TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

2 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK 14 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

3 FORORD Trafikken påvirker os alle. Det er en del af vores dagligdag at transportere os fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist eller via bil. Desværre kommer en del mennesker til skade i trafikken og nogle ulykker er så alvorlige, at mennesker bliver dræbt. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men alligevel er det værd at nævne, at hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge af det har været på skadestue eller hospital, anslår Transportministeriet, at det i gennemsnit koster samfundet 4,6 mio. kr. 1 Det skyldes blandt andet omkostninger til sygehus, behandling, pleje, tabt arbejdsevne og meget mere. Herudover kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Der vil altid være en risiko for at komme til skade ved at færdes i trafikken. Trafiksikkerhed eller risiko for at komme til skade har en stor betydning for den enkelte borgers dagligdag og lyst til at færdes i kommunen. Det kan gøre, at folk bliver utrygge, og at de fx vælger bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole, kan det have den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. Tårnby Kommunes mål er, at det både skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken. Det overordnede mål med denne trafikhandlingsplan er, at nedbringe antallet af trafikuheld (dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne) i trafikken med knap 50 % i 2020 med udgangspunkt i Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed er en fælles opgave, hvorfor det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem kommunen, politiet og ikke mindst trafikanterne. 1 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

4 PLANENS INDHOLD Trafikhandlingsplanen er opdelt således at første del opridser en status af den forrige trafikhandlingsplan og redegør for resultaterne af den nye udpegning af problem steder. Arbejdet har omfattet kortlægning og analyser af uheld for perioden , borgerhenvendelsernes udpegninger af utrygge lokaliteter samt hastighedsmålinger i Tårnby Kommune. Analyserne er nærmere beskrevet i en særskilt baggrundsrapport. Ligeledes er der beskrevet målsætninger og indsatsområder, som danner grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed i Tårnby Kommune i de kommende år. Ønskes yderligere informationer omkring detaljerne bag trafikhandlingsplanen, kan dette findes i baggrundsrapporten for perioden TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

5 STATUS FOR PLAN Dette afsnit omhandler status fra kommunens trafikhandlingsplan I Trafikhandlingsplan , blev der opstillet en målsætning for, at antallet af dræbte og tilskadekomne nedsættes fra 45 personer i 2005 til 27 personer i Målsætningen er opfyldt, da der ved udgangen af 2012 var registreret 22 tilskadekomne. Kommunen havde i den tidligere trafikhandlingsplan opsat nogle fokusområder og har på den baggrund gennemført følgende tiltag: Projekter Projekt Beskrivelse af ændring Virkemiddel Korsvejskrydset Amager Landevej / Saltværksvej Krydset Præstefælledvej / Løjtegårdsvej Krydset Randkløve Alle / Amager Landevej Krydset Ugandavej / Englandsvej Om programmering af lyssignal og etablering af blåcykelfelt. Forlængelse af venstresvingsbane på Løjtegårdsvej samt tydeliggørelse af afmærkningen. Etablering af separat fase i signalanlægget for cyklister fra den nordlige del af Amager Landevej mod Randkløve Alle. Forlængelse af venstresvingsbane fra Englandsvej mod Kirstinehøj. Forkortelse af cykelsti på Ugandavej og etablering af højresvingsbane, således at der er 2 spor nu. Derudover forbedring af afmærkningen så konflikter mellem venstresvingende fra Ugandavej og ligeud kørende fra Kirstinehøj. Antal uheld Antal uheld Trafiksikkerhedstiltag 12 3 Trafiksikkerhedstiltag 6 2 Trafiksikkerheds- og fremkommelighedstiltag Trafiksikkerheds- og fremkommelighedstiltag Krydset Amager Landevej / Tømmerupvej Forbedring og ændring af afmærkningen og antallet af kørespor. Trafiksikkerhedstiltag 5 2 Løjtegårdsvej Strækningen mellem Englandsvej og Herkules Alle Indsnævring og etablering af helleanlæg på strækningen samt opsætning af elektronisk fartviser. Trafiksikkerhed og tryghedstiltag 9 3 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

6 Herudover har kommunen også udført følgende tiltag: Øvrige projekter Projekt Beskrivelse af ændring Virkemiddel Kastruplundgade Ombygning af strækningen til sivegade med en strækningen anbefalet hastighedsgrænse på 30 km/t og mellem etableret 2 bump, så den anbefalede hastighed Saltværksvej og virker naturlig. Alleen Krydst Tømmerupvej / Nøragersmindevej Rundkørslen Kongelundsvej/ Oliefabriksvej Løjtegårdsvej mellem Englandsvej og Præstefælledvej Saltværksvej mellem Kastruplundgade og Kastrupvej Kongelundsvej strækningen mellem Ryumgårdsvej og Studsbøl Alle Etablering af 2 bump på Tømmerupvej samt hævet flade i krydset Nøragersmindevej - Beplantning på midterøen er beskåret for at give bedre oversigt i rundkørslen. - Påmalede vigepligtstavler på kørebanen 50 og 100 meter fra rundkørslen. - Kraftigere belysning over fodgængerovergangene. - Kraftigere belysning over midterøen. - Rumleriller 100 meter fra rundkørslen (er fjernet igen efter støjklager fra naboer) Sammenordning af lyssignalerne mellem Englandsvej og Præstefælledvej Sammenordning af lyssignalerne mellem Kastruplundgade og Kastrupvej Etablering af 2 fodgængerovergang med helleanlæg og blinklys. Trafiksikkerhedstiltag Trafiksikkerhed og tryghedstiltag Busfremkommelighed Busfremkommelighed Trafiksikkerhed og tryghedstiltag Antal uheld Antal uheld Rampekryds/ Amager Strandvej Jacob Fortlingsvej Amager Strandvej / Skøjtevej Kirstinehøj/ Englandsvej Motorovejsrampen er udvidet med en separat højresvingsbane. Således at større køretøjer komne fra Sverige også kan svinge til højre ind på Amager Strandvej samt udvidelse af venstresvingsbanen på Amager Strandvej for at optimere afviklingen af den højre og venstresvingende trafik mod motorvejen. Fremkommelighed og trafiksikkerhedstiltag 0 0 Etablering af en ny vej i forbindelse med Den Blå Planet - 0 Etablering af signalanlæg (før var det vigepligtsreguleret) Forbedring af afmærkningen Fremkommelighed og trafiksikkerhedstiltag 2 1 Trafiksikkerhedstiltag 0 4 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

7 Kampagner Tårnby kommune deltager i både landsdækkende fælleskampagner og samarbejder med Dragør Kommune om lokale kampagner. Formålet med at indgå i lokale og landsdækkende kampagner er, at sikre koordineringen og indsætte så mange ressourcer som muligt mest effektivt. Fælleskampagnernes styrke er, at de både er landsdækkende, baseret på lokale forhold og indeholder lokale aktiviteter. Tårnby Kommune er med i fælleskampagner om bl.a. hastighed, spritkørsel, cyklister og skolestart. Tårnby Kommune gennemfører mindst 1 cykelkampagne hvert år i samarbejde med politiet, hvor målgruppen er skoleelever ( klasse). Kampagnernes formål varierer fra år til år, men generelt sætter Tårnby Kommune fokus på cykellygter, cykelhjelm og cykelstier. I øvrigt er Tårnby Kommune indgået samarbejde i den landsdækkende kampagne Vi cykler til arbejde, hvis formål er, at få flere borgere i bevægelse. At tage cyklen er en god og sund måde til at få et pusterum i en hektisk hverdag. I perioden har Tårnby Kommune deltaget i nedstående trafiksikkerhedskampagner: År Kampagner Skolestart Kør bil, når du kører bil Mit hjem, Din Fart Skolestart Hvem kører hjem? Mit hjem, Din Fart Skolestart Hvem kører hjem? Kør bil når du kører bil En lille smule Skolestart Hvem kører hjem? Kør bil når du kører bil En lille smule Skolestart Kør bil når du kører bil En lille smule Klar til et pust? TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

8 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER Ved at se på uheldsudviklingen på kommunevejene i Tårnby Kommune ses det, at der har været et fald i antallet af registrerede uheld over hele perioden Se figur 1. Udviklingen viser, at det nytter at gøre en indsats for at forbedre trafiksikkerheden i Tårnby Kommune. Dog mangler der stadigt en del for at opnå det overordnede mål i 2020 i forhold til basisåret Trafiksikkerheden på kommunens veje skal forbedres generelt for alle trafikanter, da ét uheld er ét for meget. Tårnby Kommune vil arbejde på at forbedre trafiksikkerheden på de steder, hvor der er registreret uheld. Derfor har kommunen gennemført følgende analyser: Uheldsanalyser på baggrund af de politiregistrerede uheld Borgerudpegninger af utrygge lokaliteter (på baggrund af registreringer fra transportvaneundersøgelsen) Hastighedsmålinger Uheldstyper på Kommuneveje Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 1: Uheldsudvikling over trafikuheld på kommuneveje i Tårnby Kommune Analyserne har givet en række udpegninger af problem steder, som kommunen bestræber sig på, at gøre en indsats. Udpegningerne er som følgende: - De uheldsbelastede lokaliteter (side 8) - Lokaliteter med væsentlige hastighedsoverskridelser (side 9) - De to hyppigste lokaliteter der er udpeget som utrygge steder (side 10) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

9 Uheld Ved udpegning af de uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet for perioden , er der udpeget 6 lokaliteter fordelt på 4 kryds og 2 rundkørsler. De 6 udpegede uheldsbelastede lokaliteter fremgår af kort 1. Kort 1: Nummerering af uheldsbelastede lokaliteter i Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

10 Hastighedsoverskridelser Ved undersøgelse af de veje hvor farten er væsentligt højere end fartgrænsen, er 6 lokaliteter fundet. Disse fremgår af kort 2. De trækninger hvor 85 % fraktilen ligger 10 % + 3km/t 2 over den tilladte hastighed, betegnes veje med væsentlige hastighedsoverskridelser. Kort 2: Nummerering af veje med væsentlige hastighedsoverskridelser i Tårnby Kommune Definitionen af væsentlige hastighedsoverskridelser følger Vejdirektoratets anbefalinger for hastighedsmålinger i forbindelse med opsætning af færdselstavler. Se vejreglerne, håndbog oplysningstavler april TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

11 Utryghed Tårnby Kommune udførte i 2015 en undersøgelse af borgernes transportvaner. Heri et punkt omhandlende utryghed. De to hyppigste lokaliteter der er udpeget som utrygge steder fremgår af kort 3. Kort 3: De to hyppigste udpegede utrygge lokaliteter. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

12 MÅLSÆTNINGER Hver ulykke er én for meget er den bærende vision for trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark. Trafiksikkerhedskommissionens målsætning fra 2013 lyder at: Antallet af personskader I trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i Tårnby Kommune ønsker at gøre sin indsats for at denne målsætning kan overholdes. Trafikhandlingsplan sætter fokus på at arbejdet målrettes. Således at antallet af ulykker og personskader i trafikken minimeres på kommunens veje og stier frem mod år Vision for trafiksikkerhed i Tårnby Kommune Tårnby Kommunes mål er, at ingen kommer til skade eller bliver dræbte i trafikken. Målsætning for trafiksikkerhed Tårnby Kommunes mål er at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne inden udgangen af 2020 i forhold til basisåret Målsætningen svarer til, at antallet af registrerede personskader på kommuneveje i 2020 er reduceret til: 1 dræbt i trafikken 5 alvorligt tilskadekomne i trafikken (beregnet 5,5) 2 lettere tilskadekomne Målsætning for hastighed Tårnby Kommunes mål er, at halvere antallet af hastighedsoverskridelser inden udgangen af 2020 i forhold til basisåret 2014/2015.(Følgende i forhold til 85 % fraktilen) Målsætningen svarer til, at antallet af hastighedsoverskridelser i 2020 er reduceret til 4 lokaliteter. Målsætning for kollektiv trafik Kommunen vil sikre god adgang til den kollektive trafik. Nettet skal være overskueligt og pålideligt. Målsætning for fremkommelighed Tårnby Kommunes mål er at der skal være god fremkommelighed for alle trafikanter. Fremkommeligheden skal opleves som god og at trafikken kan afvikles uden mange unødige forstyrrelser. Det er vigtigt, at handicappede og ældre borgere bliver tænkt ind i den samlede planlægning. Forbedring af fremkommeligheden kan opnås gennem tilpasning og modernisering af kommunens signalanlæg. Etablering af overkørsler og tilslutning af nye veje kan kun ske såfremt fremkommeligheden og trafiksikkerheden ikke forringes. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

13 Målsætning for tilgængelighed Tårnby Kommunes mål er at der skal være god tilgængelighed for alle trafikanter Tårnby Kommune lægger vægt på god tilgængelighed for alle, ikke mindst handicappede og ældre. Til opfyldelse af dette, sørger kommunen i størst muligt omfang, for at gennemføre tilgængelighedstiltag ved større anlægsprojekter samt ved renovering af lyssignaler. Målsætning for støj Der er fastsat vejledende grænseværdier for støj fra veje 3. Tårnby Kommunes mål er at trafikstøjen i boligområder reduceres. Således at de vejledende grænseværdier overholdes. Det betyder at støjbelastningen på mere end 68 db 1 skal søges minimeret. For at bidrage til opfyldelse af dette, sørger kommunen i større muligt omfang at anvende støjsvag asfalt samt øvrige tiltag. Målsætning for belysning Tårnby Kommune planlægger at udarbejde et vejbelysningsplan i løbet af Målsætning for spiritus Tårnby Kommunes mål er, at halvere antallet af sprituheld inden udgangen af 2020 i forhold til et gennemsnit af Målsætningerne svarer til, at antallet af registrerede sprituheld på kommuneveje i 2020 er reduceret til: 6 sprituheld (beregnet til 6,5) Udgangspunktet er et gennemsnit på 13 sprituheld i Kommune vil gøre en indsats gennem adfærdsændrende kampagner, der sætter fokus på omgivelsernes ansvar og mulighed for indblanding. Derudover kan mere kontrol og synlighed af politi også have en effekt. Målsætning for bløde trafikanter Tårnby Kommunes mål er, at halvere antallet at uheld med involveret knallerter, cyklister og fodgængere inden udgangen af 2020 i forhold til et gennemsnit af Målsætningerne svarer til, at antallet af registrerede uheld med involveret bløde trafikanter i 2020 er reduceret til: 1 knallert uheld (beregnet til 1,2) 3 cyklistuheld (beregnet til 3,3) 2 fodgængere uheld (beregnet til 1,9) De opstillede tiltag er med til at skabe trygge og trafiksikre veje og sikre størst mulig fremkommelighed og tilgængelighed for alle trafikanter. 3 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

14 INDSATSOMRÅDER Indsatsområderne beskriver hvilke overordnede tiltag Tårnby Kommune vil benytte i forbindelse med opnåelse af de opstillede målsætninger. Ved at udføre tiltag fra indsatsområderne, er der større sandsynlighed for at målsætningerne bliver opfyldt. Målsætningerne er opdelt i fire indsatsområder, hvor de omhandler fysiske tiltag og adfærdspåvirkning. Indsatsområde Beskrivelse Tiltag (f.eks.) Trafiksikkerhed Tårnby Kommune vil igennem fysiske tiltag sørge for at: - Øge trafiksikkerheden på de mest uheldsbelastede steder på det kommunale vejnet - Forbedring af de bløde trafikanters forhold. - Reducere de væsentlige hastighedsoverskridelser Variabel hastighedstavler Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Løbende opsyn med hastighedsniveauet Kampagner rettet mod for høj hastighed Afmærkning Trafiksikkerhedsrevision af de uheldsbelastede lokaliteter (Trafiksanering). Bedre kvalitet i anlæg og drift, f.eks. jævnere belægninger og forbedret snerydning Cykelbokse Signaltekniske forbedringer Tilbagetrukket stoplinje Forbedre krydsningsfaciliteter for fodgængere Kollektiv trafik Adfærdspåvirkning Glatførebekæmpelse/ snerydning Tårnby Kommune vil igennem fysisk tiltag sørge for at forbedre: - Stoppestedforholdene - Infrastrukturen (eks. Fremkommelighedstiltag) Tårnby Kommune vil igennem kampagner medvirke til at: - Reducere ruspåvirket (narkotika- og spiritus osv.) personer - Reducere uheld med de bløde trafikanter - Reducere de væsentlige hastighedsoverskridelser Kommunens vejvæsen rydder sne og bekæmper glatføre døgnet rundt på de vigtigste offentlige veje, pladser of stier Udskiftning af nedslidte buslæskærme Opsætning af buslæskærme, steder hvor det mangler. Kampagner rettet mod spritkørsel Kampagner rettet mod knallerter Kampagner rettet mod for høj hastighed Uopmærksomhedskampagner Reflekskampagner for øget synlighed Information (f.eks. folder og artikler på kommunens hjemmeside) Glatførebekæmpelse og snerydning efter godkendt plan TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

15 Netværk Tårnby Kommune deltager i flere netværk, især på trafiksikkerhedsområdet Trafiksikkerhedsnetværk Netværk under Vejdirektoratet er for kommuner i hovedstadsområdet. Netværket danner ramme om erfaringsudvikling, vidensdeling og tilførsel samt drøftelse af aktuelle udfordringer indenfor trafiksikkerhed. Kampagnenetværk Netværk under Vejdirektoratet er for kommuner i hovedstadsområdet. Netværket har til formål, at danne rammen om erfaringsudveksling, vidensdeling og tilførsel samt drøftelse af aktuelle udfordringer indenfor trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsrådet Tårnby Dragør Trafiksikkerhedsrådet har til formål at koordinere trafiksikkerhedsindsatsen i Tårnby og Dragør, således at kampagner får størst mulig effekt. Trafiksikkerhedsrådet holder møde én gang om året og består af repræsentanter fra Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Københavns politi samt skolerne i Tårnby og Dragør. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN BAGGRUNDSRAPPORT

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN BAGGRUNDSRAPPORT TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 SAMMENFATNING 4 KORTLÆGNING 4 MÅLSÆTNING 5 INDSATSOMRÅDER 5 KORTLÆGNING 6 VEJSTRUKTUR 6 OVERORDNEDE TRAFIKVEJE

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Gentofte Kommunes. Trafikpolitik Øget sikkerhed og sikring af fremkommelighed

Gentofte Kommunes. Trafikpolitik Øget sikkerhed og sikring af fremkommelighed Gentofte Kommunes Trafikpolitik Øget sikkerhed og sikring af fremkommelighed NY2-Trafikbrochure2010.indd 1 25/02/10 15.33 Forord I vores dagligdag lægger vi alle mærke til, at biltrafikken er øget væsentligt

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan Forslag Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Indhold forord 4

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere