ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO ÅRSOVERSIGT ÅRSBERETNING Regnskabsberetning Ledelsesberetning Særlige risici Ledelsesstruktur Aktionærinformation Fremtiden LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER TIL KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET AO-AFDELINGER OPLYSNING OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV Forsidefoto: "Dusk" (tusmørke) udført af kunstneren Jens Flemming Sørensen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

4 KORT OM AO Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed med aktiviteter inden for: VVS (ventilation, varme og sanitet) VA (vand og afløb) samt industri El Værktøj MARKEDET Markedet for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, VA- og El-produkter, som udgør ca. 40% af omkostningerne ved et byggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i et professionelt samt et gør det selv-marked med følgende segmenter: et for nybyggeri og et for service. Gennem et landsdækkende lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage effektive og hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kommuner, værker, offentlige institutioner samt industrien. AO skaber på denne måde værdiforøgelse i kæden mellem producent og slutbruger. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Baltikum. Gør det selv-markedet betjenes gennem AO s datterselskab, SEKO-electric a/s, med et teknisk sortiment, der omfatter el og vvs. Koncernen omfatter følgende selskaber og udenlandske filialer: Alle datterselskaber er 100% ejet af Brødrene A & O Johansen A/S. Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark AO Invest A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund Danmark P. C. Christensen Eftf. A/S Håndværkervej 4-6 DK-4652 Hårlev Danmark SEKO-electric a/s Nordholmen DK-2650 Hvidovre Danmark Vaga Tehnika Kadaka tee EE-0026 T Estlan Moderselskab Datterselskaber 4 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

5 Mere end 90% af koncernens omsætning relaterede sig i 2001 til Danmark. AO koncernen beskæftigede i alt 520 medarbejdere i år MÅL OG STRATEGI Det er AO s mål, i samarbejde med kunder og leverandører, at styrke sin position på markedet for tekniske installationsmaterialer og konstant udvikle forretningsområdet i overensstemmelse med de samfundsmæssige og teknologiske krav. Nærhed til kunderne prioriteres højt. Gennem lokale servicecentre med et højt service- og informationsniveau samt effektive og brugervenlige ITsystemer opnås en direkte og personlig kontakt til kunderne. Grundlaget for AO s konkurrencedygtighed er de ressourcer og den viden, som AO besidder, og AO-MAVAB, filial til Brødrene A & O Johansen A/S Danmark Åvägen S Tågarp Sverige Eesti OÜ 72 B allinn d VVS NET A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark E-byg.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark El-torvet.com A/S Rungsted Havn DK-2960 Rungsted Kyst Danmark som løbende videreudvikles, herunder koncepter som Den "Intelligente" Servicevogn, Atlantisudstillinger, AO-Online samt kraftcentre med et teknisk sortiment bestående af VVS-, VA- og Elprodukter samt Værktøj. AO anser medarbejderne som sin vigtigste ressource. Gennem fortsat uddannelse tilpasser de sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. AO er aktionær i EUDIM BV (European Distributors of Installation Material) og NORDIM A/S (Nordic Distributors of Installation Material), som er etablerede netværk af tilsvarende grossister i Europa. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. MILJØCERTIFIKAT Siden 1999 har koncernens moderselskab, Brødrene A & O Johansen A/S i Albertslund, været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO Afdelingerne Vaga Teknik og Aquex i Vejle blev certificeret efter samme standard i I 2001 kunne virksomheden genanvende mere end 60% af sin samlede affaldsmængde, og dermed opfyldte AO det vigtigste mål i selskabets miljøpolitik. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

6 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) Nettoomsætning 932,5) 1.022,7) 1.110,3) 1.323,8) 1.512,7) Bruttoavance 239,0) 261,5) 276,9) 326,1) 376,1) Omkostninger (195,0) (216,0) (231,8) (296,8) (331,6) Resultat af primær drift 44,0) 45,5) 45,1) 29,9) 45,5) Finansielle poster, netto 12,2) 10,9) 11,3) 6,3) 5,6) Ordinært resultat før skat 56,2) 56,4) 56,4) 36,2) 51,1) Skat af ordinært resultat *** (17,3) (21,6) (17,8) (13,8) (17,2) Ordinært resultat efter skat 38,9) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Ekstraordinære poster, netto (1,3) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Skat af ekstraordinære poster 0,6) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) Årets resultat 38,2) 34,8) 38,6) 22,4) 33,9) Samlede aktiver *** 472,3) 534,1) 567,7) 809,5) 752,4) Aktiekapital 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) Egenkapital *** 297,0) 307,5) 336,1) 347,8) 369,3) Antal medarbejdere 371) 393) 416) 485) 520) Nøgletal Bruttoavance i % 25,6) 25,6) 24,9) 24,6) 24,9) Omkostningsgrad 20,9) 21,1) 20,9) 22,4) 21,9) Overskudsgrad 4,7) 4,4) 4,1) 2,3) 3,0) Afkastningsgrad 9,3) 8,5) 7,9) 3,7) 6,0) Egenkapitalforrentning 13,5) 11,5) 12,0) 6,6) 9,5) Soliditetsgrad 62,9) 57,6) 59,2) 43,0) 49,1) Indre værdi * 521) 539) 590) 610) 648) Børskurs ultimo året ** 736) 400) 420) 385) 350) Price earning 11,0) 6,6) 6,2) 9,8) 5,9) Udbytte pr. 100 kr. aktie* 15,0) 18,0) 20,0) 20,0) 22,0) Indtjening pr. 100 kr. aktie* 67) 61) 68) 39) 59) * Nøgletal er reguleret for fondsaktieemissionen i 1997 for at opnå sammenlignelighed. ** Aktiekurserne er de på Københavns Fondsbørs noterede kurser, der er justeret til et sammenligneligt grundlag med hensyntagen til fondsaktiemissionen i *** Korrigeret for at opnå sammenlignelighed i forbindelse med ændret anvendt regnskabspraksis i Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

7 ÅRSBERETNING REGNSKABSBERETNING Regnskabsåret 2001 forløb tilfredsstillende for AO-koncernen. Koncernens omsætning steg med 14,3% til mio. kr. Resultat af primær drift blev 45,5 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 52,7%. Resultat før skat blev 51,1 mio. kr. mod 36,2 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 41,2%. Omsætning og resultat ligger på niveau med forventningerne på ca. 55 mio. kr., som udtrykt i beretningen for år 2000 samt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår Resultatet efter skat udgør et overskud på 33,9 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. året før. Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Koncernens bruttoavance blev realiseret med 376,1 mio. kr. mod 326,1 mio. kr. året før. Bruttoavanceprocenten steg med 0,3. De samlede omkostninger steg med 11,7% til 331,6 mio. kr. fra 296,8 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til det større aktivitetsniveau med en personaletilgang på 35 medarbejdere, øgede afskrivninger samt stigning i tab på debitorer. Koncernens aktiver udgjorde 752,4 mio. kr. mod 809,5 mio. kr. ultimo 2000, hvilket er et fald på 57,1 mio. kr., svarende til 7,1%. Reduktionen skyldes primært en reduceret kredittid til debitorer. Koncernens likviditet blev påvirket positivt af driften med 77,2 mio. kr. Investeringerne i 2001 udgør 21,6 mio. kr. Årets samlede nettolikviditetsvirkning er positiv med 44,2 mio. kr. Koncernens egenkapital udgør ved årets udgang 369,3 mio. kr. mod 347,8 mio. kr. året før, svarende til en soliditet på 49,1%. LEDELSESBERETNING Danske aktiviteter: År 2001 var præget af nytænkning og vækst. De store investeringer, som blev gennemført i år 2000, bar frugt. Byggeriets samarbejdsformer er under hastig Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

8 forandring. Faggrænser ændres, og vvs- og elinstallatørernes foreninger er gået sammen om dannelsen af en fælles organisation, TEKNIQ. Koncernen blev den første danske grossist, der udbød et komplet tekniq-sortiment bestående af VVS-, El- og VA-produkter (vand og afløb) samt Værktøj. På det professionelle tekniq-marked, som steg med ca. 2%, øgede AO sin omsætning med 14%. Koncernen realiserede dermed en stigning i markedsandelen og styrkede sin position på det danske marked. Det i år 2000 nyopførte servicecenter i Albertslund, hvor AO markedsfører et komplet tekniq-sortiment, blev en stor succes. Omsætningen og antallet af besøgende kunder oversteg forventningerne. Med udgangspunkt i dette koncept blev der etableret nye centre i egne bygninger i AO-Næstved og AO-Odense, hvor de eksisterende afdelinger blev flyttet og sammenlagt. AO- Helsingør åbnede ligeledes med et tekniq-sortiment efter ombygning af de eksisterende lokaler. I 2002 vil der blive etableret flere tekniq-centre. Det første blev åbnet i AO-Hillerød den 24. januar I fortsættelse af den intelligente vvs-servicebil blev en gas-servicebil introduceret i efteråret Konceptet er udarbejdet i samarbejde med DONG og de regionale naturgasselskaber og indebærer et færdigt system til stregkodebaseret registrering ved servicering af gasinstallationer. Systemet sikrer, at alle relevante data i forbindelse med serviceeftersynet scannes, og ingen målinger og tjek glemmes. Når serviceeftersynet er afsluttet, udprintes en servicerapport til forbrugeren, data til fakturering overføres til installatøren, og en elektronisk rapport om eftersynet overføres til gasselskabet. Vareforbruget registreres hos AO, der genopfylder bilen med materialer. Med baggrund i den ny teleteknologi blev en landsdækkende kundeserviceafdeling med åbningstider fra til etableret i Albertslund. Kunderne kan i denne periode telefonisk komme i kontakt med AO, bestille varer, forespørge på priser og kontooplysninger. Dette tiltag, som giver en hurtig og effektiv adgang til AO s servicekoncepter, blev godt modtaget af kundekredsen. AO har endvidere etableret AO-Online, hvor kunderne døgnet rundt har mulighed for at afgive elektroniske ordrer. Interessen for elektronisk ordreafgivelse er øget, og omsætningen på AO- Online blev fordoblet i løbet af året. Forretningsområderne VVS, VA og Industri, herunder Vaga og Aquex, samt Værktøj øgede såvel omsætning som resultat og går styrket ind i det nye år. P. C. Christensens Eftf. A/S, der henvender sig til de professionelle el-installatører, realiserede en mindre omsætningsvækst med et pænt resultat i betragtning af de mange udviklingstiltag. For at øge servicen er det besluttet at fusionere P. C. Christensens Eftf. A/S med Brødrene A & O Johansen A/S med virkning fra 1. januar Gør det selv-markedet var i 2001 præget af hård konkurrence og faldende priser med lave dækningsgrader til følge. SEKO-electric a/s, med hovedsæde på Avedøre Holme i Hvidovre, betjener gør det selv-markedet på el-området. Som noget nyt introducerede SEKO i 2. halvår et vvs-sortiment, således at kunderne nu kun behøver at handle et sted. Der stilles store forventninger til det nye koncept. Det er vedtaget at opføre en hal på godt m 2 til det komplette tekniq-sortiment. Resultatet for året blev util- 8 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

9 fredsstillende, dog med et mindre overskud. For det kommende år forventes omsætnings- og resultatvækst. Markedspladserne VVS NET A/S og Eltorvet.com A/S, der er datterselskaber af E.byg.com A/S, har arbejdet under vanskelige betingelser i det afvigte år. De økonomiske resultater var negative, men i overensstemmelse med det budgetlagte. For VVS NET A/S vedkommende arbejdes der i det kommende år på en udvidelse af aktionærkredsen, mens konceptet i El-torvet.com A/S er under revurdering. I datterselskabet AO Invest A/S blev den ene ejendom i Odense afhændet. Der blev investeret i indretning af den nye ejendom i Odense, og ombygningen af Næstved-ejendommen blev tilendebragt. Resultatet er i overensstemmelse med det budgetlagte, og for det kommende år forventes et resultat på niveau med Udlandet: Markedet i Skåne udviklede sig positivt. I februar åbnede den svenske filial en ny afdeling i egne lokaler i Malmø. Centeret, der har et VVS- og VA-sortiment, er blevet godt modtaget i kundekredsen. I løbet af året skiftede filialen navn til AO-MAVAB. Den samlede omsætning i Skåne blev realiseret over budgettet, men med et negativt og dermed utilfredsstillende resultat. Der budgetlægges med et positivt resultat for det kommende år. I Estland udviklede markedet sig positivt. Det estiske datterselskab, Vaga Tehnika Eesti OÜ, udvidede sit sortiment og realiserede en pæn omsætningsvækst med et tilfredsstillende resultat over det budgetlagte. For det kommende år forventes fortsat vækst og resultatfremgang. SÆRLIGE RISICI Finansielle risici begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er faldet fra 306,8 mio. kr. i 2000 til 262,2 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 2,1 mio. kr. Kreditrisiko: Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. LEDELSESSTRUKTUR I forbindelse med direktionsændringen i efteråret 2001, hvor Erik Hoffmann-Petersen forlod firmaet, indtrådte Henrik Krag i selskabets direktion. På den ordinære generalforsamling udtræder Jens Johansen af selskabets bestyrelse for at indtræde i direktionen. Selskabets direktion vil herefter bestå af: Niels A. Johansen, administrerende direktør med ansvar for økonomi, IT, logistik og personale. Henrik Krag, afsætningsdirektør med ansvar for VVS, VA, Værktøj og El til det professionelle marked. Jens Johansen, udviklingsdirektør med ansvar for koncernens forretningsudvikling. Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

10 Finanskalender for 2002: 19. februar 2002: Årsregnskabsmeddelelse for marts 2002: Generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 23. august 2002: Aflæggelse af koncernens halvårsrapport. AKTIONÆRINFORMATION Udbytte: Bestyrelsen foreslår udbyttet for året forhøjet til 22% mod 20% i Ejerforhold: Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: Evoleska Holding AG Lønmodtagernes Dyrtidsfond Nordea/Unidanmark-gruppen. Fondsbørsmeddelelser i 2001: 23. februar 2001: Årsregnskabsmeddelelse marts 2001: Meddelelse om, hvornår halvårsrapport aflægges. 23. marts 2001: Ordinær generalforsamling. 24. august 2001: Halvårsrapport september 2001: Direktionsændring i Brødrene A & O Johansen A/S. 29. november 2002: Aflæggelse af koncernens kvartalsrapport for 3. kvartal (Selskabet agter at aflægge kvartalsrapporter fra og med 3. kvartal 2002). Forslag til generalforsamling: 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2003 at erhverve egne aktier inden for 10% af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10%. 2. Vedtægter På generalforsamlingen vil bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S stille forslag om ændring af følgende paragraffer i selskabets vedtægter: a) I 1, 2. afsnit, tilføjes binavnene P. C. Christensens Eftf. A/S og AO-MAVAB A/S, og tre eksisterende binavne slettes. b) I 3, 20. afsnit, forlænges bemyndigelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets præferenceaktiekapital med indtil DKK ,- nye aktier frem til den 31. december c) I 5 ændres teksten således, at mortifikation af stamaktiebreve følger de til enhver tid gældende regler herom. 10 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

11 d) I 10 ændres teksten for at lette den praktiske gennemførelse af vedtægtsændringer. Quorum-bestemmelsen foreslås således ophævet. e) I 12 ophæves afsnit 4 for at undgå, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem afgår i sin funktionsperiode. 3. Bestyrelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Michael Kjær (født 1956) - administrerende direktør i F GROUP A/S og medlem af bestyrelserne for Nissan Motor Danmark A/S, Attila Sport A/S, PAR- KEN Sport & Entertainment A/S, Driftsselskabet Idrætsparken A/S og Dansk Handel & Service vælges til selskabets bestyrelse til afløsning af Jens Johansen, som herefter indtræder i selskabets direktion. f) I 14, afsnit 1, ændres teksten således, at det bliver muligt for bestyrelsen at ansætte en direktion på indtil fem medlemmer. 4. Overskudsdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr. 994 og kursregulering af tilknyttede virksomheder tkr. (775) og reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr og overførsel fra forrige år tkr i alt til disposition tkr anvendt som følger: Udbytte, 22% af tkr tkr Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr Overført til næste år tkr I alt tkr FREMTIDEN I år 2002 forventer AO et svagt fald i den samlede danske byggeaktivitet. Det private boligbyggeri forventes at være uændret, dog med en stigning i det støttede boligbyggeri. Erhvervsbyggeriet og industriens investeringer vil være faldende. Aktiviteterne inden for reparation og vedligeholdelse forventes sammen med anlægsinvesteringerne at stagnere. Det samlede marked for tekniske installationsmaterialer, inklusive prisstigninger, forventes at ligge uændret under forudsætning af det nuværende renteniveau. I Skåne forventes et mindre marked, mens markedet i Estland forventes at være uændret. På trods af ovennævnte markedsforudsætninger forventes i kraft af de gennemførte og planlagte tiltag samt det vedtagne investeringsprogram på ca. 40 mio. kr. en fortsat vækst i omsætningen i 2002 og et forbedret resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

12

13

14 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til overskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 19. februar 2002 DIREKTIONEN Niels A. Johansen Henrik Krag BESTYRELSEN Ivan Heine Hermansen Lise Eisbo Carsten Jensen Niels A. Johansen Henning Dyremose Michael Ring Jens O. Johansen REVISIONSPÅTEGNING Jan Werner Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncern- og årsregnskab for 2001 for Brødrene A & O Johansen A/S. DEN UDFØRTE REVISION Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at koncern- og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat Albertslund, den 19. februar 2002 Kurt Gimsing, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Charlotte Enkebølle Nielsen, statsaut. revisor KPMG C.Jespersen Teddy Wivel, statsaut. revisor Ernst & Young 14 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncern- og årsregnskabet for Brødrene A & O Johansen A/S for 2001 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Brødrene A & O Johansen A/S samt dattervirksomheder, hvori Brødrene A & O Johansen A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden) opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for virksomheder tilgået ved køb eller fusion eller for frasolgte virksomheder. Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) aktiveres under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter en individuel vurdering, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt under koncernresultat og koncernegenkapital. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang. Andre eksterne udgifter Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til distribution, administration, reklame- og udstillingsomkostninger m.v. herunder omkostninger ved drift af faste ejendomme. Andre driftsindtægter og -udgifter Andre driftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og udgifter, kasserabatter samt realiserede og urealiserede kursgevin- ster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Resultat i dattervirksomheder I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud før skat efter regulering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat udgiftsføres under skat af årets resultat. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultat-opgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, eller til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Bygninger: Installationer: Indretning af lejede lokaler: Driftsmateriel og inventar: 33 år 10 år Max 10 år Max 15 år Kriteriet for straksafskrivning på småanskaffelser følger de skattemæssige regler. Tab/avance ved salg/udrangering af anlægsaktiver medtages i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital tilpasset koncernens regnskabspraksis med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivning på koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalens reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Andre værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris eller til en eventuel lavere værdi på balancedagen. Egne aktier Egne aktier optages uden værdi. Anskaffelsessummen nedskrives over egenkapitalen. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Varebeholdninger Varebeholdninger optages til anskaffelsespris, der beregnes på grundlag af gennemsnitspriser. For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer omfatter obligationer, der er optaget til anskaffelsesprisen eller børskurs på balancedagen, såfremt denne er lavere. Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. Gæld Gæld optages til nominel værdi. Skat Brødrene A & O Johansen A/S er sambeskattet med enkelte af de helejede danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Resultatopgørelsen Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalinger indgår i finansielle indtægter og udgifter på betalingstidspunktet. Balancen Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. I moderselskabet indregnes aktuel skat for de sambeskattede selskaber. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når skatteforpligtelsen forventes udløst som aktuel skat. Udskudt skat er i årsregnskabet afsat med 30%. VALUTAOMREGNING Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Udenlandske dattervirksomheder betragtes som selvstændige enheder. Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner til gennemsnitlige kurser, mens balanceposterne omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser indregnes direkte i egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til dattervirksomhedens egenkapital, indregnes direkte i egenkapitalen. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter anvendes alene til sikring af aktiver eller forpligtelser og indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen medtages pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra købstidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder medtages frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som nettoomsætning med fradrag for driftsudgifter og reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af værdipapirer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene påtænkes bibeholdt i en årrække, og skatten herpå efter gældende skatteregler bortfalder 3 år efter anskaffelsestidspunktet for kapitalandelen. I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater og fradragsposter. 16 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

17 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER (Alle beløb er i hele kr.) Moderselskab Koncern 2000) 2001) Note: 2001) 2000) ) Nettoomsætning ) ) ( ) ( ) 1 Vareforbrug ( ) ( ) ) Bruttoavance ) ) 0) 0) 2 Andre driftsindtægter 1.101) 563) ) Bruttoresultat ) ) ( ) ( ) 3 Andre eksterne udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) 4 Personaleudgifter ( ) ( ) (22.101) (25.630) 5 Afskrivninger (34.028) (29.543) (2.210) (5.258) Andre driftsudgifter (5.721) (2.330) ( ) ( ) Driftsudgifter i alt ( ) ( ) ) Resultat af primær drift ) ) ) Resultat før skat i dattervirksomheder 0) 0) ) 6 Finansielle indtægter ) ) (11.273) (15.158) 7 Finansielle udgifter (15.599) (11.797) ) Ordinært resultat før skat ) ) (13.815) (17.260) 8 Skat af ordinært resultat (17.260) (13.815) ) Årets resultat ) ) Minoritetsaktionærernes andel af 0) 0) dattervirksomheders resultat 0) 43) ) Koncernens andel af årets resultat ) ) Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Moderselskab Koncern Note: Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Egne aktier Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos dattervirksomheder Tilgodehavende selskabsskat og udskudt skat Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Moderselskab Koncern Note: Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den 0 0 indre værdis metode Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser Udskudt skat Langfristet gæld Realkreditinstitutter Kortfristet gæld 0 0 Kortfristet del af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Udbytte tidligere år Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Noter uden henvisning Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 2001) 2000) Driftens likviditetsvirkning Resultat af primær drift )) Finansielle poster, netto )) Ordinært resultat før skat ) ) Afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver 5.194) 6.430) Materielle anlægsaktiver ) ) ) ) Omsætningsformue: Ændring tilgodehavender fra salg ) (26.410) Ændring andre tilgodehavender (1.398) 1.630) Ændring varebeholdninger (623) (10.518) Ændring leverandørgæld (25.775) ) Ændring anden kortfristet gæld (2.465) 3.807) (15.187) (24.348) Betalt selskabsskat (10.872) (18.542) Finansiering fra driften ) ) Investeringernes likviditetsvirkning Grunde og bygninger (5.137) (72.860) Indretning af lejede lokaler (767) (624) Driftsmateriel og inventar (14.905) (35.423) Køb af dattervirksomheder* (746) (82.184) (21.555) ( ) Finansieringens likviditetsvirkning Afdrag på langfristet gæld (285) (273)) Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier (10.406) (10.390) Valutakursregulering af tilknyttede selskaber (775) (419)) (11.466) (11.082) Årets likviditetsvirkning ) ( ) Likvider: Primo 5.004) 1.405) Ultimo 3.011) 1.993) 5.004) (3.599) Bankgæld: Primo ) ) Ultimo ) (46.198) ) ) Likviditetsdisponering (44.205) ) *Aktiver og passiver i de tilkøbte virksomheder er ikke oplyst særskilt, idet posterne ikke vurderes at være væsentlige for forståelsen af koncernens pengestrømsopgørelse. 20 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 2001

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere