Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Amager Centret...5 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...8 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 AmagerCentrets Centeradministration...9 Centerforeningen Amager Centret Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 30

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Amager Centret har udarbejdet en miljøredegørelse. Vi har til trods for dette faktum, i en årrække, arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Vores kerneområde er shopping, og vi ønsker at tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shopping oplevelser i vores center. Søren Jensen, Center Manager Miljøpolitik Amager Centret ejes af Danica, som har valgt Steen & Strøm til at administrere centret og følger derfor Steen & Strøm s miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Amager Centret skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i Amager Centret s påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 3 af 30

4 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Amager Centret Reberbanegade København S Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 5 fuldtidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Center Manager Søren Jensen Center Manager Søren Jensen Driftsleder Søren Pedersen ApS 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V Det er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Københavns Kommune. Amager Centret er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger kommer fra de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Miljøstyringssystem: Amager Centret har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring og vagtfunktion er udliciteret. Side 4 af 30

5 Fakta om Amager Centret Placering og trafikale forhold Amager Centret har gennem mange år opbygget en stærk position på Amager - hvor kunderne på Amager udviser en meget stor grad af loyalitet overfor centret. Efter at Amager Centret oplevede en tilbagegang på såvel kunde- som omsætning i forbindelse med åbningen af Fields i marts 2004, har centret de sidste par år gennemgået en endog meget stærk udvikling. Centrets stærkeste parametre, er dets placering i direkte tilknytning til Amagerbrogade og Metroen med placering på Amagerbro Torv lige ved siden af Amager Centret. Derudover er det forholdsvis nemt at komme med de offentlige transportmidler fra områder i Storkøbenhavn. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Amager Centret: Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget i Amagercentret juli Hovedparten af kunderne kommer til fods, når de skal handle i Amager Centret. En del kunder vælger dog at tage bilen. Som det endvidere kan ses af figuren, var der i 2007 tæt ved 30% af kunderne, der valgte at cykle til Amager Centret. Der er opstillet cykelstativer i Reberbanegade, Brysselgade og på Metro torvet. For at imødekomme det store antal cyklister arbejder vi fortsat på at få forbedret forholdende for cykelparkering samt undersøger muligheden for etablering af ekstra cykelparkering for de ansatte i centret i vores p-hus. Som det kan ses af ovenstående figur kommer 70 % af kunderne i Amager Centret til fods, på cykel eller med offentlige transportmidler, hvilket må siges at være meget flot. Side 5 af 30

6 Nøgletal Amager Centret slog dørene op som Amagers første indkøbscenter i Modernisering foretaget i P-hus i Den 1. oktober 2002 åbnede den nye metrostation Amagerbro lige ved centret. Internt miljø- og opdateringsprogram iværksat primo Åbning af Borgerkontor oktober 2004 Samlet butiksareal på ca m2 fordelt på: m 2 Føtex m 2 Hennes & Mauritz m 2 Irma 730 m 2 Bog & Idé 560 m 2 Expert 500 m 2 Intersport m 2 fordelt på øvrige butikker 329 P-pladser med 2 timers gratis parkering. Antal besøgende kunder i Amager Centret i 2008: 4,5 mio. kunder. Centerindretning I Amager Centret er der 75 specialbutikker inkl. 6 caféer og restauranter. Centret består af 7 plan og et p-hus. Kælder: Lagerrum, postfordelingsrum og kundetoiletter. Stuen: 33 butikker, 3 restauranter samt Københavns Borgerservice. Mellemdæk: 2 butikker og 1 café. 1. sal: 34 butikker, 1 restaurant, 1 café og kundetoiletter. 2. sal: Kontorer, lager og toiletter. 3. sal: Lægecenter. 4. sal: Øjenlæge, kundetoilet, centerforening centeradministration. Side 6 af 30

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Amager Centret kan ses i nedenstående diagram. Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manageren også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af alle medarbejderne i processen. Specielt servicemedarbejderne og teknikerne har haft en væsentlig funktion, da de har bidraget med deres praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. For at holde fokus på miljø er emnet blevet et fast punkt på de ugentlige driftsmøder. Driftspersonalet har mulighed for løbende via en pc at holde øje med centrets energiforbrug. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de har derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet. Side 7 af 30

8 Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver løbende opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og én gang om året afholdes der generalforsamling. I alle ovenstående fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.), Grøn Butik (se nedenfor) og opfordre de butikker, der ikke allerede er medlem til at melde, sig ind i Københavns Miljønetværk. Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder Grønne Erhverv under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune har koncepter for grønne butikker 2 (frisører, kontorer og caféer). Vi har indgået et samarbejde med Grønne Erhverv og Miljøpunkt Amager for at få butikkerne i centret til at melde sig ind i netværket. I det tætte samarbejde med Københavns Miljønetværk og det lokale Agendacenter har vi blandt andet fået gode råd og vejledning fra Affaldsagenten og Energivejlederen og haft god sparring med de øvrige ansatte i Københavns Miljønetværk. Samarbejde med lokalområdet Vi har i dette forår i samarbejde med Miljøpunkt Amager fået foretaget energigennemgange i centret af 10 butikker. Da Miljøpunkt Amager fysisk ligger så tæt på centret vil det være oplagt fremover at samarbejde omkring miljøkommunikation til vores kunder og lejere. Derudover er vi medlemmer af Amager Erhvervsråd og Grønne Erhverv. Centerforeningen i Amager Centret er med i følgende netværk og samarbejdsfora: Amager Erhvervsråd, hvor man har sæde i repræsentantskabet, Rotary Ørestad (erhvervsklub) samt Københavns Erhvervscenter. 2 Tjeklister for Grøn Butik, Kontor mv. findes på Side 8 af 30

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. AmagerCentrets Centeradministration Lejerne i Amager Centret henvender sig hos Centeradministration, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet) og sikkerhed. Det er også her, der afholdes møder med nuværende og kommende lejere, leverandører og interne møder. På kontoret er der 3 computere med tilsvarende antal skærme, samt to bærbare pc ér. Yderligere er der to små printere og en kopimaskine/scanner med fax. Den printer, der anvendes mest, er en Ricoh MP C2500. I 2008 blev der kopieret/printet ca gange, heraf var i farve og i s/h. Papiret var ikke miljømærket, men vi har fra starten af 2009 indkøbt miljømærket printerpapir. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. fra Steen & Strøm. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter, dog er der også her fra starten af 2009 gået over til miljøvenlige produkter. Der er generelt indkøbt miljømærkede kontorartikler fra januar måned 2009, hvor det har kunnet lade sig gøre og vi vil naturligvis fortsætte med dette. Der drikkes også en del kaffe, te, Nescafé, mælk mv. på kontoret. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 3, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, vi vil undersøge om leverandøren tager toner mv. retur. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er mærket med TCF, Svanemærket og Den Europæiske Miljøblomst. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. 3 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer se evt. Side 9 af 30

10 Centerforeningen Amager Centret På Centerkontoret arbejder i det daglige en Marketingdirektør, en kontorassistent og en bogholder. På kontoret er der 2 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der 1 kopimaskine og en fax. Begge printere og kopimaskine anvendes dagligt. Både til printere og kopimaskine anvendes der enkeltark hvidt kopipapir. Papiret er ikke p.t. miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede. Vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Der drikkes primært kaffe, te og kildevand, som også bruges ved interne møder og til gæster og kunstnere, der udfører forskellige events i centret. Kaffe og te er fortrinsvist økologisk. På kontoret bruges lejlighedsvis engangsservice (kaffekopper, teskeer, paptallerkner) i forbindelse med møder med eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Vi vil søge at begrænse engangsservice helst helt undgå det. Til det daglige brug og ved interne bestyrelsesmøder anvendes kopper/krus og andet service af porcelæn/stentøj. Dette bliver vasket op enten i hånden eller i opvaskemaskine. Lyset i centerkontorets 2 lokaler slukkes efter behov og ofte i løbet af dagen, da der er masser af dagslys. På kontoret er der en del armaturer med halogenpærer, i de øvrige lamper har vi isat energipærer. PC og skærme kører går automatisk på standby lavenergi, når de ikke bruges. Vi sortere vores affald i følgende fraktioner på kontoret: Papiraffald sorteres således, at aviser og tryksager holdes afskilt fra øvrigt affald. Større affald som pap m.m. stilles særskilt udenfor døren til afhentning. Farligt affald som batterier og brugte farvepatroner afleveres til driften. Vi vil i lighed med driftskontoret forsøge at opfylde kravene til Grønt Kontor, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid i de tilfælde, hvor det er muligt/relevant. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug i fælles samarbejdet med centrets driftafd. Kaffe,te, Mv.: Vi køber økologisk og miljømærkede produkter, hvor det er muligt Papir: Printerpapiret: vi vil fremover indkøbe papir der er miljømærket. Elforbrug: Vi slukker lyset, når vi forlader vores lokaler og kontorpladser. Vi slukker for computere inkl. skærme hver aften. Skriftlig kommunikation til centrets butikker, administrator og bestyrelse foregår ofte på print. Der har for tid til anden været drøftet muligheden for at evt. etablere intranet til butikkerne, men butiksindehaverne ønsker ikke at deres medarbejdere skal bruge tid i baglokalet eller på kontoret foran PC en, men være fysisk i butikken. I det omfang der kan sendes mails til bestyrelse, administrator og eksterne samarbejdspartnere, bliver det foretrukket. Amager Centret udsendte i kataloger fordelt på 7 udgivelser over året. Distributionsområdet er primært Amager, Christianshavn og Islands Brygge. Distributøren var Post Danmark. Vores kataloger bliver trykt gennem vores reklamebureaus, Lyhne Company, underleverandør: Sappi Royal Xpress. Leverandøren er ISO-certificeret i standard 9001 og samt EMAS certificeret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg. fordelt på de forskellige kataloger og magasiner i Side 10 af 30

11 Forår 1, 32 sider 109 Forår 2, 24 sider 82 Sommer, 24 sider 82 Sensommer, 24 sider 82 Efterår, 32 sider 109 Jul 1, 60 sider 205 Jul 2, 40 sider 140 I alt, 236 sider g Royal Xpress gloss/kg I alt har vi distribueret kg kataloger i Papiret der trykkes på er både FSC og SFI certificeret. Til næste miljøredegørelse vil vi forsøge at undersøge, hvor meget katalogerne belaster miljøet i form af CO 2 udslip i forbindelse med distribuering. Amager Centrets aktiviteter kan groft sagt opdeles i 3: Stadepladser udlejet til butikker eller anden ekstern leverandør Egne centeraktiviteter (korte stemningsaktiviteter som musik, diverse shows og optrædener) Udsmykning (længerevarende temaudsmykning: jul, påske, efterår etc.) Til vore egne centeraktiviteter anvendes oftest scene, lyd, lys, ledninger og mikrofoner. Endelig udsmykkes centret lejlighedsvis i forhold til sæsonen. Der bliver gjort noget ekstra ud af julen og påsken. Her genbruges større elementer som juletræer og dekorationer. Vi har over de sidste år fået udskiftet julebelysningen til LDH-lys/pærer. Vi vil fremover være mere opmærksomme på, hvilken miljøbelastning valg af materialer og events kan have. Desuden vil vi også forsøge at stille miljømæssige krav til samarbejdspartnere og leverandører. Drift Amager Centrets driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret samt udearealer. Afdelingen består af en driftsleder, to teknikere og en gårdmand. Yderligere er der mellem to og tre arbejdsdrenge tilknyttet afdelingen, deres arbejdstid ligger mellem 15 og 19. Teknikerne sørger for generel vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs. Gårdmanden renholder p-hus, arealerne rundt om centret og står for den daglige drift af varegården herunder affaldssortering. Arbejdsdrengene tage sig af soignering og mindre rengøringsopgaver i centret. Side 11 af 30

12 Rengøringsmidler mv. Centrets gårdmand anvender forskellige kemikalier 4 til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Alle værksteder er gennemgået for kemikalier der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng og der findes datablade på alle produkter. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge om der findes miljørigtige alternativer. Saltning omkring centret i vinterhalvåret sørger centrets driftsafdeling selv for, det sammen gælder for sprøjtning mod ukrudt. I øjeblikket anvendes et produkt der hedder Glyfonova Plus til ukrudtsbekæmpelse, og vi vil derfor undersøge om det er muligt at skifte til et mere miljøvenligt produkt, eller eventuelt gå over til at brænde ukrudtet. Vedrørende saltning, vil vi undersøge om vi evt. med anvendelse af grus og sand kan opnå samme effekt som ved brug af salt. Hvis der er behov for glatførebekæmpelse i p-huset hvilket er meget sjældent anvendes urea for ikke at ødelægge betonen. Den daglige rengøring af centret samt vinduespolering er udliciteret til rengøringsfirmaet Alliance+. Firmaet forventes at blive ISO-certificerede, i November Firmaets målsætning er at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø - såvel fysisk som psykisk - og et sundt indeklima, samt at skåne det eksterne miljø ved at optimere ressourceforbruget. Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Driftsafdelingen råder over følgende materiel: En traktor til snerydning, anvendes 2-5 gange årligt (blyfri benzin). En fejemaskine, anvendes til fejning af p-hus en time hver anden dag (gas) En løvsuger, anvendes kun i efteråret (blyfri benzin). En trailer, anvendes til afhentning af kundevogne der er kommet ud i lokalområdet samt til kørsel til den lokale genbrugsplads. Ved nyanskaffelser af maskine vil vi foretrække støjsvage og miljørigtige maskiner. Vedrørende de ansattes transportvaner kører 2 personer i bil til og fra arbejde (heraf er 1 firmabil). De resterende benytter offentlige transportmidler, eller cykler afhængig af vejr og årstid. 2 personer cykler altid. Amager Centret ligger godt placeret i forhold til offentlig trafik. Metroen kører lige til døren og der er en del busruter der stopper ved centret. Det skulle derfor være muligt at få flere medarbejdere til at anvende offentlige transportmidler. Medarbejderne skal igen have oplysning om den såkaldte bruttolønsordning som giver medarbejderne mulighed for at købe tog- og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. I øjeblikket benytter en ud af 5 ansatte sig af bruttolønsordningen. Ved tjenesterejser vil vi foretrække offentlige transportmidler og samordne kørsel, hvor det er muligt. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. 4 Fx graffitifjerner, rensebenzin, og sprit. Side 12 af 30

13 Energi og vand Vi har siden 1994 arbejdet intensivt på at reducere energi- og ressourceforbruget og har opnået betydelige besparelser. Det første initiativ var at udskifte de 25 mest energislugende ventilatorer med spare-udgaver, og resultatet var imponerende. Selvom den samlede kapacitet steg, blev der opnået en årlig besparelse i 1997 på kwh eller cirka 38 %. Det flotte resultat skyldtes ganske simpelt, at de nye spareventilatorer havde en virkningsgrad på hele 72 %. I 1998 fulgte vi succesen op ved at skifte de resterende ventilatorer ud. Samlet gav det en årlig besparelse på ikke mindre end kwh. Den økonomiske gevinst for centret var på knap kr Det svarer i 1997 til en CO2-reduktion på ca. 155 tons. Centret har i forbindelse en total facadeopdatering valgt at udskifte alle vinduer, hvor der samtidig fokuseres på mindst muligt energitab fra disse store flader. En samlet energivurdering har vist at en isolering af bygningen vil bevirke at der skal bruges flere ressourcer på opvarmning og nedkøling. Derfor har man ved den aktuelle facadeopgradering valgt at undlade isolering og i stedet monteret nye lavenergi vinduer. Af yderligere tiltag som vi har og til stadighed arbejder med, kan bl.a. nævnes: Nedsættelse af energisparegruppe bestående af driftsledere i ERFA-Gruppe Vest (Kolding Storcenter, Bruuns Galleri, Randers Storcenter, Vestsjællandscentret, Ishøj Bycenter, Nørrebro Bycenter, Bryggen i Vejle, CityVest i Århus og Amager Centret) Etablering af timebaseret energiregistrering 5. Systematisk gennemgang af driftsparametre såsom driftstider og temperaturer på samtlige tekniske anlæg i samarbejde med CTS-leverandør, energivejleder og ERFA Gruppe Vest. Etablering af LUX-styring af lys i fællesområder. Den seneste udvikling i el- og fjernvarmeforbrug fra 2005 til 2008 kan ses nedenfor: 5 MinEnergi er en energidatabase, der timebaseret opsamler energiforbrug på el, vand og varme. Se Side 13 af 30

14 Figur 2. Som det ses af figuren har der været en stigning i elforbruget indtil 2007 hvorefter det falder igen. De store besparelser på elsiden lå som ovenfor beskrevet i årerne fra 1994 til Som det ses af grafen stiger fjernevarmeforrbuget i 2006 for at falde igen i 2007 og stiger igen i 2008 til et forbrug der ligger lidt over forbruget i Amager Centret forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet, i dette tilfælde DONG. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Amager Centret er forsynet med fjernvarme. Stikledningen kommer ind i varmecentralen som ligger i kælderen via Ålandsgade. Fra varmecentralen forsyner vi henholdsvis zonevarmefladerne i ventilationen, centralvarmesystemet og varmtvandsbeholderen med fjernvarme. Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 ses i figur 3. Side 14 af 30

15 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, kwh Fjernvarme kwh pr.m ,9 34,3 32,4 33, Figur 3 Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Stigningen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2006 kan vi ikke umiddelbart forklare, men årsagen kan være sæson udsving, udskiftning af driftspersonel samt en udvidelse af centret. Som det ses af grafen var varmeforbruget lavest i 2007, men her måtte vi erkende at vi sparede for meget på varmen i forhold til lejere og kunders komfort i centret. Vi prøver løbende at tilpasse driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg, for at spare på varmen. Vi har dog nogle udfordringer med et par områder i centret der ligger udsat for kulde/træk. I sommerperioden lukkes der fuldstændig for varmesløjferne til zonevarmefladerne og radiatorerne. El Amager Centret bliver forsynet med elektricitet fra 2 transformerstationer hhv. en stor i kælderen og en mindre på 1 sal, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer, rulletrapper mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke nødvendigvis er afhængig af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figurer. Side 15 af 30

16 Udvikling i elforbrug - total og per/m 2, Elektricitet kwh Elektricitet kwh pr. m ,0 35,4 36,3 34, Figur 4 El total, kwh El/m2 Som det ses af figuren er der en stigning i elforbruget fra 2005 til 2006 som her igen kan skyldes udskiftning i driftspersonel, men også en udviddelse af centret. Reduktionen i elforbruget fra 2007 til 2008 er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg og ved at etablere LUX-følere på belysningsanlæg. Eksempelvis var der tidligere tændt lys i hele centret når rengøringen mødte ind om morgenen for at gøre rent. Det har vi nu ændret ved at indbygge nogle flere relæer og omlægge belysningen, så rengøringen har det lys de har behov for og ikke mere. Vi har allerede opnået en betydelig reduktion i el - og varmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden 2010 målt fra Det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i Amager Centret, da vi allerede har reduceret el-forbruget markant. Men det er stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved i samarbejde med lejerne at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene ved opsætning af energibesparende lyskilder. Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 KW kan amagercentret nedsætte køleeffekten med 0,3 kw. Der er allerede etableret et samarbejde med Miljøpunkt Amager, som på nuværende tidspunkt har gennemgået 10 butikker og udarbejdet rapporter til de respektive butikker med forslag til hvordan de kan nedbringe deres elforbrug. Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Amager Centret er forsynet med to vandstik, som begge kommer ind i kld. til hhv. varmecentral og sprinklercentral: et stik forsyner sprinklersystemet (umålt vand), og et stik forsyner samtlige tappesteder Side 16 af 30

17 i Amager Centret (toiletter, vand til rengøring af centret o.l., vand til køletårnene samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner og håndvaske). Som det ses a figuren har der været en stigning i vandforbruget til køl, da vi måtte erkende at vi kølede for lidt i 2005 i forhold til komforten i centret. Det store forbrug i 2008 skyldes et utæt kar i køletårnet som nu er repareret. Udvikling i vandforbrug i m 3 sidste 5 ses i nedenstående figur 5 og 6. Figur 5. Udvikling i vandforbrug pr. m 2 de sidste 4 år Årligt vandforbrug per kvadratmeter - m 3 pr. m 2, m 3 /m 2 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,34 0,29 0,29 0,30 0,03 0,05 0,04 0, Køletårne Øvrigt forbrugsvand Figur 6 Side 17 af 30

18 I et forsøg på at undgå unødig vandspild er de gamle toiletter i lejemålene efterhånden alle blevet udskiftet med nye vandbesparende modeller, når de gamle gik i stykker. For oplysning om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 18 af 30

19 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 3. SO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 4. NOx/ kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 5. Sanitært spildevand Alt vand med undtagelse af det fordampede vand fra køletårnene ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler , ,00 Fordampning køletårne 1.177, ,00 Til kloak 9.365, ,00 Tabel 6. Affald I Amager Centret er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Der arbejdes i øjeblikket på en renovering af affaldsområdet blandt andet afskærmning/aflåsning så udefrakommende ikke kan anvende centrets affaldssortering. Side 19 af 30

20 Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store affaldsmængder fra de 75 butikker og 10 kontorlejemål. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for centrets servicemedarbejder og teknikere. Affaldet i Amager Centret bliver reguleret efter Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Amager Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og afleverer affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Københavns Kommune, skal det brændbare affald køres til Amager Forbrænding. Det organiske affald fra restauranter og caféer skal også indsamles og køres til bioforgasning, da vi formoder de samlede mængder overstiger 100 kg om ugen. Pap og småt brandbart afleveres i 2 forskellige komprimatorer. De øvrige fraktioner afleveres i trådbure, pallerammer mv. og lejerne betaler for aflevering af fraktionerne over fællesomkostningerne. Dette gælder dog ikke afhentning af fritureolie, hvor restauranterne har individuelle ordninger. I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 62% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Figur 8. Affald til forbrænding i kg Brændbart ,00 Stort brændbart 6.440,00 Total ,00 Tabel 8. Side 20 af 30

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg 28-6000 Kolding Tlf: 7632 1800 fax: 7632 1810 www.bccatering.dk BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N E R N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 GÅ TIL Alle kan bidrage Overalt i verden vokser de store bysamfund. Og der er ingen tegn på ændringer af dette. Tværtimod. Det er nødvendigt

Læs mere