Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER: PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG... SIDE 6-8 Hold de administrative byrder i skak... side 4 Bliv klogere på din virksomhed med Håndværkets Evalueringscenter... side 16

2 DE SELVSTÆNDIGE Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf.: Fax: REDAKTION Ansvh. redaktør: Søren Nicolaisen Redaktion og layout: Martin Kalkerup ANNONCER BK Media Kim Odderskjær Hansen & Birgit Waltenburg Hovedgaden 55 C, Hørsholm Tlf Fax: TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Kontrolleret oplag: Medlem af Kontrolleret af HVORDAN ER ERHVERVSKLIMAET I DANMARK? Danmark er vært for FN s klimakonference i Konferencen er blot én af de årlige klimakonferencer, som organiseres i FN-regi for blandt andet at følge op på Kyoto-aftalen om en global reduktion af CO 2 -udslippet. Men den er samtidig mere end det, for det må forventes, at det er i København i 2009, der skal indgås en ny global aftale for perioden efter 2012, når den nuværende Kyoto-aftale løber ud. Det betyder, at der vil være et enormt fokus på Danmark i perioden frem til klimatopmødet kommer til København i november-december Regeringen har derfor foreslået, at der gennemføres en koordineret erhvervssatsning, der skal profilere dansk erhvervsliv i den periode, hvor alle øjne hviler på Danmark. Det er en rigtig god ide, som vi i Håndværksrådet hilser velkommen. Økonomi- og erhvervsministeren, udenrigsministeren og miljøministeren foreslog derfor på et møde i begyndelsen af juni, at der etableres et erhvervsklimapanel, der skal rådgive regeringen om erhvervsaktiviteter i forbindelse med topmødet, og om hvordan Danmark bedst udnytter erhvervsmulighederne på klimaområdet. Panelet skal også debattere erhvervslivets ansvar i forhold til at håndtere klimaudfordringen. Men også uden et klimatopmøde kunne Danmark have glæde af et erhvervsklimapanel altså ét der holder fokus på, hvordan erhvervsklimaet er i Danmark, forstås. Så kunne vi diskutere administrative byrder, offentlige udbud, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, skat og alle de andre spørgsmål, som dagligt optager små og mellemstore virksomheder. Sammenlignet med mange andre lande har vi i Danmark et godt erhvervsklima. Men også det seneste års lovgivningsarbejde dokumenterer, at der er et behov for en organisation som Håndværksrådet, der konsekvent ser verden gennem de mindre virksomheders øjne, når lovmøllen maler. Bladet udkommer 5 gange om året til virksomheder i Håndværksrådets medlemskreds. ISSN FORSIDEN Foto: v/håndværksrådet God sommer! Adm. direktør Paul Mollerup

3 INDHOLD BLIVER DU KVALT I FLERE OG FLERE ADMINISTRATIVE BYRDER? SIDE 4-5 MR. Q - KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER - PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG SIDE 6-8 NÅR POLITISK ARBEJDE KAN SES PÅ BUNDLINJEN SIDE DANMARKS FØRSTE TØMRER-TRAINEE SIDE REGERINGEN BØR OGSÅ AFSÆTTE MIDLER TIL ENERGIBESPARELSER SIDE LET, BILLIGT OG NYTTIGT: HÅNDVÆRKETS EVALUERINGSCENTER SIDE FAMILELIV 1: FAMILIELIV - OGSÅ EN RET FOR SELVSTÆNDIGE - GÆSTEPEN AF FAMILIE- OG FORBRUGERMINISTER CARINA CHRISTENSEN SIDE 18 FAMILIELIV 2: TID TIL AT SÆTTE FAMILIEN I CENTRUM - KOMMENTAR AF HÅNDVÆRKSRÅDETS ADM. DIREKTØR PAUL MOLLERUP SIDE 19 FÅ ET GRATIS INNOVATIONS-TJEK SIDE 20 ARBEJDSKRAFTMANGEL KOSTER SMV ERNE OMSÆTNINGSFREMGANG SIDE 22 HAR DU EN FIREWALL? HAR DU ANTI-VIRUS? BRUG HÅNDVÆRKSRÅDETS GRATIS IT-RÅDGIVNING VIA SIDE 23 DET JURIDISKE HJØRNE: HØJESTERET TILLADER BARSEL PÅ DELTID SIDE 24 SÅDAN OPERERER ANNONCEHAJERNE SIDE 25 BYGGEVAREINFO.DK - EN GOD HÅNDVÆRKSRÅDS-IDE SIDE 26 NYT NAVN: VIRKSOMME KVINDER SIDE 26 RE4GERINGENS VISION FOR BYGGERIET SIDE 27 DET SKAL VÆRE SJOVT AT UDVIKLE SIN HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING SIDE 28 HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND TIL MØDE I GLOBALISERINGSRÅDET SIDE 29 NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNINGER SIDE 30

4 BLIVER DU KVALT I FLERE OG FLERE ADMINISTRATIVE BYRDER? Håndværksrådets nye kampagne vil indsamle alle gode forslag til administrative lempelser af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg Det er nødvendigt at lette de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder (SMV er), hvis dansk erhvervsliv skal fastholde sin stærke konkurrenceposition over for udlandet. Vi opfordrer derfor virksomhederne til at komme med deres bud på, hvilke byrder der vejer tungt i deres hverdag og giver dem meget ekstra administrativt arbejde. Skriv til Håndværksrådet om administrative byrder på hvis du har fået nye administrative byrder hvis noget kunne gøres bedre hvis noget er urimeligt hvis du bare er godt træt af et eller andet SÆT FOKUS PÅ SMV-VILKÅR Håndværksrådet har lavet en liste med 10 forslag til lempelse af de administrative byrder, som rammer SMV er hårdt. De 7 mest byrdefulde ministerier laver handlingsplaner for at lempe de byrdefulde love. Vi mener, at der mangler et selvstændigt fokus på SMV ers vilkår, da de administrative byrder rammer relativt hårdere, jo mindre virksomheder er. Desuden udgør SMV er langt størstedelen af de danske virksomheder, og derfor må en stor del af indsatsen rettes mod disse virksomheder. Mulighederne for digital indberetning og genbrug af data skal have særlig opmærksomhed. Når flere myndigheder beder om de samme oplysninger, eller når de digitale løsninger ikke fungerer, føler virksomhederne sig til gjort til grin, og at deres tid bliver spildt. Så bliver indberetningen en irritationsbyrde, som fylder langt mere end den konkrete tid, det tager at løse opgaven. LEMPELIGERE REGLER FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGER (APV) Man kan reducere SMV ers administrative byrder væsentligt ved at øge mindstekravene for diverse love og bekendtgørelser. Det gælder mindstegrænsen for, hvor stor en virksomhed skal være, før den udarbejder APV er og opretter en sikkerhedsorganisation. I mange små håndværksvirksomheder har medarbejderne ikke et fast arbejdssted, men kører rundt fra kunde til kunde og køber selv eventuelt nødvendigt værktøj. Det gør det svært for arbejdsgiveren at have en opdateret APV, som tager højde for alle de redskaber, som befinder sig på medarbejdernes arbejdsplads. Derfor bør grænsen for, hvornår der skal oprettes en sikkerhedsorganisation og udarbejdes APV er, sættes op fra 10 til 20 ansatte. ENKLERE REGLER FOR GULPLADEBILER Brugen af gulpladebiler er i dag en jungle, hvor der ikke gælder de samme regler for, hvornår der skal betales skat og moms af brugen af gulpladebiler. Håndværksrådet foreslår, at de to regelsæt harmoniseres. Det er en væsentlig irritationsbyrde for virksomhederne, som med de nuværende regler famler i blinde, når

5 10 FORSLAG TIL LEMPELSE AF SMV ERNES ADMINISTRATIVE BYRDER 1. Flere og bedre muligheder for digital indberetning 2. Genbrug af data, så virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger flere gange 3. Sikkerhedsorganisation og udarbejdelse af APV er for ansatte i SMV er: Minimumsgrænsen bør i begge tilfælde sættes op fra 10 til 20 ansatte 4. Reglerne for moms og skat på gulpladebiler skal gøres mere enkle og gennemskuelige 5. G-dagene skal væk. Administrationen af barsels- og sygedagpenge skal gøres lettere 6. Straksafskrivningsgrænsen bør sættes op, så virksomhederne undgår bøvlet med små investeringer, der skal afskrives over flere år 7. Kredittiderne på både moms og a-skat skal være bedre. Grænsen for, hvornår virksomhederne overgår fra kvartals- til månedsmoms, bør sættes op 8. Principielt bør årsregnskab og skatteregnskab slås sammen. Det bør kunne gøres uden at forringe vilkårene for virksomhederne 9. Grænsen for, hvornår virksomheder bliver revisionspligtige, bør sættes højere end i dag 10. Egenkontrollen i fødevarevirksomheder skal kun dreje sig om fødevaresikkerhed de enten tillader eller forbyder medarbejderne at køre mellem hjem og arbejde i virksomhedens gulpladebiler. G-DAGENE KUNNE AFSKAFFES G-dagene er en unødvendig administrativ og økonomisk byrde for virksomhederne. Ydermere har de kun en begrænset adfærdsregulerende virkning. G-dagene kunne derfor afskaffes, uden at det ville have nogen større betydning for samfundet. For virksomhederne ville det imidlertid være en stor lettelse. SÆT GRÆNSEN OP FOR STRAKSAFSKRIVNINGER Med hensyn til straksafskrivninger bør grænsen ligeledes sættes op. Grænsen er i 2007 på kr. Det betyder, at selv relativt små investeringer skal afskrives over flere år, hvilket kun gavner revisorerne, men skader virksomhederne, som mister et incitament til at foretage investeringer. FORNUFTIGERE KREDITTIDER Skatteområdet er et af de mest byrdefulde. Håndværksrådet mener, at kredittiderne skal være bedre. Som reglerne er i dag, lægger virksomhederne ofte ud for moms, før kunderne har betalt regningen. Dermed har virksomhederne ikke blot unødig administration med at holde styr på kredittiderne. Det går også ud over virksomhedernes likviditet, at SKAT s kredittider er kortere end virksomhedernes kredittider over for kunderne. Det gælder i øvrigt også, når kunden er den offentlige sektor. Konkret bør grænsen for, hvornår virksomhederne overgår til månedsmoms, derfor sættes op. FLERE SELSKABER KAN UNDVÆRE REVISIONSPÅTEGNINGEN Desuden bør grænsen for, hvornår virksomhederne skal aflevere et revisorpåtegnet regnskab hæves yderligere. Økonomi- og Erhvervsministeriet tog et vigtigt første skridt ved at gøre revisorpåtegning frivillig for de mindste selskaber. Hvis den kommende evaluering af lempelsen af revisionspligten viser, at det ikke har medført øget svig, bør lempelsen udvides til en større kreds af selskaber. SLÅ ÅRS- OG SKATTEREGNSKABERNE SAMMEN Desuden bør skatte- og årsregnskaberne slås sammen. Det vil give en enorm fleksibilitet, når virksomhederne kun skal udarbejde et regnskab. Det vil kræve en modernisering af de krav som SKAT og Danmarks Statistik stiller, men det vil være en stor besparelse for virksomhederne, hvis de kun skal udarbejde et regnskab, hvorfra tallene kan genbruges til en række andre statistikker. KONCENTRÉR EGENKONTROLLEN OM FØDEVARESIKKERHED Egenkontrollen for fødevarevirksomheder indeholder i dag en række elementer, som ikke har noget med fødevaresikkerheden at gøre. Der udgør et stort irritationsmoment for virksomhederne, at de kan risikere at blive straffet for overtrædelse af forhold i egenkontrollen, som ikke har noget med fødevaresikkerhed at gøre. Dermed kan virksomhederne også - med meget store konsekvenser - risikere en sur smiley, uden at der er sket brud på fødevaresikkerheden.

6 MR. Q - KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER - et portræt af Håndværksrådets nye formand Niels-Erik Lundvig af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Alt, hvad jeg foretager mig i arbejdslivet, skal give livsværdi, siger Håndværksrådets nye formand. Han hedder Niels-Erik Lundvig og driver virksomheden Q-Transportmateriel A/S. Det gør han med stor succes og ud fra devisen: Vi skal have en strategi som en stor virksomhed og samtidig udnytte fordelene ved, at vi er en familie på kun 70 mand. Q-Transportmateriel A/S laver fleksible, moderne transportanlæg, skræddersyet til kunderne. Komponenterne kommer i stor udstrækning fra strategiske samarbejdspartnere, som kan være placeret i Danmark, Østeuropa eller Fjernøsten. Ekspertisen i Galten ligger i at skabe fleksible logistiksystemer og sælge dem i Nordeuropa især men i tiltagende grad også i resten af verden. LOGIKKEN I LEGO Niels-Erik Lundvig har en fortid i Lego, og Lego-logikken har han taget med sig videre. Hans produkt er ekstremt fleksible transport- og logistiksystemer, som kan sammensættes på mange måder. Man skal ikke købe nyt, fordi man ændrer produktionen. Man skal bare flytte lidt rundt på klodserne. Med sådan et produkt er det naturligt at interessere sig for, hvordan små og mellemstore virksomheder - SMV er -kommer ud i verden. Derfor sidder han i dag i Håndværksrådets internationale udvalg og i Danmarks Eksportråd. Og han brænder for at tænke SMV er ind i alle dele af internationaliseringsarbejdet. Der er rigtig gode muligheder for mange mindre virksomheder på eksportmarkederne. Både som indkøbere og eksportører. Vi er et lille sprogområde, hvor mange har rigtig gode sprogkundskaber. Vi evner også godt at tilpasse os andre kulturer og bliver derfor oftest taget vel imod. Men Niels-Erik Lundvig ser også en solid base herhjemme. Selvom mange rammebetingelser for små og mellemstore virksomheder kan forbedres, ser han nogle helt afgørende grundvilkår, som gør Danmark til et godt sted for SMV er. Han fremhæver især vores flexicurity-system. Det er godt for både virksomheder og ansatte, at det er let at ansætte og afskedige medarbejdere, og at der er et solidt velfærdssystem, der tager over, når nogen står uden job. Se fx til Tyskland, der de seneste år har haft voldsomme økonomiske problemer, fordi man ikke havde den fleksibilitet. Han nævner også Tyskland som et eksempel på SMV ers betydning: De store virksomheder har skåret ned, og de små ansætter. Det er et godt eksempel på den stabilitet, små og mellemstore virksomheder giver et samfund. Det stærke danske innovative velfærdssamfund bunder i en kultur af mindre håndværksvirksomheder en kultur, som går helt tilbage til vikingetiden, mener Niels-Erik Lundvig. Det giver stabilitet og innovation og er vores store og nogle gange oversete styrke. SUCCES KOMMER AF GODE RELATIONER Niels-Erik Lundvig er købmanden og den meget sympatiske netværker, der gør en forskel, hvor han kommer. Succes kommer gennem gode relationer, mener han. Man skal kunne lide at have med mennesker at gøre og oprigtigt interessere sig for dem. Det lyder måske helt omvendt, men jeg stiller også krav til mine kunder. For når jeg gør det, så formulerer de også deres behov og ønsker, og så kan jeg meget bedre levere det, de har brug for. Kunden ved ikke altid bedst, men kunden skal altid have det bedste. artiklen fortsættes s. 8

7

8 MR. Q fortsat fra forrige side MIDT I EN STRATEGITID Niels-Erik Lundvig sætter sig i formandsstolen midt i en proces, der til efteråret skal munde ud i ny strategi for Håndværksrådet. Og strategi er en af hans helt store styrker. Han har tjent lidt til pensionen ved at give virksomheder med røde tal på bundlinjen en ny strategi. Det nyder han hver gang, ligesom han nyder sine bestyrelsesposter og arbejdet i Q-Transportmateriel A/S. For man skal ikke lave noget, der ikke giver øget livsværdi. Derfor skiftede han i 1993 også topjobbene i de store koncerner ud med et liv som selvstændig. Han nyder friheden og mulighederne for at planlægge sit eget liv. Han kalder det at skabe luft omkring sig selv. Kan man det, kan man få et liv med masser af livskvalitet. Og man skal hele tiden arbejde med at skabe gode relationer, siger Niels-Erik Lundvig, der selv fx ofte spiller golf med kunderne. Han lægger også stor vægt på, at hans ansatte trives og får de bedste muligheder for at præstere. Omgangsformen i virksomheden er god, og alle behandler hinanden, som var de kunder. Det skal vi jo træne, siger han. Og så har han det mest bemærkelsesværdige fitnessprogram for medarbejderne. Der trænes i løbet af mandagen, der tilbydes fysioterapi og der måles og holdes øje med deres resultater og helbred. Han har nogle af de sundeste medarbejdere i landet, og det giver også gode resultater. Arbejdslivet skal jo give livsværdi. MED PAVEN I BAGHAVEN Som et billede på, hvor meget han vil gøre for venner og gode forretningsforbindelser, tilbød han engang en indisk forretningsforbindelse en personlig velsignelse af paven i Niels-Eriks baghave. Forretningsforbindelsen er inder og rettroende katolik, og for ham ville en sådan velsignelse være et højdepunkt i livet. Men han troede naturligvis ikke Lundvig, der ikke desto mindre bragte ham til en velsignelse i nærheden af bopælen. Min baghave er udvidet lidt i dag, sagde Lundvig, og så stod manden der blandt få hundrede fremmødte. Paven gav en kort prædiken og en næsten personlig velsignelse, og forretningsforbindelsen kvitterede med et livslangt venskab. Niels-Erik Lundvigs evne til at skabe resultater sammen med andre mennesker fornægter sig ikke. Han har aldrig bedt om en bestyrelsespost, men bliver ofte spurgt og må også ofte sige nej. Men han sagde ja, da han blev spurgt, om han ville være formand for Håndværksrådet. Og det er en opgave, han glæder sig til. DREV EKSPORTFIRMA I STUDIETIDEN Intet kommer af intet, og den succesrige erhvervsmand med tilnavnet Mr. Q har da også haft en bemærkelsesværdig karriere. Han er fra et håndværkerhjem og blev siden uddannet ingeniør, men startede allerede under studierne et lille eksportfirma, som betød, at han klarede sig igennem uden studiegæld. Han blev eksportsælger og senere direktør i Sophus Berendsen og arbejdede intensivt med Nord- og Sydamerika i en årrække, inden han blev headhuntet af Lego. Han taler spansk, portugisisk, engelsk og klarer sig på tysk og fransk. Alt i alt ingen ringe ballast for manden, der er Håndværksrådets nye formand!

9 V E L K O M M E N P Å S K A N D I N A V I E N S S T Ø R S T E I N D U S T R I M E S S E fi SEPTEMBER T A K E T H E H I W AY T O I N N O V A T I O N O T T E S T Æ R K E M E S S E R I M E S S E N : A U T O M A T I O N E L E C T R O N I C S L O G I S T I C S I T W E L D I N G & C U T T I N G S U B S U P P L I E R S W O R K I N G E N V I R O N M E N T, T O O L S & C L E A N I N G I N N O V A T I O N Besøg Skandinaviens største industrimesse og få et fagligt innovationskick. Mød industriens førende leverandører og se de mange offi cielle nyheder. Alle godkendte nyheder er markeret med et HI-nyhedsdiplom med én, to eller tre stjerner. Oplev også tre spændende og højaktuelle fokusområder: Future Energies Innovation Intelligent Supply Chains Live Theatre Bliv klogere, få overblik og styrk dine relationer på HI Industri 2007 Print gratis adgangskort på Tirsdag, onsdag, torsdag 9-17 fredag 9-16 w w w. h i - i n d u s t r i. d k O T T E S TÆ R K E M E S S E R I M E S S E N A U T O M AT I O N E L E C T R O N I C S L O G I S T I C S I T W E L D I N G & C U T T I N G S U B S U P P L I E R S W O R K I N G E N V I R O N M E N T, T O O L S & C L E A N I N G I N N O V AT I O N

10 NÅR POLITISK ARBEJDE KAN SES PÅ BUNDLINJEN Håndværksrådets fingeraftryk er at finde mange steder i de love og regler, der kom ud af forårets arbejde i Folketinget af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Jeg synes, foråret har budt på nogle markante forbedringer af små og mellemstore virksomheders vilkår. Lavere AES-bidrag har stor betydning for os, og man skal ikke undervurdere, hvad det kan betyde for prisen på ejendomslån i fremtiden, at bankernes variable lån skal følge en kendt referencerente, og at de ikke må tilbyde lån, der er meget dyre at indfri. JIM STJERNE HANSEN, FORMAND FOR DS HÅNDVÆRK OG INDUSTRI Erhvervsskattepakken blev god for de små og mellemstore virksomheder, men det så på et tidspunkt ud til, at virksomhederne ville få en enorm ekstraregning, når de opsparede værdier skulle trækkes ud. Det var vigtigt for de mange virksomheder, som skal generationsskiftes i de kommende år, at stigningen i aktieskatten ikke kom til at ramme de værdier som allerede var opsparet i virksomheden. ANN FREDERIKSEN, LANDSFORMAND FOR VIRKSOMME KVINDER Forårets folketingsarbejde havde stærk fokus på små og mellemstore virksomheder. Der var derfor al mulig grund for Håndværksrådet til at gøre sin indflydelse gældende - gennem ministerier, vores politiske kontakter og ved at møde op i Folketinget. Der kom gode resultater i hus, og vi fortæller her om nogle af dem, som vil kunne ses direkte på virksomhedernes bundlinje i de kommende år. LANGT RIMELIGERE AES-BIDRAG Folketinget vedtog efter mange års kritik fra Håndværksrådet en ny måde at beregne AES-bidraget på, der indebærer meget store besparelser fra 2008 og frem. Bidraget vil stige lidt hvert år fremover, men der vil gå 20 år, før vi ser bidrag som i dag. Og dem ser vi kun igen, hvis ikke det lykkes at nedbringe antallet af arbejdssygdomsramte de næste 20 år. Så skidt tror de færreste, det går. INGEN HØJERE AKTIEINDKOMSTBESKAT- NING AF ALLEREDE OPSPAREDE VÆRDIER Det lykkedes også at overbevise skatteministeren og Folketingets partier om, at det ikke var acceptabelt at beskatte allerede opsparede værdier i virksomhederne med en højere aktieindkomstskat. Den høje aktieindkomstskat, som er en konsekvens af lavere virksomheds- og selskabsskat, kommer derfor kun til at gælde for opsparede værdier efter lovens ikrafttræden. Det var ikke mindst vigtigt for generationsskifter.

11 Det er vigtigt, at Håndværksrådet hele tiden arbejder med at gøre generationsskifte så let og billigt som muligt. Det var derfor rigtig godt, at det lykkedes at få erhvervsskattepakken ændret, så generationsskifte ikke bliver dyrere i fremtiden. POUL ERIK CHRISTENSEN, FORMAND FOR CENTRAL- FORENINGEN AF AF AUTOREPARATØRER I DANMARK BEDRE SIKRING AF LÅNTAGERE VED NYE SDO-LÅN Endelig lykkedes det os i samarbejde med Dansk Landbrug at få sikret låntagerne markant bedre i den nye lov, hvor bankerne må tilbyde ejendomslån på nye, mindre gennemsigtige vilkår. Bankerne får med den nye SDO-lov mulighed for at udbyde produkter, hvor deres egen indtjening er skjult. Men vi fik sikret, at låntagerne ikke kan komme til at stå med et lån, som er urimeligt dyrt at indfri. Lån baseret på de nye obligationer skal kunne indfris til en kurs på omkring 100, og renten på variable lån må heller ikke stige i lånets løbetid. Den skal følge en kendt referencerente, fx CIBOR. Begge dele øger sandsynligheden for, at låntager får fair vilkår, og at lånene ikke stiger urimeligt meget i pris. MANGE ANDRE RESULTATER Det politiske arbejde har naturligvis omfattet meget mere end dette. Forbedringer i konkurrencelovgivningen, bedre regler for krav til byggevirksomheder om en karakterbog, bedre rammer for innovation og uddannelse osv. Mange af disse forbedringer omtales andre steder i dette blad og på Håndværksrådets hjemmeside. Resultaterne vil få stor indflydelse på, hvor godt virksomhederne kan drives og udvikles - og derfor også på sigt indlfydelse på, hvordan bundlinjen ser ud. Det betyder meget for mange virksomheders omkostninger, at man fra 2008 sparer tusindvis af kroner til Arbejdsgivernes Erhvervssygdomssikring. Samlet betyder det over 10 mio. kr. årligt for vores branche. For bager- og konditormestrene betyder den nye lov også, at der er blevet mere fair konkurrence mellem bagervirksomheder og bagerafdelinger i supermarkederne. OLE THORUP, FORMAND FOR BAGER OG KONDITORMESTRE I DANMARK Det er helt afgørende for byggeriet herhjemme, at vi har mulighed for billig finansiering. SDO-forslaget kunne være blevet rigtig dyrt for låntagerne. Kigger man på udlandet kunne manglende gennemsigtighed have kostet op mod 9 mia. kr. årligt. Men Håndværksrådet fik i sidste øjeblik sikret, at låntagerne ikke kan komme til at stå med lån, der er urimeligt dyre at indfri, og at noget gennemsigtighed blev bevaret. NIELS TECHEN, FORMAND FOR DANSKE SNEDKER- OG TØMRERMESTRE Håndværksrådet har kæmpet kampen mod de urimelige AES-gebyrer gennem 10 år sammen med os i medlemsorganisationerne. Det har været en hård kamp, og jeg synes, vi alle skal glæde os over, at retfærdigheden går hånd i hånd med en stor besparelse i virksomhederne. LARS STJERNHOLM, FORMAND FOR DANSKE SLAGERMESTRES LANDSFORENING

12 DANMARKS FØRSTE TØMRER- TRAINEE Jeg er blevet taget rigtigt godt imod, siger Pirasath, eneste inder (og hindu) blandt tømrerfirmaets 55 ansatte af chefkonsulent i Håndværksrådet Anne Holm Sjøberg Pirasath Satkunam er en helt almindelig ung mand, der altid har drømt om at blive tømrer. Han kan i dag bryste sig af at være den første trainee inden for tømrerfaget. Hans forældre kom til Danmark fra Sri Lanka i Hans far er social- og sundhedshjælper og hans mor er rengøringsassistent. Danske Snedker- og Tømrermestre (DST), TIB og Håndværksrådet står bag et forsøgsprojekt med en trainee-ordning for nydanske unge mellem år. En trainee er en moderne arbejdsdreng, der får lov til at varetage flere arbejdsopgaver end en almindelig arbejdsdreng. Et trainee-forløb varer typisk 3-6 måneder, og målet er at få flere nydanskere i lære. Sidste efterår blev Pirasath via projektet tilbudt at komme til samtale i tømrerfirmaet Erik Jensen Kragelund A/S, hvor man gerne ville prøve kræfter med en nydansker i et trainee-forløb. Pirasath klarede jobsamtalen fint og startede som trainee den 27. november Gert Langvad og Kaj Jakobsen er ejere af tømrerfirmaet Erik Jensen Kragelund A/S, der beskæftiger 55 ansatte, heraf 35 svende og 10 lærlinge. De har været meget tilfredse med deres traineeelev. Pirasath er med til at lave en succeshistorie. Han er aktiv og har et godt hoved. Hvis Pirasath får en tegning i hånden, så går han i gang. Han har en god indstilling, han er stabil, er der til tiden og går op i det, siger Kaj Jakobsen. Jeg har det fint med at være her og har lært meget. Jeg var lidt mere tilbageholdende i starten, hvor jeg ikke kendte firmaet, men nu er jeg mere åben. Jeg har lært, hvordan man laver de forskellige ting, og hvordan arbejdspladsen fungerer, siger Pirasath om sin oplevelse af trainee-forløbet. fortsættes næste side

13 Jeg er blevet taget rigtig godt imod. De er utrolig flinke her. Det har været over forventet. De er mere flinke her end i de andre firmaer, jeg har været i før, siger Pirasath. Vi vil nok være mere åbne over for nydanskere, end vi var før, siger Gert Langvad og Kaj Jakobsen, ejere af Erik Jensen Kragelund A/S FØRSTE NYDANSKER I VIRKSOMHEDEN Pirasath er den første nydanske medarbejder i firmaet. Da virksomheden fik en henvendelse fra DST om en trainee, skulle man lige tænke over det. Vi snakkede med vores sikkerhedsudvalg og vendte det med vores medarbejdere, inden vi sprang ud i det. Enkelte var måske lidt forbeholdne, før Pirasath startede, men vi har ikke oplevet nogen form for problemer, mens han har været her, siger Kaj Jakobsen. Hvis ikke I havde været der med et tilbud om en trainee, er jeg ikke sikker på, at vi havde ansat Pirasath. Vi får mange flere henvendelser på lærepladser end vi har brug for, men næsten aldrig fra nydanskere, fortsætter Gert Langvad. At Pirasath er hindu har ikke givet anledning til nogen kulturelle uoverensstemmelser i perioden. Pirasath har et utrolig behageligt væsen, så han er let at samarbejde med siger Kaj Jakobsen. TRAINEE-ORDNINGEN: EN GOD VEJ TIL EN LÆREPLADS På spørgsmålet om virksomheden vil anbefale andre at tage en trainee-elev. Det er godt at bruge trainee-ordningen som en øjenåbner for etniske unge. Selvom der skulle være lidt fordomme, så kan de blive nedbrudt. Vi vil ikke være bange for ansætte en nydansker en anden gang. Vi vil nu være mere åbne, end vi var før, slutter Gert Langvad. Det vellykkede traineeforløb har ført til, at Pirasath nu starter i tømrerlære

14 REGERINGEN BØR OGSÅ AFSÆTTE MIDLER TIL ENERGIBESPARELSER Regeringens plan En visionær dansk energipolitik 2025 mangler ligevægt i prioriteringen mellem besparelser og og ny teknologi af energipolitisk medarbejder i Håndværksrådet Henrik Lilja Regeringen spillede i januar 2006 ud med En visionær dansk energipolitik Den sætter fokus på udvikling af ny energiteknologi som fx biobrændsler, brint og brændselsceller, så Danmark forhåbentlig kan opleve endnu et vindmølleeventyr. Men regeringen bør også kigge på en anden dansk styrkeposition. Vi er rigtig gode til at implementere nye energibesparende løsninger herhjemme og vi kunne meget nemt blive bedre. VI ER KUN SELVFORSYNENDE TIL 2015 I En visionær dansk energipolitik 2025 hedder det, at Danmark på længere sigt helt skal ophøre med at anvende fossile brændsler dvs. kul, olie og naturgas. Vi skal i stedet anvende vedvarende energi. De fossile brændsler dækker i dag ca. 85 % af det danske energiforbrug. Det er stærkt bidragende til drivhuseffekten, men det er også problematisk, fordi det gør os - som resten af Vesten er det - afhængig af ofte ustabile regioner ude i verden. For Danmarks eget vedkommende rækker den aktuelle selvforsyning ikke længere end til 2015, hvor vi skal til at importere en del af vores olie og naturgas. PÅ VEJ MOD ET EKSPORTEVENTYR Så der er fokus på vores afhængighed af olie. Frem mod 2025 vil regeringen reducere forbruget af fossile brændsler med mindst 15 % målt i forhold til i dag. Vi skal i stedet anvende vedvarende energi. Regeringen satser på, at nye teknologiske løsninger til fornuftige priser gør det muligt at sikre, at mindst 30 % af energiforbruget i 2025 dækkes af vedvarende energi. Inden 2020 skal andelen af biobrændsler til transport øges til 10 %. Med sådan en satsning skal der naturligvis fokus på udviklingen af nye, mere effektive energiteknologier. Derfor fordobles den offentligt finansierede forskning i energiteknologier frem mod 2010 til 1 mia. kr. Der bliver især midler til: 2.-generations biobrændstoffer, dvs. brændstoffer baseret på affaldsprodukter i form af fx halm. Inden 2010 skal der kunne etableres et forsøgsanlæg i fuld skala i Danmark Udvikling af vindkraft således at den nuværende styrkeposition kan bevares Udvikling af brintteknologi og brændselsceller, som gør det muligt både at producere, lagre og anvende energi billigt og effektivt Udvikling af lavenergibygninger - både i nybyggeriet og ved renoveringer af eksisterende byggeri.

15 SENESTE OPGØRELSE I rapporten Status for Danmarks energieffektivitet og CO 2 -emissioner fra 12. juni 2007 fremhæves, at Danmarks energiforbrug har været konstant fra 1972 til 2006, samtidig med at BNP er steget ca. 80 %. SAVNER ØKONOMI TIL BESPARELSER Energipolitik er imidlertid også erhvervspolitik, og her mener Håndværksrådet, at regeringens vision har slagside. De store virksomheder, som formodes at udvikle og på sigt afsætte de nye energiteknologier, vil fremover få stor andel i anvendelsen af den afsatte mia. kr. til forskning. Men noget af regeringens mål kan også nås gennem energibesparelser og en sådan satsning vil samtidig medvirke til at styrke konkurrenceevnen i bredden af dansk erhvervsliv. I øjeblikket bruges - finansieret over elregningen - ca. 200 mio. kr., som energiselskaberne anvender til at få slutbrugerne til at investere i energibesparelser - dvs. 1/5 af, hvad der foreslås anvendt til forskning og udvikling af nye teknologier. Så der er ikke ligevægt i prioriteringen mellem besparelser og ny teknologi. HVOR BESPARELSESMULIGHEDERNE ER En konkret satsning på besparelser bør i højere grad afspejle, hvad vi egentlig bruger energien til. 50 % går til opvarmning af bygninger, varmt vand og procesvarme. Transport tegner sig for ca. 32 %, og el for de resterende 18 %. Da en stor del af forbruget ligger på varmesiden, er det også her, de største besparelsesmuligheder findes. FOGH IMPONEREDE BUSH Håndværksrådet ser meget gerne gentagelser af vindmølleeventyret og er enig i, at der skal satses, hvor vi i forvejen har førerpositioner. Men vi skal have øje for, at konkurrencevilkårene i vindmøllernes barndom var meget anderledes. I dag udvikles de nye teknologier i skarp konkurrence med store udenlandske selskaber, der satser på det kolossale verdensmarked for disse teknologier. Vinderne i den udvikling er ikke udpeget endnu, og det er ikke sikkert, at danske virksomheder er blandt dem. Der, hvor vi virkelig har en førerposition, er faktisk omkring besparelser. Vi er fantastisk gode til at implementere ny teknologi, og det gavner dansk erhvervsliv bredt. Det er ikke nogen tilfældighed, at Anders Fogh Rasmussen under sit besøg i USA sidste sommer kunne imponere præsident Bush med, at Danmark ikke bruger mere energi, end vi gjorde for 25 år siden, selvom økonomien er vokset med 50 %. Dermed kunne han påvise, at lavt energiforbrug ikke er ensbetydende med hverken stilstand eller tilbagegang i økonomien. Overordnet flugter regeringens ambitioner med EU s seneste energipolitiske beslutninger, hvor 20 % af energiforbruget i 2020 skal dækkes af vedvarende energi. Samme år skal energiforbruget være 13 % lavere end i dag. En visionær energipolitik 2025 kan hentes på Og her er det ikke udvikling af nye energiteknologier, der er løsningen. Det, politikerne skal prioritere højere, er derimod kendte teknologier og tiltag som solvarme, fastbrændselsanlæg, biogas, isolering, energiruder osv. Hvis vi realiserede de rentable besparelsesmuligheder, der i dag findes i forbrugsleddet, kunne vi sænke energiforbruget med 16 %. Problemet er blot, at slutbrugerne i stor stil skal hjælpes og informeres, inden de gennemfører besparelserne og en sådan indsats er ikke gratis. Det skal retfærdigvis siges, at besparelser får sin retmæssige omtale i visionen der mangler blot de nødvendige økonomiske midler.

16 LET, BILLIGT OG NYTTIGT Nyt evalueringscenter skal gøre det let for håndværksmesteren at få systematiske tilbagemeldinger om kundernes tilfredshed af Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt Håndværksrådet har udviklet et nyt tilbud til håndværksvirksomhederne. Nu kan du med en minimal administrativ indsats få løbende tilbagemeldinger fra dine kunder - både fra private forbrugere og faste kunder som fx kommuner og boligforeninger. LETTERE BLIVER DET IKKE! Håndværkets Evalueringscenter - som nyskabelsen hedder tager sig af alt arbejdet med at indsamle og behandle dine kunders besvarelser. Det eneste, du som virksomhed skal gøre, er, at aflevere en brochure ved første kundekontakt og derefter sætte et lille klistermærke på kunden faktura. Lettere bliver det ikke at få løbende tilbagemeldinger om dine kunders tilfredshed! Prisen for at være tilmeldt Håndværkets Evalueringscenter er kun kr. om året, men medlemmer af Håndværksrådet får op til 50 % rabat, da det er Håndværksrådet, der har udviklet Håndværkets Evalueringscenter. I forhold til de mange kvalitetssikringssystemer, der er på byggeområdet, skiller Håndværkets Evalueringscenter (HVEC) sig ud ved at være utroligt enkelt at anvende og ved at alle parter får noget ud af at bruge det, se faktaboks. Når både håndværkeren, kunden og branchen får noget ud af at bruge HVEC, er vejen til succes og en bred tilslutning kortere. ET LEDELSESVÆRKTØJ IKKE EN SMILEY- ORDNING Håndværksrådet er træt af de konstante historier i aviserne og til middagsselskaber om dårlige håndværkere. Formålet med HVEC er derfor at forbedre branchens image dels ved at give virksomhederne en ny viden, de kan bruge i deres udvikling af virksomheden, dels ved at bruge de mange gode historier, der også kommer ind i centret, til konstant at påvirke medierne og offentligheden med gode håndværkerhistorier. Med Håndværkets Evalueringscenter får jeg at vide, om kunderne har været tilfredse med mine samarbejdspartnere, hvilket jo er nok så vigtigt, da tilfredsheden med deres arbejde også er af betydning for kundernes opfattelse af min virksomhed. VVS-INSTALLATØR JOHN THOMSEN, JOTAR A/S, HOLSTEBRO Byggebranchen er bedre end sit ry. Hvis rigtig mange virksomheder bruger evalueringssystemet, kan vi dokumentere dén påstand - også i den offentlige debat. Det er vigtigt at slå fast, at dette ikke er en ny smiley-ordning. Det er et værktøj, som mester kan bruge til at forbedre den service, han leverer. Kundernes besvarelse og virksomhedens karakterer er det kun virksomheden selv, der kommer til at se. Systemet skal bruges til at give mange virksomheder mulighed for at blive bedre ikke til at udstille enkelte virksomheder som mindre gode. I Håndværkets Evalueringscenter er den dårlige evaluering en god evaluering, da det jo er fejlene, virksomhederne skal lære af. Derfor skal systemet også tilskynde til at få tilbagemeldinger fra de sager, hvor der er gået noget galt.

17 NY VIDEN BEDRE HÅNDVÆRK Håndværkets Evalueringscenter giver din virksomhed mulighed for at få en række nye oplysninger fra dine kunder. De virksomheder, som har testet systemet påpeger, at det ofte er mindre ting som kunden ikke har fundet nødvendigt at ringe om, men som alligevel irriterer vedkommende. Får du som mester ikke disse småting at vide, har du jo heller ikke mulighed for at følge op på dem. Den mulighed får du med HVEC. Samtidig får du mulighed for at følge kundernes tilfredshed med virksomhedens ansatte og endda sætte karakter på det. KAN BRUGES I LØNFORHANDLINGERNE Flere af de virksomheder, der har testet evalueringssystemet i over et halvt år, siger, at de vil bruge evalueringerne i forbindelse med lønforhandlingerne. Hvis en svend mener, at han skal have lønforhøjelse, vil de se på hans kundetilfredshed. Kunne den være bedre, får han først lønforhøjelse, når Evalueringen samler op på alle de småting, som man ikke altid får talt med kunden om. Jeg får derfor mulighed for at gøre min service endnu bedre. VVS-INSTALLATØR MORTEN KÜHLMANN, TRITON VVS APS, VALBY Jeg kan se, at ikke en eneste af mine kunder har fundet mig i telefonbogen. Jeg har derfor opsagt de dyre annoncer i telefonbøgerne og sparet flere tusinde kr. MALERMESTER FLEMMING RIIS, BØRKOP tilfredsheden er forbedret. Ud over information om kundernes tilfredshed på en række områder får virksomheden også tilbagemeldinger på, hvordan kunderne har fundet virksomheden. En af testvirksomhederne kunne fx se, at ikke én af hans kunder havde fundet ham i telefonbogen. Derfor opsagde han de dyre abonnementer telefonbøgerne. På Håndværkets Evalueringscenters hjemmeside kan du se et eksempel på en rapport fra centeret og dermed også hvilke spørgsmål, du får svar på. KUNDEN KAN VINDE OP TIL KR. For at få så mange af dine kunder til at svare som muligt trækker Håndværkets Evalueringscenter hvert kvartal lod blandt de kunder, der har udfyldt spørgeskemaet. Kunden kan vinde pengene til den regning, du har sendt dem, dog maks kr. Dette giver kunderne - ud over den dialog, som de får med din virksomhed - en ekstra grund til at svare. i TRE TYPER AF AFRAPPORTERING Virksomhederne får tre forskellige rapporter fra HVEC. Hvis en kunde er utilfreds eller gerne vil kontaktes af din virksomhed, sender vi dig straks en mail med kundens besvarelse og kontaktoplysninger. På den måde får du mulighed for at følge op på en sag, før kunden fortæller venner og bekendte om en dårlig erfaring med din virksomhed. Hver måned får du en oversigt med alle besvarelser, der er kommet. Her får du de forbedringsforslag, kunderne måtte have, og også en viden om eventuelle småting, kunden er irriteret over. I denne månedsrapport kan du også følge tilfredsheden med dine ansatte. En gang i kvartalet får du en totalrapport, hvor alle dine besvarelser er lagt sammen. Her kan du se, om der er særlige områder, hvor virksomheden kan forbedre sig. Rapporten viser også gennemsnittet for kundetilfredsheden for alle de tilmeldte virksomheder i din branche. Du kan dermed se, på hvilke området du klarer dig bedre eller dårlige end din branche som gennemsnit. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er en ny smiley-ordning. Det er et værktøj, som mester kan bruge til at forbedre den service, han leverer. JAKOB BRANDT PRISER OG TILMELDING For ikke-medlemmer af Håndværksrådet er prisen kr./år. Er du medlem via en Håndværkerog Industriforening er prisen kr./år, og er du medlem via en brancheforening er prisen kr./år. Du tilmelder dig Håndværkets Evalueringscenter på hvor du også kan finde flere informationer om systemet.

18 FAMILIELIV - OGSÅ EN RET FOR SELVSTÆNDIGE af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) Det vil altid være et mål for en borgerlig regering at fremme selvstændighedskulturen i Danmark. I mange år var det sådan, at kun de, der enten var arveligt belastede eller ganske exceptionelt driftige, greb de muligheder og udfordringer, der ligger i at skabe egen virksomhed. Livet som lønmodtager blev i samfundet opfattet som det mest naturlige valg, når arbejdsliv og karriere bankede på efter endt skole- og studietid. IVÆRKSÆTTERI PÅ DAGSORDENEN Den opfattelse har vi i regeringen arbejdet støt på at få ændret fra første dag efter regeringens tiltræden i november Iværksætteri er blevet sat på dagsordenen, og der er blevet afsat penge til det. Der er sat fokus på forskning og udvikling i vækstlaget af dansk erhvervsliv, og alle ministre taler varmt for driftigheden, iværksætterlysten og værdien for samfundet ved at støtte det enkelte unge menneske med ideen, troen og energien til at sætte noget i gang for sig selv. Og selvstændighedsfonden blev etableret for at fremme iværksætterkulturen i uddannelsessystemet. Regeringen har erklæret det som sit mål at gøre Danmark til et førende vækst-, videns- og iværksættersamfund: Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der startes flest nye vækstvirksomheder. Jeg er både glad for og stolt over, at Danmark har ændret kurs. Der står i dag stor respekt i samfundet om de, der vælger et liv som selvstændig erhvervsdrivende NY VIRKSOMHEDER ÅRLIGT Danmark ligger på niveau med de bedste lande, når det gælder antallet af nye virk- somheder. Faktisk er 1 ud af 10 virksomheder i Danmark nystartede. På årsbasis betyder det nye virksomheder. Især mange unge ønsker at starte egen virksomhed. Tallene afspejler, at vi er ved at få en stærk iværksætterkultur i Danmark. Det er til gavn for beskæftigelsen og for dansk økonomi. Hvert år opretter iværksættere over nye job alene i opstartsåret. Det er en god udvikling, som giver os troen på, at Danmark kan fastholde en positiv økonomisk udvikling præget af den vækst og fremgang, som skal sikre velfærden for os alle og omsorgen for de svage. PLADS OG TID TIL BØRN Som familieminister er jeg især optaget af, at det skal være muligt at være både aktiv og kreativ på arbejdsmarkedet, samtidig med at man kan have et godt familieliv med plads og tid til børn. Det er ikke nogen let øvelse at kombinere familieliv med tilværelsen som selvstændig erhvervsdrivende. Det ved jeg fra min egen barndom. Jeg er vokset op med min fars fabrik som mit personlige fritidshjem og har oplevet mange aftener, som var fyldt med virksomhedens regnskaber frem for godnatlæsning for ungerne. Især for unge kvindelige selvstændige er det en udfordring at passe graviditet, fødsel og barsel ind, samtidig med at virksomheden skal passes. Det kan være en økonomisk og organisatorisk for stor mundfuld for nogle, som så udskyder eller fravælger at få børn. Der skylder vi fra samfundets side at skabe nogle bedre rammer. BEDRE BARSELSVILKÅR Arbejdsmarkedets parter og regeringen har opbygget barselsfonde for virksomhedernes ansatte. Formålet er at undgå store udgifter for arbejdsgiverne, når deres ansatte går på barsel, således at vi undgår, at kvinder i den fødedygtige alder bliver fravalgt ved ansættelser. Det samme gælder ikke for selvstændige. Alligevel har regeringen set på mulighederne for at etablere en barselsfond for de selvstændige for at give dem bedre vilkår. Det har vist sig at være en svær øvelse at strikke en løsning sammen, som kan virke i praksis og være attraktiv for de kvindelige selvstændige at bruge. Personligt er jeg optaget af, at vi skal finde en måde at forbedre barselsvilkårene for selvstændige på. Familie- og Arbejdslivskommissionen fremhævede også behovet for en barselsfond for selvstændige i deres rapport, og det indgår i regeringens videre arbejde med kommissionens anbefalinger. Under alle omstændigheder er det min ambition, at familiepolitikken på alle områder skal indtænke, at også selvstændige har krav på rammebetingelser, der skaber plads og tid til familielivet. For familien er for selvstændige såvel som for lønmodtagere det centrale omdrejningspunkt i hele tilværelsen.

19 TID TIL AT SÆTTE FAMILIEN I CENTRUM af Håndværksrådets adm. direktør Paul Mollerup Det går rigtig stærkt i det danske samfund for øjeblikket. Også for de, der driver egen virksomhed. Og det er de fleste selvstændige naturligvis glade for. Men der er som altid en bagside ved medaljen. Når man som selvstændig har meget travlt med at passe virksomheden og når der kun er 24 timer i døgnet går den ekstra arbejdstid ofte fra den tid, men også som selvstændig ønsker at tilbringe med familien. Danmark er et godt land at være selvstændig i, men på en række områder oplever vi, at vilkårene kunne gøres endnu bedre. Ikke bare for de, der i dag er selvstændige, men også for at gøre det mere attraktivt at blive selvstændig for de, der drømmer om at få fod under eget bord. Derfor er vi i Håndværksrådet glade for, at regeringen nedsatte en Familie- og arbejdslivskommission, som for nylig kom med 31 anbefalinger til, hvordan balancen mellem arbejdsliv og familieliv kan forbedres. Nu håber vi så, at regeringen har viljen til at tage anbefalingerne alvorligt og arbejde på at føre dem ud i livet. SELVSTÆNDIGE ARBEJDER 500 TIMER MERE ÅRLIGT Vismændene har i deres seneste rapport dokumenteret, at selvstændige arbejder mere end 500 timer mere årligt end en typisk lønmodtager i den private sektor. Det er vel egentlig ikke så overraskende. Mere overraskende er det, at mens de selvstændiges årlige arbejdstid er steget med 15 %. over de sidste 15 år, er den årlige arbejdstid for offentlige ansatte faldet. Det stiller konkrete udfordringer til den kvalitetsreform for den offentlige sektor, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på. Mange af de services, man som borger og som selvstændig er afhængig af fra det offentlige, har nogle åbningstider, som ikke passer til behovene i et moderne samfund. Det kan være på de kommunale forvaltninger, eller det kan være åbningstiderne i vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger. Og ikke et ord om ventetiderne, hvis man får brug for undersøgelser eller operationer i det offentlige sundhedssystem! Håndværksrådet vil arbejde for, at de forslag fra Familieog arbejdslivkommissionen, der kan lette selvstændiges hverdag, bliver omsat til handling. HJEMMESERVICE - EFTER FINSK MODEL Som selvstændige vil vi helst bruge vores tid på at drive og udvikle vores virksomhed og samtidig have mest mulig tid sammen med familien. Derfor er forslaget om en ny hjemmeserviceordning, hvor man mod rimelig betaling kan få hjælp til fx rengøring, som Familie- og arbejdslivskommissionen kommer med, en god ide. Pointen er imidlertid, at ordningen skal være ubureaukratisk for at virke. Her vil vi da gerne pege på de finske erfaringer, hvor udgifter til rengøring kan trækkes fra på selvangivelsen. Det er da ubureaukratisk. At det også vil kunne skabe beskæftigelse til nogle af de mange, der i dag står helt uden for arbejdsmarkedet og begrænse brugen af sort arbejde er en ekstra gevinst. Jeg glæder mig over, at familieminister Carina Christensen i sit indlæg her i bladet udviser så stor forståelse for livet som selvstændig hun er, som hun beskriver, selv vokset op med det. Jeg ser derfor også frem til, at vi fra Håndværksrådets side kan udbygge den konstruktive dialog med ministeren om selvstændiges muligheder for at få arbejds- og familieliv til at hænge bedre sammen. HELT URIMELIGE BARSELSVILKÅR Vi kunne jo begynde med at diskutere, hvordan vi løser problemerne med barsel for selvstændige kvinder. Forskellene til lønmodtagere er i dag urimeligt store, og de udgør en reel barriere for mange unge kvinder, der holder dem fra at springe ud som selvstændige. Når en opgave er svær som ministeren siger, at denne er ser Håndværksrådet det som en særlig udfordring at være med til at løse den. Så vi ser frem til konkrete drøftelser med ministeren om fornuftige løsninger. Lysten til at være selvstændig skal have al den næring, den kan få. Det betyder, at plusserne skal opveje minusserne. Fra Håndværksrådets side arbejder vi på begge fronter. Bliver det for stort et minus at være selvstændig, fordi det går for hårdt ud over familielivet, går det ikke kun ud over den enkelte. Så taber vi alle.

20 FÅ ET GRATIS INNOVATIONSTJEK Et udfarende korps af innovationsagenter skal de næste 3 år hjælpe SMV er med at identificere deres udviklings- og innovationsmuligheder af Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch Alle taler om innovation men har du gjort noget ved det? Jeg vil gætte på, at de fleste selvstændige med en lille eller mellemstor virksomhed vil svare nej til dette spørgsmål. Vi har sikkert alle mødt kunder, der efterlyser andre ydelser eller nye produkter. Mange har medarbejdere, der har fået en ide til at arbejde på en ny måde, som der ikke rigtig har været tid til at se nærmere på. Og var der ikke en artikel i medlemsbladet om en ny type værktøj eller en mere effektiv måde at arbejde på? IDEERNE SKAL OP AF SKUFFEN De fleste SMV er vil have flere af den slags ideer til, hvordan de vil kunne gøre deres virksomhed mere effektiv eller give kunderne en ny oplevelse, et anderledes produkt eller en bedre ydelse. Nu er det tid at få ideerne op af skuffen. Råd for Teknologi og Innovation har nemlig igangsat et forsøgsprojekt, hvor små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, Midtjylland og Sjælland får mulighed for at få et gratis innovationstjek af en erfaren konsulent fra et godkendt teknologisk institut. Et korps af 7 såkaldte innovationsagenter skal i de kommende 3 år opsøge små og mellemstore virksomheder og tilbyde dem at hjælpe med at identificere udviklings- og innovationsmuligheder. De kan også foreslå dig helt konkrete løsninger, der kan skabe udvikling i din virksomhed. Agenterne kan også bruges som sparringspartnerne i de indledende faser af et udviklingsprojekt. Innovationsagenterne har alle stor erfaring med såvel teknologisk som forretningsmæssig udvikling af virksomheder. Ingen kender selvfølgelig vilkårene i alle brancher, og innovationsagenterne har derfor samtidig et godt overblik over danske eksperter og forskere, som de kan henvise til. Hvis indsatsen resulterer i et egentligt udviklingsprojekt, kan du med det samme få undersøgt, om det er muligt at få offentlig støtte til projektet, da innovationsagenterne har et godt overblik over alle offentlige støttemuligheder. Og så er det faktisk gratis at få besøg af en innovationsagent. Hvis du vil udvikle din virksomhed, er der derfor ikke så meget at betænke sig på. Hvis du vil have besøg af en innovationsagent, og din virksomhed ligger i region Syddanmark, Midtjylland eller Sjælland, så gå ind på og læs mere om tilbudet og find kontaktoplysninger på innovationsagenterne. 15,00 kr. ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Kør lønnen på internettet! DanLøn gør det hurtigt, nemt og billigt at lave løn. Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer. Vi overfører automatisk alle betalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensioner m.fl. for dig. Du kan super enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram. Du får gratis support virksomheder bruger DanLøn, prøv selv gratis og anonymt på Du kan også lade din revisor lave lønnen. Bed ham eller hende om at kigge på DanLøn, så det bliver billigst muligt for dig.

Håndværkets Evalueringscenter

Håndværkets Evalueringscenter Præsentation af Håndværkets Evalueringscenter Håndværkere med seriøs kundepleje Hvorfor et nyt evalueringscenter? Forbedre branchens image Ledelsesværktøj ikke smiley-ordning Virksomhederne Hvad kan evalueringssystemet

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere