ENTREPRISE H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE H206.13.20"

Transkript

1 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Jord-og belægningsarbejder H206 Svendborg Spodsbjerg H Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej JULI 2014

2 Tegningsliste Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato Oversigtsplaner H Projekt til anlæg - Oversigtsplan 1: Planer H Projekt til anlæg - Plan 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Mængdeplaner H a Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej H f Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberende arbejder 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej H m Projekt til anlæg - Mængdeplan, Udlægning af muld og asfalt 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Afmærkningsplaner H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 1:0 Km.: Vejvisning H Projekt til anlæg - Vejvisning 1:20 Detailtegning af pilvejvisere Brovejen ca. km v.v.s. H Projekt til anlæg - Vejvisning 1:20 Detailtegning af stitabelvejvisere Normaltværsnit H Projekt til anlæg - Normaltværsnit 1:100 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Ledningsplaner H Projekt til anlæg - Ledningsplan 1:1000 Km.: Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej, Rudkøbing Side 1 af 2

3 Anstillingsplads H Projekt til anlæg - Anstillingsplads 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Afvandingsplaner H Projekt til anlæg - Afvandingsplan 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Trafikafvikling H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling 1:0 Km.: Aktivitet 1 H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling 1:0 Km.: Aktivitet 2 Typetegninger Detailtegning og påsætning Skitse A Pilvejvisere opsat i galger i rabatareal og oversigtsareal og 1.25 m betonbrønd med 1:20 D præfabrikeret brøndbund Plastnedløbsbrønd 1:10 E med skæv kegle af plast Plastnedløbsbrønd 1:10 C med overgangsstykke af støbejern Side 2 af 2

4 Geodatastyrelsen LANGELANDSKOMMUNE N Signaturer: Løkkeby Strandvej Projekteret vejanlæg Ny Pederstrupvej KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn Projekt til anlæg - Oversigtsplan 1: LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

5 E = 4530 N = Ny <-- 24/0 Entreprisegræ nse R4 Løkkeby Strandvej Rydning af buskads og terrænregulering R4 R4 A A R R4 C Cykelsti Nord Rydning af buskads og terrænregulering C R4 R4 Entreprisegræ nse <-- 24/100 Checkin færgen Spodsbjerg - Tårs Signaturer: Projekteret vejprojekt Entreprisegrænse Nyt skel R R136, N = B B Eksisterende lysmast der flytes 0,5 m fra fremtidig cykelsti belægningskant E = 4531 Cykelsti Syd R136, R25 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn R40 R40 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Plan Km: Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

6 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 714 m² Græs på rabat, trug, heller og var. anlæg 1 m² Græs på a2-skråninger 115 Fortovskantsten + kantsten ved krydsningshelle <-- 24/100 <-- 24/0 40 N = E = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H a.dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H a

7 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse 749 Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse <-- 24/100 <-- 24/0 Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 63 m² Opbrydning af asfalt vej 129 m² Opbrydning af rabatjord 927 m² Muld til depot 111 Optagning af kantsten 122 Fortandingsfræsning N = E = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H f.dgn 11 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberedende arbejder Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H f

8 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse <-- 24/100 <-- 24/0 Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 174 m² Muld på rabat-trug / heller 531 m² Muld på varierende anlæg 15 m² Muld på a2-skråninger 44 m² Udlægning af asfalt 302 m² Udlægning af asfalt på sti 40 N = E = 4531 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H m.dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Udlægning af muld og asfalt Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H m

9 0.6 ETB ETB 25 Svendborg E01 Rudkøbing ETB E02 E05 Løkkeby Strandvej Ny ETB E Tilpasses eksist. afmærkning Tilpasses eksist. afmærkning LøkkebyStrandvej 102A <-- 24/100 N Signaturforklaring Længdeafmærkning, eksempel Q47.2: stribelængde 1m, stribemellemrum 1m og stribebredde 0.1m Vigelinje S11, normal ETB: Eksisterende tavle bibeholdes E0x: Eksisterende tavle flytes / fjernes, se stykliste Ny ETB <-- 24/0 Spodsbjerg ETB ETB E04 E201 ETB Tårs KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn Svendborg 25 Rudkøbing Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 9 Tårs E200 Tavle opsæ tes ca. 60 m før start cykelsti Km.: Ny / 1:0 ALT ALT HHR CWR H

10 H206, Ny ca. km v.v.s. Tavle 100 Tavle Svendborg 9 Note for begge F11: Højde=33cm Bredde=275cm Areal=0.91m² V=143/120mm Ny Note for Vejnavn: Højde=1cm Bredde=140cm Areal=0.25m² V=5mm (reduceret) Rudkøbing Tavlerne monteres i LG1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 225 cm Materialetyper: Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 E43 - type 4 Tavlen monteres i LS1 Ø60.3 x 3.65 Hs = 340 cm Beslag: Topholder STS Opsætning af pilvejvisere og vejnavneskilt i rabat Materialetyper: Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 Ny 25 Svendborg 9 H206, Ny spodsbjergvej ca. km v.h.s. Rudkøbing Tavle Tårs Note for F11: Højde=33cm Bredde=175cm Areal=0.5m² V=143mm Terræn Tavlen monteres i LG1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 225 cm Materialetyper: Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 9 Tårs Terræn Tavle 201 Dobbeltsidet Tavlen monteres i LS1 Ø60.3 x 3.65 Hs = 340 cm Beslag: Topholder STS Note for Vejnavn: Højde=1cm Bredde=120cm Areal=0.22m² V=5mm (reduceret) Materialetyper: Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 Tavlen opsættes i forbindelse med eksist. pilvejvisere Terræn Se oversigtsplan H Se typetegning V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Vejvisning\H dgn Projekt til anlæg - Vejvisning Detailtegning af pilvejvisere Brovejen ca. km v.v.s. 1:20 ALT ALT HHR CWR H

11 Løkkeby Strandvej overfor cykelsti Tavle 109 Tavle 110 Note for F21.3: Note for F21.3: 3 Højde=39.2cm Bredde=37cm Areal=0.15m² 1 Højde=22cm Bredde=37cm Areal=0.0m² Materialetype 2 Materialetype 2 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm Tavlen monteres i LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm Ny ca. km v.v.s. Tavle 111 Ny ca. km v.h.s. Tavle 112 Note for F21.3: Note for F21.3: 3 Højde=59cm Bredde=51cm Areal=0.30m² Materialetype 2 1 Højde=42cm Bredde=51cm Areal=0.22m² Materialetype 2 1 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 210 cm Tavlen monteres i LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm overfor cykelsti Tavle 113 Note for F21.3: 3 Højde=39.2cm Bredde=37cm Areal=0.15m² Materialetype 2 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm. V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Vejvisning\H dgn Projekt til anlæg - Vejvisning Detailtegning af stitabelvejvisere Løkkeby Strandvej, Ny og 1:20 ALT ALT HHR CWR Se oversigtsplan H H

12 PA SMA GAB O ABB GAB I SG BS cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm cm SAMLET TYKKELSE cm Cykelsti/ Cykellomme 2/45 5/ Kørebane udvidelse 3/70 6/135 6/ Var. 0 Cykelsti Nord, Snit C-C Cykelsti Syd, Snit B-B Ny, Snit A-A Kantfyldning langs helle 3/70 11/270 C L C L C L Signaturer: Var. Var. Var. Var. Var. 0.5 Muld Yderrabat Cykelsti Yderrabat Eksist. kørebane Eksist. rabat Trugelem ent Cykelsti Yderrabat Rabat Cykellomme Eksist. kørebane Helle Eksist. kørebane Udviddet kørebane Rabat L=længdeprofilreference K=koblingshøjde Alle målangivelser er i m Vejskel 1.00 a=2 a= a=2 a= Vejskel var a= Vejskel Fortanding 25 10cm 10 cm muld 10cm Fortanding cm a Vejskel KOORDINATSYSTEM: Kp2000S V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn L L Projekt til anlæg - Normaltværsnit Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:100 LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

13

14 <-- 24/100 N N = Signatur: E= Område benyttes til anstillingsplads Løkkeby Strandvej Depot til rabatjord Container P-plads Skurvogn Anstilingsplads ca. 900 m² Materialelager KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn <-- 24/0 Ny Ind- og udkørsel Ind- og udkørsel Projekt til anlæg - Anstillingsplads Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA LIJE/BNI TLL MIAN H

15 E = 4530 N = Ny Eksist. nedløbsbrønd KL1 Ny nedløbsbrønd DK 2.59 Eksist. nedløbsbrønd Ny nedløbsbrønd KD Signatur: KL 1 mm dræn Eksist. 1 mm bt Strømpeforing ø400 Eksist. vejdræn slettes Eksist. vejdræn <-- 24/100 <-- 24/0 Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering Entreprisegræ nse N = E = 4531 Ny nedløbsbrønd DK 2.34 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 KD V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Afvanding\H dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Afvandingsplan Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H

16 E = Noter: Eksist. forhold er vist nedtonet Måleregler for elementbredder er som angivet i vejreglerne 6c Signaturer: 3a Hldv. 206 Svendborg - Spodsbjerg Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering 33 <-- 24/100 Kommunevej Løkkeby Strandvej <-- 24/200 Eksist. Nyt / Flyttet Adgangsvej Interimsbelægning Arbejdsområde Afspærring mod arbejdsområde Ind- og udkørsel til arbejdsområde Energiabsorberende afspærring (EAA) inkl. N42/N43 Tavlestander Signalstander Hvid afstribning N44,3 Vognbanedelere N42 Kantafmærkning pr. 10m Begrænsningslinje, N42 med Z93 gule blinksignaler N44 Kantafmærkning pr. 10 m langs kørebane og pr. 3 m langs cykelsti og fortov Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 3,5m, 0,5m H 0,65 (T3 W=3.5m) Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 0,m, 0,60m H 0,m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W med N42 cm pr. 10 m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 1,3m, 0,m H< 1,0m (T3 W=1.3m) Trafikværn T3, Wdyn=0m, H 1,0m (T3 Wdyn=0m), med N42 størrelse cm pr. 10 m Midlertidig limkantsten 1,3m, 0,m H< 1,0m <-- 24/0 <-- 23/900 Ny "l" N 6f Eksist. flytes hertil E = N = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Trafikafvikling\H dgn Kom m unevej 5by 3,77m Kom munevej "m" Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling Km: Aktivitet 1 1:1000 SPS SPS LOHA DOH Spodsbjerg Amager Huse H

17 Zone E = Noter: Eksist. forhold er vist nedtonet Måleregler for elementbredder er som angivet i vejreglerne 6c Signaturer: 3a Hldv. 206 Svendborg - Spodsbjerg 2 0 Zone 2 0 Zone på vejen Folk Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering Zone Zone Folk på vejen <-- 24/100 Kommunevej Løkkeby Strandvej <-- 24/200 Eksist. Nyt / Flyttet Adgangsvej Interimsbelægning Arbejdsområde Afspærring mod arbejdsområde Ind- og udkørsel til arbejdsområde Energiabsorberende afspærring (EAA) inkl. N42/N43 Tavlestander Signalstander Hvid afstribning N44,3 Vognbanedelere N42 Kantafmærkning pr. 10m Begrænsningslinje, N42 med Z93 gule blinksignaler N44 Kantafmærkning pr. 10 m langs kørebane og pr. 3 m langs cykelsti og fortov Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 3,5m, 0,5m H 0,65 (T3 W=3.5m) Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 0,m, 0,60m H 0,m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W med N42 cm pr. 10 m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 1,3m, 0,m H< 1,0m (T3 W=1.3m) Trafikværn T3, Wdyn=0m, H 1,0m (T3 Wdyn=0m), med N42 størrelse cm pr. 10 m Midlertidig limkantsten 1,3m, 0,m H< 1,0m <-- 24/0 <-- 23/900 Ny "l" på vejen Zone Folk Zone Zone Folk på vejen N 6f Eksist. flytet hertil E = N = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Trafikafvikling\H dgn Kom m unevej 5by 3,77m Kom munevej "m" Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling Km.: Aktivitet 2 1:1000 SPS SPS LOHA DOH Spodsbjerg Amager Huse H

18 Opsætning i galger Opsætning i galger i oversigtsareal cm Flugt overkant Rør ø4,3 x 2,90 Terræn Overkant kørebane Fladjern 30 x10 Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m for br 2,00 m Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m - Hs-tavle=235m m-105 cm - Hs-tavler=330m m-125 cm Højde fra overkant kørebane til overkant galge Terræn Overkant kørebane Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m 90 cm Flugt overkant cm Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m min. cm fra overkant autovæ rn til underkant tavle Pilvejvisere: Højde=330mm og V=143mm og V=170mm Autoværn Terræn Overkant kørebane Uden autoværn Med autoværn 1 tavle 2 tavler 3 tavler Hs (Standerhøjde) = 170 cm Hs (Standerhøjde) = 225 cm Hs (Standerhøjde) = 260 cm Hs (Standerhøjde) = 220 cm Hs (Standerhøjde) = 275 cm Hs (Standerhøjde) = 305 cm Pilvejvisere: Højde=235mm og V=101mm og V=120mm Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m min. cm fra overkant autovæ rn til underkant tavle Uden autoværn 1 tavle Hs (Standerhøjde) = 160 cm 2 tavler Hs (Standerhøjde) = 205 cm 3 tavler Hs (Standerhøjde) = 235 cm Galgeomstøbning: Jordfugtig beton med bøsningsløsning komprimeret fyld uden brudled Med autoværn Hs (Standerhøjde) = 210 cm Hs (Standerhøjde) = 260 cm Hs (Standerhøjde) = 25 cm Autoværn Terræn Overkant kørebane Galger: Håndbog for projektering af afmærkningsmateriel. Tegn.nr. 202, Juli A Ændring af afstand mellem opsætninger GMH BHB CWR Rettelse Dato Projekteret Kontrol. Godk. V:\Data\VejVisning\VejTavler\Typetegning\24079.dgn TYPETEGNING VEJVISNINGSTAVLER Detailtegning og opsætning Pilvejvisere opsat i galger I rabatareal og oversigtsareal Skitse Se typetegning 24073, seneste revision Masteplacering Ved forskellige tavlebredder GMH GMH BHB ANP A

19 Typetegning nr Rev D 1.00 og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund Rist eller dæksel til 0-5 mm flydende karm Karm Dæksel Rist Armeret betonplade 1 x 300 mm beton armering 4 stk ø 10 mm D 3 typer dæksel eller rist påtegnet JN DUC UMJ Brøndkomponenter: Brøndbunde skal være præfabrikerede med præfabrikerede tilslutningsmuligheder for hovedledningerne. C Beskrivelse af brøndkomponenter og dæksler ændret JN DUC MIAN B Generel revidering JKY DUC GBW A NY BRØND MED PRÆFABRIKERET BRØNDBUND BA5 AMN SCK Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godkendt Mål 1:40 Brøndbunde med sandfang udføres med min. 200 mm sandfang m brønde kan forsynes med fastmonteret brøndstige i henhold til SAB-afvanding. Brønde indenfor kronekant skal forsynes med topring min. højde 100 mm. Brønddæksler: Betondæksel leveres med fals og løftemulighed. t=100 mm. Øvrige krav til karme, dæksler og riste fremgår af SAB-Afvanding. V:\Data\Diverse\afv_type\26202.dgn AFVANDING TYPETEGNING 1.00 og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund 1:20 SCK BA5 AMN SCK D

20 Overkant f rdigvej 0-5 mm Rist Overkant stabilgrus Overkant sikringslag Karm 20- mm min. mm mm 315 mm opfłringsrłr/kloakrłr Gummiring Reduktionsstykke af plast T tning med gummiring 4 mm plastbrłnd Brłnden leveres uden tilslutninger. Tilslutninger til brłnden max ł 160 mm foretages ved boring af huller og is tning af gummiring. P tegnet bel gningslag og diverse m l. E Produktnavne fjernet JN DUC MIAN D Generel revidering JKY DUC ANP C BR NDBUND M.M. NDRET ULH AMN ANP Aflłbsledningen fra brłnden skal placeres med bundlłb mindst 0 mm over brłnd- bunden. Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godkendt. V:\Data\Diverse\afv_type\26261.dgn Uben vnte m l er mm AFVANDING TYPETEGNING T t bund Plastnedlłbsbrłnd med sk v kegle af plast 1:10 SCK LN SCK SCK E

21 Overkant f rdigvej 0-5 mm Rist Overkant stabilgrus Overkant sikringslag Karm 20- mm min. mm mm 315 mm opfłringsrłr/kloakrłr Gummiring Overgangsstykke af SG-Stłbejern T tning med gummiring C P tegnet bel gningslag og diverse m l. Produktnavne fjernet JN DUC MIAN 4 mm plastbrłnd Mulighed for at kunne anvende opfłringsrłr 315 mm B indvendig diameter DUC UMJ ANP A Generel revidering JKY DUC ANP Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godk. Brłnden leveres uden tilslutninger. Tilslutninger til brłnden max. ł160 mm foretages ved boring af huller og is tning af gummiring. Aflłbsledningen fra brłnden skal placeres med bundlłb mindst 0 mm over brłndbunden. V:\Data\Diverse\afv_type\26269.dgn AFVANDING TYPETEGNING Uben vnte m l er mm T t bund Plastnedlłbsbrłnd med overgangsstykke af stłbejern 1:10 AMN ULH AMN,KGM ANP C

22 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere