MidtugeOpdatering Uge Foderkorn stiger på mellemlang sigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt"

Transkript

1 Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret har drillet i både USA og Ukraine og det er med til at forklare de stigende kornpriser. Husk at tilmelde dig SMS-service, så du får vores anbefalinger med det samme. Læs mere om korn på siderne 8-9. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Mange offentligt ansatte i USA er sendt hjem, for statsbudgettet er ikke forhandlet på plads. Desuden står de amerikanske politikere overfor en udfordring med at få gældsloftet forhøjet inden den 17. oktober. Detailsalget i EU overrasker positivt. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Italiensk statsbankerot? Det ser desværre ud til at være en realistisk udgang på de store udfordringer, Italien står med. Pt. er der dog optimisme at spore i både de ledende økonomiske indikatorer og PMI-tallene. Læs mere i konjunkturanalysen på siderne 3-4. Vi ser ikke noget problem i at vælge tre-årige papirer i stedet for F1, hvis det kan give en omkostningslettelse. Læs mere om overvejelserne op til refinansieringen på side 4. Dollaren er brudt under den vigtige støtte i 5,505 kr., og dermed ud af det interval, valutaen har befundet sig i gennem længere tid. Vi har derfor solgt USD. Dollaren falder stille og roligt, men der er ikke tale om, at der er fart i nedtrenden. Næsten samme historie kan man fortælle om GBP, hér er der blot sket et brud i stigende retning og pundet har retning mod 10 kr. Læs om valuta på side 5. Futuremarkedet indikerer et fald i svinenoteringen frem mod nytår, men der er god bund i markedet, så faldet forventes at være begrænset. Læs om svinenoteringen på side 6. Hvad gør man, når man bliver tilbudt sojaskrå til levering efter høst 2014 og til priser langt under 300 kr.? Læs om sojaskrå på side 7. Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Foderhvede - køber Foderhvede sælger Sojaskrå 0-20 % Køber til variabel pris med maks. rabat Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) 135 kr. Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr. Købte positioner Aug feb. 2014: kr. Mar. jun. 2014: kr. lange renteswaps :Købssignal :Køb korn og færdigfoder til minimum høst Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,50, stop i 5,61 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Forhandlingerne om USA s budget for 2014 og gældsloftet vil fortsat være i fokus Skrøbelig vækst i Europa Budget og gældsloft i USA Forhandlingerne om USA s budget for 2014 vil være i fokus den kommende uge, hvor nedlukningen af dele af den offentlige sektor fortsætter, og vi nærmer os 17. oktober, som er fristen for at forhøje gældsloftet. Hovedproblemet er stadig at finde et kompromis mellem Republikanerne, som ønsker indrømmelser i sundhedsreformen, og Demokraterne, som ikke vil gå med til ændringer i Obamacare. Lovgiverne undersøger om det politiske dødvande omkring budgettet for det kommende finansår kan blive løst ved at udarbejde en bredere politisk løsning, der indeholder en forhøjelse af gældsloftet. Med den fortsatte nedlukning af dele af den offentlige sektor i USA og ingen tegn på en nært forestående løsning, vil flere af den kommende uges nøgletal formentlig blive udskudt indtil Kongressen er nået til enighed om en budgetaftale. Under normale omstændigheder vil et af de vigtigste tal være detailsalget fredag. Markedet venter et temmelig svagt samlet tal, da et stort fald i bilsalget i september tyder på et lavt bilsalg, hvilket trækker det samlede detailsalg ned til 0,0 %. Federal Reserve En anden vigtig begivenhed, som ikke er påvirket af nedlukningen, er offentliggørelsen af referatet fra mødet i Federal Reserve i september, hvor den amerikanske centralbank uventet valgte at udskyde neddroslingen af obligationsopkøbene. Referatet ventes at kaste nyt lys over overvejelserne om neddroslingen og måske at give nogle indikationer på, hvornår den kan ventes at begynde. Nøgletallene fra USA tegner fortsat et blandet billede bestående af stærke fremadrettede indikatorer, men knapt så stærke hårde data for privatforbrug og investeringer. I den forgangne uge pegede ISM-tallene for såvel fremstillingsindustrien som servicesektoren på højere vækst. En lignende tendens kunne læses ud af tallene for nye arbejdsløse, hvor det glidende gennemsnit set over fire uger denne uge faldt til , hvilket er det laveste niveau siden Euroområdet I modsætning til USA er de hårde data i Europa mere på niveau med indikatorerne. I den forgangne uge viste detailsalget for august sig som den store positive overraskelse med en stigning på 0,7 % m/m. Der er en pæn stigning i forbruget og den primære årsag er formentlig, at forbruget har ligget underdrejet som følge af den store usikkerhed forbundet med eurokrisen sidste år. Efter at have været i bund vender efterspørgslen nu i 2. halvår. I euroområdet udsendes industriproduktionstallene for august for en række lande. Markedet venter generelt en bedring. Tallene for Tysklands industriproduktion og industriordrer vil blive nærstuderet for tegn på, om de svage tal i juli kun var af midlertidig karakter. Storbritannien Den vigtigste begivenhed i Storbritannien er mødet i Bank of England. Markedet venter, at pengepolitikken holdes uændret (renten på 0,50 % og aktivopkøbsfaciliteten på 375 mia. pund). Da nøgletallene stadig peger mod stigende økonomisk vækst, og der stadig er et pænt stykke til målet for ledigheden, vil uændret pengepolitik formentlig være dagsordenen mange måneder frem. Asien I Kina er der meget lidt på nøgletalsfronten. Det er muligt, at pengemængde- og kreditvæksten for september udsendes i næste uge, men der er ikke sat en endelig dato på offentliggørelsen. Kreditgivningen steg i august, hvor især udlån uden for banksektoren viste fornyet styrke efter et kraftigt fald i de foregående måneder. Det tyder på, at risikoen for en alvorlig kreditklemme og en hård landing er aftaget, i hvert fald på kort sigt. I Japan har vi også en forholdsvis tyndt besat kalender i næste uge med kun mindre vigtige nøgletal. Maskinordrerne ventes at vise fortsat fremgang, hvilket tyder på, at virksomhedernes investeringer nu også er blevet en vigtig drivkraft for væksten i Japan. Nervøsitet i USA Efterhånden som vi nærmer os tidsfristen for at forhøje gældsloftet den 17. oktober, vil nervøsiteten formentlig tage til. Markedet forventer, at der vil blive indgået en aftale, så USA undgår en betalingsstandsning, men den vil formentlig først blive strikket sammen i absolut sidste øjeblik, som det var tilfældet, da gældsloftet blev forhøjet i 2011, og da man i slutningen af 2012 lige akkurat undgik den finanspolitiske afgrund. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Cirkus Berlusconi Konklusionen er, at Italien har voldsomme udfordringer på statsbudgettet samt betalingsbalancen, og en meget høj arbejdsløshed, specielt ungdomsarbejdsløsheden. I horisonten lurer en statsbankerot. På den korte bane vil Italien måske opleve en svag positiv vækst i slutningen af i år og i starten af Italien Finansmarkedet har rettet fokus mod det politiske cirkus i Italien. Italien er Europas tredjestørste økonomi, men med den næsthøjeste statsgæld, kun overgået af Grækenland. Den Italienske statsgæld udgør 130,3 % af BNP pr. 1. kvartal Ydermere har Italien kørt med underskud på betalingsbalancen siden 2000, dog var underskuddet på beskedne -0,7 % i Første kvartal 2013 viser dog fortsat betalingsbalanceunderskud på -1,6 %. Det er uhensigtsmæssigt med politisk uro, for Italien har et meget stort behov for grundlæggende strukturreformer, der vil kunne øge økonomiens muligheder for at vokse i fremtiden. Det er samtidig nødvendigt at få vendt underskuddet på statsbudgettet til et overskud, for ellers truer en statsbankerot i horisonten, hvilket vil være en katastrofe for Europa, specielt Tyskland, som sidder med en god mængde af de italienske statsobligationer. Konjunkturer mv. Italien I sidste uge så vi på Frankrig, og det første chart er bygget op på samme måde. Øverst de ledende indikatorer, som ligger under ligevægt, hvilket betyder negativ eller svag vækst. Det er dog positivt, at de ledende indikatorer stiger, og den tendens underbygges af PMI tallet, som ligger over værdien 50 (blå kurve nederst). Men det er et krav, at de ledende indikatorer får sig hævet over ligevægt, således Italien kan komme til at opleve positiv vækst. En af de største udfordringer for Italien er den meget høje arbejdsløshed, som ligger på over 12 % og ungdomsarbejdsløsheden er over 40 %. Det trækker hårdt på statskassen og derfor er det altafgørende for landet, at komme tilbage til en bedre økonomi med vækst, som kan forbedre beskæftigelsen. Nederst i grafen ses aktieindekset i Italien med 12 måneders snit, hvor det tydeligt ses, hvor svært aktieindekset har haft det med at løfte sig. Selvom der er teknisk optrend (aktieindekset ligger over 12 måneders snit) ligger indekset under 50 % af topniveauet i 2000 og 2007.

4 Vækst Den næste planche viser selve væksten i Italien med 5 og 9 kvartalers snit. Væksten dykkede voldsomt under krisen i år Men siden 3. kvartal 2011 har væksten til og med i dag igen været negativ i Italien. Teknisk er det dog positivt, trods væksten er negativ, at væksten er kommet over de 2 glidende gennemsnit. Ydermere er den cykliske model, som er vist nederst, begyndt at bevæge sig mod ligevægt, og såfremt den cykliske model kommer over ligevægt, ja så kommer der lidt positiv vækst til Italien. Der er faktisk god sandsynlighed for svag positiv vækst i slutningen af dette år og starten af Væksten skal over 2-3 % for at ændre beskæftigelsessituationen, hvilket ikke pt. er muligt. Derfor er der fortsat stor risiko for, at gældskrisen i Italien kan bluse op. Renteanalyse Refinansiering Refinansiering Der kommer et pres på F1 omkostningsmæssigt, for at få folk ud af F1 og over i et 3 årigt papir. Det er dog ikke alle realkreditinstitutter, der hæver gebyrskruen, og så beholdes F1 bare og refinansieringen kører, som den altid har gjort. Men hvis F1 lånet skal ændres, vil vi bede læseren kigge på sidste uges anbefaling, og ring gerne til jeres konsulent på det lokale rådgivningscenter for at få uafhængig hjælp. Konsekvens treårigt papir Risikoen på F1 kommer fra f.eks. ratingbureauerne, som anser risikoen i et 3 årigt papir for at være mindre end et 1 årigt papir. Vi kan fortsat beholde den meget lave rente ved f.eks. at vælge Euribor3 (treårigt papir med 3 måneders påtrykt rente) eller det nye Citabaserede lån (treårigt papir med påtrykt 6 måneders rente). Det treårige papir løber ud til kurs 100 om 3 år i forbindelse med refinansiering. Et treårigt papir kan selvfølgelig flytte sig lidt mere kursmæssigt inden obligationen igen skal refinansieres end det velkendte F1-lån. Men det bør trods alt være marginalt. Vi kan trygt tage et treårigt papir med en påtrykt 3 eller 6 måneders rente. Skal vi lige pludselig konvertere til fast rente, så er det uden problemer, men dog eventuelt forbundet med en lille kursgevinst eller et kurstab. Det er til at leve med. Vi anbefaler korte, variable lån med maks. 3 års løbetid. Renten teknisk Der er nu kommet et endeligt bevis på, at bunden i realkreditkurserne er af fast karakter. F.eks. har 3,5 % 2044 brudt over modstanden i kurs 98,05 og 50 dages snit, og derved er den midlertidige nedtrend slut. Det peger nu videre opad mod kurs 99,60 og dernæst kurs 100,70 for 3,5 % Af Jens Schjerning

5 USD USD bryder nedad - vi sælger Kvindelig centralbankchef Det ser ud til, at præsident Barack Obama indstiller Janet Yellen som ny centralbankchef efter Ben Bernanke. Janet Yellen er stor fortaler for, at lade seddelpressen køre og derved rykker en tilbagetrækning af obligationsopkøbene endnu længere ud. USD teknisk USD ligger stort set uændret i disse dage, hvor der mangler en afklaring på statsbudgettet i USA. Vi har solgt USD på brud under 5,505 kr. Dollar er derved brudt nedenud af det sidelæns interval. Det bør nu pege mod 5,46 kr. og senere 5,38-5,40 kr. Sidstnævnte niveau er af afgørende betydning, hvor et brud under vil udløse et teknisk topmønster og nedtrenden får mulighed for at accelerere. Et brud over 5,585 kr., vil neutralisere nedsiden. GBP GBP - holder sig over 200 dages snit Teknisk set Det britiske pund bevæger sig modsat dollar. GBP er brudt ud af det sidelæns interval, og hér er bruddet sket i opadgående retning. Desuden er GBP brudt over 200 dages snit og derved er en langsigtet optrend en realitet. Pundet er gået ind i en vigtig fase, for det er nu, at GBP skal skabe afstand til 200 dages snit, således der ikke hersker tvivl om trenden. Det er vigtigt, at GBP søger mod modstanden i 9,00 kr. og 9,20 kr. Det må ikke ske, at pundet igen søger under 50 og 200 dages snit (8,75-7,78 kr.), for så betyder det, at optrenden ikke kan holde fast. Det vil være en ærgerlig situation. Af Jens Schjerning

6 Slagtesvin En uge mere på 11,90 kr./kg Danish Crown holder noteringen på 11,90 kr./kg Danish Crown meddeler, at prispresset fortsætter på flere varegrupper her i Europa, mens afsætningen uden for Europa foregår stabilt. Den tyske fællesnotering befinder sig stadig på 1,75 euro pr. kg, svarende til niveauet 13,03 kr. pr. kg og også på terminsmarkedet ser vi en stabilisering for en periode. Vi har i graferne skiftet til oktoberterminen, der bevæger sig i lejet 1,73 euro pr. kg. Novemberterminen ligger i 1,70 og december i 1,66 euro pr. kg, hvilket svarer til henholdsvis 12,67 og 12,37 kr. pr. kg. Som vi har argumenteret for tidligere, bør der være en god støtte til prisen lige under de 12 kr./kg, når vi når frem mod januar. I USA ser vi markedet tage en pause med konsolidering efter den seneste "Hogs and Pigs Report" fra det amerikanske landbrugsministerium. Rapporten viser en fremgang i bestanden på ca. 0,3-0,4 %. Markedet ser med interesse på, hvordan spredningen af PEDV-virussen arter sig. Ifølge brancheforeninger i USA er der tiltagende styrke i spredningen af virussen. Der er de seneste uger set et øget antal besætninger, der smittes med PEDV-virussen. Hidtil har virussen øjensynligt ikke haft nogen væsentlig betydende effekt på produktionen, men en eventuel yderligere spredning kan gå ud over svinebestanden og slagtningerne den kommende tid. PEDV er en virus, der giver diarre med høj dødelighed især lige før fravænning. Sygdommen giver ikke handelstekniske begrænsninger. Af Troels Schmidt

7 Sojaskrå Svækkelse af prisen på sojaskrå Nyheder fra sojamarkedet Der var generelt faldende priser på sojaskrå og bønner i går. Sojabønnerne faldt med mellem 0,66 og 0,71 % og priserne på sojaskrå faldt med mellem 1,38 og 1,54 %. Høstvejret i USA er forbedret væsentligt og det betyder, at høsten nu skrider frem i flere stater igen. Vi så et kraftigt snevejr i staterne South Dakota og Wyoming i weekenden med nedbør på op til 46 cm sne, men indtil videre ser det ikke ud til at brede sig, og sneen smelter nu igen. Det tidlige snevejr bekymrer klart markedet, idet en tidlig vinter vil ramme utrolig hårdt i år, da høsten er forsinket som følge af den ekstremt sene såning i foråret. Vi ser et par danske firmaer friste med at man kan købe sojaskrå til 220 kr. pr. 100 kg, vel at mærke uden præmier, fragt, forsikring m.m. Argumentet for at købe uden præmier er, at de er høje nu (ca. 70 kr.) og at de sikkert vil faldet tilbage til normalt niveau omkring kr. Vi anbefaler, at hvis man køber sojaskrå, så køber man med alt inklusiv, således at man kender prisen i egen silo. Vi har ikke kunnet se, at de, som køber soja og præmier hver for sig, tjener flere penge over tid. For firmaerne er der gode argumenter for at sælge på denne måde, da det binder køberne til firmaet. Vi ser også, at der for tiden tilbydes sojaskrå på de sene måneder i 2014 og frem i Vi anbefaler ikke at man køber så langt frem, da vi ikke har signaler, som bekræfter, at det er en god ide. Teknisk set (ny høst) Selvom potentialet på sojaskrå teknisk set ligger i stigende retning, har vi set de første svækkelser af prisen. Med bruddet ned gennem 419,50- niveauet har prisen åbnet op for yderligere prisfald med næste mål i 397,00-niveauet. 50 dages glidende gennemsnit ligger i ca. 405, og dette niveau er afgørende for retningen på trenden på mellemlang sigt. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering i oktober, er prisen kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november på , december , og januar kr. For februar til april er prisen kr. og fra maj til juli er prisen kr. og endelig fra august til oktober kr. pr. 100 kilo. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Foderhvede lukkede overordnet set uforandret Seneste nyt fra England og Vesteuropa Prisen på hvede lukkede lidt blandet i går. Prisen på de nære terminer steg med op til 0,53 %, hvorimod de terminer, som ligger frem i 2014, faldt med ned til 0,34 %. Det var generelt en stille dag, og især på de sene terminer er interessen for at handle meget svag. Omsætningen har i gennemsnit ligget omkring 10 kontrakter pr. dag på marts-terminen den seneste uge, hvilket er meget lavt. Vi sendte i går, tirsdag, købssignal ud på foderkorn. Vi ved godt, at langt de fleste er dækket med korn, foder og roepiller minimum 12 måneder frem, som vi tidligere har anbefalet, men vi erfarer, at der fortsat er enkelte, som ikke er dækket. Derfor sender vi dette købssignal ud, som dækker køb af 50 % af det nettounderskud (forbrug minus produktion), man har frem til høst Er man køber af færdigfoder til svin eller lavproteinblandinger til køer, skal man sikre, at man minimum har købt 50 % af forbruget frem til høst Er man køber af roepiller, skal man sikre, at man har købt hele forbruget til næste høst, da prisen trods stigninger forsat er billigst i kampagnen. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Der var ikke meget styrke i prisdannelsen på hverken hvede eller majs i går på den amerikanske børs. Priserne faldt tilbage og lukkede lavere. Det mindste prisfald var på hvede, hvor priserne faldt med mellem 0,14 og 0,18 %. Prisen på majs faldt i lidt større grad med mellem 1,57 og 1,67 %. Forklaringen på, at majs faldt kraftigere end hvede, skal findes i den aktuelle høst af majs i Europa, USA og Ukraine. Selvom vejret i både USA og Ukraine har drillet ganske meget med dels regn og senest sne i USA, så ser det ud til, at det især i Ukraine og i landene omkring Sortehavet klarer op nu. FAO nedskriver forventningerne til høsten i 13/14. Det er især med baggrund i de sydamerikanske vejrforhold, hvor Brasilien og Paraguay har oplevet skadelig frost, ligesom det har været tørt i egne af Argentina. Forventningerne til den argentinske hvedeproduktion nedskrives til 9,5 mio. ton, hvor det amerikanske landbrugsministerium venter 12 mio. ton. Det får Brasilien til at importere hvede andre steder fra, herunder USA. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Høstvejret ser ud til at bedres væsentligt i Ukraine, som gennem en periode har været plaget af megen nedbør. Det har betydet en væsentlig forsinkelse både af høsten af majs og solsikke, men også en væsentlig forsinkelse af såningen af vinterafgrøderne. De seneste vejrmeldinger ser væsentligt bedre ud end tidligere og indeholder noget mere tørvejr. Forventningen er, at det nu kan lykkes at få den sidste mængde majs og solsikke høstet, ligesom såningen af vinterafgrøderne kan fortsætte. Teknisk set Bruddet af det nærmeste modstandsniveau kan nu sende prisen yderligere op, og vi ændrer den kortsigtede trend til stigende. En fortsat stigning over niveauet 162,75 vil bekræfte den kortsigtede stigende tendens. Et fald under støtten i 155 vil derimod åbne op for yderligere prisfald. Priserne på fysisk korn Foderstofferne tilbyder følgende priser for korn leveret afdeling: I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale

9 På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priserne for køb af korn i foderstoffen er i niveauet kr. pr. 100 kilo plus 1 kr. pr. måned. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder: 1,79-1,86 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,63-1,73 kr./feso Poltefoder: 1,59-1,65 kr. pr. FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,24-2,41 kr./fesv Smågrise kg: 2,10-2,20 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,84-1,89 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,74-1,79 kr./fesv Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst 2013 Hvede leveret på kontrakt 144 til 147 kr. pr. 100 kilo leveret successivt, betaling som normalt efter levering plus 1 kr. per måned, byg minus 7 kroner. Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. Møllehvede Møllehvede lukkede meget tæt på uforandret, dog en marginal stigning Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Det var en stille dag på børsen i Paris i går. Prisen handlede inden for et snævert område og lukkede meget tæt på uforandret. Priserne steg kun med op til 0,38 %, og på de helt nære terminer lukkede prisen uforandret. Eksporten af korn fra Frankrig forløber i et noget højere tempo end sidste år. Siden høst er der eksporteret 2,6 mio. tons korn mod 1,8 mio. tons samme periode sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 17 %. Teknisk set Prisen bryder nu op over nærmeste modstandsniveau og ændrer nu trenden på kort sigt til stigende. Med bruddet af 194,25 er der nu åbnet op for en stigning til næste modstandsniveau i 200,75-niveauet. I faldende retning ses der støtte i 184,5. Et eventuelt brud under dette niveau kan sende prisen tilbage til test af 181-niveauet.

10 Rapsfrø Markedet savnede kræfter i går Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Det blev til en stille dag for handelen med rapsfrø på børsen i Paris i går. Priserne på de nære terminer lukkede med en mindre stigning på 0,41 %, og prisen på de første terminer ind i 2014 lukkede uændret. Sojaolien på den amerikanske børs steg til gengæld mere markant. Vi så i går, at prisen på sojaolie gik op med mellem 1,31 og 1,33 %. Vi har ellers set en generel svækkelse af prisen på sojaolie og rapsolie gennem en periode. Baggrunden for den generelle svækkelse af de vegetabilske olier er et niveauskifte i faldende retning på malaysisk palmeolie, der faldt fra et niveau mellem og til et niveau mellem og Et sådant niveauskifte giver solid konkurrence til både sojaolien og rapsolien. Fra politisk side arbejdes der med at indføre en importtold på vegetabilske olier til EU, primært fordi man bliver oversvømmet af ekstremt billige olier fra Sydamerika. Derudover arbejder man også med at indføre et loft for, hvor store mængder vegetabilske olier, der må anvendes til biobrændstof. Såfremt man ønsker at sælge rapsfrø til afregning i november 2013, ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo og for november 2014 er prisen kr. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning både på lang og mellemlang sigt, da prisen ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. I går endte prisen akkurat under det glidende gennemsnit. Nedad er der støtte i 357,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets.

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER FEBRUAR 2015 1 KONTAKT Klaus Moltesen Ravn Cheføkonom Rådgiver & Skribent Finansiel risikoafdækning og konvertering Råvarespecialist

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere