RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening"

Transkript

1 RÆVEHAGL Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

2 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementer i Jagtforeningen, dels med datoer, dels hvor du kan læse mere om det. Torsdag d. 23. Januar JKF Årsmøde - se side 6 Søndag d. 9. februar Fastelavnsskydning - se side 10 Februar Hundetræning - se side 12 Søndag d. 3. marts DEADLINE til Rævehagl Hold øje med vores hjemmeside og facebookside for nye arrangementer. Der er lidt i støbeskeen, men vi kunne ikke nå at have mere konkret klar inden udgivelsen af dette nummer. Forsidefoto: Ditte Geertsen med sin første fasan og Natacha Kammersgaard. Foto: Jørgen Westphael - redaktøren sender en Amarone fra kælderen, som tak for det gode fotografiske bidrag. Du kan også være den heldige, der modtager en god flaske fra redaktørens egen vinkælder, hvis du kan bidrage med et foto af forsidekvalitet. Øvrige foto: J. Westphael: s. 12, s. 17. K. Larsen: s.18, s. 19. C. Færch Jensen: s. 13, s. 25. C. Bojer Jørgensen: s. 20, s. 21. P. Vinding: s. 22, s. 23. B. Behrmann: s

3 GAMEFAIR -en fair og professionel partner til jagtfolket! 3

4 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Formanden har ordet Af Jens Bitch Larsen Afslutningen af jagtsæsonen nærmer sig hurtigt og et nyt år er startet. Sådan kan man også sige når det gælder Hillerød Jagtforening. Ved en velbesøgt generalforsamling, hvor vores gamle formand og næstformand gennem de sidste mange år havde valgt at koncentrere sig om andre områder inden for foreningen end bestyrelsesarbejdet, skete der nyvalg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerede sig i november med mig som formand, Christian Færch Jensen som næstformand og Inger Marie Jensen som kasserer. Jeg ser som formand frem til det nye år, hvor sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen udvikles og fremmes. Det betyder at vore kerneaktiviteter, som omfatter riffelskydning, flugtskydning, hundetræning, jagthorn, rævehagl og jagttegnsskolen skal styrkes ved en endnu større involvering af jer. 4 Jagtsagen styrkes gennem et tæt samarbejde med andre af kommunens jagtforeninger, som tilsammen tegner over 750 medlemmer dette samarbejde sker i regi af Hillerød Kommunes JKF her har vi to repræsentantervores næstformand Christian Færch Jensen varetager formandsposten og Peter Vinding er vores repræsentant i JKF, samtidigt er Peter Vinding også jægernes kontakt i Friluftsrådet. I forhold til kontakt og kommunikation har vi også opgraderet vores indsats dels gennem vores nye bestyrelsesmedlem, redaktør Peter Lassen, som står for både Rævehagl og for en mere aktiv

5 indsats i forhold til vores hjemmeside og dels i form af Bestyrelses suppleant Knud Larsen, som har påtaget sig opgaven som vores Facebook administrator. I vil derfor opleve en forøget indsats omkring vores kommunikation. Vores riffelskydning varetages af bestyrelsesmedlem Bent Behmann, som med stor engagement sørger for at så mange som muligt får lejlighed til at træne. Vores nye kasserer Inger Marie Jensen, har påtaget sig at føre foreningsbogholderi, en opgave vi har haft svært ved at besætte, så det er med stor tilfredshed at det lykkedes os at engagere hende til posten, en post som jeg med stor tiltro har overdraget. Vi har gennem 2013 haft en tilgang af 70 nye medlemmer, mange som er 1. gangs jægere. Den nye bestyrelse har stor fokus på disse 1. gangs jægere og dette arbejde varetages af bestyrelsesmedlemmerne Henning Frandsen og Christian Bojer Jørgensen sammen med Bestyrelsessuppleant Torben Espenhain. Vi har i samarbejde med JKF fået mulighed for i det næste år at arrangere nyjægerjagter på kommunens arealer. Ud over dette slutter en række udvalg op til støtte og afvikling af foreningens øvrige aktiviteter. Det er på den baggrund at jeg har sagt ja til ansvaret som formand, for hvilket udgangspunkt er bedre end en kvalificeret aktiv bestyrelse, der støttes op af engagerede suppleanter og øvrige aktive på vores tillidsposter og udvalg. Jeg vil lige afslutte med en jagtpolitisk udmelding, som er en holdning til det meget omtalte nye domicil som Danmarks Jægerforbund har fremlagt et skitseforslag til. Bestyrelsens holdning er, at det er en god idé at samle alle jægerforbundets aktiviteter, men vi har stemt Nej til forslaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. januar, idet vi ikke mener at økonomien for medlemmerne er på plads. Kommer der et nyt oplæg, og er dette punkt bedre afklaret, kan vi ændre vores holdning. Jeg ser frem til det nye år Knæk & bræk 5

6 GHILLERØ D JAGTF O RENIN JKF-Årsmøde torsdag den 23. januar 2014 kl Hillerød Jagtforenings klubhus. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme, for dels at høre om de aktiviteter vi har gennemført, men især være med til at præge de mere fremad rettede aktiviteter. JKF har i år haft aktiviteter inden for så vidt forskellige områder som udstillinger, minkregulering, nyjægerjagt på kommunale arealer, markvildtsprojekter og rågeregulering. Der er sikkert glemt et område eller to, for vi har ikke lavet årsberetningen endnu. JKF beskæftiger sig også med det jagtpolitiske. Jeg skal her henlede opmærksomheden på, at Vildtforvaltningsrådet på sit møde den 11. december 2013 (i læsende stund) har behandlet et forslag om ophævelse af dispensationen af forbuddet mod at holde ræve til brug for træning af gravhunde. Med stor sandsynlighed bliver det forbudt at holde ræve til træning af jagthunde. JKF årsmøde 6 Af Christian Færch Jensen Konsekvensen er at vi på sigt får dårligere gravhunde. Man er i oplægget inde på konsekvenserne for gravjagten og skriver: Fødevareministeriet er opmærksom på, at hensynet til rævenes velfærd skal ses i forhold til hensynet til beskyttelse af vilde fugle og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Ministeriet finder imidlertid ikke, at forbuddet mod hold af ræve er til hinder for en passende regulering af den vildtlevende rævebestand, idet rævebestanden kan reguleres ved brug af andre metoder end gravjagt. Fødevareministeriet følger indstillingen fra Dyreetisk Råd, der er imod at man holder ræve i fangenskab til brug for træning af gravhunde og mener at man har en passende tid til at finde alternative træningsmetoder. Hvis dette ikke lykkes, så finde alternativer til hunde til at drive rævene ud. Der er efter min opfattelse en stor risiko for, at GRAVJAGT bliver FORBUDT. Vi ved noget mere den 23. januar så mød op.

7 NATURGALLERIET I HOLTE Kongevejen Holte Tlf Håndlavede Knivklinger Fabriks Knivklinger Skæfte Materialer Horn, Ben & Tand Alt i Værktøj Læder, Lim & Olie Bøger & Vejledning Spyderco, Lansky & Japanske Slibesten Håndlavede Knive Jagtdolke & Foldeknive Fiskeknive & Svampeknive Sakse & Pincetter Børster Recta Kompasser Alt i Spil Kikkerter & Luppe Kig ind i vores nye Barbershop med det store udvalg i rageknive, koste, sæbe og tilbehør 7

8 Bestyrelsen har konstitueret sig Af Jens Bitsch Larsen På bestyrelsesmødet den 11. november 2013, har bestyrelsen konstitueret sig. Bestyrelsen har enstemmigt har indstillet Inge Marie Jensen som Kasserer, Christian Færch Jensen som Næstformand og Jens Bitsch Larsen som formand. Idet jeg takker for valget som formand, vil jeg også benytte lejligheden til at takke vores tidligere formand Ib Kammersgaard og Næstformand Jørgen Westphael for det store mangeårige arbejde, de har lagt i bestyrelsesarbejdet. De vil dog begge være at finde som aktive medlemmer, idet de sammen varetager foreningens vigtige Jagttegnsskole og Jørgen vil fortsat være at finde i blandt vore ildsjæle, med at udvikle og drive vores flugtskydningsbane i fællesskab med Karlebo Sogns Jagtforening. Hvis jeg kort skal komme med en programerklæring, så vil den indeholde en øget fokus på samarbejde, dels i forhold til vore medlemmer, som ønsker at deltage i aktiviteter, give en hånd med eller indgå i et projekt eller i et aktivitetsudvalg, og dels i forhold til de omliggende jagtforeninger, hvor det er mit mål at vi i fællesskab vil kunne få etableret endnu flere arrangementer til gavn for alle vore medlemmer. At styrke dette fællesskab sker i tæt samarbejde med JKF og Hillerød Kommune, der er Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd. Endeligt vil jeg afslutte med at besvare spørgsmålet: Hvorfor sagde jeg ja til formandsskabet, i min ellers meget pressede hverdag? Jeg har gennem en del år haft stor glæde og interesse for jagt og jagtsagen, og med bestyrelsens store opbakning ser jeg nu mulighed for, i rollen som formand, at give den interesse og glæde videre, ikke bare til gavn for vores nuværende medlemmer, men også til de mange nye jægere, som hver år starter en ny fase i deres liv, nu som kommende jægere. Sunde traditioner skal styrkes og jagtsagen skal udvikles og fremmes. 8 GHILLERØ D JAGTF O RENIN

9 Den samlede bestyrelse, suppleanter, revisorer og tillidsposter for Hillerød Jagtforening er herefter besat således: Bestyrelse Formand Jens Bitsch Larsen Jagtpolitik, Medlemspleje, Kontakt til jagttegnsskolen Næstformand Christian Færch Jensen Formand for JKF, Hillerød Kommune, Kontakt vedr. regulering Kasserer, Inger Marie Jensen Regnskab, kasserer, medlemsregistrering Bent Behrmann Riffeludvalg, kontakt til klubhusudvalg, Kontakt til jagthornsudvalg Henning Frandsen Nyjægerudvalg Christian Bojer Jørgensen Flugtskydningsudvalg, Nyjægerjagt, Hundeudvalg Peter Lassen Redaktør, Rævehagl, WEBMaster Bestyrelses Suppleanter Knud Larsen, Facebook administrator Torben Espenhain, Nyjægerudvalg, Informationsudvalg Peter Vinding, Kontakt til JKF, Friluftrådet Revisorer Claus Danielsen Jakob Jønsson Revisor suppleant Per Hessel Øvrige tillidsposter Knud S. Nørgaard Klubhusudvalg, Jagthorn Ib Kammersgård Jagttegnsskole Jørgen Westphael Flugtskydningsudvalg, jagttegnsskole På hjemmesiden er posterne opdateret med billeder. Se mere på: 9

10 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Flugtskytteudvalget Af Jørgen Westphael Vi åbner i 2014 med fastelavnsskydning: Søndag den 9. febuar kl Mød gerne op udklædt og tag familien med, gæster uden jagttegn får også lov til at skyde. Dagen starter kl. ca. 10:30 med at vi skyder katten af tønden og finder en kattekonge og en kattedronning. Der efter vil der være varm suppe i Mosehytten. Pris for tøndeskydning inkl. patroner og suppe er 50 kr. Banen er også åben for almindelig skydning til kl Åbningstider i 2014 Søndag Tirsdag Tirsdag Februar - maj Juni-August September-December Helligdage i påsken og pinsen er der lukket 10

11 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra Riffeludvalget Af Bent Behrmann Generalforsamlingen er vel overstået, og sæsonen 2014 står for døren. Der er 8 skydninger, inden vi skal mødes til bukkebrunch, så det skulle være muligt for den enkelte riffeljæger, at finde et par dage til indskydning og dermed undgå den store kødannelse mandag d. 5. maj og mandag d. 12. maj, med ventetid på ca. 1 time eller mere. Husk til riffelskydningerne at medbringe: gyldigt jagttegn, våbentilladelse, DJ s medlemsbevis (findes på bagsiden af Jæger) samt høreværn. Vel mødt på banerne. Specielt til alle de nye og unge jægere Samtlige skydedatoer vil være at finde på vores hjemmeside Fra april måned vil grillen være tændt hver gang. Derfor vil det være muligt at få varmet egne pølser eller bøffer. Eftersom vi har en stor grill og mange cafémøbler, er der nu plads til rigtig mange spisende gæster. 11

12 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Nyt fra hundeudvalget Af Christian Bojer Jørgensen Hillerød jagtforening vil igen i år oprette hold for Jagthundetræning Vi starter sæsonen med hvalpe og unghunde, hvor vi vil fokusere på grundlæggende lydighed og apportering. Træningen vil foregå indendørs i et ridehus i lokalområdet. I april fortsætter vi så med apporteringstræning i skov og på mark. Der vil blive oprettet flere hold efter hvor dygtige hundene er, hvis behovet skulle være der. Træningssæsonen vil toppe med vores årlige apporteringsprøve, som vil ligge i maj. Prøven vil blive annonceret i god tid i Rævehagl, på foreningens hjemmeside og facebookside. Hvalpe og unghunde til lydighedstræning: Træningen vil blive lagt på en fast hverdagsaften og foregå ugentligt, dog ikke uge 7, hvor der er ferie. Træningen vil primært være rettet mod hvalpe og unghunde. Apporteringstræning: Alle søndage i april og maj, dog ikke den dag hvor vi vil afholde den årlige prøve i Hillerød jagtforening. Vi vil træne både i skov og på mark. Vigtigt: Alle hunde skal være vaccinerede. Hundene skal naturligvis være luftet inden træningen starter. Forsikring af hunde skal være opdateret. Meget dominante hunde er ikke velkomne på træningspladsen. Kom til træning i god tid, ligesom når vi skal på jagt :-) Tilmelding: Send en mail med oplysninger om tilmelding og hund til Christian Bojer Jørgensen på: Husk at påføre hundeførerens navn. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om hvilket hold der passer til din hund, så skriv eller ring til Christian. Se også hjemmesiden under Aktiviteter. 12

13 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Markvildtlav Af Christian Færch Jensen Landboforeningen og Danmarks Jægerforbund afholdte den 12. november orienteringsmøde på Skævinge Kro om dannelse af markvildtslav. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at et markvildtslav er en frivillig aftale mellem en række lodsejere om, at de vil foretage forskellige tiltag til gavn for markvildtet. Når jeg så kraftigt understreger det frivillige i projektet skyldes det, at såfremt samarbejdet omkring området er af mere officiel karakter, såsom Nationalparkerne, så har det offentlige mulighed for at pålægge området forskellige restriktioner, uden nogen form for erstatning til de berørte lodsejere. Der har I en væsentlig del af årsagen til lodsejernes tilbageholdenhed med at tilslutte sig Kongernes Nordsjælland. 13 Nå, tilbage til markvildtslavene. Det er som skrevet en frivillig aftale mellem lodsejerne om at foretage nogle biotopforbedrende tiltag, f.eks i form at så faunastriber, lave barjordspletter osv. Samarbejdet kan jo f.eks bestå i, at man låner de rette maskiner hos hinanden. Danmarks Jægerforbund støtter op omkring markvildtslavene i form af konsulent hjælp. Disse aktiviteter er dækket af tilskud fra anden side, så det er ikke det vores kontingentkroner bruges til. Hvis man er interesseret kan man rette henvendelse til Danmarks Jægerforbund. Jeg vil også gerne være behjælpelig. Konsulenten fra Danmarks Jægerforbund synes at vi har mange krager i Nordsjælland. Det foranledigede, at jeg tilbød jægernes assistance til skyde nogle krager. Mit tilbud resulterede i henvendelse fra to landmænd, som ønskede en afskydning. Der er efterfølgende over et par kopper kaffe blevet aftalt hvordan, og der er sat folk på opgaven. Hvis du har mod på en jagtlig virkelig udfordrende opgave, så sig til. Man ved jo aldrig, om der pludselig dukker et behov op.

14 GHILLERØ D JAGTF O RENIN TBE Af Tine Bojer Jørgensen TBE - Tick Borne Encephalitis, på dansk kendt som flåtbåret hjernebetændelse eller Centraleuropæisk hjernebetændelse. Alle jægere bør lade sig vaccinere! Definition og årsager TBE er en virussygdom, som kan skabe hjernebetændelse. Den spredes ved bid af den samme type skovflåt, som også kan overføre borrelia. Tidligere mente man, at TBE-virus kun eksisterede på Bornholm, men nyere undersøgelser tyder på, at virus nu har spredt sig til større områder af Danmark. Udenfor landets grænser findes TBE-virus på østkysten i Sverige og i skovene i Alperne, Østeuropa og Rusland. Det er ikke kun mennesker, som bides af skovflåter, forskellige pattedyr smittes også, heriblandt køer. På den baggrund er der registreret meget sjældne tilfælde af mælkeoverført smitte. Man kan sagtens blive bidt af en flåt uden at få hverken TBE eller borrelia. Det er langt fra alle skovflåter, som bærer virus, og er man så uheldig at få virus i kroppen, er det heller ikke alle, som bliver syge af det. Symptomer på TBE Der går oftest mellem 8-14 dage efter et bid af en skovflåt, inden man kan mærke symptomerne på mild hjernebetændelse. Symptomerne er influenzalignende og varer et par dage. Disse er bl.a.: Feber. Hovedpine. Almen sygdomsfornem melse. Efter en periode uden sygdomsfornemmelse, som kan vare fra dage til uger, starter mere alvorlige symptomer på hjernebetæn- 14

15 delse eller hjernehindebetændelse. Disse er bl.a.: Svimmelhed. Overfølsomhed for lys. Påvirkning af hjernens funktioner, hvor personen kan være sløv og forvirret eller i værste tilfælde mister bevidstheden. Lammelser. Diagnose Diagnosen stilles ved hjælp af en blodprøve, som viser antistoffer mod TBE-virus. Er man påvirket af ovenstående symptomer, vil man på hospitalet oftest udtage en prøve af rygmarvsvæsken ved en lumbalpunktur for at undersøge nærmere. Hvis man har symptomer på hjernepåvirkning, vil der desuden eventuelt blive udført en CT- eller MR-skanning. Behandling af TBE Der findes ingen specifik behandling af sygdommen. Derfor behandles der symptomatisk ved at understøtte kroppens eget forsvar og lindre symptomerne. Forløb og komplikationer Mange mennesker vil aldrig mærke, at de har fået virus i kroppen og vil kun opdage det, hvis de får undersøgt blodet for antistoffer, som immunforsvaret danner når det møder TBE-virus. Dog kan TBE være en meget alvorlig sygdom og en 1/3 del af dem, 15 Fortsættes side 16

16 som hospitalsindlægges, får varige mentale skader og lammelse. Det er som hovedregel ældre mennesker, der rammes værst af sygdommen, og en meget lille del dør af den. Prognosen er bedst for børn, som sjældent får et alvorligt sygdomsforløb. Forholdsregler og forebyggelse af TBE Når man går i skoven, er der altid en lille risiko for, at man bliver bidt af en skovflåt. Er man i særligt udsatte områder, bør man sørge for at bære lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Efter hjemkomsten fra skovturen, bør man efterfølgende undersøge sig selv grundigt for eventuelle fastsiddende flåter. Det er især vigtigt at undersøge bøjefurer i albuer og knæ samt i armhulerne og i skridtet. Skulle man opdage en flåt, skal denne fjernes hurtigst muligt. Hvis man ikke selv kan fjerne hele skovflåten (hovedet kan brække af og efterlades som en sort prik i huden), er det vigtigt at gå til egen læge. Har man haft en skovflåt og får ovenstående eller andre symptomer, skal man straks søge læge. Risikoen for flåtbid og dermed smitte med TBE er størst i sommer- og efterårsmånederne. 16 Der findes en vaccine, som kan forebygge TBE og kan anvendes til alle risikogrupper. Snak med din egen læge, hvis du skal til at opholde dig meget i skoven. Vaccinerne koste mellem kr for de første behandlinger: Voksne og unge år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år. Voksne over 60 år 0,5 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis hvert 3. år efter 3. dosis. Børn 1-15 år 0,25 ml. Der gives 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig) samt en 3. dosis efter 5-12 måneder. Der bør genvaccineres med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter med 1 dosis hvert 5. år.

17 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Der er mulighed for at vi kan lave vaccinationsaftner i klubhuset for medlemmer af Hillerød Jagtforening. Man skal i alt have 3 vacciner inden for 12 måneder for at være dækket i 3 år. Hver vaccine koster ca. 300 kr. De to første vacciner kan vi lave som fælles vacciner en aften i klubhuset 1. vaccine på dag 0 2. vaccine gives 1-3 måneder efter 1. vaccine, så denne kunne vi lave efter 2 måneder. 3. vaccination gives 5-12 måneder efter 2. vaccine hos egen læge, (eller vi kan lave en fælles vaccinations aften mere, hvis der er tilslutning til dette). Jeg, Tine Bojer Jørgensen, vil forestå vaccineringen. Jeg er uddannet sygeplejerske og jeg har min lægekollega Jakob Vammen som ansvarlig læge bag mig og han har sagt god for at jeg kan forestå denne vaccine. TBE Vaccination Af Tine Bojer Jørgensen Selve vaccinen tager ikke mange sekunder, men man skal efterfølgende blive til observation i mindst 15 minutter; dette blot for at sikre at man ikke får nogen allergisk reaktion efter vaccinen, hvilket er helt normal procedure efter alle former for vacciner. Vi skal være minimum 20 tilmeldte for at aftenerne kan blive til noget. Tilmelding kan ske til min mailadresse: Jagtforeningen byder på en kop kaffe med tilbehør mens der ventes. Se hjemmesiden og hold øje med facebook for dato. 17

18 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Knuds Corner Af Knud Erik Larsen Fasan så lårene bliver fantastiske Til 2 kuverter: 1 fasan Frisk timian Frisk rosmarin 1 æg ¼ l. piskefløde 250 g svampe 1 løg 350 g. små kartofler med pæn skal 4 fed hvidløg Staniol Salt og peber 2 dl. rødvin Evt. lidt cognac Smør olivenolie Flå, eller tø en fasan op. Træk brystet af kroppen og skær brysterne af skroget, så vingebenet bliver på. Udben lårene og fjern de stride tandstikkere, der sidder i underlåret, hak kødet gennem en kødhakker, eller skær det fint med en stor skarp kniv. Brun alle ben og knogler fra fuglen i smør, sammen med lidt timian og rosmarinkviste, evt. lidt enebær, samt et løg og svamperester, tilsæt et par dl. rødvin og kog til det er næsten væk. Hæld 1 l. vand og evt. en bouillonterning på og lad det koge under låg et par timer eller 3. Sigt fonden og lad den koge ind, der skal kun være et par dl. tilbage når den er kogt ned. Nu laver du en fars på en foodprocessor, der er skarp, eller som jeg, jeg brugte en lille hakker for enden af en stavblender, indkøbt for 100 kr. i Netto. 18

19 og peber) tilsæt den nedkogte fond fra benene og 1 dl. fløde, koges til passende konsistens. Server med små kartofler kogt i 10 min. og stegt langsomt i olivenolie med friske timian- og rosmarinkviste, samt 4 fed hvidløg, der lige er trykket med en tung ting. Det hakkede lårkød, salt, peber, frisk timian og rosmarin køres et øjeblik på maskinen til det bliver sejt, tilsæt et æg og kør igen et øjeblik, til det samler sig. Tilsæt 1 1½ dl. piskefløde og kør et øjeblik til passende konsistens. Brun brysterne i smør på en pande, husk at krydre med salt og peber, det er altid vigtigt. Fyld farsen i en sprøjtepose eller brug en frysepose, hvor du klipper det ene hjørne af. Sprøjt farsen på brysterne og pynt med lidt friske urter (timian, rosmarin, lauerbær). Tag to store stykker kraftig staniol, læg det dobbelt, en klat smør på hver, brysterne oven på, en klat smør på toppen og evt lidt cognac. Pak staniolen stramt om brysterne, så samlingen er opad. Bag i en forvarmet ovn på 200 g. i 25 min, tag dem ud, og lad dem stå i min. 10 min. Rist svampe efter eget valg på en pande eller gryde i smør, (husk salt Du kan se flere billeder hvis du går ind på Hillerød jagtforenings Facebookside og kigger i billedgalleriet. Der er billeder fra A til Z, så du ikke behøver at kigge i opskriften. Læs mere om FB andet sted i bladet. Opskriften vil også være at finde i samlet form, med alle billeder på foreningens hjemmeside. Knuds Corner et en lille nyhed i Rævehagl. Knud Larsen giver et forslag til anvendelse de gode råvarer, som vi tager med hjem fra jagterne. Knud er uddannet kok og har de sidste mange år arbejdet som Restaurantchef i Fredensborg. 19

20 Nyjægertræf på flugtskyttebanen Af Christian Bojer Jørgensen D. 21. september afholdte vi Nyjægertræf på Flugtskydningsbanen. Henning Frandsen havde knoklet som en gal for at få alle ender til at nå sammen, og det var derfor glædeligt, at der var så mange fremmødte. Der var en afstandsbane, som til Jagtprøven, med afstandsvurdering på 6 forskellige vildtfigurer, som var placeret drilsk og udfordrende. GHILLERØ D JAGTF O RENIN Vi startede kl med en kort gennemgang af de forskellige baner som Henning havde udtænkt. Her var riffelbane, hvor Henning havde monteret en skydekasse på bukkeskive som dem der bruges til riffelprøven. Skydepladsen var 15meter væk, hvor der så skulle skydes 6 skud med luftgevær mod skiven. Man kunne skyde stående eller siddende med anlæg på et bord. Der var Hennings andedam, hvor man skulle lave fuglekending på en række forskellige lokkefugle, som var placeret på en interimistisk sø fremstillet af en presenning. Der var haglkending, hvor hagl i forskellige størrelser var lagt i poser, hvorefter der skulle gættes hvilken haglstørrelse, der var tale om. Der var skydning fra skydepram, hvor en skydepram var sat på to lastvognsdæk. Skytten skulle sidde i valgfri siddestilling og afgive skud til et antal bagduer på trapbanen. 20

21 Henning havde fået sponseret fine præmier, og førstepræmien var en plads på en jagt i Hennings konsortium. Vi synes, at arrangementet blev en stor succes, og der er allerede nu planer om et tilsvarende arrangement til næste år. Sluttelig var der almindelig flugtskydning, hvor der skulle skydes til forskellige duer. Vi glæder os til at se jer og der er altid plads til flere. Stemningen var god og humøret højt hos alle de fremmødte. Elisabeth Westerman og Jørgen Westphal, som stod på hhv. jagtbanen og trapbanen, så også ud til at fornøje sig sammen med alle nyjægerne. Efter en hård dyst, hvor alle kæmpede deres bedste, blev resultatet således: Nr. 1 Jonas Kristensen Hillerød Jagtforening med 80 ud af 110 mulige point Nr. 2 Tommy Karlebo Jagtforening med 73 ud af 110 mulige poin Nr. 3 Susanne Bruun Hillerød Jagtforening med 72 ud af 110 mulige point Stort tillykke! Henning Frandsen, Christian Bojer Jørgensen og Torben Espenhain står for nyjægerudvalget i Hillerød Jagtforening 21

22 Årets vildtspil Af Jens Bitsch Larsen Den 25. november havde jeg set frem til, for der afholdte Hillerød jagtforening det årlige Vildtspil. Det er en tradition som rigtigt mange af vore medlemmer har deltaget i gennem årene. havde de helt rigtige tal kombinationer 7, 13, 17, 43, 90 - det var de mest eftertragtede numre til bankopladerne. De fleste købte 5 plader og en del købte 10, så der var stor koncentration i salen da første af 4 spil blev igangsat. GHILLERØ D JAGTF O RENIN 1 række gav 2 fasaner, 2 rækker 3 fasaner og pladen fuld blev belønnet med 5 fasaner der tegnede sig hurtigt et billede, nemlig at de gamle bankohajer igen løb med de første fasaner. Igen i år havde Jørgen Westphael sørget for at vi havde fasaner nok 80 stk. flotte fasankokke. Udover vinpræmier havde den øvrige bestyrelse havde været flittig med hensyn til at skaffe sponsorgaver fra vores trofaste støtter, som i år bl.a. omfattede: Guns & Country Shop Ullerød Brugs Efter formanden (mig), havde budt de mange fremmødte velkommen var der rig lejlighed til at udvælge netop de plader, som De første 4 spil blev gennemført i fin stil og vores nye nummer opråber, Peter Vinding, førte deltagerne sikkert igennem spillene der var kun få af deltagerne, som havde tid til at råbe ryst posen når tre tal i rækkefølge var blevet råbt op. 22

23 Efter 4 spil blev der holdt en pause i hvilken deltagerne kunne hente kaffe og øl, alt imens der blev solgt lodder til det amerikanske lotteri. Da ca. 700 lodder var blevet solgt, var markedet mættet, og udtrækningen kunne begynde der var 8 forskellige serier fra de blå stribede til gule, hvide og blå, grønne, prikkede i blåt og rødt. Der var stor glæde over de mange sokker og håndvarmere, men især den forkromede svupper var et hit. Mange fik ligeledes udtrukket vin til de fasaner som de forinden havde vundet. Efter afslutningen af det amerikanske lotteri, fortsatte vi med de sidste 4 spil. Der var i den sidste del af vildtspillet en god fordeling af fasanerne, og det var mit indtryk at langt de fleste af årets deltagere havde noget med hjem, da vi sluttede med det sidste spil. Det var en god aften, med mange nye ansigter, og skal man tro hvad der blev sagt, så ser vi dem nok igen til det næste vildtspil. GUN & COUNTRY SHOP - Frederiksborgvej 30 - DK-3200 Helsinge Tlf.: Fax

24 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Elgpokalskydning Af Bent Behrmann Foreningens årlige elgpokalskydning blev afholdt søndag den 22. september på Hanebjerg Jagtskydebaner med et ganske pænt fremmøde. Vi havde alle sammen en hyggelig dag med socialt samvær i det dejlige vejr. Efter endt skydning var det tid til pokal- og præmieoverrækkelse. Pokal samt vinpræmie blev vundet af Morten Villadsen. Pointskydningen som alle fra HHK kunne deltage i, blev vundet af Rolf Hagstrøm efterfuldt af Anders Rasmussen på 2. pladsen og Marcus Hansen samt Jan K. Hansen delte 3. pladsen. Et stort tillykke fra foreningen. Fra riffeludvalget ser vi en stigende interesse i vores årlige pokalskydning, så derfor gentager vi selvfølgelig succesen i år Datoer vil blive vist på hjemmesiden, når de er fastlagt. 24

25 GHILLERØ D JAGTF O RENIN Minkregulering Af Peter Lassen Efter sommeren 2013 tilmeldte jeg mig minkreguleringskorpset i Hillerød Jagtforening. Tanken var ganske enkelt at involvere mig lidt i foreningen og møde nogle af de andre, lidt mere rutinerede, medlemmer. Det er jo som bekendt Christian Færch Jensen, der er tovholder på reguleringerne her i foreningen, og han samlede det lille reguleringskorps en sensommeraften, hvor der var højt til himlen. Vores lille team fik sat fælderne og havde en god dialog om forventningerne til sæsonen. Da vi kom lidt længere frem på sæsonen blev vi inviteret til erfa aften for regionens mink-folk - en super aften, hvor der kom mange tips og tricks. Sidste sæsons bedste fanger er en gut der hedder Morten, som kommer fra Helsingør og primært fanger ved kyst og havn. Ham Morten viste sig at være lidt af en indianer, når det kommer til at fange med fælde - en virkelig stor succesrate i sine fangster. Se, det måtte vi jo benytte os af og traf derfor en aftale med Morten om at komme på besøg og give os nogle gode råd og tilråb i praksis. Det viste sig at Morten ikke bruger de trådfælder vi bruger, men bygger sine egne fælder i træ. Han havde taget en af dem med og ligeledes kopieret nogle arbejdstegninger, hvis vi selv fik lyst at forsøge os med lidt hjemmebyg. Jonas - som jo har en faglig baggrund der er relevant - fik en god snak med Morten om konstruktionen. Nu må vi se om vores indsatser bærer frugt og vi kan forøge den samlede fangst i forhold til sidste år. Jeg tænker Christian Færch Jensen giver os en status når sæsonen er omme. 25

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2. April til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hillerød Jagtforening

Hillerød Jagtforening Regnskab 2015 Periode: 01.09.2014 31.08.2015 www.hilleroedjagtforening.dk Resultatopgørelse 2014/2015 Budget Områder Konto Indtægt Udgift Resultat 2014/2015 2013/2014 Kontingenter 82.559 82.559 80.000

Læs mere

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening Tid: 21. oktober 2015, kl 19.30 Ordinær generalforsamling 2015 Hillerød Jagtforening Sted: Klubhuset, Stationsvej 1, 3400 Hillerød Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til ære for de året

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2014

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2014 Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Rævehagl. Blad nr. 4 Oktober - December 2007. Så er det tid at træne på Hillerød Jagtforenings nye flugtskydningsbane

Rævehagl. Blad nr. 4 Oktober - December 2007. Så er det tid at træne på Hillerød Jagtforenings nye flugtskydningsbane Rævehagl Blad nr. 4 Oktober - December 2007 Så er det tid at træne på Hillerød Jagtforenings nye flugtskydningsbane Formanden har ordet Side 3 Nyt fra hundeudvalget Side 4 Indkaldelse til Generalforsamling

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 4. November 2014 til Februar 2015 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2014/2015 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce ÅRETS BEDSTE VILDTRET 2017 AF SØLLERØD KRO Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce TÆRTE 200g mel 15g salt 12g sukker 120g fint hakkede og

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Delikat forårsmenu. Livsglæde & lam. Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth.

Delikat forårsmenu. Livsglæde & lam. Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth. Delikat forårsmenu Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth. Regi: Royal Copenhagen og privat Livsglæde & lam på m en u en Lam hører foråret til og er dejlig gæstemad til påske. Prøv denne delikate menu,

Læs mere

Rævehagl. Blad nr. 2 April - Juni 2008. Årets Jæger 2008: Bent Behrmann

Rævehagl. Blad nr. 2 April - Juni 2008. Årets Jæger 2008: Bent Behrmann Rævehagl Blad nr. 2 April - Juni 2008 Årets Jæger 2008: Bent Behrmann Formanden har ordet Side 3 Nyt fra hundeudvalget Side 5 Foredrag om Fransk Hjerteorm Side 5 Apporteringsprøve Side 6 Bukkebrunch Side

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 2 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2016

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2016 Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2016 Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift)

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Morten Staal Eriksen er vores hus- og demonstrationskok Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Opskrift til 4-6 personer 1 Bornholmerhane 2 spsk.tandoori krydderimix

Læs mere

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500 Madlavning og måltidet har alle dage handlet om duft, konsistens og smag specielt smag er for de fleste den afgørende faktor for den samlede vurdering af måltidet. Efteråret er tiden hvor jagten på den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

TÅNING SOGNS JAGTFORENING

TÅNING SOGNS JAGTFORENING TÅNING SOGNS JAGTFORENING APRIL 2010 www.taaningjagtforening.dk Bestyrelsen: Formand: Charles Zacho Tlf.: 27261556 Næstformand: Kim Hansen Tlf.: 86538082 Kasserer: Kristian Aarslev Tlf.: 86521580/24276277

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning Årsberetning 2013 Velkommen til den årlige generalforsamling. Inden jeg begynder på årsberetningen, vil jeg gerne bede forsamlingen om at rejse sig, så vi kan mindes de af vores jagtkammerater som vi har

Læs mere

Hillerød Jagtforening

Hillerød Jagtforening Regnskab 2016 Resultatopgørelse for Perioden: 01.09.2015 31.08.2016 Balance pr 31.08.2016 www.hilleroedjagtforening.dk Resultatopgørelse 2015/2016 Budget Sidste år Områder Konto Indtægt Udgift Resultat

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

RÆVEHAGL. Nr. 2 : april - juni 2011 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

RÆVEHAGL. Nr. 2 : april - juni 2011 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening RÆVEHAGL Nr. 2 : april - juni 2011 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening Oversigt over Hillerød Jagtforening Formanden har ordet Bestyrelsen Ib Kammersgård... Smedievej 41 3400 Hillerød 2041 9553 / ib@kammersgaard.dk

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Rævehagl. Blad nr. 3 Juli - Sept 2008. Vinder af pokalskydningen 2008: Rolf Hagstrøm

Rævehagl. Blad nr. 3 Juli - Sept 2008. Vinder af pokalskydningen 2008: Rolf Hagstrøm Rævehagl Blad nr. 3 Juli - Sept 2008 Vinder af pokalskydningen 2008: Rolf Hagstrøm Formanden har ordet Side 3 Nyt fra hundeudvalget Side 5 Dyrlægeaften Fransk Hjerteorm Side 8 Fra årets pokalskydning Side

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi Kursuskrydderi Dyst på Grill! I bliver delt op i hold og får udleveret grill, en kurv med råvarer og kun fantasien sætter grænser i kampen om at blive aftenens grillmester. Vores kyndige grillkok er selvfølgelig

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Program for jagtåret

Program for jagtåret Program for jagtåret 2013-2014 På vegne af bestyrelsen Knæk og Bræk Indhold 1. Generalforsamling Torsdag d. 2. maj 2013... 3 1.1 Indkommende forslag:... 3 1.2 Kontingent:... 3 1.3 Valg:... 3 1.4 Eventuelt:...

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere