2.0. Teori Viral markedsføring brugergenereret reklame

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.0. Teori. 2.1. Viral markedsføring brugergenereret reklame"

Transkript

1 1.0. Indledning Viral markedsføring er i dag blevet et attraktivt alternativ til mere klassiske former for reklameføring, som eksempelvis tv-reklamer. Der er især to årsager til dette: Først og fremmest er denne form for marketing langt billigere end andre, da både produktion og distribution kræver minimal investering idet der er fokus på høj modalitet og peer-to-peer distribution. Derudover er det nemt at ramme en stor målgruppe med få midler, da internettet her fungerer som distributionsplatform. I takt med ændring af markedsføringsstrategier som denne, er en generation opstået, som udgør en helt ny forbrugerkategori; Netgenerationen. Denne gruppe mennesker, født mellem 1977 og 1997, har en tankegang og tilgang forskellig fra forrige generationer, som blandt andet består i, at de er aktive forbrugere og skabere af online indhold, og i høj grad bruger internettet til kommunikation. Derfor må firmaer og institutioner tilpasse deres markedsføringsstrategier for at ramme denne generation. Den yngre del af netgenerationen er mere avancerede indenfor teknologier, og kan benævnes som ʼdigitalt indfødteʼ, hvilket betyder at denne gruppe stiller endnu flere forbrugerkrav til udbyderne. I forbindelse med dette projekt skulle en rekvirent tilknyttes, og vi valgte således at producere en viral reklamevideo for Aalborg Universitet i forbindelse med uddannelsesinstitutionens årlige virale reklamekonkurrence. Vi anvender i produktionen AAUʼs eksisterende reklamekampagne, hvor hjernen og læring er i fokus, idet vi har indtrykket af at kampagnen allerede har etableret sig og skabt positiv omtale, og fordi det ville være for omfattende at skabe noget nyt som målgruppen herefter skulle kunne relatere til. Der var nogle vilkår forbundet med konkurrencen, ét af hvilke var at reklamefilmen skulle uploades på YouTube. Titlen på filmen er Brain og kan findes på denne URL: Vi vil i dette projekt således først sætte os grundigt ind i teoretiske aspekter indenfor viral markedsføring samt videoproduktion. Derudover ønsker vi at undersøge hvorvidt vores videoproduktion fungerer som en viral reklame for den målgruppe vi har udtænkt os (cirka årige), hvilket vi vil gøre ved brug af kvalitative interviews med tre personer, som alders- og uddannelsesmæssigt befinder sig i midten af målgruppen, hvor vi forinden sætter os ind i Steinar Kvales interviewteorier. Vores problemformulering bliver derfor som følger: Passer vores virale videoproduktion til den tiltænkte målgruppe? 1

2 2.0. Teori 2.1. Viral markedsføring brugergenereret reklame Hvis en virksomhed eller organisation for 20 år siden ville promovere sig selv eller sit produkt kunne de vælge imellem en radio-, avis-, tv-kampagne eller mediemix. Det var sådan man bedst fik sit budskab ud til et så bredt publikum som muligt. En kampagne som denne kræver at virksomheden eller organisationen har de rigtige finansielle ressourcer, dvs. i forvejen har haft en form for succes der gør det muligt at finansiere en kampagne. I dag er det ikke længere nødvendigt at have en stor virksomhed med et stort reklamebudget for at få sit budskab ud til omverden: Udbredelsen af nye medier som computeren og mobiltelefonen har åbnet op for alternative midler for virksomheder og organisationer til at få nyheden om deres produkt ud til eventuelle købere og interesserede. Disse nye medier har gjort det lettere tilgængeligt at komme på internettet, hvilket siden starten har været et sted virksomheder kunne bruge til alternativ og billigere reklamering. Dog var det med indførelsen af Web 2.0 at virksomheder og organisationer virkelig fik øjnene op for det potentiale der var i brugen denne nye platform. Dette afsnit vil kort opsummere hvordan indførelsen af Web 2.0 har åbnet op for nye muligheder for firmaer at promovere deres produkt. Afsnittet vil derudover belyse både de nye muligheder denne virale form for marketing åbner op for, men også kigge nærmere på nogle af de problematikker der kan følge med. Med indførelsen af Web 2.0-konceptet er der kommet yderligere måder at promovere sin virksomhed og produkt på. Web 2.0 gør det muligt for internetbrugere ikke kun at være konsumenter, men også blive producenter. Internetbrugere har med Web 2.0 mulighed for at være aktive brugere og ikke kun passive modtagere. Websites som YouTube fungerer som en delingstjeneste, der gør det muligt for brugere at uploade og dele deres videoer med hinanden. Yderligere har Web 2.0 skabt et netværk iblandt brugerne som gør det muligt at interagere på en helt ny måde. Websites som Facebook fungerer som fora, der gør det let for brugerne at skabe et overskueligt netværk over bekendte, og mulighed for at tilslutte sig forskellige grupper med fælles interesser. Virksomheder og organisationer bruger også sider som Facebook til at promovere og skabe en identitet omkring deres produkt eller budskab, hvilket giver mulighed for 2

3 at få næsten omkostningsfri distribution. Netværket mellem brugerne (potentielle konsumenter) åbner op for nye aspekter indenfor marketing, som gør det muligt at udnytte denne ʼmund-tilmundʼ (også kaldet ʼpeer-to-peerʼ) metode at kommunikere på. Det har banet vejen for det vi i dag kender som viral marketing. Viral marketing har et stort potentiale, og i 2006 skabte to mænd en viral sensation ved at kaste en Mentos i en stor Coca Cola Light-flaske. Dette skaber en kemisk reaktion, der forårsager en flere meter høj Cola-stråle. De to mænd uploadede deres video på internettet, og på tre uger havde over fire millioner mennesker set videoen. De to mænd fik en massemedieeksponering og viste deres lille trick på populære amerikanske talkshowprogrammer som Late Night with David Letterman. Udover de to mænd fik to andre parter også en del eksponering, nemlig Mentos og Coca Cola. Det skønnes at hvis disse firmaer skulle nå en lige så stor målgruppe med traditionel markedsføring ville det komme til at koste op mod et trecifret millionbeløb (Scott, 2008, 92). Dette demonstrerer det potentiale viral markedsføring har, og indenfor de seneste par år har virksomheder og organisationer fået åbnet øjnene for dette koncept. Denne mulighed for eksponering uden de traditionelle omkostninger til produktion og distribution har gjort at viral er blevet et buzz-word indenfor marketing. Det har betydet at marketingsbranchen i dag bevidst prøver at skabe kampagner der forsøger at udnytte det virale og brugergenererede. En måde virksomheder gør dette på er at efterligne brugergenerede videoer når de skal lave en ny reklame til deres produkt. Dette gør de ved at imitere nogle af de træk som er karakteristiske indenfor de brugergenererede videoer. De professionelle og nøje udvalgte kameravinkler, -afstande, og -bevægelser samt klippestil bliver kasseret for at efterligne de æstetiske træk man forbinder med hjemmevideoer. Der bruges håndholdt kamera i stedet for stativ og lange indstillinger uden nogen form for klipning. 1 Det givne eksempel er udsendt af Carlsberg og er et godt eksempel på hvordan store firmaer imiterer elementer fra virale videoer i deres reklamer. Carlsberg-videoen er en hybrid mellem det virale og det professionelle, da den både bruger æstetikken fra det virale, og blander det med computeranimeret grafik. Kombinationen giver et resultat der i første omgang ligner en hjemmeoptagelse, og derefter 1 Eksempel på efterligning af brugergenereret video: Carlsberg Sport Penguin: (www.youtube.com/watch?v=yane3o1dgg0) 3

4 afslører (for de fleste seere) at der er brugt professionelle midler. I forhold til Genettes intertekstualitet (se ) kan man se Carlsberg-videoen som en hypertekst og de virale videoer den prøver at efterligne som hypotekster. Når man først ser videoen vil folk der kender til virale videoer (smarte læsere) hurtigt forbinde filmen til de adskillige amatørvideoer der findes på Youtube og andre delingstjenester. Når virksomheder og organisationer producerer en viral reklame er der en særlig æstetik de prøver at imitere. Virale reklamer har ofte høj modalitet, dvs. at billederne de prøver at skabe skal efterligne virkeligheden som vi ser den, uden nogen form for manipulation i billedets dybde, lysforhold, mætning eller farver. Indenfor Kress og Van Leeuwens (1996 i Machin, 2007) kodningsorientering så er det den naturalistiske modalitet virale reklamer tit læner sig op ad. Jo mere et billede ligner det vi ville se hvis vi faktisk var der, jo højere en naturalistisk modalitet har billedet. Grunden til at firmaer foretrækker denne form for æstetik er fordi det imiterer videoer og billeder, som de fleste brugere på YouTube og andre delingstjenester selv kan producere. Dette gør at modtageren ikke opfatter videoen som en traditionel reklame der prøver at sælge noget. I bilag 2 viser vi hvordan Karen26-videoen, blandt andre, prøver at imitere den form for æstetik der er fælles for nogle af de mest populære videoblogs på YouTube. En anden metode virksomheder og organisationer anvender til at skabe virale kampagner er ved at lade brugeren (konsumenten) bliver en del af kampagnen. Dette kan blandt andet gøres ved at udskrive en konkurrence, hvor konsumenten har mulighed for at skabe den nyeste reklame for firmaet indenfor det virale. Ketchupfabrikanten Heinz har i to år kørt en konkurrence hvor internetbrugere har mulighed for at indsende deres bud på Heinzʼ næste reklame. Vindervideoen bliver belønnet med dollars, og ens video vil blive vist på landsdækkende amerikansk tv. Udover den forholdsvis billige reklame, så anvender Heinz yderligere brugerne til at være med til at bestemme hvilken video der skal vinde ved at lade folk stemme på deres yndlingsvideo. Her bruger Heinz det virale på to plan; både til at producere deres nye reklame, men også til at vælge hvilken der har mest viralt potentiale. Denne form for kampagne kan være yderst effektiv, og har kun en brøkdel af omkostningerne af en traditionel kampagne. Selv om viral markedsføring har mange fordele i forhold til traditionel marketing er der også nogle problematikker tilknyttet konceptet. Nogle af de ting som viral marketing er blevet kritiseret for er blandt andet at det ikke danner et rigtig billede af magtrelationerne mellem producent, brand og forbrugere. Yderligere er det også blevet kritiseret for at underminere brugere som 4

5 passive modtagere og transmittere, der blot skal sende budskabet videre. Nogle går endda så langt at sammenligne det med den famøse trojanske hest, og mener at brugerne smitter hinanden med en form for virus (Lodish, Morgan & Archambeau 2007, 147). De sjove og spændende virale videoer kan dække over en skjult dagsorden, og dermed underminere og manipulere brugeren. Virksomheder og organisationer der bruger virale reklamer har også nogle problemstillinger de skal tage hensyn til. En af de ting som har været oppe at vende i medierne er problemet vedrørende etik: Et af de mest kendte eksempler er den nu famøse Karen26-video. Her var der tale om en pige, som havde uploadet en video på YouTube, hvor hun efterlyser faren til sin søn, som hun angiveligt har fået efter en affære med en ukendt udlænding. Det viste sig senere at være en video produceret af VisitDenmark som et forsøg på at skabe en viral kampagne. Kampagnen skabte stor debat i medierne, og det omdiskuterede emne var nemlig etik: Videoen skabte to etiske dilemmaer; det ene, selve videoens budskab: mange mente at det sendte de forkerte signaler om danske piger og danske værdier. Det andet dilemma var vedrørende kampagner som denne, hvor afsenderen er utydelig, og man er i tvivl om dette er et sandt eller falsk scenario. Kampagnen blev hårdt kritiseret i medierne, og selvom VisitDenmark måske fik mere omtale end nogensinde før, var det bestemt ikke til firmaets gavn. Det endte med megen dårlig omtale for VisitDenmark og en fratrædelse af firmaets administrerende direktør. Et lignende problem havde Aalborg Universitet i sammenhæng med deres virale reklamekonkurrence i Her blev en video indsendt som omhandlede en fyr, som humper alle genstande han kan på Aalborg Universitet. Videoen havde stort viralt potentiale da det var den som opnåede størst antal seere på YouTube blandt konkurrencedeltagerne. Men det var de etiske spørgsmål som skabte problemer for videoen: Selv om mange så videoen, var det ikke en succes for AAU. Filmens implicitte indhold af sex og associationer til sex, gjorde at den blev udelukket fra konkurrencen. Selvom AAU tog afstand til filmen, blev det en viralt hit, og er i dag blevet set af over brugere. Om AAUʼs udelukkelse af filmen blot har pustet til ilden og gjort den mere spændende er uvist, men konsekvensen har været at senere konkurrencer fik et strammere regelsæt end tidligere. 5

6 2.2. Intertekstualitet Ideen med vores videoproduktion Brain er at den skal tiltrække og appellere til en målgruppe bestående af personer fortrinsvis mellem cirka 15 og 25 år, som overvejer at tage en videregående uddannelse på universitetet. Den skal således henvende sig til årgangen(e) født mellem 1985 og Som virkemiddel for at tiltrække denne aldersgruppe har vi valgt at inkorporere en overflod af popkulturelle referencer, symboler og karakterer, der har været kendetegnende for dennes barndom og tidlige ungdom. Vi forsøger at kombinere universitetets kreativitet og udvikling med noget fantasifuldt, farverigt og infantilt, for at vise at det sagtens kan være ʼsjovtʼ at lære, selv på en længerevarende videregående uddannelse alt sammen naturligvis med et ironisk glimt i øjet. Måden vi gør det på er ved at referere til det kreative og farverige i disse popkulturelle fænomener som vores målgruppe er vokset op med, det være sig den Clevinske fingernemhed og optimisme eller de store ambitioner fra det Pinky og Brainʼske soundtrack. Mere overordnet refererer selve strukturen og klipningen til stop-motion og tegnefilmsgenrerne, indenfor hvilke bestemte rammer og konventioner er gældende. Vores film skal altså vække nogle bestemte følelser i dens tilskuere (fortrinsvis den benævnte målgruppe), og dette forsøger vi at gøre med intertekstualiteten som virkemiddel. Overordnet set refererer begrebet intertekstualitet til forholdet mellem forskellige tekster, men det er svært at bestemme en helt konkret betydning, da begrebet er blevet brugt forskelligt af diverse teoretikere gennem tiden. Begrebet blev eksempelvis først brugt af litteraturkritiker Julia Kristeva i en artikel om Mikhail Bakhtin i 1967 (Allen 2000, 3). Da vi i denne opgave beskæftiger os med en videoproduktion vil det hovedsageligt være Umberto Ecos intertekstualitet vi vil arbejde med, da han om nogen beskriver begrebet som et bevidst virkemiddel i popkulturelle tekster. Først vil vi dog også beskrive Gerard Genettes ideer om intertekstualitet (eller transtekstualitet), da det er disse Eco bygger videre på. Begge tager dog også til en vis grad udgangspunkt i Lyotards teori om den postmoderne opløsning af Grand Narratives og Barthes tekstteori (Allen 2000, 73), som begge postulerer at alt allerede er skrevet, og at intertekstualitet således er uundgåelig i nye tekster. 6

7 Genettes Transtekstualitet I bogen Palimpsests fra 1982 skriver litteraturkritikeren Gerard Genette om begrebet transtekstualitet i tekster (hvilket vi i denne artikel kalder intertekstualitet, efter Eco), hvilket han opdeler i fem underkategorier: Den første kalder han intertekstualitet, hvilket beskrives som tilstedeværelsen af én tekst indeni en anden (som når der i tv-serien Scrubs hænger et billede af Eric Estrada fra CHIPs i baggrunden). Denne kategori dækker både citatet, plagiatet og allusionen, som alle forlanger at ʼlæserenʼ opfatter intertekstualiteten for det størst mulige udbytte af teksten. Næste underkategori er paratekstualitet, hvilket vil sige alt det uden om teksten/filmen som stadig tilfører denne betydning for læseren (undertekster, titler, forord etc.). Den tredje underkategori er metatekstualitet, hvilket betegner når én tekst eksplicit kommenterer en anden. Denne tekst behøver ikke nødvendigvis at blive nævnt ved navn, da det eksempelvis kan være når en film eller bog diskuteres af karakterer i en tekst. Fjerde underkategori er hypertekstualitet. Med hypertekstualitet forstås ethvert forhold, som forbinder én tekst, kaldet hyperteksten, med en tidligere tekst, kaldet hypoteksten på en måde, således det ikke bliver til en kommentar af sidstnævnte (Genette 1982, 5). Der er altså i forbindelse med hypertekstualitet ikke tale om en kommentar eller citat, men at hyperteksten bliver til gennem transformation af den såkaldte hypotekst. Den sidste underkategori er arketekstualitet, som kort sagt betegner en teksts tilhørsforhold, hvilket både omhandler medie (film, bog, website etc.) og genre (western, krimi etc.) Ecos Intertekstualitet For Umberto Eco er det hovedsageligt forfatterens bevidsthed omkring sin egen brug af intertekstualitet, samt læserens kompetence, der er interessant; altså når intertekstualiteten fremspringer af ironi, parodi og pastiche i stedet for at være bevidst plagiat, som det ofte er tilfældet i den postmoderne kunst og litteratur, et ironisk spil på intertekstualiteten (Eco 1990, 121). Intertekstuel kunst opstår altså når en forfatter bruger den kompetente læsers kendskab til teksthistorien som virkemiddel, og på den måde skaber helt nye betydninger i Genettes hypertekst. Denne kompetente læser kalder Eco for modellæseren: Da Eco, i forlængelse af 7

8 Barthes, hovedsageligt ser teksten som en kommunikativ handling rettet mod en læser, er modellæseren således en af forfatteren tænkt læser, som har kompetence til at kunne forstå tekstens litterære, kulturelle og sociale koder. En kompetent læser af eksempelvis The Simpsons vil således få meget mere ud af seriens utallige intertekstuelle referencer og allusioner end den naive læser, som ikke altid vil kunne sætte sig ind i disse, men alligevel kan følge det overordnede plot. I Fornyelse i det Serielle beskriver Eco, udover hvordan det serielle i fortællestrukturen i postmoderne tv-serier behager pga. genkendeligheden, tre typer af intertekstualitet: Den første kategori er det stilistiske citat, hvor en tekst eksplicit eller implicit citerer og efterligner en hændelse, rytme eller fortællemetode. Eksplicit er det, når en anden tekst optræder direkte i den nye tekst (se eksemplet med Eric Estrada nævnt ovenfor), mens det er implicit hvis det forlanger at læseren har et dybere kendskab til den anden tekst, eksempelvis når betjentene i tv-serien The Wire skal til at rydde et område plaget af narkohandel i Baltimore og politichefen Rawls sætter Richard Wagners Ritt der Walküren på som en reference til Coppolas Dommedag Nu. Den næste kategori er det ironiske topos-citat, hvor alt for velkendte genre-topos citeres på en ironisk måde. Det klassiske eksempel er fra Raiders of the Lost Arc (ibid) hvor Indiana Jones skal til at kæmpe med en mægtig, sværd-svingende araber, men i stedet indser det klichéagtige i denne scene, trækker sin pistol og skyder araberen, hvilket ironisk bryder med de normale forventninger til et sådant handlingsmønster. Den sidste kategori (eller niveau, om man vil, da Ecos intertekstualitetskategorier udvides i takt med læserens kompetence) er en form for paratekstuelt citat, som forudsætter at læseren også har kendskab til en medieverden udenfor de filmiske tekster. Eco nævner selv et eksempel hvor rumvæsenet ET (i filmen af samme navn, skabt af Steven Spielberg) til en Halloweenfest møder en person klædt ud som en dværg fra The Empire Strikes Back (skabt af George Lucas), og omfavner denne som var den en gammel ven. Her forudsætter en fuld forståelse af teksten en ekstremt kompetent læser, da denne både skal kende til det tætte bånd mellem Spielberg og Lucas, og samtidig skal vide at begge figurer, ET og dværgen, er udviklet af Carlo Rambaldi. Men hvorfor er intertekstualiteten så blevet et så bevidst (ofte ironisk) virkemiddel i nyere litteratur- og filmhistorie? Med andre ord: Hvad er det der gør det interessant for læseren/seeren at få den samme historie fortalt igen og igen, og hvordan kan det være tilfredsstillende at høre 8

9 de samme replikker og se de samme billeder gå igen? I en artikel om intertekstualitet i The Simpsons (The Simpsons and Allusion: Worst Essay Ever) beskriver William Irwin og J.R. Lombardo fænomenet således: The comprehension of an allusion combines the pleasure we feel when we recognize something familiar, like a favourite child toy, with the pleasure we feel when we know the right answer to the big question on Jeopardy or Who Wants To Be a Millionaire? (Lombardo 2001, 4) Dette stemmer overens med Anne Jerslevs beskrivelse i Den Instinktive Semiotiker hvor hun, i tråd med Eco, skriver at intertekstualitet er baseret på den genkendelsens glæde og forventning om hvad der kommer, som de direkte subtile intertekstuelle referencer giver, udtalt med tydelige citationstegn, og/eller de utallige følelser af déjá vu, fordi intet siges som ikke er sagt i en eller anden form før (Jerslev 1990, 56). Tekster får altså en form for receptiv merværdi når læseren opdager referencer til andre tekster, som på denne måde er med til at løse tekstens ʼpuslespilʼ. Man genkender en allusion i The Simpsons, og bliver fornøjet fordi man tidligere har følt fornøjelse ved den hypotekst der refereres til. Samtidig indikerer intertekstualitet en form for social kompetence og tilhørsforhold, for jo klogere en læser man er, jo mere får man ud af den intertekstuelle hypertekst, hvilket kan give en følelse af at tilhøre en kulturel elite. For opsummerende at citere Eco, så er det altså typisk for den moderne kunst og litteratur, der kaldes postmoderne ( ) at der citeres i gåseøjne, således at læseren ikke fæstner sig ved citatets indhold, men ved den måde hvorpå citatet indføjes i en anden tekst, så der kommer en ny tekst ud af det (Eco 1990, 128). Postmoderne intertekstualitet er altså, ifølge Eco, ikke et tegn på at kreativiteten er død, men viser nærmere at kreativitet og kunst også kan opstå i det serielle og genkendelige, hvilket netop bør være hensigten med at bruge intertekstualitet som virkemiddel. Faren er dog at de ovennævnte gåseøjne ikke opfattes af den naive læser, som i stedet vil opfatte teksten som en original nyskabelse og ikke den (ironiske) reference den var ment som. 9

10 Intertekstualitet i Brain Som nævnt ovenfor forsøger vi i vores videoproduktion at appellere til en specifik målgruppe, som overvejer at begynde på universitetet altså hovedsageligt studerende som går på eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Modellæseren af vores film er således en person der er vokset op mellem 1995 og 2005, og således har set, eller på anden måde har kendskab til, de forskellige typer børne- og ungdomsunderholdning tv kunne tilbyde i denne periode. Den form for intertekstualitet, som i vores film skal give målgruppen receptiv merværdi, foregår på to forskellige planer: Først og fremmest er der vores films overordnede genre; børneunderholdning. Her mixer vi to forskellige stilarter: På den ene side den Clevinske real-time klippe-klistre video, med den karakteristiske nynnen som går igen gennem hele filmen. Hvad enten man selv som barn har set Jørgen Clevin udfolde sine kreative evner, eller kun kender til de parodiske efterligninger der har spredt sig viralt på blandt andet YouTube (hvor en Clevin-type ruller en joint 2 ), så er det vores opfattelse at de fleste i vores målgruppe vil opfatte stilen som noget fælleskulturelt og genkende hypoteksten i vores pastiche. På den anden side citerer vi også den stilistiske fortællemåde der brugtes i forskellige stop-motion programmer, eksempelvis Pingu og Stregen (selvom denne egentlig er en tegnefilm), som også blev sendt i forbindelse med Børnetimen på DR1 i 1990ʼerne. Disse blev også akkompagneret af en kuriøs kendingsmelodi og en munter nynnen. I vores produktion fremkommer der også et ironisk topos-citat af den ekstreme munterhed der er tilknyttet børneunderholdning for de alleryngste, idet musikken og nynnen på et tidspunkt brat afbrydes og Brain ʼdræbesʼ. På det andet, mere eksplicitte plan er alle de genkendelige karakterer og melodier der nærmest synes at være kastet ind i filmen og således er direkte citater af andre tekster. Disse er med for at understrege det infantile og minde seeren om ʼgladeʼ barndomsoplevelser. Men disse direkte citater er dog også opdelt efter læserkompetence. De fleste vil eksempelvis genkende karakterer fra Peter Plys, My Little Pony, Teenage Mutant Ninja Turtles og Bamse og Kylling. Det er derimod forbeholdt den mere kompetente læser at kunne genkende Bjørnen Bjørn fra 2 10

11 Sigurds Bjørnetime, brudstykker af kendingsmelodien til Pinky og Brain i vores underlægningsmusik, og stilistiske referencer til musikvideoer af grupperne Blur og The White Stripes fra de tidlige 00ʼere. Formålet med vores intertekstuelle virkemidler er både at give seeren et tilhørsforhold samt at få ham/hende til at associere AAU med noget positivt og kreativt. Seeren skal altså både blive mindet om de fælleskulturelle barndomsminder forbundet med Børnetimen og MTV, samt forbinde kreativiteten fra Jørgen Clevin og det muntre og barnlige fra de nævnte hypotekster med det at lære på et universitet Audiovisuel produktion Dramaturgi Når man fremstiller en audiovisuel produktion er der flere overvejelser man som producent skal gøre sig: Hvordan skal filmen distribueres? Hvilket budskab skal filmen formidle? Og vigtigst af alt: Hvordan skal budskabet formidles? Måden hvorpå en historie fortælles er yderst betydningsfuld for forståelsen, og derfor er det vigtigt at have planlagt sin fortælling ned til mindste detalje inden den egentlige produktion går i gang. For at gøre dette skal man være klar over dramaturgien og dens virkemidler. For at skabe et sammenhængende narrativ skal de helt grundlæggende fortællermæssige principper, som Aristoteles beskrev for et par årtusinder tilbage, først og fremmest være på plads (Breum 1993, 33): Fortællingen skal have en begyndelse, en midte, og en slutning. Selvom disse ʼreglerʼ forekommer basale og selvskrevne, idet vi ofte fortæller en historie helt uden at være klar over at vi faktisk tager disse grundprincipper i brug, er de ikke desto mindre altafgørende for en fortælling. Specielt ved en reklame- eller kortfilmsproduktion er det vigtigt at have styr på handlingsforløbet, som, grundet tidsrammen, skal være stramt og koncist. Først skal filmens præmis fastlægges, det vil sige den påstand som igennem filmens historie skal bekræftes og bevises (Breum 1993, 35). Uden en præmis fungerer filmen ikke, og publikum vil være ude af stand til at følge handlingen. Ligeledes vil filmen ikke fungere optimalt hvis præmissen er uklar, og derudover kan filmen kun bestå af én præmis idet der med flere også vil 11

12 være tale om flere historier, hvilket oftest resulterer i forvirring hos publikum. Præmissen bevises og gøres interessant gennem løsningen af en hovedkonflikt, som historiens hovedkarakter befinder sig i, og dermed skal denne konflikt være tæt forbundet med præmissen, og derudover besidde et vist niveau af relaterbarhed således at publikum kan indleve sig i historien. Hovedkarakteren skal gennemgå en form for udvikling i takt med hovedkonflikten og dens løsning, og her er det vigtigt at gøre klart hvilken motivation der ligger bag hovedkarakterens involvering i konflikten. Præmis, hovedperson og konflikt skal altså være specificerede, og en logisk sammenhæng (Breum 1993, 43) mellem disse fastlagt, inden resten af historien kan opbygges. Dramaturgien dækker desuden over en struktureret måde at etablere sin fortælling på, som sikrer at fortællingen forløber ʼstramtʼ, det vil sige uden plads til stillestående perioder og udflugter væk fra historien (Breum 1993, 54). Denne struktur inddeler oftest fortællingen i otte faser eller trin, som overordnet påtager sig orden-uorden-orden modellen, hvor en velkendt orden ændres til en ʼuordenʼ da en konflikt udspiller sig, som derefter søges at løse for igen at kunne vende tilbage til den oprindelige orden. Denne helt basale struktur kender vi også fra eventyret, som ofte kombinerer den med forløbsstrukturen hjemme-ude-hjemme. Anslaget er strukturens første fase, som har til opgave at fange publikums opmærksomhed, og lægge op til hvad der kan forventes af resten af fortællingen. Et anslag kan være af enten dramatisk, spændende eller etablerende karakter. I præsentationsfasen bliver publikum introduceret til hovedkarakteren hvis relationer og dertilhørende problematikker ydermere uddybes. I denne fase er spændingsniveauet lavt, og kan derfor nemt blive kedelig og flad. Publikum uddannes til at kunne følge historien sådan som filmproducenten havde tænkt sig det, og dermed skabes modellæseren af filmen. Grundet risikoen for at denne uddannelse af publikum kan blive for tør er det vigtigt at holde fast i historien, og hele tiden gøre sig klart hvorfor man viser det man gør, og hvad det er man vil have publikum til at tænke. Fortællingens næste fase, det første vendepunkt, bringer hovedkonflikten på banen, og dermed øges spændingen, og publikums interesse skal igen fanges. Det er her at uordenen træder ind og ændrer på den normale orden, således at vendepunktet bliver katalysator for 12

13 fortællingens egentlige historie. Via det første vendepunkt angives overgangen fra præsentation til uddybning, hvor spændingen optrappes og eventuelle delkonflikter opstår. Ved en kortfilmsproduktion skal producenten nøje overveje hvorvidt tidsrammen tillader delkonflikter, som i dette tilfælde muligvis kan komplicere fortællingen frem for at gavne den. Det er vigtigt ikke at lade spændingen kamme over i uddybningsfasen, men i stedet holde publikum i uvished og herigennem skrue op for forventningerne til det efterfølgende. Fasen point-of-no-return lever op til disse forventninger via en drastisk forværring af situationen (Breum 1993, 62), hvor hovedkarakteren endeligt vælger at deltage i hovedkonflikten nu er der ingen vej tilbage således at den cementeres. Med foregående fase er overgangen til konfliktoptrapningen etableret, og fortællingen bevæger sig videre til det andet vendepunkt, hvor noget uventet opstår, fx en afsløring, og hovedkarakteren for alvor udvikler sig, og øjner muligheden for løsningen på konflikten. Spændingsniveauet når sit højeste i fasen konfliktløsningen, hvor hidtidige delkonflikter, og endeligt hovedkonflikten, skal løses, så fortællingen kan slutte. Denne fase er yderst vigtig for fortællingen idet fortællingens præmis via løsningen på hovedkonflikten bevises. Trods trykket på ordet løsning skal historien ikke nødvendigvis ende lykkeligt for at kunne bevise præmissen. En realistisk fortælling opnår størst troværdighed, og derfor kan det være en god idé at undgå en alt for endegyldig slutning, fordi vi alle ved at det ikke foregår sådan i virkeligheden. Dermed ikke sagt, at konflikten ikke skal løses. Uden en konfliktløsning falder fortællingen fra hinanden, og får aldrig rigtig en slutning. I stedet skal en mere åben slutning tilstræbes således at der bliver lagt op til at publikum subjektivt fortolker videre. Udtoningen er fortællingens sidste fase. Her afrundes historien og publikum tilvænnes til at forlade fiktionens verden Drejebogen fra forankring til konnotation Først når ovenstående grundprincipper er fastlagte kan producenten gå i gang med filmens egentlige produktion, og udarbejdelse af drejebogen; en detaljeret beskrivelse af filmens forløb i billeder og tekst, hvor kameraindstillinger (herunder afstand, vinkel og bevægelse) for hver enkel indstilling, dvs. optagelser uden stop, udpensles, og hvor lyd og klipning ligeledes er tilrettelagt. 13

14 Derfor skal producenten forinden naturligvis have tilegnet sig indsigt i de forskellige begreber forbundet med optagelses- og editeringsteknikker, samt lydsiden. Med en god, udførlig drejebog gøres selve optagelserne, og senere hen klipningen, langt nemmere at gå til, da alt på forhånd er planlagt og beskrevet i detaljer. Eksempelvis er det vigtigt at have variation indenfor kameraindstillinger, og en drejebog gør det nemt at overskue hvorvidt ens film virker for ensformig i dens udseende. Desuden skal producenten være klar over hvordan det der filmes skal fremstilles på en sådan måde, at den ønskede effekt opleves hos modtageren. Semiotikeren Roland Barthes bruger betegnelsen forankring til at beskrive forholdet mellem tekst og billede, hvor en given tekst kan have stor magt over forståelsen og fortolkningen af et mangetydigt billede (Rose og Christiansen 2009, 355). Ligeledes kan dette hierarkiske forhold overføres på filmmediet, hvor en indstilling via diverse filmiske virkemidler kan forankres på en sådan måde, at publikum foranlediges til at påtage en særlig holdning omkring indstillingen. Producenten kan vælge at gøre dette for at danne den føromtalte modellæser af sin film, eller for at fremprovokere en bestemt konnotation; en anden betegnelse Barthes introducerede i forbindelse med hans beskæftigelse med tegn og disses betydninger. Ifølge Barthes har ethvert tegn tre typer indhold: Først og fremmest er der tegnets denotation, som er dets leksikale eller faktuelle indhold (Ibid. 35). Eksempelvis er det denotative indhold for tegnet ʼfuglʼ, at den er et dyr, som kan flyve og har vinger osv. Dernæst kommer tegnets konnotation, som er de associationer og medbetydninger læseren oplever i forbindelse med tegnet (Ibid.), hvilket gør konnotation til et subjektivt betinget begreb afhængigt af den individuelle læser. ʼFuglʼ kan derfor have særlige konnotationer hos en læser som har haft en kanariefugl der døde på tragisk vis. Til sidst findes tegnets myte, som er dets fælleskulturelle konnotationer. I den vestlige verden er Fugl Fønix eksempelvis en fælleskulturel konnotation for tegnet fugl. I forbindelse med filmmediet bliver det filmede således et tegn, og måden hvorpå det filmes bestemmer dens konnotationer. Forskellige kameraindstillinger kan således bruges til at forankre et på forhånd bestemt forhold mellem det filmede og dets betydning. Eksempelvis er nærbilledet ikke uden grund fiktionsfilmens favoritindstilling idet denne kameraafstand kun viser karakterens ansigt, hvilket fjerner al fokus fra indstillingens baggrund og miljø, og derimod sætter følelser i centrum og skaber en emotionel stemning. Her er altså sket en forankring i og med, at producenten bevidst har valgt kun at lade karakterens ansigt være synligt, og ikke hele skikkelsen, fordi der ønskes 14

15 en bestemt reaktion fra publikums side. Hvad der foregår i indstillingen (græder karakteren eller ytres en kærlighedserklæring?) er derfor også påvirket af forankringen, da en emotionel situation får større indvirkning på publikum hvis den involverede persons mimik er analyserbar. Samme situation kan derudover også frembringe konnotationer hos den enkelte seer, som eksempelvis et minde om en lignende situation fra fortiden, eller en bestemt følelse, som kan være forskellig fra en anden seers. I vores filmproduktion har vi således valgt at starte filmen med et nærbillede filmet fra oven af en mands arme, som klipper en tegnet hjerne ud af et stykke blåt pap: Fig Vi kunne lige så vel have valgt at filme disse første indstillinger på mere ʼklassiskʼ vis ved at filme personen, der udfører handlingen, i normalperspektiv og i halvnær (kun personens overkrop er synlig, hvilket gør plads til både kropssprog og ansigtsudtryk), for samtidig at introducere karakteren og etablere en lokalitet. Men for at påvirke publikum til at skabe netop de konnotationer vi ønskede: associationer til Jørgen Clevins børneunderholdning, valgte vi at filme som beskrevet ovenfor. Også kameravinkler kan bruges til at forankre en bestemt effekt hos publikum. Frøperspektivet, hvor motivet anskues fra neden, bruges ofte for at give et indtryk af overlegenhed hos en karakter, hvorimod fugleperspektivet viser sit motiv fra oven og kan fremstille en karakter som underlegen. Derudover kan lyden have stor betydning for publikums opfattelse af filmen, idet en særlig melodi eller sang kan skabe konnotationer hos individet, som forbinder melodien eller sangen med noget helt specielt. Ydermere kan ikke-diegetiske elementer, dvs. som kun er 15

16 tilgængeligt for publikum og ikke karaktererne i filmen, virke forankrende idet de medvirker til at publikum opnår den rette aflæsning af det diegetiske: det univers, som filmens handling foregår i, hvis elementer alle er tilgængelige for karakterer. For eksempel kan ikke-diegetisk musik, ex underlægningsmusik, eller andre ikke-diegetiske elementer, ex tekstskilte ( Et år tidligere ), være medvirkende til, at publikum styres til at opfatte det filmede sådan som producenten ønsker. Således valgte vi at pålægge ovenstående eksempel (Fig. 1.0.) en diegetisk lydeffekt i form af en mands brummende/nynnende stemme, igen for at pointere forbindelsen til Clevins børneprogrammer, og dermed fremme muligheden for at publikum selv ville danne disse konnotationer. Den diegetiske lyd bliver efterfølgende inkorporeret i filmens musiske tema, som på sin vis kan betegnes som et ledsagetema; betegnelsen for musik som følger en bestemt person eller et sted. Den diegetiske lydeffekt er da blevet en del af det ikke-diegetiske, og publikum bliver dermed styret til at forholde sig til og forblive indenfor den verden vi ønsker at skabe for filmen. For producenten er klipningen af filmen, dvs. overgangene mellem hver enkelt indstilling, afgørende for fortællingen. Rækkefølgen af indstillinger kan have stor betydning for måden hvorpå publikum opfatter handlingen: Den russiske filmproducent Kuleshov fastslog i hans berømte eksperiment fra 1920erne, at klipningen af en film kan have en effektiv virkning på publikum, ved at kreere en montage (en synlig klippeform), der vekslende mellem et nærbillede af en skuespillers udtryksløst ansigt og forskellige andre optagelse (fx en skål suppe, en kvinde i en kiste). Selvom nærbilledet af skuespilleren altid var en gentagelse, tillagde publikum det forskellige følelsesbetonede reaktioner i overensstemmelse med deres subjektive følelser, hvilket forvandlede det udtryksløse ansigt til et, der udviste sorg, glæde, begær osv. Ved drejebogen tilblivelse er producenten altså fuldstændig klar over præcis hvad der filmes og hvordan det præsenteres. Det er vigtigt at vide når et filmisk virkemiddel forankrer et billede og dermed leder publikum til at danne et særlig indtryk af situationen, og om disse forankringer rent faktisk henleder til den ønskede effekt. 16

17 3.0. Metode 3.1. Vilkår for produktion Til dette projekt har vi valgt at deltage i en konkurrence, hvor der skal produceres en viral reklamevideo for Aalborg Universitet. Dette betyder derfor at vi må indrette os efter konkurrencens vilkår, som allerede nævnt specificerer produktionens genre som en viral reklamevideo. Derudover findes en række krav til filmens indhold i følgende konkurrencebeskrivelse, hvilke naturligvis sætter begrænsninger for filmen og dens handling, men som samtidig kan fungere som retningslinjer for producenten og hjælpe med at indsnævre ideer til noget specifikt: Viral reklame for Aalborg Universitet Universitetet ønsker at få lavet en film eller en animation med viralt potentiale. På en eller anden måde skal Aalborg Universitet indgå i filmen. Om det skal være som hele omdrejningspunktet, eller kun i kraft af et logo på en T-shirt (eller noget i den stil), vil vi lade være op til de studerende. Det vigtigste er det virale potentiale. Filmen skal være så interessant, at man gider se den og sende den videre til sine venner. Det er klart, at universitetet ikke ønsker at lægge navn til en film, som kan give dårlig omtale. Derfor skal reklamen selvfølgelig holde sig inden for, hvad der er lovligt. Desuden må der ikke indgå sex og alkohol i bidragene. Men når det så er sagt, ser vi alligevel gerne, at filmene har en kant. Den samlede præmie er på fordelt på en og en 3. plads. Deadline er d Jens Pedersen Redaktør og kommunikationsmedarbejder Informationskontoret - Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 17

18 3.2. Fra pitch til premiere I dette afsnit vil vi metodisk beskrive tilblivelsen af vores videoproduktion gennem ti trin, fra udvikling af koncept og idé til upload på YouTube. Pitch/idé: Noget af det allerførste vi blev enige om var at vi til denne produktion ikke ville være afhængige af alt for mange skuespillere. Vi har på tidligere videoproduktioner oplevet hvordan selv det mest nøje tilrettelagte skema kan blive ødelagt af et umedgørligt cast. Vi var også under et betydeligt tidspres, da filmen for at være med i konkurrencen, skulle uploades senest 1. maj. Vi besluttede således efter det første gruppemøde at vi ville forsøge os med stop-motion stilen, da vi således kunne arbejde uafhængigt af andres tidsplaner. Dernæst besluttede vi at vi ville bygge videre på AAUʼs tidligere, velkendte kampagne ʼLearning seriously affects your brainʼ ved at lade hovedkarakteren i vores film være en hjerne med samme blå farve som AAUʼs logo. Det var også allerede på dette stadie vi besluttede os for at temaet skulle spille på det barnlige, da stop-motion (ligesom tegnefilm) ofte forbindes med børneunderholdning. Men da det samtidig skal være en viral reklame en genre der ofte forbindes med noget overraskende og grænsebrydende skulle filmen også have et overraskende moment. Præmis: Da vi således havde den overordnede struktur og stil på plads begyndte vi at tænke over hvad budskabet og præmissen egentlig skulle være. Her kom vi frem til at vi ville blande det infantile med det kreative, og her fandt vi at den Clevinske stil ville være en oplagt måde at gøre dette på. Vores præmis er derfor at Læring på Aalborg Universitetet behøver ikke at være kedeligt. Udbygning af ideen: Herefter gik vi i tænkeboks for at finde på måder at kombinere det infantile og det kreative endnu mere, og kom frem til et plot: Vores hovedkarakter, hjernen der bliver levendegjort af en Clevin-lignende underviser, skulle gå rundt i universitetsmiljøet og bringe glæden ved at lære (tilbage) til studerende på AAU. For at tydeliggøre denne proces valgte vi at inkludere en overflod af intertekstuelle referencer, eksempelvis den nynnende, tegnefilmsagtige underlægningsmusik. Læs mere herom under kapitlet 2.1. Intertekstualitet. 18

19 8 Dramaturgiske Trin: Tidligere i projektet har dette været omtalt teoretisk, hvorfor vi her kort vil gennemgå trinene i forhold til vores videoproduktion. Anslaget: I og med at vi har at gøre med kortfilmsmediet er anslaget i dette tilfælde kortvarigt og udgør de få sekunder med sort skærm i starten af filmen, hvor en nynnende mandlig stemme høres. Præsentationsfasen: Den kommende sekvens, hvor Brain kreeres, og, sammen med sin ʼskaberʼ præsenteres, udgør præsentationsfasen. Publikum ledes til at drage paralleller til Jørgen Clevins børneprogrammer, og hermed uddannes modellæseren af vores film. Første vendepunkt: Dette sker da Brain efterfølgende kommer til live, hvilket fungerer som en katalysator for de kommende begivenheder. Filmens hovedkonflikt bringes på banen, som i dette tilfælde består i at studerende på AAU er uinspirerede og triste. 19

20 Uddybning: Hovedkonflikten uddybes her ved at Brain ses i forskellige situationer, hvor han påvirker sine omgivelser, og etableres som løsningen på konflikten. Point-of-no-return: Dette trin træder ind, da konfliktløsningen afbrydes, idet Brain bliver samlet op, knust og smidt i en skraldespand. 20

Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012

Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012 Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012 PETER RIISGAARD, 44655 EMIL VILLUMSEN, 44674 KENNETH LUNDEMANN, 45482 SIMON BANG, 44420

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer Kortfilm Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer s. 2 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 Stort set alle

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Psst, nu skal du høre..!

Psst, nu skal du høre..! Psst, nu skal du høre..! et speciale om viral markedsføring i en postmoderne verden af Rene Ribberholt Kæseler 10. semester Medieret Kommunikation Aalborg Universitet den 02/08 2010 Titelblad 2 Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Abstract side 2 Indledning side 3 Metode side 4 Litteraturformidling på folkebibliotekerne side 6 Reader development side 7 Læseklubben på Litteraturside.dk inspireret af Reader development

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

D3 EXPO. Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011. Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc.

D3 EXPO. Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011. Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc. D3 EXPO Oplevelsesdesign og kommunikation Modul 1, F2011 Julie Horup horup@ruc.dk Kasper Madsen kabema@ruc.dk Steffen Breum Sørensen sbreums@ruc.dk Vejleder: Sine Carlsen Anslag - 71514 Resume The purpose

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar Forsiden: Nederst på siden er der en række brands som illustration på vores overordnede emne. For at linke dette til vores specifikke projekt-titel ( Personlig Branding ), har vi valgt at tilføje en karikeret

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere