BallerupMiljøavis September

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis September"

Transkript

1 BallerupMiljøavis September 2007 Årgang 5, nr. 3 8 gange rundt om jorden De aktive cyklister, som i år var med i kampagnen vi cykler til arbejde i Ballerup, tilbagelage i maj måned km. - det svarer til over 8 gange rundt om jorden. Det flotte resultat blev fejret i Ballerup Super Arena, hvor alle holdkaptajner var inviteret til banekørsel, ringridning på cykel og økologiske godter. Af Peter Juul, Grønt Sekretariat Arrangementet blev sat i gang af Helle Tiedemann, formand for Teknik-og Miljøudvalget, som bød velkommen og roste holdkaptajnerne for, at de havde fået Ballerup til at blive den fjerde mest cyklende Vi Cykler til Arbejde -by, kun overgået af København, Århus og Odense. Desuden fortalte hun, at cykling, ud over at gavne helbred og miljøet, er en god måde at mindske biltrafik på de trafikerede veje. Helle Tiedemann udtrak cykelholdet fra Service og Rengøring i Skovlundes hjemmepleje, som hovedvindere til frokost på Traktørstedet Grantoftegård. 2-præmien, en kurv økologisk slik og chokolade fra Gårdbutikken på Grantoftegård gik til Børnehuset Søndergård. Herefter tog Esben Amtrup fra Ballerup Super Arena over, og forklarede de der ville kaste sig op på de skrå brædder, hvordan de skulle og ikke skulle gøre. De fleste valgte at prøve kræfter med sig selv på cykelbanen, og fik en banebrydende oplevelse med hjem til middagsbordet. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann overrækker præmierne til de heldige vindere. Samtidigt med at der var modige folk på banen, var der ringridning på jernhest. En disciplin der kræver en rolig hånd og en sikker balance på cyklen. Vinder af denne disciplin blev Nikolai Hansen fra Børnehuset Søndergård, der således kom hjem med to præmier denne dag. Andenpræmien gik til Henrik Esbersen fra Skat. Vi ses næste år på cykelstierne. Indhold Ny udvikling i reguleringen af VOC... 2 Papirgenbrug betaler sig... 3 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune... 3 Kort nyt... 4 Spar el, spar varme, spar penge... 5 Sikring af drikkevandet... 7 Lovnyt... 7 Litteratur... 8 Oplag af kemikalier og affald... 9 Virksomheder - VVM og SMV Tjek på grønne indkøb... 12

2 Nyt fra Ballerup Kommune Ny udvikling i reguleringen af VOC VOC står for flygtig organisk forbindelse (Volatile Organic Compound). VOC er er en gruppe af stoffer, som opfører sig på samme måde: De frigives som lette gasser fra de væsker og det faste materiale, som de indgår i. Af Stud.Techn.Soc. Lars Ege Larsen, tidligere praktikant i Team Miljø, Solrød Kommune VOC erne kommer oftest fra organiske opløsningsmidler, der blandt andet indgår i maling (mineralsk terpentin er for eksempel en meget udbredt VOC). Hvorfor er VOC skidt for miljøet? VOC erne udgør et problem for miljøet lokalt og regionalt. Problemet skyldes, at VOC erne forbliver på gasform ved normale temperaturer og tryk. De kan derfor let bevæge sig omkring i den nederste del af atmosfæren (troposfæren), hvor de bidrager til fotokemisk forurening. Forureningen sker ved jordoverfladen og går primært udover planter og materiale. Men ved høje lokale koncentrationer skades også mennesker til eksempel kan forureningen medvirke til luftvejslidelser. Det er derfor vigtigt, at der anvendes færre VOC er i fremstillingsvirksomheder, end tilfældet er i dag. VOC-bekendtgørelsens krav omfatter i alt ca. 912 danske virksomheder, hvoraf ca. 542 er autolakerere. Kommunerne er myndighed for næsten alle disse virksomheder. Bekendtgørelsens krav gælder for en virksomhed, uanset om virksomheden er omfattet af anden lovgivning. Til eksempel er autolakerere, der før kun har været reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen, også omfattet af kravene i VOC-bekendtgørelsen. VOC-bekendtgørelsen stiller krav om, at virksomhederne ved hjælp af rensning overholder grænseværdier for udledning af gasser, der stammer fra VOC er. Virksomhederne kan også vælge at ændre deres forbrug af VOC er, så de kan overholde grænseværdien. Ny udvikling Det kommende år vil virksomhederne opleve, at der sker et skift i den samlede indsats omkring VOC-forurening. EU har vedtaget endnu et direktiv, der fokuserer på salget af VOC produkter. En ny dansk bekendtgørelse vedrørende markedsføring og distribution af VOC-holdige produkter betyder, at nogle produkter per 1. januar 2007 ikke længere vil være eller bør være tilgængelige for danske virksomheder. Virksomheder, der anvender VOC er, skal dog stadig overholde kravene i VOC-bekendtgørelsen. Det vil være tilladt for virksomheden indenfor en nærmere bestemt periode at opbruge sit restlager af disse produkter. I praksis skal restlageret bruges op indenfor det kommende år. Den ansvarlige myndighed for håndhævelsen af dette nye tiltag er Miljøstyrelsen. Hvad gøres der ved problemet? I Danmark forsøger vi at mindske brugen af VOC ved at lovgive. Reguleringen udspringer af et EU-direktiv om anvendelsen af VOC og af en international aftale om at frigive mindre VOC til miljøet. Danmark har således forpligtet sig til at gøre noget ved problemet med VOC er. Direktivet blev implementeret i dansk lovgivning i 2002 i den såkaldte VOC-bekendtgørelse. Læs mere: Bekendtgørelse nr. 350/2002: Bek. om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg eller VOC-bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1049/2005: Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Miljøstyrelsen 2006: Report on the implementation of Directive 1999/ 13/EC concerning the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations. 2 Miljøavisen 3, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Papirgenbrug betaler sig også miljømæssigt Genbrug af papir er en god miljøinvestering. Er der ansat mere end 8 personer på kontoret, er det er det også en økonomisk fordel at sortere papiret fra. Af Winnie Løbner Mange steder stortrives myten om, at papiret blandes sammen med den brændbare fraktion i renovationsbilen, så indsatsen med at sortere papiret fra er spild af tid. Det er kun en myte. og er der nogen der ved det foregår, vil vi meget gerne have besked, for det er stik imod kommunens regulativer. Vestforbrænding modtager så store mængder brændbart affald, at det ligger i overkanten af, hvad anlægget er godkendt til. Jo mere fejlsorteret papir der kan tages ud af den brændbare fraktion jo bedre. Genbrugspapir er samtidig en god forretning både økonomisk og af hensyn til drivhuseffekt og vandmiljø. Det gælder også, selvom papiret skal sikkerhedsmakuleres. God økonomi Fra genbrugsindustrien forlyder, at har en virksomhed 1-2 stk. 800 liters containere stående til papir, så er der økonomi i at sortere papiret fra. Den økonomiske fordel ses tydeligst ved arbejdspladser på omkring 8 personer, der er beskæftiget i eller ved kontor arbejdspladser.... fortsættes på side 4 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune De fleste virksomheder skal forbruge en større mængde VOC er (flygtige organiske stoffer) om året for at være omfattet af bekendtgørelsens krav. Det gælder dog ikke autolakerere, der i alle tilfælde skal overholde kravene. VOC-bekendtgørelsens krav til virksomheder er klare. Det enkelte vilkår kan således ikke tilpasses og forhandles. Af Lill Dueholm Virksomheder, der har etableret sig eller ændret deres FORKERT drift pr. 10. juni 2002 eller senere, skal allerede i dag overholde kravene. Virksomheder, der er etableret inden 10. juni 2002 og ikke siden har ændret deres produktion, skal først overholde kravene pr. 31. oktober 2007, men de skulle allerede pr. 31. oktober 2006 anmelde, hvordan de har be- sluttet sig til at overholde de kommende krav. Ballerup Kommune I Ballerup Kommune består de omfattede virksomheder hovedsageligt af allerede etablerede autolakerere (dog er der det seneste halve år etableret hele to nye autolakerere i kommunen) samt et par større maskinværksteder. Alle autolakererne (og de andre omfattede af VOC-bekendtgørelsen) RIGTIGT har fået eller får inden årets udgang et miljøtilsyn, der primært retter sig mod luftemmission og dermed også VOC, således at det sikres, at alle virksomheder overholder bekendtgørelsen pr. 31. oktober Miljøavisen 3,

4 Nyt fra Ballerup Kommune... fortsat fra side 4 Snak med din affaldstransportør om indsamling af papir. Måske kan han tilbyde dig noget materiel på prøve, så du kan se, hvor meget papir det kan blive til på 14 dage. Du vil måske blive forbavset over mængden. Hvorfor ikke tjene penge på dit sorterede papir? Alternativet til sortering er at betale affaldsafgiften til staten, for at smide papiret i den brændbare fraktion. Sortering er vigtig Alt papir kan komme med i genbrugspapiret, så længe det meste er kontorpapir. Det gælder avispapir, rudekuverter, reklamer m.m. Det er imidlertid vigtigt, at papiret ikke blandes med plastlommer, skilleblade, madpapir, papiremballage til madvarer. Heller ikke pap og bølgepap må blandes i papiret. For at udnytte materialernes ressourcer optimalt til genbrug, skal papir og pap sorteres hver for sig og ved kilden det vil sige ude på vores arbejdspladser. Den største succes opnås, når der er placeret en papir-genbrugskasse tæt ved hver eneste medarbejder eller som minimum ved siden af hver skraldspand. Og selvfølgelig skal der være en papir-genbrugskasse ved siden af kontorets printer og kopimaskine. Tilsvarende som med papiret er det vigtigt, at alle er bekendt med, hvor pap til genbrug kan placeres henne. Det kan fx være ved kopimaskinen, i postmodtagelsen, eller hvor der pakkes ud. Gratis skilte På Vestforbrændings hjemmeside er der gode eksempler på skilte, som kan downloades og printes ud på en almindelig printer og hænges op de aktuelle steder. Du kan også på denne hjemmeside se, hvilke anlæg der kan modtage dit affald til genanvendelse. I dag stiger papirforbruget eksplosivt, selvom det papirløse samfund kommer nærmere og nærmere. Der er gode grunde til at tage én snak med din affaldstransportør. Han kan oplyse dig om, hvordan din virksomhed kan tjene penge på det brugte papir og spare penge på affaldsafgiften. Du kan på denne måde gøre noget for miljøet og samtidig overholde Ballerup Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Regulativet kræver, at dit papir- og papaffald skal gå til genanvendelse, når du har mere end 10 kg om ugen. Svanen vinder markedsandele Reduktion af pesticider KORT NYT En ny undersøgelse fra Miljømærkning Danmark (tidligere Miljømærkesekretariatet) viser, at forbrugerne køber flere og flere svanemærkede produkter. Specielt plejeprodukter til babyer har haft en kolossal stigning fra en markedsandel på 6% til over 22% på bare 2 år i Matas og Magasin. Det er især Miljøstyrelsens og Miljømærkning Danmarks kampagner i 2006 om kemi i plejeprodukter rettet mod familier, gravide og babyer, der har medvirket til det øgede salg. Kilde: svanen+vinder+store+markedsandele.htm Den årlige statistik over landbrugets forbrug af pesticider og vækstreguleringsmidler til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter, viser at forbruget af midler er faldet svagt fra 2005 til I forhold til Regeringens pesticidplan skal der ske et yderligere fald for at opnå det fastlagte mål i Regeringen vil derfor tage en række initiativer for at styrke processen, bl.a. målrettet rådgivning, et projekt om Grønne pesticidregnskaber og fornyelse af sprøjtecertifikater. Kilde: 4 Miljøavisen 3, 2007

5 Spar el og varme SPAR EL - SPAR VARME - SPAR PENGE Mere end 65% af alle ventilationsanlæg kører ikke optimalt, hvilket betyder at der er for dårligt indeklima, der bruges for meget energi og det koster for mange penge. Ved installering af spareventilatorer, serviceeftersyn og regelmæssig vedligeholdelse kan investeringen betales hjem på 1-2 år. VENT-ordningen er en effektiv og kontrolleret serviceordning for drift og vedligehold af ventilationsanlæg. Af Anne-Mette Jansen, energimedarbejder Solrød Kommune. Et ventilationsanlæg, der ikke kører optimalt, kan betyde, at luften ikke skiftes godt nok, således at temperatur, støv, lugt, fugt og afgasninger fra inventar påvirker indeklimaet i negativ retning. For medarbejderne kan det betyde hovedpine, irritation af slimhinder og træthed, hvilket er tegn på dårligt indeklima. Energiforbruget kan være for højt, både pga. dårlig vedligeholdelse, men også hvis ventilationsanlægget kører, når det ikke er nødvendigt. Ventilationsanlægget sørger for, at der kommer frisk luft ind i bygningen, men luften der kommer ind er kold, og der skal bruges meget energi på at varme den op. Dvs. der bruges både el og varme. Ventilationstjek fra Elsparefonden Elsparefonden har i samarbejde med VENT-ordningen lavet et tilbud til kontorer. Her tilbyder Elspa-refonden en ventilationspakke, der indeholder følgende; Certificeret ventilations-eftersyn til maksimum kr. Gratis elmåler, så forbruget kan følges på Elsparefondens hjemmeside Nøgletal for at tjekke om anlægget kører som det skal Information og vejledning om god ventilation. VENT-ordningen Ofte investerer virksomheder mange penge i et ventilationsanlæg, men glemmer den regelmæssige vedligeholdelse, som skal sørge for at anlægget hele tiden passer til virksomhedens skiftende behov. Der kan være mange penge at spare ved at sørge for... fortsættes på side 6 Ny uddannelse for ufaglærte i affaldsbranchen 10 svenske og 10 danske ufaglærte medarbejdere inden for affaldsbranchen har været forsøgskaniner i et halvt år. Her har de deltaget i en test af et uddannelsesforløb, hvor de er undervist i emner som kommunikation, service, konflikthåndtering, arbejdsmiljø, viden om affald samt førstehjælp. Projektet er det første skridt mod at lave en uddannelse, der opkvalificerer renovationsmedarbejdere, chauffører, genbrugspladsmedarbejdere og andre ufaglærte inden for affaldssektoren. Det er 3F, Amagerforbrænding, R98, Landtransportskolen samt tilsvarende svenske organisationer, der står bag projektet. Kilde: Renviden nr. 2, 2007 Hudblegemidler med kviksølv Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er på vej med et forbud til de butikker, der har ulovlige blegemidler på hylderne. Københavns Kommune fandt ved en stikprøvekontrol af tyve undersøgte sæber og cremer, at fire indeholdt så store mængder kviksølv, at de er sundhedsfarlige. Det er især kvinder med anden etnisk baggrund, som anvender produkter til at blege huden. Længerevarende brug af kviksølvholdige cremer og sæber kan give hudkræft, nyreskader og skader på centralnervesystemet. Kviksølv ophobes i kroppen og selv en mild forgiftning kan medføre svære fosterskader hos en gravid kvinde. Kemikalieinspektionen vil til september skyde endnu en kampagne i gang om manglende deklaration på kosmetik solgt i etniske butikker. Kilde: unnd+af+blegemidler+med+kviks%c3%b8lv. htm 28. juni 2007 Miljøavisen 3,

6 Spar el og varme... fortsat fra side 5 en systematisk vedligeholdelse. En måde at sørge for at det bliver gjort, er ved at udlicitere opgaven. For at sikre et højt kvalitetsniveau på området er der etableret en ordning, der hedder VENT-ordningen. VENT-ordningens formål er at sikre, at ventilationsanlægget til stadighed lever op til gældende love/reglementer samt til kundens funktionskrav. VENT-ordningen indeholder en række minimumskrav til servicering af anlægget. Herefter er det op til ventilationsfirmaet og servicemontøren at vurdere, hvilke aktiviteter der herudover skal gennemføres, for at aftalen kan overholdes. VENT-ordningen styres og administreres i VENT-sekretariatet på Teknologisk Institut. På hjemmesiden eller hos VENT-sekretariatet tlf kan man få yderligere oplysninger om ordningen. Effektive ventilationsanlæg For at ventilationsanlægget skal køre optimalt, skal der gennemføres heleller halvårlige eftersyn og driftstiden skal hele tiden tilpasses efter årstiden og andre behov. Ventilationen bør først starte umiddelbart, før de første personer bruger lokalerne og slutte, når de sidste har forladt lokalerne. Ved eftersyn skal der bl.a. tjekkes for: rengøring eller skift af filtre om remtrækket mellem motor og ventilator er i orden den rette indblæsningstemperatur. at spjældene lukker, når anlægget er slukket at kondensafløb på eventuel varmegenvinding ikke er stoppet at anlægget ikke er snavset. Muligheder for at sænke forbruget: Reducer luftmængderne, så de passer til behovet, ved skift af remskiver, remme mv. Skift ventilatorerne til effektive spareventilatorer Monter et kontakt-ur til at starte og stoppe anlægget efter ventilationsbehovet Overvej at installere bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Overvej at installere CO 2 -målere i lokalerne for at følge, hvor effektiv ventilationen er, og eventuelt til at styre anlæggets drift. Typisk besparelse på anlæg i kontor Ventilationstjek Køb af ventilationstjek kr. Installation af elmålersystem kr. I alt kr. Investeringer Reduktion af volumenstrøm kr. Tænd-sluk ur kr. Installation af Spareventilatorer kr. I alt kr. Besparelser Elbesparelse Varmebesparelse I alt kr./år kr./år kr./år Samlede omkostninger kr. Samlet årlig besparelse kr. Tilbagebetalingstid 1,2 år Vejledende priser fra Elsparefondens hjemmeside. Forskning og klimaændringer Syv af Europas største miljøforskningscentre vil forene ekspertise og kræfter for at skaffe ny viden om forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaændringer. Fra Danmark deltager Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. PEER, Partnership for European Environmental Researc, har startet en proces, der skal udmønte initiativet til et konkret forskningsprogram med en intern arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvilke områder der skal sættes ind på. Det hele drøftes på en intern workshop for forskere fra PEER-institutionerne den november. Herefter beslutter PEERdirektørerne de næste skridt. Kilde: PEERklima.htm Dieselbiler og NO 2 Flere dieselbiler i gaderne medvirker til en stigning i kvælstofdioxid (NO 2 ). NO 2 kan fjernes med en katalysator, men selv med katalysatorer på alle dieselbiler vil der være problemer med at overholde grænseværdierne i de mest trafikerede veje i 2010, viser en analyse fra DMU. Kilde: DMUNyt/2007/10/ LOVNYT 6 Miljøavisen 3, 2007

7 Drikkevand Sikring af drikkevandet mod forurening Forureningen af drikkevandet i Køge har sat ekstra fokus på drikkevandssikkerheden. Risikoen for, at teknisk vand kan løbe tilbage i vandforsyningens ledninger og forurene drikkevandet, skal minimeres. Af Marianne Marcher Juhl, Miljø- og Forsyningsafdelingen, Hvidovre Kommune Vandværkerne arbejder hele tiden på at sikre drikkevandet og forebygge, at der kan ske uheld, hvor drikkevandet bliver forurenet. Forbrugerne og virksomhederne har ansvaret for, at vandinstallationerne på egen ejendom bliver vedligeholdt, kontrolleret og udført efter gældende regler. Hvordan kan drikkevandet blive forurenet? Forurenet vand kan strømme tilbage til drikkevandsledningerne i vejen under to forhold. Vandet kan blive suget tilbage, hvis trykket i drikkevandsledningerne i vejen falder, eller vandet kan blive trykket ud i drikkevandsledningerne, hvis der er et større tryk i vandsystemet inde på grunden end i drikkevandssystemet i vejen. Trykket i drikkevandsledningerne i vejen kan falde, hvis der sker et brud på vandledningerne, eller hvis der er et stort vandforbrug f.eks. ved brand eller brug af sprinkleranlæg. Større eller mindre brud på vandledninger sker ofte. Hvidovre Vandforsyning reparerer fx mellem 20 og 40 brud om året. Kontraventiler skal kontrolleres årligt For at undgå, at der kan ske tilbageløb fra installationer hos forbrugerne til vandforsyningens ledningsnet, skal der foran alle vandmålere, ved indgangen til ejendommen, være installeret en kontraventil. En kontraventil sikrer, at vandet kun kan strømme i en retning: fra drikkevandsledningerne i vejen til forbrugeren. Kontraventilen er grundejerens ejendom, og den skal vedligeholdes og kontrolleres mindst én gang om året, så det sikres, at den fungerer korrekt. Har du en type A- eller B-vandmåler, er kontraventilen indbygget i vandmåleren. Kontraventilen skiftes i disse tilfælde af kommunernes vandforsyning sammen med vandmåleren. Type... fortsættes på side 8 Nyt opkrævningstidspunkt for brugerbetaling m.m. Den 2. juni 2007 trådte en ny bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn for virksomheder og landbrug i kraft. For hovedparten af virksomhederne betyder ændringen i bekendtgørelsen kun, at opkrævningstidspunktet for brugerbetaling flyttes fra marts måned til november måned i det år, hvor arbejdet er udført. Det vil sige, at der bliver en større sammenhæng mellem det år, hvor betalinger opkræves og det år, hvor myndighedsarbejdet er udført. Ændringerne i bekendtgørelsen giver derudover kommunen mulighed for at opkræve brugerbetaling for tilsyn med husdyrbrug og dyrehold på mere end 3 dyreenheder. Brugerbetaling for arbejde med husdyrbrug og dyrehold vil dog kun blive opkrævet for det arbejde, som er udført efter den 2. juni Timetaksten for 2007 er fastsat til 256,22 kr. pr. time. Kommunen vil derfor i november måned 2007 fremsende regninger til de virksomheder og landbrug (dyrehold) m.v., hvor der er udført brugerbetalingspligtige opgaver i periode fra 1. januar 2007 til 1. november 2007, med mindre brugerbetalingen allerede er opkrævet. De nye regler kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøavisen 3,

8 Drikkevand... fortsat fra side 7 A- og B-vandmålere findes typisk i almindelige husstande og mindre erhvervsvirksomheder. Ud over kontraventilen ved indgangen til ejendommen stilles der yderligere krav til at sikre vandinstallationerne på selve grunden mod tilbageløb. Sikring mod tilbageløb Sker der en blanding af drikkevand og en hvilken som helst anden form for vand eller stof, som er giftigt eller indeholder bakterier, skal der være et frit luftgab og dermed en klar fysisk adskillelse til drikkevandet. Sagt med andre ord: Hvis du ikke selv vil drikke vandet, skal der være et luftgab! Rør og tapsteder med vand af ikkedrikkevandskvalitet skal være tydeligt mærket for at undgå fejlkoblinger og forkert brug. Alle apparater, som er tilsluttet drikkevandssystemet og forsynet med et afløb, skal have en afbrudt rørforbindelse med luft, før vandet ledes til afløbssystemet. Vandinstallationer skal være udført, så det ikke er muligt at vende den normale strømningsretning. Apparater, filtre, armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være VA-godkendte eller CE-mærkede. Det er meget vigtigt, at ingen tager lempeligt på forholdsreglerne for at lette hverdagen. Derfor er det bl.a. vigtigt, at slanger, der bruges til at fylde blandingskar, ikke ligger nede i karet. Der skal være en fysisk adskillelse med et luftgab mellem tilførslen af vand og det opblandede vand. Vandværkerne anbefaler, at virksomhederne sammen med en VVS-installatør hvert år gennemgår vandinstallationer og arbejdsgange for at sikre, at alt er udført korrekt. Vandinstallationer skal godkendes Alt arbejde med vandinstallationer skal altid udføres af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde gældende regler. Dette gælder også internt arbejde på vandinstallationer på virksomheder. VVS-installatøren skal sørge for, at arbejdet bliver godkendt hos kommunernes vandforsyninger, inden det udføres. Efterfølgende skal udført arbejde færdigmeldes til vandforsyningen, der syner arbejdet. Regler Reglerne for vandinstallationer og sikring mod forurening af drikkevand fremgår af Dansk Standard DS439 Norm for vandinstallationer og DS/ EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring. LITTERATUR Grønt ansvar Regeringen fremlagde den 14. juni 2007 et nyt debatoplæg om bæredygtig udvikling i Danmark. Debatoplægget indeholder både et overblik over, hvad regeringen allerede har iværksat på området samt en række nye initiativer til en samlet bæredygtighedsstrategi. I løbet af efteråret skal der udarbejdes en endelig strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Af strategiens mål kan nævnes; krav om grønne indkøb i staten, transportsektorens CO 2 udslip skal mindskes med 25% i 2030 i forhold til 1988, andelen af vedvarende energi skal ud- gøre mindst 30% i 2025, i 2007 skal alle statsskove være certificerede, der afsættes 255 mio. kr. til at fremme ny teknologi i landbruget for at sikre bæredygtig husdyrproduktion, mindst 65% af danskernes affald skal genanvendes og maksimalt 9% må ende på deponi. Oplægget kan læses på 8 Miljøavisen 3, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune Se med nye øjne på dit oplag af kemikalier og affald - før miljøtilsynet gør det! I praksis er al den råvare - der ikke ender i produktet - stadig et problem, både for virksomheden og for miljøet. Af Lene Thystrup Knudsen Når miljøtilsynet kommer, sætter vi spot på de steder, hvor der KAN komme udledning, spild eller uheld. Selvom I endnu ikke har haft uheld eller spild, er det en god idé at se med nye øjne på dine oplag af råvarer, kemikalier og affald, som en slags fandens advokat. Hvis ikke, kan unødvendige daglige spild, eller i værste fald uheldssituationer belaste miljøet og virksomhedens økonomi og renomme alvorligt. At sikre sig mod nye jordforureninger er efterhånden en rigtig god forretning! Den tidligere miljøvagt og miljøtilsynet har gennem tiden fået en række erfaringer med, hvor de mest almindelige uheld sker. Der er helt klart noget at hente, ved at trække på andres dårlige erfaringer, og tage sig tiden til at gå igennem de vigtigste tjekpunkter på sin egen virksomhed. Det er både indretningen og driften der skal kigges på med samme synsvinkel som en auditor eller tilsynsmedarbejder. Råvarer, kemikalier og affald Det er vigtigt, at der holdes rent og orden, så der er overblik og styr på oplaget. Tag brillerne på og se på oplaget af råvarer, kemikalier og affald: Er der overblik og system i det? Er skiltningen i orden? Har vi de oplysninger fra leverandøren, vi skal bruge om indholdet og farlighed, eller om der er der uønskede stoffer i?... fortsættes på side 10 Behandlingshyppighed som miljøindikator Regeringen har iværksat et projekt om hvorvidt bl.a. behandlingshyppighed som miljøindikator giver et dækkende billede af udviklingen i landbrugets brug af pesticider. Behandlingshyppig-heden er en opgørelse af, hvor mange gange det konventionelt dyrkede areal i gennemsnit kan behandles med den solgte mængde bekæmpelsesmidler an-vendt i standarddosis. I rapporten blev det vurderet, at udviklingen i forbruget af de enkelte pesticidgrupper med et stigende forbrug af herbicider og fun-gicider og et uændret forbrug af insek-ticider og vækstreguleringsmidler af-spejler den generelle opfattelse i fag-lige kredse, at stigningen i pesticidforbruget især skal tilskrives større ukrudtsproblemer end tidligere og et forøget behov for fungicider som følge af bl.a. resistens overfor de anvendte midler. Men samtidig at behandlingshyppigheden ikke repræsenterer den bedst mulige indikator for miljøbelastning. Læs rapporten: Udredning_om_BH_DOK pdf Miljøavisen 3,

10 Nyt fra Ballerup Kommune De fleste virksomheder fokuserer naturligvis på produktet i dagligdagen, og ikke så meget på det der ryger ved siden af og går til spilde og ender de forkerte steder.... fortsat fra side 9 Tjek på linket kemiguide.dotnet.dir.dk/ checkstof.aspx Har vi mere stående, end vi skal bruge? Hvor ender råvarerne, hvis der sker en påkørsel, eller hvis en bøtte vælter eller går i stykker? Er der spildbakker eller sikret med opkant, så intet ryger i kloakken, hvis uheldet er ude? Er belægningen vedligeholdt og tæt, så jordforurening forebygges? Er der i området trafik med truck eller lastbiler, så kan det være en god idé at sikre oplaget mod påkørsel eller eventuelt flytte oplaget? Bed dem, der i dagligdagen har med råvarer, kemikalier og affald at gøre, om at se efter og finde forbedringsmuligheder. Ledelsessystemer Mange virksomheder har kvalitetseller miljøstyringssystemer, som holder styr på de miljøforhold, som virksomheden har valgt at fokusere på. Overvej hvorledes I kan indarbejde forebyggelse af uheld og spild i ledelsessystemet og i praksis. Erfaringerne viser, at det kan gå galt, når procedurerne er mangelfulde, forældede, for omfattende eller simpelthen ukendte for operatører eller medarbejdere. Mange uheld skyldes operatørfejl, ubetænksomhed eller uvidenhed, fx ved påfyldning eller omhældning. Er vedligeholdelsen omfattet af systemet? Brand En klassiker for uheld med kemikalier er brand, hvor slukningsvandet løber til regnvandssystemet og videre til naturområder, vandløb og søer, eller til kloaksystemet og videre til rensningsanlægget. Det kan udrette skader på anlægget eller dets virkningsgrad i en periode. Det er ofte manglende brandsikring, eller manglende vedligeholdelse af brandvægge, døre og porte. Fx efter håndværkerbesøg kan der være huller eller andre svagheder i brandsikringen. Det kan godt svare sig at sætte fokus på og finde forbedringsmuligheder for opbevaring og håndtering af råvarer og kemikalier. 10 Miljøavisen 3, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Virksomheder - VVM og SMV Med strukturreformen overtog kommunerne myndighedsopgaverne med planlovens bestemmelser om vurdering af visse virksomheders virkningerne på miljøet - VVM. Undtaget for denne generelle regel er bl.a. virksomheder, hvor staten er miljømyndighed. For dem er staten nemlig også VVM-myndighed. VVM-bestemmelserne vedrører projekter om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheder, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Af Morten Wiese, Plan & Byg For de fleste af sådanne projekter kan kommunen vurdere, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Såfremt der skal laves en miljøkonsekvensvurdering skal den udformes som en redegørelse til et kommuneplantillæg, som er grundlaget for kommunens tilladelse til projektet. Fordi kommuneplantillægget omhandler en konkret virksomhed, skal der tillige laves en strategisk miljøvurdering - en SMV - af planen. Med forholdsvis få tilpasninger kan en VVM udformes, så den tillige opfylder bestemmelserne om SMV. Når virksomheder skal etableres eller ændres, skal de miljømæssige konsekvenser naturligvis altid vurderes, og i nogen tilfælde skal det gøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om vurdering af virkningerne på miljøet - VVM. Og det er kommunen, som skal tage stilling til, om disse regler skal anvendes. VVM-bekendtgørelsen De virksomheder, som er omfattet af reglerne, er opført på 2 bilag i bekendtgørelsen om VVM, og VVMreglerne skal kun anvendes, såfremt virksomheden står på disse bilag. Og det gør mange typer af virksomheder. Virksomheder på bilag 1 må antages at påvirke miljøet væsentligt. Ved etablering af disse virksomheder skal der altid laves en VVM-redegørelse. Virksomheder på bilag 2 må muligvis antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For projekter vedr. disse virksomheder samt udvidelser eller ændringer af virksomheder på bilag 1 skal der kun laves en VVM-redegørelse, såfremt kommunen afgør, at projektet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse træffes på grundlag af en såkaldt screening. Det er en forholdsvis simpel og hurtig procedure, hvor kommunen foretager en vurdering efter reglerne i VVMbekendtgørelsens bilag 3. Og i langt de fleste tilfælde kan det afgøres, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse. En virksomhed skal derfor henvende sig til kommunen, når den skal etableres, og hver gang den skal udvides eller ændres. Herefter skal kommunen gøre følgende: afgøre, om projektet er omfattet af VVM-reglerne, dvs. står det på bilag 1 eller 2, gennemføre en VVM-screening, jf. bilag 3, for de projekter, som er omfattet af reglerne og afgøre, om projektet er VVM-pligtigt, udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for de projekter, som er VVM-pligtige, gennemføre en SMV for kommuneplantillægget, give en tilladelse, såfremt det på grundlag af VVM og SMV vurderes, at miljøpåvirkningerne er acceptable. SMV-reglerne skal også anvendes, såfremt der skal laves en ny lokalplan for etablering af en virksomhed. Dette indebærer i sig selv ikke, at der skal laves en VVM. Som regel er en VVM-pligtig virksomhed tillige omfattet af miljøbeskyttelseslovens godkendelsessystem. Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og VVMredegørelsen skal der laves et udkast til miljøgodkendelse. Screeningsprocessen, som skal gennemføres for de fleste virksomhedsprojekter, forudsætter, at kommunen har alle relevante oplysninger om virksomhedens placering, udformning og omgivelser. Såfremt screeningen viser, at projektet er VVM-pligtigt, er det væsentligt, at bygherren sammen med kommunen vurderer, om de miljøpåvirkninger, som udløser VVM-pligten, kan fjernes ved at ændre projektet. Det giver jo - alt andet lige - et miljømæssigt bedre projekt og en langt simplere og smidigere sagsbehandling. For såvel screenings- som en VVMprocesser er der detaljerede regler for offentliggørelse og klagemuligheder. Miljøavisen 3,

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

avisen NR. 4 DECEMBER 2013

avisen NR. 4 DECEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 4 DECEMBER 2013 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige side 2 Elbiler til pendlerne på DBC side 4 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige Nye regler om miljøtilsyn

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007

BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007 BallerupMiljøavis Juni 2007 Årgang 5, nr. 2 Tilsynsplan for 2007 Ballerup Kommune skal føre miljøtilsyn med virksomhederne i kommunen. For nogle virksomheder (de virksomheder der betaler for miljøtilsyn)

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2

Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2 BASF reducerer støj >> side 2 Har du styr på din olietank? >> side 3 NR. 2 - juni 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup kommune Klimanetværksmøde >> side 9 Ballerup Kommune miljøcertificeret

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Tilfredse virksomheder side 2. Har I styr på energien? Delebiler i Hvidovre. med fokus på miljøet. adgang på genbrugspladsen HVIDOVRE KOMMUNE

Tilfredse virksomheder side 2. Har I styr på energien? Delebiler i Hvidovre. med fokus på miljøet. adgang på genbrugspladsen HVIDOVRE KOMMUNE Nye regler for virksomhedens Anchersen Rute ApS - ny virksomhed med fokus på miljøet adgang på genbrugspladsen >> side 3 >> side 10 MARTS 2012 ÅRGANG 19 NR. 1 TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE Tilfredse

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere