Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni Netop nu. På de følgende sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider"

Transkript

1 Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen - Fiber-backbone projektet - Politisk forlig giver flere danske tv-kanaler - Hvem ser spansk, italiensk og fransk tv Referat af den ekstraordinære generalforsamling 30. maj kl NY Kanalnøgle gældende fra 1. juli Sammenligning af priser mellem DONG Fibernet og Antenneforeningen Antenneforeningen kan levere det vi vil have og betale for også fremover Bredbånd fra 99 kr. nye hastigheder. IP-telefoni fra 29 kr. inkl min. Tilmeldingsblanket bredbånd (DFTT) Tilmelding til ip-telefoni (Debitel-ip) Fuldmagt til nummerportering Bestyrelsen ønsker alle i Eriksminde en god sommer. Bestyrelsen benytter også lejligheden til at holde lidt ferie. Foreningen drives af frivillig arbejdskraft. Vore servicepartnere holder også åbent gennem hele sommerperioden, og vil kunne løse driftsproblemer der opstår. God sommer Netop nu Jeg tror vi alle glæder os til at gravearbejdet bliver afsluttet. Efter en noget kaotisk start er der løbende kommet mere styring på. Foreningen mener fortsat at der har været alt for mange kabelskader. Kabelnettet skal i forlængelse af gravearbejdets afslutning måles igennem og justeres ind, idet de mange kabelskader har betydet et net i ubalance. Efter aftale betaler DONG Energy for dette arbejde. Foreningen har mange ting der skal bringes på plads i den kommende tid, og derfor vil I se folkene fra NTVC og DFTT arbejde i området i den kommende tid. Det drejer sig bl.a. om - etablering af fiber-backbone. - montering af filtre i forbindelse med igangsætning af pakke 3. - ændringer i hovedstationen i forbindelse med indførelse af pakke 3 - kabelanlægget justeres - Udskiftning af kabler som følge af omfattende kabelskader. Det vi frygter mest er, at der er skader på kabler, og disse først vil vise sig indenfor de næste måneder. Har gravemaskinen skrabet et kabel kan det godt fungere en periode og så begynde at give fejl. Det vil der naturligvis blive fulgt op på i den kommende tid. Bestyrelsen kan se tilbage på 2 travle år. Opdatering af anlægget til 862 MHz og indførelse af pakke 1 og 2 i efteråret2005, ny bredbåndsleverandør i foråret 2006, DONG s gravearbejde efterår 2007 og forår 2007, etablering af fiberbackbone fra sommeren 2006 til sommeren 2007, ip-telefoni fra vinteren 2007 samt etablering af den nye pakke 3 sommer De kommende år skal bruges på digitaliseringen af radio og tv. Vi har allerede digitale programmer - radio (DAB) og tv (DTT) på nettet. Men de kommende år vil bringe en omfattende digitalisering. Bestyrelsen Denne medlemsinformation omdeles til alle husstande i Eriksminde. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 1 af 16

2 Information fra bestyrelsen Eriksminde Antenneforening Er foreningens navn efter vedtagelse af de nye vedtægter. Pakke 3 blev vedtaget Den ekstraordinære generalforsamling vedtog med overvældende flertal, at bestyrelsen skulle arbejde med etablering af pakke 3. Bestyrelsen arbejder med at få pakke 3 indført fra den 1. juli, og i skrivende stund ser det fornuftigt ud. Det er et omfattende projekt, så der kan opstå forsinkelser. Skulle der blive forsinkelser vil disse blive meddelt på Infokanalen og hjemmesiden. Nye vedtægter Den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj vedtog de nye vedtægter, som er optrykt på side 6 9 i denne medlemsinformation.. Ny kanalnøgle Konsekvensen af beslutningen om pakke 3 er, at der skal ske omflytninger af enkelte tv-kanaler. Hvilke kan se på den kanalnøgle som er på side 5. IP-telefoni Der har været gjort en indsats fra Debitel-ip og DFTT med henblik på at rette de problemer enkelte medlemmer har med ip-telefoni. Et uafhængigt firma Holm & Bertram har gennemgået den centrale installation og gennemført målinger hos et af de medlemmer med betydelige problemer. Bestyrelsen kender endnu ikke tilbagemeldingen fra disse målinger. Er der medlemmer som fortsat har problemer med ip-telefoni beder vi om I sender en mail til formanden (mail: med en kort beskrivelse af problemet. Vi vil gerne have mail senest 1. juli. Nye terminer for pakkeskift. Foreningen har fået ændrede tidsfrister til at meddele ændringer i antal medlemmer, der modtager de enkelte programpakker, hvorfor der fremover gælder den regel, at medlemmerne skal have indsendt bestilling senest 15.2, 15.5, 15.8 hhv for at kunne få skiftet pakke til det følgende kvartalsskifte. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen Foreningens mangeårige sekretær har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og i stedet er 1. suppleant Niels Mejdal indtrådt. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig med ny sekretær. Det vil først ske på et bestyrelsesmøde som afholdes efter deadline til denne medlemsinformation. Der skal lyde en stor tak til Poul-Rene Sustmann for et stort arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Medlem Henrik Hobel Knoldager Medlem Ove B. Nielsen Bredager Medlem Benny Olufsen Højager Medlem Niels Mejdal Lundager Fiber-backbone projekt Netop som dette skrives er de sidste strækninger med fiberrør ved at være på plads. Der er pustet fiber i de rør som ligger nord for Eriksmindevej, og så snart de resterende rør er nede vil der blive pustet fiber i dem. Implementering i foreningens net vil følge snarest muligt derefter. Vær opmærksom på at der kan komme enkelte afbrydelser af radio og tv samt bredbånd og ip-telefoni i forbindelse med omlægning til fibernet på de enkelte strækninger. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 2 af 16

3 Politisk forlig giver flere danske tv-kanaler Der er lavet politisk aftale om at det analoge sendenet nedlægges efteråret 2009 og de danske kanaler vil kun blive sendt digitalt. DR vil fra 2010 få mulighed for at lave flere nye tv-kanaler: Børne-/historiekanal, guldkanal, aktualitets-/debatkanal, satirekanal og en dramakanal. Der vil også kunne blive tale om at de digitale sendenet får en parlamentskanal, flere udsendelser fra TV2 Regionerne og græsrodskanaler. Sendeformatet på det digitale sendenet vil blive ændret til DVB-T/MPEG4 (nu: DVB-T/MPEG2). Hvem ser spansk, italiensk og fransk tv Bestyrelsen bliver ofte præsenteret for dette spørgsmål. Ud fra de henvendelser og tilkendegivelser bestyrelsen får er det medlemmer som ofte rejser til de pågældende lande, og som gerne vil følge med udviklingen i det pågældende land og ikke mindst vedligeholde sproget. Endvidere er det medlemmer som bruger de pågældende sprog i forbindelse med deres arbejde og / eller uddannelse. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 3 af 16

4 Referat af Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2007 kl på Krogårdskolen Kai Nielsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de ca. 100 deltagere inkl. ledsagere, der var mødt frem til den ekstraordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelse foreslog formanden for Grundejerforeningen Michael Bak Nielsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Michael Bak Nielsen konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt, og det var forsamlingen enig i. 2. Behandling af forslag til vedtægter Dirigenten pointerede det var 2. behandling af vedtægterne, og derfor kunne der ikke stilles ændringsforslag. Der skulle alene tages stilling til vedtægterne i helhed, som de forelå efter 1. behandlingen den 16. april De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. 3. Forslag om indførelse af en PAKKE 3 med tv-kanalerne TV2Sport, Disney Channel, Jetix, Hallmark, MTV, The Voice TV, BBC Prime, Euronews og TV2News til 450 kr. i halvårligt kontingent og med et oprettelsesgebyr på 500 kr. Kai Nielsen gennemgik forslaget i hovedtræk og svarede på spørgsmål. Løsningen med en PAKKE 3 betyder der skal monteres filtre i næsten alle tilslutningsstandere, og med en oprettelsesafgift på 500 kr. inkl. moms betyder det samlet en engangsudgift i størrelsesordenen på netto kr. ekskl. moms for foreningen. Denne afgift afholdes af foreningens formue/driftsbudget. Sammensætning af pakkerne er foretaget ud fra den rækkefølge som de deltagende medlemmerne kom frem til ved den vejledende brugerafstemning. Bestyrelsen har netop taget skyldigt hensyn til rækkefølgen af programmer og det ønskede kontingent for PAKKE 2 (tidl. Fuld pakke). Forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Der var 7 der stemte imod og 4 stemte hverken for eller imod. 4. Eventuelt Der var en række spørgsmål som blev besvaret / kommenteret. Det drejede sig bl.a. om - Debitel-ip kundeservice - NTVC / DFTT kundeservice - Det igangværende gravearbejde i området - DVB-C - Brugerafstemninger på mail eller web - Hvor er vi om 10 år. Dirigenten takkede for god ro og orden. Kai Nielsen takkede dirigenten. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 4 af 16

5 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle gældende fra 1. juli 2007 PAKKE 1 21 programmer + Radio PAKKE = 37 programmer PAKKE = 46 programmer Digital Radio Digital TV Pris 2007: 920 kr. Pris 2007: kr. Pris 2007: kr. Program Kanal MHz DR DR TV2 / Lorry TV2 Øst SBS Net København S Svensk TV1 S Svensk TV2 S Svensk TV4 S Norsk TV1 S Norsk TV2 S Tysk ARD S Tysk ZDF S Tysk NDR S Infokanal Prøvekanal S RTL S SAT1 S TV5Mondo S TVE S RAI Uno S Bredbånd Note 2 Telefoni Note 3 RADIO MHZ DR P1 88,20 DR P2 88,70 DR P3 91,70 DR P4 90,10 DR Klassisk TV2 Radio 101, FM 92,70 Svensk P1 93,40 Svensk P2 95,10 Svensk P3 97,80 Tysk NDR2 87,70 Tysk NDR4 98,80 Tysk Deutsch. Welle 105,00 Tysk Melodie 99,90 Lokal Køge 91,10 Lokal Roskilde 103,80 Lokal KISS FM 94,60 Lokal NRJ Greve 105,60 Lokal Yes2day 100,50 DAB - Note DAB - Note Program Kanal MHz TV2 Zulu TV2 Charlie TV2 Film * TV TV Kanal 4 * Kanal Eurosport Cartoon TCM Animal Pl. * Discovery * CNBC Nat. Geogr CNN Int DK DK DVB-T Note SV DVB-T Note SV DVB-T Note * = anden placering Noter: 1 Brug TV udgangen til digital DAB Radio. 2 Særlig aftale DFTT. 3 Særlig aftale Debitel-ip. 4 Kræver TV med digital DVB-T tuner eller særlig DVB-T boks. 5 Kommer senere planlagt til 4. kvartal Kræver TV med digital DVB-T tuner eller særlig DVB-T boks. Program Kanal MHz TV2 Sport * TV2 News * Disney Channel * Jetix * Hallmark * BBC Prime * MTV * The Voice TV * Euronews * * = ny kanal TV, Radio samt kabel- og fibernet Nordic TV Communication Telefon tlf Hverdage Serviceaftale: daglig Bredbånd Dansk Fiber og TV Teknik Telefon: Hverdage kl IP-telefoni Debitel-ip Telefon: Hverdage kl Pakkeskift 500 kr. Pakkeskift bestilles senest den 15.2, 15.5, 15.8 og og vil blive effektiv ved det følgende kvartalsskifte. Bestyrelsen Se Infokanalen eller Formand Kai Nielsen Tlf / Mobil Kasserer Lene Sørensen Tlf Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 5 af 16

6 Vedtægter for Eriksminde Antenneforening Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. april Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1996 og 28. marts Ændret på generalforsamlingen den 16. april 2007 og 30. maj Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Antenneforening. Foreningen anvender også navnene Eriksmindenet og Eriksminde Bredbånd. 2. Foreningens hjemsted er Greve kommune. 3. Antenneforeningens primære område er identisk med Grundejerforeningen Eriksmindes område. 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme/boliger, som har tilsluttet sig foreningen. Foreningen er pligtig at optage medlemmer indenfor foreningens område på vilkår, at der betales tilslutningsbidrag efter de i nærværende vedtægter fastsatte retningslinier, samt på rimelige vilkår evt. interesserede udenfor området, såfremt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor. Formål og opgaver. 5. Foreningens formål er 5.1 at eje og drive de eksisterende kabel- og bredbåndsanlæg med henblik på overfor medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over kabel- og bredbåndsanlæg 5.2 at bredbåndsanlægget løbende moderniseres og ajourføres med henblik på opretholdelse af en tidssvarende teknisk standard 5.3 i øvrigt at udføre de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 5.4 Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser 5.5 Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 5.6 Bestyrelsen skal sikre at - den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er tilstede, og den løbende vedligeholdes. - foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet AFO - der sker en løbende vurdering af hvilke forsikringer det er nødvendig for foreningen at have tegnet Kapital- og udgiftsfordeling. 6. Foreningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske bidrag hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed derfor. 7. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens kabel- og bredbåndsanlæg er pligtige til at være medlem af foreningen. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 6 af 16

7 Bestyrelsen fastsætter afgiften for tilslutning til bredbåndsanlægget. Det årlige bidrag (kontingent) til betaling af de løbende udgifter ved driften og vedligeholdelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Bidraget til disse udgifter betales halvårligt og forfalder til betaling henholdsvis den 1. maj (for perioden ) og 1. november (for perioden ). Indbetales bidraget ikke senest 8 dage efter forfaldsdagen, tillægges der bidraget et strafgebyr på kr. 50 pr. rykker pr. ejendom/bolig plus 2 % pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdagen. Der betales kontingent for hver ejendom/-bolig, et medlem er ejer af. Ved tilslutning af medlemmer udenfor foreningens område fastsætter bestyrelsen en rimelig tilslutningsafgift og en rimelig fremtidig andel i udgifterne til drift og vedligeholdelse af anlægget. Ved fordeling af udgifterne ved en senere udbygning af anlægget og de efter en sådan udbygning løbende udgifter til drift og vedligeholdelse, fastsætter generalforsamlingen fordelingsnøglen under hensyntagen til den faktiske omkostningsfordeling ved udbygningen og ved den fremtidige drift/vedligeholdelse. Medlemmernes forhold til foreningen 8. I forhold til trediemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. 9. Ved ejerskifte overdrages medlemskabet til den nye ejer (køber) af pågældende ejendom/bolig og vedkommende indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer (sælger) kan ikke i forbindelse med sin udtræden af foreningen kræve udbetalt nogen andel af foreningens formue. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. 10. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til ophør med udgangen af et regnskabsår. Opsigelsen afgives overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter afgiften for frakobling hhv. gentilkobling til kabel- og bredbåndsanlægget. Såfremt foreningen har optaget lån til finansiering af anlægsudgifter, kan bestyrelsen gøre udtræden betinget af, at den udtrædende betaler en godtgørelse til foreningen, svarende til den udtrædendes andel af det pågældende lån. Inden udtræden kan finde sted, skal bidrag af enhver art, der er godkendt af bestyrelsen eller vedtaget af en generalforsamling indenfor opsigelsesvarslets løbetid, være betalt. Udmelding af foreningen berettiger ikke til udbetaling af andele af opsparet formue eller af noget andet beløb Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved deres ejendom uden betaling fra foreningens side Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. Eventuelle beskadigelser på foreningens kabler, forstærkere og standere må straks indberettes til bestyrelsen Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb i eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 7 af 16

8 Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Foreningens ledelse. 11. Generalforsamlingen er antenneforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 13. Generalforsamlingen, der skal afholdes i Greve kommune, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den til foreningen oplyste adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt angive de forslag, der skal behandles på denne. Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, fremsendes foreningens årsregnskab og budgetforslag for det indeværende regnskabsår. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. marts. 14. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag til drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 6a. Valg af formand (ulige år). 6b. Valg af kasserer (lige år). 6c. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret revisor og det samme gælder den ene af suppleanterne. 9. Eventuelt Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begærings fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling. 16. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver ejendom/bolig, vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal meddeles til Greve kommune. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 8 af 16

9 17. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 18. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på general-forsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp. Regnskab og revision. 19. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal inden betaling sker attesteres af formanden. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bankkonti. Bestyrelsen kan beslutte at give kassereren adgang til at bruge netbank og lignende i forbindelse med ind- og udbetalinger. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 5000 kr. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden den 20. februar. Regnskabet videreekspederes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1. marts. Offentliggørelse af vedtægterne 20 Vedtægterne gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling. på foreningens hjemmeside eller gennem en på anlægget værende Infokanal / tekst-tv. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 9 af 16

10 Sammenligning af priser mellem DONG fibernet og Antenneforeningen Der er i sammenligningen brugt de priser DONG oplyste på deres hjemmeside den 30. april Sammenligningen må kun bruges til at vise økonomien i løsninger med DONG fibernet og deres underleverandører i forhold til de tilbud medlemmerne får gennem medlemskabet i Antenneforeningen. Der er ikke anvendt tilbudspriser ud fra den betragtning, at ingen private laver den slags investering for blot 1 år. Så der er også set bort fra tilbudspriser, der automatisk ændrer sig til omkring det dobbelte indenfor et halvt eller helt år. Der tages forbehold for fejl og forglemmelser. Eksempel 1 (Underleverandør FASTTV) Service Eriksminde Antenneforening DONG fibernet + underleverandør Bemærkninger til DONG Fibernet + underleverandører TV 207 kr. 280 kr. Bl.a. uden TV3 og TV3+ Bredbånd 2 MB 99 kr. 189 kr. Telefoni 29 kr. 109 kr. Leje fibernet 0 kr. 179 kr. TV boks for 1 tv 0 kr. 39 kr. Total pr. måned 335 kr. 757 kr. Total pr. år kr kr. Eksempel 2 (Underleverandør Dansk Bredbånd) Service Eriksminde Antenneforening DONG fibernet + underleverandør Bemærkninger til DONG Fibernet + underleverandører TV 207 kr. 398 kr. Primært Viasat pakker Bredbånd 2 MB 99 kr. 199 kr. Telefoni 29 kr. 89 kr. Leje fibernet 0 kr. 179 kr. TV boks for 1 tv 0 kr. 39 kr. Total pr. måned 335 kr. 712 kr. Toal pr. år kr kr. For både eksempel 1 og 2 kommer der bl.a. følgende ekstra udgifter vedr. DONG fibernet Fibernet installation normalpris kr. Tillæg for gravearbejde på egen grund ikke oplyst Ny installation i husewt til tv, bredbånd og telefoni afhængig af omfang fra til kr. Oprettelsesafgifter Kortafgifter TV-boks for hvert tv til typisk koste 39 kr. i månedlig leje Antenneforeningen kan levere det vi vil have og betale for - også fremover Sammen deler vi fordele og besparelser ved fælles indkøb af TV & Radio kanaler, bredbånd og telefoni. Med den nuværende coax-teknologi kan digitale og analoge signaler leveres direkte til alle tvapparater i huset, og der skal ikke købes/lejes særlig boks til hvert tv. Der er god kapacitet på vort kombinerede kabel- og fibernet til udvidelse med større hastigheder på bredbånd. Den kommende ø-opdeling af nettet vil give betydelig større kapacitet med det nuværende udstyr, og gode udvidelsesmuligheder. Der er god kapacitet på vort kombinerede kabel- og fibernet til de kommende digitale tv-kanaler (6 digital tv-kanaler kan sendes på samme plads som 1 analog tv-kanal bruger i dag) og HDTV kanaler (1-2 digitale HDTV kanaler på samme plads som 1 analog tv-kanal bruger i dag). Der kan gennemføres en glidende overgang fra analog til digital tv, således medlemmerne kan få en glidende udskiftning af tv-apparater. Foreningen etablerer fiber-backbone (fiber hovedvej) ud til 10 knudepunkter i sommeren I umiddelbar forlængelse af DONG Energy s gravearbejde gennemmåles hele anlægget og der foretages en justering hvor det er nødvendigt. Medlemmerne ejer kabel- og fibernet. Foreningen ledes under demokratisk kontrol. Der er fremtid i vort fælles anlæg vi skal udvikle og udnytte i den takt vi ønsker. Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 10 af 16

11 Bredbånd Servicepartner: DFTT tlf Mdl. pris 2 Mbit/s (2048/512 Kbit/s) 99 kr. 4 Mbit/s (4096/768 Kbit/s) 199 kr. NY 6 Mbit/s (6144/1024 Kbit/s) 349 kr. NY 8 Mbit/s (8192/2048 Kbit/s) 449 kr. Oprettelse Bestilling Ekstra services Inkl. kabelmodem, op til 5 mailadresser, og postkasse på 10 MB Udfyld og indsend bestillingsseddel på side 21 Offentlig IP-adresse Hjemmeside Større postkasser Anto Spam & Anti Virus 750 kr. inkl. moms Derefter modtages kabelmodem og password til mailadresser fra DFTT. Priser fremgår af bestillingsseddel Installation Professionel løsning Se tilbud fra NTVC på Gør-det-selv-løsning Se vejledning på under teknik. Abonnementsbetingelser Se Opsigelse Direkte til DFTT Ved evt. udmeldelse af foreningen skal abonnent opsige bredbånd direkte til DFTT Flytning Opsig abonnement til DFTT Den nye ejer kan overtage kabelmodem og får reduceret oprettelsesafgift på 250 kr. ved tilmelding til bredbånd Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 11 af 16

12 IP-telefoni Servicepartner: Debitel-ip tlf Mdl. pris Abonnement. 29 kr. Samtaleafgift 0 øre til fastnet, dog max min Oprettelse Telefonboks Se udvalg og priser på oprettelsesblanket på side 23 Telefonboks og password til Min Debitel-ip tilsendes. Telefonnummer Beholde nuv. telefonnr. Gratis overførsel - benyt fuldmagt til nummerflytning på side 24. Ekstra services Se På siden Min Debitel-ip Installation Se bemærkning nedenfor Abonnementsbetingelser Opsigelse Flytning Se Direkte til Debitel-ip Opsig abonnement direkte til Debitel-ip Telefonboks og telefonnummer kan tages med til den nye adresse forudsat der er bredbåndsforbindelse der. Alternativt kan nummer flyttes til anden teleudbyder. HUSK Bemærkning At have adgang til mobiltelefon ved strømsvigt og lign. Omstilling af nuværende telefonstik til IP-telefoni Ønsker I at alle boligens nuværende telefonstik skal kunne bruges direkte til IPtelefoni, så skal jeres installation modificeres. Vi har her indgået en meget fordelagtig aftale med vor Internetpartner DFTT som for kun kr. 495,00 inkl. moms sender en tekniker ud til dig, og sørger for at alle dine telefonstik modificeres til IP-telefoni. Prisen gælder en standardinstallation inkl. 5 meter kabel. Kontakt i givet fald DFTT på telefon: Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 12 af 16

13 Eriksminde Antenneforeningen 2670 Greve CVR: TILMELDING TIL INTERNET Sendes til: Dansk Fiber og TV Teknik ApS eller formanden for Eriksminde Fællesantenneforening Dansk Fiber og TV Teknik ApS, Marbæk Alle 8, 3600 Frederikssund CVR: Kundeoplysninger / Installationsadresse - Brug blokbogstaver Fornavn Efternavn Adresse Postnr Postdistrikt: Greve Forening Eriksminde Antenneforening Telefon Privat: Mobil: Jeg ønsker et abonnement med følgende hastighed (sæt kryds) 2048 / 512 Kbits/s - 99 kr./mdl / 768 Kbits/s kr./mdl. 6144/1024 Kbits/s kr. mdl. 8192/2048 Kbits/s 449 kr. mdl. Jeg har et kabelmodem der kan køre EuroDOCSIS 2.0 standarden sæt kryds Jeg ønsker følgende adresser (vær opmærksom på at de kan være brugt @eriksminde.dk Standard postkasse på 10 MB inkl. i abonnement Udvidet postkasse på 100 MB 29 kr./mdl. sæt kryds Udvidet postkasse på 250 MB 59 kr./mdl. sæt kryds Inkl. Anti Spam oprettelse 95 kr kr./mdl. sæt kryds Anti Virus oprettelse 95 kr kr./mdl. sæt kryds Anti spam + Anti Virus oprettelse 95 kr kr./mdl. sæt kryds Hjemmeside 10 MB - 8 kr./mdl. Offentlig IP-adresse Oprettelse 95 kr. - 5 kr. mdl. sæt kryds.eriksminde.dk Jeg ønsker min antenneinstallation i huset gjort klar til Internet enten ved installation af delefilter eller stikdåse med dataudgang tilbudsprisen kan ses på foreningens hjemmeside under Internet. SÆT KRYDS Eventuel betalingsadresse brug blokbogstaver Fornavn Efternavn Adresse Postnr. Postdistrikt Telefon Jeg accepterer leveringsbetingelserne. (Se foreningens hjemmeside). Greve, den / 20 Underskrift Eriksminde Antenneforening - maj 2007 side 13 af 16

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere