RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening"

Transkript

1 RÆVEHAGL Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

2 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementer i Jagtforeningen, dels med datoer, dels hvor du kan læse mere om det. Torsdag d. 23. Januar JKF Årsmøde - se side 6 Søndag d. 9. februar Fastelavnsskydning - se side 10 Februar Hundetræning - se side 12 Søndag d. 3. marts DEADLINE til Rævehagl Hold øje med vores hjemmeside og facebookside for nye arrangementer. Der er lidt i støbeskeen, men vi kunne ikke nå at have mere konkret klar inden udgivelsen af dette nummer. Forsidefoto: Ditte Geertsen med sin første fasan og Natacha Kammersgaard. Foto: Jørgen Westphael - redaktøren sender en Amarone fra kælderen, som tak for det gode fotografiske bidrag. Du kan også være den heldige, der modtager en god flaske fra redaktørens egen vinkælder, hvis du kan bidrage med et foto af forsidekvalitet. Øvrige foto: J. Westphael: s. 12, s. 17. K. Larsen: s.18, s. 19. C. Færch Jensen: s. 13, s. 25. C. Bojer Jørgensen: s. 20, s. 21. P. Vinding: s. 22, s. 23. B. Behrmann: s

3 GAMEFAIR -en fair og professionel partner til jagtfolket! 3

4 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Formanden har ordet Af Jens Bitch Larsen Afslutningen af jagtsæsonen nærmer sig hurtigt og et nyt år er startet. Sådan kan man også sige når det gælder Hillerød Jagtforening. Ved en velbesøgt generalforsamling, hvor vores gamle formand og næstformand gennem de sidste mange år havde valgt at koncentrere sig om andre områder inden for foreningen end bestyrelsesarbejdet, skete der nyvalg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerede sig i november med mig som formand, Christian Færch Jensen som næstformand og Inger Marie Jensen som kasserer. Jeg ser som formand frem til det nye år, hvor sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen udvikles og fremmes. Det betyder at vore kerneaktiviteter, som omfatter riffelskydning, flugtskydning, hundetræning, jagthorn, rævehagl og jagttegnsskolen skal styrkes ved en endnu større involvering af jer. 4 Jagtsagen styrkes gennem et tæt samarbejde med andre af kommunens jagtforeninger, som tilsammen tegner over 750 medlemmer dette samarbejde sker i regi af Hillerød Kommunes JKF her har vi to repræsentantervores næstformand Christian Færch Jensen varetager formandsposten og Peter Vinding er vores repræsentant i JKF, samtidigt er Peter Vinding også jægernes kontakt i Friluftsrådet. I forhold til kontakt og kommunikation har vi også opgraderet vores indsats dels gennem vores nye bestyrelsesmedlem, redaktør Peter Lassen, som står for både Rævehagl og for en mere aktiv

5 indsats i forhold til vores hjemmeside og dels i form af Bestyrelses suppleant Knud Larsen, som har påtaget sig opgaven som vores Facebook administrator. I vil derfor opleve en forøget indsats omkring vores kommunikation. Vores riffelskydning varetages af bestyrelsesmedlem Bent Behmann, som med stor engagement sørger for at så mange som muligt får lejlighed til at træne. Vores nye kasserer Inger Marie Jensen, har påtaget sig at føre foreningsbogholderi, en opgave vi har haft svært ved at besætte, så det er med stor tilfredshed at det lykkedes os at engagere hende til posten, en post som jeg med stor tiltro har overdraget. Vi har gennem 2013 haft en tilgang af 70 nye medlemmer, mange som er 1. gangs jægere. Den nye bestyrelse har stor fokus på disse 1. gangs jægere og dette arbejde varetages af bestyrelsesmedlemmerne Henning Frandsen og Christian Bojer Jørgensen sammen med Bestyrelsessuppleant Torben Espenhain. Vi har i samarbejde med JKF fået mulighed for i det næste år at arrangere nyjægerjagter på kommunens arealer. Ud over dette slutter en række udvalg op til støtte og afvikling af foreningens øvrige aktiviteter. Det er på den baggrund at jeg har sagt ja til ansvaret som formand, for hvilket udgangspunkt er bedre end en kvalificeret aktiv bestyrelse, der støttes op af engagerede suppleanter og øvrige aktive på vores tillidsposter og udvalg. Jeg vil lige afslutte med en jagtpolitisk udmelding, som er en holdning til det meget omtalte nye domicil som Danmarks Jægerforbund har fremlagt et skitseforslag til. Bestyrelsens holdning er, at det er en god idé at samle alle jægerforbundets aktiviteter, men vi har stemt Nej til forslaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. januar, idet vi ikke mener at økonomien for medlemmerne er på plads. Kommer der et nyt oplæg, og er dette punkt bedre afklaret, kan vi ændre vores holdning. Jeg ser frem til det nye år Knæk & bræk 5

6 GHILLERØ D JAGTF O RENIN JKF-Årsmøde torsdag den 23. januar 2014 kl Hillerød Jagtforenings klubhus. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme, for dels at høre om de aktiviteter vi har gennemført, men især være med til at præge de mere fremad rettede aktiviteter. JKF har i år haft aktiviteter inden for så vidt forskellige områder som udstillinger, minkregulering, nyjægerjagt på kommunale arealer, markvildtsprojekter og rågeregulering. Der er sikkert glemt et område eller to, for vi har ikke lavet årsberetningen endnu. JKF beskæftiger sig også med det jagtpolitiske. Jeg skal her henlede opmærksomheden på, at Vildtforvaltningsrådet på sit møde den 11. december 2013 (i læsende stund) har behandlet et forslag om ophævelse af dispensationen af forbuddet mod at holde ræve til brug for træning af gravhunde. Med stor sandsynlighed bliver det forbudt at holde ræve til træning af jagthunde. JKF årsmøde 6 Af Christian Færch Jensen Konsekvensen er at vi på sigt får dårligere gravhunde. Man er i oplægget inde på konsekvenserne for gravjagten og skriver: Fødevareministeriet er opmærksom på, at hensynet til rævenes velfærd skal ses i forhold til hensynet til beskyttelse af vilde fugle og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Ministeriet finder imidlertid ikke, at forbuddet mod hold af ræve er til hinder for en passende regulering af den vildtlevende rævebestand, idet rævebestanden kan reguleres ved brug af andre metoder end gravjagt. Fødevareministeriet følger indstillingen fra Dyreetisk Råd, der er imod at man holder ræve i fangenskab til brug for træning af gravhunde og mener at man har en passende tid til at finde alternative træningsmetoder. Hvis dette ikke lykkes, så finde alternativer til hunde til at drive rævene ud. Der er efter min opfattelse en stor risiko for, at GRAVJAGT bliver FORBUDT. Vi ved noget mere den 23. januar så mød op.

7 NATURGALLERIET I HOLTE Kongevejen Holte Tlf Håndlavede Knivklinger Fabriks Knivklinger Skæfte Materialer Horn, Ben & Tand Alt i Værktøj Læder, Lim & Olie Bøger & Vejledning Spyderco, Lansky & Japanske Slibesten Håndlavede Knive Jagtdolke & Foldeknive Fiskeknive & Svampeknive Sakse & Pincetter Børster Recta Kompasser Alt i Spil Kikkerter & Luppe Kig ind i vores nye Barbershop med det store udvalg i rageknive, koste, sæbe og tilbehør 7

8 Bestyrelsen har konstitueret sig Af Jens Bitsch Larsen På bestyrelsesmødet den 11. november 2013, har bestyrelsen konstitueret sig. Bestyrelsen har enstemmigt har indstillet Inge Marie Jensen som Kasserer, Christian Færch Jensen som Næstformand og Jens Bitsch Larsen som formand. Idet jeg takker for valget som formand, vil jeg også benytte lejligheden til at takke vores tidligere formand Ib Kammersgaard og Næstformand Jørgen Westphael for det store mangeårige arbejde, de har lagt i bestyrelsesarbejdet. De vil dog begge være at finde som aktive medlemmer, idet de sammen varetager foreningens vigtige Jagttegnsskole og Jørgen vil fortsat være at finde i blandt vore ildsjæle, med at udvikle og drive vores flugtskydningsbane i fællesskab med Karlebo Sogns Jagtforening. Hvis jeg kort skal komme med en programerklæring, så vil den indeholde en øget fokus på samarbejde, dels i forhold til vore medlemmer, som ønsker at deltage i aktiviteter, give en hånd med eller indgå i et projekt eller i et aktivitetsudvalg, og dels i forhold til de omliggende jagtforeninger, hvor det er mit mål at vi i fællesskab vil kunne få etableret endnu flere arrangementer til gavn for alle vore medlemmer. At styrke dette fællesskab sker i tæt samarbejde med JKF og Hillerød Kommune, der er Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd. Endeligt vil jeg afslutte med at besvare spørgsmålet: Hvorfor sagde jeg ja til formandsskabet, i min ellers meget pressede hverdag? Jeg har gennem en del år haft stor glæde og interesse for jagt og jagtsagen, og med bestyrelsens store opbakning ser jeg nu mulighed for, i rollen som formand, at give den interesse og glæde videre, ikke bare til gavn for vores nuværende medlemmer, men også til de mange nye jægere, som hver år starter en ny fase i deres liv, nu som kommende jægere. Sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen skal udvikles og fremmes. 8 GHILLERØ D JAGTF O RENIN

9 Den samlede bestyrelse, suppleanter, revisorer og tillidsposter for Hillerød Jagtforening er herefter besat således: Bestyrelse Formand Jens Bitsch Larsen Jagtpolitik, Medlemspleje, Kontakt til jagttegnsskolen Næstformand Christian Færch Jensen Formand for JKF, Hillerød Kommune, Kontakt vedr. regulering Kasserer, Inger Marie Jensen Regnskab, kasserer, medlemsregistrering Bent Behrmann Riffeludvalg, kontakt til klubhusudvalg, Kontakt til jagthornsudvalg Henning Frandsen Nyjægerudvalg Christian Bojer Jørgensen Flugtskydningsudvalg, Nyjægerjagt, Hundeudvalg Peter Lassen Redaktør, Rævehagl, WEBMaster Bestyrelses Suppleanter Knud Larsen, Facebook administrator Torben Espenhain, Nyjægerudvalg, Informationsudvalg Peter Vinding, Kontakt til JKF, Friluftrådet Revisorer Claus Danielsen Jakob Jønsson Revisor suppleant Per Hessel Øvrige tillidsposter Knud S. Nørgaard Klubhusudvalg, Jagthorn Ib Kammersgård Jagttegnsskole Jørgen Westphael Flugtskydningsudvalg, jagttegnsskole På hjemmesiden er posterne opdateret med billeder. Se mere på: 9

10 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Flugtskytteudvalget Af Jørgen Westphael Vi åbner i 2014 med fastelavnsskydning: Søndag den 9. febuar kl Mød gerne op udklædt og tag familien med, gæster uden jagttegn får også lov til at skyde. Dagen starter kl. ca. 10:30 med at vi skyder katten af tønden og finder en kattekonge og en kattedronning. Der efter vil der være varm suppe i Mosehytten. Pris for tøndeskydning inkl. patroner og suppe er 50 kr. Banen er også åben for almindelig skydning til kl Åbningstider i 2014 Søndag Tirsdag Tirsdag Februar - maj Juni-August September-December Helligdage i påsken og pinsen er der lukket 10

11 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra Riffeludvalget Af Bent Behrmann Generalforsamlingen er vel overstået, og sæsonen 2014 står for døren. Der er 8 skydninger, inden vi skal mødes til bukkebrunch, så det skulle være muligt for den enkelte riffeljæger, at finde et par dage til indskydning og dermed undgå den store kødannelse mandag d. 5. maj og mandag d. 12. maj, med ventetid på ca. 1 time eller mere. Husk til riffelskydningerne at medbringe: gyldigt jagttegn, våbentilladelse, DJ s medlemsbevis (findes på bagsiden af Jæger) samt høreværn. Vel mødt på banerne. Specielt til alle de nye og unge jægere Samtlige skydedatoer vil være at finde på vores hjemmeside Fra april måned vil grillen være tændt hver gang. Derfor vil det være muligt at få varmet egne pølser eller bøffer. Eftersom vi har en stor grill og mange cafémøbler, er der nu plads til rigtig mange spisende gæster. 11

12 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra hundeudvalget Af Christian Bojer Jørgensen Hillerød jagtforening vil igen i år oprette hold for Jagthundetræning Vi starter sæsonen med hvalpe og unghunde, hvor vi vil fokusere på grundlæggende lydighed og apportering. Træningen vil foregå indendørs i et ridehus i lokalområdet. I april fortsætter vi så med apporteringstræning i skov og på mark. Der vil blive oprettet flere hold efter hvor dygtige hundene er, hvis behovet skulle være der. Træningssæsonen vil toppe med vores årlige apporteringsprøve, som vil ligge i maj. Prøven vil blive annonceret i god tid i Rævehagl, på foreningens hjemmeside og facebookside. Hvalpe og unghunde til lydighedstræning: Træningen vil blive lagt på en fast hverdagsaften og foregå ugentligt, dog ikke uge 7, hvor der er ferie. Træningen vil primært være rettet mod hvalpe og unghunde. Apporteringstræning: Alle søndage i april og maj, dog ikke den dag hvor vi vil afholde den årlige prøve i Hillerød jagtforening. Vi vil træne både i skov og på mark. Vigtigt: Alle hunde skal være vaccinerede. Hundene skal naturligvis være luftet inden træningen starter. Forsikring af hunde skal være opdateret. Meget dominante hunde er ikke velkomne på træningspladsen. Kom til træning i god tid, ligesom når vi skal på jagt :-) Tilmelding: Send en mail med oplysninger om tilmelding og hund til Christian Bojer Jørgensen på: Husk at påføre hundeførerens navn. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om hvilket hold der passer til din hund, så skriv eller ring til Christian. Se også hjemmesiden under Aktiviteter. 12

13 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Markvildtlav Af Christian Færch Jensen Landboforeningen og Danmarks Jægerforbund afholdte den 12. november orienteringsmøde på Skævinge Kro om dannelse af markvildtslav. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at et markvildtslav er en frivillig aftale mellem en række lodsejere om, at de vil foretage forskellige tiltag til gavn for markvildtet. Når jeg så kraftigt understreger det frivillige i projektet skyldes det, at såfremt samarbejdet omkring området er af mere officiel karakter, såsom Nationalparkerne, så har det offentlige mulighed for at pålægge området forskellige restriktioner, uden nogen form for erstatning til de berørte lodsejere. Der har I en væsentlig del af årsagen til lodsejernes tilbageholdenhed med at tilslutte sig Kongernes Nordsjælland. 13 Nå, tilbage til markvildtslavene. Det er som skrevet en frivillig aftale mellem lodsejerne om at foretage nogle biotopforbedrende tiltag, f.eks i form at så faunastriber, lave barjordspletter osv. Samarbejdet kan jo f.eks bestå i, at man låner de rette maskiner hos hinanden. Danmarks Jægerforbund støtter op omkring markvildtslavene i form af konsulent hjælp. Disse aktiviteter er dækket af tilskud fra anden side, så det er ikke det vores kontingentkroner bruges til. Hvis man er interesseret kan man rette henvendelse til Danmarks Jægerforbund. Jeg vil også gerne være behjælpelig. Konsulenten fra Danmarks Jægerforbund synes at vi har mange krager i Nordsjælland. Det foranledigede, at jeg tilbød jægernes assistance til skyde nogle krager. Mit tilbud resulterede i henvendelse fra to landmænd, som ønskede en afskydning. Der er efterfølgende over et par kopper kaffe blevet aftalt hvordan, og der er sat folk på opgaven. Hvis du har mod på en jagtlig virkelig udfordrende opgave, så sig til. Man ved jo aldrig, om der pludselig dukker et behov op.

14 GHILLERØ D JAGTF O RENIN TBE Af Tine Bojer Jørgensen TBE - Tick Borne Encephalitis, på dansk kendt som flåtbåret hjernebetændelse eller Centraleuropæisk hjernebetændelse. Alle jægere bør lade sig vaccinere! Definition og årsager TBE er en virussygdom, som kan skabe hjernebetændelse. Den spredes ved bid af den samme type skovflåt, som også kan overføre borrelia. Tidligere mente man, at TBE-virus kun eksisterede på Bornholm, men nyere undersøgelser tyder på, at virus nu har spredt sig til større områder af Danmark. Udenfor landets grænser findes TBE-virus på østkysten i Sverige og i skovene i Alperne, Østeuropa og Rusland. Det er ikke kun mennesker, som bides af skovflåter, forskellige pattedyr smittes også, heriblandt køer. På den baggrund er der registreret meget sjældne tilfælde af mælkeoverført smitte. Man kan sagtens blive bidt af en flåt uden at få hverken TBE eller borrelia. Det er langt fra alle skovflåter, som bærer virus, og er man så uheldig at få virus i kroppen, er det heller ikke alle, som bliver syge af det. Symptomer på TBE Der går oftest mellem 8-14 dage efter et bid af en skovflåt, inden man kan mærke symptomerne på mild hjernebetændelse. Symptomerne er influenzalignende og varer et par dage. Disse er bl.a.: Feber. Hovedpine. Almen sygdomsfornem melse. Efter en periode uden sygdomsfornemmelse, som kan vare fra dage til uger, starter mere alvorlige symptomer på hjernebetæn- 14

15 delse eller hjernehindebetændelse. Disse er bl.a.: Svimmelhed. Overfølsomhed for lys. Påvirkning af hjernens funktioner, hvor personen kan være sløv og forvirret eller i værste tilfælde mister bevidstheden. Lammelser. Diagnose Diagnosen stilles ved hjælp af en blodprøve, som viser antistoffer mod TBE-virus. Er man påvirket af ovenstående symptomer, vil man på hospitalet oftest udtage en prøve af rygmarvsvæsken ved en lumbalpunktur for at undersøge nærmere. Hvis man har symptomer på hjernepåvirkning, vil der desuden eventuelt blive udført en CT- eller MR-skanning. Behandling af TBE Der findes ingen specifik behandling af sygdommen. Derfor behandles der symptomatisk ved at understøtte kroppens eget forsvar og lindre symptomerne. Forløb og komplikationer Mange mennesker vil aldrig mærke, at de har fået virus i kroppen og vil kun opdage det, hvis de får undersøgt blodet for antistoffer, som immunforsvaret danner når det møder TBE-virus. Dog kan TBE være en meget alvorlig sygdom og en 1/3 del af dem, 15 Fortsættes side 16

16 som hospitalsindlægges, får varige mentale skader og lammelse. Det er som hovedregel ældre mennesker, der rammes værst af sygdommen, og en meget lille del dør af den. Prognosen er bedst for børn, som sjældent får et alvorligt sygdomsforløb. Forholdsregler og forebyggelse af TBE Når man går i skoven, er der altid en lille risiko for, at man bliver bidt af en skovflåt. Er man i særligt udsatte områder, bør man sørge for at bære lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Efter hjemkomsten fra skovturen, bør man efterfølgende undersøge sig selv grundigt for eventuelle fastsiddende flåter. Det er især vigtigt at undersøge bøjefurer i albuer og knæ samt i armhulerne og i skridtet. Skulle man opdage en flåt, skal denne fjernes hurtigst muligt. Hvis man ikke selv kan fjerne hele skovflåten (hovedet kan brække af og efterlades som en sort prik i huden), er det vigtigt at gå til egen læge. Har man haft en skovflåt og får ovenstående eller andre symptomer, skal man straks søge læge. Risikoen for flåtbid og dermed smitte med TBE er størst i sommer- og efterårsmånederne. 16 Der findes en vaccine, som kan forebygge TBE og kan anvendes til alle risikogrupper. Snak med din egen læge, hvis du skal til at opholde dig meget i skoven. Vaccinerne koste mellem kr for de første behandlinger: Voksne og unge år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år. Voksne over 60 år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis hvert 3. år efter 3. dosis. Børn 1-15 år 0,25 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år.

17 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Der er mulighed for at vi kan lave vaccinationsaftner i klubhuset for medlemmer af Hillerød Jagtforening. Man skal i alt have 3 vacciner inden for 12 måneder for at være dækket i 3 år. Hver vaccine koster ca. 300 kr. De to første vacciner kan vi lave som fælles vacciner en aften i klubhuset 1. vaccine på dag 0 2. vaccine gives 1-3 måneder efter 1. vaccine, så denne kunne vi lave efter 2 måneder. 3. vaccination gives 5-12 måneder efter 2. vaccine hos egen læge, (eller vi kan lave en fælles vaccinations aften mere, hvis der er tilslutning til dette). Jeg, Tine Bojer Jørgensen, vil forestå vaccineringen. Jeg er uddannet sygeplejerske og jeg har min lægekollega Jakob Vammen som ansvarlig læge bag mig og han har sagt god for at jeg kan forestå denne vaccine. TBE Vaccination Af Tine Bojer Jørgensen Selve vaccinen tager ikke mange sekunder, men man skal efterfølgende blive til observation i mindst 15 minutter; dette blot for at sikre at man ikke får nogen allergisk reaktion efter vaccinen, hvilket er helt normal procedure efter alle former for vacciner. Vi skal være minimum 20 tilmeldte for at aftenerne kan blive til noget. Tilmelding kan ske til min mailadresse: Jagtforeningen byder på en kop kaffe med tilbehør mens der ventes. Se hjemmesiden og hold øje med facebook for dato. 17

18 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Knuds Corner Af Knud Erik Larsen Fasan så lårene bliver fantastiske Til 2 kuverter: 1 fasan Frisk timian Frisk rosmarin 1 æg ¼ l. piskefløde 250 g svampe 1 løg 350 g. små kartofler med pæn skal 4 fed hvidløg Staniol Salt og peber 2 dl. rødvin Evt. lidt cognac Smør olivenolie Flå, eller tø en fasan op. Træk brystet af kroppen og skær brysterne af skroget, så vingebenet bliver på. Udben lårene og fjern de stride tandstikkere, der sidder i underlåret, hak kødet gennem en kødhakker, eller skær det fint med en stor skarp kniv. Brun alle ben og knogler fra fuglen i smør, sammen med lidt timian og rosmarinkviste, evt. lidt enebær, samt et løg og svamperester, tilsæt et par dl. rødvin og kog til det er næsten væk. Hæld 1 l. vand og evt. en bouillonterning på og lad det koge under låg et par timer eller 3. Sigt fonden og lad den koge ind, der skal kun være et par dl. tilbage når den er kogt ned. Nu laver du en fars på en foodprocessor, der er skarp, eller som jeg, jeg brugte en lille hakker for enden af en stavblender, indkøbt for 100 kr. i Netto. 18

19 og peber) tilsæt den nedkogte fond fra benene og 1 dl. fløde, koges til passende konsistens. Server med små kartofler kogt i 10 min. og stegt langsomt i olivenolie med friske timian- og rosmarinkviste, samt 4 fed hvidløg, der lige er trykket med en tung ting. Det hakkede lårkød, salt, peber, frisk timian og rosmarin køres et øjeblik på maskinen til det bliver sejt, tilsæt et æg og kør igen et øjeblik, til det samler sig. Tilsæt 1 1½ dl. piskefløde og kør et øjeblik til passende konsistens. Brun brysterne i smør på en pande, husk at krydre med salt og peber, det er altid vigtigt. Fyld farsen i en sprøjtepose eller brug en frysepose, hvor du klipper det ene hjørne af. Sprøjt farsen på brysterne og pynt med lidt friske urter (timian, rosmarin, lauerbær). Tag to store stykker kraftig staniol, læg det dobbelt, en klat smør på hver, brysterne oven på, en klat smør på toppen og evt lidt cognac. Pak staniolen stramt om brysterne, så samlingen er opad. Bag i en forvarmet ovn på 200 g. i 25 min, tag dem ud, og lad dem stå i min. 10 min. Rist svampe efter eget valg på en pande eller gryde i smør, (husk salt Du kan se flere billeder hvis du går ind på Hillerød jagtforenings Facebookside og kigger i billedgalleriet. Der er billeder fra A til Z, så du ikke behøver at kigge i opskriften. Læs mere om FB andet sted i bladet. Opskriften vil også være at finde i samlet form, med alle billeder på foreningens hjemmeside. Knuds Corner et en lille nyhed i Rævehagl. Knud Larsen giver et forslag til anvendelse de gode råvarer, som vi tager med hjem fra jagterne. Knud er uddannet kok og har de sidste mange år arbejdet som Restaurantchef i Fredensborg. 19

20 Nyjægertræf på flugtskyttebanen Af Christian Bojer Jørgensen D. 21. september afholdte vi Nyjægertræf på Flugtskydningsbanen. Henning Frandsen havde knoklet som en gal for at få alle ender til at nå sammen, og det var derfor glædeligt, at der var så mange fremmødte. Der var en afstandsbane, som til Jagtprøven, med afstandsvurdering på 6 forskellige vildtfigurer, som var placeret drilsk og udfordrende. GHILLERØ D JAGTF O RENIN Vi startede kl med en kort gennemgang af de forskellige baner som Henning havde udtænkt. Her var riffelbane, hvor Henning havde monteret en skydekasse på bukkeskive som dem der bruges til riffelprøven. Skydepladsen var 15meter væk, hvor der så skulle skydes 6 skud med luftgevær mod skiven. Man kunne skyde stående eller siddende med anlæg på et bord. Der var Hennings andedam, hvor man skulle lave fuglekending på en række forskellige lokkefugle, som var placeret på en interimistisk sø fremstillet af en presenning. Der var haglkending, hvor hagl i forskellige størrelser var lagt i poser, hvorefter der skulle gættes hvilken haglstørrelse, der var tale om. Der var skydning fra skydepram, hvor en skydepram var sat på to lastvognsdæk. Skytten skulle sidde i valgfri siddestilling og afgive skud til et antal bagduer på trapbanen. 20

21 Henning havde fået sponseret fine præmier, og førstepræmien var en plads på en jagt i Hennings konsortium. Vi synes, at arrangementet blev en stor succes, og der er allerede nu planer om et tilsvarende arrangement til næste år. Sluttelig var der almindelig flugtskydning, hvor der skulle skydes til forskellige duer. Vi glæder os til at se jer og der er altid plads til flere. Stemningen var god og humøret højt hos alle de fremmødte. Elisabeth Westerman og Jørgen Westphal, som stod på hhv. jagtbanen og trapbanen, så også ud til at fornøje sig sammen med alle nyjægerne. Efter en hård dyst, hvor alle kæmpede deres bedste, blev resultatet således: Nr. 1 Jonas Kristensen Hillerød Jagtforening med 80 ud af 110 mulige point Nr. 2 Tommy Karlebo Jagtforening med 73 ud af 110 mulige poin Nr. 3 Susanne Bruun Hillerød Jagtforening med 72 ud af 110 mulige point Stort tillykke! Henning Frandsen, Christian Bojer Jørgensen og Torben Espenhain står for nyjægerudvalget i Hillerød Jagtforening 21

22 Årets vildtspil Af Jens Bitsch Larsen Den 25. november havde jeg set frem til, for der afholdte Hillerød jagtforening det årlige Vildtspil. Det er en tradition som rigtigt mange af vore medlemmer har deltaget i gennem årene. havde de helt rigtige tal kombinationer 7, 13, 17, 43, 90 - det var de mest eftertragtede numre til bankopladerne. De fleste købte 5 plader og en del købte 10, så der var stor koncentration i salen da første af 4 spil blev igangsat. GHILLERØ D JAGTF O RENIN 1 række gav 2 fasaner, 2 rækker 3 fasaner og pladen fuld blev belønnet med 5 fasaner der tegnede sig hurtigt et billede, nemlig at de gamle bankohajer igen løb med de første fasaner. Igen i år havde Jørgen Westphael sørget for at vi havde fasaner nok 80 stk. flotte fasankokke. Udover vinpræmier havde den øvrige bestyrelse havde været flittig med hensyn til at skaffe sponsorgaver fra vores trofaste støtter, som i år bl.a. omfattede: Guns & Country Shop Ullerød Brugs Efter formanden (mig), havde budt de mange fremmødte velkommen var der rig lejlighed til at udvælge netop de plader, som De første 4 spil blev gennemført i fin stil og vores nye nummer opråber, Peter Vinding, førte deltagerne sikkert igennem spillene der var kun få af deltagerne, som havde tid til at råbe ryst posen når tre tal i rækkefølge var blevet råbt op. 22

23 Efter 4 spil blev der holdt en pause i hvilken deltagerne kunne hente kaffe og øl, alt imens der blev solgt lodder til det amerikanske lotteri. Da ca. 700 lodder var blevet solgt, var markedet mættet, og udtrækningen kunne begynde der var 8 forskellige serier fra de blå stribede til gule, hvide og blå, grønne, prikkede i blåt og rødt. Der var stor glæde over de mange sokker og håndvarmere, men især den forkromede svupper var et hit. Mange fik ligeledes udtrukket vin til de fasaner som de forinden havde vundet. Efter afslutningen af det amerikanske lotteri, fortsatte vi med de sidste 4 spil. Der var i den sidste del af vildtspillet en god fordeling af fasanerne, og det var mit indtryk at langt de fleste af årets deltagere havde noget med hjem, da vi sluttede med det sidste spil. Det var en god aften, med mange nye ansigter, og skal man tro hvad der blev sagt, så ser vi dem nok igen til det næste vildtspil. GUN & COUNTRY SHOP - Frederiksborgvej 30 - DK-3200 Helsinge Tlf.: Fax

24 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Elgpokalskydning Af Bent Behrmann Foreningens årlige elgpokalskydning blev afholdt søndag den 22. september på Hanebjerg Jagtskydebaner med et ganske pænt fremmøde. Vi havde alle sammen en hyggelig dag med socialt samvær i det dejlige vejr. Efter endt skydning var det tid til pokal- og præmieoverrækkelse. Pokal samt vinpræmie blev vundet af Morten Villadsen. Pointskydningen som alle fra HHK kunne deltage i, blev vundet af Rolf Hagstrøm efterfuldt af Anders Rasmussen på 2. pladsen og Marcus Hansen samt Jan K. Hansen delte 3. pladsen. Et stort tillykke fra foreningen. Fra riffeludvalget ser vi en stigende interesse i vores årlige pokalskydning, så derfor gentager vi selvfølgelig succesen i år Datoer vil blive vist på hjemmesiden, når de er fastlagt. 24

25 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Minkregulering Af Peter Lassen Efter sommeren 2013 tilmeldte jeg mig minkreguleringskorpset i Hillerød Jagtforening. Tanken var ganske enkelt at involvere mig lidt i foreningen og møde nogle af de andre, lidt mere rutinerede, medlemmer. Det er jo som bekendt Christian Færch Jensen, der er tovholder på reguleringerne her i foreningen, og han samlede det lille reguleringskorps en sensommeraften, hvor der var højt til himlen. Vores lille team fik sat fælderne og havde en god dialog om forventningerne til sæsonen. Da vi kom lidt længere frem på sæsonen blev vi inviteret til erfa aften for regionens mink-folk - en super aften, hvor der kom mange tips og tricks. Sidste sæsons bedste fanger er en gut der hedder Morten, som kommer fra Helsingør og primært fanger ved kyst og havn. Ham Morten viste sig at være lidt af en indianer, når det kommer til at fange med fælde - en virkelig stor succesrate i sine fangster. Se, det måtte vi jo benytte os af og traf derfor en aftale med Morten om at komme på besøg og give os nogle gode råd og tilråb i praksis. Det viste sig at Morten ikke bruger de trådfælder vi bruger, men bygger sine egne fælder i træ. Han havde taget en af dem med og ligeledes kopieret nogle arbejdstegninger, hvis vi selv fik lyst at forsøge os med lidt hjemmebyg. Jonas - som jo har en faglig baggrund der er relevant - fik en god snak med Morten om konstruktionen. Nu må vi se om vores indsatser bærer frugt og vi kan forøge den samlede fangst i forhold til sidste år. Jeg tænker Christian Færch Jensen giver os en status når sæsonen er omme. 25

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

RÆVEHAGL. Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

RÆVEHAGL. Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening RÆVEHAGL Nr. 3 juli - september 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementerne i Jagtforeningen og hvor du kan læse mere om det. Elgpokalskydning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Aktivitets Program 2014

Aktivitets Program 2014 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2014 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Program. Hyllested og Omegns jagtforening

Program. Hyllested og Omegns jagtforening Program Hyllested og Omegns jagtforening 2015 1 Bestyrelsen består af: Hyllested & Omegns jagtforening Formand: Christian Brøgger tlf. 86 33 60 27 broeggerskovly@mail.dk Næstformand: Poul Quist Rasmussen

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Side 2. Hundeudvalg: Jan Bloch Hansen - Formand 4828 7470 langulla@c.dk. Jørgen Johansen - Kasserer, se suppleanter

Side 2. Hundeudvalg: Jan Bloch Hansen - Formand 4828 7470 langulla@c.dk. Jørgen Johansen - Kasserer, se suppleanter Rævehagl Blad nr. 1 Jan Mar 2009 Formanden har ordet Side 3 Den ny bestyrelse Side 4 Kokkeaften Side 5 Gravjagt og Generalforsaml. Side 6 Hundetræning Side 8 En julehistorie Side 10 Tilbud til nye riffelskytter

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flåt-alarm 14 sider Beskyt dig mod det farlige bid Tips: Hold dig flåtfri Beskyt dig mod det farlige bid INDHOLD: Forskere slår

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Nr. 2 24. årg. April 2014. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 2 24. årg. April 2014. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 2 24. årg. April 2014 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 2. kvartal 2014 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Kent Kongsdal Rasmussen Vestvej

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri NÆSTFORMANDEN HAR ORDET Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken,

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere