EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:"

Transkript

1 INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside Sjørslev Skole er en grundskole i et spor med klasser fra 0. kl. til og med 6. klasse. I skoleåret 2013/14 bliver vi 120 elever. Skolen er fødeskole til Kjellerup Skole, der modtager eleverne efter 6. klasse. For at lette overgangen, samarbejdes der med Kjellerup Skole, og børn samt forældre inviteres på besøg på Kjellerup Skole før flytningen. På skolen er der i øjeblikket 9 lærere og 1 børnehaveklasseleder. Der er ansat én skoleleder, én serviceleder, én skolesekretær, samt 5 pædagoger i SFO en. Silkeborg Kommunes Rengøringssektion tager sig af rengøringen på skolen. I Silkeborg Kommune har man indført en indskolingsmodel, det betyder at lærere og pædagoger samarbejder om undervisningen et antal timer om ugen. EN GOD SKOLE Elevernes bud på en god skole: Vær mod andre, som du ønsker, andre skal være mod dig Man må ikke drille hinanden! Tal ordentlig til hinanden! Tag godt imod nye elever! Skolen er et sted, hvor der er meget at lære, men det er dig, der bestemmer, om der er rart at være

2 Telefonliste Sjørslev Skole Sognegårdsvej Kjellerup Skoleleder Birgit Henriksen Tlf. Skoleleder: Tlf. Personalerum: Hjemmeside: Skolesekretær Karin Knudsen Linåtoften 4b 8600 Silkeborg Tlf.:Kontor: Mobil: Psykolog ved PPR Mette Bastrup Jensen PPR Søvej Silkeborg Mobil: Tale-/hørelærer Annette Simonsen PPR Søvej Silkeborg Mobil: Serviceleder/Sognegården Niels Jørgen Møller(Jønne) Sitkagranen Kjellerup Mobil: SFO Thomas V. Rasmussen Tlf.: Mobil: Klubben Tina Høgfeldt Tlf.: Skolesundhedsplejerske Kirsten Clausen Mandag mellem 8 og 9 Mobil:

3 Side 3 Adresser og telefonliste Skolens lærere Skoleleder: Stedfortræder: Birgit Henriksen (BH) Per Østergaard (PØ) Hattenæsvænget 18 Vandgranen Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Anna Marie Moustsen (AM) Zita Kragh Mortensen (ZM) Lærkevej 13 Krabbesgade Ans by 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Tina Lorenzen (TL) Irene Andreassen (IA) Bavnevej 22 Blodbøgen Løgstrup 8620 Kjellerup Tlf.: Gitte Holm Bech (GH) Lena Mose (LM) Efterårsvej 1 Jeppe Aakjærs Vej Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Marie Lykke Pedersen (MP) Annette Dürr Jensen (AJ) Gjermosevej 10, Grauballe Skovfyrren Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Sarah Kudahl Rolighedsvej 8, Sjørslev 8620 Kjellerup Tlf.: (SK)

4 Adresser og telefonliste Fritidsdelens personale SFO-leder Thomas V. Rasmussen Ege Allé Silkeborg Tlf.: (TR) Alice Greene Friis Vinderslevholmvej Kjellerup Tlf.: (AG) Tina Høgfeldt Ågade Kjellerup Tlf.: (TH) Flemming Nielsen Varbergvej Silkeborg Tlf.: (FN) Sigga Møller Foged Middagshøjvej Viborg Tlf.: (SF) SFO underholder til beboerfest

5 Adresser og telefonliste Skolebestyrelsen Formand Næstformand Lars Frederiksen Mette Nybye Sørensen Rolighedsvej 8, Sjørslev Sjørslevvej 52, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Paw Nyrup Lene Rask Pedersen Branddamsvej 10, Sjørslev Sjørslevvej 29, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Ida Kirstine Poulsen Stig Rask Olesen Rolighedsvej 15, Sjørslev Sognegårdsvej 21, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Irene Andreassen Britta Rønde Færch Medarbejderrepræsentant Hestehaugen 21, Vium Blodbøgen Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Annette Dürr Jensen Medarbejderrepræsentant Skovfyrren Kjellerup Tlf.: Elev-repræsentanter: Vælges hvert år i august måned Skoleleder Birgit Henriksen Hattenæsvænget Silkeborg Tlf.: SFO-leder/sekretær Thomas V. Rasmussen Ege Allé Silkeborg Tlf.:

6 Skolebestyrelsen 2012/14 Bagerste række fra venstre: Paw Nyrup (f.rep.), Annette Dürr Jensen (medarb.rep),lars Bukholt Frederiksen (formand), Stig Rask Olesen (f.rep.) Forreste række fra venstre: Irene Andreassen (medarb.rep), Britta Rønde Færch (f.rep.), Mette Nybye Sørensen (næstformand) og Lene Rask Pedersen (f. rep.) På billedet mangler Ida Kirstine Poulsen (f.rep.), elevrepræsentanterne, skoleleder Birgit Henriksen, og SFO-leder Thomas Rasmussen, der fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolebestyrelsen ønsker at være en synlig bestyrelse, og man er som forældre altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Telefonnumrene står på forrige side, men vil du hellere e, kan det ske til Formand Lars Frederiksen via Forældreintra. På skolens hjemmeside kan man finde både dagsordener og referater. Der skal være valg til skolebestyrelsen i begyndelsen af 2014 igen, og vi afholder valg hvert andet år.

7 SKOLENS HVERDAG Mobiltelefoner: Elevernes medbragte mobiltelefoner er som udgangspunkt slukkede (og ikke kun på lydløs), når de medbringes i skoletiden. I undervisningen kan mobiltelefonerne bruges til specielle formål (som lommeregner, tidtager, stopur, kamera m. m.) efter aftale med læreren. Børnene i indskolingen må anvende mobilerne til at spille godkendte spil på om fredagen i pauserne og i SFO. Der er aftaler i SFO om, hvilke spil, der passer til elevgruppen. Børnene på mellemtrinnet må ligeledes bruge mobiltelefonerne til at spille spil på om fredagen i frikvartererne, men det er ikke tilladt at bruge Face book, da eleverne ikke er gamle nok til det (der er en minimumsgrænse på 13 år for oprettelse). Vi lægger vægt på, at eleverne ikke må ringe eller sende sms i skoletiden, med mindre det er en aftale, man har lavet med lærerne / kontoret. Mobilen skal som udgangspunkt ikke bruges i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med lærerne. Vi synes, frikvartererne skal bruges til leg og samvær, og vi synes, det er vigtigt, at børnene snakker med hinanden og leger med hinanden. Det er vigtigt, at de lærer at være sammen i et fællesskab, og vi vil gerne undgå at børnene står i hver deres hjørne af skolegården og sms-er, i stedet for at bevæge sig. Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i KLUBBEN efter retningslinjer, der er aftalt med personalet i klubben. Vi vil snakke med børnene om det, hvis de ikke kan overholde de regler, der er skrevet ned og hvis det ikke hjælper, så vil mobiltelefonen få sig et hvil på kontoret indtil eleven skal hjem den dag. Ved gentagne tilfælde vil vi involvere elevens forældre. Teaterringning: I juni måned 2013 afprøvede vi teaterringning i forbindelse med skoledagens første ringning. Klokken ringede to gange. Første gang 2 minutter før første time startede (07.53) og 2. gang, når timen startede (07.55). Målet med teaterringning er at give børn og voksne et par minutter til at få gjort klar til morgensang i aulaen. Vi håber på denne måde at være hurtigt klar til morgensang, så vi ikke mister vigtig undervisningstid. Det betyder, at elevernes mødetidspunkt om morgenen bliver lidt tidligere nemlig kl. 7.53, så de har 2 minutter til at blive klar til undervisningen. Vi beder forældrene vil hjælpe med til at få børnene lidt tidligere i skole, end de plejer. Morgensang: Elever og lærere samles i aulaen til morgensang ugens første 4 dage, når det ringer ind 1. lektion kl Om fredagen er morgensangen først lidt senere på dagen, og om fredagen skiftes klasserne til at vælge og introducere dagens sang. Hvis en klasse har forberedt at optræde med musik, sang, teater eller anden aktivitet, er det oftest om fredagen, det vises til morgensang.

8 Erstatningskrav: Hvis elever forsætligt eller ved grov uagtsomhed forårsager skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, bl.a. de udlånte bøger, kan dette medføre et erstatningskrav. Man skal være opmærksom på, at skolen ikke har forsikringer, som dækker elevernes ejendele eller ulykker, som ikke kan henføres til tilsidesættelse af gældende sikkerhedsforskrifter fra skolens side. Forvolder en elev skade på skolens ejendom forsætlig eller uforsætlig, er eleven erstatnings-ansvarlig. Alle sager vedrørende forsikringsspørgsmål behandles af skolens ledelse. Holddannelse Skolebestyrelsen har vedtaget principper for hold-dannelse. På mange skoler praktiseres holddannelse på årgange, hvor årgangen tilføres ekstra lærertid, så den i perioder kan udnyttes til øget differentiering. Man samler således en gruppe elever, der har behov for et særligt undervisningstilbud. Holddannelsestimerne kan bruges for at imødekomme praktiske, pædagogiske og organisatoriske problemstillinger. Lærergruppen prioriterer selv ressourcen. På Sjørslev Skole har vi kun 1 spor og har derfor valgt at gribe hold-dannelsen an på vores egen måde. Timerne kan bruges som en forebyggende foranstaltning i børnehaveklassen, og en del bruges for at løse praktiske problemer i forbindelse med de praktisk/kreative fag, hvor det store antal elever i klasserne nødvendiggør deletimer. Resten af timerne anvendes fleksibelt for at give øgede muligheder for differentiering i de klasser, hvor der er størst spredning. Holddannelsestimer anvendes i dansk, engelsk og matematik som støtte på klassen og på mindre hold uden for klassen. Holddannelseslæreren og faglærerne samarbejder, så der opnås en sammenhæng mellem elevernes almindelige undervisningstimer og holddannelsestimer. Skolebibliotek: Alle elever vil en gang om ugen få lejlighed til at komme på skolebiblioteket og låne bøger til læsning i fritiden. Biblioteksbesøget finder sted i forbindelse med en dansktime. Lånetiden, for bøger der hjemlånes fra skolebiblioteket, er 4 uger. Tilsyn: Alle bestemmelser herom findes i: Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

9 Skolens tilsynspligt 2. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør. Det betyder eleverne gerne må være på skolen 10 min. før deres første time starter, men vi forventer eleverne også forlader skolen umiddelbart efter sidste undervisningslektion. Tilsynspligtens område 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolen. Elevernes skolevej i øvrigt, herunder eventuelle befordringsordninger som benyttes af eleverne, er ikke omfattet af skolens tilsyn. Den øvrige skolevej er altså ikke skolens ansvar, men vi er selvfølgelig indstillet på at hjælpe ved evt. problemer. Skolens tilsyn skal med cirkulærets ordsikre: elevernes tryghed og sikkerhed og hindre brud på skolens regler, men i mindst lige så høj grad fremme et godt forhold mellem eleverne. Spisning: Spisning foregår i klassen under lærerens opsyn fra kl til Der bruges 5 min. af timen og 5 min. af pausen. Efter spisningen er der frikvarter til kl Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Billedet er fra en af vores Åbent Hus-dage

10 Aktiviteter Skolemarked: Afholdes i efteråret (i dette skoleår bliver det den 14. november). Denne aften omdannes skolen til en markedsplads med mange forskellige boder. Forud har de enkelte klasser fremstillet spændende og originale salgsobjekter. Elever og lærere har også mange andre aktiviteter, f.eks. biograf, lykkehjul, fiskedam og diverse gættekonkurrencer. Desuden har de ældste elever et cafeteria. Markedet er åbent for alle interesserede: forældre, søskende og lokalbefolkningen. Overskuddet anvendes til udprægede elevaktiviteter, f.eks. legeplads, pauserum m.m. Fagdage: Fagdage er dage, hvor klasserne får en faglærer hele skoledagen. Det kan være en hel dag til natur/teknik, musik, billedkunst eller sprog. Det er et forsøg på at tilgodese fag med lavt timetal. Dagene er spredt ud over året på forskellige ugedage. I 2013/14 planlægges 4 fagdage, der placeres med 1 dag i efteråret og 3 dage i foråret. Der arbejdes koncentreret i billedkunstlokalet Jule Klippe Dag: I år afholdes juleklippedagen den 29. november. Den almindelige undervisning aflyses, og i stedet fremstilles forskellige juleting, og skolen pyntes til jul. Juleafslutning: På skolen er der tradition for, at alle eleverne og lærerne går i kirke på den sidste skoledag før jul. I kirken opfører 4. klasse et krybbespil. Skolekoncerter: Ifølge undervisningsvejledningen for musik bør alle elever jævnligt opleve koncerter med professionelle musikere. Derfor har skolen de sidste mange år haft en årlig skolekoncert for alle elever. Hvert andet år inviteres et antal klasser til Nytårskoncert i Musik- og Teaterhuset i Silkeborg, og det er en festlig oplevelse. Koncerterne annonceres i løbet af skoleåret.

11 Lejrskole: Eleverne er på lejrskole i 5. klasse. Lejrskolen er på 4 overnatninger og foregår fortrinsvis på Ahl Hage, ved Ebeltoft. Der er forældrebetaling til maden på lejrskolen der opkræves 4 x 70 kr. Ekskursion: I forbindelse med emnearbejder er eleverne ofte på ekskursion. Det kan være i form af mindre cykelture i lokalområdet eller ture længere væk med bus. Udgifterne dækkes af skolen. I den forbindelse har skolen modtaget 20 cykelhjelme, som kan benyttes til ekskursioner på cykel. Motionsdag: Skolen deltager hvert år i skolernes motionsdag. Det foregår altid den sidste skoledag før efterårsferien. Ruterne lægges med start og slut ved skolen. Billede fra trivselsarrangement Skole / Hjem: Skolens tilbud omkring skole/hjem- kontakten omfatter følgende: I efteråret tilbydes forældremøder i alle klasser, og 1. klasse har også et forældremøde om foråret. To gange årligt tilbydes samtale omkring den enkelte elev. I indskolingen deltager klassepædagogen i møderne og samtalerne 1 gang om året. Åbent Hus: Der annonceres med Åbent Hus-dage, hvor forældrene kan besøge klassen og overvære/deltage i en skoledag.

12 Tilbud Skolebod: 6. klasse står for skoleboden. Der sælges skolebrød, ostehaps, juice og kakaomælk. I perioder sælges der også andre produkter Onsdagsmenu: Om onsdagen er der mulighed for at bestille en menu eller sandwich hos Maden bliver leveret fra Suss i Kjellerup. Linket vil også ligge på vores hjemmeside. Frugtordning: Forældre har mulighed for at købe frugt via et netbaseret tilbud fra Skolefrugt. Hjemmesiden hedder Man bestiller frugt til ½ år ad gangen, og frugten koster 2 kr. pr. stk. Bestilling/betaling kan foretages fra Forældreintra, hvor der er linket til Skolefrugts hjemmeside. Mælk: Der tilbydes mælkeordning igennem mejeriernes skolemælksordning. To gange årligt, før sommerferien, og juleferien, får eleverne automatisk bestillingskort og giro-indbetalingskort, som kan benyttes, hvis I ønsker mælkeprodukter til jeres barn. Der kan altid bestilles mælk, og skolen har girokort med bestillingskort liggende. Den Kreative Skole / Musikskole: Den Kreative Skole, Silkeborg er en både central og decentral skole med bl.a. musikundervisning for indskolingseleverne på flere af kommunens skoler. Undervisningen for de yngste klasser samt nogle af sammenspilsholdene finder således sted, hvor de fleste elever hører hjemme, hvis der er basis for at oprette et hold. Vi håber musikværkstedsholdet kan fortsætte, og at vi i år kan få oprettet både kor og sammenspil her på Sjørslev skole. Den Kreative Skoles instrumenter benyttes også i skolens almindelige musikundervisning til stor glæde for både elever og lærere. Tilmelding til Den Kreative Skole sker via skolens hjemmeside inden sommerferien til det følgende skoleår. Udover sang og hold på Sjørslev Skole er der mulighed for at melde eleverne til forskelligt instrumentspil samt billedkunst på Kjellerup Skole. Du finder alle oplysninger samt tilmelding på: Tlf. :

13 IDRÆT Omklædning og bad: Omklædning og bad i forbindelse med idræt skal gennemføres i alle timer og på alle klassetrin. Det er vigtigt, at eleverne har praktisk skiftetøj til idræt. Husk håndklæde! Hvis vejret tillader det, er der idræt udendørs fra påskeferien til efterårsferien. Fritagelse: Læreren kan fritage en elev for idræt på grund af pludselig opstået hovedpine eller lignende. Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse ved at angive fritagelses årsag, varighed og omfang. Fritagelse ud over fire sammenhængende uger kan kun ske på grundlag af en lægeattest, med mindre årsagen er åbenbart indlysende. For elever, der er fritaget for idræt, gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved fritagelse over længere perioder kan skolelederen bestemme, hvordan timerne skal anvendes. Fodvorter og lus: Forholdsregler i forbindelse med fodvorter og lus kan oplyses ved egen læge, skolesundheds-plejersken eller ved henvendelse til skolen. Skolen forbygger lus hvor et aktivt samarbejde med forældre er nødvendigt, så vi sammen kan forbygge og mindske angrebene. Der vil komme besked med hjem. Om fodvorter: (Skolesundhedsplejersken) Fodvorter er en virus, som smitter på våde gulve (bruserum og svømmehal). Som forældre bør I jævnligt se jeres børns fødder efter for fodvorter. Har børnene fodvorter, skal de have badesandaler med til idræt, for ikke at viderebringe smitten. Billedet er fra SFO s rejsegilde for hulen i skolehaven. Side 17

14 SKOLEFRITIDSORDNING / KLUB Skole- Fritids- Ordningen er en integreret del af skolen, og det er et tilbud for 0., 1., 2. og 3. klasse. Der er ca. 60 børn i SFO en, og åbningstiden er hver dag fra kl Der vil være mulighed for at spise morgenmad i SFO en, hvis man kommer før kl. 7.15, ligeledes vil der hver eftermiddag blive sat hjemmebagt brød el. grønt frem som et mellemmåltid. Hver eftermiddag er der en voksen svæver i SFO en som har overblikket, ligeledes prioriterer vi som DGI-certificeret bevægelses- & idræts-sfo en voksen som fordyber sig i en bevægelsesaktivitet udenfor el. i hallen. De fleste eftermiddage er der også en voksen, som fordyber sig i en aktivitet eller et værksted med en gruppe børn. Alle børn i SFO en har en primær-pædagog, som i samarbejde med klasselæreren har ansvaret for både den enkeltes og klassens trivsel og udvikling. Der tilbydes lektiehjælp ugens første 4 dage i SFO. Der er SFO-pædagoger med i undervisningen 2 lektioner om ugen. Børnene har stor indflydelse på hvilke aktiviteter og værksteder, der er om eftermiddagen, da det er deres fri(e) tid! Vi ønsker at prioritere et tæt forældresamarbejde og vil gerne, at forældrene jævnligt kommer i SFO en og henter deres barn. Fritidsklubben er et tilbud for de ældste elever på skolen = 4., 5. og 6. klasse. Klubben har base i lokaler oven over Sognegården med indgang ved siden af Sognegårdens hovedindgang. Tina er på i klubben hver eftermiddag. Klubben er åben mandag til torsdag fra efter skoletid og indtil kl Om fredagen kan 4. kl. være med til klub-svømning i Kjellerup, og de resterende kan være med i SFO en om fredagen. Longawten med åbent frem til kl. 19 kører en aften hver anden uge i vinterhalvåret fra efterårsferien og frem til påske. Fritidsklubben er umiddelbart et tilbud i de 40 skoleuger, men er der et presserende pasningsbehov i en ferie, så kontakt Thomas. Takster 2013 SFO Morgenplads 550,- Eftermiddagsplads 1590,- Heldagsplads 1935,- Takster 2013 Klub Eftermiddagsplads 4. kl. 5. kl. 5. kl. ½ modul 6. kl. 6. kl. ½ modul 935,- 725,- 365,- 575,- 285,- Sjørslev SFO og Fritidsklub, Sognegårdsvej 41, Sjørslev, 8620 Kjellerup Telefon SFO: Telefon Klub:

15 Tandpleje for børn og unge på Sjørslev Skole Børn og unge i den nordlige del af Silkeborg kommune kan vælge mellem at gå på en kommunal klinik i Silkeborg Kommune eller hos en af de privatpraktiserende tandlæger, som har indgået en samarbejdsaftale med kommunen. Tandplejens mål er, at alle børn får sunde, velfungerende tænder og har et trygt forhold til tandplejen. Der er forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at komme til tandlæge, derfor bliver børnene indkaldt efter behov: Hvis tænderne er sunde og helt rene, er det nok med én undersøgelse om året - eller sjældnere. Hvis tænderne er sunde, men ikke helt rene, er en årlig undersøgelse nok, men vi tilbyder desuden et eller flere besøg på klinikken med forebyggelse og rådgivning. Hvis der er huller under udvikling, er der både behov for flere undersøgelser i løbet af året samt besøg med forebyggelse, undervisning og rådgivning. I forbindelse med hver undersøgelse vurderer tandlægen udviklingen af barnets tandstilling og kæber. Hvis tandlægen mener, der er behov for det, vil barnet blive tilset af en specialtandlæge. Denne visitation foregår hos egen tandlæge. Børnene undervises klassevis i, hvordan tandsygdomme opstår, og hvordan de kan forebygges. Dette sker i 3. og 5. klasse. Det er tandplejere fra Balleklinikken der forestår undervisningen. I kan læse mere om den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune på tandplejens hjemmeside Venlig hilsen Den Kommunale Tandpleje i Silkeborg

16 TALE- HØRELÆRER Skolens tale- hørelærer, som er ansat ved PPR, foretager sproglige undersøgelser og underviser børn med hørenedsættelse og tale-sprogvanskeligheder, herunder også stammen. Der gives også råd og vejledning til lærere og forældre. Henvisning til undersøgelse og undervisning sker altid i samarbejde med forældrene. Psykolog på Sjørslev Skole Skolen har tilknyttet, Mette Bastrup Jensen som er psykolog ved PPR. Mette kommer jævnligt på skolen. Psykologen følger de børn, der har særlige behov, og der samarbejdes med skolens personale omkring barnet til afklaring af pædagogiske og psykologiske spørgsmål. Hvis lærere eller forældre skønner, at skolesituationen giver anledning til alvorlig bekymring, eller den almindelige undervisning ikke kan tilgodese barnets behov, kan de, via skolens leder, indstille eleven til en pædagogiskpsykologisk vurdering. Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af elevens situation og vanskeligheder og en redegørelse for de tiltag, der hidtil har været forsøgt for at afhjælpe problemet. Indstillingen bliver lavet i samarbejde med forældrene. Efter at have modtaget en beskrivelse af barnets vanskeligheder kontakter psykologen forældre og lærere og iværksætter herefter en undersøgelse af barnet. Afhængig af problemstillingen kan undersøgelsen have karakter af samtaler, observationer eller testning. Resultatet af undersøgelsen formidles til forældre og lærere. PPR har ikke selvstændig åben rådgivning, og der henvises i stedet til Åben Anonym Rådgivning i Sundhedshuset samt til Familiecentrets Forældrerådgivning (kræver tidsbestilling). SKOLESUNDHEDSPLEJERSKE En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske, har herefter haft ansættelse på en børneafdeling i minimum et år og har desuden gennemgået en teoretisk videreuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Sundhedsplejersker har derfor en bred viden om såvel syge som raske børns udvikling og adfærd. Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune er en kombineret ordning. Dvs., at vi dels arbejder med småbørnene og dels skolebørnene. Vi har inddelt kommunen i distrikter svarende til skoledistrikterne, så sundhedsplejersken kan følge det enkelte barn fra fødslen, og indtil det forlader folkeskolen. Sundhedsplejersken deltager i det lokale tværfaglige team. Loven om skolesundhedsplejen pålægger os specielt i de første skoleår at kontrollere barnets syn, hørelse, mål, vægt og barnets motoriske udvikling.

17 Senere i skoleforløbet lægges vægt på pubertet, seksualitet, rygning, alkohol og andre rusmidler. I hele skoleforløbet skal vi via samtale med det enkelte barn afdække barnets personlige velbefindende såvel i skolen som sammen med familie og kammerater. Sundhedsplejerskens arbejde på skolen består dels af individuel kontakt med hvert enkelt barn og dels gruppesamtaler eller klasseundervisning om relevante sundhedsfremmende emner. Sundhedsplejersken har tilbud om sundhedsundersøgelse af børnene i 0. 1., 4., 6. årgang. De øvrige årgange vil enten få tilbud om gruppe- eller klasseundervisning. Som sundhedsplejerske ønsker vi at have et tæt samarbejde med forældrene og skolens lærere, for på bedste måde at kunne afdække den enkelte elevs/klasses behov og problemer af sundhedsmæssig art. Børnene får forud for undersøgelsen/samtalen et spørgeark via forældreintra, hvor vi beder om, at barn og forældre tager stilling til barnets sundhedstilstand. Børn som ikke er på internettet, vil få spørgearket på papir. Vi vil gerne, at forældrene i de første skoleår deltager ved undersøgelsen. Sundhedsplejersken har en samtale med klasselæreren umiddelbart før undersøgelsen af en klasse, hvor læreren kan påpege evt. problemstillinger, som han/hun ønsker, der fokuseres på ved samtalen med børnene. Ved ønske om kontakt med sundhedsplejersken ud over det beskrevne tilbud, kan jeg træffes på Sjørslev Skole 3. tirsdag i måneden på tlf.: , på Silkeborg Rådhus, mandag, mellem 8.00 og 9.00, på tlf.: samt onsdag på Ans Skole tlf.: Sundhedsplejerske Kirsten Clausen Mini-Konfirmand Indledende konfirmandforberedelse, også kaldet mini-konfirmand, er et tilbud fra kirken og præsten til alle børn på 3. klassetrin, uanset om de er døbt eller ej. Mini-konfirmand er undervisning og aktiviteter for børnene med udgangspunkt i kirkerummet. Formålet er gennem fortælling, leg, sang m.m. at give børnene en fornemmelse for, hvad kristendom er. Mini-konfirmand er selvfølgelig et frivilligt tilbud, men der er en god og stærk tradition for, at 3. klasse møder talstærkt op. Vi forsøger altid at placere minikonfirmandundervisningen i umiddelbar forlængelse af sidste time en af de dage, hvor børnene har tidligst fri. Forløbet strækker sig over 8-10 uger, som udgangspunkt fra slutningen af januar til Palmesøndag og i hvert fald altid som et forløb, der starter efter jul.

18 Der kan dog i 2014 blive tale om at vi måske går lidt senere i gang, så vi, hvis vi er heldige, kan komme til at bruge den nye konfirmandstue til en del af forløbet. Sjørslev Kirke vil være i centrum i forløbet. Det hele afsluttes med en børnegudstjeneste, hvor mini-konfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten vil der være en sammenkomst for børnene og deres familier. Invitationer og tilmeldingssedler vil blive udsendt i december/januar. Jeg besvarer gerne evt. spørgsmål! Og man kan finde mig på adressen: Kirke- og graverkontoret, Silkeborgvej 1, Almind, 8800 Viborg eller på følgende telefonnumre/mailadresse: Inge Mader Tlf Mobil: mail: ELEVERNES TIMETAL Her kan du se, hvor mange lektioner klasserne skal have i skoleåret 13/14 KLASSE timetal/uge 0. kl kl kl kl kl kl kl. 30,5 SKOLENS RINGETIDER: 1. time time time time time time time Der er spisepause fra kl til under opsyn i klassen. Boden har åben, når der er spisepause.

19 Klasse Klasselærerens initialer KLASSELÆRERE Antal elever 0. klasse AJ Annette Dürr Jensen klasse LM Lena Mose klasse MP Marie Lykke Pedersen 21 AM Anna Marie Moustsen 3. klasse GH Gitte Holm Bech klasse PØ Per Østergaard klasse ZM Zita Mortensen klasse SK Sarah Kudahl elever pr. 1. august 2013 BUSKØRSEL Alle elever, der opfylder nedenstående afstandskrav, kan få fribefordring til skole klasse 2,5 km eller derover klasse 6,0 km Hvor særlige trafikforhold gør sig gældende, kan der særskilt ydes befordring. Til elever, der ikke opfylder afstandsbestemmelserne, kan der købes buskort, enten halv- eller helårskort. Se priser på buskort og ruteplan (804) på: Buskort bestilles på kommunens hjemmeside Skoleafdelingen, Søvej Silkeborg Tlf.:

20 Indskolingsafdelingen 0. til 3. klasse

21 Skolekøkken SKOLENS LOKALER Sløjd Depot Depot 6. kl. Grupperum Grupperum Grupperum Håndarb. Billedkunst M 5. kl. N/T Kontor 4. kl. Grupperum Lærerforb. AV Personalerum M EDBlokale Musik WC Bod AULA Bibliotek Køkken Sognegård Dele lokale M: Magasin / depot

22 Lokaleplan, SFO Mellem-/ indgang til SFO Toilet Toilet Kontor Personale garderobe Musikrum Fællesrum Legorum

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2013/2014

Asferg Skole/SFO 2013/2014 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11 Hvilebjergskolens målsætning. På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være et fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed.

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere