ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 214 THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

2

3 GLOBAL ONKOLOGI-SPILLER I BEHANDLINGEN AF SYGDOMME MED STORE OG UDÆKKEDE BEHANDLINGSBEHOV I forbindelse med den foregående årsrapport drejede bestyrelsens meddelelse sig om dens tillid til Onxeos, dengang BioAlliance Pharmas, evne til at fortsætte og overgå sine mål for værdiskabelse i sin portefølje af produkter inden for «sjældne onkologiske sygdomme», samtidig med, at virksomheden skulle bringes op må et nyt niveau størrelsesmæssigt. I dag har Onxeo i vid udstrækning nået disse mål; primært med fusionen med Topotarget i midten af 214, hvilket var et strategisk vendepunkt for virksomheden, fremgangen i virksomhedens centrale udviklingsprogrammer og styrkelsen af dens økonomiske ressourcer gennem den succesfuldt gennemførte kapitalforhøjelse i slutningen af 214. Alle medlemmerne af bestyrelsen og jeg selv vil gerne lykønske og takke Onxeos team, i Paris og i København, for disse succeser, med ikke kun indkøringen af en enhed og en ny struktur, der meget hurtigt blev operationel, men samtidig den aktive gennemførelse af udviklingsprogrammerne. Disse succeser er blevet støttet og båret af alle vores aktionærer, som mere end nogensinde er vores «partnere» i forbindelse med opbygningen af en virksomhed, der giver europæisk og amerikansk synlighed. Vi takker dem for deres tillid og støtte. PATRICK LANGLOIS bestyrelsesformand Således er en ny central aktør i den europæiske biotekverden nu på plads, med en klar vækststrategi og udsigt til betydelig værdiskabelse på kort og mellemlang sigt. Onxeo har i øvrigt stærke aktiver, erfarne teams, en bred og afbalanceret produktportefølje og et ankerpunkt i USA, der gør det muligt for virksomheden at sikre sin udvikling. Disse aktiver skaber et solidt fundament, der kan optimere værdiskabelsen for aktionærerne. Den næste udfordring for selskabet bliver at styrke sin internationale tilstedeværelse med henblik på at konsolidere sin stilling som nøglespiller i biotekkens verden. Jeg vil igen understrege min tillid til Onxeo og dens ledelse, der også kan regne med overbevisningen og entusiasmen hos den samlede bestyrelse, hvis medlemmer vil følge virksomheden i dens fortsatte udvikling og løbende hver især vil tilføre virksomheden sin ekspertise og sine kompetencer. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 3

4 JUDITH GRECIET administrerende direktør Kære aktionærer, kære allesammen 214 vil forblive en milepæl i vores koncerns historie. Efter fusionen med den danske koncern Topotarget og i løbet af nogle få måneder har Onxeo forvandlet sig til en fuldt ud internationaliseret virksomhed og er nu godt positioneret til at stå frem som en førende bioteknologisk virksomhed på onkologiområdet med fokus på sjældne sygdomme. I forbindelse med denne fusion erhvervede vi et meget lovende aktiv med mange potentielle indikationer, udvidede vores hold med et team af meget erfarne danske fagfolk og udvidede vores partnerskaber med Spectrum Pharmaceuticals, der er en veletableret virksomhed i USA. Med stærke og yderligere forstærkede økonomiske ressourcer kan Onxeo indlede 215 med tillid og aktivt fortsætte sin vækst. Vores «Orphan Oncology Innovator»-strategi er særdeles lovende. Lægemidler til behandling af sjældne sygdomme har et stærkt potentiale for værdiskabelse, og det står for det mest dynamiske område inden for den farmaceutiske sektor. Områdets forventede globale salg må antages at ville nå 176 milliarder dollars i 22. På dette attraktive marked tegner onkologi sig for de fleste behandlinger. Et forhold, der bekræfter styrken i vores forretningsmodel. Vores programmer på dette felt har alle et stort salgspotentiale. Takket være deres status som «sjældne» kan de drage fordel af optimeret klinisk udvikling, hurtig myndighedsbehandling, attraktive priser og en periode med kommerciel eksklusivitet. Vores produktportefølje er nu meget avanceret og varieret. Fremgangen ser ud til at fortsætte i 215, især med tre væsentlige milepæle, nemlig forberedelse af fase III-undersøgelsen af Validive, der opnåede positive fase IIresultater i forebyggelse af svær oral mucositis forårsaget af strålekemoterapi af patienter med hoved- og halskræft, international udvidelse af Relive, der er fase III-undersøgelsen af Livatag i hepatocellulært carcinom, og det igangværende udviklingsprogram for Beleodaq i PTCL indikationen (en sjælden form for blodkræft), der stiler mod at udvide indikationen fra 2. linjebehandling til 1. linje-behandling. På det finansielle plan lykkedes det os i 214 at sikre de nødvendige ressourcer for de kommende 2 år til vores udviklingsplan for vores nuværende produktportefølje. Dette blev muliggjort af milepælsbetalingerne fra Spectrum for registreringen af Beleodaq samt den kapitalforhøjelse, der blev afsluttet i december bør blive et konsolideringsår for Onxeo for virksomhedens positionering som en central spiller på området for sjældne sygdomme inden for onkologi, med tre produkter i eller klar til at gå ind i fase III-undersøgelser, samt stærke og samarbejdende internationale teams. Jeg vil gerne takke disse teams, der hver dag arbejder ihærdigt for at gøre Onxeo-koncernen til en førende kraft inden for sjældne onkologiske sygdomme og for at skabe behandlinger, som kan gøre en forskel for de patienter, der har brug for dem. Jeg vil også gerne takke vores aktionærer, både institutionelle og private, for den støtte, de har givet i hele dette enestående år, og forsikre dem om vores vedvarende engagement for at sikre succesen for vores virksomhed. 4 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

5 EN STRATEGI MED FOKUS PÅ LÆGEMIDLER TIL BEHANDLING AF SJÆLDNE ONKOLOGISKE SYGDOMME Onxeo blev skabt i midten af 214 gennem fusionen med og BioAlliance Pharmas overtagelse af Topotarget, en dansk biofarmaceutisk virksomhed med base i København. Onxeo stiler efter at blive en vigtig spiller inden for lægemidler til behandling af sjældne onkologiske sygdomme. Dette strategiske fokus er bygget på et meget attraktivt marked, der drager fordel af en optimeret markedsadgang gennem målrettede foranstaltninger. Sjældne lægemidler udviklet til behandling af patienter, der lider af meget alvorlige sygdomme, for hvilke der ikke hidtil har eksisteret nogen, endsige nogen tilfredsstillende, behandling. Disse sygdomme rammer en lille del af befolkningen, men kan udgøre op til 25. tilfælde i USA og 2. i Europa. I dag er der anslået 7. sygdomme, der anses for sjældne eller negligerede, og der findes i øjeblikket behandling for mindre end 5 % af dem (Kilde: EvaluatePharma ). I 213 var den globale vækst inden for onkologi på 1 %, mens den samlede vækst på lægemiddelområdet på verdensplan kun var 5 %. Markedet for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme forventes at vokse med mere end 1 % om året og at nå op på 176 milliarder $ i 22. Det anslås, at i 22 vil 15 af de 2 bedst sælgende lægemidler til sjældne sygdomme være onkologiske lægemidler (Kilde: EvaluatePharma ). Denne markedstrend er også et resultat af attraktive foranstaltninger, der iværksættes af sundhedsmyndighederne for at fremme udvikling af nye lægemidler på dette område og for at lette adgangen til markedet En optimeret klinisk udvikling både hvad angår tid og omkostninger, der muliggør en hurtigere vej til markedet, Mere favorabelt pris- og refusionsmiljø for differentierede produkter, En forstærket beskyttelse med en kommerciel eksklusivitet efter markedsgodkendelse på 7 år i USA og 1 år i Europa. Onxeos strategi er baseret på udviklingen af en stor, dyb og afbalanceret portefølje af innovative og lovende programmer, der er dedikeret til sjældne onkologiske sygdomme med et stort udækket behandlingsbehov. FUSION MED TOPOTARGET I 214 har fusionen med Topotarget, en dansk biofarmaceutisk virksomhed med hjemsted i København, været et vigtigt skridt for Onxeos vækst, der har positioneret virksomheden som en større biotekvirksomhed med øgede muligheder. Denne fusion var en milepæl i virksomhedens vækststrategi, der er baseret på udviklingen af en stor og lovende portefølje af innovative produkter til behandlingen af sjældne onkologiske sygdomme. Erhvervelsen har tilført virksomheden flere vigtige aktiver og styrker, herunder: Beleodaq, et nyt lovende lægemiddel, et højt kvalificeret og internationalt videnskabeligt team et stærkt amerikansk fodaftryk med en veletableret amerikansk partner, Spectrum Pharmaceuticals Inc., og en udvidet aktionærbase. Tilsammen tilfører disse elementer Onxeo en forøget markedsværdi og øget synlighed, så strategien bedre kan gennemføres. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 5

6 I KORTE TRÆK En international biotekvirksomhed med hovedsæde i Paris Dedikeret til sjældne kræftsygdomme Stor pipeline i fremskreden klinisk udvikling 3 produkter i fase III-stadiet 3 godkendte produkter Onxeos team er motiveret af en stærk vision: «At være global leder og pioner inden for onkologi, med fokus på sjældne sygdomme, for at gøre en forskel». Vores mission er klar: «At udvikle innovative lægemidler for at give patienter håb og forbedre deres liv». Onxeo er en biotekvirksomhed med et kernefokus på F&U og naturvidenskab. Dens højt kvalificerede teams dækker alle centrale områder af lægemiddeludvikling, fra tidlig præklinisk (in vitro og in vivo) til klinisk og industriel udvikling frem til registrering. F&U-teamet har gennem årene opbygget stor ekspertise og kan prale af en dokumenteret track record, der allerede har bragt flere produkter frem til registrering i USA og Europa. Virksomheden har også vist evne til forretningsudvikling med flere internationale partnere, der nu markedsfører de godkendte produkter. Virksomhedens vækst er baseret på en stor og dyb pipeline af innovative og lovende produkter, der er rettet mod alvorlige sjældne sygdomme inden for onkologi med et udækket behandlingsbehov. Disse programmer befinder sig på et avanceret klinisk stadie, fase III eller er klar til at gå ind i fase III, klinisk fase, det sidste skridt før registreringen. De viser alle stort globalt markedspotentiale. Med 3 produkter på markedsføringsstadiet er virksomheden på vej op og ekspanderer til et globalt plan via internationale partnerskaber, herunder Spectrum Pharmaceuticals for Beleodaq i Nordamerika og Indien, Innocutis Holdings LLC for Sitavig i USA. 6 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

7 PRODUKTER FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE Beleodaq (PTCL 2. linje) US-registreret 14. juli Kombination BelCHOP (PTCL, 1. linje) Udvidelse til første linje Livatag BELEODAQ (HHC 2. linje) (belinostat) Validive Betinget markedsføringstilladelse i USA (Oral mucositis) i juli 214 til behandling af perifer T-celle lymfekræft (PTCL) i 2. linje efter fejlslagen behandling eller progression med CHOP 25 mio. $ modtaget i milepæle relateret til NDA en fra partner Spectrum Indledning af et fase III-forsøg i Europa og i USA i 1. linje PTCL, hvilket forøger produktets potentiale Første salg i 215 beløber sig til 5 millioner $, hvilket genererer royalties til Onxeo Potentiale for andre indikationer Sygdommen LLymfom er den mest almindelige blodkræft. Hodgkins og non-hodgkins lymfom (NHL) er de to vigtigste former for lymfom. Lymfom opstår, når lymfocytter, der er en type hvide blodlegemer, øges unormalt og akkumuleres i en eller flere lymfatiske ganglier eller i lymfevæv. Der kan udvikles to typer lymfocytter: B-lymfocytter (B-celler) og T-lymfocytter (T-celler). Perifer T-celle lymfekræft (PTCL) er en undertype af non-hodgkins lymfom. I USA udgør PTCL omkring 1 til 15 % af non-hodgkins lymfom og den samlede forekomst er anslået til 12. tilfælde om året. Vores produkt Belinostat er en histondeacetylase-hæmmer (HDACi). Dette anticancermiddel hæmmer celleproliferation, inducerer apoptose, dvs. programmeret celledød, hæmmer angiogenese og inducerer celledifferentiering. Den er blevet afprøvet gennem flere kliniske forsøg i både monoterapi og i kombination med andre anticancermidler til behandling af blodkræft og solide tumorer. Et licenseret lægemiddel, der blev godkendt i USA i 214 Beleodaq har siden 21 været udlicenseret til den amerikanske virksomhed Spectrum Pharmaceuticals, Inc., som står i spidsen for den fælles udvikling af produktet og er ansvarlig for at markedsføre det over for specialister inden for onkologi og hæmatologi i Nordamerika og Indien. Fase 3 igangværende I aftalens vilkår er fastsat milepælsbetalinger fra Spectrum Pharmaceuticals til selskabet på grundlag af vellykket afslutning af bestemte faser i godkendelsesproceduren samt milepælsbetalinger for Positiv fase 2 salg samt royalties. Derudover stipulerer aftalen, at (oktober 214) udgifterne for enhver udvikling foretaget af Topotarget og Spectrum sammen deles med 3 % for Onxeo og 7 % for Spectrum. I juli 214 gav de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) betinget markedsføringstilladelse til Beleodaq i USA til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær PTCL i 2. linje-behandling, efter at standardiseret kemoterapi anvendt i første linje (CHOP protokol) er slået fejl. Godkendelsen var baseret på resultater fra BELIEF-undersøgelsen, som omfattede 129 PTCL-patienter, der var refraktære over for, eller for hvem mindst én tidligere systemisk behandling var slået fejl. Spectrum Pharmaceuticals onkologisalgsteams salg af Beleodaq er begyndt i slutningen af juli 214, og et positivt salgsniveau anslået til omkring 5 millioner $ ved udgangen af december 214 resulterede i de første royalties til Onxeo. Videreudvikling Udvidelse til førstelinjebehandling Efter denne markedsføringstilladelse i 2. linje-ptcl er et Beleodaq fase III-studie planlagt til at blive indledt i første halvår 216 for de samme PTCLpatienter, men i første behandlingslinje kombineret med CHOP. Forud for denne påbegyndelse af fase III pågår en fase I-undersøgelse med kombineret behandling med Beleodaq + CHOP (BelCHOP) for at bestemme den optimale dosis af kombinationen og dens sikkerhedsprofil. Denne undersøgelse forventes at rekruttere op til 28 patienter i 3. kvartal 215 og er det indledende trin i fase III-forsøget. Indikationen, der er godkendt i USA (2. linje PTCL behandling), udgør 7-75 % af de patienter, der lider af PTCL, og salgspotentialet for Beleodaq er anslået til mellem 5 mio. $ og 75 mio. $. Ud over PTCL er Beleodaq profileret for og står i første række med hensyn til udvikling af nye lovende indikationer for sjældne onkologiske sygdomme. Virksomheden er i øjeblikket inde i drøftelser med sin partner om at færdiggøre de bedste udviklingsplaner for fremtidige produkter. Stærk immaterialretlig beskyttelse Beleodaq nyder immaterialretlig beskyttelse indtil 226 og indtil 227 i USA. Beskyttelsen af lægemidlet (kommerciel eksklusivitet) styrkes af dets status som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme i Europa og i USA. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 7

8 (PTCL, 1. linje) Livatag (HHC 2. linje) PRODUKTER Fase 3 FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE igangværende Validive Beleodaq (Oral (PTCL mucositis) 2. linje) US-registreret Positiv fase juli (oktober 214) Kombination BelCHOP VALIDIVE (PTCL, 1. linje) (clonidine Lauriad ) Livatag (HHC Første 2. potentielle linje) behandlingsmulighed i forebyggelsen Validive af svær oral mucositis hos hoved- og (Oral halskræftpatienter mucositis) Forberedelse til fase III efter positive kliniske forsøgsresultater i fase II «Fast track»-status opnået i USA Sygdommen Svær oral mucositis er en særligt invaliderende patologi induceret af stråle/kemoterapi-behandlinger. Den er meget hyppig hos patienter med hoved- og halskræft. Oral mucositis kan inducere intens oral smerte og spisehandicap, der kræver enteral eller parenteral ernæringsstøtte. 3 % af patienterne hospitalsindlægges som følge heraf, og symptomer kan tvinge patienter til at stoppe behandlingen i en ubegrænset periode, hvorved behandlingseffekten reduceres. Der findes i øjeblikket ingen valideret helbredende eller forebyggende behandling af oral mucositis. Den globale forekomst af hoved- og halscancer var 69. nye tilfælde i 212 (Kilde: Globocan 212) med en betydelig forventet stigning i 225 med 93. tilfælde. Nylige undersøgelser har vist, at 5 % af disse patienter led af alvorlig oral mucositis. Baseret på denne epidemiologiske tilgang og afhængig af vurderingen af markedsandele og pris anslås Validive s salgspotentiale til mellem 2 og 4 mio. på verdensplan. Vores produkt Validive (clonidin Lauriad ) er en behandling baseret på mucoadhæsiv Lauriad -teknologi beregnet til forebyggelsen af svær oral mucositi Positive fase II-resultater Onxeo har gennemført en omfattende international dobbeltblændet placebokontrolleret randomiseret fase II-undersøgelse af effekt og tolerance af mucoadhæsive Validive tabletter i doser på 5 mcg og 1 mcg, indgivet én gang daglig til forebyggelse af alvorlig oral mucositis forårsaget af strålebehandling og/eller kemoterapi i 183 patienter med hoved- og halscancer. Udvidelse til første linje Undersøgelsens positive foreløbige resultater blev rapporteret den 3. oktober 214. Med hensyn til effekt viste dette fase II-forsøg Fase 3følgende i de 2 grupper af patienter behandlet igangværende med Validive sammenlignet med placebogruppen: En reduktion i forekomsten af svær oral mucositis i patientgruppen behandlet med Validive. Positiv fase 2 En reduktion af symptomer forbundet med svær (oktober 214) oral mucositis, herunder spisebesvær, kvalme og opkastning. En forsinkelse på starten af den alvorlige orale mucositis. Og svær oral mucositis udviklet efter højere strålingsdoser. Validive viste en gunstig toleranceprofil uden større forskelle i arten, hyppigheden og sværhedsgraden af skadelige bivirkninger i forholdet mellem Validive og placebogruppen. Behandlingsoverholdelsen var meget fin med over 8 % af patienterne, der overholdt undersøgelsens behandlingsprotokol. Undersøgelsens rådgivende udvalg, der består af internationalt anerkendte eksperter, har anbefalet at fremme Validive -udviklingsprogrammet til en fase IIIundersøgelse på samme patientpopulation. Selskabet forbereder dette forsøg, der antagelig vil kunne påbegyndes i slutningen af 215. Godkendelsesmæssig status Validive har i januar 214 opnået «fast track»-status hos de amerikanske sundhedsmyndigheder en status der gives til lægemidler udviklet til behandling af alvorlige livstruende sygdomme, for hvilke behandlingsbehovet er uafviseligt. Denne status vil lette forbindelsen med FDA og optimere evalueringtiden for sagen i forbindelse med udviklingen og registreringen. Også i Europa nyder Validive status som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme, hvilket muliggør optimering af produktets udviklingsplan i forhold til omkostninger og varighed samt styrkelse af beskyttelsen af dets markedseksklusivitet. Stærk immaterialretlig beskyttelse I marts 215 udstedte den japanske patentmyndighed et nyt patent på Validive baseret på den oprindelige anvendelse af clonidin i oral mucositis, hvilket beskytter produktet indtil 229. Efter Kina, Sydkorea og Singapore forøger denne godkendelse fra de japanske myndigheders side Validive s patentbeskyttelse og styrker i betydelig grad værdien af dette strategiske aktiv i behandlingen af sjældne onkologiske sygdomme på det asiatiske marked. 8 ONXEO ÅRSRAPPORT 214

9 (PTCL 2. linje) Kombination BelCHOP PRODUKTER (PTCL, 1. linje) Beleodaq Livatag (PTCL (HHC linje) linje) Udvidelse FASE I FASE II FASE III MARKED MILEPÆLE til første linje US-registreret Fase juli igangværende Kombination Validive BelCHOP (Oral (PTCL, mucositis) 1. linje) LIVATAG (Doxorubicin Transdrug ) Livatag (HHC 2. linje) Rettet mod overlevelse i 2. linje hepatocellulært carcinom Validive Løbende internationalt fase III-studie, (Oral mucositis) rekruttering i gang «Fast track»-status opnået i USA Sygdommen Hepatocellulært carcinom (HCC) eller hepatocarcinoma er den mest almindelige af de primære levercancere (85% til 9%). Den er også kendt som primær leverkræft og er en aggressiv og modstandsdygtig kræftform, for hvilken behandlingsalternativerne er begrænsede (ét godkendt lægemiddel: Sorafenib), og behandlingsbehovet er stort. Leverkræft er den 6. mest almindelige kræftform i forhold til forekomsten (782. nye tilfælde på verdensplan hvert år, 5,6 % af alle nye kræfttilfælde) med den næsthøjeste dødelighed (746. dødsfald, 9,1 % af totalen) efter lungekræft (Kilde: Globocan 212). Risikofaktorerne er velkendte: infektion med hepatitis virus (B og C), overforbrug af alkohol (en anden væsentlig årsag til skrumpelever) og metaboliske sygdomme, især fedme, en voksende årsag til skrumpelever og HCC. Med en forekomst på 782. nye tilfælde på verdensplan hvert år anslås produktets maksimale salgspotentiale op til 8 mio på verdensplan. Produktet Livatag er en nanopartikel-formuleret form for kemoterapi, der undersøges hos patienter med fremskreden hepatocellulært carcinom. Denne innovative behandling er udformet med henblik på at overvinde de resistensmekanismer, der udgår fra hepatiske tumorceller, takket være dets innovative formulering i form af nanopartikler, hvorved der kan indgives doxorubicin i kemoterapi-resistente celler. Idet den fungerer som en trojansk hest, genkendes kemoterapien (doxorubicin) i form af nanopartikler ikke af effluxpumperne på kræftcellernes overflade, der normalt afviser kemoterapi. Den er derfor i stand til at trænge ind i cellen og deployere sin cytotoksiske agentaktivitet. Udvidelse til Positiv første fase linje 2 (oktober 214) Klinisk udviklingsplan: et internationalt fase III-forsøg er igangværende Fase 3 Det internationale randomiserede fase igangværende III-forsøg (ReLive) har til formål at påvise effekten af Livatag på overlevelsen for næsten 4 patienter med HCC efter behandlingssvigt eller intolerance over for Sorafenib. Positiv fase 2 Det afvikles i 8 europæiske lande Frankrig, Tyskland, (oktober 214) Spanien, Italien, Ungarn, Østrig, Belgien og Rusland - samt i USA. I 215 vil den internationale udbredelse af ReLive blive understøttet ved, at forsøget udvides til nye regioner som f.eks. MENA (Mellemøsten Nordafrika) og ved at implementere ca. 1 yderligere centre i tillæg til de 35 aktive. Dette vil optimere rekrutteringsraten, i dag på 4 % af de planlagte patienter, der allerede er randomiseret. De første resultater af undersøgelsen forventes i begyndelsen af 217. Et udvalg af uafhængige europæiske eksperter, Data Safety Monitoring Board (DSMB), under ledelse af professor Michel Beaugrand, følger løbende forsøget. Denne type udvalg nedsættes normalt i pivotale kliniske fase III-undersøgelser for at sikre patientsikkerheden og anbefale eventuelle ændringer af protokollen i tilfælde af uventede virkninger. Data Safety Monitoring Board (DSMB) mødes to gange om året for at gennemgå alle sikkerhedsdata vedrørende de behandlede patienter og træffe beslutning vedrørende fortsættelse af forsøget og/eller forslåede ændringer, der tager sigte på at imødegå uventede sikkerhedsproblemer. Produktets sikkerhedsprofil er hidtil blevet bekræftet 5 gange siden indledningen af forsøget og sidste gang i november 214. Godkendelsesmæssig status Livatag nyder statussen som lægemiddel til behandling af sjældne sygdomme i Europa og USA. I maj 214 opnåede det også FDA Fast Track-status til behandling af hepatocellulært carcinom som anden linje-behandling efter Sorafenib. Som for Validive vil denne status lette forbindelsen med FDA og optimere tidsplanen for evaluering for produktet i forbindelse med udviklingen og frem til registreringen. Stærk immaterialretlig beskyttelse I februar 214 udstedte Den Europæiske Patentmyndighed en ny patentfamilie til beskyttelse af lægemidlets specifikke dosering, hvilket gjorde den beskyttelse komplet, der allerede dækker doxorubicin i forhold til nanopartikel-sammensætningen. Denne anden patentfamilie styrker og udvider Livatag s patentbeskyttelse markant i Europa indtil 232 i forhold til markedsføring af generiske lægemidler. ONXEO ÅRSRAPPORT 214 9

10 LORAMYC OG SITAVIG Vores 2 historiske kommercielle produkter Baseret på Onxeos beskyttede mucoadhæsive Lauriad teknologi Som en del af sin historiske pipeline har Onxeo udviklet og registreret (Europa, USA og Korea) to produkter dedikeret til internationale partnerskaber. Virksomheden agter at optimere sine indtægter gennem partnerskabsaftaler om disse produkter, hvorimod der ikke er planlagt strategisk investering. Begge produkter er baseret på Onxeos beskyttede mucoadhæsive Lauriad teknologi, der har til formål at forbedre effektiviteten eller tolerancen for et etableret lægemiddel i den valgte indikation på grundlag af den tidlige og langvarige frigivelse af det aktive stof direkte i mundhulen med ringe eller ingen systemisk overførsel. Loramyc /Oravig (US) Loramyc /Oravig (miconazol Lauriad ) er den første mucoadhæsive gingivale Lauriad -tablet af miconazol indiceret til behandling af orofaryngeal candidose (OPC). Siden lægemidlet først blev markedsført i 27 har Loramyc /Oravig genereret 57 millioner i indtægter gennem licensaftaler i Europa, USA og Asien. Loramyc /Oravig er i partnerskab i: USA (Dara BioSciences) Europa (Therabel) Asien (Handok, Sosei, SciClone) Sitavig Sitavig (acyclovir Lauriad ), en original gingival mucoadhæsiv tablet af acyclovir, er det andet produkt, der er udviklet og registreret i Europa og i USA af Onxeos team. Det er indiceret til behandling af tilbagevendende herpes labialis med indgivelse af en enkelt tablet ved de første tegn på infektion. Sitavig er i partnerskab i: USA (Innocutis Holding LLC) Latinamerika (EMS S/A) Asien (Daewoong Pharmaceutical) Israel (Teva) ONXEO ÅRSRAPPORT 214 1

11 NØGLETAL (PROFORMA) 57,2 mio. likviditet pr. 31. december ,3 mio. oncernomsætning i 214 (proforma) 14,8 mio. &U-investeringer i 214 (proforma) 6 medarbejdere der alle er eksperter på deres felt og er placeret i 2lande Frankrig og Danmark 7 bestyrelsesmedlemmer der udgør en international og afbalanceret bestyrelse 357 patenter og Internationalt patentansøgninger pr. 31. december fase Internationalt II-forsøg afsluttet ved fase III-forsøg udgangen af 214 med igangværende (ReLive) positive foreløbige I 8 lande, herunder USA, 7 resultater (Validive ) lande i Europa, Gennemført i USA og i 5 lande 3 yderligere lande planlagt i Europa i MENA (Mellemøsten og Nordafrika) 1 2 fase I forsøg i Internationale Lægemidler gangværende (BelCHOP) fase III-forsøg under forberedende forsøg i fase III, forberedelse planlagt i PTCL 1. linje 1 til påbegyndelse i 215 Afslutning af rekruttering (Validive ) forventes i 3. kvartal til påbegyndelse i første halvår 216 (Beleodaq ) 3 registreret og markedsført i USA (Beleodaq, Loramyc /Oravig, Sitavig ) ONXEO ÅRSRAPPORT

12 ONXEO ÅRSRAPPORT

13 Navnet Onxeo er baseret på ordene «oncology» og «orphan» [ sjælden ], men betyder også meget mere: Den stærke ambition om at hævde sin position som en virksomhed, man regner med, er udtrykt gennem en betonet lyd. Den teknologiske ekspertise symboliseret ved et «X» i midten som en metafor for fusionen mellem 2 virksomheder og kombinationen af forskellige kompetencer inden for en og samme virksomhed. Den menneskelige tilgang antydes af den afsluttende diftong «eo», der viser bæredygtig sindsro og udtrykker innovationskonceptet. De to bogstaver «O» - første og sidste bogstav - skal minde om virksomhedens to centrale kompetencer og forretningsområder: Produkter til behandling af sjældne onkologiske sygdomme Balance og reaktionsevne forstærkes af navnets struktur bestående af 2 bogstaver på hver side af bogstavet «X». NAVN OG GRAFISK IDENTITET Symbolet X Gengivelse af Onxeos specificitet og stærke personlighed. Udtrykket for de involverede færdigheder: bogstavet «X» symboliserer mødestedet mellem aktørerne inden for onkologi, der er engageret i at forbedre patienternes liv. Bogstavet «X» er også et matematisk tegn, der repræsenterer naturvidenskaben. Typografi Sammensætningen af små, runde bogstaver med store bogstaver for at udtrykke både nærhed og status af førende virksomhed. Anvendelse af små typer for at forstærke virkningen af symbolet «X». Farver Lyse farver i symbolet «X», der referer til Onxeo-teamets kreativitet og evne til innovation. En havblå farve til at overbringe budskaberne om pålidelighed, kvalitet og transparens. ONXEO ÅRSRAPPORT

14 HYPPIGST STILLEDE SPØRGSMÅL OM STRATEGIEN OM KOMMUNIKATION Hvad er jeres strategi? Vores strategi er at opbygge en robust og diversificeret pipeline, der er fokuseret på området for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme, som er et meget attraktivt marked, hvor der aktuelt er et stort behov for behandlingsmuligheder. Hvad er jeres partnerskabsstrategi for øjeblikket? På nuværende tidspunkt har vi indgået partnerskab om vores produkter på regionalt plan (Amerika, Asien, EMEA osv.). Vores mål er at støtte os til et netværk af partnere, der kender de lokale forhold perfekt, og som er bedst i stand til at varetage spørgsmål om registrering, markedsadgang og marketingaspekter. Disse partnerskaber har tilført vores virksomhed betydelige økonomiske ressourcer, der støtter den videre udvikling af vores produktportefølje. Hvorfor er der ikke så meget kommunikation omkring Loramyc/ Oravig og/eller Sitavig? Disse 2 produkter var de første, der blev udviklet og registreret af Onxeos team. De står for de første store succeser i virksomheden og viser vores teams den viden og evne til at føre produkter frem fra udvikling til markedet. Hvornår kommunikerer I? Alle nyheder formidles til offentligheden i rette tid. Generelt udsendes pressemeddelelser før åbningen eller efter lukningen af markederne, men i tilfælde af en større begivenheder i løbet af dagen kan Onxeo suspendere sin handel og give meddelelse med det samme for at overholde reglerne for det danske aktiemarked. Alle oplysninger stilles til rådighed for alle vores investorer på nøjagtig samme tid, uanset kategorien af investor. På grund af den dobbelte notering i både Paris og København vises alle oplysninger på nøjagtig samme tid begge steder. Hvordan kommunikerer I? Alle meddelelser, der kan få indflydelse på aktiekursen, udsendes via en pressemeddelelse. Alle pressemeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside på fransk, engelsk og dansk. De distribueres også via en newswire-tjeneste og via s. Hvis du ønsker at modtage vores pressemeddelelser direkte, kan du besøge vores hjemmeside og registrere dig i menuen Finance. Al virksomhedens dokumentation findes også på vores hjemmeside på både fransk og engelsk Vi har også oprettet en Twitter-konto hvis du skulle ønske at blive Onxeo-follower. Vores strategiske fokus er imidlertid at blive en førende spiller inden for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme, og det er hér vi prioriterer vores investeringer og ressourcer. I denne forbindelse er disse 2 produkter ikke af strategisk betydning for virksomheden, de bidrager ikke væsentligt til vores indtægter eller resultater og bør ikke betragtes som en væsentlig faktor i forbindelse med vurderingen af virksomheden. Alle oplysninger vil figurere i vores finansielle rapporter eller referencedokumenter ONXEO ÅRSRAPPORT

15 AKTIONÆRINFORMATION AKTIEMARKED OG AKTIONÆRER DATO FOR STIFTELSE: ,96% Financière de la Montagne 2,25% Healthcap 1,2% Nyenburgh 6% Retail 22,77% Andre institutionelle investorer Første gang registreret i: 25 Euronext Paris Compartment B Nasdaq Copenhagen ISIN-kode: FR Ticker-symbol: ONXEO aktier i omløb pr Aktiekapital: ,25 Markedsværdi: ± 23 mio Ingen aktier har særlige stemmerettigheder Likviditetskontrakt: CM-CIC Securities FINANSKALENDER 15/4/215 Den årlige generalforsamling på selskabets hovedkontor Kvartalsrapport pr. 31. marts 215 3/7/215 Koncernregnskab for første halvår /1/215 Kvartalsrapport pr. 3. september 215 ONXEO ÅRSRAPPORT

16 KONSOLIDERET BALANCE AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Andre anlægsaktiver Samlede anlægsaktiver 31/12/ /12/ OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger og igangværende arbejder Kundetilgodehavender mv. Andre tilgodehavender Omsætningspapirer Likvide midler Samlede omsætningsaktiver SAMLEDE AKTIVER PASSIVER EGENKAPITAL Selskabskapital Med fradrag af beholdning af egne aktier Overkurs Reserver Minoritetsinteresser Resultat Samlet egenkapital 31/12/ (122.4) ( ) ( ) /12/ (58.512) ( ) ( ) LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Udskudt skat Hensættelser Andre forpligtelser Samlede langfristede gældsforpligtelser KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Lån og kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld mv. Andre passiver Samlede kortfristede gældsforpligtelser SAMLEDE PASSIVER ONXEO ÅRSRAPPORT

17 ERKLÆRING OM KONSOLIDERET TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 31/12/214 31/12/213 31/12/214 proforma* Tilbagevendende indtægter fra licensaftaler Engangsindtægter fra licensaftaler Øvrige indtægter Samlet omsætning Anden omsætning Vareforbrug ( ) ( ) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) ( ) Eksterne omkostninger ( ) ( ) ( ) Skatter og afgifter (311.8) (297.74) (311.8) Netto af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Nettohensættelser (62.561) (62.561) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter ( ) (125.28) ( ) Driftsomkostninger ( ) ( ) Driftsresultat/(tab) (616.66) ( ) Nettoindtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder (77.375) (28.556) (77.375) Andre driftsindtægter og -omkostninger ( ) ( ) Resultat/(tab) af primær drift efter resultatandele i associerede virksomheder ( ) ( ) Indtægter fra likvide beholdninger Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger ( ) ( ) ( ) Resultat/(tab) af finansielle poster Resultat/(tab) før skat ( ) ( ) Skatter ( ) ( ) Nettoresultat/(tab) ( ) ( ) ( ) Resultat per aktie (,19) (,74) Udvandet resultat per aktie (,19) (,74) Årets resultat ( ) ( ) Anden totalindkomst for året efter skat Den samlede totalindkomst for perioden ( ) ( ) *Proforma-tallene for 214 vises til orientering og viser virkningen af fusionen med Topotarget, som om den havde fundet sted pr ONXEO ÅRSRAPPORT

18 ERKLÆRING OM KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE 31/12/214 31/12/213 31/12/212 KONSOLIDERET NETTORESULTAT ( ) ( ) ( ) +/- Afskrivninger (undtagen de, der vedrører omsætningsaktiver) (14.35) (44.944) /+ Urealiserede gevinster og tab i forbindelse med ændringer i dagsværdien /- Beregnede omkostninger og indtægter i forb. m. aktieoptioner og tilsvarende (14.542) (99.73) -- / + Andre påløbne indtægter og omkostninger (75) -/+ Gevinst og tab ved afhændelse ( ) ( ) ( ) Cash flow efter omkostninger til finansiel nettogæld og skat (71.532) (5.76) + Omkostninger til finansiel nettogæld ( ) ( ) ( ) Cash flow før omkostninger til finansiel nettogæld og skat ( ) ( ) - Betalte skatter NETTO PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER ( ) ( ) ( ) - Udbetalinger i forb. m. erhvervelse af materielle og immaterielle anlægsaktiver (1.968) (58.254) (53.813) + Indbetalinger i forb. m. overdragelse af materielle og immaterielle anlægsaktiver Udbetalinger i forb. m. erhvervelse af finansielle anlægsaktiver (ikke-konsoliderede værdipapirer) (1.622) - Indbetalinger i forb. m. overdragelse af finansielle anlægsaktiver (ikke-konsoliderede værdipapirer) NETTOPENGESTRØMME FRA INVESTERINGSTRANSAKTIONER (328) (42.741) (63.36) Pengestrømme som følge af fusion Beløb modtaget fra aktionærer i forbindelse med kapitalforhøjelser. Betalt af moderselskabets aktionærer Betalt af minoritetsaktionærer i konsoliderede selskaber Provenu modtaget i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner - / + Køb og salg af egne aktier (63.528) (51.538) Indbetalinger i forbindelse med nye lån Tilbagebetaling af lån (herunder finansiel leasing) ( ) (122.66) - Nettobetalinger finansielle interesser (herunder finansiel leasing) /- Andre strømme i forbindelse med finansieringstransaktioner (9.875) (71.527) NETTOPENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSTRANSAKTIONER (5.191) +/- Virkningen af ændringer i valutakurser (21.986) ÆNDRING I NETTO KONTANTBEHOLDNING ( ) ( ) Likvide beholdninger primo * LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO *Ændring af kassebeholdningen primo skyldes virkningen af IFRS 11, der gennemførtes pr. 1. januar 214. ONXEO ÅRSRAPPORT

19 Crédits photos : Image BioAlliance Pharma, Xavier Granet Rédaction : Onxeo Design graphique : Limbus Studio

20 KONTAKTER Aktionærer, investorer: Karriere: Forretningsudvikling: 49, boulevard du Général Martial Valin, 7515 Paris, Frankrig Tél. : + 33 ()

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME 1. HALVÅR 2014 INDHOLD Meddelelse fra den administrerende direktør 03 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04

Læs mere

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Regnskabsberetning for 2014 - Succesfuld strategisk fusion og opkøb af det danske selskab Topotarget, hvorved Onxeo blev dannet - Hovedresultater

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

Onxeo offentliggør resultat for helåret 2015 og opdaterer om virksomheden

Onxeo offentliggør resultat for helåret 2015 og opdaterer om virksomheden Onxeo offentliggør resultat for helåret 2015 og opdaterer om virksomheden 2015: Et succesrigt år med konsolidering og gode resultater med alle de primære programmer Fremdrift i fase III-studiet med Livatag

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 06-14 / København, 16. april 2014 Topotarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 2100 København Ø Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 E: enquiries@topotarget.com CVR-nr.:

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015

AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015 AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015 Kære aktionærer H er ved udgangen af året kan vi konstatere, at 2015 har været et specielt godt år for Onxeo. Vores tre kliniske udviklingsprogrammer er forløbet som planlagt.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive

Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive Onxeo køber innovativt signal-interfererende DNA-molekyle, som er baseret på en af de mest lovende nye

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Overblik Begivenheder i 1. kvartal 2014 6. februar 2014: De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterer registreringsansøgningen for Beleodaq (belinostat)

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN PRESSEMEDDELELSE ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E»

[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E» RESUMÉ AF «DOKUMENT E» Dette resumé af de væsentligste vilkår og betingelser for Fusionen består af en række nøgleoplysninger benævnt Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A F (A.1 F.7). Dette

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere