Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen."

Transkript

1 Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas og tilvælg Vis standard- og og/eller Vis altid, vælg knappen Luk; du har nu to værktøjslinjer under hinanden. Vælg igen Funktioner, Indstillinger for Autokorrektur og indstil som nedenfor: I samme dialogboks fanebladet Autoformat; fravælg Automatiske opstillinger med punkttegn. MS Word 2003 Lange dokumenter Oprettelse af flersidet dokument i A4-format om huden og dens pleje med anvendelse af en række funktioner i MS Word 2003; funktioner med særlig relevans for lange dokumenter dvs. der arbejdes med funktioner som typografi, indholdsfortegnelse, sidehoved, krydshenvisninger, stikordsregister. Åbn filen hud.doc. (Du finder som vanligt filerne på Typografiopsætning Redigering af formatet Normal. Navn: HudNormal Formatering: Garamond, størrelse 11. Sæt linjeafsten til præcis på 14. pkt. Tilvælg Linje- og sideskift. Beskyt mod horeunger Redigering af typografien Overskrift 1 (niveau 1) Navn: HudOverskrift Typografi baseret på ingen typografi Formatering: CopperPlate Gothic Light, 16, ikke fed Beskyt mod høreunger fravælges Hold sammen med næste Punktopstilling med tal (tilpas justering 0 cm tabulatormellemrum 0,7 indrykning 0,7 cm). Redigering af typografien Overskrift 2 (niveau 2) Navn: HudRubrik Typografi baseret på ingen typografi Formatering: Copperplate Gothic Light, 12, ej fed og kursiv 1

2 Tilvælg Kapitæler Fravælg beskyt mod horeunger afstand før: 6, afstand efter: 0. Redigering af typografien sidehoved Navn: HudSidehoved Typografi baseret på ingen typografi Formatering: Garamond, 10 Tabulatorer: Nulstil alle, position 16, justering Højre Kig på vejledende løsning nr. 1 og formater hoved- og rubrikoverskrifter (= niveau 1 og 2) med de relevante typografier - gem filen. Indsættelse af tvungne sideskift mhp. at opdele filen i tre kapitler Anbring markøren lige oven over ordet Hudpleje ca. linje 15 og tryk Ctrl+Enter og indsæt et sideskift. Find ordet Hudplejeprodukter formateret med HudOverskrift og indsæt et tvunget sideskift foran ordet. Kontroller resultatet i Vis udskrift du skulle nu have 7 sider, Indholdsfortegnelse: dannelse af Indholdsfortegnelse Tryk Ctrl+Home for at gå til filens absolutte begyndelse. Indsæt et tvungent sideskift for at oprette en blank side til indholdsfortegnelsen og endnu et til en tom side ( smudsside ). Kontroller i Vis udskrift eller nederst i Statuslinjen, at du nu har 9 sider. Tryk igen Ctrl+Home for at anbringe markøren på side 1; det er også en god ide at trykke en tre gange på Enter for at få lidt manøvreringsplads samt vælge knappen Vis/skjul koder i Standardværktøjslinjen. BLIV stående på side 1 og indsæt en indholdsfortegnelse. Vælg 2 i feltet ud for Vis niveauer og fravælg Brug hyperlinks i stedet for sidetal. Rediger Indholdsfortegnelse niveau 1: Baseret på (ingen typografi) Afsnit: Afstand Før og Efter: 6 pkt. Linjeafstand: Enkelt, Tabulatorer: Position: 0,7 cm, knappen Sæt, Position: 16 cm, Justering: Højre, Fyldtegn: 2, Sæt OK fravælg Opdater automatisk. 2

3 Rediger Indholdsfortegnelse niveau 2: Baseret på (ingen typografi) Afsnit: Indrykning: Venstre: 0,9 cm, Afstand Før og Efter: 6 pkt. Linjeafstand: Enkelt, knappen Tabulatorer: Position: 16 cm, Justering: Højre, Fyldtegn: 2, Sæt fravælg Opdater automatisk Overskrift over indholdsfortegnelse: Anbring markøren allerøverst i filen, vælg typografien Normal; HudNormal hvis den ikke allerede er aktiv - sæt et højrestillet tabulatorstop på position 16 cm indtast ordet: Indholdsfortegnelse, tryk TAB, indtast ordet: side og sæt en nederste streg/kant under begge ord vha. knappen på værktøjslinjen Formatering Sidehoved speciel første side samt lige og ulige sider Se først på alle siderne i den vejledende løsning nr. 2; der er et sidehoved til de indledende linjer, et til afsnittet om hudpleje, samt et tredje til afsnittet om hudplejeprodukter. For at kunne lave sådanne forskellige sidehoveder, skal du først indsætte et par Sektionsskift. Vis koder. Anbring markøren lige foran Sideskift-koden på side 2 og tryk Enter en tre gange; vælg menupunktet Indsæt, Sideskift m. m., radioknappen Fortløbende under Sektionsskift slutresultat i koder se nedenfor. Indsæt også Fortløbende sektionsskift på side 3 foran sideskiftet til andet afsnit om hudpleje og på side 6 foran sideskiftet til tredje afsnit om hudplejeprodukter. Gå til filens begyndelse (Ctrl+Home), vælg Vis, Sidehoved og sidefod og fra den fremkomne værktøjslinje knappen Sideopsætning. Tilvælg Speciel første side og Forskellig lige og ulige på fanebladet Layout. Bemærk angivelsen Første sidehoved Sektion 1; men eftersom du ikke vil have sidehoved på Indholdsfortegnelsen, vælger du knappen Vis næste. 3

4 Bemærk angivelsen Lige sidehoved Sektion 1; men da du heller ikke vil have sidehoved på smudssiden, vælger du igen knappen Vis næste Bemærk nu ordene Ulige sidehoved Sektion 2 og ordene Samme som forrige; MEN eftersom du her vil have tekst, sidetal og ramme, vælger du knappen Sammenkæd med forrige for at afbryde forbindelsen til Sektion 1. Du fortsætter med at trykke vis næste, skrive den relevante tekst i den rigtige og indsætte sidetal i den rigtige side. Husk at vælge knappen sammenkæd med forrige for at afbryde forbindelsen. Tjek den vejledende løsning løbende! Fjern linjenumre. Krydshenvisninger fra den ene tekstside til den anden: De ord, du vil henvise til, skal først oprettes som Bogmærker. Du skal lave bogmærker af ordene ph5 på side 9, talg på side 4 og pigmentforandringer på side 4 og derefter henvise til dem et par gange i den samlede tekst; du formaterer bogmærkerne med fed, så de er lettere at finde. Gå derfor først til filens begyndelse og brug Rediger, Søg (Ctrl+b) til at finde ordet pigmentforandringer på side 4, vælg Fed skrift, når ordet er fundet indsættes et bogmærke. Indtast ordet pigmentforandringer i feltet under ordet Bogmærkenavn knappen Tilføj. Klik i filen/dokumentet og opret Bogmærke ved første forekomst af ordet talg (på side 4) og dernæst ved sidste forekomst af ordet ph5 (på side 9). Så til krydshenvisningerne se evt. vejledende løsning nr. 2 Find ordet talg (start forfra i dokumentet) spring over første forekomst af ordet (= bogmærket), gå til næste forekomst og anbring en krydshenvisning. Bemærk den indsatte feltkode med sidetallet 4 og afslut din indtastning med en højre parentes. Du skal kun indsætte en krydshenvisning en gang på samme side, derfor finder du næste forekomst af ordet talg på side 5 og derefter på side 8 eller 9 og gentager ovenstående proces. Opret krydshenvisninger i parentes til de to andre bogmærker; tryk Ctrl+Home, før du tager fat på et nyt ord du kan se selve koden for krydshenvisningen ved at trykke Alt+F9 deaktiver kodevisningen ved at trykke Alt+F9 igen. 4

5 Inden du gør dokumentet helt færdigt med et stikordsregister og ajourføring af indholdsfortegnelsen, bedes du lave orddeling. Stikordsregister - se vejledende løsning nr. 2 Du opretter en ny fil/et nyt dokument med en tabel (to kolonner) og nedenstående indhold. Kontroller omhyggeligt, at du ikke har slåfejl; der skal stå nøjagtigt det samme i højre og venstre kolonne. akne akne Antioxidanter antioxidanter elasticitet elasticitet emulgator emulgator fedtet fedtet forfrysninger forfrysninger frugtsyre frugtsyre hornlag hornlag Irritation irritation luftfugtighed luftfugtighed læderhud læderhud normal normal overhud overhud ph5 ph5 pigmentforandringer pigmentforandringer rynker rynker rødme rødme sart sart soleksem soleksem talg talg tensider tensider tør tør underhud underhud UV-filter UV-filter vegetabilsk olie vegetabilsk olie Når du har indtastet og gemt konkordansfilen, skifter du til hud-filen, går til dens slutning (Ctrl+End), laver et tvungent sideskift og trykker tre gange på Enter; Indsæt dernæst et indeks prøv at ændre formatet til klasissk. Højrejuster sidetal og tilvælg tabulatorfyldtegn; kontrollerer også, at du har 2 spalter 5

6 Vælg knappen Marker automatisk, find og åbn konkordansfilen. Måske/måske ikke giver Word en fejlmeddelelse, og der sker tilsyneladende ikke noget, men prøv at gå en side op og bemærk nogle nye koder fx ved ordet tensider. Tryk så igen Ctrl+End, vælg Indsæt, Reference, Indeks m.m., kontroller din opsætning til Klassisk og højrejuster. Indtast overskrift: Stikordsregister, formater med typografi: Overskrift1; HudOverskrift tilret sidehoved; husk fortløbende Sektionsskift. Rediger typografien Indeks 1 til Garamond, 11. Hæv 2-tallet ved udtrykket: 1,5-2 m2 hos. og ved 37oC hæver du ligeledes det lille o. Opdater indholdsfortegnelsen, så siden med stikordsregisteret kommer med Kontroller, at henvisningen til stikordsregisteret nu er med og kontroller desuden, at overskrifterne henviser til de korrekte sider. Gem som pdf. Dispositionsvisning Dispositionsvisning er en sjældent anvendt visning. Den anvendes bedst til at flytte om på afsnit i store dokumenter, så det skal du nu prøve: Vis disposition. Vis alle niveauer. Vælg Vis niveau 2; marker overskrifterne: Ansigtet, Rensning af ansigtet, Pleje af ansigtet og klik på knappen Flyt afsnit op tre gange, så de tre afsnitsoverskrifter står som nr. 2, 3 og 4 efter afsnitsoverskriften Valg af sæber og hudplejeprodukter. Vælg evt. Vis alle niveauer og kig på den underlige visning; men vælg under alle omstændigheder Vis, Udskriftslayout eller knappen Visning af udskriftslayout Opdater indholdsfortegnelsen og stik-ordsregisteret. Find ordet: ubeskyttet i første linje i Ansigtsafsnittet og indsæt kommentaren Det lykkedes for mig at flytte de tre afsnit, og jeg har også opdateret indholdsfortegnelsen og stikordsregisteret. Korrekturlinjen er meget nyttig, hvis I arbejder flere sammen om/på den samme fil. 6

7 De sidste lækrificeringer Gå til side 5 og flyt overskriften Råd til vinterhud ned på side 6, hvis den er skilt fra efterfølgende tekster; formater den med fed Gentag ved Råd til sommerhud og på side 7 ved Hudplejeprodukter kan også indeholde: samt på side 8 og 9 ved lignende tekst Gem filen under et andet navn i pdf- eller rtf-format. 7

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere