ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 214 THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

2

3 GLOBAL ONKOLOGI-SPILLER I BEHANDLINGEN AF SYGDOMME MED STORE OG UDÆKKEDE BEHANDLINGSBEHOV I forbindelse med den foregående årsrapport drejede bestyrelsens meddelelse sig om dens tillid til Onxeos, dengang BioAlliance Pharmas, evne til at fortsætte og overgå sine mål for værdiskabelse i sin portefølje af produkter inden for «sjældne onkologiske sygdomme», samtidig med, at virksomheden skulle bringes op må et nyt niveau størrelsesmæssigt. I dag har Onxeo i vid udstrækning nået disse mål; primært med fusionen med Topotarget i midten af 214, hvilket var et strategisk vendepunkt for virksomheden, fremgangen i virksomhedens centrale udviklingsprogrammer og styrkelsen af dens økonomiske ressourcer gennem den succesfuldt gennemførte kapitalforhøjelse i slutningen af 214. Alle medlemmerne af bestyrelsen og jeg selv vil gerne lykønske og takke Onxeos team, i Paris og i København, for disse succeser, med ikke kun indkøringen af en enhed og en ny struktur, der meget hurtigt blev operationel, men samtidig den aktive gennemførelse af udviklingsprogrammerne. Disse succeser er blevet støttet og båret af alle vores aktionærer, som mere end nogensinde er vores «partnere» i forbindelse med opbygningen af en virksomhed, der giver europæisk og amerikansk synlighed. Vi takker dem for deres tillid og støtte. PATRICK LANGLOIS bestyrelsesformand Således er en ny central aktør i den europæiske biotekverden nu på plads, med en klar vækststrategi og udsigt til betydelig værdiskabelse på kort og mellemlang sigt. Onxeo har i øvrigt stærke aktiver, erfarne teams, en bred og afbalanceret produktportefølje og et ankerpunkt i USA, der gør det muligt for virksomheden at sikre sin udvikling. Disse aktiver skaber et solidt fundament, der kan optimere værdiskabelsen for aktionærerne. Den næste udfordring for selskabet bliver at styrke sin internationale tilstedeværelse med henblik på at konsolidere sin stilling som nøglespiller i biotekkens verden. Jeg vil igen understrege min tillid til Onxeo og dens ledelse, der også kan regne med overbevisningen og entusiasmen hos den samlede bestyrelse, hvis medlemmer vil følge virksomheden i dens fortsatte udvikling og løbende hver især vil tilføre virksomheden sin ekspertise og sine kompetencer. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 3

4 JUDITH GRECIET administrerende direktør Kære aktionærer, kære allesammen 214 vil forblive en milepæl i vores koncerns historie. Efter fusionen med den danske koncern Topotarget og i løbet af nogle få måneder har Onxeo forvandlet sig til en fuldt ud internationaliseret virksomhed og er nu godt positioneret til at stå frem som en førende bioteknologisk virksomhed på onkologiområdet med fokus på sjældne sygdomme. I forbindelse med denne fusion erhvervede vi et meget lovende aktiv med mange potentielle indikationer, udvidede vores hold med et team af meget erfarne danske fagfolk og udvidede vores partnerskaber med Spectrum Pharmaceuticals, der er en veletableret virksomhed i USA. Med stærke og yderligere forstærkede økonomiske ressourcer kan Onxeo indlede 215 med tillid og aktivt fortsætte sin vækst. Vores «Orphan Oncology Innovator»-strategi er særdeles lovende. Lægemidler til behandling af sjældne sygdomme har et stærkt potentiale for værdiskabelse, og det står for det mest dynamiske område inden for den farmaceutiske sektor. Områdets forventede globale salg må antages at ville nå 176 milliarder dollars i 22. På dette attraktive marked tegner onkologi sig for de fleste behandlinger. Et forhold, der bekræfter styrken i vores forretningsmodel. Vores programmer på dette felt har alle et stort salgspotentiale. Takket være deres status som «sjældne» kan de drage fordel af optimeret klinisk udvikling, hurtig myndighedsbehandling, attraktive priser og en periode med kommerciel eksklusivitet. Vores produktportefølje er nu meget avanceret og varieret. Fremgangen ser ud til at fortsætte i 215, især med tre væsentlige milepæle, nemlig forberedelse af fase III-undersøgelsen af Validive, der opnåede positive fase IIresultater i forebyggelse af svær oral mucositis forårsaget af strålekemoterapi af patienter med hoved- og halskræft, international udvidelse af Relive, der er fase III-undersøgelsen af Livatag i hepatocellulært carcinom, og det igangværende udviklingsprogram for Beleodaq i PTCL indikationen (en sjælden form for blodkræft), der stiler mod at udvide indikationen fra 2. linjebehandling til 1. linje-behandling. På det finansielle plan lykkedes det os i 214 at sikre de nødvendige ressourcer for de kommende 2 år til vores udviklingsplan for vores nuværende produktportefølje. Dette blev muliggjort af milepælsbetalingerne fra Spectrum for registreringen af Beleodaq samt den kapitalforhøjelse, der blev afsluttet i december bør blive et konsolideringsår for Onxeo for virksomhedens positionering som en central spiller på området for sjældne sygdomme inden for onkologi, med tre produkter i eller klar til at gå ind i fase III-undersøgelser, samt stærke og samarbejdende internationale teams. Jeg vil gerne takke disse teams, der hver dag arbejder ihærdigt for at gøre Onxeo-koncernen til en førende kraft inden for sjældne onkologiske sygdomme og for at skabe behandlinger, som kan gøre en forskel for de patienter, der har brug for dem. Jeg vil også gerne takke vores aktionærer, både institutionelle og private, for den støtte, de har givet i hele dette enestående år, og forsikre dem om vores vedvarende engagement for at sikre succesen for vores virksomhed. 4 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

5 EN STRATEGI MED FOKUS PÅ LÆGEMIDLER TIL BEHANDLING AF SJÆLDNE ONKOLOGISKE SYGDOMME Onxeo blev skabt i midten af 214 gennem fusionen med og BioAlliance Pharmas overtagelse af Topotarget, en dansk biofarmaceutisk virksomhed med base i København. Onxeo stiler efter at blive en vigtig spiller inden for lægemidler til behandling af sjældne onkologiske sygdomme. Dette strategiske fokus er bygget på et meget attraktivt marked, der drager fordel af en optimeret markedsadgang gennem målrettede foranstaltninger. Sjældne lægemidler udviklet til behandling af patienter, der lider af meget alvorlige sygdomme, for hvilke der ikke hidtil har eksisteret nogen, endsige nogen tilfredsstillende, behandling. Disse sygdomme rammer en lille del af befolkningen, men kan udgøre op til 25. tilfælde i USA og 2. i Europa. I dag er der anslået 7. sygdomme, der anses for sjældne eller negligerede, og der findes i øjeblikket behandling for mindre end 5 % af dem (Kilde: EvaluatePharma ). I 213 var den globale vækst inden for onkologi på 1 %, mens den samlede vækst på lægemiddelområdet på verdensplan kun var 5 %. Markedet for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme forventes at vokse med mere end 1 % om året og at nå op på 176 milliarder $ i 22. Det anslås, at i 22 vil 15 af de 2 bedst sælgende lægemidler til sjældne sygdomme være onkologiske lægemidler (Kilde: EvaluatePharma ). Denne markedstrend er også et resultat af attraktive foranstaltninger, der iværksættes af sundhedsmyndighederne for at fremme udvikling af nye lægemidler på dette område og for at lette adgangen til markedet En optimeret klinisk udvikling både hvad angår tid og omkostninger, der muliggør en hurtigere vej til markedet, Mere favorabelt pris- og refusionsmiljø for differentierede produkter, En forstærket beskyttelse med en kommerciel eksklusivitet efter markedsgodkendelse på 7 år i USA og 1 år i Europa. Onxeos strategi er baseret på udviklingen af en stor, dyb og afbalanceret portefølje af innovative og lovende programmer, der er dedikeret til sjældne onkologiske sygdomme med et stort udækket behandlingsbehov. FUSION MED TOPOTARGET I 214 har fusionen med Topotarget, en dansk biofarmaceutisk virksomhed med hjemsted i København, været et vigtigt skridt for Onxeos vækst, der har positioneret virksomheden som en større biotekvirksomhed med øgede muligheder. Denne fusion var en milepæl i virksomhedens vækststrategi, der er baseret på udviklingen af en stor og lovende portefølje af innovative produkter til behandlingen af sjældne onkologiske sygdomme. Erhvervelsen har tilført virksomheden flere vigtige aktiver og styrker, herunder: Beleodaq, et nyt lovende lægemiddel, et højt kvalificeret og internationalt videnskabeligt team et stærkt amerikansk fodaftryk med en veletableret amerikansk partner, Spectrum Pharmaceuticals Inc., og en udvidet aktionærbase. Tilsammen tilfører disse elementer Onxeo en forøget markedsværdi og øget synlighed, så strategien bedre kan gennemføres. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 5

6 I KORTE TRÆK En international biotekvirksomhed med hovedsæde i Paris Dedikeret til sjældne kræftsygdomme Stor pipeline i fremskreden klinisk udvikling 3 produkter i fase III-stadiet 3 godkendte produkter Onxeos team er motiveret af en stærk vision: «At være global leder og pioner inden for onkologi, med fokus på sjældne sygdomme, for at gøre en forskel». Vores mission er klar: «At udvikle innovative lægemidler for at give patienter håb og forbedre deres liv». Onxeo er en biotekvirksomhed med et kernefokus på F&U og naturvidenskab. Dens højt kvalificerede teams dækker alle centrale områder af lægemiddeludvikling, fra tidlig præklinisk (in vitro og in vivo) til klinisk og industriel udvikling frem til registrering. F&U-teamet har gennem årene opbygget stor ekspertise og kan prale af en dokumenteret track record, der allerede har bragt flere produkter frem til registrering i USA og Europa. Virksomheden har også vist evne til forretningsudvikling med flere internationale partnere, der nu markedsfører de godkendte produkter. Virksomhedens vækst er baseret på en stor og dyb pipeline af innovative og lovende produkter, der er rettet mod alvorlige sjældne sygdomme inden for onkologi med et udækket behandlingsbehov. Disse programmer befinder sig på et avanceret klinisk stadie, fase III eller er klar til at gå ind i fase III, klinisk fase, det sidste skridt før registreringen. De viser alle stort globalt markedspotentiale. Med 3 produkter på markedsføringsstadiet er virksomheden på vej op og ekspanderer til et globalt plan via internationale partnerskaber, herunder Spectrum Pharmaceuticals for Beleodaq i Nordamerika og Indien, Innocutis Holdings LLC for Sitavig i USA. 6 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

7 PRODUKTER FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE Beleodaq (PTCL 2. linje) US-registreret 14. juli Kombination BelCHOP (PTCL, 1. linje) Udvidelse til første linje Livatag BELEODAQ (HHC 2. linje) (belinostat) Validive Betinget markedsføringstilladelse i USA (Oral mucositis) i juli 214 til behandling af perifer T-celle lymfekræft (PTCL) i 2. linje efter fejlslagen behandling eller progression med CHOP 25 mio. $ modtaget i milepæle relateret til NDA en fra partner Spectrum Indledning af et fase III-forsøg i Europa og i USA i 1. linje PTCL, hvilket forøger produktets potentiale Første salg i 215 beløber sig til 5 millioner $, hvilket genererer royalties til Onxeo Potentiale for andre indikationer Sygdommen LLymfom er den mest almindelige blodkræft. Hodgkins og non-hodgkins lymfom (NHL) er de to vigtigste former for lymfom. Lymfom opstår, når lymfocytter, der er en type hvide blodlegemer, øges unormalt og akkumuleres i en eller flere lymfatiske ganglier eller i lymfevæv. Der kan udvikles to typer lymfocytter: B-lymfocytter (B-celler) og T-lymfocytter (T-celler). Perifer T-celle lymfekræft (PTCL) er en undertype af non-hodgkins lymfom. I USA udgør PTCL omkring 1 til 15 % af non-hodgkins lymfom og den samlede forekomst er anslået til 12. tilfælde om året. Vores produkt Belinostat er en histondeacetylase-hæmmer (HDACi). Dette anticancermiddel hæmmer celleproliferation, inducerer apoptose, dvs. programmeret celledød, hæmmer angiogenese og inducerer celledifferentiering. Den er blevet afprøvet gennem flere kliniske forsøg i både monoterapi og i kombination med andre anticancermidler til behandling af blodkræft og solide tumorer. Et licenseret lægemiddel, der blev godkendt i USA i 214 Beleodaq har siden 21 været udlicenseret til den amerikanske virksomhed Spectrum Pharmaceuticals, Inc., som står i spidsen for den fælles udvikling af produktet og er ansvarlig for at markedsføre det over for specialister inden for onkologi og hæmatologi i Nordamerika og Indien. Fase 3 igangværende I aftalens vilkår er fastsat milepælsbetalinger fra Spectrum Pharmaceuticals til selskabet på grundlag af vellykket afslutning af bestemte faser i godkendelsesproceduren samt milepælsbetalinger for Positiv fase 2 salg samt royalties. Derudover stipulerer aftalen, at (oktober 214) udgifterne for enhver udvikling foretaget af Topotarget og Spectrum sammen deles med 3 % for Onxeo og 7 % for Spectrum. I juli 214 gav de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) betinget markedsføringstilladelse til Beleodaq i USA til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær PTCL i 2. linje-behandling, efter at standardiseret kemoterapi anvendt i første linje (CHOP protokol) er slået fejl. Godkendelsen var baseret på resultater fra BELIEF-undersøgelsen, som omfattede 129 PTCL-patienter, der var refraktære over for, eller for hvem mindst én tidligere systemisk behandling var slået fejl. Spectrum Pharmaceuticals onkologisalgsteams salg af Beleodaq er begyndt i slutningen af juli 214, og et positivt salgsniveau anslået til omkring 5 millioner $ ved udgangen af december 214 resulterede i de første royalties til Onxeo. Videreudvikling Udvidelse til førstelinjebehandling Efter denne markedsføringstilladelse i 2. linje-ptcl er et Beleodaq fase III-studie planlagt til at blive indledt i første halvår 216 for de samme PTCLpatienter, men i første behandlingslinje kombineret med CHOP. Forud for denne påbegyndelse af fase III pågår en fase I-undersøgelse med kombineret behandling med Beleodaq + CHOP (BelCHOP) for at bestemme den optimale dosis af kombinationen og dens sikkerhedsprofil. Denne undersøgelse forventes at rekruttere op til 28 patienter i 3. kvartal 215 og er det indledende trin i fase III-forsøget. Indikationen, der er godkendt i USA (2. linje PTCL behandling), udgør 7-75 % af de patienter, der lider af PTCL, og salgspotentialet for Beleodaq er anslået til mellem 5 mio. $ og 75 mio. $. Ud over PTCL er Beleodaq profileret for og står i første række med hensyn til udvikling af nye lovende indikationer for sjældne onkologiske sygdomme. Virksomheden er i øjeblikket inde i drøftelser med sin partner om at færdiggøre de bedste udviklingsplaner for fremtidige produkter. Stærk immaterialretlig beskyttelse Beleodaq nyder immaterialretlig beskyttelse indtil 226 og indtil 227 i USA. Beskyttelsen af lægemidlet (kommerciel eksklusivitet) styrkes af dets status som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme i Europa og i USA. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 7

8 (PTCL, 1. linje) Livatag (HHC 2. linje) PRODUKTER Fase 3 FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE igangværende Validive Beleodaq (Oral (PTCL mucositis) 2. linje) US-registreret Positiv fase juli (oktober 214) Kombination BelCHOP VALIDIVE (PTCL, 1. linje) (clonidine Lauriad ) Livatag (HHC Første 2. potentielle linje) behandlingsmulighed i forebyggelsen Validive af svær oral mucositis hos hoved- og (Oral halskræftpatienter mucositis) Forberedelse til fase III efter positive kliniske forsøgsresultater i fase II «Fast track»-status opnået i USA Sygdommen Svær oral mucositis er en særligt invaliderende patologi induceret af stråle/kemoterapi-behandlinger. Den er meget hyppig hos patienter med hoved- og halskræft. Oral mucositis kan inducere intens oral smerte og spisehandicap, der kræver enteral eller parenteral ernæringsstøtte. 3 % af patienterne hospitalsindlægges som følge heraf, og symptomer kan tvinge patienter til at stoppe behandlingen i en ubegrænset periode, hvorved behandlingseffekten reduceres. Der findes i øjeblikket ingen valideret helbredende eller forebyggende behandling af oral mucositis. Den globale forekomst af hoved- og halscancer var 69. nye tilfælde i 212 (Kilde: Globocan 212) med en betydelig forventet stigning i 225 med 93. tilfælde. Nylige undersøgelser har vist, at 5 % af disse patienter led af alvorlig oral mucositis. Baseret på denne epidemiologiske tilgang og afhængig af vurderingen af markedsandele og pris anslås Validive s salgspotentiale til mellem 2 og 4 mio. på verdensplan. Vores produkt Validive (clonidin Lauriad ) er en behandling baseret på mucoadhæsiv Lauriad -teknologi beregnet til forebyggelsen af svær oral mucositi Positive fase II-resultater Onxeo har gennemført en omfattende international dobbeltblændet placebokontrolleret randomiseret fase II-undersøgelse af effekt og tolerance af mucoadhæsive Validive tabletter i doser på 5 mcg og 1 mcg, indgivet én gang daglig til forebyggelse af alvorlig oral mucositis forårsaget af strålebehandling og/eller kemoterapi i 183 patienter med hoved- og halscancer. Udvidelse til første linje Undersøgelsens positive foreløbige resultater blev rapporteret den 3. oktober 214. Med hensyn til effekt viste dette fase II-forsøg Fase 3følgende i de 2 grupper af patienter behandlet igangværende med Validive sammenlignet med placebogruppen: En reduktion i forekomsten af svær oral mucositis i patientgruppen behandlet med Validive. Positiv fase 2 En reduktion af symptomer forbundet med svær (oktober 214) oral mucositis, herunder spisebesvær, kvalme og opkastning. En forsinkelse på starten af den alvorlige orale mucositis. Og svær oral mucositis udviklet efter højere strålingsdoser. Validive viste en gunstig toleranceprofil uden større forskelle i arten, hyppigheden og sværhedsgraden af skadelige bivirkninger i forholdet mellem Validive og placebogruppen. Behandlingsoverholdelsen var meget fin med over 8 % af patienterne, der overholdt undersøgelsens behandlingsprotokol. Undersøgelsens rådgivende udvalg, der består af internationalt anerkendte eksperter, har anbefalet at fremme Validive -udviklingsprogrammet til en fase IIIundersøgelse på samme patientpopulation. Selskabet forbereder dette forsøg, der antagelig vil kunne påbegyndes i slutningen af 215. Godkendelsesmæssig status Validive har i januar 214 opnået «fast track»-status hos de amerikanske sundhedsmyndigheder en status der gives til lægemidler udviklet til behandling af alvorlige livstruende sygdomme, for hvilke behandlingsbehovet er uafviseligt. Denne status vil lette forbindelsen med FDA og optimere evalueringtiden for sagen i forbindelse med udviklingen og registreringen. Også i Europa nyder Validive status som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme, hvilket muliggør optimering af produktets udviklingsplan i forhold til omkostninger og varighed samt styrkelse af beskyttelsen af dets markedseksklusivitet. Stærk immaterialretlig beskyttelse I marts 215 udstedte den japanske patentmyndighed et nyt patent på Validive baseret på den oprindelige anvendelse af clonidin i oral mucositis, hvilket beskytter produktet indtil 229. Efter Kina, Sydkorea og Singapore forøger denne godkendelse fra de japanske myndigheders side Validive s patentbeskyttelse og styrker i betydelig grad værdien af dette strategiske aktiv i behandlingen af sjældne onkologiske sygdomme på det asiatiske marked. 8 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

9 (PTCL 2. linje) Kombination BelCHOP PRODUKTER (PTCL, 1. linje) Beleodaq Livatag (PTCL (HHC linje) linje) Udvidelse FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE til første linje US-registreret Fase juli igangværende Kombination Validive BelCHOP (Oral (PTCL, mucositis) 1. linje) LIVATAG (Doxorubicin Transdrug ) Livatag (HHC 2. linje) Rettet mod overlevelse i 2. linje hepatocellulært carcinom Validive Løbende internationalt fase III-studie, (Oral mucositis) rekruttering i gang «Fast track»-status opnået i USA Sygdommen Hepatocellulært carcinom (HCC) eller hepatocarcinoma er den mest almindelige af de primære levercancere (85% til 9%). Den er også kendt som primær leverkræft og er en aggressiv og modstandsdygtig kræftform, for hvilken behandlingsalternativerne er begrænsede (ét godkendt lægemiddel: Sorafenib), og behandlingsbehovet er stort. Leverkræft er den 6. mest almindelige kræftform i forhold til forekomsten (782. nye tilfælde på verdensplan hvert år, 5,6 % af alle nye kræfttilfælde) med den næsthøjeste dødelighed (746. dødsfald, 9,1 % af totalen) efter lungekræft (Kilde: Globocan 212). Risikofaktorerne er velkendte: infektion med hepatitis virus (B og C), overforbrug af alkohol (en anden væsentlig årsag til skrumpelever) og metaboliske sygdomme, især fedme, en voksende årsag til skrumpelever og HCC. Med en forekomst på 782. nye tilfælde på verdensplan hvert år anslås produktets maksimale salgspotentiale op til 8 mio på verdensplan. Produktet Livatag er en nanopartikel-formuleret form for kemoterapi, der undersøges hos patienter med fremskreden hepatocellulært carcinom. Denne innovative behandling er udformet med henblik på at overvinde de resistensmekanismer, der udgår fra hepatiske tumorceller, takket være dets innovative formulering i form af nanopartikler, hvorved der kan indgives doxorubicin i kemoterapi-resistente celler. Idet den fungerer som en trojansk hest, genkendes kemoterapien (doxorubicin) i form af nanopartikler ikke af effluxpumperne på kræftcellernes overflade, der normalt afviser kemoterapi. Den er derfor i stand til at trænge ind i cellen og deployere sin cytotoksiske agentaktivitet. Udvidelse til Positiv første fase linje 2 (oktober 214) Klinisk udviklingsplan: et internationalt fase III-forsøg er igangværende Fase 3 Det internationale randomiserede fase igangværende III-forsøg (ReLive) har til formål at påvise effekten af Livatag på overlevelsen for næsten 4 patienter med HCC efter behandlingssvigt eller intolerance over for Sorafenib. Positiv fase 2 Det afvikles i 8 europæiske lande Frankrig, Tyskland, (oktober 214) Spanien, Italien, Ungarn, Østrig, Belgien og Rusland - samt i USA. I 215 vil den internationale udbredelse af ReLive blive understøttet ved, at forsøget udvides til nye regioner som f.eks. MENA (Mellemøsten Nordafrika) og ved at implementere ca. 1 yderligere centre i tillæg til de 35 aktive. Dette vil optimere rekrutteringsraten, i dag på 4 % af de planlagte patienter, der allerede er randomiseret. De første resultater af undersøgelsen forventes i begyndelsen af 217. Et udvalg af uafhængige europæiske eksperter, Data Safety Monitoring Board (DSMB), under ledelse af professor Michel Beaugrand, følger løbende forsøget. Denne type udvalg nedsættes normalt i pivotale kliniske fase III-undersøgelser for at sikre patientsikkerheden og anbefale eventuelle ændringer af protokollen i tilfælde af uventede virkninger. Data Safety Monitoring Board (DSMB) mødes to gange om året for at gennemgå alle sikkerhedsdata vedrørende de behandlede patienter og træffe beslutning vedrørende fortsættelse af forsøget og/eller forslåede ændringer, der tager sigte på at imødegå uventede sikkerhedsproblemer. Produktets sikkerhedsprofil er hidtil blevet bekræftet 5 gange siden indledningen af forsøget og sidste gang i november 214. Godkendelsesmæssig status Livatag nyder statussen som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme i Europa og USA. I maj 214 opnåede det også FDA Fast Track-status til behandling af hepatocellulært carcinom som anden linje-behandling efter Sorafenib. Som for Validive vil denne status lette forbindelsen med FDA og optimere tidsplanen for evaluering for produktet i forbindelse med udviklingen og frem til registreringen. Stærk immaterialretlig beskyttelse I februar 214 udstedte Den Europæiske Patentmyndighed en ny patentfamilie til beskyttelse af lægemidlets specifikke dosering, hvilket gjorde den beskyttelse komplet, der allerede dækker doxorubicin i forhold til nanopartikel-sammensætningen. Denne anden patentfamilie styrker og udvider Livatag s patentbeskyttelse markant i Europa indtil 232 i forhold til markedsføring af generiske lægemidler. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 9

10 LORAMYC OG SITAVIG Vores 2 historiske kommercielle produkter Baseret på Onxeos beskyttede mucoadhæsive Lauriad teknologi Som en del af sin historiske pipeline har Onxeo udviklet og registreret (Europa, USA og Korea) to produkter dedikeret til internationale partnerskaber. Virksomheden agter at optimere sine indtægter gennem partnerskabsaftaler om disse produkter, hvorimod der ikke er planlagt strategisk investering. Begge produkter er baseret på Onxeos beskyttede mucoadhæsive Lauriad teknologi, der har til formål at forbedre effektiviteten eller tolerancen for et etableret lægemiddel i den valgte indikation på grundlag af den tidlige og langvarige frigivelse af det aktive stof direkte i mundhulen med ringe eller ingen systemisk overførsel. Loramyc /Oravig (US) Loramyc /Oravig (miconazol Lauriad ) er den første mucoadhæsive gingivale Lauriad -tablet af miconazol indiceret til behandling af orofaryngeal candidose (OPC). Siden lægemidlet først blev markedsført i 27 har Loramyc /Oravig genereret 57 millioner i indtægter gennem licensaftaler i Europa, USA og Asien. Loramyc /Oravig er i partnerskab i: USA (Dara BioSciences) Europa (Therabel) Asien (Handok, Sosei, SciClone) Sitavig Sitavig (acyclovir Lauriad ), en original gingival mucoadhæsiv tablet af acyclovir, er det andet produkt, der er udviklet og registreret i Europa og i USA af Onxeos team. Det er indiceret til behandling af tilbagevendende herpes labialis med indgivelse af en enkelt tablet ved de første tegn på infektion. Sitavig er i partnerskab i: USA (Innocutis Holding LLC) Latinamerika (EMS S/A) Asien (Daewoong Pharmaceutical) Israel (Teva) ONXEO ÅRSRAPPORT 214 1

11 NØGLETAL (PROFORMA) 57,2 mio. likviditet pr. 31. december ,3 mio. oncernomsætning i 214 (proforma) 14,8 mio. &U-investeringer i 214 (proforma) 6 medarbejdere der alle er eksperter på deres felt og er placeret i 2lande Frankrig og Danmark 7 bestyrelsesmedlemmer der udgør en international og afbalanceret bestyrelse 357 patenter og Internationalt patentansøgninger pr. 31. december fase Internationalt II-forsøg afsluttet ved fase III-forsøg udgangen af 214 med igangværende (ReLive) positive foreløbige I 8 lande, herunder USA, 7 resultater (Validive ) lande i Europa, Gennemført i USA og i 5 lande 3 yderligere lande planlagt i Europa i MENA (Mellemøsten og Nordafrika) 1 2 fase I forsøg i Internationale Lægemidler gangværende (BelCHOP) fase III-forsøg under forberedende forsøg i fase III, forberedelse planlagt i PTCL 1. linje 1 til påbegyndelse i 215 Afslutning af rekruttering (Validive ) forventes i 3. kvartal til påbegyndelse i første halvår 216 (Beleodaq ) 3 registreret og markedsført i USA (Beleodaq, Loramyc /Oravig, Sitavig ) ONXEO ÅRSRAPPORT

12 ONXEO ÅRSRAPPORT

13 Navnet Onxeo er baseret på ordene «oncology» og «orphan» [ sjælden ], men betyder også meget mere: Den stærke ambition om at hævde sin position som en virksomhed, man regner med, er udtrykt gennem en betonet lyd. Den teknologiske ekspertise symboliseret ved et «X» i midten som en metafor for fusionen mellem 2 virksomheder og kombinationen af forskellige kompetencer inden for en og samme virksomhed. Den menneskelige tilgang antydes af den afsluttende diftong «eo», der viser bæredygtig sindsro og udtrykker innovationskonceptet. De to bogstaver «O» - første og sidste bogstav - skal minde om virksomhedens to centrale kompetencer og forretningsområder: Produkter til behandling af sjældne onkologiske sygdomme Balance og reaktionsevne forstærkes af navnets struktur bestående af 2 bogstaver på hver side af bogstavet «X». NAVN OG GRAFISK IDENTITET Symbolet X Gengivelse af Onxeos specificitet og stærke personlighed. Udtrykket for de involverede færdigheder: bogstavet «X» symboliserer mødestedet mellem aktørerne inden for onkologi, der er engageret i at forbedre patienternes liv. Bogstavet «X» er også et matematisk tegn, der repræsenterer naturvidenskaben. Typografi Sammensætningen af små, runde bogstaver med store bogstaver for at udtrykke både nærhed og status af førende virksomhed. Anvendelse af små typer for at forstærke virkningen af symbolet «X». Farver Lyse farver i symbolet «X», der referer til Onxeo-teamets kreativitet og evne til innovation. En havblå farve til at overbringe budskaberne om pålidelighed, kvalitet og transparens. ONXEO ÅRSRAPPORT

14 HYPPIGST STILLEDE SPØRGSMÅL OM STRATEGIEN OM KOMMUNIKATION Hvad er jeres strategi? Vores strategi er at opbygge en robust og diversificeret pipeline, der er fokuseret på området for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme, som er et meget attraktivt marked, hvor der aktuelt er et stort behov for behandlingsmuligheder. Hvad er jeres partnerskabsstrategi for øjeblikket? På nuværende tidspunkt har vi indgået partnerskab om vores produkter på regionalt plan (Amerika, Asien, EMEA osv.). Vores mål er at støtte os til et netværk af partnere, der kender de lokale forhold perfekt, og som er bedst i stand til at varetage spørgsmål om registrering, markedsadgang og marketingaspekter. Disse partnerskaber har tilført vores virksomhed betydelige økonomiske ressourcer, der støtter den videre udvikling af vores produktportefølje. Hvorfor er der ikke så meget kommunikation omkring Loramyc/ Oravig og/eller Sitavig? Disse 2 produkter var de første, der blev udviklet og registreret af Onxeos team. De står for de første store succeser i virksomheden og viser vores teams den viden og evne til at føre produkter frem fra udvikling til markedet. Hvornår kommunikerer I? Alle nyheder formidles til offentligheden i rette tid. Generelt udsendes pressemeddelelser før åbningen eller efter lukningen af markederne, men i tilfælde af en større begivenheder i løbet af dagen kan Onxeo suspendere sin handel og give meddelelse med det samme for at overholde reglerne for det danske aktiemarked. Alle oplysninger stilles til rådighed for alle vores investorer på nøjagtig samme tid, uanset kategorien af investor. På grund af den dobbelte notering i både Paris og København vises alle oplysninger på nøjagtig samme tid begge steder. Hvordan kommunikerer I? Alle meddelelser, der kan få indflydelse på aktiekursen, udsendes via en pressemeddelelse. Alle pressemeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside på fransk, engelsk og dansk. De distribueres også via en newswire-tjeneste og via s. Hvis du ønsker at modtage vores pressemeddelelser direkte, kan du besøge vores hjemmeside og registrere dig i menuen Finance. Al virksomhedens dokumentation findes også på vores hjemmeside på både fransk og engelsk Vi har også oprettet en Twitter-konto hvis du skulle ønske at blive Onxeo-follower. Vores strategiske fokus er imidlertid at blive en førende spiller inden for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme, og det er hér vi prioriterer vores investeringer og ressourcer. I denne forbindelse er disse 2 produkter ikke af strategisk betydning for virksomheden, de bidrager ikke væsentligt til vores indtægter eller resultater og bør ikke betragtes som en væsentlig faktor i forbindelse med vurderingen af virksomheden. Alle oplysninger vil figurere i vores finansielle rapporter eller referencedokumenter ONXEO ÅRSRAPPORT

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME 1. HALVÅR 2014 INDHOLD Meddelelse fra den administrerende direktør 03 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN PRESSEMEDDELELSE ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR

Læs mere

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet

Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev til aktionærerne....................... 4 Væsentligste begivenheder i 2011.............. 6 Nøgletal

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk Årsrapport 2012 Indhold Brev fra den administrerende direktør 4 Vores virksomhed 6 Milepæle 2012 og 2013 8 Fokusområder og kortsigtede mål 9 Hoved- og nøgletal 10 Regnskabsberetning 2012 11 Forventninger

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Årsrapport

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere