Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen Field s Copenhagen

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Amager Centret...5 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...8 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 AmagerCentrets Centeradministration...9 Centerforeningen Amager Centret Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 30

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Amager Centret har udarbejdet en miljøredegørelse. Vi har til trods for dette faktum, i en årrække, arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Vores kerneområde er shopping, og vi ønsker at tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shopping oplevelser i vores center. Søren Jensen, Center Manager Miljøpolitik Amager Centret ejes af Danica, som har valgt Steen & Strøm til at administrere centret og følger derfor Steen & Strøm s miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Amager Centret skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i Amager Centret s påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 3 af 30

4 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Amager Centret Reberbanegade København S Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 5 fuldtidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Center Manager Søren Jensen Center Manager Søren Jensen Driftsleder Søren Pedersen ApS 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V Det er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Københavns Kommune. Amager Centret er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger kommer fra de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Miljøstyringssystem: Amager Centret har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring og vagtfunktion er udliciteret. Side 4 af 30

5 Fakta om Amager Centret Placering og trafikale forhold Amager Centret har gennem mange år opbygget en stærk position på Amager - hvor kunderne på Amager udviser en meget stor grad af loyalitet overfor centret. Efter at Amager Centret oplevede en tilbagegang på såvel kunde- som omsætning i forbindelse med åbningen af Fields i marts 2004, har centret de sidste par år gennemgået en endog meget stærk udvikling. Centrets stærkeste parametre, er dets placering i direkte tilknytning til Amagerbrogade og Metroen med placering på Amagerbro Torv lige ved siden af Amager Centret. Derudover er det forholdsvis nemt at komme med de offentlige transportmidler fra områder i Storkøbenhavn. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Amager Centret: Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget i Amagercentret juli Hovedparten af kunderne kommer til fods, når de skal handle i Amager Centret. En del kunder vælger dog at tage bilen. Som det endvidere kan ses af figuren, var der i 2007 tæt ved 30% af kunderne, der valgte at cykle til Amager Centret. Der er opstillet cykelstativer i Reberbanegade, Brysselgade og på Metro torvet. For at imødekomme det store antal cyklister arbejder vi fortsat på at få forbedret forholdende for cykelparkering samt undersøger muligheden for etablering af ekstra cykelparkering for de ansatte i centret i vores p-hus. Som det kan ses af ovenstående figur kommer 70 % af kunderne i Amager Centret til fods, på cykel eller med offentlige transportmidler, hvilket må siges at være meget flot. Side 5 af 30

6 Nøgletal Amager Centret slog dørene op som Amagers første indkøbscenter i Modernisering foretaget i P-hus i Den 1. oktober 2002 åbnede den nye metrostation Amagerbro lige ved centret. Internt miljø- og opdateringsprogram iværksat primo Åbning af Borgerkontor oktober 2004 Samlet butiksareal på ca m2 fordelt på: m 2 Føtex m 2 Hennes & Mauritz m 2 Irma 730 m 2 Bog & Idé 560 m 2 Expert 500 m 2 Intersport m 2 fordelt på øvrige butikker 329 P-pladser med 2 timers gratis parkering. Antal besøgende kunder i Amager Centret i 2008: 4,5 mio. kunder. Centerindretning I Amager Centret er der 75 specialbutikker inkl. 6 caféer og restauranter. Centret består af 7 plan og et p-hus. Kælder: Lagerrum, postfordelingsrum og kundetoiletter. Stuen: 33 butikker, 3 restauranter samt Københavns Borgerservice. Mellemdæk: 2 butikker og 1 café. 1. sal: 34 butikker, 1 restaurant, 1 café og kundetoiletter. 2. sal: Kontorer, lager og toiletter. 3. sal: Lægecenter. 4. sal: Øjenlæge, kundetoilet, centerforening centeradministration. Side 6 af 30

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Amager Centret kan ses i nedenstående diagram. Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manageren også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af alle medarbejderne i processen. Specielt servicemedarbejderne og teknikerne har haft en væsentlig funktion, da de har bidraget med deres praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. For at holde fokus på miljø er emnet blevet et fast punkt på de ugentlige driftsmøder. Driftspersonalet har mulighed for løbende via en pc at holde øje med centrets energiforbrug. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de har derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet. Side 7 af 30

8 Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver løbende opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og én gang om året afholdes der generalforsamling. I alle ovenstående fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.), Grøn Butik (se nedenfor) og opfordre de butikker, der ikke allerede er medlem til at melde, sig ind i Københavns Miljønetværk. Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder Grønne Erhverv under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune har koncepter for grønne butikker 2 (frisører, kontorer og caféer). Vi har indgået et samarbejde med Grønne Erhverv og Miljøpunkt Amager for at få butikkerne i centret til at melde sig ind i netværket. I det tætte samarbejde med Københavns Miljønetværk og det lokale Agendacenter har vi blandt andet fået gode råd og vejledning fra Affaldsagenten og Energivejlederen og haft god sparring med de øvrige ansatte i Københavns Miljønetværk. Samarbejde med lokalområdet Vi har i dette forår i samarbejde med Miljøpunkt Amager fået foretaget energigennemgange i centret af 10 butikker. Da Miljøpunkt Amager fysisk ligger så tæt på centret vil det være oplagt fremover at samarbejde omkring miljøkommunikation til vores kunder og lejere. Derudover er vi medlemmer af Amager Erhvervsråd og Grønne Erhverv. Centerforeningen i Amager Centret er med i følgende netværk og samarbejdsfora: Amager Erhvervsråd, hvor man har sæde i repræsentantskabet, Rotary Ørestad (erhvervsklub) samt Københavns Erhvervscenter. 2 Tjeklister for Grøn Butik, Kontor mv. findes på Side 8 af 30

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. AmagerCentrets Centeradministration Lejerne i Amager Centret henvender sig hos Centeradministration, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet) og sikkerhed. Det er også her, der afholdes møder med nuværende og kommende lejere, leverandører og interne møder. På kontoret er der 3 computere med tilsvarende antal skærme, samt to bærbare pc ér. Yderligere er der to små printere og en kopimaskine/scanner med fax. Den printer, der anvendes mest, er en Ricoh MP C2500. I 2008 blev der kopieret/printet ca gange, heraf var i farve og i s/h. Papiret var ikke miljømærket, men vi har fra starten af 2009 indkøbt miljømærket printerpapir. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. fra Steen & Strøm. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter, dog er der også her fra starten af 2009 gået over til miljøvenlige produkter. Der er generelt indkøbt miljømærkede kontorartikler fra januar måned 2009, hvor det har kunnet lade sig gøre og vi vil naturligvis fortsætte med dette. Der drikkes også en del kaffe, te, Nescafé, mælk mv. på kontoret. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 3, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, vi vil undersøge om leverandøren tager toner mv. retur. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er mærket med TCF, Svanemærket og Den Europæiske Miljøblomst. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. 3 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer se evt. Side 9 af 30

10 Centerforeningen Amager Centret På Centerkontoret arbejder i det daglige en Marketingdirektør, en kontorassistent og en bogholder. På kontoret er der 2 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der 1 kopimaskine og en fax. Begge printere og kopimaskine anvendes dagligt. Både til printere og kopimaskine anvendes der enkeltark hvidt kopipapir. Papiret er ikke p.t. miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede. Vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Der drikkes primært kaffe, te og kildevand, som også bruges ved interne møder og til gæster og kunstnere, der udfører forskellige events i centret. Kaffe og te er fortrinsvist økologisk. På kontoret bruges lejlighedsvis engangsservice (kaffekopper, teskeer, paptallerkner) i forbindelse med møder med eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Vi vil søge at begrænse engangsservice helst helt undgå det. Til det daglige brug og ved interne bestyrelsesmøder anvendes kopper/krus og andet service af porcelæn/stentøj. Dette bliver vasket op enten i hånden eller i opvaskemaskine. Lyset i centerkontorets 2 lokaler slukkes efter behov og ofte i løbet af dagen, da der er masser af dagslys. På kontoret er der en del armaturer med halogenpærer, i de øvrige lamper har vi isat energipærer. PC og skærme kører går automatisk på standby lavenergi, når de ikke bruges. Vi sortere vores affald i følgende fraktioner på kontoret: Papiraffald sorteres således, at aviser og tryksager holdes afskilt fra øvrigt affald. Større affald som pap m.m. stilles særskilt udenfor døren til afhentning. Farligt affald som batterier og brugte farvepatroner afleveres til driften. Vi vil i lighed med driftskontoret forsøge at opfylde kravene til Grønt Kontor, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid i de tilfælde, hvor det er muligt/relevant. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug i fælles samarbejdet med centrets driftafd. Kaffe,te, Mv.: Vi køber økologisk og miljømærkede produkter, hvor det er muligt Papir: Printerpapiret: vi vil fremover indkøbe papir der er miljømærket. Elforbrug: Vi slukker lyset, når vi forlader vores lokaler og kontorpladser. Vi slukker for computere inkl. skærme hver aften. Skriftlig kommunikation til centrets butikker, administrator og bestyrelse foregår ofte på print. Der har for tid til anden været drøftet muligheden for at evt. etablere intranet til butikkerne, men butiksindehaverne ønsker ikke at deres medarbejdere skal bruge tid i baglokalet eller på kontoret foran PC en, men være fysisk i butikken. I det omfang der kan sendes mails til bestyrelse, administrator og eksterne samarbejdspartnere, bliver det foretrukket. Amager Centret udsendte i kataloger fordelt på 7 udgivelser over året. Distributionsområdet er primært Amager, Christianshavn og Islands Brygge. Distributøren var Post Danmark. Vores kataloger bliver trykt gennem vores reklamebureaus, Lyhne Company, underleverandør: Sappi Royal Xpress. Leverandøren er ISO-certificeret i standard 9001 og samt EMAS certificeret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg. fordelt på de forskellige kataloger og magasiner i Side 10 af 30

11 Forår 1, 32 sider 109 Forår 2, 24 sider 82 Sommer, 24 sider 82 Sensommer, 24 sider 82 Efterår, 32 sider 109 Jul 1, 60 sider 205 Jul 2, 40 sider 140 I alt, 236 sider g Royal Xpress gloss/kg I alt har vi distribueret kg kataloger i Papiret der trykkes på er både FSC og SFI certificeret. Til næste miljøredegørelse vil vi forsøge at undersøge, hvor meget katalogerne belaster miljøet i form af CO 2 udslip i forbindelse med distribuering. Amager Centrets aktiviteter kan groft sagt opdeles i 3: Stadepladser udlejet til butikker eller anden ekstern leverandør Egne centeraktiviteter (korte stemningsaktiviteter som musik, diverse shows og optrædener) Udsmykning (længerevarende temaudsmykning: jul, påske, efterår etc.) Til vore egne centeraktiviteter anvendes oftest scene, lyd, lys, ledninger og mikrofoner. Endelig udsmykkes centret lejlighedsvis i forhold til sæsonen. Der bliver gjort noget ekstra ud af julen og påsken. Her genbruges større elementer som juletræer og dekorationer. Vi har over de sidste år fået udskiftet julebelysningen til LDH-lys/pærer. Vi vil fremover være mere opmærksomme på, hvilken miljøbelastning valg af materialer og events kan have. Desuden vil vi også forsøge at stille miljømæssige krav til samarbejdspartnere og leverandører. Drift Amager Centrets driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret samt udearealer. Afdelingen består af en driftsleder, to teknikere og en gårdmand. Yderligere er der mellem to og tre arbejdsdrenge tilknyttet afdelingen, deres arbejdstid ligger mellem 15 og 19. Teknikerne sørger for generel vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs. Gårdmanden renholder p-hus, arealerne rundt om centret og står for den daglige drift af varegården herunder affaldssortering. Arbejdsdrengene tage sig af soignering og mindre rengøringsopgaver i centret. Side 11 af 30

12 Rengøringsmidler mv. Centrets gårdmand anvender forskellige kemikalier 4 til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Alle værksteder er gennemgået for kemikalier der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng og der findes datablade på alle produkter. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge om der findes miljørigtige alternativer. Saltning omkring centret i vinterhalvåret sørger centrets driftsafdeling selv for, det sammen gælder for sprøjtning mod ukrudt. I øjeblikket anvendes et produkt der hedder Glyfonova Plus til ukrudtsbekæmpelse, og vi vil derfor undersøge om det er muligt at skifte til et mere miljøvenligt produkt, eller eventuelt gå over til at brænde ukrudtet. Vedrørende saltning, vil vi undersøge om vi evt. med anvendelse af grus og sand kan opnå samme effekt som ved brug af salt. Hvis der er behov for glatførebekæmpelse i p-huset hvilket er meget sjældent anvendes urea for ikke at ødelægge betonen. Den daglige rengøring af centret samt vinduespolering er udliciteret til rengøringsfirmaet Alliance+. Firmaet forventes at blive ISO-certificerede, i November Firmaets målsætning er at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø - såvel fysisk som psykisk - og et sundt indeklima, samt at skåne det eksterne miljø ved at optimere ressourceforbruget. Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Driftsafdelingen råder over følgende materiel: En traktor til snerydning, anvendes 2-5 gange årligt (blyfri benzin). En fejemaskine, anvendes til fejning af p-hus en time hver anden dag (gas) En løvsuger, anvendes kun i efteråret (blyfri benzin). En trailer, anvendes til afhentning af kundevogne der er kommet ud i lokalområdet samt til kørsel til den lokale genbrugsplads. Ved nyanskaffelser af maskine vil vi foretrække støjsvage og miljørigtige maskiner. Vedrørende de ansattes transportvaner kører 2 personer i bil til og fra arbejde (heraf er 1 firmabil). De resterende benytter offentlige transportmidler, eller cykler afhængig af vejr og årstid. 2 personer cykler altid. Amager Centret ligger godt placeret i forhold til offentlig trafik. Metroen kører lige til døren og der er en del busruter der stopper ved centret. Det skulle derfor være muligt at få flere medarbejdere til at anvende offentlige transportmidler. Medarbejderne skal igen have oplysning om den såkaldte bruttolønsordning som giver medarbejderne mulighed for at købe tog- og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. I øjeblikket benytter en ud af 5 ansatte sig af bruttolønsordningen. Ved tjenesterejser vil vi foretrække offentlige transportmidler og samordne kørsel, hvor det er muligt. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. 4 Fx graffitifjerner, rensebenzin, og sprit. Side 12 af 30

13 Energi og vand Vi har siden 1994 arbejdet intensivt på at reducere energi- og ressourceforbruget og har opnået betydelige besparelser. Det første initiativ var at udskifte de 25 mest energislugende ventilatorer med spare-udgaver, og resultatet var imponerende. Selvom den samlede kapacitet steg, blev der opnået en årlig besparelse i 1997 på kwh eller cirka 38 %. Det flotte resultat skyldtes ganske simpelt, at de nye spareventilatorer havde en virkningsgrad på hele 72 %. I 1998 fulgte vi succesen op ved at skifte de resterende ventilatorer ud. Samlet gav det en årlig besparelse på ikke mindre end kwh. Den økonomiske gevinst for centret var på knap kr Det svarer i 1997 til en CO2-reduktion på ca. 155 tons. Centret har i forbindelse en total facadeopdatering valgt at udskifte alle vinduer, hvor der samtidig fokuseres på mindst muligt energitab fra disse store flader. En samlet energivurdering har vist at en isolering af bygningen vil bevirke at der skal bruges flere ressourcer på opvarmning og nedkøling. Derfor har man ved den aktuelle facadeopgradering valgt at undlade isolering og i stedet monteret nye lavenergi vinduer. Af yderligere tiltag som vi har og til stadighed arbejder med, kan bl.a. nævnes: Nedsættelse af energisparegruppe bestående af driftsledere i ERFA-Gruppe Vest (Kolding Storcenter, Bruuns Galleri, Randers Storcenter, Vestsjællandscentret, Ishøj Bycenter, Nørrebro Bycenter, Bryggen i Vejle, CityVest i Århus og Amager Centret) Etablering af timebaseret energiregistrering 5. Systematisk gennemgang af driftsparametre såsom driftstider og temperaturer på samtlige tekniske anlæg i samarbejde med CTS-leverandør, energivejleder og ERFA Gruppe Vest. Etablering af LUX-styring af lys i fællesområder. Den seneste udvikling i el- og fjernvarmeforbrug fra 2005 til 2008 kan ses nedenfor: 5 MinEnergi er en energidatabase, der timebaseret opsamler energiforbrug på el, vand og varme. Se Side 13 af 30

14 Figur 2. Som det ses af figuren har der været en stigning i elforbruget indtil 2007 hvorefter det falder igen. De store besparelser på elsiden lå som ovenfor beskrevet i årerne fra 1994 til Som det ses af grafen stiger fjernevarmeforrbuget i 2006 for at falde igen i 2007 og stiger igen i 2008 til et forbrug der ligger lidt over forbruget i Amager Centret forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet, i dette tilfælde DONG. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Amager Centret er forsynet med fjernvarme. Stikledningen kommer ind i varmecentralen som ligger i kælderen via Ålandsgade. Fra varmecentralen forsyner vi henholdsvis zonevarmefladerne i ventilationen, centralvarmesystemet og varmtvandsbeholderen med fjernvarme. Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 ses i figur 3. Side 14 af 30

15 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, kwh Fjernvarme kwh pr.m ,9 34,3 32,4 33, Figur 3 Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Stigningen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2006 kan vi ikke umiddelbart forklare, men årsagen kan være sæson udsving, udskiftning af driftspersonel samt en udvidelse af centret. Som det ses af grafen var varmeforbruget lavest i 2007, men her måtte vi erkende at vi sparede for meget på varmen i forhold til lejere og kunders komfort i centret. Vi prøver løbende at tilpasse driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg, for at spare på varmen. Vi har dog nogle udfordringer med et par områder i centret der ligger udsat for kulde/træk. I sommerperioden lukkes der fuldstændig for varmesløjferne til zonevarmefladerne og radiatorerne. El Amager Centret bliver forsynet med elektricitet fra 2 transformerstationer hhv. en stor i kælderen og en mindre på 1 sal, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer, rulletrapper mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke nødvendigvis er afhængig af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figurer. Side 15 af 30

16 Udvikling i elforbrug - total og per/m 2, Elektricitet kwh Elektricitet kwh pr. m ,0 35,4 36,3 34, Figur 4 El total, kwh El/m2 Som det ses af figuren er der en stigning i elforbruget fra 2005 til 2006 som her igen kan skyldes udskiftning i driftspersonel, men også en udviddelse af centret. Reduktionen i elforbruget fra 2007 til 2008 er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg og ved at etablere LUX-følere på belysningsanlæg. Eksempelvis var der tidligere tændt lys i hele centret når rengøringen mødte ind om morgenen for at gøre rent. Det har vi nu ændret ved at indbygge nogle flere relæer og omlægge belysningen, så rengøringen har det lys de har behov for og ikke mere. Vi har allerede opnået en betydelig reduktion i el - og varmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden 2010 målt fra Det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i Amager Centret, da vi allerede har reduceret el-forbruget markant. Men det er stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved i samarbejde med lejerne at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene ved opsætning af energibesparende lyskilder. Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 KW kan amagercentret nedsætte køleeffekten med 0,3 kw. Der er allerede etableret et samarbejde med Miljøpunkt Amager, som på nuværende tidspunkt har gennemgået 10 butikker og udarbejdet rapporter til de respektive butikker med forslag til hvordan de kan nedbringe deres elforbrug. Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Amager Centret er forsynet med to vandstik, som begge kommer ind i kld. til hhv. varmecentral og sprinklercentral: et stik forsyner sprinklersystemet (umålt vand), og et stik forsyner samtlige tappesteder Side 16 af 30

17 i Amager Centret (toiletter, vand til rengøring af centret o.l., vand til køletårnene samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner og håndvaske). Som det ses a figuren har der været en stigning i vandforbruget til køl, da vi måtte erkende at vi kølede for lidt i 2005 i forhold til komforten i centret. Det store forbrug i 2008 skyldes et utæt kar i køletårnet som nu er repareret. Udvikling i vandforbrug i m 3 sidste 5 ses i nedenstående figur 5 og 6. Figur 5. Udvikling i vandforbrug pr. m 2 de sidste 4 år Årligt vandforbrug per kvadratmeter - m 3 pr. m 2, m 3 /m 2 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,34 0,29 0,29 0,30 0,03 0,05 0,04 0, Køletårne Øvrigt forbrugsvand Figur 6 Side 17 af 30

18 I et forsøg på at undgå unødig vandspild er de gamle toiletter i lejemålene efterhånden alle blevet udskiftet med nye vandbesparende modeller, når de gamle gik i stykker. For oplysning om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 18 af 30

19 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 3. SO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 4. NOx/ kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 5. Sanitært spildevand Alt vand med undtagelse af det fordampede vand fra køletårnene ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler , ,00 Fordampning køletårne 1.177, ,00 Til kloak 9.365, ,00 Tabel 6. Affald I Amager Centret er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Der arbejdes i øjeblikket på en renovering af affaldsområdet blandt andet afskærmning/aflåsning så udefrakommende ikke kan anvende centrets affaldssortering. Side 19 af 30

20 Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store affaldsmængder fra de 75 butikker og 10 kontorlejemål. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for centrets servicemedarbejder og teknikere. Affaldet i Amager Centret bliver reguleret efter Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Amager Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og afleverer affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Københavns Kommune, skal det brændbare affald køres til Amager Forbrænding. Det organiske affald fra restauranter og caféer skal også indsamles og køres til bioforgasning, da vi formoder de samlede mængder overstiger 100 kg om ugen. Pap og småt brandbart afleveres i 2 forskellige komprimatorer. De øvrige fraktioner afleveres i trådbure, pallerammer mv. og lejerne betaler for aflevering af fraktionerne over fællesomkostningerne. Dette gælder dog ikke afhentning af fritureolie, hvor restauranterne har individuelle ordninger. I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 62% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Figur 8. Affald til forbrænding i kg Brændbart ,00 Stort brændbart 6.440,00 Total ,00 Tabel 8. Side 20 af 30

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Inspiration til at arbejde med miljøledelse i skolen Inspirationskatalog Inspirationskataloget giver tips og gode ideer til arbejdet med miljøledelse. Ideerne

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012 7 Administration Hjemmeside Drift El CO2 2 Effektive server CO2 Neutral hjemmeside Nej Nej 1 12 Administration Kopimaskine Fast Inventar Elektronisk affald 2 Kvalitet Vedligeholdelse Genbrug 12.10 Nej

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT INTERN 2011 UDENRIGSMINISTERIET 2011 Indholdsfortegnelse 1. Ministeriet som miljøbevidst virksomhed side 2 2. Her sættes der ind side 2 3. Handlingsplanens

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere