Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schæferhunden. HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse"

Transkript

1 Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 9 september årgang HAS reportage 2005 mini-tema: Nordjylland NM for politihunde 2005 En travl weekend i Slagelse

2

3 Leder Schæferhunden ISSN årgang Nr. 9, september 2005 Oplag: Tryk: Tarm Bogtryk A/S Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Skolevej 42A 5690 Tommerup Tlf Fax Tlf. tid: Mandag kl samt tirsdag-fredag kl Redaktion: Redaktør: Lotte Albret Wissing Kornager Kokkedal Tlf Annonceekspedition: Redaktøren Overordnede bladansvar: Hovedbestyrelsen Korrektur: Asa Garodkin Udgivelsesplan 2005: Schæferhunden udkommer sidst i månederne februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober og 2 gange midt i december, i alt 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og november. Nr. Deadline januar februar marts april maj juli august september 11 (HAS) 1. november november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. Udebliver medlemsbladet, skal man i første omgang rette henvendelse til ens lokale postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse til klubbens sekretariat ikke til redaktionen. Annoncepriser 2005: 1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr ,00 3/4 side (184x195 mm) kr ,00 2/3 side (184x170 mm) kr ,00 1/2 side tværformat (184x129 mm) kr ,00 1/3 side (184x83 mm) kr ,00 1/4 side (90x129 mm) kr ,00 1/8 side (90x62,5 mm) kr ,00 1/16 side (90x29,5 mm) kr ,00 Rubrikannoncer max. 7 linier kr ,00 Pr. ekstra linie kr ,00 Kennelannonce - 9 ordinære numre pr. kalenderår: Enkelt (kun tekst) kr ,00 Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr ,00 Alle priser er excl. moms incl. 4-farver FOKUS... Sommeren er nu ved at gå på hæld, og vi schæferhundefolk er midt i højsæsonen for vore helt store arrangementer. Vi har overstået vores Hovedavlsskue på bedste vis. Kreds 4-Roskilde havde gjort et meget stort og flot stykke arbejde for at give os alle en rigtig god weekend. Antallet af hunde var acceptabelt, og den kynologiske kvalitet blev så rigeligt både bedømt og beskrevet på dagen. Men lidt malurt i bægeret var der dog - Brugsklasse tævers mod og kampdrift var ikke god. Det betyder naturligvis, at der både i vores avlsråd og i hovedbestyrelsen er FOKUS på dette område - hvad kan vi gøre her!!! Vi står lige før afviklingen af det tyske hovedavlsskue, og her har vi traditionen tro masser af danske topdyr med. At deltage i et sådan arrangement - med flere tusinde deltagere og rigtig mange tusinde tilskuere - og med bare en lille smule held opnå topresultater kræver FOKUS og igen langt og hårdt arbejde - og I ønskes held og lykke i det tyske. Jeg har fået fornøjelsen af i næste weekend at være overdommer ved vores WMudtagelse, hvor vi har inviteret 12 af vore dygtigste hunde og hundeførere til at kæmpe om, hvem der i oktober skal repræsentere Danmark ved Verdensmesterskaberne i Frankrig. Også dette kræver FOKUS og mange års målrettet træning for at blive en del af denne lille gruppe. Deltagerne her ønskes også alt mulig held og lykke både med udtagelsen og senere med at repræsentere de danske farver i det store udland. FOKUS har også været baggrunden for, at Hoved-bestyrelsen tidligere på året valgte at ændre lidt i arbejdsfordelingen omkring vores hjemmeside, igen her for at få et endnu bedre resultat. Endelig har FOKUS også været nøgleordet for det meget store og flotte stykke arbejde, der er blevet udført i forbindelse med vores handlingsplan for at sikre fortsat mulighed for, at vi i Schæferhundeklubben kan arbejde med forsvarsarbejde. Her satte Hovedbestyrelsen FOKUS på alle de elementer, som vore medlemmer fremkom med på de medlemsmøder, som blev afholdt. Resultatet af den FOKUS har været rigtig god, og Hovedbestyrelsen har netop godkendt oplægget til en DVD-produktion om vores hund, schæferhunden. Så en stor tak til alle, der med deres FOKUS er og har været med til at gøre vores klub og vores race til det, den er i dag. Peter Maltha Larsen Landsformand I dette nummer... Debatsiderne... 4 Boganmeldelse... 7 Reportage fra Hovedavlsskuet... 8 DKK s etiske anbefalinger Invitation til Sporhunde-DM Herning Open NM for politihunde mini-tema: Nordjylland Avlskåring på Amager i marts Avlskåring og LD-skue i Slagelse i juli Adresselisten Nyt fra Avlsrådet Kommende avlskåringer Anmeldte brugsprøver Nyt fra VM-udvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Kenneloversigten Avlshanner Rubrikannoncer Arrangementskalender Kredsannoncer Forsidefoto: Sådan er Hovedavlsskuet - flag, fest og farver. Her fra travmønstringen af hvalpeklasse hanner. Foto: Ivan Schmidt. Schæferhunden 9 september

4 Debatsiderne Det danske HD-indeks er helt ud i skoven Det danske HD-indeks og det tyske HDindeks (ZuchtWert eller ZW) kendes og/eller bruges af de fleste opdrættere og mange ejere og købere af schæferhunde. Mange finder det besværligt, at de højeste tal er de bedste i det danske system, i modsætning til det tyske system, hvor de laveste værdier er de bedste. Det danske system er lånt fra avlen af produktionsdyr (måling af mælkeydelser, kødprocenter osv.), mens HD i det tyske system er defineret som en egenskab, som man ønsker så lidt af som muligt. Men det er meget let at omregne værdier fra det ene system til det andet: Et dansk HD-indeks på 139 svarer således til et tysk HD-indeks på 74. Beregning: (( ) / 1,5). Et tysk HD-indeks på 86 svarer til et dansk HD-indeks på 121. Beregning: ((100-86) x 1.5). Ved en høj statistisk sikkerhed burde det danske og det tyske HD-indeks vise de samme resultater. Men sådan er det slet ikke! For overskuelighedens skyld er der i eksemplerne herunder kun nævnt tal for hunde fra udstillingslinierne, men problemet er det samme for hunde fra sportshundelinierne - og for alle hunderacer, hvor der HD-bedømmes mindst 50 hunde om året. Af tabellen ses, at det danske og det tyske indeks for Esko vom Dänischen Hof er meget ens, at det danske indeks for Ando vom Altenberger Land er lavere end det tyske indeks, og at de danske indeks for Ursus von Batu og Max della Loggia dei Mercanti og deres linier alle er større end de tilsvarende tyske indeks. De mulige forklaringer på forskellene i de to indeks kan være: 1. forskelligt bedømmelsesniveau, 2. fejl i registreringer og/eller 3. fejl i beregningsmetode. Ad 1) Forskelligt bedømmelsesniveau DKK har tidligere igen og igen beskyldt de tyske bedømmelser for at være alt for milde, og de danske opdrættere, som ønskede en tysk HD-bedømmelse, for at være snydere. Men efter at J. Hindse Madsen, formand for DKK, på repræsentantskabsmødet fortalte, at DKK havde haft 50 tyske HD-røntgenoptagelser til bedømmelse og var nået frem til resultater, som ligger meget tæt på de tyske resultater, så skyldes forskellen i det danske og det tyske indeks ikke, at bedømmelsesniveauet mht. HD i Tyskland og Danmark er forskelligt. Ad 2) fejl i registrering hos DKK AA-status: 0 for Ando vom Altenberger Land får kun betydning, hvis der også indføres et indeks for albuer, men HD-status:A for Max della Loggia dei Mercanti har derimod en betydning for beregningen af HD-indeks. Der findes dog også dobbeltregistreringer: Udenlandske hunde, som importeres til Danmark og registreres i DKK med et dansk stambogsnummer, er allerede registreret med det udenlandske stambogsnummer - f.eks. Rudolf vom Westervenn (SZ og 23795/2004) - og de tælles derfor med flere gange i beregningen af indeks. Flere udenlandske avlshunde er registreret flere gange med forskellige udenlandske stambogsnumre, f.eks. Max della Loggia dei Mercanti, som hos DKK er registreret med sit italienske stambogsnummer (LOI ) og med sit tyske stambogsnummer (SZ ), og derfor tæller de med flere gange i beregningen af indeks! Max della Loggia dei Mercanti har desuden flere kuld hvalpe og udenlandske afkom registreret hos DKK, fordelt på de respektive stambogsnumre! Og derved bliver tallene for Indeks, Sikkerhed og Afkom bedømt forskellige og helt forkerte! Ad 3) fejl i beregningsmetode Det er almindeligt kendt, at Esko vom Dänischen Hof har været en særdeles god avlshund mht. forbedring af HD-status, hvilket også bekræftes af, at det danske og det tyske indeks ligger helt på linje på et højt niveau. Derfor er det meget overraskende, at de danske tal for Ursus von Batu og Max della Loggia dei Mercanti og deres linier er så høje, og at de er så forskellige fra de tyske tal, som har en meget høj sikkerhed. En del af forklaringen kan udledes ved at bruge tallene for Larus von Batu som eksempel: Larus von Batu er angivet til at have 44,44% afkom bedømt - beregnet som 4 ud af 9 - men han har kun haft 1 kuld med 6 hvalpe i Danmark,hvoraf kun 1 hund har et dansk HD-resultat (HD:A),altså 1 ud af 6,lig med 16,67%. Men udover dette kuld er følgende hunde, som ikke er HD-bedømt i Danmark, registreret og indgår i beregningen af indeks: Ricky vom Westervenn (SZ ) HD:A,AA: 0. Rudolf vom Westervenn (SZ ) HD:A,AA: 0. Rudolf vom Westervenn (23795/2004) HD:A,AA: 0. Det er forkert, at Rudolf tælles med 2 gange,men det er også forkert,at de 4 kuldsøskende til Ricky og Rudolf ikke tælles med. Det bør være alle eller ingen! Da der i forhold til andre hunde er registreret uforholdsmæssigt mange udenlandske afkom efter Ursus von Batu - som regel med HD-status:A - er Ursus von Batu m.fl. derfor i højere grad end andre linier forfordelt mht. gode indeks. Når en udenlandsk avlshund første gang registreres hos DKK i forbindelse med stambogsføring, er dens mor, mormor, mormorsmor, ofte også ukendte hos DKK, og de bliver derfor også registreret med Danske og tyske tal pr. 1. juli 2005: Navn Stambogs- Oplysninger fra DKK Oplysninger fra SV nummer og SV Genetics Indeks Sikker- Afkom Status ZW Indeks Status hed bedømt Beregning HD AA 100+((100 ZW)*1,5) HD AA Esko vom Dänischen Hof SZ ,87 0,872 44,44% A ,00 A - Ando vom Altenberger Land SZ ,32 0,700 10,26% A ,00 A - Ursus von Batu SZ ,99 0,906 57,58% A ,00 A - Ghandi von Arlett SZ ,44 0, % A ,00 A 0 Fritz vom Farbenspiel SZ ,80 0,816 41,86% B ,50 B - Yasko vom Farbenspiel SZ ,19 0,848 37,14% A ,00 A - Larus von Batu SZ ,63 0,671 44,44% B ,00 B - Erasmus van Noort SZ ,32 0,774 19,30% B ,50 B - Max della Loggia dei Mercanti SZ ,37 0,780 80,00% A ,50 B - Max della Loggia dei Mercanti LOI ,00 0,728 25,81% A - Dux della Valcuvia LOI 98/ ,74 0,760 47,83% A - Dux della Valcuvia SZ ,00 A - Quantum von Arminius SZ ,57 0, ,00% B ,50 B - Only vom Wutachtal SZ ,41 0, ,00% A ,59 A - 4 Schæferhunden 9 september 2005

5 deres udenlandske HD-resultat - og de indgår alle i beregningen af indeks. Det ses ved,at flere avlshanner som f.eks.quantum von Arminius og en lang række af tyske avlstæver alle har 100% afkom bedømt. Det er i sig selv, men især på grund af det blinde øje til op til flere end tusinde afkom i udlandet, totalt misvisende. Ved at tilføre så mange udenlandske hunde til det danske indeks-system samtidig med, at der p.t. stambogføres og HDbedømmes så få danske hunde, bliver racens HD-gennemsnit trukket skævt, og det vil hele tiden være op ad bakke for de danske hundes indeks. Og når populære avlshunde får for gode danske indeks, er der større risiko for, at opdrættere og hvalpekøbere får ulykkelige overraskelser med hensyn til HD. Med venlig hilsen Tommy Jensen Ringsted 22. juli 2005 Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra Tommy Jensen Statistik - og hvordan den kan bruges! Tommy Jensen har i ovenstående læserbrev på en særdeles god måde belyst de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af index og brugen af index i forbindelse med opdræt og anskaffelse af schæferhunde. Tommy Jensen belyser dels de forskelle, der er imellem det tyske HD-index (zuchtwert) og det danske index (udarbejdet af DKK), der har sine rødder i avl med produktionsdyr. Avlsrådet har tidligere behandlet dette emne i medlemsbladet, men vi finder det absolut interessant, at denne debat om index igen får sin plads på disse sider. Denne kommentar er ikke et forsøg på at forsvare det ene eller andet index-system, for der er styrker og svagheder i begge systemer. Det er nu engang tilfældet, når man arbejder med statistik - og det har Tommy Jensen i sit læserbrev demonstreret på bedste vis. Men vi finder det alligevel på sin plads at supplere dette læserbrev med en række kommentarer: Hvad enten man anvender det danske index eller det tyske index, er der en række faktorer, der spiller ind, herunder muligheden for fejlregistreringer, antallet af bedømte dyr, frasortering af dårlige HD-billeder, inden de sendes til bedømmelse, dobbeltregistreringer af enkelte hunde og det forhold, at en og samme hund i Tyskland og i Danmark kan have vidt forskellige index, fordi forskellen på antallet af fotograferede og bedømte individer i de to lande ofte er meget stor.vi har tidligere anbefalet, at man - i de tilfælde,hvor der er stor forskel på det tyske og danske indextal - anvender det lands indextal, hvori det pågældende individ har haft flest parringer. Læserbrevet giver ligeledes anledning til en anden overvejelse: Er der sket en ændring i den måde, vores opdrættere arbejder på i dag i forhold til tidligere? Vi har drøftet dette i Avlsrådet og mener, at der - bl.a. med Internettets udbredelse - er en tendens til,at man i højere grad benytter sig af dette medie i forbindelse med valg af avlspartnere, end man benytter muligheden for at indhente sine oplysninger gennem at tale med andre opdrættere.tidligere var det ikke ualmindeligt, at nye opdrættere opbyggede viden og erfaring gennem tæt kontakt til de mere erfarne opdrættere - en slags mentorordning, der har vist sin store styrke gennem tiderne.er der i dag en tendens til, at man kan selv? Og måske er der også en tendens til, at nogle opdrættere opfatter det som nedværdigende at søge informationer hos sine opdrætterkolleger? Vi har mange dygtige opdrættere i vores forening - og vi har nye opdrættere med et stort potentiale. Vores fremtid bygger på dygtige opdrættere, der forstår at udvælge de bedst mulige individer til at sikre det bedst mulige avlsmateriale for fremtiden. Vi vil opfordre til, at man søger viden - ikke kun via Internettet - men gennem den litteratur, der er til rådighed, og den store viden, man kan drage nytte af gennem kontakt med andre opdrættere. Og hermed er debatten åben for alle, der vil bidrage med et indlæg eller en kommentar til Tommy Jensens indlæg. Fritz Bennedbæk Avlsrådet Brugshundenes eksteriør I et referat fra avlsrådsmødet den 17. juni 2004 (se Schæferhunden nr. 9, side 25), står der under punkt 7. Avlskåringer følgende: Der skal strammes op overfor de eksteriørmæssige kriterier for at blive kåret, dog uden at det skal skabe revolutioner. Avlsrådsformanden har senere uddybet dette referat. I de sidste år er der sket et skred i avlen til fordel for de hunde, som vi i daglig tale kalder brugshunde. Dette udtryk er ikke helt tilfredsstillende, da alle schæferhunde er brugshunde eller burde være det. Hvis vi ser på de sidste 10 års schæferhundeavl, er avlen af de såkaldte brugshunde ved at få et overtag, der er flere og flere, der ønsker at dyrke brugshundesporten. Det er kun godt, men de hunde, de dyrker sporten med, burde have bedre eksteriør. Et godt eksempel på en opdrætter, der avlede fortrinlige brugshunde, var nu afdøde Alfred Hahn. Alfred Hahn var dommer, Half v. Busecker Schloss kåringsmand og i mange år medlem af det tyske avlsråd. Han avlede både smukke hunde og hunde med fremragende væsenegenskaber, noget mange brugshundeavlere i dag kunne lære noget af. Lad mig blot nævne nogle af disse hunde fra Alfreds Hahns kennel v. Busecker Schloss. Gissa v. Busecker Schloss blev VA 8 i 1963, Valet v. Busecker Schloss, Pollus v. Busecker Schloss, Sirk v. Busecker Schlos, som var unghundevinder i 1966, søsteren VA Seffe v. Busecker Schloss, Crok, Canto og Cuba v. Busecker Schloss og senere Half v. Busecker Schloss, og Turo v. Busecker Schloss. Jeg kunne nævne endnu flere, hvis eksteriørmæssige side var i orden. For de, som vil læse mere om Alfred Hahn, kan jeg henvise til artiklen i Schæferhunden nr Er det kun i Danmark,den er gal med eksteriøret på de såkaldte brugshunde? Nej, det er det ikke, også i Tyskland mangler mange af hundene et bedre eksteriør, dette ses tydelig bl.a. på Bundessiegerprüfungen. Jeg talte for kort tid siden med en hundeejer, som fortalte mig, at han havde en god brugshund. I den forbindelse spurgte jeg ham, om denne havde været udstillet, hvortil svaret var ja, den havde fået et God. Han sagde også, at denne hund var meget belastbar, hvorfor han mente, at den var en god brugshund. En anden oplevelse var en god ven, som ringede til mig og spurgte, hvad jeg mente, var en god brugshund. Selvfølgelig svarede jeg ham,hvad jeg mente.i løbet af samtalen Schæferhunden 9 september

6 Debatsiderne fortalte han mig, at han havde været tilskuer til en brugshundeudtagelse og dér havde talt med en hundefører, som fortalte ham, at han havde en god brugshund. Men den var desværre kryptorchid, hvortil min gode ven sagde, at så var det ikke en god brugshund. Vi fik en del snak frem og tilbage,men var da enige om, at en god brugshund er en hund, der har et godt eksteriører, er velbygget,har et godt kønspræg,ikke er kryptorchid, ikke er langhåret, ikke har HD, har et godt væsen og kan få mindst et Særdeles God på et skue. Det var, hvad vi mente, var en god brugshund. I den forbindelse kunne jeg ønske mig, at vi stiller større krav til vore hundes væsen og brugsegenskaber.vi så det sidst på vores hovedudstilling 2004, uden at jeg nærmere skal uddybe dette, det er der andre, der har gjort. På vores hovedudstilling stiller vi visse krav til de udstillede hunde. Ligeså bør vi stille nogle krav til de hunde,som skal til DM, det gør vi desværre ikke. Vi så det på sidste repræsentantskabsmøde, hvor det nuværende avlsråd stemte for, at hundene til DM ikke skal være avls-kårede. Dette er for mig en tilbagegang, som vi må have ændret. Kun ved at stille nogle krav, kan vi få en højere standard på vores hunde. Brugshundeopdrætterne er ved at lave den samme store fejl, som mange opdrættere af højavlslinier har begået, nemlig den alt for store indavl på bestemte blodlinier. Det har medført nedsat hårdhed og brugsegenskaber, det har vi tydelig set de sidste år. Mange af de såkaldte brugshunde har mangler i eksteriøret, derfor vil indavl ikke give den fremgang, som vi kunne ønske os og heller ikke den fremgang på den eksteriørmæssige side, som vi har behov for. Det kan være til stor skade for dem, som interesserer sig for brugshundesporten og hele schæferhundesagen. Hvis vi ser på Siegerprüfungen i Tyskland i de sidste år, er der kun få hunde, der har fået fortrinlig, hvilket beviser, at man ikke kun kan avle på point. Vi skal også huske på, at ca. 80% af vore hunde sælges til private mennesker, som ikke har brug for hunde, som er så belastbare, som mange af brugshundene er. Mange mennesker har svært ved at styre disse hunde, og derfor mister de måske interessen for at få en schæferhund. Måske er det også grunden til det lave stambogsføringstal - et tal, som er faldende de sidste år. Hvis vi analyserer mange af disse brugshunde, finder vi også et nervesystem, der ikke er ønskeligt. Vi ser ofte ved nogle af disse hunde, at det f. eks. er svært at se tænder på hundene, her viser de ofte en form for aggressivitet. At vores stambogsføringsantal er gået meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes mange ting, men en ting er sikkert: Mange hundeejere i de sidste mange år har fået hunde med fejl så som langhår, kryptorchisme, allergi, HD og mindre godt væsen. Disse ting burde man som opdrætter se at få formindsket,og det kan kun lade sig gøre med mere oplysning fra klubbens side. Alt i alt må jeg sige, at mange brugshundeopdrættere bør nøje overveje, hvilke brugshunde de vil bruge i deres avl til en forbedring af eksteriøret. Det er desværre ikke nok, at disse hunde er kåret i klasse 1, da det i disse år desværre ikke er nogen garanti for, at hunden er velbygget eller har godt væsen, selv om det burde være det. Selvfølgelig bør også opdrætterne af de såkaldte højavlsliner nøje overveje, om den hanhund, de vil bruge til deres tæve, har de egenskaber, som kan medvirke til en forbedring af belastbarheden, for også på mange af disse linier er der behov for en forbedring. Med venlig hilsen E. Friis Mikkelsen 4. august 2005 Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra E. Friis Mikkelsen Brugshundenes eksteriør E. Friis Mikkelsen kommer i sit læserbrev ind på brugshundenes eksteriør, men behandler samtidig en lang række andre emner,der i det store og hele drejer sig om kvaliteten af det opdræt, de danske (og tyske?) opdrættere leverer til kommende schæferhundeejere. Læserbrevet tager udgangspunkt i en kendt tysk opdrætter, Alfred Hahns resultater. Og det er fuldstændig rigtigt, at netop Alfred Hahn var kendt for at opdrætte særdeles gode schæferhunde, der både kunne gøre sig gældende på Siegerhauptzuchtschau og på Bundessiegerprüfung. Men op igennem firserne skete der en udspaltning i interesserne, idet de opdrættere, der interesserede sig mest for brugshundekonkurrencerne, lagde mindre vægt på eksteriøret, og de opdrættere, der interesserede sig mest for udstillingssporten, lagde mindre vægt på brugsegenskaberne. En udvikling, der ikke blev bremset (reguleret) i tide, hvorfor vi i dag står i den ulykkelige situation, at der er sket en reel opsplitning i de to retninger, manifesteret ved, at forældredyrene til de to populationer får mindre og mindre tilfælles. Et problem, der ikke lader sig løse fra den ene dag til den anden. Det vil tage mange år (hvis overhovedet?), før man kan finde tilbage til det oprindelige grundlag - dvs. det grundlag, som grundlæggeren Max v. Stephanitz byggede på. For jeg er sikker på, at han aldrig havde i tankerne, at der skulle være to populationer. Det nuværende avlsråd udarbejdede sammen med det tidligere brugshunderåd (med Erik Dalby som formand) en avlsplan, hvis overordnede målsætning var at skære pølsen i begge ender. Med det mente vi, at vi ville bruge avlskåringerne som det regulerende instrument og kun kåre de hunde, der overholdt fastsatte mindstekrav både for så vidt angår eksteriør som brugsegenskaber. Med det ønskede vi populært sagt at gøre brugshundene kønnere, og udstillingshundene mere brugsegnede. Selv om E. Friis Mikkelsen mener, at brugshundenes eksteriør ikke er godt nok, mener jeg, at de seriøse brugshundeopdrættere har taget signalet alvorligt og har fået bedre styr på eksteriøret i de senere år. Specielt er en række af de grove fejl, der går ud over brugsdueligheden (f. eks. skæve benstammer) blevet væsentligt reduceret. Jeg har tillid til, at denne positive tendens fortsætter. Mindre markant er det fremskridt, der skulle være resultatet af avlspolitikken, når vi ser på udstillingsopdrætternes resultater. Her har det været sværere at få budskabet igennem. Og det er efter min mening ikke godt nok, at man bevarer status quo for så vidt angår brugsegenskaberne. Vi må sikre, at der sættes højere mål, og at opdrætterne ved hver eneste parring finder avlspartnere med egenskaber, der sikrer fremgang på dette område. Derudover vil jeg blot på et område kommentere E. Friis Mikkelsens læserbrev. Der står: At vores stambogsføringsantal er gået meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes mange ting, men en ting er sikkert, at mange hundeejere i de sidste mange år har fået hunde med fejl så som langhår, kryptorchisme, allergi, HD og mindre godt væsen. Disse ting burde man som opdrætter se at få formindsket, det kan kun lade sig gøre med mere oplysning fra klubbens side. Der er ingen tvivl om, at oplysning kan være medvirkende til, at vi kan mindske antallet af de fejl, som E. Friis Mikkelsen nævner - og der stilles da også oplysninger til rådighed på nogle af disse områder. Men det er ikke på alle områder, man har været i stand til at skaffe de oplysninger.så hvis E. Friis Mikkelsen har et konkret forslag til, hvorledes man opsamler disse oplysninger - og formidler dem, hører vi meget gerne om det. Herefter vil jeg lade debatten være åben og håber,at læserbrevet kan være med til,at andre af klubbens medlemmer finder det interessant at bidrage til dette emne. Fritz Bennedbæk Avlsrådet 6 Schæferhunden 9 september 2005

7 Boganmeldelse Bedømmelsen af den tyske schæferhund 1975 udgav den tyske schæferhundeforening Verein für deutsche Schäferhunde (SV) et lille hefte med titlen Die Beurteilung des Deutschen Schäferhundes. Forfatteren var Erich Orschler, ejer af kennel v. Batu, mangeårig dommer og senest vicepræsident for SV. Heftet blev flere gange genoptrykt, og i 1978 blev det oversat til dansk, trykt på Terkel Tryk i Birkerød, et forlag, der har stor del i Schæferhundeklubbens historie, idet Terkel i mange år var både trykker og redaktør af Schæferhunden og desuden trykte flere småbøger om schæferhunden. Initiativtageren til udgivelsen var også en af Schæferhundeklubbens farverige personligheder, Ejner Kr. Skov. Skov var foruden at være opdrætter under navnet Skovgaard (Skovgaards Ørni var en af hans kendte hunde), også dommer og avlsrådsmedlem. Skov havde et godt kendskab til tyske forhold og venner og bekendte sydpå og altid parat til at samle viden og give den videre. Han blev straks opmærksom på Orschlers lille hefte, oversatte selv heftet, lavede tegninger til, fik det trykt i 1000 eksemplarer og sørgede for udgivelsen på eget forlag. I årene, der er gået, har udgivelsen været et nyttigt hjælpemiddel for mange interesserede og er selvfølgelig for længst udsolgt. Nu har Schæferhundeklubben sørget for et genoptryk. Det har nemlig vist sig, at der stadig er brug for det gamle hefte.det er fordi,det er så overskueligt og lettilgængeligt. På godt 40 sider gives der klar besked om en masse vedrørende schæferhundens bygningsforhold. En del tegninger understøtter teksten. Siderne afsluttes med et eller et par meget enkle spørgsmål. Kan man ikke svare på dem, findes svaret på næste side. Heftet fremtræder i nøjagtig samme skikkelse som det gamle, samme format - samme indhold. Det er en udgivelse, som bør stå på hylden hos alle, der interesserer sig for schæferhunden, ikke blot dommere, avlsvejledere og opdrættere. Den almindelige hundeejer kan på samme vis her skaffe sig svaret på mange spørgsmål vedrørende racen. Der er selvfølgelig mest at hente for de nye, men også hos mere erfarne kan der dukke tvivlsspørgsmål op,som hurtigt kan afgøres ved et opslag. Heftet, der varmt kan anbefales, fås ved henvendelse til sekretariatet. Det koster kr. 75,00 + forsendelsesomkostninger. Arne Bak Rasmussen FRONTLINE Combo Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus i pelsen S-methopren forebygger æg, larver og puppestadier i omgivelserne Nem applikation med pipette til både hund og kat - så er du dækket ind! Produktinformation Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og mider. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber, (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Virkningen over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo og katte under 8 uger og/eller 1 kilo. Bør ikke anvendes til kaniner. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Produktet til hund bør ikke anvendes til kat der findes et særligt produkt til kat. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra kg; 1 pipette à 2,68 ml fra kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat: 1 pipette à 0,5 ml til kat. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat. Bivirkninger: Forøget savlen kan forekomme i en kort periode, hvis dyret kommer til at slikke sig på behandlingsstedet. Forbigående hudreaktioner kan i yderst sjældne tilfælde forekomme. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Kontakt af produktet med mund og øjne bør undgås. Vask hænderne efter brug. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Bemærk: I tilfælde af massivt angreb samt ved starten af behandlingen bør omgivelserne behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og støvsuges regelmæssigt. Pakninger: Æske med 1 blisterkort med 3 pipetter: 0,5 ml - 0,67 ml - 1,34 ml - 2,68 ml - 4,02 ml. Udl. V. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Jan Merial Norden A/S, Mileparken 20 E, 2740 Skovlunde, Tlf , Fax Schæferhunden 9 september

8 Hovedavlsskuet 2005 Fotos: Steen Jensen, Martin Nielsen, Anne, Stage og Ivan Schmidt. Roskilde igen! Af Fritz Bennedbæk, formand for Avlsrådet Endnu en gang stod Kreds 4-Roskilde for afviklingen af et af de mest prestigefyldte arrangementer i Schæferhundeklubben - Hovedavlsskuet. En opgave, der kræver et stort forarbejde, masser af planlægning og mange menneskers indsats både før, under og efter arrangementet for at sikre, at alt fungerer til alles tilfredshed. En svær opgave, der stiller store krav til en kreds, der samtidig skal have hverdagen til at fungere. Når man fredag ankommer til Hovedavlsskuet, er man fuld af forventninger, og det er en ganske særlig stemning, der breder sig, når man kører ind på skuearealet. Det myldrer af liv - stor aktivitet på campingpladsen, man skal ud for at besigtige arealerne, hundene skal luftes, og man skal lige hilse på sine hundevenner (og konkurrenter). Hvordan mon det går? Er hunden i pelsform? Gad vide, om dommeren har blik for netop min hund på dette HAS? Spørgsmålene er mange, og det summer af liv. Forplejningsteltet fyldes op med sultne udstillere - nogen er kommet langvejs fra og skal have stillet sulten eller tørsten. Stadeholderne er i gang med at stille telte og boder op - de er en væsentlig del af det liv, der hersker på dyrskuepladsen i de tre dage, HAS varer. Og kredsen har samtidig sikret sig, at børnene ikke keder sig. Forlystelser er der nok af - for både børn og voksne. Og skulle man være i tvivl om, at det er årets største arrangement, så skal man blot gå et smut hen til præmieteltet - et imponerende præmiebord, hvor der var præmier til alle deltagende hunde. Og det var fortjent, for den gennemsnitlige kvalitet af hundene var meget høj. Kreds 4 havde gjort alt for, at vi som tilskuere, deltagere og dommere fik en stor oplevelse - og som i 2003 var kammeratskabsaftenen noget ganske særligt. Maden var helt i top og stemningen ligeså.alt i alt et meget flot arrangement, som kredsen skal have mange roser for.tak for det,kreds 4. At arealet ikke var helt toptrimmet til dagen, kan kredsen ikke gøre for.vi må blot erkende, at Dyrskuepladsen er meget populær. Det betyder, at en Roskilde-festival, et dyrskue og et kræmmermarked så sent som en uge før HAS sætter sit præg på arealerne. Men alle tog det med godt humør og lod sig ikke slå ud af det. Når jeg nu har beskæftiget mig så meget med rammerne omkring HAS, er det, fordi det er en meget væsentlig del af arrangementet.vi kommer naturligvis til HAS for at fremvise og få bedømt vores hunde. Men vi kommer der også i høj grad på grund af den særlige stemning, der er på et Hovedavlsskue. Og det er også derfor, vi kan få tilskuere og nye hundeejere med. Den særlige stemning på netop det danske hovedavlsskue er med til, at vi også kan tiltrække deltagere og gæster fra udlandet. Mere end en gang er jeg blevet kontaktet af udenlandske hundevenner, der berømmer den særlige stemning og gode ånd, der hersker i forbindelse med vores HAS. Lad os blive ved med at beholde det som vores varemærke. Så vil vi fortsat kunne tiltrække mange mennesker til dette enestående arrangement. Antallet af tilmeldte hunde var tilfredsstillende. Det var på linie med antallet af tilmeldte i Og selv om vi da gerne havde set et endnu større antal, var antallet af hunde i de enkelte klasser fornuftigt, også ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Og der var mange dyr med af høj kvalitet, og - hvad der var nok så vigtigt - den gennemsnitlige kvalitet var høj. Det vidner om, at vi har et højt stade i vores opdræt,og at vi på dette arrangement præsenterer ca. 10% af en årgang af stambogsførte hunde. Det er bestemt ikke så ringe endda, når vi tager i betragtning, at vi ikke har hvalpe under ni måneder med på HAS. Og når vi er ved det med afkom. Det er imponerende, at vi i de senere år har set så mange afkomsgrupper fremstillet. I år var det en stor tilfredsstillelse at se ikke mindre end 10 afkomsgrupper af særdeles god kvalitet, herunder afkomsgrupper fra tidligere års avlsklassehanner. Det betyder, at opdrætterne har tillid til - og bruger - de hanner, der kommer i avlsklasse, hvilket igen giver tro på, at vi over tid får opbygget et meget værdifuldt avlsmateriale til kommende generationer af schæferhunde. Yes, vi har vundet! Vinderne af unghundeklasse hanner på podiet. 8 Schæferhunden 9 september 2005

9 En mand og hans hund... René Jørgensen og Hassenkam Nilas i en stille og tænksom stund. Mange års hårdt arbejde, sorger og skuffelser blev endelig kronet med en Avlsklasse-placering. Jeg vil ikke på dette tidspunkt kommentere de enkelte klasser - det vil de enkelte dommere tage sig af, når der i decembernummeret kommer en fyldig reportage fra HAS Men man kan vel ikke undgå at nævne Brugsklasse tæver,fordi denne klasse havde et forholdsvis stort frafald efter modprøverne lørdag. Vi har naturligvis drøftet dette forhold i Avlsrådet, men vi vil ikke drage forhastede konklusioner - men anvende den kommende tid til at analysere dette forhold nærmere. Under alle omstændigheder skal det ikke tage glæden fra de hundeejere og opdrættere,der med rette kan være stolte af de resultater, de har opnået på dette års Hovedavlsskue. Et stort tillykke til alle deltagere. I er med til at gøre det sjovt at beskæftige sig med schæferhund. Husk at sikre jer, at I har et godt billede af jeres hund til decembernummeret - det fortjener både jeres hund og det nummer af bladet, der udkommer i december. Og endnu en gang tak til Kreds 4 for HAS Resultater - de 10 bedste i hver klasse Brugsklasse hanner AVKL 1 - AVKL Karat s Ulko AVKL 2 - AVKL Rindums Kaiser AVKL 3 - Esto van Noort AVKL 4 - AVKL Pascali s Eiko AVKL 5 - Thomsebo Janzo AVKL 6 - Hassenkam s Nilas F 1 Paka Gambrinus F 2 Carly von Blue-Rose F 3 Lyshøj s Rattata F 4 Karat s Karo Der gøres klar til fri ved fod i brugsklasse hanner, en imponerende opvisning. Der er koncentrerede og sammenbidte miner over hele feltet - meget er på spil. 4.Armani Rosenstolz 5. El Halcons Taco 6.Aldum Amadeus 7. Koldbakken s Embo 8.Alderslyst Venus Loon 9. Basella s Rico 10. Leri Gallon Unghundeklasse tæver 1.Team Paka s Daria 2. Karat s Sakki 3. Maegaards Yoyo 4.Wildmarkens Juvel 5. Haus Lucien s Fila 6. Iris des Clot de S ullastre 7. Hvolbæk s Cita 8. Kiami s Koko 9.Alderslyst Unique 10. Karat s Sazkia Yngste klasse hanner 1.Thomsebo Nimbus 2. Scotch von Der Liebeswarte 3. Karat s Yakko 4. Pascali s Heiko 5. Lyshøj s Wonder Boy 6.Akacias Aico 7. Snested Walker 8.Tønagergård s Felix 9.Thomsebo Nike 10. Djego vom St.-Michaels-Berg Yngste klasse tæver 1.Akacias Ayke 2. Janki Quila 3. Berthas Noa 4. Nørrehedens Lima 5. Korskilde s Briana 6. Rindums Selly 7. Leri Nebka 8. Haus Haargaard Xelma 9.Akira vom St.-Michaels-Berg 10. Koldbakken s Gabbi Hvalpeklasse hanner 1. Eloy vom St.-Michaels-Berg 2. Lyngstedet Kevin 3.Alderslyst Balin 4. Karat s Basso 5. Liva s Grunk 6 Maack s Heros 7. Leri Picasso 8. Djalsam s Ovi 9. Hamsel s Kian 10. Grøn Athos Hvalpeklasse tæver 1. Hamsel s Kaysa 2. Lyngstedet Kiwi 3. Lyngstedet Kikki 4. Marthasmindes Jedda 5. Evita vom St.-Michaels-Berg 6. Maack s Hallie 7. Haus Luciens Gitana 8. Djalsam s Otine 9. Hvolbæk s Dottie 10. Kiami s Lexie Brugsklasse tæver AVKL 1 - AVKL Dolores vom Fichtenschlag AVKL 2 - Chijas Qvana AVKL 3 - Thomsebo Jatzi AVKL 4 - Garodkin Nadine F 1 Houen Cirkeline F 2 Leri Waziya F 3 Grænsen s Exstra F 4 Alderslyst Opal F 5 Maack s Tasna F 6 Trillingsgaards Gabi Unghundeklasse hanner 1. Haweto Nufo 2. Chijas Weiko 3.Team Paka s Diablo Brugsklasse tæver - med Kim Larsens Tivoli som en festlig baggrund. Schæferhunden 9 september

10 En nybegynder på Hovedavlsskue Tekst: Lotte Albret Wissing. Hovedavlsskuet - man smager lidt på ordet, siger det langsomt, hurtigt og i stavelser: hoved-avls-skuet. Som så mange andre har jeg da været med før - som tilskuer - og oplevet stemningen, de mange flotte hunde, de mange mennesker... Men i år er det anderledes - min hund er tilmeldt yngste klasse hanner, og det går pludselig op for mig, at jeg er deltager på et hovedavlsskue for første gang nogensinde. Forskellen mærkes allerede ugen før. Bare hunden nu ikke forvrider et eller andet, så han halter. Det har han aldrig gjort før i sit 13 mdr. lange liv - men alligevel, han bliver skånet på træningspladsen. Lidt hysterisk. Torsdag aften kan jeg ikke sove. Bare han nu ikke har hård mave, dårlig mave, halter, får dårlige ører, øjenbetændelse, udslæt, får halen i klemme i døren, knækker en tand, brækker et ben, dør - listen bliver længere og længere og mere og mere usandsynlig. Der er da nerver på. Fredag eftermiddag ankommer min mand, min hund og jeg til Dyrskuepladsen i Roskilde, så hunden kan blive standmønstret. I bilen har jeg siddet og gennemgået alt det, vi skal, når vi kommer frem. Først skal hunden lige ud og snuse til stedet.eller nej - vi skal vel først lige finde informationen. Og SÅ skal hunden ud. Hvor mon man melder til henne? Guuud - har jeg nu husket resultathæftet?! Jo, jo, mappen ligger bagi bilen sammen med hunden. Og den specielle udstillingsline.vi har skam gået til ringtræning hver uge i 4 mdr. i Vallensbæk og kun brugt den line - så det ville da betyde uheld, hvis vi havde glemt den.tror jeg. Efter en lille, men ophedet diskussion om, hvor vi skal parkere, ender det med, at vi slæber både hund og papirer med ned til informationen. Er det her, man melder til? Jo da. Der er en skøn udsigt til de mange flotte præmier, Kreds 4 i Roskilde har fået sponseret til deltagerne. Wow - jeg bliver lige mindet om, at det jo er en konkurrence, og det får mig lidt op på de høje nagler. Jeg får min mand til at holde hunden udenfor, mens jeg går ind til de flinke damer for at få mit rygnummer og et katalog - det var en dårlig plan. Hunden smyger sig straks ud af halsbåndet for at komme hen og hilse på en anden hund. Og kommer selvfølgelig ikke, da jeg kalder på ham. Min stemme er også lige gået i overgang...nå,min mand og jeg får samlet både hund, diverse materialer og hinanden, undskylder pænt til højre og venstre: det har den altså ALDRIG gjort før - ja, vi er altså nybegyndere og er lidt nervøse, hæ hæ - og skynder os tilbage til bilen, lidt røde om ørerne. Fed start. Ved bilen trækker vi vejret dybt og begynder forfra. Hunden får lidt vand, vi smiler afslappet - NU har vi styr på det.vi skal bare lige finde ham, der skal løbe med hunden. Ny diskussion: skal vi tage rygnummeret med eller komme tilbage og hente det lidt senere? Altså - det er helt VILDT, så mange detaljer, man skal holde styr på til sådan et arrangement! Vi bliver enige om at slentre stille og roligt rundt på konkurrencepladsen med hunden.vi ser Kim Larsens Tivoli med karrusel, tombola, hoppeborg og det hele, Faxes ølvogn, stadeholderne, der så småt er begyndt at stille deres telte op rundt om den store ring, får et kig over til campingpladsen og går rundt mellem de mindre ringe til standmønstring. Jo, Hovedavlsskuet 2005 er godt i gang, og det går, som det skal. Vi får kontakt til hundens løber og aftaler Danser med hunde - figurant Claus Mouridsen i en tango med Thomsebo Janzo. Støvet stod om fødderne på dem. de nærmere detaljer med ham. Han har travlt og skal løbe med mange hunde, så han kan ikke sige præcist, hvornår han skal ind med min hund. Jeg tager et par runder med hunden i træningsringen for at få nerverne lidt i ro. Mine, altså. Hunden er også på dupperne, men det er mest, fordi han så gerne vil lege med alle de andre hunde. Og så - nu er det vores tur til standmønstring! Eller rettere - det er hundens tur. For min mand og jeg skal helst gemme os så langt væk fra ringen som muligt, for ellers graver vores hund banen op for at komme hen til os. Og det er nok godt, at jeg ikke er i nærheden, for sommerfuglene basker rundt i maven på mig nu. Jeg ved ikke helt hvorfor - hunden har været på 3 skuer før, og hver gang har han opført sig som en drøm og løbet, som om han aldrig havde bestilt andet. Men det her er jo HOVEDAVLSSKU- ET! Og så er den side af sagen pludselig overstået. Et eller andet sted ude i horisonten har dommer Poul Meineche set og bedømt hunden og kommenteret det, han skulle, løberen er meget tilfreds, og hunden - ja, Man skal virkelig være cool, når alles øjne - og kameraer - hviler på en på vejen rundt i ringen. Her er det Grænsens Helium, der er ude på opvisningstur. 10 Schæferhunden 9 september 2005

11 han er da bare helt vildt glad for at se sin far og mor igen. Vi går tilbage til bilen, hvor han kan få lidt vand og komme ind i sit bur og slappe af - og nu kan JEG også slappe af indtil søndag formiddag, hvor det gælder travmønstringen i den store ring. Fredagen slutter med, at vi sammen med mange andre går over og ser træningen til mod- og kampdrift for brugsklassehundene og får en sandwich i cafeteriet. Lørdag morgen er vi klar ved ringsiden til mod- og kampdriftprøverne. Det er et af Hovedavlsskuets største trækplastre - der er action på, fart og spænding. Bestået eller ikke bestået - meldingen fra dommer Peter Larsen kommer lynhurtigt og klart. Det er knald eller fald her - måske en af årsagerne til disciplinens store popularitet. Som i de gamle romeres arenaer - tomlen op eller ned, du eller dø - det giver stor dramatisk effekt. Der går et sus gennem folkemængden, når en hund ryger af ærmet før tid, og der bliver klappet vildt, når et bid klappes hurtigt og hårdt sammen om et ærme, og hunden bliver fløjet rundt i luften. Hundeførerne står i kø på volden for at komme ind på scenen - spændte og forventningsfulde. Jeg får en klump i maven - gad vide, om jeg en dag vil stå der med min hund. Så bliver det garanteret både med gelé i knæene og elastikarme, ingen tvivl om det. Efter adrenalinsuset kan man lige nå en mundfuld mad og lidt drikkevarer. Py ha! Nu er det tid til at slentre over til store ring og slappe lidt af med travmønstringen af hvalpene.der er mange,så det tager sin tid, men de er sør me dejlige at se på. Nå, man kan da også shoppe lidt i standene ind imellem. Et par nye bolde til hunden bliver det til - andre køber både hundesenge, tegnede portrætter af de elskede dyr, flytbare skjul, pivedyr, hundefoder og meget meget andet. Børnene hopper ovre i hoppeborgen - DET kunne min hund altså også vildt godt tænke sig at prøve! Resten af eftermiddagen går med bedømmelse af afkomsgrupper og opdrætsklasser. Hvor er det dog imponerende, så store og flotte klasser, der kan samles. Og tænk på den planlægning, der ligger bag, når alle de hundeførere, der repræsenterer det samme forældredyr eller den samme opdrætter, skal have ens dragter, t-shirts, kasketter o.lign. på. Flot og festligt ser det ud. SÅ mange af min hunds familie tror jeg aldrig, der bliver samlet på et Hovedavlsskue, så jeg må bare kigge beundrende på. Min mand hiver mig lidt i armen og minder mig om, at vi skal nå hjem og klæde om inden kammeratskabsaftenen. Jo, jo - jeg skal bare liiiige se den næste gruppe... Nå, af sted kommer vi da - og er tilbage et par timer efter, nyvaskede og med vandkæmmet hår, til en hyggelig og fornøjelig aften i godt selskab med ligesindede hundefolk. Hvor er det dejlig fornemmelse at sidde der og nyde den gode mad og vin og vide, at man er DELTAGER - man har faktisk en hund med og - UPS! Jeg skal jo tidligt op i morgen - vi skal travmønstre kl. 9, og jeg skal nå at sove og stå op og lufte hunden og køre tilbage til Roskilde og børste hunden og løbe lidt med den og tæmme de store, baskende flagermus i maven - HJÆLP! Jeg må hjem! Hvorfor meldte jeg også til?! Søndag morgen er vild forvirring. Og morgenmad får jeg kvalme af at tænke på. Lyngstedet Kiwi blev en flot nr. 2 i hvalpeklasse tæver. En hund med en meget stor udstråling, her med sin løber Jackie Månsson. Jeg farer rundt i små cirkler, ingen må tale til mig derhjemme, for så glemmer jeg bare halvdelen på vejen ud af døren. Jeg skal jo egentlig bare have hunden og den berømte udstillingsline med - hvor svært kan det være... MEGET svært. For jeg har planlagt at ankomme til Roskilde ved 8.30-tiden - men undervejs kommer jeg til at kigge i kataloget. Der står, at man skal møde i opsamlingsringen 15 min. før travmønstring. Og ALLE TIDER ER CIRKA TIDER! Tænk, hvis klassen før bliver færdigbedømt, før vi når til Roskilde. Og så kalder og kalder de på min hund i højttaleren- men han er der ikke! Det er søndag morgen, der er ikke et øje på motorvejen - hvorfor i alverden skal Så, piger - en hel flok nydelige mænd i ens shorts, t-shirts og kasketter. Hundene efter Rindums Kaiser var flotte - men man glemte da helt at kigge på dem... Schæferhunden 9 september

12 min mand så vælge netop denne dag til at køre så langsomt? Vi kører ind på p-pladsen i sneglefart - synes jeg. Jeg springer ud med hunden og farer rundt med ham, så han kan ræse den værste energi af sig. Han er helt oppe på neglene, og jeg er helt rød i hovedet af nerver. Jeg når også lige at hvæse til min mand, at han skal huske at gemme sig helt væk, så hunden ikke kan se ham.ikke noget med at kigge ud bag et telt eller en gruppe mennesker. HELT væk! Der er GOD tid, viser det sig. Så vi falder efterhånden til ro, både hunden og jeg. Jeg sludrer lidt med de andre hundeførere - de opfører sig, som om det var ingenting, bare en ny almindelig dag. Som om de har prøvet det uendeligt mange gange før - og det er der jo også mange, der har. Jeg tror slet ikke, at det højtidelige ved øjeblikket sådan rigtigt går op for dem... Så er det endelig vores tur - yngste klasse hanner. Tidspunktet er kommet, kulminationen på 4 måneders hård træning og en masse neglebidning og nervøse trækninger. Løberen er forsvundet ind i den store ring med min hund, og jeg tager opstilling i skjul bag et telt.vi har aftalt nogle tegn,hvis jeg skal kalde på hunden, men det plejer ikke at være nødvendigt. Jeg må sige, at jeg får valuta for mit tilmeldingsgebyr, som jeg selvfølgelig har betalt 100 kr. ekstra for, fordi jeg tilmeldte i sidste øjeblik. De løber og løber rundt i ringen, og jeg kan knap se min hund. Hold da op, hvor tager det lang tid. Godt, godt, tænker jeg, så falder han lidt til ro og traver pænt. Jeg har ikke de store forventninger til hans placering, men løbe pænt - DET kan han. Der går endnu længere tid, og hundene begynder at blive lidt trætte. Min løber stikker armen i vejret, og jeg kalder med høj røst. Ahem - det hørte hunden vist ikke... Jeg er jo ikke den eneste, der forsøger at kalde, der er faktisk en øredøvende larm. Jeg rømmer mig lidt og prøver igen. YES - så kom der smæld på, men det lykkedes mig vist også at kalde på et tidspunkt, hvor der var ret stille i og omkring ringen. Jeg tror faktisk, at ALLE på HAS hørte mig kalde på min hund. Ups. Hvorfor har jeg ikke også sådan en fløjte eller en skralde eller noget andet helt specielt, som kun min hund kender? Nå, pyt - nu kører toget igen, hundene løber og løber. Hvor er dommeren, hvem kigger han på? Aner det ikke - jeg forsøger bare at aflæse min løbers anvisninger. Kom ud fra skjulet og kald, kald, kald! Løb fra dét hjørne og til dét hjørne, råber han til mig. Jeg jubler henrykt. I 4 mdr. har jeg stået og kukkeluret i et kedeligt buskads i Vallensbæk - nu får jeg ENDELIG lov til at løbe frem og tilbage og rundt om ringen sammen med alle de andre vanvittige hundeejere. Jeg elsker det! Børn og gangbesværede - af banen! For her kommer der en HAS- UDSTILLER! Og så er det overstået.vinderne er fundet og skal beskrives og hædres. Der skal fotograferes og lykønskes. Vi er bestemt ikke iblandt dem,men alle hundene har været så dygtige på trods af deres unge alder. Min løber kommer ud med min hund, vildt imponeret over hans flotte opførsel. Han mener faktisk, at hunden på et tidspunkt svævede hen over banen, så flot travede han.arj, hvor er jeg stolt. Mors dygtige, dejlige hund - jeg tror faktisk, han kan lide det! Nu skal jeg lige gå lidt rundt med ham, så han kan dampe af og finde pusten, og så skal han hen i bilen og have vand og godbidder og et velfortjent hvil. Derefter tager jeg glad min mand under armen, for nu er jeg altså skrupsulten. Det har været så spændende. Og vi skal lige ned og hente vores pokal. Jo, der var skam præmier til alle - flot, flot. Så nu står Birgit Nielsens Ærespræmie hjemme hos os - i tilfælde af, at hun skulle undre sig over, hvor den blev af.og vi sætter meget pris på den, skulle vi hilse og sige. Tilbage ved store ring kan vi sætte os ned, matte, men afslappede, og nyde resten af dagen. Brugsklasserne er altid et syn værd, der er så mange flotte hunde. Min mand og jeg sidder og småsludrer og gætter på vinderne. Og folk bliver så glade, når de vinder - tårerne får ind imellem frit løb - og jeg sidder og glæder mig sådan på deres vegne og får selv en klump i halsen. Det er så stort, og mange har kæmpet en hård kamp for at nå så langt. Hvor er det dejligt at være vidne til. Igen lurer tanken bagest i hovedet - tænk, hvis man engang kunne opleve at være med dér. Eftermiddagen flyver af sted, og det holder tørvejr hele vejen igennem kåringen af brugsklasse hanner. Hovedavlsskuet 2005 er slut,vi pakker sammen og kører hjem,en dejlig oplevelse rigere.vi var nybegyndere - men det er forhåbentlig ikke sidste gang, vi er med. At være medlem af Schæferhundeklubben betyder mulighed for at deltage i en masse forskellige aktiviteter. Hvorfor snyde sig selv for nogen af dem? PS: Glemte jeg at fortælle, at min hund var ham den helt sorte, der løb bagest i feltet og blev nr. 24? Pyt med det - han er verdens bedste hund herhjemme hos os. Og i øvrigt har hans løber, Marc Skovsbøg, en kæmpestor del af æren for hans prima opførsel i ringen. Han har trænet RIGTIGT mange timer med ham - tak til Marc og tak til alle løbere, der gider løbe med vores hunde. Der var travlt i sekretariatet, hvor alle dommernes bedømmelser blev renskrevet fra bånd. Figurant Hans Skaaning tager en lille svingom med Grænsen s Helium. Peter Larsen i gul jakke er dommer. Paka Gambrinus får en flyvetur af figurant Marc Skovsbøg. 12 Schæferhunden 9 september 2005

13 Tak til alle præmiegiverne på HAS 2005! Det var så imponerende - på HAS 2005 fik samtlige deltagende hunde en pokal med hjem, sponseret af en præmiegiver. Og på hver pokal var indgraveret giverens navn. På arrangørernes vegne takker Sonja Pedersen og Agnete Kjærsgaard hermed for de mange præmietilsagn. De håber også, at dem, der endnu mangler at indsende det lovede præmiebidrag, snarest gør det. Et kig på nogle af de mange, mange flotte præmier, som Kreds 4-Roskilde havde fået samlet. Der var præmietilsagn fra: Kreds 1-Rødovre Kreds 2-Amager Kreds 4-Roskilde Kreds 5-Hillerød Kreds 6-Frederikssund Kreds 7-Kalundborg Kreds 8-Rønnede Kreds 9-Tommerup Kreds 10-Hjørring Kreds 11-Randers Kreds 12-Århus Kreds 13-Kolding Kreds 14-Herning Kreds 15-Nakskov Kreds 18-Åbenrå Kreds 19-Frederikshavn Kreds 22-Bornholm Kreds 23-Slagelse Kreds 24-Odsherred Kreds 25-Nordfyn Kreds 26-Vestfyn Kreds 29-Tølløse Kreds 30-Greve Kreds 32-Ringkøbing Kreds 33-Holstebro Kreds 34-Horsens Kreds 35-Sydfyn Kreds 38-Haderslev Kreds 39-Arresø Kreds 41-Nykøbing F Kreds 42-Hedensted Kreds 43-Hvidovre Kreds 44-Esbjerg Kreds 45-Struer Kreds 46-Køge Kreds 49-Odense N Kreds 51-Brøndby Kreds 53-Nibe Kreds 54-Brønderslev Kreds 55-Furesø Kreds 56-Præstø Kreds 59-Grindsted Kreds 60-Thisted Kreds 62-Vallensbæk Kreds 65-Skanderborg Kreds 67-Aabybro Kreds 68-Skærbæk Kreds 70-Fredericia Kreds 71-Grenå Kreds 77-Tørring Kreds 79-Odense SV Kreds 84-Skovbo Privatpersoner og firmaer under Kreds 4: Askehøj Vagt ApS Bileksperten Birgit Nielsen Carsten H. Brandt s Vognmands ApS Flemming Petersen Gitte & Per Olsen InterCon Data OPIPRO Managent ApS Peter G. Stage PH.VVS og Gasservice ApS Thorsten Kleven Villy Petersen Vognmand Kurt Hansen A/S Avlsrådet Kenneler: Akacias Alcea Alderslyst Almio Amager Arijel Bannebjerg Chijas Coronis Dancon s Dandixie Egåen El Halcon Elverhøj Flokkenlund Garodkin Glenn Glosemosen Greve Grænsen Gubbengaard G-Zeb Hanito Hassenkam Denne lille fyr - eller fyrinde - havde også fået lov til at komme med på Hovedavlsskuet. Hatani Haus Heldahl Haus Haargaard Haus Lucien Haus Wiener s Haweto Heager Hekami Heksehuset Holst Horsnæs Houen Janki Jaspani Jørini Kala-Lu s Karat Karsbæk Kefas Kiami Kimberhytten Kisa s Kochen Kojack Koldbakken Korskilde Kratmosen Langtoften Lerbækgård Leri Lijmi Lillebælt Lille-Noller Liva Lyngstedet Lærkbo s Maegaard Mai Tuk Markager Marthasminde Maack Nanner Normanner Nydningen Nørreheden Paka Pelo Rapi Rask RavneRock Rindum Rowick Rubini Rylebo Salby Sandkærgård Santini Satoris Scharmark Skriver s Smed Smetana Snested Sonto Staudt Sustcom Svikmøllen Svogerslev Søvænget Team Dika Team Keas Team Marlboro Team Paka s Team Sajo Team Sufra Tesvanes Thomsebo Thornblad Toto Trilllingsgaard Ulveskoven Vendebjerg Vestegnen We-Schou Wildmarken Zeleco Haus Ørnesædet Østersøen Schæferhunden 9 september

14 Dansk Kennel Klubs Etiske anbefalinger Dansk Kennel Klub har som allerførste punkt i sin formålsparagraf, 3, stk. 1, følgende tekst: Klubbens formål er at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde. Videre står der i 9 om avlsarbejdet, at Sundt avlsarbejde og kontrol hermed søges fremmet gennem samarbejde med specialklubberne. Som en del af Dansk Kennel Klubs bestræbelser på at fremme avl af fysisk og mentalt sunde hunde, blev der for nogle år siden udviklet et sæt etiske anbefalinger for avl og opdræt. Disse anbefalinger blev revideret i december 2004 og bringes herunder i deres helhed som rettesnor for alle opdrættere i Dansk Kennel Klub - og dermed også i Schæferhundeklubben: 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. 2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. 3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet. 4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring. 5. Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages. 6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås. 7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås. 8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. 9. Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. De etiske anbefalinger er netop anbefalinger. De er ment som en hjælp til specialklubber, opdrættere, hanhundeejere osv. til at fremme sundt opdræt. Men i en kommentar i Dansk Kennel Klubs medlemsblad HUNDEN nr. 5, maj 2004, skriver juridisk konsulent, Kurt Sørensen, blandt andet: I forhold til juraen og købeloven er det heller ikke uinteressant, at de etiske anbefalinger foreskriver, at så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. Grove overtrædelser heraf kan bringe en opdrætter i konflikt med DKK s love som en modarbejdelse af DKK s eller en samarbejdende specialklubs interesser. Yderligere fastslår de etiske anbefalinger, at det er opdrætterens pligt at give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. Forsømmes dette - specielt for så vidt angår oplysninger om forældredyrene - og har opdrætterens forsømmelse heraf haft betydning for køberens bedømmelse af hvalpen, har opdrætteren som sælger ikke opfyldt den loyale oplysningspligt, som købeloven foreskriver (købeløvens 76, stk. 1, pkt. 3). Det kan få konsekvenser. Læs eventuelt mere på Red. 10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr. 14 Schæferhunden 9 september 2005

15 SPH-DM 2005 Det er med stor glæde, i Kreds 45 - Struer at vi om få uger kan byde velkommen til deltagere, dommere og tilskuere ved årets DANMARKSMESTERSKAB for SPORHUNDE der afholdes den 22. og 23. okt I Kreds 45-Struer har vi længe set frem til at få lov til at afholde SPH-DM, og vi vil bestræbe os på at arrangere et mesterskab, hvor det sportslige er i højsæde. Vi håber naturligvis også, at faciliteterne uden om selve konkurrencen er tilfredsstillende. Du kan løbende følge med i planlægningen på Vi glæder os til at byde forhåbentligt 26 deltagere velkommen, og en særlig velkomst skal lyde til dommerne Harry Hansen og Per Svold-gaard Nielsen. Sammenlagt skal de nok få lov at trave nogle kilometre i løbet af weekenden. Udgangspunktet for SPH-DM bliver kredsens klubhus, og sporarealerne vil være beliggende mellem 2 og 15 km herfra. Vi har bestræbt os på at finde sporarealer, der dels har en ens svær-hedsgrad og dels i videst muligt omfang er tilskuervenlige. Så tøv ikke med at komme til Struer og opleve et Danmarksmesterskab i en af de discipliner, hvor hunden virkeligt skal arbejde for opgaven. Vi håber hermed at se rigtig mange af klubbens medlemmer til en god og fornøjelig weekend. Med venlig hilsen Bernhard Bertelsen, Kredsformand Praktiske oplysninger: Overordnet tidsplan Fredag Kl Cafeteria åbner Kl Sekretariat åbner Kl Lodtrækning Kl Cafeteria lukker Lørdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Søndag Kl Kl Cafeteria og sekretariat åbner Velkomst og væsentest Afgang til sporarealer Konkurrencen afbrydes Kammeratskabsaften Kammeratskabsaften slutter Cafeteria åbner Afgang til sporarealer Præmieoverrækkelse Forplejning Der vil være mulighed for at købe en varm ret fredag aften, og såvel lørdag som søndag morgen vil der være stort ta selv-morgenbord. Under selve konkurrencen er der ikke indlagt middagspause, men der vil være rig mulighed for at købe forplejning og drikkevarer fra cafeteriavognene på sporarealerne. Kammeratskabsaften Lørdag aften afholdes en hyggelig og fornøjelig kammeratskabsaften, hvor der serveres en festmenu. Tilmelding til kammeratskabsaften kan fo-retages på eller til Bjarne Jensen på telefon så tidligt som muligt og senest den 12. oktober. Prisen for at deltage udgør 125 kr. pr. person. Der vil være enkelte billetter, der kan købes under konkurrencen til 150 kr. Kørselsvejledning Kredsens træningsplads og klubhus er beliggende på Brasholmvej 6 i Struer (telefon ). Den nemmeste måde at finde vej på er ca. 1,5 km syd for Struer på landevejen mod Holstebro i rundkørs-len at dreje mod Ølby. Efter ca. 1,5 km kommer der en ny rundkørsel, hvor der drejes af i første afkørsel mod Ølby. Herefter vælges den første vej på højre hånd, som er Brasholmvej (når du svinger ind på Brasholmvej, skal du have kirken på din venstre side). Det kan oplyses, at der vil være opstillet skilte fra rundkørslen ved landevejen. Yderligere oplysninger Følg med på og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Søren W. Schubert, tlf Overnatningsmuligheder Hoteller og kroer: Grand Hotel Struer Østergade 24, 7600 Struer. Tlf Hunde må ikke medtages på værelser - beliggende 2 km fra klubhus. Humlum Kro Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer. Tlf Hunde må medtages på værelser - beliggende 8 km fra klubhus. Hotel Færgekroen Hovedvejen 4, Oddesund, 7790 Thyholm. Tlf Hunde må medtages på værelser - beliggende 12 km fra klubhus. Vandrehjem: Struer Vandrehjem Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer. Tlf Familierum med eget bad og toilet. Hunde må ikke medtages på værelser - beliggende 2 km fra klubhus. Privat værelsesudlejning: Else Ernst Kløvenhøj 5, Ølby, 7600 Struer. Tlf Udlejning af enkelt- og dobbeltværelser - beliggende 1 km fra klubhus. Feriehusudlejning: Udlejningsbureauet Limfjorden Fiskergade 1, 7600 Struer. Tlf Campingpladser: Bremdal Camping Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer. Tlf Udlejning af hytter og campingvogne - beliggende 2 km fra klubhus. Skovly Camping Gl. Landevej, Toftum Bjerge, Humlum, 7600 Struer. Tlf Udlejning af hytter og campingvogne - beliggende 10 km fra klubhus. Mejdal Camping Birkevej 25, 7500 Holstebro. Tlf Udlejning af hytter - beliggende 15 km fra klubhus. En situation fra sidste års Sporhunde-DM i Kreds 14-Herning. Bo Nielsen med Pa-Schacks Narco og dommer Søren Schubert. Foto: Red. Af pladsmæssige årsager vil det ikke være muligt at campere ved konkurrencepladsen. Schæferhunden 9 september

16 Herning - en sommeroplevelse hos Kreds 14 Den traditionelle Herning Open blev afholdt hos Kreds 14 den 16. og 17. juli. Under forberedelserne om fredagen fik vi så megen regn, at vi var bange for, at det hele skulle drukne i regn og pløre. En overgang var det så slemt, at vi overvejede at indføre en sidedisciplin i hundesvømning, blot for at få noget positivt ud af det dårlige vejr. De første deltagere ankom fra fredag middag, og lige så stille kom arrangementet i omdrejninger. Lørdag morgen kl var der velkomst ved vor dommer Peter Rohde,Tyskland, og prøveleder Kurt Jensen. De gav deltagerne et par gode ord med på vejen og ønskede alle en god og sportslig konkurrence. Vejret havde besluttet sig for at følge vor plan og fordelte sig fint mellem sol, overskyet og et par byger. Et rigtigt hundevejr. Der var tilmeldt 33 hold, som stillede i enten IPO eller BHP-programmet. Alle hunde kunne stille, hvilket betød, at der var en stor håndfuld hunde af andre racer end schæferhunden. Der skal stilles i mindst den sværhedsgrad, hvor der tidligere er bestået prøve. Det betød, at næsten halvdelen stillede i sværhedsgrad et. Programmet var lagt med seks hunde i gruppe B, herefter seks hunde i gruppe C og så fremdeles. Vore to dygtige figuranter Henrik Nielsen og Jan Rasmussen sikrede et fortræffeligt og ensartet figurantarbejde,som var med til at få det bedste frem i hundene. Mange af deltagerne benyttede lejligheden til en miniferie. De havde taget telt, børn og ægtefælle med, og når der ikke blev kikket på hundearbejde,var der afslapning på Kreds 14 s teltplads eller med hunden på træningspladserne. Det meste af tiden blev dog brugt i og ved det store telt på konkurrencepladsen. Ud over at se hundearbejde i høj klasse, kunne der købes al slags udstyr til hunden og forplejning til hundefører og tilskuer. Over 60 deltog i den hyggelige fællesspisning lørdag aften. Der blev serveret helstegt gris og salatbar. Ved 23-tiden begyndte trætheden at melde sig, og kun de mest hårdhudede blev oppe til efter midnat. Herning Open sluttede søndag eftermiddag med dommeren og prøvelederens rosende ord til deltagerne for høj kvalitet i hundearbejdet og god sportslig optræden. Der var tak til figuranter og Kreds 14 for et godt og hyggeligt arrangement. Herefter var der overrækkelse af præmier til de fem bedste hold og en særlig pokal til bedste B og C-arbejde. Resultater Som nummer et kom Søren Poulsen med Troldbjergs Fenzi og Jens Vinther med Crog v. Forstermore - i alt 193 point. På andenpladsen kom John Rasmussen med Yasso v. Herding Brook og Heine Jacobsen med Segerviljan s Bozak - i alt 191 point. På en delt tredjeplads kom Frank Olsen med ChaDe s Xombie og Jens Carlseng med ChaDe s Xaro - i alt 191 point. På en delt tredjeplads kom Jean Rytter med Limba v. Greifenring og Jesper Klinge med Daneskjolds Uzi - i alt 191 point. På femtepladsen kom Jens Carlseng med ChaDe s Tammi og Bettina Carlseng med ChaDe s Onik - i alt 190 point. Bedste B-program blev gennemført af Dennis Rohde med Atenagårdens Yari med 97 point, og bedste C-program blev gennemført af Heine Jacobsen med Segervil- En af de deltagende hunde har fået et godt greb i figurant Jan Rasmussen. Et flot svæv i flugtspring med apportering. Fra afslutningsceremonien og uddeling af præmier. Et kig ud over de mange deltagende hold. 16 Schæferhunden 9 september 2005

17 Open jan s Bozak med 98 point. Et stor tillykke med de flotte placeringer. Alle point og placeringer kan ses på vor hjemmeside Kreds 14 vil gerne sige tak til alle deltagere, dommere, figuranter, hjælpere og andet godtfolk, som har tilbragt weekenden hos Kreds 14. Også en tak til vore sponsorer Dog Sport, Erlands Hundeartikler, SMC biler og Canone Dogfood,som har fået økonomien til at hænge sammen.vi håber at se alle igen samt en masse andre hundefolk, som vil have en hyggelig weekend i hundens tegn. Med venlig hilsen Ole Høyer PRK - Kreds 14-Herning En af de lokale deltagere - Niels Bay med Mock s Dunga. Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag lukket, tirsdagfredag , lørdag , søndag-helligdage LUKKET Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT og KLIN Leverandør til Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde ApS»Skelgården«, Sallevvej Havdrup Tlf Fax Hjemmeside: kenjan.dk Løbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5 mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele er sammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm (længde x højde). Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelse og gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig. Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mm døråbning. Løbegården kan samles i utallige kombinationer. Overliggere, spær og trådholdere alt efter behov. Specielle mål og ønsker udføres. Ring eller skriv til: MetalicaFyn ApS Glasvænget Vissenbjerg Telefon Fax LØBEGÅRD Løbegården, der passer til alle hunderacer Uendelige kombinationsmuligheder Standardmoduler Ingen rust varmegalvanisering Prisbillig Schæferhunden 9 september

18 Nordiske mesterskaber for politihunde i Holstebro Simba har godt fat i Søren Bjæverskovs hel-beskyttelsesdragt. Læg mærke til pistolen i Sørens højre hånd. Tekst og fotos: Lotte Albret Wissing I dagene juni var det Danmarks tur til at afholde de Nordiske mesterskaber for politiets patrulje- og narkotikahunde. Konkurrencen blev afviklet i Holstebro, og der var meget interessant hundearbejde at kigge på - også en del anderledes end det, vi er vant til i Schæferhundeklubben. Og den individuelle Nordiske Mester i patruljehundeklassen blev såmænd ikke mindre end danske Jørgen Weinkouff Petersen, politihundefører og medlem af Kreds 11-Randers, med Hajens Laban. Deltagerne kom alle fra politiet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og hvert land stillede med et hold på tre patruljehunde og en narkotikahund, samt reserver. Torsdag og fredag var der sporsøg, feltsøg, personsøg og rondering på programmet. Disse discipliner var dog lukket for almindeligt publikum. Figuranter fra Schæferhundeklubben Men lørdag den 4. juni var der lydighed og forsvarsarbejde på Holstebro Stadion, hvor alle var velkomne til at komme og kigge på. Og det var hyggeligt at møde flere af Schæferhundeklubbens medlemmer, der havde fundet vejen forbi, heraf et par af vore brugsprøvedommere. Arrangementet var også brugsmæssigt interessant for os i Schæferhundeklubben, fordi to af vore dygtige figuranter, Henrik Nielsen og Kent Thing - begge fra Kreds 59-Grindsted - var blevet inviteret til at figurere lørdag eftermiddag. Og Søren Bjæverskov, som selv er politihundefører og velkendt medlem af Schæferhundeklubben, var figurant i fuld beskyttelsesdragt. Kompliceret pointsystem Vejret var mildest talt rædselsfuldt - det var gråt, trist og regnede det meste af dagen. Men tilskuerne kunne sidde i tørvejr på den overdækkede tribune og nyde de 12 deltagende patruljehunde, hvoraf de fleste var schæferhunde, og deres førere. Om formiddagen var der lydighed, og om eftermiddagen stod den på forsvarsarbejde - eller angreb, som politiet kalder denne disciplin. Ekvipagerne kom ind skiftevis en fra hvert land, og der var spænding om resultatet til det sidste pga. et meget indviklet pointsystem. Bedømmelsen sker efter en 10 point karakterskala efter hver enkelt øvelse, og de afgivne points ganges med et forudbestemt koefficienttal for den pågældende øvelse. På den måde vægtes nogle øvelser højere end andre. Der er en dommer og en assistent fra hvert deltagende land. Anderledes øvelser end i Schæferhundeklubben Selve konkurrenceprogrammet er baseret på svensk politis mønstringsøvelser iblandet momenter og detaljer fra de øvrige deltagende lande - fra Danmark især PH s program (Politihundeforeningen). En af de øvelser, vi ikke kender i Schæferhundeklubben - og måske også gerne vil være fri for - er Halsgivning på kommando. Hunden sidder på plads, og hundeføreren beordrer den til at give hals på kommando. Halsgivningen skal foregå i mindst 10 sek. og afsluttes med en ny kommando. For at opnå point kræves mindst 3 glam. En anderledes øvelse er også Frem-adsendelse med indkald. Hunden skal på kommando i hurtig gangart flytte sig mindst 10 m frem foran den gående hundefører, men samtidigt holde kontakt - den må altså ikke bare styrte af sted. Hunden kaldes tilbage på plads, mens hundeføreren fortsætter sin gang fremad, og den skal løbe hurtigt ind, men må ikke løbe bag hundeføreren. For en udenforstående som undertegnede ligner øvelsen nærmest en spadseretur. I angrebsøvelserne skal hunden, for at opnå højeste point, konstant foretage angreb, så længe figuranten bevæger sig, det vil sige flygter/forsøger at flygte og retter et angreb mod hundeføreren eller hunden. Vi skal huske, at der her er tale om højtuddannede politihunde, som bruges i aktiv tjeneste. Men når figuranten kommanderes til at stå stille og hunden til at slippe, skal den slippe.angreb på en stillestående figurant medfører automatisk diskvalifikation. I modprøven med stokkeslag må hunden ikke slippe figuranten, før hundeføreren har afvæbnet ham. Først derefter begynder bevogtningen. Og så er der selvfølgelig øvelsen Stop af pistolbevæbnet forbryder, hvor figuranten er iført hel beskyttelsesdragt (og ligner en Michelin-mand med rugbrød under armene og mellem benene) og affyrer to skud. Igen må hunden først slippe, når figuranten er afvæbnet og våbnet sikret. Hunden er sprunget over flugtspringet og dækket af på den modsatte side, hvor den afventer kommando til tilbagespring fra hundefører Bent Stokbæk. En af de svenske dommere holder øje. Dommeren - en fra hvert deltagende land - afgiver 18 Schæferhunden 9 september 2005

19 Jørgen Weinkouff Petersen og Hajen s Laban viser indtransport af figurant Kent Thing. Det vil føre for vidt at beskrive de øvrige discipliner i konkurrencen her.men spændende var det at få mulighed for at se flot prøvearbejde på en lidt anderledes måde end sædvanligt. Og det var da opmuntrende, at Danmark vandt det individuelle mesterskab for både patruljehunde og narkotikahunde og dermed også holdmesterskabet.de ønskes held og lykke,når de skal til Norge og forsvare mesterskabet til næste år. Nordiske mestre - Jørgen og Simba Politiassistent ved Randers Politi, Jørgen Weinkouff Petersen, og Hajen s Laban - til dagligt kaldt Simba - har deltaget i Nordiske Mesterskaber for Politihunde 3 gange før i år, men det er første gang, de står som vindere af klassen for patruljehunde. Efter nogle gode resultater i de to første angrebsøvelser havde Jørgen på fornemmelsen, at sejren kunne være hjemme, men han vidste også, at den svenske vinder fra sidste år pustede ham i nakken. Desværre missede den dygtige svenske malinois-tæve tilbagespringet, og så var Jørgen og Simbas flotte sejr hjemme. Lang tids intensiv træning blev kronet med titlen Nordisk Mester. Jørgen har været medlem af Schæferhundeklubben i ca. 15 år - alle årene i Kreds 11- Randers. Familiens første schæfer blev egentlig købt som familiehund, men da Jørgen fik mulighed for at uddanne sig til tjenestehundefører i politiet, blev hunden også uddannet. Og medlemskabet af Schæferhundeklubben har gennem årene givet Jørgen mulighed for at følge med i, hvad der rører sig inden for racen. For 8 år siden døde Jørgens daværende tjenestehund. Han havde i nogen tid gået og bemærket Hulgaards Karlo - en tjenestehund med stor udstråling. Så da der blev født et kuld hvalpe efter Karlo og Hajen s Daffi hos Kennel Hajen i oktober 1997, blev lille Simba anskaffet som ny tjenestehund. Jørgen synes, at det er vigtigt at få sin nye samarbejdspartner fra 8 ugers alderen, så han kan præge den fra starten. Hans hunde har altid boet sammen med den øvrige familie, som også tæller hans kone og to børn, og Jørgen lægger stor vægt på, at tjenestehunde også kan fungere som familiehunde. Og det kan Simba i allerhøjeste grad. Han er meget tillidsfuld og venlig og god til at disponere sine ressourcer. Han leger gerne med børnene, er særdeles initiativrig og elsker at komme med bolde og alt muligt andet, når han har lyst til at aktivere sine mennesker.og så er han god til at slappe af, når han skal. Men når det gælder arbejdet, er han straks i omdrejninger og ved, når det gælder. Jørgen fortæller, at et af Simbas største fortrin er hans store evne til at koncentrere sig, når han arbejder. Og det er bestemt en evne, der også kommer Jørgen til gode til konkurrencer. Jørgen kan godt lide at gå til konkurrencer - mest i Politihundeforeningen (PH), hvor programmet ligger meget tæt op af de obligatoriske mønstringer, som alle aktive tjenestehunde skal bestå årligt. Jørgen synes, at det er spændende at se, hvor langt man kan komme med sin træning og se resultater - og så holder det hundens kunnen ved lige rent arbejdsmæssigt. Om der er nerver på? Jo da, siger Jørgen, han er da sundt nervøs - men med en godt gennemarbejdet hund ved man nogenlunde, hvor man står. Simba er en gruppe 1-tjenestehund - den højeste uddannelse for patruljehunde i politiet. Det vil sige, at han og Jørgen kan blive tilkaldt til grove forbrydelser såsom røverier, drab og voldtægtssager, hvor der kun må anvendes gruppe 1-hunde. Og med sine knap 8 år er Simba en meget dygtig og erfaren tjenestehund. Indtil videre har han givet sine gode gener videre til ca. 8 kuld hvalpe, hvorfra der går 7-8 stykker mini- Simba er rundt i politiets tjeneste. Og Jørgen er glad for, at Simbas gode egenskaber bliver sikret for fremtiden på denne måde. Her afvæbner politiassistent Hans Henrik Sørensen figurant Henrik Nielsen. Hunden må ikke slippe, før figuranten er afvæbnet. ver points efter hver øvelse. Om eftermiddagen klarede det en anelse op - og så kom de gæve dommere ud af teltet. Schæferhunden 9 september

20 mini-tema: Nordjylland En landsdel med gang i! Schæferhundeklubben er p.t. delt op i seks landsdele (LD), med et antal kredse samlet i hver. Der er mildt sagt stor forskel på aktivitetsniveauet i hver landsdel, for mange medlemmer vælger at lægge kræfterne på kredsniveau og ser landsdelene som et unødvendigt og energikrævende mellemled. Men i Landsdel 6 - Jylland Nord - forsøger man i stedet at puste liv i aktiviteter, der kan samle medlemmerne i dette område. Dette mini-tema handler om forskellige initiativer og personer, der på hver deres måde arbejder for at højne sammenholdet i deres krog af Schæferhundeklubben - Nordjylland. Fordi samarbejde mellem flere kredse i samme egn kan komme flere medlemmer til gode. Red. Beg. B og B/C-match i Hjørring 28. maj var datoen, vi havde valgt til dette arrangement. Ikke en dato, der passede alle, men der er mange arrangementer i Schæferhundeklubben, og så må man foretage et valg. Arrangementet lige i denne form er nyt, selv om ideen med lokale konkurrencer har en lang tradition også heroppe i LD-6. Men der har været stagnation på området, og vi mener, at det er noget, vi generelt gør for lidt ud af i vores klub. Måske er det en af årsagerne til, at det ser lidt sløjt ud med medlemstallet, der er svagt vigende i modsætning til en klub som DcH (Danmarks civile Hundeførerforening. Red.), der melder om god fremgang. Hvis der var flere konkurrencer på lavt niveau, så var der en mulighed mere for både nye og gamle medlemmer at have noget at samles om, arbejde med og se frem til. Det er en af måderne, hvorpå man kan skabe en klubånd og et sammenhold i en forening. Vi ville altså forsøge her i Kreds 10-Hjørring at gribe tilbage og genoplive noget, man tidligere har kunnet samles om. Bea Thorén og Bayogi Prima afslutter apportering. Blandt de gode arrangementer, der huskes, var en B/C-match i Kreds 19-Frederikshavn. Den kørte godt gennem nogle år, men sygnede så hen. Endnu tidligere havde vi i Kreds 10 en åben match i alle programmer. Også den kørte godt en tid med god tilslutning, men det var i de store år i 80 erne, og i dag er medlemsgrundlaget noget mindre. For at sikre en god tilslutning, og for at der skulle være mulighed for deltagelse for så mange som muligt inklusive nye medlemmer, bestemte vi, at det skulle være en konkurrence både for Beg. B og B/C. Vi sendte tidligt indbydelse ud til alle kredse i LD-6,og ved en rundringning senere til BRK erne fik vi en masse positive tilkendegivelser, der gik på, at man syntes godt om ideen og også ville arbejde for tanken i hjemkredsen. Da tilmeldingsfristen var udløbet, så vi på antallet og måtte spørge os selv, om tallet var tilfredsstillende. Svaret var både og. Der var et pænt antal deltagere på 32, der startede. Hovedparten deltog i B/C-afdelingen, og det var i og for sig et fint antal. Der var nok til at fylde en dag ud, en dag som gik fra kl. 10 til kl. 16, så hvis der havde været mange flere,var det blevet nødvendigt med en ekstra dommer. Altså et tilfredsstillende antal deltagere, men vi kunne godt have ønsket en bredere opbakning. Det viste sig nemlig, at alle hundene kom fra 3 kredse: 81- Løkken/Vrå, 54-Brønderslev og 10- Hjørring og dertil en enkelt hund fra DcH-Støvring. Selv om det havde givet os lidt flere problemer, havde vi gerne set nogle hunde fra de øvrige kredse. Hvad var grunden til, at de udeblev, når der ellers fra starten lød til, at der var god opbakning om ideen? Er der efterhånden Jørgen Væhrens klar til apportering med Triumphs Utara. for lidt tradition i vores klub for at konkurrere på et jævnere plan? Blev der fyret nok op under medlemmerne rundt i kredsene af BRK ere og træningsledere? Vi ved det ikke, men vi synes stadig, at ideen er god, og vil forsøge at gentage spøgen næste år. Skulle nogen have gode ideer eller forslag til forbedringer,er vi meget modtagelige,og vi håber selvfølgelig på god opbakning, som helst skal starte længe før arrangementsdagen. Selve dagen forløb på bedste vis, ikke mindst takket være et grundigt forarbejde af vores BRK er Ole Skov Mortensen, som allerede under arbejdet med DM i 2003 havde vist, at han havde tag på endog store arrangementer. Vejret var perfekt og blev først hen mod slutningen virkelig varmt, så det passede 20 Schæferhunden 9 september 2005

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus (S)-Metopren forhindrer loppelarver og loppeæg i at udvikle sig til nye lopper INDHOLD Fipronil

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Schæferhunden størrelse og bedømmelse

Schæferhunden størrelse og bedømmelse Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhunden størrelse og bedømmelse Schæferhundens standard, som er

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Forspil. Sofiero den første dag.

Forspil. Sofiero den første dag. SOFIERO 2005. - iinntteerrnnaattiioonnaall hhuunnddeeddeebbuutt. Forspil. Ikke fordi det har meget med skønhedskonkurrence at gøre men altså, vi var lige til hyrdehundekursus hos Ditte og Christian ugen

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub FORMANDSBERETNING 2015 Bestyrelsen Der har igen i år været et fint samarbejde i bestyrelsen. 8 møder er det blevet til. Det har igen været et godt år for kreds 56, vi har

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Forord Første halvdel af 2007 er fortid og vi har taget hul på andet halvår. Vi kan se tilbage på en lang række positive oplevelser, herunder vel tilrettelagte landsdelsskuer

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2-2010

Nyhedsbrev juni 2-2010 Nyhedsbrev juni 2-2010 Kære medlemmer Allerførst en STOR, STOR TAK til alle de flittige medlemmer, der hjalp til ved sommerskuet d. 26.6. Det er et stort arbejde at stable et sådant arrangement på benene,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Opdrætterseminar 2010 Avlspartnersammensætning Målsætning Værktøjer og forudsætninger Valg og fravalg Hvad man ikke skal gøre Hvad man kan gøre Hvad vi vil foreslå at man gør Hvad I vil få ud af at gøre

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar.

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar. Dagsorden avlsrådsmøde d. 1 juli 2016 kl. 16:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby (med på telefon), Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. Leif Jørgensen gik kl.

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den.

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den. Opdraget Foranlediget af artikel fremsendt af formanden for kreds 32, Ringkøbing Gordon Steffensen, som blandt andet omhandler emnet, bedømmelser, dommere og krav mv. inden for vores prøvesystem er denne

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater.

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater. GB, Kap. 2 E, side 1 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Der kan ansøges om afholdelse af babyklasse fra 8 uger

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig

Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Om forskellige SOFUS'er for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig Safety-SOFUS Jeg synes det er meget væsentligt at afværge ulykker og at bevare et godt helbred på min arbejdsplads. Vi kalder det

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Tysk pinscher - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Den ældste af pinscher-racerne, den tyske pinscher, var tæt på at forsvinde helt i 1960 erne, men blev reddet takket være et målrettet og

Læs mere

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016.

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Dag 1 Så kom de Danske Masters løftere godt fra start, da første mand på podiet tirsdag eftermiddag, Steen Wissing vandt sølv i totalen i masters 4 med 4 mand

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013 Nyt fra formanden - Vivi Gilsager Ved repræsentantskabs mødet i marts, valgte klubben et nyt BHR, hele rådet var fuld af energi og vilje til at gå i gang med arbejdet. Desværre er formanden for rådet (Per

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

HVALPEKØB. Lidt om avl

HVALPEKØB. Lidt om avl Friis Lara Lidt om avl Vil man begynde at opdrætte schæferhunde, er der nogle ting, som man bør være opmærksom på. Det er meget vigtigt at avle på en tæve, hvor sundheden er i orden. En avlstæve bør være

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Lidt om avl og indavl (4) Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber.

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere