byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 2 / oktober 2003

2 Leder Fremtidens digitale krav Efter fusionen i foråret er bips trukket i arbejdstøjet. Det Digitale Byggeri er skudt i gang, og en ny bips undersøgelse sætter streg under behovet for at udvikle både metode og værktøjer til 3D udveksling Det digitale Byggeri er skudt i gang, og op til seks konsortier skal nu i gang med at give deres bud på fremtidens digitale arbejdsmetode. Fra statens side er der sat tyk streg under, at Det digitale Byggeri ikke går ud på at opfinde ny teknologi, men om, at vi alle i løbet af de næste 3 år bliver bedre til at udnytte den allerede tilgængelige teknologi og lærer at bruge den mere integreret. De 4 projekter under indsatsområdet Bygherrekrav er omtalt på side 20 i dette blad. Det drejer sig om: Digitalt udbud, hvor 4 konsortier har budt ind, og hvor Mogens Balslev, KHR arkitekter AS, Nor-consult og Arkitektskolen i Aarhus er udpeget som vindere. 3D-modeller, hvor 6 konsortier har meldt sig på banen, og 5 bliver prækvalificeret. Projektweb, hvortil der er frist for prækvalifikation den 15. november. Og endelig Digital Aflevering, der udbydes i 2004 Bemærk at bordet fanger. Når kravene er afprøvet, bearbejdet og finpudset, er det hensigten, at de testede bygherrekrav skal være gældende vilkår for fremtidigt statsligt byggeri. Er du klar til at arbejde med 3Dmodeller efter digitalt udbud og på projektweb fra efteråret 2006? I dette nummer af bips NYT kan man se resultaterne af en bips undersøgelse om CAD-udveksling. Mange firmaer har meldt ud, at de finder at tiden er inde til at satse på 3D-modellering. Undersøgelsen viser, at vi har CAD-værktøjerne til at udveksle 3D geometri, men vi har til gengæld ikke værktøjerne til at udveksle objektdata på tværs af CAD-platforme. Vi skal også sørge for, at brugere har det fornødne metodegrundlag. Undersøgelsen understregede, at der er behov for en 3D arbejdsmetode og for 3D standarder, hvis samarbejdet skal forløbe ubesværet. Det forekommer meget velbegrundet, at bips CAD-udvalg anbefaler 3D arbejdsmetode som et af de store satsningsområder for foreningen i de kommende år. bips har som en af sine højeste prioriteter ikke bare at følge Det digitale Byggeri, men også selv at deltage med aktiv indsats. bips ser det som sin vigtigste rolle at konfrontere udviklingsprojekterne med den praktiske hverdag. Projekterne skal ikke forløbe i glasklokker over 3 år, men konsortierne skal jævnligt sættes under opmærksomhed af praksis. Ikke for at skyde deres forslag ned, men tværtimod for at udfordre dem og give dem afsæt til at præstere deres ypperste. Det forudsætter, at omverdenen bidrager fagligt med konstruktiv input og kritik. Fra bips vil vi gøre vores til, at vores medlemmer selv kan være med til at præge tingene og bliver varslet tidligst muligt om de ændringer, som er på vej, så man derigennem kan forberede sig på de krav, der vil blive stillet til fremtidens aktører i byggeriet. Vi knokler lige nu på med beskrivelsesværktøjer for arkitektområdet, og mange er nu i høring. Jeg ser hen til at kunne orientere mere om disse i næste nummer, der udkommer omkring årsskiftet. Lars Coling Formand bips 2 bips 2 / oktober 2003

3 Indhold bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 2/oktober 2003 Oplag: 6000 Abonnement (6 numre) kr. 600 kr. pr år inkl. moms Ansvarshavende: Lars Coling, formand bips Redaktion: Fagligt stof: Svend Erik Jensen Marianne Rohweder (DJ) Sekretariat for bips Byggecentrum Lautrupvang Ballerup Telefon Fax E.mail Design: Gitte Pedersen, Byggecentrum Layout: Marianne Schjøtt Rohweder Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN: Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter Øvrige bestyrelse: Bent Feddersen RAMBØLL Peter Henningsen M. T. Højgaard Lars Ole Hansen Statens forsknings- og uddannelsesbygninger Lauritz Rasmussen Taasinge Træ A/S Lone Wiggers Arkitekterne C. F. Møller Hans-Henrik Lang NIRAS Jørn Kristoffersen Ernst Nielsen og Co A/S Ib Reinholdt Pedersen SAS FM Carsten Sletbjerg Danogips A/S Sten Bonke DTU BYG CAD værktøj 4 CAD-udveksling - teknisk 8 CAD-udveksling - forretningsmæssigt 11 CAD-opgradering Beskrivelsesværktøj 12 VVS-beskrivelser i DR-byen Digitalt Byggeri 15 Med staten som lokomotiv 19 Det digitale København Bygningsdrift 22 Digital teknisk rekvisition bips 2 / oktober

4 CADværktøjer CAD-udveksling teknisk Ny bips undersøgelser sætter udveksling af data under lup. Hovedkonklusionen af undersøgelsen er, at CAD-brugerne har værktøjet til at projektere og udveksle 3D geometri, men mangler en fælles metode Udveksling af 2D-tegningsfiler Figuren viser sammenfattende resultater af 2D udveklsing, baseret på visuel sammenligning af parvise plots. I de fleste tilfælde forløber 2D udvekslingen uden problemer til perfekt niveau. Der er dog mange tilfælde, hvor resultatet ikke bliver perfekt, men anvendeligt. Enkelte CAD-værktøjer har store udvekslingsproblemer. Tekst: Kim Jacobsen RAMBØLL og Svend Erik Jensen, projektleder i bips Der er opbrud i byggebranchens brug af CAD/IT. En relativ klar opslutning om få platforme er ved at smuldre, og mange forbereder sig på et paradigmeskift til 3D modelbaseret projektering. Tilsvarende markedsfører softwarehusene stærkere end nogensinde 3D applikationer. Tendensen er navnlig mærkbar i Danmark, fordi mange POINT brugere er begyndt at se sig om efter nye værktøjer, fordi Autodesk har varslet udfasning af de applikationer, de købte af Cadpoint. Men hvad skal der sættes i stedet? Og et spørgsmål, alle andre CAD-brugere også stiller sig selv: Hvornår skal man tage springet til egentlig 3D projektering? Det er baggrunden for en bips undersøgelse, der blev gennemført i juni 2003, og som satte fokus på, hvor gode de mest aktuelle og mest anvendte CAD-værktøjer er til at udveksle 3D data. I dag er der kun få, som for alvor projekterer 3D, men undersøgelsen ser også på, hvor svært det er at udveksle. Resultatet af undersøgelsen kan deles i en teknisk del og en forretningsmæssig del. DWG - de facto udvekslingsstandard Konklusionerne af undersøgelsens tekniske del viser, at for at udveksle data mellem forskellige CAD-platforme må man have et format, som er fælles kendt, og som kan bygge bro mellem de forskellige programmers egne formater. AutoCADs DWG-format var det eneste format, alle 14 applikationer umiddelbart understøttede, hvorfor vi 4 bips 2 / oktober 2003

5 Udveksling af 3D-modeller i DWG/DXF Figuren viser sammenfattede resultater af 3D geometriudveksling via DWG/DXF format. I de fleste tilfælde forløber 3D udveksling uden problemer - ofte 100% fejlfrit. Nogle CAD-værktøjer har dog i varierende grad problemer med at udveksle dette format. i testen valgte DWG-formatet som det fælles udvekslingsformat. I byggebranchen er DWG-formatet altså blevet en slags de facto standard for udvekslingsformater. som ikke er AutoDesk partnere, ikke være sikre på, at de data, de eksporterer til DWG-formatet, er 100% kompatible med AutoCADs DWG format. Der er altså flere forskellige typer af DWG formater. Der er også gode muligheder for at udveksle 2D og 3D geometri. Derimod er det kun undtagelsesvis muligt at udveksle objekter med tilhørende data på tværs af applikationer og slet ikke på tværs af platforme. Problemerne er: På tværs af platforme På grund af AutoCADs store udbredelse har de øvrige platforme en DGW-oversætter, Bentley har tilmed implementeret et Open DWG -format i MicroStation. Eftersom Autodesk ikke har gjort DWG-formatets struktur offentligt tilgængeligt, kan de softwarehuse, På tværs af applikationer Skal man modtage informationer fra objektmodeller, som er skabt i andre applikationer, skal man enten installere den tredje parts applikation, som skabte modellen eller benytte en til modellen specifik objektenabler. I modsat fald kan man i bedste fald kun se geometrien, og ikke de tilhørende objektdata. Konsekvensen af DWG-formatets status som de facto standard er altså en afhængighed af et antal object enablers, som udvikles decentralt af tredje parts udviklerne, og som indeholder definition af de objekter, den pågældende udvikler skønner nødvendige. Der er bips 2 / oktober

6 CADværktøjer endnu ikke set eksempler på en object enabler, som tillader udveksling af objektmodeller på tværs af platforme. Krav om superbrugere Også set i et forretningsmæssigt perspektiv afslører undersøgelsen en række hurdler. For at opnå tilfredsstillende udvekslingsresultater måtter der i flere tilfælde ekstra bearbejdning eller flere forsøg til med ændrede opsætninger i afsender-, eller modtager applikationen. Ved udvekslingen blev brugerne mødt af en række praktiske problemer. Et godt udvekslingsresultat er nok muligt mellem mange af de testede applikationer, men det kræver brugerne har høj kompetence ikke bare i eget CAD-værktøj og dens geometriske entiteter, men også stor viden om den applikation, de skal modtage fra og den, de skal sende til. Slækkes der det mindste på disciplinen, går det galt. Brugeren skal konstant have fokus på krav til opsætning, struktur og entiteter. Det betyder, at skal man med held udveksle mere end banal geometri, så er det ikke nok, at CAD-brugerne er byggeteknisk veluddannede og gode til at lave overskuelige tegninger. De skal også have detaljeret viden om den CAD-tekniske modelopbygning ikke bare i egne applikationer, men også i de applikationer, som benyttes af dem, man skal udveksle med. Det betyder konkret, at man skal have nøje regler for, hvilke grafiske entiteter, som solids, faces, blocks osv., som må indgå i den model, der skal udveksles, og hvilke af CAD programmets funktionaliteter, der må bruges eller skal undgås samt hvilke opsætninger, som er nødvendige. Vi konstaterede også lidt udenfor det egentlige formål med testen at når man samler flere forskellige applikationers objektmodeller i én 3D DWG fil, er det kun muligt at generere snit og opstalter ud fra den samlede model, hvis alle modellers objekter er solider. Dette er et entydigt krav til softwareudviklerne, og selv om kravet er opfyldt, vil der alligevel komme mange problemer med repræsentation af skjulte linier osv. i snittene og opstalterne. Det vil være forbundet med ekstraindsats at få korrekte arbejdstegninger ud. Tværfaglig kollisionskontrol Undersøgelsen viser, at det i praksis meget langt hen ad vejen er muligt at udveksle geometri ikke bare i 2D, men også i 3D og i kraft af sidstnævnte tillige at udføre kollisionskontrol tværfagligt. Det betyder, at man tidligt i projekteringen kan kombinere fx konstruktionsingeniørens model i 3D af den bærende konstruktion med VVS ingeniørens model i 3D af ventilationssystemet og tidligt få en kollisionskontrol til at afsløre, hvor kanaler, rør og andre føringer kolliderer med bærende elementer. Det er kollisio- Udveksling af 3D-modeller via IFC Figuren viser sammenfattende de meget få resultater af 3D udveksling via IFC formatet. Kun ArchiCAD kunne fremvise en up-to-date IFC-fortolker. Men da der skal mindst to til succesfuld udveksling, blev der stort set ikke opnået brugbare resultater med IFC. 6 bips 2 / oktober 2003

7 ner af den type, som ofte opdages sent i forløbet, og som derfor giver anledning til komplicerede og tidkrævende rettelser, jo senere, desto dyrere. IAI organisationen. IAI, som er en brugerorganisation, startede omkring 1995/96 udviklingen af IFC formatet til udveksling af objekter og deres data. Det er også muligt at visualisere sammensatte modeller, og dermed er der mulighed for at tage afbildingsformer i brug fx rejste planer, rumlige perspektiver som kan være mere letforståelige alternativer til de traditionelle plantegninger. I stedet for det traditionelle 2D-snit, som nogle af de udførende håndværkere kan have svært ved at forstå, kan man måske give dem en tegning med 3D detaljer, som viser komponenter og sammenhænge meget mere overskueligt. Kun fire af de i alt 14 CAD-testede værktøjer var IFCkompatible, og havde en IFC-fortolker. Der var kun enkelte gode resultater, og en vellykket udveksling via IFC var mere undtagelsen end reglen, og der skulle en efterbehandling til af den overførte model. En af forklaringerne er, at to af de fire værktøjer havde en BETA-version af IFC oversætteren, og at IFC oversætterne var til forskellige og ikke kompatibel versioner af IFC. Hvorfor har brugerne så ikke benyttet sig af disse muligheder, når de nu er lige ved hånden? En del af svaret er, at der kræves en 3D CAD-manual, som fastlægger de grundlæggende standarder og anviser en gangbar 3D arbejdsmetode. Den har vi ikke endnu. Altså: Vi har CAD-værktøjet til at projektere og udveksle i 3D, men vi mangler den fælles metode. 3.5 IFC - lang vej endnu Det var en del af målet med testen at bedømme - ikke IFC-formatet - men udbredelsen og kvaliteten af CAD værktøjernes implementering af IFC-formatet. IFC er et internationalt systemuafhængigt format udviklet af Et andet problem med IFC var, at de applikationer, der laver oversættere, kun udveksler en begrænset del af modellen, og man kan risikere ikke at få al grafik med over i en udveksling. Derfor kræves der disciplin og ekspertviden om IFC-formatets struktur og indhold, før man kan sikre sig, at det holder i praksis. Om det systemuafhængige og brugerdefinerede IFC format er svaret på fremtidens udvekslingsformat, må endnu stå hen i det uvisse. IFC er kommet et stykke henad vejen, men der er lang vej endnu. Kollisionskontrol Figuren viser sammenfattede resultater af kolisionskontrol test via DWG/DXF format. I de fleste tilfælde er det muligt at opnå en pålidelig kollisinskontrol. Kun i få tilfælde giver kollisionskontrollen helt ubrugelige resultater bips 2 / oktober

8 CADværktøjer CAD-udveksling forretningsmæssigt bips udvekslingstest afslører, at der endnu er mange barrierer for, at 3D projektering og udveksling kan omveksles til et forretningsmæsigt rentabelt udbytte Anders Tolstrup, Carl Bro og Anne Morell, KHR Arkitekter tester MagiCAD og Bentley Architectura Johannes Hansen, Birch & Krogboe og Jan Grenov, NNE tester Bentley Structural og ADT Tekst og illustrationer: Kim Jacobsen RAMBØLL og Svend Erik Jensen, projektleder, bips. En ting er, hvad der rent teknisk kan lade sig gøre, noget ganske andet, hvad der er forretningsmæssigt fornuftigt. Den forretningsmæssige vurdering af 3D undersøgelsen bygger dels på den tekniske test dels på et vist mål af skøn og erfaringer fra praksis og er tænkt som et input til CAD-debatten i byggebranchen. Alle firmaerne i denne test er allerede i gang med 3D projektering eller har fremskredne overvejelser om at give sig i kast med 3D projektering. Efter alle solemærker at dømme vil en række CAD-brugende firmaer ruste sig til at gå i gang med 3D i meget nær fremtid, og flere er allerede er på vej. En ny 3D baseret praksis er uden tvivl på vej. Paradigmeskifte Projektering med 3D modeller giver mulighed for større genbrug af data mellem samarbejdspartnerne, hvilket kan effektivisere udveksling processen. Geometri skal i dag altid brydes ned til 2D information i form af opstalter og planer for at blive overført til den næste part. Hos modtagerparten skal 3D geometri genetableres ud fra de modtagne 2D informationer, en proces der indbefatter stor risiko for misforståelser og fejlfortolkninger. For at kunne udnytte 3D bygningsmodellen over langs, kræver det, at informationerne i langt højere grad kan udveksles uden tab af informationsniveau, end hvad testen viste var muligt. Men testen har også vist, at overgang til at arbejde i 3D ikke blot er et lille skridt, men et paradigmeskift, og der er mange sten på vejen til succes. For det firma, som vælger at arbejde hen imod konsekvent brug af projektering med 3D, er konsekvenserne: Ændrede arbejdsformer som kræver omlægninger og medarbejderudvikling internt. Nye skærpede kompetencekrav for tegnere, konstruktører, ingeniører, arkitekter mv. Ændret arbejdsfordeling, byggesagens parter overordnet imellem. Dilemmaer i valg af værktøjer I det strategiske valg af CAD-værktøjer skal den CAD/IT ansvarlige balancere mellem modsat rettede faktorer. Følgende tre hensyn illustrerer dilemmaet: Hensynet til produktivitet i projekteringen For at strømline sin projekteringsindsats vil man vælge 3D-værktøjer med præcis de funktioner og specialer, som modsvarer den enkelte parts fag og ansvar i et projektforløb. Hvert enkelt firma vil analysere sig frem til, hvilke værktøjer, som har netop den funktionalitet i form af brugervenlighed, tegningslayout, beregninger, mængdeudtræk som kan optimere netop deres faglige indsats. Som resultat af sådanne 8 bips 2 / oktober 2003

9 overvejelser vil der sandsynligvis blive anvendt flere nye CAD-værktøjer i branchen såvel som i den enkelte byggesag. Hensynet til udveksling Jo flere forskellige CAD-værktøjer, der optræder i samme byggesag, jo større udvekslingsproblemer vil man få, og jo mere tid skal man påregne til at afhjælpe problemer med udveksling af hinandens delbygningsmodeller. Lidt brutalt sagt: Færrest udvekslingsproblemer havde vi dengang og i de byggesager, hvor alle brugte AutoCAD/POINT. Denne overvejelse taler for, at branchen enes om relativt få CAD-værktøjer. Hensynet til konkurrence mellem CAD-platforme Det er et af målene for bips at skærpe konkurrence mellem flere produkter. I modsætning hertil blev foreningen Abb (tidligere ibb) kritiseret for at skabe en slags monopol for AutoCAD/POINT på bekostning af sund konkurrence mellem flere CAD-værktøjer. Dette mål taler imod en ensidig satsning på kun et eller to produkter, og for at bips foreningen støtter systemuafhængige objektformater, som fx IFC. Kvalifikationernes barriere Krav til brugerkvalifikationer ved udveksling med 3D projekter kan nemt vise sig at blive den alvorligste barriere. For i hvilket projekt er der ikke spidsbelastninger, som frister brugerne til at skyde genvej og blæse på disciplinen? Og hvordan kan man vide på forhånd hvem, og med hvilken applikation, man skal udveksle? Enhver rationel overvejelse taler for, at firmaets CADbrugere skal have deres primære kvalifikationer på det byggefaglige område. CAD-produktionen bør bemandes med medarbejdere, som primært er byggefagligt kvalificerede. Hvis CAD-værktøjerne kræver, at man udover at have de byggefaglige kvalifikationer, også har stor indsigt i systemet, dets tekniske virkemåde og opsætning, så opnår man næppe den krævede produktivitetsgevinst. Ethvert CAD-værktøj skal have en brugerflade, der er let tilgængelig og logisk i forhold til sit anvendelsesområde. En betydelig del af videnkravet til det CAD- og opsætningsmæssige, vil kunne kompenseres, hvis bips får udarbejdet og implementeret et fælles 3D regelsæt, som fastlægger fælles metode og spilleregler for 3D projekter, så den enkelte bruger ikke hver gang skal forholde sig forfra til struktur, opsætning, objektdata og tilladte CAD-entiteter. Pålidelig kollisionskontrol Det mest positive udfald af 3D testen var utvivlsomt, at det i stort set samtlige tilfælde lykkedes at udveksle 3D geometri data, som muliggjorde en forholdsvis pålidelig kollisionskontrol. Det betyder, at man kan komme en stor del af de mest omkostningsbelastende fejl og rettelser i projekterne i forkøbet. Noget af det, som belaster produktiviteten mest, er rettelser, både i projekteringen og senere fysisk ude på byggepladsen. Jo færre af sådanne kollisionsfejl der er i projektmaterialet, desto færre rettelser senere og desto mindre spildtid på byggepladsen. Lukkede formater? Testen bekræftede, hvad vi allerede vidste fra dagligdagen i byggebranchen, at DWG formatet efterhånden er blevet en slags de facto standard for udvekslingsformater. Trods positive islæt rummer konklusionen af testen den problematik, at byggebranchen world wide ikke selv kontrollerer funktionaliteten i sin de facto standard CAD-platform DWG, men må forlade sig på, at softwarehuset forstår kompleksiteten i branchen og dens geografiske markeder. Men skal branchen virkelig støtte et lukket format? Vi er CAD brugere i dansk byggeri, og de omkringliggende markeder har samme udvekslingsproblemer. Så en af konklusionerne kunne være at blive mange nok til at skabe et internationalt pres fra byggesektorens brugere internationalt på at få et åbent format til sin rådighed. IFC løser ikke udvekslingsproblemet Der er gennem de seneste par år udtrykt mange forventninger til, at IFC er det format, som i nær fremtid løser problemet med de lukkede formater og skaber grobund for udveksling af objektmodeller uden problemer på tværs af programmer og platforme. Derfor var IFC draget ind i denne undersøgelse så vidt vides for første gang i Danmark i en sådan sammenhæng. Der blev opnået et enkelt eller 2 gode udvekslingsresultater via IFC, men slet ikke nok til at indfri forventningerne. Om det er IFC, som er for mangelfuld eller kompliceret, kan resultatet ikke sige noget om, da alle programmer kun implementerer dele af IFC, hvis de da overhovedet implementerer det. IFC supporterer alene udveksling af modeller, ikke af tegninger, og uanset udfaldet af diskussionen om tegningsbaseret eller modelbaseret, så vil vi dog stadig langt frem i tiden skulle præstere en tegningsproduktion. Der er ingen tvivl om, at en del tegninger kan erstattes af model-, andre data eller links til standarder, men der vil stadig være tegninger, som skal plottes ud på papir. Så længe kun en lille del af de i byggebran- bips 2 /oktober

10 CADværktøjer Merete Lemvig, COWI og Gert Rønnow, MT Højgaard tester MagiCAD EL og x-steel chen anvendte CAD-platforme og applikationer understøtter IFC-formatet, løser det ikke udvekslingsproblemet og vil næppe blive taget i anvendelse i branchen. En betingelse for, at IFC kan løse udvekslingsproblemet er, at softwarehusene bredt supporterer formatet, hvilket testen ikke overbeviser om, er tilfældet. Selvom man ser artikler om IFC i de forskellige CAD-tidsskrifter, er det heller ikke her det emne, som får den største opmærksomhed. Og hvis markedet ikke interesserer sig mere for IFC, vil vi aldrig få software husene til helhjertet at supportere formatet. Udvikling af 3D standarder Mangel på standarder tegner sig klart som en af de største barrierer for indførelse mere bredt af 3D arbejdsmetode. Når der ingen standard findes, må hver bruger udvikle egne løsninger og opsætninger, som alt for ofte kolliderer med de løsninger og opsætninger, som øvrige brugere i samme projekt anvender, hvilket uvægerligt medfører produktivitetstab. Helle Vibeke Nielsen, RAMBØLL tester POINT bips kan bidrage ved at definere standarder og udarbejde 3D CAD manual med: Struktureret 3D arbejdsmetode, Arbejdsprocessen. Hvordan arbejder vi med 3D, ind til den dag, applikationerne kan udveksle objektintelligens? 3D-standarder. Lag og farver, symboler/signaturer mv. Objekter. Objektdefinitioner og -terminologi, ojekternes grafik IAI/ IFC er allerede nået et langt stykke vej med universelle minimums egenskaber, som objekter skal have og er et internationalt funderet initiativ. Skal bips tage afsæt i IFC og lade IFC indgå i foreningens og dermed branchens standarder? Endelig har denne undersøgelse givet så præcise fingerpeg om, hvor skoen trykker, at det kan overvejes, om bips skal afholde en udvekslingstest med regelmæssige intervaller. Fælles standarder kan spare tid og kan først og fremmest skabe gennembrud for fremtidens 3D arbejdsmetode. bips bør søge at påvirke Det Digitale Byggeri i retning af, at udvikling af sådanne standarder kommer massivt med i indsatsområderne. bips kan medvirke til at objektdefinitioner bliver standardiseret præcis hvad er et vindue, og hvad hedder komponenterne i det så der bliver fælles terminologi bag alle værktøjer. Denne indsats skal ske i nøje afstemning med ny byggeklassifikation og evt. med IFC 10 bips 2 / oktober 2003

11 CAD-opgradering Autodesks beslutning om, at AutoCAD januar 2004 mister sin opgraderingsværdi betyder, at AutoCad brugerne skal indstille sig på en opgradering til AutoCAD For MicroStation brugere er V8 den eneste version, der understøtter AutoCAD 2004 Som bekendt anbefalede foreningen ibb sine medlemmer at synkronisere opgraderingerne, for Auto-CAD brugere indtil udgangen af 2003 at arbejde og udveksle på AutoCAD 2000 eller 2000i, for MicroStation brugere at arbejde på V8, som har en DWG-fortolker indbygget. AutoCAD Autodesk har besluttet, at AutoCAD 2000 mister sin opgraderingsværdi 14. januar 2004, medmindre man opgraderer forinden. Foreningen har i den anledning mærket en betydelig irritation fra medlemskredsen og spørgsmål, om vi ikke kan stille noget op for at afværge, at man får trukket endnu en beslutning ned over hovedet, eller om det strider imod en lovgivning. CAD-udvalget har diskuteret sagen. Dette er en afgørelse, Autodesk har truffet world wide, som bips finder stærkt egenrådig, men i øvrigt ingen indflydelse har på, og som desværre ikke er et særsyn i IT-verdenen. Det er udvalgets opfattelse, at AutoCAD 2004 udgør et væsentligt fremskridt i forhold til 2000, uden at der dog af den grund er garanti for, at opgraderingsprisen inklusiv følgeudgifter tjener sig hjem i form af øget produktivitet. På den anden side har bips sprunget 2002-versionen over, og i længden kan vi ikke arbejde videre på et gammelt produkt. MicroStation MicroStation V8 er blandt medlemmerne i brug på en række projekter og udmærker sig især på kompa-tibilitet - der opleves ikke problemer, selv om der på et projekt arbejdes med AutoCAD referencefiler til MicroStation tegninger eller arbejdes direkte i AutoCAD formatet gennem MicroStation. Da MicroStation V8 er den eneste version af MicroStation, der understøtter AutoCAD 2004 formatet, er der grund til snarest at foretage opgraderingen til V8 hvis det ikke allerede er gjort. Herudover byder V8 på en række funktionelle forbedringer, bl.a. nye muligheder for lagstruktur, digital signatur og design history. CAD-udvalget for bips anbefaler : For AutoCAD-brugere: At brugere af AutoCAD 2000/2000i opgraderer til AutoCAD 2004 i løbet af første halvår 2004, bemærk at opgradering af AutoCAD 2000 (uden i ). Licenser skal købes inden 14. januar At AutoCAD brugere færdiggør igangværende projekter på nuværende platform og i en overgangsperiode fra vinter til sommer 2004 opgraderer til AutoCAD At ADT brugere opgraderer til Man kan overveje at indgå en service providing aftale. Det har en fordel: CAD-udgiften bliver en løbende fast driftsomkostning, opgradering sker glidende. Og det har en ulempe: Man køber næste version ubeset, idet man gennem licensaftalen betaler up front. For MicroStation-brugere At alle MicroStation brugere opgraderer til MicroStation V8 (version 8.1) ved først givne anledning. Tidshorisont: Anbefalingerne af de nye versioner gælder til udgangen af 2005, hvor bips tager stilling på ny. Tekst: Svend Erik Jensen projektleder i bips bips 2 / oktober

12 Beskrivelsesværktøj VVS-beskrivelser i DR-byen De foreliggende VVS beskrivelsesværktøjer er i færd med at blive testet på det nye DR-byggeri i Ørestaden. Indtil videre er erfaringerne med overordnede beskrivelsesværktøjer gode. Men selvom bips beskrivelserne af de folk, der nu anvender dem i praksis, betegnes som det værktøj, man har gået og sukket efter, er der fortsat nogle mangler og børnesygdomme, som skal afhjælpes Interview sammenskrevet af: Svend Erik Jensen, projektleder i bips. Visualiseringerne er hentet fra DR-byens hjemmeside. Segment 2. Visualisering: Dissing & Weitling Det var et krav fra bygherren, at bips-beskrivelserne skulle anvendes ved projektering af det nye DR-byggeri i Ørestaden. På VVS området er der udgivet basisbeskrivelser for VVS og Ventilation, medens Køling, Sprinkler og CTS står på ønskelisten over kommende beskrivelsesværktøjer. Når man skal vurdere effekten af de foreliggende VVS-beskrivelsesværktøjer, bliver det derfor i lyset af, at der ikke er en færdig VVS-pakke: Hvilke erfaringerne er der med en praksis, hvor man benytter sig af de standarder, som allerede findes, og fylder hullerne ud efter dem, som endnu mangler, samtidig med, at man skal indarbejde en arbejdsmetode baseret på standardbeskrivelsesværktøjer. Hvordan kan man bruge værktøjet? Hvor lever det ikke op til kravene til et tidssvarende værktøj? Finn Alex Hansen Carl Bro AS, Jesper Sølling fra Carl Bro, Bo Christensen og Jørn Christian Nielsen fra NIR- AS fortæller her om de erfaringer, der indtil nu er høstet fra beskrivelsesarbejdet med DR-byen Visualisering af DR-byen 12 bips 1 / 2003

13 Visualisering: EyeCADcher for Vilhelm Lauritzen A/S Beskrivelser i proces Der er en sammenhæng mellem arbejdet i klassifikationsprojektet og udviklingen af beskrivelses-værktøjer. I klassifikationsarbejdet blev det diskuteret, hvad der er bygningsdele, og hvad der er tilbehør under disse. Kort fortalt er et køleanlæg en funktionel bygningsdel, medens automatikken og den tekniske isolering osv. er dele af bygningsdelen, om end nødvendige for, at systemet virker. Ved udarbejdelse af basisbeskrivelserne har det været en given forudsætning, at beskrivelse skulle være en arbejdsbeskrivelse og struktureres efter bygningsdele, ikke som traditionelt efter entrepriser. Her kan bygningsdelene være underopdelt, så fx automatik også kan opfattes som en bygningsdel. Det er en forudsætning, der skal undersøges i praksis, den skal måske revurderes eller kunne administreres mere fleksibelt. Et andet mål har været, at bygningsdelsbeskrivelserne skal være kortfattede, dvs. som hovedregel på max 2-3 sider, for ellers går overskueligheden tabt for både projekterende og udførende. Et tredje spørgsmål er, hvorvidt beskrivelsesværktøjerne er tilstrækkeligt operationelle. Er der for mange fortolkningsmuligheder? På baggrund af de første erfaringer kan vi begynde at vurdere, om de er tilstrækkelig enkle at redigere i og om den foreliggende WORD-udgave eventuelt er for lav-teknologisk, og om man i virkeligheden er tvunget til at investere i en af de noget dyrere database baserede systemer. Erfaringer omkring VVS beskrivelsen På trods af mangler har det været en stor hjælp, at hele den overordnede beskrivelsesstruktur på forhånd er på plads. Det er med til at hæve kvalitetsniveauet. Det har også været muligt meget tidligt allerede på projektforslagsniveau at få beskrivelsen på plads. Der er ingen tvivl om, at bips beskrivelserne er det værktøj, vi har gået og sukket efter, men der er nogle børnesygdomme, som skal afhjælpes. Så langt er der enighed i interviewpanelet. På DR-byen segment 1, har det på nogle punkter været vanskeligt for os at udtrykke os så kort, siger Finn Alex Hansen. På mange områder gik det fint, men fx for kølesystemet hvor der heller ikke findes nogen basisbeskrivelse måtte vi op på at bruge hele sider, hvilket ikke fremmer overskueligheden. Nu kan man ikke drage alle konklusioner ud fra DRbyen, som er en meget unik byggesag, siger Bo Christensen. Vores beskrivelse for køling på segment 2 er også mere omfangsrig end normalt og kommer op på 7-8 sider. Vi har måske opnået den kortere udgave, fordi konceptet og leverandøren allerede var på plads. Men der er dog ikke tvivl om, at beskrivelsesværktøjerne kan blive bedre, ikke bare mere komplet- bips 1 /

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 bips nyt bips medlemsliste 1 / 200 5 bips 1 / 2005 1 Fremtidssikring Fra

Læs mere

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference bips nyt 4 / 2005 bips 4 / 2005 1 Sandhedens time i Odense Som

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK bips nyt 2 / 2008 bips 2 / 2008 1 År 2 efter DDB

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

3XN A/S og Moe & Brødsgaard Mesterskaberne i Inventor og Revit Skude og Jacobsen HB High-Tech AutoCAD Mechanical 2009 Autodesk websider

3XN A/S og Moe & Brødsgaard Mesterskaberne i Inventor og Revit Skude og Jacobsen HB High-Tech AutoCAD Mechanical 2009 Autodesk websider Januar 2009 / Nr. 35 3XN A/S og Moe & Brødsgaard Mesterskaberne i Inventor og Revit Skude og Jacobsen HB High-Tech AutoCAD Mechanical 2009 Autodesk websider NTI CADcenter A/S Værløse Ringsted Vejle Århus

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser du behøver ikke vente på branchen indhold leder bips nyt

Læs mere