TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41"

Transkript

1 TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 1 marts 2014 Årg. 49 Jan Løfberg udgiver storværk om Bent Larsen

2 TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej Valby Redaktion Bjarne Eiholt Rasmus Jørgensen Indhold Skakopgaver... 3 Leder... 4 Indkaldelse til generalforsamling... 5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling... 5 Klubbens økonomi - forslag til generalforsamlingen holdet holdet holdet holdet klarede skærene holdet Holdturneringen med Kafka på sidelinjen Bognyt Løsninger til skakopgaverne Humorhjørnet Kort nyt Forsidebillede: Jan Løfberg med bogen LARSEN til foredrag i Køge 27. marts. Foto: Rasmus Jørgensen. 2

3 Skakopgaver Løsninger side 30 1 Sort trækker og vinder! 3 Sort trækker og vinder! 2 Hvid trækker og vinder! 4 Sort trækker og vinder! 3

4 Foto: Peter Dürrfeld Leder Så indkaldes der til to generalforsamlinger en ordinær og en ekstraordinær. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker at sikre gennemførelse af vedtægtsændringer, fremmødet er traditionelt så lavt, at det med de nuværende vedtægter ikke er muligt med udviklingstiltag. Det tegner til en større udskiftning i bestyrelsen, så der skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at nogle medlemmer træder til og tager et ansvar K41 kører ikke af sig selv, det kræver aktive folk. Til de medlemmer, som ikke kan møde frem: Skriv en fuldmagt! Bjarne Eiholt Formand, K41 4

5 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling onsdag 30. april kl i klubbens lokaler. Dagsorden jævnfør vedtægternes 4 stk. 3: 1 Valg af dirigent 2 Protokol 3 Formandens beretning 4 Fremtidigt arbejde 5 Regnskab og budget 6 Fondsregnskab 7 Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres ved opslag i klubben Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling onsdag 30. april efter afslutningen af den ordinære Generalforsamling. Jævnfør vedtægternes 4 stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 3 Eventuelt 8 Fastsættelse af kontingent 9 Valg: Formand, kasserer, 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og spilleudvalg 10 Eventuelt 5

6 Klubbens økonomi - forslag til generalforsamlingen Det er desværre gået stærkt ned ad bakke med klubbens økonomi i den senere tid. Særlig i den forløbne del af 2014 har vi oplevet faldende medlemstal, ringe tilslutning til vores turneringer og yderligere fald i omsætning/overskud i kaffekassen. For at afbøde de økonomiske konsekvenser af disse forhold vil jeg stille følgende to forslag til generalforsamlingen den 30. april 2014: 1. En generel kontingentforhøjelse på 160 kr. årligt for alle medlemskategorier 2. Overførsel fra Lokalefonden af kr. til klubkassen Jeg skal begrunde disse forslag således: Ad 1. Det er vist tre år siden, at kontingentet sidst blev sat op. Der vil være tale om en forhøjelse på 10 pct. for almindelige seniormedlemmer, relativt lidt højere 6 for juniorer / studerende / pensionister. Forhøjelsen, som skal træde i kraft pr. 1. juli 2014, vil, når den er slået fuldt igennem, forøge kontingentindtægterne med ca kr. årligt. Dette skønnes at kunne kompensere for de økonomiske tab ved de beskrevne negative udviklinger i bedste fald kan der ske en tiltrængt styrkelse af klubbens driftskapital. Ad 2. Vi har det helt akutte problem, at klubkassen p.t. ikke er i stand til at betale de løbende udgifter: Vi skylder kontingent til KSU/DSU for 1. kvartal med knap 10 t.kr., rejseudlæg til 1. holdet ca. 8 t.kr. og forsikringspræmie ca. 6 t.kr., og den likvide beholdning er blot på 3 t.kr. Jeg er helt klar over, at Lokalefonden er hjerteblod for mange medlemmer. Derfor indeholder vedtægterne også ganske stramme bestemmelser for disse midlers anvendelse: Det kræver samtykke fra 2/3 af samtlige medlemmer for at frigive midler

7 til andet end lokale-anskaffelser og/eller forbedringer. Lokalefonden har en kapital på ca. 180 t.kr. Det er ikke en fond i juridisk forstand, men en pose penge, som klubben internt i sine vedtægter har øremærket til de nævnte særlige formål. Alternativerne til ekstraordinært at overføre 25 t.kr. fra Lokalefonden til klubkassen er: Om muligt at etablere en kassekredit/banklån i samme størrelsesorden. Et sådant bankarrangement skal givetvis have sikkerhed i Lokalefondens aktiver og vil blot påføre klubben en netto renteudgift, da lånerenten vil være væsentlig højere end afkastet af fondens aktiver. Undlade at betale klubbens regninger. Klubbens kreditorer vil da kunne kræve sig fyldestgjort af Lokalefondens midler, idet fonden og dens formue som nævnt ikke er juridisk udskilt fra klubben som sådan. Ingen af disse alternativer er fristende, tværtimod! Jeg skal derfor indtrængende opfordre alle medlemmer til at tilkendegive deres tilslutning til, at der overføres 25 t.kr. fra Lokalefonden til klubkassen. Hvis I ikke kan være til stede på generalforsamlingen, hvor dette skal besluttes, kan I skrive et brev eller en mail til bestyrelsen med jeres fuldmagt til, at forslaget vedtages. Ole Gjelstrup Kasserer, Skakklubben K41 7

8 1.holdet Af Rasmus Jørgensen Det lykkedes desværre ikke 1.holdet at forblive i Skakligaen. Efter en spændende ligaafslutning, hvor 6 af de 10 hold var i nedrykningsfare, endte K41 ½ point under stregen. Selvfølgelig ærgerligt, men i betragtning af den modgang, holdet har været ramt af, er det overraskende måske ikke så meget nedrykningen, men mere at vi var så tæt på at undgå den Det virker ubegribeligt at to så store begivenheder er blevet programsat oven i hinanden, men på det normale spillested i Odense var alt optaget pga. Melodi Grand Prix, så de sidste to runder måtte afvikles på en skole i Skanderborg. Forholdene var dog fine, alle 80 partier blev bragt live, og udviklingen i alle matcher samt den fortløbende stilling i ligaen blev vist på storskærm, så man hele tiden kunne følge med og time eventuelle remistilbud og afslag rigtigt. I 8. runde mødte vi Nordre i en match, vi selvfølgelig gerne ville 8 vinde, men vores kompetente holdleder Henrik Andreasen havde analyseret sig frem til, at 4-4 ville være et acceptabelt resultat, fordi vi havde en lettere kamp end dem i sidste runde. Planen lykkedes næsten, men desværre endte vi med et nederlag på 3½-4½. Henrik og Kristen analyserer på vej over Storebælt. Foto: Rasmus Jørgensen De fleste ville nok være lidt betænkelige før en tur gennem Igor Teplyis positionelle skruetvinge (som Andreas Hagen vist har kaldt det engang), men vores 1.bræt Sandi har jo selv en vis positionel forståelse, og i sin elskede pindsvine-opstilling neutraliserede han tilsyneladende uden problemer det hvide pres. I slutstillingen var spørgsmålet faktisk, om det ikke var ham, der kunne have pint Igor lidt ved at spille videre Remis var dog et fint resultat.

9 (hvis der er noget, der hedder det), og til sidst vandt Bo med en fiks kombination: Slutstillingen, Sort trækker Foto: Morten Rasmussen Bo Garners parti var (som sædvanlig) virkelig besynderligt. Han havde sort mod Jan Schleicher Christensen på 7. bræt. På et tidspunkt var et sort tårn fanget på h4, og Hvid kunne simpelthen have spadseret op med kongen og taget det, men han tænkte åbenbart ikke i de baner. Senere ofrede Hvid en kvalitet for uklar kompensation hxg4! 43.fxg4 43. xd6 gxf xf3 xf3, og her skal man lige have med, at Hvid ikke redder sig med en mellemskak: 45. d8+ f d Slutspillet efter 44. e4 xe4+ er håbløst. På 8. bræt var jeg selv med hvid oppe mod Thomas Klitgård Andersen, der spillede en skarp variant i engelsk med e5 og f5. Sort fik en terrænfordel på kongefløjen men til gengæld et lidt skrøbeligt centrum. Jeg vil ikke påstå, jeg havde fuldstændig kontrol over situationen i åb-

10 ningen, men da jeg fik lov til at ekspandere på dronningefløjen og sætte en generende løber på c7, steg optimismen. Rasmus Jørgensen Thomas Klitgård Andersen 1.c4 d6 2.g3 e5 3. c3 f5 4. f3 f6 5.d4 e4 6. g5 c6 7. g2 e f3 d5 10.cxd5 cxd5 11. f4 c6 12.e3 15 g4? helt klart ikke dur pga. 16. xf6, der fjerner dækningen af d c1 h6 14. h3 e6 Eller her 14 exf3 15. xf3 g5?! 16. e5 g4?! 17. f4! gxf3 18. cxd5, hvor Hvid til gengæld for to lette officerer får et tårn, et par bønder, total centrumskontrol og angreb. Men måske burde Sort alligevel have slået på f3 og så sat en prop i hullet med e4, selvom hans struktur selvfølgelig bliver lidt betænkelig med den isolerede bonde på d5. 15.a3 h7 16.b4 a5 17.b5 a7 18. b3 d7 19.b6 c6 20. c7 g8 21. a4 e8 22.fxe4 fxe4 23. xf8 xf h8 I denne type stilling skal man passe lidt på, at Sort ikke pludselig slår på f3 og fanger de hvide officerer i en pinlig gaffelsituation med h6, g5 og g4. Men i dette parti ser det ikke ud til at fungere på noget tidspunkt. Her er der således 12 h6 13. h3 exf3 14. xf3 g5?! 15. e5, hvor xe4!?

11 Ifølge computeren er 24. f4! med idéen h3 endnu bedre, men springerofferet er også godt xc7 Efter 24...dxe4 25. xe4+ h8 26. f4 h7 27. xc6 bxc6 28.b7 xc7 29.bxa8 xa8 30. xc6 kan de sorte officerer ikke stille noget op mod Hvids to forbundne fribønder i centrum. 25.bxc7 dxe4 Sort kan afslå offeret med 25 xc7 26. c5 (eller 26. f4). Computeren giver ikke Hvid særlig stor fordel, men så vidt jeg kan se, har Sort svage bønder og passive officerer. 26. xe4+ h8 27. f4 Jeg havde ikke skænket 27 g5 mange tanker men blot haft en fornemmelse af, at det ville svække den sorte kongestilling i alvorlig grad. Computeren mener imidlertid, at det er Sorts bedste chance: 27 g5 28. g6+ g7 29.d5 xd5 30. d1, og Hvid vinder officeren tilbage. Materialet er lige, men igen vil jeg vurdere Hvids gevinstchancer noget højere end computeren. Efter 27 f7 kan Hvid spille 28. xc6, men 28.d5 er nok endnu bedre: 28 xc7 29.dxc6 bxc6, og her foreslår computeren 30. b1!, hvor den primitive idé om at sætte mat på h7 tvinger Sort til at give en kvalitet: 30 b8 31. e4 xb1. Sort kan jo ikke dække h7 med g8 pga. den dødelige springerskak på g6. Efter partitrækket kan Hvid skakke sig til b7-bonden og få officeren tilbage med klar gevinststilling. 28. xh7 xh7 29. c2+ g8 30. b3+ h7 31. xb7 e8 32. xc6 xe g2 c8 34. g6+ g8 35. f5 e8 36.a4 b4 37. e6 d h7 11

12 Her er der mange måder at vinde på; jeg valgte nok ikke den hurtigste men minimerede risikoen. 38. xg7 xc7 39. xc7 xc7 40. e6 f7 41. xf7+ xf7 42. c7 e7 43. f3 d6 44. b5+ d5 45.g4 Hvis Sort i denne stilling holder kongen på d5 og laver ventetræk med løberen, kan Hvid stille sin konge på d3, skakke den sorte konge væk med springeren og så trænge frem med kongen. Min modstander søgte i stedet modspil ved at gå efter a- bonden c4 46. e4 b3 47. d3 e7 Efter 47 xa4 48. c4 er Sorts konge spærret inde! Hvid vinder som i partiet ved at spille d- bonden frem til d7 og springeren til e6. 48.d5 f6 49.d6 b4 50.h3 g5 51. d4 f d5 h4 53.d7 g5 54. d4 xa4 55. c4 a3 56. e6 f6 57.d8 xd8 58. xd8 a4 59. c6 b2 60.h4 a3 61. b4 1-0 K41-Nordre S. Stojanovski ½-½ Igor Teplyi Niels Nørskov ½-½ Jørn Sloth K. Schmidt 0-1 M. Bækgaard Flovin T. Næs 0-1 Tom Petri H. Andreasen ½-½ Johnny Veng B. B.-Claussen 0-1 Nina Høiberg Bo Garner 1-0 J.S.Christensen R. Jørgensen 1-0 T.K.Andersen 3½-4½ 12

13 var derfor tilfredse med at sikre bronzemedaljerne med en masse hurtige remiser, og matchen endte 4-4. Samtidig var Hillerød og SK1968 ligeså jævnbyrdige som forventet. Foto: DSU Efter en glimrende middag på en restaurant i down town Skanderborg og en god nats søvn var vi klar til at afgøre nedrykningsstriden til vores fordel. Vores modstandere i sidste runde, Århus/Skolerne, var selv kommet i nedrykningsfare, og med en sejr på 6-2 kunne vi overhale dem og med sikkerhed redde livet i Skakligaen. Ellers kunne vi håbe på, at matchen mellem vores rivaler fra Hillerød og SK1968 ville ende med en storsejr til en af parterne eller at Nordre tabte stort til Jetsmark. Jetsmark kunne desværre ikke nå guldet og sandsynligvis heller ikke sølv og I vores egen match var taktikken, at sejrene skulle scores på de nederste brætter, og Sandi og Flovin lagde ud med et par hurtige halve. I holdskak kan man jo aldrig være sikker på, hvem man skal møde, og slet ikke når modstanderen er Århus/Skolerne. Vi forventede dog, at Kristen med hvid skulle op mod Tobias Christensen, der tidligere har spillet Caro Kann-varianten 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 mod Niels Nørskov til DM (se Taktik nr. 2 fra sidste år). Dette parti endte remis efter 4.dxc5, men åbningen var helt klart ikke nogen succes for Niels, og han havde siden bemærket, at flere stormestre var begyndt at spille 4. f3!? Denne variant gav han så Kristen et lynkursus i på taxaturen fra hotellet til spillestedet. Det viste sig imidlertid, at Kristens modstander ikke blev Tobias Christensen (der i stedet skulle møde Niels) men derimod Finn Pedersen. Taxa-analyserne var 13

14 heldigvis ikke spildte, for sjovt nok valgte han samme variant i Caro Kann. Kristen var overbevist og frygtløs nok til at følge Niels anbefaling og vandt en knusende sejr. Kristen Schmidt Finn Pedersen 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4. f3 cxd4 5. xd4 e6 Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på en variant, jeg aldrig har spillet eller set på, men en af pointerne er vist, at Sort har svært ved at få den hvidfeltede løber ud, før han er nødt til at spille e6 (og det er jo ellers hensynet til den løbers velfærd, der er grunden til, at man spiller Caro Kann), fx 5 c6 6. c3! xd4?! 6. xd4, hvor Sort allerede er i problemer. Og så skal han jo også hele tiden holde øje med, om Hvid kan spille e6. 6. d3 c6 7. xc6 bxc c7 9. e2 c5 10. d2 e7 11. h1 g6 12.f h5 f5 14.exf6 xf6 15. f3 f8 16. e5 d7 17. d2 e8 18. g5 g6 19. xg6 xg6 20. c3 xf4 21. xg6 xf xf1 hxg6 23. xg6 e7 24. xg7! xg7 25. xe6+ h8 26. f7 xf7 27. xf7 f8 28. h5+ g7 29. e5+ f6 30.g3 g6 31.h4 d6 32. g5+ f7 33. g2 xg3 34. xg3 g6 35. f4 xg5 36. xg5 1-0 Bjørn udspillede sin modstander med sort i Nimzo-indisk og vandt materiale ved at infiltrere den svage hvide dronningefløj, først med dronningen og derefter med en springer. Jakob Bjerre Jensen Bjørn Brinck-Claussen 1.d4 f6 2.c4 e6 3. c3 b4 4.e d3 d5 6. f3 c c6 8.a3 xc3 9.bxc3 c7 10.cxd5 exd5 11. d2 e8 12. e1 g4 13.f3 h5 14. f1 g6 15. a2 14

15 30. h4 e7 31. g5 b7 32. a3 c7 33. f2 c g3 e h4 a5 36. db3 7c6 37. xf6 gxf6 38.e4 xd4 39. d3 b5 40. ab3 c7 41.exd5 d6 42. e3 c5 43. bc3 xc3 44. xc3 xd5 45. xd5 xd5 46. c6 b5 47. xf6 a a5 16. xg6 hxg6 17. d2 a6 18. g3 c4 19. b1 b6 20. c2 ac8 21. e2 a5 22. e1 d3 23. f2 cxd4 24. ed2 a6 25.cxd c4 26. d3 xa3 27. a2 xb1 28. xa6 c f1 c3 Foto: DSU Niels modstod længe Tobias Christensens forsøg på at kede ham ihjel i afbytningsvarianten i Kongeindisk, men da han var meget tæt på total udligning, røg der desværre en afgørende bonde. Henrik holdt til gengæld en svær stilling remis mod Thomas Ochsner efter et smart midlertidigt bondeoffer. Mit eget parti fik en lidt komisk afslutning (syntes jeg i hvert fald selv), da min modstander Jesper Hammer-Larsens tårn blev fanget på b3. 15

16 24...b4 25. c2 På 25.a3 spiller Sort bare 25 b8, og efter 26.axb4 axb4 er tårnet stadig fanget f5 26.f3 f6 27. d2 e5 28.fxe4 fxe4 29.g3 d5 0-1 Da der manglede ét parti (Bo Garners) i vores match, lå vi i den samlede stilling med samme antal brætpoint som Hillerød men havde ét matchpoint mere. I matchen mellem Hillerød og SK1968 resterede der også kun et enkelt parti; Nikolaj Borge og Martin Matthiesen var ude i et springer mod løber-slutspil, der så ret lige ud. Bo havde fuldstændig nedspillet sin modstander ved i åbningen at ofre en bonde til gengæld for dominans og siden en kvalitet til gengæld 16 for afgørende matangreb (selvom dronningerne var byttet for længst). Desværre fik han ikke sat dødsstødet ind, og det lykkedes modstanderen at afvikle til et slutspil med to merbønder. Da Bos stilling var tydeligt tabt, tilbød Nikolaj Borge remis i den anden match, og Martin Matthiesen var åbenbart ikke i humør til at spille videre, selvom SK1968 ikke var i nedrykningsfare længere. Stillingen var nok også remis. Hillerød endte dermed ½ point over K41 og sikrede sig akkurat overlevelse i Skakligaen. I næste sæson skal 1.holdet altså en tur omkring 1. division, hvor de hårdeste modstandere nok bliver 2.holdet og måske Philidor. Og hvis man skal finde noget positivt i miseren (udover sænkede rejseomkostninger), så må det være, at vi nu får lejlighed til at slå Philidor to gange på én sæson. Stort tillykke til Brønshøj, der fortjent vandt guldet (med ½ points forspring) ved at besejre rivalerne fra Skanderborg i den afgørende match i sidste runde. Det var i øvrigt ifølge min re-

17 search første gang siden 1996, at en københavnsk klub vandt divisionsturneringen. Dengang gik pokalen til K41 Århus/Skolerne-K41 Jan Sørensen ½-½ S. Stojanovski T. Christensen 1-0 Niels Nørskov Finn Pedersen 0-1 K. Schmidt John Rendboe ½-½ Flovin T. Næs T. Ochsner ½-½ H. Andreasen J. Bjerre Jensen 0-1 B. B.-Claussen M. Tettinek 1-0 Bo Garner J. H.-Larsen 0-1 R. Jørgensen 3½-4½ Skakligaen BP MP 1 Brønshøj Skanderborg 46½ 15 3 Jetsmark Nordkalotten Århus/Skolerne 32½ 7 6 Nordre SK Hillerød K41 30½ 6 10 Nørresundby 27½ 3 Topscorere: Kristen Schmidt 5/9 Bjørn Brinck-Claussen 5/ holdet Af Flemming Bo Larsen 2. holdets sæson kan bedst beskrives som noget af en rutsjetur. Vi lagde godt fra land med en storsejr over Odysseus, der blev battet med udmærkede 6½-1½. Allerede på dette tidspunkt gik bølgerne højt og forventningen om den samlede førsteplads lå på tegnebrættet. I 2. runde en solid sejr over Sydøstfyn på 5-3. Et lidt skuffende resultat idet fynboerne havde fået slemme tæsk i første runde mod ØBRO. Det skulle senere vise sig at Sydøstfyn blev bedre og bedre efterhånden som turneringen skred frem. Desværre gik det galt mod arvefjenderne fra Frederiksberg i 3. runde. Jeg kiksede noget der lignede en gevinst, og Peter Larsen forvandlede en gevinststilling mod den snu Skakbladetredaktør Thorbjørn Rosenlund til en bolle. Samlet set tabte vi 4½-3½ efter en meget lige match. På trods af nederlaget lå

18 vi stadig godt til, idet ØBRO overraskende tabte 3-5 til BMS. 4. runde. Ude mod Næstved. På papiret var Næstved favoritter med Mikkel Antonsen og Mikkel Strange i toppen. Vi var lidt afbudsramt, men klarede os rimelig godt igennem. Vi blev ryddet i toppen selvom Brian fik en god åbning ind mod IM Antonsen. Desværre havde Brian glemt trækfølgen trods ca. 500 partier med varianten på ICC, og derefter viste landsholdsspilleren ingen nåde. Antonsen spillede en flot turnering og lavede 7/7! På de sidste 5 brætter lavede vi solide 3½ med to gevinster til superreserverne Niels Kristian og Flemming Petri. ØBRO var nu rykket to point fra os og Næstved lå nu a point. 5. runde. Endelig en sejr ovenpå dødvandet, og den skulle have været endnu større. Både Peter og Hartung vandt sikkert, mens jeg havde en simpel gevinst. Efter et kvarter i boksen fandt jeg ikke gevinsttrækket (utroligt), og var på nippet til at tabe. Samlet blev det kun til 4½-3½ til os, og dermed var det ikke længere realistisk at tale om oprykning, hvilket de sidste par runder bar præg af. 3½-4½ mod de unge mennesker fra BMS i 6. runde var ikke tilfredsstillende. Peter slog landsholdsspilleren Dara Akdag i 13 træk, hvis jeg ikke husker helt galt og Brøndum vandt i ca til os efter en lille time, men derefter gik det ned af bakke. Jeg blev udspillet og Hartung blev også kørt over. Til sidst sad Brian og Clausen med noget der kunne ligne ½-1 point. Desværre måtte de begge ned og nederlaget var en realitet. Stillingen inden sidste runde: 1. ØBRO Næstved 30½ 3. K 41 II 26½ 4. Frederiksberg BMS 23½ 6. Tåstrup 19½ 7. Sydøstfyn Odysseus 18 Som man kan aflæse af stillingen var der lagt op til drama i top og bund i sidste runde. Kampprogrammet så således ud: BMS Sydøstfyn 18

19 ØBRO K 41 Frederiksberg Næstved Tåstrup Odysseus Teoretisk set kunne vi stadig rykke op, men det krævede 6½ mod ØBRO. Samtidig måtte Næstved ikke få mere end 2 point mod Frederiksberg, hvilket selvfølgelig var helt urealistisk. Der blev aldrig rigtig spænding om udfaldet, dertil spillede ØBRO-folkene simpelthen for godt. Vi tabte helt fortjent 2½- 5½, hvor Ritvars som den eneste vinder formåede at forvandle en tabt stilling til gevinst. Næstved spillede en skidt match mod Frederiksberg og dermed rykkede ØBRO op. Fuldt fortjent og tillykke herfra! I bunden lykkedes det (igen) Tåstrup at redde sig fra nedrykning. Sydøstfyn, der efter en forfærdelig start på sæsonen havde kæmpet sig op, var utrolig tæt på at redde sig. I dagens to sidste partier sad to Sydøstfyn folk og skulle bruge 1 point de fik et halvt, og dermed røg de ud sammen med Odysseus. 19 Synd for de sympatiske fynboer godt for os der slipper for turen over Storebælt Status: En samlet 4. plads er tilfredsstillende, men ikke prangende. 12 afbud på en sæson er selvfølgelig lidt i overkanten, men når man påtænker 1. holdets problemer er der ikke så meget at sige til det. Vi havde rigtig gode reserver, en stor tak til dem! Og ligeledes en stor tak til holdleder Brian og koordinator Bauner, som kæmpede en brav kamp for at stable hold på benene! 1. division, gruppe 1 BP MP 1 Øbro 36½ 12 2 Næstved Frederiksberg 29½ 9 4 K41 II BMS Tåstrup Sydøstfyn 23½ 7 8 Odysseus 21½ 2 Topscorere: Steen Clausen 3½/7

20 Eric Brøndum 3½/7 Af Jan Bauner 3.holdet På forhånd så det meget svært ud. Og det blev det. I de fleste matcher var vi underratede med ca. 150 point. Det illustreres bla. med Michael, modstander gennemsnit på 2377, heraf 2 GM. Vi skal helt op til Sandi på liga-holdet (3x1.bræt, 1x2.bræt og 5x3.bræt) for at nå samme gennemsnit. Vores udlån til højere hold gav 3 af 3 til 2. holdet og 2 af 3 på ligaholdet ved Rasmus Jørgensen, ialt 5 af 6. Trods mange afbud, udlån og udeblivelser holdt vi moralen højt, og da vi endelig mødte en overkommelig modstander moste vi dem 7½-½. Det burde have været 8-0, men der blev sjusket med et slutspil med 2 bønder mere. 3 mand spillede alle 7 runder, og Daniel blev topscorer på holdet med 4 af 7. Rasmus Jørgensen scorede 4½ af 7 på alle 3 divisionshold. 20 Daniel, topscorer på 3.holdet. Foto: Carina Jørgensen. Tak til Hollesen, som med 5 partier var en værdifuld 9. mand. Tak til Kenneth for ved flere lejligheder at stille op som kampleder trods forudgående nattevagter. 2. division, gruppe 1 BP MP 1 Philidor 49½ 14 2 Helsingør 31½ 9 3 Brønshøj II 30½ 8 4 Sjælsø Furesø Allerød I K41 III Allerød II 8½ 0 Topscorer: Daniel Kokholm 4/7

21 4.holdet klarede skærene Af Ole Gjelstrup Som nyoprykker til KSUs 1. række var holdet naturligvis spået en svær sæson. Mandskabet var omtrent uændret fra den foregående sæson, men vi havde dog fået en interessant tilgang i form af indiske Karamtej Singh, som med sit skønnede ratingtal blev indplaceret på 6. bræt. Han erstattede Kenneth Abildgaard, som pga. visse komplikationer i arbejds- og privatlivet ønskede at stå som reserve denne gang. Karamtej gjorde det absolut fint med 3½ af 5 points, og ikke mindst hans sejr i sidste runde var af afgørende betydning for, at vi beholdt vores plads i 1. række. Desværre har jeg ikke partiet, som vist ellers var seværdigt. Vi startede sæsonen med et fint 4 4 resultat mod Tårnby I, som ellers tidligere havde voldt os visse problemer. Efter det, der skulle vise sig at blive sæsonens eneste sejr: 5 3 over Nørrebro IV, kort før jul/nytår var jeg endda så optimistisk, at jeg vovede at tro på, at vores hold kunne blande sig i oprykningskampen. Det blev der dog aldrig tale om. Vi tabte de næste tre kampe, og så var vi pludselig kraftigt involveret i nedrykningsstriden. Nederlaget på 2½ - 5½ ude mod Brøndby I var unødvendig stort, tabet til dumpekandidaterne fra Amager I på 3 5 var katastrofalt, og selvom 3½ - 4½ mod Frederiksberg III lyder tilforladeligt, havde vi ifølge vikarierende holdleder Søren Nielsen stillinger til meget mere. Men på dagen, hvor det endelige slag skulle slås, viste holdet uden hjælp fra stærke reserver, som ellers havde været mulige sin moralske styrke og slap fra mødet med ellers suveræne Valby I med et minimalt nederlag på 3½ - 4½, lige nøjagtig nok til, at vi efter en sindsoprivende afslutning holdt os foran nedrykningsrivalerne fra Nørrebro IV! Lidt held har man vel lov at have.. 21

22 Undertegnede måtte, som travlt beskæftiget regnskabsmand, melde fra til de to første kampe efter nytår og scorede derfor kun (!) 4 points, af 5, nok til at blive topscorer. Karamtej, som nævnt med 3½/5, og Peter med 3½/7 fulgte lige efter. Andre på holdet havde en resultatmæssig miserabel sæson, men modstanden var altså betydelig stærkere end i 2. række, og kampviljen var der aldrig tvivl om! Tak til hele holdet og de få reserver, der beredvilligt stillede op, når det var nødvendigt for en god sæson. Vi har utvivlsomt lært af kløene undervejs og er klar til at forsvare vores position med næb og kløer i næste sæson. Som supplement til Oles beskrivelse af 4.holdets sæson er her en personlig beretning fra 4. runde mod Brøndby: Af Christian Jessen En opringning fra et nødstedt hold i Brøndby klokken syv en gudsforladt mandag aften viste sig at være for stor en fristelse, trods en meget travl hverdag. Efter hurtig betænkning konstaterede jeg, at min bedre halvdel måtte klare at afslutte dagen med børnene (8 og 10 år). Maden var serveret af undertegnede, jeg ryddede op, og forberedte dagen efter, samt sprang aftenmaden over. Vi har jo talt om, at børnene nu er blevet så store, at der igen må være noget plads til hobbies og venner. Og med en stor stærk, ældre bil holdende i indkørslen i Vanløse var det overkommeligt at trille derud i det forfærdelige vejr med regnvåd sne på vejen. Efter panik med faktisk at finde spillestedet inden tæppefald kom spillet i gang. Sammen med Johan Ibsen har jeg læst skakbøger i årevis for at få mere greb om, hvad der egentlig kan foregå på et skakbræt, når brikkerne ikke går i slagsmål. Noget vi har lært af den amerikanske forfatter Andy Soltis kan ikke anbefales nok er, at en praktisk tilgang er at kigge til siden og ikke frem. Samt regne to-et-halvt træks- 22

23 varianter, i stedet for at blive slugt af lange varianter, som modstanderen alligevel afviger fra. Og endelig ikke søge trygheden i forcerede varianter, men hele tiden søge at bygge op og tro på, at noget viser sig når brikkerne står godt. (Det ved vi egentlig alle sammen, men jeg har lagt mærke til, at alle vi på 1500-niveau har en tendens til ikke at få aktiveret tårnene i midtspillet. Og så er der sjovt nok ikke noget, der viser sig). Opskriften fungerede glimrende mandag aften i et trangt lokale i Brøndby. Modstanderen, en tæt bygget ældre herre, virkede som en skubber, men åbnede med Aljechins forsvar. På det her niveau, jævne klubspillere, gælder det i mine øjne om hurtigt at afvige fra den teori, de håber på og har spillet i en menneskealder. Så ikke noget med straks at skubbe e-bonden frem og slå sig til blods, men et tålmodigt greb om centrum og udvikle i hastigt tempo, samt måske tårnene i d- og e-linjen. Det er, som nogle siger, en tried-and-tested opskrift, som virker. Han var faktisk en skubber, tilsyneladende også handicappet af meget korte arme: Stillede sig op med (Sf6), d6, e6, Le7, 0-0, a6. Ingen brikker ud over tredje linje for sort. Det ser tilforladeligt ud, men læg mærke til, at nøglebrikken i forsvar af kort rokade, Sf6, ser lidt udsat ud, når den hvide løber ikke kan være med til at kontrollere g4. Min opstilling var fleksibel, mulighed for både kort og lang rokade, med løberen på g1 holdt tilbage; e4, d4, Sc3, Le3, Le2, Dd2. Ergo: Alligevel er slagsmål med modsatte rokader, inspireret af siciliansk, g4. Det gik forrygende. Modstanderen blev, vil jeg mene sådan rimeligt objektivt, spillet fra hus og hjem, med de nævnte 2½ træks, uforcerede trækfølger, og så allerede efter 14 træk rimeligt grøn ud i hovedet. For hvid åben g-linje, en forpostspringer på e6 uden hvide løbere på brættet, som også trykkede på matfeltet g7. (Det er, forstår jeg på skakforfatteren Soltis, i den situation man ikke skal vise en total mangel på skakkultur ved at gå på jagt efter kvalitetsgevinster med bytning af et hvidt 23

24 tårn). Også skinofring af løberen på h4 osv osv. Mens han opgav pres mod e4 i den lange diagonal, spildte tid, aldrig kunne få/nåede at få aktiveret Ta8 og springer g8, som var helt blokeret fra at komme ud; spærret af en forsvar-af-g7-dronning på d7. Med en lokal overvægt af materiale, pres på g7, burde opskriften altså være at vinde i angreb. Altså ofring af løber på h6 inden sort får udviklet og konsolideret, og to bønder mod en officer. Det BLEV til en gevinst med matsætning i 25 træk. Men en stor fed gedebuk i slutfasen burde være straffet af den nu møre modstander, som havde tænkt forsvarstræk i tre kvarter og kæmpet med en klam stilling. Jeg får spillet Tg1-Tg8 og gør klar til dobling af tårne, fordi jeg har set, at forsvarstrækket Lg7 truer dronning h6 giver mat på baglinjen, med en skak Tg8 til Kh8. Altså afslutning med dronningeoffer. Så langt så godt: Ubetinget mit bedste parti i klubben nogensinde, mente jeg stolt. Der er nogle ulemper ved aldrig at spille turnerings partier. Man er rusten i forhold til intensiteten og oplevelsen; det kan ikke trænes derhjemme ved lyn og hurtig skak på nettet. Inden jeg spiller Th1-g1, som jeg betragter som totalt afgørende, har jeg rejst mig fra brættet, gået rundt, hentet kaffe og beredt mig på ikke at sjuske. Men alligevel. Det er først i efteranalysen, efter at Ole Gjelstrup har fornøjet sig over aftenens første (og eneste) gevinst, og jeg folder mig ud i den helt store stil med mine strategiske overvejelser og mange betragtninger, at Søren finder ud af, at når sort faktisk slår dronningen på h6, trods min lækre mat i baglinjen, så er der en afgørende skak til min konge på c1 Pinligt og godt han ikke spillede det, for ærgrelsen havde været fuldstændig ubærlig, det havde været på sparke til stole og ikke sove før 3.30 om nattenniveau. Kunne hvid også have vundet ved at flytte sin dronning, trods en lille materiel undervægt? Uden at have kørt partiet gen- 24

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

TAKTIK. Indhold. Medlemsblad for Skakklubben K41. Ellen Fredericia. Redaktion Bjarne Eiholt formand@k41.dk

TAKTIK. Indhold. Medlemsblad for Skakklubben K41. Ellen Fredericia. Redaktion Bjarne Eiholt formand@k41.dk TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 3 september 2011 TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej 11 2500 Valby Tlf: 36 46 01 41 www.k41.dk Årg. 46 Redaktion Bjarne Eiholt formand@k41.dk Rasmus

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

TAKTIK. Niels Nørskov Laursen. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2014 Årg. 49

TAKTIK. Niels Nørskov Laursen. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2014 Årg. 49 TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2014 Årg. 49 Niels Nørskov Laursen Taktik Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej 11 2500 Valby www.k41.dk Redaktion Rasmus Jørgensen rasmusnicolai@gmail.com

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen?

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen? TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr.2 Juni 2013 Skak på hjernen? Så læs dette sommernummer af Taktik! EM, Kreta, Kandidatklassen og meget andet Nyhed: Hagens træningstips Taktik! Udgivet af Skakklubben

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41 ! " # $ % &' ( )* +, -. /0 1 2. Nr. 1 marts 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner ! "

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41 !  # $ % &' ( )* +, -. /0 1 2. Nr. 1 marts 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner ! Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer John Weber Dronning Dagmars Allé 18, v. 103 2500 Valby : 40 62 62 38 : weberk41@hotmail.com

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer Kenneth Abildgaard Lysholdgårdsvej 97 2-2 2500 Valby : 25 37 15 33 : kendabild@hotmail.com

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 4 december 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 4 december 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner Taktik nr. 4 2 Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 2 A, 4. 4 København K : 2 57 9 : formand@k4.dk Bestyr.medlem / Turneringer John Weber Dronning Dagmars Allé, v. 25 Valby : 4 2 2 : weberk4@hotmail.com Bestyr.medlem

Læs mere

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 3 september 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 3 september 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner Taktik nr. 3-6 Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 3 A, 4. 48 København K : 3 5 8 : formand@k4.dk Bestyr.medlem / Turneringer John Weber Dronning Dagmars Allé 8, v. 3 5 Valby : 4 6 6 38 : weberk4@hotmail.com

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Flotte af danske. Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark.

Flotte af danske. Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark. Flotte af danske Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark. Det hidtil bedste resultat i Dansk Judo stod Frederik Jørgensen fra Politiets Judoklub for, idet han

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad KAMPPROGRAM SERIE 2 NVUI Helsted Fremad Lørdag den 4. april 2015 SPONSORER 4. april 2015 HOVED OG SØLV SPONSORER 2 4. april 2015 VELKOMMEN Velkommen til en ny sæson i Serie 2 Vi er igen klar til at byde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere