Aktivitetskatalog Fra almen praksis til almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis"

Transkript

1 Aktivitetskatalog Fra almen praksis til almen praksis

2 INDHOLD: 4 KALENDER VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER 12 MEDARBEJDERE I KAP-S & KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSES-KONSULENTER 14 DGE 15 OM DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE (DGE) 16 DGE-GRUPPER: HVORDAN KOMMER DU I GANG? 17 E-LÆRING TIL DGE-GRUPPER: TIDLIG DIAGNOSTIK AF KRÆFT 18 MEDICIN 19 KONTINUERLIG KVALITETSSIKRING AF MEDICINORDINATION 20 KURSER: INFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 21 KURSER: OPDATERING I STOFSKIFTE & AK-BEHANDLING 22 SAMARBEJDE MED DEN REGIONALE LÆGEMIDDELENHED 24 KRONIKEROMSORG 25 DEN KRONISKE CANCERPATIENT 2 KapS Kvalitet i almen praksis

3 INDHOLD: 26 PATIENTFORLØB 27 KURSER: FLYGTNINGE I ALMEN PRAKSIS & ALMEN PRAKSIS PÅ BESØG 28 IT I PRAKSIS 29 DATAKONSULENTERNE 30 FÆLLES MEDICINKORT: FMK 31 IT-SIKKERHED 32 FORSKNING I ALMEN PRAKSIS 34 KVALITETSUDVIKLING AF SVANGRE- OG BØRNEUNDERSØGELSER 35 FIND KAP-S PÅ NETTET, YOUTUBE OG FACEBOOK 36 ORGANISATION OG LEDELSE 38 DDKM: DEN DANSKE KVALITETSMODEL 39 DDKM: HJERTESTARTKURSER 40 BROEN TIL BEDRE SUNDHED 42 MERE ALMENMEDICINSK MILJØ, TAK! 43 KVALITETSCIRKLER PÅ LOLLAND 44 REKRUTTERING 45 PRAKSIS PLUS SJÆLLAND 46 NORDISK KONGRES NOTER KapS Kvalitet i almen praksis 3

4 2015 Januar Februar Mats April Maj Juni 15. januar: Praksis Plus Sjælland, Ringsted 14. marts: Store Praksisdag 9. april: DDKM-fyraftensmøde, Sakskøbing 5. maj: DDKM-fyraftensmøde, Slagelse juni: Nordisk Kongres, Göteborg 21. januar: Antibiotika og MRSA, Køge 28. januar: Antibiotika og MRSA, Slagelse 17. marts: Store Praksispersonaledag 24. marts: Store Praksispersonaledag 14. april: Depression i almen praksis, Køge 21. april: Depression i almen praksis, Slagelse 21. maj: DDKM-fyraftensmøde, Slagelse april: EQuiP-konference, Schweiz 27. april: DDKM-fyraftensmøde, Sakskøbing Juli August September Oktober November December Ferie Flygtninge i almen praksis, Roskilde 15. september: DDKM-fyraftensmøde, Holbæk 22. september: DDKM-fyraftensmøde, Holbæk Opdatering i stofskifte, D-vitamin og B12-mangel 19. oktober: DDKM-fyraftensmøde, Maribo oktober: WONCA Europe 2015, Istanbul november: Lægedage, København AK-behandling og AK-klinikker 29. oktober: DDKM-fyraftensmøde, Maribo Den kroniske cancerpatient, Næstved 4 KapS Kvalitet i almen praksis

5 2016 Januar Februar Mats April Maj Juni Praksis Plus Sjælland Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Store Praksisdag Opdatering i stofskifte, D-vitamin og B12-mangel AK- behandling og AK-klinikker juni: WONCA Europe 2016, København Juli August September Oktober November December Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Lægedage, København Ferie Rekruttering Medicin KAP-S Organisation & Ledelse Patientforløb Kronikeromsorg IT i praksis Broen til bedre sundhed DGE KapS Kvalitet i almen praksis 5

6 KÆRE PRAKTISERENDE LÆGE OG UDDANNELSESLÆGE I REGION SJÆLLAND I dette aktivitetskatalog finder du en samlet oversigt over relevante tilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU) i Region Sjælland frem til efteråret For at fremme, katalysere og understøtte de aktiviteter, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget løbende vedtager, bistår Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland (KAP-S) med projektkoordinering og -ledelse. Hvis du vil deltage i gå-hjem-møder, temadage og workshops, eller få besøg af en konsulent i din egen klinik, kan du få det forkromede overblik her. Der er også målrettede tilbud til DGE-grupper og lægelaug. Der vil løbende blive offentliggjort nye aktivitetstilbud. De vil dels blive annonceret i PraksisInfo, dels formidlet via KAP-S s hjemmeside, Vi bestræber os på, at de nye tilbud imødekommer dine behov og er relevante for netop din klinik. Derfor hører vi meget gerne fra dig skriv til hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne, eller hvis du har nye idéer til aktiviteter, fx inspireret fra et velafholdt arrangement. Alle tilbud er blevet udviklet og kvalificeret af praktiserende læger. Det er intentionen med aktivitetskataloget, at du og dine kolleger får mulighed for at prioritere og planlægge de efteruddannelses- og kvalitetsaktiviteter, som I har lyst til at deltage i. I mange tilfælde vil du også have mulighed for at invitere interesserede udannelseslæger med, mens praksispersonalet som noget helt nyt får egne, dedikerede efteruddannelsesdage i foråret KapS Kvalitet i almen praksis På vegne af KEU Helle Iversen Praktiserende læge, PLO Formand Preben Cramon Sundhedsfaglig chef, overlæge Næstformand

7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGET (KEU) KEU skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Sjælland. Missionen er at ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde. Udvalgets opgaver og beføjelser er nærmere beskrevet i forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland samt i en konkret handleplan for perioden , der beskriver de syv overordnede indsatsområder og aktiviteter. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget er et underudvalg under Samarbejdsudvalget. Regionsrådet udpeger mindst 4 og højst 6 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af PLO-regionalt. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget træffer afgørelser i enighed. KVALITET I ALMEN PRAKSIS I REGION SJÆLLAND (KAP-S) KAP-S står for Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland, og det er navnet på den administrative enhed, som har til opgave at fremme, katalysere og understøtte de indsatsområder, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager. KAP-S omfatter datakonsulenter, Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt de faste medarbejdere. Enhedens funktion er at yde sparring, rådgivning og projektstøtte, samt facilitere samarbejder mellem kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter og andre interessenter. Desuden at iværksætte de aktiviteter, som bliver besluttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget KAP-S tilbyder én indgang for praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikker til kvalitetstilbud i almen praksis i Region Sjælland. Aktiviteter bliver nok samlet og koordineret i én organisation med et fælles sekretariat, men indhold og læringsformer varierer fra netværksmøder, temadage, gå-hjemmøder og workshops over praksisbesøg til tilbud målrettet den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelse (DGE). Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenterne i KAP-S er dine kolleger fra almen praksis i Region Sjælland. KapS Kvalitet i almen praksis 7

8 STORE PRAKSISDAG VIDEO FOTO- ARKIV Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag I år har vi valgt at kigge indad. Emnet for årets store efteruddannelses- og udviklingsdag er Det gode lægeliv. Sammen skal vi prøve at finde frem til opskriften på det gode lægeliv. Hvad er det? - og hvad skal der til? Aktiviteterne bliver for det første iværksat for at stimulere til netværksdannelse mellem almen praksis og regionale/ kommunale samarbejdspartnere, for det andet for at skabe et kollegialt miljø og aktivt bidrage til rekruttering til almen praksis, og for det tredje til at sikre fortsat faglig udvikling. Programmet er fyldt med inspirerende emner, der kan hjælpe dig med at finde frem til lige dét, der skal til, så netop DU får et godt lægeliv. En væsentlig forudsætning er et godt fagligt fællesskab og det er jo netop det, der kendetegner Store Praksisdag. Det er derfor med stor glæde, at vi byder velkommen til den fjerde Store Praksisdag i Region Sjælland. Store Praksisdag i Region Sjælland er ganske særlig, idet den forener og samler praktiserende læger og uddannelseslæger på vej mod almen medicin. Store Praksisdag afholdes hvert år midt i marts. Hold øje med MÅLGRUPPE Praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Sjælland TID 14. marts 2015 STED Sørup Herregaard, Ringsted 8 KapS Kvalitet i almen praksis

9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG VIDEO Som noget helt nyt tilbyder Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i år, for første gang, Store Praksispersonaledag målrettet praksispersonale. Temaet for dagen er, identisk med Store Praksisdag Det gode praksisliv og der bliver en dag i både nord og syd i regionen for at imødekomme de store geografiske afstande. Da det gode praksisliv vedrører og skabes af alle i klinikken, er det vigtigt for os, at det ikke blot er lægerne, som kommer af sted og bliver inspireret. Derved håber KEU at kunne motivere til gensidig inspiration og vidensdeling på tværs i klinikken. Det er ingen facitliste på det gode praksisliv. Du vil blive præsenteret for en række værktøjer, få inspiration fra kolleger samt danne netværk. Kort sagt: Du er selv med til at skabe det gode praksisliv. Det er derfor med stor glæde, at vi byder velkommen til de første Store Praksispersonaledage i Region Sjælland. MÅLGRUPPE Praksispersonale i Region Sjælland TID OG STED 17. marts 2015 i Korsør 24. marts 2015 i Maribo KapS Kvalitet i almen praksis 9

10 FORORD SYV INDSATSOMRÅDER KEU HAR VALGT AT KAP-S SKAL HAVE SÆRLIGT FOKUS PÅ SYV OMRÅDER. 1. MEDICINORDINATION Undersøgelser har vist, at hver femte sygehusindlæggelse skyldes én af følgende fejlkilder: Over-, under- eller fejlmedicinering samt bivirkninger. På den baggrund har KEU besluttet kontinuerligt at kvalitetssikre medicinordination i Region Sjælland. KEU skal gennem kontinuerlig kvalitetsudvikling inden for fx KOL, diabetes, hjerteinsufficiens eller psykiatriske sygdomme understøtte en ensartet behandlingskvalitet og monitorering. TOVHOLDER: Sven Frederick Østerhus. Konsulenterne i KAP-S er opdaterede i de seneste anbefalinger og understøtter rationel medicinanvendelse, herunder at informere praktiserende læger og patienter om rationel brug af antibiotika, for at nedsætte brugen af antibiotika generelt og bredspektrede stoffer specielt. Læringsformen inden for dette indsatsområde involverer medicingennemgang individuelt og i grupper, herunder medicinafstemning og -gennemgang samt Fælles Medicin Kort (FMK). TOVHOLDERE: Poul Erik Holst og Sven Frederick Østerhus. 3. PATIENTFORLØB Indsatsområdet handler om at optimere patientforløb, så der sker en systematisk proaktiv indsats, der forebygger progression af sygdom, akutte episoder og komplikationer, og som har indbygget løbende monitorering af kvaliteten. KEU vil understøtte almen praksis rolle i at fremme bedre sammenhæng mellem de enkelte tiltag i den samlede indsats og dermed bedre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. TOVHOLDERE: Poul Erik Holst og Andreas Heltberg. 2. KRONIKEROMSORG Forebyggelse og behandling af kronisk sygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet nu og i de kommende år. Der vil blive flere ældre borgere, flere kronikere og øget multimorbilitet. Almen praksis er krumtappen og tovholder i forhold til disse patienter. 4. IT I PRAKSIS Datakonsulenterne rådgiver om og bidrager til, at it og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. TOVHOLDER: Vakant 10 KapS Kvalitet i almen praksis

11 5. FORSKNING I ALMEN PRAKSIS KEU ønsker at bidrage til oprettelse af et eller flere ph.d.-stipendier. På den ene side kan en sådan investering være interessant som løftestang for kvalitetsudvikling og en fortsat udvikling af det almenmedicinske speciale, og på den anden side kan en lægeklinik, hvor der drives forskning gøre det mere attraktivt for praktiserende læger at nedsætte sig på fx Lolland-Falster. TOVHOLDER: Andreas Heltberg. 6. ORGANISATION & LEDELSE Indsatsområdet handler om at styrke den enkelte læge/ lægekollegiets performance som leder og dermed hele praksisfællesskabets handlekraft. Lederens vigtigste opgave er at kunne påvirke sin praksisorganisation, så den bevæger sig i den ønskede retning hvad enten det handler om optimering af kronikeromsorgen, rationel medicinordination eller optimering af patientforløb via gode og kendte samarbejdsflader med kommuner og sygehuse. 7. BROEN TIL BEDRE SUNDHED I Lolland og Guldborgsund kommuner bor der relativt flere med kronisk sygdom, kombineret med en placering i kommunesocialgruppe 3. Det er samtidig vanskeligt at rekruttere praktiserende læger til området. Region Sjælland er initiativtager til Broen til bedre sundhed (projektprogram), og på baggrund af førnævnte udfordringer skal programmet udvikles og implementeres i et partnerskab med Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing Falster sygehus, Psykiatrien i Region Sjælland, den regionale primær-sektor med særlig vægt på de praktiserende læger i området, samt det lokale erhvervsliv. TOVHOLDER: Andreas Heltberg. Indsatsområdet skal som sådan ses som en forudsætning for, at de ønskede forandringer inden for de øvrige 6 indsatsområder kan realiseres. TOVHOLDER: Jakob Olsen. KapS Kvalitet i almen praksis 11

12 FORORD THOMAS STEEN NIELSEN Datakonsulent T: ANET BROWN Sekretær T: ANNIKA UTH Projektsekretær T: z10 ULRIK BAK KIRK Projektkoordinator T: JEANETTE JONNA ANDERSEN Sygeplejerske og datakonsulent T: GITTE ERIKSEN Sekretariatsleder T:

13 JAKOB FRIMODT OLSEN Praktiserende læge, Høng T: POUL ERIK HOLST Praktiserende læge, Holbæk T: SVEN FREDERICK ØSTERHUS Praktiserende læge, Maribo T: ANDREAS HELTBERG Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin T:

14 DGE TOVHOLDER Jakob Frimodt Olsen VIDEO

15 OM DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE (DGE) Du har som praktiserende læge mulighed for at mødes med dine kolleger til løbende efteruddannelse efter eget valg i jeres egen DGE-gruppe. DGE støtter efteruddannelse i mindre grupper, hvor I selv definerer emnet, samt kollegial supervision. GRUPPELEDER Gruppelederne bliver inviteret til et årligt gruppeledertræf, hvor der er fokus på relevante emner inden for det almenmedicinske speciale, idéudveksling af form og indhold samt med rig mulighed for networking på tværs af grupperne. Deltagelse i gruppemøderne giver mulighed for refusion for tabt arbejdsfortjeneste via egen konto i Efteruddannelsesfonden. Praktisk KEU støtter pt., at hver DGE-gruppe kan anvende op til kr. pr. gruppe årligt, dog max kr. pr. møde. Beløbet kan bruges til honorering af undervisere og udgifter til undervisningsmateriale. Der kan også refunderes udgifter til fortæring på max. 200 kr. pr. fremmødt deltager. En DGE-gruppe skal være registreret via for at være tilskudsberettiget. KapS Kvalitet i almen praksis 15

16 DGE-GRUPPER: HVORDAN KOMMER DU I GANG? Form selv indholdet i din efteruddannelse inden for læring, vidensdeling og faglig sparring samt udvikling og fastholdelse af mål. En gruppe læger kan sammen oprette en DGE-gruppe. I bestemmer selv, hvilke faglige emner I vil beskæftige jer med, eller om det skal være en supervisionsgruppe. I kan fx få besøg af datakonsulenterne, hjælp til medicingennemgang samt patientsikkerhedsarbejdet m.m. I har mulighed for selv at finde undervisere eller benytte KAP-S s hyldevarer til DGE-grupper. MÅLGRUPPE Praktiserende læger samt uddannelseslæger LÆRINGSFORM Gruppen er en god basis for undervisning og netværksdannelse. PRAKTISK Læs meget mere på side 15 - Om DGE - herom. VIDEO 16 KapS Kvalitet i almen praksis

17 E-LÆRING TIL DGE-GRUPPER: TIDLIG DIAGNOSTIK AF KRÆFT I samarbejde med Region Midtjylland har KAP-S udviklet en efteruddannelsespakke i tidlig diagnostik af kræft, hvor der fx indgår filmoptagelser fra fyraftensmøder for de praktiserende læger i Region Midtjylland om emnet. E-læringen er tænkt som en todelt undervisningssession. I første halvdel (1 time og 20 min. i alt) udfylder deltagerne til start en tipskupon med spørgsmål samt ser en video (5 min.) som introduktion til emnet. Derpå videoformidler Peter Vedsted, professor, ph.d., Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet, et oplæg om kræftmistanke i almen praksis (25 min.). Sidste del inden pausen består af en dialogbaseret gennemgang af små filmcases (40 min.). I anden halvdel (60 min. i alt) ser deltagerne først en film (20 min.) med oplæg af Peter Vedsted og Rikke Pilegaard Hansen, praktiserende læge, ph.d. og lægekonsulent v. Cancerdiagnostik i Praksis (CaP), herunder bliver skemaer om positiv prædiktiv værdi (PPV) og patientbrochurer gennemgået og diskuteret. Slutteligt vil svar på tipskupon blive drøftet og arrangementet afrundet (20 min.). Alle film og materialer ligger på en USB-stick, som du kan rekvirere hos KAP-S kvit og frit. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. PRAKTISK Læs mere på KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 17

18 TOVHOLDER Sven Frederick Østerhus Poul Erik Holst VIDEO VIDEO

19 KONTINUERLIG KVALITETSSIKRING AF MEDICINORDINATION KEU tilbyder kontinuerligt aktiviteter over de næste år, som har fokus på at styrke rationel medicinanvendelse, og kvalitetskonsulenterne i KAP-S er opdaterede i de nyeste anbefalinger inden for området medicin. KapS Kvalitet i almen praksis 19

20 KURSER KURSUS OM INFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS Den praktiserende læge møder dagligt patienter med forskellige infektioner i almen praksis. Ofte er de banale, og går over af sig selv. De seneste år er det for eksempel bevist, at det som regel ikke hjælper at behandle øjenbetændelse, mellemørebetændelse og bihulebetændelse med antibiotika, da de oftest går over af sig selv. Også ved halsbetændelse og luftvejsinfektioner er det gunstigt, at afvente nogle dage, før man indleder en behandling med antibiotika. E-LÆRING Der er allerede i afholdt kurser om infektioner og antibiotika i almen praksis med stor succes. Kurset er optaget på video og opsat som to e-læringsmoduler, hvor KE-konsulent Sven Frederick Østerhus gennemgår en række interessante områder i den nye, reviderede regionale antibiotika-vejledning, mens professor og overlæge Hans Jørn Kolmos fortæller om udviklingen inden for antibiotika, resistens og MRSA i Danmark. Dette kursus giver en opdatering i den nyeste viden inden for diagnostik og behandling af almindelige infektioner som ses i almen praksis. Målet er at fremme en rationel brug af antibiotika, og sikre deres plads som hjørnesten i behandlingen af alvorlige, bakterielle infektioner. Et fælles teoretisk grundlag er essentielt, hvorfor dette kursus vil være fælles for både læger, praksispersonale og sygeplejersker. Kommunale sygeplejersker vil også have mulighed for at deltage. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger, uddannelseslæger samt praksispersonale. LÆRINGSMÅL At læger og praksispersonale er informeret om både diagnostik og behandling af almindelige infektioner, herunder rationel brug af antibiotika samt non-farmakologiske metoder. PRAKTISK Der vil blive afholdt 4 halvdagskurser i løbet af E-LÆRING 20 KapS Kvalitet i almen praksis Hold øje med KAP-S hjemmeside, for

21 OPDATERING I STOFSKIFTE, D-VITAMIN OG B12-MANGEL I befolkningen er der aktuelt et stort og øget fokus på stofskiftet - og mulige stofskiftesygdomme. Ligeledes er der i perioder et stort fokus på D- og B-vitaminmangel. Et fællestræk ved disse tilstande er, at behandlingen er både omstridt, diskuteret og i udvikling. Praktiserende læger i Region Sjælland tilbydes et kursus med fokus på den nyeste viden om stofskifte med fokus på lavt stofskifte. Der vil være en gennemgang af kliniske problemstillinger, diagnostik, behandlingskriterier og -muligheder. Farmakologien i stofskiftemedicin vil også blive gennemgået. DSAM udkommer med en ny vejledning om Stofskifte i sommeren Denne kursusrække er således et specifikt implementeringstiltag ift. denne nye kliniske vejledning fra DSAM. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. LÆRINGSMÅL At læger bliver opdateret og får mere klarhed over, hvordan man diagnosticerer og konkret behandler stofskiftesygdomme samt grænsetilstande. Deltagerne opfordres til at medbringe egne cases. PRAKTISK Der vil blive afholdt 2 halvdagskurser i efteråret 2015, og 2 halvdagskurser i foråret Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KURSER AK-BEHANDLING: FLERE LÆGEMIDLER, AK-KLINIKKER OG NY VEJLEDNING I løbet af de sidste år er der sket meget på området vedrørende behandling med antikoagulerende medicin. Dette kursus giver en opdatering og grundig vejledning til både alment praktiserende læger og praksispersonale, ud fra de seneste anbefalinger på området. Samarbejdet med de fire regionale AK-klinikkerne vil også blive gennemgået. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger, uddannelseslæger samt praksispersonale. LÆRINGSMÅL At læger og praksispersonale opnår indsigt i den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som sundhedsøkonomiske synspunkter i AK-behandling. PRAKTISK Der vil blive afholdt 2 halvdagskurser i efteråret 2015, og 2 halvdagskurser i foråret Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 21

22 KAP-S SAMARBEJDER MED LÆGEMIDDELENHEDEN OM RATIONEL MEDICINANVENDELSE For kontinuerligt at kvalitetssikre medicinordination i Region Sjælland samarbejder KEU og KAP-S ofte med den regionale lægemiddelenhed om at fremme rationel medicinanvendelse. Der samarbejdes eksempelvis om en række initiativer og værktøjer, som almen praksis kan anvende i arbejdet for at fremme implementering af rationel medicinanvendelse. 22 KapS Kvalitet i almen praksis

23 INITIATIVERNE OMFATTER: Ordinationsfeedback i form af statistikker til alle praksis på udvalgte lægemiddelområder. Kursus-eftermiddage i samarbejde med KAP-S med varierende temaer inden for indsatsområdet medicin i almen praksis. Basislisten giver forslag til førstevalg af lægemidler til de mest almindelige indikationer i almen praksis. Antibiotikavejledning: En folder til almen praksis, som kan støtte lægen i diagnostik og valg af evt. behandling ved infektionssygdomme. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med lægevagten, almen praksis og klinisk mikrobiologisk afdeling. LÆS MEGET MERE HER Forskellige tilbud til almen praksis om hjælp til medicingennemgang, herunder besøg af et medicin-team i praksis, i en gruppe af læger samt medicingennemgang af enkelte borgeres medicin pr. post. Enheden består af fire regionale lægemiddelkonsulenter, to lægefaglige konsulenter og én sekretær. KONTAKT Lægefaglige konsulenter Praktiserende læge Gitte Krogh Madsen T: Praktiserende læge Helga Lind Nielsen T: KapS Kvalitet i almen praksis 23

24 KRONIKER- OMSORG TOVHOLDER Sven Frederick Østerhus VIDEO

25 DEN KRONISKE CANCERPATIENT VIDEO DEN KRONISKE CANCERPATIENT I takt med at overlevelsen efter diverse kræftsygdomme bedres og flere kureres, vil almen praksis skulle forholde sig til stadig flere overlevere efter kræft og patienter med cancer som en kronisk diagnose. Temadagen Den kroniske cancerpatient har til formål at ruste almen praksis til at bedre efterforløbet med et markant løft af rehabiliteringen, herunder at involvere både hæmatologiske og onkologiske enheder samt stråleenheder for at sikre lokalt forankrede inputs for at arbejde for sammenhæng på tværs af sektorerne og bedre forløb for patienten. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. LÆRINGSMÅL At praktiserende læger og uddannelseslæger bliver opdateret på nyeste behandlingsformer inden for hæmatologi og onkologi og derved føler sig rustet til at håndtere den kroniske cancerpatient i almen praksis. PRAKTISK Der vil blive afholdt 1 heldagskursus i oktober 2015 på Næstved Sygehus. Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 25

26 PATIENTFORLØB TOVHOLDERE Poul Erik Holst Andreas Heltberg VIDEO VIDEO 26 KapS Kvalitet i almen praksis

27 KURSER FLYGTNINGE I ALMEN PRAKSIS Almen praksis oplever i disse år flere flygtningekontakter i takt med en stigende mængde flygtninge fra krigsområder. Mange medbringer børn. Praktiserende læger oplever, at kommunen udbeder sig attester om flygtningenes parathed til integrationsindsats, og almen praksis oplever også, at der kan være mange problemer med at hjælpe disse mennesker, som ofte er traumatiserede i større eller mindre grad. De er generelt en meget overset patientgruppe i praksis. ALMEN PRAKSIS PÅ BESØG Almen praksis på besøg handler om, at praksislægen får mulighed for at sidde med en halv dag i ambulatorier som flue på væggen. Forudsætningen for et godt tværsektorielt samarbejde. Projektet afprøves som et pilotprojekt i Holbæk. Ud fra erfaringerne og evalueringen vurderes det, om tilbuddet skal tilbydes andre steder. Derfor tilbyder KAP-S - på initiativ af Sif Kielgast, praktiserende læge i Roskilde Lægehus - et kursus i Roskilde om håndtering af flygtninge med nylig ankomst til Danmark. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger i bylauget i Holbæk. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger. LÆRINGSMÅL At læger føler sig bedre rustet til at håndtere nyligt ankomne flygtninge i almen praksis. PRAKTISK Der vil blive afholdt 1 heldagskursus i Roskilde. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. LÆRINGSMÅL At de deltagende læger opnår større viden om sygehuskollegernes arbejdsopgaver med henblik på at øge det tværsektorielle samarbejde i Holbæk. PRAKTISK 10 læger i bylauget i Holbæk bliver tilbudt klippekort med tabt arbejdsfortjeneste (3x½ dag). Pilotprojektet annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. Kurset annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. KapS Kvalitet i almen praksis 27

28 IT I PRAKSIS VIDEO THOMAS VIDEO JEANETTE 28 KapS Kvalitet i almen praksis

29 DATAKONSULENTERNE DATAKONSULENTERNE ER TIL FOR AT HJÆLPE JER: Ingen interessekonflikter ift. rådgivning. Ingen skjulte agendaer. Datakonsulenterne tjener ikke penge på rådgivning. Datakonsulenterne kan sætte læger, der benytter samme lægesystem, i kontakt med hinanden. HVAD KAN DU OG DIN PRAKSIS FÅ HJÆLP TIL? FMK: Fra teknisk implementering til korrekt brug? Medarbejdersignatur: Har du gode arbejdsrutiner? Datafangst: Kom videre fra diabetes og KOL Hvilke fordele er der ved at ICPC-diagnosekode? IT-sikkerhed : er dine data sikret? Hvor længe har du haft samme kode?. HVORNÅR KAN DU FÅ HJÆLP? De fleste spørgsmål kan klares på telefon, eller via fjernsupport. Vi træffes mandag-fredag inden for almindelig arbejdstid. Hvis vi er optaget, så læg venligst en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi kommer også meget gerne ud til dig i klinikken. Vores motto er: Glem at huske, lær at finde. KONTAKT Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T: KapS Kvalitet i almen praksis 29

30 FMK ER ET RIGTIG GODT REDSKAB I SAMARBEJDET OM PATIENTERNES MEDICIN MELLEM SEKTORERNE, HVIS DET BLIVER BRUGT AF ALLE OG BLIVER OPDATERET VED SEKTOROVERGANGE (LENE KAPTAIN) VIDEO FÆLLES MEDICINKORT: FMK Formålet med Fælles Medicinkort (FMK) er at skabe et overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering. Det foreløbige arbejde for datakonsulenterne ift. FMK har været at få lægepraksis på systemet. Lige nu har alle lægeklinikker teknisk set implementeret FMK i Region Sjælland. Datakonsulenterne har allerede i løbet af 2014 foretaget over 100 praksisbesøg, og de har derved bidraget til en optimering af anvendelsen af FMK. Datakonsulenterne kommer ud i din praksis, når I har tid. Undervisningen tager udgangspunkt i eget lægesystem og egne patienter. FMK burde fungere som en nyanlagt motorvej, hvor alle kører efter samme regler. Men lige nu er FMK snarere at sammenligne med et kompliceret kløverbladsanlæg i, hvor kørebanerne endnu ikke er samkørt. Det giver anledning til spøgelsesbilisme. 30 KapS Kvalitet i almen praksis DATAKONSULENTERNE MØDER OFTEST USIKKERHED OMKRING: Hvad er forskellen på en recept og en ordination? Hvad betyder det for min praksis, når kommunen kommer på FMK? Hvordan bruger jeg FMK korrekt til gavn for alle parter? Hvilke data kan andre sundhedsfaglige og borgeren se? Hvilke konsekvenser er det ved at trykke på ajourføring? ER DU MON SPØGELSESBILIST UDEN SELV AT VIDE DET? BOOK ET GRATIS BESØG Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T:

31 IT-SIKKERHED IT-SIKKERHED Den teknologiske udvikling i samfundet forløber generelt med hastige skridt. I takt hermed stiger almen praksis afhængighed af IT. Mange praktiserende læger er ikke specialister inden for IT, og har derfor ikke nødvendigvis den fornødne indsigt eller interesse. Datakonsulenterne kan hjælpe praksis med at højne ITsikkerheden drastisk. Vi besøger din praksis og scanner netværket, tjekker de fysiske forhold og uddanner hele praksis i hensigtsmæssig håndtering af data. Akkrediteringsstandard 2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed har blandt andet til formål at sikre, at personoplysninger i elektroniske systemer og på papir håndteres, så uretmæssig adgang hindres. Hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger omfatter også metoder og forholdsregler til beskyttelse af lagrede personoplysninger og computerprogrammer mod fejl og virus. Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger, fx personlige passwords, logningslister, kryptering, firewalls og antivirusprogrammer og forholdsregler ved forsøg på uretmæssig adgang til personoplysninger. Dette kan være en del af kontrakter med it-leverandører. Ydermere har Europa-Parlamentet vedtaget en opstramning af Persondataforordningen, som stiller større krav til virksomheder som har omgang med personfølsomme data. IT sikkerhed er ikke blot at købe en firewall eller have antivirus, det er også omgang med koder, regelmæssig opdatering af software, og om din server er aflåst mm. VIL DU GERNE VÆRE SIKKER PÅ, AT DIN IT-SIKKERHED ER I TOP? MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger. LÆRINGSMÅL At læger efterlever de gældende krav inden for IT-sikkerhed. PRAKTISK Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. BOOK ET GRATIS BESØG Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T: KapS Kvalitet i almen praksis 31

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer. STORE PRAKSISDAG Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag 2015. I år åbner vi også op for en efteruddannelses- og udviklingsdag for praksispersonalet, der får deres egen Store

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 1. ÅRGANG 1. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Velkommen Juli 2013 I dette nummer 1 Velkommen 1 Fra de koordinerende læger 2 Status: Det Fælles Medicinkort 2 Status: Nordisk Kongres 2013 2 Næste PKO møde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål.. 2 2.1 Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

IT og data i praksis - til glæde og gavn

IT og data i praksis - til glæde og gavn Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 IT og data i praksis - til glæde og gavn Hvem er hvem? Moderator: Thomas Gregersen Praktiserende læge, Lægerne Aabos Plads, Aalborg Underviser: Lars Ole Larsen Datakonsulent,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

ETIK I MØDET MED PATIENTEN

ETIK I MØDET MED PATIENTEN ETIK I MØDET MED PATIENTEN DATAFANGST SÅDAN FIK VI STYR PÅ VORES AK-PATIENTER En nyorientering i Korsør Lægehus betyder, at behandlingen af patienter i blodfortyndende behandling har fået et markant kvalitetsløft.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014 STRATEGI 20 14 KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN FORORD 2 STRATEGI 2020, INKL. ORGANISATIONSDIAGRAM 4 KAP H BRUGER JOHN ROSENBERG 7 BERETNING FRA KONSULENTTEAMS INKL. PRÆSENTATION AF KONSULENTER 9

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere