ENTREPRISE H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE H206.13.20"

Transkript

1 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Jord-og belægningsarbejder H206 Svendborg Spodsbjerg H Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej JULI 2014

2 Tegningsliste Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato Oversigtsplaner H Projekt til anlæg - Oversigtsplan 1: Planer H Projekt til anlæg - Plan 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Mængdeplaner H a Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej H f Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberende arbejder 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej H m Projekt til anlæg - Mængdeplan, Udlægning af muld og asfalt 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Afmærkningsplaner H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 1:0 Km.: Vejvisning H Projekt til anlæg - Vejvisning 1:20 Detailtegning af pilvejvisere Brovejen ca. km v.v.s. H Projekt til anlæg - Vejvisning 1:20 Detailtegning af stitabelvejvisere Normaltværsnit H Projekt til anlæg - Normaltværsnit 1:100 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Ledningsplaner H Projekt til anlæg - Ledningsplan 1:1000 Km.: Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej, Rudkøbing Side 1 af 2

3 Anstillingsplads H Projekt til anlæg - Anstillingsplads 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Afvandingsplaner H Projekt til anlæg - Afvandingsplan 1:0 Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej Trafikafvikling H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling 1:0 Km.: Aktivitet 1 H Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling 1:0 Km.: Aktivitet 2 Typetegninger Detailtegning og påsætning Skitse A Pilvejvisere opsat i galger i rabatareal og oversigtsareal og 1.25 m betonbrønd med 1:20 D præfabrikeret brøndbund Plastnedløbsbrønd 1:10 E med skæv kegle af plast Plastnedløbsbrønd 1:10 C med overgangsstykke af støbejern Side 2 af 2

4 Geodatastyrelsen LANGELANDSKOMMUNE N Signaturer: Løkkeby Strandvej Projekteret vejanlæg Ny Pederstrupvej KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn Projekt til anlæg - Oversigtsplan 1: LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

5 E = 4530 N = Ny <-- 24/0 Entreprisegræ nse R4 Løkkeby Strandvej Rydning af buskads og terrænregulering R4 R4 A A R R4 C Cykelsti Nord Rydning af buskads og terrænregulering C R4 R4 Entreprisegræ nse <-- 24/100 Checkin færgen Spodsbjerg - Tårs Signaturer: Projekteret vejprojekt Entreprisegrænse Nyt skel R R136, N = B B Eksisterende lysmast der flytes 0,5 m fra fremtidig cykelsti belægningskant E = 4531 Cykelsti Syd R136, R25 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn R40 R40 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Plan Km: Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

6 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 714 m² Græs på rabat, trug, heller og var. anlæg 1 m² Græs på a2-skråninger 115 Fortovskantsten + kantsten ved krydsningshelle <-- 24/100 <-- 24/0 40 N = E = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H a.dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H a

7 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse 749 Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse <-- 24/100 <-- 24/0 Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 63 m² Opbrydning af asfalt vej 129 m² Opbrydning af rabatjord 927 m² Muld til depot 111 Optagning af kantsten 122 Fortandingsfræsning N = E = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H f.dgn 11 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberedende arbejder Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H f

8 E = 4530 N = Ny Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Entreprisegræ nse <-- 24/100 <-- 24/0 Mængdeplaner danner grundlag for tilbudslistens poster ved udbud Signaturer: 174 m² Muld på rabat-trug / heller 531 m² Muld på varierende anlæg 15 m² Muld på a2-skråninger 44 m² Udlægning af asfalt 302 m² Udlægning af asfalt på sti 40 N = E = 4531 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\mgd\H m.dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Mængdeplan, Udlægning af muld og asfalt Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H m

9 0.6 ETB ETB 25 Svendborg E01 Rudkøbing ETB E02 E05 Løkkeby Strandvej Ny ETB E Tilpasses eksist. afmærkning Tilpasses eksist. afmærkning LøkkebyStrandvej 102A <-- 24/100 N Signaturforklaring Længdeafmærkning, eksempel Q47.2: stribelængde 1m, stribemellemrum 1m og stribebredde 0.1m Vigelinje S11, normal ETB: Eksisterende tavle bibeholdes E0x: Eksisterende tavle flytes / fjernes, se stykliste Ny ETB <-- 24/0 Spodsbjerg ETB ETB E04 E201 ETB Tårs KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn Svendborg 25 Rudkøbing Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 9 Tårs E200 Tavle opsæ tes ca. 60 m før start cykelsti Km.: Ny / 1:0 ALT ALT HHR CWR H

10 H206, Ny ca. km v.v.s. Tavle 100 Tavle Svendborg 9 Note for begge F11: Højde=33cm Bredde=275cm Areal=0.91m² V=143/120mm Ny Note for Vejnavn: Højde=1cm Bredde=140cm Areal=0.25m² V=5mm (reduceret) Rudkøbing Tavlerne monteres i LG1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 225 cm Materialetyper: Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 E43 - type 4 Tavlen monteres i LS1 Ø60.3 x 3.65 Hs = 340 cm Beslag: Topholder STS Opsætning af pilvejvisere og vejnavneskilt i rabat Materialetyper: Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 Ny 25 Svendborg 9 H206, Ny spodsbjergvej ca. km v.h.s. Rudkøbing Tavle Tårs Note for F11: Højde=33cm Bredde=175cm Areal=0.5m² V=143mm Terræn Tavlen monteres i LG1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 225 cm Materialetyper: Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 9 Tårs Terræn Tavle 201 Dobbeltsidet Tavlen monteres i LS1 Ø60.3 x 3.65 Hs = 340 cm Beslag: Topholder STS Note for Vejnavn: Højde=1cm Bredde=120cm Areal=0.22m² V=5mm (reduceret) Materialetyper: Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 Tavlen opsættes i forbindelse med eksist. pilvejvisere Terræn Se oversigtsplan H Se typetegning V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Vejvisning\H dgn Projekt til anlæg - Vejvisning Detailtegning af pilvejvisere Brovejen ca. km v.v.s. 1:20 ALT ALT HHR CWR H

11 Løkkeby Strandvej overfor cykelsti Tavle 109 Tavle 110 Note for F21.3: Note for F21.3: 3 Højde=39.2cm Bredde=37cm Areal=0.15m² 1 Højde=22cm Bredde=37cm Areal=0.0m² Materialetype 2 Materialetype 2 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm Tavlen monteres i LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm Ny ca. km v.v.s. Tavle 111 Ny ca. km v.h.s. Tavle 112 Note for F21.3: Note for F21.3: 3 Højde=59cm Bredde=51cm Areal=0.30m² Materialetype 2 1 Højde=42cm Bredde=51cm Areal=0.22m² Materialetype 2 1 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 210 cm Tavlen monteres i LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm overfor cykelsti Tavle 113 Note for F21.3: 3 Højde=39.2cm Bredde=37cm Areal=0.15m² Materialetype 2 Tavlen monteres på LS1 Ø4.3 x 2.90 Hs = 200 cm. V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Vejvisning\H dgn Projekt til anlæg - Vejvisning Detailtegning af stitabelvejvisere Løkkeby Strandvej, Ny og 1:20 ALT ALT HHR CWR Se oversigtsplan H H

12 PA SMA GAB O ABB GAB I SG BS cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm/kg/m cm cm SAMLET TYKKELSE cm Cykelsti/ Cykellomme 2/45 5/ Kørebane udvidelse 3/70 6/135 6/ Var. 0 Cykelsti Nord, Snit C-C Cykelsti Syd, Snit B-B Ny, Snit A-A Kantfyldning langs helle 3/70 11/270 C L C L C L Signaturer: Var. Var. Var. Var. Var. 0.5 Muld Yderrabat Cykelsti Yderrabat Eksist. kørebane Eksist. rabat Trugelem ent Cykelsti Yderrabat Rabat Cykellomme Eksist. kørebane Helle Eksist. kørebane Udviddet kørebane Rabat L=længdeprofilreference K=koblingshøjde Alle målangivelser er i m Vejskel 1.00 a=2 a= a=2 a= Vejskel var a= Vejskel Fortanding 25 10cm 10 cm muld 10cm Fortanding cm a Vejskel KOORDINATSYSTEM: Kp2000S V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn L L Projekt til anlæg - Normaltværsnit Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:100 LOHA MMJ/BNI TLL MIAN H

13

14 <-- 24/100 N N = Signatur: E= Område benyttes til anstillingsplads Løkkeby Strandvej Depot til rabatjord Container P-plads Skurvogn Anstilingsplads ca. 900 m² Materialelager KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Projekt_CAD\Detail\H dgn <-- 24/0 Ny Ind- og udkørsel Ind- og udkørsel Projekt til anlæg - Anstillingsplads Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA LIJE/BNI TLL MIAN H

15 E = 4530 N = Ny Eksist. nedløbsbrønd KL1 Ny nedløbsbrønd DK 2.59 Eksist. nedløbsbrønd Ny nedløbsbrønd KD Signatur: KL 1 mm dræn Eksist. 1 mm bt Strømpeforing ø400 Eksist. vejdræn slettes Eksist. vejdræn <-- 24/100 <-- 24/0 Entreprisegræ nse Løkkeby Strandvej Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering Entreprisegræ nse N = E = 4531 Ny nedløbsbrønd DK 2.34 KOORDINATSYSTEM: DkTM2 KD V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Afvanding\H dgn 6f N Entreprisegrænse Projekt til anlæg - Afvandingsplan Stikrydsning ved /Løkkeby Strandvej 1:0 LOHA BNI TLL MIAN H

16 E = Noter: Eksist. forhold er vist nedtonet Måleregler for elementbredder er som angivet i vejreglerne 6c Signaturer: 3a Hldv. 206 Svendborg - Spodsbjerg Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering 33 <-- 24/100 Kommunevej Løkkeby Strandvej <-- 24/200 Eksist. Nyt / Flyttet Adgangsvej Interimsbelægning Arbejdsområde Afspærring mod arbejdsområde Ind- og udkørsel til arbejdsområde Energiabsorberende afspærring (EAA) inkl. N42/N43 Tavlestander Signalstander Hvid afstribning N44,3 Vognbanedelere N42 Kantafmærkning pr. 10m Begrænsningslinje, N42 med Z93 gule blinksignaler N44 Kantafmærkning pr. 10 m langs kørebane og pr. 3 m langs cykelsti og fortov Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 3,5m, 0,5m H 0,65 (T3 W=3.5m) Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 0,m, 0,60m H 0,m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W med N42 cm pr. 10 m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 1,3m, 0,m H< 1,0m (T3 W=1.3m) Trafikværn T3, Wdyn=0m, H 1,0m (T3 Wdyn=0m), med N42 størrelse cm pr. 10 m Midlertidig limkantsten 1,3m, 0,m H< 1,0m <-- 24/0 <-- 23/900 Ny "l" N 6f Eksist. flytes hertil E = N = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Trafikafvikling\H dgn Kom m unevej 5by 3,77m Kom munevej "m" Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling Km: Aktivitet 1 1:1000 SPS SPS LOHA DOH Spodsbjerg Amager Huse H

17 Zone E = Noter: Eksist. forhold er vist nedtonet Måleregler for elementbredder er som angivet i vejreglerne 6c Signaturer: 3a Hldv. 206 Svendborg - Spodsbjerg 2 0 Zone 2 0 Zone på vejen Folk Rydning af buskads og terrænregulering Rydning af buskads og terrænregulering Zone Zone Folk på vejen <-- 24/100 Kommunevej Løkkeby Strandvej <-- 24/200 Eksist. Nyt / Flyttet Adgangsvej Interimsbelægning Arbejdsområde Afspærring mod arbejdsområde Ind- og udkørsel til arbejdsområde Energiabsorberende afspærring (EAA) inkl. N42/N43 Tavlestander Signalstander Hvid afstribning N44,3 Vognbanedelere N42 Kantafmærkning pr. 10m Begrænsningslinje, N42 med Z93 gule blinksignaler N44 Kantafmærkning pr. 10 m langs kørebane og pr. 3 m langs cykelsti og fortov Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 3,5m, 0,5m H 0,65 (T3 W=3.5m) Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 0,m, 0,60m H 0,m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W med N42 cm pr. 10 m Trafikværn T3, ASI-værdi A, W 1,3m, 0,m H< 1,0m (T3 W=1.3m) Trafikværn T3, Wdyn=0m, H 1,0m (T3 Wdyn=0m), med N42 størrelse cm pr. 10 m Midlertidig limkantsten 1,3m, 0,m H< 1,0m <-- 24/0 <-- 23/900 Ny "l" på vejen Zone Folk Zone Zone Folk på vejen N 6f Eksist. flytet hertil E = N = KOORDINATSYSTEM: DkTM2 V:\Data\hldv\H20613\4_ProjektTilAnlaeg\Trafikafvikling\H dgn Kom m unevej 5by 3,77m Kom munevej "m" Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling Km.: Aktivitet 2 1:1000 SPS SPS LOHA DOH Spodsbjerg Amager Huse H

18 Opsætning i galger Opsætning i galger i oversigtsareal cm Flugt overkant Rør ø4,3 x 2,90 Terræn Overkant kørebane Fladjern 30 x10 Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m for br 2,00 m Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m - Hs-tavle=235m m-105 cm - Hs-tavler=330m m-125 cm Højde fra overkant kørebane til overkant galge Terræn Overkant kørebane Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m 90 cm Flugt overkant cm Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m min. cm fra overkant autovæ rn til underkant tavle Pilvejvisere: Højde=330mm og V=143mm og V=170mm Autoværn Terræn Overkant kørebane Uden autoværn Med autoværn 1 tavle 2 tavler 3 tavler Hs (Standerhøjde) = 170 cm Hs (Standerhøjde) = 225 cm Hs (Standerhøjde) = 260 cm Hs (Standerhøjde) = 220 cm Hs (Standerhøjde) = 275 cm Hs (Standerhøjde) = 305 cm Pilvejvisere: Højde=235mm og V=101mm og V=120mm Rør ø4,3 x 2,90 Fladjern 30 x10 for br 2,00 m Rør ø33,7 x 3,25 for br 2,00 m min. cm fra overkant autovæ rn til underkant tavle Uden autoværn 1 tavle Hs (Standerhøjde) = 160 cm 2 tavler Hs (Standerhøjde) = 205 cm 3 tavler Hs (Standerhøjde) = 235 cm Galgeomstøbning: Jordfugtig beton med bøsningsløsning komprimeret fyld uden brudled Med autoværn Hs (Standerhøjde) = 210 cm Hs (Standerhøjde) = 260 cm Hs (Standerhøjde) = 25 cm Autoværn Terræn Overkant kørebane Galger: Håndbog for projektering af afmærkningsmateriel. Tegn.nr. 202, Juli A Ændring af afstand mellem opsætninger GMH BHB CWR Rettelse Dato Projekteret Kontrol. Godk. V:\Data\VejVisning\VejTavler\Typetegning\24079.dgn TYPETEGNING VEJVISNINGSTAVLER Detailtegning og opsætning Pilvejvisere opsat i galger I rabatareal og oversigtsareal Skitse Se typetegning 24073, seneste revision Masteplacering Ved forskellige tavlebredder GMH GMH BHB ANP A

19 Typetegning nr Rev D 1.00 og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund Rist eller dæksel til 0-5 mm flydende karm Karm Dæksel Rist Armeret betonplade 1 x 300 mm beton armering 4 stk ø 10 mm D 3 typer dæksel eller rist påtegnet JN DUC UMJ Brøndkomponenter: Brøndbunde skal være præfabrikerede med præfabrikerede tilslutningsmuligheder for hovedledningerne. C Beskrivelse af brøndkomponenter og dæksler ændret JN DUC MIAN B Generel revidering JKY DUC GBW A NY BRØND MED PRÆFABRIKERET BRØNDBUND BA5 AMN SCK Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godkendt Mål 1:40 Brøndbunde med sandfang udføres med min. 200 mm sandfang m brønde kan forsynes med fastmonteret brøndstige i henhold til SAB-afvanding. Brønde indenfor kronekant skal forsynes med topring min. højde 100 mm. Brønddæksler: Betondæksel leveres med fals og løftemulighed. t=100 mm. Øvrige krav til karme, dæksler og riste fremgår af SAB-Afvanding. V:\Data\Diverse\afv_type\26202.dgn AFVANDING TYPETEGNING 1.00 og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund 1:20 SCK BA5 AMN SCK D

20 Overkant f rdigvej 0-5 mm Rist Overkant stabilgrus Overkant sikringslag Karm 20- mm min. mm mm 315 mm opfłringsrłr/kloakrłr Gummiring Reduktionsstykke af plast T tning med gummiring 4 mm plastbrłnd Brłnden leveres uden tilslutninger. Tilslutninger til brłnden max ł 160 mm foretages ved boring af huller og is tning af gummiring. P tegnet bel gningslag og diverse m l. E Produktnavne fjernet JN DUC MIAN D Generel revidering JKY DUC ANP C BR NDBUND M.M. NDRET ULH AMN ANP Aflłbsledningen fra brłnden skal placeres med bundlłb mindst 0 mm over brłnd- bunden. Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godkendt. V:\Data\Diverse\afv_type\26261.dgn Uben vnte m l er mm AFVANDING TYPETEGNING T t bund Plastnedlłbsbrłnd med sk v kegle af plast 1:10 SCK LN SCK SCK E

21 Overkant f rdigvej 0-5 mm Rist Overkant stabilgrus Overkant sikringslag Karm 20- mm min. mm mm 315 mm opfłringsrłr/kloakrłr Gummiring Overgangsstykke af SG-Stłbejern T tning med gummiring C P tegnet bel gningslag og diverse m l. Produktnavne fjernet JN DUC MIAN 4 mm plastbrłnd Mulighed for at kunne anvende opfłringsrłr 315 mm B indvendig diameter DUC UMJ ANP A Generel revidering JKY DUC ANP Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godk. Brłnden leveres uden tilslutninger. Tilslutninger til brłnden max. ł160 mm foretages ved boring af huller og is tning af gummiring. Aflłbsledningen fra brłnden skal placeres med bundlłb mindst 0 mm over brłndbunden. V:\Data\Diverse\afv_type\26269.dgn AFVANDING TYPETEGNING Uben vnte m l er mm T t bund Plastnedlłbsbrłnd med overgangsstykke af stłbejern 1:10 AMN ULH AMN,KGM ANP C

22 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

ENTREPRISE H327.02.400

ENTREPRISE H327.02.400 TEGNINGBILG ENTREPRIE H327000 Færdsels- og vejvisningstavler H32702 Rundkørsel ved Tjæreborg UGUT 2014 Tegningsliste H327 EBJERG - KÆRGRD H32702 RUNDKØREL VED TJÆREBORG 21-08-2014 15:06 Tegnnr tedbetegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H428.02.20

ENTREPRISE H428.02.20 TEGNINGSBILAG ENTREPE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI 2013 TEGNINGSLISTE H428 Aabybro - Fjerritslev H428.02 Strækningsombygning i Brovst Projektfase Tegn.nr. Stedbetegnelse

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016 Tegningsbilag Entreprise MVT Sydfyn 16 Jord- og belægningsarbejder Rute 44 September 16 H71415 Sideudv. af vejforløb v/østergyden H71416 Sideudv. af vejforløb v/pouls Gyde H71422 Sideudv. af vejforløb

Læs mere

Tegningsbilag. Xxxx.xx Xxxarbejde. Entreprise 12810.401 Vejvisnings- og færdselstavler. Strækning Etape. Rettestrup Rønnede Næstved Omfartsvej Nord

Tegningsbilag. Xxxx.xx Xxxarbejde. Entreprise 12810.401 Vejvisnings- og færdselstavler. Strækning Etape. Rettestrup Rønnede Næstved Omfartsvej Nord Tegningsbilag Entreprise 1810401 Vejvisnings- og færdselstavler Rettestrup Rønnede Næstved Omfartsvej Nord pril 015 Xxxxxx Xxxarbejde trækning Etape Måned 0 Indholdsfortegnelse 1 Tegning nr Betegnelse

Læs mere

Tegningsbilag VMT14-4. Jord- og belægningsarbejder. Ombygning til vindmølletransporter Ringkøbing/Skjern. Maj 2015

Tegningsbilag VMT14-4. Jord- og belægningsarbejder. Ombygning til vindmølletransporter Ringkøbing/Skjern. Maj 2015 Tegningsbilag MT4-4 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Ringkøbing/Skjern Maj 205 H37006 H370 Herningvej / H339 Møllebakken H34906 H349 Ringvejen / H333 ardevej H34907 H349 Ringvejen

Læs mere

Entreprise H72.01.400

Entreprise H72.01.400 tegningsbilag Entreprise H7201400 Vejvisnings- og færdselstavler H72 Djurslandmotorvejen >>> Ramper fra Høgemosevej august 2012 Nor dj yske M ot or vej o 0 l rh d i u ng s V il - k e b o rg 7 0 a m lb

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

TEGNINGSBILAG - VEJLEDENDE TRAFIKAFVIKLING ENTREPRISE Jord- og belægning Vest HERNING AARHUS >>> HÅRUP LÅSBY JANUAR 2013.

TEGNINGSBILAG - VEJLEDENDE TRAFIKAFVIKLING ENTREPRISE Jord- og belægning Vest HERNING AARHUS >>> HÅRUP LÅSBY JANUAR 2013. TEGIGSBILAG - VEJLEDEDE TRAFIKAFVIKLIG ETREPRISE 665. Jord- og belægning Vest HERIG AARHUS >>> HÅRUP LÅSBY JAUAR 13 Revision 1 Indholdsfortegnelse Side nr. Betegnelse 1 3 4 5 Trafikafvikling. -Linåvej.

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.400. Færdsels- og vejvisningstavler. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N.

Tegningsbilag. Entreprise 1220.400. Færdsels- og vejvisningstavler. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N. Tegningsbilag Entreprise 1220.00 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring - Tværvej N pril 2015 Tegningsliste 12 KØBENHVN - FREDERIKUND 1220 MOTORRING - TVÆRVEJ N 26-02-2015

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISE MVT126.03.20

ENTREPRISE MVT126.03.20 TEGIGSBILAG ETREPRISE MVT126.03.20 Jord- og belægningsarbejde H126 æstved - Slagelse MVT 126.03 Rundkørsel ved Skælskørvej AUGUST 2012 MVT 126.04 Rundkørsel ved Sandvedvej MVT 614.01 Kryde ved Holegårdsvej

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Entreprise Vejvisnings- og færdselstavler. Tegningsbilag. 11 København - Vig >>> 1120 Tuse N - Herrestrup >>> Grevinge omfartsvej

Entreprise Vejvisnings- og færdselstavler. Tegningsbilag. 11 København - Vig >>> 1120 Tuse N - Herrestrup >>> Grevinge omfartsvej Tegningsbilag Entreprise 1120400 Vejvisnings- og færdselstavler 11 København - Vig >>> 1120 Tuse N - Herrestrup >>> Grevinge omfartsvej oktober 2011 Indholdsfortegnelse Tegning nr Betegnelse 14110-6105

Læs mere

Tegningsbilag - Typetegninger Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tegningsbilag - Typetegninger Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tegningsbilag - Typetegninger Entreprise 1052004 Vej og broer, 2 etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 Side 2 TEGNINGSFORTEGNELSE, KØGE BUGT MOTORVEJEN, ER Entreprise 1052004

Læs mere

Modulvogntog i Billund

Modulvogntog i Billund Modulvogntog i Billund Dokument nr.:tegningsliste - Tegningsfortegnelse -, DK-7500 Holstebro Tlf.: 97422055, Email: niras@niras.dk Sag nr: Udført af: PIO Godkendt: CWI Revision: Fase: Detailprojekt Kontrol

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Entreprise Vejvisnings- og færdselstavler. tegningsbilag. 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart. september 2013

Entreprise Vejvisnings- og færdselstavler. tegningsbilag. 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart. september 2013 tegningsbilag Entreprise 4048402 Vejvisnings- og færdselstavler 40 Fynske Motorvej >>> Nørre aby - Middelfart september 2013 Hæfte 1 af 2 Oversigtsplaner - detailtegninger Indholdsfortegnelse 1 Tegning

Læs mere

A C O Ve j o g a n l æ g

A C O Ve j o g a n l æ g B r ø n d g o d s P r o d u k t d a t a b l a d e A C O B r ø n d g o d s w w w. a c o. d k 6 0 0 d æ k s l e r / Ø665 100 85 Ø630 Dæksel Ø600 mm Vare nr 820014600 VVS-/TUN-nr 220800.600 / 5383420 Støbejernsdæksel

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

ENTREPRISE H403.08.75

ENTREPRISE H403.08.75 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H403.08.75 Belysningsarbejder Aarhus Silkeborg >>> H403.08 Cykelsti Mollerup - Linå JANUAR 2013 H403 AARHUS - SILKEBORG H403.08.75 Belysningsarbejder Tegningsnr. Indhold Mål Rev.

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Ny post indsættes: Afrensning af spuns Ydelsen omfatter afrensning af spunsen ved højtryksspuling for jord og slam inden påstøbning udføres.

Ny post indsættes: Afrensning af spuns Ydelsen omfatter afrensning af spunsen ved højtryksspuling for jord og slam inden påstøbning udføres. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. marts 2012 12/01020-2 Annette Jørgensen anjo@vd.dk +45 7244 3739 Til de bydende på entreprise 1220.200 1220 MOTORRING 4 - TVÆRVEJ N FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN

Læs mere

TEGNINGSLISTE. H439 Herning - Viborg. H43906 Rundkørsel Hessellundvej, Karup Projektfase. Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato Bem.

TEGNINGSLISTE. H439 Herning - Viborg. H43906 Rundkørsel Hessellundvej, Karup Projektfase. Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato Bem. TEGNINGSLISTE H439 Herning - Viborg H43906 Rundkørsel Hessellundvej, Karup Projektfase 12.05.2014 Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato Bem. Planer H43906-1001 H43906-4001 H43906-4001 H43906-4001F Oversigt

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. november 2014 14/10726-2 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME OVERVEJELSER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE AFVANDING I FORBINDELSE

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Belægninger" (BEL) Fagområde "Asfaltarbejder" Meddelelses- og rettelsesblad nr. BEL-AS-12

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol Ledningsprotokol_tekniske_krav.xlsx Side 1 af 3 Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol I det vedhæftede skema er anført en række specifikke krav

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 4045.750. Belysning. 4045 Tilslutningsanlæg v Odense SØ. Maj 2015

Tegningsbilag. Entreprise 4045.750. Belysning. 4045 Tilslutningsanlæg v Odense SØ. Maj 2015 Tegningsbilag Entreprise 4045.750 Belysning 4045 Tilslutningsanlæg v Odense SØ Maj 2015 Tegningsliste 40 NYBORG KOLDING 07.05.2015 4045 TILSLUTNINGSANLÆG VED ODENSE SØ Rev. Tegn.nr Stedbetegnelse Mål Rev.

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Ø800 REGULAR karme og dæksler

Ø800 REGULAR karme og dæksler Ø800 REGULAR karme og dæksler 2711 221128.108 5304878 Flydende karm til Ø800 brønd Gråjern D400 65 2712 221121.110 5304879 Fast karm til Ø800 brønd Gråjern D400 35 2713 221133.180 5304881 4-kt karm til

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Opstilling af tavler Frihøjder og friafstande

Opstilling af tavler Frihøjder og friafstande Opstilling af tavler Frihøjder og friafstande (normal) (cykelsti og fortov) normal,0 m min.,50 m maks.,80 m min.,30 m maks.,80 m min.,0 m maks.,80 m Kantbane Kantbane Cykelsti Kantbane Fortov (cykelsti

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel

Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel Rør lukkes med plastprop eller ved påsvejsning af plade Rustfri bolt M8 Bagbøjle Fladrundhovedet skrue M6 i aluminium* eller rustfri stål Rustfri skive Fladjernsbeslag

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON REFERAT EMNE Ledningsmøde nr.1 Haderslevvej fra st. 1.280 1.780 Entreprise H325.01, Cykelssti i Damhus DATO 29. april 2013, kl. 10,00 REFERENT Mogens Fischer, COWI

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Støberi Prisliste for erhverv. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms

Støberi Prisliste for erhverv. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Støberi Prisliste for erhverv Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse Muffer, topringe side 3 Mellemstykker, topstykker, spulebrønde, tagbrønde, brøndsten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere