Aktivitetskatalog Fra almen praksis til almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis"

Transkript

1 Aktivitetskatalog Fra almen praksis til almen praksis

2 INDHOLD: 4 KALENDER VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER 12 MEDARBEJDERE I KAP-S & KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSES-KONSULENTER 14 DGE 15 OM DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE (DGE) 16 DGE-GRUPPER: HVORDAN KOMMER DU I GANG? 17 E-LÆRING TIL DGE-GRUPPER: TIDLIG DIAGNOSTIK AF KRÆFT 18 MEDICIN 19 KONTINUERLIG KVALITETSSIKRING AF MEDICINORDINATION 20 KURSER: INFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 21 KURSER: OPDATERING I STOFSKIFTE & AK-BEHANDLING 22 SAMARBEJDE MED DEN REGIONALE LÆGEMIDDELENHED 24 KRONIKEROMSORG 25 DEN KRONISKE CANCERPATIENT 2 KapS Kvalitet i almen praksis

3 INDHOLD: 26 PATIENTFORLØB 27 KURSER: FLYGTNINGE I ALMEN PRAKSIS & ALMEN PRAKSIS PÅ BESØG 28 IT I PRAKSIS 29 DATAKONSULENTERNE 30 FÆLLES MEDICINKORT: FMK 31 IT-SIKKERHED 32 FORSKNING I ALMEN PRAKSIS 34 KVALITETSUDVIKLING AF SVANGRE- OG BØRNEUNDERSØGELSER 35 FIND KAP-S PÅ NETTET, YOUTUBE OG FACEBOOK 36 ORGANISATION OG LEDELSE 38 DDKM: DEN DANSKE KVALITETSMODEL 39 DDKM: HJERTESTARTKURSER 40 BROEN TIL BEDRE SUNDHED 42 MERE ALMENMEDICINSK MILJØ, TAK! 43 KVALITETSCIRKLER PÅ LOLLAND 44 REKRUTTERING 45 PRAKSIS PLUS SJÆLLAND 46 NORDISK KONGRES NOTER KapS Kvalitet i almen praksis 3

4 2015 Januar Februar Mats April Maj Juni 15. januar: Praksis Plus Sjælland, Ringsted 14. marts: Store Praksisdag 9. april: DDKM-fyraftensmøde, Sakskøbing 5. maj: DDKM-fyraftensmøde, Slagelse juni: Nordisk Kongres, Göteborg 21. januar: Antibiotika og MRSA, Køge 28. januar: Antibiotika og MRSA, Slagelse 17. marts: Store Praksispersonaledag 24. marts: Store Praksispersonaledag 14. april: Depression i almen praksis, Køge 21. april: Depression i almen praksis, Slagelse 21. maj: DDKM-fyraftensmøde, Slagelse april: EQuiP-konference, Schweiz 27. april: DDKM-fyraftensmøde, Sakskøbing Juli August September Oktober November December Ferie Flygtninge i almen praksis, Roskilde 15. september: DDKM-fyraftensmøde, Holbæk 22. september: DDKM-fyraftensmøde, Holbæk Opdatering i stofskifte, D-vitamin og B12-mangel 19. oktober: DDKM-fyraftensmøde, Maribo oktober: WONCA Europe 2015, Istanbul november: Lægedage, København AK-behandling og AK-klinikker 29. oktober: DDKM-fyraftensmøde, Maribo Den kroniske cancerpatient, Næstved 4 KapS Kvalitet i almen praksis

5 2016 Januar Februar Mats April Maj Juni Praksis Plus Sjælland Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Store Praksisdag Opdatering i stofskifte, D-vitamin og B12-mangel AK- behandling og AK-klinikker juni: WONCA Europe 2016, København Juli August September Oktober November December Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Lægedage, København Ferie Rekruttering Medicin KAP-S Organisation & Ledelse Patientforløb Kronikeromsorg IT i praksis Broen til bedre sundhed DGE KapS Kvalitet i almen praksis 5

6 KÆRE PRAKTISERENDE LÆGE OG UDDANNELSESLÆGE I REGION SJÆLLAND I dette aktivitetskatalog finder du en samlet oversigt over relevante tilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU) i Region Sjælland frem til efteråret For at fremme, katalysere og understøtte de aktiviteter, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget løbende vedtager, bistår Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland (KAP-S) med projektkoordinering og -ledelse. Hvis du vil deltage i gå-hjem-møder, temadage og workshops, eller få besøg af en konsulent i din egen klinik, kan du få det forkromede overblik her. Der er også målrettede tilbud til DGE-grupper og lægelaug. Der vil løbende blive offentliggjort nye aktivitetstilbud. De vil dels blive annonceret i PraksisInfo, dels formidlet via KAP-S s hjemmeside, Vi bestræber os på, at de nye tilbud imødekommer dine behov og er relevante for netop din klinik. Derfor hører vi meget gerne fra dig skriv til hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne, eller hvis du har nye idéer til aktiviteter, fx inspireret fra et velafholdt arrangement. Alle tilbud er blevet udviklet og kvalificeret af praktiserende læger. Det er intentionen med aktivitetskataloget, at du og dine kolleger får mulighed for at prioritere og planlægge de efteruddannelses- og kvalitetsaktiviteter, som I har lyst til at deltage i. I mange tilfælde vil du også have mulighed for at invitere interesserede udannelseslæger med, mens praksispersonalet som noget helt nyt får egne, dedikerede efteruddannelsesdage i foråret KapS Kvalitet i almen praksis På vegne af KEU Helle Iversen Praktiserende læge, PLO Formand Preben Cramon Sundhedsfaglig chef, overlæge Næstformand

7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGET (KEU) KEU skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Sjælland. Missionen er at ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde. Udvalgets opgaver og beføjelser er nærmere beskrevet i forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland samt i en konkret handleplan for perioden , der beskriver de syv overordnede indsatsområder og aktiviteter. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget er et underudvalg under Samarbejdsudvalget. Regionsrådet udpeger mindst 4 og højst 6 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af PLO-regionalt. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget træffer afgørelser i enighed. KVALITET I ALMEN PRAKSIS I REGION SJÆLLAND (KAP-S) KAP-S står for Kvalitet i Almen Praksis i Region Sjælland, og det er navnet på den administrative enhed, som har til opgave at fremme, katalysere og understøtte de indsatsområder, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager. KAP-S omfatter datakonsulenter, Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt de faste medarbejdere. Enhedens funktion er at yde sparring, rådgivning og projektstøtte, samt facilitere samarbejder mellem kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter og andre interessenter. Desuden at iværksætte de aktiviteter, som bliver besluttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget KAP-S tilbyder én indgang for praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikker til kvalitetstilbud i almen praksis i Region Sjælland. Aktiviteter bliver nok samlet og koordineret i én organisation med et fælles sekretariat, men indhold og læringsformer varierer fra netværksmøder, temadage, gå-hjemmøder og workshops over praksisbesøg til tilbud målrettet den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelse (DGE). Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenterne i KAP-S er dine kolleger fra almen praksis i Region Sjælland. KapS Kvalitet i almen praksis 7

8 STORE PRAKSISDAG VIDEO FOTO- ARKIV Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag I år har vi valgt at kigge indad. Emnet for årets store efteruddannelses- og udviklingsdag er Det gode lægeliv. Sammen skal vi prøve at finde frem til opskriften på det gode lægeliv. Hvad er det? - og hvad skal der til? Aktiviteterne bliver for det første iværksat for at stimulere til netværksdannelse mellem almen praksis og regionale/ kommunale samarbejdspartnere, for det andet for at skabe et kollegialt miljø og aktivt bidrage til rekruttering til almen praksis, og for det tredje til at sikre fortsat faglig udvikling. Programmet er fyldt med inspirerende emner, der kan hjælpe dig med at finde frem til lige dét, der skal til, så netop DU får et godt lægeliv. En væsentlig forudsætning er et godt fagligt fællesskab og det er jo netop det, der kendetegner Store Praksisdag. Det er derfor med stor glæde, at vi byder velkommen til den fjerde Store Praksisdag i Region Sjælland. Store Praksisdag i Region Sjælland er ganske særlig, idet den forener og samler praktiserende læger og uddannelseslæger på vej mod almen medicin. Store Praksisdag afholdes hvert år midt i marts. Hold øje med MÅLGRUPPE Praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Sjælland TID 14. marts 2015 STED Sørup Herregaard, Ringsted 8 KapS Kvalitet i almen praksis

9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG VIDEO Som noget helt nyt tilbyder Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i år, for første gang, Store Praksispersonaledag målrettet praksispersonale. Temaet for dagen er, identisk med Store Praksisdag Det gode praksisliv og der bliver en dag i både nord og syd i regionen for at imødekomme de store geografiske afstande. Da det gode praksisliv vedrører og skabes af alle i klinikken, er det vigtigt for os, at det ikke blot er lægerne, som kommer af sted og bliver inspireret. Derved håber KEU at kunne motivere til gensidig inspiration og vidensdeling på tværs i klinikken. Det er ingen facitliste på det gode praksisliv. Du vil blive præsenteret for en række værktøjer, få inspiration fra kolleger samt danne netværk. Kort sagt: Du er selv med til at skabe det gode praksisliv. Det er derfor med stor glæde, at vi byder velkommen til de første Store Praksispersonaledage i Region Sjælland. MÅLGRUPPE Praksispersonale i Region Sjælland TID OG STED 17. marts 2015 i Korsør 24. marts 2015 i Maribo KapS Kvalitet i almen praksis 9

10 FORORD SYV INDSATSOMRÅDER KEU HAR VALGT AT KAP-S SKAL HAVE SÆRLIGT FOKUS PÅ SYV OMRÅDER. 1. MEDICINORDINATION Undersøgelser har vist, at hver femte sygehusindlæggelse skyldes én af følgende fejlkilder: Over-, under- eller fejlmedicinering samt bivirkninger. På den baggrund har KEU besluttet kontinuerligt at kvalitetssikre medicinordination i Region Sjælland. KEU skal gennem kontinuerlig kvalitetsudvikling inden for fx KOL, diabetes, hjerteinsufficiens eller psykiatriske sygdomme understøtte en ensartet behandlingskvalitet og monitorering. TOVHOLDER: Sven Frederick Østerhus. Konsulenterne i KAP-S er opdaterede i de seneste anbefalinger og understøtter rationel medicinanvendelse, herunder at informere praktiserende læger og patienter om rationel brug af antibiotika, for at nedsætte brugen af antibiotika generelt og bredspektrede stoffer specielt. Læringsformen inden for dette indsatsområde involverer medicingennemgang individuelt og i grupper, herunder medicinafstemning og -gennemgang samt Fælles Medicin Kort (FMK). TOVHOLDERE: Poul Erik Holst og Sven Frederick Østerhus. 3. PATIENTFORLØB Indsatsområdet handler om at optimere patientforløb, så der sker en systematisk proaktiv indsats, der forebygger progression af sygdom, akutte episoder og komplikationer, og som har indbygget løbende monitorering af kvaliteten. KEU vil understøtte almen praksis rolle i at fremme bedre sammenhæng mellem de enkelte tiltag i den samlede indsats og dermed bedre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. TOVHOLDERE: Poul Erik Holst og Andreas Heltberg. 2. KRONIKEROMSORG Forebyggelse og behandling af kronisk sygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet nu og i de kommende år. Der vil blive flere ældre borgere, flere kronikere og øget multimorbilitet. Almen praksis er krumtappen og tovholder i forhold til disse patienter. 4. IT I PRAKSIS Datakonsulenterne rådgiver om og bidrager til, at it og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. TOVHOLDER: Vakant 10 KapS Kvalitet i almen praksis

11 5. FORSKNING I ALMEN PRAKSIS KEU ønsker at bidrage til oprettelse af et eller flere ph.d.-stipendier. På den ene side kan en sådan investering være interessant som løftestang for kvalitetsudvikling og en fortsat udvikling af det almenmedicinske speciale, og på den anden side kan en lægeklinik, hvor der drives forskning gøre det mere attraktivt for praktiserende læger at nedsætte sig på fx Lolland-Falster. TOVHOLDER: Andreas Heltberg. 6. ORGANISATION & LEDELSE Indsatsområdet handler om at styrke den enkelte læge/ lægekollegiets performance som leder og dermed hele praksisfællesskabets handlekraft. Lederens vigtigste opgave er at kunne påvirke sin praksisorganisation, så den bevæger sig i den ønskede retning hvad enten det handler om optimering af kronikeromsorgen, rationel medicinordination eller optimering af patientforløb via gode og kendte samarbejdsflader med kommuner og sygehuse. 7. BROEN TIL BEDRE SUNDHED I Lolland og Guldborgsund kommuner bor der relativt flere med kronisk sygdom, kombineret med en placering i kommunesocialgruppe 3. Det er samtidig vanskeligt at rekruttere praktiserende læger til området. Region Sjælland er initiativtager til Broen til bedre sundhed (projektprogram), og på baggrund af førnævnte udfordringer skal programmet udvikles og implementeres i et partnerskab med Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing Falster sygehus, Psykiatrien i Region Sjælland, den regionale primær-sektor med særlig vægt på de praktiserende læger i området, samt det lokale erhvervsliv. TOVHOLDER: Andreas Heltberg. Indsatsområdet skal som sådan ses som en forudsætning for, at de ønskede forandringer inden for de øvrige 6 indsatsområder kan realiseres. TOVHOLDER: Jakob Olsen. KapS Kvalitet i almen praksis 11

12 FORORD THOMAS STEEN NIELSEN Datakonsulent T: ANET BROWN Sekretær T: ANNIKA UTH Projektsekretær T: z10 ULRIK BAK KIRK Projektkoordinator T: JEANETTE JONNA ANDERSEN Sygeplejerske og datakonsulent T: GITTE ERIKSEN Sekretariatsleder T:

13 JAKOB FRIMODT OLSEN Praktiserende læge, Høng T: POUL ERIK HOLST Praktiserende læge, Holbæk T: SVEN FREDERICK ØSTERHUS Praktiserende læge, Maribo T: ANDREAS HELTBERG Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin T:

14 DGE TOVHOLDER Jakob Frimodt Olsen VIDEO

15 OM DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE (DGE) Du har som praktiserende læge mulighed for at mødes med dine kolleger til løbende efteruddannelse efter eget valg i jeres egen DGE-gruppe. DGE støtter efteruddannelse i mindre grupper, hvor I selv definerer emnet, samt kollegial supervision. GRUPPELEDER Gruppelederne bliver inviteret til et årligt gruppeledertræf, hvor der er fokus på relevante emner inden for det almenmedicinske speciale, idéudveksling af form og indhold samt med rig mulighed for networking på tværs af grupperne. Deltagelse i gruppemøderne giver mulighed for refusion for tabt arbejdsfortjeneste via egen konto i Efteruddannelsesfonden. Praktisk KEU støtter pt., at hver DGE-gruppe kan anvende op til kr. pr. gruppe årligt, dog max kr. pr. møde. Beløbet kan bruges til honorering af undervisere og udgifter til undervisningsmateriale. Der kan også refunderes udgifter til fortæring på max. 200 kr. pr. fremmødt deltager. En DGE-gruppe skal være registreret via for at være tilskudsberettiget. KapS Kvalitet i almen praksis 15

16 DGE-GRUPPER: HVORDAN KOMMER DU I GANG? Form selv indholdet i din efteruddannelse inden for læring, vidensdeling og faglig sparring samt udvikling og fastholdelse af mål. En gruppe læger kan sammen oprette en DGE-gruppe. I bestemmer selv, hvilke faglige emner I vil beskæftige jer med, eller om det skal være en supervisionsgruppe. I kan fx få besøg af datakonsulenterne, hjælp til medicingennemgang samt patientsikkerhedsarbejdet m.m. I har mulighed for selv at finde undervisere eller benytte KAP-S s hyldevarer til DGE-grupper. MÅLGRUPPE Praktiserende læger samt uddannelseslæger LÆRINGSFORM Gruppen er en god basis for undervisning og netværksdannelse. PRAKTISK Læs meget mere på side 15 - Om DGE - herom. VIDEO 16 KapS Kvalitet i almen praksis

17 E-LÆRING TIL DGE-GRUPPER: TIDLIG DIAGNOSTIK AF KRÆFT I samarbejde med Region Midtjylland har KAP-S udviklet en efteruddannelsespakke i tidlig diagnostik af kræft, hvor der fx indgår filmoptagelser fra fyraftensmøder for de praktiserende læger i Region Midtjylland om emnet. E-læringen er tænkt som en todelt undervisningssession. I første halvdel (1 time og 20 min. i alt) udfylder deltagerne til start en tipskupon med spørgsmål samt ser en video (5 min.) som introduktion til emnet. Derpå videoformidler Peter Vedsted, professor, ph.d., Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet, et oplæg om kræftmistanke i almen praksis (25 min.). Sidste del inden pausen består af en dialogbaseret gennemgang af små filmcases (40 min.). I anden halvdel (60 min. i alt) ser deltagerne først en film (20 min.) med oplæg af Peter Vedsted og Rikke Pilegaard Hansen, praktiserende læge, ph.d. og lægekonsulent v. Cancerdiagnostik i Praksis (CaP), herunder bliver skemaer om positiv prædiktiv værdi (PPV) og patientbrochurer gennemgået og diskuteret. Slutteligt vil svar på tipskupon blive drøftet og arrangementet afrundet (20 min.). Alle film og materialer ligger på en USB-stick, som du kan rekvirere hos KAP-S kvit og frit. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. PRAKTISK Læs mere på KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 17

18 TOVHOLDER Sven Frederick Østerhus Poul Erik Holst VIDEO VIDEO

19 KONTINUERLIG KVALITETSSIKRING AF MEDICINORDINATION KEU tilbyder kontinuerligt aktiviteter over de næste år, som har fokus på at styrke rationel medicinanvendelse, og kvalitetskonsulenterne i KAP-S er opdaterede i de nyeste anbefalinger inden for området medicin. KapS Kvalitet i almen praksis 19

20 KURSER KURSUS OM INFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS Den praktiserende læge møder dagligt patienter med forskellige infektioner i almen praksis. Ofte er de banale, og går over af sig selv. De seneste år er det for eksempel bevist, at det som regel ikke hjælper at behandle øjenbetændelse, mellemørebetændelse og bihulebetændelse med antibiotika, da de oftest går over af sig selv. Også ved halsbetændelse og luftvejsinfektioner er det gunstigt, at afvente nogle dage, før man indleder en behandling med antibiotika. E-LÆRING Der er allerede i afholdt kurser om infektioner og antibiotika i almen praksis med stor succes. Kurset er optaget på video og opsat som to e-læringsmoduler, hvor KE-konsulent Sven Frederick Østerhus gennemgår en række interessante områder i den nye, reviderede regionale antibiotika-vejledning, mens professor og overlæge Hans Jørn Kolmos fortæller om udviklingen inden for antibiotika, resistens og MRSA i Danmark. Dette kursus giver en opdatering i den nyeste viden inden for diagnostik og behandling af almindelige infektioner som ses i almen praksis. Målet er at fremme en rationel brug af antibiotika, og sikre deres plads som hjørnesten i behandlingen af alvorlige, bakterielle infektioner. Et fælles teoretisk grundlag er essentielt, hvorfor dette kursus vil være fælles for både læger, praksispersonale og sygeplejersker. Kommunale sygeplejersker vil også have mulighed for at deltage. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger, uddannelseslæger samt praksispersonale. LÆRINGSMÅL At læger og praksispersonale er informeret om både diagnostik og behandling af almindelige infektioner, herunder rationel brug af antibiotika samt non-farmakologiske metoder. PRAKTISK Der vil blive afholdt 4 halvdagskurser i løbet af E-LÆRING 20 KapS Kvalitet i almen praksis Hold øje med KAP-S hjemmeside, for

21 OPDATERING I STOFSKIFTE, D-VITAMIN OG B12-MANGEL I befolkningen er der aktuelt et stort og øget fokus på stofskiftet - og mulige stofskiftesygdomme. Ligeledes er der i perioder et stort fokus på D- og B-vitaminmangel. Et fællestræk ved disse tilstande er, at behandlingen er både omstridt, diskuteret og i udvikling. Praktiserende læger i Region Sjælland tilbydes et kursus med fokus på den nyeste viden om stofskifte med fokus på lavt stofskifte. Der vil være en gennemgang af kliniske problemstillinger, diagnostik, behandlingskriterier og -muligheder. Farmakologien i stofskiftemedicin vil også blive gennemgået. DSAM udkommer med en ny vejledning om Stofskifte i sommeren Denne kursusrække er således et specifikt implementeringstiltag ift. denne nye kliniske vejledning fra DSAM. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. LÆRINGSMÅL At læger bliver opdateret og får mere klarhed over, hvordan man diagnosticerer og konkret behandler stofskiftesygdomme samt grænsetilstande. Deltagerne opfordres til at medbringe egne cases. PRAKTISK Der vil blive afholdt 2 halvdagskurser i efteråret 2015, og 2 halvdagskurser i foråret Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KURSER AK-BEHANDLING: FLERE LÆGEMIDLER, AK-KLINIKKER OG NY VEJLEDNING I løbet af de sidste år er der sket meget på området vedrørende behandling med antikoagulerende medicin. Dette kursus giver en opdatering og grundig vejledning til både alment praktiserende læger og praksispersonale, ud fra de seneste anbefalinger på området. Samarbejdet med de fire regionale AK-klinikkerne vil også blive gennemgået. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger, uddannelseslæger samt praksispersonale. LÆRINGSMÅL At læger og praksispersonale opnår indsigt i den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som sundhedsøkonomiske synspunkter i AK-behandling. PRAKTISK Der vil blive afholdt 2 halvdagskurser i efteråret 2015, og 2 halvdagskurser i foråret Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 21

22 KAP-S SAMARBEJDER MED LÆGEMIDDELENHEDEN OM RATIONEL MEDICINANVENDELSE For kontinuerligt at kvalitetssikre medicinordination i Region Sjælland samarbejder KEU og KAP-S ofte med den regionale lægemiddelenhed om at fremme rationel medicinanvendelse. Der samarbejdes eksempelvis om en række initiativer og værktøjer, som almen praksis kan anvende i arbejdet for at fremme implementering af rationel medicinanvendelse. 22 KapS Kvalitet i almen praksis

23 INITIATIVERNE OMFATTER: Ordinationsfeedback i form af statistikker til alle praksis på udvalgte lægemiddelområder. Kursus-eftermiddage i samarbejde med KAP-S med varierende temaer inden for indsatsområdet medicin i almen praksis. Basislisten giver forslag til førstevalg af lægemidler til de mest almindelige indikationer i almen praksis. Antibiotikavejledning: En folder til almen praksis, som kan støtte lægen i diagnostik og valg af evt. behandling ved infektionssygdomme. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med lægevagten, almen praksis og klinisk mikrobiologisk afdeling. LÆS MEGET MERE HER Forskellige tilbud til almen praksis om hjælp til medicingennemgang, herunder besøg af et medicin-team i praksis, i en gruppe af læger samt medicingennemgang af enkelte borgeres medicin pr. post. Enheden består af fire regionale lægemiddelkonsulenter, to lægefaglige konsulenter og én sekretær. KONTAKT Lægefaglige konsulenter Praktiserende læge Gitte Krogh Madsen T: Praktiserende læge Helga Lind Nielsen T: KapS Kvalitet i almen praksis 23

24 KRONIKER- OMSORG TOVHOLDER Sven Frederick Østerhus VIDEO

25 DEN KRONISKE CANCERPATIENT VIDEO DEN KRONISKE CANCERPATIENT I takt med at overlevelsen efter diverse kræftsygdomme bedres og flere kureres, vil almen praksis skulle forholde sig til stadig flere overlevere efter kræft og patienter med cancer som en kronisk diagnose. Temadagen Den kroniske cancerpatient har til formål at ruste almen praksis til at bedre efterforløbet med et markant løft af rehabiliteringen, herunder at involvere både hæmatologiske og onkologiske enheder samt stråleenheder for at sikre lokalt forankrede inputs for at arbejde for sammenhæng på tværs af sektorerne og bedre forløb for patienten. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger og uddannelseslæger. LÆRINGSMÅL At praktiserende læger og uddannelseslæger bliver opdateret på nyeste behandlingsformer inden for hæmatologi og onkologi og derved føler sig rustet til at håndtere den kroniske cancerpatient i almen praksis. PRAKTISK Der vil blive afholdt 1 heldagskursus i oktober 2015 på Næstved Sygehus. Kurserne annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. KapS Kvalitet i almen praksis 25

26 PATIENTFORLØB TOVHOLDERE Poul Erik Holst Andreas Heltberg VIDEO VIDEO 26 KapS Kvalitet i almen praksis

27 KURSER FLYGTNINGE I ALMEN PRAKSIS Almen praksis oplever i disse år flere flygtningekontakter i takt med en stigende mængde flygtninge fra krigsområder. Mange medbringer børn. Praktiserende læger oplever, at kommunen udbeder sig attester om flygtningenes parathed til integrationsindsats, og almen praksis oplever også, at der kan være mange problemer med at hjælpe disse mennesker, som ofte er traumatiserede i større eller mindre grad. De er generelt en meget overset patientgruppe i praksis. ALMEN PRAKSIS PÅ BESØG Almen praksis på besøg handler om, at praksislægen får mulighed for at sidde med en halv dag i ambulatorier som flue på væggen. Forudsætningen for et godt tværsektorielt samarbejde. Projektet afprøves som et pilotprojekt i Holbæk. Ud fra erfaringerne og evalueringen vurderes det, om tilbuddet skal tilbydes andre steder. Derfor tilbyder KAP-S - på initiativ af Sif Kielgast, praktiserende læge i Roskilde Lægehus - et kursus i Roskilde om håndtering af flygtninge med nylig ankomst til Danmark. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger i bylauget i Holbæk. MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger. LÆRINGSMÅL At læger føler sig bedre rustet til at håndtere nyligt ankomne flygtninge i almen praksis. PRAKTISK Der vil blive afholdt 1 heldagskursus i Roskilde. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. LÆRINGSMÅL At de deltagende læger opnår større viden om sygehuskollegernes arbejdsopgaver med henblik på at øge det tværsektorielle samarbejde i Holbæk. PRAKTISK 10 læger i bylauget i Holbæk bliver tilbudt klippekort med tabt arbejdsfortjeneste (3x½ dag). Pilotprojektet annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. Kurset annonceres via KAP-S-nyhedsbrevet. KapS Kvalitet i almen praksis 27

28 IT I PRAKSIS VIDEO THOMAS VIDEO JEANETTE 28 KapS Kvalitet i almen praksis

29 DATAKONSULENTERNE DATAKONSULENTERNE ER TIL FOR AT HJÆLPE JER: Ingen interessekonflikter ift. rådgivning. Ingen skjulte agendaer. Datakonsulenterne tjener ikke penge på rådgivning. Datakonsulenterne kan sætte læger, der benytter samme lægesystem, i kontakt med hinanden. HVAD KAN DU OG DIN PRAKSIS FÅ HJÆLP TIL? FMK: Fra teknisk implementering til korrekt brug? Medarbejdersignatur: Har du gode arbejdsrutiner? Datafangst: Kom videre fra diabetes og KOL Hvilke fordele er der ved at ICPC-diagnosekode? IT-sikkerhed : er dine data sikret? Hvor længe har du haft samme kode?. HVORNÅR KAN DU FÅ HJÆLP? De fleste spørgsmål kan klares på telefon, eller via fjernsupport. Vi træffes mandag-fredag inden for almindelig arbejdstid. Hvis vi er optaget, så læg venligst en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi kommer også meget gerne ud til dig i klinikken. Vores motto er: Glem at huske, lær at finde. KONTAKT Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T: KapS Kvalitet i almen praksis 29

30 FMK ER ET RIGTIG GODT REDSKAB I SAMARBEJDET OM PATIENTERNES MEDICIN MELLEM SEKTORERNE, HVIS DET BLIVER BRUGT AF ALLE OG BLIVER OPDATERET VED SEKTOROVERGANGE (LENE KAPTAIN) VIDEO FÆLLES MEDICINKORT: FMK Formålet med Fælles Medicinkort (FMK) er at skabe et overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering. Det foreløbige arbejde for datakonsulenterne ift. FMK har været at få lægepraksis på systemet. Lige nu har alle lægeklinikker teknisk set implementeret FMK i Region Sjælland. Datakonsulenterne har allerede i løbet af 2014 foretaget over 100 praksisbesøg, og de har derved bidraget til en optimering af anvendelsen af FMK. Datakonsulenterne kommer ud i din praksis, når I har tid. Undervisningen tager udgangspunkt i eget lægesystem og egne patienter. FMK burde fungere som en nyanlagt motorvej, hvor alle kører efter samme regler. Men lige nu er FMK snarere at sammenligne med et kompliceret kløverbladsanlæg i, hvor kørebanerne endnu ikke er samkørt. Det giver anledning til spøgelsesbilisme. 30 KapS Kvalitet i almen praksis DATAKONSULENTERNE MØDER OFTEST USIKKERHED OMKRING: Hvad er forskellen på en recept og en ordination? Hvad betyder det for min praksis, når kommunen kommer på FMK? Hvordan bruger jeg FMK korrekt til gavn for alle parter? Hvilke data kan andre sundhedsfaglige og borgeren se? Hvilke konsekvenser er det ved at trykke på ajourføring? ER DU MON SPØGELSESBILIST UDEN SELV AT VIDE DET? BOOK ET GRATIS BESØG Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T:

31 IT-SIKKERHED IT-SIKKERHED Den teknologiske udvikling i samfundet forløber generelt med hastige skridt. I takt hermed stiger almen praksis afhængighed af IT. Mange praktiserende læger er ikke specialister inden for IT, og har derfor ikke nødvendigvis den fornødne indsigt eller interesse. Datakonsulenterne kan hjælpe praksis med at højne ITsikkerheden drastisk. Vi besøger din praksis og scanner netværket, tjekker de fysiske forhold og uddanner hele praksis i hensigtsmæssig håndtering af data. Akkrediteringsstandard 2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed har blandt andet til formål at sikre, at personoplysninger i elektroniske systemer og på papir håndteres, så uretmæssig adgang hindres. Hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger omfatter også metoder og forholdsregler til beskyttelse af lagrede personoplysninger og computerprogrammer mod fejl og virus. Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger, fx personlige passwords, logningslister, kryptering, firewalls og antivirusprogrammer og forholdsregler ved forsøg på uretmæssig adgang til personoplysninger. Dette kan være en del af kontrakter med it-leverandører. Ydermere har Europa-Parlamentet vedtaget en opstramning af Persondataforordningen, som stiller større krav til virksomheder som har omgang med personfølsomme data. IT sikkerhed er ikke blot at købe en firewall eller have antivirus, det er også omgang med koder, regelmæssig opdatering af software, og om din server er aflåst mm. VIL DU GERNE VÆRE SIKKER PÅ, AT DIN IT-SIKKERHED ER I TOP? MÅLGRUPPE Alment praktiserende læger. LÆRINGSMÅL At læger efterlever de gældende krav inden for IT-sikkerhed. PRAKTISK Hold øje med KAP-S hjemmeside, for flere informationer. BOOK ET GRATIS BESØG Datakonsulent Thomas Steen Nielsen T: Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen T: KapS Kvalitet i almen praksis 31

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere