ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO ÅRSOVERSIGT ÅRSBERETNING Regnskabsberetning Ledelsesberetning Særlige risici Ledelsesstruktur Aktionærinformation Fremtiden LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER TIL KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET AO-AFDELINGER OPLYSNING OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV Forsidefoto: "Dusk" (tusmørke) udført af kunstneren Jens Flemming Sørensen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

4 KORT OM AO Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed med aktiviteter inden for: VVS (ventilation, varme og sanitet) VA (vand og afløb) samt industri El Værktøj MARKEDET Markedet for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, VA- og El-produkter, som udgør ca. 40% af omkostningerne ved et byggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i et professionelt samt et gør det selv-marked med følgende segmenter: et for nybyggeri og et for service. Gennem et landsdækkende lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage effektive og hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kommuner, værker, offentlige institutioner samt industrien. AO skaber på denne måde værdiforøgelse i kæden mellem producent og slutbruger. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Baltikum. Gør det selv-markedet betjenes gennem AO s datterselskab, SEKO-electric a/s, med et teknisk sortiment, der omfatter el og vvs. Koncernen omfatter følgende selskaber og udenlandske filialer: Alle datterselskaber er 100% ejet af Brødrene A & O Johansen A/S. Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark AO Invest A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark P. C. Christensen Eftf. A/S Håndværkervej 4-6 DK-4652 Hårlev Danmark SEKO-electric a/s Nordholmen DK-2650 Hvidovre Danmark Vaga Tehnika Kadaka tee EE-0026 T Estlan Moderselskab Datterselskaber 4 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

5 Mere end 90% af koncernens omsætning relaterede sig i 2001 til Danmark. AO koncernen beskæftigede i alt 520 medarbejdere i år MÅL OG STRATEGI Det er AO s mål, i samarbejde med kunder og leverandører, at styrke sin position på markedet for tekniske installationsmaterialer og konstant udvikle forretningsområdet i overensstemmelse med de samfundsmæssige og teknologiske krav. Nærhed til kunderne prioriteres højt. Gennem lokale servicecentre med et højt service- og informationsniveau samt effektive og brugervenlige ITsystemer opnås en direkte og personlig kontakt til kunderne. Grundlaget for AO s konkurrencedygtighed er de ressourcer og den viden, som AO besidder, og AO-MAVAB, filial til Brødrene A & O Johansen A/S Danmark Åvägen S Tågarp Sverige Eesti OÜ 72 B allinn d VVS NET A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark E-byg.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark El-torvet.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark som løbende videreudvikles, herunder koncepter som Den "Intelligente" Servicevogn, Atlantisudstillinger, AO-Online samt kraftcentre med et teknisk sortiment bestående af VVS-, VA- og Elprodukter samt Værktøj. AO anser medarbejderne som sin vigtigste ressource. Gennem fortsat uddannelse tilpasser de sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. AO er aktionær i EUDIM BV (European Distributors of Installation Material) og NORDIM A/S (Nordic Distributors of Installation Material), som er etablerede netværk af tilsvarende grossister i Europa. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. MILJØCERTIFIKAT Siden 1999 har koncernens moderselskab, Brødrene A & O Johansen A/S i Albertslund, været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO Afdelingerne Vaga Teknik og Aquex i Vejle blev certificeret efter samme standard i I 2001 kunne virksomheden genanvende mere end 60% af sin samlede affaldsmængde, og dermed opfyldte AO det vigtigste mål i selskabets miljøpolitik. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

6 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) Nettoomsætning 932,5) 1.022,7) 1.110,3) 1.323,8) 1.512,7) Bruttoavance 239,0) 261,5) 276,9) 326,1) 376,1) Omkostninger (195,0) (216,0) (231,8) (296,8) (331,6) Resultat af primær drift 44,0) 45,5) 45,1) 29,9) 45,5) Finansielle poster, netto 12,2) 10,9) 11,3) 6,3) 5,6) Ordinært resultat før skat 56,2) 56,4) 56,4) 36,2) 51,1) Skat af ordinært resultat *** (17,3) (21,6) (17,8) (13,8) (17,2) Ordinært resultat efter skat 38,9) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Ekstraordinære poster, netto (1,3) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Skat af ekstraordinære poster 0,6) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Årets resultat 38,2) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Samlede aktiver *** 472,3) 534,1) 567,7) 809,5) 752,4) Aktiekapital 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) Egenkapital *** 297,0) 307,5) 336,1) 347,8) 369,3) Antal medarbejdere 371) 393) 416) 485) 520) Nøgletal Bruttoavance i % 25,6) 25,6) 24,9) 24,6) 24,9) Omkostningsgrad 20,9) 21,1) 20,9) 22,4) 21,9) Overskudsgrad 4,7) 4,4) 4,1) 2,3) 3,0) Afkastningsgrad 9,3) 8,5) 7,9) 3,7) 6,0) Egenkapitalforrentning 13,5) 11,5) 12,0) 6,6) 9,5) Soliditetsgrad 62,9) 57,6) 59,2) 43,0) 49,1) Indre værdi * 521) 539) 590) 610) 648) Børskurs ultimo året ** 736) 400) 420) 385) 350) Price earning 11,0) 6,6) 6,2) 9,8) 5,9) Udbytte pr. 100 kr. aktie* 15,0) 18,0) 20,0) 20,0) 22,0) Indtjening pr. 100 kr. aktie* 67) 61) 68) 39) 59) * Nøgletal er reguleret for fondsaktieemissionen i 1997 for at opnå sammenlignelighed. ** Aktiekurserne er de på Københavns Fondsbørs noterede kurser, der er justeret til et sammenligneligt grundlag med hensyntagen til fondsaktiemissionen i *** Korrigeret for at opnå sammenlignelighed i forbindelse med ændret anvendt regnskabspraksis i Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

7 ÅRSBERETNING REGNSKABSBERETNING Regnskabsåret 2001 forløb tilfredsstillende for AO-koncernen. Koncernens omsætning steg med 14,3% til mio. kr. Resultat af primær drift blev 45,5 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 52,7%. Resultat før skat blev 51,1 mio. kr. mod 36,2 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 41,2%. Omsætning og resultat ligger på niveau med forventningerne på ca. 55 mio. kr., som udtrykt i beretningen for år 2000 samt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår Resultatet efter skat udgør et overskud på 33,9 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. året før. Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Koncernens bruttoavance blev realiseret med 376,1 mio. kr. mod 326,1 mio. kr. året før. Bruttoavanceprocenten steg med 0,3. De samlede omkostninger steg med 11,7% til 331,6 mio. kr. fra 296,8 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til det større aktivitetsniveau med en personaletilgang på 35 medarbejdere, øgede afskrivninger samt stigning i tab på debitorer. Koncernens aktiver udgjorde 752,4 mio. kr. mod 809,5 mio. kr. ultimo 2000, hvilket er et fald på 57,1 mio. kr., svarende til 7,1%. Reduktionen skyldes primært en reduceret kredittid til debitorer. Koncernens likviditet blev påvirket positivt af driften med 77,2 mio. kr. Investeringerne i 2001 udgør 21,6 mio. kr. Årets samlede nettolikviditetsvirkning er positiv med 44,2 mio. kr. Koncernens egenkapital udgør ved årets udgang 369,3 mio. kr. mod 347,8 mio. kr. året før, svarende til en soliditet på 49,1%. LEDELSESBERETNING Danske aktiviteter: År 2001 var præget af nytænkning og vækst. De store investeringer, som blev gennemført i år 2000, bar frugt. Byggeriets samarbejdsformer er under hastig Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

8 forandring. Faggrænser ændres, og vvs- og elinstallatørernes foreninger er gået sammen om dannelsen af en fælles organisation, TEKNIQ. Koncernen blev den første danske grossist, der udbød et komplet tekniq-sortiment bestående af VVS-, El- og VA-produkter (vand og afløb) samt Værktøj. På det professionelle tekniq-marked, som steg med ca. 2%, øgede AO sin omsætning med 14%. Koncernen realiserede dermed en stigning i markedsandelen og styrkede sin position på det danske marked. Det i år 2000 nyopførte servicecenter i Albertslund, hvor AO markedsfører et komplet tekniq-sortiment, blev en stor succes. Omsætningen og antallet af besøgende kunder oversteg forventningerne. Med udgangspunkt i dette koncept blev der etableret nye centre i egne bygninger i AO-Næstved og AO-Odense, hvor de eksisterende afdelinger blev flyttet og sammenlagt. AO- Helsingør åbnede ligeledes med et tekniq-sortiment efter ombygning af de eksisterende lokaler. I 2002 vil der blive etableret flere tekniq-centre. Det første blev åbnet i AO-Hillerød den 24. januar I fortsættelse af den intelligente vvs-servicebil blev en gas-servicebil introduceret i efteråret Konceptet er udarbejdet i samarbejde med DONG og de regionale naturgasselskaber og indebærer et færdigt system til stregkodebaseret registrering ved servicering af gasinstallationer. Systemet sikrer, at alle relevante data i forbindelse med serviceeftersynet scannes, og ingen målinger og tjek glemmes. Når serviceeftersynet er afsluttet, udprintes en servicerapport til forbrugeren, data til fakturering overføres til installatøren, og en elektronisk rapport om eftersynet overføres til gasselskabet. Vareforbruget registreres hos AO, der genopfylder bilen med materialer. Med baggrund i den ny teleteknologi blev en landsdækkende kundeserviceafdeling med åbningstider fra til etableret i Albertslund. Kunderne kan i denne periode telefonisk komme i kontakt med AO, bestille varer, forespørge på priser og kontooplysninger. Dette tiltag, som giver en hurtig og effektiv adgang til AO s servicekoncepter, blev godt modtaget af kundekredsen. AO har endvidere etableret AO-Online, hvor kunderne døgnet rundt har mulighed for at afgive elektroniske ordrer. Interessen for elektronisk ordreafgivelse er øget, og omsætningen på AO- Online blev fordoblet i løbet af året. Forretningsområderne VVS, VA og Industri, herunder Vaga og Aquex, samt Værktøj øgede såvel omsætning som resultat og går styrket ind i det nye år. P. C. Christensens Eftf. A/S, der henvender sig til de professionelle el-installatører, realiserede en mindre omsætningsvækst med et pænt resultat i betragtning af de mange udviklingstiltag. For at øge servicen er det besluttet at fusionere P. C. Christensens Eftf. A/S med Brødrene A & O Johansen A/S med virkning fra 1. januar Gør det selv-markedet var i 2001 præget af hård konkurrence og faldende priser med lave dækningsgrader til følge. SEKO-electric a/s, med hovedsæde på Avedøre Holme i Hvidovre, betjener gør det selv-markedet på el-området. Som noget nyt introducerede SEKO i 2. halvår et vvs-sortiment, således at kunderne nu kun behøver at handle et sted. Der stilles store forventninger til det nye koncept. Det er vedtaget at opføre en hal på godt m 2 til det komplette tekniq-sortiment. Resultatet for året blev util- 8 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

9 fredsstillende, dog med et mindre overskud. For det kommende år forventes omsætnings- og resultatvækst. Markedspladserne VVS NET A/S og Eltorvet.com A/S, der er datterselskaber af E.byg.com A/S, har arbejdet under vanskelige betingelser i det afvigte år. De økonomiske resultater var negative, men i overensstemmelse med det budgetlagte. For VVS NET A/S vedkommende arbejdes der i det kommende år på en udvidelse af aktionærkredsen, mens konceptet i El-torvet.com A/S er under revurdering. I datterselskabet AO Invest A/S blev den ene ejendom i Odense afhændet. Der blev investeret i indretning af den nye ejendom i Odense, og ombygningen af Næstved-ejendommen blev tilendebragt. Resultatet er i overensstemmelse med det budgetlagte, og for det kommende år forventes et resultat på niveau med Udlandet: Markedet i Skåne udviklede sig positivt. I februar åbnede den svenske filial en ny afdeling i egne lokaler i Malmø. Centeret, der har et VVS- og VA-sortiment, er blevet godt modtaget i kundekredsen. I løbet af året skiftede filialen navn til AO-MAVAB. Den samlede omsætning i Skåne blev realiseret over budgettet, men med et negativt og dermed utilfredsstillende resultat. Der budgetlægges med et positivt resultat for det kommende år. I Estland udviklede markedet sig positivt. Det estiske datterselskab, Vaga Tehnika Eesti OÜ, udvidede sit sortiment og realiserede en pæn omsætningsvækst med et tilfredsstillende resultat over det budgetlagte. For det kommende år forventes fortsat vækst og resultatfremgang. SÆRLIGE RISICI Finansielle risici begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er faldet fra 306,8 mio. kr. i 2000 til 262,2 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 2,1 mio. kr. Kreditrisiko: Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. LEDELSESSTRUKTUR I forbindelse med direktionsændringen i efteråret 2001, hvor Erik Hoffmann-Petersen forlod firmaet, indtrådte Henrik Krag i selskabets direktion. På den ordinære generalforsamling udtræder Jens Johansen af selskabets bestyrelse for at indtræde i direktionen. Selskabets direktion vil herefter bestå af: Niels A. Johansen, administrerende direktør med ansvar for økonomi, IT, logistik og personale. Henrik Krag, afsætningsdirektør med ansvar for VVS, VA, Værktøj og El til det professionelle marked. Jens Johansen, udviklingsdirektør med ansvar for koncernens forretningsudvikling. Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

10 Finanskalender for 2002: 19. februar 2002: Årsregnskabsmeddelelse for marts 2002: Generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 23. august 2002: Aflæggelse af koncernens halvårsrapport. AKTIONÆRINFORMATION Udbytte: Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Ejerforhold: Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: Evoleska Holding AG Lønmodtagernes Dyrtidsfond Nordea/Unidanmark-gruppen. Fondsbørsmeddelelser i 2001: 23. februar 2001: Årsregnskabsmeddelelse marts 2001: Meddelelse om, hvornår halvårsrapport aflægges. 23. marts 2001: Ordinær generalforsamling. 24. august 2001: Halvårsrapport september 2001: Direktionsændring i Brødrene A & O Johansen A/S. 29. november 2002: Aflæggelse af koncernens kvartalsrapport for 3. kvartal (Selskabet agter at aflægge kvartalsrapporter fra og med 3. kvartal 2002). Forslag til generalforsamling: 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2003 at erhverve egne aktier inden for 10% af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10%. 2. Vedtægter På generalforsamlingen vil bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S stille forslag om ændring af følgende paragraffer i selskabets vedtægter: a) I 1, 2. afsnit, tilføjes binavnene P. C. Christensens Eftf. A/S og AO-MAVAB A/S, og tre eksisterende binavne slettes. b) I 3, 20. afsnit, forlænges bemyndigelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets præferenceaktiekapital med indtil DKK ,- nye aktier frem til den 31. december c) I 5 ændres teksten således, at mortifikation af stamaktiebreve følger de til enhver tid gældende regler herom. 10 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

11 d) I 10 ændres teksten for at lette den praktiske gennemførelse af vedtægtsændringer. Quorum-bestemmelsen foreslås således ophævet. e) I 12 ophæves afsnit 4 for at undgå, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem afgår i sin funktionsperiode. 3. Bestyrelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Michael Kjær (født 1956) - administrerende direktør i F GROUP A/S og medlem af bestyrelserne for Nissan Motor Danmark A/S, Attila Sport A/S, PAR- KEN Sport & Entertainment A/S, Driftsselskabet Idrætsparken A/S og Dansk Handel & Service vælges til selskabets bestyrelse til afløsning af Jens Johansen, som herefter indtræder i selskabets direktion. f) I 14, afsnit 1, ændres teksten således, at det bliver muligt for bestyrelsen at ansætte en direktion på indtil fem medlemmer. 4. Overskudsdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr. 994 og kursregulering af tilknyttede virksomheder tkr. (775) og reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr og overførsel fra forrige år tkr i alt til disposition tkr anvendt som følger: Udbytte, 22% af tkr tkr Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr Overført til næste år tkr I alt tkr FREMTIDEN I år 2002 forventer AO et svagt fald i den samlede danske byggeaktivitet. Det private boligbyggeri forventes at være uændret, dog med en stigning i det støttede boligbyggeri. Erhvervsbyggeriet og industriens investeringer vil være faldende. Aktiviteterne inden for reparation og vedligeholdelse forventes sammen med anlægsinvesteringerne at stagnere. Det samlede marked for tekniske installationsmaterialer, inklusive prisstigninger, forventes at ligge uændret under forudsætning af det nuværende renteniveau. I Skåne forventes et mindre marked, mens markedet i Estland forventes at være uændret. På trods af ovennævnte markedsforudsætninger forventes i kraft af de gennemførte og planlagte tiltag samt det vedtagne investeringsprogram på ca. 40 mio. kr. en fortsat vækst i omsætningen i 2002 og et forbedret resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

12

13

14 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til overskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 19. februar 2002 DIREKTIONEN Niels A. Johansen Henrik Krag BESTYRELSEN Ivan Heine Hermansen Lise Eisbo Carsten Jensen Niels A. Johansen Henning Dyremose Michael Ring Jens O. Johansen REVISIONSPÅTEGNING Jan Werner Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncern- og årsregnskab for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S. DEN UDFØRTE REVISION Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at koncern- og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat Albertslund, den 19. februar 2002 Kurt Gimsing, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Charlotte Enkebølle Nielsen, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Teddy Wivel, statsaut. revisor Ernst & Young 14 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncern- og årsregnskabet for Brødrene A & O Johansen A/S for 2001 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Brødrene A & O Johansen A/S samt dattervirksomheder, hvori Brødrene A & O Johansen A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden) opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for virksomheder tilgået ved køb eller fusion eller for frasolgte virksomheder. Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) aktiveres under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter en individuel vurdering, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt under koncernresultat og koncernegenkapital. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang. Andre eksterne udgifter Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til distribution, administration, reklame- og udstillingsomkostninger m.v. herunder omkostninger ved drift af faste ejendomme. Andre driftsindtægter og -udgifter Andre driftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og udgifter, kasserabatter samt realiserede og urealiserede kursgevin- ster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Resultat i dattervirksomheder I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud før skat efter regulering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat udgiftsføres under skat af årets resultat. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultat-opgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Bygninger: Installationer: Indretning af lejede lokaler: Driftsmateriel og inventar: 33 år 10 år Max 10 år Max 15 år Kriteriet for straksafskrivning på småanskaffelser følger de skattemæssige regler. Tab/avance ved salg/udrangering af anlægsaktiver medtages i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital tilpasset koncernens regnskabspraksis med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivning på koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalens reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Andre værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris eller til en eventuel lavere værdi på balancedagen. Egne aktier Egne aktier optages uden værdi. Anskaffelsessummen nedskrives over egenkapitalen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Varebeholdninger Varebeholdninger optages til anskaffelsespris, der beregnes på grundlag af gennemsnitspriser. For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer omfatter obligationer, der er optaget til anskaffelsesprisen eller børskurs på balancedagen, såfremt denne er lavere. Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. Gæld Gæld optages til nominel værdi. Skat Brødrene A & O Johansen A/S er sambeskattet med enkelte af de helejede danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Resultatopgørelsen Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalinger indgår i finansielle indtægter og udgifter på betalingstidspunktet. Balancen Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. I moderselskabet indregnes aktuel skat for de sambeskattede selskaber. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når skatteforpligtelsen forventes udløst som aktuel skat. Udskudt skat er i årsregnskabet afsat med 30%. VALUTAOMREGNING Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Udenlandske dattervirksomheder betragtes som selvstændige enheder. Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner til gennemsnitlige kurser, mens balanceposterne omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser indregnes direkte i egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til dattervirksomhedens egenkapital, indregnes direkte i egenkapitalen. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter anvendes alene til sikring af aktiver eller forpligtelser og indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen medtages pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra købstidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder medtages frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som nettoomsætning med fradrag for driftsudgifter og reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af værdipapirer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene påtænkes bibeholdt i en årrække, og skatten herpå efter gældende skatteregler bortfalder 3 år efter anskaffelsestidspunktet for kapitalandelen. I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater og fradragsposter. 16 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

17 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER (Alle beløb er i hele kr.) Moderselskab Koncern 2000) 2001) Note: 2001) 2000) ) Nettoomsætning ) ) ( ) ( ) 1 Vareforbrug ( ) ( ) ) Bruttoavance ) ) 0) 0) 2 Andre driftsindtægter 1.101) 563) ) Bruttoresultat ) ) ( ) ( ) 3 Andre eksterne udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) 4 Personaleudgifter ( ) ( ) (22.101) (25.630) 5 Afskrivninger (34.028) (29.543) (2.210) (5.258) Andre driftsudgifter (5.721) (2.330) ( ) ( ) Driftsudgifter i alt ( ) ( ) ) Resultat af primær drift ) ) ) Resultat før skat i dattervirksomheder 0) 0) ) 6 Finansielle indtægter ) ) (11.273) (15.158) 7 Finansielle udgifter (15.599) (11.797) ) Ordinært resultat før skat ) ) (13.815) (17.260) 8 Skat af ordinært resultat (17.260) (13.815) ) Årets resultat ) ) Minoritetsaktionærernes andel af 0) 0) dattervirksomheders resultat 0) 43) ) Koncernens andel af årets resultat ) ) Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Moderselskab Koncern Note: Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Egne aktier Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos dattervirksomheder Tilgodehavende selskabsskat og udskudt skat Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Moderselskab Koncern Note: Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den 0 0 indre værdis metode Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser Udskudt skat Langfristet gæld Realkreditinstitutter Kortfristet gæld 0 0 Kortfristet del af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Udbytte tidligere år Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Noter uden henvisning Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 2001) 2000) Driftens likviditetsvirkning Resultat af primær drift )) Finansielle poster, netto )) Ordinært resultat før skat ) ) Afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver 5.194) 6.430) Materielle anlægsaktiver ) ) ) ) Omsætningsformue: Ændring tilgodehavender fra salg ) (26.410) Ændring andre tilgodehavender (1.398) 1.630) Ændring varebeholdninger (623) (10.518) Ændring leverandørgæld (25.775) ) Ændring anden kortfristet gæld (2.465) 3.807) (15.187) (24.348) Betalt selskabsskat (10.872) (18.542) Finansiering fra driften ) ) Investeringernes likviditetsvirkning Grunde og bygninger (5.137) (72.860) Indretning af lejede lokaler (767) (624) Driftsmateriel og inventar (14.905) (35.423) Køb af dattervirksomheder* (746) (82.184) (21.555) ( ) Finansieringens likviditetsvirkning Afdrag på langfristet gæld (285) (273)) Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier (10.406) (10.390) Valutakursregulering af tilknyttede selskaber (775) (419)) (11.466) (11.082) Årets likviditetsvirkning ) ( ) Likvider: Primo 5.004) 1.405) Ultimo 3.011) 1.993) 5.004) (3.599) Bankgæld: Primo ) ) Ultimo ) (46.198) ) ) Likviditetsdisponering (44.205) ) *Aktiver og passiver i de tilkøbte virksomheder er ikke oplyst særskilt, idet posterne ikke vurderes at være væsentlige for forståelsen af koncernens pengestrømsopgørelse. 20 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere