Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup."

Transkript

1 Titel Barrieremetoder Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup. Korrespondance. Arbejdsgruppens medlemmer. Lars Franch Andersen (tovholder), Line Borregaard, Eva Dreisler, Camilla Flarup Gosvig, Lene Hee Christensen, Peter Helm, Ida Baadsgaard Jepsen, Maja Dahl Langhoff, Øjvind Lidegaard, Viktoriya Lukyanenko, Vibeke Kramer Lysdal, Simon Uhl Nielsen, Cecilia Nilsson, Kresten Rubeck Petersen, Malene Skorstengaard, Sven O. Skouby, Sandra Teiblum, Johan Tolstrup, Marianne Vestgaard. Status Første udkast: 2003 Diskuteret på Hindsgavl dato: Korrigeret udkast dato: Endelig guideline dato: Guideline skal revideres seneste dato: 2018 Nuværende guideline erstatter tidligere guideline om samme emne fra Indholdsfortegnelse. Indledning, baggrund side 1 Resumé af evidens og kliniske rekommandationer side 2 Kondom side 3 Femidom side 5 Pessar side 5 Cervixpessar, præventionssvamp, spermicider side 7 Referencer side 8 Indledning: Baggrund Barrieremetoder forhindrer passage af sædceller til uterus beskytter mod seksuelt overførte sygdomme. Metoderne kræver motivation samt en vis disciplin og fingerfærdighed af brugeren. Især kondom beskytter mod seksuelt overførte bakterielle sygdomme og HIV samt i nogen grad mod overførsel af Human Papilloma Virus (HPV) og Herpes, hvor smitte dog kan finde sted fra ikkekondomdækkede hudområder. Anvendelse af barrieremetode synes at kunne reducere risikoen for senere udvikling af cervixcancer; denne effekt er dog kun dokumenteret for kondoms vedkommende (1). Virkningen opnås formentlig blandt andet ved at reducere ekspositionen af transformationszonen på portio uteri for potentielle karcinogener. Den forbyggende effekt overfor senere udvikling af cervixcancer er muligvis størst ved brug af kondom i teenageårene, hvor kvinden måske har højere antal seksualpartnere og dermed større risiko for eksponering for HPV, samt hvor slimhinden på portio på grund af den hormonelt betingede 1

2 eversion af cervixepithelet er særligt følsom overfor karcinogen påvirkning (2). Sidstnævnte er formentlig også tilfældet under brug af p-piller samt under graviditet. Herudover nedsætter brug af barrieremetode risikoen for underlivsbetændelse med efterfølgende risiko for infertilitet og kroniske smerter. Barrieremetoderne er særligt velegnede til personer, der kun lejlighedsvist er seksuelt aktive, og hvor fertiliteten er nedsat, f.eks. under laktation og i perimenopausen. Brug af barrieremetode åbner i øvrigt mulighed for kun at benytte kontraception i den mest fertile periode ( cyklusdag i regelmæssig 28-dages cyklus). På grund af den lavere kontraceptive effektivitet sammenlignet med hormonel kontraception og spiraler, er barrieremetoderne mindre egnet i situationer, hvor uønsket graviditet vil indebære særligt alvorlig medicinsk, social eller psykologisk komplikation. Orientering om kontraception med barrieremetode bør altid samtidigt indeholde orientering om brug af nødprævention ved mistanke om metodesvigt. Litteratursøgningsmetode: Medline & PubMed, engelsksprogede og nordiske artikler. Litteratur søgning afsluttet dato: juni Resumé af evidens og kliniske rekommandationer: Resumé af evidens Evidensgrad Kondom og femidom er de kontraceptionsmidler, der yder størst beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme. Kondom beskytter også mod smitte ved oral og anal sex. Pearl-indeks ved henholdsvis perfekt og typisk brug er for: o kondom ca. 2% og ca. 18% o femidom ca. 5% og ca. 21% o pessar ca. 6% og ca. 12% o spermicid ca. 18% og ca. 28% Kliniske rekommandationer Kondom og femidom er især egnet hvor beskyttelse mod seksuelt overført sygdom ønskes ved skiftende seksualpartnere. Kondom og femidom med lubrikans anbefales; lubrikans bør ikke indeholde nonoxynol-9. Pessar bør anvendes med pessarcreme. Ved brug af barrieremetode bør brugeren være orienteret om og have adgang til nødprævention. Styrke A A B 2

3 Appendiks Kondom Kondomer fremstilles af latex, polyuretan, polyisopren, silikone og fåretarm. Latex er et naturmateriale, styrken svækkes af oliebaserede stoffer samt aftager med stigende alder, hvilket nødvendiggør datomærkning af latexkondomer, der aldrig bør anvendes efter udløbsdatoen (normalt 5 år). Kunststofkondomer (polyuretan, polyisopren, silikone) er fremstillet af inerte og stabile kunstmaterialer, hvis holdbarhed ikke påvirkes af opbevaring, varme, fugt, ultraviolet lys eller diverse kemiske stoffer, herunder oliebaserede lubrikantia. Kunststofkondomer kan anvendes af latexallergikere og synes at yde samme beskyttelse som latexkondomer overfor spermatozoer og alle kendte mikroorganismer. Kunststofkondomer er mindre elastiske, brister hyppigere (RR 2,6-5,0) og glider hyppigere af under samleje (23,24). Kunststofkondomer kan fremstilles tyndere og angives at nedsætte følsomheden mindre end latexkondomer. Kunststofkondomer kan således være et alternativ for par, der ellers vil opgive brug af kondom på grund af nedsat følsomhed (23). Kunststofkondomer er typisk dyrere end latexkondomer. Fåretarmskondomer var indtil fremkomsten af kunststofkondomer eneste alternativ ved latexallergi. Kondomer fremstillet af fåretarm er uelastiske og bindes fast om roden af penis med en snor; beskytter ikke mod seksuelt overførte virussygdomme og er dyrere end latexkondomer. Pakning med lubrikans letter påføringen kan være en hjælp ved mangelfuld lubrikation under coitus nedsætter risikoen for bristning af kondomet. Lubrikansen (vandbaseret eller silikonebaseret) kan være tilsat spermicid, tidligere oftest nonoxynol-9, som man mente, ud over at virke spermicidt, ydede en vis beskyttelse mod seksuelt overførbare mikroorganismer inklusive HIV (4). Flere studier har dog demonstreret, at nonoxynol-9 tværtimod øger risikoen for seksuelt overførbar sygdom via kemisk beskadigelse af slimhinden i vagina og i rectum, således at der lettere opstår smårifter, og slimhinden yder mindre beskyttelse overfor bakterier og vira. Nonoxynol-9 kan endvidere medføre ændring af vaginalfloraen med øget kolonisering med E. coli og hyppigere forekomst af bakteriuri og urinvejsinfektion hos kvinden (5), ligesom der er risiko for allergisk reaktion; nonoxynl-9 bør derfor ikke anvendes som spermicid og som tilsætning til lubrikans. Ud over lubrikans kan være tilsat forskellige kemiske substanser med lokalbedøvende (benzokain), kølende, varmende eller selvlysende virkning, samt diverse kemiske duft- og smagsstoffer. Kondomer fremstilles i forskellig størrelse, tykkelse og styrke samt i forskellige former, profileringer m.v. Risiko for bristning reduceres ved brug af lubrikans og kondom i passende størrelse, mens kondomtykkelsen ikke synes at have nogen betydning (24). Kontraceptiv effektivitet Et intakt kondom er teoretisk 100% effektivt. Metodesvigt angives stærkt varierende, typisk mellem 2-18% og skyldes formentlig helt overvejende manglende eller forkert brug (6). Bristning beskrives at ske hos mellem 1-10% ved vaginalt coitus. Risikoen for bristning øges ved uerfaren bruger mangelfuld lubrikation voldsomt eller langvarigt coitus 3

4 snæver vagina analt coitus. Risikoen for graviditet afhænger naturligvis af, på hvilket tidspunktet i menstruationscyklus kondombristningen finder sted. Erkendes metodesvigt, bør brug af nødprævention altid nøje overvejes. Kontraindikationer Allergi (hud-/slimhindeirritation, kløe, svie) hos manden eller kvinden overfor latex, lubrikans eller tilsætningsstoffer. Mærkeskift og undgåelse af duft og smagsstoffer, lubrikans og/eller spermicid kan forsøges. Alternativt kan forsøges anvendelse af kunststofkondom. Forhold, hvor uønsket graviditet vil indebære særligt alvorlig medicinsk, social eller psykologisk komplikation. Her bør man benytte anden kontraceptionsmetode, eventuelt samtidigt med kondom. Ra dgivning i brug af kondom bør gives ved enhver given lejlighed og bør omfatte: Vejledning i påsætning og fjernelse af kondom. Rådgivning omkring de praktiske og psykologiske forhold, der kan være forbundet med brug af kondom; herunder hvor og hvordan man skaffer sig kondomer. Hvorledes man sørger for at medbringe kondom, når man kan få brug herfor, uden at det af partneren opleves for beregnende eller som udtryk for promiskuitet. Hvorledes man får sagt til partneren, at man ønsker, der anvendes kondom også selvom man benytter hormonel kontraception eller spiral. Brug af nødprævention ved mistanke om metodesvigt. Det er vigtigt, at man som vejleder i ønske om at øge anvendelsen af kondom ikke forbigår de vanskeligheder og det ubehag, der kan være forbundet med kondombrug, men netop orienterer grundigt om disse og søger at få dem bragt på et realistisk niveau. Overfladisk og alt for optimistisk vejledning om brug af kondom kan give indtryk af, at kondombrug er helt uproblematisk og kan bidrage til nederlagsfølelse samt opbyggelse af animositet mod brug af kondom, når det opleves anderledes i praksis. Vigtigheden af altid at have let og tilstrækkelig adgang til kondomer samt anbefaling af konsekvent brug uden skelen til mulige sikre perioder, formodet nedsat fertilitet eller lignende bør understreges, ligesom mulighederne for nødprævention ved mistanke om metodesvigt. Praktisk vejledning i brug af kondom Datomærkning kontrolleres. Pakken åbnes med forsigtighed (cave negle, tænder, smykker, piercinger etc.). Præputium trækkes helt tilbage, og kondomet rulles med den oprullede kant udad stramt på den erigerede penis helt til roden, før penis første gang kommer i kontakt med partnerens genitalia (forebyggelse af seksuelt overført sygdom) eller i alt fald før penis indføres i vagina (forebyggelse af graviditet). Luftlomme mellem penis og kondomet bør undgås; indeholder kondomet reservoir, kan dette trykkes lufttomt, før kondomet rulles på. Ved brug af ekstra lubrikans må ved brug af latexkondom kun benyttes vandbaserede midler, ikke for eksempel vaseline, olie eller creme. Penis trækkes ud af vagina kort efter ejakulation, før erektionen er aftaget så meget, at kondomet kan glide af. Under udtrækningen fikseres kondomet på penis med greb med fingrene om roden således, at det ikke glider af, og spild af sædvæske til vagina undgås. Der kan herefter bindes knude for enden af kondomet. Man kan herefter trykke lidt på kondomet og sikre sig, det udspiles som tegn på, at det fortsat er tæt. Kondomet må kun bruges én gang. 4

5 Femidom Femidom er en ca. 15 cm lang og ca. 7 cm bred, let tragtformet pose forsynet med en ydre og en indre plastikring, der forer vagina og i et vist omfang afskærmer vulva. Den indre ring letter indføringen, placeres i toppen af vagina og tjener til at fastholde femidomet i vagina; den ydre ring stabiliserer og hjælper i et vist omfang med at skærme vulva. Femidom fremstilles i polyuretan, silikone og latex, anvendes kun i én størrelse; one-size-fits-all. Femidomet kan indføres umiddelbart før coitus og fjernes umiddelbart efter, men kan også tages på flere timer før. Metoden er vist at have rimelig acceptabilitet (8). Trænger penis udenfor femidomet, eller er der mistanke om bristning, bør brug af nødprævention altid nøje overvejes. Femidom er især egnet, hvor barrierekontraception ønskes som beskyttelse mod seksuelt overført sygdom administreret af kvinden appliceret udenfor samlejesituationen benyttet ved erektiv dysfunktion. Kontraindikationer som for kondom. Kontraceptiv effektivitet synes at være nogenlunde som ved brug af kondom (7, 24). Femidomet bør kun bruges e n gang. Pessar Pessar er især velegnet til kvinder med god kropsbevidsthed og nogenlunde planlagt og ikke meget hyppig - samlejeaktivitet. Pessar fremstilles i latex og silikone og virker ved mekanisk at hindre sædens adgang til uterus. Pessar yder formentlig en vis beskyttelse mod seksuelt overførte infektioner - især bakterielle, men beskyttelsen er mindre end ved brug af kondom eller femidom. Der har været rejst tvivl om, hvorvidt samtidig anvendelse af pessarcreme er nødvendig (4,9). Flere studier har undersøgt anvendelse af pessar med og uden samtidig brug af pessarcreme med spermicid; udfaldet er varierende, men i flere undersøgelser er fundet højere incidens af graviditet ved pessar benyttet uden spermicid (10). Pessarcreme var tidligere tilsat nonoxynol-9, der ud over at virke spermicidt også formodedes at yde en vis beskyttelse mod seksuelt overførbare mikroorganismer inklusive HIV (4). Flere studier (21,22) har dog sandsynliggjort, at nonoxynol-9 tværtimod øger risikoen for seksuelt overførbar sygdom via kemisk beskadigelse af slimhinden i vagina, således at der lettere opstår smårifter, og slimhinden derved yder mindre beskyttelse overfor bakterier og vira. Nonoxynol-9 kan endvidere medføre ændring af vaginalfloraen med øget kolonisering med E. coli og hyppigere forekomst af bakteriuri og urinvejsinfektion hos kvinden (5), ligesom der er risiko for allergisk reaktion. Nonoxynol-9 benyttes derfor ikke længere i pessarcreme i Danmark. Den i Danmark i øjeblikket markedsførte pessarcreme indeholder kun sæbelignende stoffer, der tætner området mellem pessaret og vagina og udgør en kemisk/mekanisk barriere. Særlige fordele Administreres af kvinden. Kan appliceres udenfor samlejesituationen. Kan benyttes ved erektiv dysfunktion. Yder en vis beskyttelse mod seksuelt overførbar sygdom. Kontraindikationer 5

6 Anatomiske problemer (slap bækkenbundsmuskulatur, cystocele, rectocele, descensus uteri eller misdannelse af vagina). Allergi (hud-/slimhindeirritation, kløe, svie) hos manden eller kvinden overfor latex, eller pessarcreme. Kronisk eller recidiverende urinvejsinfektion eller vaginitis. Mekanisk irritation i vagina kan optræde ved langvarigt pessarbrug, især hvis pessaret er for stort. Forhold, hvor uønsket graviditet vil indebære særligt alvorlig medicinsk, social eller psykologisk komplikation. Brug af pessar kan disponere til urinvejsinfektion, der er fundet at optræde to-tre gange hyppigere hos pessarbrugere end hos kvinder, der benytter p-piller. Den øgede tendens til urinvejsinfektion skyldes formentlig dels kompression af urethra medførende irritation af urethra og/eller mangelfuld blæretømning, dels at pessarcreme kan ændre vaginalfloraen med øget forekomst af bakteriuri, urinvejsinfektion og vaginitis til følge (12-17). Har kvinden tendens til urinvejsinfektion, bør hun konsekvent tømme blæren efter samleje; dette er endnu vigtigere ved pessarbrug. Ved brug af pessar >24 timer øges risikoen for vaginal irritation og urinvejsinfektion betydeligt, ligesom der kan være risiko for udvikling af Toksisk Shock Syndrom (TSS) (24). Kontraceptiv effektivitet Den kontraceptive sikkerhed er fundet stærkt varierende med en metodeusikkerhed på 2-23%. Metodesvigt skyldes formentlig oftest manglende eller forkert brug eller forkert pessarstørrelse (6). Ma ltagning til pessar Anvendelse af pessar af korrekt størrelse er vigtig for metodens effektivitet. Prøvetagning, indføring og udtagning bør ske i en rolig og afslappet atmosfære, hvor der gives god tid til de forskellige procedurer. Blæren bør være tømt inden måltagning. Afstanden mellem fornix posterior og symfysen vurderes, for eksempel ved at 3. finger indføres i vagina til bunden af fornix posterior og positionen svarende til bagsiden af symfysen markeres med den anden hånds finger. Man kan herefter skønne over, hvilken pessarstørrelse der vil passe. Pessar findes i størrelser fra mm (diameter) med 5 mm inkrement; størrelse mellem 65 og 80 mm passer de fleste. Der oplægges pessarmålering eller prøvepessar, indtil man finder pessarstørrelse, der sidder passende i spænd mellem fornix posterior bag portio og symfysen. Pessaret skal dække portio og sidde passende fast uden at komprimere urethra for meget. Kvinden bør hoste kraftigt nogle gange, når pessaret er på plads, hvorefter placeringen af pessaret kontrolleres. Når kvinden rejser sig og går lidt rundt, må hun ikke kunne føle, at hun har pessaret på. Kvinden bør føle efter pessaret, således at hun lærer den korrekte placering inklusive fornemmelsen af pessarkanten i fornix posterior og den pessardækkede portio; palpation af pessarkanten bag symfysen er ikke tilstrækkelig. Pessaret tages ud ved med kroget finger at gribe fat om pessarkanten bag symfysen og trække pessaret nedad og udad. Er kvinden ikke fortrolig med pessarbrug, kan hun tage pessaret ud og tage det på i klinikken, og placeringen kan kontrolleres af lægen. Kvinden kan låne et prøvepessar med hjem til at øve sig med og blive fortrolig med teknikken, og hun kan eventuelt komme til ekstra kontrol af pessarets placering. Prøvepessaret bør ikke benyttes ved samleje. Kvinden bør under alle omstændigheder tilskyndes til at træne i opsætning af pessaret og forklares, at opsætning som regel forløber ganske let, når man først har opnået øvelse, samt at det ofte tager nogen tid at opnå denne øvelse. 6

7 Efter fødsel samt efter operation i vagina bør der foretages ny måltagning. Ny måltagning anbefales endvidere traditionelt efter større vægtændring (+5 kg); nødvendigheden heraf er ikke dokumenteret. Vejledning i brug af pessar Instruktion i opsætning og fjernelse af pessaret: Pessaret bør tidligst opsættes 6 timer før samleje. Begge sider af pessaret påføres cirka en teskefuld (2 cm) pessarcreme og kanten af pessaret påsmøres pessarcreme. Det er ligegyldigt, om kuplen af pessaret vender opad eller nedad. Går der mere end 2 timer fra pessaret er opsat til samleje, bør der appliceres ny portion pessarcreme i vagina inden samlejet ved hjælp af applikator (sprøjte). Det er ikke nødvendigt at tage pessaret ud i forbindelse hermed. Ved eventuelle efterfølgende samlejer bør før hvert enkelt samleje indføres supplerende pessarcreme i vagina (applikator). Pessaret bør sidde mindst 6 og højst 24 timer efter seneste samleje. Pessaret vaskes i lunkent vand med lidt mild sæbe, tørres og opbevares i hylster, eventuelt kan påføres lidt talkum. Efter brug kan det være hensigtsmæssigt at kontrollere beholdningen af pessarcreme. Pessaret bør regelmæssigt kontrolleres for defekter (holdes op foran lys). Ved behov for ekstra vaginal lubrikans bør kun benyttes vandbaserede midler, ikke olieholdige midler, der svækker pessarets holdbarhed. Det kan være en fordel, om kvinden vænner sig til at sætte pessaret op på forhånd, når hun mener, der kan være mulighed for samleje, således at parret undgår afbrydelse under samlejet. Nogle par har glæde af at benytte pessar ved samleje under menstruationen. Såfremt pessaret renses forsigtigt og omhyggeligt og konsekvent opbevares i æske, kan et pessar formentlig sagtens anvendes mindst to-tre år. Cervixpessar En variant af pessaret er cervixpessaret, et lille klokkeformet pessar (fås typisk i tre størrelser) oftest fremstillet af latex eller silikone beregnet til at sidde fast på portio uteri og dække orificium externum. Cervixpessaret bør tilpasses af læge (24). Cervixpessaret anvendes oftest med creme og kan i modsætning til vaginalpessaret lades in situ i op til to døgn (18). Cervixpessaret er de seneste år blevet videreudviklet ved brug af nye materialer og former og er i kontrollerede undersøgelser vist at fungere udmærket, om end der er fundet en lidt højere risiko for graviditet sammenlignet med brug af vaginalpessar (18,19). Cervixpessar markedsføres i øjeblikket ikke i Danmark, men kan anskaffes via Internettet. Særlige fordele Længere brugstid. Ingen behov for reapplikation af pessarcreme. Mindre tryk mod vagina og urethra. Mindre tilbøjelighed end vaginalpessar til at fremkalde urinvejsinfektion. Særlige ulemper Vanskeligt at anbringe og fjerne. Præventionssvamp og spermicider I udlandet og via internettet markedsføres barrieremetoder i form af kunststofsvampe, typisk polyuretan, imprægneret med spermicid. Svampen, der normalt skal opblødes i vand før brug, 7

8 oplægges i toppen af vagina højst 24 timer før coitus og skal forblive in situ mindst 6 timer efter coitus; markedsføres som one-size-fits-all, men angives at have størst sikkerhed hos nullipara. Endvidere markedsføres spermicider i form af skum, vagitorier eller film, der typisk skal indføres i vagina få minutter før coitus. Svampene og spermiciderne indeholder typisk nonoxynol-9, der generelt frarådes (se tidligere), ofte forårsager lokalirritation eller allergiske symptomer samt øger risikoen for vaginitis og urinvejsinfektion. Den kontraceptive effektivitet er generelt ringe og brug må frarådes. Referencer: 1. Kjær SK, Svare EI, Worm AM, Walboomers JM, Meijer CJ, van den Brule AJ. Human papillomavirus infection in Danish female sex workers. Decreasing prevalence with age despite continuously high sexual activity. Sex Transm Dis 2000; 27: Shepherd J, Weston R, Peersman G, Napuli IZ. Interventions for encouraging sexual lifestyles and behaviours intended to prevent cervical cancer. Cochrane Database Syst Rev, 2000, (2): CD Steiner MJ, Glover LH, Bou-Saada I, Piedrahita C. Increasing barrier method use among oral contraceptive users at risk of STDs. Sex Transm Dis 1998; 25: Faundes A, Elias C, Coggins C. Spermicides and barrier contraception. Curr Opin Obstet Gynecol 1994; 6: Hooton TM. Recurrent urinary tract infection in women. Int J Antimicrob Agents 2001; 17: Evans I, Huezo C (eds.). Family Planning Handbook for Health Professionals. London: IPFF Medical Publications, 1997: Smith JB, Lewis JH: The female condom. IPPF Medical Bulletin 1998; 32, nr. 3 (juni): Gollup EL, Stein Z, el-sadr W. Short-term acceptability of the female condom among staff and patients at a New York City Hospital. Fam Plann Perspect 1995; 27: Ferreira AE, Arujo MJ, Regina CH, Diniz SG, Faundes A. Effectiveness of the diaphragm, used continuosly, without spernicide. Contraception 1993; 48: Bounds W, Guillebaud J, Dominik R, Dalberth BT. The diaphragm with and without spermicide. A randomized, comparative efficacy trial. J Reprod Med. 1995; 40: d Oro LC, Parazzini F, Naldi L, La Vecchia C. Barrier methods of contraception, spermicides, and sexually transmitted diseases: a review. Genitourin Med 1994; 70: Hooton TM, Roberts PL, Stamm WE. Effects of recent sexual activity and use of a diaphragm on the vaginal microflora. Clin Infect Dis 1994; 19: Gupta K, Hillier SL, Hooton TM, Roberts PL, Stamm WE. Effects of contraceptive method on the vaginal microbial flora: a prospective evaluation. J Infect Dis 2000; 181: Hooton TM, Scholes D, Stapleton AE, Roberts PL, Winter C, Gupta K et al. A prospective study of asymptomatic bacteriuria in sexually active young women. N Engl J Med 2000; 343: Fihn SD, Boyko EJ, Chen CL, Normand EH, Yarbro P, Scholes D. Use of spermicide-coated condoms and other risk factors for urinary tract infection caused by Staphylococcus saprophyticus. Arch Intern Med 1998; 158: Foxman B, Gillespie B, Koopman J. Risk factors for second urinary tract infection among college women. Am J Epidemiol 2000; 151: Scholes D, Hooton TM, Roberts PL, Stapleton AE, Gupta K, Stamm WE. Risk factors for recurrent urinary tract infection in young women. J Infect Dis 2000; 182: Mauck C, Glover LH, Miller E, Allen S, Archer DF, Blumental P et al. Lea's Shield: a study of the safety and efficacy of a new vaginal barrier contraceptive used with and without spermicide. Contraception 1996; 53: Mauck C, Callahan M, Weiner DH, Dominik R. A comparative study of the safety and efficacy of FemCap, a new vaginal barrier contraceptive, and the Ortho All-Flex diaphragm. The FemCap Investigators' Group. Contraception 1999; 60:

9 20. Jones BM, Eley A, Hicks DA, Patel R; Wordsworth JM. Comparison of the influence of spermicidal and non-spermicidal contraception on bacterial vaginosis, candidal infection and inflammation of the vagina -a preliminary study. Int J STD AIDS 1994; 5: Raymond EG, Chen PL, Luoto J, for the Spermicide Trial Group.Contraceptive Effectiveness and Safety of Five Nonoxynol-9 Spermicides: A Randomized Trial. Obstet Gynecol. 2004;103: Wilkinson D, Ramjee G, Tholandi M, Rutherford G. Nonoxynol-9 for preventing vaginal acquisition of sexually transmitted infections by women from men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue Gallo MF, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. Non-latex versus latex male condoms for contraception. Cochrane Database Syst Rev Jan 25;(1):CD RCOG Faculty of Reproductive Healthcare Clinical Guidance, Clinical Effective Unit, Barrier Methods for Contraception and STI Prevention, Aug. 2012, ISSN X, 9

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram 1 Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Titel Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

EN Sikker Hånd nyhedsbrev om infektionsforebyggelse

EN Sikker Hånd nyhedsbrev om infektionsforebyggelse 2 2010 EN Sikker Hånd nyhedsbrev om infektionsforebyggelse Dobbelte operationshandsker giver betydelig bedre beskyttelse mod blodbåren smitte, og de er lige så nemme at bruge som enkelte handsker. Den

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 & SEX ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SAMLIV Under hastig forvandling Danskerne er sexfrigjorte som aldrig før, og den seksuelle trivsel har derfor gode

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard HPV-vaccination til kvinder over 26 år Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard Vejleder Professor Mogens Vestergaard Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Basalviden om HPV og vaccination...

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV September 2004

PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROSTATAPATIENT-TANKER... 2 EREKTIL DYSFUNKTION (REJSNINGSPROBLEMER)... 3 KEMOTERAPI TIL PROSTATAKRÆFT... 7 MINE ERFARINGER MED TAXOTERE- BEHANDLING... 9 ÆGTESKABELIGE

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion.

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion. Side 1 af 10 Rekonstruktion af bryst Hvis man er opereret eller står foran en operation for brystkræft, kan man overveje at få rekonstrueret brystet. Det betyder, at man ved operation får en efterligning

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere