Myter om efterløn holder ikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myter om efterløn holder ikke"

Transkript

1 Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne ønsker ordningen ændret. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2010 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Myter om efterløn holder ikke Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Antal respondenter: 522 Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen "valid percent" angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "percent" og "valid percent", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "missing"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 10

3 Frekvenser Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) A Socialdemokraterne ,9 29,9 29,9 B Det Radikale Venstre 16 3,1 3,1 33,0 C De Konservative 37 7,1 7,1 40,0 F Socialistisk Folkeparti 83 15,9 15,9 55,9 K Kristendemokraterne 2,4,4 56,3 O Dansk Folkeparti 53 10,2 10,2 66,5 V Venstre ,9 20,9 87,4 Y Ny Alliance 8 1,5 1,5 88,9 Ø Enhedslisten 28 5,4 5,4 94,3 Andet 1,2,2 94,4 Stemte blankt 2,4,4 94,8 Stemte ikke/havde ikke stemmeret 3,6,6 95,4 Husker ikke/ønsker ikke at oplyse 24 4,6 4,6 100, ,0 100,0 Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A Socialdemokraterne ,4 26,4 26,4 B Det Radikale Venstre 13 2,5 2,5 28,9 C De Konservative 26 5,0 5,0 33,9 F Socialistisk Folkeparti ,5 19,5 53,4 I Liberal Alliance 11 2,1 2,1 55,6 K Kristendemokraterne 3,6,6 56,1 O Dansk Folkeparti 61 11,7 11,7 67,8 V Venstre 79 15,1 15,1 83,0 Ø Enhedslisten 31 5,9 5,9 88,9 Andet 7 1,3 1,3 90,2 Ville stemme blankt 1,2,2 90,4 Ville ikke stemme/har ikke stemmeret 3,6,6 91,0 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 47 9,0 9,0 100, ,0 100,0 Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) 5 1,0 2,9 2,9 Grund-/folkeskole ( klasse) 39 7,5 22,7 25,6 Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) 9 1,7 5,2 30,8 Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) 2,4 1,2 32,0 Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer eller finansøkonom) Mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor eller universitetsbachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) 49 9,4 28,5 60,5 26 5,0 15,1 75,6 33 6,3 19,2 94,8 Lang videregående uddannelse (f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) 9 1,7 5,2 100, ,0 100,0 Missing System , ,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 10

4 Frekvenser Hvad er din årlige indkomst før skat (inklusiv pension) kr. 1,2,2, kr ,4 40,4 40, kr ,5 29,5 70, kr ,2 14,2 84, kr. 12 2,3 2,3 86, kr. 9 1,7 1,7 88, kr. 2,4,4 88, kr. 1,2,2 88, kr. 2,4,4 89, eller derover 1,2,2 89,5 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 55 10,5 10,5 100, ,0 100,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Efterlønsordningen, som vi kender den i dag, skal ændres, så den koster færre penge for samfundet" Helt enig 63 12,1 12,1 12,1 Delvist enig ,2 22,2 34,3 Hverken/eller 57 10,9 10,9 45,2 Delvist uenig ,7 19,7 64,9 Helt uenig ,5 33,5 98,5 Ved ikke 8 1,5 1,5 100, ,0 100,0 "Det er en god ide at målrette efterlønnen, så den udelukkende gives til dem, der er nedslidte" Helt enig ,4 22,4 22,4 Delvist enig ,1 33,1 55,6 Hverken/eller 50 9,6 9,6 65,1 Delvist uenig 81 15,5 15,5 80,7 Helt uenig 98 18,8 18,8 99,4 Ved ikke 3,6,6 100, ,0 100,0 "Efterlønnen skal reserveres til de mennesker, der har været længst tid på arbejdsmarkedet" Helt enig ,3 20,3 20,3 Delvist enig ,8 30,8 51,1 Hverken/eller 87 16,7 16,7 67,8 Delvist uenig 66 12,6 12,6 80,5 Helt uenig 94 18,0 18,0 98,5 Ved ikke 8 1,5 1,5 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 3 af 10

5 Frekvenser "De fleste mennesker på efterløn er nedslidte" Helt enig 47 9,0 9,0 9,0 Delvist enig ,6 26,6 35,6 Hverken/eller ,0 22,0 57,7 Delvist uenig ,3 21,3 78,9 Helt uenig 99 19,0 19,0 97,9 Ved ikke 11 2,1 2,1 100, ,0 100,0 "De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på fuld tid" Helt enig 19 3,6 3,6 3,6 Delvist enig 98 18,8 18,8 22,4 Hverken/eller 94 18,0 18,0 40,4 Delvist uenig ,2 27,2 67,6 Helt uenig ,7 30,7 98,3 Ved ikke 9 1,7 1,7 100, ,0 100,0 "De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på nedsat tid" Helt enig 84 16,1 16,1 16,1 Delvist enig ,3 48,3 64,4 Hverken/eller 83 15,9 15,9 80,3 Delvist uenig 69 13,2 13,2 93,5 Helt uenig 30 5,7 5,7 99,2 Ved ikke 4,8,8 100, ,0 100,0 "De fleste mennesker på efterløn er i forvejen økonomisk velstillede" Helt enig 9 1,7 1,7 1,7 Delvist enig 51 9,8 9,8 11,5 Hverken/eller 95 18,2 18,2 29,7 Delvist uenig ,2 22,2 51,9 Helt uenig ,6 44,6 96,6 Ved ikke 18 3,4 3,4 100, ,0 100,0 Er du på efterløn? Ja ,0 100,0 100,0 Hvorfor gik du på efterløn? Jeg ville gerne have mere tid til familien Jeg ville gerne dyrke mine fritidsinteresser oftere 71 13,6% 67 12,8% Jeg ønskede ikke at arbejde mere ,2% Jeg følte mig ikke længere værdsat på arbejdet Der var en dårlig ledelse på arbejdspladsen Jeg kunne ikke længere klare jobbet pga. svigtende helbred eller nedslidning 69 13,2% ,2% ,0% Jeg ønskede en aktiv?tredje alder? ,1% Andet (skriv venligst): ,5% Ved ikke 2,4% ,0% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Analyse Danmark A/S Side 4 af 10

6 Frekvenser Hvornår gik du på efterløn? I ,0 5,0 5,0 I ,3 20,3 25,3 I ,5 28,5 53,8 I ,3 21,3 75,1 I ,9 14,9 90,0 I ,0 9,0 99,0 Husker ikke 5 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Hvad var din beskæftigelsesmæssige status, inden du gik på efterløn? I fuld beskæftigelse ,4 67,4 67,4 I fleksjob, skånejob eller anden, støttet beskæftigelse 23 4,4 4,4 71,8 I beskæftigelse på deltid 47 9,0 9,0 80,8 Fuldtidsledig 61 11,7 11,7 92,5 Sygemeldt 17 3,3 3,3 95,8 Andet (skriv venligst): 22 4,2 4,2 100, ,0 100,0 Hvor mange uger var du cirka sygemeldt i de 12 mdr. op til, at du gik på efterløn? Under 10 uger 1,2 5,9 5, uger 1,2 5,9 11, uger 1,2 5,9 17, uger 2,4 11,8 29, uger 12 2,3 70,6 100,0 17 3,3 100,0 Missing System , ,0 Hvis du ikke var på efterløn, hvad tror du så, du ville leve af nu? Jeg ville være fuldtidsbeskæftiget i mit tidligere job Jeg ville være på deltid i mit tidligere job ,9 37,9 37, ,2 18,2 56,1 Jeg ville være i støttet beskæftigelse f.eks. fleksjob eller skånejob 25 4,8 4,8 60,9 Jeg ville være fuldtids-sygemeldt 18 3,4 3,4 64,4 Jeg ville være deltids-sygemeldt 16 3,1 3,1 67,4 Jeg ville være arbejdsløs og på dagpenge 78 14,9 14,9 82,4 Jeg ville være på førtidspension 22 4,2 4,2 86,6 Jeg ville være selvforsørgende 15 2,9 2,9 89,5 Andet (skriv venligst): 22 4,2 4,2 93,7 Ved ikke 33 6,3 6,3 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 5 af 10

7 Frekvenser I hvilken grad føler du dig nedslidt? (Med nedslidt menes fysisk og/eller psykisk nedslidning) I høj grad 90 17,2 17,2 17,2 I nogen grad ,8 35,8 53,1 I mindre grad ,3 25,3 78,4 Slet ikke ,5 20,5 98,9 Ved ikke 6 1,1 1,1 100, ,0 100,0 Efterlønnen nævnes ofte som et tilbud til mennesker, der er nedslidte. Føler du, at du er mest fysisk eller psykisk nedslidt? Mest fysisk nedslidt ,7 37,9 37,9 Mest psykisk nedslidt ,9 33,0 70,9 Både fysisk og psykisk nedslidt 72 13,8 17,6 88,5 Ved ikke 47 9,0 11,5 100, ,4 100,0 Missing System , ,0 Føler du, at du på nogen måde ville være i stand til at arbejde? Nej 57 10,9 10,9 10,9 Ja, 0-10 timer hver uge 79 15,1 15,1 26,1 Ja, timer hver uge ,9 24,9 51,0 Ja, timer hver uge ,1 21,1 72,0 Ja, timer hver uge ,7 19,7 91,8 Ja, mere end 40 timer hver uge 18 3,4 3,4 95,2 Ved ikke 25 4,8 4,8 100, ,0 100,0 Hvad var din samlede årsindkomst før skat, umiddelbart før du gik på efterløn? (Inklusiv pension) kr. 51 9,8 9,8 9, kr ,0 28,0 37, kr ,0 31,0 68, kr ,1 15,1 83, kr. 27 5,2 5,2 89, kr. 5 1,0 1,0 90, kr. 6 1,1 1,1 91, kr. 2,4,4 91, eller derover 3,6,6 92,1 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 41 7,9 7,9 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 6 af 10

8 Køn Efterlønsordningen, som vi kender den i dag, skal ændres, så den koster færre penge for samfundet - krydset med køn Helt enig 34 10,8% 29 14,0% 63 12,1% Delvist enig 62 19,7% 54 26,1% ,2% Efterlønsordningen, som vi kender den i dag, skal ændres, så den koster færre penge for samfundet Hverken/eller 29 9,2% 28 13,5% 57 10,9% Delvist uenig 64 20,3% 39 18,8% ,7% Helt uenig ,4% 54 26,1% ,5% Ved ikke 5 1,6% 3 1,4% 8 1,5% Det er en god ide at målrette efterlønnen, så den udelukkende gives til dem, der er nedslidte - krydset med køn Helt enig 71 22,5% 46 22,2% ,4% Delvist enig ,7% 67 32,4% ,1% Det er en god ide at målrette efterlønnen, så den udelukkende gives til dem, der er nedslidte Hverken/eller 24 7,6% 26 12,6% 50 9,6% Delvist uenig 54 17,1% 27 13,0% 81 15,5% Helt uenig 58 18,4% 40 19,3% 98 18,8% Ved ikke 2,6% 1,5% 3,6% Efterlønnen skal reserveres til de mennesker, der har været længst tid på arbejdsmarkedet - krydset med køn Helt enig 64 20,3% 42 20,3% ,3% Delvist enig 98 31,1% 63 30,4% ,8% Efterlønnen skal reserveres til de mennesker, der har været længst tid på arbejdsmarkedet Hverken/eller 52 16,5% 35 16,9% 87 16,7% Delvist uenig 43 13,7% 23 11,1% 66 12,6% Helt uenig 56 17,8% 38 18,4% 94 18,0% Ved ikke 2,6% 6 2,9% 8 1,5% De fleste mennesker på efterløn er nedslidte - krydset med køn Helt enig 28 8,9% 19 9,2% 47 9,0% Delvist enig 81 25,7% 58 28,0% ,6% De fleste mennesker på efterløn er nedslidte Hverken/eller 70 22,2% 45 21,7% ,0% Delvist uenig 63 20,0% 48 23,2% ,3% Helt uenig 67 21,3% 32 15,5% 99 19,0% Ved ikke 6 1,9% 5 2,4% 11 2,1% Analyse Danmark A/S Side 7 af 10

9 Køn De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på fuld tid - krydset med køn Helt enig 12 3,8% 7 3,4% 19 3,6% Delvist enig 58 18,4% 40 19,3% 98 18,8% De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på fuld tid Hverken/eller 60 19,0% 34 16,4% 94 18,0% Delvist uenig 82 26,0% 60 29,0% ,2% Helt uenig 98 31,1% 62 30,0% ,7% Ved ikke 5 1,6% 4 1,9% 9 1,7% De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på nedsat tid - krydset med køn Helt enig 50 15,9% 34 16,4% 84 16,1% Delvist enig ,8% 95 45,9% ,3% De fleste mennesker på efterløn ville være i stand til at arbejde på nedsat tid Hverken/eller 49 15,6% 34 16,4% 83 15,9% Delvist uenig 38 12,1% 31 15,0% 69 13,2% Helt uenig 20 6,3% 10 4,8% 30 5,7% Ved ikke 1,3% 3 1,4% 4,8% De fleste mennesker på efterløn er i forvejen økonomisk velstillede - krydset med køn Helt enig 4 1,3% 5 2,4% 9 1,7% Delvist enig 28 8,9% 23 11,1% 51 9,8% De fleste mennesker på efterløn er i forvejen økonomisk velstillede Hverken/eller 57 18,1% 38 18,4% 95 18,2% Delvist uenig 72 22,9% 44 21,3% ,2% Helt uenig ,0% 88 42,5% ,6% Ved ikke 9 2,9% 9 4,3% 18 3,4% Er du på efterløn? - krydset med køn Er du på efterløn? Ja Hvorfor gik du på efterløn? - krydset med køn Jeg ville gerne have mere tid til familien Jeg ville gerne dyrke mine fritidsinteresser oftere 40 12,7% 31 15,0% 71 13,6% 44 14,0% 23 11,1% 67 12,8% Jeg ønskede ikke at arbejde mere 82 26,0% 39 18,8% ,2% Jeg følte mig ikke længere værdsat på arbejdet Der var en dårlig ledelse på arbejdspladsen Jeg kunne ikke længere klare jobbet pga. svigtende helbred eller nedslidning 47 14,9% 22 10,6% 69 13,2% 59 18,7% 41 19,8% ,2% 85 27,0% 61 29,5% ,0% Jeg ønskede en aktiv?tredje alder? 94 29,8% 58 28,0% ,1% Andet (skriv venligst): 82 26,0% 72 34,8% ,5% Ved ikke 1,3% 1,5% 2,4% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Analyse Danmark A/S Side 8 af 10

10 Køn Hvornår gik du på efterløn? - krydset med køn I ,1% 13 6,3% 26 5,0% I ,5% 35 16,9% ,3% I ,5% 56 27,1% ,5% Hvornår gik du på efterløn? I ,8% 58 28,0% ,3% I ,2% 27 13,0% 78 14,9% I ,2% 15 7,2% 47 9,0% Husker ikke 2,6% 3 1,4% 5 1,0% Hvad var din beskæftigelsesmæssige status, inden du gik på efterløn? - krydset med køn I fuld beskæftigelse ,5% ,6% ,4% I fleksjob, skånejob eller anden, støttet beskæftigelse 13 4,1% 10 4,8% 23 4,4% Hvad var din beskæftigelsesmæssige status, inden du gik på efterløn? I beskæftigelse på deltid 9 2,9% 38 18,4% 47 9,0% Fuldtidsledig 33 10,5% 28 13,5% 61 11,7% Sygemeldt 8 2,5% 9 4,3% 17 3,3% Andet (skriv venligst): 11 3,5% 11 5,3% 22 4,2% Hvor mange uger var du cirka sygemeldt i de 12 mdr. op til, at du gik på efterløn? - krydset med køn Under 10 uger 1 11,1% 1 5,9% Hvor mange uger var du cirka sygemeldt i de 12 mdr. op til, at du gik på efterløn? uger 1 11,1% 1 5,9% uger 1 12,5% 1 5,9% uger 1 12,5% 1 11,1% 2 11,8% uger 6 75,0% 6 66,7% 12 70,6% 8 100,0% 9 100,0% ,0% Hvis du ikke var på efterløn, hvad tror du så, du ville leve af nu? - krydset med køn Jeg ville være fuldtidsbeskæftiget i mit tidligere job Jeg ville være på deltid i mit tidligere job ,7% 54 26,1% ,9% 35 11,1% 60 29,0% 95 18,2% Jeg ville være i støttet beskæftigelse f.eks. fleksjob eller skånejob 17 5,4% 8 3,9% 25 4,8% Jeg ville være fuldtids-sygemeldt 10 3,2% 8 3,9% 18 3,4% Hvis du ikke var på efterløn, hvad tror du så, du ville leve af nu? Jeg ville være deltids-sygemeldt 9 2,9% 7 3,4% 16 3,1% Jeg ville være arbejdsløs og på dagpenge 50 15,9% 28 13,5% 78 14,9% Jeg ville være på førtidspension 11 3,5% 11 5,3% 22 4,2% Jeg ville være selvforsørgende 9 2,9% 6 2,9% 15 2,9% Andet (skriv venligst): 13 4,1% 9 4,3% 22 4,2% Ved ikke 17 5,4% 16 7,7% 33 6,3% Analyse Danmark A/S Side 9 af 10

11 Køn I hvilken grad føler du dig nedslidt? (Med nedslidt menes fysisk og/eller psykisk nedslidning) - krydset med køn I høj grad 51 16,2% 39 18,8% 90 17,2% I nogen grad ,6% 75 36,2% ,8% I hvilken grad føler du dig nedslidt? (Med nedslidt menes fysisk og/eller psykisk nedslidning) I mindre grad 85 27,0% 47 22,7% ,3% Slet ikke 65 20,6% 42 20,3% ,5% Ved ikke 2,6% 4 1,9% 6 1,1% Efterlønnen nævnes ofte som et tilbud til mennesker, der er nedslidte. Føler du, at du er mest fysisk eller psykisk nedslidt? - krydset med køn Mest fysisk nedslidt 96 38,7% 59 36,6% ,9% Efterlønnen nævnes ofte som et tilbud til mennesker, der er nedslidte. Føler du, at du er mest fysisk eller psykisk nedslidt? Mest psykisk nedslidt 83 33,5% 52 32,3% ,0% Både fysisk og psykisk nedslidt 42 16,9% 30 18,6% 72 17,6% Ved ikke 27 10,9% 20 12,4% 47 11,5% ,0% ,0% ,0% Føler du, at du på nogen måde ville være i stand til at arbejde? - krydset med køn Nej 34 10,8% 23 11,1% 57 10,9% Ja, 0-10 timer hver uge 43 13,7% 36 17,4% 79 15,1% Ja, timer hver uge 67 21,3% 63 30,4% ,9% Føler du, at du på nogen måde ville være i stand til at arbejde? Ja, timer hver uge 67 21,3% 43 20,8% ,1% Ja, timer hver uge 79 25,1% 24 11,6% ,7% Ja, mere end 40 timer hver uge 15 4,8% 3 1,4% 18 3,4% Ved ikke 10 3,2% 15 7,2% 25 4,8% Hvad var din samlede årsindkomst før skat, umiddelbart før du gik på efterløn? (Inklusiv pension) - krydset med køn kr. 26 8,3% 25 12,1% 51 9,8% kr ,0% 61 29,5% ,0% kr ,8% 68 32,9% ,0% kr ,0% 19 9,2% 79 15,1% Hvad var din samlede årsindkomst før skat, umiddelbart før du gik på efterløn? (Inklusiv pension) kr. 21 6,7% 6 2,9% 27 5,2% kr. 5 1,6% 5 1,0% kr. 6 1,9% 6 1,1% kr. 2,6% 2,4% eller derover 3 1,0% 3,6% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 13 4,1% 28 13,5% 41 7,9% Analyse Danmark A/S Side 10 af 10

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Flertal efterlyser brud med blokpolitik

Flertal efterlyser brud med blokpolitik Flertal efterlyser efterlyser brud med blokpolitik brud med blokpolitik To tredjedele af vælgerne mener, at regeringen fører blokpolitik med Dansk Folkeparti og håber på, at partiet bliver henvist til

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt kan arbejde få timer føler sig glemt 369 førtidspensionister medvirker i denne undersøgelse, som danner baggrund for to artikler: - Hver anden førtidspensionist mener selv at være i stand til at arbejde

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010 Job og prestige Ugebrevet A4 har bedt 2.155 danskere om at vurdere prestigen for 99 forskellige stillinger. Helt i bund ligger arbejdsløse, men undervisere og faglærte tillægges heller ikke høj prestige.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Folketingsvalg 2015 TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Gallup om FV15 Bornholm Feltperiode: Den 10.-16. marts 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere bosat på Bornholm på 18 eller derover

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011 Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59577 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329 Gallup for Berlingske Gallup om retsforbeholdet Feltperiode: Den 30. november 1. december 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Lyngallup om efterløn

Lyngallup om efterløn Lyngallup om efterløn Metode Feltperiode: 15.17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 TNS Gallup

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019

Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019 29. maj 2019 Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019 Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 5. juni 2019 A B C D E F I K O P V Ø Å Uden for

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9 26,3 26,8 26,3 21, 21,1 21,1 1, 17, 17,3 4,6, 4, 3,4 2, 2,6 4,2 4,7 4,8 7, 8,2 7,1 7,8 8,2 8,2 4,8 6, 6,8 +/- 2,2 +/- 1,1 +/-,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1, +/- 1,4 +/- 1,2 Valgresultat 24--16 24-8-16

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere