produkt- katalog vandbehandling 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "produkt- katalog vandbehandling 2011/2012"

Transkript

1 produktkatalog vandbehandling 2011/2012

2

3 nu ser vi AnDerLeDes ud Nyt udseende, nyt navn og ny adresse til vort hovedsæde. Ellers er alt andet som sædvanligt. Efter mere end 30 år som en af branchens ledende leverandører af komplette spa-anlæg og badevandsrensning i bedste kvalitet er det nu tiden for os at forbedre vort udseende og skifte navn: fra Processinggruppen til Processing. Vi synes vort nye logo er friskere og mere moderne og fortæller bedre, hvem vi er og hvad vi står for. Nu står vi ogå endnu stærkere rustede til fortsat at levere alt det udstyr som kræves for den perfekte vandbehandling og vandoplevelser, med markedets største viden, engagement, sikkerhed og miljøbevidsthed. På Borgås Gårdsväg 9, Kungsbacka, Sverige ligger vort helt nye hovedkontor, hvor du altid er velkommen til at se vor udstilling. Du kan også se mere om os og vore muligheder på

4 piteå Distriktskontor Falun Distriktskontor mikkeli Finland stockholm Distriktskontor mysen Norge kungsbacka Huvudkontor odder Danmark l EDENDE POSITION Processing etableredes i 1971 og har siden da indtaget positionen som den ledende virksomhed inden for produkter og entrepriser for offentlige bade- og svømmeanlæg. Vor kompetence spænder fra vandbehandling og attraktioner for eventyrsbade, til udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Processing er også agenter for nogle af Europas mest fremtrædende varemærker inden for vandbehandling for svømmebade. Herborner, Wallace & Tiernan/Siemens Water Technologies, Fluvo, Maytronics og Klafs er nogle eksempler på attraktive leverandører, der er på forkant inden for hver sine respektive områder. For at tilbyde et komplet sortiment har vi egen produktionsenhed, hvor vi udvikler og fremstiller delsystemer, som eksempelvis måle- og doseringsudstyr og komplette vandbehandlingsmoduler. KOMPETENCE MED l ANGSIGTEDE lø SNINGER Vor kompetence spænder fra vandbehandling til attraktioner for eventyrsbade og udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Fælles for de produkter og systemer, som vi leverer er, at de fra starten er udviklede for krævende kommerciel drift. Dette giver produkter som er pålidelige, lette at anvende og med en lav anskaffelsespris i forhold til teknisk livslængde og ydeevne. Gennem vor lange brancheerfaring kan vore kunder altid være sikre på den mest optimale kombination af ydeevne, driftssikkerhed og anvendelsesmuligheder. Vor ambition er altid tidligt i projekteringsfasen at finde den bedste løsning sammen med kunden. ORGANISATION MED VÆGT PÅ SERVICE Vort hovedkontor ligger på Borgås Gårdsväg 9 i Kungsbacka, Sverige. Her findes vor centralorganisation med salg, økonomifunktioner, indkøb og logistik, systemudvikling, produktion, projektering samt service. Salgsorganisationen er koordineret i et nordisk perspektiv, hvilket indebærer at alle kunder altid har adgang til vor samlede erfaring. Projektenheden leder og gennemfører projekter og anlæg. Processing er et af de få selskaber som også udfører større projekteringsopgaver med egen organisation. Projektledelse kan udføres af centralorganisationen i samtlige lande, beroende på kompleksitet og lokale forudsætninger. Eftermarkedet er meget vigtigt for os. Vore erfarne serviceteknikere har gennem konstant undervisning og erfaringsudveksling høj teknisk kompetence inden for området. NORDISK AKTø R Siden 2008 har Processing forstærket sin markedsposition og er nu den største nordiske aktør inden for vort segment. Processing er nu repræsenteret i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Gennem denne ekspansion har vi nu endnu bedre muligheder for at koordinere indkøb, logistik, systemudvikling, projektering og projektledelse i hele Norden. Vor forstærkede position i Norden gør, at vi har stor viden om forskellige lokale forudsætninger, samtidig med at vi er store nok til at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vore skandinaviske afdelinger er beliggende i Odder, Danmark, Mikkeli, Finland samt Mysen og Bardu, Norge.

5 INDHOl D Pu MPER / FIl TRE / VARME u ltrafiltrering DINu F...6 Kommunikationsudrustning...7 Modulbyggede rensningsanlæg.... 4,50 Cirkulationspumper Fadpumper og transportpumper...46 Trykstigningspumper...46 Kemikaliepumper...46 l uftpumper Bundsugere...13 Forfiltre Smudsfiltre Filtre Filtermedier....54,55 Varme- og vandgenvinding... 30,59 Varmevekslere og elvarmere Tanke...28,31 Skyllevandssystemer og returskyl MÅl E- OG DOSERINGSu DSTy R / KEMIKAl IER Belastningsbaseret drift... 5,17 Måle- og reguleringsudstyr Datalogger...19 Elektroder - kalibrering Målevandsarmatur Doseringsudstyr flydende kemi Kuldioxid Doseringspumper -tilbehør... 22,23 Klorfremstilling...38,39 Kemikalier Rengøring...11,12 Kemikalieopbevaring Temperaturmåling Trykmåling Niveaumåling Flowmåling...56,57 Kl ORAMINREDu KTION (Bu NDET Kl OR) Flokning... 10,26 Aktivt kulpulver... 34,54 ANAly SE u V-lys Ozon...36 AOT...36 Analyseinstrumenter - tilbehør... 8 Reagenser... 9 BOBl EBADE / SPA / BASSINER Boblebade, Spa mm Rustfri pool... 14,73 ATTRAKTIONER Sauna...5,68,69 Strømkanal...76 Vandkanoner... 78,79 BASSINu DSTy R Bassinoverdækning... 37,82 Bassinbelysning... 80,81 l uftmassage....78,79 Hydromassage Fiberoptik Overløbsrender/-riste...66,67 RøR / VENTIl ER / INDMu RINGSDEl E Ind- og udløb....62,63 Sugesikre riste Rørdele øvrigt Personbeskyttelse...29 Service...61 Kursus l itteratur Gældende fra For lagervarer gælder ab lager Odder, for bestillingsvarer gælder frit fabrik. Alle priser er eksklusive moms. Vi forbeholder os ret til prisjusteringer p.g.a valutaændringer og eventuelle ændringer fra vore leverandører. Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel. 3

6 KOMPLET VANDBEHANDLING modulopbygget Anlæg Mål DIN-modul Længde Bredde Højde M15 2,8 m 1,8 m 2,9 m M30 3,1 m 2,1 m 3,1 m M60 3,3 m 2,6 m 3,3 m M15 Kapacitet 15 m3/t M30 Kapacitet 30 m3/t M60 Kapacitet 60 m3/t Filterhastighed 30 m3/t. Skylning 60 m3/t. genvinding Af skyllevand Depolox pool Kemistyring Processing Gruppen tilbyder komplette vandbehandlingsanlæg med kommerciel- og offentlig standard. Modulerne leveres testet og CE-godkendte. Samtlige moduler kan med fordel kombineres med forskellige metoder til kloramin- THM- & AOX-reduktion, såsom kulfilter, AKP-kulpulverdosering, AOX eller UFOX-skyllevandsgenvinding. UV-lys kan indbygges indenfor modulets egne rammer. Processing Gruppens modulbyggede vandbehandlingsanlæg leveres færdigmonteret i en ramme af galvaniserede stålprofiler. Alle nødvendige komponenter og udstyr for primær vandbehandling befinder sig indenfor selve stålrammen. Modulerne findes i to grundversioner: DIN-modellen - repræsenterer højeste produkt-kvalitet samt giver de bedste forudsætninger for en sund driftøkonomi og høj vandkvalitet. BASIS-modellen - opfylder gældende europæiske normer og vore højt stillede krav til effektiv vandbehandling, herunder trykløs returskyl. Basis leverer en vandkvalitet der til fulde opfylder kravene i SOSFS2004:7 (Den svenske Socialstyrelses almene råd for svømmebade) Foto til venstre viser DIN-modul på Solstrand Hotel & Bad i Norge. Modulet, som er leveret med belastningsbaseret drift, præsterer under 0,1 mg/l bundet klor, 0,4 mg/l frit klor og redoxpotentiale vel over 800 mv. 70% af alt skyllevand genvindes ved hjælp af UFOX på dette anlæg. Anlægget leverer en bedre præstation end oprindelig beregnet. UFOX tilbyder med ultrafiltrering et mekanisk og kemisk desinfektionssystem som sænker driftsomkostningerne til vand markant. UFOX er en enhed, der optimerer driften i et vandbehandlingsanlæg ved at foretage en ultrafiltrering af skyllevandet, der så opsamles og opbevares i en skylletank og anvendes på ny til returskylning. Erfaringsmæssigt ved vi, at 70 % af skyllevandet kan genanvendes, de resterende 30 % går til kloak. UFOX har en kort tilbagebetalingstid. Kontakt os for tilbud og beregninger på dit anlæg. UFOX 10 (10 m3/døgn, dobbeltvirusbarriere) og UFOX 20 (20 m3/døgn, enkeltvirusbarriere) indeholder et kraftig højeffektivt UltraFiltrerings-modul med en porestørrelse på 0,01 um. Modulet stopper også virus og bakterier. DEPOLOX Pool en unik besparelsesenhed, fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. Også tilsætning af desinfektions- og flokningsmiddel og regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciteten. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). DEPOLOX Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. DEPOLOX Pool kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskalaenhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. Depolox Pool indeholder CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik. DEPOLOX Pool kan ydermere styre startsignalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. 44

7 KOMPLET VANDBEHANDLING belastningsbaseret Drift Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder DEPOLOX Pool med CEDOX er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med garanti for en sikker vandkvalitet. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for. CEDOX står for Chlor-Redox-Regulering og har til opgave at understøtte og optimere foreskellige besparende koncepter. (Reducering af cirkulationsmængden, samt besparelse på vand- og kemiforbrug.) Når belastningen på badevandet ændrer sig, ændres automatisk forholdet mellem frit klor og redox-værdien. Systemet lærer sig denne sammenhæng på netop dette badevand og doserer derfor hurtigt og præcist. a. b. c. CEDOX regulering i praksis: a. Lav badebelastning med minimalt klorindhold b. Badet belastes = redox synker = klorindholdet tilpasses automatisk c. Høj badebelastning = mere klor professionelt KemiKAlierum Kemikalierum til dosering af henholdsvis klor eller syre/flok består af to separat indrettede kemikalierum. Vi etablerer et fuldstændigt lukket system, hvor personale aldrig kommer i utilsigtet berøring med kemikalier! Påfyldning af klor/syre sker bedst fra tankbil til stationær lagertank. men forekommer også hyppigt i dunke. Fra lagertanken benyttes en transportpumpe, der fylder dagtankene ved hjælp af manuel betjent kontakt. Sikkerheds kemikalieskabe til doseringspumper er forsynet med overtryksventiler og skyllebeholder. Kemikalierum er udført med kemiresistent membran på gulvet og mekanisk udluftning til det fri, ved hjælp af kemiresistent ventilator. Systemet tilknyttes akustisk eller visuel alarmfunktion. I undtagelsestilfælde erstattes rummet af et særligt lukket kabinet med udluftning til det fri. foliearbejde DLW Delifol er udviklet og fremstillet specielt til vandtætning indvendig i svømmebassiner af alle typer. Foliebeklædning udføres under ansvar af DLW certificeret tilsyn. Vi kan levere følgende typer bassinfolier DLW Delifol : 1,5 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning og skvulperender 2 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning 1,2 mm specialfolie til f.eks. promenadedæk Vi kommer gerne og ser på dit anlæg. Kontakt os for tilbud. sauna nyanskaffelse eller optimering Vital Unika Sauna i individuelt design: Vi skaber produkter, der til fulde opfylder forventningerne hos vore mest krævende kunder på kvalitet og æstetisk skønhed! Offentlig Sauna: Opbygges på stedet i flot håndværksmæssig forarbejdning med anvendelse af velegnede materialer og smuk finish. Bestående sauna: Trænger din bestående sauna til et løft? Vi kan forny den til en moderne sauna med optimal komfort. Kontakt os for forslag og tilbud. Vore leverancer er vores stolthed. 55

8 ULTRAFILTRERING DINUF Dinuf Ultrafiltrering (UF) er blevet et nyt begreb, når vi taler om vandbehandling til svømmebade og anvendes gennem de seneste år med succes på mange anlæg rundt om i Europa, både til forsvarlig genanvendelse af skyllevand (DINUF-Re- Cycle) og som fuld erstatning for konventionel filtreringsteknik (DINUF-Pool). Som så ofte før i vores branche er Tyskland foregangsland for udformning, funktion og præstation, og arbejdet med at udforme en ny DIN-norm for UF har stået på igennem flere år. Vi tror, vi kommer til at se mere til Ultrafiltrering i de danske svømmebade i de kommende år. Ultrafiltrering er et mekanisk filter, hvor vandet passerer igennem en membran med meget små huller (mindre end 0,05 µm). Hullerne er så små, at hverken bakterier eller virus kan passere, og man siger derfor at vi skaber en mikrobiologisk barriere, når vi anvender UF på et svømmebadsanlæg. Trods den ekstremt fine filtrering, kan bundet klor og THM (der er opløst i vandet) passere membranen, og de sædvanlige komponenter som flokning, aktivt kul og UV-bestråling anvendes derfor stadig sammen med denne nye teknik. Salte passerer også igennem membranen. Membranens tæthed udløser, at de ofte må skylles rene, hvilket skal ske hurtigt med en lille mængde skyllevand. Normalt skylles en UF-membran med vand flere gange i døgnet og med rensnings- og desinfektionsmiddel en gang i døgnet. Al renskylning, både med vand og med midler (syre/klor) skal udføres helautomatisk for at bevare en stabil funktion. Det er væsentligt, at membranet er fremstillet af et højresistent materiale, som tåler både klor og rengøringskemikalier. Vore membraner er fremstillet af Polyetersulfon (PES) som har en meget høj kemikaliebestandighed og anvendes af førende membranproducenter. UF optager ikke meget plads og kan derfor være i de fleste teknikrum. Egner sig derfor også godt til modernisering af bestående ældre anlæg. Vigtigt at tænke på før du investerer i Ultrafiltrering: UF udført som DIN er dobbelt så effektiv filtrering som konventionel sandfilterteknik UF behøver ikke megen plads i teknikrum Vandet vil med tiden blokere membranen = funktion og levetid bestemmes af effektiviteten af den automatiske rensningsproces på systemet! Der kræves mere af driftspersonalet, end ved brug af anlæg med sandfiltre, og omkostninger til vedligehold forventes at være højere. UF anvendt i svømmebade, krav ifølge DIN del 6 Kontinuerlig flokning 24 timer i døgnet Cirkulationsflowet holdes konstant Fuldautomatisk skylning Kemisk skylning med syre/lud/desinfektion Skylning skal styres automatisk af tid og trykfald Membranen skal være bestandig overfor: Frit klor > 50mg/l Oxidationsmiddel Syre og lud (ph 2-12) UF-parlør Ultrafiltrering = Membran med porestørrelse <= 0,05 µm og med log 4 virusreduktion. Flux = Filterhastighed (gennemstrømning pr membranoverflade) angives som L/m 2 t. Transmembrantryk = Membranens differenstryk angives i bar. Permeabilitet = Flux afhængig af trykfald (TMP) og temperatur. 66

9 KOMMUNIKATIONSUDSTYR ChemWeb-server Flere af vore komponenter til ex. Depolox, UV-Barriere og ProSec NXT kan tilsluttes et BUS-system og kommunikere med en PC eller en server. Fordelene er mange, f.ex. fjernstyring, forenklet egenkontrol og overvågning, alarmhåndtering via mail, lagring af målingsdata og trendkurver. Funktion Visualisering av mätdata och parametrar Kommunikation via Bus-slinga med upp till 32 enheter Web-baserad fjärrstyrning Trendkurvor & Historik via - internet - intranet med - lokalt nätverk (LAN) - modem (analog, ISDN, GSM) Fjärrstyrning & Konfigurering Larm via Förbättrad egenkontroll Data lagras på CF-minne ChemWeb-Server er klar til at tilslutte med bus-link for kommunikation med udstyret via PC og Internet. alarm og dataindsamling sker på et CF kort. Flere muligheder for overordnet kommunikation: OPC-server For tilslutning og kommunikation med externt visualiseringssystem. Gratis software kan downloades. Feltbus Modul eller konverter for tilslutning til feltbus af typen Profibus DP, Profinet IO eller Modbus TCP. p-com system P-com er en kompakt kommunikationstilslutning som anvendes til overvågning og alarmhåndtering via internet eller GSM/GPRS. Trendkurver for aktuelle værdier, aktuelle alarmer, logning af hændelser mm kan ses ved hjælp af Internet Explorer. Alarm sendes som mail eller SMS. Periodevis statusrapport samt en fil med loggede måleværdier sendes via mail. Ind- & Udgange 8 st digitale ind/udgange (alarm fra f.ex. ProReg klor/ph/redox). 6 st analoge indgange (f.ex måleværdier for ProReg klor/ph/redox). Leveranceomfang P-com kommunikationsenhed. GSM-antenne med 4 meter kabel. Apparatenhed (ca mm) med transformator. Programtilpasning med svømmehallens navn, systemets benævnelser, alarmindstillinger etc. Batteribackup for alarm og fortsat funktion ved strømafbrydelser. 77

10 ANALYSE Pocket Colorimeter II Art nr: * Digital analyse af frit og totalt klor * Nøjagtig, fotometrisk måling * Enkel at anvende. Tryk bare på knappen * Komplet med reagenser og etui Hånd-pH måler Sension 1 Art nr: * Nøjagtig ph-måling * Digital visning * Komplet med kalibreringsudrustning og etui * Hurtig og enkel håndtering Kombi Hånd ph & Pocket Colorimeter II Art nr: * Alt du behøver til analyse! * Praktisk kuffert med ph- og klormåler * Nøjagtig analyse af ph og frit/totalt klor ifølge dansk standard * Bærbar instrument * Kan suppleres med pistol -dosererne Swift-test (næste side) Swan Chematest * Fotometer til ph frit og totalt klor * ph-elektrode AnAlyse testsæt Klor Fotometer Pocket Colorimeter II (pulv) 6.755:00 /st Test kit CN-66 klor 1.232:00 /st Kombinations Analyse Sæt Fotometer PC Checkit, ph/klor (tabl) 3.069:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor (flyd) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit Vario, ph/klor (pulv) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor/ 4.317:00 /st alkalinitet/hårdhed (tabl) Fotometer Swan Chematest 25 fotometer 7.995:00 /st Fotometer PoolControlDirect Multifunktion :00 /st Kombikuffert ph/klor :00 /st (Sension 1 + Pocket Colorimeter) Test kit CN-67 klor/ph 2.515:00 /st Tilbehør til analyseinstrument Kuvette SWAN rund 20mm 174:00 /fp Kuvette Checkit+ klor, 10ml, ø24x48mm 77:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, plast) 81:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, glas) 152:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter 10 ml 102:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter ph/klor 25 ml 102:00 /st Kuvetter til Pocket Colorimeter 1.346:00 /fp Kuvette DR ml 102:00 /st Glasspatel 5 st/fp SWAN 123:00 /fp Rørepind plast hvid 13 cm 89:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Checkit+ * Fotometer til ph, frit og totalt klor, alkalinitet og hårdhed * Vælg mellem pulver, tabletter eller flydende reagens. Vi lagerfører tabletter. PoolControlDirect Art nr: * Multi-fotometer til badevandsanalyse, Beregner langeliers måleindex * RS232 interface for tilslutning til PC Hukommelse1000 tests Redoxpotentiale Redoxmåler PC Checkit micro WP 1.957:00 /st ph Hand ph/redox-måler Sension :00 /st PH+termometer Checkit micro WP, 2 dec :00 /st Saltindhold / Klorid / TDS / Salinitet / Konduktivitet Saltindholds-måler Checkit micro WP 1.285:00 /st Saltindholds-måler Senso Direct 110 i kuffert 1.865:00 /st Saltindholds-måler Sension :00 /st Saltindholds-måler sc100/3700 On-Line :00 /st Testkit 8-P Klorid 929:00 /st Testkit 51 Klorid 2.118:00 /st Turbiditet Turbidimeter TurbiCheck m/standard sæt 8.652:00 /st Turbidimeter 2100P ISO portabel :00 /st Turbidimeter sc/100/ultra. On-line :00 /st Specielle analyser Test kit CU-5 kopper 1.521:00 /st Pocket Colorimeter ozon 7.414:00 /st Testkit HA-4P Hårdhed 1.439,00 /st Testkit AL-AP Alkalinitet 947:00 /st Testkit Alkalinitet / Hårdhed 1.306:00 /st Bactiquant -måling af kimindhold 88

11 REAGENSER reagenser Reagens til PC Checkit og Pool Control Direct Klor DPD nr 1 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD nr 3 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD 1 bufferopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 1 reagensopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 3 opløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD sæt klor x15ml/fp 512:00 /fp Pulver Total klor 100x10ml/fp 193:00 /fp Pulver Frit klor 100x10ml/fp 193:00 /fp ph Fenolrød 500 tabl/fp 294,00 /fp Fenolrød, opløsning 6x15ml/fp 688,00 /fp DPD Fenolrød ph 100 tabl/fp 688:00 /fp Alkalinitet Reagens Alka M mg/l 100 tabl/fp 306:00 /fp Hårdhed Kalc.hårdhed mg/l 100 tabl/fp 264:00 /fp Reagens til Swan instrument Swan komplet sæt DK 4 flsk ca. 200 tests 298:00 /fp Oxycon Start 112:00 /st Oxycon DPD 1A+1B 178:00 /st Oxycon DPD 2 112:00 /st Oxycon Fenolrød 120,00 /st SwiftTest Reagensdoserere, klor DPD Swiftest frit 250 tests 1.210:00 /fp DPD Swiftest total 250 tests 1.210:00 /fp DPD Refill Swiftest frit 250 tests 928:00 /fp DPD Refill Swiftest total 250 tests 928:00 /fp Reagens til Pocket Colorimeter Klor DPD frit 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD frit 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp DPD total 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD total 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp ph Fenolrød Hach 100 ml 228:00 /st Reagens til test kit AL/AP Alkalinitet Bromkresol 100 st/fp 276:00 /st Grøn-Metyl Rød (indikator) Svovlsyre 100 ml/fp 199:00 /st Reagens til test-kit HA-4P Hårdhed CalVer 2 (indikator) 100 st/fp 246,00 /fp Kaliumhydroxid 8 N (buff.) 100 ml 217,00 /st Hardness III (titrer.kuffert) 100 ml 189:00 /st tilbehør Frit klor påvirkes af ph-værdien! Totalt Frit Bundet Analyse & reagenser Frit klor ved ph 7,0 A HOCI OCI - B Frit klor består af to dele: - A (Klorundersyrling, HOCl) - B (Hypoklorition, OCI - ) Frit klor ved ph 7,6 A HOCI OCI - B A er 100 gange stærkere end B til desinfektion. A og B er i en ligevægt som afhænger af vandets ph-værdi. Øges ph-værdien mister kloren sin effekt eftersom A da mindsker sin formåen overfor B. Se figur over. SwiftTest Reagensdoserer * Gør test af frit og totalt klor supernemt og hurtigt * Leverer eksakt mængde til 10 ml prøve * Indeholder 250 tests * Genanvendes enkelt med refill * Ergonomisk design Anvend helst forskellige kuvetter til frit og totalt klor, så mindskes risikoen for analysefejl. - Anvend altid rene kuvetter. Vask kun med vand. - Reagenser har forskellig holdbarhed: Tabletter: mindst 5 år Pulver: 2-3 år Flydende: max 1 år - DPD 1 = frit klor - DPD 1+3 = totalt klor Kalibreringsbægre 16:00 /st AAC5590 Kalibreringsbægre til Depolox Pool, 75 stk 87,00 /st Prøverørsholder inkl. 4 stk bægre 255:00 /st Elektrodeholder justerbar på arm 2.238:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Prøverørsholder st prøverør med holdere i PVC Perfekt til prøver og kalibrering

12 KEMIKALIER flokningsmidler PROFLOK -UDVIKLET SPECIELT TIL SVøMMEBADE. Flokning i korrekt dosering forbedrer filteregenskaberne og vandets klarhed væsentligt. Proflok er særligt velegnet til generel flokning i svømmebade. Proflok har følgende egenskaber: *Danner ikke krystaller i doseringspumpen. *Hurtig og effektiv flokning *Langtidsholdbar og højkoncentreret *Mindre risiko for allergiske reaktioner *Akkumulerer ikke aluminiumsrester i vandet *Effektivt i ph-området 6,5-7,8. Flokningsstation for nøjagtig dosering. Art nr (På billedet ekstra monteret i sikkerhedskabinet) Art nr Professionelt kemikalierum med kemiresistent gulvmembran, sikkerhedsskabe, lagertank og dagtanke Proflok 20 liter 23 kg 300: Proflok Pulver 10 kg 886: Proflok Pulver 25 kg 1.360: P-Flock 25 kg 386: P-Flock UF 25 kg 193: Sachtoklar 24 kg 430:00 *Flok leveret i hele paller 24 dunke se Netbutik * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud Klor-syre Natriumhypoklorit 12-15% 24 kg 136:00 /st Natriumhypoklorit 12-15% 850 kg ompumpet 3.600:00 /st Kalciumhypoklorit 70% Granulat 45 kg 41:00 /kg Kalciumhypoklorit 70% Granulat 40 kg 43:00 /kg Saltsyre 34% 23 kg 159:00 /st Saltsyre 34% 805 kg ompumpet 3.770:00 /st Saltsyre 9-10% 25 kg 143:00 /st Saltsyre 9-10% 700 kg ompumpet 2.694:00 /st Cedolyt 18 % 30 kg 385:00 /st Svovlsyre 20% 20 kg 164:00 /st Svovlsyre 20% 192x25 kg 132:00 /st Svovlsyre 20% 800 kg ompumpet 3.600:00 /st Hydrogenperoxid 35% 22 kg 818:00 /st Soda Kaustisk (ph+ Norge) 24 kg 297:00 /st Miljøafgift pr. dunk 35:00 /st Farligt gods og olietillæg Se netbutik /st Fragt afhænger af mængde pr. ordre Ompumpning leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer * Klor eller syre leveret i hele paller 24/36 dunke Tilbud * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud øvrige KemiKAlier Antiklor 5 kg 227:00 /st Antiklor 25 kg 465:00 /st P ph-plus 5 kg 139:00 /st ph-plus 25 kg 297:00 /st P ph-minus 7 kg 156:00 /st ph-minus 25 kg 331:00 /st Indfarvningsvæske 100 g/fp 755:00 /st Rød kirsebærfarve 1 kg 546:00 /st Filtervask 5 l 231:00 /st ProCare Filterrens Professionel 10 l 1.412:00 /st ProTect Alge Professionel 30 l 1.595:00 /st ProTect Alge Professionel 230 l / 1000 l Tilbud salt Salt produktionssalt 25 kg 78:00 /st Salt tabletter 25 kg 138:00 /st Salt Osec-Salin 40x25kg 1 palle 3.801:00 /st * Produktionssalt og tabletter i hele paller Tilbud * 2 paller leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer 10 10

13 RENGøRING Med vore mange år i ryggen omkring vandbehandling har vi indset, at mange anlæg oplever rengøringsmæssige problemer. Vi har derfor indledt et samarbejde med en yderst kompetent leverandør, Dr Nüsken, som igennem 70 år har udført forskning i eget laboratorium og producerer *RK-listede rengøringsmidler specielt tilpasset til badeanlæg. Samarbejdet med Dr Nüsken styrker vores i forvejen store viden om kunsten at levere godt badevand i skønne og velholdte badeanlæg, som fremstår absolut propre. Oplever du problemer eller har du et ønske om kendskab til nye metoder, så kontakt os for råd og vejledning. Vi tager udgangspunkt i din hverdag. Vi kan tilbyde at bistå med en rengøringsplan, hvor der er taget hensyn til særlige behov knyttet til anlæggets udformning og det personale, der varetager vedligehold af netop jeres anlæg. Ved mikrobiologiske spørgsmål har vi tilgang til laboratoriefaciliteter. ProSector er vor udvalgte produktserie, som indeholder specialprodukter til hele badeanlægget, fra omklædningsrum og brusefaciliteter til bassinområdet, og pleje af sensible materialer som f.eks syrefast, rustfrit stål. Fælles for alle er at det er af største vigtighed, at kun produkter egnet til formålet anvendes, og at de anvendes korrekt. Her er vist grundserien af mest solgte produkter til svømmebade. Vi har også unikke specialprodukter til problemområder. Alle produkter er biologisk nedbrydelige i henhold til forordning EG Nr. 648/2004 for detergenter. *RK-listede midler Opfylder skrappe tyske krav, testet og anerkendt af den tyske Säurefliesner organisation. Neutralt rengøringsmiddel Hyginol 1l/fp 49:00 /st Hyginol 12 kg 355:000 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 1l/fp 57:00 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 12 kg 495:00 /st Alkalisk rengøringsmiddel Fedtfjerner F100 1l/fp 49:00 /st Fedtfjerner F100 12kg/fp 355:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 1l/fp 58:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 12kg/fp 495:00 /st Alkapur GEL 1l/fp 67:00 /st Alkapur GEL 12kg/fp 440:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 1l/fp 95:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 16kg/fp 1.140:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 1l/fp 149:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 5l/fp 341:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 12kg/fp 548:00 /st Surt rengøringsmiddel Kalkfjerner HB indendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner HB indendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 1l/fp 58:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 12kg/fp 495:00 /st Kalkonal GEL 1l/fp 67:00 /st Kalkonal GEL 12kg/fp 440:00 /st Pleje til Rustfrit Stål Ferrotect AF Stålbeskyttelse 1l/fp 160:00 /st Ferroclin stålrent 1l/fp 74:00 /st Ferroclin stålrent 12kg/fp 458:00 /st Ferroclin Forte stålrent 1l/fp 216:00 /st Desinfektion Nuscosept OF 5kg/fp 440:00 /st Special: Specialmiddel til pusleborde 1l/fp 88:00 /st Hyginol Art nr: Kalkfjerner HB Art nr: Fedtfjerner F100 Art nr: Kalkfjerner FB Art nr:

14 RENGøRING rengøringsartikler ProTect Clear Professional 5,0 ltr 290:00 /st Sauna Cabin Cleaner 1,0 ltr 89:00 /st Sauna Cabin Cleaner 10 ltr 443:00 /st Damp Cabin Cleaner 1,0 ltr 97:00 /st Damp Cabin Cleaner 10 ltr 406:00 /st ProCare Sparens behandlingsspa 5,0 ltr 435:00 /st ProCare Oxi Aktiv behandlingsspa 5,0 kg 466:00 /st Antikalk Sparørsystem-dampgenerator 5,0 kg 216:00 /st ProTect Safe -skridsikring af gulve 1,0 ltr 2.484:00 /st Oxalsyre pletfjerning 0,5 ltr 135:00 /st Skumkanon Art nr: * Meget enkelt at indstille doseringen; udføres via doserhovedet -en solid hjælp i hverdagen * Komplet med doserhoved, pistolhåndtag med hurtigkobling, skummundstykke * Tilsluttes til vandslange med f.eks Gardenakobling. Adapter medfølger / Tilbehør Klud inventar microfiber 97:00 /st Klud glas microfiber 97:00 /st Klud all-round microfiber 62:00 /st Handsker gule pr. par 15:00 /st Handsker engangs standard æske 100:00 /fp Handsker engangs acetone/syreresistent 371:00 /fp Overtrækssko blå (1000 stk.) 345:00 /fp Håndcreme med bivoks 500ml 91:00 /st Korrekt Dosering Doseringshåndpumpe til 5/12 ltr dunke. 58:00 /st Specialnøgle åbne/lukke 5/12 ltr dunke 22:00 /st Skumkanon V8, doserer op til 1: :00 /st Skumkanon V10, doserer op til 1:3 /1: :00 /st Skumkanon adapter hydro chrom 89:00 /st Forstøver Z1600 VD rød (manuel) 219:00 /st Forstøver Z1600 VD grøn (manuel) 219:00 /st Sprayforlænger til Z1600 VD forstøver 50:00 /st Doseringsenhed til dunk KD12 634:00 /st Doseringsstation, 1 dos :00 /st Doseringsstation, 3 dos :00 /st Gode effektive Arbejdsredskaber fra Vikan Rengøringsbørste, blød, 190 mm 275:00 /st Rengøringsbørste, rund, for overløbsrende 142:00 /st Vægvaskebørste medium 300 mm rød 168:00 /st Kærnebørste stiv rød 64:00 /st Spandebørste medium rød 54:00 /st Håndbørste ergonomisk blød, rød 91:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 294:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 1.687:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 1500mm 191:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 650mm 78:00 /st Skaft 165 mm rød 30:00 /st Skurenylonholder t/skaft, rød 170:00 /st Skurenylonholder m/håndtag, rød 135:00 /st Skurenylon hård, brun 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon medium, blå 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon blød, hvid 10 stk/fp 190:00 /fp Mikrofibersvamp 31:00 /st Gulvskraber, fast led 400 mm, rød 131:00 /st Gulvskraber. fast led 600 mm, rød 154:00 /st Gulvskraber drejeled 400 mm, rød 155:00 /st Gulvskraber drejeled 600 mm, rød 182,00 /st 12

15 RENHOLDSUDSTYR Dolphin bundsuger robot Dolphin m :00 /st Dolphin Dynamic Plus 20m :00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 30m :00 /st Dolphin Wave 40m :00 /st Dolphin Serviceaftale Dolphin Plus / ProX / :00 /st Serviceaftale Dolphin Wave 2.460:00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 For større bassiner Filterpose Dolphin Standard 367:00 /st Filterpose Dolphin Grov 367:00 /st Filterpose Dolphin Wave standard 422:00 /st Filterpose Dolphin Wave 10 stk engangs 612:00 /st Dolphin bundsuger leveres altid med transportvogn og wonderbrush. Vi kommer gerne og demonstrerer en Dolphin hos jer. Service og reparation udføres i Danmark. Dolphin Dynamic Plus For bassin op til 12 m Dolphin Wave nr For bassin op til 60 m bundsugning Bundsugervogn med patronfilter :00 /st -effektivt til offentlige bassiner. Leveres komplet med pumpe, teleskopstang, 25m kraftig vakuumslange, 3 forskellige børster til teleskopstang, Fairlock bundsugerhoved og skrubber Bundsuger sækkevogn uden filter 9.400:00 /st Bundsuger Poolbuster 4.900:00 /st Bundsuger Spa Manuel Venturi Vak 911:00 /st Bundsugerhoved Fairlock -for professionelle 1.169:00 /st Bundsugerhoved sidebørster til teleskopstang 188:00 /st Rustfri kundetilpasset vogn efter forespørgsel Teleskopstang kraftig 3,9-10 m 3-delt 963:00 /st Teleskopstang, 3,7-7,5 m 381:00 /st Teleskopstang, 2,4-4,8 m 295:00 /st Bundsugersækkevogn Vakuumslange 25m kraftig kvalitet 38mm 1.070:00 /st Vakuumslange muffe 26:00 /st Reservedele til Fairlock findes i netbutikken renholdsudstyr til teleskopstang Poolbuster Fairlock Profi bundsugerhoved Manuel Venturi Vak til spa Bladnet forstærket til teleskopstang 135:00 /st Bundnet forstærket til teleskopstang 128:00 /st Børste plast 42cm til teleskopstang 99:00 /st Børste 12cm alger/snavs til teleskopstang 92:00 /st Hjørnebørste til teleskopstang 107:00 /st Skrubbe-svamp på plade til teleskopstang 153:00 /st 13

16 TERAPIBASSIN terapibassin Vore terapibassiner er velegnet til opsætning i bestående bygninger. De er idéelle til genoptræning og træning i samspil med fysioterapeuter. Der er opsat mere end 200 af disse bassiner i Danmark, Norge og Sverige. Vandbehandlingsmodulet er opbygget som et pladsbesparende modul der til fulde opfylder Dansk Standard 477. Vi har også udviklet en tilkøbspakke med sigte på en særlig høj vandkvalitet, der minimerer risikoen for allergiske reaktioner, samt nedsætter forbruget af kemi-, vand- og energiforbrug. Terapibassin til opsætning i bestående rum x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud Serviceaftale på bestående Arjo-bassin Tilbud Opgraderingspakke vandbehandling til DS477 Tilbud Opgraderingspakke til særlig høj vandkvalitet Tilbud med batteristation Loftmonteret skinnehejs poollift Vort sortiment gør det muligt at lave adgangsløsninger til bassin for alle niveauer af mobilitetsevne. Vi mener, at fordelene ved hydroterapi og træning i vand skal være en mulighed for alle, -uanset handicap. Vi har et fleksibelt og behageligt system til enhver, der ønsker en sikker måde at komme i og op af svømmebadet, uanset om det er en offentlig svømmehal, hotelbassin, varmtvands- eller privat bassin. Loftmonteret skinnehejs tilpasses altid bestående bygning og behov hos plejepersonale og liftbrugere. Den fås i flere varianter, hvor den mindste løfter op til 200kg og den største op til 440 kg Poollift m/batteristation :00 /st Poollift t/vandtryk :00 /st Poollift enkel t/vandtryk :00 /st Poollift ved loftmonteret skinnehejs Tilbud Art. nr Concerto Carino Carendo hjælpemidler bedre arbejdsforhold bedre livskvalitet for brugerne bedre udbytte af investeringer. God hygiejne er fundamentet i al sundhedspleje. Vi kan tilbyde et komplet program til bruse-, karbad- og hygiejnesystemer der modsvarer de krav til hygiejne, sikkerhed og effektivitet, der stilles i dag. Carendo er en enestående elektrisk hæve/sænke hygiejnestol, der som den eneste på markedet har en unik omsorgsfunktion, der muliggør af- og påklædning i stolen. Carendo kan lægges ned til et næsten plant leje. Max brugervægt 136 kg. Carino er en elektrisk hæve/sænke hygiejnestol. Ryglænet hælder i takt med, at man hæver stolen. Daglige rutiner udføres i korrekt arbejdsstilling og patienten føler sig tryg. Max brugervægt 136 kg. Concerto og Concerto basic anvendes til sengeliggende patienter eller plejebord for handicappede personer. 1600x190x2250 hydraulisk eller elektrisk. Max brugervægt 150 kg Carendo -unik hæve/sænke hygiejnestol : Carino -hæve/sænke hygiejnestol : Concerto -bruseleje / plejebord :

17 REDOX POTENTIALE 823 mv Redoxpotentiale (mv) Frit klor (mg/l) 0,7 mg/l ph-værdi ph 7,2 Trendkurver fra et varmtvandsbassin 33 o C. Figuren viser tydeligt at ph og frit klor ligger stabilt på ph 7,2, respektiv frit klor 0,70 mg/l. Redox varierer dag for dag ( mV) alt efter den aktuelle badebelastning, men vigtigt er at den altid ligger langt over den nedre grænseværdi som er 750 mv. Her har vi et meget velfungerende anlæg, både hvad angår vandbehandlingsanlæggets- og det hydrauliske systems formåen, og derfor kan man med god sikkerhed sænke indholdet af frit klor i vandet yderligere. (pt. kræves dispensation) En ansøgning om dispensation bør altid ledsages af eksakt kendskab til anlæggets formåen. Derfor anbefaler vi at gennemføre mobil flowmåling, farveprøve og kontrol af svartiden på målevandsfremføring, som en fast bestanddel af den generelle kontrol og analyse af det bestående anlæg. Vi er gerne behjælpelige med ansøgning om driftsgodkendelse. REDOX Redoxmåling er et perfekt supplement til den frie klor måling Redox er en af de bedste vandkvalitets parametre vi har! Vi mener at måling af redox er en absolut nødvendighed for trygt at kunne anvende lavklorering. For at undgå smitterisiko blandt de badende i svømmebadet tilsættes der klor til vandet. Vi tilstræber at udvikle og levere systemer, der fuldstændig trygt kan sænke niveauet af frit klor i badevandet. Klor skaber oxidation i vandet, men effekten afhænger af mængden af tilsat klor OG hvor rent badevandet er. Redoxpotentialet er et udtryk for det beredskab, vi har til rådighed i vandet, et beredskab som skal være til rådighed for at sikre de badendes sundhed i alle drifts situationer. Vandbehandlingsanlæggets generelle formåen har afgørende betydning for vandets renhed. Ligeså er bassintype og badebelastning afgørende. Jo renere badevand = jo højere oxidationspotentiale. Vandets oxidationspotentiale måles med en redox elektrode og angives i mv (milli-volt). Der findes på nuværende tidspunkt ikke et rentabelt alternativ til klor, men der findes avancerede klorfremstillings- og kemistyringssystemer, som tilsammen giver et badevand med lavt indhold af hjælpestoffer og dermed langt færre allergiske reaktioner hos de badende

18 KEMIKALIESTYRING belastningsbaseret Drift Proreg KemiKAliestyring Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. Vor samlede kundskab og kendskab til offentlige vandbehandlingsanlæg, særligt omkring desinfektionssystemet og energioptimering, giver os mulighed for at vejlede vore kunder omkring den bedste løsning på baggrund af præcis det behov og de systemvilkår, der er til stede på et eksisterende anlæg, såvel som på et nyt anlæg under projektering. Systemet opfylder DIN * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder Der er opnået energibesparelser på op til 50 %. Besparingspotentialet er afhængig af de lokale omstændigheder: Vandbehandlingsmetoden, antal badegæster og anlæggets konstruktion er parametre der påvirker besparelsesmulighederne. DEPOLOX Pool er en unik besparelsesenhed fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). Også tilsætning af desinfektions og flokningsmiddel, ligesom regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciten. DEPOLOX Pool kan ydermere styre start- signalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for! Den er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med tryghedsgaranti for en sikker vandkvalitet. ProReg færdigmonteret kemikaliestyring er specielt fremstillet og tilpasset til svømmebade. En fin, enkel og brugervenlig installation. Tavlerne har et industrielt design, er enkle at forstå og håndtere samtidig med, at de har alle moderne funktioner indbygget i sig. ProReg leveres komplet med elektrodearmatur formonteret på en tavle. Enheden er testet før den forlader os. ProReg er vor egen specialproduktion, og vi er stolte af dens præstationer og driftsstabilitet. Det er bare at hænge enheden op på væggen og så tilkoble målevand og netspænding via vægudtag. Enklere kan det ikke blive! Øvrige funktioner og komponenter på flowarmaturet er en flowmåler med vagtfunktion, et prøvevands-smudsfilter samt en praktisk tappehane til udtagning af prøvevand. ProReg programmet tilbyder: * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montageanvisning, drift- og vedligeholdsinstruktion

19 KEMIKALIESTYRING Depolox pool KemiKAliestyring Depolox Pool Kemikaliestyring frit/bundet klor, ph og redox * Styresignal for belastningsbaseret drift og * Patenteret CEDOX-funktion (egentilpasning af frit klor) * Elektroder * Smudsfilter * Flovvagt * Gennemstrømningsarmatur trykløs alt. max 1,5 bar * Ventiler * Kalibreringsvæsker * Drift- og vedligeholds instruktion Depolox Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. Elektronikenheden kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskala enhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. WN50P Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - Redoxpotentialet WN50PT Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet WN50PTL Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor WN50PTLK Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor - Konduktivitet Depolox Pool Kemikaliestyring Art nr. WN50P - WN50PTLK Depolox pool separate måle-moduler Et målemodul består af et kalibreret elektronikmodul * Indstikskort, * Plug & Play * Elektrode. WAAC5341 Frit klor 7.684:00 /st WAAC5344 ph 5.737:00 /st WAAC5347 Redox 5.840:00 /st WAAC5353 Totalt klor :00 /st WAAC5350 Konduktivitet 9.785:00 /st WAAC5317 Analogt signal (ma) kredskort t/depolox 5.000:00 /st Genvinding af målevand inkl. kar og pumpe 5.740:00 /st Montagetavle til Depolox Pool 2.290:00 /st 17 17

20 KEMIKALIESTYRING Proreg KemiKAliestyring Frit klor og ph * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ph-elektrode og klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor og ph på tavle ProReg for frit klor og ph eksl.tavle Pris :00 /st ,00 /st Frit klor, ph og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph, frit klor og redox ProReg for ph, frit klor og redox eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st Måling og Dosering * Separat måle -og doseringsanlæg til hvert enkelt bassin * Målevandsudtag direkte fra bassin 20-30cm under vandspejl * Svartid fra målevandsudtag til elektrode max 30 sek * Automatisk log-registrering af ph- og klorværdig * Indtrimning af anlæg for mindst mulige klorforbrug i forhold til system og badebelastning * Korrekt størrelse på doseringspumper * Flok bør doseres med slangepumper og indtrimmes nøje Frit klor * ProReg kemikaliestyring klor * Klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor ProReg for frit klor eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st ph- og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph og redox ProReg for ph og redox ekskl. tavle Tlf: Pris :00 /st :00 /st

Vandbehandling. Revision A. www.processingdanmark.dk

Vandbehandling. Revision A. www.processingdanmark.dk Vandbehandling Revision A INDHOLD Organisation Virksomhedsinformation....2-3 Komplet Vandbehandling...4-5 Kemikalier / Rengøring Flokningsmidler...6 Klor-Syre og Øvrige Kemikalier...6 Salt...6 Rengøringsartikler...7

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Velvære & Vand - er tæt knyttet til hinanden nøglen til succes er: Teknik Drift Vedligehold I nært samspil med mennesker Først Hundretusindvis

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

EWO Pool konceptet: energi og vandoptimering,

EWO Pool konceptet: energi og vandoptimering, 1 Wallace & Tiernan, en af de førende desinfektionsspecialister i verden, med leverance til hvert andet svømmebad i Tyskland, lancerer nu: EWO Pool konceptet: energi og vandoptimering, som let kan integreres

Læs mere

Lene Bach, Processing Danmark AS. På vej mod 2017

Lene Bach, Processing Danmark AS. På vej mod 2017 Lene Bach, Processing Danmark AS På vej mod 2017 Først Hundretusindvis af mennesker besøger hvert år svømmebade og for mange er det en nødvendighed. For mange gigtpatienter og mennesker med andre handicap

Læs mere

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Der tages forbeholde for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Udgave 1.3 05 2005. Dansk. 1. Hvad er en saltgenerator? En saltgenerator

Læs mere

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade.

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin... 4 3.4.

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time.

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time. Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl Denmark Tel: +45 75 27 23 33 Fax: +45 75 27 21 11 Homepage: www.im-image.com E-mail: info@im-image.com Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med

Læs mere

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven.

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven. HOME SWIM POOLS HOME SWIM POOLS HOME SWIM PUMPER Alexis 28.000 liter Home Swim Alexis pool er produceret i USA. Poolvæggen er udført i kraftig aluminiums konstruktion i meget høj kvalitet. Alle løsdele

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger JKS Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping DK Daglig rengøring Til inventar og øvrige overflader, der tåler vand. uk Daily cleaning For

Læs mere

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere.

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Ingen anden sensor på markedet kan sammenlignes med MJK Oxix sensors avancerede design, hvor

Læs mere

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer Indholdsfortegnelse - Afsnit 1 Sprayer Generelt Afsnit 1.1 Forstøvere Afsnit 1.2 Tryksprøjter Afsnit 1.3 Tryksprøjter m. tilslutning for trykluft Afsnit 1.4 Skumudlæggere Afsnit 1.5 Rygsprøjter Afsnit

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Chematest 25 Brugermanual

Chematest 25 Brugermanual C.K.Environment A/S Chematest 25 1 Chematest 25 Brugermanual Se også vores on-line klor / ph / redox målere på www.cke.dk Forhandles i Skandinavien af: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse

Læs mere

JKS MASKINOPVASK. det ideelle valg til professionel maskinopvask. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger

JKS MASKINOPVASK. det ideelle valg til professionel maskinopvask. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger JKS MASKINOPVASK Onlineshop Koncept Service Totalløsninger det ideelle valg til professionel maskinopvask CITRO NO. 1 maskinopvask et miljøvenligt produkt Citro No. 1 er baseret på kalkbinder, der er 100%

Læs mere

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG Animo ComBiline Animo ComBiline Professionel, driftssikker og hurtig Danskerne kan altid finde en anledning til at nyde en god, frisk kop kaffe. Vi elsker kaffe og indtager den

Læs mere

! Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening! Nem at fjerne ude fra. 1 Indbygget slangerulle. 4 Kompakt design

! Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening! Nem at fjerne ude fra. 1 Indbygget slangerulle. 4 Kompakt design HDS 5/11 UX Hedvandsrenser, begyndermodel, til konkurrencedygtig pris. Innovativt, opretstående design sikrer god manøvredygtighed og ergonomisk håndtering. Meget brugervenlig takket være enknapsbetjening

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

GODKENDELSE SVØMMEBADE

GODKENDELSE SVØMMEBADE GODKENDELSE SVØMMEBADE HVORDAN GØR VI I GULDBORGSUND KOMMUNE LYNGE CHRISTIANSEN VED DANSK SVØMMEBADSTEKNISK FORENINGS TEMADAG I ODENSE DEN 30. OKTOBER 2014 SVØMMEBADSANLÆG I KOMMUNEN Guldborgsund Kommune

Læs mere

drikkevandssystemer til PELSDYR

drikkevandssystemer til PELSDYR drikkevandssystemer til PELSDYR Frisk tempereret vand 24 timer i døgnet VandSystemer til PELSDYR forelco drikkeledninger 365 dage om året Thermo ydermuffe Isolering 42/5 Thermosamler 90 bøjning Tilslutning

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Private Svømmebade: Bassinet s opbygning Servicerutiner for pasning af bassin Driftanvisning for filterbeholder returskyl Svømmebassin begreber i

Private Svømmebade: Bassinet s opbygning Servicerutiner for pasning af bassin Driftanvisning for filterbeholder returskyl Svømmebassin begreber i Private Svømmebade: Bassinet s opbygning Servicerutiner for pasning af bassin Driftanvisning for filterbeholder returskyl Svømmebassin begreber i korte træk Materialevalg (reduceret) Vandets vej cirkulation

Læs mere

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27 K 4 er med sine 130 bar velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr. K 4 har en vandkølet motor, der er med til at sikre en mere

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

COMFORTANA PRO luksus. Vision. Det er en fantastisk oplevelse at sidde udenfor på en blæsende efterårsdag og

COMFORTANA PRO luksus. Vision. Det er en fantastisk oplevelse at sidde udenfor på en blæsende efterårsdag og COMFORTANA PRO luksus Det er en fantastisk oplevelse at sidde udenfor på en blæsende efterårsdag og høre havets brusen, alt imens du nyder det varme vands afslappende effekt. Ikke engang vinterens strenge

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder,

Læs mere

K 4 Home. K 4 Home, 1.180-153.0, 2016-05-27

K 4 Home. K 4 Home, 1.180-153.0, 2016-05-27 K 4 Home er med sine 130 bar og udstyrspakke velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse men den kan også rengøre mure, hegn, havemøbler, biler, motorcykler og cykler. K 4 har en vandkølet motor, der

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER.

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. 1 2 EN SKARP HJERNE FIK EN GENIAL IDÉ. Vores historie begyndte i 70 erne, da den første patentansøgning blev indleveret. Året efter var

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer)

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer) TILSYNSRAPPORT 2016 Anlæggets navn: Grantoftes Fritidsklub Adresse: Platanbuen 10-12, 2750 Ballerup Tilsynsdato/kl.: 23. juni 2016, kl. 11:00 Tilsynsførende/firma: Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S Repræsentant

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort Godkendelse April 2008 Lübker Golf Resort Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

PanPac Engineering a/s

PanPac Engineering a/s PanPac Engineering a/s Robotpalletering Sækkefyldning Folievikling Robot palletering Hurtig og pålidelig palletering Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er den bedste på markedet til at

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter Godkendelse September 2009 Mols Bjerge Feriecenter Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING LK-trykbeholder af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol,

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C R407A* Kapacitetsområde i [W] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C [W] Lydeffektniveau Lydtrykniveau 10m Mål og vægt Højde x bredde x dybde [mm] Nettovægt OP-MPUM034 114X4261 1 2 100 2 650 3 300 4 000

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

POOL - PUMPER. FILTRE & TILBEHØR

POOL - PUMPER. FILTRE & TILBEHØR POOL - PUMPER. FILTRE & TILBEHØR Side Afsnit 5 2 Aqua-Tech LEZ Pumper 3 Aqua-Tech LEQ Pumper 4 Kripsol Ondina pumper 5 Kripsol Koral Pumper 6 Aqua-Tech ECO-Pool filter 7 Aqua-Tech ECO-Pool filter 8 X-Clear

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon

Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon Side 1/10 Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon 202630/40, type 202630/41, type 202630/45, type 202630/46, type 202630/50, type 202630/51 2- eller 3-elektrodeprincip Nem kalibrering Integreret temperaturkompensation

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model.

Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model. Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Edition 1.1 01-2003.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel model KEN DW 412 Automatisk model KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel model Varenr.: 901410-2 programmer.

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

ALTO NEPTUNE 5 & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne

ALTO NEPTUNE 5 & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne NEPTUNE & 7 3 Hvis man har en rengøringsopgave, der kræver stor ydeevne, effektivitet og driftssikkerhed, er svaret. & 7 TIL DE MEST KRÆVENDE

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you AERO 21/26/31 Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau works for you Øg produktiviteten med bedre rengøring, nemmere håndtering og tidsbesparende vedligeholdelse. Uanset om du arbejder

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Opretstående klasse HDS 5/15 UX

Opretstående klasse HDS 5/15 UX Opretstående klasse HDS 5/15 UX Hedvandsrenser i begynderklasen til en konkurrencedygtig pris. Det innovative opretstående design sikrer god manøvredygtighed og ergonomi. Særdeles brugervenlig takket være

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V Juni 2015 Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune, Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Guide til perfekt Poolvand

Guide til perfekt Poolvand Guide til perfekt Poolvand Fagbegreber til bassin 4 5 Plejetrin 1: ph-regulering Hvorfor? ph-værdien er basis for alle de efterfølgende plejetrin. De øvrige plejemidlers virkning optimeres og forlænges.

Læs mere

HDS 5/15 UX. Indbygget slangetromle. Vandfinfilter. Innovativt opretstående design. Kompakt design

HDS 5/15 UX. Indbygget slangetromle. Vandfinfilter. Innovativt opretstående design. Kompakt design Hedvandsrenser i begynderklasen til en konkurrencedygtig pris. Det innovative opretstående design sikrer god manøvredygtighed og ergonomi. Særdeles brugervenlig takket være enknapsbetjeningen og indbygget

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad Silkeborg Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Att. sektionsleder Birgit Bieling Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad 13. november 2013 ob/leb Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere