ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO ÅRSOVERSIGT ÅRSBERETNING Regnskabsberetning Ledelsesberetning Særlige risici Ledelsesstruktur Aktionærinformation Fremtiden LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER TIL KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET AO-AFDELINGER OPLYSNING OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV Forsidefoto: "Dusk" (tusmørke) udført af kunstneren Jens Flemming Sørensen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

4 KORT OM AO Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed med aktiviteter inden for: VVS (ventilation, varme og sanitet) VA (vand og afløb) samt industri El Værktøj MARKEDET Markedet for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, VA- og El-produkter, som udgør ca. 40% af omkostningerne ved et byggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i et professionelt samt et gør det selv-marked med følgende segmenter: et for nybyggeri og et for service. Gennem et landsdækkende lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage effektive og hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kommuner, værker, offentlige institutioner samt industrien. AO skaber på denne måde værdiforøgelse i kæden mellem producent og slutbruger. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Baltikum. Gør det selv-markedet betjenes gennem AO s datterselskab, SEKO-electric a/s, med et teknisk sortiment, der omfatter el og vvs. Koncernen omfatter følgende selskaber og udenlandske filialer: Alle datterselskaber er 100% ejet af Brødrene A & O Johansen A/S. Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark AO Invest A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark P. C. Christensen Eftf. A/S Håndværkervej 4-6 DK-4652 Hårlev Danmark SEKO-electric a/s Nordholmen DK-2650 Hvidovre Danmark Vaga Tehnika Kadaka tee EE-0026 T Estlan Moderselskab Datterselskaber 4 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

5 Mere end 90% af koncernens omsætning relaterede sig i 2001 til Danmark. AO koncernen beskæftigede i alt 520 medarbejdere i år MÅL OG STRATEGI Det er AO s mål, i samarbejde med kunder og leverandører, at styrke sin position på markedet for tekniske installationsmaterialer og konstant udvikle forretningsområdet i overensstemmelse med de samfundsmæssige og teknologiske krav. Nærhed til kunderne prioriteres højt. Gennem lokale servicecentre med et højt service- og informationsniveau samt effektive og brugervenlige ITsystemer opnås en direkte og personlig kontakt til kunderne. Grundlaget for AO s konkurrencedygtighed er de ressourcer og den viden, som AO besidder, og AO-MAVAB, filial til Brødrene A & O Johansen A/S Danmark Åvägen S Tågarp Sverige Eesti OÜ 72 B allinn d VVS NET A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark E-byg.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark El-torvet.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark som løbende videreudvikles, herunder koncepter som Den "Intelligente" Servicevogn, Atlantisudstillinger, AO-Online samt kraftcentre med et teknisk sortiment bestående af VVS-, VA- og Elprodukter samt Værktøj. AO anser medarbejderne som sin vigtigste ressource. Gennem fortsat uddannelse tilpasser de sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. AO er aktionær i EUDIM BV (European Distributors of Installation Material) og NORDIM A/S (Nordic Distributors of Installation Material), som er etablerede netværk af tilsvarende grossister i Europa. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. MILJØCERTIFIKAT Siden 1999 har koncernens moderselskab, Brødrene A & O Johansen A/S i Albertslund, været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO Afdelingerne Vaga Teknik og Aquex i Vejle blev certificeret efter samme standard i I 2001 kunne virksomheden genanvende mere end 60% af sin samlede affaldsmængde, og dermed opfyldte AO det vigtigste mål i selskabets miljøpolitik. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

6 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) Nettoomsætning 932,5) 1.022,7) 1.110,3) 1.323,8) 1.512,7) Bruttoavance 239,0) 261,5) 276,9) 326,1) 376,1) Omkostninger (195,0) (216,0) (231,8) (296,8) (331,6) Resultat af primær drift 44,0) 45,5) 45,1) 29,9) 45,5) Finansielle poster, netto 12,2) 10,9) 11,3) 6,3) 5,6) Ordinært resultat før skat 56,2) 56,4) 56,4) 36,2) 51,1) Skat af ordinært resultat *** (17,3) (21,6) (17,8) (13,8) (17,2) Ordinært resultat efter skat 38,9) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Ekstraordinære poster, netto (1,3) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Skat af ekstraordinære poster 0,6) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Årets resultat 38,2) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Samlede aktiver *** 472,3) 534,1) 567,7) 809,5) 752,4) Aktiekapital 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) Egenkapital *** 297,0) 307,5) 336,1) 347,8) 369,3) Antal medarbejdere 371) 393) 416) 485) 520) Nøgletal Bruttoavance i % 25,6) 25,6) 24,9) 24,6) 24,9) Omkostningsgrad 20,9) 21,1) 20,9) 22,4) 21,9) Overskudsgrad 4,7) 4,4) 4,1) 2,3) 3,0) Afkastningsgrad 9,3) 8,5) 7,9) 3,7) 6,0) Egenkapitalforrentning 13,5) 11,5) 12,0) 6,6) 9,5) Soliditetsgrad 62,9) 57,6) 59,2) 43,0) 49,1) Indre værdi * 521) 539) 590) 610) 648) Børskurs ultimo året ** 736) 400) 420) 385) 350) Price earning 11,0) 6,6) 6,2) 9,8) 5,9) Udbytte pr. 100 kr. aktie* 15,0) 18,0) 20,0) 20,0) 22,0) Indtjening pr. 100 kr. aktie* 67) 61) 68) 39) 59) * Nøgletal er reguleret for fondsaktieemissionen i 1997 for at opnå sammenlignelighed. ** Aktiekurserne er de på Københavns Fondsbørs noterede kurser, der er justeret til et sammenligneligt grundlag med hensyntagen til fondsaktiemissionen i *** Korrigeret for at opnå sammenlignelighed i forbindelse med ændret anvendt regnskabspraksis i Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

7 ÅRSBERETNING REGNSKABSBERETNING Regnskabsåret 2001 forløb tilfredsstillende for AO-koncernen. Koncernens omsætning steg med 14,3% til mio. kr. Resultat af primær drift blev 45,5 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 52,7%. Resultat før skat blev 51,1 mio. kr. mod 36,2 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 41,2%. Omsætning og resultat ligger på niveau med forventningerne på ca. 55 mio. kr., som udtrykt i beretningen for år 2000 samt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår Resultatet efter skat udgør et overskud på 33,9 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. året før. Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Koncernens bruttoavance blev realiseret med 376,1 mio. kr. mod 326,1 mio. kr. året før. Bruttoavanceprocenten steg med 0,3. De samlede omkostninger steg med 11,7% til 331,6 mio. kr. fra 296,8 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til det større aktivitetsniveau med en personaletilgang på 35 medarbejdere, øgede afskrivninger samt stigning i tab på debitorer. Koncernens aktiver udgjorde 752,4 mio. kr. mod 809,5 mio. kr. ultimo 2000, hvilket er et fald på 57,1 mio. kr., svarende til 7,1%. Reduktionen skyldes primært en reduceret kredittid til debitorer. Koncernens likviditet blev påvirket positivt af driften med 77,2 mio. kr. Investeringerne i 2001 udgør 21,6 mio. kr. Årets samlede nettolikviditetsvirkning er positiv med 44,2 mio. kr. Koncernens egenkapital udgør ved årets udgang 369,3 mio. kr. mod 347,8 mio. kr. året før, svarende til en soliditet på 49,1%. LEDELSESBERETNING Danske aktiviteter: År 2001 var præget af nytænkning og vækst. De store investeringer, som blev gennemført i år 2000, bar frugt. Byggeriets samarbejdsformer er under hastig Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

8 forandring. Faggrænser ændres, og vvs- og elinstallatørernes foreninger er gået sammen om dannelsen af en fælles organisation, TEKNIQ. Koncernen blev den første danske grossist, der udbød et komplet tekniq-sortiment bestående af VVS-, El- og VA-produkter (vand og afløb) samt Værktøj. På det professionelle tekniq-marked, som steg med ca. 2%, øgede AO sin omsætning med 14%. Koncernen realiserede dermed en stigning i markedsandelen og styrkede sin position på det danske marked. Det i år 2000 nyopførte servicecenter i Albertslund, hvor AO markedsfører et komplet tekniq-sortiment, blev en stor succes. Omsætningen og antallet af besøgende kunder oversteg forventningerne. Med udgangspunkt i dette koncept blev der etableret nye centre i egne bygninger i AO-Næstved og AO-Odense, hvor de eksisterende afdelinger blev flyttet og sammenlagt. AO- Helsingør åbnede ligeledes med et tekniq-sortiment efter ombygning af de eksisterende lokaler. I 2002 vil der blive etableret flere tekniq-centre. Det første blev åbnet i AO-Hillerød den 24. januar I fortsættelse af den intelligente vvs-servicebil blev en gas-servicebil introduceret i efteråret Konceptet er udarbejdet i samarbejde med DONG og de regionale naturgasselskaber og indebærer et færdigt system til stregkodebaseret registrering ved servicering af gasinstallationer. Systemet sikrer, at alle relevante data i forbindelse med serviceeftersynet scannes, og ingen målinger og tjek glemmes. Når serviceeftersynet er afsluttet, udprintes en servicerapport til forbrugeren, data til fakturering overføres til installatøren, og en elektronisk rapport om eftersynet overføres til gasselskabet. Vareforbruget registreres hos AO, der genopfylder bilen med materialer. Med baggrund i den ny teleteknologi blev en landsdækkende kundeserviceafdeling med åbningstider fra til etableret i Albertslund. Kunderne kan i denne periode telefonisk komme i kontakt med AO, bestille varer, forespørge på priser og kontooplysninger. Dette tiltag, som giver en hurtig og effektiv adgang til AO s servicekoncepter, blev godt modtaget af kundekredsen. AO har endvidere etableret AO-Online, hvor kunderne døgnet rundt har mulighed for at afgive elektroniske ordrer. Interessen for elektronisk ordreafgivelse er øget, og omsætningen på AO- Online blev fordoblet i løbet af året. Forretningsområderne VVS, VA og Industri, herunder Vaga og Aquex, samt Værktøj øgede såvel omsætning som resultat og går styrket ind i det nye år. P. C. Christensens Eftf. A/S, der henvender sig til de professionelle el-installatører, realiserede en mindre omsætningsvækst med et pænt resultat i betragtning af de mange udviklingstiltag. For at øge servicen er det besluttet at fusionere P. C. Christensens Eftf. A/S med Brødrene A & O Johansen A/S med virkning fra 1. januar Gør det selv-markedet var i 2001 præget af hård konkurrence og faldende priser med lave dækningsgrader til følge. SEKO-electric a/s, med hovedsæde på Avedøre Holme i Hvidovre, betjener gør det selv-markedet på el-området. Som noget nyt introducerede SEKO i 2. halvår et vvs-sortiment, således at kunderne nu kun behøver at handle et sted. Der stilles store forventninger til det nye koncept. Det er vedtaget at opføre en hal på godt m 2 til det komplette tekniq-sortiment. Resultatet for året blev util- 8 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

9 fredsstillende, dog med et mindre overskud. For det kommende år forventes omsætnings- og resultatvækst. Markedspladserne VVS NET A/S og Eltorvet.com A/S, der er datterselskaber af E.byg.com A/S, har arbejdet under vanskelige betingelser i det afvigte år. De økonomiske resultater var negative, men i overensstemmelse med det budgetlagte. For VVS NET A/S vedkommende arbejdes der i det kommende år på en udvidelse af aktionærkredsen, mens konceptet i El-torvet.com A/S er under revurdering. I datterselskabet AO Invest A/S blev den ene ejendom i Odense afhændet. Der blev investeret i indretning af den nye ejendom i Odense, og ombygningen af Næstved-ejendommen blev tilendebragt. Resultatet er i overensstemmelse med det budgetlagte, og for det kommende år forventes et resultat på niveau med Udlandet: Markedet i Skåne udviklede sig positivt. I februar åbnede den svenske filial en ny afdeling i egne lokaler i Malmø. Centeret, der har et VVS- og VA-sortiment, er blevet godt modtaget i kundekredsen. I løbet af året skiftede filialen navn til AO-MAVAB. Den samlede omsætning i Skåne blev realiseret over budgettet, men med et negativt og dermed utilfredsstillende resultat. Der budgetlægges med et positivt resultat for det kommende år. I Estland udviklede markedet sig positivt. Det estiske datterselskab, Vaga Tehnika Eesti OÜ, udvidede sit sortiment og realiserede en pæn omsætningsvækst med et tilfredsstillende resultat over det budgetlagte. For det kommende år forventes fortsat vækst og resultatfremgang. SÆRLIGE RISICI Finansielle risici begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er faldet fra 306,8 mio. kr. i 2000 til 262,2 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 2,1 mio. kr. Kreditrisiko: Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. LEDELSESSTRUKTUR I forbindelse med direktionsændringen i efteråret 2001, hvor Erik Hoffmann-Petersen forlod firmaet, indtrådte Henrik Krag i selskabets direktion. På den ordinære generalforsamling udtræder Jens Johansen af selskabets bestyrelse for at indtræde i direktionen. Selskabets direktion vil herefter bestå af: Niels A. Johansen, administrerende direktør med ansvar for økonomi, IT, logistik og personale. Henrik Krag, afsætningsdirektør med ansvar for VVS, VA, Værktøj og El til det professionelle marked. Jens Johansen, udviklingsdirektør med ansvar for koncernens forretningsudvikling. Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

10 Finanskalender for 2002: 19. februar 2002: Årsregnskabsmeddelelse for marts 2002: Generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 23. august 2002: Aflæggelse af koncernens halvårsrapport. AKTIONÆRINFORMATION Udbytte: Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Ejerforhold: Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: Evoleska Holding AG Lønmodtagernes Dyrtidsfond Nordea/Unidanmark-gruppen. Fondsbørsmeddelelser i 2001: 23. februar 2001: Årsregnskabsmeddelelse marts 2001: Meddelelse om, hvornår halvårsrapport aflægges. 23. marts 2001: Ordinær generalforsamling. 24. august 2001: Halvårsrapport september 2001: Direktionsændring i Brødrene A & O Johansen A/S. 29. november 2002: Aflæggelse af koncernens kvartalsrapport for 3. kvartal (Selskabet agter at aflægge kvartalsrapporter fra og med 3. kvartal 2002). Forslag til generalforsamling: 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2003 at erhverve egne aktier inden for 10% af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10%. 2. Vedtægter På generalforsamlingen vil bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S stille forslag om ændring af følgende paragraffer i selskabets vedtægter: a) I 1, 2. afsnit, tilføjes binavnene P. C. Christensens Eftf. A/S og AO-MAVAB A/S, og tre eksisterende binavne slettes. b) I 3, 20. afsnit, forlænges bemyndigelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets præferenceaktiekapital med indtil DKK ,- nye aktier frem til den 31. december c) I 5 ændres teksten således, at mortifikation af stamaktiebreve følger de til enhver tid gældende regler herom. 10 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

11 d) I 10 ændres teksten for at lette den praktiske gennemførelse af vedtægtsændringer. Quorum-bestemmelsen foreslås således ophævet. e) I 12 ophæves afsnit 4 for at undgå, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem afgår i sin funktionsperiode. 3. Bestyrelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Michael Kjær (født 1956) - administrerende direktør i F GROUP A/S og medlem af bestyrelserne for Nissan Motor Danmark A/S, Attila Sport A/S, PAR- KEN Sport & Entertainment A/S, Driftsselskabet Idrætsparken A/S og Dansk Handel & Service vælges til selskabets bestyrelse til afløsning af Jens Johansen, som herefter indtræder i selskabets direktion. f) I 14, afsnit 1, ændres teksten således, at det bliver muligt for bestyrelsen at ansætte en direktion på indtil fem medlemmer. 4. Overskudsdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr. 994 og kursregulering af tilknyttede virksomheder tkr. (775) og reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr og overførsel fra forrige år tkr i alt til disposition tkr anvendt som følger: Udbytte, 22% af tkr tkr Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr Overført til næste år tkr I alt tkr FREMTIDEN I år 2002 forventer AO et svagt fald i den samlede danske byggeaktivitet. Det private boligbyggeri forventes at være uændret, dog med en stigning i det støttede boligbyggeri. Erhvervsbyggeriet og industriens investeringer vil være faldende. Aktiviteterne inden for reparation og vedligeholdelse forventes sammen med anlægsinvesteringerne at stagnere. Det samlede marked for tekniske installationsmaterialer, inklusive prisstigninger, forventes at ligge uændret under forudsætning af det nuværende renteniveau. I Skåne forventes et mindre marked, mens markedet i Estland forventes at være uændret. På trods af ovennævnte markedsforudsætninger forventes i kraft af de gennemførte og planlagte tiltag samt det vedtagne investeringsprogram på ca. 40 mio. kr. en fortsat vækst i omsætningen i 2002 og et forbedret resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

12

13

14 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til overskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 19. februar 2002 DIREKTIONEN Niels A. Johansen Henrik Krag BESTYRELSEN Ivan Heine Hermansen Lise Eisbo Carsten Jensen Niels A. Johansen Henning Dyremose Michael Ring Jens O. Johansen REVISIONSPÅTEGNING Jan Werner Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncern- og årsregnskab for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S. DEN UDFØRTE REVISION Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at koncern- og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat Albertslund, den 19. februar 2002 Kurt Gimsing, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Charlotte Enkebølle Nielsen, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Teddy Wivel, statsaut. revisor Ernst & Young 14 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncern- og årsregnskabet for Brødrene A & O Johansen A/S for 2001 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Brødrene A & O Johansen A/S samt dattervirksomheder, hvori Brødrene A & O Johansen A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden) opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for virksomheder tilgået ved køb eller fusion eller for frasolgte virksomheder. Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) aktiveres under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter en individuel vurdering, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt under koncernresultat og koncernegenkapital. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang. Andre eksterne udgifter Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til distribution, administration, reklame- og udstillingsomkostninger m.v. herunder omkostninger ved drift af faste ejendomme. Andre driftsindtægter og -udgifter Andre driftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og udgifter, kasserabatter samt realiserede og urealiserede kursgevin- ster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Resultat i dattervirksomheder I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud før skat efter regulering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat udgiftsføres under skat af årets resultat. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultat-opgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Bygninger: Installationer: Indretning af lejede lokaler: Driftsmateriel og inventar: 33 år 10 år Max 10 år Max 15 år Kriteriet for straksafskrivning på småanskaffelser følger de skattemæssige regler. Tab/avance ved salg/udrangering af anlægsaktiver medtages i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital tilpasset koncernens regnskabspraksis med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivning på koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalens reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Andre værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris eller til en eventuel lavere værdi på balancedagen. Egne aktier Egne aktier optages uden værdi. Anskaffelsessummen nedskrives over egenkapitalen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Varebeholdninger Varebeholdninger optages til anskaffelsespris, der beregnes på grundlag af gennemsnitspriser. For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer omfatter obligationer, der er optaget til anskaffelsesprisen eller børskurs på balancedagen, såfremt denne er lavere. Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. Gæld Gæld optages til nominel værdi. Skat Brødrene A & O Johansen A/S er sambeskattet med enkelte af de helejede danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Resultatopgørelsen Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalinger indgår i finansielle indtægter og udgifter på betalingstidspunktet. Balancen Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. I moderselskabet indregnes aktuel skat for de sambeskattede selskaber. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når skatteforpligtelsen forventes udløst som aktuel skat. Udskudt skat er i årsregnskabet afsat med 30%. VALUTAOMREGNING Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Udenlandske dattervirksomheder betragtes som selvstændige enheder. Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner til gennemsnitlige kurser, mens balanceposterne omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser indregnes direkte i egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til dattervirksomhedens egenkapital, indregnes direkte i egenkapitalen. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter anvendes alene til sikring af aktiver eller forpligtelser og indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen medtages pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra købstidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder medtages frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som nettoomsætning med fradrag for driftsudgifter og reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af værdipapirer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene påtænkes bibeholdt i en årrække, og skatten herpå efter gældende skatteregler bortfalder 3 år efter anskaffelsestidspunktet for kapitalandelen. I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater og fradragsposter. 16 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

17 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER (Alle beløb er i hele kr.) Moderselskab Koncern 2000) 2001) Note: 2001) 2000) ) Nettoomsætning ) ) ( ) ( ) 1 Vareforbrug ( ) ( ) ) Bruttoavance ) ) 0) 0) 2 Andre driftsindtægter 1.101) 563) ) Bruttoresultat ) ) ( ) ( ) 3 Andre eksterne udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) 4 Personaleudgifter ( ) ( ) (22.101) (25.630) 5 Afskrivninger (34.028) (29.543) (2.210) (5.258) Andre driftsudgifter (5.721) (2.330) ( ) ( ) Driftsudgifter i alt ( ) ( ) ) Resultat af primær drift ) ) ) Resultat før skat i dattervirksomheder 0) 0) ) 6 Finansielle indtægter ) ) (11.273) (15.158) 7 Finansielle udgifter (15.599) (11.797) ) Ordinært resultat før skat ) ) (13.815) (17.260) 8 Skat af ordinært resultat (17.260) (13.815) ) Årets resultat ) ) Minoritetsaktionærernes andel af 0) 0) dattervirksomheders resultat 0) 43) ) Koncernens andel af årets resultat ) ) Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Moderselskab Koncern Note: Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Egne aktier Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos dattervirksomheder Tilgodehavende selskabsskat og udskudt skat Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Moderselskab Koncern Note: Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den 0 0 indre værdis metode Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser Udskudt skat Langfristet gæld Realkreditinstitutter Kortfristet gæld 0 0 Kortfristet del af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Udbytte tidligere år Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Noter uden henvisning Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 2001) 2000) Driftens likviditetsvirkning Resultat af primær drift )) Finansielle poster, netto )) Ordinært resultat før skat ) ) Afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver 5.194) 6.430) Materielle anlægsaktiver ) ) ) ) Omsætningsformue: Ændring tilgodehavender fra salg ) (26.410) Ændring andre tilgodehavender (1.398) 1.630) Ændring varebeholdninger (623) (10.518) Ændring leverandørgæld (25.775) ) Ændring anden kortfristet gæld (2.465) 3.807) (15.187) (24.348) Betalt selskabsskat (10.872) (18.542) Finansiering fra driften ) ) Investeringernes likviditetsvirkning Grunde og bygninger (5.137) (72.860) Indretning af lejede lokaler (767) (624) Driftsmateriel og inventar (14.905) (35.423) Køb af dattervirksomheder* (746) (82.184) (21.555) ( ) Finansieringens likviditetsvirkning Afdrag på langfristet gæld (285) (273)) Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier (10.406) (10.390) Valutakursregulering af tilknyttede selskaber (775) (419)) (11.466) (11.082) Årets likviditetsvirkning ) ( ) Likvider: Primo 5.004) 1.405) Ultimo 3.011) 1.993) 5.004) (3.599) Bankgæld: Primo ) ) Ultimo ) (46.198) ) ) Likviditetsdisponering (44.205) ) *Aktiver og passiver i de tilkøbte virksomheder er ikke oplyst særskilt, idet posterne ikke vurderes at være væsentlige for forståelsen af koncernens pengestrømsopgørelse. 20 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 70 28 00 00 Fax 70 28 01 01 CVR-nr. 58 21 06 17 side 1/16 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2003 I 2003 blev AO s omsætning på 1.510 mio. kr. mod 1.430 mio. kr. i 2002. Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 2002. Nettoresultat steg med 33 %

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere