produkt- katalog vandbehandling 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "produkt- katalog vandbehandling 2011/2012"

Transkript

1 produktkatalog vandbehandling 2011/2012

2

3 nu ser vi AnDerLeDes ud Nyt udseende, nyt navn og ny adresse til vort hovedsæde. Ellers er alt andet som sædvanligt. Efter mere end 30 år som en af branchens ledende leverandører af komplette spa-anlæg og badevandsrensning i bedste kvalitet er det nu tiden for os at forbedre vort udseende og skifte navn: fra Processinggruppen til Processing. Vi synes vort nye logo er friskere og mere moderne og fortæller bedre, hvem vi er og hvad vi står for. Nu står vi ogå endnu stærkere rustede til fortsat at levere alt det udstyr som kræves for den perfekte vandbehandling og vandoplevelser, med markedets største viden, engagement, sikkerhed og miljøbevidsthed. På Borgås Gårdsväg 9, Kungsbacka, Sverige ligger vort helt nye hovedkontor, hvor du altid er velkommen til at se vor udstilling. Du kan også se mere om os og vore muligheder på

4 piteå Distriktskontor Falun Distriktskontor mikkeli Finland stockholm Distriktskontor mysen Norge kungsbacka Huvudkontor odder Danmark l EDENDE POSITION Processing etableredes i 1971 og har siden da indtaget positionen som den ledende virksomhed inden for produkter og entrepriser for offentlige bade- og svømmeanlæg. Vor kompetence spænder fra vandbehandling og attraktioner for eventyrsbade, til udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Processing er også agenter for nogle af Europas mest fremtrædende varemærker inden for vandbehandling for svømmebade. Herborner, Wallace & Tiernan/Siemens Water Technologies, Fluvo, Maytronics og Klafs er nogle eksempler på attraktive leverandører, der er på forkant inden for hver sine respektive områder. For at tilbyde et komplet sortiment har vi egen produktionsenhed, hvor vi udvikler og fremstiller delsystemer, som eksempelvis måle- og doseringsudstyr og komplette vandbehandlingsmoduler. KOMPETENCE MED l ANGSIGTEDE lø SNINGER Vor kompetence spænder fra vandbehandling til attraktioner for eventyrsbade og udformning af konceptbaserede spa-anlæg. Fælles for de produkter og systemer, som vi leverer er, at de fra starten er udviklede for krævende kommerciel drift. Dette giver produkter som er pålidelige, lette at anvende og med en lav anskaffelsespris i forhold til teknisk livslængde og ydeevne. Gennem vor lange brancheerfaring kan vore kunder altid være sikre på den mest optimale kombination af ydeevne, driftssikkerhed og anvendelsesmuligheder. Vor ambition er altid tidligt i projekteringsfasen at finde den bedste løsning sammen med kunden. ORGANISATION MED VÆGT PÅ SERVICE Vort hovedkontor ligger på Borgås Gårdsväg 9 i Kungsbacka, Sverige. Her findes vor centralorganisation med salg, økonomifunktioner, indkøb og logistik, systemudvikling, produktion, projektering samt service. Salgsorganisationen er koordineret i et nordisk perspektiv, hvilket indebærer at alle kunder altid har adgang til vor samlede erfaring. Projektenheden leder og gennemfører projekter og anlæg. Processing er et af de få selskaber som også udfører større projekteringsopgaver med egen organisation. Projektledelse kan udføres af centralorganisationen i samtlige lande, beroende på kompleksitet og lokale forudsætninger. Eftermarkedet er meget vigtigt for os. Vore erfarne serviceteknikere har gennem konstant undervisning og erfaringsudveksling høj teknisk kompetence inden for området. NORDISK AKTø R Siden 2008 har Processing forstærket sin markedsposition og er nu den største nordiske aktør inden for vort segment. Processing er nu repræsenteret i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Gennem denne ekspansion har vi nu endnu bedre muligheder for at koordinere indkøb, logistik, systemudvikling, projektering og projektledelse i hele Norden. Vor forstærkede position i Norden gør, at vi har stor viden om forskellige lokale forudsætninger, samtidig med at vi er store nok til at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vore skandinaviske afdelinger er beliggende i Odder, Danmark, Mikkeli, Finland samt Mysen og Bardu, Norge.

5 INDHOl D Pu MPER / FIl TRE / VARME u ltrafiltrering DINu F...6 Kommunikationsudrustning...7 Modulbyggede rensningsanlæg.... 4,50 Cirkulationspumper Fadpumper og transportpumper...46 Trykstigningspumper...46 Kemikaliepumper...46 l uftpumper Bundsugere...13 Forfiltre Smudsfiltre Filtre Filtermedier....54,55 Varme- og vandgenvinding... 30,59 Varmevekslere og elvarmere Tanke...28,31 Skyllevandssystemer og returskyl MÅl E- OG DOSERINGSu DSTy R / KEMIKAl IER Belastningsbaseret drift... 5,17 Måle- og reguleringsudstyr Datalogger...19 Elektroder - kalibrering Målevandsarmatur Doseringsudstyr flydende kemi Kuldioxid Doseringspumper -tilbehør... 22,23 Klorfremstilling...38,39 Kemikalier Rengøring...11,12 Kemikalieopbevaring Temperaturmåling Trykmåling Niveaumåling Flowmåling...56,57 Kl ORAMINREDu KTION (Bu NDET Kl OR) Flokning... 10,26 Aktivt kulpulver... 34,54 ANAly SE u V-lys Ozon...36 AOT...36 Analyseinstrumenter - tilbehør... 8 Reagenser... 9 BOBl EBADE / SPA / BASSINER Boblebade, Spa mm Rustfri pool... 14,73 ATTRAKTIONER Sauna...5,68,69 Strømkanal...76 Vandkanoner... 78,79 BASSINu DSTy R Bassinoverdækning... 37,82 Bassinbelysning... 80,81 l uftmassage....78,79 Hydromassage Fiberoptik Overløbsrender/-riste...66,67 RøR / VENTIl ER / INDMu RINGSDEl E Ind- og udløb....62,63 Sugesikre riste Rørdele øvrigt Personbeskyttelse...29 Service...61 Kursus l itteratur Gældende fra For lagervarer gælder ab lager Odder, for bestillingsvarer gælder frit fabrik. Alle priser er eksklusive moms. Vi forbeholder os ret til prisjusteringer p.g.a valutaændringer og eventuelle ændringer fra vore leverandører. Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel. 3

6 KOMPLET VANDBEHANDLING modulopbygget Anlæg Mål DIN-modul Længde Bredde Højde M15 2,8 m 1,8 m 2,9 m M30 3,1 m 2,1 m 3,1 m M60 3,3 m 2,6 m 3,3 m M15 Kapacitet 15 m3/t M30 Kapacitet 30 m3/t M60 Kapacitet 60 m3/t Filterhastighed 30 m3/t. Skylning 60 m3/t. genvinding Af skyllevand Depolox pool Kemistyring Processing Gruppen tilbyder komplette vandbehandlingsanlæg med kommerciel- og offentlig standard. Modulerne leveres testet og CE-godkendte. Samtlige moduler kan med fordel kombineres med forskellige metoder til kloramin- THM- & AOX-reduktion, såsom kulfilter, AKP-kulpulverdosering, AOX eller UFOX-skyllevandsgenvinding. UV-lys kan indbygges indenfor modulets egne rammer. Processing Gruppens modulbyggede vandbehandlingsanlæg leveres færdigmonteret i en ramme af galvaniserede stålprofiler. Alle nødvendige komponenter og udstyr for primær vandbehandling befinder sig indenfor selve stålrammen. Modulerne findes i to grundversioner: DIN-modellen - repræsenterer højeste produkt-kvalitet samt giver de bedste forudsætninger for en sund driftøkonomi og høj vandkvalitet. BASIS-modellen - opfylder gældende europæiske normer og vore højt stillede krav til effektiv vandbehandling, herunder trykløs returskyl. Basis leverer en vandkvalitet der til fulde opfylder kravene i SOSFS2004:7 (Den svenske Socialstyrelses almene råd for svømmebade) Foto til venstre viser DIN-modul på Solstrand Hotel & Bad i Norge. Modulet, som er leveret med belastningsbaseret drift, præsterer under 0,1 mg/l bundet klor, 0,4 mg/l frit klor og redoxpotentiale vel over 800 mv. 70% af alt skyllevand genvindes ved hjælp af UFOX på dette anlæg. Anlægget leverer en bedre præstation end oprindelig beregnet. UFOX tilbyder med ultrafiltrering et mekanisk og kemisk desinfektionssystem som sænker driftsomkostningerne til vand markant. UFOX er en enhed, der optimerer driften i et vandbehandlingsanlæg ved at foretage en ultrafiltrering af skyllevandet, der så opsamles og opbevares i en skylletank og anvendes på ny til returskylning. Erfaringsmæssigt ved vi, at 70 % af skyllevandet kan genanvendes, de resterende 30 % går til kloak. UFOX har en kort tilbagebetalingstid. Kontakt os for tilbud og beregninger på dit anlæg. UFOX 10 (10 m3/døgn, dobbeltvirusbarriere) og UFOX 20 (20 m3/døgn, enkeltvirusbarriere) indeholder et kraftig højeffektivt UltraFiltrerings-modul med en porestørrelse på 0,01 um. Modulet stopper også virus og bakterier. DEPOLOX Pool en unik besparelsesenhed, fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. Også tilsætning af desinfektions- og flokningsmiddel og regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciteten. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). DEPOLOX Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. DEPOLOX Pool kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskalaenhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. Depolox Pool indeholder CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik. DEPOLOX Pool kan ydermere styre startsignalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. 44

7 KOMPLET VANDBEHANDLING belastningsbaseret Drift Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder DEPOLOX Pool med CEDOX er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med garanti for en sikker vandkvalitet. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for. CEDOX står for Chlor-Redox-Regulering og har til opgave at understøtte og optimere foreskellige besparende koncepter. (Reducering af cirkulationsmængden, samt besparelse på vand- og kemiforbrug.) Når belastningen på badevandet ændrer sig, ændres automatisk forholdet mellem frit klor og redox-værdien. Systemet lærer sig denne sammenhæng på netop dette badevand og doserer derfor hurtigt og præcist. a. b. c. CEDOX regulering i praksis: a. Lav badebelastning med minimalt klorindhold b. Badet belastes = redox synker = klorindholdet tilpasses automatisk c. Høj badebelastning = mere klor professionelt KemiKAlierum Kemikalierum til dosering af henholdsvis klor eller syre/flok består af to separat indrettede kemikalierum. Vi etablerer et fuldstændigt lukket system, hvor personale aldrig kommer i utilsigtet berøring med kemikalier! Påfyldning af klor/syre sker bedst fra tankbil til stationær lagertank. men forekommer også hyppigt i dunke. Fra lagertanken benyttes en transportpumpe, der fylder dagtankene ved hjælp af manuel betjent kontakt. Sikkerheds kemikalieskabe til doseringspumper er forsynet med overtryksventiler og skyllebeholder. Kemikalierum er udført med kemiresistent membran på gulvet og mekanisk udluftning til det fri, ved hjælp af kemiresistent ventilator. Systemet tilknyttes akustisk eller visuel alarmfunktion. I undtagelsestilfælde erstattes rummet af et særligt lukket kabinet med udluftning til det fri. foliearbejde DLW Delifol er udviklet og fremstillet specielt til vandtætning indvendig i svømmebassiner af alle typer. Foliebeklædning udføres under ansvar af DLW certificeret tilsyn. Vi kan levere følgende typer bassinfolier DLW Delifol : 1,5 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning og skvulperender 2 mm armeret hvid folie til bassinbeklædning 1,2 mm specialfolie til f.eks. promenadedæk Vi kommer gerne og ser på dit anlæg. Kontakt os for tilbud. sauna nyanskaffelse eller optimering Vital Unika Sauna i individuelt design: Vi skaber produkter, der til fulde opfylder forventningerne hos vore mest krævende kunder på kvalitet og æstetisk skønhed! Offentlig Sauna: Opbygges på stedet i flot håndværksmæssig forarbejdning med anvendelse af velegnede materialer og smuk finish. Bestående sauna: Trænger din bestående sauna til et løft? Vi kan forny den til en moderne sauna med optimal komfort. Kontakt os for forslag og tilbud. Vore leverancer er vores stolthed. 55

8 ULTRAFILTRERING DINUF Dinuf Ultrafiltrering (UF) er blevet et nyt begreb, når vi taler om vandbehandling til svømmebade og anvendes gennem de seneste år med succes på mange anlæg rundt om i Europa, både til forsvarlig genanvendelse af skyllevand (DINUF-Re- Cycle) og som fuld erstatning for konventionel filtreringsteknik (DINUF-Pool). Som så ofte før i vores branche er Tyskland foregangsland for udformning, funktion og præstation, og arbejdet med at udforme en ny DIN-norm for UF har stået på igennem flere år. Vi tror, vi kommer til at se mere til Ultrafiltrering i de danske svømmebade i de kommende år. Ultrafiltrering er et mekanisk filter, hvor vandet passerer igennem en membran med meget små huller (mindre end 0,05 µm). Hullerne er så små, at hverken bakterier eller virus kan passere, og man siger derfor at vi skaber en mikrobiologisk barriere, når vi anvender UF på et svømmebadsanlæg. Trods den ekstremt fine filtrering, kan bundet klor og THM (der er opløst i vandet) passere membranen, og de sædvanlige komponenter som flokning, aktivt kul og UV-bestråling anvendes derfor stadig sammen med denne nye teknik. Salte passerer også igennem membranen. Membranens tæthed udløser, at de ofte må skylles rene, hvilket skal ske hurtigt med en lille mængde skyllevand. Normalt skylles en UF-membran med vand flere gange i døgnet og med rensnings- og desinfektionsmiddel en gang i døgnet. Al renskylning, både med vand og med midler (syre/klor) skal udføres helautomatisk for at bevare en stabil funktion. Det er væsentligt, at membranet er fremstillet af et højresistent materiale, som tåler både klor og rengøringskemikalier. Vore membraner er fremstillet af Polyetersulfon (PES) som har en meget høj kemikaliebestandighed og anvendes af førende membranproducenter. UF optager ikke meget plads og kan derfor være i de fleste teknikrum. Egner sig derfor også godt til modernisering af bestående ældre anlæg. Vigtigt at tænke på før du investerer i Ultrafiltrering: UF udført som DIN er dobbelt så effektiv filtrering som konventionel sandfilterteknik UF behøver ikke megen plads i teknikrum Vandet vil med tiden blokere membranen = funktion og levetid bestemmes af effektiviteten af den automatiske rensningsproces på systemet! Der kræves mere af driftspersonalet, end ved brug af anlæg med sandfiltre, og omkostninger til vedligehold forventes at være højere. UF anvendt i svømmebade, krav ifølge DIN del 6 Kontinuerlig flokning 24 timer i døgnet Cirkulationsflowet holdes konstant Fuldautomatisk skylning Kemisk skylning med syre/lud/desinfektion Skylning skal styres automatisk af tid og trykfald Membranen skal være bestandig overfor: Frit klor > 50mg/l Oxidationsmiddel Syre og lud (ph 2-12) UF-parlør Ultrafiltrering = Membran med porestørrelse <= 0,05 µm og med log 4 virusreduktion. Flux = Filterhastighed (gennemstrømning pr membranoverflade) angives som L/m 2 t. Transmembrantryk = Membranens differenstryk angives i bar. Permeabilitet = Flux afhængig af trykfald (TMP) og temperatur. 66

9 KOMMUNIKATIONSUDSTYR ChemWeb-server Flere af vore komponenter til ex. Depolox, UV-Barriere og ProSec NXT kan tilsluttes et BUS-system og kommunikere med en PC eller en server. Fordelene er mange, f.ex. fjernstyring, forenklet egenkontrol og overvågning, alarmhåndtering via mail, lagring af målingsdata og trendkurver. Funktion Visualisering av mätdata och parametrar Kommunikation via Bus-slinga med upp till 32 enheter Web-baserad fjärrstyrning Trendkurvor & Historik via - internet - intranet med - lokalt nätverk (LAN) - modem (analog, ISDN, GSM) Fjärrstyrning & Konfigurering Larm via Förbättrad egenkontroll Data lagras på CF-minne ChemWeb-Server er klar til at tilslutte med bus-link for kommunikation med udstyret via PC og Internet. alarm og dataindsamling sker på et CF kort. Flere muligheder for overordnet kommunikation: OPC-server For tilslutning og kommunikation med externt visualiseringssystem. Gratis software kan downloades. Feltbus Modul eller konverter for tilslutning til feltbus af typen Profibus DP, Profinet IO eller Modbus TCP. p-com system P-com er en kompakt kommunikationstilslutning som anvendes til overvågning og alarmhåndtering via internet eller GSM/GPRS. Trendkurver for aktuelle værdier, aktuelle alarmer, logning af hændelser mm kan ses ved hjælp af Internet Explorer. Alarm sendes som mail eller SMS. Periodevis statusrapport samt en fil med loggede måleværdier sendes via mail. Ind- & Udgange 8 st digitale ind/udgange (alarm fra f.ex. ProReg klor/ph/redox). 6 st analoge indgange (f.ex måleværdier for ProReg klor/ph/redox). Leveranceomfang P-com kommunikationsenhed. GSM-antenne med 4 meter kabel. Apparatenhed (ca mm) med transformator. Programtilpasning med svømmehallens navn, systemets benævnelser, alarmindstillinger etc. Batteribackup for alarm og fortsat funktion ved strømafbrydelser. 77

10 ANALYSE Pocket Colorimeter II Art nr: * Digital analyse af frit og totalt klor * Nøjagtig, fotometrisk måling * Enkel at anvende. Tryk bare på knappen * Komplet med reagenser og etui Hånd-pH måler Sension 1 Art nr: * Nøjagtig ph-måling * Digital visning * Komplet med kalibreringsudrustning og etui * Hurtig og enkel håndtering Kombi Hånd ph & Pocket Colorimeter II Art nr: * Alt du behøver til analyse! * Praktisk kuffert med ph- og klormåler * Nøjagtig analyse af ph og frit/totalt klor ifølge dansk standard * Bærbar instrument * Kan suppleres med pistol -dosererne Swift-test (næste side) Swan Chematest * Fotometer til ph frit og totalt klor * ph-elektrode AnAlyse testsæt Klor Fotometer Pocket Colorimeter II (pulv) 6.755:00 /st Test kit CN-66 klor 1.232:00 /st Kombinations Analyse Sæt Fotometer PC Checkit, ph/klor (tabl) 3.069:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor (flyd) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit Vario, ph/klor (pulv) 4.584:00 /st Fotometer PC Checkit, ph/klor/ 4.317:00 /st alkalinitet/hårdhed (tabl) Fotometer Swan Chematest 25 fotometer 7.995:00 /st Fotometer PoolControlDirect Multifunktion :00 /st Kombikuffert ph/klor :00 /st (Sension 1 + Pocket Colorimeter) Test kit CN-67 klor/ph 2.515:00 /st Tilbehør til analyseinstrument Kuvette SWAN rund 20mm 174:00 /fp Kuvette Checkit+ klor, 10ml, ø24x48mm 77:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, plast) 81:00 /st Kuvette Lovibond 5 st/fp (firkantede, glas) 152:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter 10 ml 102:00 /st Kuvette Pocket Colorimeter ph/klor 25 ml 102:00 /st Kuvetter til Pocket Colorimeter 1.346:00 /fp Kuvette DR ml 102:00 /st Glasspatel 5 st/fp SWAN 123:00 /fp Rørepind plast hvid 13 cm 89:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Checkit+ * Fotometer til ph, frit og totalt klor, alkalinitet og hårdhed * Vælg mellem pulver, tabletter eller flydende reagens. Vi lagerfører tabletter. PoolControlDirect Art nr: * Multi-fotometer til badevandsanalyse, Beregner langeliers måleindex * RS232 interface for tilslutning til PC Hukommelse1000 tests Redoxpotentiale Redoxmåler PC Checkit micro WP 1.957:00 /st ph Hand ph/redox-måler Sension :00 /st PH+termometer Checkit micro WP, 2 dec :00 /st Saltindhold / Klorid / TDS / Salinitet / Konduktivitet Saltindholds-måler Checkit micro WP 1.285:00 /st Saltindholds-måler Senso Direct 110 i kuffert 1.865:00 /st Saltindholds-måler Sension :00 /st Saltindholds-måler sc100/3700 On-Line :00 /st Testkit 8-P Klorid 929:00 /st Testkit 51 Klorid 2.118:00 /st Turbiditet Turbidimeter TurbiCheck m/standard sæt 8.652:00 /st Turbidimeter 2100P ISO portabel :00 /st Turbidimeter sc/100/ultra. On-line :00 /st Specielle analyser Test kit CU-5 kopper 1.521:00 /st Pocket Colorimeter ozon 7.414:00 /st Testkit HA-4P Hårdhed 1.439,00 /st Testkit AL-AP Alkalinitet 947:00 /st Testkit Alkalinitet / Hårdhed 1.306:00 /st Bactiquant -måling af kimindhold 88

11 REAGENSER reagenser Reagens til PC Checkit og Pool Control Direct Klor DPD nr 1 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD nr 3 fotometer 500 tabl/fp 320:00 /fp DPD 1 bufferopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 1 reagensopløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD 3 opløsning 6x15ml/fp 688:00 /fp DPD sæt klor x15ml/fp 512:00 /fp Pulver Total klor 100x10ml/fp 193:00 /fp Pulver Frit klor 100x10ml/fp 193:00 /fp ph Fenolrød 500 tabl/fp 294,00 /fp Fenolrød, opløsning 6x15ml/fp 688,00 /fp DPD Fenolrød ph 100 tabl/fp 688:00 /fp Alkalinitet Reagens Alka M mg/l 100 tabl/fp 306:00 /fp Hårdhed Kalc.hårdhed mg/l 100 tabl/fp 264:00 /fp Reagens til Swan instrument Swan komplet sæt DK 4 flsk ca. 200 tests 298:00 /fp Oxycon Start 112:00 /st Oxycon DPD 1A+1B 178:00 /st Oxycon DPD 2 112:00 /st Oxycon Fenolrød 120,00 /st SwiftTest Reagensdoserere, klor DPD Swiftest frit 250 tests 1.210:00 /fp DPD Swiftest total 250 tests 1.210:00 /fp DPD Refill Swiftest frit 250 tests 928:00 /fp DPD Refill Swiftest total 250 tests 928:00 /fp Reagens til Pocket Colorimeter Klor DPD frit 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD frit 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp DPD total 10 ml 100 st/fp 287:00 /fp DPD total 10 ml 1000 st/fp 2.267:00 /fp ph Fenolrød Hach 100 ml 228:00 /st Reagens til test kit AL/AP Alkalinitet Bromkresol 100 st/fp 276:00 /st Grøn-Metyl Rød (indikator) Svovlsyre 100 ml/fp 199:00 /st Reagens til test-kit HA-4P Hårdhed CalVer 2 (indikator) 100 st/fp 246,00 /fp Kaliumhydroxid 8 N (buff.) 100 ml 217,00 /st Hardness III (titrer.kuffert) 100 ml 189:00 /st tilbehør Frit klor påvirkes af ph-værdien! Totalt Frit Bundet Analyse & reagenser Frit klor ved ph 7,0 A HOCI OCI - B Frit klor består af to dele: - A (Klorundersyrling, HOCl) - B (Hypoklorition, OCI - ) Frit klor ved ph 7,6 A HOCI OCI - B A er 100 gange stærkere end B til desinfektion. A og B er i en ligevægt som afhænger af vandets ph-værdi. Øges ph-værdien mister kloren sin effekt eftersom A da mindsker sin formåen overfor B. Se figur over. SwiftTest Reagensdoserer * Gør test af frit og totalt klor supernemt og hurtigt * Leverer eksakt mængde til 10 ml prøve * Indeholder 250 tests * Genanvendes enkelt med refill * Ergonomisk design Anvend helst forskellige kuvetter til frit og totalt klor, så mindskes risikoen for analysefejl. - Anvend altid rene kuvetter. Vask kun med vand. - Reagenser har forskellig holdbarhed: Tabletter: mindst 5 år Pulver: 2-3 år Flydende: max 1 år - DPD 1 = frit klor - DPD 1+3 = totalt klor Kalibreringsbægre 16:00 /st AAC5590 Kalibreringsbægre til Depolox Pool, 75 stk 87,00 /st Prøverørsholder inkl. 4 stk bægre 255:00 /st Elektrodeholder justerbar på arm 2.238:00 /st Der er meget mere tilbehør at se i vores netbutik Prøverørsholder st prøverør med holdere i PVC Perfekt til prøver og kalibrering

12 KEMIKALIER flokningsmidler PROFLOK -UDVIKLET SPECIELT TIL SVøMMEBADE. Flokning i korrekt dosering forbedrer filteregenskaberne og vandets klarhed væsentligt. Proflok er særligt velegnet til generel flokning i svømmebade. Proflok har følgende egenskaber: *Danner ikke krystaller i doseringspumpen. *Hurtig og effektiv flokning *Langtidsholdbar og højkoncentreret *Mindre risiko for allergiske reaktioner *Akkumulerer ikke aluminiumsrester i vandet *Effektivt i ph-området 6,5-7,8. Flokningsstation for nøjagtig dosering. Art nr (På billedet ekstra monteret i sikkerhedskabinet) Art nr Professionelt kemikalierum med kemiresistent gulvmembran, sikkerhedsskabe, lagertank og dagtanke Proflok 20 liter 23 kg 300: Proflok Pulver 10 kg 886: Proflok Pulver 25 kg 1.360: P-Flock 25 kg 386: P-Flock UF 25 kg 193: Sachtoklar 24 kg 430:00 *Flok leveret i hele paller 24 dunke se Netbutik * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud Klor-syre Natriumhypoklorit 12-15% 24 kg 136:00 /st Natriumhypoklorit 12-15% 850 kg ompumpet 3.600:00 /st Kalciumhypoklorit 70% Granulat 45 kg 41:00 /kg Kalciumhypoklorit 70% Granulat 40 kg 43:00 /kg Saltsyre 34% 23 kg 159:00 /st Saltsyre 34% 805 kg ompumpet 3.770:00 /st Saltsyre 9-10% 25 kg 143:00 /st Saltsyre 9-10% 700 kg ompumpet 2.694:00 /st Cedolyt 18 % 30 kg 385:00 /st Svovlsyre 20% 20 kg 164:00 /st Svovlsyre 20% 192x25 kg 132:00 /st Svovlsyre 20% 800 kg ompumpet 3.600:00 /st Hydrogenperoxid 35% 22 kg 818:00 /st Soda Kaustisk (ph+ Norge) 24 kg 297:00 /st Miljøafgift pr. dunk 35:00 /st Farligt gods og olietillæg Se netbutik /st Fragt afhænger af mængde pr. ordre Ompumpning leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer * Klor eller syre leveret i hele paller 24/36 dunke Tilbud * Årsaftale forbrugsvarer Tilbud øvrige KemiKAlier Antiklor 5 kg 227:00 /st Antiklor 25 kg 465:00 /st P ph-plus 5 kg 139:00 /st ph-plus 25 kg 297:00 /st P ph-minus 7 kg 156:00 /st ph-minus 25 kg 331:00 /st Indfarvningsvæske 100 g/fp 755:00 /st Rød kirsebærfarve 1 kg 546:00 /st Filtervask 5 l 231:00 /st ProCare Filterrens Professionel 10 l 1.412:00 /st ProTect Alge Professionel 30 l 1.595:00 /st ProTect Alge Professionel 230 l / 1000 l Tilbud salt Salt produktionssalt 25 kg 78:00 /st Salt tabletter 25 kg 138:00 /st Salt Osec-Salin 40x25kg 1 palle 3.801:00 /st * Produktionssalt og tabletter i hele paller Tilbud * 2 paller leveres fragtfrit Jylland og brofaste øer 10 10

13 RENGøRING Med vore mange år i ryggen omkring vandbehandling har vi indset, at mange anlæg oplever rengøringsmæssige problemer. Vi har derfor indledt et samarbejde med en yderst kompetent leverandør, Dr Nüsken, som igennem 70 år har udført forskning i eget laboratorium og producerer *RK-listede rengøringsmidler specielt tilpasset til badeanlæg. Samarbejdet med Dr Nüsken styrker vores i forvejen store viden om kunsten at levere godt badevand i skønne og velholdte badeanlæg, som fremstår absolut propre. Oplever du problemer eller har du et ønske om kendskab til nye metoder, så kontakt os for råd og vejledning. Vi tager udgangspunkt i din hverdag. Vi kan tilbyde at bistå med en rengøringsplan, hvor der er taget hensyn til særlige behov knyttet til anlæggets udformning og det personale, der varetager vedligehold af netop jeres anlæg. Ved mikrobiologiske spørgsmål har vi tilgang til laboratoriefaciliteter. ProSector er vor udvalgte produktserie, som indeholder specialprodukter til hele badeanlægget, fra omklædningsrum og brusefaciliteter til bassinområdet, og pleje af sensible materialer som f.eks syrefast, rustfrit stål. Fælles for alle er at det er af største vigtighed, at kun produkter egnet til formålet anvendes, og at de anvendes korrekt. Her er vist grundserien af mest solgte produkter til svømmebade. Vi har også unikke specialprodukter til problemområder. Alle produkter er biologisk nedbrydelige i henhold til forordning EG Nr. 648/2004 for detergenter. *RK-listede midler Opfylder skrappe tyske krav, testet og anerkendt af den tyske Säurefliesner organisation. Neutralt rengøringsmiddel Hyginol 1l/fp 49:00 /st Hyginol 12 kg 355:000 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 1l/fp 57:00 /st Hyginol XLF, for reng.maskine 12 kg 495:00 /st Alkalisk rengøringsmiddel Fedtfjerner F100 1l/fp 49:00 /st Fedtfjerner F100 12kg/fp 355:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 1l/fp 58:00 /st Mega 2000 XLF, for reng.mask. 12kg/fp 495:00 /st Alkapur GEL 1l/fp 67:00 /st Alkapur GEL 12kg/fp 440:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 1l/fp 95:00 /st Alkapur GSK, specialmiddel 16kg/fp 1.140:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 1l/fp 149:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 5l/fp 341:00 /st Alkades Rensegel og desinf. 12kg/fp 548:00 /st Surt rengøringsmiddel Kalkfjerner HB indendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner HB indendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 1l/fp 49:00 /st Kalkfjerner FB t/udendørsbad 12kg/fp 355:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 1l/fp 58:00 /st Phantax XLF, for reng.maskine 12kg/fp 495:00 /st Kalkonal GEL 1l/fp 67:00 /st Kalkonal GEL 12kg/fp 440:00 /st Pleje til Rustfrit Stål Ferrotect AF Stålbeskyttelse 1l/fp 160:00 /st Ferroclin stålrent 1l/fp 74:00 /st Ferroclin stålrent 12kg/fp 458:00 /st Ferroclin Forte stålrent 1l/fp 216:00 /st Desinfektion Nuscosept OF 5kg/fp 440:00 /st Special: Specialmiddel til pusleborde 1l/fp 88:00 /st Hyginol Art nr: Kalkfjerner HB Art nr: Fedtfjerner F100 Art nr: Kalkfjerner FB Art nr:

14 RENGøRING rengøringsartikler ProTect Clear Professional 5,0 ltr 290:00 /st Sauna Cabin Cleaner 1,0 ltr 89:00 /st Sauna Cabin Cleaner 10 ltr 443:00 /st Damp Cabin Cleaner 1,0 ltr 97:00 /st Damp Cabin Cleaner 10 ltr 406:00 /st ProCare Sparens behandlingsspa 5,0 ltr 435:00 /st ProCare Oxi Aktiv behandlingsspa 5,0 kg 466:00 /st Antikalk Sparørsystem-dampgenerator 5,0 kg 216:00 /st ProTect Safe -skridsikring af gulve 1,0 ltr 2.484:00 /st Oxalsyre pletfjerning 0,5 ltr 135:00 /st Skumkanon Art nr: * Meget enkelt at indstille doseringen; udføres via doserhovedet -en solid hjælp i hverdagen * Komplet med doserhoved, pistolhåndtag med hurtigkobling, skummundstykke * Tilsluttes til vandslange med f.eks Gardenakobling. Adapter medfølger / Tilbehør Klud inventar microfiber 97:00 /st Klud glas microfiber 97:00 /st Klud all-round microfiber 62:00 /st Handsker gule pr. par 15:00 /st Handsker engangs standard æske 100:00 /fp Handsker engangs acetone/syreresistent 371:00 /fp Overtrækssko blå (1000 stk.) 345:00 /fp Håndcreme med bivoks 500ml 91:00 /st Korrekt Dosering Doseringshåndpumpe til 5/12 ltr dunke. 58:00 /st Specialnøgle åbne/lukke 5/12 ltr dunke 22:00 /st Skumkanon V8, doserer op til 1: :00 /st Skumkanon V10, doserer op til 1:3 /1: :00 /st Skumkanon adapter hydro chrom 89:00 /st Forstøver Z1600 VD rød (manuel) 219:00 /st Forstøver Z1600 VD grøn (manuel) 219:00 /st Sprayforlænger til Z1600 VD forstøver 50:00 /st Doseringsenhed til dunk KD12 634:00 /st Doseringsstation, 1 dos :00 /st Doseringsstation, 3 dos :00 /st Gode effektive Arbejdsredskaber fra Vikan Rengøringsbørste, blød, 190 mm 275:00 /st Rengøringsbørste, rund, for overløbsrende 142:00 /st Vægvaskebørste medium 300 mm rød 168:00 /st Kærnebørste stiv rød 64:00 /st Spandebørste medium rød 54:00 /st Håndbørste ergonomisk blød, rød 91:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 294:00 /st Teleskopskaft for børster, mm 1.687:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 1500mm 191:00 /st Ergonomisk skaft for børster, 650mm 78:00 /st Skaft 165 mm rød 30:00 /st Skurenylonholder t/skaft, rød 170:00 /st Skurenylonholder m/håndtag, rød 135:00 /st Skurenylon hård, brun 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon medium, blå 10 stk/fp 190:00 /fp Skurenylon blød, hvid 10 stk/fp 190:00 /fp Mikrofibersvamp 31:00 /st Gulvskraber, fast led 400 mm, rød 131:00 /st Gulvskraber. fast led 600 mm, rød 154:00 /st Gulvskraber drejeled 400 mm, rød 155:00 /st Gulvskraber drejeled 600 mm, rød 182,00 /st 12

15 RENHOLDSUDSTYR Dolphin bundsuger robot Dolphin m :00 /st Dolphin Dynamic Plus 20m :00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 30m :00 /st Dolphin Wave 40m :00 /st Dolphin Serviceaftale Dolphin Plus / ProX / :00 /st Serviceaftale Dolphin Wave 2.460:00 /st Dolphin Dynamic Pro X2 For større bassiner Filterpose Dolphin Standard 367:00 /st Filterpose Dolphin Grov 367:00 /st Filterpose Dolphin Wave standard 422:00 /st Filterpose Dolphin Wave 10 stk engangs 612:00 /st Dolphin bundsuger leveres altid med transportvogn og wonderbrush. Vi kommer gerne og demonstrerer en Dolphin hos jer. Service og reparation udføres i Danmark. Dolphin Dynamic Plus For bassin op til 12 m Dolphin Wave nr For bassin op til 60 m bundsugning Bundsugervogn med patronfilter :00 /st -effektivt til offentlige bassiner. Leveres komplet med pumpe, teleskopstang, 25m kraftig vakuumslange, 3 forskellige børster til teleskopstang, Fairlock bundsugerhoved og skrubber Bundsuger sækkevogn uden filter 9.400:00 /st Bundsuger Poolbuster 4.900:00 /st Bundsuger Spa Manuel Venturi Vak 911:00 /st Bundsugerhoved Fairlock -for professionelle 1.169:00 /st Bundsugerhoved sidebørster til teleskopstang 188:00 /st Rustfri kundetilpasset vogn efter forespørgsel Teleskopstang kraftig 3,9-10 m 3-delt 963:00 /st Teleskopstang, 3,7-7,5 m 381:00 /st Teleskopstang, 2,4-4,8 m 295:00 /st Bundsugersækkevogn Vakuumslange 25m kraftig kvalitet 38mm 1.070:00 /st Vakuumslange muffe 26:00 /st Reservedele til Fairlock findes i netbutikken renholdsudstyr til teleskopstang Poolbuster Fairlock Profi bundsugerhoved Manuel Venturi Vak til spa Bladnet forstærket til teleskopstang 135:00 /st Bundnet forstærket til teleskopstang 128:00 /st Børste plast 42cm til teleskopstang 99:00 /st Børste 12cm alger/snavs til teleskopstang 92:00 /st Hjørnebørste til teleskopstang 107:00 /st Skrubbe-svamp på plade til teleskopstang 153:00 /st 13

16 TERAPIBASSIN terapibassin Vore terapibassiner er velegnet til opsætning i bestående bygninger. De er idéelle til genoptræning og træning i samspil med fysioterapeuter. Der er opsat mere end 200 af disse bassiner i Danmark, Norge og Sverige. Vandbehandlingsmodulet er opbygget som et pladsbesparende modul der til fulde opfylder Dansk Standard 477. Vi har også udviklet en tilkøbspakke med sigte på en særlig høj vandkvalitet, der minimerer risikoen for allergiske reaktioner, samt nedsætter forbruget af kemi-, vand- og energiforbrug. Terapibassin til opsætning i bestående rum x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,20m Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud x4 meter x 1,29m (delvist nedfældet i gulv) Tilbud Serviceaftale på bestående Arjo-bassin Tilbud Opgraderingspakke vandbehandling til DS477 Tilbud Opgraderingspakke til særlig høj vandkvalitet Tilbud med batteristation Loftmonteret skinnehejs poollift Vort sortiment gør det muligt at lave adgangsløsninger til bassin for alle niveauer af mobilitetsevne. Vi mener, at fordelene ved hydroterapi og træning i vand skal være en mulighed for alle, -uanset handicap. Vi har et fleksibelt og behageligt system til enhver, der ønsker en sikker måde at komme i og op af svømmebadet, uanset om det er en offentlig svømmehal, hotelbassin, varmtvands- eller privat bassin. Loftmonteret skinnehejs tilpasses altid bestående bygning og behov hos plejepersonale og liftbrugere. Den fås i flere varianter, hvor den mindste løfter op til 200kg og den største op til 440 kg Poollift m/batteristation :00 /st Poollift t/vandtryk :00 /st Poollift enkel t/vandtryk :00 /st Poollift ved loftmonteret skinnehejs Tilbud Art. nr Concerto Carino Carendo hjælpemidler bedre arbejdsforhold bedre livskvalitet for brugerne bedre udbytte af investeringer. God hygiejne er fundamentet i al sundhedspleje. Vi kan tilbyde et komplet program til bruse-, karbad- og hygiejnesystemer der modsvarer de krav til hygiejne, sikkerhed og effektivitet, der stilles i dag. Carendo er en enestående elektrisk hæve/sænke hygiejnestol, der som den eneste på markedet har en unik omsorgsfunktion, der muliggør af- og påklædning i stolen. Carendo kan lægges ned til et næsten plant leje. Max brugervægt 136 kg. Carino er en elektrisk hæve/sænke hygiejnestol. Ryglænet hælder i takt med, at man hæver stolen. Daglige rutiner udføres i korrekt arbejdsstilling og patienten føler sig tryg. Max brugervægt 136 kg. Concerto og Concerto basic anvendes til sengeliggende patienter eller plejebord for handicappede personer. 1600x190x2250 hydraulisk eller elektrisk. Max brugervægt 150 kg Carendo -unik hæve/sænke hygiejnestol : Carino -hæve/sænke hygiejnestol : Concerto -bruseleje / plejebord :

17 REDOX POTENTIALE 823 mv Redoxpotentiale (mv) Frit klor (mg/l) 0,7 mg/l ph-værdi ph 7,2 Trendkurver fra et varmtvandsbassin 33 o C. Figuren viser tydeligt at ph og frit klor ligger stabilt på ph 7,2, respektiv frit klor 0,70 mg/l. Redox varierer dag for dag ( mV) alt efter den aktuelle badebelastning, men vigtigt er at den altid ligger langt over den nedre grænseværdi som er 750 mv. Her har vi et meget velfungerende anlæg, både hvad angår vandbehandlingsanlæggets- og det hydrauliske systems formåen, og derfor kan man med god sikkerhed sænke indholdet af frit klor i vandet yderligere. (pt. kræves dispensation) En ansøgning om dispensation bør altid ledsages af eksakt kendskab til anlæggets formåen. Derfor anbefaler vi at gennemføre mobil flowmåling, farveprøve og kontrol af svartiden på målevandsfremføring, som en fast bestanddel af den generelle kontrol og analyse af det bestående anlæg. Vi er gerne behjælpelige med ansøgning om driftsgodkendelse. REDOX Redoxmåling er et perfekt supplement til den frie klor måling Redox er en af de bedste vandkvalitets parametre vi har! Vi mener at måling af redox er en absolut nødvendighed for trygt at kunne anvende lavklorering. For at undgå smitterisiko blandt de badende i svømmebadet tilsættes der klor til vandet. Vi tilstræber at udvikle og levere systemer, der fuldstændig trygt kan sænke niveauet af frit klor i badevandet. Klor skaber oxidation i vandet, men effekten afhænger af mængden af tilsat klor OG hvor rent badevandet er. Redoxpotentialet er et udtryk for det beredskab, vi har til rådighed i vandet, et beredskab som skal være til rådighed for at sikre de badendes sundhed i alle drifts situationer. Vandbehandlingsanlæggets generelle formåen har afgørende betydning for vandets renhed. Ligeså er bassintype og badebelastning afgørende. Jo renere badevand = jo højere oxidationspotentiale. Vandets oxidationspotentiale måles med en redox elektrode og angives i mv (milli-volt). Der findes på nuværende tidspunkt ikke et rentabelt alternativ til klor, men der findes avancerede klorfremstillings- og kemistyringssystemer, som tilsammen giver et badevand med lavt indhold af hjælpestoffer og dermed langt færre allergiske reaktioner hos de badende

18 KEMIKALIESTYRING belastningsbaseret Drift Proreg KemiKAliestyring Belastningsbaseret drift består af kemikaliestyring i samspil med frekvensomformere tilknyttet cirkulations-pumperne. Vor samlede kundskab og kendskab til offentlige vandbehandlingsanlæg, særligt omkring desinfektionssystemet og energioptimering, giver os mulighed for at vejlede vore kunder omkring den bedste løsning på baggrund af præcis det behov og de systemvilkår, der er til stede på et eksisterende anlæg, såvel som på et nyt anlæg under projektering. Systemet opfylder DIN * Tilpasser cirkulationsflowet efter belastning * Tilpasser klorindholdet i vandet efter belastning * Kan styre flok og kloramin-reducerende enheder Der er opnået energibesparelser på op til 50 %. Besparingspotentialet er afhængig af de lokale omstændigheder: Vandbehandlingsmetoden, antal badegæster og anlæggets konstruktion er parametre der påvirker besparelsesmulighederne. DEPOLOX Pool er en unik besparelsesenhed fordi den registrerer den reelle bassinbelastning på basis af hygiejneparametre som lagres i enheden og tilpasser automatisk kredsløbskapaciteten efter disse. (Hygiejneparametre DIN 19643: frit og bundet klor, ph og redox). Også tilsætning af desinfektions og flokningsmiddel, ligesom regulering af ph værdien, tilpasses automatisk til kredsløbskapaciten. DEPOLOX Pool kan ydermere styre start- signalet til andre kloraminreducerende enheder i anlægget: kulfilter, aktiv kulpulverdosering, AOX, ozon eller en UV enhed. Gennem den patenterede CEDOX reguleringsfunktion med integreret diffuslogik er DEPOLOX pool et skoleeksempel på effektiv vandbehandlingsteknik: Hverken mere eller mindre end hvad der er behov for! Den er grundlaget for et sparsomt forbrug af strøm og kemi, med tryghedsgaranti for en sikker vandkvalitet. ProReg færdigmonteret kemikaliestyring er specielt fremstillet og tilpasset til svømmebade. En fin, enkel og brugervenlig installation. Tavlerne har et industrielt design, er enkle at forstå og håndtere samtidig med, at de har alle moderne funktioner indbygget i sig. ProReg leveres komplet med elektrodearmatur formonteret på en tavle. Enheden er testet før den forlader os. ProReg er vor egen specialproduktion, og vi er stolte af dens præstationer og driftsstabilitet. Det er bare at hænge enheden op på væggen og så tilkoble målevand og netspænding via vægudtag. Enklere kan det ikke blive! Øvrige funktioner og komponenter på flowarmaturet er en flowmåler med vagtfunktion, et prøvevands-smudsfilter samt en praktisk tappehane til udtagning af prøvevand. ProReg programmet tilbyder: * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montageanvisning, drift- og vedligeholdsinstruktion

19 KEMIKALIESTYRING Depolox pool KemiKAliestyring Depolox Pool Kemikaliestyring frit/bundet klor, ph og redox * Styresignal for belastningsbaseret drift og * Patenteret CEDOX-funktion (egentilpasning af frit klor) * Elektroder * Smudsfilter * Flovvagt * Gennemstrømningsarmatur trykløs alt. max 1,5 bar * Ventiler * Kalibreringsvæsker * Drift- og vedligeholds instruktion Depolox Pool leveres som en komplet kemikaliestyring og omfatter styreskab, elektroder, gennemstrømningsarmatur med flowregulering, flowvagt og temperatursensor. Elektronikenheden kan efterfølgende kompletteres med flere målemoduler for som en fuldskala enhed at kunne måle og regulere frit klor / ph-værdi / redoxpotentialet / bundet klor / konduktivitet og badevandstemperatur. WN50P Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - Redoxpotentialet WN50PT Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet WN50PTL Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor WN50PTLK Depolox Pool komplet kemikaliestyring :00 /st - Frit klor - ph-værdi - Redoxpotentialet - Totalt/bundet klor - Konduktivitet Depolox Pool Kemikaliestyring Art nr. WN50P - WN50PTLK Depolox pool separate måle-moduler Et målemodul består af et kalibreret elektronikmodul * Indstikskort, * Plug & Play * Elektrode. WAAC5341 Frit klor 7.684:00 /st WAAC5344 ph 5.737:00 /st WAAC5347 Redox 5.840:00 /st WAAC5353 Totalt klor :00 /st WAAC5350 Konduktivitet 9.785:00 /st WAAC5317 Analogt signal (ma) kredskort t/depolox 5.000:00 /st Genvinding af målevand inkl. kar og pumpe 5.740:00 /st Montagetavle til Depolox Pool 2.290:00 /st 17 17

20 KEMIKALIESTYRING Proreg KemiKAliestyring Frit klor og ph * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ph-elektrode og klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor og ph på tavle ProReg for frit klor og ph eksl.tavle Pris :00 /st ,00 /st Frit klor, ph og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring klor * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode, samt klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph, frit klor og redox ProReg for ph, frit klor og redox eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st Måling og Dosering * Separat måle -og doseringsanlæg til hvert enkelt bassin * Målevandsudtag direkte fra bassin 20-30cm under vandspejl * Svartid fra målevandsudtag til elektrode max 30 sek * Automatisk log-registrering af ph- og klorværdig * Indtrimning af anlæg for mindst mulige klorforbrug i forhold til system og badebelastning * Korrekt størrelse på doseringspumper * Flok bør doseres med slangepumper og indtrimmes nøje Frit klor * ProReg kemikaliestyring klor * Klorelektrode type CLE * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for frit klor ProReg for frit klor eksl. tavle Pris :00 /st :00 /st ph- og redox * ProReg kemikaliestyring ph * ProReg kemikaliestyring redox * ph- og redoxelektrode * Gennemstrømningsarmatur, Flowmåler og Flowvagt * Montagetavle premonteret og testet * Prøvehane, ventiler og doseringsslange, * Kalibreringsvæsker og mærkeskilte, * Dansk montage-, drift- og vedligeholdsinstruktion. Art nr Benævnelse ProReg for ph og redox ProReg for ph og redox ekskl. tavle Tlf: Pris :00 /st :00 /st

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer Indholdsfortegnelse - Afsnit 1 Sprayer Generelt Afsnit 1.1 Forstøvere Afsnit 1.2 Tryksprøjter Afsnit 1.3 Tryksprøjter m. tilslutning for trykluft Afsnit 1.4 Skumudlæggere Afsnit 1.5 Rygsprøjter Afsnit

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

VAND- BEHANDLING ProDuktkAtALoG 2013/2014

VAND- BEHANDLING ProDuktkAtALoG 2013/2014 VAND- BEHANDLING Produktkatalog 013/014 VAND- BEHANDLING 013/014 Produktkatalog Piteå Lene Bach Kristensen, Adm. direktør Per Martin, Koncernchef Odder Danmark Oslo Norge Kungsbacka Huvudkontor PROCESSING

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller Jesper Poulsen Odense Kommune Svømmebadsanlæg i kommunen Odense Kommune har ca. 196.000 indbyggere Der er 14 godkendelsespligtige anlæg: 5 offentlige svømmehaller

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

TRYKLUFT. Slange- og kabeloprullere. Optimal funktion, robust design og stor brugervenlighed

TRYKLUFT. Slange- og kabeloprullere. Optimal funktion, robust design og stor brugervenlighed TRYKLUFT Slange- og kabeloprullere Optimal funktion, robust design og stor brugervenlighed 2 Til professionel brug i industrielle miljøer. Lever op til kravene i professionelle arbejdsmiljøer effektivitet,

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL

DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL Berle Pool & Spa er med sine mange år i branchen landets største og ældste specialfirma inden for swimmingpools, inde og udespa. Vi leverer idag løsninger til alle -

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien:

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien: Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg Sikkerhed for top præstation C system serie tilbyder det højeste tekniske niveau, en enkel og komplet styring, i et design som gør

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Pool guide. Stålpoolpakker

Pool guide. Stålpoolpakker Pool guide Stålpoolpakker Form på poolen Tænk over hvilken form poolen skal have (bredde og længde). Det er vigtigt at poolen passer til det miljø, der skal være omkring poolen. Størrelse på poolen Hvad

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vandbehandling. En komplet løsning

Vandbehandling. En komplet løsning Vandbehandling En komplet løsning Case Story At omdanne affald til energy - kræver ultrarent vand Peterborough, United Kingdom Som en del af et helt nyt kraftværk i Peterborough, England er Guldager A/S

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vaculex og Microlex Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vores vakuumløftere er konstrueret til at løfte mellem 5 og 200 kg. De er enkle at installere, meget enkle at betjene

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Udviklet til professionelle Hurtig montering Forventet levetid på 20 år Et krævende nordisk klima har gjort os til eksperter inden for elektrisk varme

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere