MidtugeOpdatering Uge Foderkorn stiger på mellemlang sigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt"

Transkript

1 Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret har drillet i både USA og Ukraine og det er med til at forklare de stigende kornpriser. Husk at tilmelde dig SMS-service, så du får vores anbefalinger med det samme. Læs mere om korn på siderne 8-9. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Mange offentligt ansatte i USA er sendt hjem, for statsbudgettet er ikke forhandlet på plads. Desuden står de amerikanske politikere overfor en udfordring med at få gældsloftet forhøjet inden den 17. oktober. Detailsalget i EU overrasker positivt. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Italiensk statsbankerot? Det ser desværre ud til at være en realistisk udgang på de store udfordringer, Italien står med. Pt. er der dog optimisme at spore i både de ledende økonomiske indikatorer og PMI-tallene. Læs mere i konjunkturanalysen på siderne 3-4. Vi ser ikke noget problem i at vælge tre-årige papirer i stedet for F1, hvis det kan give en omkostningslettelse. Læs mere om overvejelserne op til refinansieringen på side 4. Dollaren er brudt under den vigtige støtte i 5,505 kr., og dermed ud af det interval, valutaen har befundet sig i gennem længere tid. Vi har derfor solgt USD. Dollaren falder stille og roligt, men der er ikke tale om, at der er fart i nedtrenden. Næsten samme historie kan man fortælle om GBP, hér er der blot sket et brud i stigende retning og pundet har retning mod 10 kr. Læs om valuta på side 5. Futuremarkedet indikerer et fald i svinenoteringen frem mod nytår, men der er god bund i markedet, så faldet forventes at være begrænset. Læs om svinenoteringen på side 6. Hvad gør man, når man bliver tilbudt sojaskrå til levering efter høst 2014 og til priser langt under 300 kr.? Læs om sojaskrå på side 7. Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Foderhvede - køber Foderhvede sælger Sojaskrå 0-20 % Køber til variabel pris med maks. rabat Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) 135 kr. Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr. Købte positioner Aug feb. 2014: kr. Mar. jun. 2014: kr. lange renteswaps :Købssignal :Køb korn og færdigfoder til minimum høst Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,50, stop i 5,61 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Forhandlingerne om USA s budget for 2014 og gældsloftet vil fortsat være i fokus Skrøbelig vækst i Europa Budget og gældsloft i USA Forhandlingerne om USA s budget for 2014 vil være i fokus den kommende uge, hvor nedlukningen af dele af den offentlige sektor fortsætter, og vi nærmer os 17. oktober, som er fristen for at forhøje gældsloftet. Hovedproblemet er stadig at finde et kompromis mellem Republikanerne, som ønsker indrømmelser i sundhedsreformen, og Demokraterne, som ikke vil gå med til ændringer i Obamacare. Lovgiverne undersøger om det politiske dødvande omkring budgettet for det kommende finansår kan blive løst ved at udarbejde en bredere politisk løsning, der indeholder en forhøjelse af gældsloftet. Med den fortsatte nedlukning af dele af den offentlige sektor i USA og ingen tegn på en nært forestående løsning, vil flere af den kommende uges nøgletal formentlig blive udskudt indtil Kongressen er nået til enighed om en budgetaftale. Under normale omstændigheder vil et af de vigtigste tal være detailsalget fredag. Markedet venter et temmelig svagt samlet tal, da et stort fald i bilsalget i september tyder på et lavt bilsalg, hvilket trækker det samlede detailsalg ned til 0,0 %. Federal Reserve En anden vigtig begivenhed, som ikke er påvirket af nedlukningen, er offentliggørelsen af referatet fra mødet i Federal Reserve i september, hvor den amerikanske centralbank uventet valgte at udskyde neddroslingen af obligationsopkøbene. Referatet ventes at kaste nyt lys over overvejelserne om neddroslingen og måske at give nogle indikationer på, hvornår den kan ventes at begynde. Nøgletallene fra USA tegner fortsat et blandet billede bestående af stærke fremadrettede indikatorer, men knapt så stærke hårde data for privatforbrug og investeringer. I den forgangne uge pegede ISM-tallene for såvel fremstillingsindustrien som servicesektoren på højere vækst. En lignende tendens kunne læses ud af tallene for nye arbejdsløse, hvor det glidende gennemsnit set over fire uger denne uge faldt til , hvilket er det laveste niveau siden Euroområdet I modsætning til USA er de hårde data i Europa mere på niveau med indikatorerne. I den forgangne uge viste detailsalget for august sig som den store positive overraskelse med en stigning på 0,7 % m/m. Der er en pæn stigning i forbruget og den primære årsag er formentlig, at forbruget har ligget underdrejet som følge af den store usikkerhed forbundet med eurokrisen sidste år. Efter at have været i bund vender efterspørgslen nu i 2. halvår. I euroområdet udsendes industriproduktionstallene for august for en række lande. Markedet venter generelt en bedring. Tallene for Tysklands industriproduktion og industriordrer vil blive nærstuderet for tegn på, om de svage tal i juli kun var af midlertidig karakter. Storbritannien Den vigtigste begivenhed i Storbritannien er mødet i Bank of England. Markedet venter, at pengepolitikken holdes uændret (renten på 0,50 % og aktivopkøbsfaciliteten på 375 mia. pund). Da nøgletallene stadig peger mod stigende økonomisk vækst, og der stadig er et pænt stykke til målet for ledigheden, vil uændret pengepolitik formentlig være dagsordenen mange måneder frem. Asien I Kina er der meget lidt på nøgletalsfronten. Det er muligt, at pengemængde- og kreditvæksten for september udsendes i næste uge, men der er ikke sat en endelig dato på offentliggørelsen. Kreditgivningen steg i august, hvor især udlån uden for banksektoren viste fornyet styrke efter et kraftigt fald i de foregående måneder. Det tyder på, at risikoen for en alvorlig kreditklemme og en hård landing er aftaget, i hvert fald på kort sigt. I Japan har vi også en forholdsvis tyndt besat kalender i næste uge med kun mindre vigtige nøgletal. Maskinordrerne ventes at vise fortsat fremgang, hvilket tyder på, at virksomhedernes investeringer nu også er blevet en vigtig drivkraft for væksten i Japan. Nervøsitet i USA Efterhånden som vi nærmer os tidsfristen for at forhøje gældsloftet den 17. oktober, vil nervøsiteten formentlig tage til. Markedet forventer, at der vil blive indgået en aftale, så USA undgår en betalingsstandsning, men den vil formentlig først blive strikket sammen i absolut sidste øjeblik, som det var tilfældet, da gældsloftet blev forhøjet i 2011, og da man i slutningen af 2012 lige akkurat undgik den finanspolitiske afgrund. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Cirkus Berlusconi Konklusionen er, at Italien har voldsomme udfordringer på statsbudgettet samt betalingsbalancen, og en meget høj arbejdsløshed, specielt ungdomsarbejdsløsheden. I horisonten lurer en statsbankerot. På den korte bane vil Italien måske opleve en svag positiv vækst i slutningen af i år og i starten af Italien Finansmarkedet har rettet fokus mod det politiske cirkus i Italien. Italien er Europas tredjestørste økonomi, men med den næsthøjeste statsgæld, kun overgået af Grækenland. Den Italienske statsgæld udgør 130,3 % af BNP pr. 1. kvartal Ydermere har Italien kørt med underskud på betalingsbalancen siden 2000, dog var underskuddet på beskedne -0,7 % i Første kvartal 2013 viser dog fortsat betalingsbalanceunderskud på -1,6 %. Det er uhensigtsmæssigt med politisk uro, for Italien har et meget stort behov for grundlæggende strukturreformer, der vil kunne øge økonomiens muligheder for at vokse i fremtiden. Det er samtidig nødvendigt at få vendt underskuddet på statsbudgettet til et overskud, for ellers truer en statsbankerot i horisonten, hvilket vil være en katastrofe for Europa, specielt Tyskland, som sidder med en god mængde af de italienske statsobligationer. Konjunkturer mv. Italien I sidste uge så vi på Frankrig, og det første chart er bygget op på samme måde. Øverst de ledende indikatorer, som ligger under ligevægt, hvilket betyder negativ eller svag vækst. Det er dog positivt, at de ledende indikatorer stiger, og den tendens underbygges af PMI tallet, som ligger over værdien 50 (blå kurve nederst). Men det er et krav, at de ledende indikatorer får sig hævet over ligevægt, således Italien kan komme til at opleve positiv vækst. En af de største udfordringer for Italien er den meget høje arbejdsløshed, som ligger på over 12 % og ungdomsarbejdsløsheden er over 40 %. Det trækker hårdt på statskassen og derfor er det altafgørende for landet, at komme tilbage til en bedre økonomi med vækst, som kan forbedre beskæftigelsen. Nederst i grafen ses aktieindekset i Italien med 12 måneders snit, hvor det tydeligt ses, hvor svært aktieindekset har haft det med at løfte sig. Selvom der er teknisk optrend (aktieindekset ligger over 12 måneders snit) ligger indekset under 50 % af topniveauet i 2000 og 2007.

4 Vækst Den næste planche viser selve væksten i Italien med 5 og 9 kvartalers snit. Væksten dykkede voldsomt under krisen i år Men siden 3. kvartal 2011 har væksten til og med i dag igen været negativ i Italien. Teknisk er det dog positivt, trods væksten er negativ, at væksten er kommet over de 2 glidende gennemsnit. Ydermere er den cykliske model, som er vist nederst, begyndt at bevæge sig mod ligevægt, og såfremt den cykliske model kommer over ligevægt, ja så kommer der lidt positiv vækst til Italien. Der er faktisk god sandsynlighed for svag positiv vækst i slutningen af dette år og starten af Væksten skal over 2-3 % for at ændre beskæftigelsessituationen, hvilket ikke pt. er muligt. Derfor er der fortsat stor risiko for, at gældskrisen i Italien kan bluse op. Renteanalyse Refinansiering Refinansiering Der kommer et pres på F1 omkostningsmæssigt, for at få folk ud af F1 og over i et 3 årigt papir. Det er dog ikke alle realkreditinstitutter, der hæver gebyrskruen, og så beholdes F1 bare og refinansieringen kører, som den altid har gjort. Men hvis F1 lånet skal ændres, vil vi bede læseren kigge på sidste uges anbefaling, og ring gerne til jeres konsulent på det lokale rådgivningscenter for at få uafhængig hjælp. Konsekvens treårigt papir Risikoen på F1 kommer fra f.eks. ratingbureauerne, som anser risikoen i et 3 årigt papir for at være mindre end et 1 årigt papir. Vi kan fortsat beholde den meget lave rente ved f.eks. at vælge Euribor3 (treårigt papir med 3 måneders påtrykt rente) eller det nye Citabaserede lån (treårigt papir med påtrykt 6 måneders rente). Det treårige papir løber ud til kurs 100 om 3 år i forbindelse med refinansiering. Et treårigt papir kan selvfølgelig flytte sig lidt mere kursmæssigt inden obligationen igen skal refinansieres end det velkendte F1-lån. Men det bør trods alt være marginalt. Vi kan trygt tage et treårigt papir med en påtrykt 3 eller 6 måneders rente. Skal vi lige pludselig konvertere til fast rente, så er det uden problemer, men dog eventuelt forbundet med en lille kursgevinst eller et kurstab. Det er til at leve med. Vi anbefaler korte, variable lån med maks. 3 års løbetid. Renten teknisk Der er nu kommet et endeligt bevis på, at bunden i realkreditkurserne er af fast karakter. F.eks. har 3,5 % 2044 brudt over modstanden i kurs 98,05 og 50 dages snit, og derved er den midlertidige nedtrend slut. Det peger nu videre opad mod kurs 99,60 og dernæst kurs 100,70 for 3,5 % Af Jens Schjerning

5 USD USD bryder nedad - vi sælger Kvindelig centralbankchef Det ser ud til, at præsident Barack Obama indstiller Janet Yellen som ny centralbankchef efter Ben Bernanke. Janet Yellen er stor fortaler for, at lade seddelpressen køre og derved rykker en tilbagetrækning af obligationsopkøbene endnu længere ud. USD teknisk USD ligger stort set uændret i disse dage, hvor der mangler en afklaring på statsbudgettet i USA. Vi har solgt USD på brud under 5,505 kr. Dollar er derved brudt nedenud af det sidelæns interval. Det bør nu pege mod 5,46 kr. og senere 5,38-5,40 kr. Sidstnævnte niveau er af afgørende betydning, hvor et brud under vil udløse et teknisk topmønster og nedtrenden får mulighed for at accelerere. Et brud over 5,585 kr., vil neutralisere nedsiden. GBP GBP - holder sig over 200 dages snit Teknisk set Det britiske pund bevæger sig modsat dollar. GBP er brudt ud af det sidelæns interval, og hér er bruddet sket i opadgående retning. Desuden er GBP brudt over 200 dages snit og derved er en langsigtet optrend en realitet. Pundet er gået ind i en vigtig fase, for det er nu, at GBP skal skabe afstand til 200 dages snit, således der ikke hersker tvivl om trenden. Det er vigtigt, at GBP søger mod modstanden i 9,00 kr. og 9,20 kr. Det må ikke ske, at pundet igen søger under 50 og 200 dages snit (8,75-7,78 kr.), for så betyder det, at optrenden ikke kan holde fast. Det vil være en ærgerlig situation. Af Jens Schjerning

6 Slagtesvin En uge mere på 11,90 kr./kg Danish Crown holder noteringen på 11,90 kr./kg Danish Crown meddeler, at prispresset fortsætter på flere varegrupper her i Europa, mens afsætningen uden for Europa foregår stabilt. Den tyske fællesnotering befinder sig stadig på 1,75 euro pr. kg, svarende til niveauet 13,03 kr. pr. kg og også på terminsmarkedet ser vi en stabilisering for en periode. Vi har i graferne skiftet til oktoberterminen, der bevæger sig i lejet 1,73 euro pr. kg. Novemberterminen ligger i 1,70 og december i 1,66 euro pr. kg, hvilket svarer til henholdsvis 12,67 og 12,37 kr. pr. kg. Som vi har argumenteret for tidligere, bør der være en god støtte til prisen lige under de 12 kr./kg, når vi når frem mod januar. I USA ser vi markedet tage en pause med konsolidering efter den seneste "Hogs and Pigs Report" fra det amerikanske landbrugsministerium. Rapporten viser en fremgang i bestanden på ca. 0,3-0,4 %. Markedet ser med interesse på, hvordan spredningen af PEDV-virussen arter sig. Ifølge brancheforeninger i USA er der tiltagende styrke i spredningen af virussen. Der er de seneste uger set et øget antal besætninger, der smittes med PEDV-virussen. Hidtil har virussen øjensynligt ikke haft nogen væsentlig betydende effekt på produktionen, men en eventuel yderligere spredning kan gå ud over svinebestanden og slagtningerne den kommende tid. PEDV er en virus, der giver diarre med høj dødelighed især lige før fravænning. Sygdommen giver ikke handelstekniske begrænsninger. Af Troels Schmidt

7 Sojaskrå Svækkelse af prisen på sojaskrå Nyheder fra sojamarkedet Der var generelt faldende priser på sojaskrå og bønner i går. Sojabønnerne faldt med mellem 0,66 og 0,71 % og priserne på sojaskrå faldt med mellem 1,38 og 1,54 %. Høstvejret i USA er forbedret væsentligt og det betyder, at høsten nu skrider frem i flere stater igen. Vi så et kraftigt snevejr i staterne South Dakota og Wyoming i weekenden med nedbør på op til 46 cm sne, men indtil videre ser det ikke ud til at brede sig, og sneen smelter nu igen. Det tidlige snevejr bekymrer klart markedet, idet en tidlig vinter vil ramme utrolig hårdt i år, da høsten er forsinket som følge af den ekstremt sene såning i foråret. Vi ser et par danske firmaer friste med at man kan købe sojaskrå til 220 kr. pr. 100 kg, vel at mærke uden præmier, fragt, forsikring m.m. Argumentet for at købe uden præmier er, at de er høje nu (ca. 70 kr.) og at de sikkert vil faldet tilbage til normalt niveau omkring kr. Vi anbefaler, at hvis man køber sojaskrå, så køber man med alt inklusiv, således at man kender prisen i egen silo. Vi har ikke kunnet se, at de, som køber soja og præmier hver for sig, tjener flere penge over tid. For firmaerne er der gode argumenter for at sælge på denne måde, da det binder køberne til firmaet. Vi ser også, at der for tiden tilbydes sojaskrå på de sene måneder i 2014 og frem i Vi anbefaler ikke at man køber så langt frem, da vi ikke har signaler, som bekræfter, at det er en god ide. Teknisk set (ny høst) Selvom potentialet på sojaskrå teknisk set ligger i stigende retning, har vi set de første svækkelser af prisen. Med bruddet ned gennem 419,50- niveauet har prisen åbnet op for yderligere prisfald med næste mål i 397,00-niveauet. 50 dages glidende gennemsnit ligger i ca. 405, og dette niveau er afgørende for retningen på trenden på mellemlang sigt. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering i oktober, er prisen kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november på , december , og januar kr. For februar til april er prisen kr. og fra maj til juli er prisen kr. og endelig fra august til oktober kr. pr. 100 kilo. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Foderhvede lukkede overordnet set uforandret Seneste nyt fra England og Vesteuropa Prisen på hvede lukkede lidt blandet i går. Prisen på de nære terminer steg med op til 0,53 %, hvorimod de terminer, som ligger frem i 2014, faldt med ned til 0,34 %. Det var generelt en stille dag, og især på de sene terminer er interessen for at handle meget svag. Omsætningen har i gennemsnit ligget omkring 10 kontrakter pr. dag på marts-terminen den seneste uge, hvilket er meget lavt. Vi sendte i går, tirsdag, købssignal ud på foderkorn. Vi ved godt, at langt de fleste er dækket med korn, foder og roepiller minimum 12 måneder frem, som vi tidligere har anbefalet, men vi erfarer, at der fortsat er enkelte, som ikke er dækket. Derfor sender vi dette købssignal ud, som dækker køb af 50 % af det nettounderskud (forbrug minus produktion), man har frem til høst Er man køber af færdigfoder til svin eller lavproteinblandinger til køer, skal man sikre, at man minimum har købt 50 % af forbruget frem til høst Er man køber af roepiller, skal man sikre, at man har købt hele forbruget til næste høst, da prisen trods stigninger forsat er billigst i kampagnen. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Der var ikke meget styrke i prisdannelsen på hverken hvede eller majs i går på den amerikanske børs. Priserne faldt tilbage og lukkede lavere. Det mindste prisfald var på hvede, hvor priserne faldt med mellem 0,14 og 0,18 %. Prisen på majs faldt i lidt større grad med mellem 1,57 og 1,67 %. Forklaringen på, at majs faldt kraftigere end hvede, skal findes i den aktuelle høst af majs i Europa, USA og Ukraine. Selvom vejret i både USA og Ukraine har drillet ganske meget med dels regn og senest sne i USA, så ser det ud til, at det især i Ukraine og i landene omkring Sortehavet klarer op nu. FAO nedskriver forventningerne til høsten i 13/14. Det er især med baggrund i de sydamerikanske vejrforhold, hvor Brasilien og Paraguay har oplevet skadelig frost, ligesom det har været tørt i egne af Argentina. Forventningerne til den argentinske hvedeproduktion nedskrives til 9,5 mio. ton, hvor det amerikanske landbrugsministerium venter 12 mio. ton. Det får Brasilien til at importere hvede andre steder fra, herunder USA. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Høstvejret ser ud til at bedres væsentligt i Ukraine, som gennem en periode har været plaget af megen nedbør. Det har betydet en væsentlig forsinkelse både af høsten af majs og solsikke, men også en væsentlig forsinkelse af såningen af vinterafgrøderne. De seneste vejrmeldinger ser væsentligt bedre ud end tidligere og indeholder noget mere tørvejr. Forventningen er, at det nu kan lykkes at få den sidste mængde majs og solsikke høstet, ligesom såningen af vinterafgrøderne kan fortsætte. Teknisk set Bruddet af det nærmeste modstandsniveau kan nu sende prisen yderligere op, og vi ændrer den kortsigtede trend til stigende. En fortsat stigning over niveauet 162,75 vil bekræfte den kortsigtede stigende tendens. Et fald under støtten i 155 vil derimod åbne op for yderligere prisfald. Priserne på fysisk korn Foderstofferne tilbyder følgende priser for korn leveret afdeling: I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale

9 På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priserne for køb af korn i foderstoffen er i niveauet kr. pr. 100 kilo plus 1 kr. pr. måned. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder: 1,79-1,86 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,63-1,73 kr./feso Poltefoder: 1,59-1,65 kr. pr. FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,24-2,41 kr./fesv Smågrise kg: 2,10-2,20 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,84-1,89 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,74-1,79 kr./fesv Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst 2013 Hvede leveret på kontrakt 144 til 147 kr. pr. 100 kilo leveret successivt, betaling som normalt efter levering plus 1 kr. per måned, byg minus 7 kroner. Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. Møllehvede Møllehvede lukkede meget tæt på uforandret, dog en marginal stigning Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Det var en stille dag på børsen i Paris i går. Prisen handlede inden for et snævert område og lukkede meget tæt på uforandret. Priserne steg kun med op til 0,38 %, og på de helt nære terminer lukkede prisen uforandret. Eksporten af korn fra Frankrig forløber i et noget højere tempo end sidste år. Siden høst er der eksporteret 2,6 mio. tons korn mod 1,8 mio. tons samme periode sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 17 %. Teknisk set Prisen bryder nu op over nærmeste modstandsniveau og ændrer nu trenden på kort sigt til stigende. Med bruddet af 194,25 er der nu åbnet op for en stigning til næste modstandsniveau i 200,75-niveauet. I faldende retning ses der støtte i 184,5. Et eventuelt brud under dette niveau kan sende prisen tilbage til test af 181-niveauet.

10 Rapsfrø Markedet savnede kræfter i går Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Det blev til en stille dag for handelen med rapsfrø på børsen i Paris i går. Priserne på de nære terminer lukkede med en mindre stigning på 0,41 %, og prisen på de første terminer ind i 2014 lukkede uændret. Sojaolien på den amerikanske børs steg til gengæld mere markant. Vi så i går, at prisen på sojaolie gik op med mellem 1,31 og 1,33 %. Vi har ellers set en generel svækkelse af prisen på sojaolie og rapsolie gennem en periode. Baggrunden for den generelle svækkelse af de vegetabilske olier er et niveauskifte i faldende retning på malaysisk palmeolie, der faldt fra et niveau mellem og til et niveau mellem og Et sådant niveauskifte giver solid konkurrence til både sojaolien og rapsolien. Fra politisk side arbejdes der med at indføre en importtold på vegetabilske olier til EU, primært fordi man bliver oversvømmet af ekstremt billige olier fra Sydamerika. Derudover arbejder man også med at indføre et loft for, hvor store mængder vegetabilske olier, der må anvendes til biobrændstof. Såfremt man ønsker at sælge rapsfrø til afregning i november 2013, ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo og for november 2014 er prisen kr. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning både på lang og mellemlang sigt, da prisen ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. I går endte prisen akkurat under det glidende gennemsnit. Nedad er der støtte i 357,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets.

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere