BallerupMiljøavis September

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis September"

Transkript

1 BallerupMiljøavis September 2007 Årgang 5, nr. 3 8 gange rundt om jorden De aktive cyklister, som i år var med i kampagnen vi cykler til arbejde i Ballerup, tilbagelage i maj måned km. - det svarer til over 8 gange rundt om jorden. Det flotte resultat blev fejret i Ballerup Super Arena, hvor alle holdkaptajner var inviteret til banekørsel, ringridning på cykel og økologiske godter. Af Peter Juul, Grønt Sekretariat Arrangementet blev sat i gang af Helle Tiedemann, formand for Teknik-og Miljøudvalget, som bød velkommen og roste holdkaptajnerne for, at de havde fået Ballerup til at blive den fjerde mest cyklende Vi Cykler til Arbejde -by, kun overgået af København, Århus og Odense. Desuden fortalte hun, at cykling, ud over at gavne helbred og miljøet, er en god måde at mindske biltrafik på de trafikerede veje. Helle Tiedemann udtrak cykelholdet fra Service og Rengøring i Skovlundes hjemmepleje, som hovedvindere til frokost på Traktørstedet Grantoftegård. 2-præmien, en kurv økologisk slik og chokolade fra Gårdbutikken på Grantoftegård gik til Børnehuset Søndergård. Herefter tog Esben Amtrup fra Ballerup Super Arena over, og forklarede de der ville kaste sig op på de skrå brædder, hvordan de skulle og ikke skulle gøre. De fleste valgte at prøve kræfter med sig selv på cykelbanen, og fik en banebrydende oplevelse med hjem til middagsbordet. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann overrækker præmierne til de heldige vindere. Samtidigt med at der var modige folk på banen, var der ringridning på jernhest. En disciplin der kræver en rolig hånd og en sikker balance på cyklen. Vinder af denne disciplin blev Nikolai Hansen fra Børnehuset Søndergård, der således kom hjem med to præmier denne dag. Andenpræmien gik til Henrik Esbersen fra Skat. Vi ses næste år på cykelstierne. Indhold Ny udvikling i reguleringen af VOC... 2 Papirgenbrug betaler sig... 3 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune... 3 Kort nyt... 4 Spar el, spar varme, spar penge... 5 Sikring af drikkevandet... 7 Lovnyt... 7 Litteratur... 8 Oplag af kemikalier og affald... 9 Virksomheder - VVM og SMV Tjek på grønne indkøb... 12

2 Nyt fra Ballerup Kommune Ny udvikling i reguleringen af VOC VOC står for flygtig organisk forbindelse (Volatile Organic Compound). VOC er er en gruppe af stoffer, som opfører sig på samme måde: De frigives som lette gasser fra de væsker og det faste materiale, som de indgår i. Af Stud.Techn.Soc. Lars Ege Larsen, tidligere praktikant i Team Miljø, Solrød Kommune VOC erne kommer oftest fra organiske opløsningsmidler, der blandt andet indgår i maling (mineralsk terpentin er for eksempel en meget udbredt VOC). Hvorfor er VOC skidt for miljøet? VOC erne udgør et problem for miljøet lokalt og regionalt. Problemet skyldes, at VOC erne forbliver på gasform ved normale temperaturer og tryk. De kan derfor let bevæge sig omkring i den nederste del af atmosfæren (troposfæren), hvor de bidrager til fotokemisk forurening. Forureningen sker ved jordoverfladen og går primært udover planter og materiale. Men ved høje lokale koncentrationer skades også mennesker til eksempel kan forureningen medvirke til luftvejslidelser. Det er derfor vigtigt, at der anvendes færre VOC er i fremstillingsvirksomheder, end tilfældet er i dag. VOC-bekendtgørelsens krav omfatter i alt ca. 912 danske virksomheder, hvoraf ca. 542 er autolakerere. Kommunerne er myndighed for næsten alle disse virksomheder. Bekendtgørelsens krav gælder for en virksomhed, uanset om virksomheden er omfattet af anden lovgivning. Til eksempel er autolakerere, der før kun har været reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen, også omfattet af kravene i VOC-bekendtgørelsen. VOC-bekendtgørelsen stiller krav om, at virksomhederne ved hjælp af rensning overholder grænseværdier for udledning af gasser, der stammer fra VOC er. Virksomhederne kan også vælge at ændre deres forbrug af VOC er, så de kan overholde grænseværdien. Ny udvikling Det kommende år vil virksomhederne opleve, at der sker et skift i den samlede indsats omkring VOC-forurening. EU har vedtaget endnu et direktiv, der fokuserer på salget af VOC produkter. En ny dansk bekendtgørelse vedrørende markedsføring og distribution af VOC-holdige produkter betyder, at nogle produkter per 1. januar 2007 ikke længere vil være eller bør være tilgængelige for danske virksomheder. Virksomheder, der anvender VOC er, skal dog stadig overholde kravene i VOC-bekendtgørelsen. Det vil være tilladt for virksomheden indenfor en nærmere bestemt periode at opbruge sit restlager af disse produkter. I praksis skal restlageret bruges op indenfor det kommende år. Den ansvarlige myndighed for håndhævelsen af dette nye tiltag er Miljøstyrelsen. Hvad gøres der ved problemet? I Danmark forsøger vi at mindske brugen af VOC ved at lovgive. Reguleringen udspringer af et EU-direktiv om anvendelsen af VOC og af en international aftale om at frigive mindre VOC til miljøet. Danmark har således forpligtet sig til at gøre noget ved problemet med VOC er. Direktivet blev implementeret i dansk lovgivning i 2002 i den såkaldte VOC-bekendtgørelse. Læs mere: Bekendtgørelse nr. 350/2002: Bek. om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg eller VOC-bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1049/2005: Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Miljøstyrelsen 2006: Report on the implementation of Directive 1999/ 13/EC concerning the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations. 2 Miljøavisen 3, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Papirgenbrug betaler sig også miljømæssigt Genbrug af papir er en god miljøinvestering. Er der ansat mere end 8 personer på kontoret, er det er det også en økonomisk fordel at sortere papiret fra. Af Winnie Løbner Mange steder stortrives myten om, at papiret blandes sammen med den brændbare fraktion i renovationsbilen, så indsatsen med at sortere papiret fra er spild af tid. Det er kun en myte. og er der nogen der ved det foregår, vil vi meget gerne have besked, for det er stik imod kommunens regulativer. Vestforbrænding modtager så store mængder brændbart affald, at det ligger i overkanten af, hvad anlægget er godkendt til. Jo mere fejlsorteret papir der kan tages ud af den brændbare fraktion jo bedre. Genbrugspapir er samtidig en god forretning både økonomisk og af hensyn til drivhuseffekt og vandmiljø. Det gælder også, selvom papiret skal sikkerhedsmakuleres. God økonomi Fra genbrugsindustrien forlyder, at har en virksomhed 1-2 stk. 800 liters containere stående til papir, så er der økonomi i at sortere papiret fra. Den økonomiske fordel ses tydeligst ved arbejdspladser på omkring 8 personer, der er beskæftiget i eller ved kontor arbejdspladser.... fortsættes på side 4 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune De fleste virksomheder skal forbruge en større mængde VOC er (flygtige organiske stoffer) om året for at være omfattet af bekendtgørelsens krav. Det gælder dog ikke autolakerere, der i alle tilfælde skal overholde kravene. VOC-bekendtgørelsens krav til virksomheder er klare. Det enkelte vilkår kan således ikke tilpasses og forhandles. Af Lill Dueholm Virksomheder, der har etableret sig eller ændret deres FORKERT drift pr. 10. juni 2002 eller senere, skal allerede i dag overholde kravene. Virksomheder, der er etableret inden 10. juni 2002 og ikke siden har ændret deres produktion, skal først overholde kravene pr. 31. oktober 2007, men de skulle allerede pr. 31. oktober 2006 anmelde, hvordan de har be- sluttet sig til at overholde de kommende krav. Ballerup Kommune I Ballerup Kommune består de omfattede virksomheder hovedsageligt af allerede etablerede autolakerere (dog er der det seneste halve år etableret hele to nye autolakerere i kommunen) samt et par større maskinværksteder. Alle autolakererne (og de andre omfattede af VOC-bekendtgørelsen) RIGTIGT har fået eller får inden årets udgang et miljøtilsyn, der primært retter sig mod luftemmission og dermed også VOC, således at det sikres, at alle virksomheder overholder bekendtgørelsen pr. 31. oktober Miljøavisen 3,

4 Nyt fra Ballerup Kommune... fortsat fra side 4 Snak med din affaldstransportør om indsamling af papir. Måske kan han tilbyde dig noget materiel på prøve, så du kan se, hvor meget papir det kan blive til på 14 dage. Du vil måske blive forbavset over mængden. Hvorfor ikke tjene penge på dit sorterede papir? Alternativet til sortering er at betale affaldsafgiften til staten, for at smide papiret i den brændbare fraktion. Sortering er vigtig Alt papir kan komme med i genbrugspapiret, så længe det meste er kontorpapir. Det gælder avispapir, rudekuverter, reklamer m.m. Det er imidlertid vigtigt, at papiret ikke blandes med plastlommer, skilleblade, madpapir, papiremballage til madvarer. Heller ikke pap og bølgepap må blandes i papiret. For at udnytte materialernes ressourcer optimalt til genbrug, skal papir og pap sorteres hver for sig og ved kilden det vil sige ude på vores arbejdspladser. Den største succes opnås, når der er placeret en papir-genbrugskasse tæt ved hver eneste medarbejder eller som minimum ved siden af hver skraldspand. Og selvfølgelig skal der være en papir-genbrugskasse ved siden af kontorets printer og kopimaskine. Tilsvarende som med papiret er det vigtigt, at alle er bekendt med, hvor pap til genbrug kan placeres henne. Det kan fx være ved kopimaskinen, i postmodtagelsen, eller hvor der pakkes ud. Gratis skilte På Vestforbrændings hjemmeside er der gode eksempler på skilte, som kan downloades og printes ud på en almindelig printer og hænges op de aktuelle steder. Du kan også på denne hjemmeside se, hvilke anlæg der kan modtage dit affald til genanvendelse. I dag stiger papirforbruget eksplosivt, selvom det papirløse samfund kommer nærmere og nærmere. Der er gode grunde til at tage én snak med din affaldstransportør. Han kan oplyse dig om, hvordan din virksomhed kan tjene penge på det brugte papir og spare penge på affaldsafgiften. Du kan på denne måde gøre noget for miljøet og samtidig overholde Ballerup Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Regulativet kræver, at dit papir- og papaffald skal gå til genanvendelse, når du har mere end 10 kg om ugen. Svanen vinder markedsandele Reduktion af pesticider KORT NYT En ny undersøgelse fra Miljømærkning Danmark (tidligere Miljømærkesekretariatet) viser, at forbrugerne køber flere og flere svanemærkede produkter. Specielt plejeprodukter til babyer har haft en kolossal stigning fra en markedsandel på 6% til over 22% på bare 2 år i Matas og Magasin. Det er især Miljøstyrelsens og Miljømærkning Danmarks kampagner i 2006 om kemi i plejeprodukter rettet mod familier, gravide og babyer, der har medvirket til det øgede salg. Kilde: svanen+vinder+store+markedsandele.htm Den årlige statistik over landbrugets forbrug af pesticider og vækstreguleringsmidler til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter, viser at forbruget af midler er faldet svagt fra 2005 til I forhold til Regeringens pesticidplan skal der ske et yderligere fald for at opnå det fastlagte mål i Regeringen vil derfor tage en række initiativer for at styrke processen, bl.a. målrettet rådgivning, et projekt om Grønne pesticidregnskaber og fornyelse af sprøjtecertifikater. Kilde: 4 Miljøavisen 3, 2007

5 Spar el og varme SPAR EL - SPAR VARME - SPAR PENGE Mere end 65% af alle ventilationsanlæg kører ikke optimalt, hvilket betyder at der er for dårligt indeklima, der bruges for meget energi og det koster for mange penge. Ved installering af spareventilatorer, serviceeftersyn og regelmæssig vedligeholdelse kan investeringen betales hjem på 1-2 år. VENT-ordningen er en effektiv og kontrolleret serviceordning for drift og vedligehold af ventilationsanlæg. Af Anne-Mette Jansen, energimedarbejder Solrød Kommune. Et ventilationsanlæg, der ikke kører optimalt, kan betyde, at luften ikke skiftes godt nok, således at temperatur, støv, lugt, fugt og afgasninger fra inventar påvirker indeklimaet i negativ retning. For medarbejderne kan det betyde hovedpine, irritation af slimhinder og træthed, hvilket er tegn på dårligt indeklima. Energiforbruget kan være for højt, både pga. dårlig vedligeholdelse, men også hvis ventilationsanlægget kører, når det ikke er nødvendigt. Ventilationsanlægget sørger for, at der kommer frisk luft ind i bygningen, men luften der kommer ind er kold, og der skal bruges meget energi på at varme den op. Dvs. der bruges både el og varme. Ventilationstjek fra Elsparefonden Elsparefonden har i samarbejde med VENT-ordningen lavet et tilbud til kontorer. Her tilbyder Elspa-refonden en ventilationspakke, der indeholder følgende; Certificeret ventilations-eftersyn til maksimum kr. Gratis elmåler, så forbruget kan følges på Elsparefondens hjemmeside Nøgletal for at tjekke om anlægget kører som det skal Information og vejledning om god ventilation. VENT-ordningen Ofte investerer virksomheder mange penge i et ventilationsanlæg, men glemmer den regelmæssige vedligeholdelse, som skal sørge for at anlægget hele tiden passer til virksomhedens skiftende behov. Der kan være mange penge at spare ved at sørge for... fortsættes på side 6 Ny uddannelse for ufaglærte i affaldsbranchen 10 svenske og 10 danske ufaglærte medarbejdere inden for affaldsbranchen har været forsøgskaniner i et halvt år. Her har de deltaget i en test af et uddannelsesforløb, hvor de er undervist i emner som kommunikation, service, konflikthåndtering, arbejdsmiljø, viden om affald samt førstehjælp. Projektet er det første skridt mod at lave en uddannelse, der opkvalificerer renovationsmedarbejdere, chauffører, genbrugspladsmedarbejdere og andre ufaglærte inden for affaldssektoren. Det er 3F, Amagerforbrænding, R98, Landtransportskolen samt tilsvarende svenske organisationer, der står bag projektet. Kilde: Renviden nr. 2, 2007 Hudblegemidler med kviksølv Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er på vej med et forbud til de butikker, der har ulovlige blegemidler på hylderne. Københavns Kommune fandt ved en stikprøvekontrol af tyve undersøgte sæber og cremer, at fire indeholdt så store mængder kviksølv, at de er sundhedsfarlige. Det er især kvinder med anden etnisk baggrund, som anvender produkter til at blege huden. Længerevarende brug af kviksølvholdige cremer og sæber kan give hudkræft, nyreskader og skader på centralnervesystemet. Kviksølv ophobes i kroppen og selv en mild forgiftning kan medføre svære fosterskader hos en gravid kvinde. Kemikalieinspektionen vil til september skyde endnu en kampagne i gang om manglende deklaration på kosmetik solgt i etniske butikker. Kilde: unnd+af+blegemidler+med+kviks%c3%b8lv. htm 28. juni 2007 Miljøavisen 3,

6 Spar el og varme... fortsat fra side 5 en systematisk vedligeholdelse. En måde at sørge for at det bliver gjort, er ved at udlicitere opgaven. For at sikre et højt kvalitetsniveau på området er der etableret en ordning, der hedder VENT-ordningen. VENT-ordningens formål er at sikre, at ventilationsanlægget til stadighed lever op til gældende love/reglementer samt til kundens funktionskrav. VENT-ordningen indeholder en række minimumskrav til servicering af anlægget. Herefter er det op til ventilationsfirmaet og servicemontøren at vurdere, hvilke aktiviteter der herudover skal gennemføres, for at aftalen kan overholdes. VENT-ordningen styres og administreres i VENT-sekretariatet på Teknologisk Institut. På hjemmesiden eller hos VENT-sekretariatet tlf kan man få yderligere oplysninger om ordningen. Effektive ventilationsanlæg For at ventilationsanlægget skal køre optimalt, skal der gennemføres heleller halvårlige eftersyn og driftstiden skal hele tiden tilpasses efter årstiden og andre behov. Ventilationen bør først starte umiddelbart, før de første personer bruger lokalerne og slutte, når de sidste har forladt lokalerne. Ved eftersyn skal der bl.a. tjekkes for: rengøring eller skift af filtre om remtrækket mellem motor og ventilator er i orden den rette indblæsningstemperatur. at spjældene lukker, når anlægget er slukket at kondensafløb på eventuel varmegenvinding ikke er stoppet at anlægget ikke er snavset. Muligheder for at sænke forbruget: Reducer luftmængderne, så de passer til behovet, ved skift af remskiver, remme mv. Skift ventilatorerne til effektive spareventilatorer Monter et kontakt-ur til at starte og stoppe anlægget efter ventilationsbehovet Overvej at installere bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Overvej at installere CO 2 -målere i lokalerne for at følge, hvor effektiv ventilationen er, og eventuelt til at styre anlæggets drift. Typisk besparelse på anlæg i kontor Ventilationstjek Køb af ventilationstjek kr. Installation af elmålersystem kr. I alt kr. Investeringer Reduktion af volumenstrøm kr. Tænd-sluk ur kr. Installation af Spareventilatorer kr. I alt kr. Besparelser Elbesparelse Varmebesparelse I alt kr./år kr./år kr./år Samlede omkostninger kr. Samlet årlig besparelse kr. Tilbagebetalingstid 1,2 år Vejledende priser fra Elsparefondens hjemmeside. Forskning og klimaændringer Syv af Europas største miljøforskningscentre vil forene ekspertise og kræfter for at skaffe ny viden om forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaændringer. Fra Danmark deltager Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. PEER, Partnership for European Environmental Researc, har startet en proces, der skal udmønte initiativet til et konkret forskningsprogram med en intern arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvilke områder der skal sættes ind på. Det hele drøftes på en intern workshop for forskere fra PEER-institutionerne den november. Herefter beslutter PEERdirektørerne de næste skridt. Kilde: PEERklima.htm Dieselbiler og NO 2 Flere dieselbiler i gaderne medvirker til en stigning i kvælstofdioxid (NO 2 ). NO 2 kan fjernes med en katalysator, men selv med katalysatorer på alle dieselbiler vil der være problemer med at overholde grænseværdierne i de mest trafikerede veje i 2010, viser en analyse fra DMU. Kilde: DMUNyt/2007/10/ LOVNYT 6 Miljøavisen 3, 2007

7 Drikkevand Sikring af drikkevandet mod forurening Forureningen af drikkevandet i Køge har sat ekstra fokus på drikkevandssikkerheden. Risikoen for, at teknisk vand kan løbe tilbage i vandforsyningens ledninger og forurene drikkevandet, skal minimeres. Af Marianne Marcher Juhl, Miljø- og Forsyningsafdelingen, Hvidovre Kommune Vandværkerne arbejder hele tiden på at sikre drikkevandet og forebygge, at der kan ske uheld, hvor drikkevandet bliver forurenet. Forbrugerne og virksomhederne har ansvaret for, at vandinstallationerne på egen ejendom bliver vedligeholdt, kontrolleret og udført efter gældende regler. Hvordan kan drikkevandet blive forurenet? Forurenet vand kan strømme tilbage til drikkevandsledningerne i vejen under to forhold. Vandet kan blive suget tilbage, hvis trykket i drikkevandsledningerne i vejen falder, eller vandet kan blive trykket ud i drikkevandsledningerne, hvis der er et større tryk i vandsystemet inde på grunden end i drikkevandssystemet i vejen. Trykket i drikkevandsledningerne i vejen kan falde, hvis der sker et brud på vandledningerne, eller hvis der er et stort vandforbrug f.eks. ved brand eller brug af sprinkleranlæg. Større eller mindre brud på vandledninger sker ofte. Hvidovre Vandforsyning reparerer fx mellem 20 og 40 brud om året. Kontraventiler skal kontrolleres årligt For at undgå, at der kan ske tilbageløb fra installationer hos forbrugerne til vandforsyningens ledningsnet, skal der foran alle vandmålere, ved indgangen til ejendommen, være installeret en kontraventil. En kontraventil sikrer, at vandet kun kan strømme i en retning: fra drikkevandsledningerne i vejen til forbrugeren. Kontraventilen er grundejerens ejendom, og den skal vedligeholdes og kontrolleres mindst én gang om året, så det sikres, at den fungerer korrekt. Har du en type A- eller B-vandmåler, er kontraventilen indbygget i vandmåleren. Kontraventilen skiftes i disse tilfælde af kommunernes vandforsyning sammen med vandmåleren. Type... fortsættes på side 8 Nyt opkrævningstidspunkt for brugerbetaling m.m. Den 2. juni 2007 trådte en ny bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn for virksomheder og landbrug i kraft. For hovedparten af virksomhederne betyder ændringen i bekendtgørelsen kun, at opkrævningstidspunktet for brugerbetaling flyttes fra marts måned til november måned i det år, hvor arbejdet er udført. Det vil sige, at der bliver en større sammenhæng mellem det år, hvor betalinger opkræves og det år, hvor myndighedsarbejdet er udført. Ændringerne i bekendtgørelsen giver derudover kommunen mulighed for at opkræve brugerbetaling for tilsyn med husdyrbrug og dyrehold på mere end 3 dyreenheder. Brugerbetaling for arbejde med husdyrbrug og dyrehold vil dog kun blive opkrævet for det arbejde, som er udført efter den 2. juni Timetaksten for 2007 er fastsat til 256,22 kr. pr. time. Kommunen vil derfor i november måned 2007 fremsende regninger til de virksomheder og landbrug (dyrehold) m.v., hvor der er udført brugerbetalingspligtige opgaver i periode fra 1. januar 2007 til 1. november 2007, med mindre brugerbetalingen allerede er opkrævet. De nye regler kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøavisen 3,

8 Drikkevand... fortsat fra side 7 A- og B-vandmålere findes typisk i almindelige husstande og mindre erhvervsvirksomheder. Ud over kontraventilen ved indgangen til ejendommen stilles der yderligere krav til at sikre vandinstallationerne på selve grunden mod tilbageløb. Sikring mod tilbageløb Sker der en blanding af drikkevand og en hvilken som helst anden form for vand eller stof, som er giftigt eller indeholder bakterier, skal der være et frit luftgab og dermed en klar fysisk adskillelse til drikkevandet. Sagt med andre ord: Hvis du ikke selv vil drikke vandet, skal der være et luftgab! Rør og tapsteder med vand af ikkedrikkevandskvalitet skal være tydeligt mærket for at undgå fejlkoblinger og forkert brug. Alle apparater, som er tilsluttet drikkevandssystemet og forsynet med et afløb, skal have en afbrudt rørforbindelse med luft, før vandet ledes til afløbssystemet. Vandinstallationer skal være udført, så det ikke er muligt at vende den normale strømningsretning. Apparater, filtre, armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være VA-godkendte eller CE-mærkede. Det er meget vigtigt, at ingen tager lempeligt på forholdsreglerne for at lette hverdagen. Derfor er det bl.a. vigtigt, at slanger, der bruges til at fylde blandingskar, ikke ligger nede i karet. Der skal være en fysisk adskillelse med et luftgab mellem tilførslen af vand og det opblandede vand. Vandværkerne anbefaler, at virksomhederne sammen med en VVS-installatør hvert år gennemgår vandinstallationer og arbejdsgange for at sikre, at alt er udført korrekt. Vandinstallationer skal godkendes Alt arbejde med vandinstallationer skal altid udføres af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde gældende regler. Dette gælder også internt arbejde på vandinstallationer på virksomheder. VVS-installatøren skal sørge for, at arbejdet bliver godkendt hos kommunernes vandforsyninger, inden det udføres. Efterfølgende skal udført arbejde færdigmeldes til vandforsyningen, der syner arbejdet. Regler Reglerne for vandinstallationer og sikring mod forurening af drikkevand fremgår af Dansk Standard DS439 Norm for vandinstallationer og DS/ EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring. LITTERATUR Grønt ansvar Regeringen fremlagde den 14. juni 2007 et nyt debatoplæg om bæredygtig udvikling i Danmark. Debatoplægget indeholder både et overblik over, hvad regeringen allerede har iværksat på området samt en række nye initiativer til en samlet bæredygtighedsstrategi. I løbet af efteråret skal der udarbejdes en endelig strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Af strategiens mål kan nævnes; krav om grønne indkøb i staten, transportsektorens CO 2 udslip skal mindskes med 25% i 2030 i forhold til 1988, andelen af vedvarende energi skal ud- gøre mindst 30% i 2025, i 2007 skal alle statsskove være certificerede, der afsættes 255 mio. kr. til at fremme ny teknologi i landbruget for at sikre bæredygtig husdyrproduktion, mindst 65% af danskernes affald skal genanvendes og maksimalt 9% må ende på deponi. Oplægget kan læses på 8 Miljøavisen 3, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune Se med nye øjne på dit oplag af kemikalier og affald - før miljøtilsynet gør det! I praksis er al den råvare - der ikke ender i produktet - stadig et problem, både for virksomheden og for miljøet. Af Lene Thystrup Knudsen Når miljøtilsynet kommer, sætter vi spot på de steder, hvor der KAN komme udledning, spild eller uheld. Selvom I endnu ikke har haft uheld eller spild, er det en god idé at se med nye øjne på dine oplag af råvarer, kemikalier og affald, som en slags fandens advokat. Hvis ikke, kan unødvendige daglige spild, eller i værste fald uheldssituationer belaste miljøet og virksomhedens økonomi og renomme alvorligt. At sikre sig mod nye jordforureninger er efterhånden en rigtig god forretning! Den tidligere miljøvagt og miljøtilsynet har gennem tiden fået en række erfaringer med, hvor de mest almindelige uheld sker. Der er helt klart noget at hente, ved at trække på andres dårlige erfaringer, og tage sig tiden til at gå igennem de vigtigste tjekpunkter på sin egen virksomhed. Det er både indretningen og driften der skal kigges på med samme synsvinkel som en auditor eller tilsynsmedarbejder. Råvarer, kemikalier og affald Det er vigtigt, at der holdes rent og orden, så der er overblik og styr på oplaget. Tag brillerne på og se på oplaget af råvarer, kemikalier og affald: Er der overblik og system i det? Er skiltningen i orden? Har vi de oplysninger fra leverandøren, vi skal bruge om indholdet og farlighed, eller om der er der uønskede stoffer i?... fortsættes på side 10 Behandlingshyppighed som miljøindikator Regeringen har iværksat et projekt om hvorvidt bl.a. behandlingshyppighed som miljøindikator giver et dækkende billede af udviklingen i landbrugets brug af pesticider. Behandlingshyppig-heden er en opgørelse af, hvor mange gange det konventionelt dyrkede areal i gennemsnit kan behandles med den solgte mængde bekæmpelsesmidler an-vendt i standarddosis. I rapporten blev det vurderet, at udviklingen i forbruget af de enkelte pesticidgrupper med et stigende forbrug af herbicider og fun-gicider og et uændret forbrug af insek-ticider og vækstreguleringsmidler af-spejler den generelle opfattelse i fag-lige kredse, at stigningen i pesticidforbruget især skal tilskrives større ukrudtsproblemer end tidligere og et forøget behov for fungicider som følge af bl.a. resistens overfor de anvendte midler. Men samtidig at behandlingshyppigheden ikke repræsenterer den bedst mulige indikator for miljøbelastning. Læs rapporten: Udredning_om_BH_DOK pdf Miljøavisen 3,

10 Nyt fra Ballerup Kommune De fleste virksomheder fokuserer naturligvis på produktet i dagligdagen, og ikke så meget på det der ryger ved siden af og går til spilde og ender de forkerte steder.... fortsat fra side 9 Tjek på linket kemiguide.dotnet.dir.dk/ checkstof.aspx Har vi mere stående, end vi skal bruge? Hvor ender råvarerne, hvis der sker en påkørsel, eller hvis en bøtte vælter eller går i stykker? Er der spildbakker eller sikret med opkant, så intet ryger i kloakken, hvis uheldet er ude? Er belægningen vedligeholdt og tæt, så jordforurening forebygges? Er der i området trafik med truck eller lastbiler, så kan det være en god idé at sikre oplaget mod påkørsel eller eventuelt flytte oplaget? Bed dem, der i dagligdagen har med råvarer, kemikalier og affald at gøre, om at se efter og finde forbedringsmuligheder. Ledelsessystemer Mange virksomheder har kvalitetseller miljøstyringssystemer, som holder styr på de miljøforhold, som virksomheden har valgt at fokusere på. Overvej hvorledes I kan indarbejde forebyggelse af uheld og spild i ledelsessystemet og i praksis. Erfaringerne viser, at det kan gå galt, når procedurerne er mangelfulde, forældede, for omfattende eller simpelthen ukendte for operatører eller medarbejdere. Mange uheld skyldes operatørfejl, ubetænksomhed eller uvidenhed, fx ved påfyldning eller omhældning. Er vedligeholdelsen omfattet af systemet? Brand En klassiker for uheld med kemikalier er brand, hvor slukningsvandet løber til regnvandssystemet og videre til naturområder, vandløb og søer, eller til kloaksystemet og videre til rensningsanlægget. Det kan udrette skader på anlægget eller dets virkningsgrad i en periode. Det er ofte manglende brandsikring, eller manglende vedligeholdelse af brandvægge, døre og porte. Fx efter håndværkerbesøg kan der være huller eller andre svagheder i brandsikringen. Det kan godt svare sig at sætte fokus på og finde forbedringsmuligheder for opbevaring og håndtering af råvarer og kemikalier. 10 Miljøavisen 3, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Virksomheder - VVM og SMV Med strukturreformen overtog kommunerne myndighedsopgaverne med planlovens bestemmelser om vurdering af visse virksomheders virkningerne på miljøet - VVM. Undtaget for denne generelle regel er bl.a. virksomheder, hvor staten er miljømyndighed. For dem er staten nemlig også VVM-myndighed. VVM-bestemmelserne vedrører projekter om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheder, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Af Morten Wiese, Plan & Byg For de fleste af sådanne projekter kan kommunen vurdere, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Såfremt der skal laves en miljøkonsekvensvurdering skal den udformes som en redegørelse til et kommuneplantillæg, som er grundlaget for kommunens tilladelse til projektet. Fordi kommuneplantillægget omhandler en konkret virksomhed, skal der tillige laves en strategisk miljøvurdering - en SMV - af planen. Med forholdsvis få tilpasninger kan en VVM udformes, så den tillige opfylder bestemmelserne om SMV. Når virksomheder skal etableres eller ændres, skal de miljømæssige konsekvenser naturligvis altid vurderes, og i nogen tilfælde skal det gøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om vurdering af virkningerne på miljøet - VVM. Og det er kommunen, som skal tage stilling til, om disse regler skal anvendes. VVM-bekendtgørelsen De virksomheder, som er omfattet af reglerne, er opført på 2 bilag i bekendtgørelsen om VVM, og VVMreglerne skal kun anvendes, såfremt virksomheden står på disse bilag. Og det gør mange typer af virksomheder. Virksomheder på bilag 1 må antages at påvirke miljøet væsentligt. Ved etablering af disse virksomheder skal der altid laves en VVM-redegørelse. Virksomheder på bilag 2 må muligvis antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For projekter vedr. disse virksomheder samt udvidelser eller ændringer af virksomheder på bilag 1 skal der kun laves en VVM-redegørelse, såfremt kommunen afgør, at projektet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse træffes på grundlag af en såkaldt screening. Det er en forholdsvis simpel og hurtig procedure, hvor kommunen foretager en vurdering efter reglerne i VVMbekendtgørelsens bilag 3. Og i langt de fleste tilfælde kan det afgøres, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse. En virksomhed skal derfor henvende sig til kommunen, når den skal etableres, og hver gang den skal udvides eller ændres. Herefter skal kommunen gøre følgende: afgøre, om projektet er omfattet af VVM-reglerne, dvs. står det på bilag 1 eller 2, gennemføre en VVM-screening, jf. bilag 3, for de projekter, som er omfattet af reglerne og afgøre, om projektet er VVM-pligtigt, udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for de projekter, som er VVM-pligtige, gennemføre en SMV for kommuneplantillægget, give en tilladelse, såfremt det på grundlag af VVM og SMV vurderes, at miljøpåvirkningerne er acceptable. SMV-reglerne skal også anvendes, såfremt der skal laves en ny lokalplan for etablering af en virksomhed. Dette indebærer i sig selv ikke, at der skal laves en VVM. Som regel er en VVM-pligtig virksomhed tillige omfattet af miljøbeskyttelseslovens godkendelsessystem. Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og VVMredegørelsen skal der laves et udkast til miljøgodkendelse. Screeningsprocessen, som skal gennemføres for de fleste virksomhedsprojekter, forudsætter, at kommunen har alle relevante oplysninger om virksomhedens placering, udformning og omgivelser. Såfremt screeningen viser, at projektet er VVM-pligtigt, er det væsentligt, at bygherren sammen med kommunen vurderer, om de miljøpåvirkninger, som udløser VVM-pligten, kan fjernes ved at ændre projektet. Det giver jo - alt andet lige - et miljømæssigt bedre projekt og en langt simplere og smidigere sagsbehandling. For såvel screenings- som en VVMprocesser er der detaljerede regler for offentliggørelse og klagemuligheder. Miljøavisen 3,

12 Tjek på de grønne indkøb Er du en virksomhed, der tager miljø alvorligt og stiller grønne krav, når der skal anskaffes nye ting til kontoret? Af Winnie Løbner På hjemmesiden Tjek på grønne indkøb kan du klikke ind og få mere viden om grønne indkøb fra kaffemaskine til computer. Når kontoret skal anskaffe nye produkter, kræver det forskellige grønne overvejelser. Ofte er det nok at kigge efter miljømærkerne, men der findes ikke miljømærker for alle produkter. På hjemmesiden kan du se en række almindelige produkter, der anvendes, og se hvilke miljøovervejelser du skal gøre, inden de anskaffes. Du kan også læse om de forskellige miljømærker så hold øje med miljømærkerne, når du køber ind. sten er en let start på de grønne indkøb, men hvis I vil grundigere til værks, er der en 6-trins guide for en grøn indkøbspolitik. Du kan læse mere om professionelle grønne indkøb på God fornøjelse med arbejdet! På hjemmesiden er beskrevet 6 retningslinier for grønne indkøb tjek din virksomhed og se om der kan sættes 6 grønne hak for så er I godt i gang med de grønne indkøb. Tjekli- Ballerup Kommunes Miljøavis nr. 3, 2007, 5. årgang. Udgiver: Miljøavisen udgives af Ballerup Kommune Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik Tlf.: Fax: Ansvarshavende redaktør: Ole Vestbirk Kontaktperson: Lill Dueholm Redaktionen modtager gerne indlæg til Miljøavisen Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij/Carl Bro. Lay-out: Mette Holm Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Kailow Tryk, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Avisen er trykt på svanemærket papir

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015 Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring Hvem er jeg: Niels Rasmussen Siden 1.2.2011: Siden juni 2014: Før da: Uddannelse: Produktionschef Guldborgsund

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere