Ulandshjælp på godt og ondt før og nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulandshjælp på godt og ondt før og nu"

Transkript

1 Kapitel 7 Ulandshjælp på godt og ondt før og nu Bistand gennem FN og Verdensbanken kaldes multilateral bistand bistand direkte fra et land til et andet kaldes bilateral bistand. Det enkelte land kan suverænt styre, hvem den bilaterale bistand skal gå til, men ikke hvordan FN yder sin bistand. Det er en af de vigtige grunde til, at mange lande giver meget lidt bistand gennem FN. Samtidig med, at der går relativt mindre bistand gennem de multilaterale systemer, er der sket en forskydning fra FN-systemet og hen mod Verdensbank-systemet, hvor u-landene har mindre indflydelse, men giverlandene mere. U-landsbistanden udgjorde 0,54% af de vestlige OECD-landes bruttonationalprodukt i en årrække, men i 1990.erne skete gentagne fald, således at gennemsnittet i 1997 var 0,22%. Danmarks regering fastfrøs i 2003 et beløb på 11,2 milliarder kroner hvilket svarer til 0,9 procent af næste års BNP. Den danske bistand sker gennem Danida den norske gennem NORAD. De toneangivende vestlige lande (USA) havde med den kolde krigs ophør ikke samme militær strategiske og ideologiske interesse i at bruge bistand til en kamp mod kommunisme og socialisme i den fattige del af verden. Andre donorinteresser, de økonomiske og handelsmæssige har indvirket på bistanden, i takt med at markedsøkonomien er blevet dominerende. I 1980.erne og 1990.erne udvikledes en «tro» på, at støtte via handelsinteresser automatisk skabte fremgang for u-landene, på trods af, at forskere har påpeget, at de fattigste og «mindst interessante» lande bliver fattigere. Som motiv for at yde bistand er ofte en kristen baggrund, som Danmark har fælles med vestlige lande, da missionærer har medansvar for mange af kolonitidens forbrydelser. 115

2 Stormagter som USA og siden Japan og Vesttyskland var så økonomisk stærke, at de automatisk spillede en rolle på disse nye markeder. De nordiske lande havde ikke de samme muligheder, men kunne bruge u-landsbistanden i forsøg på at komme ind på nye markeder. Håbet var så, at bistanden ville fungere som murbrækker for kommercielle eksportører. Nationale og internationale NGO er yder betydelig hjælp for egne indsamlede midler, og påvirker den officielle bistand. De kanaliserer dele af den officielle bistand til u-landene. I Danmark ydes 16-17% af den bilaterale u-landsbistand gennem private folkelige organisationer. Der stilles i dag en lang række tekniske og politiske krav til u-landsbistanden, og der er lavet talrige til dels modstridende undersøgelser af bistandens kortsigtede og langsigtede effekt. Den er blandt andet kritiseret for at kunne være med til at fastholde lande i et afhængighedsforhold, men samtidig er der grund til at understrege, at fattige, svage stater på talrige andre områder er underlagt en markedsorienteret økonomisk styring, som de ingen indflydelse har på. I den sammenhæng kan en egentlig fattigdomsorienteret u-landsbistand ses som et af de få internationale redskaber, der findes til at give de fattigste lande et vist niveau af investeringer såvel i social udvikling som i støtte til udvikling af produktion. Bistandens effekt afhænger imidlertid i meget høj grad af, hvordan den gives. Der er mange påvisninger af, at krav om egeninteresser (f.eks. krav om indkøb i giverlandet næsten uanset pris) kan svække bistandens effekt. Udover de økonomiske og udviklingsmæssige målsætninger for bistanden, findes der i dag en række andre mål. Danmark har været i front med udvikling af bistand som skal støtte miljømæssige indsatser, men derudover søges hensyn til demokrati, ligestilling, menneskerettigheder mv. ofte integreret i dansk bistand, ligesom der i stigende grad er enighed om, at lande der er ansvarlige for voldsomme menneskeretskrænkelser kan eller bør straffes via tilbageholdelse af bistand. 116

3 kortfattet oversigt af hensyn til forståelsen: Donorlande Internationalt spiller F.N. en afgørende rolle; primært som katastrofehjælp. Eksempler: Haiti - Somalia. Ved langsigtet hjælp yder Verdensbanken indflydelse med hensyn til om modtagerlandet overholder menneskerettighedskonventionerne og har en acceptabelt demokratisk styreform. Eksempel: Gældssanering U-lande modtagerlande Nationalt Danmark yder som andre lande økonomisk støtte til FN, og påvirker politisk beslutningsprocesserne således, at hjælp ydes i overensstemmelse med den danske regerings beslutninger. Nationalt Danmark yder støtte direkte til ulande og indirekte via Græsrodsbevægelser (frivillige organisationer) Græsrodsbevægelser frivillige organisationer Økonomiske mekanismer: Støtte ydes af den danske stat og ved indsamlinger. karakteriseres ved flg. motiver for deres bistand: kristne og humanitære udenrigspolitiske politisk-solidariske økonomisk-forretningsmæssige. 117

4 Lyspunkter projekter hjælp til selvhjælp En dansk hjælpeorganisation oprettede et skopudserprojekt. Man organiserede forældreløse børn i grupper. Hidtil havde de strejfet om, og var mere eller mindre kriminelle. Børnene fik nu logi de fik mad de fik undervisning men kun pa forud aftalte betingelser. Disse var, at de hver dag skulle gå ud i byen og tilbyde at pudse folks sko. Det indtjente skulle afleveres som derefter blev sat ind pa en bankkonto og udbetalt, når børnene forlod projektet. De kunne få forskellige håndværksmæssige uddannelser, der var for eksempel et tip top moderne bilværksted, hvor alt værktøj inkl. lifte var leveret fra Danmark, en moderne systue til pigerne fandtes også. Om det har været en af flere forudsætninger for den senere store eksport af tekstil og konfektionsvarer i dag ved jeg ikke. På systuerne kunne pigerne tjene så meget, at de efter nogen tid havde sparet sammen til en symaskine, som de fik med hjem, hvorefter de havde mulighed for at lave lidt privat forretning. Disse projekter var primært for unge piger, men flere beskæftigede og husede også drenge og unge mænd. I flere af disse projekter kom barfodslæger de behandlede og uddelte også medicin. I et meget fint fungerende projekt spurgte jeg lederen: «Hvad har du i løn»? Det beløb, han opgav, var mere end beskedent. Ikke uden stolthed oplyste han, at han var tilbudt andet og betydeligt bedre lønnet arbejde, men han ville blive, for det at hjælpe andre i nød var lykken for ham. Systuerne var mest for unge piger, men vi så også steder, hvor drenge og unge mænd blev uddannet. 118

5 Forebyggende arbejde befolkningseksplosion Salems mor spurgte: «Kan man lave små ekstemporalspil i lighed med dem, du laver med børnene»? Vi arbejdede intenst med tanken og i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp opførtes små sketch selv i ret øde områder. Ingen kunne være i tvivl om budskabet, tolke og ordbøger var unødvendige. Første scene En familie med tre børn og en kæmpskål med herlig ris. Alle guffede i sig, ræbede højlydt af vellyst og slog mave. Anden scene En familie med otte ni børn (lånt gods) og en uanselig klat ris. Man nippede til den sparsomme kost og børnene tiggede for at få mere. Herefter kom så et kort foredrag om befolkningstilvæksten og dens følger. Tredje scene Et ægtepar, laset og lurvet klædt, med tjavset hår og strimer af snavs. Han havde munden fyldt med betel og det røde spyt drev ned over mundvigene. (Betel er et rusmiddel.) Grønne, friske blade, tygges og frembringer et rødt spyt, som gavmildt anbringes stort set overalt også på gader og stræder. Midlet skulle styrke potensen, siger man, (jeg har ikke efterprøver påstanden), mere sikkert er, at her er en af flere væsentlige smittekilder til den udbredte tuberkulose. En sygdom som var udryddet i Danmark omkr Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 131, 146 Salem 41, 53, 80 Ekstemporalspil

6 Kvinden havde fået en pude på maven, ingen kunne være i tvivl? Hun var højgravid. Et barn på armen og et andet i den ledige hånd. I gåsegang kom nu deres børn i trip trap træsko aldre. Ægteparrets produktionskapacitet var man ikke i tvivl om et barn pr. år. Manden gjorde nu nogle meget kraftige tilnærmelser, han ville i seng med sin kone. Hun rodede rundt i hans skjortelomme, men den var tom. Han blev afvist. Budskabet var: «No condom, no love». Fjerde scene Et ungt par, nydeligt klædt, hun bærer et rigtigt nuttet barn på armen. Han gør tilnærmelser, hun leder i hans skjortelomme og tager en lille pakke frem. Hvad kan det dog være? Prævention fødselskontrol Samtidigt er tilsvarende små pakker delt ud til alle, hvorefter børnene med stor fornøjelse puster kondomer op og leger med dem, som man leger med balloner. Med et par unge mænd var det aftalt, at de skulle rulle kondomer pa tommelfingrene og agere. Kondomernes egentlige anvendelsesmuligheder var nu åbenbaret. De var en del af den gave, jeg havde fået fra den danske ambassade. 120

7 Her var mikrofon getto blaster Musik fra et orgel, der mindede om en stor harmonika - og belysning fra bilernes akkumulatorer og petroleumslamper Spise med fingrene jeg blev populær Som afslutning på aftenen blev vi budt pa et herligt måltid, og her scorede jeg ret mange point, idet jeg spiste fejlfrit med fingrene og viste, at jeg kendte deres bordskik i detaljer. Spiseredskaber var lagt frem foran mig, men jeg lod dem ligge. Hemmeligheden var, at jeg på skolen havde lært at spise korrekt, men det kunne de ikke vide. Når jeg her i kongeriget hører argumenter i den ofte meget usaglige debat om, at de fremmede kulturers kvinder ikke ønsker prævention, tænker jeg pa disse aftener med den stjernefyldte tropehimmel over os og de mange, der i skæret fra petroleumslamperne lyttede intenst. Nar kvinder tilsyneladende ikke gør oprør mod undertrykkelsen, skyldes det deres frygt den herskende vold er for massiv kvinderne har ingen rettigheder og er ubeskyttede af ordensmagt og retsvæsen. Ingen af disse kvinder var i tvivl om, at deres rolle som seksobjekter og fødemaskiner var et af flere undertrykkende elementer i diskriminationen af kvinder. Turen hjem foregik i en firehjulstrækker, og vi kom på afveje. Besværlighederne syntes ikke at tage nogen ende. Ved passage af et mindre vandløb skulle vi op over et dige og bevæge os ud på en meget smal bro. Pludselig sank det ene baghjul ned. Da vi kravlede ud, konstaterede vi, at broen bestod af kraftige bambusstokke, som var flettet sammen. Det lykkedes dog at hæve og skubbe vognen videre. Efter nogen tid stoppede chaufføren igen denne gang for at spørge om vej. Mange mennesker stod langs en række oksekærrer. 121

8 Da vi kom nærmere, kunne vi se, at okserne og kærrerne var pyntede. Da jeg lyste en mand i ansigtet med min lommelygte, fik jeg et mindre chok. Var det blod? Det viste sig, at han havde malet sig overvejende med rød farve. Vor frygt var ubegrundet det var feststemte mennesker i et bryllupsoptog. Men vi var kommet ud af kurs vi var i Indien. Ved grænseovergangen skulle vi over en mindre flod og listede ud på en bro, hvor vejbanen var af cement. En gik foran med lommelygte og advarede mod huller efter granater, der var faldet i Frihedskrigen. Snart viste det sig, at uanset hvordan, den stakkels chauffør manøvrerede, ville bilen dumpe ned i et af hullerne. Efter at have sendt en indfødt ned og vade over floden, så man kendte dybden, besluttede man at køre ned og op ad de forholdsvis stejle flodskrænter. Fra vognbunden halede driveren et jernrør op, åbnede en lem og skruede røret fast til udstødningsrøret. Det var for at holde udstødningen fri for vand, når vi kørte i floden. Da vi skulle op, kørte han pa skrå op ad flodskrænten. Til min undren trak bilen kun med højre forhjul og venstre baghjul de andre svævede frit i luften flere gange var vognen ved at vælte, men her gik vi alle mand pa siden og støttede den. Ud pa morgenen var vi tilbage, men ingen af os havde brug for sovepiller den nat. Svalerne Ulandsforeningen Svalerne er inspireret af den franske præst Abbe Pierre, populært kaldet klunserpræsten. Har folk noget, de kan undvære eller ligefrem vil smide væk, kan det afleveres eller blive afhentet. Frivillige i Danmark gør så tingene klar til salg i Svalernes genbrugsbutikker. Derudover yder man økonomisk støtte til mange projekter, som er centreret omkring Indien og Bangladesh. Et af disse projekter besøgte jeg i Lalmonirhat. Her gav man juridisk vejledning primært til kvinder. 122

9 I et projekt havde man plantage med morbærtræer; man udviklede silkelarver og fremstillede silke af dens puppe. Silkelarvernes pupper er indsamlet fra tavle, der kan minde om bitavler. Puppens spin fjernes. Derefter koges spinnet i kæmpekar. 123

10 Puppens spin er fjernet og kan nu blive spundet til silketråd Sundhedsklinik mødrehjælp hjælp til selvhjælp Denne nødhjælpsorganisation med en kristen baggrund, havde uddannet sygeplejersker og leverede bl. a. medicin, Disse sygeplejersker underviste for senere at overlade meget arbejde til de lokale kvinder. Damen i den hvide kittel kontrollerer uden al tvivl om medicinen indtages korrekt. 124

11 I Danmark blev nyfødte i sin tid dryppet med lapisvand som beskyttelse mod infektioner, (kønssygsomme). Mange børn i Bangladesh led under øjen-infektioner, måske kunne denne simple foranstaltning have hjulpet. Blind mor havde fundet et fristed hos nonnerne, og hvor utroligt det end kan lyde, formåede hun at hjælpe ikke blot sig selv og sit spæde barn, men også de andre børn. 125

12 De misdannede ben er kun et af flere handicaps forårsaget af sult fejlernæring. Bemærk pigen kan ikke stå uden støtte derfor hånden på hendes skulder. Nedsat intelligens er en anden følge, men det snakker man ikke om. Som ved skolens port stod også her mødre i kø for at få hjælp til deres børn. Kynisk som jeg er, afslog jeg, da den indsats, vi ellers kunne yde, ville være lig nul. 126

13 Rygtet er nået til nabobyen! I Lalmonihart tillagde man mig overnaturlige evner i og med, at vi kunne fremvise resultater børn kunne stavre af sted efter få ugers træning. Man rystede blot på hovedet, når jeg hævdede, at resultaterne havde kostet blod sved og tårer. En dag dukker en mand op på cykel og beder mig komme og hjælpe i en irsk mission i en naboby. De har problemer. Efter ca. 30 km. pa cykel er vi fremme, og fortrinsvis yngre nonner tager imod. Ude i det fri præsenterer de mig for to lange rækker af hylder i knæhøjde med endeløse rækker af måske 300 børn. De fik billederne af KZ-lejrenes muselmænd frem. De fleste børn lå meget stille apatiske. I et mindre rum madede nonner nogle børn og uddelte medicin ingen tvivl i mit sind de havde kastet sig ud i en håbløs opgave. Nonnerne havde fundet nogle forældreløse børn. Deres kristne tro deres følelser var løbet af med deres sunde fornuft. De tog nogle børn med sig. I løbet af to dage kunne de finde flere hundrede, som i nattens mulm og mørke var anbragt foran missionen. Spørgsmålet er så blot, kan man leve videre med god samvittighed hvis man kynisk lader fornuften råde, lukker øjnene og overlader små børn til en pinefuld død? De troede, at John var ekspert i psykiske handicap Jeg spurgte: «I har bedt mig komme, hvad kan jeg gøre»? De to nonner havde de frygteligste samvittighedskvaler og forklarede, hvorledes de prøvede at redde så mange børn som muligt, men på trods af, at de arbejdede i døgndrift, døde børn alligevel. «Vil det ikke være bedst at koncentrere sig om de børn, som vil have en chance for at vokse op som normale vi kan jo ikke redde dem alle»? spurgte de. «Betyder det, at jeg skal sortere børnene i normale og anormale? De fysisk handicappede kan I jo selv finde. Skal de mentalt retarderede så opgives»? Spørgsmalet stred givetvis mod deres kristne tro de virkede trætte modløse de havde det rigtig skidt. At jeg skulle optræde som bøddel gå rundt og fælde dødsdomme var udelukket det ville jeg ikke under nogen omstændigheder men jeg holdt mund her var ikke brug for forargelse her var ikke brug for at såre mennesker, der gjorde alt, hvad de formåede og lidt til for at hjælpe. 127

14 «Må jeg se nærmere pa børnene»? Jeg gik fra barn til barn flertallet var så afkræftede, at de nærmest var apatiske en eller anden form for test af deres åndelige habitus var udelukket. Det meddelte jeg og foreslog, at vi bad en belgisk læge, som boede i samme guest-house som mig om at komme, fordi hun havde erfaring fra sit arbejde fra hungerkatastrofer i Afrika. De andede lettet op. De nærmest faldt mig om halsen, da jeg tilbød at blive. Kampmodet vendte tilbage. «Hvordan desinficerer I? De fleste af børnene har dysenteri, afføringen løber ligefrem af dem». «De vaskede børnene og skiftede deres tøj, nar de havde noget rent». «Jeg kan se, at der ligger afføring og opkast pa jorden og i græsset, hvad gør I ved det»? «Vi har samlet så meget op, som man kan, men rent kan det ikke blive». «Har I klor og kalk»? «Næh»! «Hvor har I toilet latrinen»? Begrænsning af smittefaren blev det første, vi gik i gang med. Vi sparede ikke på kalken, den blev strøet ud alle de steder, hvor der var mindste tegn pa afføring. At bruge kalk blev jeg opmærksom på, da tog efter tog rullede ind i Danmark i krigens sidste måneder med sårede tyske soldater, flygtninge og KZ- fanger. De steder, hvor togene holdt, blot i korte perioder gik DSB personale og strøede kalk ud ved toiletternes udløb. Det næste blev at hyre damer i byen til at vaske børnenes tøj, således at tøjet ikke blot var rent, men også uden smitte. Vi fik fat i desinfektionsmidler allerede næste dag. Derefter lavede vi en handlingsplan således, at alle børn fik rigeligt at drikke og blev madet med risvælling salt og bananer. Med dysenteri i de varmegrader, der herskede, sker dehydrering i løbet af få timer. Næste dag ankom den belgiske læge og undersøgte alle børnene, hun sagde det ikke højt men hviskede: «Overlever halvdelen vil det være et mirakel». Hun var den fødte leder vi fulgte slavisk hendes instruktioner nu kom der system i tingene nu gjaldt det ikke kun om at redde liv, men også om at lindre. 128

15 Mange børn døde mellem hænderne på os det skar i hjerterne. Noget, man nok ikke skal skrive om, var, at jeg var draget af sted uden andet end det tøj, jeg gik og stod i. Arbejder man med syge børn far man snavset sit tøj til. På et tidspunkt spurgte jeg en af nonnerne om, man havde noget tøj, jeg kunne låne, medens jeg vaskede mit eget. I perioder gik jeg med dametrusser og andet dametøj dog ikke brystholder. Ved at se ud over landskabet sad altid ret så mange pa hug til min store undren. Når vi taler om tøj, fik jeg senere diarre og fandt frem til, at en longi, som er en form for nederdel, er et fantastisk hjæipemiddel, når man ikke har chance for at nå frem til et WC i tide. Man gør blot som halvdelen af befolkningen ned pa hug og få det overstået. Efter kapitulationen i 1945 var jeg pa tyske krigslazaretter i Danmark, hvor unge lemlæstede soldater lå med gennemblødte bandager af toiletpapir. Stanken af betændelse og råddenskab var fremherskende de lå uden smertestillende medicin og jamrede det var slemt, men dette var værre, nok det værste, jeg har oplevet. Underernærede fejlernærede børn kendes på store opspilede maver, meget lig en gravid kvindes i sjette. måned. Ofte er dysenteri og orm yderligere medvirkende. Dehydrering medfører apati. Den belgiske læge viste mig et lille tricks, hun vred og klemte blidt en stor hudfold og slap pludselig. Efter hendes skøn var det slut, hvis ikke huden rettede sig ud. Overlever barnet er langtidsskader ofte ødelagte led og nedsat intelligens. Ulandshjælp med modifikationer Børn far medicin - fint! MEN! Tysk hjælpeorganisation sendte vognladning af kasseret medicin. Men hvilke sygdomme kunne den bruges til? Kunne den bruges? Den var jo forældet. Jeg kunne kun sige jeg er ikke læge jeg ved det ikke. Igen fik jeg hjælp af den belgiske læge. Hendes vurdering var som min medicinen kunne skade mere end den kunne gavne. Ukendskab og kke mindst udløbsdatoen var overskredet på flere pakker var begrundelsen. Hendes råd var: Smid det ud. 129

16 Specialisters specialviden Nærmest opløst af sved lå jeg på græsplænen, da to damer uanmeldt dukker op. De iagttog mig og mit arbejde og kom straks med gode råd om, hvad jeg skulle, og især hvordan jeg skulle behandle eleven. Nu har jeg altid været tilhænger af høj intelligens og specielt som her, da jeg åbenbart blev konfronteret med genier. Hvem var de så? Danida havde udsendt hold, som skulle checke de forskellige projekter, og de var nu kommet til Evnesvage Vel s Skole. De var sarte sjæle og var derfor taget med fly fra Dhaka og blev i Lalmonihart afhentet af airconditionerede limousiner, som lige havde tilbagelagt en bagatel af 600 km. på grusveje for, at man standsmæssigt kunne tage imod specialisterne. Blev jeg vred? Nej! For det var Helvedes varmt og jeg skulle videre til den næste elev, som stod tålmodigt ventende. Men jeg var forbløffet over, at nogen udgået af Den danske Folkeskole, på splitisekunder kunne diagnosticere handicap og derefter på sekunder foredage, hvad man skulle gøre. Var det en rekord i dumhed? Jeg spurgte naturligvis: «Hvilken uddannelse har I? Hvor arbejder I med handicappede»? Den videre samtale blev om verdenspolitiske problemer, som de også ordnede i en ruf. En anden gruppe skulle checke et højskoleprojekt. De fandt det aldrig. Grunden, skolen skulle bygges på, var ifølge rygter i byen købt for flere år siden og personalet havde været og var vistnok stadig ansat og lønnet, men skolen fandt man ikke. Fem stegte rødspætter for at se deres rapport. Men jeg holdt lav profil en negativ bedømmelse kunne som konsekvens betyde færre penge fra Danida til mine børn. Men der var formildende omstændigheder ved specialisterne, som var samlet sammen fra udenrigsministeriets forkontorer. Til deres «ferietur» medbragte de godt med pilsnere og Gammel Dansk i rigelige mængder en mangelvare og efterhånden lidt af et savn. Omkostningerne ved min rejse i 3 ½ måned var for Evnesvages Vel med alt inklusive kr Evnesvages Vel 12, 21, 33, 67, 72 Danida 90, 143, 148

17 Modsætninger! Havde man lært af erfaringerne Vi fik ved Chittagong kendskab til et stort anlagt Danida-projekt for fiskeri. Joller blev støbt på stedet i glasfiber, men i forme fra Danmark med motorer fra Bukh (A. P. Møller) havne og kajanlæg med alt tilhørende i form af frysehuse for tøris og store kølehuse. Alt stod gabende tomt. Hvorfor så det? I fladvandet sugede motorerne sand ind med kølevandet og brændte derfor sammen. Indsejlingen til havnen blev spærret af tilsanding. Da der ingen fisk var, stod kølehusenes maskineri ubrugt intet blev passet og plejet vedligeholdelse og muligheder for at reparere havde man ikke tænkt på. Projektet led samme kranke skæbne som det danske hospital i Congo. Da det danske personel og de danske støttemidler var væk fik alt lov til at forfalde. Modsætningen var Folkekirkens Nødhjælps organisatoriske struktur, som bl.a. indeholdt undervisning på flere planer; og dermed mulighed for systematiske og rutinemæssige eftersyn af alt materiel udført af lokale mænd og kvinder. Boligerne var bygget af og vedligeholdt af medarbejdere, som senere blev tilknyttet forskellige projekter. Devisen var: Vil du have et sted at bo så gå i gang. Lilian ses her i selskab med manden, der formidlede skuespil og foredrag i junglen, og som var mig til stor hjælp, når problemer var uoverskuelige. Han var min revisor og bankboks. Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 146 Chittagong 27, 92, 135, 140, 142, 143, 146,

18 Tagdækningen var væsentlig, når monsunregnen satte ind. Materialevalget var styret af pengepungen fra bananblade til plastic eller bølgeblik. Her undervises i brug af drejebænk. Mange fik en alsidig uddannelse som smede eller maskinarbejdere. Det havde betydning for fremstilling af trædepumper, hvor svejsning af rør var påkrævet. 132

19 Mange blev uddannet som automekanikere, således at man selv kunne foretage vedligeholdelse og reparation af køretøjer og maskiner. Det var en af forklaringerne på, at materiellet funkede, og en forudsætning for barfodslægernes færden i ødemarken. 133

20 Barfodslæger på vej ad stier ad diger til selv de fjerneste hytter. Deres gerning var ud over at yde hjælp til syge også at rådgive om, hvorledes hverdagens problemer kunne løses. Her er så centret man kan næppe benævne det kommandocentralen i et fredfyldt missionsarbejde. Jeg lagde ofte vejen forbi, da jeg frydede mig over den syden af aktivitet, der var. 134 Barfodslæge 50

21 Med bus kørte vi ind i Chittagong Hills Gang pa gang blev bussen stoppet og passagerer undersøgt af politisoldater. Vi blev jaget ud, og jeg skulle i en protokol notere vore navne pasnumre hvem vi var hvorfor vi var det og hvorfor vi futtede rundt i ødemarken. Det, jeg troede, de kunne forstå, skrev jeg pænt, men de længere fortællinger erstattede jeg med vers fra højskolesang-bogen. Der er et yndigt land højt for træets grønne top osv.. Det gik, de kunne ikke læse og slet ikke dansk. Oppe i bussen igen siger jeg til Lilian, der må sku da være krig her og det var der. Om hvad? Hvorfor? Af hvem? Igennem flere hundrede år har der været sammenstød mellem hinduer og muslimer. Disse sammenstød har ligefrem været regulære krige, hvor man skånselsløst har slagtet alt og alle fra «fjendens» lejr. Dertil kom etniske forskelle i junglen levede stammer med fortrinsvis buddhistisk baggrund. Disse stammer ernærede sig hovedsageligt ved svedjebrug, dvs. de afbrændte og ryddede et stykke skov, dyrkede det i nogle år og fortsatte så på et nyt stykke. (Dyrkningsmetoden er skånsom) Tvangsflytningen af de fattige fra Noakhali distriktet fortrængte disse mindretalsgrupper, og de forsøgte derfor meget naturligt med de midler, de havde at forsvare deres rettigheder oversæt til eksistensmuligheder. Danmark havde ydet størsteparten af sin ulandsbistand til et kæmpeprojekt i Noakhali formålet var over en bred front at hæve levestandarden og at mindske antallet af fattige bønder. Men det gik lige modsat der var blevet flere fattige og de fattige var blevet fattigere. Da man fra dansk side luftede sin utilfredshed med de manglende resultater og lod skinne igennem, at fremtidig bistand nok ville blive begrænset, løste Bangladesh s regering problemet. Let og elegant man flyttede simpelthen omkring fattige bønder fra fallitboet Noakhali til Chittagong Hills. Med den traditionelle svindel og humbug tildeltes den bedste jord wet areas, dvs. jord, hvor kunstvanding var en mulighed, til dem, der var i stand til at smøre de korrupte embedsmænd. Den herskende konflikt grænsende til åben krig forstærkedes. Noakhali 140, 146 Chittagong 27, 92, 131, 140, 142, 143, 146,

22 Børnelammelse polio Salem var en dreng pa 12 ar, næsten total lam, men forhåbentlig og sandsynligvis et af de sidste poliotilfælde i Bangladesh, da dansk ulandsbistand forsynede de egne, man kunne komme frem til med vaccine. Kilde: vaccine; Værd at vide; Hvad er polio? Polio er en akut virusinfektion, som i nogle tilfælde angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Derved opstår sygdommen børnelammelse, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. I mere end 99 procent af tilfældene forløber en infektion med poliovirus dog helt uden symptomer eller som en lettere, influenzalignende sygdom, der ikke giver nogen ubehagelige følger. Hvorfor og hvordan får man polio? Ved alle former for poliovirusinfektion udskilles enorme antal virus med afføringen. Selv minimale mængder af sådan afføring kan enten direkte, eller ved forurening af vand og fødevarer, smitte andre personer gennem mund og mave-tarmkanal. Poliovirus formerer sig voldsomt i tarmslimhinden, og er man uheldig, føres det med blodcirkulationen til hjerne eller rygmarv. Her kan det forårsage de alvorlige skader, der fører til lammelser. Hvordan stiller lægen diagnosen? Sygdomsbilledet med de slappe lammelser er typisk for polio, men der bør altid foretages laboratorieundersøgelser af afføringsprøver for poliovirus. Hvordan føles sygdommen? I de få tilfælde, hvor infektionen medfører lammelser, vil der sædvanligvis være feber. Lammelserne indfinder sig en til tre uger efter smittetidspunktet, og de kan være ledsaget af smerter. I løbet af to til fire dage lammes et større eller mindre antal muskler spredt i kroppen. Rammes åndedræts-musklerne kan tilstanden blive livstruende. I 2 10 procent af tilfældene ender børnelammelse med døden. 136

23 Udsigt for fremtiden? Lammelserne kan i nogen udstrækning bedres det første halve år efter infektionen. Men herefter er de permanente og kan være årsag til kronisk invaliditet i forskellig grad. Polio udryddet i Europa Fredag 21. juni 2002 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sygdommen polio for udryddet i Europa. Når en sygdom skal erklæres for udryddet, må ingen af landene have haft tilfælde af indenlandsk smitteoverførsel i tre år i træk. Det krav kan alle landene nu opfylde, og derfor har WHO meddelt, at Europa er fri for polio. Danmark havde det sidste poliotilfælde i Siden, at der blev udviklet en vaccine mod sygdommen. I midten af erne, er sygdommen blevet bekæmpet effektivt i lande verden over. I 1988 var der omkring tilfælde af polio i verden hvert år. I 2001 blev der kun registreret 480 tilfælde. Hvor findes polio? Poliovirus var indtil 1955, hvor man begyndte at vaccinere mod sygdommen, udbredt overalt på jordkloden. Næsten alle børn blev dengang smittet med denne virus i en tidlig alder. Det ser i disse år ud til, at poliovirus er godt på vej til at blive udryddet, ikke mindst takket være WHOs verdensomspændende vaccinationskampagne. Stop for gratis poliovaccine fra Danmark Stop i Bangladesh. Regeringen vil ikke betale Er det en forbrydelse at undlade vaccinering? Ved udgangen af år 2000 var forekomsten således begrænset til mindre end 20 lande i det sydlige Asien samt i den vestlige og centrale del af Afrika. Det sidste tilfælde opstået i Danmark går tilbage til Hvordan behandles sygdommen? Selve virusinfektionen kan ikke behandles, når den først er i gang. Ved svigtende åndedrætsfunktion kan respiratorbehandling komme på tale. I efterforløbet vil fysioterapeutisk genoptræning ofte være vigtig. 137

24 Det samme gælder anvisning af passende hjælpemidler. Der kan være behov for støtteskinner, stokke, kørestole samt specialindretninger. Hvad kan man selv gøre? Det helt afgørende er, at forebygge sygdommen med vaccination. I det nuværende danske børnevaccinationsprogram anvendes både dræbte og levende poliovaccine. I barnets første leveår gives tre indsprøjtninger en blandingsvaccine rettet mod difteri, stivkrampe, kighoste samt polio. Denne vaccine indeholder dræbt poliovirus. I barnets andet, tredje og fjerde leveår gives herefter en vaccine gennem munden med levende svækket poliovirus, en såkaldt sukkervaccine. Det er imidlertid nu i begyndelsen af 2001 besluttet, at man i løbet af de næste par år vil ophøre med brugen af levende poliovaccine. Programmet kommer herefter til at bestå af de sædvanlige tre indsprøjtninger af dræbt vaccine i første leveår, hvorefter man som noget nyt indfører en revaccination med dræbt poliovirus i femårsalderen. Programændringen hænger sammen med, at vi nærmer os udryddelsen af polio. Når man på et tidspunkt herefter ønsker at holde helt op med at vaccinere, er det at fortrække, at der ikke cirkulerer levende poliovirus af nogen art i befolkningen. Så længe poliovirus ikke med sikkerhed er udryddet overalt på kloden, er det vigtigt at opretholde den høje tilslutning til det danske poliovaccinationsprogram. Ellers risikerer man, at virus importeres og spredes, og at sygdommen vender tilbage. Uddrag slut. 138

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu.

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu. Referat fra turen til Bagaciu oktober 2013 Projekt helbredstilstand Med på turen var Læge Cheme Andersen og Laila Christensen Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i

Læs mere

Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage

Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage Et sommerhus i Blåvand Efter en absolut kedelig hjemrejse fra England, trådte vi endelig indenfor i sommerhuset i Blåvand, belæsset med pakker. Køkkenet lignende

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere