er selvfølgelig for længst udsolgt. Nu har Schæferhundeklubben sørget for et genoptryk. Det har nemlig vist sig, at der stadig er brug for det gamle hefte.det er fordi,det er så overskueligt og lettilgængeligt. På godt 40 sider gives der klar besked om en masse vedrørende schæferhundens bygningsforhold. En del tegninger understøtter teksten. Siderne afsluttes med et eller et par meget enkle spørgsmål. Kan man ikke svare på dem, findes svaret på næste side. Heftet fremtræder i nøjagtig samme skikkelse som det gamle, samme format - samme indhold. Det er en udgivelse, som bør stå på hylden hos alle, der interesserer sig for schæferhunden, ikke blot dommere, avlsvejledere og opdrættere. Den almindelige hundeejer kan på samme vis her skaffe sig svaret på mange spørgsmål vedrørende racen. Der er selvfølgelig mest at hente for de nye, men også hos mere erfarne kan der dukke tvivlsspørgsmål op,som hurtigt kan afgøres ved et opslag. Heftet, der varmt kan anbefales, fås ved henvendelse til sekretariatet. Det koster kr. 75,00 + forsendelsesomkostninger. Arne Bak Rasmussen FRONTLINE Combo Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus i pelsen S-methopren forebygger æg, larver og puppestadier i omgivelserne Nem applikation med pipette til både hund og kat - så er du dækket ind! Produktinformation Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og mider. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber, (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Virkningen over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo og katte under 8 uger og/eller 1 kilo. Bør ikke anvendes til kaniner. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Produktet til hund bør ikke anvendes til kat der findes et særligt produkt til kat. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra kg; 1 pipette à 2,68 ml fra kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat: 1 pipette à 0,5 ml til kat. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat. Bivirkninger: Forøget savlen kan forekomme i en kort periode, hvis dyret kommer til at slikke sig på behandlingsstedet. Forbigående hudreaktioner kan i yderst sjældne tilfælde forekomme. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Kontakt af produktet med mund og øjne bør undgås. Vask hænderne efter brug. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Bemærk: I tilfælde af massivt angreb samt ved starten af behandlingen bør omgivelserne behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og støvsuges regelmæssigt. Pakninger: Æske med 1 blisterkort med 3 pipetter: 0,5 ml - 0,67 ml - 1,34 ml - 2,68 ml - 4,02 ml. Udl. V. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Jan Merial Norden A/S, Mileparken 20 E, 2740 Skovlunde, Tlf , Fax Schæferhunden 9 september

8 Hovedavlsskuet 2005 Fotos: Steen Jensen, Martin Nielsen, Anne, Stage og Ivan Schmidt. Roskilde igen! Af Fritz Bennedbæk, formand for Avlsrådet Endnu en gang stod Kreds 4-Roskilde for afviklingen af et af de mest prestigefyldte arrangementer i Schæferhundeklubben - Hovedavlsskuet. En opgave, der kræver et stort forarbejde, masser af planlægning og mange menneskers indsats både før, under og efter arrangementet for at sikre, at alt fungerer til alles tilfredshed. En svær opgave, der stiller store krav til en kreds, der samtidig skal have hverdagen til at fungere. Når man fredag ankommer til Hovedavlsskuet, er man fuld af forventninger, og det er en ganske særlig stemning, der breder sig, når man kører ind på skuearealet. Det myldrer af liv - stor aktivitet på campingpladsen, man skal ud for at besigtige arealerne, hundene skal luftes, og man skal lige hilse på sine hundevenner (og konkurrenter). Hvordan mon det går? Er hunden i pelsform? Gad vide, om dommeren har blik for netop min hund på dette HAS? Spørgsmålene er mange, og det summer af liv. Forplejningsteltet fyldes op med sultne udstillere - nogen er kommet langvejs fra og skal have stillet sulten eller tørsten. Stadeholderne er i gang med at stille telte og boder op - de er en væsentlig del af det liv, der hersker på dyrskuepladsen i de tre dage, HAS varer. Og kredsen har samtidig sikret sig, at børnene ikke keder sig. Forlystelser er der nok af - for både børn og voksne. Og skulle man være i tvivl om, at det er årets største arrangement, så skal man blot gå et smut hen til præmieteltet - et imponerende præmiebord, hvor der var præmier til alle deltagende hunde. Og det var fortjent, for den gennemsnitlige kvalitet af hundene var meget høj. Kreds 4 havde gjort alt for, at vi som tilskuere, deltagere og dommere fik en stor oplevelse - og som i 2003 var kammeratskabsaftenen noget ganske særligt. Maden var helt i top og stemningen ligeså.alt i alt et meget flot arrangement, som kredsen skal have mange roser for.tak for det,kreds 4. At arealet ikke var helt toptrimmet til dagen, kan kredsen ikke gøre for.vi må blot erkende, at Dyrskuepladsen er meget populær. Det betyder, at en Roskilde-festival, et dyrskue og et kræmmermarked så sent som en uge før HAS sætter sit præg på arealerne. Men alle tog det med godt humør og lod sig ikke slå ud af det. Når jeg nu har beskæftiget mig så meget med rammerne omkring HAS, er det, fordi det er en meget væsentlig del af arrangementet.vi kommer naturligvis til HAS for at fremvise og få bedømt vores hunde. Men vi kommer der også i høj grad på grund af den særlige stemning, der er på et Hovedavlsskue. Og det er også derfor, vi kan få tilskuere og nye hundeejere med. Den særlige stemning på netop det danske hovedavlsskue er med til, at vi også kan tiltrække deltagere og gæster fra udlandet. Mere end en gang er jeg blevet kontaktet af udenlandske hundevenner, der berømmer den særlige stemning og gode ånd, der hersker i forbindelse med vores HAS. Lad os blive ved med at beholde det som vores varemærke. Så vil vi fortsat kunne tiltrække mange mennesker til dette enestående arrangement. Antallet af tilmeldte hunde var tilfredsstillende. Det var på linie med antallet af tilmeldte i Og selv om vi da gerne havde set et endnu større antal, var antallet af hunde i de enkelte klasser fornuftigt, også ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Og der var mange dyr med af høj kvalitet, og - hvad der var nok så vigtigt - den gennemsnitlige kvalitet var høj. Det vidner om, at vi har et højt stade i vores opdræt,og at vi på dette arrangement præsenterer ca. 10% af en årgang af stambogsførte hunde. Det er bestemt ikke så ringe endda, når vi tager i betragtning, at vi ikke har hvalpe under ni måneder med på HAS. Og når vi er ved det med afkom. Det er imponerende, at vi i de senere år har set så mange afkomsgrupper fremstillet. I år var det en stor tilfredsstillelse at se ikke mindre end 10 afkomsgrupper af særdeles god kvalitet, herunder afkomsgrupper fra tidligere års avlsklassehanner. Det betyder, at opdrætterne har tillid til - og bruger - de hanner, der kommer i avlsklasse, hvilket igen giver tro på, at vi over tid får opbygget et meget værdifuldt avlsmateriale til kommende generationer af schæferhunde. Yes, vi har vundet! Vinderne af unghundeklasse hanner på podiet. 8 Schæferhunden 9 september 2005

9 En mand og hans hund... René Jørgensen og Hassenkam Nilas i en stille og tænksom stund. Mange års hårdt arbejde, sorger og skuffelser blev endelig kronet med en Avlsklasse-placering. Jeg vil ikke på dette tidspunkt kommentere de enkelte klasser - det vil de enkelte dommere tage sig af, når der i decembernummeret kommer en fyldig reportage fra HAS Men man kan vel ikke undgå at nævne Brugsklasse tæver,fordi denne klasse havde et forholdsvis stort frafald efter modprøverne lørdag. Vi har naturligvis drøftet dette forhold i Avlsrådet, men vi vil ikke drage forhastede konklusioner - men anvende den kommende tid til at analysere dette forhold nærmere. Under alle omstændigheder skal det ikke tage glæden fra de hundeejere og opdrættere,der med rette kan være stolte af de resultater, de har opnået på dette års Hovedavlsskue. Et stort tillykke til alle deltagere. I er med til at gøre det sjovt at beskæftige sig med schæferhund. Husk at sikre jer, at I har et godt billede af jeres hund til decembernummeret - det fortjener både jeres hund og det nummer af bladet, der udkommer i december. Og endnu en gang tak til Kreds 4 for HAS Resultater - de 10 bedste i hver klasse Brugsklasse hanner AVKL 1 - AVKL Karat s Ulko AVKL 2 - AVKL Rindums Kaiser AVKL 3 - Esto van Noort AVKL 4 - AVKL Pascali s Eiko AVKL 5 - Thomsebo Janzo AVKL 6 - Hassenkam s Nilas F 1 Paka Gambrinus F 2 Carly von Blue-Rose F 3 Lyshøj s Rattata F 4 Karat s Karo Der gøres klar til fri ved fod i brugsklasse hanner, en imponerende opvisning. Der er koncentrerede og sammenbidte miner over hele feltet - meget er på spil. 4.Armani Rosenstolz 5. El Halcons Taco 6.Aldum Amadeus 7. Koldbakken s Embo 8.Alderslyst Venus Loon 9. Basella s Rico 10. Leri Gallon Unghundeklasse tæver 1.Team Paka s Daria 2. Karat s Sakki 3. Maegaards Yoyo 4.Wildmarkens Juvel 5. Haus Lucien s Fila 6. Iris des Clot de S ullastre 7. Hvolbæk s Cita 8. Kiami s Koko 9.Alderslyst Unique 10. Karat s Sazkia Yngste klasse hanner 1.Thomsebo Nimbus 2. Scotch von Der Liebeswarte 3. Karat s Yakko 4. Pascali s Heiko 5. Lyshøj s Wonder Boy 6.Akacias Aico 7. Snested Walker 8.Tønagergård s Felix 9.Thomsebo Nike 10. Djego vom St.-Michaels-Berg Yngste klasse tæver 1.Akacias Ayke 2. Janki Quila 3. Berthas Noa 4. Nørrehedens Lima 5. Korskilde s Briana 6. Rindums Selly 7. Leri Nebka 8. Haus Haargaard Xelma 9.Akira vom St.-Michaels-Berg 10. Koldbakken s Gabbi Hvalpeklasse hanner 1. Eloy vom St.-Michaels-Berg 2. Lyngstedet Kevin 3.Alderslyst Balin 4. Karat s Basso 5. Liva s Grunk 6 Maack s Heros 7. Leri Picasso 8. Djalsam s Ovi 9. Hamsel s Kian 10. Grøn Athos Hvalpeklasse tæver 1. Hamsel s Kaysa 2. Lyngstedet Kiwi 3. Lyngstedet Kikki 4. Marthasmindes Jedda 5. Evita vom St.-Michaels-Berg 6. Maack s Hallie 7. Haus Luciens Gitana 8. Djalsam s Otine 9. Hvolbæk s Dottie 10. Kiami s Lexie Brugsklasse tæver AVKL 1 - AVKL Dolores vom Fichtenschlag AVKL 2 - Chijas Qvana AVKL 3 - Thomsebo Jatzi AVKL 4 - Garodkin Nadine F 1 Houen Cirkeline F 2 Leri Waziya F 3 Grænsen s Exstra F 4 Alderslyst Opal F 5 Maack s Tasna F 6 Trillingsgaards Gabi Unghundeklasse hanner 1. Haweto Nufo 2. Chijas Weiko 3.Team Paka s Diablo Brugsklasse tæver - med Kim Larsens Tivoli som en festlig baggrund. Schæferhunden 9 september

10 En nybegynder på Hovedavlsskue Tekst: Lotte Albret Wissing. Hovedavlsskuet - man smager lidt på ordet, siger det langsomt, hurtigt og i stavelser: hoved-avls-skuet. Som så mange andre har jeg da været med før - som tilskuer - og oplevet stemningen, de mange flotte hunde, de mange mennesker... Men i år er det anderledes - min hund er tilmeldt yngste klasse hanner, og det går pludselig op for mig, at jeg er deltager på et hovedavlsskue for første gang nogensinde. Forskellen mærkes allerede ugen før. Bare hunden nu ikke forvrider et eller andet, så han halter. Det har han aldrig gjort før i sit 13 mdr. lange liv - men alligevel, han bliver skånet på træningspladsen. Lidt hysterisk. Torsdag aften kan jeg ikke sove. Bare han nu ikke har hård mave, dårlig mave, halter, får dårlige ører, øjenbetændelse, udslæt, får halen i klemme i døren, knækker en tand, brækker et ben, dør - listen bliver længere og længere og mere og mere usandsynlig. Der er da nerver på. Fredag eftermiddag ankommer min mand, min hund og jeg til Dyrskuepladsen i Roskilde, så hunden kan blive standmønstret. I bilen har jeg siddet og gennemgået alt det, vi skal, når vi kommer frem. Først skal hunden lige ud og snuse til stedet.eller nej - vi skal vel først lige finde informationen. Og SÅ skal hunden ud. Hvor mon man melder til henne? Guuud - har jeg nu husket resultathæftet?! Jo, jo, mappen ligger bagi bilen sammen med hunden. Og den specielle udstillingsline.vi har skam gået til ringtræning hver uge i 4 mdr. i Vallensbæk og kun brugt den line - så det ville da betyde uheld, hvis vi havde glemt den.tror jeg. Efter en lille, men ophedet diskussion om, hvor vi skal parkere, ender det med, at vi slæber både hund og papirer med ned til informationen. Er det her, man melder til? Jo da. Der er en skøn udsigt til de mange flotte præmier, Kreds 4 i Roskilde har fået sponseret til deltagerne. Wow - jeg bliver lige mindet om, at det jo er en konkurrence, og det får mig lidt op på de høje nagler. Jeg får min mand til at holde hunden udenfor, mens jeg går ind til de flinke damer for at få mit rygnummer og et katalog - det var en dårlig plan. Hunden smyger sig straks ud af halsbåndet for at komme hen og hilse på en anden hund. Og kommer selvfølgelig ikke, da jeg kalder på ham. Min stemme er også lige gået i overgang...nå,min mand og jeg får samlet både hund, diverse materialer og hinanden, undskylder pænt til højre og venstre: det har den altså ALDRIG gjort før - ja, vi er altså nybegyndere og er lidt nervøse, hæ hæ - og skynder os tilbage til bilen, lidt røde om ørerne. Fed start. Ved bilen trækker vi vejret dybt og begynder forfra. Hunden får lidt vand, vi smiler afslappet - NU har vi styr på det.vi skal bare lige finde ham, der skal løbe med hunden. Ny diskussion: skal vi tage rygnummeret med eller komme tilbage og hente det lidt senere? Altså - det er helt VILDT, så mange detaljer, man skal holde styr på til sådan et arrangement! Vi bliver enige om at slentre stille og roligt rundt på konkurrencepladsen med hunden.vi ser Kim Larsens Tivoli med karrusel, tombola, hoppeborg og det hele, Faxes ølvogn, stadeholderne, der så småt er begyndt at stille deres telte op rundt om den store ring, får et kig over til campingpladsen og går rundt mellem de mindre ringe til standmønstring. Jo, Hovedavlsskuet 2005 er godt i gang, og det går, som det skal. Vi får kontakt til hundens løber og aftaler Danser med hunde - figurant Claus Mouridsen i en tango med Thomsebo Janzo. Støvet stod om fødderne på dem. de nærmere detaljer med ham. Han har travlt og skal løbe med mange hunde, så han kan ikke sige præcist, hvornår han skal ind med min hund. Jeg tager et par runder med hunden i træningsringen for at få nerverne lidt i ro. Mine, altså. Hunden er også på dupperne, men det er mest, fordi han så gerne vil lege med alle de andre hunde. Og så - nu er det vores tur til standmønstring! Eller rettere - det er hundens tur. For min mand og jeg skal helst gemme os så langt væk fra ringen som muligt, for ellers graver vores hund banen op for at komme hen til os. Og det er nok godt, at jeg ikke er i nærheden, for sommerfuglene basker rundt i maven på mig nu. Jeg ved ikke helt hvorfor - hunden har været på 3 skuer før, og hver gang har han opført sig som en drøm og løbet, som om han aldrig havde bestilt andet. Men det her er jo HOVEDAVLSSKU- ET! Og så er den side af sagen pludselig overstået. Et eller andet sted ude i horisonten har dommer Poul Meineche set og bedømt hunden og kommenteret det, han skulle, løberen er meget tilfreds, og hunden - ja, Man skal virkelig være cool, når alles øjne - og kameraer - hviler på en på vejen rundt i ringen. Her er det Grænsens Helium, der er ude på opvisningstur. 10 Schæferhunden 9 september 2005

11 han er da bare helt vildt glad for at se sin far og mor igen. Vi går tilbage til bilen, hvor han kan få lidt vand og komme ind i sit bur og slappe af - og nu kan JEG også slappe af indtil søndag formiddag, hvor det gælder travmønstringen i den store ring. Fredagen slutter med, at vi sammen med mange andre går over og ser træningen til mod- og kampdrift for brugsklassehundene og får en sandwich i cafeteriet. Lørdag morgen er vi klar ved ringsiden til mod- og kampdriftprøverne. Det er et af Hovedavlsskuets største trækplastre - der er action på, fart og spænding. Bestået eller ikke bestået - meldingen fra dommer Peter Larsen kommer lynhurtigt og klart. Det er knald eller fald her - måske en af årsagerne til disciplinens store popularitet. Som i de gamle romeres arenaer - tomlen op eller ned, du eller dø - det giver stor dramatisk effekt. Der går et sus gennem folkemængden, når en hund ryger af ærmet før tid, og der bliver klappet vildt, når et bid klappes hurtigt og hårdt sammen om et ærme, og hunden bliver fløjet rundt i luften. Hundeførerne står i kø på volden for at komme ind på scenen - spændte og forventningsfulde. Jeg får en klump i maven - gad vide, om jeg en dag vil stå der med min hund. Så bliver det garanteret både med gelé i knæene og elastikarme, ingen tvivl om det. Efter adrenalinsuset kan man lige nå en mundfuld mad og lidt drikkevarer. Py ha! Nu er det tid til at slentre over til store ring og slappe lidt af med travmønstringen af hvalpene.der er mange,så det tager sin tid, men de er sør me dejlige at se på. Nå, man kan da også shoppe lidt i standene ind imellem. Et par nye bolde til hunden bliver det til - andre køber både hundesenge, tegnede portrætter af de elskede dyr, flytbare skjul, pivedyr, hundefoder og meget meget andet. Børnene hopper ovre i hoppeborgen - DET kunne min hund altså også vildt godt tænke sig at prøve! Resten af eftermiddagen går med bedømmelse af afkomsgrupper og opdrætsklasser. Hvor er det dog imponerende, så store og flotte klasser, der kan samles. Og tænk på den planlægning, der ligger bag, når alle de hundeførere, der repræsenterer det samme forældredyr eller den samme opdrætter, skal have ens dragter, t-shirts, kasketter o.lign. på. Flot og festligt ser det ud. SÅ mange af min hunds familie tror jeg aldrig, der bliver samlet på et Hovedavlsskue, så jeg må bare kigge beundrende på. Min mand hiver mig lidt i armen og minder mig om, at vi skal nå hjem og klæde om inden kammeratskabsaftenen. Jo, jo - jeg skal bare liiiige se den næste gruppe... Nå, af sted kommer vi da - og er tilbage et par timer efter, nyvaskede og med vandkæmmet hår, til en hyggelig og fornøjelig aften i godt selskab med ligesindede hundefolk. Hvor er det dejlig fornemmelse at sidde der og nyde den gode mad og vin og vide, at man er DELTAGER - man har faktisk en hund med og - UPS! Jeg skal jo tidligt op i morgen - vi skal travmønstre kl. 9, og jeg skal nå at sove og stå op og lufte hunden og køre tilbage til Roskilde og børste hunden og løbe lidt med den og tæmme de store, baskende flagermus i maven - HJÆLP! Jeg må hjem! Hvorfor meldte jeg også til?! Søndag morgen er vild forvirring. Og morgenmad får jeg kvalme af at tænke på. Lyngstedet Kiwi blev en flot nr. 2 i hvalpeklasse tæver. En hund med en meget stor udstråling, her med sin løber Jackie Månsson. Jeg farer rundt i små cirkler, ingen må tale til mig derhjemme, for så glemmer jeg bare halvdelen på vejen ud af døren. Jeg skal jo egentlig bare have hunden og den berømte udstillingsline med - hvor svært kan det være... MEGET svært. For jeg har planlagt at ankomme til Roskilde ved 8.30-tiden - men undervejs kommer jeg til at kigge i kataloget. Der står, at man skal møde i opsamlingsringen 15 min. før travmønstring. Og ALLE TIDER ER CIRKA TIDER! Tænk, hvis klassen før bliver færdigbedømt, før vi når til Roskilde. Og så kalder og kalder de på min hund i højttaleren- men han er der ikke! Det er søndag morgen, der er ikke et øje på motorvejen - hvorfor i alverden skal Så, piger - en hel flok nydelige mænd i ens shorts, t-shirts og kasketter. Hundene efter Rindums Kaiser var flotte - men man glemte da helt at kigge på dem... Schæferhunden 9 september

12 min mand så vælge netop denne dag til at køre så langsomt? Vi kører ind på p-pladsen i sneglefart - synes jeg. Jeg springer ud med hunden og farer rundt med ham, så han kan ræse den værste energi af sig. Han er helt oppe på neglene, og jeg er helt rød i hovedet af nerver. Jeg når også lige at hvæse til min mand, at han skal huske at gemme sig helt væk, så hunden ikke kan se ham.ikke noget med at kigge ud bag et telt eller en gruppe mennesker. HELT væk! Der er GOD tid, viser det sig. Så vi falder efterhånden til ro, både hunden og jeg. Jeg sludrer lidt med de andre hundeførere - de opfører sig, som om det var ingenting, bare en ny almindelig dag. Som om de har prøvet det uendeligt mange gange før - og det er der jo også mange, der har. Jeg tror slet ikke, at det højtidelige ved øjeblikket sådan rigtigt går op for dem... Så er det endelig vores tur - yngste klasse hanner. Tidspunktet er kommet, kulminationen på 4 måneders hård træning og en masse neglebidning og nervøse trækninger. Løberen er forsvundet ind i den store ring med min hund, og jeg tager opstilling i skjul bag et telt.vi har aftalt nogle tegn,hvis jeg skal kalde på hunden, men det plejer ikke at være nødvendigt. Jeg må sige, at jeg får valuta for mit tilmeldingsgebyr, som jeg selvfølgelig har betalt 100 kr. ekstra for, fordi jeg tilmeldte i sidste øjeblik. De løber og løber rundt i ringen, og jeg kan knap se min hund. Hold da op, hvor tager det lang tid. Godt, godt, tænker jeg, så falder han lidt til ro og traver pænt. Jeg har ikke de store forventninger til hans placering, men løbe pænt - DET kan han. Der går endnu længere tid, og hundene begynder at blive lidt trætte. Min løber stikker armen i vejret, og jeg kalder med høj røst. Ahem - det hørte hunden vist ikke... Jeg er jo ikke den eneste, der forsøger at kalde, der er faktisk en øredøvende larm. Jeg rømmer mig lidt og prøver igen. YES - så kom der smæld på, men det lykkedes mig vist også at kalde på et tidspunkt, hvor der var ret stille i og omkring ringen. Jeg tror faktisk, at ALLE på HAS hørte mig kalde på min hund. Ups. Hvorfor har jeg ikke også sådan en fløjte eller en skralde eller noget andet helt specielt, som kun min hund kender? Nå, pyt - nu kører toget igen, hundene løber og løber. Hvor er dommeren, hvem kigger han på? Aner det ikke - jeg forsøger bare at aflæse min løbers anvisninger. Kom ud fra skjulet og kald, kald, kald! Løb fra dét hjørne og til dét hjørne, råber han til mig. Jeg jubler henrykt. I 4 mdr. har jeg stået og kukkeluret i et kedeligt buskads i Vallensbæk - nu får jeg ENDELIG lov til at løbe frem og tilbage og rundt om ringen sammen med alle de andre vanvittige hundeejere. Jeg elsker det! Børn og gangbesværede - af banen! For her kommer der en HAS- UDSTILLER! Og så er det overstået.vinderne er fundet og skal beskrives og hædres. Der skal fotograferes og lykønskes. Vi er bestemt ikke iblandt dem,men alle hundene har været så dygtige på trods af deres unge alder. Min løber kommer ud med min hund, vildt imponeret over hans flotte opførsel. Han mener faktisk, at hunden på et tidspunkt svævede hen over banen, så flot travede han.arj, hvor er jeg stolt. Mors dygtige, dejlige hund - jeg tror faktisk, han kan lide det! Nu skal jeg lige gå lidt rundt med ham, så han kan dampe af og finde pusten, og så skal han hen i bilen og have vand og godbidder og et velfortjent hvil. Derefter tager jeg glad min mand under armen, for nu er jeg altså skrupsulten. Det har været så spændende. Og vi skal lige ned og hente vores pokal. Jo, der var skam præmier til alle - flot, flot. Så nu står Birgit Nielsens Ærespræmie hjemme hos os - i tilfælde af, at hun skulle undre sig over, hvor den blev af.og vi sætter meget pris på den, skulle vi hilse og sige. Tilbage ved store ring kan vi sætte os ned, matte, men afslappede, og nyde resten af dagen. Brugsklasserne er altid et syn værd, der er så mange flotte hunde. Min mand og jeg sidder og småsludrer og gætter på vinderne. Og folk bliver så glade, når de vinder - tårerne får ind imellem frit løb - og jeg sidder og glæder mig sådan på deres vegne og får selv en klump i halsen. Det er så stort, og mange har kæmpet en hård kamp for at nå så langt. Hvor er det dejligt at være vidne til. Igen lurer tanken bagest i hovedet - tænk, hvis man engang kunne opleve at være med dér. Eftermiddagen flyver af sted, og det holder tørvejr hele vejen igennem kåringen af brugsklasse hanner. Hovedavlsskuet 2005 er slut,vi pakker sammen og kører hjem,en dejlig oplevelse rigere.vi var nybegyndere - men det er forhåbentlig ikke sidste gang, vi er med. At være medlem af Schæferhundeklubben betyder mulighed for at deltage i en masse forskellige aktiviteter. Hvorfor snyde sig selv for nogen af dem? PS: Glemte jeg at fortælle, at min hund var ham den helt sorte, der løb bagest i feltet og blev nr. 24? Pyt med det - han er verdens bedste hund herhjemme hos os. Og i øvrigt har hans løber, Marc Skovsbøg, en kæmpestor del af æren for hans prima opførsel i ringen. Han har trænet RIGTIGT mange timer med ham - tak til Marc og tak til alle løbere, der gider løbe med vores hunde. Der var travlt i sekretariatet, hvor alle dommernes bedømmelser blev renskrevet fra bånd. Figurant Hans Skaaning tager en lille svingom med Grænsen s Helium. Peter Larsen i gul jakke er dommer. Paka Gambrinus får en flyvetur af figurant Marc Skovsbøg. 12 Schæferhunden 9 september 2005

13 Tak til alle præmiegiverne på HAS 2005! Det var så imponerende - på HAS 2005 fik samtlige deltagende hunde en pokal med hjem, sponseret af en præmiegiver. Og på hver pokal var indgraveret giverens navn. På arrangørernes vegne takker Sonja Pedersen og Agnete Kjærsgaard hermed for de mange præmietilsagn. De håber også, at dem, der endnu mangler at indsende det lovede præmiebidrag, snarest gør det. Et kig på nogle af de mange, mange flotte præmier, som Kreds 4-Roskilde havde fået samlet. Der var præmietilsagn fra: Kreds 1-Rødovre Kreds 2-Amager Kreds 4-Roskilde Kreds 5-Hillerød Kreds 6-Frederikssund Kreds 7-Kalundborg Kreds 8-Rønnede Kreds 9-Tommerup Kreds 10-Hjørring Kreds 11-Randers Kreds 12-Århus Kreds 13-Kolding Kreds 14-Herning Kreds 15-Nakskov Kreds 18-Åbenrå Kreds 19-Frederikshavn Kreds 22-Bornholm Kreds 23-Slagelse Kreds 24-Odsherred Kreds 25-Nordfyn Kreds 26-Vestfyn Kreds 29-Tølløse Kreds 30-Greve Kreds 32-Ringkøbing Kreds 33-Holstebro Kreds 34-Horsens Kreds 35-Sydfyn Kreds 38-Haderslev Kreds 39-Arresø Kreds 41-Nykøbing F Kreds 42-Hedensted Kreds 43-Hvidovre Kreds 44-Esbjerg Kreds 45-Struer Kreds 46-Køge Kreds 49-Odense N Kreds 51-Brøndby Kreds 53-Nibe Kreds 54-Brønderslev Kreds 55-Furesø Kreds 56-Præstø Kreds 59-Grindsted Kreds 60-Thisted Kreds 62-Vallensbæk Kreds 65-Skanderborg Kreds 67-Aabybro Kreds 68-Skærbæk Kreds 70-Fredericia Kreds 71-Grenå Kreds 77-Tørring Kreds 79-Odense SV Kreds 84-Skovbo Privatpersoner og firmaer under Kreds 4: Askehøj Vagt ApS Bileksperten Birgit Nielsen Carsten H. Brandt s Vognmands ApS Flemming Petersen Gitte & Per Olsen InterCon Data OPIPRO Managent ApS Peter G. Stage PH.VVS og Gasservice ApS Thorsten Kleven Villy Petersen Vognmand Kurt Hansen A/S Avlsrådet Kenneler: Akacias Alcea Alderslyst Almio Amager Arijel Bannebjerg Chijas Coronis Dancon s Dandixie Egåen El Halcon Elverhøj Flokkenlund Garodkin Glenn Glosemosen Greve Grænsen Gubbengaard G-Zeb Hanito Hassenkam Denne lille fyr - eller fyrinde - havde også fået lov til at komme med på Hovedavlsskuet. Hatani Haus Heldahl Haus Haargaard Haus Lucien Haus Wiener s Haweto Heager Hekami Heksehuset Holst Horsnæs Houen Janki Jaspani Jørini Kala-Lu s Karat Karsbæk Kefas Kiami Kimberhytten Kisa s Kochen Kojack Koldbakken Korskilde Kratmosen Langtoften Lerbækgård Leri Lijmi Lillebælt Lille-Noller Liva Lyngstedet Lærkbo s Maegaard Mai Tuk Markager Marthasminde Maack Nanner Normanner Nydningen Nørreheden Paka Pelo Rapi Rask RavneRock Rindum Rowick Rubini Rylebo Salby Sandkærgård Santini Satoris Scharmark Skriver s Smed Smetana Snested Sonto Staudt Sustcom Svikmøllen Svogerslev Søvænget Team Dika Team Keas Team Marlboro Team Paka s Team Sajo Team Sufra Tesvanes Thomsebo Thornblad Toto Trilllingsgaard Ulveskoven Vendebjerg Vestegnen We-Schou Wildmarken Zeleco Haus Ørnesædet Østersøen Schæferhunden 9 september

14 Dansk Kennel Klubs Etiske anbefalinger Dansk Kennel Klub har som allerførste punkt i sin formålsparagraf, 3, stk. 1, følgende tekst: Klubbens formål er at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde. Videre står der i 9 om avlsarbejdet, at Sundt avlsarbejde og kontrol hermed søges fremmet gennem samarbejde med specialklubberne. Som en del af Dansk Kennel Klubs bestræbelser på at fremme avl af fysisk og mentalt sunde hunde, blev der for nogle år siden udviklet et sæt etiske anbefalinger for avl og opdræt. Disse anbefalinger blev revideret i december 2004 og bringes herunder i deres helhed som rettesnor for alle opdrættere i Dansk Kennel Klub - og dermed også i Schæferhundeklubben: 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. 2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. 3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet. 4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring. 5. Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages. 6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås. 7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås. 8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. 9. Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. De etiske anbefalinger er netop anbefalinger. De er ment som en hjælp til specialklubber, opdrættere, hanhundeejere osv. til at fremme sundt opdræt. Men i en kommentar i Dansk Kennel Klubs medlemsblad HUNDEN nr. 5, maj 2004, skriver juridisk konsulent, Kurt Sørensen, blandt andet: I forhold til juraen og købeloven er det heller ikke uinteressant, at de etiske anbefalinger foreskriver, at så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. Grove overtrædelser heraf kan bringe en opdrætter i konflikt med DKK s love som en modarbejdelse af DKK s eller en samarbejdende specialklubs interesser. Yderligere fastslår de etiske anbefalinger, at det er opdrætterens pligt at give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. Forsømmes dette - specielt for så vidt angår oplysninger om forældredyrene - og har opdrætterens forsømmelse heraf haft betydning for køberens bedømmelse af hvalpen, har opdrætteren som sælger ikke opfyldt den loyale oplysningspligt, som købeloven foreskriver (købeløvens 76, stk. 1, pkt. 3). Det kan få konsekvenser. Læs eventuelt mere på Red. 10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr. 14 Schæferhunden 9 september 2005

15 SPH-DM 2005 Det er med stor glæde, i Kreds 45 - Struer at vi om få uger kan byde velkommen til deltagere, dommere og tilskuere ved årets DANMARKSMESTERSKAB for SPORHUNDE der afholdes den 22. og 23. okt I Kreds 45-Struer har vi længe set frem til at få lov til at afholde SPH-DM, og vi vil bestræbe os på at arrangere et mesterskab, hvor det sportslige er i højsæde. Vi håber naturligvis også, at faciliteterne uden om selve konkurrencen er tilfredsstillende. Du kan løbende følge med i planlægningen på Vi glæder os til at byde forhåbentligt 26 deltagere velkommen, og en særlig velkomst skal lyde til dommerne Harry Hansen og Per Svold-gaard Nielsen. Sammenlagt skal de nok få lov at trave nogle kilometre i løbet af weekenden. Udgangspunktet for SPH-DM bliver kredsens klubhus, og sporarealerne vil være beliggende mellem 2 og 15 km herfra. Vi har bestræbt os på at finde sporarealer, der dels har en ens svær-hedsgrad og dels i videst muligt omfang er tilskuervenlige. Så tøv ikke med at komme til Struer og opleve et Danmarksmesterskab i en af de discipliner, hvor hunden virkeligt skal arbejde for opgaven. Vi håber hermed at se rigtig mange af klubbens medlemmer til en god og fornøjelig weekend. Med venlig hilsen Bernhard Bertelsen, Kredsformand Praktiske oplysninger: Overordnet tidsplan Fredag Kl Cafeteria åbner Kl Sekretariat åbner Kl Lodtrækning Kl Cafeteria lukker Lørdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Søndag Kl Kl Cafeteria og sekretariat åbner Velkomst og væsentest Afgang til sporarealer Konkurrencen afbrydes Kammeratskabsaften Kammeratskabsaften slutter Cafeteria åbner Afgang til sporarealer Præmieoverrækkelse Forplejning Der vil være mulighed for at købe en varm ret fredag aften, og såvel lørdag som søndag morgen vil der være stort ta selv-morgenbord. Under selve konkurrencen er der ikke indlagt middagspause, men der vil være rig mulighed for at købe forplejning og drikkevarer fra cafeteriavognene på sporarealerne. Kammeratskabsaften Lørdag aften afholdes en hyggelig og fornøjelig kammeratskabsaften, hvor der serveres en festmenu. Tilmelding til kammeratskabsaften kan fo-retages på eller til Bjarne Jensen på telefon så tidligt som muligt og senest den 12. oktober. Prisen for at deltage udgør 125 kr. pr. person. Der vil være enkelte billetter, der kan købes under konkurrencen til 150 kr. Kørselsvejledning Kredsens træningsplads og klubhus er beliggende på Brasholmvej 6 i Struer (telefon ). Den nemmeste måde at finde vej på er ca. 1,5 km syd for Struer på landevejen mod Holstebro i rundkørs-len at dreje mod Ølby. Efter ca. 1,5 km kommer der en ny rundkørsel, hvor der drejes af i første afkørsel mod Ølby. Herefter vælges den første vej på højre hånd, som er Brasholmvej (når du svinger ind på Brasholmvej, skal du have kirken på din venstre side). Det kan oplyses, at der vil være opstillet skilte fra rundkørslen ved landevejen. Yderligere oplysninger Følg med på og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Søren W. Schubert, tlf Overnatningsmuligheder Hoteller og kroer: Grand Hotel Struer Østergade 24, 7600 Struer. Tlf Hunde må ikke medtages på værelser - beliggende 2 km fra klubhus. Humlum Kro Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer. Tlf Hunde må medtages på værelser - beliggende 8 km fra klubhus. Hotel Færgekroen Hovedvejen 4, Oddesund, 7790 Thyholm. Tlf Hunde må medtages på værelser - beliggende 12 km fra klubhus. Vandrehjem: Struer Vandrehjem Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer. Tlf Familierum med eget bad og toilet. Hunde må ikke medtages på værelser - beliggende 2 km fra klubhus. Privat værelsesudlejning: Else Ernst Kløvenhøj 5, Ølby, 7600 Struer. Tlf Udlejning af enkelt- og dobbeltværelser - beliggende 1 km fra klubhus. Feriehusudlejning: Udlejningsbureauet Limfjorden Fiskergade 1, 7600 Struer. Tlf Campingpladser: Bremdal Camping Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer. Tlf Udlejning af hytter og campingvogne - beliggende 2 km fra klubhus. Skovly Camping Gl. Landevej, Toftum Bjerge, Humlum, 7600 Struer. Tlf Udlejning af hytter og campingvogne - beliggende 10 km fra klubhus. Mejdal Camping Birkevej 25, 7500 Holstebro. Tlf Udlejning af hytter - beliggende 15 km fra klubhus. En situation fra sidste års Sporhunde-DM i Kreds 14-Herning. Bo Nielsen med Pa-Schacks Narco og dommer Søren Schubert. Foto: Red. Af pladsmæssige årsager vil det ikke være muligt at campere ved konkurrencepladsen. Schæferhunden 9 september

16 Herning - en sommeroplevelse hos Kreds 14 Den traditionelle Herning Open blev afholdt hos Kreds 14 den 16. og 17. juli. Under forberedelserne om fredagen fik vi så megen regn, at vi var bange for, at det hele skulle drukne i regn og pløre. En overgang var det så slemt, at vi overvejede at indføre en sidedisciplin i hundesvømning, blot for at få noget positivt ud af det dårlige vejr. De første deltagere ankom fra fredag middag, og lige så stille kom arrangementet i omdrejninger. Lørdag morgen kl var der velkomst ved vor dommer Peter Rohde,Tyskland, og prøveleder Kurt Jensen. De gav deltagerne et par gode ord med på vejen og ønskede alle en god og sportslig konkurrence. Vejret havde besluttet sig for at følge vor plan og fordelte sig fint mellem sol, overskyet og et par byger. Et rigtigt hundevejr. Der var tilmeldt 33 hold, som stillede i enten IPO eller BHP-programmet. Alle hunde kunne stille, hvilket betød, at der var en stor håndfuld hunde af andre racer end schæferhunden. Der skal stilles i mindst den sværhedsgrad, hvor der tidligere er bestået prøve. Det betød, at næsten halvdelen stillede i sværhedsgrad et. Programmet var lagt med seks hunde i gruppe B, herefter seks hunde i gruppe C og så fremdeles. Vore to dygtige figuranter Henrik Nielsen og Jan Rasmussen sikrede et fortræffeligt og ensartet figurantarbejde,som var med til at få det bedste frem i hundene. Mange af deltagerne benyttede lejligheden til en miniferie. De havde taget telt, børn og ægtefælle med, og når der ikke blev kikket på hundearbejde,var der afslapning på Kreds 14 s teltplads eller med hunden på træningspladserne. Det meste af tiden blev dog brugt i og ved det store telt på konkurrencepladsen. Ud over at se hundearbejde i høj klasse, kunne der købes al slags udstyr til hunden og forplejning til hundefører og tilskuer. Over 60 deltog i den hyggelige fællesspisning lørdag aften. Der blev serveret helstegt gris og salatbar. Ved 23-tiden begyndte trætheden at melde sig, og kun de mest hårdhudede blev oppe til efter midnat. Herning Open sluttede søndag eftermiddag med dommeren og prøvelederens rosende ord til deltagerne for høj kvalitet i hundearbejdet og god sportslig optræden. Der var tak til figuranter og Kreds 14 for et godt og hyggeligt arrangement. Herefter var der overrækkelse af præmier til de fem bedste hold og en særlig pokal til bedste B og C-arbejde. Resultater Som nummer et kom Søren Poulsen med Troldbjergs Fenzi og Jens Vinther med Crog v. Forstermore - i alt 193 point. På andenpladsen kom John Rasmussen med Yasso v. Herding Brook og Heine Jacobsen med Segerviljan s Bozak - i alt 191 point. På en delt tredjeplads kom Frank Olsen med ChaDe s Xombie og Jens Carlseng med ChaDe s Xaro - i alt 191 point. På en delt tredjeplads kom Jean Rytter med Limba v. Greifenring og Jesper Klinge med Daneskjolds Uzi - i alt 191 point. På femtepladsen kom Jens Carlseng med ChaDe s Tammi og Bettina Carlseng med ChaDe s Onik - i alt 190 point. Bedste B-program blev gennemført af Dennis Rohde med Atenagårdens Yari med 97 point, og bedste C-program blev gennemført af Heine Jacobsen med Segervil- En af de deltagende hunde har fået et godt greb i figurant Jan Rasmussen. Et flot svæv i flugtspring med apportering. Fra afslutningsceremonien og uddeling af præmier. Et kig ud over de mange deltagende hold. 16 Schæferhunden 9 september 2005

17 Open jan s Bozak med 98 point. Et stor tillykke med de flotte placeringer. Alle point og placeringer kan ses på vor hjemmeside Kreds 14 vil gerne sige tak til alle deltagere, dommere, figuranter, hjælpere og andet godtfolk, som har tilbragt weekenden hos Kreds 14. Også en tak til vore sponsorer Dog Sport, Erlands Hundeartikler, SMC biler og Canone Dogfood,som har fået økonomien til at hænge sammen.vi håber at se alle igen samt en masse andre hundefolk, som vil have en hyggelig weekend i hundens tegn. Med venlig hilsen Ole Høyer PRK - Kreds 14-Herning En af de lokale deltagere - Niels Bay med Mock s Dunga. Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag lukket, tirsdagfredag , lørdag , søndag-helligdage LUKKET Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT og KLIN Leverandør til Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde ApS»Skelgården«, Sallevvej Havdrup Tlf Fax Hjemmeside: kenjan.dk Løbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5 mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele er sammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm (længde x højde). Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelse og gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig. Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mm døråbning. Løbegården kan samles i utallige kombinationer. Overliggere, spær og trådholdere alt efter behov. Specielle mål og ønsker udføres. Ring eller skriv til: MetalicaFyn ApS Glasvænget Vissenbjerg Telefon Fax LØBEGÅRD Løbegården, der passer til alle hunderacer Uendelige kombinationsmuligheder Standardmoduler Ingen rust varmegalvanisering Prisbillig Schæferhunden 9 september

18 Nordiske mesterskaber for politihunde i Holstebro Simba har godt fat i Søren Bjæverskovs hel-beskyttelsesdragt. Læg mærke til pistolen i Sørens højre hånd. Tekst og fotos: Lotte Albret Wissing I dagene juni var det Danmarks tur til at afholde de Nordiske mesterskaber for politiets patrulje- og narkotikahunde. Konkurrencen blev afviklet i Holstebro, og der var meget interessant hundearbejde at kigge på - også en del anderledes end det, vi er vant til i Schæferhundeklubben. Og den individuelle Nordiske Mester i patruljehundeklassen blev såmænd ikke mindre end danske Jørgen Weinkouff Petersen, politihundefører og medlem af Kreds 11-Randers, med Hajens Laban. Deltagerne kom alle fra politiet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og hvert land stillede med et hold på tre patruljehunde og en narkotikahund, samt reserver. Torsdag og fredag var der sporsøg, feltsøg, personsøg og rondering på programmet. Disse discipliner var dog lukket for almindeligt publikum. Figuranter fra Schæferhundeklubben Men lørdag den 4. juni var der lydighed og forsvarsarbejde på Holstebro Stadion, hvor alle var velkomne til at komme og kigge på. Og det var hyggeligt at møde flere af Schæferhundeklubbens medlemmer, der havde fundet vejen forbi, heraf et par af vore brugsprøvedommere. Arrangementet var også brugsmæssigt interessant for os i Schæferhundeklubben, fordi to af vore dygtige figuranter, Henrik Nielsen og Kent Thing - begge fra Kreds 59-Grindsted - var blevet inviteret til at figurere lørdag eftermiddag. Og Søren Bjæverskov, som selv er politihundefører og velkendt medlem af Schæferhundeklubben, var figurant i fuld beskyttelsesdragt. Kompliceret pointsystem Vejret var mildest talt rædselsfuldt - det var gråt, trist og regnede det meste af dagen. Men tilskuerne kunne sidde i tørvejr på den overdækkede tribune og nyde de 12 deltagende patruljehunde, hvoraf de fleste var schæferhunde, og deres førere. Om formiddagen var der lydighed, og om eftermiddagen stod den på forsvarsarbejde - eller angreb, som politiet kalder denne disciplin. Ekvipagerne kom ind skiftevis en fra hvert land, og der var spænding om resultatet til det sidste pga. et meget indviklet pointsystem. Bedømmelsen sker efter en 10 point karakterskala efter hver enkelt øvelse, og de afgivne points ganges med et forudbestemt koefficienttal for den pågældende øvelse. På den måde vægtes nogle øvelser højere end andre. Der er en dommer og en assistent fra hvert deltagende land. Anderledes øvelser end i Schæferhundeklubben Selve konkurrenceprogrammet er baseret på svensk politis mønstringsøvelser iblandet momenter og detaljer fra de øvrige deltagende lande - fra Danmark især PH s program (Politihundeforeningen). En af de øvelser, vi ikke kender i Schæferhundeklubben - og måske også gerne vil være fri for - er Halsgivning på kommando. Hunden sidder på plads, og hundeføreren beordrer den til at give hals på kommando. Halsgivningen skal foregå i mindst 10 sek. og afsluttes med en ny kommando. For at opnå point kræves mindst 3 glam. En anderledes øvelse er også Frem-adsendelse med indkald. Hunden skal på kommando i hurtig gangart flytte sig mindst 10 m frem foran den gående hundefører, men samtidigt holde kontakt - den må altså ikke bare styrte af sted. Hunden kaldes tilbage på plads, mens hundeføreren fortsætter sin gang fremad, og den skal løbe hurtigt ind, men må ikke løbe bag hundeføreren. For en udenforstående som undertegnede ligner øvelsen nærmest en spadseretur. I angrebsøvelserne skal hunden, for at opnå højeste point, konstant foretage angreb, så længe figuranten bevæger sig, det vil sige flygter/forsøger at flygte og retter et angreb mod hundeføreren eller hunden. Vi skal huske, at der her er tale om højtuddannede politihunde, som bruges i aktiv tjeneste. Men når figuranten kommanderes til at stå stille og hunden til at slippe, skal den slippe.angreb på en stillestående figurant medfører automatisk diskvalifikation. I modprøven med stokkeslag må hunden ikke slippe figuranten, før hundeføreren har afvæbnet ham. Først derefter begynder bevogtningen. Og så er der selvfølgelig øvelsen Stop af pistolbevæbnet forbryder, hvor figuranten er iført hel beskyttelsesdragt (og ligner en Michelin-mand med rugbrød under armene og mellem benene) og affyrer to skud. Igen må hunden først slippe, når figuranten er afvæbnet og våbnet sikret. Hunden er sprunget over flugtspringet og dækket af på den modsatte side, hvor den afventer kommando til tilbagespring fra hundefører Bent Stokbæk. En af de svenske dommere holder øje. Dommeren - en fra hvert deltagende land - afgiver 18 Schæferhunden 9 september 2005

19 Jørgen Weinkouff Petersen og Hajen s Laban viser indtransport af figurant Kent Thing. Det vil føre for vidt at beskrive de øvrige discipliner i konkurrencen her.men spændende var det at få mulighed for at se flot prøvearbejde på en lidt anderledes måde end sædvanligt. Og det var da opmuntrende, at Danmark vandt det individuelle mesterskab for både patruljehunde og narkotikahunde og dermed også holdmesterskabet.de ønskes held og lykke,når de skal til Norge og forsvare mesterskabet til næste år. Nordiske mestre - Jørgen og Simba Politiassistent ved Randers Politi, Jørgen Weinkouff Petersen, og Hajen s Laban - til dagligt kaldt Simba - har deltaget i Nordiske Mesterskaber for Politihunde 3 gange før i år, men det er første gang, de står som vindere af klassen for patruljehunde. Efter nogle gode resultater i de to første angrebsøvelser havde Jørgen på fornemmelsen, at sejren kunne være hjemme, men han vidste også, at den svenske vinder fra sidste år pustede ham i nakken. Desværre missede den dygtige svenske malinois-tæve tilbagespringet, og så var Jørgen og Simbas flotte sejr hjemme. Lang tids intensiv træning blev kronet med titlen Nordisk Mester. Jørgen har været medlem af Schæferhundeklubben i ca. 15 år - alle årene i Kreds 11- Randers. Familiens første schæfer blev egentlig købt som familiehund, men da Jørgen fik mulighed for at uddanne sig til tjenestehundefører i politiet, blev hunden også uddannet. Og medlemskabet af Schæferhundeklubben har gennem årene givet Jørgen mulighed for at følge med i, hvad der rører sig inden for racen. For 8 år siden døde Jørgens daværende tjenestehund. Han havde i nogen tid gået og bemærket Hulgaards Karlo - en tjenestehund med stor udstråling. Så da der blev født et kuld hvalpe efter Karlo og Hajen s Daffi hos Kennel Hajen i oktober 1997, blev lille Simba anskaffet som ny tjenestehund. Jørgen synes, at det er vigtigt at få sin nye samarbejdspartner fra 8 ugers alderen, så han kan præge den fra starten. Hans hunde har altid boet sammen med den øvrige familie, som også tæller hans kone og to børn, og Jørgen lægger stor vægt på, at tjenestehunde også kan fungere som familiehunde. Og det kan Simba i allerhøjeste grad. Han er meget tillidsfuld og venlig og god til at disponere sine ressourcer. Han leger gerne med børnene, er særdeles initiativrig og elsker at komme med bolde og alt muligt andet, når han har lyst til at aktivere sine mennesker.og så er han god til at slappe af, når han skal. Men når det gælder arbejdet, er han straks i omdrejninger og ved, når det gælder. Jørgen fortæller, at et af Simbas største fortrin er hans store evne til at koncentrere sig, når han arbejder. Og det er bestemt en evne, der også kommer Jørgen til gode til konkurrencer. Jørgen kan godt lide at gå til konkurrencer - mest i Politihundeforeningen (PH), hvor programmet ligger meget tæt op af de obligatoriske mønstringer, som alle aktive tjenestehunde skal bestå årligt. Jørgen synes, at det er spændende at se, hvor langt man kan komme med sin træning og se resultater - og så holder det hundens kunnen ved lige rent arbejdsmæssigt. Om der er nerver på? Jo da, siger Jørgen, han er da sundt nervøs - men med en godt gennemarbejdet hund ved man nogenlunde, hvor man står. Simba er en gruppe 1-tjenestehund - den højeste uddannelse for patruljehunde i politiet. Det vil sige, at han og Jørgen kan blive tilkaldt til grove forbrydelser såsom røverier, drab og voldtægtssager, hvor der kun må anvendes gruppe 1-hunde. Og med sine knap 8 år er Simba en meget dygtig og erfaren tjenestehund. Indtil videre har han givet sine gode gener videre til ca. 8 kuld hvalpe, hvorfra der går 7-8 stykker mini- Simba er rundt i politiets tjeneste. Og Jørgen er glad for, at Simbas gode egenskaber bliver sikret for fremtiden på denne måde. Her afvæbner politiassistent Hans Henrik Sørensen figurant Henrik Nielsen. Hunden må ikke slippe, før figuranten er afvæbnet. ver points efter hver øvelse. Om eftermiddagen klarede det en anelse op - og så kom de gæve dommere ud af teltet. Schæferhunden 9 september

20 mini-tema: Nordjylland En landsdel med gang i! Schæferhundeklubben er p.t. delt op i seks landsdele (LD), med et antal kredse samlet i hver. Der er mildt sagt stor forskel på aktivitetsniveauet i hver landsdel, for mange medlemmer vælger at lægge kræfterne på kredsniveau og ser landsdelene som et unødvendigt og energikrævende mellemled. Men i Landsdel 6 - Jylland Nord - forsøger man i stedet at puste liv i aktiviteter, der kan samle medlemmerne i dette område. Dette mini-tema handler om forskellige initiativer og personer, der på hver deres måde arbejder for at højne sammenholdet i deres krog af Schæferhundeklubben - Nordjylland. Fordi samarbejde mellem flere kredse i samme egn kan komme flere medlemmer til gode. Red. Beg. B og B/C-match i Hjørring 28. maj var datoen, vi havde valgt til dette arrangement. Ikke en dato, der passede alle, men der er mange arrangementer i Schæferhundeklubben, og så må man foretage et valg. Arrangementet lige i denne form er nyt, selv om ideen med lokale konkurrencer har en lang tradition også heroppe i LD-6. Men der har været stagnation på området, og vi mener, at det er noget, vi generelt gør for lidt ud af i vores klub. Måske er det en af årsagerne til, at det ser lidt sløjt ud med medlemstallet, der er svagt vigende i modsætning til en klub som DcH (Danmarks civile Hundeførerforening. Red.), der melder om god fremgang. Hvis der var flere konkurrencer på lavt niveau, så var der en mulighed mere for både nye og gamle medlemmer at have noget at samles om, arbejde med og se frem til. Det er en af måderne, hvorpå man kan skabe en klubånd og et sammenhold i en forening. Vi ville altså forsøge her i Kreds 10-Hjørring at gribe tilbage og genoplive noget, man tidligere har kunnet samles om. Bea Thorén og Bayogi Prima afslutter apportering. Blandt de gode arrangementer, der huskes, var en B/C-match i Kreds 19-Frederikshavn. Den kørte godt gennem nogle år, men sygnede så hen. Endnu tidligere havde vi i Kreds 10 en åben match i alle programmer. Også den kørte godt en tid med god tilslutning, men det var i de store år i 80 erne, og i dag er medlemsgrundlaget noget mindre. For at sikre en god tilslutning, og for at der skulle være mulighed for deltagelse for så mange som muligt inklusive nye medlemmer, bestemte vi, at det skulle være en konkurrence både for Beg. B og B/C. Vi sendte tidligt indbydelse ud til alle kredse i LD-6,og ved en rundringning senere til BRK erne fik vi en masse positive tilkendegivelser, der gik på, at man syntes godt om ideen og også ville arbejde for tanken i hjemkredsen. Da tilmeldingsfristen var udløbet, så vi på antallet og måtte spørge os selv, om tallet var tilfredsstillende. Svaret var både og. Der var et pænt antal deltagere på 32, der startede. Hovedparten deltog i B/C-afdelingen, og det var i og for sig et fint antal. Der var nok til at fylde en dag ud, en dag som gik fra kl. 10 til kl. 16, så hvis der havde været mange flere,var det blevet nødvendigt med en ekstra dommer. Altså et tilfredsstillende antal deltagere, men vi kunne godt have ønsket en bredere opbakning. Det viste sig nemlig, at alle hundene kom fra 3 kredse: 81- Løkken/Vrå, 54-Brønderslev og 10- Hjørring og dertil en enkelt hund fra DcH-Støvring. Selv om det havde givet os lidt flere problemer, havde vi gerne set nogle hunde fra de øvrige kredse. Hvad var grunden til, at de udeblev, når der ellers fra starten lød til, at der var god opbakning om ideen? Er der efterhånden Jørgen Væhrens klar til apportering med Triumphs Utara. for lidt tradition i vores klub for at konkurrere på et jævnere plan? Blev der fyret nok op under medlemmerne rundt i kredsene af BRK ere og træningsledere? Vi ved det ikke, men vi synes stadig, at ideen er god, og vil forsøge at gentage spøgen næste år. Skulle nogen have gode ideer eller forslag til forbedringer,er vi meget modtagelige,og vi håber selvfølgelig på god opbakning, som helst skal starte længe før arrangementsdagen. Selve dagen forløb på bedste vis, ikke mindst takket være et grundigt forarbejde af vores BRK er Ole Skov Mortensen, som allerede under arbejdet med DM i 2003 havde vist, at han havde tag på endog store arrangementer. Vejret var perfekt og blev først hen mod slutningen virkelig varmt, så det passede 20 Schæferhunden 9 september 2005

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Schæferhunden. En hård fødsel. Vinterskuet 2005. Danmarks Hund 2004. Klikkertræning - også til spor og forsvarsarbejde

Schæferhunden. En hård fødsel. Vinterskuet 2005. Danmarks Hund 2004. Klikkertræning - også til spor og forsvarsarbejde Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 4 april 2005 32. årgang En hård fødsel Vinterskuet 2005 Danmarks Hund 2004 Klikkertræning - også til spor og forsvarsarbejde - - - - D jurs

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder.

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Emne: SV: Debatoplæg Kære Alle Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Jeg vil bede de personer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK).

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). HB-møde den 16. januar 2010 på Hotel Ansgar, Odense Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). Jan Stilling

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2005 32. årgang Invitation til Hovedavlsskuet Hvalpetrænerkursus - del 2 Ledige stillinger - VM 2006 Pinseskuet - - - - D jurs Gruppen

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier Helena Louise Olsen Vedholm ABC for brugshunde Træningsøvelser til programtræning Atelier 2006 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-758-0 2006 Tekst og billeder Helena Louise Olsen Vedholm

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT

HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT HVALPEN SKAL SOCIALISERES KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... HVALPEN SKAL SOCIALISERES Foto: Dorte Schmidt HVALPEN SKAL socialiseres De første 16 uger i en hvalps liv er den vigtigste periode overhovedet,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere