Ulandshjælp på godt og ondt før og nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulandshjælp på godt og ondt før og nu"

Transkript

1 Kapitel 7 Ulandshjælp på godt og ondt før og nu Bistand gennem FN og Verdensbanken kaldes multilateral bistand bistand direkte fra et land til et andet kaldes bilateral bistand. Det enkelte land kan suverænt styre, hvem den bilaterale bistand skal gå til, men ikke hvordan FN yder sin bistand. Det er en af de vigtige grunde til, at mange lande giver meget lidt bistand gennem FN. Samtidig med, at der går relativt mindre bistand gennem de multilaterale systemer, er der sket en forskydning fra FN-systemet og hen mod Verdensbank-systemet, hvor u-landene har mindre indflydelse, men giverlandene mere. U-landsbistanden udgjorde 0,54% af de vestlige OECD-landes bruttonationalprodukt i en årrække, men i 1990.erne skete gentagne fald, således at gennemsnittet i 1997 var 0,22%. Danmarks regering fastfrøs i 2003 et beløb på 11,2 milliarder kroner hvilket svarer til 0,9 procent af næste års BNP. Den danske bistand sker gennem Danida den norske gennem NORAD. De toneangivende vestlige lande (USA) havde med den kolde krigs ophør ikke samme militær strategiske og ideologiske interesse i at bruge bistand til en kamp mod kommunisme og socialisme i den fattige del af verden. Andre donorinteresser, de økonomiske og handelsmæssige har indvirket på bistanden, i takt med at markedsøkonomien er blevet dominerende. I 1980.erne og 1990.erne udvikledes en «tro» på, at støtte via handelsinteresser automatisk skabte fremgang for u-landene, på trods af, at forskere har påpeget, at de fattigste og «mindst interessante» lande bliver fattigere. Som motiv for at yde bistand er ofte en kristen baggrund, som Danmark har fælles med vestlige lande, da missionærer har medansvar for mange af kolonitidens forbrydelser. 115

2 Stormagter som USA og siden Japan og Vesttyskland var så økonomisk stærke, at de automatisk spillede en rolle på disse nye markeder. De nordiske lande havde ikke de samme muligheder, men kunne bruge u-landsbistanden i forsøg på at komme ind på nye markeder. Håbet var så, at bistanden ville fungere som murbrækker for kommercielle eksportører. Nationale og internationale NGO er yder betydelig hjælp for egne indsamlede midler, og påvirker den officielle bistand. De kanaliserer dele af den officielle bistand til u-landene. I Danmark ydes 16-17% af den bilaterale u-landsbistand gennem private folkelige organisationer. Der stilles i dag en lang række tekniske og politiske krav til u-landsbistanden, og der er lavet talrige til dels modstridende undersøgelser af bistandens kortsigtede og langsigtede effekt. Den er blandt andet kritiseret for at kunne være med til at fastholde lande i et afhængighedsforhold, men samtidig er der grund til at understrege, at fattige, svage stater på talrige andre områder er underlagt en markedsorienteret økonomisk styring, som de ingen indflydelse har på. I den sammenhæng kan en egentlig fattigdomsorienteret u-landsbistand ses som et af de få internationale redskaber, der findes til at give de fattigste lande et vist niveau af investeringer såvel i social udvikling som i støtte til udvikling af produktion. Bistandens effekt afhænger imidlertid i meget høj grad af, hvordan den gives. Der er mange påvisninger af, at krav om egeninteresser (f.eks. krav om indkøb i giverlandet næsten uanset pris) kan svække bistandens effekt. Udover de økonomiske og udviklingsmæssige målsætninger for bistanden, findes der i dag en række andre mål. Danmark har været i front med udvikling af bistand som skal støtte miljømæssige indsatser, men derudover søges hensyn til demokrati, ligestilling, menneskerettigheder mv. ofte integreret i dansk bistand, ligesom der i stigende grad er enighed om, at lande der er ansvarlige for voldsomme menneskeretskrænkelser kan eller bør straffes via tilbageholdelse af bistand. 116

3 kortfattet oversigt af hensyn til forståelsen: Donorlande Internationalt spiller F.N. en afgørende rolle; primært som katastrofehjælp. Eksempler: Haiti - Somalia. Ved langsigtet hjælp yder Verdensbanken indflydelse med hensyn til om modtagerlandet overholder menneskerettighedskonventionerne og har en acceptabelt demokratisk styreform. Eksempel: Gældssanering U-lande modtagerlande Nationalt Danmark yder som andre lande økonomisk støtte til FN, og påvirker politisk beslutningsprocesserne således, at hjælp ydes i overensstemmelse med den danske regerings beslutninger. Nationalt Danmark yder støtte direkte til ulande og indirekte via Græsrodsbevægelser (frivillige organisationer) Græsrodsbevægelser frivillige organisationer Økonomiske mekanismer: Støtte ydes af den danske stat og ved indsamlinger. karakteriseres ved flg. motiver for deres bistand: kristne og humanitære udenrigspolitiske politisk-solidariske økonomisk-forretningsmæssige. 117

4 Lyspunkter projekter hjælp til selvhjælp En dansk hjælpeorganisation oprettede et skopudserprojekt. Man organiserede forældreløse børn i grupper. Hidtil havde de strejfet om, og var mere eller mindre kriminelle. Børnene fik nu logi de fik mad de fik undervisning men kun pa forud aftalte betingelser. Disse var, at de hver dag skulle gå ud i byen og tilbyde at pudse folks sko. Det indtjente skulle afleveres som derefter blev sat ind pa en bankkonto og udbetalt, når børnene forlod projektet. De kunne få forskellige håndværksmæssige uddannelser, der var for eksempel et tip top moderne bilværksted, hvor alt værktøj inkl. lifte var leveret fra Danmark, en moderne systue til pigerne fandtes også. Om det har været en af flere forudsætninger for den senere store eksport af tekstil og konfektionsvarer i dag ved jeg ikke. På systuerne kunne pigerne tjene så meget, at de efter nogen tid havde sparet sammen til en symaskine, som de fik med hjem, hvorefter de havde mulighed for at lave lidt privat forretning. Disse projekter var primært for unge piger, men flere beskæftigede og husede også drenge og unge mænd. I flere af disse projekter kom barfodslæger de behandlede og uddelte også medicin. I et meget fint fungerende projekt spurgte jeg lederen: «Hvad har du i løn»? Det beløb, han opgav, var mere end beskedent. Ikke uden stolthed oplyste han, at han var tilbudt andet og betydeligt bedre lønnet arbejde, men han ville blive, for det at hjælpe andre i nød var lykken for ham. Systuerne var mest for unge piger, men vi så også steder, hvor drenge og unge mænd blev uddannet. 118

5 Forebyggende arbejde befolkningseksplosion Salems mor spurgte: «Kan man lave små ekstemporalspil i lighed med dem, du laver med børnene»? Vi arbejdede intenst med tanken og i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp opførtes små sketch selv i ret øde områder. Ingen kunne være i tvivl om budskabet, tolke og ordbøger var unødvendige. Første scene En familie med tre børn og en kæmpskål med herlig ris. Alle guffede i sig, ræbede højlydt af vellyst og slog mave. Anden scene En familie med otte ni børn (lånt gods) og en uanselig klat ris. Man nippede til den sparsomme kost og børnene tiggede for at få mere. Herefter kom så et kort foredrag om befolkningstilvæksten og dens følger. Tredje scene Et ægtepar, laset og lurvet klædt, med tjavset hår og strimer af snavs. Han havde munden fyldt med betel og det røde spyt drev ned over mundvigene. (Betel er et rusmiddel.) Grønne, friske blade, tygges og frembringer et rødt spyt, som gavmildt anbringes stort set overalt også på gader og stræder. Midlet skulle styrke potensen, siger man, (jeg har ikke efterprøver påstanden), mere sikkert er, at her er en af flere væsentlige smittekilder til den udbredte tuberkulose. En sygdom som var udryddet i Danmark omkr Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 131, 146 Salem 41, 53, 80 Ekstemporalspil

6 Kvinden havde fået en pude på maven, ingen kunne være i tvivl? Hun var højgravid. Et barn på armen og et andet i den ledige hånd. I gåsegang kom nu deres børn i trip trap træsko aldre. Ægteparrets produktionskapacitet var man ikke i tvivl om et barn pr. år. Manden gjorde nu nogle meget kraftige tilnærmelser, han ville i seng med sin kone. Hun rodede rundt i hans skjortelomme, men den var tom. Han blev afvist. Budskabet var: «No condom, no love». Fjerde scene Et ungt par, nydeligt klædt, hun bærer et rigtigt nuttet barn på armen. Han gør tilnærmelser, hun leder i hans skjortelomme og tager en lille pakke frem. Hvad kan det dog være? Prævention fødselskontrol Samtidigt er tilsvarende små pakker delt ud til alle, hvorefter børnene med stor fornøjelse puster kondomer op og leger med dem, som man leger med balloner. Med et par unge mænd var det aftalt, at de skulle rulle kondomer pa tommelfingrene og agere. Kondomernes egentlige anvendelsesmuligheder var nu åbenbaret. De var en del af den gave, jeg havde fået fra den danske ambassade. 120

7 Her var mikrofon getto blaster Musik fra et orgel, der mindede om en stor harmonika - og belysning fra bilernes akkumulatorer og petroleumslamper Spise med fingrene jeg blev populær Som afslutning på aftenen blev vi budt pa et herligt måltid, og her scorede jeg ret mange point, idet jeg spiste fejlfrit med fingrene og viste, at jeg kendte deres bordskik i detaljer. Spiseredskaber var lagt frem foran mig, men jeg lod dem ligge. Hemmeligheden var, at jeg på skolen havde lært at spise korrekt, men det kunne de ikke vide. Når jeg her i kongeriget hører argumenter i den ofte meget usaglige debat om, at de fremmede kulturers kvinder ikke ønsker prævention, tænker jeg pa disse aftener med den stjernefyldte tropehimmel over os og de mange, der i skæret fra petroleumslamperne lyttede intenst. Nar kvinder tilsyneladende ikke gør oprør mod undertrykkelsen, skyldes det deres frygt den herskende vold er for massiv kvinderne har ingen rettigheder og er ubeskyttede af ordensmagt og retsvæsen. Ingen af disse kvinder var i tvivl om, at deres rolle som seksobjekter og fødemaskiner var et af flere undertrykkende elementer i diskriminationen af kvinder. Turen hjem foregik i en firehjulstrækker, og vi kom på afveje. Besværlighederne syntes ikke at tage nogen ende. Ved passage af et mindre vandløb skulle vi op over et dige og bevæge os ud på en meget smal bro. Pludselig sank det ene baghjul ned. Da vi kravlede ud, konstaterede vi, at broen bestod af kraftige bambusstokke, som var flettet sammen. Det lykkedes dog at hæve og skubbe vognen videre. Efter nogen tid stoppede chaufføren igen denne gang for at spørge om vej. Mange mennesker stod langs en række oksekærrer. 121

8 Da vi kom nærmere, kunne vi se, at okserne og kærrerne var pyntede. Da jeg lyste en mand i ansigtet med min lommelygte, fik jeg et mindre chok. Var det blod? Det viste sig, at han havde malet sig overvejende med rød farve. Vor frygt var ubegrundet det var feststemte mennesker i et bryllupsoptog. Men vi var kommet ud af kurs vi var i Indien. Ved grænseovergangen skulle vi over en mindre flod og listede ud på en bro, hvor vejbanen var af cement. En gik foran med lommelygte og advarede mod huller efter granater, der var faldet i Frihedskrigen. Snart viste det sig, at uanset hvordan, den stakkels chauffør manøvrerede, ville bilen dumpe ned i et af hullerne. Efter at have sendt en indfødt ned og vade over floden, så man kendte dybden, besluttede man at køre ned og op ad de forholdsvis stejle flodskrænter. Fra vognbunden halede driveren et jernrør op, åbnede en lem og skruede røret fast til udstødningsrøret. Det var for at holde udstødningen fri for vand, når vi kørte i floden. Da vi skulle op, kørte han pa skrå op ad flodskrænten. Til min undren trak bilen kun med højre forhjul og venstre baghjul de andre svævede frit i luften flere gange var vognen ved at vælte, men her gik vi alle mand pa siden og støttede den. Ud pa morgenen var vi tilbage, men ingen af os havde brug for sovepiller den nat. Svalerne Ulandsforeningen Svalerne er inspireret af den franske præst Abbe Pierre, populært kaldet klunserpræsten. Har folk noget, de kan undvære eller ligefrem vil smide væk, kan det afleveres eller blive afhentet. Frivillige i Danmark gør så tingene klar til salg i Svalernes genbrugsbutikker. Derudover yder man økonomisk støtte til mange projekter, som er centreret omkring Indien og Bangladesh. Et af disse projekter besøgte jeg i Lalmonirhat. Her gav man juridisk vejledning primært til kvinder. 122

9 I et projekt havde man plantage med morbærtræer; man udviklede silkelarver og fremstillede silke af dens puppe. Silkelarvernes pupper er indsamlet fra tavle, der kan minde om bitavler. Puppens spin fjernes. Derefter koges spinnet i kæmpekar. 123

10 Puppens spin er fjernet og kan nu blive spundet til silketråd Sundhedsklinik mødrehjælp hjælp til selvhjælp Denne nødhjælpsorganisation med en kristen baggrund, havde uddannet sygeplejersker og leverede bl. a. medicin, Disse sygeplejersker underviste for senere at overlade meget arbejde til de lokale kvinder. Damen i den hvide kittel kontrollerer uden al tvivl om medicinen indtages korrekt. 124

11 I Danmark blev nyfødte i sin tid dryppet med lapisvand som beskyttelse mod infektioner, (kønssygsomme). Mange børn i Bangladesh led under øjen-infektioner, måske kunne denne simple foranstaltning have hjulpet. Blind mor havde fundet et fristed hos nonnerne, og hvor utroligt det end kan lyde, formåede hun at hjælpe ikke blot sig selv og sit spæde barn, men også de andre børn. 125

12 De misdannede ben er kun et af flere handicaps forårsaget af sult fejlernæring. Bemærk pigen kan ikke stå uden støtte derfor hånden på hendes skulder. Nedsat intelligens er en anden følge, men det snakker man ikke om. Som ved skolens port stod også her mødre i kø for at få hjælp til deres børn. Kynisk som jeg er, afslog jeg, da den indsats, vi ellers kunne yde, ville være lig nul. 126

13 Rygtet er nået til nabobyen! I Lalmonihart tillagde man mig overnaturlige evner i og med, at vi kunne fremvise resultater børn kunne stavre af sted efter få ugers træning. Man rystede blot på hovedet, når jeg hævdede, at resultaterne havde kostet blod sved og tårer. En dag dukker en mand op på cykel og beder mig komme og hjælpe i en irsk mission i en naboby. De har problemer. Efter ca. 30 km. pa cykel er vi fremme, og fortrinsvis yngre nonner tager imod. Ude i det fri præsenterer de mig for to lange rækker af hylder i knæhøjde med endeløse rækker af måske 300 børn. De fik billederne af KZ-lejrenes muselmænd frem. De fleste børn lå meget stille apatiske. I et mindre rum madede nonner nogle børn og uddelte medicin ingen tvivl i mit sind de havde kastet sig ud i en håbløs opgave. Nonnerne havde fundet nogle forældreløse børn. Deres kristne tro deres følelser var løbet af med deres sunde fornuft. De tog nogle børn med sig. I løbet af to dage kunne de finde flere hundrede, som i nattens mulm og mørke var anbragt foran missionen. Spørgsmålet er så blot, kan man leve videre med god samvittighed hvis man kynisk lader fornuften råde, lukker øjnene og overlader små børn til en pinefuld død? De troede, at John var ekspert i psykiske handicap Jeg spurgte: «I har bedt mig komme, hvad kan jeg gøre»? De to nonner havde de frygteligste samvittighedskvaler og forklarede, hvorledes de prøvede at redde så mange børn som muligt, men på trods af, at de arbejdede i døgndrift, døde børn alligevel. «Vil det ikke være bedst at koncentrere sig om de børn, som vil have en chance for at vokse op som normale vi kan jo ikke redde dem alle»? spurgte de. «Betyder det, at jeg skal sortere børnene i normale og anormale? De fysisk handicappede kan I jo selv finde. Skal de mentalt retarderede så opgives»? Spørgsmalet stred givetvis mod deres kristne tro de virkede trætte modløse de havde det rigtig skidt. At jeg skulle optræde som bøddel gå rundt og fælde dødsdomme var udelukket det ville jeg ikke under nogen omstændigheder men jeg holdt mund her var ikke brug for forargelse her var ikke brug for at såre mennesker, der gjorde alt, hvad de formåede og lidt til for at hjælpe. 127

14 «Må jeg se nærmere pa børnene»? Jeg gik fra barn til barn flertallet var så afkræftede, at de nærmest var apatiske en eller anden form for test af deres åndelige habitus var udelukket. Det meddelte jeg og foreslog, at vi bad en belgisk læge, som boede i samme guest-house som mig om at komme, fordi hun havde erfaring fra sit arbejde fra hungerkatastrofer i Afrika. De andede lettet op. De nærmest faldt mig om halsen, da jeg tilbød at blive. Kampmodet vendte tilbage. «Hvordan desinficerer I? De fleste af børnene har dysenteri, afføringen løber ligefrem af dem». «De vaskede børnene og skiftede deres tøj, nar de havde noget rent». «Jeg kan se, at der ligger afføring og opkast pa jorden og i græsset, hvad gør I ved det»? «Vi har samlet så meget op, som man kan, men rent kan det ikke blive». «Har I klor og kalk»? «Næh»! «Hvor har I toilet latrinen»? Begrænsning af smittefaren blev det første, vi gik i gang med. Vi sparede ikke på kalken, den blev strøet ud alle de steder, hvor der var mindste tegn pa afføring. At bruge kalk blev jeg opmærksom på, da tog efter tog rullede ind i Danmark i krigens sidste måneder med sårede tyske soldater, flygtninge og KZ- fanger. De steder, hvor togene holdt, blot i korte perioder gik DSB personale og strøede kalk ud ved toiletternes udløb. Det næste blev at hyre damer i byen til at vaske børnenes tøj, således at tøjet ikke blot var rent, men også uden smitte. Vi fik fat i desinfektionsmidler allerede næste dag. Derefter lavede vi en handlingsplan således, at alle børn fik rigeligt at drikke og blev madet med risvælling salt og bananer. Med dysenteri i de varmegrader, der herskede, sker dehydrering i løbet af få timer. Næste dag ankom den belgiske læge og undersøgte alle børnene, hun sagde det ikke højt men hviskede: «Overlever halvdelen vil det være et mirakel». Hun var den fødte leder vi fulgte slavisk hendes instruktioner nu kom der system i tingene nu gjaldt det ikke kun om at redde liv, men også om at lindre. 128

15 Mange børn døde mellem hænderne på os det skar i hjerterne. Noget, man nok ikke skal skrive om, var, at jeg var draget af sted uden andet end det tøj, jeg gik og stod i. Arbejder man med syge børn far man snavset sit tøj til. På et tidspunkt spurgte jeg en af nonnerne om, man havde noget tøj, jeg kunne låne, medens jeg vaskede mit eget. I perioder gik jeg med dametrusser og andet dametøj dog ikke brystholder. Ved at se ud over landskabet sad altid ret så mange pa hug til min store undren. Når vi taler om tøj, fik jeg senere diarre og fandt frem til, at en longi, som er en form for nederdel, er et fantastisk hjæipemiddel, når man ikke har chance for at nå frem til et WC i tide. Man gør blot som halvdelen af befolkningen ned pa hug og få det overstået. Efter kapitulationen i 1945 var jeg pa tyske krigslazaretter i Danmark, hvor unge lemlæstede soldater lå med gennemblødte bandager af toiletpapir. Stanken af betændelse og råddenskab var fremherskende de lå uden smertestillende medicin og jamrede det var slemt, men dette var værre, nok det værste, jeg har oplevet. Underernærede fejlernærede børn kendes på store opspilede maver, meget lig en gravid kvindes i sjette. måned. Ofte er dysenteri og orm yderligere medvirkende. Dehydrering medfører apati. Den belgiske læge viste mig et lille tricks, hun vred og klemte blidt en stor hudfold og slap pludselig. Efter hendes skøn var det slut, hvis ikke huden rettede sig ud. Overlever barnet er langtidsskader ofte ødelagte led og nedsat intelligens. Ulandshjælp med modifikationer Børn far medicin - fint! MEN! Tysk hjælpeorganisation sendte vognladning af kasseret medicin. Men hvilke sygdomme kunne den bruges til? Kunne den bruges? Den var jo forældet. Jeg kunne kun sige jeg er ikke læge jeg ved det ikke. Igen fik jeg hjælp af den belgiske læge. Hendes vurdering var som min medicinen kunne skade mere end den kunne gavne. Ukendskab og kke mindst udløbsdatoen var overskredet på flere pakker var begrundelsen. Hendes råd var: Smid det ud. 129

16 Specialisters specialviden Nærmest opløst af sved lå jeg på græsplænen, da to damer uanmeldt dukker op. De iagttog mig og mit arbejde og kom straks med gode råd om, hvad jeg skulle, og især hvordan jeg skulle behandle eleven. Nu har jeg altid været tilhænger af høj intelligens og specielt som her, da jeg åbenbart blev konfronteret med genier. Hvem var de så? Danida havde udsendt hold, som skulle checke de forskellige projekter, og de var nu kommet til Evnesvage Vel s Skole. De var sarte sjæle og var derfor taget med fly fra Dhaka og blev i Lalmonihart afhentet af airconditionerede limousiner, som lige havde tilbagelagt en bagatel af 600 km. på grusveje for, at man standsmæssigt kunne tage imod specialisterne. Blev jeg vred? Nej! For det var Helvedes varmt og jeg skulle videre til den næste elev, som stod tålmodigt ventende. Men jeg var forbløffet over, at nogen udgået af Den danske Folkeskole, på splitisekunder kunne diagnosticere handicap og derefter på sekunder foredage, hvad man skulle gøre. Var det en rekord i dumhed? Jeg spurgte naturligvis: «Hvilken uddannelse har I? Hvor arbejder I med handicappede»? Den videre samtale blev om verdenspolitiske problemer, som de også ordnede i en ruf. En anden gruppe skulle checke et højskoleprojekt. De fandt det aldrig. Grunden, skolen skulle bygges på, var ifølge rygter i byen købt for flere år siden og personalet havde været og var vistnok stadig ansat og lønnet, men skolen fandt man ikke. Fem stegte rødspætter for at se deres rapport. Men jeg holdt lav profil en negativ bedømmelse kunne som konsekvens betyde færre penge fra Danida til mine børn. Men der var formildende omstændigheder ved specialisterne, som var samlet sammen fra udenrigsministeriets forkontorer. Til deres «ferietur» medbragte de godt med pilsnere og Gammel Dansk i rigelige mængder en mangelvare og efterhånden lidt af et savn. Omkostningerne ved min rejse i 3 ½ måned var for Evnesvages Vel med alt inklusive kr Evnesvages Vel 12, 21, 33, 67, 72 Danida 90, 143, 148

17 Modsætninger! Havde man lært af erfaringerne Vi fik ved Chittagong kendskab til et stort anlagt Danida-projekt for fiskeri. Joller blev støbt på stedet i glasfiber, men i forme fra Danmark med motorer fra Bukh (A. P. Møller) havne og kajanlæg med alt tilhørende i form af frysehuse for tøris og store kølehuse. Alt stod gabende tomt. Hvorfor så det? I fladvandet sugede motorerne sand ind med kølevandet og brændte derfor sammen. Indsejlingen til havnen blev spærret af tilsanding. Da der ingen fisk var, stod kølehusenes maskineri ubrugt intet blev passet og plejet vedligeholdelse og muligheder for at reparere havde man ikke tænkt på. Projektet led samme kranke skæbne som det danske hospital i Congo. Da det danske personel og de danske støttemidler var væk fik alt lov til at forfalde. Modsætningen var Folkekirkens Nødhjælps organisatoriske struktur, som bl.a. indeholdt undervisning på flere planer; og dermed mulighed for systematiske og rutinemæssige eftersyn af alt materiel udført af lokale mænd og kvinder. Boligerne var bygget af og vedligeholdt af medarbejdere, som senere blev tilknyttet forskellige projekter. Devisen var: Vil du have et sted at bo så gå i gang. Lilian ses her i selskab med manden, der formidlede skuespil og foredrag i junglen, og som var mig til stor hjælp, når problemer var uoverskuelige. Han var min revisor og bankboks. Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 146 Chittagong 27, 92, 135, 140, 142, 143, 146,

18 Tagdækningen var væsentlig, når monsunregnen satte ind. Materialevalget var styret af pengepungen fra bananblade til plastic eller bølgeblik. Her undervises i brug af drejebænk. Mange fik en alsidig uddannelse som smede eller maskinarbejdere. Det havde betydning for fremstilling af trædepumper, hvor svejsning af rør var påkrævet. 132

19 Mange blev uddannet som automekanikere, således at man selv kunne foretage vedligeholdelse og reparation af køretøjer og maskiner. Det var en af forklaringerne på, at materiellet funkede, og en forudsætning for barfodslægernes færden i ødemarken. 133

20 Barfodslæger på vej ad stier ad diger til selv de fjerneste hytter. Deres gerning var ud over at yde hjælp til syge også at rådgive om, hvorledes hverdagens problemer kunne løses. Her er så centret man kan næppe benævne det kommandocentralen i et fredfyldt missionsarbejde. Jeg lagde ofte vejen forbi, da jeg frydede mig over den syden af aktivitet, der var. 134 Barfodslæge 50

21 Med bus kørte vi ind i Chittagong Hills Gang pa gang blev bussen stoppet og passagerer undersøgt af politisoldater. Vi blev jaget ud, og jeg skulle i en protokol notere vore navne pasnumre hvem vi var hvorfor vi var det og hvorfor vi futtede rundt i ødemarken. Det, jeg troede, de kunne forstå, skrev jeg pænt, men de længere fortællinger erstattede jeg med vers fra højskolesang-bogen. Der er et yndigt land højt for træets grønne top osv.. Det gik, de kunne ikke læse og slet ikke dansk. Oppe i bussen igen siger jeg til Lilian, der må sku da være krig her og det var der. Om hvad? Hvorfor? Af hvem? Igennem flere hundrede år har der været sammenstød mellem hinduer og muslimer. Disse sammenstød har ligefrem været regulære krige, hvor man skånselsløst har slagtet alt og alle fra «fjendens» lejr. Dertil kom etniske forskelle i junglen levede stammer med fortrinsvis buddhistisk baggrund. Disse stammer ernærede sig hovedsageligt ved svedjebrug, dvs. de afbrændte og ryddede et stykke skov, dyrkede det i nogle år og fortsatte så på et nyt stykke. (Dyrkningsmetoden er skånsom) Tvangsflytningen af de fattige fra Noakhali distriktet fortrængte disse mindretalsgrupper, og de forsøgte derfor meget naturligt med de midler, de havde at forsvare deres rettigheder oversæt til eksistensmuligheder. Danmark havde ydet størsteparten af sin ulandsbistand til et kæmpeprojekt i Noakhali formålet var over en bred front at hæve levestandarden og at mindske antallet af fattige bønder. Men det gik lige modsat der var blevet flere fattige og de fattige var blevet fattigere. Da man fra dansk side luftede sin utilfredshed med de manglende resultater og lod skinne igennem, at fremtidig bistand nok ville blive begrænset, løste Bangladesh s regering problemet. Let og elegant man flyttede simpelthen omkring fattige bønder fra fallitboet Noakhali til Chittagong Hills. Med den traditionelle svindel og humbug tildeltes den bedste jord wet areas, dvs. jord, hvor kunstvanding var en mulighed, til dem, der var i stand til at smøre de korrupte embedsmænd. Den herskende konflikt grænsende til åben krig forstærkedes. Noakhali 140, 146 Chittagong 27, 92, 131, 140, 142, 143, 146,

22 Børnelammelse polio Salem var en dreng pa 12 ar, næsten total lam, men forhåbentlig og sandsynligvis et af de sidste poliotilfælde i Bangladesh, da dansk ulandsbistand forsynede de egne, man kunne komme frem til med vaccine. Kilde: vaccine; Værd at vide; Hvad er polio? Polio er en akut virusinfektion, som i nogle tilfælde angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Derved opstår sygdommen børnelammelse, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. I mere end 99 procent af tilfældene forløber en infektion med poliovirus dog helt uden symptomer eller som en lettere, influenzalignende sygdom, der ikke giver nogen ubehagelige følger. Hvorfor og hvordan får man polio? Ved alle former for poliovirusinfektion udskilles enorme antal virus med afføringen. Selv minimale mængder af sådan afføring kan enten direkte, eller ved forurening af vand og fødevarer, smitte andre personer gennem mund og mave-tarmkanal. Poliovirus formerer sig voldsomt i tarmslimhinden, og er man uheldig, føres det med blodcirkulationen til hjerne eller rygmarv. Her kan det forårsage de alvorlige skader, der fører til lammelser. Hvordan stiller lægen diagnosen? Sygdomsbilledet med de slappe lammelser er typisk for polio, men der bør altid foretages laboratorieundersøgelser af afføringsprøver for poliovirus. Hvordan føles sygdommen? I de få tilfælde, hvor infektionen medfører lammelser, vil der sædvanligvis være feber. Lammelserne indfinder sig en til tre uger efter smittetidspunktet, og de kan være ledsaget af smerter. I løbet af to til fire dage lammes et større eller mindre antal muskler spredt i kroppen. Rammes åndedræts-musklerne kan tilstanden blive livstruende. I 2 10 procent af tilfældene ender børnelammelse med døden. 136

23 Udsigt for fremtiden? Lammelserne kan i nogen udstrækning bedres det første halve år efter infektionen. Men herefter er de permanente og kan være årsag til kronisk invaliditet i forskellig grad. Polio udryddet i Europa Fredag 21. juni 2002 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sygdommen polio for udryddet i Europa. Når en sygdom skal erklæres for udryddet, må ingen af landene have haft tilfælde af indenlandsk smitteoverførsel i tre år i træk. Det krav kan alle landene nu opfylde, og derfor har WHO meddelt, at Europa er fri for polio. Danmark havde det sidste poliotilfælde i Siden, at der blev udviklet en vaccine mod sygdommen. I midten af erne, er sygdommen blevet bekæmpet effektivt i lande verden over. I 1988 var der omkring tilfælde af polio i verden hvert år. I 2001 blev der kun registreret 480 tilfælde. Hvor findes polio? Poliovirus var indtil 1955, hvor man begyndte at vaccinere mod sygdommen, udbredt overalt på jordkloden. Næsten alle børn blev dengang smittet med denne virus i en tidlig alder. Det ser i disse år ud til, at poliovirus er godt på vej til at blive udryddet, ikke mindst takket være WHOs verdensomspændende vaccinationskampagne. Stop for gratis poliovaccine fra Danmark Stop i Bangladesh. Regeringen vil ikke betale Er det en forbrydelse at undlade vaccinering? Ved udgangen af år 2000 var forekomsten således begrænset til mindre end 20 lande i det sydlige Asien samt i den vestlige og centrale del af Afrika. Det sidste tilfælde opstået i Danmark går tilbage til Hvordan behandles sygdommen? Selve virusinfektionen kan ikke behandles, når den først er i gang. Ved svigtende åndedrætsfunktion kan respiratorbehandling komme på tale. I efterforløbet vil fysioterapeutisk genoptræning ofte være vigtig. 137

24 Det samme gælder anvisning af passende hjælpemidler. Der kan være behov for støtteskinner, stokke, kørestole samt specialindretninger. Hvad kan man selv gøre? Det helt afgørende er, at forebygge sygdommen med vaccination. I det nuværende danske børnevaccinationsprogram anvendes både dræbte og levende poliovaccine. I barnets første leveår gives tre indsprøjtninger en blandingsvaccine rettet mod difteri, stivkrampe, kighoste samt polio. Denne vaccine indeholder dræbt poliovirus. I barnets andet, tredje og fjerde leveår gives herefter en vaccine gennem munden med levende svækket poliovirus, en såkaldt sukkervaccine. Det er imidlertid nu i begyndelsen af 2001 besluttet, at man i løbet af de næste par år vil ophøre med brugen af levende poliovaccine. Programmet kommer herefter til at bestå af de sædvanlige tre indsprøjtninger af dræbt vaccine i første leveår, hvorefter man som noget nyt indfører en revaccination med dræbt poliovirus i femårsalderen. Programændringen hænger sammen med, at vi nærmer os udryddelsen af polio. Når man på et tidspunkt herefter ønsker at holde helt op med at vaccinere, er det at fortrække, at der ikke cirkulerer levende poliovirus af nogen art i befolkningen. Så længe poliovirus ikke med sikkerhed er udryddet overalt på kloden, er det vigtigt at opretholde den høje tilslutning til det danske poliovaccinationsprogram. Ellers risikerer man, at virus importeres og spredes, og at sygdommen vender tilbage. Uddrag slut. 138

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Hvil i fred min ven. Laila

Hvil i fred min ven. Laila Sagsnummer: 31 Navn: Teghizan Vilma (Precup Rusalim) Alder: 57 Ansøgt om: Medicinhjælp Ansøgt om beløb 520 Lei pr. måned Bevilget beløb april 2013 1.000 Lei I alt Bevilget beløb Sep. 2013 1.000 Lei + 500

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen På mission med danske Egon Falk i Tanzania 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere