2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag."

Transkript

1 Power Weekend November Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af Dagsorden: Denne er godkendt 5. Godkendelse af sidste referat: Dette er godkendt. 6. Næste møde: Bliver d. 4. dec 2007 kl på messenger. Næste pw bliver d april Punkter fra forum, der mangler opfølgning: Afsluning af arbejdet omkring opdrætterfolderen: Der bliver sendt en frankeret kuvert med folderen ud til alle opdrættere, Ole laver folderen/dokumentet. Ole mailer det til Kenneth som så sender ud til alle medlemmer. De opdrættere som ikke sender dokumentet retur i underskreven tilstand mister sit opdrætternavn. Det skal med i Nyhedsbrev og Nyt fra DMK Nye oplysninger vedr. xxxxx: Der bliver sendt svar ud til klagerne, at vi vender tilbage hvis/når xxxxx skriver under på opdrætterfolderen, så kan vi følge op det med besøg Susan Steens særtryk Ringorm: Virkon S er god til behandling. Maria H. vil kigge på det og lave et udkast til særtrykket Klager over de tyske dommere Britta og Herbert: Der skal stilles krav til dommerne, hvis der dømmes efter farve i deres hjemland. Der skal dømmes efter vores standard. Hvis dommerne ikke er uddannede A-dommere, så kan de ikke dømme BIS finaler. Det skal med i Nyhedsbrevet Politianmeldelse af virus angreb på AT mailen: Ole har modtaget et virus angreb på AT-mailen. Sagen bliver overgivet til rigspolitiet, og vi kobler os på anmeldelsen. Hvis Ole havde åbnet den mail med virus, havde ophavsmanden til virus kunne få adgang til alle vores passwords Mail ang. dyremishandling: Der mailes til vedkommende om at få tilsendt journalen fra dyrlægen. Før kan vi ikke gøre mere Genoptagelse af sagen om fratagelse af BIG placering. Vi holder fast i vores oprindelige beslutning, da vi mener at det er på selve udstillingen man skal klage. Fremover bliver BIG åben, så alle udstillere ved hvem der skal i BIS finalerne. Dommerne må ikke krydsbedømme hvis BIG BIS er samme dag. Skal med i Nyhedsbrevet og Nyt fra DMK opdatering af Særtryk: - Stambog slettes - Sellnick, Værd af vide - Kastration, sellnick, drægtighedssyge, Maria - Sproget, Ole - Langhåret /pelspleje, Malene - At sætte marsvin sammen, Charlotte Fra udstiller ang. placering fra Nordisk:

2 Det samme svar er sendt som i Regler ang. tilmeldings frist: Vi har påtænkt os nogle regler, der hedder, at der er max. 4 ugers tilmeldingsfrist til udstillingerne. De fleste rosetter kan nemlig bestilles i forvejen. 8. Kasserer: Nordisk har givet ca kr. i underskud. Regning fra hallen lød på kr. Der er kr. på højrente kontoen og kr. på den anden konto. Der bliver sendt girokort ud i december bladet og så har man frist til til at forny sit medlems skab. Vi ser om det har en effekt med en kortere betalingsfrist. Der er pt. 725 medlemmer. Det er ok at sende tilmelding til DMK over mail. Endelig har vi fået opsagt vores service aftale på gamle Bertha (kopi maskinen) pr. 30. nov. Ole og Malene aflæser. Kenneth tager kontakt til Gørløse vedr. kreds 1 s overtagelse af lejemålet. Kreds 3 og 4 har sagt ja til, at vi kan låne deres bure gratis til særlige lejligheder. De har modtaget 6000 kr., da kreds 1 jo har fået DMK s bure på Sjælland gratis Skat og SE nr.: Vi skal have lavet SE nr. på stambogen, og vi vil se om kontingentet kan holdes særskilt. Vi behøver ikke at have autoriseret revisor på. Kenneth tager på Told og Skat i uge stambogen: Revidering af priser på stamtavler med hensyntagen til stigende porto og evt. momsregnskab på stambogskontoret fremover./laila: Portoen stiger igen, men vi synes ikke at medlemsprisernepriserne skal stige igen pga. dette. Vi må se nærmere på dette, når vi ved hvordan moms regnskabet kommer til at se ud. Champroset 25 kr. Udenlandsk stamtavle 35 kr. Udenlandsk kun med forældre 20 kr. Kuldsøskende derefter 20 kr. Laila skriver til AT Stambogsføring af unger, fra ejer som ikke ejer mor/far, men har oplysningerne på disse. Skal vi have nogle former for restriktioner på dette eller? Eksempelvis dokumentation fra hannens ejer ved udlån eller skal alt bare "tages for gode varer"?/laila: Dyrhandler dyr vil kun kunne få en blank stamtavle. Debattråd startet på forum Oplæg til avlsforbud på stamtavlerne: Debattråd startet på forum Registrering af racedyr: Gældende regel er, at begge forældre skal være stambogsført og som mindst den ene skal være stambogsført som racedyr. Laila sender rettelse til Pernille Regler om stambogsføring/udstilling af racedyr/kæledyr kontra de forskellige udstillingsklasser. Kæledyr må ikke udstilles i racedyr. Opdrætteren kan indenfor ½ år opgradere fra kæledyr til racedyr. Det er opdrætterens ansvar at stå inde for om vedkommendes dyr er gode nok til racedyrs stambogsføring. På selve stamtavlen vil det komme til at fremgå om dyret er kæle- eller racedyr. K for kæledyr på stamtavle og R for racedyr på stamtavle.

3 - Laila mangler en kopi af netbank-aftalen så hun kan komme på kontoen. Dette giver en masse unødvendigt arbejde, men Kenneth har fået koden, så det skulle snart være i orden. - Rykker gebyr er 50/100 kr. -Telefonnummeret til stambogsføreren på stamtavlerne udskiftet med adresse, for at undgå opkald fra ikke medlemmer i tide og utide. 10. PR: Kjeld er ikke til stede, men vil gerne rose ham for den gode bod til DM og vi foreslår, at der kommer caps, trøjer, fleece jakker med DMK-tryk. Net med DMK-tryk Annette skriver til Kjeld. 11. AT: Fra GF har Ole sørget for at give AT en ansigtsløftning: - Mette Rueløkke vil besvare spørgsmål i AT, Maria Hjort vil træde til når Mette er forhindret. - Ole vil lave en brugerundersøgelse på hjemmesiden, for at se hvad folk mener om AT. - Temaer: vi kunne godt tænke os at lave et tema, f.eks. om fodring, pelspleje, dette vil kører over 2 numre. - Der laves også artikel om vores racer, som den Von Nederballe har lavet om Satin teddyer. Da AT max må fylde 60 sider vil der blive følgende ændringer: - Udstillingsresultaterne vil fremover blive fjernet fra AT, da de optager meget plads. De vil være at se på hjemmesiden. For fremtiden vil kun børnedyrsresultaterne, samt BIG erne og BIS placingerne i kæledyr og racedyr være at finde i bladet. Ligeledes vil dommerkommentarer stadig komme i bladet. Ole sætter dette i AT. - Referater fra bestyrelsesmøder vil også komme på hjemmesiden. I NYT FRA DMK. Opdrætterannonce vil for fremtiden koste: ¼ side: 300 kr., 1/8 side: 600 kr., 1/1 side: 1200 kr. Disse priser gælder for et år af gangen : Reklamer i AT, hvad kan vi tillade os?: Firma-annoncer er forbudte, marsvinerelaterede-annoncer, som f.eks. muttetræf med shop, er okay. Dog er der i Tema og arrangementer tilladt at skrive navn på f.eks. et bestemt foder. Muttetræf i kredsene er også okay. Ole har ret til at afvise indlæg som bliver tilsendt. Bestyrelsen underrettes i tilfælde af dette : Tolkning af "Retningslinjer for AT" og overholdelse af disse: Retningslinier for AT skal ud til medlemmerne og på hjemmesiden, så medlemmerne ved hvad de skal forholde sig til. Er det endnu ikke kommet Hvis der er noget som skal/kan svares på af bestyrelsen, har Ole ret til at skubbe indlægget til næste nummer af Agurketidende. 12. Bestyrelsen: : Samarbejde og arbejdsfordeling i bestyrelsen: Vi logger på forum mandag og torsdag, og det er især de stemmeberettigede, og så skal vi tjekke alle emner. Der er en fast person, som fast fører mailbeslutningerne til referatet. Vi sender et personligt svar ud til afsender, når vi modtager en mail. Man skal huske at sætte en mailadresse ind på afsender, når vi sætter noget på forum, så det er nemmere for os at sende svar. Vores medlemmer skal for fremtiden bruge bestyrelsesmailen, så alle får denne tilsendt på mail samtidig. Vi skal fordele de forskellige kategorier på forum imellem os i bestyrelsen, så vi kan få afsluttede emner hurtigere. Der skal være 5 stemmeberettigede, som godkender inden der sendes svar ud. Udkast til svar skal skrives og godkendes på forum inden det sendes ud. Man skal tale pænt til hinanden, respektere at vi er forskellige og har forskellige holdninger.

4 Når man skriver en mail eller et svar på forum, så tænk over hvad tone man skriver i, så skal vores samarbejde nok blive godt : Co admin til forummet for at aflaste Laila lidt ind imellem: Laila melder ud hvis hun føler behov for hjælp til forum. Laila giver lige et hurtigt kursus i brugen af forummet søndag : Revidering af vores beslutningsproces: Vi skal tænke os om ved beslutninger og hellere tage et par uger mere, før man sender svar ud : Svar på spørgsmål m.m. fra medlemmerne.. Hvilken ordlyd/autosvar: Vi skal sende et personligt svar når vi modtager en mail fra medlemmer. 12.5: Kørselspenge i forbindelse med PW'er m.m. Tidligere fik bestyrelsen 1 l. benzin pr. 12. km, men dette laves om til 1.25 kr. pr. km. Dette gælder også dommerkørsel. SKAL I Nyt fra DMK. 13. Dyre-etiske regler: : Den nye 32 lægger op til at vi har et sæt dyre-etiske regler, så dette skal diskuteres: Vi skal tilgodese, at vi har med marsvin at gøre. Vi har fat i det rigtige med vores nye opdrætterfolder. Dette er et fast punkt til næste PW. Vi laver en brainstorm : Hvordan skal/kan vi reagere ved sager om misrøgt: Dyrenes beskyttelse mangler materiale vedr. marsvin og vi skriver til anmeldere at DB ikke har nogle kritiske regler, men at vi følger op på sagen. Vi vil selv tage på besøg, hvis dette skønnes nødvendigt. Formålet med besøgene er at hjælpe og vejlede vores medlemmer. Vi tager hver sag som den kommer og altid individuelt. 14. Champklasser: Skal champklasserne fortsætte til næste år? I så fald, opstramning af reglerne, evaluering af klasseindelingen, samt om de skal overføres til racedyr også: Champklasser i børnedyr og kæledyr bliver permanent pr og klasseindelingen bliver således: 5-8 mdr., 8-12 mdr, mdr., mdr., 24 SKAL I NYT FRA DMK Man må give super cert til dem, som man synes er berettigede. 15. Dommerudvalg: : Eksisterer udvalget stadig? Dommerudvalget står lidt stille, Kenneth har sendt mail ud til de respektive dommere og har kun fået 1 svar tilbage : Opdatering af standarden. Herunder standard på Skinnyer, Satin-klippet og Langhår: Majbritt Hansen har lavet oplæg til standarden, Vi vil spørge Lina om hun vil tage billeder af nolge forskellige racer. Vi skal have specialklubberne med på råd, men beslutningen ligger hos hovedbestyrelsen. Der bliver en side for hver race, med mindre fejl, grovere fejl og diskvalifikation. Udkast skal være klar til næste PW i april : Nedskrevne regler til, hvordan dommersager behandles (evt. regler for dispensation): Laila laver et oplæg på forum, når ref. er klar : Mail fra Lis Krøis ang. overtagelse af uddannelse af børne- kæledyrsdommere: Lis Krøis skal have svar på at det på nuværende tidspunkt er det ikke aktuelt med ny ansvars havende til uddannelsen af kæledyrs dommerne. Svar er sendt til Lis

5 16. Dommeruddannelse: : Klarhed over eksisterende regler eller lave nye regler for, hvornår man må tage dommerprøve eller hvad der skal til for at man er egnet: Se vedtægt for gældende regler for bærer, sekretær og indtjekkere, (min 1 år). Når ovenstående krav er opfyldt vil bestyrelsen tage endelig stilling til ansøgers kvalifikationer og ansøgning : Ligeledes, hvornår man er egnet til at starte på racedyrs dommer uddannelsen? Hvem bestemmer dette (før skulle man have avlet a-dyr champions, men gør det sig gældende pt?): Krav til at blive racedyrs dommer: man skal have siddet sekretær på de racer man ikke har erfaring med, have været kæledyrs dommer i min. 1 år og man skal alene have dømt 2 fulde BIS finaler tilfredsstillende i kæledyr. Herefter vurderer dommerudvalget ansøgeren, evt. med en prøve : Hvornår er man kvalificeret til at uddanne andre kommende dommeraspiranter? Og skal der laves regler/retningslinjer for dette?: Man kan have aspiranter efter at have dømt på 2 udstillinger. Den ansvarlige for dommeruddannelsen i DMK er en person udpeget af bestyrelsen : Reglerne i det hele taget. En regel siger f.eks., at man skal dømme mindst én gang om året. Kan være svært, hvis der er for mange uddannede dommere og skal den regel medføre at DMK/dommeransvarlig kan/skal "tvinge" kredsene til at bruge en specifik dommer, for at denne kan opfylde "1 årsreglen"? (som der alligevel dispenseres fra): Dommeren har selv ansvaret for at kontakte DMK inden fristen udløber. Hvis fristen overskrides skal der afholdes en opdaterende dommerprøve. Fristen på 1 år bibeholdes og man skal have dømt mindst 1 BIS-finale indenfor det år. 17. Udstillingsreglementet: : Klippet langhår/sj. variant deles: Satin langhåret bliver hos sj.variant. BIG fjernes fra klippet langhåret og sj.variant. Vinder bliver bedste klippet : Retningslinjer/regler for oprettelse af racerne i de forskellige klasser. Ustandardiseret, sj.var og godkendte racer. Hvad skal der til for at komme ind i og flytte til en anden klasse?: Laila har lavet et fint indlæg ang. opgradering. Indlægget kommer på forum til endelig godkendelse. DET SKAL I NYT FRA DMK. Det er ikke kun opdrætter der kan ønske at opgradere, bestyrelsen skal også vurdere at indstille til opgradering : Herunder Skinny/sjælden variant og evt. "opgradering" af andre racer: Skinny bliver ikke på nuværende opgraderet. Den svenske skinny standard forbedres og oversættes til dansk inden d. 12. januar Maria og Janne kigger på det : Katalogvejledningen = Vejledning/regel - SKAL den overholdes?: Katalogvejledning SKAL følges : Veteraner - Dokumentation for alder + max alder: Veteraner må kun udstilles hvis forældre er på stamtavlen, eller der er udskriftsdato på stamtavlen. Veteraner må max udstilles til de er 6 år. Skal de have ekstra på points? Dette tages på forum : Hvem kan arrangere udstillinger (ændring/flytning)?: DMK udstillings reglement punkt 2: DMK kredse, specialklubber og PR udvalg kan arrangere udstillinger, officielle udstillingsklasser for alle klasser. Punkt 4 stk. 3: Udstillings er kun for medlemmer af DMK, eneste undtagelse for medlems skab er medlem af SMY, NMK og SMF. Gæsteudstillere fra andre EU lande kan udstille en gang uden medlems skab : Point bedømmelse ved racedyrene. Fordele/ulemper. Er det noget vi skal have permanent? I 2008 bruges den type blanket der har point, men uden at bruge point, som et forsøg. Dette for

6 at dommerne kan bruge pointfordelingen som en slags procentsats, der kan vejlede i hvilke punkter der tæller mest og for at alle punkter bliver kommenteret. Racedyr bedømmes fremover uden point også af danske dommere, men med pointskalaen på bedømmelsessedlerne. NYT FRA DMK 18. Evaluering af Nordisk: Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra både dommere og medlemmer. God hjælp fra vagter i Slangerup hallen. Godt sted, DMK gerne vil bruge igen, dog var der nogle, som synes at det ikke var så godt at man ikke måtte medbringe egne drikke- og madvarer. 19. Kredsene: : "Krav" til at få lov at afholde DM mht. valg af dommere/overnatningsmuligheder/gebyrer etc: Disse faciliteter skal være til stede: Bad, spiseforhold og indkvartering. Prisen må ikke være for høj. Forslag til krav/regler til udstillingsarrangør (kredse). Kredse kan byde ind på DM inden 1. marts hvert år. Man kan evt. rate udstillingssteder. Dommere til DM (børne- og kæledyr) tages på forum : Overholdelse af kredsenes vedtægter: Det bliver vedtaget at DMK skal reagere, hvis en kreds overtræder deres egne vedtægter. Dette gælder også for specialklubbernes vedtægter. Kredsene kan/skal hjælpe hinanden med værktøjer, som f.eks. hvad har de forskellige ansvarlige op til en udstilling af opgaver. Nogle kredse har lavet mapper der evt. kunne lånes ud til andre kredse. - Kreds 2 har ikke kunne stille en fuld bestyrelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe som søger DMK om: a. Penge til revisor (der er ikke lavet regnskab i 2 år). Kenneth vil godt kigge det igennem og så skal arbejdsgruppen komme med et overslag til en revisor inden vi giver OK. b. Frimærkehjælp til julekort og ekstra GF d. 27. januar Dette er givet, husk kvittering. c. Forum til kreds 2 medlemmer: Må kredsen bruge midlertidige sider indtil den alm. Kreds 2 hjemme side kører igen? Svar: Kredsen på gerne bruge siden, hvis der skal gøres opmærksom på, at hjemmesiden er midlertidig og at det er en arbejdsgruppe. 20. Specialklubberne: : Opdeling.. Nu hvor sj.var. klubben ikke fungere mere, hvad er der så sket med de racer, der var med i sj.var. Fungerer de hvor de er og kunne man forstille sig en anden opdeling af specialgrupperne: Kan fungere hvor de, evt. laver en opfølgning hos specialklubberne/medlemmerne om hvordan det går. Nye regler mangler at blive opdateret på HP : Hvad med ustandardiserede racer? Kan de ikke få sig en specialklub og skal det dække alle racer eller kunne det tænkes, at man kunne lave en special klub f.eks. skinny o.s.v.: Der må gerne laves en interesse klub for ustandardisrede racer. Der tilføjes i vedtægterne: Der kan oprettes en interesseklub for ustandardisrede, for at fremme interessen for en specifik race : Snak om, hvorvidt specialklubbernes udstillinger kan udløse godkendte certifikater såldes at disse klubber aflaster kredsene mht udstillinger - og samtidige bliver mere attraktive at være medlem af. Det er jo aut. dommere der dømmer. Hvis ikke, bør man overveje om det overhovedet er nødvendigt med en aut. dommer til disse udstillinger: Forslag om at Certifikater kan udstedes på prøve med følgende krav: specialklubberne må max holde 2 udstillinger om året, samt opfølgning om, om det tager tilmeldinger fra ordinære

7 udstillinger. 8 for 1 imod. Yderligere udarbejdelse af ensformige regler både for specialklubber og special udstillinger udarbejdes på PW Modarbejdelse af DMK Der sendes svar til medlem, pr. post og sættes på hjemmesiden. Mailbeslutninger til ref: - Laila har lavet udkast til retningslinjer for avlen af Cuy-marsvin. Retningslinjerne er godkendt. - Der er givet påtaler til 3 medlemmer for manglende vand ved udstillingen 30 juni og ved Nordisk mesterskab. Gentagelse inden for et år udløser 3 gange udstillingskarantæne. Dette andres i udstillings reglementet pr Kredsene kan for fremtiden ansøge om tilskud til PR-arrangementer og der er sat 3000 kr. af til dette. - Det er blevet vedtaget, at man kan skifte opdrætternavn når man fylder 18 år og inden man fylder 19 år. Reglerne for beskyttelse af det gamle opdrætternavn gælder stadig. - Udkastet Takt og Tone på udstillinger er godkendt og sendt til Hp en. - Dyrlæge Mette Ruelykke har sendt bestyrelsen et indlæg til AT, og spurgt om lov til at få trykt artiklen. Dette gives der tilladelse til. - Linda Jensen har fået dispensation til at dømme ved DM, da hun ikke har dømt i over et år. Kenneth tager et lille opdateringskursus med hende til Nordisk. Evt: - Udstillings resultater skal være Webmaster i hænde senest d. 10. januar Der tages en tråd på forum ang. point tæller opgaven.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere