Olaf Bruun Jørgensen Afdelingsleder, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Olaf Bruun Jørgensen Afdelingsleder, København"

Transkript

1 Olaf Bruun Jørgensen Afdelingsleder, København Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Gl. Køge Landevej 22, 2500 Valby Tel.: , (mob.) Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark 6. maj 2011

2 Disponering Carlsberg Målsætning Metode Analyser Amager Fælled Bykvarter Målsætning Temaområder Anbefalinger fra temaer CO 2 Footprint Barrierer Køge Kyst Energi Dagslys CO 2 -footprint FredericiaC Bright Green Harbour Sønderborg Havn Bæredygtighed på havnen hvordan? Optimering af Frank Gehry s Masterplan Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 2

3 Esbensen Rådgivende ingeniører, grundlagt i 1947 ~ 55 ansatte Kontorer i København, Århus, Sønderborg og Oslo Projekter og samarbejde i EU, Norden, Vietnam, Bangladesh og Indien Arbejdsområder: Projektering af El, VVS og ventilation Samarbejde med arkitekter fra skitseniveau til detaljeret design Integreret Energi Design Bæredygtig byplanlægning og bygningsdesign Forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med industrien, bygherrer og universiteter i ind- og udland Indeklima, certificeret specialist i Danmark Bygningsintegrerede vedvarende energisystemer Måling og overvågning Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 3

4 Helhedsorienteret CO 2 -neutral byplanlægning Økonomi Bæredygtighed Socialt Miljø Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 4

5 Overordnet metode for en CO 2 -neutral byplan 1. reducer/effektiviser 2. genbrug/udnyt vedvarende ressourcer 3. Udnyt fossil energi optimalt Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 5

6 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 6

7 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side / Side

8 Carlsberg: Vision og mål - Bæredygtighed Vision At skabe balance mellem socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling Mål CO 2 -neutral bydel i forhold til el- og varmeforbrug til bygningsdrift Forbillede for gennemtænkt arkitektonisk attraktivt design og energibevidst byggeri Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 8

9 Bæredygtig strategi En tæt og lav by Minimering af energibehov Anvendelse af VE Bæredygtig arkitektur & Integreret Energi Design Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 9

10 Metode Esbensens anbefalinger Factfinding Analyser af behov, forbrug og løsninger Gennemførelse af tema-workshops Energiforsyning Integreret energi design (metode) Vand Byggeplads og affald Udarbejdelse af virkemiddelrapporter som grundlag for arbejdet med bæredygtighed for Vores By Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 10

11 Miljømæssig bæredygtighed Målet med Vores By er, at den færdige bydel bliver en CO 2 -neutral bydel i København og derved tjener som eksempelprojekt for fremtidige bæredygtige byer. Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 11

12 Energiforsyning (Esbensens anbefalinger) El Elforsyningen i bydelen skal, når byen er fuldt udviklet, være baseret på vedvarende CO 2 -neutral energi. Det tilstræbes, at producere så meget el som muligt lokalt. Varme Varmeforsyningen skal, når byen er fuldt udviklet, være baseret på vedvarende CO 2 -neutral energi. Bydelen kan med fordel udlægges med lavtemperatur-fjernvarme. Bydelen kan med fordel udlægges med bygas, der på kort sigt primært skal bruges til køkkenbrug. På længere sigt, når gassen baseres på vedvarende energi, f.eks. biogas, kan denne udnyttes i brændselsceller Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 12

13 Skygger og Soludnyttelse hvorfor vigtigt Skyggeanalyse For at skabe liv er der behov for sol Passiv solenergi Udnyttelse af passiv solenergi er gratis og reducerer energibehovet Aktiv solenergi Er det muligt at opfylde energibehovet med VE? Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 13

14 Energiforsyning - solceller og skygger Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 14

15 Energiforsyning - solceller og skygger Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 15

16 Dagslys - hvad og hvorfor? Mest energieffektive lyskilde (reduktion af energibehov) Maksimal lyskomfort Ingen mulighed for efterfølgende at ændre dagslysforhold uden store indgreb i bygningen Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 16

17 Dagslys Forhold man skal være opmærksom på, for godt dagslys: Højde af modstående bygning Gadebredde (afstand til modstående bygning) Facadefarve (reflektans) af modstående bygning Vinduesstørrelse, -placering og -type Rumdybde og rumhøjde Ved en høj, tæt by bør der arbejdes med atrier og ovenlys, hvor det er muligt (der skal afsættes plads!) Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 17

18 Energiforsyning - Dagslys Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 18

19 Energiforsyning scenarie - eksempel Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 19

20 Bygninger og energi LavEnergiKlasse 1 byggerier (50% i forhold til gældende bygningsreglement), (boliger = 35 kwh/m²år, erhverv = 50 kwh/m²år) De næste m. yderligere 50% besparelse, (boliger = 18 kwh/m²år, erhverv = 24 kwh/m²år) Alle byggerier er superisolerede og anvender markedets bedste vinduer Alle løsninger optimeres i f. t. energiforbrug baseret på anvendelse af IED Bygningsintegreret solenergi hvor det er hensigtsmæssigt (solfangere og solceller i tag og facader) Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 20

21 Amager Fælled Bykvarter Københavns Kommune Center f. Miljø (Annette Egetoft) Proceskoordinator Konsulent Esbensen (Olaf Bruun Jørgensen) Poyry (Jørgen Abildgaard) Energi Transport Vand Affald Adfærd Planlægning Esbensen (Signe Antvorskov) COWI (Troels Andersen) GBL (Torben Gade) / Københavns Energy (Anders Trautner) COWI (Lizzie Andersen) SBI (Toke H. Christensen / Kirsten Gram-Hansen) Juul Frost (Andrew Place) Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 21

22 Målsætning Amager Fælled Bykvarter (50% af Carlsberg) Visionen om den CO 2 -neutrale bydel Amager Fælled Bykvarter skal, når det er fuldt udbygget, være en bæredygtig bydel, både i forhold til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Amager Fælled Bykvarter skal være et fyrtårn for København og omverdenen mht. bæredygtig bydele. Visionen er at anlægge en meget ambitiøs tilgang, hvor en CO 2 -neutral bydel omfatter al aktivitet i bydelen, både energiforbrug, transport forårsaget af borgere og virksomheder i området, affaldsproduktion m.m! Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 22

23 MWh/år Ambitionsniveau Målsætninger Amager Fælled Uden primær energi Uden primær energi og transport Uden primær energi, Transport og forbrugs el (Carlsberg målsætning) Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 23

24 3 Effektiv fossil Væsentligste anbefalinger Energi Minimering af energibehov (LEK1 løbende) Integreret Energi Design Bygningsdrift og husholdnings-el VE-energiforsyning Solceller Vindmøller (hav- og evt. husstandsmøller) Brændselsceller Solvarme Jordvarme Varmepumper Lavtemperaturfjernvarme 2 Udnyt vedvarende energi 1 Reducer energibehov Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 24

25 Energiforsyningsscenarier Udgangspunkt i energiforbrug ved scenarie 2012 Elbehov på ca MWh/år Varmebehov på ca MWh/år Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 25

26 Anbefalede virkemidler el-forsyning: Solceller Et af de vigtigste virkemidler i Amager Fælled Bykvarter Bygningsintegrerede primært på tagflader Velkendt og afprøvet teknologi Løbende udvikling og forbedringer => konkurrencedygtige pris kwh/m²/år under optimale forhold Kræver en sydvendt orientering og en hældning mellem grader, hvis ikke reduceres ydelsen med ca. 30% Barrierer Evt. konflikt med bygningens udtryk Planlægning er vigtigt, undgå at huse skygger for hinanden Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 26

27 Anbefalede virkemidler el-forsyning: vindmøller Størstedel af el fra havvindmøller evt. kombineret med husvindmøller Havvindmøller (3MW) kan producere 10 GWh/år Husstandsvindmøller (1,5 11 kw) kan producere fra 4-30 MWh/år Barrierer: Kan skabe støjproblemer for beboere i områder rundt vindmøller Kompliceret at forudsige lokale vindforhold Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 27

28 Anbefalede virkemidler el-forsyning: vindmøller Størstedel af el fra havvindmøller evt. kombineret med husvindmøller Havvindmøller (3MW) kan producere 10 GWh/år Husstandsvindmøller (1,5 11 kw) kan producere fra 4-30 MWh/år Barrierer: Kan skabe støjproblemer for beboere i områder rundt vindmøller Kompliceret at forudsige lokale vindforhold Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 28

29 Anbefalede virkemidler varme: solvarmeanlæg Består af solfanger, solfangerkreds og varmtvandsbeholder Solfangere placeres på tagflader Effekten er ca kwh/m² Kan levere ca. 60% af brugsvandet om året Tagets hældning bør være ºC for at kunne opnå størst effekt Færdigudviklet teknologi Barrierer Størrelsen på tilgængelige tagflader Konkurrence med solceller om den samme placering Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 29

30 Scenarie realistisk energiforsyning El Havvindmølle Solceller Varme Lavtemperatur fjernvarme Solvarme Varmepumper Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 30

31 Scenarie lokal energiproduktion El Solceller Varme Solvarme Jordvarme Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 31

32 Væsentligste anbefalinger Adfærd Borgerdeltagelse Energieffektivt hverdagsliv Imageskabelse Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 32

33 Væsentligste anbefalinger Planlægning Sikre en generel høj bebyggelsesprocent i hele bydelen (gns. 185) Sikre bymæssig robusthed gennem en fleksibel plan og bygningsmasse, der evner at optage markeds- og samfundsmæssige forandringer og ændrede behov. Planen skal i videst mulig omfang indeholde løsninger, som gennem den fysiske indretning af byen understøtter multianvendelse af bygninger og friarealer. Fortætte bebyggelsen mod kvarterets eksterne hovedtransport årer både skalamæssigt i bebyggelsen samt funktionsmæssigt i forhold til placering af transporttunge aktiviteter. Ønsket om samling af transporttunge aktiviteter ved vejanlæg, prioriteres over ønsket om fleksibel funktionsfordeling i området. Designe byrum med et klart hierarki og med hastighed og den menneskelige skala for øje, så intern trafik foregår på de bløde trafikanters præmisser, og pladser og gader proportioneres herefter. At forhold for cyklister bliver optimale med høj tilgængelighed og gode parkeringsforhold. Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 33

34 Væsentligste anbefalinger Planlægning Planen skal i videst muligt omfang sikrer et godt mikroklima med planlægning af gode sol- og skyggeforhold og læ- og vindforhold. Årstiderne synliggøres ved hjælp af grønne og blå elementer, og de grønne områder integreres overalt og i alle skaler. Vandkredsløbet synliggøres i byrummet, f.eks. gennem synlig vandrende eller som rekreativt element, hvor opsamlet regnvand anvendes. Naturlig nedsivning af regnvand muliggøres. Organisere parkering i kældre og i konstruktion. Bearbejde terræn, så parkeringskældre kan placeres højt og naturlig afvanding ved ekstrem nedbør sikres Holde jordbalancen i området på 0 Anvende en tredimensionel volumenplan i planlægningen, så gode lys og vindforhold sikres under udarbejdelsen af den fysiske plan Proportionere indendørs rum efter optimerede lys og luftforhold. Belønne for helhedstænkning i projekterne, gennem kvalitetspoint til bygherrer og belønning i forhold til f.eks. grundpris, byggeret/bebyggelsesprocent o.lign. Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 34

35 CO 2 Footprint Amager Fælled Bykvarter Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 35

36 CO 2 Footprint Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 36

37 Status og det videre arbejde Formidling af resultater (Kbh. Kom.) 7 virkemiddelrapporter (miljø) Designprincipper (Energi & Planlægning) Finansieringsmodeller Målrettet indsats mod minimering af ikke bygningsdriftsrelateret elforbrug Stor fokus på CO 2 -neutral transport Nødvendigt også at inddrage virkemidler uden for Amager Fælled Bykvarter specielt i f. t. energiforsyning Projektet er (desværre) stillet i bero Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 37

38 Sønderborg Havn Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 38

39 Vision At opføre en levende by baseret på kvalitet, visionært arkitektonisk design og bæredygtighed En CO 2 -neutral by ift. det samlede energi forbrug på havnen. Integration af front line teknologier med størst mulig brug af egnede lokale ressourcer (materialer, viden og teknologi) Foregangseksempel for ekstra ordinært gennemtænkt bæredygtig by Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 39

40 Bæredygtige indsatsområder Trafik Energi/komfort Vand Affald Materialer Betydning på masterplanniveau Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 40

41 Funktioner/bygninger planlagt opført Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 41

42 Intelligent udformning og placering Passiv og aktiv solenergiudnyttelse Dagslys Solenergi Placering af funktioner Boliger mod syd Kontorer mod nord Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 42

43 Dagslys - Fint Dagslys faktor > 2 % for arbejdspladser Jo højere dagslysfaktor jo mindre behov for kunstlys og dermed også elforbrug Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 43

44 Liv på åbne pladser? Såfremt der ønskes liv i byen, bør der minimum være en plads som er solbeskinnet hhv. morgen, middag, eftermiddag og aften Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 44

45 Skygger Kl. 9 d. 21. september Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 45

46 Skygger Kl. 12 d. 21. september Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 46

47 Skygger Kl. 15 d. 21. september Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 47

48 Liv på åbne pladser På pladsen ved DGI bygningen er der ingen sol På hovedpladsen er der lidt sol midt på dagen På pladsen ved teateret er der sol fra midt på dagen Pladserne opfylder ikke kravet Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 48

49 Udnyttelse af aktiv solenergi solceller for lidt Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 49

50 Anbefalinger Skab liv/lys på pladser i by Sikre direkte sollys forskellige steder morgen, middag og aften Optimere for passiv energiudnyttelse Solenergi Dagslys Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 50

51 WORKSHOP OG SAMARBEJDE MED GEHRY

52 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 52

53 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 53

54 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 54

55 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 55

56 Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 56

57 Skygger i byen kl. 9: Sept Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 57

58 Skygger i byen kl. 12: Sept Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 58

59 Skygger i byen kl. 15: Sept Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 59

60 Skygger i byen kl. 18: Sept. Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 60

61 Den Endelige Masterplan Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 61

62 Køge Kyst - Bæredygtighed Team Vandkunsten: Vandkunsten, Esbensen, m.fl. Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 62

63 Køge Kyst - Bæredygtighed Energibehov og forsyning Alt byggeri som laveste energiklasse eller som plusenergibyggeri Trias Energetica IED Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 63

64 Køge Kyst - Bæredygtighed Solceller Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 64

65 Køge Kyst - Bæredygtighed Dagslys Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 65

66 Køge Kyst - Bæredygtighed Dagslys Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 66

67 Køge Kyst - Bæredygtighed CO 2 -footprint Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 67

68 FredericiaC - Bæredygtighed Dagslys og solenergipotentiale Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 68

69 Opsummering Afstem forventninger få en fælles målsætning Tag udgangspunkt i stedets muligheder og barrierer Prioriter de væsentligste temaer der er rigtig mange Analyser effekt af delelementer for prioritering af virkemidler Husk: Der er ingen facitliste! Solenergi i stadsplaneringen eksempler fra Danmark / Side 69

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter Sprog Sidetal 56 Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk

Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk Energirenovering betaler sig 28. maj 2015 Esbensen Rådgivende ingeniører, grundlagt i 1947 ~

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Fjellerup Fælled. Projekttitel. Projektperiode 01.02.2011-31.05.2011. Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering.

Titelblad. Synopsis. Fjellerup Fælled. Projekttitel. Projektperiode 01.02.2011-31.05.2011. Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering. Helene Andersen, ma4-ark8 maj 2011 Titelblad Projekttitel Projektperiode Keywords Sidetal Appendix Kopier Fjellerup Fælled 01.02.2011-31.05.2011 Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering 138 2 (er at

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

CAMP IB 37 13. -24. september 2010 Plan C og Københavns Kommune Idékatalog. Version 1

CAMP IB 37 13. -24. september 2010 Plan C og Københavns Kommune Idékatalog. Version 1 SPISELIGE OG ØKOLOGISKHAVE GRØNNE TAGE OG GRONNEVÆG SOLCELLER GRØN SOLASKÆRMING OG ALTANER GENBRUG AF GRÅTSPILLEVAND FORBINDE MED BØRNEHAVE KLIMAZONES REGNVAND OPSAMPLING DAGSLYS BIODIVERSITET CORRIDOR

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer.

Byernes rolle i klimastrategien. Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer. Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler Kolofon

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere