Strafferetlige afgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strafferetlige afgørelser"

Transkript

1 Strafferetlige afgørelser

2 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser): Tabel 3.01A-3.06 Tabel 3.07 Tabel 3.08 Tabel B Tabel 3.17A-3.17C Tabel Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel Tabel Alle afgørelser Afgjorte forhold i alt dvs. det samlede antal afgjorte hoved- og biforhold Afgørelser i sager hvori der kun indg et enkelt forhold Domfældelser til højere straf end bøde Bødeafgørelser Tiltalefrafald Tiltale undladt Frifindelser Frakendelser Afgørelser vedrørende særlovgivningen Anmeldelseset for henholdsvis afgørelser og afgjorte forhold. Opgørelsesenhed Tabellerne Den gennemgående opgørelsesenhed i tabellerne vedr. strafferetlige afgørelser er "sagspersonen", idet der til hver enkelt afgørelse er knyttet én sagsperson. En afgørelse kan vedrører ét eller flere kriminelle forhold. I tabel 3.07 er det "forhold", der er anvendt som opgørelsesenhed, og tabellen viser antal afgjorte forhold i alt i tællingset. Tabel 3.08 omfatter de afgørelser, hvor der kun er tale om ét forhold pr. afgørelse. Til de enkelte tabeller skal følgende bemærkes: Virksomheder indg ikke i de tabeller, der omhandler personvariablen alder, men indg i tabeller om bopæl, hvor de er bragt under uoplyst. Dette medfører at tabellernes totaltal er forskellige. I alle tabeller om bopæl omfatter 'Hovedstadsområdet i øvrigt' kommuner Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby- Taarbæk, Rødovre, Tnby og Vallensbæk samt dele af Ballerup og Søllerød, jf. Danmarks Statistiks byopgørelse pr. 1. januar I tabel er kombinerede domme bestående af ubetinget og betinget straf anført under den ubetingede del. I tabel 3.17A-3.17C er kun medtaget de rene bødeafgørelser, mens bøde afgørelser i forbindelse med frihedsstraf er medtaget i tabel (se specielt tabel 3.16) og bøder givet som vilk ved tiltalefrafald indg i tabel Tabellerne 3.01.A, 3.02.A, 3.14.A, 3.15.A og 3.16A er udover for samtlige afgørelser tillige bragt for afgørelser vedrørende straffelovsovertrædelser i tabellerne 3.01B, 3.02B, 3.14B, 3.15B og 3.16B.

3 Afgørelser 59 Tabel 3.01A Afgørelser fordelt efter afgørelsestype, køn og bopælskommune 2006, i alt Decisions 1 by type of sentence, sex and municipality of residence 2006, total Afgørelsens art 2006 I alt Køn mv. Bopælskommune Uoplyst København og Frederiksberg kommuner Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Århus Mænd Kvinder Virksomheder Kommuner med by over indbyggere I alt Dom til frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Ubetinget dom alene Ubetinget dom og samfundstjeneste Delvis betinget dom Delvis betinget og samfundstjeneste Ubetinget dom og bøde Udstået ved varetægt Forvaring Heraf: Ungdomssanktion for ige blandt ubet. frihedsstraffe Betinget frihedsstraf Betinget dom alene Betinget dom og samfundstjeneste Betinget dom og bøde Betinget dom, bøde og samfundstjeneste Heraf: Alkoholistbehandling blandt bet. frihedsstraffe Bødeafgørelse Bødedom Bødevedtagelse Bødeforlæg Indenretlig bøde og frakendelse Udenretlig bøde og frakendelse Indenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Udenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Heraf: Udeblivelsesdomme blandt frihedsstraffe og bøder Tiltalefrafald Vilk vedr. unge/lov om aktiv socialpolitik mv Ungdomskontrakt Øvrige tiltalefrafald Tiltale undladt Tiltale undladt/frafald Tiltale opgivet Anden afgørelse Foranstaltningsdomme Advarsel Straf bortfaldet Militær straf Frifindelse Decided by a jugde or by the police. Øvrige kommuner

4 60 Afgørelser Tabel 3.01B Afgørelser fordelt efter afgørelsestype, køn og bopælskommune 2006, straffelovsovertrædelser Decisions 1 by type of sentence, sex and municipality of residence 2006, criminal cases I alt Køn mv. Bopælskommune Afgørelsens art 2006 Uoplyst Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Århus København og Frederiksberg kommuner Kommuner med by over indbyggere Øvrige kommuner I alt Dom til frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Ubetinget dom alene Ubetinget dom og samfundstjeneste Delvis betinget dom Delvis betinget og samfundstjeneste Ubetinget dom og bøde Udstået ved varetægt Forvaring Heraf: Ungdomssanktion for ige blandt ubet. frihedstraffe Betinget frihedsstraf Betinget dom alene Betinget dom og samfundstjeneste Betinget dom og bøde Betinget dom, bøde og samfundstjeneste Heraf: Alkoholistbehandling blandt bet. frihedsstraffe Bødeafgørelse Bødedom Bødevedtagelse Bødeforlæg Indenretlig bøde og frakendelse Udenretlig bøde og frakendelse Indenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Udenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Heraf: Udeblivelsesdomme blandt frihedsstraffe og bøder Tiltalefrafald Vilk vedr. unge/lov om aktiv socialpolitik mv Ungdomskontrakt Øvrige tiltalefrafald Tiltale undladt Tiltale undladt/frafald Tiltale opgivet Anden afgørelse Foranstaltningsdomme Advarsel Straf bortfaldet Militær straf Frifindelse Decided by a jugde or by the police.

5 Afgørelser 61 Tabel 3.02A Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og alder 2006, i alt Decisions 1 by type of sentence and age 2006, criminal cases Afgørelsens art 2006 I alt Alder på afgørelsestidspunktet I alt ,3 Dom til frihedsstraf ,9 Ubetinget frihedsstraf ,1 Ubetinget dom alene ,7 Ubetinget dom og samfundstj ,5 Delvis betinget dom ,8 Delvis betinget og samfundstj ,8 Ubetinget dom og bøde ,3 Udstået ved varetægt ,7 Forvaring Heraf: Ungdomssanktion for ige blandt ubet. frihedsstraffe ,0 Betinget frihedsstraf ,7 Betinget dom alene ,9 Betinget dom og samfundstj ,0 Betinget dom og bøde ,5 Betinget dom, bøde og samfundstjeneste ,2 Heraf: Alkoholistbehandling blandt bet. frihedsstraffe ,3 Bødeafgørelse ,4 Bødedom ,9 Bødevedtagelse ,1 Bødeforlæg ,6 Indenretlig bøde og frakend ,7 Udenretlig bøde og frakend ,7 Indenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud ,7 Udenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud ,5 Heraf: Udeblivelsesdomme blandt frihedsstraffe og bøder ,4 Tiltalefrafald ,9 Vilk vedr. unge/lov om aktiv socialpolitik mv ,4 Ungdomskontrakt ,2 Øvrige tiltalefrafald ,6 Tiltale undladt ,5 Tiltale undladt/frafald ,1 Tiltale opgivet ,1 Anden afgørelse ,5 Foranstaltningsdomme ,3 Advarsel ,1 Straf bortfaldet ,0 Militær straf ,0 Frifindelse ,0 1 Decided by a judge or by the police. Gennemsntl. alder

6 62 Afgørelser Tabel 3.02B Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og alder 2006, straffelovsovertrædelser Decisions 1 by type of sentence and age 2006, criminal cases Afgørelsens art 2006 I alt Alder på afgørelsestidspunktet I alt ,7 Dom til frihedsstraf ,1 Ubetinget frihedsstraf ,0 Ubetinget dom alene ,6 Ubetinget dom og samfundstj ,5 Delvis betinget dom ,5 Delvis betinget og samfundstj ,6 Ubetinget dom og bøde ,9 Udstået ved varetægt ,6 Forvaring Heraf: Ungdomssanktion for ige blandt ubet. frihedsstraffe ,0 Betinget frihedsstraf ,2 Betinget dom alene ,3 Betinget dom og samfundstj ,7 Betinget dom og bøde ,6 Betinget dom, bøde og samfundstjeneste ,8 Heraf: Alkoholistbehandling blandt bet. frihedsstraffe ,0 Bødeafgørelse ,8 Bødedom ,6 Bødevedtagelse ,0 Bødeforlæg ,1 Indenretlig bøde og frakend Udenretlig bøde og frakend Indenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Udenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud Heraf: Udeblivelsesdomme blandt frihedsstraffe og bøder ,6 Tiltalefrafald ,3 Vilk vedr. unge/lov om aktiv socialpolitik mv ,4 Ungdomskontrakt ,2 Øvrige tiltalefrafald ,5 Tiltale undladt ,1 Tiltale undladt/frafald ,3 Tiltale opgivet ,9 Anden afgørelse ,9 Foranstaltningsdomme ,2 Advarsel ,6 Straf bortfaldet ,6 Militær straf Frifindelse ,0 1 Decided by a judge or by the police. Gennemsntl. alder

7 Afgørelser 63 Tabel 3.03A Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype 2006, i alt Decisions 1 by type of offence and type of sentence 2006, total I alt Dom til frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Tiltale undladt Anden afgø- Overtrædelsens art 2006 I alt Ubetinget Betinget relse Frifindelse I alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u Heteroseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Blufærdighedskrænkelse ved beføling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o.l. mod offentlig myndighed mv Opløb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsøg på manddrab Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, båd mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv. af narkotika Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld Øvrige straffelovsbestemmelser Færdselslov i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselslov i øvrigt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Skatte- og afgiftslove Særlove i øvrigt Anm. Inkl virksomheder. 1 Decided by a judge or by the police.

8 64 Afgørelser Tabel 3.03B Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype 2006 mænd Decisions 1 by type of offence and type of sentence 2006 males I alt Dom til frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Tiltale undladt Anden afgø- Overtrædelsens art 2006 I alt Ubetinget Betinget relse Frifindelse I alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u Heteroseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Blufærdighedskrænkelse ved beføling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o.l. mod offentlig myndighed mv Opløb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsøg på manddrab Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, båd mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv. af narkotika Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld Øvrige straffelovsbestemmelser Færdselslov i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselslov i øvrigt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Skatte- og afgiftslove Særlove i øvrigt Decided by a judge or by the police.

9 Afgørelser 65 Tabel 3.03C Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype 2006 kvinder Decisions 1 by type of offence and type of sentence 2006 females I alt Dom til frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Tiltale undladt Anden afgø- Overtrædelsens art 2006 I alt Ubetinget Betinget relse Frifindelse I alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u Heteroseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. iøvrigt Blufærdighedskrænkelse ved beføling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o.l. mod offentlig myndighed mv Opløb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsøg på manddrab Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, båd mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv. af narkotika Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld Øvrige straffelovsbestemmelser Færdselslov i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselslov i øvrigt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Skatte- og afgiftslove Særlove i øvrigt Decided by a judge or by the police.

10 66 Afgørelser Tabel 3.04 Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art, køn og bopælskommune 2006 Decisions 1 by type of offence, sex and municipality of residence 2006 I alt Køn Bopælskommune Overtrædelsens art 2006 Uoplyst Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Århus Mænd Kvinder Virksomheder København og Frederiksberg Kommuner med by over indbygg. Øvrige I alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u Heteroseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt Blufærdighedskrænkelse ved beføling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o.l. mod offentlig myndighed mv Opløb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsøg på manddrab Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, båd mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv. af narkotika Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld Øvrige straffelovsbestemmelser Færdselslov i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselslov i øvrigt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Skatte- og afgiftslove Særlove i øvrigt Decided by a judge or by the police.

11 Afgørelser 67 Tabel 3.05A Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 2006 i alt Decisions 1 by type of offence and age 2006 total Alder på afgørelsestidspunktet Gen- nem- I alt sntl. Overtrædelsens art 2006 alder I alt ,3 Straffelov i alt ,7 Sædelighedsforbrydelser ,4 Blodskam mv ,7 Voldtægt mv ,0 Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u ,9 Heteroseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,8 Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u ,5 Homoseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,5 Blufærdighedskrænkelse ved beføling ,5 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ,4 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt ,5 Utugt mv ,0 Voldsforbrydelser ,1 Vold o.l. mod offentlig myndighed mv ,9 Opløb/forstyrrelse af offentlig orden ,0 Manddrab ,3 Forsøg på manddrab ,3 Simpel vold ,2 Alvorligere vold ,9 Særlig alvorlig vold ,6 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse ,3 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,9 Forbrydelse mod den personlige frihed ,0 Trusler ,3 Ejendomsforbrydelser ,1 Dokumentfalsk ,6 Brandstiftelse ,9 Indbrud i banker, forretninger mv ,1 Indbrud i beboelser ,5 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,8 Tyveri fra bil, båd mv ,0 Butikstyveri mv ,2 Andre tyverier ,0 Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj ,3 Tyveri/brugstyveri af knallert ,9 Tyveri/brugstyveri af cykel ,0 Tyveri/brugstyveri af andet ,6 Ulovlig omgang med hittegods ,3 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,9 Afpresning og åger ,5 Skyldnersvig ,2 Hæleri ,8 Røveri ,7 Grov skattesvig mv ,8 Hærværk ,2 Uagtsomt hæleri ,5 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,7 Andre forbrydelser ,3 Salg af narkotika mv ,0 Smugling mv. af narkotika ,3 Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld ,0 Øvrige straffelovsbestemmelser ,1 Færdselslov i alt ,8 Færdselsuheld med spiritus ,1 Spiritus- og promillekørsel ,2 Mangler ved køretøj ,8 Færdselslov i øvrigt ,5 Særlove i alt ,8 Lov om euforiserende stoffer ,3 Våbenloven ,5 Skatte- og afgiftslove ,1 Særlove i øvrigt ,2 Anm. Ekskl. virksomheder. 1 Decided by a judge or by the police.

12 68 Afgørelser Tabel 3.05B Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 2006 mænd Decisions 1 by type of offence and age 2006 males Overtrædelsens art 2006 I alt Alder på afgørelsestidspunktet Gennemsntl. alder I alt ,8 Straffelov i alt ,0 Sædelighedsforbrydelser ,3 Blodskam mv ,6 Voldtægt mv ,0 Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u ,6 Heteroseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,8 Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u ,5 Homoseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,1 Blufærdighedskrænkelse ved beføling ,4 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ,4 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt ,4 Utugt mv ,1 Voldsforbrydelser ,1 Vold o.l. mod offentlig myndighed mv ,7 Opløb/forstyrrelse af offentlig orden ,9 Manddrab ,1 Forsøg på manddrab ,3 Simpel vold ,3 Alvorligere vold ,4 Særlig alvorlig vold ,6 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse ,5 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,8 Forbrydelse mod den personlige frihed ,3 Trusler ,5 Ejendomsforbrydelser ,9 Dokumentfalsk ,7 Brandstiftelse ,5 Indbrud i banker, forretninger mv ,1 Indbrud i beboelser ,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,6 Tyveri fra bil, båd mv ,0 Butikstyveri mv ,9 Andre tyverier ,7 Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj ,3 Tyveri/brugstyveri af knallert ,9 Tyveri/brugstyveri af cykel ,9 Tyveri/brugstyveri af andet ,4 Ulovlig omgang med hittegods ,6 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,1 Afpresning og åger ,2 Skyldnersvig ,8 Hæleri ,6 Røveri ,8 Grov skattesvig mv ,6 Hærværk ,7 Uagtsomt hæleri ,8 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,6 Andre forbrydelser ,3 Salg af narkotika mv ,0 Smugling mv. af narkotika ,4 Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld ,1 Øvrige straffelovsbestemmelser ,1 Færdselslov i alt ,4 Færdselsuheld med spiritus ,4 Spiritus- og promillekørsel ,9 Mangler ved køretøj ,5 Færdselslov i øvrigt ,2 Særlove i alt ,5 Lov om euforiserende stoffer ,0 Våbenloven ,3 Skatte- og afgiftslove ,3 Særlove i øvrigt ,9 1 Decided by a judge or by the police.

13 Afgørelser 69 Tabel 3.05C Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 2006 kvinder Decisions 1 by type of offence and age 2006 females Overtrædelsens art 2006 I alt Alder på afgørelsestidspunktet Gennemsntl. alder I alt ,1 Straffelov i alt ,1 Sædelighedsforbrydelser ,3 Blodskam mv ,0 Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u ,7 Heteroseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,0 Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt ,0 Blufærdighedskrænkelse ved beføling ,0 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt ,5 Utugt mv ,3 Voldsforbrydelser ,0 Vold o.l. mod offentlig myndighed mv ,0 Opløb/forstyrrelse af offentlig orden ,3 Manddrab ,0 Forsøg på manddrab ,0 Simpel vold ,8 Alvorligere vold ,3 Særlig alvorlig vold ,0 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse ,7 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,3 Forbrydelse mod den personlige frihed ,6 Trusler ,9 Ejendomsforbrydelser ,2 Dokumentfalsk ,2 Brandstiftelse ,5 Indbrud i banker, forretninger mv ,1 Indbrud i beboelser ,2 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,3 Tyveri fra bil, båd mv ,0 Butikstyveri mv ,6 Andre tyverier ,6 Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj ,2 Tyveri/brugstyveri af knallert ,9 Tyveri/brugstyveri af cykel ,8 Tyveri/brugstyveri af andet ,4 Ulovlig omgang med hittegods ,3 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,6 Afpresning og åger ,7 Skyldnersvig ,1 Hæleri ,2 Røveri ,0 Grov skattesvig mv ,0 Hærværk ,0 Uagtsomt hæleri ,6 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,2 Andre forbrydelser ,4 Salg af narkotika mv ,1 Smugling mv. af narkotika ,6 Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld ,9 Øvrige straffelovsbestemmelser ,0 Færdselslov i alt ,7 Færdselsuheld med spiritus ,5 Spiritus- og promillekørsel ,0 Mangler ved køretøj ,9 Færdselslov i øvrigt ,8 Særlove i alt ,6 Lov om euforiserende stoffer ,0 Våbenloven ,9 Skatte- og afgiftslove ,3 Særlove i øvrigt ,1 1 Decided by a judge or by the police.

14 70 Afgørelser Tabel 3.06 Afgørelser pr indbyggere fordelt efter køn, alder og afgørelsestype, 2006 Decisions 1 per inhabitants by sex, age and type of sentence 2006 Alder 2006 I alt Dom til frihedsstraf Ubetinget Afgørelser pr indbyggere I alt Befolk- nings- Betingefrafald Bøde Tiltale- Tiltale Anden Frifin- størrelse 2 undladt afgø- delse relse Mænd i alt Kvinder i alt Mænd og kvinder i alt Decided by a judge or by the police. 2 Middelfolketallet 1/

15 Afgørelser 71 Tabel 3.07 Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype 2006 Decisions 1 in cases involving one or more offences by type of offence and type of sentence 2006 I alt Dom til frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Tiltale undladt Anden afgø- Overtrædelsens art 2006 I alt Ubetinget Betinget relse Frifindelse I alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh.forbr. børn u Heteroseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt Homoseksuel sædeligh.forbr. børn u Homoseksuel sædeligh.forbr. i øvrigt Blufærdighedskrænkelse ved beføling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o.l. mod offentlig myndighed mv Opløb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsøg på manddrab Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, båd mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg. køretøj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og åger Skyldnersvig Hæleri Røveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv. af narkotika Uagtsomt manddrab mv. ved færdselsuheld Øvrige straffelovsbestemmelser Færdselslov i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselselslov i øvrigt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Skatte- og afgiftslove Særlove i øvrigt Decided by a judge or by the police.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Overtrædelsens art. Køn Alder Bopælskommune Civilstand

Overtrædelsens art. Køn Alder Bopælskommune Civilstand Bilag 124 Bilag Bilag 1. Anmeldelsesregistret Variable i statistikgrundlaget fra registre Gerningskommunekode Overtrædelsens art Kriminalregistret Personoplysninger Køn Alder Bopælskommune Civilstand Afgørelser

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Overtrædelsens art. Social baggrund Personoplysninger Befolkningsstatistikregistret Familietype Uddannelsesstatistikregistret.

Overtrædelsens art. Social baggrund Personoplysninger Befolkningsstatistikregistret Familietype Uddannelsesstatistikregistret. Bilag 132 Bilag Bilag 1. Variable i statistikgrundlaget fra registre Anmeldelsesregistret Gerningskommunekode Overtrædelsens art Kriminalregistret Personoplysninger Køn Alder Bopælskommune Afgørelser Overtrædelsens

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

112 Bilag. Variable i statistikgrundlaget fra registre. Overtrædelsens art. Køn Alder Bopælskommune Civilstand

112 Bilag. Variable i statistikgrundlaget fra registre. Overtrædelsens art. Køn Alder Bopælskommune Civilstand Bilag 112 Bilag Bilag 1. Anmeldelsesregistret Variable i statistikgrundlaget fra registre Gerningskommunekode Overtrædelsens art Kriminalregistret Personoplysninger Køn Alder Bopælskommune Civilstand Afgørelser

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Overtrædelsens art. Social baggrund Personoplysninger Befolkningsstatistikregistret Familietype Uddannelsesstatistikregistret.

Overtrædelsens art. Social baggrund Personoplysninger Befolkningsstatistikregistret Familietype Uddannelsesstatistikregistret. Bilag 132 Bilag Bilag 1. Anmeldelsesregistret Variable i statistikgrundlaget fra registre Gerningskommunekode Overtrædelsens art Kriminalregistret Personoplysninger Køn Alder Bopælskommune Afgørelser Overtrædelsens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt.

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt. KRIMINALITET 2008 Kriminalitet 2008 Criminality 2008 18. aug. 2011: Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom 22.12.2009 Fejlene er nu rettet og markeret rødt. Det er på siderne 13,

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Kriminalitet 2010 Criminality 2010

Kriminalitet 2010 Criminality 2010 KRIMINALITET 2010 Kriminalitet 2010 Criminality 2010 Kriminalitet 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 14. Dec. 2011 69. gang Oplag: 220 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: ScanPix Trykt udgave:

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse

Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse 1. - 3. kvartal Tabel Statistik Side 1.0 Anmeldelser om ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Politiets Årstabel 2005

Politiets Årstabel 2005 Politiets Årstabel 2005 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side 1.0 enes areal, indbyggertal samt politi- og kontorpersonalets fordeling

Læs mere

Kriminalitet og uddannelse blandt

Kriminalitet og uddannelse blandt 8. Juli 16 Kriminalitet og uddannelse blandt unge Af Mette Foss Andersenn og Laust Hvas Mortensen Tidligere har tal fra Danmarks Statistikik vist, at unge dømte klarede sigg dårligt igennem grundskole-

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Analyse. Lav sandsynlig straf for mange alvorlige forbrydelser. 15. november Af Jens Hauch, Laurids Leo Münier og Bjørn Tølbøll

Analyse. Lav sandsynlig straf for mange alvorlige forbrydelser. 15. november Af Jens Hauch, Laurids Leo Münier og Bjørn Tølbøll Analyse 15. november 217 Lav sandsynlig straf for mange alvorlige forbrydelser Af Jens Hauch, Laurids Leo Münier og Bjørn Tølbøll Det er langt fra alle forbrydelser, der opklares og fører til domfældelse.

Læs mere

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode Drab mv. Højforræderi Strfl.s. 98 Drab mv. Krigsanstiftelse Strfl.s. 99 Drab mv. Farevoldende offentlige udtalelser Strfl.s. 100 Drab mv. Femte kolonnevirksomhed Strfl.s. 101 Drab mv. Bistand til fjenden

Læs mere

Knud Waaben Strafferettens specielle del

Knud Waaben Strafferettens specielle del Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. reviderede udgave v/lars Bo Langsted Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. udgave/1. oplag v/lars Bo Langsted C Karnov Group Denmark A/S, København 2014

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske Forord Kriminalitet er den årlig publikation med kriminalstatistik om Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalitet 2000 rummer både sammenfattende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS

Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS Kriminalstatistik 995 Criminal statistics 995 DAN MARKS STATI ST K /'/ Kriminalstatistik 995 Udgivet af Danmarks Statistik September 997 54 árgang ISBN 87 50 0989 8 ISSN 0070 3540 Pris: 20,00 kr inkl 25%

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm Januar 2016 INDHOLD Anmeldelser Sigtelser

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2013, 1. halvår August 2013 Anmeldelser Kriminalitetsområde 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 ift. Hele straffeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001 BØDEUNDERSØGELSEN -2001 Undersøgelsen sigter på at belyse størrelsen af dag- og sumbøder, herunder sammenhængen mellem antallet af dagbøder og størrelsen af den enkelte dagbod samt sammenhængen mellem

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Politiets Årstabel 2006

Politiets Årstabel 2006 Politiets Årstabel 2006 Rigspolitiet Marts 2006 Online ISSN: 1601-2674 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere