Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER: PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG... SIDE 6-8 Hold de administrative byrder i skak... side 4 Bliv klogere på din virksomhed med Håndværkets Evalueringscenter... side 16

2 DE SELVSTÆNDIGE Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf.: Fax: REDAKTION Ansvh. redaktør: Søren Nicolaisen Redaktion og layout: Martin Kalkerup ANNONCER BK Media Kim Odderskjær Hansen & Birgit Waltenburg Hovedgaden 55 C, Hørsholm Tlf Fax: TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Kontrolleret oplag: Medlem af Kontrolleret af HVORDAN ER ERHVERVSKLIMAET I DANMARK? Danmark er vært for FN s klimakonference i Konferencen er blot én af de årlige klimakonferencer, som organiseres i FN-regi for blandt andet at følge op på Kyoto-aftalen om en global reduktion af CO 2 -udslippet. Men den er samtidig mere end det, for det må forventes, at det er i København i 2009, der skal indgås en ny global aftale for perioden efter 2012, når den nuværende Kyoto-aftale løber ud. Det betyder, at der vil være et enormt fokus på Danmark i perioden frem til klimatopmødet kommer til København i november-december Regeringen har derfor foreslået, at der gennemføres en koordineret erhvervssatsning, der skal profilere dansk erhvervsliv i den periode, hvor alle øjne hviler på Danmark. Det er en rigtig god ide, som vi i Håndværksrådet hilser velkommen. Økonomi- og erhvervsministeren, udenrigsministeren og miljøministeren foreslog derfor på et møde i begyndelsen af juni, at der etableres et erhvervsklimapanel, der skal rådgive regeringen om erhvervsaktiviteter i forbindelse med topmødet, og om hvordan Danmark bedst udnytter erhvervsmulighederne på klimaområdet. Panelet skal også debattere erhvervslivets ansvar i forhold til at håndtere klimaudfordringen. Men også uden et klimatopmøde kunne Danmark have glæde af et erhvervsklimapanel altså ét der holder fokus på, hvordan erhvervsklimaet er i Danmark, forstås. Så kunne vi diskutere administrative byrder, offentlige udbud, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, skat og alle de andre spørgsmål, som dagligt optager små og mellemstore virksomheder. Sammenlignet med mange andre lande har vi i Danmark et godt erhvervsklima. Men også det seneste års lovgivningsarbejde dokumenterer, at der er et behov for en organisation som Håndværksrådet, der konsekvent ser verden gennem de mindre virksomheders øjne, når lovmøllen maler. Bladet udkommer 5 gange om året til virksomheder i Håndværksrådets medlemskreds. ISSN FORSIDEN Foto: v/håndværksrådet God sommer! Adm. direktør Paul Mollerup

3 INDHOLD BLIVER DU KVALT I FLERE OG FLERE ADMINISTRATIVE BYRDER? SIDE 4-5 MR. Q - KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER - PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG SIDE 6-8 NÅR POLITISK ARBEJDE KAN SES PÅ BUNDLINJEN SIDE DANMARKS FØRSTE TØMRER-TRAINEE SIDE REGERINGEN BØR OGSÅ AFSÆTTE MIDLER TIL ENERGIBESPARELSER SIDE LET, BILLIGT OG NYTTIGT: HÅNDVÆRKETS EVALUERINGSCENTER SIDE FAMILELIV 1: FAMILIELIV - OGSÅ EN RET FOR SELVSTÆNDIGE - GÆSTEPEN AF FAMILIE- OG FORBRUGERMINISTER CARINA CHRISTENSEN SIDE 18 FAMILIELIV 2: TID TIL AT SÆTTE FAMILIEN I CENTRUM - KOMMENTAR AF HÅNDVÆRKSRÅDETS ADM. DIREKTØR PAUL MOLLERUP SIDE 19 FÅ ET GRATIS INNOVATIONS-TJEK SIDE 20 ARBEJDSKRAFTMANGEL KOSTER SMV ERNE OMSÆTNINGSFREMGANG SIDE 22 HAR DU EN FIREWALL? HAR DU ANTI-VIRUS? BRUG HÅNDVÆRKSRÅDETS GRATIS IT-RÅDGIVNING VIA SIDE 23 DET JURIDISKE HJØRNE: HØJESTERET TILLADER BARSEL PÅ DELTID SIDE 24 SÅDAN OPERERER ANNONCEHAJERNE SIDE 25 BYGGEVAREINFO.DK - EN GOD HÅNDVÆRKSRÅDS-IDE SIDE 26 NYT NAVN: VIRKSOMME KVINDER SIDE 26 RE4GERINGENS VISION FOR BYGGERIET SIDE 27 DET SKAL VÆRE SJOVT AT UDVIKLE SIN HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING SIDE 28 HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND TIL MØDE I GLOBALISERINGSRÅDET SIDE 29 NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNINGER SIDE 30

4 BLIVER DU KVALT I FLERE OG FLERE ADMINISTRATIVE BYRDER? Håndværksrådets nye kampagne vil indsamle alle gode forslag til administrative lempelser af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg Det er nødvendigt at lette de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder (SMV er), hvis dansk erhvervsliv skal fastholde sin stærke konkurrenceposition over for udlandet. Vi opfordrer derfor virksomhederne til at komme med deres bud på, hvilke byrder der vejer tungt i deres hverdag og giver dem meget ekstra administrativt arbejde. Skriv til Håndværksrådet om administrative byrder på hvis du har fået nye administrative byrder hvis noget kunne gøres bedre hvis noget er urimeligt hvis du bare er godt træt af et eller andet SÆT FOKUS PÅ SMV-VILKÅR Håndværksrådet har lavet en liste med 10 forslag til lempelse af de administrative byrder, som rammer SMV er hårdt. De 7 mest byrdefulde ministerier laver handlingsplaner for at lempe de byrdefulde love. Vi mener, at der mangler et selvstændigt fokus på SMV ers vilkår, da de administrative byrder rammer relativt hårdere, jo mindre virksomheder er. Desuden udgør SMV er langt størstedelen af de danske virksomheder, og derfor må en stor del af indsatsen rettes mod disse virksomheder. Mulighederne for digital indberetning og genbrug af data skal have særlig opmærksomhed. Når flere myndigheder beder om de samme oplysninger, eller når de digitale løsninger ikke fungerer, føler virksomhederne sig til gjort til grin, og at deres tid bliver spildt. Så bliver indberetningen en irritationsbyrde, som fylder langt mere end den konkrete tid, det tager at løse opgaven. LEMPELIGERE REGLER FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGER (APV) Man kan reducere SMV ers administrative byrder væsentligt ved at øge mindstekravene for diverse love og bekendtgørelser. Det gælder mindstegrænsen for, hvor stor en virksomhed skal være, før den udarbejder APV er og opretter en sikkerhedsorganisation. I mange små håndværksvirksomheder har medarbejderne ikke et fast arbejdssted, men kører rundt fra kunde til kunde og køber selv eventuelt nødvendigt værktøj. Det gør det svært for arbejdsgiveren at have en opdateret APV, som tager højde for alle de redskaber, som befinder sig på medarbejdernes arbejdsplads. Derfor bør grænsen for, hvornår der skal oprettes en sikkerhedsorganisation og udarbejdes APV er, sættes op fra 10 til 20 ansatte. ENKLERE REGLER FOR GULPLADEBILER Brugen af gulpladebiler er i dag en jungle, hvor der ikke gælder de samme regler for, hvornår der skal betales skat og moms af brugen af gulpladebiler. Håndværksrådet foreslår, at de to regelsæt harmoniseres. Det er en væsentlig irritationsbyrde for virksomhederne, som med de nuværende regler famler i blinde, når

5 10 FORSLAG TIL LEMPELSE AF SMV ERNES ADMINISTRATIVE BYRDER 1. Flere og bedre muligheder for digital indberetning 2. Genbrug af data, så virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger flere gange 3. Sikkerhedsorganisation og udarbejdelse af APV er for ansatte i SMV er: Minimumsgrænsen bør i begge tilfælde sættes op fra 10 til 20 ansatte 4. Reglerne for moms og skat på gulpladebiler skal gøres mere enkle og gennemskuelige 5. G-dagene skal væk. Administrationen af barsels- og sygedagpenge skal gøres lettere 6. Straksafskrivningsgrænsen bør sættes op, så virksomhederne undgår bøvlet med små investeringer, der skal afskrives over flere år 7. Kredittiderne på både moms og a-skat skal være bedre. Grænsen for, hvornår virksomhederne overgår fra kvartals- til månedsmoms, bør sættes op 8. Principielt bør årsregnskab og skatteregnskab slås sammen. Det bør kunne gøres uden at forringe vilkårene for virksomhederne 9. Grænsen for, hvornår virksomheder bliver revisionspligtige, bør sættes højere end i dag 10. Egenkontrollen i fødevarevirksomheder skal kun dreje sig om fødevaresikkerhed de enten tillader eller forbyder medarbejderne at køre mellem hjem og arbejde i virksomhedens gulpladebiler. G-DAGENE KUNNE AFSKAFFES G-dagene er en unødvendig administrativ og økonomisk byrde for virksomhederne. Ydermere har de kun en begrænset adfærdsregulerende virkning. G-dagene kunne derfor afskaffes, uden at det ville have nogen større betydning for samfundet. For virksomhederne ville det imidlertid være en stor lettelse. SÆT GRÆNSEN OP FOR STRAKSAFSKRIVNINGER Med hensyn til straksafskrivninger bør grænsen ligeledes sættes op. Grænsen er i 2007 på kr. Det betyder, at selv relativt små investeringer skal afskrives over flere år, hvilket kun gavner revisorerne, men skader virksomhederne, som mister et incitament til at foretage investeringer. FORNUFTIGERE KREDITTIDER Skatteområdet er et af de mest byrdefulde. Håndværksrådet mener, at kredittiderne skal være bedre. Som reglerne er i dag, lægger virksomhederne ofte ud for moms, før kunderne har betalt regningen. Dermed har virksomhederne ikke blot unødig administration med at holde styr på kredittiderne. Det går også ud over virksomhedernes likviditet, at SKAT s kredittider er kortere end virksomhedernes kredittider over for kunderne. Det gælder i øvrigt også, når kunden er den offentlige sektor. Konkret bør grænsen for, hvornår virksomhederne overgår til månedsmoms, derfor sættes op. FLERE SELSKABER KAN UNDVÆRE REVISIONSPÅTEGNINGEN Desuden bør grænsen for, hvornår virksomhederne skal aflevere et revisorpåtegnet regnskab hæves yderligere. Økonomi- og Erhvervsministeriet tog et vigtigt første skridt ved at gøre revisorpåtegning frivillig for de mindste selskaber. Hvis den kommende evaluering af lempelsen af revisionspligten viser, at det ikke har medført øget svig, bør lempelsen udvides til en større kreds af selskaber. SLÅ ÅRS- OG SKATTEREGNSKABERNE SAMMEN Desuden bør skatte- og årsregnskaberne slås sammen. Det vil give en enorm fleksibilitet, når virksomhederne kun skal udarbejde et regnskab. Det vil kræve en modernisering af de krav som SKAT og Danmarks Statistik stiller, men det vil være en stor besparelse for virksomhederne, hvis de kun skal udarbejde et regnskab, hvorfra tallene kan genbruges til en række andre statistikker. KONCENTRÉR EGENKONTROLLEN OM FØDEVARESIKKERHED Egenkontrollen for fødevarevirksomheder indeholder i dag en række elementer, som ikke har noget med fødevaresikkerheden at gøre. Der udgør et stort irritationsmoment for virksomhederne, at de kan risikere at blive straffet for overtrædelse af forhold i egenkontrollen, som ikke har noget med fødevaresikkerhed at gøre. Dermed kan virksomhederne også - med meget store konsekvenser - risikere en sur smiley, uden at der er sket brud på fødevaresikkerheden.

6 MR. Q - KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER - et portræt af Håndværksrådets nye formand Niels-Erik Lundvig af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Alt, hvad jeg foretager mig i arbejdslivet, skal give livsværdi, siger Håndværksrådets nye formand. Han hedder Niels-Erik Lundvig og driver virksomheden Q-Transportmateriel A/S. Det gør han med stor succes og ud fra devisen: Vi skal have en strategi som en stor virksomhed og samtidig udnytte fordelene ved, at vi er en familie på kun 70 mand. Q-Transportmateriel A/S laver fleksible, moderne transportanlæg, skræddersyet til kunderne. Komponenterne kommer i stor udstrækning fra strategiske samarbejdspartnere, som kan være placeret i Danmark, Østeuropa eller Fjernøsten. Ekspertisen i Galten ligger i at skabe fleksible logistiksystemer og sælge dem i Nordeuropa især men i tiltagende grad også i resten af verden. LOGIKKEN I LEGO Niels-Erik Lundvig har en fortid i Lego, og Lego-logikken har han taget med sig videre. Hans produkt er ekstremt fleksible transport- og logistiksystemer, som kan sammensættes på mange måder. Man skal ikke købe nyt, fordi man ændrer produktionen. Man skal bare flytte lidt rundt på klodserne. Med sådan et produkt er det naturligt at interessere sig for, hvordan små og mellemstore virksomheder - SMV er -kommer ud i verden. Derfor sidder han i dag i Håndværksrådets internationale udvalg og i Danmarks Eksportråd. Og han brænder for at tænke SMV er ind i alle dele af internationaliseringsarbejdet. Der er rigtig gode muligheder for mange mindre virksomheder på eksportmarkederne. Både som indkøbere og eksportører. Vi er et lille sprogområde, hvor mange har rigtig gode sprogkundskaber. Vi evner også godt at tilpasse os andre kulturer og bliver derfor oftest taget vel imod. Men Niels-Erik Lundvig ser også en solid base herhjemme. Selvom mange rammebetingelser for små og mellemstore virksomheder kan forbedres, ser han nogle helt afgørende grundvilkår, som gør Danmark til et godt sted for SMV er. Han fremhæver især vores flexicurity-system. Det er godt for både virksomheder og ansatte, at det er let at ansætte og afskedige medarbejdere, og at der er et solidt velfærdssystem, der tager over, når nogen står uden job. Se fx til Tyskland, der de seneste år har haft voldsomme økonomiske problemer, fordi man ikke havde den fleksibilitet. Han nævner også Tyskland som et eksempel på SMV ers betydning: De store virksomheder har skåret ned, og de små ansætter. Det er et godt eksempel på den stabilitet, små og mellemstore virksomheder giver et samfund. Det stærke danske innovative velfærdssamfund bunder i en kultur af mindre håndværksvirksomheder en kultur, som går helt tilbage til vikingetiden, mener Niels-Erik Lundvig. Det giver stabilitet og innovation og er vores store og nogle gange oversete styrke. SUCCES KOMMER AF GODE RELATIONER Niels-Erik Lundvig er købmanden og den meget sympatiske netværker, der gør en forskel, hvor han kommer. Succes kommer gennem gode relationer, mener han. Man skal kunne lide at have med mennesker at gøre og oprigtigt interessere sig for dem. Det lyder måske helt omvendt, men jeg stiller også krav til mine kunder. For når jeg gør det, så formulerer de også deres behov og ønsker, og så kan jeg meget bedre levere det, de har brug for. Kunden ved ikke altid bedst, men kunden skal altid have det bedste. artiklen fortsættes s. 8

7

8 MR. Q fortsat fra forrige side MIDT I EN STRATEGITID Niels-Erik Lundvig sætter sig i formandsstolen midt i en proces, der til efteråret skal munde ud i ny strategi for Håndværksrådet. Og strategi er en af hans helt store styrker. Han har tjent lidt til pensionen ved at give virksomheder med røde tal på bundlinjen en ny strategi. Det nyder han hver gang, ligesom han nyder sine bestyrelsesposter og arbejdet i Q-Transportmateriel A/S. For man skal ikke lave noget, der ikke giver øget livsværdi. Derfor skiftede han i 1993 også topjobbene i de store koncerner ud med et liv som selvstændig. Han nyder friheden og mulighederne for at planlægge sit eget liv. Han kalder det at skabe luft omkring sig selv. Kan man det, kan man få et liv med masser af livskvalitet. Og man skal hele tiden arbejde med at skabe gode relationer, siger Niels-Erik Lundvig, der selv fx ofte spiller golf med kunderne. Han lægger også stor vægt på, at hans ansatte trives og får de bedste muligheder for at præstere. Omgangsformen i virksomheden er god, og alle behandler hinanden, som var de kunder. Det skal vi jo træne, siger han. Og så har han det mest bemærkelsesværdige fitnessprogram for medarbejderne. Der trænes i løbet af mandagen, der tilbydes fysioterapi og der måles og holdes øje med deres resultater og helbred. Han har nogle af de sundeste medarbejdere i landet, og det giver også gode resultater. Arbejdslivet skal jo give livsværdi. MED PAVEN I BAGHAVEN Som et billede på, hvor meget han vil gøre for venner og gode forretningsforbindelser, tilbød han engang en indisk forretningsforbindelse en personlig velsignelse af paven i Niels-Eriks baghave. Forretningsforbindelsen er inder og rettroende katolik, og for ham ville en sådan velsignelse være et højdepunkt i livet. Men han troede naturligvis ikke Lundvig, der ikke desto mindre bragte ham til en velsignelse i nærheden af bopælen. Min baghave er udvidet lidt i dag, sagde Lundvig, og så stod manden der blandt få hundrede fremmødte. Paven gav en kort prædiken og en næsten personlig velsignelse, og forretningsforbindelsen kvitterede med et livslangt venskab. Niels-Erik Lundvigs evne til at skabe resultater sammen med andre mennesker fornægter sig ikke. Han har aldrig bedt om en bestyrelsespost, men bliver ofte spurgt og må også ofte sige nej. Men han sagde ja, da han blev spurgt, om han ville være formand for Håndværksrådet. Og det er en opgave, han glæder sig til. DREV EKSPORTFIRMA I STUDIETIDEN Intet kommer af intet, og den succesrige erhvervsmand med tilnavnet Mr. Q har da også haft en bemærkelsesværdig karriere. Han er fra et håndværkerhjem og blev siden uddannet ingeniør, men startede allerede under studierne et lille eksportfirma, som betød, at han klarede sig igennem uden studiegæld. Han blev eksportsælger og senere direktør i Sophus Berendsen og arbejdede intensivt med Nord- og Sydamerika i en årrække, inden han blev headhuntet af Lego. Han taler spansk, portugisisk, engelsk og klarer sig på tysk og fransk. Alt i alt ingen ringe ballast for manden, der er Håndværksrådets nye formand!

9 V E L K O M M E N P Å S K A N D I N A V I E N S S T Ø R S T E I N D U S T R I M E S S E fi SEPTEMBER T A K E T H E H I W AY T O I N N O V A T I O N O T T E S T Æ R K E M E S S E R I M E S S E N : A U T O M A T I O N E L E C T R O N I C S L O G I S T I C S I T W E L D I N G & C U T T I N G S U B S U P P L I E R S W O R K I N G E N V I R O N M E N T, T O O L S & C L E A N I N G I N N O V A T I O N Besøg Skandinaviens største industrimesse og få et fagligt innovationskick. Mød industriens førende leverandører og se de mange offi cielle nyheder. Alle godkendte nyheder er markeret med et HI-nyhedsdiplom med én, to eller tre stjerner. Oplev også tre spændende og højaktuelle fokusområder: Future Energies Innovation Intelligent Supply Chains Live Theatre Bliv klogere, få overblik og styrk dine relationer på HI Industri 2007 Print gratis adgangskort på Tirsdag, onsdag, torsdag 9-17 fredag 9-16 w w w. h i - i n d u s t r i. d k O T T E S TÆ R K E M E S S E R I M E S S E N A U T O M AT I O N E L E C T R O N I C S L O G I S T I C S I T W E L D I N G & C U T T I N G S U B S U P P L I E R S W O R K I N G E N V I R O N M E N T, T O O L S & C L E A N I N G I N N O V AT I O N

10 NÅR POLITISK ARBEJDE KAN SES PÅ BUNDLINJEN Håndværksrådets fingeraftryk er at finde mange steder i de love og regler, der kom ud af forårets arbejde i Folketinget af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Jeg synes, foråret har budt på nogle markante forbedringer af små og mellemstore virksomheders vilkår. Lavere AES-bidrag har stor betydning for os, og man skal ikke undervurdere, hvad det kan betyde for prisen på ejendomslån i fremtiden, at bankernes variable lån skal følge en kendt referencerente, og at de ikke må tilbyde lån, der er meget dyre at indfri. JIM STJERNE HANSEN, FORMAND FOR DS HÅNDVÆRK OG INDUSTRI Erhvervsskattepakken blev god for de små og mellemstore virksomheder, men det så på et tidspunkt ud til, at virksomhederne ville få en enorm ekstraregning, når de opsparede værdier skulle trækkes ud. Det var vigtigt for de mange virksomheder, som skal generationsskiftes i de kommende år, at stigningen i aktieskatten ikke kom til at ramme de værdier som allerede var opsparet i virksomheden. ANN FREDERIKSEN, LANDSFORMAND FOR VIRKSOMME KVINDER Forårets folketingsarbejde havde stærk fokus på små og mellemstore virksomheder. Der var derfor al mulig grund for Håndværksrådet til at gøre sin indflydelse gældende - gennem ministerier, vores politiske kontakter og ved at møde op i Folketinget. Der kom gode resultater i hus, og vi fortæller her om nogle af dem, som vil kunne ses direkte på virksomhedernes bundlinje i de kommende år. LANGT RIMELIGERE AES-BIDRAG Folketinget vedtog efter mange års kritik fra Håndværksrådet en ny måde at beregne AES-bidraget på, der indebærer meget store besparelser fra 2008 og frem. Bidraget vil stige lidt hvert år fremover, men der vil gå 20 år, før vi ser bidrag som i dag. Og dem ser vi kun igen, hvis ikke det lykkes at nedbringe antallet af arbejdssygdomsramte de næste 20 år. Så skidt tror de færreste, det går. INGEN HØJERE AKTIEINDKOMSTBESKAT- NING AF ALLEREDE OPSPAREDE VÆRDIER Det lykkedes også at overbevise skatteministeren og Folketingets partier om, at det ikke var acceptabelt at beskatte allerede opsparede værdier i virksomhederne med en højere aktieindkomstskat. Den høje aktieindkomstskat, som er en konsekvens af lavere virksomheds- og selskabsskat, kommer derfor kun til at gælde for opsparede værdier efter lovens ikrafttræden. Det var ikke mindst vigtigt for generationsskifter.

11 Det er vigtigt, at Håndværksrådet hele tiden arbejder med at gøre generationsskifte så let og billigt som muligt. Det var derfor rigtig godt, at det lykkedes at få erhvervsskattepakken ændret, så generationsskifte ikke bliver dyrere i fremtiden. POUL ERIK CHRISTENSEN, FORMAND FOR CENTRAL- FORENINGEN AF AF AUTOREPARATØRER I DANMARK BEDRE SIKRING AF LÅNTAGERE VED NYE SDO-LÅN Endelig lykkedes det os i samarbejde med Dansk Landbrug at få sikret låntagerne markant bedre i den nye lov, hvor bankerne må tilbyde ejendomslån på nye, mindre gennemsigtige vilkår. Bankerne får med den nye SDO-lov mulighed for at udbyde produkter, hvor deres egen indtjening er skjult. Men vi fik sikret, at låntagerne ikke kan komme til at stå med et lån, som er urimeligt dyrt at indfri. Lån baseret på de nye obligationer skal kunne indfris til en kurs på omkring 100, og renten på variable lån må heller ikke stige i lånets løbetid. Den skal følge en kendt referencerente, fx CIBOR. Begge dele øger sandsynligheden for, at låntager får fair vilkår, og at lånene ikke stiger urimeligt meget i pris. MANGE ANDRE RESULTATER Det politiske arbejde har naturligvis omfattet meget mere end dette. Forbedringer i konkurrencelovgivningen, bedre regler for krav til byggevirksomheder om en karakterbog, bedre rammer for innovation og uddannelse osv. Mange af disse forbedringer omtales andre steder i dette blad og på Håndværksrådets hjemmeside. Resultaterne vil få stor indflydelse på, hvor godt virksomhederne kan drives og udvikles - og derfor også på sigt indlfydelse på, hvordan bundlinjen ser ud. Det betyder meget for mange virksomheders omkostninger, at man fra 2008 sparer tusindvis af kroner til Arbejdsgivernes Erhvervssygdomssikring. Samlet betyder det over 10 mio. kr. årligt for vores branche. For bager- og konditormestrene betyder den nye lov også, at der er blevet mere fair konkurrence mellem bagervirksomheder og bagerafdelinger i supermarkederne. OLE THORUP, FORMAND FOR BAGER OG KONDITORMESTRE I DANMARK Det er helt afgørende for byggeriet herhjemme, at vi har mulighed for billig finansiering. SDO-forslaget kunne være blevet rigtig dyrt for låntagerne. Kigger man på udlandet kunne manglende gennemsigtighed have kostet op mod 9 mia. kr. årligt. Men Håndværksrådet fik i sidste øjeblik sikret, at låntagerne ikke kan komme til at stå med lån, der er urimeligt dyre at indfri, og at noget gennemsigtighed blev bevaret. NIELS TECHEN, FORMAND FOR DANSKE SNEDKER- OG TØMRERMESTRE Håndværksrådet har kæmpet kampen mod de urimelige AES-gebyrer gennem 10 år sammen med os i medlemsorganisationerne. Det har været en hård kamp, og jeg synes, vi alle skal glæde os over, at retfærdigheden går hånd i hånd med en stor besparelse i virksomhederne. LARS STJERNHOLM, FORMAND FOR DANSKE SLAGERMESTRES LANDSFORENING

12 DANMARKS FØRSTE TØMRER- TRAINEE Jeg er blevet taget rigtigt godt imod, siger Pirasath, eneste inder (og hindu) blandt tømrerfirmaets 55 ansatte af chefkonsulent i Håndværksrådet Anne Holm Sjøberg Pirasath Satkunam er en helt almindelig ung mand, der altid har drømt om at blive tømrer. Han kan i dag bryste sig af at være den første trainee inden for tømrerfaget. Hans forældre kom til Danmark fra Sri Lanka i Hans far er social- og sundhedshjælper og hans mor er rengøringsassistent. Danske Snedker- og Tømrermestre (DST), TIB og Håndværksrådet står bag et forsøgsprojekt med en trainee-ordning for nydanske unge mellem år. En trainee er en moderne arbejdsdreng, der får lov til at varetage flere arbejdsopgaver end en almindelig arbejdsdreng. Et trainee-forløb varer typisk 3-6 måneder, og målet er at få flere nydanskere i lære. Sidste efterår blev Pirasath via projektet tilbudt at komme til samtale i tømrerfirmaet Erik Jensen Kragelund A/S, hvor man gerne ville prøve kræfter med en nydansker i et trainee-forløb. Pirasath klarede jobsamtalen fint og startede som trainee den 27. november Gert Langvad og Kaj Jakobsen er ejere af tømrerfirmaet Erik Jensen Kragelund A/S, der beskæftiger 55 ansatte, heraf 35 svende og 10 lærlinge. De har været meget tilfredse med deres traineeelev. Pirasath er med til at lave en succeshistorie. Han er aktiv og har et godt hoved. Hvis Pirasath får en tegning i hånden, så går han i gang. Han har en god indstilling, han er stabil, er der til tiden og går op i det, siger Kaj Jakobsen. Jeg har det fint med at være her og har lært meget. Jeg var lidt mere tilbageholdende i starten, hvor jeg ikke kendte firmaet, men nu er jeg mere åben. Jeg har lært, hvordan man laver de forskellige ting, og hvordan arbejdspladsen fungerer, siger Pirasath om sin oplevelse af trainee-forløbet. fortsættes næste side

13 Jeg er blevet taget rigtig godt imod. De er utrolig flinke her. Det har været over forventet. De er mere flinke her end i de andre firmaer, jeg har været i før, siger Pirasath. Vi vil nok være mere åbne over for nydanskere, end vi var før, siger Gert Langvad og Kaj Jakobsen, ejere af Erik Jensen Kragelund A/S FØRSTE NYDANSKER I VIRKSOMHEDEN Pirasath er den første nydanske medarbejder i firmaet. Da virksomheden fik en henvendelse fra DST om en trainee, skulle man lige tænke over det. Vi snakkede med vores sikkerhedsudvalg og vendte det med vores medarbejdere, inden vi sprang ud i det. Enkelte var måske lidt forbeholdne, før Pirasath startede, men vi har ikke oplevet nogen form for problemer, mens han har været her, siger Kaj Jakobsen. Hvis ikke I havde været der med et tilbud om en trainee, er jeg ikke sikker på, at vi havde ansat Pirasath. Vi får mange flere henvendelser på lærepladser end vi har brug for, men næsten aldrig fra nydanskere, fortsætter Gert Langvad. At Pirasath er hindu har ikke givet anledning til nogen kulturelle uoverensstemmelser i perioden. Pirasath har et utrolig behageligt væsen, så han er let at samarbejde med siger Kaj Jakobsen. TRAINEE-ORDNINGEN: EN GOD VEJ TIL EN LÆREPLADS På spørgsmålet om virksomheden vil anbefale andre at tage en trainee-elev. Det er godt at bruge trainee-ordningen som en øjenåbner for etniske unge. Selvom der skulle være lidt fordomme, så kan de blive nedbrudt. Vi vil ikke være bange for ansætte en nydansker en anden gang. Vi vil nu være mere åbne, end vi var før, slutter Gert Langvad. Det vellykkede traineeforløb har ført til, at Pirasath nu starter i tømrerlære

14 REGERINGEN BØR OGSÅ AFSÆTTE MIDLER TIL ENERGIBESPARELSER Regeringens plan En visionær dansk energipolitik 2025 mangler ligevægt i prioriteringen mellem besparelser og og ny teknologi af energipolitisk medarbejder i Håndværksrådet Henrik Lilja Regeringen spillede i januar 2006 ud med En visionær dansk energipolitik Den sætter fokus på udvikling af ny energiteknologi som fx biobrændsler, brint og brændselsceller, så Danmark forhåbentlig kan opleve endnu et vindmølleeventyr. Men regeringen bør også kigge på en anden dansk styrkeposition. Vi er rigtig gode til at implementere nye energibesparende løsninger herhjemme og vi kunne meget nemt blive bedre. VI ER KUN SELVFORSYNENDE TIL 2015 I En visionær dansk energipolitik 2025 hedder det, at Danmark på længere sigt helt skal ophøre med at anvende fossile brændsler dvs. kul, olie og naturgas. Vi skal i stedet anvende vedvarende energi. De fossile brændsler dækker i dag ca. 85 % af det danske energiforbrug. Det er stærkt bidragende til drivhuseffekten, men det er også problematisk, fordi det gør os - som resten af Vesten er det - afhængig af ofte ustabile regioner ude i verden. For Danmarks eget vedkommende rækker den aktuelle selvforsyning ikke længere end til 2015, hvor vi skal til at importere en del af vores olie og naturgas. PÅ VEJ MOD ET EKSPORTEVENTYR Så der er fokus på vores afhængighed af olie. Frem mod 2025 vil regeringen reducere forbruget af fossile brændsler med mindst 15 % målt i forhold til i dag. Vi skal i stedet anvende vedvarende energi. Regeringen satser på, at nye teknologiske løsninger til fornuftige priser gør det muligt at sikre, at mindst 30 % af energiforbruget i 2025 dækkes af vedvarende energi. Inden 2020 skal andelen af biobrændsler til transport øges til 10 %. Med sådan en satsning skal der naturligvis fokus på udviklingen af nye, mere effektive energiteknologier. Derfor fordobles den offentligt finansierede forskning i energiteknologier frem mod 2010 til 1 mia. kr. Der bliver især midler til: 2.-generations biobrændstoffer, dvs. brændstoffer baseret på affaldsprodukter i form af fx halm. Inden 2010 skal der kunne etableres et forsøgsanlæg i fuld skala i Danmark Udvikling af vindkraft således at den nuværende styrkeposition kan bevares Udvikling af brintteknologi og brændselsceller, som gør det muligt både at producere, lagre og anvende energi billigt og effektivt Udvikling af lavenergibygninger - både i nybyggeriet og ved renoveringer af eksisterende byggeri.

15 SENESTE OPGØRELSE I rapporten Status for Danmarks energieffektivitet og CO 2 -emissioner fra 12. juni 2007 fremhæves, at Danmarks energiforbrug har været konstant fra 1972 til 2006, samtidig med at BNP er steget ca. 80 %. SAVNER ØKONOMI TIL BESPARELSER Energipolitik er imidlertid også erhvervspolitik, og her mener Håndværksrådet, at regeringens vision har slagside. De store virksomheder, som formodes at udvikle og på sigt afsætte de nye energiteknologier, vil fremover få stor andel i anvendelsen af den afsatte mia. kr. til forskning. Men noget af regeringens mål kan også nås gennem energibesparelser og en sådan satsning vil samtidig medvirke til at styrke konkurrenceevnen i bredden af dansk erhvervsliv. I øjeblikket bruges - finansieret over elregningen - ca. 200 mio. kr., som energiselskaberne anvender til at få slutbrugerne til at investere i energibesparelser - dvs. 1/5 af, hvad der foreslås anvendt til forskning og udvikling af nye teknologier. Så der er ikke ligevægt i prioriteringen mellem besparelser og ny teknologi. HVOR BESPARELSESMULIGHEDERNE ER En konkret satsning på besparelser bør i højere grad afspejle, hvad vi egentlig bruger energien til. 50 % går til opvarmning af bygninger, varmt vand og procesvarme. Transport tegner sig for ca. 32 %, og el for de resterende 18 %. Da en stor del af forbruget ligger på varmesiden, er det også her, de største besparelsesmuligheder findes. FOGH IMPONEREDE BUSH Håndværksrådet ser meget gerne gentagelser af vindmølleeventyret og er enig i, at der skal satses, hvor vi i forvejen har førerpositioner. Men vi skal have øje for, at konkurrencevilkårene i vindmøllernes barndom var meget anderledes. I dag udvikles de nye teknologier i skarp konkurrence med store udenlandske selskaber, der satser på det kolossale verdensmarked for disse teknologier. Vinderne i den udvikling er ikke udpeget endnu, og det er ikke sikkert, at danske virksomheder er blandt dem. Der, hvor vi virkelig har en førerposition, er faktisk omkring besparelser. Vi er fantastisk gode til at implementere ny teknologi, og det gavner dansk erhvervsliv bredt. Det er ikke nogen tilfældighed, at Anders Fogh Rasmussen under sit besøg i USA sidste sommer kunne imponere præsident Bush med, at Danmark ikke bruger mere energi, end vi gjorde for 25 år siden, selvom økonomien er vokset med 50 %. Dermed kunne han påvise, at lavt energiforbrug ikke er ensbetydende med hverken stilstand eller tilbagegang i økonomien. Overordnet flugter regeringens ambitioner med EU s seneste energipolitiske beslutninger, hvor 20 % af energiforbruget i 2020 skal dækkes af vedvarende energi. Samme år skal energiforbruget være 13 % lavere end i dag. En visionær energipolitik 2025 kan hentes på Og her er det ikke udvikling af nye energiteknologier, der er løsningen. Det, politikerne skal prioritere højere, er derimod kendte teknologier og tiltag som solvarme, fastbrændselsanlæg, biogas, isolering, energiruder osv. Hvis vi realiserede de rentable besparelsesmuligheder, der i dag findes i forbrugsleddet, kunne vi sænke energiforbruget med 16 %. Problemet er blot, at slutbrugerne i stor stil skal hjælpes og informeres, inden de gennemfører besparelserne og en sådan indsats er ikke gratis. Det skal retfærdigvis siges, at besparelser får sin retmæssige omtale i visionen der mangler blot de nødvendige økonomiske midler.

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #5 december 2005 SKATTEMINISTEREN OG HÅNDVÆRKSRÅDETS DIREKTØR I EN SNAK OM SORT ARBEJDE... SIDE 4-6 STATUS: Om et virksomhedstjek

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11 MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #3 AUGUST 20 IVÆRKSÆTTERE I CA CA og iværksætterne, 2 Online-kalender i stor skala, 3 Gode råd for iværksættere, 4 Succes med funky ål, 6 Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere