NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER"

Transkript

1 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede man at nedlægge en byggelege plads i den vestlige ende af det lange hus for at bygge Nr februar 2005 boliger på området. Nu skal man tage stilling til om man kan give tilladelse til anden udkørsel f.eks. til FURESØ Kirke Værløsevej, ved kommunes miljø, Læssevej eller Bøgevej. Fra langhusets bestyrelse er teknik og flyve man ikke interesseret i stationsudvalg udkørsel langs det lange hus til Læssevej, men havde møde den Udvalget har haft et møde foreslår lysreguleret ud og indkørsel ud for byggeriet med handicaprådet. Ved etablering af varehus, Til istandsættelse af lokale boliger og parkeringshus i broer foreslås frigørelse af kr. til planlægning Bymidten vil der være en og projektering række gener for erhvervs drivende og beboere dette Broen over Tibberup å ved Skovlystvej trænger til en vil man søge minimeret. Duemosevej i Farum skal restaurering. Der er i bud gettet afsat ,00 til forlænges og i den forbin formålet. Til planlægning delse skal der ekspropri og projektering skal man eres areal'" fra tre land måske frigøre kr. brugsejendomme. Man skal vælge en Der skal anlægges stier repræsentant for kommu langs Lillevangsvej fra nen som repræsentant i Farum Hovedgade til Vandsamarbejde Sjælland, Slangerupvej. der omfatter 19 kommuner, Der skal udpeges et medlem af Skovdistriktets der har en aftale med brugerråd for Skovdistrikt København om levering af vand til hovedstaden, København. forhandle pris m.v. Der foreligger rapport efter undersøgelser af evt. Man skal drøfte projekter forurening ved startbanen der tager hensyn til trafik sikkerhed og evt. frigivelse og flugtskydebanen på af 1 mill.kr. flyvestationen. Man skal drøfte skitse til Man skal drøfte bevilling til ny trafiksikkerhedsplan masterplan for Kultur for Furesø kommune. station Værløse. Man skal drøfte fælles indsats for at forbedre Mølleå systemet sammen Jan M Foto Farvefilm på med 6 andre kommuner. Der foreligger udkast til et en 1 time Pas/ID foto kr. regulativ for husholdnings 80, Bymidten 50 affald for Furesø kommune. eller kul? Nej tak. Jeg har oliefyr. Hvordan skulle man ellers få tid til noget i er emnet for en historie der vor forjagede tid? Jeg skal trods alt arbejde 37 1/2 time fortælles af direktør om ugen. Henrik Abildtrup. Det var om en oldefar. Oldefar blev 94, bedstefar som arbejdede 12 timer 75 og far kun 52. daglig dog ikke om NÅR MAN IKKE HAR TID søndagen. Det var en arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passede han sin kolonihave med et lille hus på. Han var kasserer i skytte lauget, strålerørsfører i det kommunale brandvæsen tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv sine børn han havde otte stykker han forsålede familiens fodtøj, og han kløvede ti kubikmeter brænde. Desuden lavede han selv de fleste af de ting, som skulle bruges i huset. Bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven efter oldefar, og var også strålerørsfører. I sangfore ningen sang han baryton, og han var aktiv i skytte lauget. Men han var ikke kasserer eller nodeskriver, og han klippede heller ikke selv sine børn. Da man var begyndt at fyre med kul, indskrænkede hans brændehugst sig til en kubikmeter. Husgeråd var noget man købte hos isenkræmmeren. Far arbejdede 48 timer om ugen. Han havde ikke tid til sang eller frivillig brandtjeneste, og hans to børn gik til frisøren, og brændehugst ja, det var højst for motionens skyld. Selv er jeg medlem af Hjemmeværnet, men kommer der aldrig. Jeg har opgivet familiehaven den betaler sig jo ikke længere. Jeg har ingen børn. Brænde FURESØ KOMMUNE er den eneste kommune, hvor borgerne deles op efter sammenlægningen med to forskellige skatte procenter grænsen er Fiskebæk. Otte ugers lokalavis: følger udviklingen og Hans Jørn viser levende beretninger fra det nye liv... Tag kopi og gi' den til din nabo i en ny kommune hvis politikere er skræmte over, hvad der kunne komme ud på papir og til hvem som helst... Du er velkommen på også hvis du har noget der er en nyhed. Hareskov Værløse Avis, Gl.Hareskovvej 261, 3500 Værløse POLITISKE TILFÆLDIGHEDER fører ikke til noget siger man... Når man alligevel tænker tilbage og over, at den nuværende statsminister trak sig tilbage fra sit virke som skatteminister i Hans efterfølger var borg mester Peter Brixtofte, der havde været borgmester i Farum siden 1985, været medlem af kommunal

2 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 2 bestyrelsen siden 1978, været medlem af Folke tinget siden bliver Brixtofte Skatteminister ganske vist ikke mere end nogle måne der i 1992 og en tid i I 1995 bliver han Ridder af Dannebrog. I året 2002 vælger han at trække sig fra posten som borgmester, da et flertal i kommunalbestyrelsen vil have ham suspenderet. I samme år vælger han at blive løsgænger i Folke tinget. Det er nok også håbløst, men hvis man forestiller sig, at den nye skatte minister havde afprøvet nogle tanker og overladt en borgmesterpost til en anden, havde meget måske været noget anderledes i dag. men åbenbart ikke i København. Kajs Avis var på pletten og fik et interview med en af deltagerne Ane Halsboe Larsen fra DSU København og det kom der et levende billede ud af.. indlagt på: Youtube.com i samarbejde med wikimedia Værløsefilmen 5 den første i en ny serie, der dækker perioden Den sidst udkomne film kalder sig den sidste i serien men det skal være lyv. Værløse egnen er for spændende til at den begraves i en mølpose i en forenet Furesø kommune. ps! Det kræver Internet Desuden er den efter web adgang at få interview'et at redaktionens ringe mening se/høre /hansjorn men for snævner, al den stund, her er til trøst et billede af der sker mere i Værløse end af et fugleskræmsel eller kernefamilie, svævefly bønnestage, som de unge verske, en bedaget avisre DSU'ere have på forsiden daktiør og en ung borg af en lille pamflet, som de mester. uddelte med nyttig infor Desuden er den sidste mation om deres aktion: film redigeret af eksperter og web redaktionen foreslåe ganske enkelt at lave en film, hvor det er den gemene hob, der udvælger og redigerer filmen om livet i egnen omkring Værløse. Hvis du kender noget til CCIF og kvinde Wikipedia og fri redige idealer hvad er ring, så er det ca. den vej vi skal gå med mottoet: det nu for noget? Leverandør til det danske folk lavet af det danske folk. Hverken mere eller mindre. Det kan du læse Spanien og Italien er gået mere om på Wikimedia.Dk til kamp mod modebran som web redaktionen chens fremstilling af kvin råder over, og hvor det er der som omvandrende muligt at lægge små film pinde... Modebranchen i Danmark klip ind sammen med CCIF Jo det er en afviser at følge de sydeuro billeder og tekster, der modemesse for finere fortæller om udviklingen. pæiske landes eksempel... tøjlavning (Copenhagen Kom inden for på denne International Fashion Fair), DSU opforder derfor Sund adresse og vær med: hedsministeren og Lige der åbner i dag i Bella Centret. Og ude foran ind stillingsministeren til at gå og søg så efter Værløse sammen om at lovgive på gangen i den stride blæst filmen 5 /hansjorn demonstrerede nogle unge området... DSU har en fin hjemmeside imod de alt for tynde modeller, der anvendes på på hvor Anmeldelse: Min man kan finde mere en sådan messe. materiale om aktionen, der kone spøger BMI (Body Mass Index) skal være på minimum 18.5 blev sendt direkte i dagens Sker der overhovedet noget siger de, fordi man har ved TV avis via satellit fra BellaCenter til DR Ørestad i Kirke Værløse? taget dette mindstemål i Milano, Paris og New York Ja, de sidste uger har man kunnet komme i det lille teater ved siden af Den gamle skole på adressen Smedegade 5. Her har Aktivscenen opført Noel Cowards: Min kone spøger. Det er en komedie fra 1940 om en forfatter og hans to koner, en afdød og en nulevende. Forfatteren møder en clairvoyant, og så tager begivenhederne fart og viser, at der er mere mellem himmel og jord. Det har været en ordentlig mundfuld for de 7 skue spillere, der sammen med instruktøren Henrik Vang mark har lagt et stort arbejde i at få forestillingen op at stå. Ligeledes har de 2 scenefolk knoklet med at lave en helt ny sceneop stilling. Desuden har de i somme rens løb renoveret og isole ret bygningen. Forestillingen er blevet spillet 10 gange, sidste gang d. 9. feb. Og det har været for fulde huse. Det betyder dog ikke de helt store publikumstal, idet der til hver forestilling er plads til 35 tilskuere. /Nina Nø Jan Hansen VVS A/S VVS, naturgas, ejendomsservice, blik og smedearbejde. God service og højt kvalitetsniveau til rette pris Walgerholm 5, Jonstrup 3500 Værløse tel bil vvs.dk

3 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 3 Kære Mogens åbent brev om DR's MedieCirkus Som socialdemokratiets ordfører inden for kultur har du et efter min ringe mening et særligt ansvar at løfte. Fordi jeg er opdraget efter Julius Bomholt og Bodil Koch m.fl. til at tro, at Danmarks Radio er folkets radio. Lige som folkeskole og folkebibliotek (og måske folkekirke). Men den organisation har for længst bevæget sig langt ud over grænserne for, hvad "folket" er med mindre man da går ind for den dårlige smags fælles nævner. Først var der en radio licens, så en tv licens og nu gud hjælpe mig en medie licens. Det er påtvungent, man kan ikke melde sig ud mere, ikke engang ved at kaste sine gamle radioer ud eller smadre sit fjernsyns rør eller glemme alt om en Internet opkobling. Idet jeg lige skal fortælle dig, at jeg kører alt andet end Microsoft, dvs. Open Source programmer som Linux, Open Office, Mozilla mv. og ærlig talt: Jeg kan ikke læse DR's hjemmesider, jeg kan ikke høre deres musik, jeg kan ikke se deres Tv, fordi de har giftet sig så enfoldigt med verdens rigeste virk somhed. Det går simpelt hen ikke i takt med Bomholt og Koch og de tanker, jeg altid har glædet mig over. DR er i dag en pladeven derbutik på radiosiden og ærlig talt, jeg mener, at folkebibliotekerne har et bedre udbud af musik end DR vel at mærke, hvor JEG vælger, hvad jeg vil høre. Bortset fra enkelte disk jockeys som den gamle om morgenen fra 5 6 på P4 så er jeg træt af den knopskydning, som kun Sony Music synes at have gavn af. Der er næsten den omvendte verden, DR betaler afgifter til Copy dan for den musik, man spiller i virkelighedens verden burde pladesel skaberne betale til DR, når man laver reklame for deres kunstnere. Er du klar over, hvor mange penge, der går under bordet? På TV siden er det ved at udvikle sig til 2 spillefilm af tvivlsom kvalitet hver aften på både DR1 og DR2 fordi man åbenbart ikke har mandskab til at produ cere lokale (læs: danske) udsendelser. Det er den dyreste form for videoud lejning, jeg nogen sinde har set. Endnu et "brok" min ældste datter bor i England og vil gerne se dansk TV aht. til sin søn, der skal lære det danske sprog at kende. Men det koster en herregård at se DR's kodede udsendelser og årsagen: At man sender udenlandske film med original lyd var det danske udsendelser, så havde man bedre styr på ophavsretten og omkost ningerne. Jeg mener for fuld alvor, at du skal overveje nøje, hvad der foregår og glemme alt om de intuitive fornemmelser for dansk kulturpolitik. Du skal faktisk tænke omvendt og så se, hvad er kan komme ud af det for alternativer er hvad jeg efterspørger. Mit bud er at man simpelt hen nedlægger Danmarks Radio og derefter genop retter den som Folkera dioen. Her skal alle lyttere og seere have mulighed for at være med til at produ cere, alle ophavsretssag førere skal sendes på porten og det gamle arkiv materiale skal stilles frit til rådighed for folket. Sådan nogenlunde er BBC i England og SVT i Sverige ved at forandre sig mens DR sover tornerose søvn i sit nye bur i Ørestad. De er simpelt hen rablende gale derude hvilket du kan forvisse dig om, hvis du snakker med den menige DR medarbejder. Free to Air, Freeview, OpenAir siger det dig ikke noget? Ellers er du velkommen til at komme på besøg og se, hvad man kan få af gratis, åbne og frie TV kanaler fra hele verden, uden at man behøver at få et tvangs abonnement hos TDC Kabel, Viasat eller andre, der gerne vil have en snabel i din pengepung. Det er på høje tid, at politikere sætter grænser for galskabens formering i Danmark DR Ørestad er en kolos på lerfødder, og det skulle ikke undre mig, om de kommer på endnu mere gyngende grund deruden end de har været i Gyngemosen i Gladsaxe. Venlig hilsen, Hans Jørn Storgaard Andersen Ke Computers IT, hardware, Bymidten 41 tel Gl. Værløse Farum Det kan ligne en strøtanke, men da jeg mødte denne lidt ældre bus på vej fra Farum ad Frederiksborg vej, troede jeg et kort øjeblik, at den var på vej til Gl. Værløse Rådhus. Men nej, den fortsatte ligeud i retning mod Kollekolle, og det var kun med nød og næppe jeg fik den over halet, så jeg kunne tage dette billede. Men det fik tankerne i gang, fordi den nye kom munesammenlægning jo har ført til så mange ting i løbet af den korte tid for tvangsægteskabet. Især tænkte jeg på den mang lende kommuni kation mellem det gamle Værløse og det nye Farum eller er det omvendt? Nogen tid senere kom Kaj Øgaard med en lille pam flet: Klub 789, som han gerne ville omtale i sin avis men ved søgning på den angivne hjemmeside: skete der en automatisk flytning til den nye kom munes hjemmeside, hvor man så fik den storslået oversigt over alt, hvad der rører sig i Furesø Kommu ne. Det kunne ikke bruges til noget, så jeg skrev for sigtigt klub 789 i søgebok sen, og det gav lynhurtigt fik 7 svar: Opkrævningsfejl for plads i fritidsklubber Furesø Kommune Oversigt fritidshjem og klubber Furesø Kommune Microsoft Word SKU referat.doc (Microsoft Word \345benref.DOC) (Microsoft Word

4 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 4 \345benref.DOC) (Microsoft Word \345benref.DOC) (Microsoft Word \345benref.DOC) Klub 789 * Stedet hvor du kan mødes med dine venner * Stedet hvor du kan møde Heldigvis gav svar num nye venner mer 2 mening (idet jeg ikke * Stedet hvor der altid er en har noget mellemværende voksen, du kan tale med med opkrævningen hos * Stedet hvor du har indfly Furesø Kommune), men de delse øvrige henvisninger ser * Stedet hvor du altid kan ærlig talt ikke pæne ud. At få hjælp, når du har brug tænke sig, hvis jeg skulle for det se dem igennem, skulle jeg først investere i et tekstbe Leder: Lone Beth Hansen handlingsprogram, der kan E mail: læse disse DOC filer (fra Tlf Microsoft Word tror jeg). Nå pyt jeg håber, at den ps! Jeg ved ikke, om epost fattige Furesø Kommune adressen fungerer, om får procenter af salget fra telefonnummeret er Microsoft, men herom en korrekt, idet det ER anden gang. oplysninger fra 2006, men Det andet svar gav som alligevel utroligt, hvad der sagt mening, jeg fik en kommer ud af at møde en alenlang liste over alle ældre bus på vej fra Farum institutioner i Furesø Kom til Gl. Værløse. mune naturligt nok med Men min pointe var og er: Farum først (F kommer jo Hvorfor køre over bækken før V, ikke sandt?). Heldet for at hente vand? er med mig, allersidst kom Jeg har lavet en kort så følgende informative beskrivelse af Klub 789, oplysninger om Klub 789: som jeg har placeret på Klub 789 Ballerupvej 29 Bymidten 46, Værløse Tlf.: Åbningstider: Mandag til torsdag: Fredag Klub 789 Slottet Birkevang 14 a, Hareskov Tlf.: Åbningstider: Mandag til onsdag 13 22, torsdag og fredag Aftenklub 789 Hareskov Gasværket Birkevang 14. a, Hareskov Tlf.: Jeg synes ikke, at læserne skal snydes for den fine information, der findes i den nævnte folder eller pamflet, så her er en begyndelse: Wikimedia.dk, der er et web sted med fri og åben redigering, hvor ALLE kan være med. I stedet for den stærke form for centra lisering, som kommune samlægningen har ført med sig, hvor det er de få eks perter, der skriver til de mange. Ellers kan det føre til syltekrukken... /hansjorn Kongelig golfbane Dette var billedet fra for siden, hvor der blev lovet en præmie til den, der kunne fortælle, hvad pok ker det forestillede. Det var der ingen, der kunne før redaktionens tid udløb, så her kommer svaret: Det er en golfbane lige ved Bella Center på Amager, hvor man kan øve sig i at slå langt derfor de opsatte skilte med længdeangi velser. Banen er ikke i så god stand, fordi det har regnet meget for nylig og fordi der er tale om et nyanlæg, der ikke er kommet helt på plads endnu. Men deltagerne står jo også i tørvejr og slår og slår og så er der nok nogle polske gæstearbej dere, der samler boldene op igen og putter dem i automaterne. Royal Golf Center Copenhagen Hovedbygningen med Golfcafé Udslag fra 2.den etage Grønne golfkurve til opsamling? Ikke et ondt ord om golf, bortset måske fra denne gamle vits: To ældre herrer spiller golf med stor ildhu, og på den nærliggende vej kommer et begravelses optog forbi. Den ene af herrerne slipper straks sin golfkølle og står ret med stor respekt for ligvognen, der netop kører forbi. Den anden af herrerne fortsæt ter sit spil, men undrer sig dog lidt og spørger den første: "Hvorfor spiller du ikke din bold?" hvortil den retstående herre siger: "Det skylder jeg dog min nyligt afdøde hustru... " af spildte bolde? Det var i det hele taget imponerende at se, hvad der er sket med det store anlæg i løbet af et år og sæsonen står nu for døren, når vandet er sunket ned i Amagers undergrund. reference: Cantinos på Læssevej 5 De er rigtig gode til at lave pizza'er

5 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 5 høringer, planlægning af arkitektkonkurrence o.s.v. der optog kommunal bestyrelsen. I den proces resulterede forhandlingerne med Københavns amtsråd om tilladelsen til at disponere det såkaldte tilsagns område nord for byzone Ikke af mindre værdi var arealet vest for byen i, at det at det blev et opholds der skulle afgives byzone og motionssted for mere jord andetsteds. Dermed end tusinde medlemmer opstod der nye arealer med der som et led i spillet fik landzonestatus, der ikke en dejlig travetur og dejligt var med i ovennævnte samvær. undersøgelser i 1989 om Beretningen der stammer golfbanemulighederne. fra beskrivelsen af historien efter de første ti Clausagers initiativ år som aktiv golfklub i Hans Clausager Madsen området der efter at være tømt for sand, grus og sten i planlagde at sælge den virksomhed han havde ført mange år var losseplads. Efter at arealet blev fyldt frem til succes. Han ønske op af tilkørt overskudsjord de i sin pensionisttilvæ relse at kunne komme til at bl.a. fra Herlev sygehus, spille golf og helst i henlå området som et ingenmandsland og en tid Værløse. Han mente, der udlejet som landbrugsjord. var mange, der havde den samme interesse. Det gav han den 30. august 1990 Om Værløse udtryk for overfor davæ Golfklubs stiftelse rende borgmester Ernst Ellgaard. Borgmesteren tog og første 10 år. ham på ordet. Dokumenter det! OMFATTENDE NATURGENOPRET NING VED FRIVIL LIGT INITIATIV FØRTE TIL ANLÆG AF EN AF DE SMUK KEST BELIGGENDE GOLFBANER Forhistorien Under forberedelserne til Kommuneplan , blev mulighederne for at placere en ny golfbane i kommunen undersøgt. De fornødne arealer kunne ikke findes, og en golfbane indgik derfor ikke i arbej det med disponeringen af arealer. Hovedopgaven ved den forestående planlæg ning var at disponere de arealer, der var udlagt til Værløse Vest som det hed dengang. Regionplanen indebar at en udnyttelse kunne påbe gyndes efter Det var debatoplæg, offentlige Det skete med mange underskrifter. Kultur og fritidsudvalget opfordrede ham til at gå videre med sagen. Det endte med en stiftende generalforsam ling den med omkring 400 fremmødte. Hans Clausager Madsen blev valgt til formand. Så først kom det svære: tilladelse, planlægning, financiering og udførelse. De fornødne arealer kunne lejes af kommunen, men der kunne ikke stilles kommunale tilskud til anlæg og drift af klubben og banen i udsigt. Værlø ses første golfklub fik i 1970 en kommunegaranti. Efter et utilfredsstillende forlig i Højesteret flyttede klubben til statsejede area ler ved Bastrup sø og blev til Mølleåens golfklub. Værløse kommune vedstod garantien, og lånene blev indfriet uden udgifter for kommunen. Det var blevet sværere i En kommu negaranti ville indebære, at kommunen skulle depo nere og binde et tilsva rende beløb i et penge institut, og det var der ikke vilje og likviditet til. Hans Clausager Madsens initiativ, vedholdenhed og personlige risikovillighed, da lånene skulle skaffes, kom til at gøre den afgø rende forskel mellem et projekt, der blev gennem ført til en succes og et projekt, der gik i vasken på grund af nye statslige cirkulærer, en stram kommunal økonomi og et realkreditinstituts brud på en aftale. Men arbejdet kom i gang. Dygtige bestyrelses medlemmers og mange andre personers store indsats var medvirkende til, at det lykkedes. Hans Clausager Madsen gik af som formand i Thomas Lunau, der blev ny formand, fortsatte indsatsen til han i 1999 afløstes af golfklubbens daværende formand Gorm Hansen. Men det var Hans Clausager Madsen, der fik skabt grundlaget for, at der blev brug for denne indsats. Klubbens med lemmer anerkendte hans betydning for klubbens eksistens, ved at udnævne ham til æresmedlem i Naturopretning og tilbud til kommunens borgere Det areal, golfklubben fik tilbudt at leje, krævede en naturgenopretning, inden det kunne blive til en golfbane. Det meste af arealet havde været brugt af et privat aktieselskab, først til grusgrav, senere til losseplads. Efter at kom munen overtog arealet, kom Vestforbrænding til at stå for driften, indtil lossepladsen blev nedlagt. Derefter blev arealet overfladereguleret, og henlå udyrket, da det var uden landbrugsmæssig værdi. En naturgen opretning, i stil med dem Værløse kommune har gennemført flere steder i kommunen med støtte fra Københavns amt, var nødvendig. Den genop retning gennemførte golfklubben, så den tilgodeså den kommende anvendelse. De overordnede retnings linier herfor var fastsat i lokalplan 44. Golfklubben engagerede landskabs arkitekt Svend Algren til at udarbejde en landskabs plan i harmoni med bane arkitekt Jan Sederholms plan for selve golfbanen. Den plan kom til at indebære muldtilførsel, terrænregulering, retable ring af tre nye søer (bl.a. for at sikre mest muligt over fladevand til vanding), beplantning om disse med danske løvfældende træer

6 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 6 og buske, og grupper af enkeltstående træer og levende hegn. Planen gik frem og tilbage mellem klub landskabsarkitekt kommune og naturfred ningsforening flere gange inden man nåede frem til en løsning, der indebar de nødvendige kompromiser, og som kommunalbesty relsen kunne godkende. For at sikre, at ikke golf spillende borgere også kunne få glæde at det hidtil utilgængelige areal, inde bar planen anlæg af en "sikker" sti tværs over banen til offentlig brug og mulighed for parkering i forbindelse hermed. Det ydede kommunen et til skud til. På den måde fik alle borgere i kommunen mulighed for at opleve det smukke kuperede område og udsigten fra det. I dag er beplantningerne vokset op, og arealet er uden tvivl det mest inten sivt brugte stykke "natur" i Værløse kommune. Stamejendommen Chri stianshøj, der var i meget ringe stand, er renoveret i respekt for gårdens oprin delige udseende. Der er opført en ny vestlænge på tomten efter den tidligere halvt sammenfaldne stald. I hovedbygningen er der bl.a. indrettet en restau ration, hvor alle er velkomne. Hans Clausager Madsen ved stenen (foto: Kaj Øgaard Sørensen) Et dejligt klubhus og en dejlig bane til golfspil lerne. Men også et nyt tilbud til alle andre borgerne i kommunen uden at det har kostet kommunen ret meget. renter, afdrag og drift. Det er vigtigt af hensyn til de kontingenter, der skal opkræves for at klubben kan finansiere resten.... DER ER FOR TIDEN et og andet forsvarsministeren skal forsvare sig imod... blive det helt store arrangement. Stifteren af Falck's Redningskorps, Sophus Falck boede på den tid i Hareskovby. Han var en af sjælene i festen. Han havde bl.a. ladet fremstille en svævebane fra pavillon bakken til mosen ved Golfklubben i 10 året bakkens fod. Endvidere I 10 året for klubbens skulle Falcks flyvemaskine stiftelse (men kun 6 år efter med en af landets største HARESKOV banens åbning med 18 flyvere, Ulrich Birch lande huller) har golfklubben PAVILLON ved pavillonen og medtage 1175 medlemmer spredt på brevkort, der som de første Der findes mange beret alle aldersgrupper. Golfen i Danmark skulle stemples ninger om den traditions trives som konkurrence med et særligt luftpost rige HARESKOVPAVIL sport, og som en motions stempel. LON her en af dem. sport tilpasset den enkel Den oprindelige bygning Der var til dette arrange tes muligheder og med ment solgt billetter blev opført i 1906 af socialt samvær i tilgift. Der (fire tusind), og et per redaktør Skandrup, der i er næsten altid spillere på sonale på ca. 100 var parat sin levetid oplevede at få banen året rundt. på pavillonen. Men hele en vej opkaldt efter sig. Klubben får tilskud til arrangementet druknede i I 1908 købte restauratør unge efter fritidsloven i regn. Flyveturen måtte Ferdinand Brandt stedet 2002 blev det til kr. aflyses, postkortene måtte der i de kommende år gik De samlede driftsudgifter, sendes med toget, og de en stor tid i møde. herunder lønninger til de 7 mennesker, der havde I årene 1911 til 1914 personer klubben er investeret penge i arran arrangerede man såkaldte arbejdsgiver for, udgjorde i gementet, var på fortviv Måneskinsture for køben 2002 ca. 6,7 mio. kr. Disse havnerne. Det var dengang lelsens rand. penge skaffes via kontin et meget omtalt arrange genter, sponsorbidrag og ment i storbyen. Alle taxaer betaling fra gæstespillere kørte med skilte i vognene, (greenfees). Sponsorer og der reklamerede for disse greenfee spillere. arrangementer i Hareskov. I Interessen for golf er stor, reserverede ekstratog ikke mindst indenfor kørtes københavnerne til I 1912 lykkedes det med fly... erhvervslivet. Klubben har Hareskov. Restauratøren ca. 75 virksomheder, dels I pinsedagene havde Hare havde sørget for musik i lokale dels nationale og skovpavillonen altid sit toget og i spidsen for internationale, der støtter gæsterne gik et fire mands største publikum. Det klubben med sponsorater største salg, man har haft orkester. Hen på natten og annoncer. Golf er blevet begyndte hjemturen med et på de to pinsedage, var i en stor kontaktmulighed Pinsen Her solgte fakkeltog gennem skoven mellem erhvervsfolk. Det til stationen. Da ekstratoget man for kr. Dengang sætter Værløse på land kostede kaffe 20 øre, kage 5 kom til København holdt kortet. Det samme er til øre og en pilsner 30 øre. ekstra sporvogne til alle fældet, når spillere fra dele af byen undtagen til Restauratør Johannes andre klubber i ind og Christensen havde restau Amager. udland besøger banen. I rationen en årrække bl.a. Da første verdenskrig 2002 var indtægten fra kom, måtte man slutte med under anden verdenskrig. I sidstnævnte gruppe i alt arrangementerne og senere 1947 blev den købt af kr., og den bliver af forsøg på at genoptage restauratør Jørgen Adrian samme størrelse i år. Det er måneskinsarrangementer sen, Bagsværd, der lod en god hjælp til afholdelse blev ikke kronet med held. Hareskovpavillonen af klubbens udgifter til modernisere for kr. Skovfesten i 1911 skulle

7 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 7 Det var et kæmpebål der i 1950 udslettede den store træbygning, der var bety delig underforsikret. Efter af resterne henlå i nogle år, købte sognerådsformand Poul Hansen og Svend Divegaard området af restauratør Jørgen Adrian sen. Som jord og betonar bejdere gravede de selv grunden og opførte den nye restauration i gasbeton den nye virksomhed skulle åbnes til pinse. Som årene gik viste det sig, at stedet ikke mere havde den gamle tiltræk ningskraft. Poul Hansen, der nu havde overtaget restaurationen, valgte at lukke og overdrage stedet til kommunen med henblik på, at man kunne indrette boliger for unge. Derfor indgik stedet i Ungbo der var en organisation, der havde som mål at skaffe bolig til unge, der ikke kunne leje et værelse. Også det vakte naboer nes protester. Men ved stor hjælp af en leder, der forstod de unges liv og sprog, blev det et sted, hvor mange unge fik rettet op på skævheder og skabt en tilværelse, der også betød et bedre forhold til deres tidligere hjem og familien. UNGBO overlevede ikke som så meget andet for unge i de år, hvor unge udvikler sig, og hvor et og andet er svært. Men kommunen fandt en løsning, og efter mange års forsømmelse af ejen domme tog HVA opgaven på sig, købte og istandsatte og tilbød mere vedlige holdte ungdomsboliger. Alle de unge kom videre og har prist denne bolig løsning og har aldrig glemt Leif Pedersen for hans indsats. Pensionist og seniorforeningen i Værløse. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 30. januar 2007 kl i Satellitten. Formanden bød velkom men til de 48 fremmødte medlemmer. Leif Mathia sen bad forsamlingen mindes de 6 medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste general forsamling. Punkt 2 på dagsorden var valg af ordstyrer, bestyrelsen foreslog Per Larsen, der blev valgt. Ordstyreren konstaterede, at general forsamlingen var lovlig indkaldt iflg. lovene. Der blev herefter valgt 3 stem metællere. Af formandens beretning fremgik det, at der havde været afholdt 9 arrange menter i Formanden takkede for medlemmer nes opbakning ved arrangementerne. Der har ved hvert arrangement deltaget 61 i gennemsnit, hvilket var lidt lavere end i Formanden nævnte kort de planlagte arrange menter i 2007, bl. a. den nye Tirsdagsaktivitet og nævnte, at PROGRAM for 2007 fremsendes til med lemmerne. Beretningen blev godkendt ved akklamation. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab, hvoraf det fremgik, at foreningen også i 2006 havde faet et tilskud fra Værløse Kommune. Dette tilskud bliver stort set brugt til betaling af bus serne ved de 2 skovture. Der var enkelte spørgsmål fra medlemmerne, bl.a. om tilskud fra Lions, som foreningen ikke fik i Hvordan foreningens til skudsmulighed er i Furesø kommune er det ikke muligt at vide noget om. Regnskabet blev godkendt ved akklamation. Aase Christensen oplyste der efter, at bestyrelsen fore slog kontingentet hævet fra kr. 125 til kr. 150 pr. med lem for Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. Af dagsordenens punkt 5 fremgik det, at bestyrelsen har ændret foreningens navn, således at kommune er slettet af navnet. Der var indkommet et forslag med 3 punkter fra Flemming Hansen. For slagsstilleren havde efter aflevering af sit forslag konstateret, at noget af det foreslåede allerede var en realitet. Efter en dialog mellem Flemming Hansen, medlemmerne, kassereren og sekretæren, erklærede Flemming Hansen sig efter omstændighederne tilfreds med svarene fra bestyrel sen. Med baggrund i de stillede forslag, blev det senere besluttet, at der på næste generalforsamling stilles forslag om at ændre tidspunktet afholdelse af generalforsamlingen. Næste punkt var Valg af medlemmer til bestyrel sen. Som kasserer genvalg tes Aase Christensen ved akklamation. Som bestyrel sesmedlem blev Birgit Grinderslev og Børge Larsen genvalgt. Som suppleanter for 1 år blev Finn Christensen og Valter M. Jensen ligeledes gen valgt. Genvalgt som revisor for 2 år blev Evald Olsen og som revisorsup pleant for 1 år Bente Larsen. HARESKOV IDRÆTS FORENING Fodboldafdelingen indkalder hermed til den årlige, ordinære general forsamling: Onsdag den 21. februar 2007 kl i klubhuset Birkevang 17. Se dagsordenen på: Under 'Eventuelt' nævnte sekretæren, at vi som forening kan få rabat på Galaksens arrangementer ved køb af 10 billetter. Birgit eller Aase kan kontaktes. Aase spurgte, om de tilstedeværende mente, at det kunne være en ide at holde forenin gens fester f.eks. kl. 13 om flere så ville deltage? Stemningen blandt de fremmødte var ikke for en ændring af tidspunktet men som et tilbageven dende problem blev det høje lydniveau ved festerne nævnt og igen blev det lovet, at der ville ske en ændring. Finn redegjorde herefter for formål og det foreløbige indhold af den nye Tirsdagsaktivitet, som finder sted hver 4. tirsdag. Datoerne for 2007 fremgår af meddelelsen i PROGRAMMET. Da ikke flere ønskede ordet takkede ordstyreren for god ro og orden. Deref ter nød forsamlingen kaf fen, kagen og lidt hyggeligt samvær. Referent: Birgit Grinderslev

8 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 8 På det efterfølgende besty relsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Småsnak kollisionskurs med partitoppen hedder det. 99 SPRITBILISTER kørte i fælden, da politiet først i LOKALE TENNISFOLK februar afholdt en dag med kan vel også føle afmagt, Formand Leif Mathiasen, kontrol. næstformand Jørgen hvis ikke de har Pedersen, kasserer Aase økonomiske muligheder ARBEJDSNARKOMANER Christensen, sekretær for at holde på talenter. I siges at være på vej ud. Det dag henter Caroline Birgit Grinderslev. kan være personlige eller Bestyrelsesmedlemmer: Wozniacki sejre, hæder og Gerda Olsen, Else Nielsen familiemæssige problemer, penge og en plads i 150 på der kan udløse den slags. og Børge Larsen. vej mod nr. 1 Det kan være forsøg på at Suppleanter: Finn Chri stensen og Valter M. Jensen. finde en identitet, at man UNDERSØGELSER viser, Pensionistforeningens ikke mærker livet, sorg og at mange danskere hellere bestyrelse har været lidt smerte eller en følelse af, at ville have bedre skoler, kede af at tilslutningen til jobbet er det sted, hvor børnepasning og arrangementer ikke har man gør en forskel. ældreomsorg frem for haft den tilslutning, som skattelettelser. Men sådan det store forarbejde DER OPLEVES EN er der jo så meget. fortjente. 54 til fødsels DIGITAL dagsfesten, 45 til julefesten GENERATIONSKLØFT 27 NYE BYER I trods et medlemstal på ca. mellem forældre og børn DANMARK. Nogle er 200. I løbet af april arran fordi børn og unge blevet for små til at blive geres en biograftur. Der er anvender deres eget sprog kaldt byer. 50 nye har set skovtur den 9. maj. Man på nettet som forældre dagens lys siden 2004, så har fået lokale i Satelitten aldrig forstår. Men det var der ialt er kommet 27 hver fjerde tirsdag i hver nok et område forældre områder, der er så store at måned kl. 10 til 15 hvor der burde sætte sig lidt mere de kan kaldes byer. Man vil være kaffe og flere ind i, siger forskere. ved ikke om Ryget Skovby muligheder for hyggesnak snart er blevet så stor, at og aktiviteter. Der er en DER OPLEVES FLERE OG området kan kaldes en Furesøtur til Frederiksdal FLERE SKOLEELEVER der by... den 18. juli. har det svært ved at undgå Sensommerskovtur den 6. stavefejl og mange er også BIKUBEN der startede i sept. Biograftur i sept. lidt ligeglade med korrekt 1857 blev til BG Bank i Julefest den 8. dec. heden Men nu mener man 1995, men skulle nu skifte Nærmere hos Leif 4448 at det skal der igen gøres til Danske Bank, hvad man 4426 Aase og Finn noget ved. hører. PRINSESSE ALEXANDRA har valgt at gifte sig igen, ikke med en landmand, men med en fotograf den 3. marts. Hun bliver grevinde og Felix og Nikolai fortsat prinser. ERFARINGER fra pleje uddannelsen viser, at afstanden fra de unges verden til virkeligheden hos ældre, ensomme og plejekrævende ældre er blevet for stor, at de unge der starter på en skole bliver chokerede, når de skal ud og prøve virkelig heden i praktikperioden. NÅR DE UNGE BRUGER ET ANDET SPROG i deres sms'er, går det ud over deres evne til at stave siger man. URO'ER var der noget det hed engang. I vore dage ser det ud til, at der der er uro mange steder... KØBENHAVN I NØD fordi der var problemer med budget og økonomi nogle steder men for mange steder. Pludselig mangler man mange millioner til skoler. Man opgiver at finde ansvarlige, men prøver... SAS har problemer, fordi FLERE SYGEHUSE først at få andre til at betale SMÅBØRN SKAL TESTES de en tid har brugt beklager mangel på millionerne. for fedme medens det er kinesiske stewardesser, der sygeplejersker nu vil man Den gik ikke. forbudt modeller at være ikke havde arbejdstil undersøge, hvad grunden Bare rolig man fandt de undervægtige... ladelse. Nogen har antydet kan være. Nogen har fleste og glædede sig over at de både var mindre og antydet, at udendørs en mild vinter. Man lavtlønnede medarbejdere. rygefaciliteter måske ville sparede millioner, for det friste og spare sygedage.. var hvad det ville koste at BERLINGSKE TIDENDE finde ansvarlige... fortæller den 6.2. at en BIKUBEN startede som en arbejdsgruppe i Venstre vil sparekasse, der ikke lånte UNDER MEGET tvinge kommunerne til at penge ud. PRIMITIVE FORHOLD udbyde velfærdsopgaver Imellem 1960 og 1970 tog SENDTE DANMARKS som børnepasning og Bikuben sig af 73 små RADIO radio ud til folket. personlig pleje af ældre. sparekasser og blev I gamle dage kostede et Men derved bringer Danmarks største licens en femmer. Utroligt arbejdsgruppen sig på sparekasse. hvad det koster i dag og så

9 Kajs Avis 2007 Nr februar 2007 side 9 skal man betale medielicens... Men DR er ude i tovene fordi man skal skære i kva liteterne, fordi kvaliteteten af de, der styrer er for dårlig. DR vil gerne sende beskrivelser af ting, der gik galt eller burde ses efter i sømmene. Her er en enestående mu lighed for at lave trovær dige serier hvordan det kunne gå til, at byggeriet på Amager kommer til at koste mange flere milliar der end selv den mest utro værdige fantast kunne fan tasere sig til... En virkelig beskrivelse af den virkelige sandhed troværdig og ærlig serie der kunne løbe i måneder genudsendes i flere omgan ge og bevares som eksem pel for eftertiden. ps! Her gik man og troede, at de fik fast grund under fødderne på Amager efter de mange år i Gyngemosen, og så skrider det for dem... ling af diverse kropsdele hører til indenfor moden. Men nu har en skole i Jylland fået nok af udstil ling af modediller. Hænge røve skal nu hænge, så det ikke demonstrerer, hvad stoffet dækker for... Men det er klart man har en vis sikkerhed for, at der skiftes underhylere af og til. INSPIRATION FRA AMERIKANSKE VIDEOER med lidt itali ensk oveni har ført til, at der i dag er restaurationer, der betaler beskyttelses penge for ikke at risikere et og andet"... BERLINGEREN fortæller den 5.2, at der er en boligpukkel. Bjerget af usolgte boliger i hoved staden vokser og vokser, Boligøkonomer taler om, at markedet er gået helt i stå... SOM BOLIGEJER er det en rystende oplevelse at have købt en ny ejendom, medens man kan vente år på at få solgt den ejendom man flyttede fra. debatten mand og mand imellem. Her kan kvinder også deltage. I MEGET AKTUELT er der flere og flere der savner SAMMENHÆNGS KRAFTEN... Så er der lige plads til et gensyn med gamle annoncører Her følger en annonce i glas og ramme: EFTER AT URMAGEREN ER BLEVET LÅST INDE I FLERE UGER, er der sik kert flere og flere butiks indehavere, der har fravalgt at have haglgevær gemt under disken... DER ER KVINDELIGE MINISTRE DER UDSTRÅ LER bare et skær af det modergen, som man påstår alle kvinder er født med.. BEHANDLINGEN AF PSYKISKE mennesker og deres børn fik en leder til at stå af. Han kunne ikke klare mere. Det lyder menneskeligt... Til gengæld slipper vi for PCykologens annonce i dette nummer, for han har allerede skrevet mere end rigeligt... TILFØRSEL AF NYE ORD er ved at tage livet af vores moders mål... Hvad si'r en Der er ikke mere i denne far mon til den det... omgang skriv gerne til BUDGETTER OPRETTES redaktionen, hvis du har for at sikre sig mod FLYVEREJSER kan også noget på hjertesiden: økonomisk lavineskred betyde, at dine kufferter Kajs Avis... men alligevel... LIGE AKKURAT har ikke var med trods en Gl. Hareskovvej 261 forældre fået vejret efter tydelig mærkning... Hareskovby DANSKE OL DRØMME juleferien da man tager fat bør ikke drømmes videre, på vinterferien. Det er FLYSÆDER er faktisk også 3500 Værløse før man undersøger, starten på en række uger et spørgsmål om sidd bred hvordan det gik, da Canada med mange skæve fridage de og plads til længere ben havde O.L. Underskuddet der må koste forældre var så stort, at man i flere år megen spekulation hvis NOVEMBER 2009 forventer efter havde lotterier og det er rigtige forældre... man, at de nuværende indsamlinger for at dække, TV'er skal skiftes ud med hvad det havde kostet. RITZAU fortæller, at 93% nye, fordi man kun sender Canada er vist verdens af de dyrlægestuderende TV til helt nye TV appa næststørste land eller kvinder på dyrlægestudiet i rater, der kun kan vise stat... København har hang til digitale billeder... kæledyr. Det kan skabe HAR DU SET MIN problemer for landbruget STATSMINISTERENS SMUKKE NAVLE... siger man. hustru har også et ønske Skrevet med OpenOffice Writer Har du set kuløren på mine om at blive set i dagens og sat med Palatino punkt 8 fed underbukser o.s.v. NOGEN SAVNER noget aviser, ugeblade og redaktionen er sluttet tirsdag den HÆNGERØVE og udstil mere "VI FØLELSE" i bybilledet februar 2007

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere