År 2013 tirsdag den 2. april kl afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S."

Transkript

1 Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt var 12 ejere, heraf 1 ved fuldmagt. 4 af de 12 ejerne var bestyrelsesmedlemmer. Endvidere deltog administrationschef Lisbeth Bayer fra B&T Administration. Formand Mogens Valentin bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Lisbeth Bayer valgt som dirigent. Lisbeth Bayer blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og anså derved generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad dagsordenens pkt. 1 Bestyrelsens beretning Mogens Valentin aflagde bestyrelsens beretning. Han indledte med at oplyse, at visse opgaver har måttet udsættes på grund af bestyrelses medlemmernes tidsnød m.v. Følgende opgaver er blevet gennemført: Sag om ulovligt badeværelse i en lejlighed er blevet afsluttet. Ejeren skal selv udbedre forholdene i badeværelset. Sag om fugt i en lejlighed er afsluttet. Der har været fugtmåler på og der er kommet udtalelse om, at der ikke skulle være mere. Vandskader, diverse rør problemer og VVS-arbejder. Reparation af vaskemaskine, indbrud med efterfølgende nøgleudskiftning. Tyvene havde brækket et køkkenvindue op og var kommet ind ad denne vej. Montering af alu-lister på bagtrapper. Kæmpe storskrald på grund af hensynsløse aflæsninger. Igangværende: Sag om tagkonstruktion og nedløb. Afhjælpning af rotter herunder reparation af brønde og rør i gården. Vedligehold/udskiftning af elinstallationer i kælderen.

2 2 Modtræk mod henstilling af storskrald og mod reklamer. Der må først stilles ting frem til storskrald, når dette bliver annonceret ellers skal ejerne selv sørge for at køre storskrald bort. Nuværende og fremtidige opgaver: Lovliggørelse af køkken/bad installationer på grund af rørreparationer. Pilotprojekt: Reparation af rør og faldstammer på Kastrupvej. Reparation af rør og faldstammer på resten af ejendommen. Reparation af facade afskalninger, om fordøre, løse tagsten, nedløbsafslutninger Reparation af kantlister på fortrapper samt for/bagdørs lukning-tætning. Der blev gjort opmærksom på, at ejerne skal sørge for, at der er fri adgang til rørene i forbindelse med reparation/udskiftning af rør og faldstammer i ejendommen. Udsatte opgaver: Udbedring af revner og fugtskader på øverste del af bagtrapper. Udskiftning af varmtvandsbeholder (tilstand vanskelig at vurdere) Vedligeholdelse af asfaltbelægning i gård (ca. kr ,00) Udskiftning af linoleum på hovedtrapper som nødvendigt. Reparation/ændring af barnevognsskur og affaldsområde Ændring af TV pakke og installation, udskudt pga. kommende lovændring. Vedligehold af bestyrelseslokale pga. muligt begyndende råd/svamp. Økonomi: Det ses af regnskabet, at foreningen tilsyneladende har opsparet et betydeligt beløb. Dette skal ses i lyset af at foreningen på en tidligere generalforsamling valgte at forøge beholdningen til driftsbudgettet via større fællesudgifter, idet foreningen på dette tidspunkt ikke havde økonomisk overblik over Københavns Kommunes påbudte sag om istandsættelse af Kongens Allé, sagen mod Øens Murerfirma og ny varmtvandsbeholder. De øgede fællesudgifter har imidlertid vist sig at være en god beslutning, idet foreningen pt. har 2 store vedligeholdelsesposter, som vil blive meget bekostelige: Istandsættelse af rørføringer og faldstammer. Reparationer af brønde og rør i gården.

3 3 Bestyrelsen foreslår, at en del af overskuddet, efter udførelse af almindelig nødvendig vedligeholdelse, forventet gennemført medio 2013 bruges til at nedbringe vores forenings lån på kr. 2.8 mill., som i 2012 trak næsten en kvart million i renter. Det blev bemærket, at B & T Administration havde forhandlet med Danske Bank om omlægning af lånet til kassekredit, medførende væsentlige forhold. Den tidligere rente på 8,2 % bliver reduceret til 6,5 % og overskud fra fællesudgifterne vil reducere den effektive kassekredit og derved reducere rentetilskrivningen. Se endvidere under punkt 4 e. Eigil Jensen oplyste, at bestyrelsen kører efter den vedligeholdelsesplan/tilstandsrapport, som Promana har udfærdiget. Bestyrelsens vedligeholdelsesplan er vedhæftet referatet. Hvis nogle har gode ideer/forslag til vedligeholdelsesplanen, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen. Der er kommet ny hjemmeside op og adressen er: Beretningen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 2 - forelæggelse af årsregnskab til godkendelse Lisbeth Bayer gennemgik årsrapporten for I specifikationen af vedligeholdelse note 5 fremgår udgifter til omkodning af låse kr ,00. Dette beløb bliver dækket af forsikringsselskabet i 2013, hvorved denne udgift burde havde været placeret som en periodeafgrænsningspost. Årsrapporten blev godkendt med ovennævnte bemærkning. Ad dagsordenens pkt. 3 budget Budgetforslaget for 2013 blev gennemgået.. Budgettet blev godkendt, som det var forelagt. Ad dagsordenens pkt. 4 indkomne forslag Forslag A Bestyrelsen havde foreslået, at denne blev bemyndiget til at kunne anvende op til kr ,00 til reparation af brønde og rør i gården på grund af rotter og ulovlige slambrønde. Foreningen har fået et påbud fra kommunen herom. Forslag B Bestyrelsen havde foreslået, at denne blev bemyndiget til at kunne anvende op til kr ,00 til omlægning af elinstallationer i kælder på grund af brand og stødfarer. Det blev

4 4 nævnt, at det var gamle stofledninger og flere steder var klemmekasserne defekte m.v. Dette var også et punkt som var med i rapporten fra Promana. Forslag C Bestyrelsen havde foreslået, at denne blev bemyndiget til at kunne anvende op til kr ,00 på etablering af ekstra lys og montering af sensorer i gården til forebyggelse af indbrud. Forslaget blev debatteret. Det blev oplyst, at såfremt man havde gode ideer til placering, var man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Forslag D Bestyrelsen havde foreslået, at denne blev bemyndiget til at kunne arrangere et rådgivende konsulentfirma til at være behjælpelig med en vurdering af de lodrette faldstammer, stigstrenge m.v. i ejendommen. Bestyrelsen oplyste, at de gerne ville starte op med et pilotprojekt på Kastrupvej, da det var der, der var størst problemer. Forslag E Bestyrelsen havde foreslået, at denne blev bemyndiget til at kunne omlægge ejendommens fælleslån til en kassekredit med samme rente pt. 6.5 % og med samme hæftelse, der er personlig og prorata. Kassekreditten nedskrives årligt med et beløb op til, hvad der svarer til en ydelse på kr ,00. Lisbeth Bayer oplyste, at hun havde fået tilbud fra Danske Bank på, at foreningens fælleslån blev omlagt til en driftskredit på i alt kr ,00. Renten var pt. 6,5 % om året og der var ingen provision. Hæftelsen ville fortsat være personlig og prorata for kreditten. Kreditten skal nedskrives fra den til og med med kr ,00 pr. kvartal. Fra til og med nedskrives kreditten med kr ,00 pr. kvartal. Fra nedskrives kreditten med kr ,00 pr. kvartal. Forslaget blev debatteret og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 5 valg til bestyrelsen På valg var Eigil Mølvig Jensen og bestyrelsesmedlem Søren Iversen, der ønskede at træde ud af bestyrelsen.

5 5 Eigil Jensen var villig til genvalg og blev valgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Kenneth Brandt og Morten Sørensen valgt. Bestyrelsen består således herefter af: Formand: Mogens Vallentin (1 år) Bestyrelsesmedlem: Eigil Mølvig Jensen (2 år) Bestyrelsesmedlem: Ea Larsen (1 år) Bestyrelsesmedlem: Kenneth Brandt (2 år) Bestyrelsesmedlem: Morten Sørensen (2 år) Ad dagsordenens pkt. 6 valg af suppleanter Som suppleanter blev Mette Bach-Sørensen og Søren Iversen valgt. Ad dagsordenens pkt. 7 - valg af revisor Revisionsfirmaet Christensen og Kjærulff blev genvalgt. Ad dagsordenens pkt. 8 eventuelt Der blev udtrykt irritation over, at der kommer en skrotsamler og roder i skraldespandene og hiver poserne i stykker. Hertil lovede formanden at tale med ham. Det blev nævnt, at lyskilderne på gaden var defekte, hvilket bestyrelsen ville tage kontakt til kommunen om. Det blev oplyst, at bestyrelsen pt. ikke gør mere med hensyn til ombygning af foreningens net til modtagelse af TV og internet. Der er en lovændring på vej angående valg af kanaler. Opsætning af cykelstativer og placering af cykler blev debatteret. Det blev nævnt, at der er købt et stativ og bestyrelsen ville se, hvordan dette fungerede inden, der blev købt yderligere. En ejer foreslog, at cykelstativerne kunne blive sat op hele vejen ved hegnet. Bestyrelsen vil tage problemstillingen op. Afslutningsvis blev der spurgt om, der var interesse for et sommerarrangement, hvilket flere udtrykte var en god ide. Der blev ligeledes spurgt til afholdelse af arbejdsweekenderne. Herefter kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet. Som formand: Som dirigent:

6 6 Mogens Vallentin Lisbeth Bayer

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere