FORFATTEREN. Litteratur i lommeformat Husforfatter hos fremtidens læsere Med Lotte Garbers i Frankfurt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFATTEREN. Litteratur i lommeformat Husforfatter hos fremtidens læsere Med Lotte Garbers i Frankfurt"

Transkript

1 FORFATTEREN Litteratur i lommeformat Husforfatter hos fremtidens læsere Med Lotte Garbers i Frankfurt

2 leder Statens nye Kunstfond Fra nytår 2014 bliver Kunstrådet nedlagt og dets opgaver lagt ind under Kunstfonden. Dermed slutter forhåbentlig det seneste årtis politiske forsøg på at dirigere kunsten via puljer og tidsbegrænsede bevillinger. Det storslåede og generøse ved kunststøtten er netop, at staten kun sjældent bestiller kunst, men i stedet frikøber kunstnerne til at arbejde efter deres eget hjerte. Samfundet får bedre kunst sådan end gennem topstyring. Den nye Statens Kunstfond får to strenge: et legatudvalg og et projektudvalg. For forfatterne er det et tab, at der kun bliver ét udvalg at søge arbejdslegater i og ikke to som hidtil. Men reformen behandler alle kunstarter ens, og billedkunstnere, komponister m.fl. har længe kun haft ét sted at søge legater. Projektudvalget skal tage sig af samarbejde med udlandet, oversættelse, udgivelsesstøtte, festivaler o.l. Forfatterforeningen foreslår desuden, at rejselegater samt bestillingsopgaver af enhver art, fra illustrationer til faglig formidling, også skal høre under projektudvalget. Legatudvalget skal kun uddele legater og præmiere bøger, men skal dække et bredere felt end det nuværende udvalg under Statens Kunstfond og bliver derfor udvidet fra tre til fem personer. Der er politisk enighed om at bevare armslængdeprincippet, dvs. princippet om, at politikerne ikke må have direkte indflydelse på, hvem der får støtte. Desværre har politikerne ikke turdet følge kunststøtteudvalget (Liebst-udvalget), som foreslog at flytte kunststøtten fra Kulturstyrelsen til et selvstændigt institut. Så lang blev armens længde ikke. Forfatterforeningens bestyrelse mener faktisk, at armslængdeprincippet også burde omfatte foreninger som vores. Derfor genfremsætter vi Liebstudvalgets forslag om, at posterne i Kunstfondens fagudvalg skal slås op, så enhver kan søge dem (læs også Egon Clausens debatindlæg om samme emne her i bladet). Det skal så være op til et fagkyndigt ansættelsesudvalg at finde de personer, der er bedst kvalificeret til at uddele kunststøtten, i stedet for som nu, hvor kunstnernes foreninger vælger udvalgsmedlemmerne. Lovforslaget har været under forberedelse i to år, og Forfatterforeningen har været med til at præge arbejdet undervejs. Bl.a. har vi fået skrevet ind i lovteksten, at Kunstfondens bestyrelse har til opgave at stå for analyse, formidling og debat om fondens arbejdsfelt. Når kunststøtten bliver diskuteret i medierne, skal udvalgsformændene kunne blande sig debatten. Alt i alt er der mange gode takter i reformen, men loven udstikker kun de overordnede rammer, og for forfatterne afhænger meget af, hvordan opgaver og penge i praksis bliver fordelt mellem legat- og projektudvalget. Forfatterforeningens høringssvar kan læses på hjemmesiden. Foto: Thomas Thorendahl Jo Hermann, formand indhold Huskunstnerordningen Med Lotte Garbers i Frankfurt Litteratur på mobilen Bjarke Larsen om fremtiden Debat Animerede illustratorer Kurser Kalender Legater Malene Fenger-Grøndahls liv med bøger Forsiden er skabt af Ida Gantris. Hun er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København. Siden har hun illustreret massevis af alle slags bøger, især til børn, men også tegneserier og ugebladsillustrationer. Foto: Privatfoto De Radikale og SF erne læser mest Magasinet BogMarkedet har udgivet en statistik, som sammenligner politisk tilhørsforhold og læsevaner. Her kan man læse, at selvom socialdemokraterne fik 22 % af stemmerne ved sidste valg, så udgør socialdemokrater kun 20 % af landets læsere. Dansk Folkeparti fik 11 % af stemmerne, mens partiets vælgere kun udgør 5 % af de danske læsere. Omvendt er det med danskere, der stemmer på det Radikale Venstre: De fik blot 8 % af stemmerne, men udgør 12 % af læserne, mens de tilsvarende tal for SF er 8 % af stemmerne og 11 % af læserne. Kilde: BogMarkedet 24. september 2012 Optur hos L&R Vi har for første gang i mange år leveret et positivt halvårsregnskab, sagde L&R s adm. dir. Lars Boesgaard 20. sept. ved Danmarks næststørste forlags efterårsreception. Hans optimisme er forsigtig, men han sagde også: Jeg garanterer det ikke, men de sorte tal er bestemt i sigte, og med en smule medvind i efterårssæsonen, så opnår vi det. Kilde: BogMarkedet Nedtur hos Gyldendal Det første halvår 2012 var kedeligt for Gyldendal. Regnskabet viste et negativt nettoresultat på minus 20,1 mio. kr. Desuden er egenkapitalen skrumpet kraftigt: Fra 451 mio. i 2007 til 301 mio. i E-reolen skifter aftale Genforhandlingen af aftalen mellem forlag og biblioteker om ereolen.dk er brudt sammen. I stedet har bibliotekerne udsendt deres egen aftale, der bygger på en klikmodel ligesom tidligere. Klikmodellen betyder, at bøgerne kan udlånes i lige så mange eksemplarer, som lånerne ønsker at hente. Gyldendal, L&R og flere andre forlag tilbyder derimod bibliotekerne en aftale baseret på licenser, og her skal biblioteker ikke kun vælge titel, men også det eksemplarantal, de vil betale for. Licensmodellen skal sikre, at udlånet ikke kannibaliserer salget af bøgerne. Det enkelte forlag skal vælge, hvilken af modellerne det vil tilslutte sig, og vælger dermed også på forlagets forfatteres vegne. Hvad lånerne får tilbudt, afhænger desuden af, om biblioteket i den enkelte kommune vil betale for begge modeller eller kun vælger bøgerne i den ene. Så nu er der to aftaler i spil, og sagen vil sandsynligvis lande på kulturministerens bord. JH Den faglitterære pris 2012 Den faglitterære styrelse i Dansk Forfatterforening uddelte 26. oktober den faglitterære pris til to forfattere, der har gjort et ellers vanskeligt fagligt stof tilgængeligt for et bredt publikum. I år deles prisen mellem Jesper Hoffmeyer og Martin Schwarz Lausten. Martin Schwarz Lausten modtager primært prisen for værket Jøder og kristne i Danmark framiddelalderen til nyere tid. Jesper Hoffmeyer tildeles prisen for sit samlede forfatterskab om det vanskeligt tilgængelige emne biosemiotik (biologisk semiotik), som Hoffmeyer står som skaberen af, senest med Overfladens dyb. Da kroppen blev psykisk. Tillykke til dem begge og tak for indsatsen for en flydende faglitteratur. siden sidst Du forsvinder er international salgssucces Også i udlandet får boglæsere nu mulighed for at fordybe sig i forfatteren Christian Jungersens djævelske og filosofiske kærlighedsroman Du forsvinder. Romanen er nemlig solgt til udgivelse i indtil videre Frankrig, Holland, Norge, Tyskland og USA. I USA udkommer Du forsvinder på Nan A. Talese/ Doubleday, som er ledet af og har navn efter en af USA s mest kendte redaktører, Nan A. Talese. Hun bliver den personlige redaktør på Du forsvinder. Herhjemme er Du forsvinder, der er Christian Jungersens tredje roman, på vej i 6. oplag og runder derved et samlet trykoplag på eksemplarer. Du forsvinder har siden udgivelsen i marts 2012 stort set uafbrudt ligget på de danske bestsellerlister. Christian Jungersen debuterede som forfatter i 1999 med romanen Krat, som han fik BogForums Debutantpris for, ligesom den var nomineret til Weekendavisens Litteraturpris. I 2004 udkom romanen Undtagelsen, der både i Danmark og i udlandet er blevet en bemærkelsesværdig læsersucces. Bodil molich Danske børnebøger populære i Sverige På listen over de mest udlånte forfattere i folke- og skolebiblioteker i Sverige 2011 er der fire danske forfattere, nemlig Jørn Jensen, Kirsten Ahlburg, H.C. Andersen og Josefine Ottesen. Nr. 8 er Jørn Jensen med årlige udlån. Nr. 86 er Kirsten Ahlburg med årlige udlån. Nr. 176 er H.C. Andersen med årlige udlån, og nr. 195 er Josefine Ottesen med årlige udlån. Tillykke til de danske forfattere. 2 FORFATTEREN72012 FORFATTEREN

3 artikel artikel Bliv kunstner for fremtidens læsere Når kunstnere kommer i tæt kontakt med børn og unge, får begge parter indblik i verdener, de ikke kender til. Af Anna Bridgwater Tanken bag huskunstnerordningen under Statens Kunstråd er, at børn og unge skal møde den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i deres almindelige hverdag. Det sker, når professionelle kunstnere bringes sammen med unge mennesker i de danske institutioner. Huskunstnerordningen kan enten søges af professionelle kunstnere eller af de institutioner, som ønsker at samarbejde med en kunstner. Forfatteren har talt med to af de forfattere, der har fået tilskud gennem ordningen, og med et medlem af det udvalg, som fordeler midlerne til ordningen. Fakta: I 2010 var der 37 ansøgninger til huskunstnerprojekter på litteraturområdet. Af disse fik 18 tilskud. I alt var der i ansøgninger til ordningen. Der blev givet 159 tilsagn om støtte. I alt blev der givet tilskud for 10,2 mio. kr. Det gennemsnitlige tilskud lå på kr. men der kan være meget stor forskel på de enkelte tilsagn, alt afhængig af, hvor lang tid projektet løber, og hvor mange samarbejdspartnere der er. Et huskunstnerprojekt kan vare fra fem dage til et år. Alle ansøgere kan søge om at få dækket 75 % af kunstnerens honorar, herunder timer til forberedelse, samt rejse- og opholdsudgifter efter statens takster (se taksterne på Søg om støtte via kunst.dk. Der kan søges 1. februar og 1. september Bøger skabt med læserne Camilla Hübbe skriver bøger for børn og unge og bruger læsernes respons i sin skriveproces. Jeg brugte to femteklasser som prøvekaniner, fortæller forfatteren Camilla Hübbe om tilblivelsen af hendes Mangainspirerede, illustrerede roman Tavs. Når hun siger prøvekaniner, så mener hun læsere. For børn- og ungdomsforfatteren Camilla Hübbe er efterhånden en rutineret huskunstner på de danske skoler. Faktisk er hun lidt i tvivl om, hvor mange gange hun egentlig har fået støtte fra ordningen. Hun har skrevet seks bøger for børn og unge. Den sidste i rækken er Tavs, som er inspireret af japanske Mangategneserier, og som er skabt sammen med illustratoren Rasmus Meisler. Tavs blev til under et forløb som huskunstner med sjette klasser på skoler på Østerbro, for som Camilla forklarer, var elevernes respons en del af hendes research. Rasmus og jeg præsenterede de karakterer, som vi regnede med skulle være i historien, for eleverne. Jeg lærte dem noget om at fortælle historier, og de læste med på mit projekt. Forløbet varede tre måneder, og undervejs var Rasmus og jeg i Japan. Så bloggede vi, og eleverne kunne følge med i, hvad vi lavede, mens vi var væk. Manga-forløbet sluttede af med, at eleverne udstillede deres egne Mangategninger på et folkebibliotek. Det var fedt for dem, at projektet blev rundet af med en fernisering. Kunstnerrollen Som huskunstner møder Camilla op på skolen som sig selv: Jeg er ikke lærer, jeg er forfatter. Det fungerer godt. Jeg har prøvet det, jeg underviser i af, ved selv at være forfatter. På den måde er jeg en autentisk person, der fortæller om mine erfaringer. Camilla pointerer, at hun heller ikke har nogen forventninger til den enkelte elev: Eleverne får respons en til en, og det synes de er virkelig fedt. Det er en mulighed for at give et løft til de elever, som ikke er så stærke, for jeg aner jo ikke noget om, hvordan de ellers fungerer i klassen. For Camilla er det vigtigt, at hun selv tilrettelægger forløbene, og at projekterne udspringer af hendes projekter, ikke af skolens ønsker. Ellers misbruger man ordningen, synes jeg, for så optræder jeg som gæstelærer, ikke kunstner. Camilla har ingen forventninger eller forestillinger om de elever, hun møder, før hun begynder et forløb. Når det handler om at få respons fra eleverne, har Camilla et godt råd: Det kan være svært at få respons, det fungerer bedst i små grupper, hvor de er mindre påvirkede af hinanden og en lærer. Men skolerne har generelt været gode til at samarbejde og finde elever, der kan give feedback. Travle elever I 2011 havde Camilla et forløb som huskunstner med en ottendeklasse. I den alder er de helt i deres egen verden. I starten var de virkelig modvillige. Men efterhånden fik de åbnet op, og de synes, det var megasjovt at skrive en saga. De havde en fest med det. Der var en indvandrerdreng, som skrev sagaer og kvad i et væk, og som simpelthen blev til en skjald under det forløb. Det er Camillas erfaring, at det er vanskeligt for elever fra de store klasser at få det fulde udbytte af en huskunstner: I niende klasse og i gymnasiet er de spændt for en stressvogn. Camilla har dog oplevet et godt forløb som huskunstner på et gymnasium: Vi tog eventyret Snedronningen op, hvor forskellige grupper skrev en scene hver. Det var ligesom den leg, hvor man folder et stykke papir og ikke ved, hvad de andre laver. Vi havde det enormt morsomt med det, men vi havde ikke meget tid til skriveprocessen. Derfor er huskunstnerordningen efter Camillas mening bedst i grundskolen: Eleverne får mest ud af forløbet, når de har tid til at få en skriveproces. En forfatter skal helst være til stede i så lang tid, at eleverne når at komme igennem forskellige kriser og faser i processen. Krævende ordning Det er gennem venners venner og bekendte, at Camilla har etableret kontakt til de skoler, hun har været huskunstner på, og at hun generelt har haft god kon- takt til skolebibliotekerne. Både skoler og kunstnere kan søge om støtte fra huskunstnerordningen. Pengene i huskunstnerordningen går til kunstnerne og deres eventuelle udgifter, men Camilla understreger, at man ikke bliver forgyldt af ordningen: Man bruger nogle timer på det, og det er ikke lettjente penge. Man er helt mast, når man kommer hjem. Eleverne råber og skriger og snakker til en, og man skal give respons, så man er på hele tiden. Man bruger den tid, man får penge for. Selvom det er hårdt, er Camilla glad for ordningen: Det gode er, at man kan bruge forløbet som research. Det er en god mulighed for at prøve ting af på sin målgruppe. Men man får ikke ro til at skrive, mens man er huskunstner. Camilla Hübbe er heller ikke huskunstner på fuld tid: For tiden skriver hun på en julekalender til TV 2, og familieforestillingen Cirkus Sarragossa bygget over hendes roman af samme navn har netop haft premiere i Bergen i Norge. Men hun er ikke færdig med at være huskunstner på de danske skoler: Huskunstnerordningen er blevet en del af min skriveproces. Camilla Hübbe er født i 1963 og er uddannet dramaturg. Hun har også været hovedforfatter på TV 3s dramaserie Nynne på TV3, og hun har arbejdet som chefdramaturg på Det Kongelige Teater. Tavs udkom i 2012 på Rosinante. 4 FORFATTEREN72012 FORFATTEREN

4 artikel artikel Med Lotte Garbers i Frankfurt Jeg føler, jeg gjorde en forskel. Som huskunstner trak Merete Pryds Helle på sine egne erfaringer som forfatter til sms-noveller dvs. noveller fortalt via korte beskeder på mobiltelefonen. Søg løs! Lyrikeren Camilla Christensen sidder i det fire-personers udvalg under Statens Kunstråd, der fordeler midlerne til huskunstnerordningen. Hun forklarer om bevillingsprocessen: Der sker en kvalitetsvurdering af de forfattere, der skal være huskunstnere. Og vi kigger efter, om der er planlagt en kunstnerisk proces, der involverer børnene eller de unge. For der skal være en proces, det vil sige et forløb over tid. De ansøgninger, der kommer fra forfattere, er ofte med udgangspunkt i et klassisk skriveforløb, så det bliver til en 6 FORFATTEREN72012 Jeg havde et forløb som huskunstner i Faxe Kommune for nogle år siden. Det var sjovt, fordi eleverne blev aktiveret og selv skulle skrive. Jeg følte, jeg gjorde en forskel. Jeg fik åbnet for nogle muligheder i sproget, og jeg kunne få fat i nogle af de elever, som lærerne måske havde svært ved at nå. Merete Pryds Helle mener, at det var en fordel, at hun underviste i et medie, som børnene bruger i deres hverdag, og et medie, som lærerne slet ikke er kompetente i. Man kan give en masse til børnene, for man har en anden indfaldsvinkel til dem end deres lærere. Det var sjovt for børnene at opleve, at de har en kreativitet, som lærerne ikke kender. Det gør børnene stærkere. Det var Faxe Kommune, som henvendte sig til Merete Pryds Helle, og det var kommunen, der søgte Kunststyrelsens huskunstnerordning om støtte til undervisningen. Men selv om initiativet kom fra Faxe Kommune, var det Merete, der planlagde undervisningsforløbet: SMS-tilbuddet var en dags undervisning for en klasse ad gangen. Deres normale skema blev aflyst, og jeg insisterede på, at der var en lærer til stede i klassen. Det var godt, jeg gjorde det, for ellers havde jeg bare været en slags vikar i børnenes øjne. Først holdt jeg oplæg, hvor vi også læste sms er og talte om sprog. Så blev eleverne delt ind i grupper, som skulle skrive sms-noveller sammen. Bagefter skulle de sende sms erne til hinanden, og det var helt klart den mest kaotiske del af dagen. Merete Pryds Helle oplevede, at det ikke nødvendigvis var de ældste børn, som var de nemmeste elever: Jeg var på mange forskellige skoler, hvor jeg underviste elever fra 5. til 9. klasse. Jeg havde bedt om, at det skulle være for klasse, men klasserne havde selv meldt sig på, og det viste sig, at de mindre børn var nemme at arbejde med. Det negative var logistikken. Der var meget transport, jeg kørte i bil i fire timer hver dag, og da det også er hårdt at undervise, var det en hård periode. Gevinsten for forfatteren Undervejs i forløbet fik Merete et sjældent indblik i de danske folkeskoler: Faxe er en hårdt belastet kommune. Man oplever utrolig meget på nogle af skolerne, og lærer meget om eleverne, lærerne og dynamikken. Man lærer meget om stemningen på et klasseværelse. Hold op, hvor er der forskel! Som forfatter er det interessant at lære noget om andre mennesker. Man lærer noget om grupper og konflikter og får nogle erfaringer, som ellers er svære at få for en forfatter, som måske sidder meget alene med sit arbejde. Merete Pryds Helle fik omkring 2000 kr. om dagen, mens hun var huskunstner, og hun fik kun nogle af omkostningerne til transport refunderet. Men hun siger selv: Forfattere er ofte vant til at få mere, hvis de tager ud og underviser, men det er en rimelig dagsløn. Omvendt, så er det ikke en løn, Merete føler, hun blev rig af: Vi er ikke lærere, og det er mere krævende for os at undervise. Jeg har jo heller ikke fået noget for det halve år, hvor jeg har siddet og skrevet, inden jeg tager ud og bruger erfaringerne. Merete Pryds Helle er født i Hun er bachelor i litteraturvidenskab, har været elev på Forfatterskolen og har også undervist på skolen. Hun debuterede i 1990 med novellesamlingen Imod en anden ro og har bredt sig over mange forskellige genrer. Prosa for voksne, børnebøger, anmeldelser, essays, radiospil, sonetter, radiospil og fiktion skabt til de digitale medier. slags skrivekursus. Derfor er det skønt, når der kommer ansøgninger om andre typer forløb. Vi kigger ikke efter forløb rettet mod bestemte klassetrin, for der har været huskunstnerprojekter til alle alderstrin, lige fra dagplejer og helt op til ungdomsuddannelserne. Man kan sige, at det er svært at være huskunstner som forfatter i de små klasser, men så kunne man måske arbejde med noget spoken word. Det er vigtigt, at der er en institution som samarbejdspartner det er typisk en skole, men det kunne også være fx et bibliotek. Det kunne også være oplagt, hvis flere forfattere slog sig sammen, eller hvis en forfatter slog sig sammen med en anden slags kunstner, så der var flere om et huskunstnerprojekt. Det er en vældig god ordning, som jeg kun kan opfordre flere forfattere til at søge. Bogmessen i Frankfurt foregik fra oktober 2012, og Dansk Forfatterforenings tidligere formand Lotte Garbers var inviteret med af Schiller for at deltage i en paneldebat om forholdet mellem forfatteren og forlaget i den digitale verden. Af Lotte Garbers Kl spiser jeg birchenmüsli med mænd i jakkesæt. Mit hotel har skinnende flader i rød lak og store indbyggede skærme. Badehætten i badeværelsets pakke med toiletsager er skiftet ud med et kondom. Velkommen til en by, hvor alle andre end dig selv betaler regningen Kl tjekker jeg ind på Hotel Mariott til konference. Meget berømt konference, viser det sig. Tool Of Change til forlæggerne. Her deler de deres uvidenhed hvert år. Mere birchenmüsli. 500 mennesker, tror jeg. Bogfolk ser ikke ud til, at de normalt har jakkesæt på. Det gik bedre på mit eget hotel. Kl Konferencen begynder ikke. Wifi-problemer. Her er så tjekket, og alligevel er det som i AV-rummet på folkeskolen i 1970 erne. Kl Jeg lærer, at ebogslæseren er en mand, under 35, bor i de store byer, har en akademisk grad. Stor overraskelse. Kl mingler vi. Det er de meget dygtige til. De kender alle sammen hinanden. Kl skal jeg på scenen sammen med en anden forfatter. Han er fra England. Han solgte ebøger, og så lavede han en printbog-aftale med Macmillan på seks bøger de næste år. Selvtilliden får sig lige en ryster. Vi fortæller i simple sætninger, hvad vi gerne vil have af forlagene i en digital verden. Hvis de altså skal være med. Mine tre simple råd er: 1. Gennemsigtighed og ærlighed. 2. Kend læseren bedre end forfatteren gør. 3. Kend forfatteren og vid, hvad han eller hun vil være med på og med til og brug det. Kl gentableres selvtilliden. Jeg omformulerer en vis titel til 50 Grades of Shame. Forlæggerne tweeter løs. Kl spiser jeg frokost med en dame fra HarperCollins. Måske er hun Hospitality Manager. Hendes job er at få forfattere til at føle sig veltilpasse. Fra at passe en Facebook side og arrangere Master Classes, til tv-træning og at lære at skelne mellem, hvad der er privat, og hvad der er personligt. Mere råt faciliterer de hjemmesider, hvor man kan følge med i sine udgivelser, royalties, forskud, salg. Kl kan jeg ikke komme ind på messen, hvor en eller anden kendt, farlig forfatter åbenbart kræver en hær af betjente som ledsagere. Er det Rushdie? Kl ser jeg Lene Juul, direktør på Politikens Forlag, selv slæbe kasserne med bøgerne og sætte dem klar på hylderne. Deres stand er sort og stor og lige ved siden af Gyldendal Group Agency s, der er den største, danske. Den er lys og IKEA. De er, så vidt jeg fanger, de eneste med egne stande. Alle andre er på fællesstanden. Lindhardt&Ringhof har kun to smalle fagbøger repræsenteret. Jeg noterer flittigt, hvem af vennerne, der er udstillede, og hvem ikke. Forlagene er ikke vant til, at forfatterne kigger dem i kortene. Kl hilser jeg på agent Lars Ringhof, der har en stand, der er lige så stor som et amerikansk køleskab. Han skal ud at sælge. Slet ikke købe. Gyldendals koncerndirektør Tine Smedegaard forklarer mig, hvorfor hollandske forlag viser Rowlings og Connellys nye romaner frem. De skal signalere: I Holland er det os, der har købt rettighederne til dem, så vi er seje at handle med. Kl indser jeg endelig, at bogbranchen har krise. Danmark bor nu i hal fem, før i hal otte, der ligger længere væk. Der er ikke udsolgt. Messen er blevet forkortet med en dag. Men hvor sælger og køber de så titlerne henne nu? Via mail. Det er slut med den tid, hvor forlæggerne læste om natten for at kunne byde om dagen. Der er stadig auktioner, men det meste er aftalt på forhånd. Noget er ved at slutte. Kl har jeg været verden rundt. Brasiliens stand er lige så stor som en fodboldbane, i Iran er der tæpper på bordene. I bunden af messen er der en stand, hvor man kan købe forlængerledninger, sikringer, pære og gaffatape. Kl indser jeg, at jeg har for høje sko på og tager taknemmeligt imod de rullende fortove. Kl når jeg tilbage til min konference, bliver irriteret på en speaker, der kalder pirateri for frie downloads og bytter visitkort og tager et glas vin med nogle af dem, der var søde. Kl går jeg om bord i mit fly i en velordnet tysk lufthavn. Jeg skubber skoene af i flyveren. Jeg mødte ikke Rushdie. Schiller er et firma, der laver software til forlagene. Hvert år arrangerer de en konference for forlagene. FORFATTEREN Foto: Heidi Maxmilling

5 artikel artikel Litteratur l o m m en Hvis man vil have yngre mennesker til at læse, må man udkomme på de medier, de bruger. Det er tanken bag sms-litteratur, som er skrevet til mobiltelefoner. Af Anna Bridgwater Jeg fulgte efter dig til morgen. Så du mig ikke? Den sætning ville få det til at gibbe i de fleste, hvis den dukkede op på telefonen som en sms. Men beskeden er højst sandsynligt harmløs, for det er første sætning og første sms i Steen Langstrups sms-novelle I morgen skal du dø. Sms-novellen er en af 40 udgivelser fra forlaget SMSpress, som udgiver smsnoveller, sms-romaner, digte, real time fortællinger og interaktive sms-fortællinger til mobiltelefoner. Det hele startede på den måde, at Christian Winther læste en artikel om, at folk under 30 ikke købte digtsamlinger. Den artikel satte nogle tanker i gang hos ham: Hvorfor ikke flytte litteraturen over på et medie, du altid har med dig? Ideen til SMSpress var født. Christian fandt sammen med Kim Baasch om at starte SMSpress, hvor de i dag er redaktører og de to af fire partnere bag forlaget. Christian havde en baggrund i kommunikationsbranchen, Kim har læst filosofi og økonomi på CBS, og begge elsker litteratur. De to øvrige partnere har tidligere arbejdet med mobiltelefoner og webløsninger og derfor er SMSpress selvkørende mht. tekniske løsninger og design. Nye tekster Vi rammer ind i folks virkelighed, siger Christian Winther. Sms-litteraturen er litteratur, der læses i små bidder om en del af en hverdag på farten eller på arbejde, i stedet for litteratur, der bruges som fritidsbeskæftigelse eller frikvarter i hverdagen. I Silkeborg har man fundet på begrebet den lille tid om den tid, læserne bruger på sms-novellerne. Men med sms-lyrik kan man tage sin tid, siger Christian. Det er hurtig litteratur, der kan læses i farten, men det ligger forlagets bagmænd og redaktører, Christian Winther og Kim Baasch, på sinde, at kvaliteten skal være i orden. I udlandet har smsformatet vist sig at være en litterær succes. De to redaktører nævner, at en japansk bestsellerliste på et tidspunkt indeholdt syv titler, som havde startet livet som sms-litteratur, og derefter var blevet overført til en trykt udgave. Den slags krydsninger er ikke på vej i Danmark foreløbig, men der er andre former for samkvem mellem trykt litteratur og sms-litteratur. Fx foregår Kenneth Bøgh Andersens sms-novelle i samme univers som hans trykte bog Den Store Djævlekrig. Etablerede navne Forlagets forfattere tæller navne som Merete Pryds Helle og Martin Glaz Serup. Og der er ikke mangel på forfattere, der har lyst til at eksperimentere med det nye format. For forfatterne er gevinsten ved sms-formatet, at de kan bruge det som legeplads, men det kræver noget af forfatterne at sætte sig ind i og bruge mulighederne, siger de to redaktører. Vi har en positivliste over forfattere, som vi er interesserede i. Og så dukker der nye navne op gennem netværk, siger redaktørerne. De har endnu kun oplevet positiv nysgerrighed fra forfattere, men Der er nogle, som er bange for mediet, siger Kim. Man skal lige vise dem, at der er en værktøjskasse, de kan bruge, siger Christian. Alle forlagets udgivelser er skrevet specifikt til mediet. Det er ikke bare en ny indpakning, som Christian siger. Der er store forskelle på sms-litteratur og trykt litteratur. Fx giver det ingen mening at bruge plads på beskrivelser i en sms, for Det var mørkt og koldt udenfor er ikke en troværdig sms. Forlaget kræver også, at forfatterne bruger formatet aktivt og skabe tekster, der bruger mediet. Dvs. tid og afsender skal bruges som en del af fortællingen. Måske er det en novelle om en blind date. Om aftenen læser man, at et par er på date, men må vente til næste morgen med at få den sms, der fortæller, om de endte natten med at gå med hinanden hjem. Andre måder at bruge tiden på kunne være en dagbogsform eller julekalendere med daglige sms er. Forfatterne ser nye muligheder i formatet. Fx kan de vælge en afsender, som dukker op som afsender på læserens telefon. Steen Langstrups novelle har en anonym afsender, hvor kun nummeret vises på skærmen, som er i dialog med en pige ved navn Emma. Let for læseren For læserne fungerer sms-litteratur på den måde, at en læser går ind på siden smspress.dk. Der vælger læseren en udgivelse, fx René Toft Simonsens Din mor er en hund, og klikker på den for at få oplysninger om pris og omfang sammen med en bestillingsvejledning. Læseren bestiller novellen ved at sende sms en SP HUND til Derefter modtages en bekræftelses-sms, og man er klar til at modtage novellen. Din mor er en hund er ultrakort, bliver fortalt gennem fire sms er, som sendes i løbet af to timer, og den koster kun 5 kr., så det er til at overskue. Andre sms-noveller bliver fortalt over en uge eller to, en enkelt sms-roman bliver fortalt over et år, og forlagets to julekalendere for henholdsvis børn og voksne bliver helt klassisk fortalt i sms er fordelt over 24 dage. Mange læsere siger, at de gerne vil have længere værker som SMS-litteratur: Men folks attention span er ikke så lang, som de tror, siger Christian. Det kræver ikke en smartphone at Sms-noveller har været udsendt som klassesæt, hvor hver eneste elev får samme sms på samme tid. modtage en sms-novelle. Telefonen skal bare kunne modtage sms er. Det er stadig ret lavteknologisk, lover Kim. Sms-litteraturen kan også lånes på biblioteket, for SMSpress har licensaftale med 40 biblioteker, hvor bibliotekerne betaler sms-afgiften til teleselskabet. Kim og Christian fremhæver Silkeborgs og Aalborgs biblioteker, som gør meget for at gøre brugerne opmærksomme på formatet. Flere genrer Det er oplagt at bruge sms-litteraturen i undervisning: Sms-noveller har været udsendt som klassesæt, hvor hver eneste elev får samme sms på samme tid, fortæller redaktørerne. Læreren får teksten, før eleverne gør, men som sms, ligesom eleverne, så læreren får den samme oplevelse af teksten som eleverne. SMSpress er også i gang med at udgive værker til undervisningsbrug og kører forsøg med materiale til gymnasier. Med hvert klassesæt følger en lærervejledning. Et eksempel på en sms-udgivelse, som kan bruges i undervisning, er smsberetningen Er du ok?. Den handler om 11. september 2001 og kan bruges i historieundervisning. Udgivelsen SMS fra gaden udgives i samarbejde med de hjemløses avis, Hus Forbi, og er en journalistisk fortælling om en hjemløs hverdag, som kan bruges i samfundsfag. Københavns biblioteker har tidligere bestilt Jakob Weinreich til at skrive tre sms-noveller til danskundervisningen i 7. klasse, og flere horrorforfattere har skrevet for forlaget, som også udgiver lyrik, chick lit, spænding til drenge og journalistik. Nichelitteratur Selvom der i Danmark er flere mobiltelefoner end mennesker, er sms-litteraturen ikke udbredt. Lige nu er der omkring mennesker, der har læst minimum én udgivelse fra SMSpress. Som alle andre små, alternative forlag, har SMSpress en stor udfordring: Udgivelserne bliver ikke anmeldt og dermed ikke vurderet på litteraturens præmisser af de toneangivende navne. Det er rigtig ærgerligt, det er et lidt tungt system, siger redaktørerne. I stedet er de glade for de sociale medier og de brugeranmeldelser, der findes der: Så snart nogen anbefaler os på Facebook, kan vi se det på salget. Vi er kun blevet politianmeldt, siger Kim. Det er sandt nok, for Steen Langstrups omtalte novelle I morgen skal du dø førte netop til tre politianmeldelser fra skræmte læsere. Men politianmeldelsen var ikke nogen ulempe. I det øjeblik, DR.dk omtalte politianmeldelsen, var der en voldsom trafik på SMSpress side, for al omtale er som bekendt bedre end ingen omtale. Det løber ikke rundt, men der er noget, der tyder på, at det godt kan komme til det, siger Kim. Christian tilføjer: Der ligger mange timers kodearbejde bag. Begge redaktører er selvstændige med hver deres virksomhed med hver deres speciale. Men hjerteblodet ligger i SMSpress. Forlaget er på vej i Sverige med SMSpress.se, og en enkelt amerikansk udgivelse er også i støbeskeen. Vi synes, det er megasjovt, siger redaktørerne. Tørre tal Hos SMSpress får forfatteren mellem 25 og 50 % af overskuddet, og så snart der er solgt bare en sms-novelle, er der et overskud, for der fratrækkes ikke omkostninger. Så hvis en novelle koster 20 kr., vil der først fratrækkes moms på fire kr. Derefter vil der være en afgift til teleselskabet på måske otte kr., afhængigt af antallet af sms er. Derefter vil der være otte kroner til deling mellem forfatter og forlag. Forkortelsen sms står for short message service. 8 FORFATTEREN72012 FORFATTEREN

FORFATTEREN. Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer

FORFATTEREN. Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer FORFATTEREN 5 2014 Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer leder Små forlag skal også overholde spillereglerne Som formand for Dansk Forfatterforening er jeg yderst tilfreds

Læs mere

FORFATTEREN. Tag arbejdet med til udlandet Det bedste og det værste i 2012 Gale lyrikere fascinerer

FORFATTEREN. Tag arbejdet med til udlandet Det bedste og det værste i 2012 Gale lyrikere fascinerer FORFATTEREN 1 2013 Tag arbejdet med til udlandet Det bedste og det værste i 2012 Gale lyrikere fascinerer leder Fra Holberg til Amazon Da Ludvig Holberg udgav Peder Paars og sine komedier i 1720 erne,

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

FORFATTEREN. Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad

FORFATTEREN. Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad FORFATTEREN 4 2014 Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad leder siden sidst Bedre vilkår nu! Dansk Forfatterforening vil ikke længere acceptere forringelser af vores medlemmers

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon?

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? FORFATTEREN 6 2011 Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? leder siden sidst At spille bold med en, der kan tyre K an man savne forhenværende kulturminister

Læs mere

FORFATTEREN. Krimier taler til hjernen Ny bagside: Et liv med litteratur Svar på Lotte Garbers opsang

FORFATTEREN. Krimier taler til hjernen Ny bagside: Et liv med litteratur Svar på Lotte Garbers opsang FORFATTEREN 1 2012 Krimier taler til hjernen Ny bagside: Et liv med litteratur Svar på Lotte Garbers opsang leder siden sidst Forfattere i forening Da en gruppe forfattere i 1894 stiftede Dansk Forfatterforening,

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn?

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? FORFATTEREN 8 2014 Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? leder siden sidst Vi er hele Danmarks forfatterforening I Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat

Læs mere

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord FORFATTEREN 7 2010 Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord leder Kan vi og skal vi ryste støvet af os? Vi er ret moderne i bestyrelsen.

Læs mere

FORFATTEREN. Tema: Kom ud i det store udland Gode ideer til de sociale medier Forfatteren får en ny rolle

FORFATTEREN. Tema: Kom ud i det store udland Gode ideer til de sociale medier Forfatteren får en ny rolle FORFATTEREN 82012 Tema: Kom ud i det store udland Gode ideer til de sociale medier Forfatteren får en ny rolle leder E-bøger til låns Ifølge kulturministeren lever vi i en digital mellemtid. En stadigt

Læs mere

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv?

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? FORFATTEREN 3 2014 Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? leder På gensyn Ses vi til generalforsamlingen? Hvis ikke, så bliver denne leder mit farvel og tak

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere

FORFATTEREN. Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega

FORFATTEREN. Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega FORFATTEREN 6 2014 Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega leder Vi har brug for dine idéer! Foto: dan møller 2 FORFATTEREN 6 2014 Jakob Vedelsby, formand Dansk

Læs mere

FORFATTEREN. Minitema: Rejs ud og bliv klogere Må man fornærme i fiktion? Musik og lyrik i samspil

FORFATTEREN. Minitema: Rejs ud og bliv klogere Må man fornærme i fiktion? Musik og lyrik i samspil FORFATTEREN 1 2011 Minitema: Rejs ud og bliv klogere Må man fornærme i fiktion? Musik og lyrik i samspil heidi maxmilling leder Kulturpolitisk valgkamp er henvist til Randers år dette rammer læseren, er

Læs mere

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles FORFATTEREN 7 2014 Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles leder siden sidst Associerede medlemmer styrker Dansk Forfatterforening! Jeg var en

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat 4 2013FORFATTEREN Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat leder E-bøger i abonnement Musikbranchen er blevet digitaliseret hurtigere end andre kreative brancher,

Læs mere

FORFATTEREN. Hvad skal samfundet med litteraturen? Find fortællingens kerne ALT om generalforsamlingen

FORFATTEREN. Hvad skal samfundet med litteraturen? Find fortællingens kerne ALT om generalforsamlingen FORFATTEREN 2 2014 Hvad skal samfundet med litteraturen? Find fortællingens kerne ALT om generalforsamlingen leder Fremtidens forlag? De fleste kommunikerer mere på skrift end nogensinde før, på måder

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør 18 22. okt. 2012 bogmarkedet.dk Reportage fra bogmessen i Frankfurt GLÆD JER TIL JULENS SKØRESTE TITLER Side 27»Ud fra vores feedback fra forlagene tror jeg, mediebrancherne på tværs kan lære rigtig meget

Læs mere

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann Jo Hermann og Forlaget Arzig 2011 Sat med Minion Pro Tilgængelig på http://arzig.dk/litteraturstoette_i_praksis.pdf

Læs mere

2010 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

2010 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 04 2010 medlemsblad for Dansk Forfatterforening Tema: Skab netværk og find venner Debat: Skriften er blevet allemandseje desværre Tom Buk-Swienty skriver med øjnene leder nye medlemmer Vis

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED.

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED. BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING HVAD ER EN MOOC? 11 Tema LEDIGHED Jeg tror, at en af grundene til, at jeg bliver sorteret fra,

Læs mere

»Formanden. 13 13. aug. 2012. TAG Med PÅ eventyr to nyheder i Frydenlunds sejlerserie. for Folketingets

»Formanden. 13 13. aug. 2012. TAG Med PÅ eventyr to nyheder i Frydenlunds sejlerserie. for Folketingets bogmarkedet.dk 13 13. aug. 2012 Mændene har magten på forlagene Side 7 Høring om bogbranchen TAG Med PÅ eventyr to nyheder i Frydenlunds sejlerserie udkommer 31. AuGusT»Formanden for Folketingets kulturudvalg

Læs mere

»Med frie. 07 11. april 2012. Hvor blev boghandlerne af? Til Salg GLÆD JER! UDKOMMER D. 26. APRIL

»Med frie. 07 11. april 2012. Hvor blev boghandlerne af? Til Salg GLÆD JER! UDKOMMER D. 26. APRIL bogmarkedet.dk 07 11. april 2012 Annoncelitteratur Til Salg BESTSELLER Foto: Sanne Berg Side 15 Prispolitik i Norge»Med frie priser kan det betale sig at snylte på andres informationsindsats.«karine Nyborg,

Læs mere

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN.

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN. bogmarkedet.dk 01 21. jan. 2013 L&R får overskud i 2012 Side 14 Harald Mogensen, Politiken Genudkommer 1. februar EN SOLVOGN AF EN ROMAN Gyldendal stopper i Kina»Vi har besluttet indtil videre at trække

Læs mere

FORFATTEREN. Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden

FORFATTEREN. Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden FORFATTEREN 3 2012 Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden leder Forfatteren som sælger Det sidste års tid har jeg læst flere manuskripter af forfattere,

Læs mere

cover_final 21/04/04 10:24 Page 1

cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 ISSN: 1603-5208 NR. 7 - APRIL 2004 TEMA WWW.DRAMATIKER.DK KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FONDE OG LEGATER Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere