NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER"

Transkript

1 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede man at nedlægge en byggelege plads i den vestlige ende af det lange hus for at bygge Nr februar 2005 boliger på området. Nu skal man tage stilling til om man kan give tilladelse til anden udkørsel f.eks. til FURESØ Kirke Værløsevej, ved kommunes miljø, Læssevej eller Bøgevej. Fra langhusets bestyrelse er teknik og flyve man ikke interesseret i stationsudvalg udkørsel langs det lange hus til Læssevej, men havde møde den Udvalget har haft et møde foreslår lysreguleret ud og indkørsel ud for byggeriet med handicaprådet. Ved etablering af varehus, Til istandsættelse af lokale boliger og parkeringshus i broer foreslås frigørelse af kr. til planlægning Bymidten vil der være en og projektering række gener for erhvervs drivende og beboere dette Broen over Tibberup å ved Skovlystvej trænger til en vil man søge minimeret. Duemosevej i Farum skal restaurering. Der er i bud gettet afsat ,00 til forlænges og i den forbin formålet. Til planlægning delse skal der ekspropri og projektering skal man eres areal'" fra tre land måske frigøre kr. brugsejendomme. Man skal vælge en Der skal anlægges stier repræsentant for kommu langs Lillevangsvej fra nen som repræsentant i Farum Hovedgade til Vandsamarbejde Sjælland, Slangerupvej. der omfatter 19 kommuner, Der skal udpeges et medlem af Skovdistriktets der har en aftale med brugerråd for Skovdistrikt København om levering af vand til hovedstaden, København. forhandle pris m.v. Der foreligger rapport efter undersøgelser af evt. Man skal drøfte projekter forurening ved startbanen der tager hensyn til trafik sikkerhed og evt. frigivelse og flugtskydebanen på af 1 mill.kr. flyvestationen. Man skal drøfte skitse til Man skal drøfte bevilling til ny trafiksikkerhedsplan masterplan for Kultur for Furesø kommune. station Værløse. Man skal drøfte fælles indsats for at forbedre Mølleå systemet sammen Jan M Foto Farvefilm på med 6 andre kommuner. Der foreligger udkast til et en 1 time Pas/ID foto kr. regulativ for husholdnings 80, Bymidten 50 affald for Furesø kommune. eller kul? Nej tak. Jeg har oliefyr. Hvordan skulle man ellers få tid til noget i er emnet for en historie der vor forjagede tid? Jeg skal trods alt arbejde 37 1/2 time fortælles af direktør om ugen. Henrik Abildtrup. Det var om en oldefar. Oldefar blev 94, bedstefar som arbejdede 12 timer 75 og far kun 52. daglig dog ikke om NÅR MAN IKKE HAR TID søndagen. Det var en arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passede han sin kolonihave med et lille hus på. Han var kasserer i skytte lauget, strålerørsfører i det kommunale brandvæsen tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv sine børn han havde otte stykker han forsålede familiens fodtøj, og han kløvede ti kubikmeter brænde. Desuden lavede han selv de fleste af de ting, som skulle bruges i huset. Bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven efter oldefar, og var også strålerørsfører. I sangfore ningen sang han baryton, og han var aktiv i skytte lauget. Men han var ikke kasserer eller nodeskriver, og han klippede heller ikke selv sine børn. Da man var begyndt at fyre med kul, indskrænkede hans brændehugst sig til en kubikmeter. Husgeråd var noget man købte hos isenkræmmeren. Far arbejdede 48 timer om ugen. Han havde ikke tid til sang eller frivillig brandtjeneste, og hans to børn gik til frisøren, og brændehugst ja, det var højst for motionens skyld. Selv er jeg medlem af Hjemmeværnet, men kommer der aldrig. Jeg har opgivet familiehaven den betaler sig jo ikke længere. Jeg har ingen børn. Brænde FURESØ KOMMUNE er den eneste kommune, hvor borgerne deles op efter sammenlægningen med to forskellige skatte procenter grænsen er Fiskebæk. Otte ugers lokalavis: følger udviklingen og Hans Jørn viser levende beretninger fra det nye liv... Tag kopi og gi' den til din nabo i en ny kommune hvis politikere er skræmte over, hvad der kunne komme ud på papir og til hvem som helst... Du er velkommen på også hvis du har noget der er en nyhed. Hareskov Værløse Avis, Gl.Hareskovvej 261, 3500 Værløse POLITISKE TILFÆLDIGHEDER fører ikke til noget siger man... Når man alligevel tænker tilbage og over, at den nuværende statsminister trak sig tilbage fra sit virke som skatteminister i Hans efterfølger var borg mester Peter Brixtofte, der havde været borgmester i Farum siden 1985, været medlem af kommunal

2 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 2 bestyrelsen siden 1978, været medlem af Folke tinget siden bliver Brixtofte Skatteminister ganske vist ikke mere end nogle måne der i 1992 og en tid i I 1995 bliver han Ridder af Dannebrog. I året 2002 vælger han at trække sig fra posten som borgmester, da et flertal i kommunalbestyrelsen vil have ham suspenderet. I samme år vælger han at blive løsgænger i Folke tinget. Det er nok også håbløst, men hvis man forestiller sig, at den nye skatte minister havde afprøvet nogle tanker og overladt en borgmesterpost til en anden, havde meget måske været noget anderledes i dag. men åbenbart ikke i København. Kajs Avis var på pletten og fik et interview med en af deltagerne Ane Halsboe Larsen fra DSU København og det kom der et levende billede ud af.. indlagt på: Youtube.com i samarbejde med wikimedia Værløsefilmen 5 den første i en ny serie, der dækker perioden Den sidst udkomne film kalder sig den sidste i serien men det skal være lyv. Værløse egnen er for spændende til at den begraves i en mølpose i en forenet Furesø kommune. ps! Det kræver Internet Desuden er den efter web adgang at få interview'et at redaktionens ringe mening se/høre /hansjorn men for snævner, al den stund, her er til trøst et billede af der sker mere i Værløse end af et fugleskræmsel eller kernefamilie, svævefly bønnestage, som de unge verske, en bedaget avisre DSU'ere have på forsiden daktiør og en ung borg af en lille pamflet, som de mester. uddelte med nyttig infor Desuden er den sidste mation om deres aktion: film redigeret af eksperter og web redaktionen foreslåe ganske enkelt at lave en film, hvor det er den gemene hob, der udvælger og redigerer filmen om livet i egnen omkring Værløse. Hvis du kender noget til CCIF og kvinde Wikipedia og fri redige idealer hvad er ring, så er det ca. den vej vi skal gå med mottoet: det nu for noget? Leverandør til det danske folk lavet af det danske folk. Hverken mere eller mindre. Det kan du læse Spanien og Italien er gået mere om på Wikimedia.Dk til kamp mod modebran som web redaktionen chens fremstilling af kvin råder over, og hvor det er der som omvandrende muligt at lægge små film pinde... Modebranchen i Danmark klip ind sammen med CCIF Jo det er en afviser at følge de sydeuro billeder og tekster, der modemesse for finere fortæller om udviklingen. pæiske landes eksempel... tøjlavning (Copenhagen Kom inden for på denne International Fashion Fair), DSU opforder derfor Sund adresse og vær med: hedsministeren og Lige der åbner i dag i Bella Centret. Og ude foran ind stillingsministeren til at gå og søg så efter Værløse sammen om at lovgive på gangen i den stride blæst filmen 5 /hansjorn demonstrerede nogle unge området... DSU har en fin hjemmeside imod de alt for tynde modeller, der anvendes på på hvor Anmeldelse: Min man kan finde mere en sådan messe. materiale om aktionen, der kone spøger BMI (Body Mass Index) skal være på minimum 18.5 blev sendt direkte i dagens Sker der overhovedet noget siger de, fordi man har ved TV avis via satellit fra BellaCenter til DR Ørestad i Kirke Værløse? taget dette mindstemål i Milano, Paris og New York Ja, de sidste uger har man kunnet komme i det lille teater ved siden af Den gamle skole på adressen Smedegade 5. Her har Aktivscenen opført Noel Cowards: Min kone spøger. Det er en komedie fra 1940 om en forfatter og hans to koner, en afdød og en nulevende. Forfatteren møder en clairvoyant, og så tager begivenhederne fart og viser, at der er mere mellem himmel og jord. Det har været en ordentlig mundfuld for de 7 skue spillere, der sammen med instruktøren Henrik Vang mark har lagt et stort arbejde i at få forestillingen op at stå. Ligeledes har de 2 scenefolk knoklet med at lave en helt ny sceneop stilling. Desuden har de i somme rens løb renoveret og isole ret bygningen. Forestillingen er blevet spillet 10 gange, sidste gang d. 9. feb. Og det har været for fulde huse. Det betyder dog ikke de helt store publikumstal, idet der til hver forestilling er plads til 35 tilskuere. /Nina Nø Jan Hansen VVS A/S VVS, naturgas, ejendomsservice, blik og smedearbejde. God service og højt kvalitetsniveau til rette pris Walgerholm 5, Jonstrup 3500 Værløse tel bil vvs.dk

3 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 3 Kære Mogens åbent brev om DR's MedieCirkus Som socialdemokratiets ordfører inden for kultur har du et efter min ringe mening et særligt ansvar at løfte. Fordi jeg er opdraget efter Julius Bomholt og Bodil Koch m.fl. til at tro, at Danmarks Radio er folkets radio. Lige som folkeskole og folkebibliotek (og måske folkekirke). Men den organisation har for længst bevæget sig langt ud over grænserne for, hvad "folket" er med mindre man da går ind for den dårlige smags fælles nævner. Først var der en radio licens, så en tv licens og nu gud hjælpe mig en medie licens. Det er påtvungent, man kan ikke melde sig ud mere, ikke engang ved at kaste sine gamle radioer ud eller smadre sit fjernsyns rør eller glemme alt om en Internet opkobling. Idet jeg lige skal fortælle dig, at jeg kører alt andet end Microsoft, dvs. Open Source programmer som Linux, Open Office, Mozilla mv. og ærlig talt: Jeg kan ikke læse DR's hjemmesider, jeg kan ikke høre deres musik, jeg kan ikke se deres Tv, fordi de har giftet sig så enfoldigt med verdens rigeste virk somhed. Det går simpelt hen ikke i takt med Bomholt og Koch og de tanker, jeg altid har glædet mig over. DR er i dag en pladeven derbutik på radiosiden og ærlig talt, jeg mener, at folkebibliotekerne har et bedre udbud af musik end DR vel at mærke, hvor JEG vælger, hvad jeg vil høre. Bortset fra enkelte disk jockeys som den gamle om morgenen fra 5 6 på P4 så er jeg træt af den knopskydning, som kun Sony Music synes at have gavn af. Der er næsten den omvendte verden, DR betaler afgifter til Copy dan for den musik, man spiller i virkelighedens verden burde pladesel skaberne betale til DR, når man laver reklame for deres kunstnere. Er du klar over, hvor mange penge, der går under bordet? På TV siden er det ved at udvikle sig til 2 spillefilm af tvivlsom kvalitet hver aften på både DR1 og DR2 fordi man åbenbart ikke har mandskab til at produ cere lokale (læs: danske) udsendelser. Det er den dyreste form for videoud lejning, jeg nogen sinde har set. Endnu et "brok" min ældste datter bor i England og vil gerne se dansk TV aht. til sin søn, der skal lære det danske sprog at kende. Men det koster en herregård at se DR's kodede udsendelser og årsagen: At man sender udenlandske film med original lyd var det danske udsendelser, så havde man bedre styr på ophavsretten og omkost ningerne. Jeg mener for fuld alvor, at du skal overveje nøje, hvad der foregår og glemme alt om de intuitive fornemmelser for dansk kulturpolitik. Du skal faktisk tænke omvendt og så se, hvad er kan komme ud af det for alternativer er hvad jeg efterspørger. Mit bud er at man simpelt hen nedlægger Danmarks Radio og derefter genop retter den som Folkera dioen. Her skal alle lyttere og seere have mulighed for at være med til at produ cere, alle ophavsretssag førere skal sendes på porten og det gamle arkiv materiale skal stilles frit til rådighed for folket. Sådan nogenlunde er BBC i England og SVT i Sverige ved at forandre sig mens DR sover tornerose søvn i sit nye bur i Ørestad. De er simpelt hen rablende gale derude hvilket du kan forvisse dig om, hvis du snakker med den menige DR medarbejder. Free to Air, Freeview, OpenAir siger det dig ikke noget? Ellers er du velkommen til at komme på besøg og se, hvad man kan få af gratis, åbne og frie TV kanaler fra hele verden, uden at man behøver at få et tvangs abonnement hos TDC Kabel, Viasat eller andre, der gerne vil have en snabel i din pengepung. Det er på høje tid, at politikere sætter grænser for galskabens formering i Danmark DR Ørestad er en kolos på lerfødder, og det skulle ikke undre mig, om de kommer på endnu mere gyngende grund deruden end de har været i Gyngemosen i Gladsaxe. Venlig hilsen, Hans Jørn Storgaard Andersen Ke Computers IT, hardware, Bymidten 41 tel Gl. Værløse Farum Det kan ligne en strøtanke, men da jeg mødte denne lidt ældre bus på vej fra Farum ad Frederiksborg vej, troede jeg et kort øjeblik, at den var på vej til Gl. Værløse Rådhus. Men nej, den fortsatte ligeud i retning mod Kollekolle, og det var kun med nød og næppe jeg fik den over halet, så jeg kunne tage dette billede. Men det fik tankerne i gang, fordi den nye kom munesammenlægning jo har ført til så mange ting i løbet af den korte tid for tvangsægteskabet. Især tænkte jeg på den mang lende kommuni kation mellem det gamle Værløse og det nye Farum eller er det omvendt? Nogen tid senere kom Kaj Øgaard med en lille pam flet: Klub 789, som han gerne ville omtale i sin avis men ved søgning på den angivne hjemmeside: skete der en automatisk flytning til den nye kom munes hjemmeside, hvor man så fik den storslået oversigt over alt, hvad der rører sig i Furesø Kommu ne. Det kunne ikke bruges til noget, så jeg skrev for sigtigt klub 789 i søgebok sen, og det gav lynhurtigt fik 7 svar: Opkrævningsfejl for plads i fritidsklubber Furesø Kommune Oversigt fritidshjem og klubber Furesø Kommune Microsoft Word SKU referat.doc (Microsoft Word \345benref.DOC) (Microsoft Word

4 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 4 \345benref.DOC) (Microsoft Word \345benref.DOC) (Microsoft Word \345benref.DOC) Klub 789 * Stedet hvor du kan mødes med dine venner * Stedet hvor du kan møde Heldigvis gav svar num nye venner mer 2 mening (idet jeg ikke * Stedet hvor der altid er en har noget mellemværende voksen, du kan tale med med opkrævningen hos * Stedet hvor du har indfly Furesø Kommune), men de delse øvrige henvisninger ser * Stedet hvor du altid kan ærlig talt ikke pæne ud. At få hjælp, når du har brug tænke sig, hvis jeg skulle for det se dem igennem, skulle jeg først investere i et tekstbe Leder: Lone Beth Hansen handlingsprogram, der kan E mail: læse disse DOC filer (fra Tlf Microsoft Word tror jeg). Nå pyt jeg håber, at den ps! Jeg ved ikke, om epost fattige Furesø Kommune adressen fungerer, om får procenter af salget fra telefonnummeret er Microsoft, men herom en korrekt, idet det ER anden gang. oplysninger fra 2006, men Det andet svar gav som alligevel utroligt, hvad der sagt mening, jeg fik en kommer ud af at møde en alenlang liste over alle ældre bus på vej fra Farum institutioner i Furesø Kom til Gl. Værløse. mune naturligt nok med Men min pointe var og er: Farum først (F kommer jo Hvorfor køre over bækken før V, ikke sandt?). Heldet for at hente vand? er med mig, allersidst kom Jeg har lavet en kort så følgende informative beskrivelse af Klub 789, oplysninger om Klub 789: som jeg har placeret på Klub 789 Ballerupvej 29 Bymidten 46, Værløse Tlf.: Åbningstider: Mandag til torsdag: Fredag Klub 789 Slottet Birkevang 14 a, Hareskov Tlf.: Åbningstider: Mandag til onsdag 13 22, torsdag og fredag Aftenklub 789 Hareskov Gasværket Birkevang 14. a, Hareskov Tlf.: Jeg synes ikke, at læserne skal snydes for den fine information, der findes i den nævnte folder eller pamflet, så her er en begyndelse: Wikimedia.dk, der er et web sted med fri og åben redigering, hvor ALLE kan være med. I stedet for den stærke form for centra lisering, som kommune samlægningen har ført med sig, hvor det er de få eks perter, der skriver til de mange. Ellers kan det føre til syltekrukken... /hansjorn Kongelig golfbane Dette var billedet fra for siden, hvor der blev lovet en præmie til den, der kunne fortælle, hvad pok ker det forestillede. Det var der ingen, der kunne før redaktionens tid udløb, så her kommer svaret: Det er en golfbane lige ved Bella Center på Amager, hvor man kan øve sig i at slå langt derfor de opsatte skilte med længdeangi velser. Banen er ikke i så god stand, fordi det har regnet meget for nylig og fordi der er tale om et nyanlæg, der ikke er kommet helt på plads endnu. Men deltagerne står jo også i tørvejr og slår og slår og så er der nok nogle polske gæstearbej dere, der samler boldene op igen og putter dem i automaterne. Royal Golf Center Copenhagen Hovedbygningen med Golfcafé Udslag fra 2.den etage Grønne golfkurve til opsamling? Ikke et ondt ord om golf, bortset måske fra denne gamle vits: To ældre herrer spiller golf med stor ildhu, og på den nærliggende vej kommer et begravelses optog forbi. Den ene af herrerne slipper straks sin golfkølle og står ret med stor respekt for ligvognen, der netop kører forbi. Den anden af herrerne fortsæt ter sit spil, men undrer sig dog lidt og spørger den første: "Hvorfor spiller du ikke din bold?" hvortil den retstående herre siger: "Det skylder jeg dog min nyligt afdøde hustru... " af spildte bolde? Det var i det hele taget imponerende at se, hvad der er sket med det store anlæg i løbet af et år og sæsonen står nu for døren, når vandet er sunket ned i Amagers undergrund. reference: Cantinos på Læssevej 5 De er rigtig gode til at lave pizza'er

5 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 5 høringer, planlægning af arkitektkonkurrence o.s.v. der optog kommunal bestyrelsen. I den proces resulterede forhandlingerne med Københavns amtsråd om tilladelsen til at disponere det såkaldte tilsagns område nord for byzone Ikke af mindre værdi var arealet vest for byen i, at det at det blev et opholds der skulle afgives byzone og motionssted for mere jord andetsteds. Dermed end tusinde medlemmer opstod der nye arealer med der som et led i spillet fik landzonestatus, der ikke en dejlig travetur og dejligt var med i ovennævnte samvær. undersøgelser i 1989 om Beretningen der stammer golfbanemulighederne. fra beskrivelsen af historien efter de første ti Clausagers initiativ år som aktiv golfklub i Hans Clausager Madsen området der efter at være tømt for sand, grus og sten i planlagde at sælge den virksomhed han havde ført mange år var losseplads. Efter at arealet blev fyldt frem til succes. Han ønske op af tilkørt overskudsjord de i sin pensionisttilvæ relse at kunne komme til at bl.a. fra Herlev sygehus, spille golf og helst i henlå området som et ingenmandsland og en tid Værløse. Han mente, der udlejet som landbrugsjord. var mange, der havde den samme interesse. Det gav han den 30. august 1990 Om Værløse udtryk for overfor davæ Golfklubs stiftelse rende borgmester Ernst Ellgaard. Borgmesteren tog og første 10 år. ham på ordet. Dokumenter det! OMFATTENDE NATURGENOPRET NING VED FRIVIL LIGT INITIATIV FØRTE TIL ANLÆG AF EN AF DE SMUK KEST BELIGGENDE GOLFBANER Forhistorien Under forberedelserne til Kommuneplan , blev mulighederne for at placere en ny golfbane i kommunen undersøgt. De fornødne arealer kunne ikke findes, og en golfbane indgik derfor ikke i arbej det med disponeringen af arealer. Hovedopgaven ved den forestående planlæg ning var at disponere de arealer, der var udlagt til Værløse Vest som det hed dengang. Regionplanen indebar at en udnyttelse kunne påbe gyndes efter Det var debatoplæg, offentlige Det skete med mange underskrifter. Kultur og fritidsudvalget opfordrede ham til at gå videre med sagen. Det endte med en stiftende generalforsam ling den med omkring 400 fremmødte. Hans Clausager Madsen blev valgt til formand. Så først kom det svære: tilladelse, planlægning, financiering og udførelse. De fornødne arealer kunne lejes af kommunen, men der kunne ikke stilles kommunale tilskud til anlæg og drift af klubben og banen i udsigt. Værlø ses første golfklub fik i 1970 en kommunegaranti. Efter et utilfredsstillende forlig i Højesteret flyttede klubben til statsejede area ler ved Bastrup sø og blev til Mølleåens golfklub. Værløse kommune vedstod garantien, og lånene blev indfriet uden udgifter for kommunen. Det var blevet sværere i En kommu negaranti ville indebære, at kommunen skulle depo nere og binde et tilsva rende beløb i et penge institut, og det var der ikke vilje og likviditet til. Hans Clausager Madsens initiativ, vedholdenhed og personlige risikovillighed, da lånene skulle skaffes, kom til at gøre den afgø rende forskel mellem et projekt, der blev gennem ført til en succes og et projekt, der gik i vasken på grund af nye statslige cirkulærer, en stram kommunal økonomi og et realkreditinstituts brud på en aftale. Men arbejdet kom i gang. Dygtige bestyrelses medlemmers og mange andre personers store indsats var medvirkende til, at det lykkedes. Hans Clausager Madsen gik af som formand i Thomas Lunau, der blev ny formand, fortsatte indsatsen til han i 1999 afløstes af golfklubbens daværende formand Gorm Hansen. Men det var Hans Clausager Madsen, der fik skabt grundlaget for, at der blev brug for denne indsats. Klubbens med lemmer anerkendte hans betydning for klubbens eksistens, ved at udnævne ham til æresmedlem i Naturopretning og tilbud til kommunens borgere Det areal, golfklubben fik tilbudt at leje, krævede en naturgenopretning, inden det kunne blive til en golfbane. Det meste af arealet havde været brugt af et privat aktieselskab, først til grusgrav, senere til losseplads. Efter at kom munen overtog arealet, kom Vestforbrænding til at stå for driften, indtil lossepladsen blev nedlagt. Derefter blev arealet overfladereguleret, og henlå udyrket, da det var uden landbrugsmæssig værdi. En naturgen opretning, i stil med dem Værløse kommune har gennemført flere steder i kommunen med støtte fra Københavns amt, var nødvendig. Den genop retning gennemførte golfklubben, så den tilgodeså den kommende anvendelse. De overordnede retnings linier herfor var fastsat i lokalplan 44. Golfklubben engagerede landskabs arkitekt Svend Algren til at udarbejde en landskabs plan i harmoni med bane arkitekt Jan Sederholms plan for selve golfbanen. Den plan kom til at indebære muldtilførsel, terrænregulering, retable ring af tre nye søer (bl.a. for at sikre mest muligt over fladevand til vanding), beplantning om disse med danske løvfældende træer

6 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 6 og buske, og grupper af enkeltstående træer og levende hegn. Planen gik frem og tilbage mellem klub landskabsarkitekt kommune og naturfred ningsforening flere gange inden man nåede frem til en løsning, der indebar de nødvendige kompromiser, og som kommunalbesty relsen kunne godkende. For at sikre, at ikke golf spillende borgere også kunne få glæde at det hidtil utilgængelige areal, inde bar planen anlæg af en "sikker" sti tværs over banen til offentlig brug og mulighed for parkering i forbindelse hermed. Det ydede kommunen et til skud til. På den måde fik alle borgere i kommunen mulighed for at opleve det smukke kuperede område og udsigten fra det. I dag er beplantningerne vokset op, og arealet er uden tvivl det mest inten sivt brugte stykke "natur" i Værløse kommune. Stamejendommen Chri stianshøj, der var i meget ringe stand, er renoveret i respekt for gårdens oprin delige udseende. Der er opført en ny vestlænge på tomten efter den tidligere halvt sammenfaldne stald. I hovedbygningen er der bl.a. indrettet en restau ration, hvor alle er velkomne. Hans Clausager Madsen ved stenen (foto: Kaj Øgaard Sørensen) Et dejligt klubhus og en dejlig bane til golfspil lerne. Men også et nyt tilbud til alle andre borgerne i kommunen uden at det har kostet kommunen ret meget. renter, afdrag og drift. Det er vigtigt af hensyn til de kontingenter, der skal opkræves for at klubben kan finansiere resten.... DER ER FOR TIDEN et og andet forsvarsministeren skal forsvare sig imod... blive det helt store arrangement. Stifteren af Falck's Redningskorps, Sophus Falck boede på den tid i Hareskovby. Han var en af sjælene i festen. Han havde bl.a. ladet fremstille en svævebane fra pavillon bakken til mosen ved Golfklubben i 10 året bakkens fod. Endvidere I 10 året for klubbens skulle Falcks flyvemaskine stiftelse (men kun 6 år efter med en af landets største HARESKOV banens åbning med 18 flyvere, Ulrich Birch lande huller) har golfklubben PAVILLON ved pavillonen og medtage 1175 medlemmer spredt på brevkort, der som de første Der findes mange beret alle aldersgrupper. Golfen i Danmark skulle stemples ninger om den traditions trives som konkurrence med et særligt luftpost rige HARESKOVPAVIL sport, og som en motions stempel. LON her en af dem. sport tilpasset den enkel Den oprindelige bygning Der var til dette arrange tes muligheder og med ment solgt billetter blev opført i 1906 af socialt samvær i tilgift. Der (fire tusind), og et per redaktør Skandrup, der i er næsten altid spillere på sonale på ca. 100 var parat sin levetid oplevede at få banen året rundt. på pavillonen. Men hele en vej opkaldt efter sig. Klubben får tilskud til arrangementet druknede i I 1908 købte restauratør unge efter fritidsloven i regn. Flyveturen måtte Ferdinand Brandt stedet 2002 blev det til kr. aflyses, postkortene måtte der i de kommende år gik De samlede driftsudgifter, sendes med toget, og de en stor tid i møde. herunder lønninger til de 7 mennesker, der havde I årene 1911 til 1914 personer klubben er investeret penge i arran arrangerede man såkaldte arbejdsgiver for, udgjorde i gementet, var på fortviv Måneskinsture for køben 2002 ca. 6,7 mio. kr. Disse havnerne. Det var dengang lelsens rand. penge skaffes via kontin et meget omtalt arrange genter, sponsorbidrag og ment i storbyen. Alle taxaer betaling fra gæstespillere kørte med skilte i vognene, (greenfees). Sponsorer og der reklamerede for disse greenfee spillere. arrangementer i Hareskov. I Interessen for golf er stor, reserverede ekstratog ikke mindst indenfor kørtes københavnerne til I 1912 lykkedes det med fly... erhvervslivet. Klubben har Hareskov. Restauratøren ca. 75 virksomheder, dels I pinsedagene havde Hare havde sørget for musik i lokale dels nationale og skovpavillonen altid sit toget og i spidsen for internationale, der støtter gæsterne gik et fire mands største publikum. Det klubben med sponsorater største salg, man har haft orkester. Hen på natten og annoncer. Golf er blevet begyndte hjemturen med et på de to pinsedage, var i en stor kontaktmulighed Pinsen Her solgte fakkeltog gennem skoven mellem erhvervsfolk. Det til stationen. Da ekstratoget man for kr. Dengang sætter Værløse på land kostede kaffe 20 øre, kage 5 kom til København holdt kortet. Det samme er til øre og en pilsner 30 øre. ekstra sporvogne til alle fældet, når spillere fra dele af byen undtagen til Restauratør Johannes andre klubber i ind og Christensen havde restau Amager. udland besøger banen. I rationen en årrække bl.a. Da første verdenskrig 2002 var indtægten fra kom, måtte man slutte med under anden verdenskrig. I sidstnævnte gruppe i alt arrangementerne og senere 1947 blev den købt af kr., og den bliver af forsøg på at genoptage restauratør Jørgen Adrian samme størrelse i år. Det er måneskinsarrangementer sen, Bagsværd, der lod en god hjælp til afholdelse blev ikke kronet med held. Hareskovpavillonen af klubbens udgifter til modernisere for kr. Skovfesten i 1911 skulle

7 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 7 Det var et kæmpebål der i 1950 udslettede den store træbygning, der var bety delig underforsikret. Efter af resterne henlå i nogle år, købte sognerådsformand Poul Hansen og Svend Divegaard området af restauratør Jørgen Adrian sen. Som jord og betonar bejdere gravede de selv grunden og opførte den nye restauration i gasbeton den nye virksomhed skulle åbnes til pinse. Som årene gik viste det sig, at stedet ikke mere havde den gamle tiltræk ningskraft. Poul Hansen, der nu havde overtaget restaurationen, valgte at lukke og overdrage stedet til kommunen med henblik på, at man kunne indrette boliger for unge. Derfor indgik stedet i Ungbo der var en organisation, der havde som mål at skaffe bolig til unge, der ikke kunne leje et værelse. Også det vakte naboer nes protester. Men ved stor hjælp af en leder, der forstod de unges liv og sprog, blev det et sted, hvor mange unge fik rettet op på skævheder og skabt en tilværelse, der også betød et bedre forhold til deres tidligere hjem og familien. UNGBO overlevede ikke som så meget andet for unge i de år, hvor unge udvikler sig, og hvor et og andet er svært. Men kommunen fandt en løsning, og efter mange års forsømmelse af ejen domme tog HVA opgaven på sig, købte og istandsatte og tilbød mere vedlige holdte ungdomsboliger. Alle de unge kom videre og har prist denne bolig løsning og har aldrig glemt Leif Pedersen for hans indsats. Pensionist og seniorforeningen i Værløse. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 30. januar 2007 kl i Satellitten. Formanden bød velkom men til de 48 fremmødte medlemmer. Leif Mathia sen bad forsamlingen mindes de 6 medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste general forsamling. Punkt 2 på dagsorden var valg af ordstyrer, bestyrelsen foreslog Per Larsen, der blev valgt. Ordstyreren konstaterede, at general forsamlingen var lovlig indkaldt iflg. lovene. Der blev herefter valgt 3 stem metællere. Af formandens beretning fremgik det, at der havde været afholdt 9 arrange menter i Formanden takkede for medlemmer nes opbakning ved arrangementerne. Der har ved hvert arrangement deltaget 61 i gennemsnit, hvilket var lidt lavere end i Formanden nævnte kort de planlagte arrange menter i 2007, bl. a. den nye Tirsdagsaktivitet og nævnte, at PROGRAM for 2007 fremsendes til med lemmerne. Beretningen blev godkendt ved akklamation. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab, hvoraf det fremgik, at foreningen også i 2006 havde faet et tilskud fra Værløse Kommune. Dette tilskud bliver stort set brugt til betaling af bus serne ved de 2 skovture. Der var enkelte spørgsmål fra medlemmerne, bl.a. om tilskud fra Lions, som foreningen ikke fik i Hvordan foreningens til skudsmulighed er i Furesø kommune er det ikke muligt at vide noget om. Regnskabet blev godkendt ved akklamation. Aase Christensen oplyste der efter, at bestyrelsen fore slog kontingentet hævet fra kr. 125 til kr. 150 pr. med lem for Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. Af dagsordenens punkt 5 fremgik det, at bestyrelsen har ændret foreningens navn, således at kommune er slettet af navnet. Der var indkommet et forslag med 3 punkter fra Flemming Hansen. For slagsstilleren havde efter aflevering af sit forslag konstateret, at noget af det foreslåede allerede var en realitet. Efter en dialog mellem Flemming Hansen, medlemmerne, kassereren og sekretæren, erklærede Flemming Hansen sig efter omstændighederne tilfreds med svarene fra bestyrel sen. Med baggrund i de stillede forslag, blev det senere besluttet, at der på næste generalforsamling stilles forslag om at ændre tidspunktet afholdelse af generalforsamlingen. Næste punkt var Valg af medlemmer til bestyrel sen. Som kasserer genvalg tes Aase Christensen ved akklamation. Som bestyrel sesmedlem blev Birgit Grinderslev og Børge Larsen genvalgt. Som suppleanter for 1 år blev Finn Christensen og Valter M. Jensen ligeledes gen valgt. Genvalgt som revisor for 2 år blev Evald Olsen og som revisorsup pleant for 1 år Bente Larsen. HARESKOV IDRÆTS FORENING Fodboldafdelingen indkalder hermed til den årlige, ordinære general forsamling: Onsdag den 21. februar 2007 kl i klubhuset Birkevang 17. Se dagsordenen på: Under 'Eventuelt' nævnte sekretæren, at vi som forening kan få rabat på Galaksens arrangementer ved køb af 10 billetter. Birgit eller Aase kan kontaktes. Aase spurgte, om de tilstedeværende mente, at det kunne være en ide at holde forenin gens fester f.eks. kl. 13 om flere så ville deltage? Stemningen blandt de fremmødte var ikke for en ændring af tidspunktet men som et tilbageven dende problem blev det høje lydniveau ved festerne nævnt og igen blev det lovet, at der ville ske en ændring. Finn redegjorde herefter for formål og det foreløbige indhold af den nye Tirsdagsaktivitet, som finder sted hver 4. tirsdag. Datoerne for 2007 fremgår af meddelelsen i PROGRAMMET. Da ikke flere ønskede ordet takkede ordstyreren for god ro og orden. Deref ter nød forsamlingen kaf fen, kagen og lidt hyggeligt samvær. Referent: Birgit Grinderslev

8 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 8 På det efterfølgende besty relsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Småsnak kollisionskurs med partitoppen hedder det. 99 SPRITBILISTER kørte i fælden, da politiet først i LOKALE TENNISFOLK februar afholdt en dag med kan vel også føle afmagt, Formand Leif Mathiasen, kontrol. næstformand Jørgen hvis ikke de har Pedersen, kasserer Aase økonomiske muligheder ARBEJDSNARKOMANER Christensen, sekretær for at holde på talenter. I siges at være på vej ud. Det dag henter Caroline Birgit Grinderslev. kan være personlige eller Bestyrelsesmedlemmer: Wozniacki sejre, hæder og Gerda Olsen, Else Nielsen familiemæssige problemer, penge og en plads i 150 på der kan udløse den slags. og Børge Larsen. vej mod nr. 1 Det kan være forsøg på at Suppleanter: Finn Chri stensen og Valter M. Jensen. finde en identitet, at man UNDERSØGELSER viser, Pensionistforeningens ikke mærker livet, sorg og at mange danskere hellere bestyrelse har været lidt smerte eller en følelse af, at ville have bedre skoler, kede af at tilslutningen til jobbet er det sted, hvor børnepasning og arrangementer ikke har man gør en forskel. ældreomsorg frem for haft den tilslutning, som skattelettelser. Men sådan det store forarbejde DER OPLEVES EN er der jo så meget. fortjente. 54 til fødsels DIGITAL dagsfesten, 45 til julefesten GENERATIONSKLØFT 27 NYE BYER I trods et medlemstal på ca. mellem forældre og børn DANMARK. Nogle er 200. I løbet af april arran fordi børn og unge blevet for små til at blive geres en biograftur. Der er anvender deres eget sprog kaldt byer. 50 nye har set skovtur den 9. maj. Man på nettet som forældre dagens lys siden 2004, så har fået lokale i Satelitten aldrig forstår. Men det var der ialt er kommet 27 hver fjerde tirsdag i hver nok et område forældre områder, der er så store at måned kl. 10 til 15 hvor der burde sætte sig lidt mere de kan kaldes byer. Man vil være kaffe og flere ind i, siger forskere. ved ikke om Ryget Skovby muligheder for hyggesnak snart er blevet så stor, at og aktiviteter. Der er en DER OPLEVES FLERE OG området kan kaldes en Furesøtur til Frederiksdal FLERE SKOLEELEVER der by... den 18. juli. har det svært ved at undgå Sensommerskovtur den 6. stavefejl og mange er også BIKUBEN der startede i sept. Biograftur i sept. lidt ligeglade med korrekt 1857 blev til BG Bank i Julefest den 8. dec. heden Men nu mener man 1995, men skulle nu skifte Nærmere hos Leif 4448 at det skal der igen gøres til Danske Bank, hvad man 4426 Aase og Finn noget ved. hører. PRINSESSE ALEXANDRA har valgt at gifte sig igen, ikke med en landmand, men med en fotograf den 3. marts. Hun bliver grevinde og Felix og Nikolai fortsat prinser. ERFARINGER fra pleje uddannelsen viser, at afstanden fra de unges verden til virkeligheden hos ældre, ensomme og plejekrævende ældre er blevet for stor, at de unge der starter på en skole bliver chokerede, når de skal ud og prøve virkelig heden i praktikperioden. NÅR DE UNGE BRUGER ET ANDET SPROG i deres sms'er, går det ud over deres evne til at stave siger man. URO'ER var der noget det hed engang. I vore dage ser det ud til, at der der er uro mange steder... KØBENHAVN I NØD fordi der var problemer med budget og økonomi nogle steder men for mange steder. Pludselig mangler man mange millioner til skoler. Man opgiver at finde ansvarlige, men prøver... SAS har problemer, fordi FLERE SYGEHUSE først at få andre til at betale SMÅBØRN SKAL TESTES de en tid har brugt beklager mangel på millionerne. for fedme medens det er kinesiske stewardesser, der sygeplejersker nu vil man Den gik ikke. forbudt modeller at være ikke havde arbejdstil undersøge, hvad grunden Bare rolig man fandt de undervægtige... ladelse. Nogen har antydet kan være. Nogen har fleste og glædede sig over at de både var mindre og antydet, at udendørs en mild vinter. Man lavtlønnede medarbejdere. rygefaciliteter måske ville sparede millioner, for det friste og spare sygedage.. var hvad det ville koste at BERLINGSKE TIDENDE finde ansvarlige... fortæller den 6.2. at en BIKUBEN startede som en arbejdsgruppe i Venstre vil sparekasse, der ikke lånte UNDER MEGET tvinge kommunerne til at penge ud. PRIMITIVE FORHOLD udbyde velfærdsopgaver Imellem 1960 og 1970 tog SENDTE DANMARKS som børnepasning og Bikuben sig af 73 små RADIO radio ud til folket. personlig pleje af ældre. sparekasser og blev I gamle dage kostede et Men derved bringer Danmarks største licens en femmer. Utroligt arbejdsgruppen sig på sparekasse. hvad det koster i dag og så

9 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 9 skal man betale medielicens... Men DR er ude i tovene fordi man skal skære i kva liteterne, fordi kvaliteteten af de, der styrer er for dårlig. DR vil gerne sende beskrivelser af ting, der gik galt eller burde ses efter i sømmene. Her er en enestående mu lighed for at lave trovær dige serier hvordan det kunne gå til, at byggeriet på Amager kommer til at koste mange flere milliar der end selv den mest utro værdige fantast kunne fan tasere sig til... En virkelig beskrivelse af den virkelige sandhed troværdig og ærlig serie der kunne løbe i måneder genudsendes i flere omgan ge og bevares som eksem pel for eftertiden. ps! Her gik man og troede, at de fik fast grund under fødderne på Amager efter de mange år i Gyngemosen, og så skrider det for dem... ling af diverse kropsdele hører til indenfor moden. Men nu har en skole i Jylland fået nok af udstil ling af modediller. Hænge røve skal nu hænge, så det ikke demonstrerer, hvad stoffet dækker for... Men det er klart man har en vis sikkerhed for, at der skiftes underhylere af og til. INSPIRATION FRA AMERIKANSKE VIDEOER med lidt itali ensk oveni har ført til, at der i dag er restaurationer, der betaler beskyttelses penge for ikke at risikere et og andet"... BERLINGEREN fortæller den 5.2, at der er en boligpukkel. Bjerget af usolgte boliger i hoved staden vokser og vokser, Boligøkonomer taler om, at markedet er gået helt i stå... SOM BOLIGEJER er det en rystende oplevelse at have købt en ny ejendom, medens man kan vente år på at få solgt den ejendom man flyttede fra. debatten mand og mand imellem. Her kan kvinder også deltage. I MEGET AKTUELT er der flere og flere der savner SAMMENHÆNGS KRAFTEN... Så er der lige plads til et gensyn med gamle annoncører Her følger en annonce i glas og ramme: EFTER AT URMAGEREN ER BLEVET LÅST INDE I FLERE UGER, er der sik kert flere og flere butiks indehavere, der har fravalgt at have haglgevær gemt under disken... DER ER KVINDELIGE MINISTRE DER UDSTRÅ LER bare et skær af det modergen, som man påstår alle kvinder er født med.. BEHANDLINGEN AF PSYKISKE mennesker og deres børn fik en leder til at stå af. Han kunne ikke klare mere. Det lyder menneskeligt... Til gengæld slipper vi for PCykologens annonce i dette nummer, for han har allerede skrevet mere end rigeligt... TILFØRSEL AF NYE ORD er ved at tage livet af vores moders mål... Hvad si'r en Der er ikke mere i denne far mon til den det... omgang skriv gerne til BUDGETTER OPRETTES redaktionen, hvis du har for at sikre sig mod FLYVEREJSER kan også noget på hjertesiden: økonomisk lavineskred betyde, at dine kufferter Kajs Avis... men alligevel... LIGE AKKURAT har ikke var med trods en Gl. Hareskovvej 261 forældre fået vejret efter tydelig mærkning... Hareskovby DANSKE OL DRØMME juleferien da man tager fat bør ikke drømmes videre, på vinterferien. Det er FLYSÆDER er faktisk også 3500 Værløse før man undersøger, starten på en række uger et spørgsmål om sidd bred hvordan det gik, da Canada med mange skæve fridage de og plads til længere ben havde O.L. Underskuddet der må koste forældre var så stort, at man i flere år megen spekulation hvis NOVEMBER 2009 forventer efter havde lotterier og det er rigtige forældre... man, at de nuværende indsamlinger for at dække, TV'er skal skiftes ud med hvad det havde kostet. RITZAU fortæller, at 93% nye, fordi man kun sender Canada er vist verdens af de dyrlægestuderende TV til helt nye TV appa næststørste land eller kvinder på dyrlægestudiet i rater, der kun kan vise stat... København har hang til digitale billeder... kæledyr. Det kan skabe HAR DU SET MIN problemer for landbruget STATSMINISTERENS SMUKKE NAVLE... siger man. hustru har også et ønske Skrevet med OpenOffice Writer Har du set kuløren på mine om at blive set i dagens og sat med Palatino punkt 8 fed underbukser o.s.v. NOGEN SAVNER noget aviser, ugeblade og redaktionen er sluttet tirsdag den HÆNGERØVE og udstil mere "VI FØLELSE" i bybilledet februar 2007

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

)BNNFS /ZU HUSK: Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen

)BNNFS /ZU HUSK: Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen )BNNFS /ZU Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet GPS(SJOETUFE6HHFSIBMOF0NFHO Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen Lise og Tanja fra GSK gymnastik på airtrack'en undergirl Power Night 2007. Husk:

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk

APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet APRIL 2005 1 APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MÅRSLET APRIL 2005 VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51 Vandværkets

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere