Ulandshjælp på godt og ondt før og nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulandshjælp på godt og ondt før og nu"

Transkript

1 Kapitel 7 Ulandshjælp på godt og ondt før og nu Bistand gennem FN og Verdensbanken kaldes multilateral bistand bistand direkte fra et land til et andet kaldes bilateral bistand. Det enkelte land kan suverænt styre, hvem den bilaterale bistand skal gå til, men ikke hvordan FN yder sin bistand. Det er en af de vigtige grunde til, at mange lande giver meget lidt bistand gennem FN. Samtidig med, at der går relativt mindre bistand gennem de multilaterale systemer, er der sket en forskydning fra FN-systemet og hen mod Verdensbank-systemet, hvor u-landene har mindre indflydelse, men giverlandene mere. U-landsbistanden udgjorde 0,54% af de vestlige OECD-landes bruttonationalprodukt i en årrække, men i 1990.erne skete gentagne fald, således at gennemsnittet i 1997 var 0,22%. Danmarks regering fastfrøs i 2003 et beløb på 11,2 milliarder kroner hvilket svarer til 0,9 procent af næste års BNP. Den danske bistand sker gennem Danida den norske gennem NORAD. De toneangivende vestlige lande (USA) havde med den kolde krigs ophør ikke samme militær strategiske og ideologiske interesse i at bruge bistand til en kamp mod kommunisme og socialisme i den fattige del af verden. Andre donorinteresser, de økonomiske og handelsmæssige har indvirket på bistanden, i takt med at markedsøkonomien er blevet dominerende. I 1980.erne og 1990.erne udvikledes en «tro» på, at støtte via handelsinteresser automatisk skabte fremgang for u-landene, på trods af, at forskere har påpeget, at de fattigste og «mindst interessante» lande bliver fattigere. Som motiv for at yde bistand er ofte en kristen baggrund, som Danmark har fælles med vestlige lande, da missionærer har medansvar for mange af kolonitidens forbrydelser. 115

2 Stormagter som USA og siden Japan og Vesttyskland var så økonomisk stærke, at de automatisk spillede en rolle på disse nye markeder. De nordiske lande havde ikke de samme muligheder, men kunne bruge u-landsbistanden i forsøg på at komme ind på nye markeder. Håbet var så, at bistanden ville fungere som murbrækker for kommercielle eksportører. Nationale og internationale NGO er yder betydelig hjælp for egne indsamlede midler, og påvirker den officielle bistand. De kanaliserer dele af den officielle bistand til u-landene. I Danmark ydes 16-17% af den bilaterale u-landsbistand gennem private folkelige organisationer. Der stilles i dag en lang række tekniske og politiske krav til u-landsbistanden, og der er lavet talrige til dels modstridende undersøgelser af bistandens kortsigtede og langsigtede effekt. Den er blandt andet kritiseret for at kunne være med til at fastholde lande i et afhængighedsforhold, men samtidig er der grund til at understrege, at fattige, svage stater på talrige andre områder er underlagt en markedsorienteret økonomisk styring, som de ingen indflydelse har på. I den sammenhæng kan en egentlig fattigdomsorienteret u-landsbistand ses som et af de få internationale redskaber, der findes til at give de fattigste lande et vist niveau af investeringer såvel i social udvikling som i støtte til udvikling af produktion. Bistandens effekt afhænger imidlertid i meget høj grad af, hvordan den gives. Der er mange påvisninger af, at krav om egeninteresser (f.eks. krav om indkøb i giverlandet næsten uanset pris) kan svække bistandens effekt. Udover de økonomiske og udviklingsmæssige målsætninger for bistanden, findes der i dag en række andre mål. Danmark har været i front med udvikling af bistand som skal støtte miljømæssige indsatser, men derudover søges hensyn til demokrati, ligestilling, menneskerettigheder mv. ofte integreret i dansk bistand, ligesom der i stigende grad er enighed om, at lande der er ansvarlige for voldsomme menneskeretskrænkelser kan eller bør straffes via tilbageholdelse af bistand. 116

3 kortfattet oversigt af hensyn til forståelsen: Donorlande Internationalt spiller F.N. en afgørende rolle; primært som katastrofehjælp. Eksempler: Haiti - Somalia. Ved langsigtet hjælp yder Verdensbanken indflydelse med hensyn til om modtagerlandet overholder menneskerettighedskonventionerne og har en acceptabelt demokratisk styreform. Eksempel: Gældssanering U-lande modtagerlande Nationalt Danmark yder som andre lande økonomisk støtte til FN, og påvirker politisk beslutningsprocesserne således, at hjælp ydes i overensstemmelse med den danske regerings beslutninger. Nationalt Danmark yder støtte direkte til ulande og indirekte via Græsrodsbevægelser (frivillige organisationer) Græsrodsbevægelser frivillige organisationer Økonomiske mekanismer: Støtte ydes af den danske stat og ved indsamlinger. karakteriseres ved flg. motiver for deres bistand: kristne og humanitære udenrigspolitiske politisk-solidariske økonomisk-forretningsmæssige. 117

4 Lyspunkter projekter hjælp til selvhjælp En dansk hjælpeorganisation oprettede et skopudserprojekt. Man organiserede forældreløse børn i grupper. Hidtil havde de strejfet om, og var mere eller mindre kriminelle. Børnene fik nu logi de fik mad de fik undervisning men kun pa forud aftalte betingelser. Disse var, at de hver dag skulle gå ud i byen og tilbyde at pudse folks sko. Det indtjente skulle afleveres som derefter blev sat ind pa en bankkonto og udbetalt, når børnene forlod projektet. De kunne få forskellige håndværksmæssige uddannelser, der var for eksempel et tip top moderne bilværksted, hvor alt værktøj inkl. lifte var leveret fra Danmark, en moderne systue til pigerne fandtes også. Om det har været en af flere forudsætninger for den senere store eksport af tekstil og konfektionsvarer i dag ved jeg ikke. På systuerne kunne pigerne tjene så meget, at de efter nogen tid havde sparet sammen til en symaskine, som de fik med hjem, hvorefter de havde mulighed for at lave lidt privat forretning. Disse projekter var primært for unge piger, men flere beskæftigede og husede også drenge og unge mænd. I flere af disse projekter kom barfodslæger de behandlede og uddelte også medicin. I et meget fint fungerende projekt spurgte jeg lederen: «Hvad har du i løn»? Det beløb, han opgav, var mere end beskedent. Ikke uden stolthed oplyste han, at han var tilbudt andet og betydeligt bedre lønnet arbejde, men han ville blive, for det at hjælpe andre i nød var lykken for ham. Systuerne var mest for unge piger, men vi så også steder, hvor drenge og unge mænd blev uddannet. 118

5 Forebyggende arbejde befolkningseksplosion Salems mor spurgte: «Kan man lave små ekstemporalspil i lighed med dem, du laver med børnene»? Vi arbejdede intenst med tanken og i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp opførtes små sketch selv i ret øde områder. Ingen kunne være i tvivl om budskabet, tolke og ordbøger var unødvendige. Første scene En familie med tre børn og en kæmpskål med herlig ris. Alle guffede i sig, ræbede højlydt af vellyst og slog mave. Anden scene En familie med otte ni børn (lånt gods) og en uanselig klat ris. Man nippede til den sparsomme kost og børnene tiggede for at få mere. Herefter kom så et kort foredrag om befolkningstilvæksten og dens følger. Tredje scene Et ægtepar, laset og lurvet klædt, med tjavset hår og strimer af snavs. Han havde munden fyldt med betel og det røde spyt drev ned over mundvigene. (Betel er et rusmiddel.) Grønne, friske blade, tygges og frembringer et rødt spyt, som gavmildt anbringes stort set overalt også på gader og stræder. Midlet skulle styrke potensen, siger man, (jeg har ikke efterprøver påstanden), mere sikkert er, at her er en af flere væsentlige smittekilder til den udbredte tuberkulose. En sygdom som var udryddet i Danmark omkr Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 131, 146 Salem 41, 53, 80 Ekstemporalspil

6 Kvinden havde fået en pude på maven, ingen kunne være i tvivl? Hun var højgravid. Et barn på armen og et andet i den ledige hånd. I gåsegang kom nu deres børn i trip trap træsko aldre. Ægteparrets produktionskapacitet var man ikke i tvivl om et barn pr. år. Manden gjorde nu nogle meget kraftige tilnærmelser, han ville i seng med sin kone. Hun rodede rundt i hans skjortelomme, men den var tom. Han blev afvist. Budskabet var: «No condom, no love». Fjerde scene Et ungt par, nydeligt klædt, hun bærer et rigtigt nuttet barn på armen. Han gør tilnærmelser, hun leder i hans skjortelomme og tager en lille pakke frem. Hvad kan det dog være? Prævention fødselskontrol Samtidigt er tilsvarende små pakker delt ud til alle, hvorefter børnene med stor fornøjelse puster kondomer op og leger med dem, som man leger med balloner. Med et par unge mænd var det aftalt, at de skulle rulle kondomer pa tommelfingrene og agere. Kondomernes egentlige anvendelsesmuligheder var nu åbenbaret. De var en del af den gave, jeg havde fået fra den danske ambassade. 120

7 Her var mikrofon getto blaster Musik fra et orgel, der mindede om en stor harmonika - og belysning fra bilernes akkumulatorer og petroleumslamper Spise med fingrene jeg blev populær Som afslutning på aftenen blev vi budt pa et herligt måltid, og her scorede jeg ret mange point, idet jeg spiste fejlfrit med fingrene og viste, at jeg kendte deres bordskik i detaljer. Spiseredskaber var lagt frem foran mig, men jeg lod dem ligge. Hemmeligheden var, at jeg på skolen havde lært at spise korrekt, men det kunne de ikke vide. Når jeg her i kongeriget hører argumenter i den ofte meget usaglige debat om, at de fremmede kulturers kvinder ikke ønsker prævention, tænker jeg pa disse aftener med den stjernefyldte tropehimmel over os og de mange, der i skæret fra petroleumslamperne lyttede intenst. Nar kvinder tilsyneladende ikke gør oprør mod undertrykkelsen, skyldes det deres frygt den herskende vold er for massiv kvinderne har ingen rettigheder og er ubeskyttede af ordensmagt og retsvæsen. Ingen af disse kvinder var i tvivl om, at deres rolle som seksobjekter og fødemaskiner var et af flere undertrykkende elementer i diskriminationen af kvinder. Turen hjem foregik i en firehjulstrækker, og vi kom på afveje. Besværlighederne syntes ikke at tage nogen ende. Ved passage af et mindre vandløb skulle vi op over et dige og bevæge os ud på en meget smal bro. Pludselig sank det ene baghjul ned. Da vi kravlede ud, konstaterede vi, at broen bestod af kraftige bambusstokke, som var flettet sammen. Det lykkedes dog at hæve og skubbe vognen videre. Efter nogen tid stoppede chaufføren igen denne gang for at spørge om vej. Mange mennesker stod langs en række oksekærrer. 121

8 Da vi kom nærmere, kunne vi se, at okserne og kærrerne var pyntede. Da jeg lyste en mand i ansigtet med min lommelygte, fik jeg et mindre chok. Var det blod? Det viste sig, at han havde malet sig overvejende med rød farve. Vor frygt var ubegrundet det var feststemte mennesker i et bryllupsoptog. Men vi var kommet ud af kurs vi var i Indien. Ved grænseovergangen skulle vi over en mindre flod og listede ud på en bro, hvor vejbanen var af cement. En gik foran med lommelygte og advarede mod huller efter granater, der var faldet i Frihedskrigen. Snart viste det sig, at uanset hvordan, den stakkels chauffør manøvrerede, ville bilen dumpe ned i et af hullerne. Efter at have sendt en indfødt ned og vade over floden, så man kendte dybden, besluttede man at køre ned og op ad de forholdsvis stejle flodskrænter. Fra vognbunden halede driveren et jernrør op, åbnede en lem og skruede røret fast til udstødningsrøret. Det var for at holde udstødningen fri for vand, når vi kørte i floden. Da vi skulle op, kørte han pa skrå op ad flodskrænten. Til min undren trak bilen kun med højre forhjul og venstre baghjul de andre svævede frit i luften flere gange var vognen ved at vælte, men her gik vi alle mand pa siden og støttede den. Ud pa morgenen var vi tilbage, men ingen af os havde brug for sovepiller den nat. Svalerne Ulandsforeningen Svalerne er inspireret af den franske præst Abbe Pierre, populært kaldet klunserpræsten. Har folk noget, de kan undvære eller ligefrem vil smide væk, kan det afleveres eller blive afhentet. Frivillige i Danmark gør så tingene klar til salg i Svalernes genbrugsbutikker. Derudover yder man økonomisk støtte til mange projekter, som er centreret omkring Indien og Bangladesh. Et af disse projekter besøgte jeg i Lalmonirhat. Her gav man juridisk vejledning primært til kvinder. 122

9 I et projekt havde man plantage med morbærtræer; man udviklede silkelarver og fremstillede silke af dens puppe. Silkelarvernes pupper er indsamlet fra tavle, der kan minde om bitavler. Puppens spin fjernes. Derefter koges spinnet i kæmpekar. 123

10 Puppens spin er fjernet og kan nu blive spundet til silketråd Sundhedsklinik mødrehjælp hjælp til selvhjælp Denne nødhjælpsorganisation med en kristen baggrund, havde uddannet sygeplejersker og leverede bl. a. medicin, Disse sygeplejersker underviste for senere at overlade meget arbejde til de lokale kvinder. Damen i den hvide kittel kontrollerer uden al tvivl om medicinen indtages korrekt. 124

11 I Danmark blev nyfødte i sin tid dryppet med lapisvand som beskyttelse mod infektioner, (kønssygsomme). Mange børn i Bangladesh led under øjen-infektioner, måske kunne denne simple foranstaltning have hjulpet. Blind mor havde fundet et fristed hos nonnerne, og hvor utroligt det end kan lyde, formåede hun at hjælpe ikke blot sig selv og sit spæde barn, men også de andre børn. 125

12 De misdannede ben er kun et af flere handicaps forårsaget af sult fejlernæring. Bemærk pigen kan ikke stå uden støtte derfor hånden på hendes skulder. Nedsat intelligens er en anden følge, men det snakker man ikke om. Som ved skolens port stod også her mødre i kø for at få hjælp til deres børn. Kynisk som jeg er, afslog jeg, da den indsats, vi ellers kunne yde, ville være lig nul. 126

13 Rygtet er nået til nabobyen! I Lalmonihart tillagde man mig overnaturlige evner i og med, at vi kunne fremvise resultater børn kunne stavre af sted efter få ugers træning. Man rystede blot på hovedet, når jeg hævdede, at resultaterne havde kostet blod sved og tårer. En dag dukker en mand op på cykel og beder mig komme og hjælpe i en irsk mission i en naboby. De har problemer. Efter ca. 30 km. pa cykel er vi fremme, og fortrinsvis yngre nonner tager imod. Ude i det fri præsenterer de mig for to lange rækker af hylder i knæhøjde med endeløse rækker af måske 300 børn. De fik billederne af KZ-lejrenes muselmænd frem. De fleste børn lå meget stille apatiske. I et mindre rum madede nonner nogle børn og uddelte medicin ingen tvivl i mit sind de havde kastet sig ud i en håbløs opgave. Nonnerne havde fundet nogle forældreløse børn. Deres kristne tro deres følelser var løbet af med deres sunde fornuft. De tog nogle børn med sig. I løbet af to dage kunne de finde flere hundrede, som i nattens mulm og mørke var anbragt foran missionen. Spørgsmålet er så blot, kan man leve videre med god samvittighed hvis man kynisk lader fornuften råde, lukker øjnene og overlader små børn til en pinefuld død? De troede, at John var ekspert i psykiske handicap Jeg spurgte: «I har bedt mig komme, hvad kan jeg gøre»? De to nonner havde de frygteligste samvittighedskvaler og forklarede, hvorledes de prøvede at redde så mange børn som muligt, men på trods af, at de arbejdede i døgndrift, døde børn alligevel. «Vil det ikke være bedst at koncentrere sig om de børn, som vil have en chance for at vokse op som normale vi kan jo ikke redde dem alle»? spurgte de. «Betyder det, at jeg skal sortere børnene i normale og anormale? De fysisk handicappede kan I jo selv finde. Skal de mentalt retarderede så opgives»? Spørgsmalet stred givetvis mod deres kristne tro de virkede trætte modløse de havde det rigtig skidt. At jeg skulle optræde som bøddel gå rundt og fælde dødsdomme var udelukket det ville jeg ikke under nogen omstændigheder men jeg holdt mund her var ikke brug for forargelse her var ikke brug for at såre mennesker, der gjorde alt, hvad de formåede og lidt til for at hjælpe. 127

14 «Må jeg se nærmere pa børnene»? Jeg gik fra barn til barn flertallet var så afkræftede, at de nærmest var apatiske en eller anden form for test af deres åndelige habitus var udelukket. Det meddelte jeg og foreslog, at vi bad en belgisk læge, som boede i samme guest-house som mig om at komme, fordi hun havde erfaring fra sit arbejde fra hungerkatastrofer i Afrika. De andede lettet op. De nærmest faldt mig om halsen, da jeg tilbød at blive. Kampmodet vendte tilbage. «Hvordan desinficerer I? De fleste af børnene har dysenteri, afføringen løber ligefrem af dem». «De vaskede børnene og skiftede deres tøj, nar de havde noget rent». «Jeg kan se, at der ligger afføring og opkast pa jorden og i græsset, hvad gør I ved det»? «Vi har samlet så meget op, som man kan, men rent kan det ikke blive». «Har I klor og kalk»? «Næh»! «Hvor har I toilet latrinen»? Begrænsning af smittefaren blev det første, vi gik i gang med. Vi sparede ikke på kalken, den blev strøet ud alle de steder, hvor der var mindste tegn pa afføring. At bruge kalk blev jeg opmærksom på, da tog efter tog rullede ind i Danmark i krigens sidste måneder med sårede tyske soldater, flygtninge og KZ- fanger. De steder, hvor togene holdt, blot i korte perioder gik DSB personale og strøede kalk ud ved toiletternes udløb. Det næste blev at hyre damer i byen til at vaske børnenes tøj, således at tøjet ikke blot var rent, men også uden smitte. Vi fik fat i desinfektionsmidler allerede næste dag. Derefter lavede vi en handlingsplan således, at alle børn fik rigeligt at drikke og blev madet med risvælling salt og bananer. Med dysenteri i de varmegrader, der herskede, sker dehydrering i løbet af få timer. Næste dag ankom den belgiske læge og undersøgte alle børnene, hun sagde det ikke højt men hviskede: «Overlever halvdelen vil det være et mirakel». Hun var den fødte leder vi fulgte slavisk hendes instruktioner nu kom der system i tingene nu gjaldt det ikke kun om at redde liv, men også om at lindre. 128

15 Mange børn døde mellem hænderne på os det skar i hjerterne. Noget, man nok ikke skal skrive om, var, at jeg var draget af sted uden andet end det tøj, jeg gik og stod i. Arbejder man med syge børn far man snavset sit tøj til. På et tidspunkt spurgte jeg en af nonnerne om, man havde noget tøj, jeg kunne låne, medens jeg vaskede mit eget. I perioder gik jeg med dametrusser og andet dametøj dog ikke brystholder. Ved at se ud over landskabet sad altid ret så mange pa hug til min store undren. Når vi taler om tøj, fik jeg senere diarre og fandt frem til, at en longi, som er en form for nederdel, er et fantastisk hjæipemiddel, når man ikke har chance for at nå frem til et WC i tide. Man gør blot som halvdelen af befolkningen ned pa hug og få det overstået. Efter kapitulationen i 1945 var jeg pa tyske krigslazaretter i Danmark, hvor unge lemlæstede soldater lå med gennemblødte bandager af toiletpapir. Stanken af betændelse og råddenskab var fremherskende de lå uden smertestillende medicin og jamrede det var slemt, men dette var værre, nok det værste, jeg har oplevet. Underernærede fejlernærede børn kendes på store opspilede maver, meget lig en gravid kvindes i sjette. måned. Ofte er dysenteri og orm yderligere medvirkende. Dehydrering medfører apati. Den belgiske læge viste mig et lille tricks, hun vred og klemte blidt en stor hudfold og slap pludselig. Efter hendes skøn var det slut, hvis ikke huden rettede sig ud. Overlever barnet er langtidsskader ofte ødelagte led og nedsat intelligens. Ulandshjælp med modifikationer Børn far medicin - fint! MEN! Tysk hjælpeorganisation sendte vognladning af kasseret medicin. Men hvilke sygdomme kunne den bruges til? Kunne den bruges? Den var jo forældet. Jeg kunne kun sige jeg er ikke læge jeg ved det ikke. Igen fik jeg hjælp af den belgiske læge. Hendes vurdering var som min medicinen kunne skade mere end den kunne gavne. Ukendskab og kke mindst udløbsdatoen var overskredet på flere pakker var begrundelsen. Hendes råd var: Smid det ud. 129

16 Specialisters specialviden Nærmest opløst af sved lå jeg på græsplænen, da to damer uanmeldt dukker op. De iagttog mig og mit arbejde og kom straks med gode råd om, hvad jeg skulle, og især hvordan jeg skulle behandle eleven. Nu har jeg altid været tilhænger af høj intelligens og specielt som her, da jeg åbenbart blev konfronteret med genier. Hvem var de så? Danida havde udsendt hold, som skulle checke de forskellige projekter, og de var nu kommet til Evnesvage Vel s Skole. De var sarte sjæle og var derfor taget med fly fra Dhaka og blev i Lalmonihart afhentet af airconditionerede limousiner, som lige havde tilbagelagt en bagatel af 600 km. på grusveje for, at man standsmæssigt kunne tage imod specialisterne. Blev jeg vred? Nej! For det var Helvedes varmt og jeg skulle videre til den næste elev, som stod tålmodigt ventende. Men jeg var forbløffet over, at nogen udgået af Den danske Folkeskole, på splitisekunder kunne diagnosticere handicap og derefter på sekunder foredage, hvad man skulle gøre. Var det en rekord i dumhed? Jeg spurgte naturligvis: «Hvilken uddannelse har I? Hvor arbejder I med handicappede»? Den videre samtale blev om verdenspolitiske problemer, som de også ordnede i en ruf. En anden gruppe skulle checke et højskoleprojekt. De fandt det aldrig. Grunden, skolen skulle bygges på, var ifølge rygter i byen købt for flere år siden og personalet havde været og var vistnok stadig ansat og lønnet, men skolen fandt man ikke. Fem stegte rødspætter for at se deres rapport. Men jeg holdt lav profil en negativ bedømmelse kunne som konsekvens betyde færre penge fra Danida til mine børn. Men der var formildende omstændigheder ved specialisterne, som var samlet sammen fra udenrigsministeriets forkontorer. Til deres «ferietur» medbragte de godt med pilsnere og Gammel Dansk i rigelige mængder en mangelvare og efterhånden lidt af et savn. Omkostningerne ved min rejse i 3 ½ måned var for Evnesvages Vel med alt inklusive kr Evnesvages Vel 12, 21, 33, 67, 72 Danida 90, 143, 148

17 Modsætninger! Havde man lært af erfaringerne Vi fik ved Chittagong kendskab til et stort anlagt Danida-projekt for fiskeri. Joller blev støbt på stedet i glasfiber, men i forme fra Danmark med motorer fra Bukh (A. P. Møller) havne og kajanlæg med alt tilhørende i form af frysehuse for tøris og store kølehuse. Alt stod gabende tomt. Hvorfor så det? I fladvandet sugede motorerne sand ind med kølevandet og brændte derfor sammen. Indsejlingen til havnen blev spærret af tilsanding. Da der ingen fisk var, stod kølehusenes maskineri ubrugt intet blev passet og plejet vedligeholdelse og muligheder for at reparere havde man ikke tænkt på. Projektet led samme kranke skæbne som det danske hospital i Congo. Da det danske personel og de danske støttemidler var væk fik alt lov til at forfalde. Modsætningen var Folkekirkens Nødhjælps organisatoriske struktur, som bl.a. indeholdt undervisning på flere planer; og dermed mulighed for systematiske og rutinemæssige eftersyn af alt materiel udført af lokale mænd og kvinder. Boligerne var bygget af og vedligeholdt af medarbejdere, som senere blev tilknyttet forskellige projekter. Devisen var: Vil du have et sted at bo så gå i gang. Lilian ses her i selskab med manden, der formidlede skuespil og foredrag i junglen, og som var mig til stor hjælp, når problemer var uoverskuelige. Han var min revisor og bankboks. Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 146 Chittagong 27, 92, 135, 140, 142, 143, 146,

18 Tagdækningen var væsentlig, når monsunregnen satte ind. Materialevalget var styret af pengepungen fra bananblade til plastic eller bølgeblik. Her undervises i brug af drejebænk. Mange fik en alsidig uddannelse som smede eller maskinarbejdere. Det havde betydning for fremstilling af trædepumper, hvor svejsning af rør var påkrævet. 132

19 Mange blev uddannet som automekanikere, således at man selv kunne foretage vedligeholdelse og reparation af køretøjer og maskiner. Det var en af forklaringerne på, at materiellet funkede, og en forudsætning for barfodslægernes færden i ødemarken. 133

20 Barfodslæger på vej ad stier ad diger til selv de fjerneste hytter. Deres gerning var ud over at yde hjælp til syge også at rådgive om, hvorledes hverdagens problemer kunne løses. Her er så centret man kan næppe benævne det kommandocentralen i et fredfyldt missionsarbejde. Jeg lagde ofte vejen forbi, da jeg frydede mig over den syden af aktivitet, der var. 134 Barfodslæge 50

21 Med bus kørte vi ind i Chittagong Hills Gang pa gang blev bussen stoppet og passagerer undersøgt af politisoldater. Vi blev jaget ud, og jeg skulle i en protokol notere vore navne pasnumre hvem vi var hvorfor vi var det og hvorfor vi futtede rundt i ødemarken. Det, jeg troede, de kunne forstå, skrev jeg pænt, men de længere fortællinger erstattede jeg med vers fra højskolesang-bogen. Der er et yndigt land højt for træets grønne top osv.. Det gik, de kunne ikke læse og slet ikke dansk. Oppe i bussen igen siger jeg til Lilian, der må sku da være krig her og det var der. Om hvad? Hvorfor? Af hvem? Igennem flere hundrede år har der været sammenstød mellem hinduer og muslimer. Disse sammenstød har ligefrem været regulære krige, hvor man skånselsløst har slagtet alt og alle fra «fjendens» lejr. Dertil kom etniske forskelle i junglen levede stammer med fortrinsvis buddhistisk baggrund. Disse stammer ernærede sig hovedsageligt ved svedjebrug, dvs. de afbrændte og ryddede et stykke skov, dyrkede det i nogle år og fortsatte så på et nyt stykke. (Dyrkningsmetoden er skånsom) Tvangsflytningen af de fattige fra Noakhali distriktet fortrængte disse mindretalsgrupper, og de forsøgte derfor meget naturligt med de midler, de havde at forsvare deres rettigheder oversæt til eksistensmuligheder. Danmark havde ydet størsteparten af sin ulandsbistand til et kæmpeprojekt i Noakhali formålet var over en bred front at hæve levestandarden og at mindske antallet af fattige bønder. Men det gik lige modsat der var blevet flere fattige og de fattige var blevet fattigere. Da man fra dansk side luftede sin utilfredshed med de manglende resultater og lod skinne igennem, at fremtidig bistand nok ville blive begrænset, løste Bangladesh s regering problemet. Let og elegant man flyttede simpelthen omkring fattige bønder fra fallitboet Noakhali til Chittagong Hills. Med den traditionelle svindel og humbug tildeltes den bedste jord wet areas, dvs. jord, hvor kunstvanding var en mulighed, til dem, der var i stand til at smøre de korrupte embedsmænd. Den herskende konflikt grænsende til åben krig forstærkedes. Noakhali 140, 146 Chittagong 27, 92, 131, 140, 142, 143, 146,

22 Børnelammelse polio Salem var en dreng pa 12 ar, næsten total lam, men forhåbentlig og sandsynligvis et af de sidste poliotilfælde i Bangladesh, da dansk ulandsbistand forsynede de egne, man kunne komme frem til med vaccine. Kilde: vaccine; Værd at vide; Hvad er polio? Polio er en akut virusinfektion, som i nogle tilfælde angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Derved opstår sygdommen børnelammelse, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. I mere end 99 procent af tilfældene forløber en infektion med poliovirus dog helt uden symptomer eller som en lettere, influenzalignende sygdom, der ikke giver nogen ubehagelige følger. Hvorfor og hvordan får man polio? Ved alle former for poliovirusinfektion udskilles enorme antal virus med afføringen. Selv minimale mængder af sådan afføring kan enten direkte, eller ved forurening af vand og fødevarer, smitte andre personer gennem mund og mave-tarmkanal. Poliovirus formerer sig voldsomt i tarmslimhinden, og er man uheldig, føres det med blodcirkulationen til hjerne eller rygmarv. Her kan det forårsage de alvorlige skader, der fører til lammelser. Hvordan stiller lægen diagnosen? Sygdomsbilledet med de slappe lammelser er typisk for polio, men der bør altid foretages laboratorieundersøgelser af afføringsprøver for poliovirus. Hvordan føles sygdommen? I de få tilfælde, hvor infektionen medfører lammelser, vil der sædvanligvis være feber. Lammelserne indfinder sig en til tre uger efter smittetidspunktet, og de kan være ledsaget af smerter. I løbet af to til fire dage lammes et større eller mindre antal muskler spredt i kroppen. Rammes åndedræts-musklerne kan tilstanden blive livstruende. I 2 10 procent af tilfældene ender børnelammelse med døden. 136

23 Udsigt for fremtiden? Lammelserne kan i nogen udstrækning bedres det første halve år efter infektionen. Men herefter er de permanente og kan være årsag til kronisk invaliditet i forskellig grad. Polio udryddet i Europa Fredag 21. juni 2002 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sygdommen polio for udryddet i Europa. Når en sygdom skal erklæres for udryddet, må ingen af landene have haft tilfælde af indenlandsk smitteoverførsel i tre år i træk. Det krav kan alle landene nu opfylde, og derfor har WHO meddelt, at Europa er fri for polio. Danmark havde det sidste poliotilfælde i Siden, at der blev udviklet en vaccine mod sygdommen. I midten af erne, er sygdommen blevet bekæmpet effektivt i lande verden over. I 1988 var der omkring tilfælde af polio i verden hvert år. I 2001 blev der kun registreret 480 tilfælde. Hvor findes polio? Poliovirus var indtil 1955, hvor man begyndte at vaccinere mod sygdommen, udbredt overalt på jordkloden. Næsten alle børn blev dengang smittet med denne virus i en tidlig alder. Det ser i disse år ud til, at poliovirus er godt på vej til at blive udryddet, ikke mindst takket være WHOs verdensomspændende vaccinationskampagne. Stop for gratis poliovaccine fra Danmark Stop i Bangladesh. Regeringen vil ikke betale Er det en forbrydelse at undlade vaccinering? Ved udgangen af år 2000 var forekomsten således begrænset til mindre end 20 lande i det sydlige Asien samt i den vestlige og centrale del af Afrika. Det sidste tilfælde opstået i Danmark går tilbage til Hvordan behandles sygdommen? Selve virusinfektionen kan ikke behandles, når den først er i gang. Ved svigtende åndedrætsfunktion kan respiratorbehandling komme på tale. I efterforløbet vil fysioterapeutisk genoptræning ofte være vigtig. 137

24 Det samme gælder anvisning af passende hjælpemidler. Der kan være behov for støtteskinner, stokke, kørestole samt specialindretninger. Hvad kan man selv gøre? Det helt afgørende er, at forebygge sygdommen med vaccination. I det nuværende danske børnevaccinationsprogram anvendes både dræbte og levende poliovaccine. I barnets første leveår gives tre indsprøjtninger en blandingsvaccine rettet mod difteri, stivkrampe, kighoste samt polio. Denne vaccine indeholder dræbt poliovirus. I barnets andet, tredje og fjerde leveår gives herefter en vaccine gennem munden med levende svækket poliovirus, en såkaldt sukkervaccine. Det er imidlertid nu i begyndelsen af 2001 besluttet, at man i løbet af de næste par år vil ophøre med brugen af levende poliovaccine. Programmet kommer herefter til at bestå af de sædvanlige tre indsprøjtninger af dræbt vaccine i første leveår, hvorefter man som noget nyt indfører en revaccination med dræbt poliovirus i femårsalderen. Programændringen hænger sammen med, at vi nærmer os udryddelsen af polio. Når man på et tidspunkt herefter ønsker at holde helt op med at vaccinere, er det at fortrække, at der ikke cirkulerer levende poliovirus af nogen art i befolkningen. Så længe poliovirus ikke med sikkerhed er udryddet overalt på kloden, er det vigtigt at opretholde den høje tilslutning til det danske poliovaccinationsprogram. Ellers risikerer man, at virus importeres og spredes, og at sygdommen vender tilbage. Uddrag slut. 138

Vurdering af ulandshjælpens effekt

Vurdering af ulandshjælpens effekt Kapitel 8 Vurdering af ulandshjælpens effekt Ultrakort tilbageblik En vurdering i detaljer er uden for denne bogs rammer og mine muligheder opfat derfor dette som en hjælp til dig ingen prædiken, men oplysning

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD DAGBOG om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE Sandras historie Dans dig til bedre selvværd! diabetespiger med spiseforstyrrelser LMS - Landsforeningen

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN. Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER

TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN. Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER INDHOLD Bag om 2015 Målene 6 1 Hvad høvdingen siger 10 Høvding Nabila Landsbyen Kpasenkpe Hvem får bistand af Danmark? Tema:

Læs mere

OKTOBER - 2004 NR. 69 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

OKTOBER - 2004 NR. 69 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Overalt i verden er der børn, der lider nød eller overlast. Børn, der bliver nægtet deres rettigheder og børn, der hver dag må arbejde hårdt for at tjene til livets ophold. Disse børn behøver hjælp - derfor

Læs mere

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 10 stærke historier 10 STÆRKE HISTORIER 10 dejlige unge mennesker har stillet sig til rådighed. De har delt deres historie med os og om lidt også med dig. Historien om hvordan de har kæmpet sig frem til

Læs mere

Besættelsestidens Historie I. Danmark i 30. erne. 9. ende april 1940

Besættelsestidens Historie I. Danmark i 30. erne. 9. ende april 1940 Fred Terror Krig Besættelsestidens Historie I Danmark i 30. erne 9. ende april 1940 Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Besættelsestidens Historie I; Danmark

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Rejser i Oman. Lars Brodersen

Rejser i Oman. Lars Brodersen Rejser i Oman Lars Brodersen Forord Alle bøger udgivet i Oman indledes med et billede af Sultan Qaboos og på alle offentlige kontorer hænger et billede af Sultan Qaboos. Med god grund. Omanerne er nemlig

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere