MAGA SINET februar-marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGA SINET februar-marts 2010"

Transkript

1 MAGA SINET ET MAGASIN fra ScleroSEforENINGEN februar-marts 2010 ScleroSEforENINGENS nye direktør METTE Bryde lind Mennesker med handicap rammes, fordi politikerne ikke tør prioritere ForskNINGSNyt ved finn SellEBjerg Italiensk læge skaber debat. Hvad er op og ned i sagen? 15 år, der forandrede ScleroSEforENINGEN Farvel til direktør Peter Kauffeldt Budapest, Mallorca, DroNNINGENS ferieby eller forældrekursus? 8 sider med rejser og spændende kurser

2 Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen Store skiftedag Indgangen til 2010 betyder forandringer i Scleroseforeningen. Mette Bryde Lind er tiltrådt som ny direktør for foreningen, og nu kommer så MagaSinet i ny skikkelse og med ny redaktør ved roret. Mette Bryde Lind kommer fra en stilling som direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød kommune. Hendes baggrund er en flot karriere inden for sundhedsvæsenet. Valget af Scleroseforeningens nye direktør er dermed et klart signal om, at foreningen ønsker stærk fokus på de mennesker, der uforskyldt er tvunget til at leve med sygdommen sclerose. Desværre er vi kommet i den situation, at nedskæringer i hjælpen til de svage og herunder mange mennesker med sclerose er blevet dagens orden. Såvel her i bladet som på foreningens hjemmeside har vi gang på gang påvist, hvordan det går den forkerte vej i vores såkaldte velfærdssamfund. Hele tiden kommer der eksempler på, hvordan hjælpen til mennesker med sclerose skæres drastisk ned. Politikerne bruger fine ord og begreber i deres forsvar for nedskæringerne, men virkeligheden kan ikke skjules samfundet sparer kraftigt på hjælpen til handicappede mennesker. I Scleroseforeningen vil vi kæmpe for vores medlemmer, for mennesker med sclerose og deres pårørende. Denne kamp ledes bedst af mennesker med indsigt i såvel sundhedsverdenen som i den sociale lovgivning. Med kendskab til og indsigt i det politiske liv, hvor lovgivningen sker, og med stor erfaring fra den verden, der administrerer lovgivningen. Mette Bryde Lind har denne indsigt og erfaring. Derfor er jeg sikker på, at vi med Mette har fået en stærk anfører til det hold, som i fremtiden skal arbejde for at hjælpe mennesker med sclerose og sikre dem deres rettigheder. Et vigtigt redskab i foreningens arbejde er nærværende blad. Jeg ved fra forskellige undersøgelser, at MagaSinet er værdsat, ikke mindst af de medlemmer, som har sclerosen tæt ind på livet. Foreningen har nu valgt at øge antallet af årlige udgivelser fra fire til seks, så MagaSinet fremover kommer hver anden måned. Hermed imødekommes et klart ønske fra medlemmerne. På sidste års delegeretmøde blev det understreget, at lokalafdelingerne gerne vil bruge bladet mere aktivt i forbindelse med deres forskellige aktiviteter. Derfor ser regionale kalendere nu dagens lys. Det giver lokalafdelingerne mulighed for en bedre og mere aktuel markedsføring af deres aktiviteter. Arbejdet i lokalafdelingerne er et vigtigt fundament for Scleroseforeningens virke, så det øgede antal udgivelser af bladet er i høj grad en målrettet investering. Ud over nyskabelsen i form af de regionale kalendere har MagaSinet fået et nyt design, hvor hensynet til mennesker med for eksempel et synshandicap har været helt afgørende. Også det redaktionelle koncept justeres. Blandt andet vil der fremover komme mere omtale af, hvad der sker inden for forskningen i sclerose det emne, som måske optager vores læsere allermest. Samtidig med de mange ændringer tiltræder Peter Palitzsch Christensen som ny redaktør af bladet. Det nye årti er således begyndt med en stor skiftedag i Scleroseforeningen, men det ændrer ikke ved det afgørende, nemlig at alle gode kræfter forenes i en målrettet indsats for mennesker med sclerose og for at fortsætte kampen mod sygdommen. 2 Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Telefon Telefax Gironummer Hjemmeside Chat Kodeord til chatten er sclerose. Redaktion Erik Jensen (ansv.), Mette Rinddal Madsen, Lotte Bach Hansen, Peter Palitzsch Christensen, til redaktionen Design Kontrapunkt A/S Layout KP2 A/S Oplag Repro og tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO Magasinet Næste nummer udkommer medio april Annoncesalg Preben Schlichting, tlf / Deadline for annoncer i næste blad: 15. marts Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har ca medlemmer og bidragydere samt omkring frivillige. Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 220 kr. årligt. Familiemedlemskab 330 kr. årligt.

3 Indhold 4 15 år der forandrede ScleroSEforENINGEN Den 12. januar havde Scleroseforeningens direktør Peter Kauffeldt sin sidste dag. 5 kort Nyt 6 forskningsnyt: BESkedEN effekt af doktor ZAMBoNIS operationer Overlæge Finn Sellebjerg perspektiverer debatten. 10 StøTTE fra ScleroSEforENINGEN 2010 Overblik over de forskningsprojekter, Scleroseforeningen støtter. 12 NoTEr 14 årsmøder 16 MENNESker MEd handicap rammes, fordi politikerne ikke tør prioritere Stort interview med Scleroseforeningens nye direktør, Mette Bryde Lind 20 hjælpen TIl MENNESker MEd sclerose bliver skåret NEd på lovløst grundlag Fokus på den kommunale sagsbehandling 22 ScleroSEkurSEr 2010 Årsoversigt over kurser og tilmeldingsskema 26 det BEhøver ikke koste EN formue AT gøre EN forskel Der er mange virksomheder, der støtter Scleroseforeningen. Det gavner alle 29 rejsetilbud 2010 Masser af muligheder for at komme på Scleroseforeningens rejser 32 opslagstavlen 34 dronningens ferieby: aktiv ferie i EN ATTrakTIv NATur

4 Af: Lotte Bach Hansen, Foto Søren Hytting 15 år der forandrede Scleroseforeningen Den 12. januar havde Scleroseforeningens direktør Peter Kauffeldt sin sidste arbejdsdag efter mere end 15 år i foreningen Det er eksploderet! Svaret kommer prompte og kontant, når man spørger Peter Kauffeldt om, hvordan den medicinske behandling af mennesker med sclerose har udviklet sig i de 15 år, han har været vidne til som direktør i Scleroseforeningen. Da jeg begyndte i foreningen, var der reelt ingen mulighed for at behandle mennesker med sclerose. Derfor er det et vældigt gennembrud, der er sket siden da. Udviklingen er gået stærkt takket være forskningen, og i dag er der en række gode behandlingsmuligheder - blandt andet Tysabri. Og snart kommer der nye, effektive behandlinger i tabletform. En stærk forening økonomisk Den 12. januar takkede Peter Kauffeldt af. Den dag fyldte han 65 år og gik på pension efter mere end 15 travle år i Scleroseforeningen. I den tid stod han i spidsen for en markant udvikling af foreningen, der i dag er kendt som en professionel og dynamisk patientforening. Vi er i dag en stærkere forening økonomisk, end vi var tilbage i midten af halvfemserne. Det er vigtigt, fordi en styrket økonomi resulterer i øget støtte til vores medlemmer. Vi har simpelthen kunnet ansætte flere psykologer og socialrådgivere, forklarer Peter Kauffeldt. Peter Kauffeldt og hans hustru Marianne til den velbesøgte afskedsreception, der blandt andet indeholdt en kavalkade over begivenheder fra de sidste 15 år. Den stærkere økonomi hænger ifølge Peter Kauffeldt blandt andet sammen med nye fundraisingmetoder og en satsning på at tegne faste bidragsydere, der støtter foreningen, som supplement til de almindeligt kontingentbetalende medlemmer. Menneskerne med sclerose tæller I sine 15 år som direktør tog Peter Kauffeldt en lang række initiativer og indførte mange nye metoder. Det var da også en ambitiøs direktør med ballast fra så forskellige steder som A. P. Møller, Kræftens Bekæmpelse og ÆldreSagen, der satte sig i direktørstolen på Mosedalvej i Og han lagde ikke skjul på, at der skulle ske noget forretningsmæssigt: En af vores vigtigste opgaver er at skaffe penge. Og for at gøre det, skal man være kendt som forening. Kendt for noget godt. Selv om den afgørende forudsætning for en god patientforening i Peter Kauffeldts optik altså er en god økonomi, så er det ikke det, der fylder mest, når Peter Kauffeldt ser tilbage på sine 15 år i Scleroseforeningen. Det er de mennesker, der er ramt af sclerose. Samt de muligheder, som foreningen kan være med til at fremme, og når det gælder forskning, behandling og patientstøtte. Når Peter Kauffeldt i fremtiden får lidt mere tid til morgenavisen hjemme i Lyngby, vil han studere den grundigt og vente på nyheden om en vaccine, der for alvor kan sætte sclerosen ud af spil. 4

5 Kort Nyt Penge på finansloven til sclerosecentrene De økonomisk trængte sclerosecentre er blevet tilgodeset under finanslovsforhandlingerne, hvor de som en del af en sammenslutning har fået bevilliget 125 millioner kroner. Sammenslutningen af foreningsejede ikkekommercielle specialsygehuse tæller blandt andet Gigtforeningens behandlingssteder, Sclerosecentrene og Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes Rehabiliteringscenter. Igennem længere tid har sammenslutningen kæmpet for at få politikernes øjne op for, at de foreningsejede specialsygehuse sakker bagefter de offentlige sygehuse, fordi taksterne ikke levner plads til vedligeholdelse eller nyt udstyr. Derfor forfalder specialsygehusene, og der er ikke plads i økonomien til fornyelse af faciliteterne. Dette opråb er nu blevet hørt, og der er blevet afsat 125 millioner kroner til specialsygehusene på finans loven. Parkeringspladser til handicappede dumper Kun én ud af ti p-pladser til handicappede ved Region Hovedstadens hospitaler og institutioner lever op til myndighedernes krav. Det betyder, at handicappede patienter eller pårørende kan have svært ved at parkere eller komme fra bilen og hen til den afdeling eller det ambulatorium, hvor de skal til behandling eller besøge en patient. Det er Region Hovedstaden selv, der har foretaget dette serviceeftersyn, som viser, at 91 procent af samtlige handicap-p-pladser på regionens hospitaler, psykiatriske centre og handicapinstitutioner i princippet ikke kan anvendes af handicappede. Det er positivt, at regionen selv har foretaget dette serviceeftersyn, for første skridt til at forbedre forholdene er at anerkende, at der er et problem, siger formand for Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg Claus Bjarne Christensen, der opfordrer landets øvrige regioner til at foretage samme serviceeftersyn. 5

6 Forskningsnyt Af: Overlæge Finn Sellebjerg, Lægelig konsulent i Scleroseforeningen Illustration: Christian Anthony Beskeden effekt af doktor Zambonis operationer Ved starten af 2010 kan vi se tilbage på et årti, der har ført til bemærkelsesværdige fremskridt i vores forståelse af sygdomsårsager og betydelige fremskridt i behandlingsmulighederne, særlig hvad angår attakvis sclerose. I det kommende årti kan vi forvente, at disse fremskridt vil fortsætte. Forskningen i samspillet mellem arvelige faktorer og miljøforhold tager nu sin begyndelse, og en række store internationale samarbejder giver os store mængder ny viden om disse forhold. Samtidig er et meget stort antal nye behandlinger i forskellige faser af klinisk afprøvning, og vi kan forvente, at antallet af sclerosebehandlinger vil blive ved med at stige i de kommende år. Endelig giver ny viden om forskellene i sygdomsmekanismerne ved attakvis og progressiv sclerose håb om, at vi i fremtiden i højere grad vil kunne tilbyde behandlinger, der også har effekt ved primær og sekundær progressive sygdomsforløb. I slutningen af 2009 fik en italiensk forsker, Paolo Zamboni fra Ferrara i Italien, stor opmærksomhed, da han præsenterede resultater af en ny behandling, hvor man ved en operation bedrer afløbet af blod fra hjernen og rygmarven. Zamboni og hans kolleger havde tidligere offentliggjort en undersøgelse i tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, hvor de fandt en meget høj forekomst af forsnævringer i venerne fra hjernen og rygmarven. Venerne fører blodet væk fra hjernen og rygmarven, og hvis venerne tilstoppes, vil det føre til, at blodet ophobes i hjernen og rygmarven. Zamboni og hans kolleger mener, at dette fører til, at blodet passerer ud i hjernen og rygmarven, hvor det forårsager en ophobning af jern, som er med til at udløse sygdomsaktiviteten ved sclerose. I den artikel, der blev offentliggjort i slutningen af 2009, har Zamboni og hans kolleger behandlet 65 patienter med sclerose ved at udvide de forsnævrede blodårer med et kateder af samme type, som man bruger til at behandle tilstoppede pulsårer i f.eks. hjertet. I artiklen, som blev trykt i tidsskriftet Journal of Vascular Surgery, skriver Zamboni, at de finder en effekt af behandlingen ved attakvis sclerose, mens effekten ved primær og sekundær progressiv sclerose er mere tvivlsom. Effekten af attakvis sclerose er dog særdeles beskeden. Før behandlingen havde patienterne i gennemsnit 0,9 attak pr. år, og de første 18 måneder efter behandlingen havde de i gennemsnit 0,7 attak pr. år. Denne ændring er særdeles beskeden faktisk ser man i mange behandlingsforsøg et tilsvarende fald i sygdomsaktiviteten hos ubehandlede patienter. Til sammenligning kan også nævnes, at behandling med beta-interferon eller Copaxone hos danske patienter i gennemsnit fører til et fald i attakhyppigheden fra ca. 1,1 attak pr. år før behandling til ca. 0,4 attak pr. år under behandling. Effekten af operationen var i øvrigt i mange tilfælde kortvarig, da der kom nye forsnævringer på venerne i løbet af de 18 måneders observationstid i studiet. Der foregår rundt omkring i verden en række undersøgelser, der søger at bekræfte dr. Zamboni s fund. Da effekten af behandlingen trods alt ser ud til at være meget begrænset, og da man på nogle centre har haft meget alvorlige komplikationer, herunder dødsfald, efter operationerne, må det indtil videre frarådes at gennemføre denne type indgreb, med mindre de gennemføres som led i regelrette behandlingsforsøg. 6

7 Annonce 7

8 8

9 Kort Nyt Sjælden hæder til direktøren Du får ikke Scleroseprisen, fordi du har passet dit job. Det skulle da bare lige mangle. Du får den for dit personlige engagement og den fightervilje, som har gjort en stor forskel for mange mennesker med sclerose gennem de sidste 15 år. Med disse afsluttende bemærkninger overrakte Scleroseforeningens præsident, Ib Henrik Rønje, Scleroseprisen til foreningens afgående direktør Peter Kauffeldt. Det skete på foreningens delegeretforsamling i november, og Kauffeldt var den første ansatte i foreningen, der fik den sjældne hæder. Der går normalt flere år imellem, at Scleroseprisen i form af en skulptur udført af kunstneren Lise Honore uddeles. Sidst skete det i 2007, da Rønjes forgænger på præsidentposten, forlægger Ole A. Busck blev hædret. Ved delegeretforsamlingen kunne foreningens formand, Christian L. Bardenfleth, i øvrigt konstatere uændret og god økonomisk opbakning til foreningens arbejde fra godt medlemmer og faste bidragsydere. Den er der også brug for. Ikke mindst i lyset af de nedskæringer, der sker. Aldrig før har presset på foreningens gratis rådgivning været større. Vores internetrådgivning, vores psykologer og vores socialrådgivere har alle haft behov for budgetudvidelser til næste år for at imødekomme den stigende efterspørgsel, sagde Christian Bardenfleth. LovENde TABlET-forsøg Det ser nu ud til, at antallet af attakker kan reduceres, og risikoen for en forværring af sygdommen nedsættes for patienter med attakvis sclerose. Det er resultaterne fra tre nye forsøg offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Forsøgene omhandler stofferne Cladibrin og Fingolimod, som er udviklet af henholdsvis Merck Serono og Novartis. Begge stoffer gives som tabletter i modsætning til de eksisterende behandlinger, der gives som injektioner. Forsøget med Cladibrin er gennemført med 1326 patienter over en toårig periode. Forsøget viste, at patienterne, der fik to forskellige doser af Cladibrin, fik henholdsvis 58 procent og 55 procent færre attaker end placebo-gruppen. Samtidig var der næsten 80 procent af dem, der fik medicin, der slet ikke fik nogle attaker, mens det kun gjaldt for 60 procent af dem, der ikke fik medicin. Stoffet Fingolimod blev afprøvet i to forsøg. Det ene forsøg blev gennemført med 1292 patienter over et år, det andet med 1272 patienter over to år. I det første forsøg var antallet af attakker procent lavere hos patienter, der tog Fingolimod end hos patienter, der blev behandlet med interferon-beta. I det to-årige forsøg med Fingolimod var antallet af attakker procent lavere i de to grupper, der tog forskellige doser af Fingolimod end i placebo-gruppen. I begge forsøg kunne man på MR-scanninger se, at de, der tog tabletterne, også havde færre læsioner i hjernen. Behandlingen med Cladibrin og Fingolimod virker rimeligt sikker, men det understreges, at forsøgene er relativt små og kortvarige i forhold til virkelig at kunne kortlægge eventuelle bivirkninger

10 Af: Overlæge Finn Sellebjerg, Lægelig konsulent i Scleroseforeningen Støtte fra Scleroseforeningen 2010 Baseret på Forskningsudvalgets bedømmelse af de indkomne ansøgninger støtter Scleroseforeningen i 2010 følgende forskningsprojekter Indvoldsorm De seneste års forskning har påvist, at infektion med for eksempel indvoldsorm muligvis kan beskytte mod udvikling af sclerose. To projekter, der på forskellig vis belyser effekten af sådanne infektioner, bliver støttet i Professor Per Soelberg Sørensen og medarbejdere, Dansk Multipel Sklerose Center, Rigshospitalet får kr til at gennemføre forsøg med behandling af sclerose ved infektion med svinets piskeorm (Trichuris suis). Cand. scient., ph.d. Helene Kringel fra Institut for Veterinær Sygdomsbekæmpelse, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og kolleger får endvidere kr til projektet Behandling af eksperimentelt induceret dissemineret sclerose med parasitten Trichuris suis. Dette projekt vil belyse, hvordan infektion med en indvoldsorm kan dæmpe sygdomsfremkaldende betændelsesreaktioner ved scleroselignende sygdom hos dyr. Cellers rolle Professor Trevor Owens, Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet får kr til projektet CD8 T cells in CNS inflammation. En lang række undersøgelser har påvist, at en særlig form for betændelsesceller, de såkaldte CD4 T celler, er af betydning for de sygdomsfremkaldende betændelsesreaktioner ved sclerose. Det er sandsynligt, at de såkaldte CD8 T celler har en lige så fremtrædende rolle, men denne celletypes rolle er dårligere belyst. Det aktuelle projekt belyser, hvordan CD8 T celler udløser scleroselignende sygdom hos dyr. Myelindannelse Professor Bente Finsen og medarbejdere fra Medicinsk Bioteknologisk Center, ligeledes fra Syddansk Universitet i Odense, får kr til at fortsætte sine undersøgelser af de mekanismer, der gør, at det under nogen omstændigheder er muligt at gendanne ødelagt myelin i hjernen og rygmarven. De igangværende undersøgelser vil dels undersøge helt grundlæggende mekanismer ved dannelsen af myelin, dels hvordan behandling med betainterferon påvirker myelindannelsen. Undersøgelserne vil give ny viden af betydning for forståelsen af, hvordan fremtidig behandling vil kunne fremme gendannelsen af ødelagt myelin ved sclerose. Nedarvet virus Forskere fra Århus Universitet har i en årrække forsket i endogen retrovirus, som er en særlig form for virus, der nedarves hos alle mennesker. To projekter, der undersøger endogen retrovirus modtager støtte i Lektor Bjørn Andersen Nexø, Institut for Medicinsk Genetik, Århus Universitet og kolleger får kr til projektet En specifik endogen retrovirus, lokaliseret på det humane X-kromosom, er associeret med multipel sclerose. Videre genetiske studier. Projektet er baseret på, at ansøgeren i tidligere undersøgelser har fundet en mulig sammenhæng mellem forekomst af en særlig form for nedarvet retrovirus og øget risiko for scleroseudvikling. Disse fund vil blive udforsket yderligere og vil give ny viden om, hvorvidt denne særlige virusform kan være af betydning for de arvelige forhold ved sclerose. Desuden får ph.d. Magdalena Janina Laska, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus og kolleger kr til at undersøge, om der er tegn på aktiv infektion med et andet endogent retrovirus hos patienter med sclerose. Epstein-Barr virus, antistoffer og målemetoder Man har også på Århus Universitet forsket i det såkaldte Epstein-Barr virus mulige rolle ved scleroseudvikling. Overlæge Thor Petersen, Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus og kolleger får kr til at undersøge, om der hos sclerosepatienter i højere grad forekommer aktiv infektion med dette virus, om der ved sclerose er nedsat immunkontrol med Epstein-Barr virus, og om infektion med Epstein-Barr virus fører til udvikling af autoantistoffer ved sclerose. Undersøgelserne vil give ny viden om Epstein-Barr virus rolle ved udvikling af sclerose. Thor Petersen får også kr til at udvikle en ny metode til undersøgelse af antistoffer mod 10

11 molekylet aquaporin 4. Antistoffer mod aquaporin 4 forekommer ved en særlig scleroseform, neuromyelitis optica, der har et anderledes forløb og kræver anden behandling end almindelig sclerose. Antistofferne er vanskelige at måle, og kun få laboratorier råder over pålidelige analysemetoder. Udvikling af nye og bedre målemetoder har derfor stor praktisk betydning, og professor Henrik Bo Wiberg Larsson, enhed for funktionel billeddannelse, Glostrup Universitetshospital får derfor kr som støtte til at gennemføre en europæisk undersøgelse af forandringerne ved neuromyelitis optica. B celler De såkaldte B celler er centrale for, at der kan dannes antistoffer i immunsystemet, og B celler spiller en vigtig rolle ved scleroseudvikling. Seniorforsker Bjarke Endel Hansen, Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet og kolleger får kr til at undersøge særlige forhold vedrørende B cellernes funktion ved sclerose. Undersøgelserne vil give ny indsigt i de grundlæggende sydomsmekanismer ved sclerose. En anden faktor af betydning for immunsystemets funktion er det såkaldte mikro-rna, som er betegnelsen for en familie af nyopdagede molekyler, der regulerer en lang række overordnede funktioner i organismen. Cand. scient., ph.d. Helle Bach Søndergaard, Dansk Multipel Sklerose Center, Rigshospitalet og kolleger får i 2010 kr til en række undersøgelser af mikro-rna s mulige rolle ved udvikling af sclerose og dets rolle ved behandling af sclerose. Spasticitet Udpræget muskelstivhed spasticitet er et fremtrædende symptom hos mange med sclerose. Spasticitet er ofte vanskelig at behandle, blandt andet fordi årsagen til spasticiteten stadig forstås dårligt. Lektor Nicolas Caesar Pedersen, Institut for Idræt, Københavns Universitet og kolleger får kr til at undersøge helt grundlæggende mekanismer ved udvikling af spasticitet. Professor Hans Holtborn, Institut for Neurovidenskab og farmakologi, Københavns Universitet forsker ligeledes i, hvordan spasticitet udvikles. Han får i 2010 kr til at undersøge, hvilke ændringer i nervecellernes kommunikation, der ledsager udviklingen af spasticitet. D-vitamin Et betydeligt antal undersøgelser tyder efterhånden på, at mangel på D-vitamin kan øge risikoen for at udvikle sclerose. Årsagen hertil er imidlertid usikker. To forskningsprojekter, der støttes i 2010, belyser D-vitamins mulige effekter ved scleroseudvikling. Professor Per Höllsberg, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Århus Universitet får kr til at undersøge D-vitamins effekter på immunsystemets aktivering. Overlæge Annette Bang Oturai fra Dansk Multipel Sklerose Center, Rigshospitalet og kolleger får kr til undersøgelse af samspillet mellem D-vitamin, rygning og Epstein-Barr virus infektion og dettes betydning for sygdomsaktiviteten ved sclerose. Disse undersøgelser vil give ny viden om, hvorfor D-vitamin kan have betydning for scleroseudvikling, og om behandling med D-vitamin kan nedsætte sygdomsaktiviteten ved sclerose. Progressiv sclerose Scleroseforeningen støtter også i 2010 forskningen i progressiv MS. Finn Sellebjerg fra Rigshospitalet og Lars Fugger fra Universitetet i Oxford modtager i år kr , som stammer fra 25-øre indsamlingen i 2008 til deres forskning i sygdomsmekanismer og behandling af progressiv MS. MR-scanningsmetoder Der forskes fortsat i udvikling af bedre MR-scanningsmetoder, da de metoder, der rutinemæssigt anvendes, ikke i tilstrækkelig grad afspejler sygdommens udvikling. Cand. polyt., ph.d. Tim Bjørn Dyrby fra Dansk Center for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital og kolleger får kr til at udvikle MR metoder til at analysere, hvordan nervecellernes kommunikation forstyrres ved sclerose, og hvilken betydning det kan have for sygdomsudviklingen. Professor Hartwig Siebner, ligeledes fra Hvidovre Hospital, får kr til udvikling af andre, nye metoder til at belyse nervecellernes kommunikation ved sclerose. Endelig får læge Klaus Kallenbach, Forskerpark Glostrup, Glostrup Hospital kr til undersøgelser af en særlig scanningsmetode kaldet optisk kohærens tomografi, som muliggør måling af antallet af nervefibre i øjet og synsnerven. Klaus Kallenbachs projekt belyser, i hvilken grad måling af disse forhold kan supplere de oplysninger, der fås ved andre undersøgelsesmetoder, blandt andet MR-scanning. Kvinder Overlæge Niels Koch-Henriksen fra Neurologisk afdeling på Aalborg Sygehus og Scleroseregistret får kr til et projekt om kvinder og sclerose, som gennemføres i samarbejde med professor Per Höllsberg, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Århus Universitet og professor Per Soelberg Sørensen fra Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet. Projektet skal undersøge forskellige muligheder, der kan forklare den stigende forekomst af sclerose blandt kvinder i Danmark. Styrketræning Endelig får cand. scient., ph.d. Ulrik Dalgas, Institut for Idræt, Århus Universitet, som allerede har gennemført flere undersøgelser, der har dokumenteret effekten af styrketræning ved sclerose, kr til at fortsætte sine undersøgelser. I de nye undersøgelser vil effekten af styretræning blive undersøgt hos patienter med sclerose, der døjer med temperaturfølsomhed. Dette er en patientgruppe, der normalt vil have store vanskeligheder med at gennemføre fysisk træning. 11

12 Noter Jens Holst indstillet til Kulturministeriets handicapidrætspris I efteråret 2009 var Jens Holst frontfigur i ScleroseTour 09. Det medførte i januar, at han blev indstillet til kulturministerens nyindstiftede handicapidrætspris, som blev uddelt i forbindelse med DR1 s Sport 09. Det blev dog ved indstillingen, da prisen gik til svømmeren John Petersson. MuSIk og film bliver lettere TIlgæNGElIGT for handicappede Personer med nedsat funktionsevne har nu ret til at få hjælp til at kopiere deres musik og film over på mediecentre. Det er nemlig blevet tilladt at bede andre om at hjælpe sig. Det giver personer med handicap samme mulighed som alle andre for at kopiere musik og film til eget brug - også selv om de ikke selv kan betjene et mediecenter eller tilsvarende handicapvenligt AV-udstyr. RobotdrAGT kan STyrke førligheden Japansk robotdragt kan give folk hele eller dele af deres førlighed tilbage. Dragten skal nu afprøves på et genoptræningscenter i Odense i et pilotprojekt. Dragten ligner et ekstra sæt knogler uden på tøjet. Og sådan fungerer den på sin vis også. Ved hjælp af målere på huden kan dragten registrere, hvis man sender et nervesignal til sit ben. Herefter sender målerne et signal til en computer, der får dragten og dermed benet - til at bevæge sig. International pris på Euro til dansk forsker Den danske scleroseforsker Lars Fugger, der arbejder ved Oxford University i England og Aarhus Universitet, har netop modtaget den tyske Sobek Research Prize på Euro (cirka kroner). Lars Fugger er professor i neurologi og forsker i, hvilke gener der spiller en rolle i sclerose. Han påviste i 2006 med banebrydende forskning, hvordan to gener fører til sklerose kroner fra RoSElIv RoseLiv afleverede i november en check på kr. til Scleroseforeningen. Det var overskuddet fra RoseLivs kunstauktion og velgørenhedskoncert, som fandt sted i Odense i marts Overskuddet, som netop er opgjort, tilfalder Scleroseforeningen, som bruger pengene på forskning. En lille del af pengene sendes videre til de lokalafdelinger, der har været involveret i arrangementet. Marinol-bruger får fornyet sit kørekort Scleroseramte skal ikke affinde sig med at få inddraget deres kørekort alene med den begrundelse, at de tager marinol. Det viser en sag fra Silkeborg. Efter otte måneders venten og syv midlertidige kørekort har Carsten Bech, der er marinol-bruger, endelig fået fornyet sit kørekort. Han har nemlig bestået den vejledende helbredsmæssig køretest, som Sundhedsstyrelsen havde forlangt, for at han kunne beholde kørekortet. MANGlENde ASfalTPølSEr efterlyses Asfalterede ramper eller i folkemunde pølser ved fodgængerfelter og fortove er en mangelvare i København. Nu samler Politikgruppen i Scleroseforeningens lokalafdeling i København/Frederiksberg dokumentation for problemet. Indrapporteringer om manglende asfaltramper på kommunale veje i Københavns kommune kan ske til Jan Hansen eller Flemming Johansen Ideen kan også bruges i andre kommuner, siger gruppen. 12

13 13

14 14

15 ÅrSMøder 2010 Spørg hvad din lokalafdeling kan gøre for dig og hvad vi kan lave sammen? Ønsker du flere arrangementer for pårørende? Skal vi have flere aktiviteter for unge? Mere om forskning? Flere udflugter? Måske vil du gerne selv bidrage med lidt af din fritid? Kom og deltag i årsmøderne din lokalafdeling vil gerne se dig. Her lægges nemlig grunden for det næste års arbejde og dermed de tilbud, der kommer til dig som medlem af Scleroseforeningen i dit lokalområde. Region NordjyllANd Brønderslev og Hjørring Tirsdag 2.3, kl Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring Aalborg Mandag 8.3, kl Fyensgade centeret, Fyensgade 25, 9000 Aalborg Jammerbugt Tirsdag 9.3, kl Mølleparkcentret, Elmevej 1, 9560 Brovst Thisted Onsdag 17.3, kl Hotel Vildsundstrand, Ved Stranden 2, 7700 Thisted Frederikshavn Mandag 22.3, kl Dagcenteret Ingeborgvej, Ingeborgvej 2, 9900 Frederikshavn region MidtjyllANd Favrskov Kommune Onsdag 3.3, kl Hadsten idræts- og kulturhus Sløjfen, Ecvald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten Hedensted Kommune Mandag 8.3, kl Ørum-Daugaard Multihal, Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård Herning Kommune Tirsdag 9.3, kl Snejbjerghallens Cafeteria, Nørretanderupvej 28, 7400 Herning Horsens Kommune Tirsdag 23.3, kl Ceres Centret, Nørretorv 1, 8700 Horsens Ikast - Brande Kommune Onsdag 24.2, kl Frisenborgcentret, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast Norddjurs og Syddjurs Kommuner Tirsdag 16.3, kl Dr. Ferieby, Kystvejen, 8500 Grenå Odder og Samsø Kommuner Tirsdag 2.3, kl Kirkecenteret i Odder, Kirkestien, 8300 Odder Randers Kommune Torsdag 25.3, kl Frivilligværket, Vestervold 4, 8900 Randers Ringkøbing - Skjern Kommune Torsdag 4.3, kl Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, 6940 Lem st. Silkeborg Kommune Mandag 22.2, kl Rosengårds Centret, Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg Skanderborg Kommune Onsdag 17.3, kl Sclerosecentret i Ry, Klostervej 136, 8680 Ry Viborg Kommune Onsdag 10.3, kl Den Gamle Brandstation Li, Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg Skive Kommune Torsdag 18.3, kl Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A 7800 Skive region SyddANMArk Kolding Tirsdag 16.2, kl Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding Vejle Onsdag 17.2, kl Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 a, Vejle Assens, Fredericia og Middelfart Torsdag 25.2, kl Skovgades Plejehjem, Skovgade, 5500 Middelfart Svendborg Tirsdag 2.3, kl Multihuset, gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg Fåborg, Midtfyn Onsdag 3.3, kl Ringe Bibliotek, Ahlgade 40, 5750 Ringe Kerteminde, Nordfyn og Odense Tirsdag 9.3, kl Bolbro ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V Varde Onsdag 10.3, kl Væksthuset, Storegade 12, 6800 Varde Billund Onsdag 17.3, kl Lindegården, Lindevej 1, Billund Esbjerg og Fanø Torsdag 18.3, kl Esbjerg Bibliotek, Nørregade Esbjerg Vejen Mandag 22.3, kl Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 7-11, 6650 Brørup Haderslev, Tønder, Åbenrå Tirsdag 23.3, kl Mølle Mærsk ældrecenter, Møllemærsk 24, 6200 Åbenrå region SjællANd Guldborgsund og Lolland Onsdag 17.2, kl Bangs Have Centret, Bangs Have Parken 11, 4930 Maribo Faxe og Stevns Torsdag 4.3, kl Stevnshøj i kantinen, Stevnshøjvej 50, 4660 Store Heddinge Greve og Solrød Mandag 8.3, kl Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve Lejre og Ringsted Onsdag 10.3, kl Foreningshuset, Østergade 1, 4330 Hvalsø Slagelse og Sorø Torsdag 18.3, kl Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør Næstved og Vordingborg Mandag 22.3, kl Birkebjergcenteret, Birkebjerg Allé 9, 4700 Næstved Køge og Roskilde Torsdag 25.3, kl Lyngbo, Ølby Center 86, 4600 Køge region HovedSTAdEN Allerød, Furesø, Egedal, Frederikssund og Halsnæs Torsdag 11.2, kl Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund Bornholm Tirsdag 9.3, kl Aakirkebyhallerne, Grønningen 10, 3720 Aakirkeby Dragør og Tårnby Mandag 8.3, kl Skelgårdskirken ved Vestamagercentret, Ugandavej, 2770 Kastrup. Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør Mandag 3.3, kl Lindehuset, Jernbanegade 18b, 3480 Fredensborg Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk og Rudersdal Torsdag 25.2, kl Lyngby kulturhus, Christian Wintersalen, Klampenborgvej 215B, 2800 Lyngby Færøerne Søndag 21.3, kl MBF huset, Íslands vegi 10c, Torshavn. Tjek jeres lokale hjemmeside for oplysninger om tilmelding til eventuel spisning KOM OG VÆR MED NU ER DER ÅRSMØDER! Bemærk! Der er foretaget ændringer i sammensætningen af kommuner i flere af lokalafdelingerne i Region Hovedstaden. Nye kommuner i en afdeling er fremhævet med kursiveret skrift

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011 BRYD TABUET OG DYRK LYSTEN. SIDE 12 Masser af lyst og glæde i seksualiteten selvom man har sclerose. DEN AKTIVE PATIENT FÅR DET BEDSTE RESULTAT. SIDE

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 KOMMUNEN SVARER IKKE. SIDE 6 Maria Christensen og familien har ventet mere end et år. Nu er huset sat til salg. DRONNINGEN PÅ BESØG I DRONNINGENS FERIEBY.

Læs mere

december-januar 2010-2011

december-januar 2010-2011 ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen december-januar 2010-2011 Med kroppen til psykolog Franciska Vesterholm kan selv regulere dele af sine symptomer Kejserens nye konvention? MagaSinet afslutter serien om

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

Scleroseforeningen. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed.

Scleroseforeningen. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed. Scleroseforeningen. Magasinet Nummer 3 2009, August-oktober. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed. Stamcellebehandling rejser etiske

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013 TEMA: FYSISK TRÆNING OG SCLEROSE. Side 18 Næsehornet fra Danmark, Jens Holst, finder styrken i kørestolsrugby PRISEN PÅ SCLEROSE: 108.584 KRONER

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

OKTOBER-NOVEMBER 2011

OKTOBER-NOVEMBER 2011 ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen OKTOBER-NOVEMBER 2011 LEGER SIG UD AF UTRYGHED. SIDE 12-13 Charlotte Svanberg vil ikke nøjes med blot at være patient POLITIKERNES LØFTER SORT PÅ HVIDT. SIDE 6-7 Politikere

Læs mere

Scleroseforeningen. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder.

Scleroseforeningen. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder. Scleroseforeningen. Magasinet Nummer 2 2009, MAJ-AUGUST. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder. Mennesker med sclerose vil også gerne

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 Børn og unge får også sclerose. side 18 Mød Camilla Vester Schou, der fik sclerose, da hun var 16 år. Flere får konstateret sclerose. side 6 Ny opgørelse

Læs mere

Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve

Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve MAGA SINET Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve Hvornår kommer de nye tabletter til din region? Hvad er sidste nyt om årsagerne til sclerose?» Få seneste nyt fra forskningen «Hvad kan din forening

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013 NÅR BØRN BLIVER PÅRØRENDE SIDE 18 For Eva Brokholm er familien og sønnen Thomas det vigtigste i livet. VI KYSSER STADIG SCLEROSE FARVEL SIDE 11 Stor opbakning

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013. Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel.

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013. Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel. ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013 kys sclerose farvel. SIDE 27 Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel. Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for

Læs mere

SCLEROSE. støtte der voksede. @ x > s. 8 Venindernes LÆS OGSÅ. Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014. TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14

SCLEROSE. støtte der voksede. @ x > s. 8 Venindernes LÆS OGSÅ. Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014. TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14 SCLEROSE Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014 LÆS OGSÅ TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14 Guldfireren cykler for sclerose 34 Tid til at kysse sclerose farvel igen 38 @ x > KORT NYT s.6 FORSKNING

Læs mere

bedre psykiatri 4 2007 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår mod depression

bedre psykiatri 4 2007 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår mod depression 2 4 12 14 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår samtaler hjælper mod depression projekt pårørende - mere fokus på pårørende L a n d s f o r e n i n g e n B E D R E P

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Nr. 2 Maj 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Kræftpatient og far til fire Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Forside: Når én i familien bliver

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013 15 SIDERS TEMA: KAPTAJN I EGET LIV SIDE 21 Morten Rathje er murer på hjul FOLKEMØDE MED FULDT UDBYTTE SIDE 12 Til lands, til vands og til debatmøde

Læs mere

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI Eventyr for begyndere Samme udfordringer, nye spilleregler Rundt om psykiatrien Kan man have en sindslidelse og samtidig være sund? 2/2009 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende 02 Tid til forandring

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 2 Juni 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 s astikeren STOR INTERESSE FOR CP-KONFERENCE LAD OS FÅ FISKEN PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES PÅ HOSPITALET BERETNING OG NØGLETAL www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 3/2014 Kursussæsonen

Læs mere

HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4

HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4 11 9. august 2012 12 LOVE OG 65 PARAGRAFFER: HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4 16 NYANSATTE I AALBORG SAGSBUNKERNE SKRUMPER HOS SOCIALRÅDGIVERNE

Læs mere

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET NR.6 DECEMBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren RÅDIGHEDSBELØBET DER FORSVANDT NY VIDEN FÆRRE OPERATIONER INDSAMLINGS SLUTSPURT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN www.spastikerforeningen.dk "Et samfund for alle

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere