TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41"

Transkript

1 TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 1 marts 2014 Årg. 49 Jan Løfberg udgiver storværk om Bent Larsen

2 TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej Valby Redaktion Bjarne Eiholt Rasmus Jørgensen Indhold Skakopgaver... 3 Leder... 4 Indkaldelse til generalforsamling... 5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling... 5 Klubbens økonomi - forslag til generalforsamlingen holdet holdet holdet holdet klarede skærene holdet Holdturneringen med Kafka på sidelinjen Bognyt Løsninger til skakopgaverne Humorhjørnet Kort nyt Forsidebillede: Jan Løfberg med bogen LARSEN til foredrag i Køge 27. marts. Foto: Rasmus Jørgensen. 2

3 Skakopgaver Løsninger side 30 1 Sort trækker og vinder! 3 Sort trækker og vinder! 2 Hvid trækker og vinder! 4 Sort trækker og vinder! 3

4 Foto: Peter Dürrfeld Leder Så indkaldes der til to generalforsamlinger en ordinær og en ekstraordinær. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker at sikre gennemførelse af vedtægtsændringer, fremmødet er traditionelt så lavt, at det med de nuværende vedtægter ikke er muligt med udviklingstiltag. Det tegner til en større udskiftning i bestyrelsen, så der skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at nogle medlemmer træder til og tager et ansvar K41 kører ikke af sig selv, det kræver aktive folk. Til de medlemmer, som ikke kan møde frem: Skriv en fuldmagt! Bjarne Eiholt Formand, K41 4

5 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling onsdag 30. april kl i klubbens lokaler. Dagsorden jævnfør vedtægternes 4 stk. 3: 1 Valg af dirigent 2 Protokol 3 Formandens beretning 4 Fremtidigt arbejde 5 Regnskab og budget 6 Fondsregnskab 7 Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres ved opslag i klubben Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling onsdag 30. april efter afslutningen af den ordinære Generalforsamling. Jævnfør vedtægternes 4 stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 3 Eventuelt 8 Fastsættelse af kontingent 9 Valg: Formand, kasserer, 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og spilleudvalg 10 Eventuelt 5

6 Klubbens økonomi - forslag til generalforsamlingen Det er desværre gået stærkt ned ad bakke med klubbens økonomi i den senere tid. Særlig i den forløbne del af 2014 har vi oplevet faldende medlemstal, ringe tilslutning til vores turneringer og yderligere fald i omsætning/overskud i kaffekassen. For at afbøde de økonomiske konsekvenser af disse forhold vil jeg stille følgende to forslag til generalforsamlingen den 30. april 2014: 1. En generel kontingentforhøjelse på 160 kr. årligt for alle medlemskategorier 2. Overførsel fra Lokalefonden af kr. til klubkassen Jeg skal begrunde disse forslag således: Ad 1. Det er vist tre år siden, at kontingentet sidst blev sat op. Der vil være tale om en forhøjelse på 10 pct. for almindelige seniormedlemmer, relativt lidt højere 6 for juniorer / studerende / pensionister. Forhøjelsen, som skal træde i kraft pr. 1. juli 2014, vil, når den er slået fuldt igennem, forøge kontingentindtægterne med ca kr. årligt. Dette skønnes at kunne kompensere for de økonomiske tab ved de beskrevne negative udviklinger i bedste fald kan der ske en tiltrængt styrkelse af klubbens driftskapital. Ad 2. Vi har det helt akutte problem, at klubkassen p.t. ikke er i stand til at betale de løbende udgifter: Vi skylder kontingent til KSU/DSU for 1. kvartal med knap 10 t.kr., rejseudlæg til 1. holdet ca. 8 t.kr. og forsikringspræmie ca. 6 t.kr., og den likvide beholdning er blot på 3 t.kr. Jeg er helt klar over, at Lokalefonden er hjerteblod for mange medlemmer. Derfor indeholder vedtægterne også ganske stramme bestemmelser for disse midlers anvendelse: Det kræver samtykke fra 2/3 af samtlige medlemmer for at frigive midler

7 til andet end lokale-anskaffelser og/eller forbedringer. Lokalefonden har en kapital på ca. 180 t.kr. Det er ikke en fond i juridisk forstand, men en pose penge, som klubben internt i sine vedtægter har øremærket til de nævnte særlige formål. Alternativerne til ekstraordinært at overføre 25 t.kr. fra Lokalefonden til klubkassen er: Om muligt at etablere en kassekredit/banklån i samme størrelsesorden. Et sådant bankarrangement skal givetvis have sikkerhed i Lokalefondens aktiver og vil blot påføre klubben en netto renteudgift, da lånerenten vil være væsentlig højere end afkastet af fondens aktiver. Undlade at betale klubbens regninger. Klubbens kreditorer vil da kunne kræve sig fyldestgjort af Lokalefondens midler, idet fonden og dens formue som nævnt ikke er juridisk udskilt fra klubben som sådan. Ingen af disse alternativer er fristende, tværtimod! Jeg skal derfor indtrængende opfordre alle medlemmer til at tilkendegive deres tilslutning til, at der overføres 25 t.kr. fra Lokalefonden til klubkassen. Hvis I ikke kan være til stede på generalforsamlingen, hvor dette skal besluttes, kan I skrive et brev eller en mail til bestyrelsen med jeres fuldmagt til, at forslaget vedtages. Ole Gjelstrup Kasserer, Skakklubben K41 7

8 1.holdet Af Rasmus Jørgensen Det lykkedes desværre ikke 1.holdet at forblive i Skakligaen. Efter en spændende ligaafslutning, hvor 6 af de 10 hold var i nedrykningsfare, endte K41 ½ point under stregen. Selvfølgelig ærgerligt, men i betragtning af den modgang, holdet har været ramt af, er det overraskende måske ikke så meget nedrykningen, men mere at vi var så tæt på at undgå den Det virker ubegribeligt at to så store begivenheder er blevet programsat oven i hinanden, men på det normale spillested i Odense var alt optaget pga. Melodi Grand Prix, så de sidste to runder måtte afvikles på en skole i Skanderborg. Forholdene var dog fine, alle 80 partier blev bragt live, og udviklingen i alle matcher samt den fortløbende stilling i ligaen blev vist på storskærm, så man hele tiden kunne følge med og time eventuelle remistilbud og afslag rigtigt. I 8. runde mødte vi Nordre i en match, vi selvfølgelig gerne ville 8 vinde, men vores kompetente holdleder Henrik Andreasen havde analyseret sig frem til, at 4-4 ville være et acceptabelt resultat, fordi vi havde en lettere kamp end dem i sidste runde. Planen lykkedes næsten, men desværre endte vi med et nederlag på 3½-4½. Henrik og Kristen analyserer på vej over Storebælt. Foto: Rasmus Jørgensen De fleste ville nok være lidt betænkelige før en tur gennem Igor Teplyis positionelle skruetvinge (som Andreas Hagen vist har kaldt det engang), men vores 1.bræt Sandi har jo selv en vis positionel forståelse, og i sin elskede pindsvine-opstilling neutraliserede han tilsyneladende uden problemer det hvide pres. I slutstillingen var spørgsmålet faktisk, om det ikke var ham, der kunne have pint Igor lidt ved at spille videre Remis var dog et fint resultat.

9 (hvis der er noget, der hedder det), og til sidst vandt Bo med en fiks kombination: Slutstillingen, Sort trækker Foto: Morten Rasmussen Bo Garners parti var (som sædvanlig) virkelig besynderligt. Han havde sort mod Jan Schleicher Christensen på 7. bræt. På et tidspunkt var et sort tårn fanget på h4, og Hvid kunne simpelthen have spadseret op med kongen og taget det, men han tænkte åbenbart ikke i de baner. Senere ofrede Hvid en kvalitet for uklar kompensation hxg4! 43.fxg4 43. xd6 gxf xf3 xf3, og her skal man lige have med, at Hvid ikke redder sig med en mellemskak: 45. d8+ f d Slutspillet efter 44. e4 xe4+ er håbløst. På 8. bræt var jeg selv med hvid oppe mod Thomas Klitgård Andersen, der spillede en skarp variant i engelsk med e5 og f5. Sort fik en terrænfordel på kongefløjen men til gengæld et lidt skrøbeligt centrum. Jeg vil ikke påstå, jeg havde fuldstændig kontrol over situationen i åb-

10 ningen, men da jeg fik lov til at ekspandere på dronningefløjen og sætte en generende løber på c7, steg optimismen. Rasmus Jørgensen Thomas Klitgård Andersen 1.c4 d6 2.g3 e5 3. c3 f5 4. f3 f6 5.d4 e4 6. g5 c6 7. g2 e f3 d5 10.cxd5 cxd5 11. f4 c6 12.e3 15 g4? helt klart ikke dur pga. 16. xf6, der fjerner dækningen af d c1 h6 14. h3 e6 Eller her 14 exf3 15. xf3 g5?! 16. e5 g4?! 17. f4! gxf3 18. cxd5, hvor Hvid til gengæld for to lette officerer får et tårn, et par bønder, total centrumskontrol og angreb. Men måske burde Sort alligevel have slået på f3 og så sat en prop i hullet med e4, selvom hans struktur selvfølgelig bliver lidt betænkelig med den isolerede bonde på d5. 15.a3 h7 16.b4 a5 17.b5 a7 18. b3 d7 19.b6 c6 20. c7 g8 21. a4 e8 22.fxe4 fxe4 23. xf8 xf h8 I denne type stilling skal man passe lidt på, at Sort ikke pludselig slår på f3 og fanger de hvide officerer i en pinlig gaffelsituation med h6, g5 og g4. Men i dette parti ser det ikke ud til at fungere på noget tidspunkt. Her er der således 12 h6 13. h3 exf3 14. xf3 g5?! 15. e5, hvor xe4!?

11 Ifølge computeren er 24. f4! med idéen h3 endnu bedre, men springerofferet er også godt xc7 Efter 24...dxe4 25. xe4+ h8 26. f4 h7 27. xc6 bxc6 28.b7 xc7 29.bxa8 xa8 30. xc6 kan de sorte officerer ikke stille noget op mod Hvids to forbundne fribønder i centrum. 25.bxc7 dxe4 Sort kan afslå offeret med 25 xc7 26. c5 (eller 26. f4). Computeren giver ikke Hvid særlig stor fordel, men så vidt jeg kan se, har Sort svage bønder og passive officerer. 26. xe4+ h8 27. f4 Jeg havde ikke skænket 27 g5 mange tanker men blot haft en fornemmelse af, at det ville svække den sorte kongestilling i alvorlig grad. Computeren mener imidlertid, at det er Sorts bedste chance: 27 g5 28. g6+ g7 29.d5 xd5 30. d1, og Hvid vinder officeren tilbage. Materialet er lige, men igen vil jeg vurdere Hvids gevinstchancer noget højere end computeren. Efter 27 f7 kan Hvid spille 28. xc6, men 28.d5 er nok endnu bedre: 28 xc7 29.dxc6 bxc6, og her foreslår computeren 30. b1!, hvor den primitive idé om at sætte mat på h7 tvinger Sort til at give en kvalitet: 30 b8 31. e4 xb1. Sort kan jo ikke dække h7 med g8 pga. den dødelige springerskak på g6. Efter partitrækket kan Hvid skakke sig til b7-bonden og få officeren tilbage med klar gevinststilling. 28. xh7 xh7 29. c2+ g8 30. b3+ h7 31. xb7 e8 32. xc6 xe g2 c8 34. g6+ g8 35. f5 e8 36.a4 b4 37. e6 d h7 11

12 Her er der mange måder at vinde på; jeg valgte nok ikke den hurtigste men minimerede risikoen. 38. xg7 xc7 39. xc7 xc7 40. e6 f7 41. xf7+ xf7 42. c7 e7 43. f3 d6 44. b5+ d5 45.g4 Hvis Sort i denne stilling holder kongen på d5 og laver ventetræk med løberen, kan Hvid stille sin konge på d3, skakke den sorte konge væk med springeren og så trænge frem med kongen. Min modstander søgte i stedet modspil ved at gå efter a- bonden c4 46. e4 b3 47. d3 e7 Efter 47 xa4 48. c4 er Sorts konge spærret inde! Hvid vinder som i partiet ved at spille d- bonden frem til d7 og springeren til e6. 48.d5 f6 49.d6 b4 50.h3 g5 51. d4 f d5 h4 53.d7 g5 54. d4 xa4 55. c4 a3 56. e6 f6 57.d8 xd8 58. xd8 a4 59. c6 b2 60.h4 a3 61. b4 1-0 K41-Nordre S. Stojanovski ½-½ Igor Teplyi Niels Nørskov ½-½ Jørn Sloth K. Schmidt 0-1 M. Bækgaard Flovin T. Næs 0-1 Tom Petri H. Andreasen ½-½ Johnny Veng B. B.-Claussen 0-1 Nina Høiberg Bo Garner 1-0 J.S.Christensen R. Jørgensen 1-0 T.K.Andersen 3½-4½ 12

13 var derfor tilfredse med at sikre bronzemedaljerne med en masse hurtige remiser, og matchen endte 4-4. Samtidig var Hillerød og SK1968 ligeså jævnbyrdige som forventet. Foto: DSU Efter en glimrende middag på en restaurant i down town Skanderborg og en god nats søvn var vi klar til at afgøre nedrykningsstriden til vores fordel. Vores modstandere i sidste runde, Århus/Skolerne, var selv kommet i nedrykningsfare, og med en sejr på 6-2 kunne vi overhale dem og med sikkerhed redde livet i Skakligaen. Ellers kunne vi håbe på, at matchen mellem vores rivaler fra Hillerød og SK1968 ville ende med en storsejr til en af parterne eller at Nordre tabte stort til Jetsmark. Jetsmark kunne desværre ikke nå guldet og sandsynligvis heller ikke sølv og I vores egen match var taktikken, at sejrene skulle scores på de nederste brætter, og Sandi og Flovin lagde ud med et par hurtige halve. I holdskak kan man jo aldrig være sikker på, hvem man skal møde, og slet ikke når modstanderen er Århus/Skolerne. Vi forventede dog, at Kristen med hvid skulle op mod Tobias Christensen, der tidligere har spillet Caro Kann-varianten 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 mod Niels Nørskov til DM (se Taktik nr. 2 fra sidste år). Dette parti endte remis efter 4.dxc5, men åbningen var helt klart ikke nogen succes for Niels, og han havde siden bemærket, at flere stormestre var begyndt at spille 4. f3!? Denne variant gav han så Kristen et lynkursus i på taxaturen fra hotellet til spillestedet. Det viste sig imidlertid, at Kristens modstander ikke blev Tobias Christensen (der i stedet skulle møde Niels) men derimod Finn Pedersen. Taxa-analyserne var 13

14 heldigvis ikke spildte, for sjovt nok valgte han samme variant i Caro Kann. Kristen var overbevist og frygtløs nok til at følge Niels anbefaling og vandt en knusende sejr. Kristen Schmidt Finn Pedersen 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4. f3 cxd4 5. xd4 e6 Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på en variant, jeg aldrig har spillet eller set på, men en af pointerne er vist, at Sort har svært ved at få den hvidfeltede løber ud, før han er nødt til at spille e6 (og det er jo ellers hensynet til den løbers velfærd, der er grunden til, at man spiller Caro Kann), fx 5 c6 6. c3! xd4?! 6. xd4, hvor Sort allerede er i problemer. Og så skal han jo også hele tiden holde øje med, om Hvid kan spille e6. 6. d3 c6 7. xc6 bxc c7 9. e2 c5 10. d2 e7 11. h1 g6 12.f h5 f5 14.exf6 xf6 15. f3 f8 16. e5 d7 17. d2 e8 18. g5 g6 19. xg6 xg6 20. c3 xf4 21. xg6 xf xf1 hxg6 23. xg6 e7 24. xg7! xg7 25. xe6+ h8 26. f7 xf7 27. xf7 f8 28. h5+ g7 29. e5+ f6 30.g3 g6 31.h4 d6 32. g5+ f7 33. g2 xg3 34. xg3 g6 35. f4 xg5 36. xg5 1-0 Bjørn udspillede sin modstander med sort i Nimzo-indisk og vandt materiale ved at infiltrere den svage hvide dronningefløj, først med dronningen og derefter med en springer. Jakob Bjerre Jensen Bjørn Brinck-Claussen 1.d4 f6 2.c4 e6 3. c3 b4 4.e d3 d5 6. f3 c c6 8.a3 xc3 9.bxc3 c7 10.cxd5 exd5 11. d2 e8 12. e1 g4 13.f3 h5 14. f1 g6 15. a2 14

15 30. h4 e7 31. g5 b7 32. a3 c7 33. f2 c g3 e h4 a5 36. db3 7c6 37. xf6 gxf6 38.e4 xd4 39. d3 b5 40. ab3 c7 41.exd5 d6 42. e3 c5 43. bc3 xc3 44. xc3 xd5 45. xd5 xd5 46. c6 b5 47. xf6 a a5 16. xg6 hxg6 17. d2 a6 18. g3 c4 19. b1 b6 20. c2 ac8 21. e2 a5 22. e1 d3 23. f2 cxd4 24. ed2 a6 25.cxd c4 26. d3 xa3 27. a2 xb1 28. xa6 c f1 c3 Foto: DSU Niels modstod længe Tobias Christensens forsøg på at kede ham ihjel i afbytningsvarianten i Kongeindisk, men da han var meget tæt på total udligning, røg der desværre en afgørende bonde. Henrik holdt til gengæld en svær stilling remis mod Thomas Ochsner efter et smart midlertidigt bondeoffer. Mit eget parti fik en lidt komisk afslutning (syntes jeg i hvert fald selv), da min modstander Jesper Hammer-Larsens tårn blev fanget på b3. 15

16 24...b4 25. c2 På 25.a3 spiller Sort bare 25 b8, og efter 26.axb4 axb4 er tårnet stadig fanget f5 26.f3 f6 27. d2 e5 28.fxe4 fxe4 29.g3 d5 0-1 Da der manglede ét parti (Bo Garners) i vores match, lå vi i den samlede stilling med samme antal brætpoint som Hillerød men havde ét matchpoint mere. I matchen mellem Hillerød og SK1968 resterede der også kun et enkelt parti; Nikolaj Borge og Martin Matthiesen var ude i et springer mod løber-slutspil, der så ret lige ud. Bo havde fuldstændig nedspillet sin modstander ved i åbningen at ofre en bonde til gengæld for dominans og siden en kvalitet til gengæld 16 for afgørende matangreb (selvom dronningerne var byttet for længst). Desværre fik han ikke sat dødsstødet ind, og det lykkedes modstanderen at afvikle til et slutspil med to merbønder. Da Bos stilling var tydeligt tabt, tilbød Nikolaj Borge remis i den anden match, og Martin Matthiesen var åbenbart ikke i humør til at spille videre, selvom SK1968 ikke var i nedrykningsfare længere. Stillingen var nok også remis. Hillerød endte dermed ½ point over K41 og sikrede sig akkurat overlevelse i Skakligaen. I næste sæson skal 1.holdet altså en tur omkring 1. division, hvor de hårdeste modstandere nok bliver 2.holdet og måske Philidor. Og hvis man skal finde noget positivt i miseren (udover sænkede rejseomkostninger), så må det være, at vi nu får lejlighed til at slå Philidor to gange på én sæson. Stort tillykke til Brønshøj, der fortjent vandt guldet (med ½ points forspring) ved at besejre rivalerne fra Skanderborg i den afgørende match i sidste runde. Det var i øvrigt ifølge min re-

17 search første gang siden 1996, at en københavnsk klub vandt divisionsturneringen. Dengang gik pokalen til K41 Århus/Skolerne-K41 Jan Sørensen ½-½ S. Stojanovski T. Christensen 1-0 Niels Nørskov Finn Pedersen 0-1 K. Schmidt John Rendboe ½-½ Flovin T. Næs T. Ochsner ½-½ H. Andreasen J. Bjerre Jensen 0-1 B. B.-Claussen M. Tettinek 1-0 Bo Garner J. H.-Larsen 0-1 R. Jørgensen 3½-4½ Skakligaen BP MP 1 Brønshøj Skanderborg 46½ 15 3 Jetsmark Nordkalotten Århus/Skolerne 32½ 7 6 Nordre SK Hillerød K41 30½ 6 10 Nørresundby 27½ 3 Topscorere: Kristen Schmidt 5/9 Bjørn Brinck-Claussen 5/ holdet Af Flemming Bo Larsen 2. holdets sæson kan bedst beskrives som noget af en rutsjetur. Vi lagde godt fra land med en storsejr over Odysseus, der blev battet med udmærkede 6½-1½. Allerede på dette tidspunkt gik bølgerne højt og forventningen om den samlede førsteplads lå på tegnebrættet. I 2. runde en solid sejr over Sydøstfyn på 5-3. Et lidt skuffende resultat idet fynboerne havde fået slemme tæsk i første runde mod ØBRO. Det skulle senere vise sig at Sydøstfyn blev bedre og bedre efterhånden som turneringen skred frem. Desværre gik det galt mod arvefjenderne fra Frederiksberg i 3. runde. Jeg kiksede noget der lignede en gevinst, og Peter Larsen forvandlede en gevinststilling mod den snu Skakbladetredaktør Thorbjørn Rosenlund til en bolle. Samlet set tabte vi 4½-3½ efter en meget lige match. På trods af nederlaget lå

18 vi stadig godt til, idet ØBRO overraskende tabte 3-5 til BMS. 4. runde. Ude mod Næstved. På papiret var Næstved favoritter med Mikkel Antonsen og Mikkel Strange i toppen. Vi var lidt afbudsramt, men klarede os rimelig godt igennem. Vi blev ryddet i toppen selvom Brian fik en god åbning ind mod IM Antonsen. Desværre havde Brian glemt trækfølgen trods ca. 500 partier med varianten på ICC, og derefter viste landsholdsspilleren ingen nåde. Antonsen spillede en flot turnering og lavede 7/7! På de sidste 5 brætter lavede vi solide 3½ med to gevinster til superreserverne Niels Kristian og Flemming Petri. ØBRO var nu rykket to point fra os og Næstved lå nu a point. 5. runde. Endelig en sejr ovenpå dødvandet, og den skulle have været endnu større. Både Peter og Hartung vandt sikkert, mens jeg havde en simpel gevinst. Efter et kvarter i boksen fandt jeg ikke gevinsttrækket (utroligt), og var på nippet til at tabe. Samlet blev det kun til 4½-3½ til os, og dermed var det ikke længere realistisk at tale om oprykning, hvilket de sidste par runder bar præg af. 3½-4½ mod de unge mennesker fra BMS i 6. runde var ikke tilfredsstillende. Peter slog landsholdsspilleren Dara Akdag i 13 træk, hvis jeg ikke husker helt galt og Brøndum vandt i ca til os efter en lille time, men derefter gik det ned af bakke. Jeg blev udspillet og Hartung blev også kørt over. Til sidst sad Brian og Clausen med noget der kunne ligne ½-1 point. Desværre måtte de begge ned og nederlaget var en realitet. Stillingen inden sidste runde: 1. ØBRO Næstved 30½ 3. K 41 II 26½ 4. Frederiksberg BMS 23½ 6. Tåstrup 19½ 7. Sydøstfyn Odysseus 18 Som man kan aflæse af stillingen var der lagt op til drama i top og bund i sidste runde. Kampprogrammet så således ud: BMS Sydøstfyn 18

19 ØBRO K 41 Frederiksberg Næstved Tåstrup Odysseus Teoretisk set kunne vi stadig rykke op, men det krævede 6½ mod ØBRO. Samtidig måtte Næstved ikke få mere end 2 point mod Frederiksberg, hvilket selvfølgelig var helt urealistisk. Der blev aldrig rigtig spænding om udfaldet, dertil spillede ØBRO-folkene simpelthen for godt. Vi tabte helt fortjent 2½- 5½, hvor Ritvars som den eneste vinder formåede at forvandle en tabt stilling til gevinst. Næstved spillede en skidt match mod Frederiksberg og dermed rykkede ØBRO op. Fuldt fortjent og tillykke herfra! I bunden lykkedes det (igen) Tåstrup at redde sig fra nedrykning. Sydøstfyn, der efter en forfærdelig start på sæsonen havde kæmpet sig op, var utrolig tæt på at redde sig. I dagens to sidste partier sad to Sydøstfyn folk og skulle bruge 1 point de fik et halvt, og dermed røg de ud sammen med Odysseus. 19 Synd for de sympatiske fynboer godt for os der slipper for turen over Storebælt Status: En samlet 4. plads er tilfredsstillende, men ikke prangende. 12 afbud på en sæson er selvfølgelig lidt i overkanten, men når man påtænker 1. holdets problemer er der ikke så meget at sige til det. Vi havde rigtig gode reserver, en stor tak til dem! Og ligeledes en stor tak til holdleder Brian og koordinator Bauner, som kæmpede en brav kamp for at stable hold på benene! 1. division, gruppe 1 BP MP 1 Øbro 36½ 12 2 Næstved Frederiksberg 29½ 9 4 K41 II BMS Tåstrup Sydøstfyn 23½ 7 8 Odysseus 21½ 2 Topscorere: Steen Clausen 3½/7

20 Eric Brøndum 3½/7 Af Jan Bauner 3.holdet På forhånd så det meget svært ud. Og det blev det. I de fleste matcher var vi underratede med ca. 150 point. Det illustreres bla. med Michael, modstander gennemsnit på 2377, heraf 2 GM. Vi skal helt op til Sandi på liga-holdet (3x1.bræt, 1x2.bræt og 5x3.bræt) for at nå samme gennemsnit. Vores udlån til højere hold gav 3 af 3 til 2. holdet og 2 af 3 på ligaholdet ved Rasmus Jørgensen, ialt 5 af 6. Trods mange afbud, udlån og udeblivelser holdt vi moralen højt, og da vi endelig mødte en overkommelig modstander moste vi dem 7½-½. Det burde have været 8-0, men der blev sjusket med et slutspil med 2 bønder mere. 3 mand spillede alle 7 runder, og Daniel blev topscorer på holdet med 4 af 7. Rasmus Jørgensen scorede 4½ af 7 på alle 3 divisionshold. 20 Daniel, topscorer på 3.holdet. Foto: Carina Jørgensen. Tak til Hollesen, som med 5 partier var en værdifuld 9. mand. Tak til Kenneth for ved flere lejligheder at stille op som kampleder trods forudgående nattevagter. 2. division, gruppe 1 BP MP 1 Philidor 49½ 14 2 Helsingør 31½ 9 3 Brønshøj II 30½ 8 4 Sjælsø Furesø Allerød I K41 III Allerød II 8½ 0 Topscorer: Daniel Kokholm 4/7

21 4.holdet klarede skærene Af Ole Gjelstrup Som nyoprykker til KSUs 1. række var holdet naturligvis spået en svær sæson. Mandskabet var omtrent uændret fra den foregående sæson, men vi havde dog fået en interessant tilgang i form af indiske Karamtej Singh, som med sit skønnede ratingtal blev indplaceret på 6. bræt. Han erstattede Kenneth Abildgaard, som pga. visse komplikationer i arbejds- og privatlivet ønskede at stå som reserve denne gang. Karamtej gjorde det absolut fint med 3½ af 5 points, og ikke mindst hans sejr i sidste runde var af afgørende betydning for, at vi beholdt vores plads i 1. række. Desværre har jeg ikke partiet, som vist ellers var seværdigt. Vi startede sæsonen med et fint 4 4 resultat mod Tårnby I, som ellers tidligere havde voldt os visse problemer. Efter det, der skulle vise sig at blive sæsonens eneste sejr: 5 3 over Nørrebro IV, kort før jul/nytår var jeg endda så optimistisk, at jeg vovede at tro på, at vores hold kunne blande sig i oprykningskampen. Det blev der dog aldrig tale om. Vi tabte de næste tre kampe, og så var vi pludselig kraftigt involveret i nedrykningsstriden. Nederlaget på 2½ - 5½ ude mod Brøndby I var unødvendig stort, tabet til dumpekandidaterne fra Amager I på 3 5 var katastrofalt, og selvom 3½ - 4½ mod Frederiksberg III lyder tilforladeligt, havde vi ifølge vikarierende holdleder Søren Nielsen stillinger til meget mere. Men på dagen, hvor det endelige slag skulle slås, viste holdet uden hjælp fra stærke reserver, som ellers havde været mulige sin moralske styrke og slap fra mødet med ellers suveræne Valby I med et minimalt nederlag på 3½ - 4½, lige nøjagtig nok til, at vi efter en sindsoprivende afslutning holdt os foran nedrykningsrivalerne fra Nørrebro IV! Lidt held har man vel lov at have.. 21

22 Undertegnede måtte, som travlt beskæftiget regnskabsmand, melde fra til de to første kampe efter nytår og scorede derfor kun (!) 4 points, af 5, nok til at blive topscorer. Karamtej, som nævnt med 3½/5, og Peter med 3½/7 fulgte lige efter. Andre på holdet havde en resultatmæssig miserabel sæson, men modstanden var altså betydelig stærkere end i 2. række, og kampviljen var der aldrig tvivl om! Tak til hele holdet og de få reserver, der beredvilligt stillede op, når det var nødvendigt for en god sæson. Vi har utvivlsomt lært af kløene undervejs og er klar til at forsvare vores position med næb og kløer i næste sæson. Som supplement til Oles beskrivelse af 4.holdets sæson er her en personlig beretning fra 4. runde mod Brøndby: Af Christian Jessen En opringning fra et nødstedt hold i Brøndby klokken syv en gudsforladt mandag aften viste sig at være for stor en fristelse, trods en meget travl hverdag. Efter hurtig betænkning konstaterede jeg, at min bedre halvdel måtte klare at afslutte dagen med børnene (8 og 10 år). Maden var serveret af undertegnede, jeg ryddede op, og forberedte dagen efter, samt sprang aftenmaden over. Vi har jo talt om, at børnene nu er blevet så store, at der igen må være noget plads til hobbies og venner. Og med en stor stærk, ældre bil holdende i indkørslen i Vanløse var det overkommeligt at trille derud i det forfærdelige vejr med regnvåd sne på vejen. Efter panik med faktisk at finde spillestedet inden tæppefald kom spillet i gang. Sammen med Johan Ibsen har jeg læst skakbøger i årevis for at få mere greb om, hvad der egentlig kan foregå på et skakbræt, når brikkerne ikke går i slagsmål. Noget vi har lært af den amerikanske forfatter Andy Soltis kan ikke anbefales nok er, at en praktisk tilgang er at kigge til siden og ikke frem. Samt regne to-et-halvt træks- 22

23 varianter, i stedet for at blive slugt af lange varianter, som modstanderen alligevel afviger fra. Og endelig ikke søge trygheden i forcerede varianter, men hele tiden søge at bygge op og tro på, at noget viser sig når brikkerne står godt. (Det ved vi egentlig alle sammen, men jeg har lagt mærke til, at alle vi på 1500-niveau har en tendens til ikke at få aktiveret tårnene i midtspillet. Og så er der sjovt nok ikke noget, der viser sig). Opskriften fungerede glimrende mandag aften i et trangt lokale i Brøndby. Modstanderen, en tæt bygget ældre herre, virkede som en skubber, men åbnede med Aljechins forsvar. På det her niveau, jævne klubspillere, gælder det i mine øjne om hurtigt at afvige fra den teori, de håber på og har spillet i en menneskealder. Så ikke noget med straks at skubbe e-bonden frem og slå sig til blods, men et tålmodigt greb om centrum og udvikle i hastigt tempo, samt måske tårnene i d- og e-linjen. Det er, som nogle siger, en tried-and-tested opskrift, som virker. Han var faktisk en skubber, tilsyneladende også handicappet af meget korte arme: Stillede sig op med (Sf6), d6, e6, Le7, 0-0, a6. Ingen brikker ud over tredje linje for sort. Det ser tilforladeligt ud, men læg mærke til, at nøglebrikken i forsvar af kort rokade, Sf6, ser lidt udsat ud, når den hvide løber ikke kan være med til at kontrollere g4. Min opstilling var fleksibel, mulighed for både kort og lang rokade, med løberen på g1 holdt tilbage; e4, d4, Sc3, Le3, Le2, Dd2. Ergo: Alligevel er slagsmål med modsatte rokader, inspireret af siciliansk, g4. Det gik forrygende. Modstanderen blev, vil jeg mene sådan rimeligt objektivt, spillet fra hus og hjem, med de nævnte 2½ træks, uforcerede trækfølger, og så allerede efter 14 træk rimeligt grøn ud i hovedet. For hvid åben g-linje, en forpostspringer på e6 uden hvide løbere på brættet, som også trykkede på matfeltet g7. (Det er, forstår jeg på skakforfatteren Soltis, i den situation man ikke skal vise en total mangel på skakkultur ved at gå på jagt efter kvalitetsgevinster med bytning af et hvidt 23

24 tårn). Også skinofring af løberen på h4 osv osv. Mens han opgav pres mod e4 i den lange diagonal, spildte tid, aldrig kunne få/nåede at få aktiveret Ta8 og springer g8, som var helt blokeret fra at komme ud; spærret af en forsvar-af-g7-dronning på d7. Med en lokal overvægt af materiale, pres på g7, burde opskriften altså være at vinde i angreb. Altså ofring af løber på h6 inden sort får udviklet og konsolideret, og to bønder mod en officer. Det BLEV til en gevinst med matsætning i 25 træk. Men en stor fed gedebuk i slutfasen burde være straffet af den nu møre modstander, som havde tænkt forsvarstræk i tre kvarter og kæmpet med en klam stilling. Jeg får spillet Tg1-Tg8 og gør klar til dobling af tårne, fordi jeg har set, at forsvarstrækket Lg7 truer dronning h6 giver mat på baglinjen, med en skak Tg8 til Kh8. Altså afslutning med dronningeoffer. Så langt så godt: Ubetinget mit bedste parti i klubben nogensinde, mente jeg stolt. Der er nogle ulemper ved aldrig at spille turnerings partier. Man er rusten i forhold til intensiteten og oplevelsen; det kan ikke trænes derhjemme ved lyn og hurtig skak på nettet. Inden jeg spiller Th1-g1, som jeg betragter som totalt afgørende, har jeg rejst mig fra brættet, gået rundt, hentet kaffe og beredt mig på ikke at sjuske. Men alligevel. Det er først i efteranalysen, efter at Ole Gjelstrup har fornøjet sig over aftenens første (og eneste) gevinst, og jeg folder mig ud i den helt store stil med mine strategiske overvejelser og mange betragtninger, at Søren finder ud af, at når sort faktisk slår dronningen på h6, trods min lækre mat i baglinjen, så er der en afgørende skak til min konge på c1 Pinligt og godt han ikke spillede det, for ærgrelsen havde været fuldstændig ubærlig, det havde været på sparke til stole og ikke sove før 3.30 om nattenniveau. Kunne hvid også have vundet ved at flytte sin dronning, trods en lille materiel undervægt? Uden at have kørt partiet gen- 24

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen Gafler Kvindetræning 25/11-2015 ved Rasmus Jørgensen Gafler er et af de vigtigste taktiske værktøjer, og selvom de opstår hyppigt, bliver de tit overset, også på højeste niveau. Der er forskellige definitioner

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

www.divisionsskak.dk

www.divisionsskak.dk Dansk Skak Union Divisionsturneringsleder Per Rasmussen Stavsdalvej 37, Østerlars 3760 Gudhjem 5649 5113 divisionsturnering@skak.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Østerlars 15 juli 2011 Til deltagerne i 50.

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Klassiske mesterpartier

Klassiske mesterpartier Klassiske mesterpartier 1 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Philidor. 9 Kapitel 2:

Læs mere

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 4 december 2013 Årg. 48. Foto: Søren S. Nielsen

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 4 december 2013 Årg. 48. Foto: Søren S. Nielsen TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 4 december 2013 Årg. 48 Foto: Søren S. Nielsen Julefrokost i K41 ingen gik hverken sulten eller tørstig hjem! TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28.

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28. 28. ÅRGANG 5 KLUBBLAD 99 OKTOBER 2002 3 4 7 10 11 12 Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben VIBY SKAKKLUB - NR. 99

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kampreferater - 2007 1. Senior

Kampreferater - 2007 1. Senior Kampreferater - 2007 1. Senior Ude mod AC Frederiksberg (4-0)... 2 Ude mod Bosna (2-3)... 2 Hjemme mod Gentofte (2-2)... 3 Ude mod Gentofte (2-2)... 3 Hjemme mod Volvox (4-0)... 4 Ude mod Firkanten (1-3)...

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET SAG NR. 182 31. marts 2008 KENDELSE: Påstande: Sagens omstændigheder: Under denne sag har Øbro ved holdleder Carsten Lodahl nedlagt påstand om, at partiet Søren Bech Hansen,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

German Junior Open 2010

German Junior Open 2010 German Junior Open 2010 Day 1 Danmark var repræsenteret af Thomas, Lasse og Marcus fra henholdsvis Kolding, Kolding og Sport92 i U15 rækken ved dette års German Junior Open. Lasse og Marcus skulle spille

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016.

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Dag 1 Så kom de Danske Masters løftere godt fra start, da første mand på podiet tirsdag eftermiddag, Steen Wissing vandt sølv i totalen i masters 4 med 4 mand

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys Finalestævne VM-kampe 2015 HI Kvissel 2 1 Old Boys Så blev VM afgjort, det skete med 2-1 sejer til Hjørring IF over Kvissel, Finalen blev spillet på Fodboldvej i Frederikshavn, Lørdag den 24/10 Finalen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden Nummer 38- December 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 13 Side 14 Vigtige adresser Lidt fra formanden FU-møde Debat om holdturneringen Holdturneringen

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2013

Chess House Nyhedsbrev Juni 2013 Chess House Nyhedsbrev Juni 2013 Kontingent Nu håber vi alle er kommet godt i gang med 2013, og gad vide om du har husket Chess House kontingentet. Som tidligere beskrevet har økonomien været presset i

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

TAKTIK. Niels Nørskov Laursen. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2014 Årg. 49

TAKTIK. Niels Nørskov Laursen. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2014 Årg. 49 TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2014 Årg. 49 Niels Nørskov Laursen Taktik Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej 11 2500 Valby www.k41.dk Redaktion Rasmus Jørgensen rasmusnicolai@gmail.com

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere