BallerupMiljøavis September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis September"

Transkript

1 BallerupMiljøavis September 2007 Årgang 5, nr. 3 8 gange rundt om jorden De aktive cyklister, som i år var med i kampagnen vi cykler til arbejde i Ballerup, tilbagelage i maj måned km. - det svarer til over 8 gange rundt om jorden. Det flotte resultat blev fejret i Ballerup Super Arena, hvor alle holdkaptajner var inviteret til banekørsel, ringridning på cykel og økologiske godter. Af Peter Juul, Grønt Sekretariat Arrangementet blev sat i gang af Helle Tiedemann, formand for Teknik-og Miljøudvalget, som bød velkommen og roste holdkaptajnerne for, at de havde fået Ballerup til at blive den fjerde mest cyklende Vi Cykler til Arbejde -by, kun overgået af København, Århus og Odense. Desuden fortalte hun, at cykling, ud over at gavne helbred og miljøet, er en god måde at mindske biltrafik på de trafikerede veje. Helle Tiedemann udtrak cykelholdet fra Service og Rengøring i Skovlundes hjemmepleje, som hovedvindere til frokost på Traktørstedet Grantoftegård. 2-præmien, en kurv økologisk slik og chokolade fra Gårdbutikken på Grantoftegård gik til Børnehuset Søndergård. Herefter tog Esben Amtrup fra Ballerup Super Arena over, og forklarede de der ville kaste sig op på de skrå brædder, hvordan de skulle og ikke skulle gøre. De fleste valgte at prøve kræfter med sig selv på cykelbanen, og fik en banebrydende oplevelse med hjem til middagsbordet. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann overrækker præmierne til de heldige vindere. Samtidigt med at der var modige folk på banen, var der ringridning på jernhest. En disciplin der kræver en rolig hånd og en sikker balance på cyklen. Vinder af denne disciplin blev Nikolai Hansen fra Børnehuset Søndergård, der således kom hjem med to præmier denne dag. Andenpræmien gik til Henrik Esbersen fra Skat. Vi ses næste år på cykelstierne. Indhold Ny udvikling i reguleringen af VOC... 2 Papirgenbrug betaler sig... 3 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune... 3 Kort nyt... 4 Spar el, spar varme, spar penge... 5 Sikring af drikkevandet... 7 Lovnyt... 7 Litteratur... 8 Oplag af kemikalier og affald... 9 Virksomheder - VVM og SMV Tjek på grønne indkøb... 12

2 Nyt fra Ballerup Kommune Ny udvikling i reguleringen af VOC VOC står for flygtig organisk forbindelse (Volatile Organic Compound). VOC er er en gruppe af stoffer, som opfører sig på samme måde: De frigives som lette gasser fra de væsker og det faste materiale, som de indgår i. Af Stud.Techn.Soc. Lars Ege Larsen, tidligere praktikant i Team Miljø, Solrød Kommune VOC erne kommer oftest fra organiske opløsningsmidler, der blandt andet indgår i maling (mineralsk terpentin er for eksempel en meget udbredt VOC). Hvorfor er VOC skidt for miljøet? VOC erne udgør et problem for miljøet lokalt og regionalt. Problemet skyldes, at VOC erne forbliver på gasform ved normale temperaturer og tryk. De kan derfor let bevæge sig omkring i den nederste del af atmosfæren (troposfæren), hvor de bidrager til fotokemisk forurening. Forureningen sker ved jordoverfladen og går primært udover planter og materiale. Men ved høje lokale koncentrationer skades også mennesker til eksempel kan forureningen medvirke til luftvejslidelser. Det er derfor vigtigt, at der anvendes færre VOC er i fremstillingsvirksomheder, end tilfældet er i dag. VOC-bekendtgørelsens krav omfatter i alt ca. 912 danske virksomheder, hvoraf ca. 542 er autolakerere. Kommunerne er myndighed for næsten alle disse virksomheder. Bekendtgørelsens krav gælder for en virksomhed, uanset om virksomheden er omfattet af anden lovgivning. Til eksempel er autolakerere, der før kun har været reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen, også omfattet af kravene i VOC-bekendtgørelsen. VOC-bekendtgørelsen stiller krav om, at virksomhederne ved hjælp af rensning overholder grænseværdier for udledning af gasser, der stammer fra VOC er. Virksomhederne kan også vælge at ændre deres forbrug af VOC er, så de kan overholde grænseværdien. Ny udvikling Det kommende år vil virksomhederne opleve, at der sker et skift i den samlede indsats omkring VOC-forurening. EU har vedtaget endnu et direktiv, der fokuserer på salget af VOC produkter. En ny dansk bekendtgørelse vedrørende markedsføring og distribution af VOC-holdige produkter betyder, at nogle produkter per 1. januar 2007 ikke længere vil være eller bør være tilgængelige for danske virksomheder. Virksomheder, der anvender VOC er, skal dog stadig overholde kravene i VOC-bekendtgørelsen. Det vil være tilladt for virksomheden indenfor en nærmere bestemt periode at opbruge sit restlager af disse produkter. I praksis skal restlageret bruges op indenfor det kommende år. Den ansvarlige myndighed for håndhævelsen af dette nye tiltag er Miljøstyrelsen. Hvad gøres der ved problemet? I Danmark forsøger vi at mindske brugen af VOC ved at lovgive. Reguleringen udspringer af et EU-direktiv om anvendelsen af VOC og af en international aftale om at frigive mindre VOC til miljøet. Danmark har således forpligtet sig til at gøre noget ved problemet med VOC er. Direktivet blev implementeret i dansk lovgivning i 2002 i den såkaldte VOC-bekendtgørelse. Læs mere: Bekendtgørelse nr. 350/2002: Bek. om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg eller VOC-bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1049/2005: Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Miljøstyrelsen 2006: Report on the implementation of Directive 1999/ 13/EC concerning the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations. 2 Miljøavisen 3, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Papirgenbrug betaler sig også miljømæssigt Genbrug af papir er en god miljøinvestering. Er der ansat mere end 8 personer på kontoret, er det er det også en økonomisk fordel at sortere papiret fra. Af Winnie Løbner Mange steder stortrives myten om, at papiret blandes sammen med den brændbare fraktion i renovationsbilen, så indsatsen med at sortere papiret fra er spild af tid. Det er kun en myte. og er der nogen der ved det foregår, vil vi meget gerne have besked, for det er stik imod kommunens regulativer. Vestforbrænding modtager så store mængder brændbart affald, at det ligger i overkanten af, hvad anlægget er godkendt til. Jo mere fejlsorteret papir der kan tages ud af den brændbare fraktion jo bedre. Genbrugspapir er samtidig en god forretning både økonomisk og af hensyn til drivhuseffekt og vandmiljø. Det gælder også, selvom papiret skal sikkerhedsmakuleres. God økonomi Fra genbrugsindustrien forlyder, at har en virksomhed 1-2 stk. 800 liters containere stående til papir, så er der økonomi i at sortere papiret fra. Den økonomiske fordel ses tydeligst ved arbejdspladser på omkring 8 personer, der er beskæftiget i eller ved kontor arbejdspladser.... fortsættes på side 4 Reguleringen af VOC i Ballerup Kommune De fleste virksomheder skal forbruge en større mængde VOC er (flygtige organiske stoffer) om året for at være omfattet af bekendtgørelsens krav. Det gælder dog ikke autolakerere, der i alle tilfælde skal overholde kravene. VOC-bekendtgørelsens krav til virksomheder er klare. Det enkelte vilkår kan således ikke tilpasses og forhandles. Af Lill Dueholm Virksomheder, der har etableret sig eller ændret deres FORKERT drift pr. 10. juni 2002 eller senere, skal allerede i dag overholde kravene. Virksomheder, der er etableret inden 10. juni 2002 og ikke siden har ændret deres produktion, skal først overholde kravene pr. 31. oktober 2007, men de skulle allerede pr. 31. oktober 2006 anmelde, hvordan de har be- sluttet sig til at overholde de kommende krav. Ballerup Kommune I Ballerup Kommune består de omfattede virksomheder hovedsageligt af allerede etablerede autolakerere (dog er der det seneste halve år etableret hele to nye autolakerere i kommunen) samt et par større maskinværksteder. Alle autolakererne (og de andre omfattede af VOC-bekendtgørelsen) RIGTIGT har fået eller får inden årets udgang et miljøtilsyn, der primært retter sig mod luftemmission og dermed også VOC, således at det sikres, at alle virksomheder overholder bekendtgørelsen pr. 31. oktober Miljøavisen 3,

4 Nyt fra Ballerup Kommune... fortsat fra side 4 Snak med din affaldstransportør om indsamling af papir. Måske kan han tilbyde dig noget materiel på prøve, så du kan se, hvor meget papir det kan blive til på 14 dage. Du vil måske blive forbavset over mængden. Hvorfor ikke tjene penge på dit sorterede papir? Alternativet til sortering er at betale affaldsafgiften til staten, for at smide papiret i den brændbare fraktion. Sortering er vigtig Alt papir kan komme med i genbrugspapiret, så længe det meste er kontorpapir. Det gælder avispapir, rudekuverter, reklamer m.m. Det er imidlertid vigtigt, at papiret ikke blandes med plastlommer, skilleblade, madpapir, papiremballage til madvarer. Heller ikke pap og bølgepap må blandes i papiret. For at udnytte materialernes ressourcer optimalt til genbrug, skal papir og pap sorteres hver for sig og ved kilden det vil sige ude på vores arbejdspladser. Den største succes opnås, når der er placeret en papir-genbrugskasse tæt ved hver eneste medarbejder eller som minimum ved siden af hver skraldspand. Og selvfølgelig skal der være en papir-genbrugskasse ved siden af kontorets printer og kopimaskine. Tilsvarende som med papiret er det vigtigt, at alle er bekendt med, hvor pap til genbrug kan placeres henne. Det kan fx være ved kopimaskinen, i postmodtagelsen, eller hvor der pakkes ud. Gratis skilte På Vestforbrændings hjemmeside er der gode eksempler på skilte, som kan downloades og printes ud på en almindelig printer og hænges op de aktuelle steder. Du kan også på denne hjemmeside se, hvilke anlæg der kan modtage dit affald til genanvendelse. I dag stiger papirforbruget eksplosivt, selvom det papirløse samfund kommer nærmere og nærmere. Der er gode grunde til at tage én snak med din affaldstransportør. Han kan oplyse dig om, hvordan din virksomhed kan tjene penge på det brugte papir og spare penge på affaldsafgiften. Du kan på denne måde gøre noget for miljøet og samtidig overholde Ballerup Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Regulativet kræver, at dit papir- og papaffald skal gå til genanvendelse, når du har mere end 10 kg om ugen. Svanen vinder markedsandele Reduktion af pesticider KORT NYT En ny undersøgelse fra Miljømærkning Danmark (tidligere Miljømærkesekretariatet) viser, at forbrugerne køber flere og flere svanemærkede produkter. Specielt plejeprodukter til babyer har haft en kolossal stigning fra en markedsandel på 6% til over 22% på bare 2 år i Matas og Magasin. Det er især Miljøstyrelsens og Miljømærkning Danmarks kampagner i 2006 om kemi i plejeprodukter rettet mod familier, gravide og babyer, der har medvirket til det øgede salg. Kilde: svanen+vinder+store+markedsandele.htm Den årlige statistik over landbrugets forbrug af pesticider og vækstreguleringsmidler til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter, viser at forbruget af midler er faldet svagt fra 2005 til I forhold til Regeringens pesticidplan skal der ske et yderligere fald for at opnå det fastlagte mål i Regeringen vil derfor tage en række initiativer for at styrke processen, bl.a. målrettet rådgivning, et projekt om Grønne pesticidregnskaber og fornyelse af sprøjtecertifikater. Kilde: 4 Miljøavisen 3, 2007

5 Spar el og varme SPAR EL - SPAR VARME - SPAR PENGE Mere end 65% af alle ventilationsanlæg kører ikke optimalt, hvilket betyder at der er for dårligt indeklima, der bruges for meget energi og det koster for mange penge. Ved installering af spareventilatorer, serviceeftersyn og regelmæssig vedligeholdelse kan investeringen betales hjem på 1-2 år. VENT-ordningen er en effektiv og kontrolleret serviceordning for drift og vedligehold af ventilationsanlæg. Af Anne-Mette Jansen, energimedarbejder Solrød Kommune. Et ventilationsanlæg, der ikke kører optimalt, kan betyde, at luften ikke skiftes godt nok, således at temperatur, støv, lugt, fugt og afgasninger fra inventar påvirker indeklimaet i negativ retning. For medarbejderne kan det betyde hovedpine, irritation af slimhinder og træthed, hvilket er tegn på dårligt indeklima. Energiforbruget kan være for højt, både pga. dårlig vedligeholdelse, men også hvis ventilationsanlægget kører, når det ikke er nødvendigt. Ventilationsanlægget sørger for, at der kommer frisk luft ind i bygningen, men luften der kommer ind er kold, og der skal bruges meget energi på at varme den op. Dvs. der bruges både el og varme. Ventilationstjek fra Elsparefonden Elsparefonden har i samarbejde med VENT-ordningen lavet et tilbud til kontorer. Her tilbyder Elspa-refonden en ventilationspakke, der indeholder følgende; Certificeret ventilations-eftersyn til maksimum kr. Gratis elmåler, så forbruget kan følges på Elsparefondens hjemmeside Nøgletal for at tjekke om anlægget kører som det skal Information og vejledning om god ventilation. VENT-ordningen Ofte investerer virksomheder mange penge i et ventilationsanlæg, men glemmer den regelmæssige vedligeholdelse, som skal sørge for at anlægget hele tiden passer til virksomhedens skiftende behov. Der kan være mange penge at spare ved at sørge for... fortsættes på side 6 Ny uddannelse for ufaglærte i affaldsbranchen 10 svenske og 10 danske ufaglærte medarbejdere inden for affaldsbranchen har været forsøgskaniner i et halvt år. Her har de deltaget i en test af et uddannelsesforløb, hvor de er undervist i emner som kommunikation, service, konflikthåndtering, arbejdsmiljø, viden om affald samt førstehjælp. Projektet er det første skridt mod at lave en uddannelse, der opkvalificerer renovationsmedarbejdere, chauffører, genbrugspladsmedarbejdere og andre ufaglærte inden for affaldssektoren. Det er 3F, Amagerforbrænding, R98, Landtransportskolen samt tilsvarende svenske organisationer, der står bag projektet. Kilde: Renviden nr. 2, 2007 Hudblegemidler med kviksølv Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er på vej med et forbud til de butikker, der har ulovlige blegemidler på hylderne. Københavns Kommune fandt ved en stikprøvekontrol af tyve undersøgte sæber og cremer, at fire indeholdt så store mængder kviksølv, at de er sundhedsfarlige. Det er især kvinder med anden etnisk baggrund, som anvender produkter til at blege huden. Længerevarende brug af kviksølvholdige cremer og sæber kan give hudkræft, nyreskader og skader på centralnervesystemet. Kviksølv ophobes i kroppen og selv en mild forgiftning kan medføre svære fosterskader hos en gravid kvinde. Kemikalieinspektionen vil til september skyde endnu en kampagne i gang om manglende deklaration på kosmetik solgt i etniske butikker. Kilde: unnd+af+blegemidler+med+kviks%c3%b8lv. htm 28. juni 2007 Miljøavisen 3,

6 Spar el og varme... fortsat fra side 5 en systematisk vedligeholdelse. En måde at sørge for at det bliver gjort, er ved at udlicitere opgaven. For at sikre et højt kvalitetsniveau på området er der etableret en ordning, der hedder VENT-ordningen. VENT-ordningens formål er at sikre, at ventilationsanlægget til stadighed lever op til gældende love/reglementer samt til kundens funktionskrav. VENT-ordningen indeholder en række minimumskrav til servicering af anlægget. Herefter er det op til ventilationsfirmaet og servicemontøren at vurdere, hvilke aktiviteter der herudover skal gennemføres, for at aftalen kan overholdes. VENT-ordningen styres og administreres i VENT-sekretariatet på Teknologisk Institut. På hjemmesiden eller hos VENT-sekretariatet tlf kan man få yderligere oplysninger om ordningen. Effektive ventilationsanlæg For at ventilationsanlægget skal køre optimalt, skal der gennemføres heleller halvårlige eftersyn og driftstiden skal hele tiden tilpasses efter årstiden og andre behov. Ventilationen bør først starte umiddelbart, før de første personer bruger lokalerne og slutte, når de sidste har forladt lokalerne. Ved eftersyn skal der bl.a. tjekkes for: rengøring eller skift af filtre om remtrækket mellem motor og ventilator er i orden den rette indblæsningstemperatur. at spjældene lukker, når anlægget er slukket at kondensafløb på eventuel varmegenvinding ikke er stoppet at anlægget ikke er snavset. Muligheder for at sænke forbruget: Reducer luftmængderne, så de passer til behovet, ved skift af remskiver, remme mv. Skift ventilatorerne til effektive spareventilatorer Monter et kontakt-ur til at starte og stoppe anlægget efter ventilationsbehovet Overvej at installere bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Overvej at installere CO 2 -målere i lokalerne for at følge, hvor effektiv ventilationen er, og eventuelt til at styre anlæggets drift. Typisk besparelse på anlæg i kontor Ventilationstjek Køb af ventilationstjek kr. Installation af elmålersystem kr. I alt kr. Investeringer Reduktion af volumenstrøm kr. Tænd-sluk ur kr. Installation af Spareventilatorer kr. I alt kr. Besparelser Elbesparelse Varmebesparelse I alt kr./år kr./år kr./år Samlede omkostninger kr. Samlet årlig besparelse kr. Tilbagebetalingstid 1,2 år Vejledende priser fra Elsparefondens hjemmeside. Forskning og klimaændringer Syv af Europas største miljøforskningscentre vil forene ekspertise og kræfter for at skaffe ny viden om forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaændringer. Fra Danmark deltager Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. PEER, Partnership for European Environmental Researc, har startet en proces, der skal udmønte initiativet til et konkret forskningsprogram med en intern arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvilke områder der skal sættes ind på. Det hele drøftes på en intern workshop for forskere fra PEER-institutionerne den november. Herefter beslutter PEERdirektørerne de næste skridt. Kilde: PEERklima.htm Dieselbiler og NO 2 Flere dieselbiler i gaderne medvirker til en stigning i kvælstofdioxid (NO 2 ). NO 2 kan fjernes med en katalysator, men selv med katalysatorer på alle dieselbiler vil der være problemer med at overholde grænseværdierne i de mest trafikerede veje i 2010, viser en analyse fra DMU. Kilde: DMUNyt/2007/10/ LOVNYT 6 Miljøavisen 3, 2007

7 Drikkevand Sikring af drikkevandet mod forurening Forureningen af drikkevandet i Køge har sat ekstra fokus på drikkevandssikkerheden. Risikoen for, at teknisk vand kan løbe tilbage i vandforsyningens ledninger og forurene drikkevandet, skal minimeres. Af Marianne Marcher Juhl, Miljø- og Forsyningsafdelingen, Hvidovre Kommune Vandværkerne arbejder hele tiden på at sikre drikkevandet og forebygge, at der kan ske uheld, hvor drikkevandet bliver forurenet. Forbrugerne og virksomhederne har ansvaret for, at vandinstallationerne på egen ejendom bliver vedligeholdt, kontrolleret og udført efter gældende regler. Hvordan kan drikkevandet blive forurenet? Forurenet vand kan strømme tilbage til drikkevandsledningerne i vejen under to forhold. Vandet kan blive suget tilbage, hvis trykket i drikkevandsledningerne i vejen falder, eller vandet kan blive trykket ud i drikkevandsledningerne, hvis der er et større tryk i vandsystemet inde på grunden end i drikkevandssystemet i vejen. Trykket i drikkevandsledningerne i vejen kan falde, hvis der sker et brud på vandledningerne, eller hvis der er et stort vandforbrug f.eks. ved brand eller brug af sprinkleranlæg. Større eller mindre brud på vandledninger sker ofte. Hvidovre Vandforsyning reparerer fx mellem 20 og 40 brud om året. Kontraventiler skal kontrolleres årligt For at undgå, at der kan ske tilbageløb fra installationer hos forbrugerne til vandforsyningens ledningsnet, skal der foran alle vandmålere, ved indgangen til ejendommen, være installeret en kontraventil. En kontraventil sikrer, at vandet kun kan strømme i en retning: fra drikkevandsledningerne i vejen til forbrugeren. Kontraventilen er grundejerens ejendom, og den skal vedligeholdes og kontrolleres mindst én gang om året, så det sikres, at den fungerer korrekt. Har du en type A- eller B-vandmåler, er kontraventilen indbygget i vandmåleren. Kontraventilen skiftes i disse tilfælde af kommunernes vandforsyning sammen med vandmåleren. Type... fortsættes på side 8 Nyt opkrævningstidspunkt for brugerbetaling m.m. Den 2. juni 2007 trådte en ny bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn for virksomheder og landbrug i kraft. For hovedparten af virksomhederne betyder ændringen i bekendtgørelsen kun, at opkrævningstidspunktet for brugerbetaling flyttes fra marts måned til november måned i det år, hvor arbejdet er udført. Det vil sige, at der bliver en større sammenhæng mellem det år, hvor betalinger opkræves og det år, hvor myndighedsarbejdet er udført. Ændringerne i bekendtgørelsen giver derudover kommunen mulighed for at opkræve brugerbetaling for tilsyn med husdyrbrug og dyrehold på mere end 3 dyreenheder. Brugerbetaling for arbejde med husdyrbrug og dyrehold vil dog kun blive opkrævet for det arbejde, som er udført efter den 2. juni Timetaksten for 2007 er fastsat til 256,22 kr. pr. time. Kommunen vil derfor i november måned 2007 fremsende regninger til de virksomheder og landbrug (dyrehold) m.v., hvor der er udført brugerbetalingspligtige opgaver i periode fra 1. januar 2007 til 1. november 2007, med mindre brugerbetalingen allerede er opkrævet. De nye regler kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøavisen 3,

8 Drikkevand... fortsat fra side 7 A- og B-vandmålere findes typisk i almindelige husstande og mindre erhvervsvirksomheder. Ud over kontraventilen ved indgangen til ejendommen stilles der yderligere krav til at sikre vandinstallationerne på selve grunden mod tilbageløb. Sikring mod tilbageløb Sker der en blanding af drikkevand og en hvilken som helst anden form for vand eller stof, som er giftigt eller indeholder bakterier, skal der være et frit luftgab og dermed en klar fysisk adskillelse til drikkevandet. Sagt med andre ord: Hvis du ikke selv vil drikke vandet, skal der være et luftgab! Rør og tapsteder med vand af ikkedrikkevandskvalitet skal være tydeligt mærket for at undgå fejlkoblinger og forkert brug. Alle apparater, som er tilsluttet drikkevandssystemet og forsynet med et afløb, skal have en afbrudt rørforbindelse med luft, før vandet ledes til afløbssystemet. Vandinstallationer skal være udført, så det ikke er muligt at vende den normale strømningsretning. Apparater, filtre, armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være VA-godkendte eller CE-mærkede. Det er meget vigtigt, at ingen tager lempeligt på forholdsreglerne for at lette hverdagen. Derfor er det bl.a. vigtigt, at slanger, der bruges til at fylde blandingskar, ikke ligger nede i karet. Der skal være en fysisk adskillelse med et luftgab mellem tilførslen af vand og det opblandede vand. Vandværkerne anbefaler, at virksomhederne sammen med en VVS-installatør hvert år gennemgår vandinstallationer og arbejdsgange for at sikre, at alt er udført korrekt. Vandinstallationer skal godkendes Alt arbejde med vandinstallationer skal altid udføres af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde gældende regler. Dette gælder også internt arbejde på vandinstallationer på virksomheder. VVS-installatøren skal sørge for, at arbejdet bliver godkendt hos kommunernes vandforsyninger, inden det udføres. Efterfølgende skal udført arbejde færdigmeldes til vandforsyningen, der syner arbejdet. Regler Reglerne for vandinstallationer og sikring mod forurening af drikkevand fremgår af Dansk Standard DS439 Norm for vandinstallationer og DS/ EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring. LITTERATUR Grønt ansvar Regeringen fremlagde den 14. juni 2007 et nyt debatoplæg om bæredygtig udvikling i Danmark. Debatoplægget indeholder både et overblik over, hvad regeringen allerede har iværksat på området samt en række nye initiativer til en samlet bæredygtighedsstrategi. I løbet af efteråret skal der udarbejdes en endelig strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Af strategiens mål kan nævnes; krav om grønne indkøb i staten, transportsektorens CO 2 udslip skal mindskes med 25% i 2030 i forhold til 1988, andelen af vedvarende energi skal ud- gøre mindst 30% i 2025, i 2007 skal alle statsskove være certificerede, der afsættes 255 mio. kr. til at fremme ny teknologi i landbruget for at sikre bæredygtig husdyrproduktion, mindst 65% af danskernes affald skal genanvendes og maksimalt 9% må ende på deponi. Oplægget kan læses på 8 Miljøavisen 3, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune Se med nye øjne på dit oplag af kemikalier og affald - før miljøtilsynet gør det! I praksis er al den råvare - der ikke ender i produktet - stadig et problem, både for virksomheden og for miljøet. Af Lene Thystrup Knudsen Når miljøtilsynet kommer, sætter vi spot på de steder, hvor der KAN komme udledning, spild eller uheld. Selvom I endnu ikke har haft uheld eller spild, er det en god idé at se med nye øjne på dine oplag af råvarer, kemikalier og affald, som en slags fandens advokat. Hvis ikke, kan unødvendige daglige spild, eller i værste fald uheldssituationer belaste miljøet og virksomhedens økonomi og renomme alvorligt. At sikre sig mod nye jordforureninger er efterhånden en rigtig god forretning! Den tidligere miljøvagt og miljøtilsynet har gennem tiden fået en række erfaringer med, hvor de mest almindelige uheld sker. Der er helt klart noget at hente, ved at trække på andres dårlige erfaringer, og tage sig tiden til at gå igennem de vigtigste tjekpunkter på sin egen virksomhed. Det er både indretningen og driften der skal kigges på med samme synsvinkel som en auditor eller tilsynsmedarbejder. Råvarer, kemikalier og affald Det er vigtigt, at der holdes rent og orden, så der er overblik og styr på oplaget. Tag brillerne på og se på oplaget af råvarer, kemikalier og affald: Er der overblik og system i det? Er skiltningen i orden? Har vi de oplysninger fra leverandøren, vi skal bruge om indholdet og farlighed, eller om der er der uønskede stoffer i?... fortsættes på side 10 Behandlingshyppighed som miljøindikator Regeringen har iværksat et projekt om hvorvidt bl.a. behandlingshyppighed som miljøindikator giver et dækkende billede af udviklingen i landbrugets brug af pesticider. Behandlingshyppig-heden er en opgørelse af, hvor mange gange det konventionelt dyrkede areal i gennemsnit kan behandles med den solgte mængde bekæmpelsesmidler an-vendt i standarddosis. I rapporten blev det vurderet, at udviklingen i forbruget af de enkelte pesticidgrupper med et stigende forbrug af herbicider og fun-gicider og et uændret forbrug af insek-ticider og vækstreguleringsmidler af-spejler den generelle opfattelse i fag-lige kredse, at stigningen i pesticidforbruget især skal tilskrives større ukrudtsproblemer end tidligere og et forøget behov for fungicider som følge af bl.a. resistens overfor de anvendte midler. Men samtidig at behandlingshyppigheden ikke repræsenterer den bedst mulige indikator for miljøbelastning. Læs rapporten: Udredning_om_BH_DOK pdf Miljøavisen 3,

10 Nyt fra Ballerup Kommune De fleste virksomheder fokuserer naturligvis på produktet i dagligdagen, og ikke så meget på det der ryger ved siden af og går til spilde og ender de forkerte steder.... fortsat fra side 9 Tjek på linket kemiguide.dotnet.dir.dk/ checkstof.aspx Har vi mere stående, end vi skal bruge? Hvor ender råvarerne, hvis der sker en påkørsel, eller hvis en bøtte vælter eller går i stykker? Er der spildbakker eller sikret med opkant, så intet ryger i kloakken, hvis uheldet er ude? Er belægningen vedligeholdt og tæt, så jordforurening forebygges? Er der i området trafik med truck eller lastbiler, så kan det være en god idé at sikre oplaget mod påkørsel eller eventuelt flytte oplaget? Bed dem, der i dagligdagen har med råvarer, kemikalier og affald at gøre, om at se efter og finde forbedringsmuligheder. Ledelsessystemer Mange virksomheder har kvalitetseller miljøstyringssystemer, som holder styr på de miljøforhold, som virksomheden har valgt at fokusere på. Overvej hvorledes I kan indarbejde forebyggelse af uheld og spild i ledelsessystemet og i praksis. Erfaringerne viser, at det kan gå galt, når procedurerne er mangelfulde, forældede, for omfattende eller simpelthen ukendte for operatører eller medarbejdere. Mange uheld skyldes operatørfejl, ubetænksomhed eller uvidenhed, fx ved påfyldning eller omhældning. Er vedligeholdelsen omfattet af systemet? Brand En klassiker for uheld med kemikalier er brand, hvor slukningsvandet løber til regnvandssystemet og videre til naturområder, vandløb og søer, eller til kloaksystemet og videre til rensningsanlægget. Det kan udrette skader på anlægget eller dets virkningsgrad i en periode. Det er ofte manglende brandsikring, eller manglende vedligeholdelse af brandvægge, døre og porte. Fx efter håndværkerbesøg kan der være huller eller andre svagheder i brandsikringen. Det kan godt svare sig at sætte fokus på og finde forbedringsmuligheder for opbevaring og håndtering af råvarer og kemikalier. 10 Miljøavisen 3, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Virksomheder - VVM og SMV Med strukturreformen overtog kommunerne myndighedsopgaverne med planlovens bestemmelser om vurdering af visse virksomheders virkningerne på miljøet - VVM. Undtaget for denne generelle regel er bl.a. virksomheder, hvor staten er miljømyndighed. For dem er staten nemlig også VVM-myndighed. VVM-bestemmelserne vedrører projekter om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheder, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Af Morten Wiese, Plan & Byg For de fleste af sådanne projekter kan kommunen vurdere, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Såfremt der skal laves en miljøkonsekvensvurdering skal den udformes som en redegørelse til et kommuneplantillæg, som er grundlaget for kommunens tilladelse til projektet. Fordi kommuneplantillægget omhandler en konkret virksomhed, skal der tillige laves en strategisk miljøvurdering - en SMV - af planen. Med forholdsvis få tilpasninger kan en VVM udformes, så den tillige opfylder bestemmelserne om SMV. Når virksomheder skal etableres eller ændres, skal de miljømæssige konsekvenser naturligvis altid vurderes, og i nogen tilfælde skal det gøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om vurdering af virkningerne på miljøet - VVM. Og det er kommunen, som skal tage stilling til, om disse regler skal anvendes. VVM-bekendtgørelsen De virksomheder, som er omfattet af reglerne, er opført på 2 bilag i bekendtgørelsen om VVM, og VVMreglerne skal kun anvendes, såfremt virksomheden står på disse bilag. Og det gør mange typer af virksomheder. Virksomheder på bilag 1 må antages at påvirke miljøet væsentligt. Ved etablering af disse virksomheder skal der altid laves en VVM-redegørelse. Virksomheder på bilag 2 må muligvis antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For projekter vedr. disse virksomheder samt udvidelser eller ændringer af virksomheder på bilag 1 skal der kun laves en VVM-redegørelse, såfremt kommunen afgør, at projektet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse træffes på grundlag af en såkaldt screening. Det er en forholdsvis simpel og hurtig procedure, hvor kommunen foretager en vurdering efter reglerne i VVMbekendtgørelsens bilag 3. Og i langt de fleste tilfælde kan det afgøres, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse. En virksomhed skal derfor henvende sig til kommunen, når den skal etableres, og hver gang den skal udvides eller ændres. Herefter skal kommunen gøre følgende: afgøre, om projektet er omfattet af VVM-reglerne, dvs. står det på bilag 1 eller 2, gennemføre en VVM-screening, jf. bilag 3, for de projekter, som er omfattet af reglerne og afgøre, om projektet er VVM-pligtigt, udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for de projekter, som er VVM-pligtige, gennemføre en SMV for kommuneplantillægget, give en tilladelse, såfremt det på grundlag af VVM og SMV vurderes, at miljøpåvirkningerne er acceptable. SMV-reglerne skal også anvendes, såfremt der skal laves en ny lokalplan for etablering af en virksomhed. Dette indebærer i sig selv ikke, at der skal laves en VVM. Som regel er en VVM-pligtig virksomhed tillige omfattet af miljøbeskyttelseslovens godkendelsessystem. Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og VVMredegørelsen skal der laves et udkast til miljøgodkendelse. Screeningsprocessen, som skal gennemføres for de fleste virksomhedsprojekter, forudsætter, at kommunen har alle relevante oplysninger om virksomhedens placering, udformning og omgivelser. Såfremt screeningen viser, at projektet er VVM-pligtigt, er det væsentligt, at bygherren sammen med kommunen vurderer, om de miljøpåvirkninger, som udløser VVM-pligten, kan fjernes ved at ændre projektet. Det giver jo - alt andet lige - et miljømæssigt bedre projekt og en langt simplere og smidigere sagsbehandling. For såvel screenings- som en VVMprocesser er der detaljerede regler for offentliggørelse og klagemuligheder. Miljøavisen 3,

12 Tjek på de grønne indkøb Er du en virksomhed, der tager miljø alvorligt og stiller grønne krav, når der skal anskaffes nye ting til kontoret? Af Winnie Løbner På hjemmesiden Tjek på grønne indkøb kan du klikke ind og få mere viden om grønne indkøb fra kaffemaskine til computer. Når kontoret skal anskaffe nye produkter, kræver det forskellige grønne overvejelser. Ofte er det nok at kigge efter miljømærkerne, men der findes ikke miljømærker for alle produkter. På hjemmesiden kan du se en række almindelige produkter, der anvendes, og se hvilke miljøovervejelser du skal gøre, inden de anskaffes. Du kan også læse om de forskellige miljømærker så hold øje med miljømærkerne, når du køber ind. sten er en let start på de grønne indkøb, men hvis I vil grundigere til værks, er der en 6-trins guide for en grøn indkøbspolitik. Du kan læse mere om professionelle grønne indkøb på God fornøjelse med arbejdet! På hjemmesiden er beskrevet 6 retningslinier for grønne indkøb tjek din virksomhed og se om der kan sættes 6 grønne hak for så er I godt i gang med de grønne indkøb. Tjekli- Ballerup Kommunes Miljøavis nr. 3, 2007, 5. årgang. Udgiver: Miljøavisen udgives af Ballerup Kommune Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik Tlf.: Fax: Ansvarshavende redaktør: Ole Vestbirk Kontaktperson: Lill Dueholm Redaktionen modtager gerne indlæg til Miljøavisen Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij/Carl Bro. Lay-out: Mette Holm Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Kailow Tryk, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Avisen er trykt på svanemærket papir

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige...

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige... Miljøtilsynsplan 2013 landbrug og virksomheder Efter bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 497 af 15/05-2013 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Indhold Indhold... 2 Hvad er en tilsynsplan... 3 Hvilke virksomheder

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering Hvor gælder hvad? BR08 kap 8.4.1 Stk. 1 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11.02.2016 CVR-nummer 29207518 P-nummer - Virksomhed HYDRO-X A/S Adresse Trekærvej 1 Postnummer og by 8541 Skødstrup

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere