Udbrudsmanual. for. aviær influenza

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbrudsmanual. for. aviær influenza"

Transkript

1 Udbrudsmanual fr aviær influenza 10. juli 2015 Dyresundhed

2 INDHOLD Indledning... 6 Sygdmsbeskrivelse... 7 Virus g inkubatinstid... 7 Virusudskillelse g smittespredning... 8 Kliniske symptmer HPAI... 9 Differentialdiagnser til HPAI Kliniske symptmer LPAI Symptmer hs andre fugle i fangenskab Smitte mellem vilde fugle g tamfjerkræ Smitte til mennesker g andre dyrearter end fjerkræ Diagnstiske frhld Trækruter g Danmarks centrale placering Persnbeskyttelse Znse Vaccinatin med sæsnens influenzavaccine Antiviral behandling Retningslinjer m brug af persnlige værnemidler Vejledning m frebyggende beskyttelsesfranstaltninger hs mennesker ved influenza hs fugle Epidemilgisk undersøgelse Epidemilgiskema erhvervsbesætninger Bilag 1 til gennemgang af besætningen Bilag 2 Kntaktskema (DYR, ÆG) Bilag 3 Kntaktskema (FODER, MASKINER) Bilag 4 Kntaktskema (PERSONER) Epidemilgiskema hbbybesætninger Bilag 1 til gennemgang af besætningen Smitte med aviær influenza i en besætning Prøveudtagning ved aflivning

3 Udtagning af supplerende prøver ved aflivning af fjerkræ/fugle i udbrudsbesætningen Prøveudtagning når fjerkræ/fugle aflives på grundlag af en epidemilgisk undersøgelse Standardprøver Prøveudtagningsmateriale Andre dyr i husdyrbruget Svin Ved smitte med aviær influenza hs fjerkræ på husdyrbrug med både fjerkræ g svin Franstaltninger vedrørende svinebesætningen Labratrieundersøgelser af svin Restriktiner på det smittede husdyrbrug Restriktiner i zner Andre pattedyr end svin Mink Ved smitte med aviær influenza hs fjerkræ på husdyrbrug med både mink g fjerkræ Restriktiner på det smittede husdyrbrug Katte Restriktiner, besætningen Specielle frhld ved rengøring g desinfektin Zner Zner g mråder HPAI zner g mråder km g 10 km zner Supplerende spærrezne A- g B-mråder Undtagelser fr prettelse af zner LPAI zner Franstaltninger i beskyttelses-, g vervågnings- g spærrezner Optælling af husdyrbrug Franstaltninger på husdyrbrug i beskyttelsesznen (HPAI) Franstaltninger på husdyrbrug i vervågningsznen (HPAI) Franstaltninger på husdyrbrug i spærreznen (LPAI)

4 Flytterestriktiner i znerne Frebyggende slagtning g aflivning i zner Ophævelse af beskyttelsesznen (HPAI) Ophævelse af vervågningsznen (HPAI) Ophævelse af A mråder g B mråder Ophævelse af spærreznen (LPAI) Screening Screening i beskyttelsesznen (HPAI) Erhvervsdrivende besætninger Hbbybesætninger Supplerende vervågning i beskyttelsesznen Screening i spærreznen (LPAI) Erhvervsdrivende besætninger Supplerende vervågning i spærreznen Flytterestriktiner Ttal flyttefrbud i zner g mråder Tilladelser på baggrund af en risikvurdering Duer Restriktiner ved udbrud af højpatgen aviær influenza På det smittede husdyrbrug Frbud i beskyttelsesznen Tilladelser i beskyttelsesznen Frbud i vervågningsznen Tilladelser i vervågningsznen Frbud i A g B mråder Tilladelser i A g B mråder Restriktiner i supplerende spærrezner Restriktiner ved udbrud af lavpatgen aviær influenza På det smittede husdyrbrug Frbud i spærrezne Tilladelser i spærreznen

5 Genindsættelse af dyr Genindsættelse på smittede erhvervshusdyrbrug Genindsættelse på smittede hbbyhusdyrbrug g andre typer af husdyrbrug Udbrud på slagterier, grænsekntrlsteder g transprtmidler Udbrud på slagteri Udbrud på et transprtmiddel Udbrud på et grænsekntrlsted Fund af HPAI H5N1 hs vilde fugle Oprettelse af kntrl- g mniteringsmråde Undtagelse fra prettelse af mråder Franstaltninger i kntrlmrådet Frbud i kntrlmrådet Franstaltninger i mniteringsmrådet Frbud i mniteringsmrådet Tilladelser i kntrl- g mniteringsmråderne Nødvaccinatin Samarbejde med andre myndigheder samt eksterne parter Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut g Arbejdstilsynet Opgavefrdeling Kmmunikatin Ekspertgruppe Bilag 1 Lvgivning Dansk lvgivning EU-Lvgivning Bilag 2 Infrmatinsmateriale Fødevarestyrelsens hjemmeside Fakta-ark m aviær influenza Plakater m fugleinfluenza til rejsende i lufthavne g andre grænsevergange Fugleinfluenza.cm

6 INDLEDNING Denne udbrudsmanual fr aviær influenza mfatter håndtering af udbrud af sygdmmen centralt sm decentralt i Fødevarestyrelsen. Den supplerer den Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvrlige husdyrsygdmme fr de særlige frhld, der gør sig gældende fr aviær influenza. Ved aviær influenza frstås i denne sammenhæng højpatgen aviær influenza g lavpatgen aviær influenza af typen H5 g H7 hs fjerkræ g andre fugle i fangenskab samt højpatgen aviær influenza af typen H5N1 hs vilde fugle. Målgruppen fr udbrudsmanualen er primært Fødevarestyrelsens medarbejdere i Veterinærenhederne g i Dyresundhed. Andre parter, såvel interne sm eksterne, der medvirker ved bekæmpelse af udbrud, anvender manualen, i de situatiner hvr det er relevant. Manualen mfatter ikke håndtering af mistanker før et udbrud er knstateret eller tidlig varsling fr aviær influenza, da dette er dækket af Fødevarestyrelsens actin card fr mistankehåndtering af aviær influenza g tidlig varsling fr aviær influenza. 6

7 SYGDOMSBESKRIVELSE Aviær influenza er en ekstisk virussygdm, sm hører til de alvrlige smitsmme husdyrsygdmme hs fugle. Sygdmmen kan medføre en dødelighed hs fjerkræ på p til 100 prcent. Alle fuglearter er mdtagelige fr infektinen, men der er stre variatiner i de frskellige fuglearters følsmhed med hensyn til at udvikle symptmer på sygdmmen. Kalkuner g høns er de mest følsmme, mens vandfugle generelt er langt mere mdstandsdygtige. Udbrud af højpatgen aviær influenza (HPAI) i fjerkræ kendes tilbage til år 1959, hvr det første udbrud med HPAI H5N1 skete i høns i Sktland. Frem til mkring år 2003 har der været ca. 20 udbrud med HPAI H5 eller H7 virus på verdensplan, g frekvensen af udbrud har været stigende. De fleste udbrud har været i høns g har typisk invlveret fra tusindvis til milliner af dyr. I år 2003 ændrede situatinen sig imidlertid dramatisk, idet HPAI H5N1 af asiatisk prindelse blev endemisk frekmmende i dele af Asien g bredte sig til Eurpa g Afrika, hvr virus har været årsag til udbrud i vilde fugle g/eller fjerkræ i ver 60 lande, heraf 24 eurpæiske. Udver at være et prblem i fjerkræprduktinen, anses HPAI H5N1 virus fr at være en betydelig human trussel med mere end 300 fatale tilfælde g en frygt fr, at dette virus vil kunne udvikle sig til et højmrtalt virus med pandemisk ptentiale. Det første udbrud af AI i Danmark blev knstateret i 2003, hvr lavpatgen aviær influenza (LPAI) H5N7 blev knstateret i en gråandebesætning, sm blev undersøgt sm følge af frhøjet dødelighed. I marts 2006 blev der fr første gang i Danmark knstateret HPAI H5N1 i en død vild fugl. I alt blev der i 2006 fundet 44 tilfælde af HPAI H5N1 i døde vilde fugle i Danmark. I maj 2006 blev der fr første gang i Danmark gså knstateret udbrud af HPAI H5N1 i et fjerkræhld (hbby) på Fyn. Det antages, at smitten stammede fra vilde fugle. Gennem det danske vervågningsprgram fr LPAI H5 g H7 hs fjerkræ g pdrættet fjervildt er der i periden påvist syv udbrud: 2006: 3 LPAI udbrud (H5N2 g 2 med H5N3) i gråandebesætninger. 2008: 1 LPAI udbrud (H7N1) i en besætning med tamænder (g gæs g gråænder). 2010: 2 LPAI udbrud (H7 g H7N1) i gråandebesætninger. 2013: 1 LPAI udbrud (H7N7) i en gråandebesætning. I de fleste tilfælde antages smitten at være kmmet fra vilde fugle; men i ét tilfælde (i 2006) var der tale m kntaktsmitte mellem besætninger. VIRUS OG INKUBATIONSTID Aviær influenza frårsages af virus af familien Orthmyxviridae, slægten Influenzavirus A. Influenza A-virus klassificeres i subtyper på grundlag af det antigene slægtskab fr verflade-glycprteinerne 7

8 hæmagglutinin (HA) g neuraminidase (NA). Der kendes 16 HA-subtyper (H1 H16) g 9 NA-subtyper (N1 N9) i fugle. Et influenza A-virus har én variant af H-antigenet g én variant af N-antigenet; alle 144 kmbinatiner er tilsyneladende mulige. Vildtlevende vandfugle udgør et glbalt reservir af influenza A virus, sm er kilde til, at nye subtyper pstår g intrduceres i både fjerkræ g pattedyr (inkl. mennesker). Influenza A-virus inddeles i t grupper på grundlag af deres evne til at frårsage sygdm hs mdtagelige fugle: a) Højpatgene aviær influenza-virus (HPAI), sm frårsager en alvrlig sygdm, der er kendetegnet ved en generaliseret infektin af det smittede fjerkræ, g kan medføre en meget høj flkdødelighed. Indtil videre er det kun virus af subtyperne H5 g H7, der er påvist sm årsag til HPAI. b) Lavpatgene aviær influenza-virus (LPAI), sm fte frårsager mildere sygdm hs fjerkræ. Infektin med LPAI er primært en tarminfektin men gså lkalisatin i luftvejene er almindelig. I tilfælde med kmplicerende frhld, fx. andre samtidige infektiner eller belastende miljø- g prduktinsfrhld kan disse infektiner udvikle sig med betydelig sygelighed g dødelighed i fjerkræflkke. HPAI defineres sm infektin hs fjerkræ eller andre fugle i fangenskab frårsaget af: a) Aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en gentypefrekvens kdende fr flere basiske aminsyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er knstateret fr andre HPAI-virus, g sm indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af (selv svage) prteaser, der frekmmer veralt i værten (fx. gså i hjernevæv), eller b) aviær influenzavirus med et intravenøst patgenicitets-indeks hs seks uger gamle kyllinger på ver 1,2 dvs. eventuelt gså andre subtyper end H5 g H7. LPAI defineres sm: a) Infektin hs fjerkræ eller andre fugle i fangenskab frårsaget af aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7, sm ikke er mfattet af venstående definitin. VIRUSUDSKILLELSE OG SMITTESPREDNING Ifølge OIE er inkubatinsperiden fr enkeltfugle typisk krt g nrmalt på 2-5 dage. Graden af infektin i en flk kan være meget variabel afhængig af miljøfrhldene (burhøns vs. fritgående sv.). Den maksimale inkubatinsperide anføres at være 21 dage. Inficerede dyr udskiller virus via sekreter fra luftvejene samt med fæces. LPAI virus udskilles i meget stre mængder med fæces, medens HPAI virus i højere grad udskilles med sekreter fra øvre luftveje. Smitteveje er kntakt mellem inficerede g mdtagelige fugle, inficeret fder, drikkevand, persner 8

9 g deres beklædning, fdersække, døde eller syge fugle, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner mv. Luftbåren smitte kan frekmme, hvis fuglene hldes tæt, g der er passende luftbevægelse. Klinisk nrmale vandfugle (dmesticerede eller vilde) kan intrducere AIV i en flk. AIV er relativt ustabilt uden fr værten. Varme, ekstrem ph, nn-istniske frhld g indtørring medvirker til inaktivering af virus. AIV har kappe g vil derfr inaktiveres af rganiske pløsningsmidler g detergenter. Ved tilstedeværelse af rganisk materiale kan AIV inaktiveres af aldehyder g beta-prpilactn. I tilfælde, hvr der ikke er rganisk materiale til stede (fx. efter rengøring) kan gså xyderende desinfektinsmidler g syrer inaktivere virus. Pasteurisering g pvarmning er effektive måder, at inaktivere AIV på. I æg inaktiveres virus ved 60 C på ca. 3 min. g i fjerkrækød på 8-9 min. Virus inaktiveres gså i kød, når der nås en centrumtemperatur på 70 C i 3,4 sekunder. AIV kan verleve på ubestemt tid ved frysning. AIV s verlevelse i miljøet er fte undervurderet. Især kølige g fugtige betingelser g tilstedeværelse af rganisk materiale sikrer lang verlevelse (fx i verfladevand). Overlevelsen i vand falder med stigende temperaturer g stigende saltkncentratin. Adsrptin af virus til sediment kan frøge verlevelsen. AIV kan verleve i flydende gødning i ver 100 dage under vinterfrhld, i fæces i dage ved 4 C g i 7 dage ved 20 C. I vandigt miljø med mikrbilgisk msætning, inaktiveres AIV væsentligt hurtigere end under aseptiske frhld. Æg, der er lagt i den tidlige fase af infektinen, kan indehlde virus i både blmmen, hviden g skallen. Ifølge EFSA Jurnal (2005, 266) er æg fra en flk smittet med LPAI en ubetydelig eller usandsynlig smitterisik til frskel fra infektin med HPAI. AIV inaktiveres ved høj ph (ph > 12 i mindst en time) g ved lav ph (ph 2). KLINISKE SYMPTOMER HPAI De kliniske symptmer kan være meget frskellige g afhænger af den pågældende virusstammes virulens, samt art, alder g køn af det smittede fjerkræ, andre samtidige sygdmme g miljøpåvirkninger. Tidlige tegn kan være appetitløshed, nedsat drikkelyst g frhldsvis lille dødelighed. Men sygdmmen kan gså pludselig ptræde i en flk, hvr mange fugle dør enten uden frvarsel eller med minimale tegn på depressin, appetitløshed, pjusket fjerdragt g feber. Generelt er de kliniske tegn mere markante, j længere fuglene er i live. Tidslinjen fr udviklingen af symptmer afhænger af virusset, værten, infektinsdsis samt pdrætssystem. Virusset spredes langsmmere blandt æglæggende høner i bur eller fugle, der går udendørs, end i kyllingestalde. Symptmer: Øget dødelighed, fte perakut (der kan nås p til 100% dødelighed på få dage). Fald i fder- g vandindtag. Fald i æglægning. 9

10 Respiratinsvejssymptmer. Okulær g nasal flåd, hste, dyspnø, hævelse af bihuler g/eller hved. Svær depressin, dårlig krdinatin, nervøse tegn, reduceret vkalisatin. Cirkulatinsfrstyrrelser med subcutane blødninger g cyanse af ikke-befjedret hud, hagelapper g kam samt karinjektin g stase i rganer. Diarré. Hs æglæggende høner ses fte en pludseligt ptrædende dødelighed g flkdødeligheden kan nå % i løbet af få dage. Der kan i starten af frløbet evt. ses æg med blød skal, efterfulgt af ttalt phørt ægprduktin. Syge fugle sidder eller står fte i halvkmatøs tilstand med hvedet hvilende på jrden. Kam g hagelapper kan være cyantiske g ødematøse, evt. med petekkier eller ekkymser i spidserne. Der kan fte frekmme vldsm, tynd diarré g ekstrem drikkelyst. Åndedrættet kan være besværet, der kan frekmme tåreflåd, g der kan ses blødninger på fjerløse hudmråder. Hs slagtekyllinger er symptmerne fte mindre tydelige end fr andre typer fjerkræ. Man vil nrmalt se alvrlig depressin g appetitløshed, men en meget markant stigning i dødeligheden kan være det første symptm, der bserveres. Der kan endvidere ses hved- g halsødemer samt neurlgiske tegn sm trticllis g ataksi. Hs kalkuner ses samme symptmer sm hs høns, men visse HPAI-virus synes at være mere virulente hs kalkuner, mens andre synes mindre virulente end, hvad der ses hs andet fjerkræ. Hs gæs ses depressin, appetitløshed, diarré g fte hævede bihuler. Der kan ses neurlgiske tegn, især hs yngre fugle. Øget dødelighed kan frekmme, men det er nrmalt ikke udtalt. Ænder udviser ikke nødvendigvis kliniske symptmer, men det er set, at visse virusstammer medfører symptmer sm hs gæs, g med en vis dødelighed. Strudse viser heller ikke nødvendigvis kliniske symptmer på infektiner. Duers følsmhed fr HPAI er uafklaret. Frekmst af symptmer på AI hs duer er meget usædvanligt. DIFFERENTIALDIAGNOSER TIL HPAI Følgende differentialdiagnser skal tages i betragtning: Andre sygdmme, der frårsager pludselig høj dødelighed, fx.: Newcastle disease infektiøs laryngtracheitis IBD (Gumbr) andepest akut frgiftning svineinfluenza hs kalkuner 10

11 Andre sygdmme, der frårsager hævelse af kam g hagelapper, fx.: akut fjerkræklera andre septikæmiske lidelser bakteriel cellulitis i kam g hagelapper KLINISKE SYMPTOMER LPAI Symptmer i frbindelse med LPAI-virus er i høj grad afhængig af virusstammen, miljøfaktrer, fjerkræets art g alder, fjerkræets immunstatus med hensyn til virusset g især samtidig frekmst af andre infektiner sm fx.: Pasteurella spp. Newcastle disease-virus (herunder vaccinestammer). Aviær pneumvirus, infektiøs brnkitisvirus. E. cli. Mycplasma spp. De kliniske symptmer kan være upåfaldende eller milde i frm af mildt åndedrætsbesvær eller mderat nedgang i æglægning. Men LPAI kan, især hs kalkuner, være frbundet med alvrlige kliniske symptmer i frm af besværet respiratin, rallelyde, hsten g hævede infrarbitale bihuler, feber, manglende ædelyst g høj dødelighed. SYMPTOMER HOS ANDRE FUGLE I FANGENSKAB De kliniske symptmer kan variere fra subkliniske til alvrlige symptmer med høj dødelighed. Infektin spredes generelt langsmmere i en flk af fugle i fangenskab end i egentligt erhvervsfjerkræ, da der er tale m frskellige arter med frskellig mdtagelighed, evt. adskilt i vlierer eller lign., g frskelle i virusudskillelse. SMITTE MELLEM VILDE FUGLE OG TAMFJERKRÆ Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservir fr influenza A-virus. Der er isleret utallige kmbinatiner af H- g N-subtyper fra vilde fugle. Generelt påvises der udelukkende lavpatgene virus hs vilde fugle. I de tilfælde, hvr højpatgene virus er set i vilde fugle, frmdes smitten prindeligt at være verført fra smittet fjerkræ. Trækfugle, der bevæger sig ver stre afstande via de glbale trækruter, bidrager til spredning af AIV på verdensplan. Primær intrduktin af AIV til fjerkræhusdyrbrug sker sandsynligvis via direkte eller indirekte kntakt med vilde fugle. Det er flere gange set, at lavpatgene aviær influenza-virus, i krtere eller længere tid kan cirkulere i (g mellem) fjerkræflkke. Starten af et sådant frløb kan det ske uden at blive påvist, da kliniske tegn fte er svage eller fraværende. 11

12 Når lavpatgene virusstammer er intrduceret i en fjerkræbesætning, kan de efterfølgende mutere til højpatgene stammer. Man ved ikke hvilke faktrer, der frårsager mutatinen. Den afgørende mutatin sker i genet fr HA, g kan fr ngle virusstammers vedkmmende være en meget lille ændring. I ngle tilfælde er mutatinen sket på den primære lkalitet hurtigt efter intrduktin af smitten, mens LPAI-virus i andre tilfælde har cirkuleret blandt fjerkræ i månedsvis inden mutatinen. Det antages dg, at j mere udbredt cirkulatinen af LPAI hs fjerkræ er, j større er risiken fr, at der vil ske en mutatin til HPAI. Dermed er det en uønsket situatin at have LPAI H5/H7 virus cirkulerende i fjerkræflkke, hvrfr det er vigtigt at undgå intrduktin af LPAI H5/H7 virus. Hvis intrduktin sker, er en hurtig diagnse g effektiv bekæmpelse, fx. ved aflivning, af yderste vigtighed. SMITTE TIL MENNESKER OG ANDRE DYREARTER END FJERKRÆ Mennesker samt ngle andre dyrearter end fjerkræ kan smittes med AI. Vedrørende beskyttelse af persner der er i kntakt med smitten, se kapitlet Persnbeskyttelse. Svin udgør et reservir fr visse influenza A virus, g det er vist, at svin har ført smitten videre til kalkuner. Ngle influenza A virus kan inficere svin, g på trds af at der kun er relativ begrænset pfrmering af virus, kan inficerede svin muligvis verføre sygdmmen til fjerkræ g andre mdtagelige arter. Der har hidtil ikke været eksempler på, at svin har videreført AIV af subtype H5 g H7 under prduktinsfrhld. Katte er i sjældne tilfælde set smittet med AIV af typen H5N1. Smitten sker ved meget tæt kntakt med inficerede fugle (fx katte, der fanger g æder vilde fugle smittet med AI, tigre fdret med influenzasmittede døde fugle). Hunde kan let smittes med visse typer af influenza virus bl. a. fra hest, men mdtageligheden fr AIV er ikke kendt i detaljer. Desuden er der i sjældne tilfælde set smitte med influenza A virus hs andre kattedyr, sæler, hvaler, mink g ildere/fritter. DIAGNOSTISKE FORHOLD Aviær influenza diagnsticeres hs fjerkræ g fugle ved påvisning af infektiøst virus, antigen eller virusspecifikt genetisk materiale i svaberprøver fra klaken eller luftrøret hs syge fugle, fra fæces eller fra angrebne rganer fra nyligt døde fugle. Undersøgelserne fretages af det natinale referencelabratrium DTU Veterinærinstituttet. Diagnsen stilles primært ved RT-PCR g sekventering, der giver en hurtig påvisning af influenza A- virus, samt bestemmelse af subtyperne H5 eller H7. Sekventering af udvalgte mråder på HA genet giver infrmatin m patgeniciteten, altså m der er tale m en HP eller en LP virusstamme. Gensekvenserne giver gså værdifuld infrmatin m frskellige virusstammers beslægtethed. 12

13 Virus kan, efter dyrkning i befrugtede SPF hønseæg, karakteriseres yderligere, med hæmagglutinatins-inhibitinstest (HI-test) med anvendelse af plyklnale antistffer, der er specifikke fr influenza A af undertype H5 eller H7, samt bestemmelse af N-typen ved neuraminidasetest. DTU Veterinærinstituttet vil endvidere sende påviste g islerede HPAI virusislater til EU referencelabratriet i Weybridge, UK, fr bestemmelse af virulensen ved anvendelse af intravenøst patgenicitets indeks, sm bestemmes ved pdning i seks uger gamle SPF kyllinger. 13

14 Oversigt ver diagnsticeringstrin til bekræftelse af AI, med angivelse af det krtest mulige tidsfrløb fr de enkelte trin. Tidsfrløbet varierer afhængigt af indleveringstidspunktet fr prøverne, typen af prøvematerialet mv. Klassisk metde Tidsfrløb Mlekylær Metde Tidsfrløb Påvisning af influenza A-virus Virusislatin i befrugtede hønseæg Mindst 2 dage - p til 14 dage fra mdtagelse af materiale i labratriet M-gen -PCR 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet Specifik identifikatin af AI virus H5/H7 Serlgisk karakterisering (HI) 24 timer efter virusislatin HA-gen-PCR 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet Endelig subtypebestemmelse N-typning Fastlæggelse af N-type 24 timer efter virusislatin Bestemmelse af patgenicitet IVPI (EU ref Lab. Weybridge, UK) Mindst 21 dage - p til 28 dage, inkl. virusislatin Sekventering af HA-prteinets kløvningssted 48 timer fra mdtagelse af materiale i labratriet 14

15 TRÆKRUTER OG DANMARKS CENTRALE PLACERING Trækfugle, der bevæger sig ver stre afstande, kan bidrage til spredning af virus på verdensplan. Danmark er i kraft af sin gegrafiske placering et knudepunkt på trækveje fr vandfugle, der primært yngler nrd g nrdøst fr Danmark. Enkelte arter kmmer dg fra et større mråde, der strækker sig fra det nrdøstlige Canada til Nrdsibirien. De fleste arter vervintrer i Eurpa g Nrdafrika, men især vadefugle trækker længere md syd. Alene i efterårs- g vintermånederne phlder mkring 3 milliner andefugle sig i de danske farvande. Det samlede antal vandfugle, der trækker gennem landet, er dg langt større. Figur 1 skitserer hvedtrækruterne mellem ynglemråder g vinterkvarterer fr en række udvalgte arter, der frekmmer i Danmark i løbet af året. Figur 1.a. Overrdnede trækveje fr landfugle, der passerer m efteråret. Fuglene trækker ver en bred frnt ned gennem Eurpa, men undgår krydsning af åbne havmråder i Middelhavsreginen. Enkelte vandfuglearter, fx. skarv, trækker ad tilsvarende ruter - langs flder g søer ned til Middelhavet. De indtegnede ruter angiver ikke slutdestinatiner, idet flere landfugle frtsætter til mråder syd fr Sahara. Figur 1.b. Trækveje fr ynglebestande af vandfugle fra det østlige Arktisk Canada, Grønland g Svalbard. De største delbestande i Østcanada g Vestgrønland trækker ad den gule rute langs USA s Atlanterhavskyst, men 15

16 der er betydeligt verlap md øst med delbestande, der vervintrer i Irland g UK. Fugle fra Svalbard trækker især til Nrdsøreginen. Figur 1.c. Trækveje fr vandfugle fra det vestarktiske Rusland g Sibirien. Mange af de nrdvestlige delbestande trækker ad den gule rute, men der er betydeligt verlap md øst med delbestande, der vervintrer i Middelhavet, ved Srtehavet, det Kaspiske Hav, den Persiske Glf g Indien. 16

17 PERSONBESKYTTELSE ZOONOSE Aviær influenza er en znse, dvs. en sygdm, der kan smitte mellem dyr g mennesker. Smitte til mennesker sker dg kun meget sjældent. Symptmer på smitte hs mennesker kan variere fra øjenbetændelse, milde luftvejsinfektiner til alvrlige nedre luftvejsinfektiner. VACCINATION MED SÆSONENS INFLUENZAVACCINE Fødevarestyrelsen anbefaler, at Veterinærenhedens persnale, der indgår i beredskabet, bliver influenzavaccineret hvert år. Ved et knkret udbrud kan persnkredsen udvides. Baggrunden fr at anbefale vaccinatin med tilgængelig sæsn-influenzavaccine er at beskytte persner md den (teretiske) risik, der kan være, fr at genetisk materiale verføres mellem aviær influenzavirus g human influenzavirus g dermed skabe mulighed fr dannelse af nye virulente influenzavirus. Risiken fr dette er størst i influenzasæsnen. Beskyttelsen indtræder ca. 1 uge efter vaccinatin. ANTIVIRAL BEHANDLING I frbindelse med at persner fra Veterinærenheden skal håndtere et udbrud af AI (både HP g LP), sættes disse - så vidt muligt - i frebyggende antiviral behandling før kntakt med den pågældende besætning. Det skal understreges, at antiviral behandling alene er en ekstra franstaltning. Brug af værnemidler g frnuftig tilrettelæggelse af arbejdet er den vigtigste frebyggende franstaltning. Behandling med antiviral medicin frtsætter, så længe man har kntakt med besætningsstedet, eller til udbruddet er bekæmpet, g rengøring g desinfektin af ejendmmen er gdkendt, dg i mindst 10 dage efter sidste ekspsitin. RETNINGSLINJER OM BRUG AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Der henvises til Arbejdstilsynets retningslinjer m Beskyttelse md fugleinfluenza, februar 2013, uanset m der er tale m udbrud af HPAI eller LPAI H5 eller H7 i en fjerkræbesætning. Retningslinjerne beskriver, hvilke persnlige værnemidler der skal anvendes ved kntakt til mistænkte g smittede fjerkræbesætninger g ved indsamling af døde, smittede vilde fugle. Arbejdstilsynets retningslinjer er tilgængelige på deres hjemmeside: 17

18 VEJLEDNING OM FOREBYGGENDE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER HOS MENNESKER VED INFLUENZA HOS FUGLE Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning m frebyggende beskyttelsesfranstaltninger hs mennesker ved influenza hs fugle, 2006 (vejledningen er under revisin). Målgruppen fr vejledningen er de persner, primært inden fr sundhedssektren g veterinærsektren, der skal frestå de frebyggende franstaltninger i frbindelse med udbrud af influenza hs fugle samt andre persnalegrupper, fx fra Beredskabsstyrelsen g pliti, der kan inddrages i arbejdet. Sundhedsstyrelsens vejledning er tilgængelig på deres hjemmeside: 18

19 EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Den epidemilgiske undersøgelse skal afdække den kliniske situatin i besætningen, samt det hidtidige sygdmsfrløb. I den frbindelse skal det skønnede tidspunkt fr smitteintrduktin i besætningen fastlægges, g alle kntakter til besætningen mindst 21 dage frud fr det skønnede smittetidspunkt skal gennemgås med henblik på at afklare, hvrledes besætningen er blevet smittet (dyr, dyretransprter, materiel, persner, beliggenhed, mv). Endvidere skal alle kntakter fra besætningen gennemgås med henblik på at afklare, hvilke andre husdyrbrug (indenlands g udenlands), der kan være blevet smittet. EPIDEMIOLOGISKEMA ERHVERVSBESÆTNINGER 1. Basisplysninger Husdyrbrugets adresse g CHR-nr.: Besætningstype: Vælg fra listen Ved flere besætningstyper påføres de her: Fjerkræart Høns Antal: Alder: Kalkuner Antal: Alder: Tamænder Antal: Alder: Gæs Antal: Alder: Fjervildt Antal: Alder: Gråænder Antal: Alder: Fasaner Antal: Alder: Agerhøns Antal: Alder: Rødhøns Antal: Alder: Stenhøns Antal: Alder: Strudsefugle Antal: Alder: Duer Antal: Alder: 19

20 Andet Har besætningsejeren andre husdyrbrug: Ja Nej Hvis ja: CHR-nr.: Navn g adresse: Dyreart: 2. Beredskabsdyrlægens undersøgelse OBS! Angrebne dyrs placering indtegnes på skitse/luftft ver ejendmmen Dat: Tidspunkt: Antal angrebne dyr g art: Mrtalitet i %: Mrbiditet i %: Symptmer Øget dødelighed Nedsat fderindtag Nedsat drikkelyst Nedsat ægprduktin Æg med tynd skal Åndedrætsbesvær Tåreflåd Næseflåd Hævede bihuler Diarré Pjusket fjerdragt Depressin Cyanse i kam/hagelapper Ødem i kam/hagelapper Blødninger i huden Ataksi Trticllis Andre luftvejssymptmer (uddyb): Andre neurlgiske tegn (uddyb): 20

21 Andre symptmer: Er der et register ver prduktin g sundhedstilstand: Ja Nej Hvis ja, udfyld Bilag 1 til gennemgang af besætningens register fr periden fra 1 uge før start på kliniske symptmer til dags dat. 3. Ejers plysninger m sygdmmen Tidspunkt fr første symptmer: Andre bemærkninger: 4. Oplysninger m ejendmmen Ejendmmens beliggenhed Fladt Bakketp Nær skv Nær vandløb Nær sø Nær strand Andet Afstand til nærmeste skv/sø eller lignende: Passerer veje til/fra tæt frbi ejendmmen: Er fjerkræet udgående: Ja Nej Er der mulighed fr kntakt med vilde fugle: Ja Nej 21

22 Ventilatinsfrhld 1. Lukket stald med autmatisk ventilatin 2. Delvist åben stald (åbne vinduer) 3. Helt åben stald (vilde fugle kan kmme ind) 4. Andet Møddingsfrhld Beskrivelse af pbevaringsfrm: Er der mulighed fr verløb fra mødding til vandløb, vej eller lign.: Ja Nej Hvis ja, hvilken: Transprteres gødningen? Hvis ja af hvem? Udbringes gødningen? Hvis ja hvr? 5. Vand g fdring Beskriv vandfrsyning: Anfør hvilket fder der er givet de sidste 21 dage til det syge fjerkræ: Finder fdring med affald sted på ejendmmen: Ja Nej 22

23 6. Andre besætninger Nærmeste nab med fjerkræ (navn, adresse g afstand): Besætninger med fjerkræ indenfr 200 m (navn g adressse): Hvis smmerhusmråde/campingpladser g lign. findes i nærheden angives afstand g art: 7. Kntakt til / fra besætningen de sidste 21 dage frud fr første sygdmstegn Ved flere frskellige besøg udfyld bilag 2, 3 eller 4 A. Indkøb af fjerkræ ( bilag 2 : Dyrenes art g antal: Oprindelsesbesætning: Evt. handelsmands navn g adresse g tlf. nr.: Er der indkøbt fjerkræ blandt de syge: Ja Nej hvis ja, hvrfra (navn, adresse g tlf. nr.): 23

24 B. Salg af fjerkræ ( bilag 2) 1. til levebrug: Art, antal, dat: Mdtager (navn, adresse g tlf. nr.): Evt. handelsmand (navn, adresse g tlf. nr.): 2. til slagtning: Art, antal, dat: Slagteri (navn, adresse g tlf. nr.): Evt. lev. nr. : Via marked (navn): Vgnmand/handelsmand (navn, adresse g tlf. nr.): Har der været tilbagemeldinger fra slagteriet på de seneste slagtninger?: 3. fjernet af anden grund: Art, antal, dat: Mdtagersted (navn, adresse g tlf. nr.): 4. afhentning af dødt fjerkræ Dat: Mdtagersted (navn, adresse g tlf. nr.): 24

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Newcastle disease Beredskabsplan

Newcastle disease Beredskabsplan Newcastle disease Beredskabsplan Operationel manual 2008 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til 1. kontor@fvst.dk 1 2 Indhold

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014 HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Indhld Indledning... 1 Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 2 Brændevn/Pejs... 2 Cykler/Barnevgne... 3 Fdring...

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere