Udbrudsmanual. for. aviær influenza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbrudsmanual. for. aviær influenza"

Transkript

1 Udbrudsmanual fr aviær influenza 10. juli 2015 Dyresundhed

2 INDHOLD Indledning... 6 Sygdmsbeskrivelse... 7 Virus g inkubatinstid... 7 Virusudskillelse g smittespredning... 8 Kliniske symptmer HPAI... 9 Differentialdiagnser til HPAI Kliniske symptmer LPAI Symptmer hs andre fugle i fangenskab Smitte mellem vilde fugle g tamfjerkræ Smitte til mennesker g andre dyrearter end fjerkræ Diagnstiske frhld Trækruter g Danmarks centrale placering Persnbeskyttelse Znse Vaccinatin med sæsnens influenzavaccine Antiviral behandling Retningslinjer m brug af persnlige værnemidler Vejledning m frebyggende beskyttelsesfranstaltninger hs mennesker ved influenza hs fugle Epidemilgisk undersøgelse Epidemilgiskema erhvervsbesætninger Bilag 1 til gennemgang af besætningen Bilag 2 Kntaktskema (DYR, ÆG) Bilag 3 Kntaktskema (FODER, MASKINER) Bilag 4 Kntaktskema (PERSONER) Epidemilgiskema hbbybesætninger Bilag 1 til gennemgang af besætningen Smitte med aviær influenza i en besætning Prøveudtagning ved aflivning

3 Udtagning af supplerende prøver ved aflivning af fjerkræ/fugle i udbrudsbesætningen Prøveudtagning når fjerkræ/fugle aflives på grundlag af en epidemilgisk undersøgelse Standardprøver Prøveudtagningsmateriale Andre dyr i husdyrbruget Svin Ved smitte med aviær influenza hs fjerkræ på husdyrbrug med både fjerkræ g svin Franstaltninger vedrørende svinebesætningen Labratrieundersøgelser af svin Restriktiner på det smittede husdyrbrug Restriktiner i zner Andre pattedyr end svin Mink Ved smitte med aviær influenza hs fjerkræ på husdyrbrug med både mink g fjerkræ Restriktiner på det smittede husdyrbrug Katte Restriktiner, besætningen Specielle frhld ved rengøring g desinfektin Zner Zner g mråder HPAI zner g mråder km g 10 km zner Supplerende spærrezne A- g B-mråder Undtagelser fr prettelse af zner LPAI zner Franstaltninger i beskyttelses-, g vervågnings- g spærrezner Optælling af husdyrbrug Franstaltninger på husdyrbrug i beskyttelsesznen (HPAI) Franstaltninger på husdyrbrug i vervågningsznen (HPAI) Franstaltninger på husdyrbrug i spærreznen (LPAI)

4 Flytterestriktiner i znerne Frebyggende slagtning g aflivning i zner Ophævelse af beskyttelsesznen (HPAI) Ophævelse af vervågningsznen (HPAI) Ophævelse af A mråder g B mråder Ophævelse af spærreznen (LPAI) Screening Screening i beskyttelsesznen (HPAI) Erhvervsdrivende besætninger Hbbybesætninger Supplerende vervågning i beskyttelsesznen Screening i spærreznen (LPAI) Erhvervsdrivende besætninger Supplerende vervågning i spærreznen Flytterestriktiner Ttal flyttefrbud i zner g mråder Tilladelser på baggrund af en risikvurdering Duer Restriktiner ved udbrud af højpatgen aviær influenza På det smittede husdyrbrug Frbud i beskyttelsesznen Tilladelser i beskyttelsesznen Frbud i vervågningsznen Tilladelser i vervågningsznen Frbud i A g B mråder Tilladelser i A g B mråder Restriktiner i supplerende spærrezner Restriktiner ved udbrud af lavpatgen aviær influenza På det smittede husdyrbrug Frbud i spærrezne Tilladelser i spærreznen

5 Genindsættelse af dyr Genindsættelse på smittede erhvervshusdyrbrug Genindsættelse på smittede hbbyhusdyrbrug g andre typer af husdyrbrug Udbrud på slagterier, grænsekntrlsteder g transprtmidler Udbrud på slagteri Udbrud på et transprtmiddel Udbrud på et grænsekntrlsted Fund af HPAI H5N1 hs vilde fugle Oprettelse af kntrl- g mniteringsmråde Undtagelse fra prettelse af mråder Franstaltninger i kntrlmrådet Frbud i kntrlmrådet Franstaltninger i mniteringsmrådet Frbud i mniteringsmrådet Tilladelser i kntrl- g mniteringsmråderne Nødvaccinatin Samarbejde med andre myndigheder samt eksterne parter Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut g Arbejdstilsynet Opgavefrdeling Kmmunikatin Ekspertgruppe Bilag 1 Lvgivning Dansk lvgivning EU-Lvgivning Bilag 2 Infrmatinsmateriale Fødevarestyrelsens hjemmeside Fakta-ark m aviær influenza Plakater m fugleinfluenza til rejsende i lufthavne g andre grænsevergange Fugleinfluenza.cm

6 INDLEDNING Denne udbrudsmanual fr aviær influenza mfatter håndtering af udbrud af sygdmmen centralt sm decentralt i Fødevarestyrelsen. Den supplerer den Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvrlige husdyrsygdmme fr de særlige frhld, der gør sig gældende fr aviær influenza. Ved aviær influenza frstås i denne sammenhæng højpatgen aviær influenza g lavpatgen aviær influenza af typen H5 g H7 hs fjerkræ g andre fugle i fangenskab samt højpatgen aviær influenza af typen H5N1 hs vilde fugle. Målgruppen fr udbrudsmanualen er primært Fødevarestyrelsens medarbejdere i Veterinærenhederne g i Dyresundhed. Andre parter, såvel interne sm eksterne, der medvirker ved bekæmpelse af udbrud, anvender manualen, i de situatiner hvr det er relevant. Manualen mfatter ikke håndtering af mistanker før et udbrud er knstateret eller tidlig varsling fr aviær influenza, da dette er dækket af Fødevarestyrelsens actin card fr mistankehåndtering af aviær influenza g tidlig varsling fr aviær influenza. 6

7 SYGDOMSBESKRIVELSE Aviær influenza er en ekstisk virussygdm, sm hører til de alvrlige smitsmme husdyrsygdmme hs fugle. Sygdmmen kan medføre en dødelighed hs fjerkræ på p til 100 prcent. Alle fuglearter er mdtagelige fr infektinen, men der er stre variatiner i de frskellige fuglearters følsmhed med hensyn til at udvikle symptmer på sygdmmen. Kalkuner g høns er de mest følsmme, mens vandfugle generelt er langt mere mdstandsdygtige. Udbrud af højpatgen aviær influenza (HPAI) i fjerkræ kendes tilbage til år 1959, hvr det første udbrud med HPAI H5N1 skete i høns i Sktland. Frem til mkring år 2003 har der været ca. 20 udbrud med HPAI H5 eller H7 virus på verdensplan, g frekvensen af udbrud har været stigende. De fleste udbrud har været i høns g har typisk invlveret fra tusindvis til milliner af dyr. I år 2003 ændrede situatinen sig imidlertid dramatisk, idet HPAI H5N1 af asiatisk prindelse blev endemisk frekmmende i dele af Asien g bredte sig til Eurpa g Afrika, hvr virus har været årsag til udbrud i vilde fugle g/eller fjerkræ i ver 60 lande, heraf 24 eurpæiske. Udver at være et prblem i fjerkræprduktinen, anses HPAI H5N1 virus fr at være en betydelig human trussel med mere end 300 fatale tilfælde g en frygt fr, at dette virus vil kunne udvikle sig til et højmrtalt virus med pandemisk ptentiale. Det første udbrud af AI i Danmark blev knstateret i 2003, hvr lavpatgen aviær influenza (LPAI) H5N7 blev knstateret i en gråandebesætning, sm blev undersøgt sm følge af frhøjet dødelighed. I marts 2006 blev der fr første gang i Danmark knstateret HPAI H5N1 i en død vild fugl. I alt blev der i 2006 fundet 44 tilfælde af HPAI H5N1 i døde vilde fugle i Danmark. I maj 2006 blev der fr første gang i Danmark gså knstateret udbrud af HPAI H5N1 i et fjerkræhld (hbby) på Fyn. Det antages, at smitten stammede fra vilde fugle. Gennem det danske vervågningsprgram fr LPAI H5 g H7 hs fjerkræ g pdrættet fjervildt er der i periden påvist syv udbrud: 2006: 3 LPAI udbrud (H5N2 g 2 med H5N3) i gråandebesætninger. 2008: 1 LPAI udbrud (H7N1) i en besætning med tamænder (g gæs g gråænder). 2010: 2 LPAI udbrud (H7 g H7N1) i gråandebesætninger. 2013: 1 LPAI udbrud (H7N7) i en gråandebesætning. I de fleste tilfælde antages smitten at være kmmet fra vilde fugle; men i ét tilfælde (i 2006) var der tale m kntaktsmitte mellem besætninger. VIRUS OG INKUBATIONSTID Aviær influenza frårsages af virus af familien Orthmyxviridae, slægten Influenzavirus A. Influenza A-virus klassificeres i subtyper på grundlag af det antigene slægtskab fr verflade-glycprteinerne 7

8 hæmagglutinin (HA) g neuraminidase (NA). Der kendes 16 HA-subtyper (H1 H16) g 9 NA-subtyper (N1 N9) i fugle. Et influenza A-virus har én variant af H-antigenet g én variant af N-antigenet; alle 144 kmbinatiner er tilsyneladende mulige. Vildtlevende vandfugle udgør et glbalt reservir af influenza A virus, sm er kilde til, at nye subtyper pstår g intrduceres i både fjerkræ g pattedyr (inkl. mennesker). Influenza A-virus inddeles i t grupper på grundlag af deres evne til at frårsage sygdm hs mdtagelige fugle: a) Højpatgene aviær influenza-virus (HPAI), sm frårsager en alvrlig sygdm, der er kendetegnet ved en generaliseret infektin af det smittede fjerkræ, g kan medføre en meget høj flkdødelighed. Indtil videre er det kun virus af subtyperne H5 g H7, der er påvist sm årsag til HPAI. b) Lavpatgene aviær influenza-virus (LPAI), sm fte frårsager mildere sygdm hs fjerkræ. Infektin med LPAI er primært en tarminfektin men gså lkalisatin i luftvejene er almindelig. I tilfælde med kmplicerende frhld, fx. andre samtidige infektiner eller belastende miljø- g prduktinsfrhld kan disse infektiner udvikle sig med betydelig sygelighed g dødelighed i fjerkræflkke. HPAI defineres sm infektin hs fjerkræ eller andre fugle i fangenskab frårsaget af: a) Aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en gentypefrekvens kdende fr flere basiske aminsyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er knstateret fr andre HPAI-virus, g sm indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af (selv svage) prteaser, der frekmmer veralt i værten (fx. gså i hjernevæv), eller b) aviær influenzavirus med et intravenøst patgenicitets-indeks hs seks uger gamle kyllinger på ver 1,2 dvs. eventuelt gså andre subtyper end H5 g H7. LPAI defineres sm: a) Infektin hs fjerkræ eller andre fugle i fangenskab frårsaget af aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7, sm ikke er mfattet af venstående definitin. VIRUSUDSKILLELSE OG SMITTESPREDNING Ifølge OIE er inkubatinsperiden fr enkeltfugle typisk krt g nrmalt på 2-5 dage. Graden af infektin i en flk kan være meget variabel afhængig af miljøfrhldene (burhøns vs. fritgående sv.). Den maksimale inkubatinsperide anføres at være 21 dage. Inficerede dyr udskiller virus via sekreter fra luftvejene samt med fæces. LPAI virus udskilles i meget stre mængder med fæces, medens HPAI virus i højere grad udskilles med sekreter fra øvre luftveje. Smitteveje er kntakt mellem inficerede g mdtagelige fugle, inficeret fder, drikkevand, persner 8

9 g deres beklædning, fdersække, døde eller syge fugle, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner mv. Luftbåren smitte kan frekmme, hvis fuglene hldes tæt, g der er passende luftbevægelse. Klinisk nrmale vandfugle (dmesticerede eller vilde) kan intrducere AIV i en flk. AIV er relativt ustabilt uden fr værten. Varme, ekstrem ph, nn-istniske frhld g indtørring medvirker til inaktivering af virus. AIV har kappe g vil derfr inaktiveres af rganiske pløsningsmidler g detergenter. Ved tilstedeværelse af rganisk materiale kan AIV inaktiveres af aldehyder g beta-prpilactn. I tilfælde, hvr der ikke er rganisk materiale til stede (fx. efter rengøring) kan gså xyderende desinfektinsmidler g syrer inaktivere virus. Pasteurisering g pvarmning er effektive måder, at inaktivere AIV på. I æg inaktiveres virus ved 60 C på ca. 3 min. g i fjerkrækød på 8-9 min. Virus inaktiveres gså i kød, når der nås en centrumtemperatur på 70 C i 3,4 sekunder. AIV kan verleve på ubestemt tid ved frysning. AIV s verlevelse i miljøet er fte undervurderet. Især kølige g fugtige betingelser g tilstedeværelse af rganisk materiale sikrer lang verlevelse (fx i verfladevand). Overlevelsen i vand falder med stigende temperaturer g stigende saltkncentratin. Adsrptin af virus til sediment kan frøge verlevelsen. AIV kan verleve i flydende gødning i ver 100 dage under vinterfrhld, i fæces i dage ved 4 C g i 7 dage ved 20 C. I vandigt miljø med mikrbilgisk msætning, inaktiveres AIV væsentligt hurtigere end under aseptiske frhld. Æg, der er lagt i den tidlige fase af infektinen, kan indehlde virus i både blmmen, hviden g skallen. Ifølge EFSA Jurnal (2005, 266) er æg fra en flk smittet med LPAI en ubetydelig eller usandsynlig smitterisik til frskel fra infektin med HPAI. AIV inaktiveres ved høj ph (ph > 12 i mindst en time) g ved lav ph (ph 2). KLINISKE SYMPTOMER HPAI De kliniske symptmer kan være meget frskellige g afhænger af den pågældende virusstammes virulens, samt art, alder g køn af det smittede fjerkræ, andre samtidige sygdmme g miljøpåvirkninger. Tidlige tegn kan være appetitløshed, nedsat drikkelyst g frhldsvis lille dødelighed. Men sygdmmen kan gså pludselig ptræde i en flk, hvr mange fugle dør enten uden frvarsel eller med minimale tegn på depressin, appetitløshed, pjusket fjerdragt g feber. Generelt er de kliniske tegn mere markante, j længere fuglene er i live. Tidslinjen fr udviklingen af symptmer afhænger af virusset, værten, infektinsdsis samt pdrætssystem. Virusset spredes langsmmere blandt æglæggende høner i bur eller fugle, der går udendørs, end i kyllingestalde. Symptmer: Øget dødelighed, fte perakut (der kan nås p til 100% dødelighed på få dage). Fald i fder- g vandindtag. Fald i æglægning. 9

10 Respiratinsvejssymptmer. Okulær g nasal flåd, hste, dyspnø, hævelse af bihuler g/eller hved. Svær depressin, dårlig krdinatin, nervøse tegn, reduceret vkalisatin. Cirkulatinsfrstyrrelser med subcutane blødninger g cyanse af ikke-befjedret hud, hagelapper g kam samt karinjektin g stase i rganer. Diarré. Hs æglæggende høner ses fte en pludseligt ptrædende dødelighed g flkdødeligheden kan nå % i løbet af få dage. Der kan i starten af frløbet evt. ses æg med blød skal, efterfulgt af ttalt phørt ægprduktin. Syge fugle sidder eller står fte i halvkmatøs tilstand med hvedet hvilende på jrden. Kam g hagelapper kan være cyantiske g ødematøse, evt. med petekkier eller ekkymser i spidserne. Der kan fte frekmme vldsm, tynd diarré g ekstrem drikkelyst. Åndedrættet kan være besværet, der kan frekmme tåreflåd, g der kan ses blødninger på fjerløse hudmråder. Hs slagtekyllinger er symptmerne fte mindre tydelige end fr andre typer fjerkræ. Man vil nrmalt se alvrlig depressin g appetitløshed, men en meget markant stigning i dødeligheden kan være det første symptm, der bserveres. Der kan endvidere ses hved- g halsødemer samt neurlgiske tegn sm trticllis g ataksi. Hs kalkuner ses samme symptmer sm hs høns, men visse HPAI-virus synes at være mere virulente hs kalkuner, mens andre synes mindre virulente end, hvad der ses hs andet fjerkræ. Hs gæs ses depressin, appetitløshed, diarré g fte hævede bihuler. Der kan ses neurlgiske tegn, især hs yngre fugle. Øget dødelighed kan frekmme, men det er nrmalt ikke udtalt. Ænder udviser ikke nødvendigvis kliniske symptmer, men det er set, at visse virusstammer medfører symptmer sm hs gæs, g med en vis dødelighed. Strudse viser heller ikke nødvendigvis kliniske symptmer på infektiner. Duers følsmhed fr HPAI er uafklaret. Frekmst af symptmer på AI hs duer er meget usædvanligt. DIFFERENTIALDIAGNOSER TIL HPAI Følgende differentialdiagnser skal tages i betragtning: Andre sygdmme, der frårsager pludselig høj dødelighed, fx.: Newcastle disease infektiøs laryngtracheitis IBD (Gumbr) andepest akut frgiftning svineinfluenza hs kalkuner 10

11 Andre sygdmme, der frårsager hævelse af kam g hagelapper, fx.: akut fjerkræklera andre septikæmiske lidelser bakteriel cellulitis i kam g hagelapper KLINISKE SYMPTOMER LPAI Symptmer i frbindelse med LPAI-virus er i høj grad afhængig af virusstammen, miljøfaktrer, fjerkræets art g alder, fjerkræets immunstatus med hensyn til virusset g især samtidig frekmst af andre infektiner sm fx.: Pasteurella spp. Newcastle disease-virus (herunder vaccinestammer). Aviær pneumvirus, infektiøs brnkitisvirus. E. cli. Mycplasma spp. De kliniske symptmer kan være upåfaldende eller milde i frm af mildt åndedrætsbesvær eller mderat nedgang i æglægning. Men LPAI kan, især hs kalkuner, være frbundet med alvrlige kliniske symptmer i frm af besværet respiratin, rallelyde, hsten g hævede infrarbitale bihuler, feber, manglende ædelyst g høj dødelighed. SYMPTOMER HOS ANDRE FUGLE I FANGENSKAB De kliniske symptmer kan variere fra subkliniske til alvrlige symptmer med høj dødelighed. Infektin spredes generelt langsmmere i en flk af fugle i fangenskab end i egentligt erhvervsfjerkræ, da der er tale m frskellige arter med frskellig mdtagelighed, evt. adskilt i vlierer eller lign., g frskelle i virusudskillelse. SMITTE MELLEM VILDE FUGLE OG TAMFJERKRÆ Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservir fr influenza A-virus. Der er isleret utallige kmbinatiner af H- g N-subtyper fra vilde fugle. Generelt påvises der udelukkende lavpatgene virus hs vilde fugle. I de tilfælde, hvr højpatgene virus er set i vilde fugle, frmdes smitten prindeligt at være verført fra smittet fjerkræ. Trækfugle, der bevæger sig ver stre afstande via de glbale trækruter, bidrager til spredning af AIV på verdensplan. Primær intrduktin af AIV til fjerkræhusdyrbrug sker sandsynligvis via direkte eller indirekte kntakt med vilde fugle. Det er flere gange set, at lavpatgene aviær influenza-virus, i krtere eller længere tid kan cirkulere i (g mellem) fjerkræflkke. Starten af et sådant frløb kan det ske uden at blive påvist, da kliniske tegn fte er svage eller fraværende. 11

12 Når lavpatgene virusstammer er intrduceret i en fjerkræbesætning, kan de efterfølgende mutere til højpatgene stammer. Man ved ikke hvilke faktrer, der frårsager mutatinen. Den afgørende mutatin sker i genet fr HA, g kan fr ngle virusstammers vedkmmende være en meget lille ændring. I ngle tilfælde er mutatinen sket på den primære lkalitet hurtigt efter intrduktin af smitten, mens LPAI-virus i andre tilfælde har cirkuleret blandt fjerkræ i månedsvis inden mutatinen. Det antages dg, at j mere udbredt cirkulatinen af LPAI hs fjerkræ er, j større er risiken fr, at der vil ske en mutatin til HPAI. Dermed er det en uønsket situatin at have LPAI H5/H7 virus cirkulerende i fjerkræflkke, hvrfr det er vigtigt at undgå intrduktin af LPAI H5/H7 virus. Hvis intrduktin sker, er en hurtig diagnse g effektiv bekæmpelse, fx. ved aflivning, af yderste vigtighed. SMITTE TIL MENNESKER OG ANDRE DYREARTER END FJERKRÆ Mennesker samt ngle andre dyrearter end fjerkræ kan smittes med AI. Vedrørende beskyttelse af persner der er i kntakt med smitten, se kapitlet Persnbeskyttelse. Svin udgør et reservir fr visse influenza A virus, g det er vist, at svin har ført smitten videre til kalkuner. Ngle influenza A virus kan inficere svin, g på trds af at der kun er relativ begrænset pfrmering af virus, kan inficerede svin muligvis verføre sygdmmen til fjerkræ g andre mdtagelige arter. Der har hidtil ikke været eksempler på, at svin har videreført AIV af subtype H5 g H7 under prduktinsfrhld. Katte er i sjældne tilfælde set smittet med AIV af typen H5N1. Smitten sker ved meget tæt kntakt med inficerede fugle (fx katte, der fanger g æder vilde fugle smittet med AI, tigre fdret med influenzasmittede døde fugle). Hunde kan let smittes med visse typer af influenza virus bl. a. fra hest, men mdtageligheden fr AIV er ikke kendt i detaljer. Desuden er der i sjældne tilfælde set smitte med influenza A virus hs andre kattedyr, sæler, hvaler, mink g ildere/fritter. DIAGNOSTISKE FORHOLD Aviær influenza diagnsticeres hs fjerkræ g fugle ved påvisning af infektiøst virus, antigen eller virusspecifikt genetisk materiale i svaberprøver fra klaken eller luftrøret hs syge fugle, fra fæces eller fra angrebne rganer fra nyligt døde fugle. Undersøgelserne fretages af det natinale referencelabratrium DTU Veterinærinstituttet. Diagnsen stilles primært ved RT-PCR g sekventering, der giver en hurtig påvisning af influenza A- virus, samt bestemmelse af subtyperne H5 eller H7. Sekventering af udvalgte mråder på HA genet giver infrmatin m patgeniciteten, altså m der er tale m en HP eller en LP virusstamme. Gensekvenserne giver gså værdifuld infrmatin m frskellige virusstammers beslægtethed. 12

13 Virus kan, efter dyrkning i befrugtede SPF hønseæg, karakteriseres yderligere, med hæmagglutinatins-inhibitinstest (HI-test) med anvendelse af plyklnale antistffer, der er specifikke fr influenza A af undertype H5 eller H7, samt bestemmelse af N-typen ved neuraminidasetest. DTU Veterinærinstituttet vil endvidere sende påviste g islerede HPAI virusislater til EU referencelabratriet i Weybridge, UK, fr bestemmelse af virulensen ved anvendelse af intravenøst patgenicitets indeks, sm bestemmes ved pdning i seks uger gamle SPF kyllinger. 13

14 Oversigt ver diagnsticeringstrin til bekræftelse af AI, med angivelse af det krtest mulige tidsfrløb fr de enkelte trin. Tidsfrløbet varierer afhængigt af indleveringstidspunktet fr prøverne, typen af prøvematerialet mv. Klassisk metde Tidsfrløb Mlekylær Metde Tidsfrløb Påvisning af influenza A-virus Virusislatin i befrugtede hønseæg Mindst 2 dage - p til 14 dage fra mdtagelse af materiale i labratriet M-gen -PCR 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet Specifik identifikatin af AI virus H5/H7 Serlgisk karakterisering (HI) 24 timer efter virusislatin HA-gen-PCR 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet Endelig subtypebestemmelse N-typning Fastlæggelse af N-type 24 timer efter virusislatin Bestemmelse af patgenicitet IVPI (EU ref Lab. Weybridge, UK) Mindst 21 dage - p til 28 dage, inkl. virusislatin Sekventering af HA-prteinets kløvningssted 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet 14

15 TRÆKRUTER OG DANMARKS CENTRALE PLACERING Trækfugle, der bevæger sig ver stre afstande, kan bidrage til spredning af virus på verdensplan. Danmark er i kraft af sin gegrafiske placering et knudepunkt på trækveje fr vandfugle, der primært yngler nrd g nrdøst fr Danmark. Enkelte arter kmmer dg fra et større mråde, der strækker sig fra det nrdøstlige Canada til Nrdsibirien. De fleste arter vervintrer i Eurpa g Nrdafrika, men især vadefugle trækker længere md syd. Alene i efterårs- g vintermånederne phlder mkring 3 milliner andefugle sig i de danske farvande. Det samlede antal vandfugle, der trækker gennem landet, er dg langt større. Figur 1 skitserer hvedtrækruterne mellem ynglemråder g vinterkvarterer fr en række udvalgte arter, der frekmmer i Danmark i løbet af året. Figur 1.a. Overrdnede trækveje fr landfugle, der passerer m efteråret. Fuglene trækker ver en bred frnt ned gennem Eurpa, men undgår krydsning af åbne havmråder i Middelhavsreginen. Enkelte vandfuglearter, fx. skarv, trækker ad tilsvarende ruter - langs flder g søer ned til Middelhavet. De indtegnede ruter angiver ikke slutdestinatiner, idet flere landfugle frtsætter til mråder syd fr Sahara. Figur 1.b. Trækveje fr ynglebestande af vandfugle fra det østlige Arktisk Canada, Grønland g Svalbard. De største delbestande i Østcanada g Vestgrønland trækker ad den gule rute langs USA s Atlanterhavskyst, men 15

16 der er betydeligt verlap md øst med delbestande, der vervintrer i Irland g UK. Fugle fra Svalbard trækker især til Nrdsøreginen. Figur 1.c. Trækveje fr vandfugle fra det vestarktiske Rusland g Sibirien. Mange af de nrdvestlige delbestande trækker ad den gule rute, men der er betydeligt verlap md øst med delbestande, der vervintrer i Middelhavet, ved Srtehavet, det Kaspiske Hav, den Persiske Glf g Indien. 16

17 PERSONBESKYTTELSE ZOONOSE Aviær influenza er en znse, dvs. en sygdm, der kan smitte mellem dyr g mennesker. Smitte til mennesker sker dg kun meget sjældent. Symptmer på smitte hs mennesker kan variere fra øjenbetændelse, milde luftvejsinfektiner til alvrlige nedre luftvejsinfektiner. VACCINATION MED SÆSONENS INFLUENZAVACCINE Fødevarestyrelsen anbefaler, at Veterinærenhedens persnale, der indgår i beredskabet, bliver influenzavaccineret hvert år. Ved et knkret udbrud kan persnkredsen udvides. Baggrunden fr at anbefale vaccinatin med tilgængelig sæsn-influenzavaccine er at beskytte persner md den (teretiske) risik, der kan være, fr at genetisk materiale verføres mellem aviær influenzavirus g human influenzavirus g dermed skabe mulighed fr dannelse af nye virulente influenzavirus. Risiken fr dette er størst i influenzasæsnen. Beskyttelsen indtræder ca. 1 uge efter vaccinatin. ANTIVIRAL BEHANDLING I frbindelse med at persner fra Veterinærenheden skal håndtere et udbrud af AI (både HP g LP), sættes disse - så vidt muligt - i frebyggende antiviral behandling før kntakt med den pågældende besætning. Det skal understreges, at antiviral behandling alene er en ekstra franstaltning. Brug af værnemidler g frnuftig tilrettelæggelse af arbejdet er den vigtigste frebyggende franstaltning. Behandling med antiviral medicin frtsætter, så længe man har kntakt med besætningsstedet, eller til udbruddet er bekæmpet, g rengøring g desinfektin af ejendmmen er gdkendt, dg i mindst 10 dage efter sidste ekspsitin. RETNINGSLINJER OM BRUG AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Der henvises til Arbejdstilsynets retningslinjer m Beskyttelse md fugleinfluenza, februar 2013, uanset m der er tale m udbrud af HPAI eller LPAI H5 eller H7 i en fjerkræbesætning. Retningslinjerne beskriver, hvilke persnlige værnemidler der skal anvendes ved kntakt til mistænkte g smittede fjerkræbesætninger g ved indsamling af døde, smittede vilde fugle. Arbejdstilsynets retningslinjer er tilgængelige på deres hjemmeside: 17

18 VEJLEDNING OM FOREBYGGENDE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER HOS MENNESKER VED INFLUENZA HOS FUGLE Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning m frebyggende beskyttelsesfranstaltninger hs mennesker ved influenza hs fugle, 2006 (vejledningen er under revisin). Målgruppen fr vejledningen er de persner, primært inden fr sundhedssektren g veterinærsektren, der skal frestå de frebyggende franstaltninger i frbindelse med udbrud af influenza hs fugle samt andre persnalegrupper, fx fra Beredskabsstyrelsen g pliti, der kan inddrages i arbejdet. Sundhedsstyrelsens vejledning er tilgængelig på deres hjemmeside: 18

19 EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Den epidemilgiske undersøgelse skal afdække den kliniske situatin i besætningen, samt det hidtidige sygdmsfrløb. I den frbindelse skal det skønnede tidspunkt fr smitteintrduktin i besætningen fastlægges, g alle kntakter til besætningen mindst 21 dage frud fr det skønnede smittetidspunkt skal gennemgås med henblik på at afklare, hvrledes besætningen er blevet smittet (dyr, dyretransprter, materiel, persner, beliggenhed, mv). Endvidere skal alle kntakter fra besætningen gennemgås med henblik på at afklare, hvilke andre husdyrbrug (indenlands g udenlands), der kan være blevet smittet. EPIDEMIOLOGISKEMA ERHVERVSBESÆTNINGER 1. Basisplysninger Husdyrbrugets adresse g CHR-nr.: Besætningstype: Vælg fra listen Ved flere besætningstyper påføres de her: Fjerkræart Høns Antal: Alder: Kalkuner Antal: Alder: Tamænder Antal: Alder: Gæs Antal: Alder: Fjervildt Antal: Alder: Gråænder Antal: Alder: Fasaner Antal: Alder: Agerhøns Antal: Alder: Rødhøns Antal: Alder: Stenhøns Antal: Alder: Strudsefugle Antal: Alder: Duer Antal: Alder: 19

20 Andet Har besætningsejeren andre husdyrbrug: Ja Nej Hvis ja: CHR-nr.: Navn g adresse: Dyreart: 2. Beredskabsdyrlægens undersøgelse OBS! Angrebne dyrs placering indtegnes på skitse/luftft ver ejendmmen Dat: Tidspunkt: Antal angrebne dyr g art: Mrtalitet i %: Mrbiditet i %: Symptmer Øget dødelighed Nedsat fderindtag Nedsat drikkelyst Nedsat ægprduktin Æg med tynd skal Åndedrætsbesvær Tåreflåd Næseflåd Hævede bihuler Diarré Pjusket fjerdragt Depressin Cyanse i kam/hagelapper Ødem i kam/hagelapper Blødninger i huden Ataksi Trticllis Andre luftvejssymptmer (uddyb): Andre neurlgiske tegn (uddyb): 20

21 Andre symptmer: Er der et register ver prduktin g sundhedstilstand: Ja Nej Hvis ja, udfyld Bilag 1 til gennemgang af besætningens register fr periden fra 1 uge før start på kliniske symptmer til dags dat. 3. Ejers plysninger m sygdmmen Tidspunkt fr første symptmer: Andre bemærkninger: 4. Oplysninger m ejendmmen Ejendmmens beliggenhed Fladt Bakketp Nær skv Nær vandløb Nær sø Nær strand Andet Afstand til nærmeste skv/sø eller lignende: Passerer veje til/fra tæt frbi ejendmmen: Er fjerkræet udgående: Ja Nej Er der mulighed fr kntakt med vilde fugle: Ja Nej 21

22 Ventilatinsfrhld 1. Lukket stald med autmatisk ventilatin 2. Delvist åben stald (åbne vinduer) 3. Helt åben stald (vilde fugle kan kmme ind) 4. Andet Møddingsfrhld Beskrivelse af pbevaringsfrm: Er der mulighed fr verløb fra mødding til vandløb, vej eller lign.: Ja Nej Hvis ja, hvilken: Transprteres gødningen? Hvis ja af hvem? Udbringes gødningen? Hvis ja hvr? 5. Vand g fdring Beskriv vandfrsyning: Anfør hvilket fder der er givet de sidste 21 dage til det syge fjerkræ: Finder fdring med affald sted på ejendmmen: Ja Nej 22

23 6. Andre besætninger Nærmeste nab med fjerkræ (navn, adresse g afstand): Besætninger med fjerkræ indenfr 200 m (navn g adressse): Hvis smmerhusmråde/campingpladser g lign. findes i nærheden angives afstand g art: 7. Kntakt til / fra besætningen de sidste 21 dage frud fr første sygdmstegn Ved flere frskellige besøg udfyld bilag 2, 3 eller 4 A. Indkøb af fjerkræ ( bilag 2 : Dyrenes art g antal: Oprindelsesbesætning: Evt. handelsmands navn g adresse g tlf. nr.: Er der indkøbt fjerkræ blandt de syge: Ja Nej hvis ja, hvrfra (navn, adresse g tlf. nr.): 23

24 B. Salg af fjerkræ ( bilag 2) 1. til levebrug: Art, antal, dat: Mdtager (navn, adresse g tlf. nr.): Evt. handelsmand (navn, adresse g tlf. nr.): 2. til slagtning: Art, antal, dat: Slagteri (navn, adresse g tlf. nr.): Evt. lev. nr. : Via marked (navn): Vgnmand/handelsmand (navn, adresse g tlf. nr.): Har der været tilbagemeldinger fra slagteriet på de seneste slagtninger?: 3. fjernet af anden grund: Art, antal, dat: Mdtagersted (navn, adresse g tlf. nr.): 4. afhentning af dødt fjerkræ Dat: Mdtagersted (navn, adresse g tlf. nr.): 24

UDBRUDSMANUAL FOR NEWCASTLE DISEASE

UDBRUDSMANUAL FOR NEWCASTLE DISEASE UDBRUDSMANUAL FOR NEWCASTLE DISEASE April 2017 2 ND UDBRUDSMANUAL INDHOLD Indhld... 3 Indledning... 5 1. Sygdmsbeskrivelse... 6 Virus... 6 Virusudskillelse g smittespredning... 6 Kliniske symptmer... 7

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Aviær influenza Beredskabsplan

Aviær influenza Beredskabsplan Aviær influenza Beredskabsplan Operationel manual 24. oktober 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til 1kontor@fvst.dk Indhold

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza 2 Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Indledning Det er hyggeligt med høns i baghaven. Mange vælger at få deres egne høns, også

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Indledning I september 2003 blev der aflivet en andeflok omfattende 13.000 ænder, fordi der i flokken

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle Sundhedsstyrelsen, marts 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Regelsæt 4 3 Influenza hos fugle (aviær influenza) 5 3.1 Sygdom

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dat 070313 Oplysninger m ejendmmen Åstrupvej 42 Krt beskrivelse Ansøger søger m en udvidelse af kvægprduktinen på ejendmmen fra 292,25 DE til 509,42 DE. Udvidelsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2003 2011

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2003 2011 Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2003 2011 En oversigt over resultater fra overvågningen af aviær influenza i Danmark i perioden 2003 2011. Danmarks Tekniske Universitet Veterinærinstituttet

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere