Forbunds Familieforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbunds Familieforsikring"

Transkript

1 Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene kan aftale ændringer i betingelserne. Sker der ændringer vil du få information via dit forbund eller Alka. På vil du altid kunne få et eksemplar af de gældende betingelser. Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Om Forbunds Familieforsikring Alka og en række LO-forbund har indgået aftale om Forbunds Familieforsikring. Forsikringen er LO-forbundets tilbud om en god og solidarisk familieforsikring til deres medlemmer. Forbunds Familieforsikring tager udgangspunkt i Familiens Basisforsikring, som er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Som noget særligt ved denne forsikring behøver du ikke, at bekymre dig om den samlede værdi af alle dine genstande. Forsikringen har i stedet en grænse for, hvor stor en erstatning der kan gives for en genstand. Du skal derfor være opmærksom på, hvor meget dine dyreste enkeltgenstande er værd, og om du evt. har brug for ekstradækning. Forbunds Familieforsikringen består af en grundpakke med følgende dækninger: - Indboforsikring (inkl. el-skadedækning), - Ansvarsforsikring samt - Retshjælpsforsikring. Du kan tilkøbe: - Glas- og kummeforsikring, - Plusdækning (dækker andre pludselige skader, som ikke dækkes under indboforsikringen), - Elektronikdækning samt - Rejse- og Afbestillingsforsikring. Læsning af forsikringsbetingelser Forbunds Familieforsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder. Forsikringsbetingelserne er derfor noget omfattende. Det er vigtigt at du sætter dig ind i dine forsikringsforhold. Læs forsikringsbetingelserne igennem også før skaden sker. Er der ting, som ikke er forklaret tydeligt nok, så spørg Alka. Når du læser forsikringsbetingelserne for at afgøre, om en skade er dækket, er det vigtigt at vide, - om du hører til gruppen af sikrede, - om skaden er sket på et sted, hvor forsikringen dækker, - om den skadede genstand er dækket af forsikringen, - om skadesbegivenheden er dækket af forsikringen. Det er vigtigt at være opmærksom på overskrifterne. Betingelserne er udformet sådan, at det under de enkelte overskrifter (punkter) først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen. Så husk hvilken overskrift (punkt) du læser under og sørg for at læse hele punktet færdigt. Så har du beskrivelsen af, hvad der dækkes og hvad der ikke dækkes. Når du tilmelder dig Forbunds Familieforsikring får du et forsikringsbevis. På forsikringsbeviset finder du en oversigt med de dækninger du har valgt.

3 Forkortelse I betingelserne er Alka Forsikring benævnt ved Alka. Fortrydelsesret Du har 14 dages fortrydelsesfrist. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget dit forsikringsbevis fra Alka og de tilhørende forsikringsbetingelser. Har du f.eks. modtaget forsikringsbevis og forsikringsbetingelser onsdag den 3. kan du fortryde til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Alka om, at du har fortrudt tilmeldingen til ordningen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Fortryder du denne forsikring, så kontakt Alka Forsikring Engelholm Allé Taastrup Tlf Personoplysninger Som kunde har du mulighed for at se hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger skal du kontakte Alka. Informationer fra Alka Ønsker du ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen med Alka udgøres af en særskilt aftale mellem LO-forbundet og Alka. Medlemmer der sikres under aftalen, får et forsikringsbevis samt tilhørende forsikringsbetingelser. Forsikringsbeviset og tilhørende forsikringsbetingelser er medlemmets aftale om forsikringsdækning via LOforbundet. Derudover gælder Lov om forsikringsaftaler samt Lov om finansiel virksomhed.

4 Indholdsfortegnelse HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter følgende personer (sikrede personer):...1 INDBOFORSIKRINGEN Hvor dækker Indboforsikringen Hvilke genstande er dækket af Indboforsikringen Hvilke typer skader dækker Indboforsikringen Dækning under rejser Følgeudgifter (redning, oprydning, flytteomkostninger) Erstatningsopgørelse...10 ANSVARSFORSIKRINGEN Privatansvar...13 RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN Retshjælpsforsikring...16 TILVALGSDÆKNINGER TIL FORSIKRINGEN Glas- og kummeforsikring Plusdækning Elektronikdækning...19 FÆLLES BESTEMMELSER Forsikringens betaling, gebyrer, afgifter og bidrag Indeksregulering af præmie, summer og selvrisici Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Dokumentation Forsikring i andet selskab Krig, jordskælv og atomskader Klagemuligheder...24

5 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 1. Forsikringen omfatter følgende personer (sikrede personer): 1.1. Det forsikrede medlem (fremgår af forsikringsbeviset under sikrede husstand) 1.2. Det forsikrede medlems husstand. Ved husstand forstås: - ægtefælle eller personer, der lever i fast parforhold med det forsikrede medlem, - børn og plejebørn, - øvrige familiemedlemmer, - fastboende medhjælp i husholdningen. Det er en forudsætning, at ovenstående personer, er tilmeldt samme helårsadresse på Folkeregisteret som det forsikrede medlem Udeboende børn af et medlem af husstanden (jf. punkt 1.1. og 1.2.), såfremt barnet er under 21 år. Dog dækkes ikke, såfremt - barnet lever i et fast parforhold eller - barnet har fastboende børn hos sig Det forsikrede medlems bofælle, såfremt der er tale om bofællesskaber på maksimalt 2 personer Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen Ansvarsforsikringen omfatter desuden Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i det forsikrede medlems husførelse Forsikringen omfatter ikke følgende personer Logerende. 1

6 INDBOFORSIKRINGEN (Afsnit 2-7) 2. Hvor dækker Indboforsikringen 2.1. Indboforsikringen dækker i Danmark og Grønland (dog ikke Færøerne), når genstandene befinder sig: i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes - i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt Se endvidere afsnit 17 om flytning og risikoændringer i kundeboks i pengeinstitut i et af Alka godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 3.3 og Guld, sølv, smykker m.m., jf. punkt 3.4., er ikke dækket i fritidshus - men kun i følgende omfang: Bor der en sikret i fritidshuset, dækkes genstande der er medbragt fra helårsboligen. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene Bor der ikke en sikret i fritidshuset, dækkes - i perioden 1. juni til 31. august - genstande der er midlertidigt medbragt fra helårsbolig Bor der ikke en sikret i fritidshuset, dækkes - udenfor perioden 1. juni til 31. august - almindeligt privat indbo (jf. punkt 3.1.), når - genstandene er midlertidigt medbragt fra helårsboligen og - genstandene befinder sig i fritidshuset. Herudover dækkes: Genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der Genstande, der midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt , men fortsat befinder sig i Danmark eller Grønland. Uden særlig aftale med Alka dækkes de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt udenfor forsikringsstedet anses også: - genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. - genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet Genstande, der med salg for øje midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt , men fortsat befinder sig i Danmark eller Grønland. Dog dækkes kun de første 2 måneder uden for forsikringsstedet Gravsteder der befinder sig i Danmark Småbåde inkl. tilbehør, jf. punkt 3.8, der befinder sig i Danmark Genstande, der medbringes på udlandsrejser. Se særlige vilkår i afsnit 5. 2

7 3. Hvilke genstande er dækket af Indboforsikringen Forsikringen dækker genstande anført i punkt 3.1. til såfremt disse tilhører en sikret eller sikrede bærer risikoen for dem ved lån eller leje. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i punkt Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt eller er undtaget efter punkt Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (2009-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses - antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som guld, sølv, smykker m.m. jf. punkt 3.4.), - plader, dvd er, compact discs (cd er), cdrom er samt spil til spillekonsoller, - fotoudstyr og film, - kikkerter, - kunstværker, - malerier, - mobiltelefoner med tilbehør, - musikinstrumenter, - navigations- og satelitudstyr med tilbehør, - pelse, - pelsværk, - private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick, tapestation, cd-rom og diskette-station, - radioamatørudstyr, - radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer, mp3- og mp4-afspillere, ipods) og tilbehør, - skind, - skindtøj, - spillekonsoller (f.eks. Play-station, X-box, PSP, Gameboy, Nintendo DS o.l.). - spiritus, - ure, - vin, - våben og ammunition, - walkie-talkies, - ægte tæpper. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (2009-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset Penge m.m. Som penge m.m. anses: - penge, - pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker, - møntkort samt klippekort til bus og tog, - taletidskort. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2009-indeks) Guld, sølv, smykker m.m. Herunder hører: - frimærkesamlinger, - møntsamlinger, - ting af guld, platin eller sølv *), - perler *), - smykker, - ædelstene *). Genstande, hvori de med *) mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2009-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2009-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset. 3

8 3.6. Cykler Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. cykel (2009-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede ejer, og som vedkommende sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2008-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset Småbåde og windsurfere samt tilbehør hertil. Som småbåde anses både der ikke overstiger 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2008-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af forsikringsbeviset Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader Gravsteder, som sikrede har vedligeholdelsespligten for. Dækningen omfatter kun brand, tyveri- og hærværksskader Forsikringen omfatter ikke: - Registrerede og uindregistrerede motordrevne køretøjer. Ved motordrevne køretøjer forstås køretøjer som er omfattet af færdselsloven - f.eks. biler, knallerter, motorcykler, motorcross-maskiner og traktorer. - Haveredskaber over 15 hk. - Campingvogne. - Luft-og søfartøjer af enhver art (bortset fra søfartøjer nævnt under punkt 3.8.). Dele og tilbehør til ovenstående genstande dækkes heller ikke. 4

9 4. Hvilke typer skader dækker Indboforsikringen 4.1. Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen DÆKKER skade som følge af: Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning (hvor maskinen ikke tager vand ind) dækkes enhver beskadigelse af tøjet Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre - skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand), - der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket med mindre - skaden skyldes apparatsvigt og - maskinen er under 9 år gammel. Apparatsvigt skal dokumenteres i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler El-skader Forsikringen DÆKKER: Skade samt følgeskade på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Erstatning for el-skader opgøres efter punkt Forsikringen DÆKKER IKKE: I det omfang, skaden er dækket af garantieller serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skade på genstande der - er beregnet til erhvervsmæssig brug, - ikke lovligt forhandles i Danmark, - ikke lovligt kan anvendes i Danmark, - udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen DÆKKER: Skade som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra - installationer, - vandsenge, - akvarier, - andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere Skade som følge af langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt ) Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde udført af ikke-autoriseret håndværker. 5

10 4.4. Storm samt visse nedbørsskader Forsikringen DÆKKER skade som følge af: Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade på genstande uden for bygning Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger Skade som følge af oversvømmelse fra hav eller fjord Skade som følge af oversvømmelse fra sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud Vandskade på lejeres forsikrede genstande Forsikringen DÆKKER skade på lejeres forsikrede genstande som følge af: Nedbør eller smeltevand der trænger gennem utætheder i bygningen Vand der siver ud fra røranlæg, som befinder sig udenfor lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Krav, der er betalt af udlejeren Skade på genstande uden for bygning Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet Køle- og dybfrostdækning Forsikringen DÆKKER: Skade på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion Færdselsuheld og havari Forsikringen DÆKKER skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses - motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer), - tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer, - to- og trehjulede cykler med stelnr., - hestevogne, - øvrige offentlige trafikmidler, - invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøjer, når - lystfartøjet ikke tilhører én af de sikrede, - der findes overdækkede køjepladser og - sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade på trafikmidlet Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Skade på dyr. 6

11 4.8. Tyveri. Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet TYVERIBEGREBER/ STEDER Forsikringen dækker ikke: FORSIKREDE GENSTANDE, jf. afsnit 3: Almindeligt privat indbo (maksimalt kr. pr. genstand), jf. punkt 3.1. Særligt privat indbo (maksimalt kr. pr. genstand), jf. punkt 3.2. INDBRUDSTYVERI Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. 1. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. 2. Som indbrudstyveri dækkes ikke: 2.1 Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 2.2 Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres, 2.3 Tyveri fra lystfartøj. Maksimalt kr. (2009-indeks) i a) lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) udhuse og garager. Ikke i a) lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) udhuse og garager. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. Ting under opmagasinering. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. SIMPELT TYVERI B E G R Æ N S N I N G E R I D Æ K N I N G E N Maksimalt kr. (2009-indeks) a) i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) i udhuse og garager, c) for udvendig bagage på biler herunder i bagageboks. Maksimalt kr. (2009-indeks), dog ingen dækning a) i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) i udhuse og garager, c) for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i uaflåsede og uaflukkede biler, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. 4. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Maksimalt kr. (2009-indeks). Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. Penge m.m. (maksimalt kr.), jf. punkt 3.3. Guld, sølv, smykker m.m. (maksimalt kr.), jf. punkt 3.4. Ikke i a) lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) udhuse og garager, IKKE DÆKKET IKKE DÆKKET Bemærk, at genstandene ikke dækkes under opmagasinering jf. punkt Almindelige husdyr (maksimalt kr.), jf. punkt 3.5. Cykler (maksimalt kr. pr. cykel), jf. punkt 3.6. Værktøj m.v. (maksimalt kr., jf. punkt 3.7. Småbåde og windsurfere samt tilbehør hertil (maksimalt kr.) jf. punkt 3.8. Bygningsdele, jf. punkt 3.9. Gravsteder, jf. punkt Også fra forsvarligt aflåste arbejdsskure og containere. IKKE DÆKKET Se punkt om låsekrav m.v. IKKE DÆKKET Det er en betingelse for dækning, at genstandene er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende. IKKE DÆKKET Det er en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. IKKE DÆKKET IKKE DÆKKET : betyder ikke-dækket. 7

12 4.9. Røveri, overfald m.v Forsikringen DÆKKER: Tyveri sket - under anvendelse af vold eller - under trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri). Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2009-indeks) Tyveri sket i sikredes umiddelbare nærhed, - hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller - hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2009-indeks) Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede. Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2009-indeks) Tricktyveri sket på forsikringsstedet. Ved tricktyveri forstås tyveri fra bolig, hvor - der ikke kan konstateres voldeligt opbrud af forsikringsstedet (indbrud) og - sikrede har haft kontakt med tyven ved indgangen til forsikringsstedet umiddelbart før skaden og - tyven har skaffet sig adgang til forsikringsstedet under falske forudsætninger. Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2009-indeks) Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer Hærværk Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen DÆKKER: Hærværk på genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet) Hærværk på almindeligt privat indbo jf. punkt 3.1., når genstandene befinder sig i fritidshus Hærværk på cykler i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af disse (uanset stedet) Hærværk på småbåde og windsurfere jf. punkt (uanset stedet) Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker Hærværk på gravsteder, som sikrede har vedligeholdelsespligten for Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvis helårsboligen ikke har været anvendt til beboelse i mere end 6 måneder Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset Skade som følge af programmer der kan skade computere, f.eks. virus, orme o.l. 8

13 5. Dækning under rejser 5.1. Forsikringen DÆKKER: Under rejse til/fra og i udlandet, Grønland og Færøerne i indtil 3 måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3.) samt guld, sølv, smykker m.m. (jf. punkt 3.4.), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3.) og guld, sølv, smykker m.m. (jf. punkt 3.4.), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Grønland og Færøerne. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet Forsikringen DÆKKER IKKE: Skader som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods Skader sket under rejser i Danmark. 6. Følgeudgifter (redning, oprydning, flytteomkostninger) 6.1. Forsikringen DÆKKER: Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes endvidere: Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til redning, bevaring og oprydning Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige dokumenterede merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning I forbindelse med en skade, der - ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring og - skaden har medført at helårsboligen ikke kan beboes dækkes samme udgifter for lejer som nævnt under punkt 6.1.2, hvis udgiften ikke kan forlanges afholdt af ejeren af bygningen. 9

14 7. Erstatningsopgørelse 7.1. Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme situation som umiddelbart før skaden fandt sted. Alka kan vælge at erstatte tabet på én af følgende måder: - Reparation, jf. punkt , - Erstatte værdiforringelsen, jf. punkt , - Genlevering, jf. punkt , - Kontanterstatning, jf. punkt Genstande der er erstattet ved genlevering, jf. punkt eller kontanterstatning, jf. punkt tilhører Alka. Selvrisiko Selvrisiko er den del af skaden sikrede selv betaler. Af forsikringsbeviset fremgår hvilken selvrisiko der gælder for Indboforsikringen. Uanset hvilken måde erstatningen opgøres på, skal denne selvrisiko betales REPARATION Alka betaler for en reparation, som sætter de beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, skal Alka opgøre erstatningen efter punkt (Genlevering) eller (Kontanterstatning), medmindre sikrede ønsker reparation ERSTATTE VÆRDIFORRINGELSEN Alka godtgør værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelsen, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, skal Alka opgøre erstatningen efter punkt (Genlevering) eller (Kontanterstatning), medmindre sikrede ønsker reparation GENLEVERING Alka fremskaffer eller leverer identiske genstande, som dem der er beskadiget eller stjålet, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede Alka genleverer med nye genstande, såfremt de beskadigede eller stjålne genstande er - indkøbt som nye og - mindre end 2 år gamle på skadetidspunktet Er betingelserne for genlevering med nye genstande ikke opfyldt, kan Alka genlevere med brugte genstande Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan Alka levere tilsvarende nye genstande. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke Ønsker sikrede ikke genlevering udbetaler Alka kontanterstatning. Kontanterstatningen opgøres til den pris, Alka skal betale hos Alkas leverandør KONTANTERSTATNING Kontanterstatning opgøres - som Nyværdierstatning, jf. punkt , - som Dagsværdierstatning, jf. punkt , - efter Afskrivningstabeller, jf. punkt Nyværdierstatning Der ydes en kontanterstatning, svarende til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de beskadigede eller stjålne genstande er - indkøbt som nye og - mindre end 2 år gamle på skadetidspunktet og - i øvrigt ubeskadigede på skadetidspunktet. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. 10

15 Dagsværdierstatning Er betingelserne for nyværdierstatning (jf. punkt ) ikke opfyldt beregnes erstatningen som nyværdierstatning (jf. punkt ) men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun gældende, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alka ikke forpligtet til at udbetale mere, end hvad en ny genstand, det er nærliggende at sammenligne den beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for Afskrivningstabeller For følgende genstande som i øvrigt var ubeskadigede på skadestidspunktet - gælder der særlige erstatningsregler: - cykler, - briller og - elektriske apparater. Med mindre Alka fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. punkt 7.1.3, kan sikrede altid forlange kontanterstatning i overensstemmelse med nedenstående afskrivningstabeller. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet i henhold til nedenstående tabeller: Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % 18 år - 10 % Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af - at cyklens stelnr. kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og - at låsebevis haves Briller erstattes efter nedenstående tabel: Brillens alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 90 % 3-4 år 80 % 4-5 år 75 % 5-6 år 70 % 6-7 år 65 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11 - år 20 % 11

16 Elektriske apparater erstattes efter nedenstående tabel: Genstandens alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 - år 20 % Til elektriske apparater henregnes - el-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.), - el-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.), - elektrisk hobbyværktøj, - fotoudstyr, - radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer, mp3- og mp4-afspillere, ipods) og tilbehør, - hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere), - andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), - telefonsvarere og telefoner, - elektriske musikinstrumenter, - walkie-talkies, - radioamatørudstyr, - private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation, - spillekonsoller som f.eks. Play-station, X-Box, PSP, Gameboy, Nintendo DS o.l. - mobiltelefoner med tilbehør, - navigations- og satelitudstyr med tilbehør Skader af kosmetisk art erstattes ikke Ved skader på private film-, båndoptagelser, edb programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 12

17 ANSVARSFORSIKRINGEN (Afsnit 8) 8. Privatansvar Ansvarsforsikringens formål er - at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et juridisk erstatningsansvar, - at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod sikrede. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at Alka er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til Alka at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at Alka ikke er pligtig at godtgøre disse. Hvornår er man juridisk ansvarlig: Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Særlige situationer der erfaringsmæssigt giver problemer: - Skade på ting, som er dækket af en anden forsikring. Hvis skadelidte har den ødelagte ting forsikret (f.eks. på en auto-, familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring) skal skaden først anmeldes og behandles på denne anden forsikring i henhold til erstatningsansvarsloven og aftaler mellem forsikringsselskaberne. Er skaden dækket af den anden forsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar, med mindre skaden er forvoldt fortsætligt eller groft uagtsomt. - Skade forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse. Domstolene er tilbøjelige til at frifinde skadevolder for ansvar, hvis skaden sker mens skadevolder gør skadelidte en tjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Hvor dækker Ansvarsforsikringen (geografisk område) I Danmark og Grønland I resten af verden, herunder Færøerne, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. 13

18 8.2. I hvilken egenskab er de sikredes ansvar dækket af Ansvarsforsikringen Som privatperson Som lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog punkt om hunde Som grundejer vedrørende privat grund og en- og to-familiehus, hvis - huset i overvejende grad anvendes til beboelse, - sikrede bor i huset og - der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Som grundejer vedrørende fritidshus og -grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Hvad dækker Ansvarsforsikringen Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden Derudover yder forsikringen dækning ved: Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen skade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Er der tale om skade på ting, gælder der en selvrisiko på 983 kr. (2009-indeks). Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader. Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr. 983 kr. (2009-indeks) Hvad dækker Ansvarsforsikringen ikke Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. Dog dækkes personskader Ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af - et motordrevet køretøj, - et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for - Skader ved brug af kørestole, - Skader ved brug af legetøj med motorkraft til og med 5 hk, - Personskader ved brug af gocarts med motorkraft til og med 25 hk, - Skader ved brug af haveredskaber til og med 15 hk, - Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder. 14

19 Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for skade på personer forvoldt med: - både uden motor, - både, med motorkraft til og med 25 hk samt - windsurfere. Forsikringen dækker også ansvar for skade på ting eller dyr forvoldt med: - kanoer, kajakker, robåde og andre både, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk, - windsurfere Ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Forsikringen dækker dog ansvar for skade på følgende genstande - Almindeligt privat indbo, jf. punkt 3.1., - Særligt privat indbo, jf. punkt 3.2, - Almindelige husdyr, jf. punkt 3.5. samt - Børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder når der er tale om - en pludselig skade og - skaden sker i de første 30 dage af låneeller lejeperioden. For dækningen gælder en selvrisiko på 983 kr. (2009-indeks). Skaderne kan også være dækket efter reglerne i afsnit 4, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. afsnit Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sikrede - ejer, - bruger eller har brugt, - opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, - har sat sig i besiddelse af, - af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. Om ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr gælder punkt Ansvar for skade på lånt eller lejet feriebolig samt inventar hertil. Forsikringen dækker dog ansvar for skade - på ferieboligen, - på inventar, som kan betegnes som almindeligt privat indbo jf. punkt på inventar, som kan betegens som særligt privat indbo jf. punkt 3.2. samt - på inventar, som kan betegnes som cykler, jf. punkt 3.6., når skaden sker i de første 60 dage af låneeller lejeperioden. For dækningen gælder en selvrisiko på 983 kr. (2009-indeks) Forsikringssummer Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 3 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres ikke Omkostninger og renter Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Alka, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 15

20 RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN (Afsnit 9) 9. Retshjælpsforsikring 9.1. Hvor dækker Retshjælpsforsikringen (geografisk område) I Danmark og Grønland I resten af verden, herunder Færøerne, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato Om Retshjælpsforsikringen Forsikringsbetingelserne for Retshjælpsforsikringen er ens i alle forsikringsselskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos Alka eller Forsikringsoplysningen. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retslig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende, - mindre private lejeforhold, - erstatning (ikke erhverv), - køb og salg af indbogenstande, - ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds /andelsboligforeningen), - familie- eller andre private forsikringers dækningsområde. Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes tvister vedrørende: - Arbejds- eller lønspørgsmål. - Skatte- og afgiftssager. - De fleste familieretslige spørgsmål. - Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber. - Skiftesager. - Straffesager. - Inkassosager mod den sikrede. - Fast ejendom, dækkes på bygningsforsikringen. - Motorkøretøjer, dækkes på autokaskoforsikringen. - Lystbåde, dækkes på fartøjsforsikringen. Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dog gælder særlige regler for småsager (sager med en sagsgenstand under kr. samt anerkendelsessøgsmål). Yderligere oplysninger om småsager kan findes på Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil kr Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr., af de erstatningsberettigede omkostninger. Hvis den sikrede opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. 16

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Alka Teltvognsforsikring

Alka Teltvognsforsikring Alka Teltvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TE-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere