RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening"

Transkript

1 RÆVEHAGL Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

2 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementer i Jagtforeningen, dels med datoer, dels hvor du kan læse mere om det. Torsdag d. 23. Januar JKF Årsmøde - se side 6 Søndag d. 9. februar Fastelavnsskydning - se side 10 Februar Hundetræning - se side 12 Søndag d. 3. marts DEADLINE til Rævehagl Hold øje med vores hjemmeside og facebookside for nye arrangementer. Der er lidt i støbeskeen, men vi kunne ikke nå at have mere konkret klar inden udgivelsen af dette nummer. Forsidefoto: Ditte Geertsen med sin første fasan og Natacha Kammersgaard. Foto: Jørgen Westphael - redaktøren sender en Amarone fra kælderen, som tak for det gode fotografiske bidrag. Du kan også være den heldige, der modtager en god flaske fra redaktørens egen vinkælder, hvis du kan bidrage med et foto af forsidekvalitet. Øvrige foto: J. Westphael: s. 12, s. 17. K. Larsen: s.18, s. 19. C. Færch Jensen: s. 13, s. 25. C. Bojer Jørgensen: s. 20, s. 21. P. Vinding: s. 22, s. 23. B. Behrmann: s

3 GAMEFAIR -en fair og professionel partner til jagtfolket! 3

4 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Formanden har ordet Af Jens Bitch Larsen Afslutningen af jagtsæsonen nærmer sig hurtigt og et nyt år er startet. Sådan kan man også sige når det gælder Hillerød Jagtforening. Ved en velbesøgt generalforsamling, hvor vores gamle formand og næstformand gennem de sidste mange år havde valgt at koncentrere sig om andre områder inden for foreningen end bestyrelsesarbejdet, skete der nyvalg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerede sig i november med mig som formand, Christian Færch Jensen som næstformand og Inger Marie Jensen som kasserer. Jeg ser som formand frem til det nye år, hvor sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen udvikles og fremmes. Det betyder at vore kerneaktiviteter, som omfatter riffelskydning, flugtskydning, hundetræning, jagthorn, rævehagl og jagttegnsskolen skal styrkes ved en endnu større involvering af jer. 4 Jagtsagen styrkes gennem et tæt samarbejde med andre af kommunens jagtforeninger, som tilsammen tegner over 750 medlemmer dette samarbejde sker i regi af Hillerød Kommunes JKF her har vi to repræsentantervores næstformand Christian Færch Jensen varetager formandsposten og Peter Vinding er vores repræsentant i JKF, samtidigt er Peter Vinding også jægernes kontakt i Friluftsrådet. I forhold til kontakt og kommunikation har vi også opgraderet vores indsats dels gennem vores nye bestyrelsesmedlem, redaktør Peter Lassen, som står for både Rævehagl og for en mere aktiv

5 indsats i forhold til vores hjemmeside og dels i form af Bestyrelses suppleant Knud Larsen, som har påtaget sig opgaven som vores Facebook administrator. I vil derfor opleve en forøget indsats omkring vores kommunikation. Vores riffelskydning varetages af bestyrelsesmedlem Bent Behmann, som med stor engagement sørger for at så mange som muligt får lejlighed til at træne. Vores nye kasserer Inger Marie Jensen, har påtaget sig at føre foreningsbogholderi, en opgave vi har haft svært ved at besætte, så det er med stor tilfredshed at det lykkedes os at engagere hende til posten, en post som jeg med stor tiltro har overdraget. Vi har gennem 2013 haft en tilgang af 70 nye medlemmer, mange som er 1. gangs jægere. Den nye bestyrelse har stor fokus på disse 1. gangs jægere og dette arbejde varetages af bestyrelsesmedlemmerne Henning Frandsen og Christian Bojer Jørgensen sammen med Bestyrelsessuppleant Torben Espenhain. Vi har i samarbejde med JKF fået mulighed for i det næste år at arrangere nyjægerjagter på kommunens arealer. Ud over dette slutter en række udvalg op til støtte og afvikling af foreningens øvrige aktiviteter. Det er på den baggrund at jeg har sagt ja til ansvaret som formand, for hvilket udgangspunkt er bedre end en kvalificeret aktiv bestyrelse, der støttes op af engagerede suppleanter og øvrige aktive på vores tillidsposter og udvalg. Jeg vil lige afslutte med en jagtpolitisk udmelding, som er en holdning til det meget omtalte nye domicil som Danmarks Jægerforbund har fremlagt et skitseforslag til. Bestyrelsens holdning er, at det er en god idé at samle alle jægerforbundets aktiviteter, men vi har stemt Nej til forslaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. januar, idet vi ikke mener at økonomien for medlemmerne er på plads. Kommer der et nyt oplæg, og er dette punkt bedre afklaret, kan vi ændre vores holdning. Jeg ser frem til det nye år Knæk & bræk 5

6 GHILLERØ D JAGTF O RENIN JKF-Årsmøde torsdag den 23. januar 2014 kl Hillerød Jagtforenings klubhus. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme, for dels at høre om de aktiviteter vi har gennemført, men især være med til at præge de mere fremad rettede aktiviteter. JKF har i år haft aktiviteter inden for så vidt forskellige områder som udstillinger, minkregulering, nyjægerjagt på kommunale arealer, markvildtsprojekter og rågeregulering. Der er sikkert glemt et område eller to, for vi har ikke lavet årsberetningen endnu. JKF beskæftiger sig også med det jagtpolitiske. Jeg skal her henlede opmærksomheden på, at Vildtforvaltningsrådet på sit møde den 11. december 2013 (i læsende stund) har behandlet et forslag om ophævelse af dispensationen af forbuddet mod at holde ræve til brug for træning af gravhunde. Med stor sandsynlighed bliver det forbudt at holde ræve til træning af jagthunde. JKF årsmøde 6 Af Christian Færch Jensen Konsekvensen er at vi på sigt får dårligere gravhunde. Man er i oplægget inde på konsekvenserne for gravjagten og skriver: Fødevareministeriet er opmærksom på, at hensynet til rævenes velfærd skal ses i forhold til hensynet til beskyttelse af vilde fugle og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Ministeriet finder imidlertid ikke, at forbuddet mod hold af ræve er til hinder for en passende regulering af den vildtlevende rævebestand, idet rævebestanden kan reguleres ved brug af andre metoder end gravjagt. Fødevareministeriet følger indstillingen fra Dyreetisk Råd, der er imod at man holder ræve i fangenskab til brug for træning af gravhunde og mener at man har en passende tid til at finde alternative træningsmetoder. Hvis dette ikke lykkes, så finde alternativer til hunde til at drive rævene ud. Der er efter min opfattelse en stor risiko for, at GRAVJAGT bliver FORBUDT. Vi ved noget mere den 23. januar så mød op.

7 NATURGALLERIET I HOLTE Kongevejen Holte Tlf Håndlavede Knivklinger Fabriks Knivklinger Skæfte Materialer Horn, Ben & Tand Alt i Værktøj Læder, Lim & Olie Bøger & Vejledning Spyderco, Lansky & Japanske Slibesten Håndlavede Knive Jagtdolke & Foldeknive Fiskeknive & Svampeknive Sakse & Pincetter Børster Recta Kompasser Alt i Spil Kikkerter & Luppe Kig ind i vores nye Barbershop med det store udvalg i rageknive, koste, sæbe og tilbehør 7

8 Bestyrelsen har konstitueret sig Af Jens Bitsch Larsen På bestyrelsesmødet den 11. november 2013, har bestyrelsen konstitueret sig. Bestyrelsen har enstemmigt har indstillet Inge Marie Jensen som Kasserer, Christian Færch Jensen som Næstformand og Jens Bitsch Larsen som formand. Idet jeg takker for valget som formand, vil jeg også benytte lejligheden til at takke vores tidligere formand Ib Kammersgaard og Næstformand Jørgen Westphael for det store mangeårige arbejde, de har lagt i bestyrelsesarbejdet. De vil dog begge være at finde som aktive medlemmer, idet de sammen varetager foreningens vigtige Jagttegnsskole og Jørgen vil fortsat være at finde i blandt vore ildsjæle, med at udvikle og drive vores flugtskydningsbane i fællesskab med Karlebo Sogns Jagtforening. Hvis jeg kort skal komme med en programerklæring, så vil den indeholde en øget fokus på samarbejde, dels i forhold til vore medlemmer, som ønsker at deltage i aktiviteter, give en hånd med eller indgå i et projekt eller i et aktivitetsudvalg, og dels i forhold til de omliggende jagtforeninger, hvor det er mit mål at vi i fællesskab vil kunne få etableret endnu flere arrangementer til gavn for alle vore medlemmer. At styrke dette fællesskab sker i tæt samarbejde med JKF og Hillerød Kommune, der er Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd. Endeligt vil jeg afslutte med at besvare spørgsmålet: Hvorfor sagde jeg ja til formandsskabet, i min ellers meget pressede hverdag? Jeg har gennem en del år haft stor glæde og interesse for jagt og jagtsagen, og med bestyrelsens store opbakning ser jeg nu mulighed for, i rollen som formand, at give den interesse og glæde videre, ikke bare til gavn for vores nuværende medlemmer, men også til de mange nye jægere, som hver år starter en ny fase i deres liv, nu som kommende jægere. Sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen skal udvikles og fremmes. 8 GHILLERØ D JAGTF O RENIN

9 Den samlede bestyrelse, suppleanter, revisorer og tillidsposter for Hillerød Jagtforening er herefter besat således: Bestyrelse Formand Jens Bitsch Larsen Jagtpolitik, Medlemspleje, Kontakt til jagttegnsskolen Næstformand Christian Færch Jensen Formand for JKF, Hillerød Kommune, Kontakt vedr. regulering Kasserer, Inger Marie Jensen Regnskab, kasserer, medlemsregistrering Bent Behrmann Riffeludvalg, kontakt til klubhusudvalg, Kontakt til jagthornsudvalg Henning Frandsen Nyjægerudvalg Christian Bojer Jørgensen Flugtskydningsudvalg, Nyjægerjagt, Hundeudvalg Peter Lassen Redaktør, Rævehagl, WEBMaster Bestyrelses Suppleanter Knud Larsen, Facebook administrator Torben Espenhain, Nyjægerudvalg, Informationsudvalg Peter Vinding, Kontakt til JKF, Friluftrådet Revisorer Claus Danielsen Jakob Jønsson Revisor suppleant Per Hessel Øvrige tillidsposter Knud S. Nørgaard Klubhusudvalg, Jagthorn Ib Kammersgård Jagttegnsskole Jørgen Westphael Flugtskydningsudvalg, jagttegnsskole På hjemmesiden er posterne opdateret med billeder. Se mere på: 9

10 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Flugtskytteudvalget Af Jørgen Westphael Vi åbner i 2014 med fastelavnsskydning: Søndag den 9. febuar kl Mød gerne op udklædt og tag familien med, gæster uden jagttegn får også lov til at skyde. Dagen starter kl. ca. 10:30 med at vi skyder katten af tønden og finder en kattekonge og en kattedronning. Der efter vil der være varm suppe i Mosehytten. Pris for tøndeskydning inkl. patroner og suppe er 50 kr. Banen er også åben for almindelig skydning til kl Åbningstider i 2014 Søndag Tirsdag Tirsdag Februar - maj Juni-August September-December Helligdage i påsken og pinsen er der lukket 10

11 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra Riffeludvalget Af Bent Behrmann Generalforsamlingen er vel overstået, og sæsonen 2014 står for døren. Der er 8 skydninger, inden vi skal mødes til bukkebrunch, så det skulle være muligt for den enkelte riffeljæger, at finde et par dage til indskydning og dermed undgå den store kødannelse mandag d. 5. maj og mandag d. 12. maj, med ventetid på ca. 1 time eller mere. Husk til riffelskydningerne at medbringe: gyldigt jagttegn, våbentilladelse, DJ s medlemsbevis (findes på bagsiden af Jæger) samt høreværn. Vel mødt på banerne. Specielt til alle de nye og unge jægere Samtlige skydedatoer vil være at finde på vores hjemmeside Fra april måned vil grillen være tændt hver gang. Derfor vil det være muligt at få varmet egne pølser eller bøffer. Eftersom vi har en stor grill og mange cafémøbler, er der nu plads til rigtig mange spisende gæster. 11

12 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra hundeudvalget Af Christian Bojer Jørgensen Hillerød jagtforening vil igen i år oprette hold for Jagthundetræning Vi starter sæsonen med hvalpe og unghunde, hvor vi vil fokusere på grundlæggende lydighed og apportering. Træningen vil foregå indendørs i et ridehus i lokalområdet. I april fortsætter vi så med apporteringstræning i skov og på mark. Der vil blive oprettet flere hold efter hvor dygtige hundene er, hvis behovet skulle være der. Træningssæsonen vil toppe med vores årlige apporteringsprøve, som vil ligge i maj. Prøven vil blive annonceret i god tid i Rævehagl, på foreningens hjemmeside og facebookside. Hvalpe og unghunde til lydighedstræning: Træningen vil blive lagt på en fast hverdagsaften og foregå ugentligt, dog ikke uge 7, hvor der er ferie. Træningen vil primært være rettet mod hvalpe og unghunde. Apporteringstræning: Alle søndage i april og maj, dog ikke den dag hvor vi vil afholde den årlige prøve i Hillerød jagtforening. Vi vil træne både i skov og på mark. Vigtigt: Alle hunde skal være vaccinerede. Hundene skal naturligvis være luftet inden træningen starter. Forsikring af hunde skal være opdateret. Meget dominante hunde er ikke velkomne på træningspladsen. Kom til træning i god tid, ligesom når vi skal på jagt :-) Tilmelding: Send en mail med oplysninger om tilmelding og hund til Christian Bojer Jørgensen på: Husk at påføre hundeførerens navn. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om hvilket hold der passer til din hund, så skriv eller ring til Christian. Se også hjemmesiden under Aktiviteter. 12

13 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Markvildtlav Af Christian Færch Jensen Landboforeningen og Danmarks Jægerforbund afholdte den 12. november orienteringsmøde på Skævinge Kro om dannelse af markvildtslav. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at et markvildtslav er en frivillig aftale mellem en række lodsejere om, at de vil foretage forskellige tiltag til gavn for markvildtet. Når jeg så kraftigt understreger det frivillige i projektet skyldes det, at såfremt samarbejdet omkring området er af mere officiel karakter, såsom Nationalparkerne, så har det offentlige mulighed for at pålægge området forskellige restriktioner, uden nogen form for erstatning til de berørte lodsejere. Der har I en væsentlig del af årsagen til lodsejernes tilbageholdenhed med at tilslutte sig Kongernes Nordsjælland. 13 Nå, tilbage til markvildtslavene. Det er som skrevet en frivillig aftale mellem lodsejerne om at foretage nogle biotopforbedrende tiltag, f.eks i form at så faunastriber, lave barjordspletter osv. Samarbejdet kan jo f.eks bestå i, at man låner de rette maskiner hos hinanden. Danmarks Jægerforbund støtter op omkring markvildtslavene i form af konsulent hjælp. Disse aktiviteter er dækket af tilskud fra anden side, så det er ikke det vores kontingentkroner bruges til. Hvis man er interesseret kan man rette henvendelse til Danmarks Jægerforbund. Jeg vil også gerne være behjælpelig. Konsulenten fra Danmarks Jægerforbund synes at vi har mange krager i Nordsjælland. Det foranledigede, at jeg tilbød jægernes assistance til skyde nogle krager. Mit tilbud resulterede i henvendelse fra to landmænd, som ønskede en afskydning. Der er efterfølgende over et par kopper kaffe blevet aftalt hvordan, og der er sat folk på opgaven. Hvis du har mod på en jagtlig virkelig udfordrende opgave, så sig til. Man ved jo aldrig, om der pludselig dukker et behov op.

14 GHILLERØ D JAGTF O RENIN TBE Af Tine Bojer Jørgensen TBE - Tick Borne Encephalitis, på dansk kendt som flåtbåret hjernebetændelse eller Centraleuropæisk hjernebetændelse. Alle jægere bør lade sig vaccinere! Definition og årsager TBE er en virussygdom, som kan skabe hjernebetændelse. Den spredes ved bid af den samme type skovflåt, som også kan overføre borrelia. Tidligere mente man, at TBE-virus kun eksisterede på Bornholm, men nyere undersøgelser tyder på, at virus nu har spredt sig til større områder af Danmark. Udenfor landets grænser findes TBE-virus på østkysten i Sverige og i skovene i Alperne, Østeuropa og Rusland. Det er ikke kun mennesker, som bides af skovflåter, forskellige pattedyr smittes også, heriblandt køer. På den baggrund er der registreret meget sjældne tilfælde af mælkeoverført smitte. Man kan sagtens blive bidt af en flåt uden at få hverken TBE eller borrelia. Det er langt fra alle skovflåter, som bærer virus, og er man så uheldig at få virus i kroppen, er det heller ikke alle, som bliver syge af det. Symptomer på TBE Der går oftest mellem 8-14 dage efter et bid af en skovflåt, inden man kan mærke symptomerne på mild hjernebetændelse. Symptomerne er influenzalignende og varer et par dage. Disse er bl.a.: Feber. Hovedpine. Almen sygdomsfornem melse. Efter en periode uden sygdomsfornemmelse, som kan vare fra dage til uger, starter mere alvorlige symptomer på hjernebetæn- 14

15 delse eller hjernehindebetændelse. Disse er bl.a.: Svimmelhed. Overfølsomhed for lys. Påvirkning af hjernens funktioner, hvor personen kan være sløv og forvirret eller i værste tilfælde mister bevidstheden. Lammelser. Diagnose Diagnosen stilles ved hjælp af en blodprøve, som viser antistoffer mod TBE-virus. Er man påvirket af ovenstående symptomer, vil man på hospitalet oftest udtage en prøve af rygmarvsvæsken ved en lumbalpunktur for at undersøge nærmere. Hvis man har symptomer på hjernepåvirkning, vil der desuden eventuelt blive udført en CT- eller MR-skanning. Behandling af TBE Der findes ingen specifik behandling af sygdommen. Derfor behandles der symptomatisk ved at understøtte kroppens eget forsvar og lindre symptomerne. Forløb og komplikationer Mange mennesker vil aldrig mærke, at de har fået virus i kroppen og vil kun opdage det, hvis de får undersøgt blodet for antistoffer, som immunforsvaret danner når det møder TBE-virus. Dog kan TBE være en meget alvorlig sygdom og en 1/3 del af dem, 15 Fortsættes side 16

16 som hospitalsindlægges, får varige mentale skader og lammelse. Det er som hovedregel ældre mennesker, der rammes værst af sygdommen, og en meget lille del dør af den. Prognosen er bedst for børn, som sjældent får et alvorligt sygdomsforløb. Forholdsregler og forebyggelse af TBE Når man går i skoven, er der altid en lille risiko for, at man bliver bidt af en skovflåt. Er man i særligt udsatte områder, bør man sørge for at bære lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Efter hjemkomsten fra skovturen, bør man efterfølgende undersøge sig selv grundigt for eventuelle fastsiddende flåter. Det er især vigtigt at undersøge bøjefurer i albuer og knæ samt i armhulerne og i skridtet. Skulle man opdage en flåt, skal denne fjernes hurtigst muligt. Hvis man ikke selv kan fjerne hele skovflåten (hovedet kan brække af og efterlades som en sort prik i huden), er det vigtigt at gå til egen læge. Har man haft en skovflåt og får ovenstående eller andre symptomer, skal man straks søge læge. Risikoen for flåtbid og dermed smitte med TBE er størst i sommer- og efterårsmånederne. 16 Der findes en vaccine, som kan forebygge TBE og kan anvendes til alle risikogrupper. Snak med din egen læge, hvis du skal til at opholde dig meget i skoven. Vaccinerne koste mellem kr for de første behandlinger: Voksne og unge år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år. Voksne over 60 år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis hvert 3. år efter 3. dosis. Børn 1-15 år 0,25 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år.

17 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Der er mulighed for at vi kan lave vaccinationsaftner i klubhuset for medlemmer af Hillerød Jagtforening. Man skal i alt have 3 vacciner inden for 12 måneder for at være dækket i 3 år. Hver vaccine koster ca. 300 kr. De to første vacciner kan vi lave som fælles vacciner en aften i klubhuset 1. vaccine på dag 0 2. vaccine gives 1-3 måneder efter 1. vaccine, så denne kunne vi lave efter 2 måneder. 3. vaccination gives 5-12 måneder efter 2. vaccine hos egen læge, (eller vi kan lave en fælles vaccinations aften mere, hvis der er tilslutning til dette). Jeg, Tine Bojer Jørgensen, vil forestå vaccineringen. Jeg er uddannet sygeplejerske og jeg har min lægekollega Jakob Vammen som ansvarlig læge bag mig og han har sagt god for at jeg kan forestå denne vaccine. TBE Vaccination Af Tine Bojer Jørgensen Selve vaccinen tager ikke mange sekunder, men man skal efterfølgende blive til observation i mindst 15 minutter; dette blot for at sikre at man ikke får nogen allergisk reaktion efter vaccinen, hvilket er helt normal procedure efter alle former for vacciner. Vi skal være minimum 20 tilmeldte for at aftenerne kan blive til noget. Tilmelding kan ske til min mailadresse: Jagtforeningen byder på en kop kaffe med tilbehør mens der ventes. Se hjemmesiden og hold øje med facebook for dato. 17

18 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Knuds Corner Af Knud Erik Larsen Fasan så lårene bliver fantastiske Til 2 kuverter: 1 fasan Frisk timian Frisk rosmarin 1 æg ¼ l. piskefløde 250 g svampe 1 løg 350 g. små kartofler med pæn skal 4 fed hvidløg Staniol Salt og peber 2 dl. rødvin Evt. lidt cognac Smør olivenolie Flå, eller tø en fasan op. Træk brystet af kroppen og skær brysterne af skroget, så vingebenet bliver på. Udben lårene og fjern de stride tandstikkere, der sidder i underlåret, hak kødet gennem en kødhakker, eller skær det fint med en stor skarp kniv. Brun alle ben og knogler fra fuglen i smør, sammen med lidt timian og rosmarinkviste, evt. lidt enebær, samt et løg og svamperester, tilsæt et par dl. rødvin og kog til det er næsten væk. Hæld 1 l. vand og evt. en bouillonterning på og lad det koge under låg et par timer eller 3. Sigt fonden og lad den koge ind, der skal kun være et par dl. tilbage når den er kogt ned. Nu laver du en fars på en foodprocessor, der er skarp, eller som jeg, jeg brugte en lille hakker for enden af en stavblender, indkøbt for 100 kr. i Netto. 18

19 og peber) tilsæt den nedkogte fond fra benene og 1 dl. fløde, koges til passende konsistens. Server med små kartofler kogt i 10 min. og stegt langsomt i olivenolie med friske timian- og rosmarinkviste, samt 4 fed hvidløg, der lige er trykket med en tung ting. Det hakkede lårkød, salt, peber, frisk timian og rosmarin køres et øjeblik på maskinen til det bliver sejt, tilsæt et æg og kør igen et øjeblik, til det samler sig. Tilsæt 1 1½ dl. piskefløde og kør et øjeblik til passende konsistens. Brun brysterne i smør på en pande, husk at krydre med salt og peber, det er altid vigtigt. Fyld farsen i en sprøjtepose eller brug en frysepose, hvor du klipper det ene hjørne af. Sprøjt farsen på brysterne og pynt med lidt friske urter (timian, rosmarin, lauerbær). Tag to store stykker kraftig staniol, læg det dobbelt, en klat smør på hver, brysterne oven på, en klat smør på toppen og evt lidt cognac. Pak staniolen stramt om brysterne, så samlingen er opad. Bag i en forvarmet ovn på 200 g. i 25 min, tag dem ud, og lad dem stå i min. 10 min. Rist svampe efter eget valg på en pande eller gryde i smør, (husk salt Du kan se flere billeder hvis du går ind på Hillerød jagtforenings Facebookside og kigger i billedgalleriet. Der er billeder fra A til Z, så du ikke behøver at kigge i opskriften. Læs mere om FB andet sted i bladet. Opskriften vil også være at finde i samlet form, med alle billeder på foreningens hjemmeside. Knuds Corner et en lille nyhed i Rævehagl. Knud Larsen giver et forslag til anvendelse de gode råvarer, som vi tager med hjem fra jagterne. Knud er uddannet kok og har de sidste mange år arbejdet som Restaurantchef i Fredensborg. 19

20 Nyjægertræf på flugtskyttebanen Af Christian Bojer Jørgensen D. 21. september afholdte vi Nyjægertræf på Flugtskydningsbanen. Henning Frandsen havde knoklet som en gal for at få alle ender til at nå sammen, og det var derfor glædeligt, at der var så mange fremmødte. Der var en afstandsbane, som til Jagtprøven, med afstandsvurdering på 6 forskellige vildtfigurer, som var placeret drilsk og udfordrende. GHILLERØ D JAGTF O RENIN Vi startede kl med en kort gennemgang af de forskellige baner som Henning havde udtænkt. Her var riffelbane, hvor Henning havde monteret en skydekasse på bukkeskive som dem der bruges til riffelprøven. Skydepladsen var 15meter væk, hvor der så skulle skydes 6 skud med luftgevær mod skiven. Man kunne skyde stående eller siddende med anlæg på et bord. Der var Hennings andedam, hvor man skulle lave fuglekending på en række forskellige lokkefugle, som var placeret på en interimistisk sø fremstillet af en presenning. Der var haglkending, hvor hagl i forskellige størrelser var lagt i poser, hvorefter der skulle gættes hvilken haglstørrelse, der var tale om. Der var skydning fra skydepram, hvor en skydepram var sat på to lastvognsdæk. Skytten skulle sidde i valgfri siddestilling og afgive skud til et antal bagduer på trapbanen. 20

21 Henning havde fået sponseret fine præmier, og førstepræmien var en plads på en jagt i Hennings konsortium. Vi synes, at arrangementet blev en stor succes, og der er allerede nu planer om et tilsvarende arrangement til næste år. Sluttelig var der almindelig flugtskydning, hvor der skulle skydes til forskellige duer. Vi glæder os til at se jer og der er altid plads til flere. Stemningen var god og humøret højt hos alle de fremmødte. Elisabeth Westerman og Jørgen Westphal, som stod på hhv. jagtbanen og trapbanen, så også ud til at fornøje sig sammen med alle nyjægerne. Efter en hård dyst, hvor alle kæmpede deres bedste, blev resultatet således: Nr. 1 Jonas Kristensen Hillerød Jagtforening med 80 ud af 110 mulige point Nr. 2 Tommy Karlebo Jagtforening med 73 ud af 110 mulige poin Nr. 3 Susanne Bruun Hillerød Jagtforening med 72 ud af 110 mulige point Stort tillykke! Henning Frandsen, Christian Bojer Jørgensen og Torben Espenhain står for nyjægerudvalget i Hillerød Jagtforening 21

22 Årets vildtspil Af Jens Bitsch Larsen Den 25. november havde jeg set frem til, for der afholdte Hillerød jagtforening det årlige Vildtspil. Det er en tradition som rigtigt mange af vore medlemmer har deltaget i gennem årene. havde de helt rigtige tal kombinationer 7, 13, 17, 43, 90 - det var de mest eftertragtede numre til bankopladerne. De fleste købte 5 plader og en del købte 10, så der var stor koncentration i salen da første af 4 spil blev igangsat. GHILLERØ D JAGTF O RENIN 1 række gav 2 fasaner, 2 rækker 3 fasaner og pladen fuld blev belønnet med 5 fasaner der tegnede sig hurtigt et billede, nemlig at de gamle bankohajer igen løb med de første fasaner. Igen i år havde Jørgen Westphael sørget for at vi havde fasaner nok 80 stk. flotte fasankokke. Udover vinpræmier havde den øvrige bestyrelse havde været flittig med hensyn til at skaffe sponsorgaver fra vores trofaste støtter, som i år bl.a. omfattede: Guns & Country Shop Ullerød Brugs Efter formanden (mig), havde budt de mange fremmødte velkommen var der rig lejlighed til at udvælge netop de plader, som De første 4 spil blev gennemført i fin stil og vores nye nummer opråber, Peter Vinding, førte deltagerne sikkert igennem spillene der var kun få af deltagerne, som havde tid til at råbe ryst posen når tre tal i rækkefølge var blevet råbt op. 22

23 Efter 4 spil blev der holdt en pause i hvilken deltagerne kunne hente kaffe og øl, alt imens der blev solgt lodder til det amerikanske lotteri. Da ca. 700 lodder var blevet solgt, var markedet mættet, og udtrækningen kunne begynde der var 8 forskellige serier fra de blå stribede til gule, hvide og blå, grønne, prikkede i blåt og rødt. Der var stor glæde over de mange sokker og håndvarmere, men især den forkromede svupper var et hit. Mange fik ligeledes udtrukket vin til de fasaner som de forinden havde vundet. Efter afslutningen af det amerikanske lotteri, fortsatte vi med de sidste 4 spil. Der var i den sidste del af vildtspillet en god fordeling af fasanerne, og det var mit indtryk at langt de fleste af årets deltagere havde noget med hjem, da vi sluttede med det sidste spil. Det var en god aften, med mange nye ansigter, og skal man tro hvad der blev sagt, så ser vi dem nok igen til det næste vildtspil. GUN & COUNTRY SHOP - Frederiksborgvej 30 - DK-3200 Helsinge Tlf.: Fax

24 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Elgpokalskydning Af Bent Behrmann Foreningens årlige elgpokalskydning blev afholdt søndag den 22. september på Hanebjerg Jagtskydebaner med et ganske pænt fremmøde. Vi havde alle sammen en hyggelig dag med socialt samvær i det dejlige vejr. Efter endt skydning var det tid til pokal- og præmieoverrækkelse. Pokal samt vinpræmie blev vundet af Morten Villadsen. Pointskydningen som alle fra HHK kunne deltage i, blev vundet af Rolf Hagstrøm efterfuldt af Anders Rasmussen på 2. pladsen og Marcus Hansen samt Jan K. Hansen delte 3. pladsen. Et stort tillykke fra foreningen. Fra riffeludvalget ser vi en stigende interesse i vores årlige pokalskydning, så derfor gentager vi selvfølgelig succesen i år Datoer vil blive vist på hjemmesiden, når de er fastlagt. 24

25 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Minkregulering Af Peter Lassen Efter sommeren 2013 tilmeldte jeg mig minkreguleringskorpset i Hillerød Jagtforening. Tanken var ganske enkelt at involvere mig lidt i foreningen og møde nogle af de andre, lidt mere rutinerede, medlemmer. Det er jo som bekendt Christian Færch Jensen, der er tovholder på reguleringerne her i foreningen, og han samlede det lille reguleringskorps en sensommeraften, hvor der var højt til himlen. Vores lille team fik sat fælderne og havde en god dialog om forventningerne til sæsonen. Da vi kom lidt længere frem på sæsonen blev vi inviteret til erfa aften for regionens mink-folk - en super aften, hvor der kom mange tips og tricks. Sidste sæsons bedste fanger er en gut der hedder Morten, som kommer fra Helsingør og primært fanger ved kyst og havn. Ham Morten viste sig at være lidt af en indianer, når det kommer til at fange med fælde - en virkelig stor succesrate i sine fangster. Se, det måtte vi jo benytte os af og traf derfor en aftale med Morten om at komme på besøg og give os nogle gode råd og tilråb i praksis. Det viste sig at Morten ikke bruger de trådfælder vi bruger, men bygger sine egne fælder i træ. Han havde taget en af dem med og ligeledes kopieret nogle arbejdstegninger, hvis vi selv fik lyst at forsøge os med lidt hjemmebyg. Jonas - som jo har en faglig baggrund der er relevant - fik en god snak med Morten om konstruktionen. Nu må vi se om vores indsatser bærer frugt og vi kan forøge den samlede fangst i forhold til sidste år. Jeg tænker Christian Færch Jensen giver os en status når sæsonen er omme. 25

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk

BUKKEN. 2/2011 September 15. årgang. Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk BUKKEN 2/2011 September 15. årgang Medlemsblad for Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk 0 BUKKEN e-mail: Strandberg@live.dk Udgives af Jydsk Akademisk Jagtforening www.jydskakademisk.dk e-mail:

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund P o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet Side 14 Sådan bliver du eftersøger Side 19 Gul Hund Side 20 Præsentation af trænerne Side 25 Årsplan 2015 Side 30 Træningstider

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

- K Ø BE JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING. Under Danmarks Jægerforbund. www.hkjagt.dk

- K Ø BE JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING. Under Danmarks Jægerforbund. www.hkjagt.dk G H VI D O V AVNS J AG - K Ø BE NH RE TFORENIN JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING Under Danmarks Jægerforbund 56. ÅRGANG SEPTEMBER - FEBRUAR 2015-16 www.hkjagt.dk Jægerinformation_nr.

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

TILBUD KR.6.495,- MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET SKÆFTE. I VALNØD. NYHED KR.13.

TILBUD KR.6.495,- MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET SKÆFTE. I VALNØD. NYHED KR.13. ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S Se flere tilbud og nyheder www.huntinglife.net TILBUD JAGT OUTDOOR FISKERI JAPANSK TOPKVALITET! MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2014 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere