produkt- katalog vandbehandling 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "produkt- katalog vandbehandling 2011/2012"

Transkript

1 produktkatalog vandbehandling 2011/2012

2

3 nu ser vi AnDerLeDes ud Nyt udseende, nyt navn og ny adresse til vort hovedsæde. Ellers er alt andet som sædvanligt. Efter mere end 30 år som en af branchens ledende leverandører af komplette spa-anlæg og badevandsrensning i bedste kvalitet er det nu tiden for os at forbedre vort udseende og skifte navn: fra Processinggruppen til Processing. Vi synes vort nye logo er friskere og mere moderne og fortæller bedre, hvem vi er og hvad vi står for. Nu står vi ogå endnu stærkere rustede til fortsat at levere alt det udstyr som kræves for den perfekte vandbehandling og vandoplevelser, med markedets største viden, engagement, sikkerhed og miljøbevidsthed. På Borgås Gårdsväg 9, Kungsbacka, Sverige ligger vort helt nye hovedkontor, hvor du altid er velkommen til at se vor udstilling. Du kan også se mere om os og vore muligheder på

4 piteå Distriktskontor Falun Distriktskontor mikkeli Finland stockholm Distriktskontor mysen Norge kungsbacka Huvudkontor odder Danmark l EDENDE POSITION Processing etableredes i 1971 og har siden da indtaget positionen som den ledende virksomhed inden for produkter og entrepriser for offentlige bade- og svømmeanlæg. Vor kompetence spænder fra vandbehandling og attraktioner for eventyrsbade, til udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Processing er også agenter for nogle af Europas mest fremtrædende varemærker inden for vandbehandling for svømmebade. Herborner, Wallace & Tiernan/Siemens Water Technologies, Fluvo, Maytronics og Klafs er nogle eksempler på attraktive leverandører, der er på forkant inden for hver sine respektive områder. For at tilbyde et komplet sortiment har vi egen produktionsenhed, hvor vi udvikler og fremstiller delsystemer, som eksempelvis måle- og doseringsudstyr og komplette vandbehandlingsmoduler. KOMPETENCE MED l ANGSIGTEDE lø SNINGER Vor kompetence spænder fra vandbehandling til attraktioner for eventyrsbade og udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Fælles for de produkter og systemer, som vi leverer er, at de fra starten er udviklede for krævende kommerciel drift. Dette giver produkter som er pålidelige, lette at anvende og med en lav anskaffelsespris i forhold til teknisk livslængde og ydeevne. Gennem vor lange brancheerfaring kan vore kunder altid være sikre på den mest optimale kombination af ydeevne, driftssikkerhed og anvendelsesmuligheder. Vor ambition er altid tidligt i projekteringsfasen at finde den bedste løsning sammen med kunden. ORGANISATION MED VÆGT PÅ SERVICE Vort hovedkontor ligger på Borgås Gårdsväg 9 i Kungsbacka, Sverige. Her findes vor centralorganisation med salg, økonomifunktioner, indkøb og logistik, systemudvikling, produktion, projektering samt service. Salgsorganisationen er koordineret i et nordisk perspektiv, hvilket indebærer at alle kunder altid har adgang til vor samlede erfaring. Projektenheden leder og gennemfører projekter og anlæg. Processing er et af de få selskaber som også udfører større projekteringsopgaver med egen organisation. Projektledelse kan udføres af centralorganisationen i samtlige lande, beroende på kompleksitet og lokale forudsætninger. Eftermarkedet er meget vigtigt for os. Vore erfarne serviceteknikere har gennem konstant undervisning og erfaringsudveksling høj teknisk kompetence inden for området. NORDISK AKTø R Siden 2008 har Processing forstærket sin markedsposition og er nu den største nordiske aktør inden for vort segment. Processing er nu repræsenteret i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Gennem denne ekspansion har vi nu endnu bedre muligheder for at koordinere indkøb, logistik, systemudvikling, projektering og projektledelse i hele Norden. Vor forstærkede position i Norden gør, at vi har stor viden om forskellige lokale forudsætninger, samtidig med at vi er store nok til at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vore skandinaviske afdelinger er beliggende i Odder, Danmark, Mikkeli, Finland samt Mysen og Bardu, Norge.

5 INDHOl D Pu MPER / FIl TRE / VARME u ltrafiltrering DINu F...6 Kommunikationsudrustning...7 Modulbyggede rensningsanlæg.... 4,50 Cirkulationspumper Fadpumper og transportpumper...46 Trykstigningspumper...46 Kemikaliepumper...46 l uftpumper Bundsugere...13 Forfiltre Smudsfiltre Filtre Filtermedier....54,55 Varme- og vandgenvinding... 30,59 Varmevekslere og elvarmere Tanke...28,31 Skyllevandssystemer og returskyl MÅl E- OG DOSERINGSu DSTy R / KEMIKAl IER Belastningsbaseret drift... 5,17 Måle- og reguleringsudstyr Datalogger...19 Elektroder - kalibrering Målevandsarmatur Doseringsudstyr flydende kemi Kuldioxid Doseringspumper -tilbehør... 22,23 Klorfremstilling...38,39 Kemikalier Rengøring...11,12 Kemikalieopbevaring Temperaturmåling Trykmåling Niveaumåling Flowmåling...56,57 Kl ORAMINREDu KTION (Bu NDET Kl OR) Flokning... 10,26 Aktivt kulpulver... 34,54 ANAly SE u V-lys Ozon...36 AOT...36 Analyseinstrumenter - tilbehør... 8 Reagenser... 9 BOBl EBADE / SPA / BASSINER Boblebade, Spa mm Rustfri pool... 14,73 ATTRAKTIONER Sauna...5,68,69 Strømkanal...76 Vandkanoner... 78,79 BASSINu DSTy R Bassinoverdækning... 37,82 Bassinbelysning... 80,81 l uftmassage....78,79 Hydromassage Fiberoptik Overløbsrender/-riste...66,67 RøR / VENTIl ER / INDMu RINGSDEl E Ind- og udløb....62,63 Sugesikre riste Rørdele øvrigt Personbeskyttelse...29 Service...61 Kursus l itteratur Gældende fra For lagervarer gælder ab lager Odder, for bestillingsvarer gælder frit fabrik. Alle priser er eksklusive moms. Vi forbeholder os ret til prisjusteringer p.g.a valutaændringer og eventuelle ændringer fra vore leverandører. Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel. 3

6 KOMPLET VANDBEHANDLING modulopbygget Anlæg Mål DIN-modul Længde Bredde Højde M15 2,8 m 1,8 m 2,9 m M30 3,1 m 2,1 m 3,1 m M60 3,3 m 2,6 m 3,3 m M15 Kapacitet 15 m3/t M30 Kapacitet 30 m3/t M60 Kapacitet 60 m3/t Filterhastighed 30 m3/t. Skylning 60 m3/t. genvinding Af skyllevand Depolox pool Kemistyring Processing Gruppen tilbyder komplette vandbehandlingsanlæg med kommerciel- og offentlig standard. Modulerne leveres testet og CE-godkendte. Samtlige moduler kan med fordel kombineres med forskellige metoder til kloramin- THM- & AOX-reduktion, såsom kulfilter, AKP-kulpulverdosering, AOX eller UFOX-skyllevandsgenvinding. UV-lys kan indbygges indenfor modulets egne rammer. Processing Gruppens modulbyggede vandbehandlingsanlæg leveres færdigmonteret i en ramme af galvaniserede stålprofiler. Alle nødvendige komponenter og udstyr for primær vandbehandling befinder sig indenfor selve stålrammen. Modulerne findes i to grundversioner: DIN-modellen - repræsenterer højeste produkt-kvalitet samt giver de bedste forudsætninger for en sund driftøkonomi og høj vandkvalitet. BASIS-modellen - opfylder gældende europæiske normer og vore højt stillede krav til effektiv vandbehandling, herunder trykløs returskyl. Basis leverer en vandkvalitet der til fulde opfylder kravene i SOSFS2004:7 (Den svenske Socialstyrelses almene råd for svømmebade) Foto til venstre viser DIN-modul på Solstrand Hotel & Bad i Norge. Modulet, som er leveret med belastningsbaseret drift, præsterer under 0,1 mg/l bundet klor, 0,4 mg/l frit klor og redoxpotentiale vel over 800 mv. 70% af alt skyllevand genvindes ved hjælp af UFOX på dette anlæg. Anlægget leverer en bedre præstation end oprindelig beregnet. UFOX tilbyder med ultrafiltrering et mekanisk og kemisk desinfektionssystem som sænker driftsomkostningerne til vand markant. UFOX er en enhed, der optimerer driften i et vandbehandlingsanlæg ved at foretage en ultrafiltrering af skyllevandet, der så opsamles og opbevares i en skylletank og anvendes på ny til returskylning. Erfaringsmæssigt ved vi, at 70 % af skyllevandet kan genanvendes, de resterende 30 % går til kloak. UFOX har en kort tilbagebetalingstid. Kontakt os for tilbud og beregninger på dit anlæg. UFOX 10 (10 m3/døgn, dobbeltvirusbarriere) og UFOX 20 (20 m3/døgn, enkeltvirusbarriere) indeholder et kraftig højeffektivt UltraFiltrerings-modul med en porestørrelse på 0,01 um. Modulet stopper også virus og bakterier. DEPOLOX Pool en unik besparelsesenhed, fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. Også tilsætning af desinfektions- og flokningsmiddel og regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciteten. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). DEPOLOX Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. DEPOLOX Pool kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskalaenhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. Depolox Pool indeholder CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik. DEPOLOX Pool kan ydermere styre startsignalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. 44

7 KOMPLET VANDBEHANDLING belastningsbaseret Drift Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder DEPOLOX Pool med CEDOX er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med garanti for en sikker vandkvalitet. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for. CEDOX står for Chlor-Redox-Regulering og har til opgave at understøtte og optimere foreskellige besparende koncepter. (Reducering af cirkulationsmængden, samt besparelse på vand- og kemiforbrug.) Når belastningen på badevandet ændrer sig, ændres automatisk forholdet mellem frit klor og redox-værdien. Systemet lærer sig denne sammenhæng på netop dette badevand og doserer derfor hurtigt og præcist. a. b. c. CEDOX regulering i praksis: a. Lav badebelastning med minimalt klorindhold b. Badet belastes = redox synker = klorindholdet tilpasses automatisk c. Høj badebelastning = mere klor professionelt KemiKAlierum Kemikalierum til dosering af henholdsvis klor eller syre/flok består af to separat indrettede kemikalierum. Vi etablerer et fuldstændigt lukket system, hvor personale aldrig kommer i utilsigtet berøring med kemikalier! Påfyldning af klor/syre sker bedst fra tankbil til stationær lagertank. men forekommer også hyppigt i dunke. Fra lagertanken benyttes en transportpumpe, der fylder dagtankene ved hjælp af manuel betjent kontakt. Sikkerheds kemikalieskabe til doseringspumper er forsynet med overtryksventiler og skyllebeholder. Kemikalierum er udført med kemiresistent membran på gulvet og mekanisk udluftning til det fri, ved hjælp af kemiresistent ventilator. Systemet tilknyttes akustisk eller visuel alarmfunktion. I undtagelsestilfælde erstattes rummet af et særligt lukket kabinet med udluftning til det fri. foliearbejde DLW Delifol er udviklet og fremstillet specielt til vandtætning indvendig i svømmebassiner af alle typer. Foliebeklædning udføres under ansvar af DLW certificeret tilsyn. Vi kan levere følgende typer bassinfolier DLW Delifol : 1,5 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning og skvulperender 2 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning 1,2 mm specialfolie til f.eks. promenadedæk Vi kommer gerne og ser på dit anlæg. Kontakt os for tilbud. sauna nyanskaffelse eller optimering Vital Unika Sauna i individuelt design: Vi skaber produkter, der til fulde opfylder forventningerne hos vore mest krævende kunder på kvalitet og æstetisk skønhed! Offentlig Sauna: Opbygges på stedet i flot håndværksmæssig forarbejdning med anvendelse af velegnede materialer og smuk finish. Bestående sauna: Trænger din bestående sauna til et løft? Vi kan forny den til en moderne sauna med optimal komfort. Kontakt os for forslag og tilbud. Vore leverancer er vores stolthed. 55

8 ULTRAFILTRERING DINUF Dinuf Ultrafiltrering (UF) er blevet et nyt begreb, når vi taler om vandbehandling til svømmebade og anvendes gennem de seneste år med succes på mange anlæg rundt om i Europa, både til forsvarlig genanvendelse af skyllevand (DINUF-Re- Cycle) og som fuld erstatning for konventionel filtreringsteknik (DINUF-Pool). Som så ofte før i vores branche er Tyskland foregangsland for udformning, funktion og præstation, og arbejdet med at udforme en ny DIN-norm for UF har stået på igennem flere år. Vi tror, vi kommer til at se mere til Ultrafiltrering i de danske svømmebade i de kommende år. Ultrafiltrering er et mekanisk filter, hvor vandet passerer igennem en membran med meget små huller (mindre end 0,05 µm). Hullerne er så små, at hverken bakterier eller virus kan passere, og man siger derfor at vi skaber en mikrobiologisk barriere, når vi anvender UF på et svømmebadsanlæg. Trods den ekstremt fine filtrering, kan bundet klor og THM (der er opløst i vandet) passere membranen, og de sædvanlige komponenter som flokning, aktivt kul og UV-bestråling anvendes derfor stadig sammen med denne nye teknik. Salte passerer også igennem membranen. Membranens tæthed udløser, at de ofte må skylles rene, hvilket skal ske hurtigt med en lille mængde skyllevand. Normalt skylles en UF-membran med vand flere gange i døgnet og med rensnings- og desinfektionsmiddel en gang i døgnet. Al renskylning, både med vand og med midler (syre/klor) skal udføres helautomatisk for at bevare en stabil funktion. Det er væsentligt, at membranet er fremstillet af et højresistent materiale, som tåler både klor og rengøringskemikalier. Vore membraner er fremstillet af Polyetersulfon (PES) som har en meget høj kemikaliebestandighed og anvendes af førende membranproducenter. UF optager ikke meget plads og kan derfor være i de fleste teknikrum. Egner sig derfor også godt til modernisering af bestående ældre anlæg. Vigtigt at tænke på før du investerer i Ultrafiltrering: UF udført som DIN er dobbelt så effektiv filtrering som konventionel sandfilterteknik UF behøver ikke megen plads i teknikrum Vandet vil med tiden blokere membranen = funktion og levetid bestemmes af effektiviteten af den automatiske rensningsproces på systemet! Der kræves mere af driftspersonalet, end ved brug af anlæg med sandfiltre, og omkostninger til vedligehold forventes at være højere. UF anvendt i svømmebade, krav ifølge DIN del 6 Kontinuerlig flokning 24 timer i døgnet Cirkulationsflowet holdes konstant Fuldautomatisk skylning Kemisk skylning med syre/lud/desinfektion Skylning skal styres automatisk af tid og trykfald Membranen skal være bestandig overfor: Frit klor > 50mg/l Oxidationsmiddel Syre og lud (ph 2-12) UF-parlør Ultrafiltrering = Membran med porestørrelse <= 0,05 µm og med log 4 virusreduktion. Flux = Filterhastighed (gennemstrømning pr membranoverflade) angives som L/m 2 t. Transmembrantryk = Membranens differenstryk angives i bar. Permeabilitet = Flux afhængig af trykfald (TMP) og temperatur. 66

9 KOMMUNIKATIONSUDSTYR ChemWeb-server Flere af vore komponenter til ex. Depolox, UV-Barriere og ProSec NXT kan tilsluttes et BUS-system og kommunikere med en PC eller en server. Fordelene er mange, f.ex. fjernstyring, forenklet egenkontrol og overvågning, alarmhåndtering via mail, lagring af målingsdata og trendkurver. Funktion Visualisering av mätdata och parametrar Kommunikation via Bus-slinga med upp till 32 enheter Web-baserad fjärrstyrning Trendkurvor & Historik via - internet - intranet med - lokalt nätverk (LAN) - modem (analog, ISDN, GSM) Fjärrstyrning & Konfigurering Larm via Förbättrad egenkontroll Data lagras på CF-minne ChemWeb-Server er klar til at tilslutte med bus-link for kommunikation med udstyret via PC og Internet. alarm og dataindsamling sker på et CF kort. Flere muligheder for overordnet kommunikation: OPC-server For tilslutning og kommunikation med externt visualiseringssystem. Gratis software kan downloades. Feltbus Modul eller konverter for tilslutning til feltbus af typen Profibus DP, Profinet IO eller Modbus TCP. p-com system P-com er en kompakt kommunikationstilslutning som anvendes til overvågning og alarmhåndtering via internet eller GSM/GPRS. Trendkurver for aktuelle værdier, aktuelle alarmer, logning af hændelser mm kan ses ved hjælp af Internet Explorer. Alarm sendes som mail eller SMS. Periodevis statusrapport samt en fil med loggede måleværdier sendes via mail. Ind- & Udgange 8 st digitale ind/udgange (alarm fra f.ex. ProReg klor/ph/redox). 6 st analoge indgange (f.ex måleværdier for ProReg klor/ph/redox). Leveranceomfang P-com kommunikationsenhed. GSM-antenne med 4 meter kabel. Apparatenhed (ca mm) med transformator. Programtilpasning med svømmehallens navn, systemets benævnelser, alarmindstillinger etc. Batteribackup for alarm og fortsat funktion ved strømafbrydelser. 77

10 ANALYSE Pocket Colorimeter II Art nr: * Digital analyse af frit og totalt klor * Nøjagtig, fotometrisk måling * Enkel at anvende. Tryk bare på knappen * Komplet med reagenser og etui Hånd-pH måler Sension 1 Art nr: * Nøjagtig ph-måling * Digital visning * Komplet med kalibreringsudrustning og etui * Hurtig og enkel håndtering Kombi Hånd ph & Pocket Colorimeter II Art nr: * Alt du behøver til analyse! * Praktisk kuffert med ph- og klormåler * Nøjagtig analyse af ph og frit/totalt klor ifølge dansk standard * Bærbar instrument * Kan suppleres med pistol -dosererne Swift-test (næste side) Swan Chematest * Fotometer til ph frit og totalt klor * ph-elektrode AnAlyse testsæt Klor Fotometer Pocket Colorimeter II (pulv) 6.755:00 /st Test kit CN-66 klor 1.232:00 /st Kombinations Analyse Sæt Fotometer PC Checkit, ph/klor (tabl) 3.069:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor (flyd) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit Vario, ph/klor (pulv) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor/ 4.317:00 /st alkalinitet/hårdhed (tabl) Fotometer Swan Chematest 25 fotometer 7.995:00 /st Fotometer PoolControlDirect Multifunktion :00 /st Kombikuffert ph/klor :00 /st (Sension 1 + Pocket Colorimeter) Test kit CN-67 klor/ph 2.515:00 /st Tilbehør til analyseinstrument Kuvette SWAN rund 20mm 174:00 /fp Kuvette Checkit+ klor, 10ml, ø24x48mm 77:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, plast) 81:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, glas) 152:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter 10 ml 102:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter ph/klor 25 ml 102:00 /st Kuvetter til Pocket Colorimeter 1.346:00 /fp Kuvette DR ml 102:00 /st Glasspatel 5 st/fp SWAN 123:00 /fp Rørepind plast hvid 13 cm 89:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Checkit+ * Fotometer til ph, frit og totalt klor, alkalinitet og hårdhed * Vælg mellem pulver, tabletter eller flydende reagens. Vi lagerfører tabletter. PoolControlDirect Art nr: * Multi-fotometer til badevandsanalyse, Beregner langeliers måleindex * RS232 interface for tilslutning til PC Hukommelse1000 tests Redoxpotentiale Redoxmåler PC Checkit micro WP 1.957:00 /st ph Hand ph/redox-måler Sension :00 /st PH+termometer Checkit micro WP, 2 dec :00 /st Saltindhold / Klorid / TDS / Salinitet / Konduktivitet Saltindholds-måler Checkit micro WP 1.285:00 /st Saltindholds-måler Senso Direct 110 i kuffert 1.865:00 /st Saltindholds-måler Sension :00 /st Saltindholds-måler sc100/3700 On-Line :00 /st Testkit 8-P Klorid 929:00 /st Testkit 51 Klorid 2.118:00 /st Turbiditet Turbidimeter TurbiCheck m/standard sæt 8.652:00 /st Turbidimeter 2100P ISO portabel :00 /st Turbidimeter sc/100/ultra. On-line :00 /st Specielle analyser Test kit CU-5 kopper 1.521:00 /st Pocket Colorimeter ozon 7.414:00 /st Testkit HA-4P Hårdhed 1.439,00 /st Testkit AL-AP Alkalinitet 947:00 /st Testkit Alkalinitet / Hårdhed 1.306:00 /st Bactiquant -måling af kimindhold 88

11 REAGENSER reagenser Reagens til PC Checkit og Pool Control Direct Klor DPD nr 1 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD nr 3 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD 1 bufferopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 1 reagensopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 3 opløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD sæt klor x15ml/fp 512:00 /fp Pulver Total klor 100x10ml/fp 193:00 /fp Pulver Frit klor 100x10ml/fp 193:00 /fp ph Fenolrød 500 tabl/fp 294,00 /fp Fenolrød, opløsning 6x15ml/fp 688,00 /fp DPD Fenolrød ph 100 tabl/fp 688:00 /fp Alkalinitet Reagens Alka M mg/l 100 tabl/fp 306:00 /fp Hårdhed Kalc.hårdhed mg/l 100 tabl/fp 264:00 /fp Reagens til Swan instrument Swan komplet sæt DK 4 flsk ca. 200 tests 298:00 /fp Oxycon Start 112:00 /st Oxycon DPD 1A+1B 178:00 /st Oxycon DPD 2 112:00 /st Oxycon Fenolrød 120,00 /st SwiftTest Reagensdoserere, klor DPD Swiftest frit 250 tests 1.210:00 /fp DPD Swiftest total 250 tests 1.210:00 /fp DPD Refill Swiftest frit 250 tests 928:00 /fp DPD Refill Swiftest total 250 tests 928:00 /fp Reagens til Pocket Colorimeter Klor DPD frit 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD frit 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp DPD total 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD total 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp ph Fenolrød Hach 100 ml 228:00 /st Reagens til test kit AL/AP Alkalinitet Bromkresol 100 st/fp 276:00 /st Grøn-Metyl Rød (indikator) Svovlsyre 100 ml/fp 199:00 /st Reagens til test-kit HA-4P Hårdhed CalVer 2 (indikator) 100 st/fp 246,00 /fp Kaliumhydroxid 8 N (buff.) 100 ml 217,00 /st Hardness III (titrer.kuffert) 100 ml 189:00 /st tilbehør Frit klor påvirkes af ph-værdien! Totalt Frit Bundet Analyse & reagenser Frit klor ved ph 7,0 A HOCI OCI - B Frit klor består af to dele: - A (Klorundersyrling, HOCl) - B (Hypoklorition, OCI - ) Frit klor ved ph 7,6 A HOCI OCI - B A er 100 gange stærkere end B til desinfektion. A og B er i en ligevægt som afhænger af vandets ph-værdi. Øges ph-værdien mister kloren sin effekt eftersom A da mindsker sin formåen overfor B. Se figur over. SwiftTest Reagensdoserer * Gør test af frit og totalt klor supernemt og hurtigt * Leverer eksakt mængde til 10 ml prøve * Indeholder 250 tests * Genanvendes enkelt med refill * Ergonomisk design Anvend helst forskellige kuvetter til frit og totalt klor, så mindskes risikoen for analysefejl. - Anvend altid rene kuvetter. Vask kun med vand. - Reagenser har forskellig holdbarhed: Tabletter: mindst 5 år Pulver: 2-3 år Flydende: max 1 år - DPD 1 = frit klor - DPD 1+3 = totalt klor Kalibreringsbægre 16:00 /st AAC5590 Kalibreringsbægre til Depolox Pool, 75 stk 87,00 /st Prøverørsholder inkl. 4 stk bægre 255:00 /st Elektrodeholder justerbar på arm 2.238:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Prøverørsholder st prøverør med holdere i PVC Perfekt til prøver og kalibrering

12 KEMIKALIER flokningsmidler PROFLOK -UDVIKLET SPECIELT TIL SVøMMEBADE. Flokning i korrekt dosering forbedrer filteregenskaberne og vandets klarhed væsentligt. Proflok er særligt velegnet til generel flokning i svømmebade. Proflok har følgende egenskaber: *Danner ikke krystaller i doseringspumpen. *Hurtig og effektiv flokning *Langtidsholdbar og højkoncentreret *Mindre risiko for allergiske reaktioner *Akkumulerer ikke aluminiumsrester i vandet *Effektivt i ph-området 6,5-7,8. Flokningsstation for nøjagtig dosering. Art nr (På billedet ekstra monteret i sikkerhedskabinet) Art nr Professionelt kemikalierum med kemiresistent gulvmembran, sikkerhedsskabe, lagertank og dagtanke Proflok 20 liter 23 kg 300: Proflok Pulver 10 kg 886: Proflok Pulver 25 kg 1.360: P-Flock 25 kg 386: P-Flock UF 25 kg 193: Sachtoklar 24 kg 430:00 *Flok leveret i hele paller 24 dunke se Netbutik * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud Klor-syre Natriumhypoklorit 12-15% 24 kg 136:00 /st Natriumhypoklorit 12-15% 850 kg ompumpet 3.600:00 /st Kalciumhypoklorit 70% Granulat 45 kg 41:00 /kg Kalciumhypoklorit 70% Granulat 40 kg 43:00 /kg Saltsyre 34% 23 kg 159:00 /st Saltsyre 34% 805 kg ompumpet 3.770:00 /st Saltsyre 9-10% 25 kg 143:00 /st Saltsyre 9-10% 700 kg ompumpet 2.694:00 /st Cedolyt 18 % 30 kg 385:00 /st Svovlsyre 20% 20 kg 164:00 /st Svovlsyre 20% 192x25 kg 132:00 /st Svovlsyre 20% 800 kg ompumpet 3.600:00 /st Hydrogenperoxid 35% 22 kg 818:00 /st Soda Kaustisk (ph+ Norge) 24 kg 297:00 /st Miljøafgift pr. dunk 35:00 /st Farligt gods og olietillæg Se netbutik /st Fragt afhænger af mængde pr. ordre Ompumpning leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer * Klor eller syre leveret i hele paller 24/36 dunke Tilbud * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud øvrige KemiKAlier Antiklor 5 kg 227:00 /st Antiklor 25 kg 465:00 /st P ph-plus 5 kg 139:00 /st ph-plus 25 kg 297:00 /st P ph-minus 7 kg 156:00 /st ph-minus 25 kg 331:00 /st Indfarvningsvæske 100 g/fp 755:00 /st Rød kirsebærfarve 1 kg 546:00 /st Filtervask 5 l 231:00 /st ProCare Filterrens Professionel 10 l 1.412:00 /st ProTect Alge Professionel 30 l 1.595:00 /st ProTect Alge Professionel 230 l / 1000 l Tilbud salt Salt produktionssalt 25 kg 78:00 /st Salt tabletter 25 kg 138:00 /st Salt Osec-Salin 40x25kg 1 palle 3.801:00 /st * Produktionssalt og tabletter i hele paller Tilbud * 2 paller leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer 10 10

13 RENGøRING Med vore mange år i ryggen omkring vandbehandling har vi indset, at mange anlæg oplever rengøringsmæssige problemer. Vi har derfor indledt et samarbejde med en yderst kompetent leverandør, Dr Nüsken, som igennem 70 år har udført forskning i eget laboratorium og producerer *RK-listede rengøringsmidler specielt tilpasset til badeanlæg. Samarbejdet med Dr Nüsken styrker vores i forvejen store viden om kunsten at levere godt badevand i skønne og velholdte badeanlæg, som fremstår absolut propre. Oplever du problemer eller har du et ønske om kendskab til nye metoder, så kontakt os for råd og vejledning. Vi tager udgangspunkt i din hverdag. Vi kan tilbyde at bistå med en rengøringsplan, hvor der er taget hensyn til særlige behov knyttet til anlæggets udformning og det personale, der varetager vedligehold af netop jeres anlæg. Ved mikrobiologiske spørgsmål har vi tilgang til laboratoriefaciliteter. ProSector er vor udvalgte produktserie, som indeholder specialprodukter til hele badeanlægget, fra omklædningsrum og brusefaciliteter til bassinområdet, og pleje af sensible materialer som f.eks syrefast, rustfrit stål. Fælles for alle er at det er af største vigtighed, at kun produkter egnet til formålet anvendes, og at de anvendes korrekt. Her er vist grundserien af mest solgte produkter til svømmebade. Vi har også unikke specialprodukter til problemområder. Alle produkter er biologisk nedbrydelige i henhold til forordning EG Nr. 648/2004 for detergenter. *RK-listede midler Opfylder skrappe tyske krav, testet og anerkendt af den tyske Säurefliesner organisation. Neutralt rengøringsmiddel Hyginol 1l/fp 49:00 /st Hyginol 12 kg 355:000 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 1l/fp 57:00 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 12 kg 495:00 /st Alkalisk rengøringsmiddel Fedtfjerner F100 1l/fp 49:00 /st Fedtfjerner F100 12kg/fp 355:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 1l/fp 58:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 12kg/fp 495:00 /st Alkapur GEL 1l/fp 67:00 /st Alkapur GEL 12kg/fp 440:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 1l/fp 95:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 16kg/fp 1.140:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 1l/fp 149:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 5l/fp 341:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 12kg/fp 548:00 /st Surt rengøringsmiddel Kalkfjerner HB indendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner HB indendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 1l/fp 58:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 12kg/fp 495:00 /st Kalkonal GEL 1l/fp 67:00 /st Kalkonal GEL 12kg/fp 440:00 /st Pleje til Rustfrit Stål Ferrotect AF Stålbeskyttelse 1l/fp 160:00 /st Ferroclin stålrent 1l/fp 74:00 /st Ferroclin stålrent 12kg/fp 458:00 /st Ferroclin Forte stålrent 1l/fp 216:00 /st Desinfektion Nuscosept OF 5kg/fp 440:00 /st Special: Specialmiddel til pusleborde 1l/fp 88:00 /st Hyginol Art nr: Kalkfjerner HB Art nr: Fedtfjerner F100 Art nr: Kalkfjerner FB Art nr:

14 RENGøRING rengøringsartikler ProTect Clear Professional 5,0 ltr 290:00 /st Sauna Cabin Cleaner 1,0 ltr 89:00 /st Sauna Cabin Cleaner 10 ltr 443:00 /st Damp Cabin Cleaner 1,0 ltr 97:00 /st Damp Cabin Cleaner 10 ltr 406:00 /st ProCare Sparens behandlingsspa 5,0 ltr 435:00 /st ProCare Oxi Aktiv behandlingsspa 5,0 kg 466:00 /st Antikalk Sparørsystem-dampgenerator 5,0 kg 216:00 /st ProTect Safe -skridsikring af gulve 1,0 ltr 2.484:00 /st Oxalsyre pletfjerning 0,5 ltr 135:00 /st Skumkanon Art nr: * Meget enkelt at indstille doseringen; udføres via doserhovedet -en solid hjælp i hverdagen * Komplet med doserhoved, pistolhåndtag med hurtigkobling, skummundstykke * Tilsluttes til vandslange med f.eks Gardenakobling. Adapter medfølger / Tilbehør Klud inventar microfiber 97:00 /st Klud glas microfiber 97:00 /st Klud all-round microfiber 62:00 /st Handsker gule pr. par 15:00 /st Handsker engangs standard æske 100:00 /fp Handsker engangs acetone/syreresistent 371:00 /fp Overtrækssko blå (1000 stk.) 345:00 /fp Håndcreme med bivoks 500ml 91:00 /st Korrekt Dosering Doseringshåndpumpe til 5/12 ltr dunke. 58:00 /st Specialnøgle åbne/lukke 5/12 ltr dunke 22:00 /st Skumkanon V8, doserer op til 1: :00 /st Skumkanon V10, doserer op til 1:3 /1: :00 /st Skumkanon adapter hydro chrom 89:00 /st Forstøver Z1600 VD rød (manuel) 219:00 /st Forstøver Z1600 VD grøn (manuel) 219:00 /st Sprayforlænger til Z1600 VD forstøver 50:00 /st Doseringsenhed til dunk KD12 634:00 /st Doseringsstation, 1 dos :00 /st Doseringsstation, 3 dos :00 /st Gode effektive Arbejdsredskaber fra Vikan Rengøringsbørste, blød, 190 mm 275:00 /st Rengøringsbørste, rund, for overløbsrende 142:00 /st Vægvaskebørste medium 300 mm rød 168:00 /st Kærnebørste stiv rød 64:00 /st Spandebørste medium rød 54:00 /st Håndbørste ergonomisk blød, rød 91:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 294:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 1.687:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 1500mm 191:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 650mm 78:00 /st Skaft 165 mm rød 30:00 /st Skurenylonholder t/skaft, rød 170:00 /st Skurenylonholder m/håndtag, rød 135:00 /st Skurenylon hård, brun 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon medium, blå 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon blød, hvid 10 stk/fp 190:00 /fp Mikrofibersvamp 31:00 /st Gulvskraber, fast led 400 mm, rød 131:00 /st Gulvskraber. fast led 600 mm, rød 154:00 /st Gulvskraber drejeled 400 mm, rød 155:00 /st Gulvskraber drejeled 600 mm, rød 182,00 /st 12

15 RENHOLDSUDSTYR Dolphin bundsuger robot Dolphin m :00 /st Dolphin Dynamic Plus 20m :00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 30m :00 /st Dolphin Wave 40m :00 /st Dolphin Serviceaftale Dolphin Plus / ProX / :00 /st Serviceaftale Dolphin Wave 2.460:00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 For større bassiner Filterpose Dolphin Standard 367:00 /st Filterpose Dolphin Grov 367:00 /st Filterpose Dolphin Wave standard 422:00 /st Filterpose Dolphin Wave 10 stk engangs 612:00 /st Dolphin bundsuger leveres altid med transportvogn og wonderbrush. Vi kommer gerne og demonstrerer en Dolphin hos jer. Service og reparation udføres i Danmark. Dolphin Dynamic Plus For bassin op til 12 m Dolphin Wave nr For bassin op til 60 m bundsugning Bundsugervogn med patronfilter :00 /st -effektivt til offentlige bassiner. Leveres komplet med pumpe, teleskopstang, 25m kraftig vakuumslange, 3 forskellige børster til teleskopstang, Fairlock bundsugerhoved og skrubber Bundsuger sækkevogn uden filter 9.400:00 /st Bundsuger Poolbuster 4.900:00 /st Bundsuger Spa Manuel Venturi Vak 911:00 /st Bundsugerhoved Fairlock -for professionelle 1.169:00 /st Bundsugerhoved sidebørster til teleskopstang 188:00 /st Rustfri kundetilpasset vogn efter forespørgsel Teleskopstang kraftig 3,9-10 m 3-delt 963:00 /st Teleskopstang, 3,7-7,5 m 381:00 /st Teleskopstang, 2,4-4,8 m 295:00 /st Bundsugersækkevogn Vakuumslange 25m kraftig kvalitet 38mm 1.070:00 /st Vakuumslange muffe 26:00 /st Reservedele til Fairlock findes i netbutikken renholdsudstyr til teleskopstang Poolbuster Fairlock Profi bundsugerhoved Manuel Venturi Vak til spa Bladnet forstærket til teleskopstang 135:00 /st Bundnet forstærket til teleskopstang 128:00 /st Børste plast 42cm til teleskopstang 99:00 /st Børste 12cm alger/snavs til teleskopstang 92:00 /st Hjørnebørste til teleskopstang 107:00 /st Skrubbe-svamp på plade til teleskopstang 153:00 /st 13

16 TERAPIBASSIN terapibassin Vore terapibassiner er velegnet til opsætning i bestående bygninger. De er idéelle til genoptræning og træning i samspil med fysioterapeuter. Der er opsat mere end 200 af disse bassiner i Danmark, Norge og Sverige. Vandbehandlingsmodulet er opbygget som et pladsbesparende modul der til fulde opfylder Dansk Standard 477. Vi har også udviklet en tilkøbspakke med sigte på en særlig høj vandkvalitet, der minimerer risikoen for allergiske reaktioner, samt nedsætter forbruget af kemi-, vand- og energiforbrug. Terapibassin til opsætning i bestående rum x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud Serviceaftale på bestående Arjo-bassin Tilbud Opgraderingspakke vandbehandling til DS477 Tilbud Opgraderingspakke til særlig høj vandkvalitet Tilbud med batteristation Loftmonteret skinnehejs poollift Vort sortiment gør det muligt at lave adgangsløsninger til bassin for alle niveauer af mobilitetsevne. Vi mener, at fordelene ved hydroterapi og træning i vand skal være en mulighed for alle, -uanset handicap. Vi har et fleksibelt og behageligt system til enhver, der ønsker en sikker måde at komme i og op af svømmebadet, uanset om det er en offentlig svømmehal, hotelbassin, varmtvands- eller privat bassin. Loftmonteret skinnehejs tilpasses altid bestående bygning og behov hos plejepersonale og liftbrugere. Den fås i flere varianter, hvor den mindste løfter op til 200kg og den største op til 440 kg Poollift m/batteristation :00 /st Poollift t/vandtryk :00 /st Poollift enkel t/vandtryk :00 /st Poollift ved loftmonteret skinnehejs Tilbud Art. nr Concerto Carino Carendo hjælpemidler bedre arbejdsforhold bedre livskvalitet for brugerne bedre udbytte af investeringer. God hygiejne er fundamentet i al sundhedspleje. Vi kan tilbyde et komplet program til bruse-, karbad- og hygiejnesystemer der modsvarer de krav til hygiejne, sikkerhed og effektivitet, der stilles i dag. Carendo er en enestående elektrisk hæve/sænke hygiejnestol, der som den eneste på markedet har en unik omsorgsfunktion, der muliggør af- og påklædning i stolen. Carendo kan lægges ned til et næsten plant leje. Max brugervægt 136 kg. Carino er en elektrisk hæve/sænke hygiejnestol. Ryglænet hælder i takt med, at man hæver stolen. Daglige rutiner udføres i korrekt arbejdsstilling og patienten føler sig tryg. Max brugervægt 136 kg. Concerto og Concerto basic anvendes til sengeliggende patienter eller plejebord for handicappede personer. 1600x190x2250 hydraulisk eller elektrisk. Max brugervægt 150 kg Carendo -unik hæve/sænke hygiejnestol : Carino -hæve/sænke hygiejnestol : Concerto -bruseleje / plejebord :

17 REDOX POTENTIALE 823 mv Redoxpotentiale (mv) Frit klor (mg/l) 0,7 mg/l ph-værdi ph 7,2 Trendkurver fra et varmtvandsbassin 33 o C. Figuren viser tydeligt at ph og frit klor ligger stabilt på ph 7,2, respektiv frit klor 0,70 mg/l. Redox varierer dag for dag ( mV) alt efter den aktuelle badebelastning, men vigtigt er at den altid ligger langt over den nedre grænseværdi som er 750 mv. Her har vi et meget velfungerende anlæg, både hvad angår vandbehandlingsanlæggets- og det hydrauliske systems formåen, og derfor kan man med god sikkerhed sænke indholdet af frit klor i vandet yderligere. (pt. kræves dispensation) En ansøgning om dispensation bør altid ledsages af eksakt kendskab til anlæggets formåen. Derfor anbefaler vi at gennemføre mobil flowmåling, farveprøve og kontrol af svartiden på målevandsfremføring, som en fast bestanddel af den generelle kontrol og analyse af det bestående anlæg. Vi er gerne behjælpelige med ansøgning om driftsgodkendelse. REDOX Redoxmåling er et perfekt supplement til den frie klor måling Redox er en af de bedste vandkvalitets parametre vi har! Vi mener at måling af redox er en absolut nødvendighed for trygt at kunne anvende lavklorering. For at undgå smitterisiko blandt de badende i svømmebadet tilsættes der klor til vandet. Vi tilstræber at udvikle og levere systemer, der fuldstændig trygt kan sænke niveauet af frit klor i badevandet. Klor skaber oxidation i vandet, men effekten afhænger af mængden af tilsat klor OG hvor rent badevandet er. Redoxpotentialet er et udtryk for det beredskab, vi har til rådighed i vandet, et beredskab som skal være til rådighed for at sikre de badendes sundhed i alle drifts situationer. Vandbehandlingsanlæggets generelle formåen har afgørende betydning for vandets renhed. Ligeså er bassintype og badebelastning afgørende. Jo renere badevand = jo højere oxidationspotentiale. Vandets oxidationspotentiale måles med en redox elektrode og angives i mv (milli-volt). Der findes på nuværende tidspunkt ikke et rentabelt alternativ til klor, men der findes avancerede klorfremstillings- og kemistyringssystemer, som tilsammen giver et badevand med lavt indhold af hjælpestoffer og dermed langt færre allergiske reaktioner hos de badende

18 KEMIKALIESTYRING belastningsbaseret Drift Proreg KemiKAliestyring Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. Vor samlede kundskab og kendskab til offentlige vandbehandlingsanlæg, særligt omkring desinfektionssystemet og energioptimering, giver os mulighed for at vejlede vore kunder omkring den bedste løsning på baggrund af præcis det behov og de systemvilkår, der er til stede på et eksisterende anlæg, såvel som på et nyt anlæg under projektering. Systemet opfylder DIN * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder Der er opnået energibesparelser på op til 50 %. Besparingspotentialet er afhængig af de lokale omstændigheder: Vandbehandlingsmetoden, antal badegæster og anlæggets konstruktion er parametre der påvirker besparelsesmulighederne. DEPOLOX Pool er en unik besparelsesenhed fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). Også tilsætning af desinfektions og flokningsmiddel, ligesom regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciten. DEPOLOX Pool kan ydermere styre start- signalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for! Den er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med tryghedsgaranti for en sikker vandkvalitet. ProReg færdigmonteret kemikaliestyring er specielt fremstillet og tilpasset til svømmebade. En fin, enkel og brugervenlig installation. Tavlerne har et industrielt design, er enkle at forstå og håndtere samtidig med, at de har alle moderne funktioner indbygget i sig. ProReg leveres komplet med elektrodearmatur formonteret på en tavle. Enheden er testet før den forlader os. ProReg er vor egen specialproduktion, og vi er stolte af dens præstationer og driftsstabilitet. Det er bare at hænge enheden op på væggen og så tilkoble målevand og netspænding via vægudtag. Enklere kan det ikke blive! Øvrige funktioner og komponenter på flowarmaturet er en flowmåler med vagtfunktion, et prøvevands-smudsfilter samt en praktisk tappehane til udtagning af prøvevand. ProReg programmet tilbyder: * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montageanvisning, drift- og vedligeholdsinstruktion

19 KEMIKALIESTYRING Depolox pool KemiKAliestyring Depolox Pool Kemikaliestyring frit/bundet klor, ph og redox * Styresignal for belastningsbaseret drift og * Patenteret CEDOX-funktion (egentilpasning af frit klor) * Elektroder * Smudsfilter * Flovvagt * Gennemstrømningsarmatur trykløs alt. max 1,5 bar * Ventiler * Kalibreringsvæsker * Drift- og vedligeholds instruktion Depolox Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. Elektronikenheden kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskala enhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. WN50P Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - Redoxpotentialet WN50PT Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet WN50PTL Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor WN50PTLK Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor - Konduktivitet Depolox Pool Kemikaliestyring Art nr. WN50P - WN50PTLK Depolox pool separate måle-moduler Et målemodul består af et kalibreret elektronikmodul * Indstikskort, * Plug & Play * Elektrode. WAAC5341 Frit klor 7.684:00 /st WAAC5344 ph 5.737:00 /st WAAC5347 Redox 5.840:00 /st WAAC5353 Totalt klor :00 /st WAAC5350 Konduktivitet 9.785:00 /st WAAC5317 Analogt signal (ma) kredskort t/depolox 5.000:00 /st Genvinding af målevand inkl. kar og pumpe 5.740:00 /st Montagetavle til Depolox Pool 2.290:00 /st 17 17

20 KEMIKALIESTYRING Proreg KemiKAliestyring Frit klor og ph * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ph-elektrode og klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor og ph på tavle ProReg for frit klor og ph eksl.tavle Pris :00 /st ,00 /st Frit klor, ph og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph, frit klor og redox ProReg for ph, frit klor og redox eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st Måling og Dosering * Separat måle -og doseringsanlæg til hvert enkelt bassin * Målevandsudtag direkte fra bassin 20-30cm under vandspejl * Svartid fra målevandsudtag til elektrode max 30 sek * Automatisk log-registrering af ph- og klorværdig * Indtrimning af anlæg for mindst mulige klorforbrug i forhold til system og badebelastning * Korrekt størrelse på doseringspumper * Flok bør doseres med slangepumper og indtrimmes nøje Frit klor * ProReg kemikaliestyring klor * Klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor ProReg for frit klor eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st ph- og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph og redox ProReg for ph og redox ekskl. tavle Tlf: Pris :00 /st :00 /st

Produkt- og inspirationskatalog

Produkt- og inspirationskatalog Produkt- og inspirationskatalog Alt til offentlige svømmehaller, hoteller, terapibassiner, feriecentre og campingpladser Vandbehandling Klorelektrolyse UV-ozonanlæg Renholdelsesudstyr Testsæt Desinfektion

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1.

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1. Fagerberg udvider sortimentet af selvrensende filtre Den israelske filterproducent Amiad opkøbte i år 2000 firmaet Filtration som fremstiller og sælger Filtomat filtrene. Det nye firma har fået navnet

Læs mere

Med overtagelsen af NJ smede- & Serviceteknik kan vi nu også tilbyde smede- og maskinarbejder fra vort værksted i Toppevad. Læserservice 2005/22

Med overtagelsen af NJ smede- & Serviceteknik kan vi nu også tilbyde smede- og maskinarbejder fra vort værksted i Toppevad. Læserservice 2005/22 Vi ekspanderer 19. årgang Efterår 2005 Nr. 2. Indhold Leder 2 Velkommen til et styrket Fagerberg Troede du også, at processtyring var en dyr affære? 24-timersservice 3 Nyt medlem af trådfilter-familien

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT FRA INSATECH A/S - NOVEMBER 2008 NR. 61 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM 2 INFORMATION Instrumenteringsog Automations

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R 2 0 0 7 N R. 5 8 F R A

Læs mere

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde Skab selv fremtiden for din mælkeproduktionsbedrift www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech aktivitetskalender Side 3 Ny temperaturkalibrator fra Isotech Side 4 DPI 611 håndholdt kompakt trykkalibrator Side 5 Mobil gærdoseringsvogn Side 6 Regulerings- og

Læs mere

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 Vi vil meget gerne give dig muligheder for at få indsigt i, hvordan Emerson s brede udbud af produkter og serviceydelser er istand til at forbedre produktiviteten

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

Introduktion & Indeks

Introduktion & Indeks Introduktion & Indeks Vi tilbyder et stort og nuanceret program inden for blæseudstyr Blæsebeholdere: En robust serie til afrensning af rust og glødeskal. En serie velegnet til finkornet blæsemiddel for

Læs mere

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering INDUSTRI Magasinet Marts. 2006 Dataopsamling og energiregistrering Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Store fordele ved integreret dataopsamling Skræddersyede løsninger Store fordele

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne

Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne Nr. 1 2013 Alle priserne i avisen er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Kære Læser Hos Løwener har vi ligesom alle andre set frem til forårets komme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

S A U N A D A M P B A D

S A U N A D A M P B A D 2:a Tyløbogen S A U N A D A M P B A D 2:a Tyløbogen Velkommen til en verden af velvære. Et nyt produkt fra Tylø er en af de bedste gaver, som du kan give dig selv. Alt som bærer Tylø-navnet er nemlig

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere