Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter"

Transkript

1 Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1 Brugermatch...5 KU#2 Skan og find andre materialetyper...7 KU#3 Skan og find det usete...7 KU#5.2 Mood tagging...8 Validering af koncepterne...8 Videnssøgere...8 Arbejdsbier...9 Markedsføring...9 Detaljeret beskrivelse for Videnssøgere workshop Århus...11 Gruppens sammensætning...11 Engagement...12 KU#1 - Brugermatch...12 Generel holdning...12 Kontaktform...12 Profil...14 KU#2 Skan og find andre materialetyper...14 Generel holdning...14 Andre materialetyper...15 Ekstra informationer...15 Anmeldelser...17 QR koder...17 KU#3 Skan og find det usete...17 Generel holdning...17 Søgning først...18 På stedet...18 KU#5.2 Mood tagging...19 Generel holdning...19 Stemning...19 Tagging...19 Detaljeret beskrivelse for Arbejdsbier workshop i Kolding...20 Gruppens sammensætning...20 Engagement...20 KU#1: Brugermatch...20 Generel holdning...20 KU#2: Find materialets alternative versioner...20 Generel holdning...20 KU#3: Scan og find det usete...21 Generel holdning...21 Koncept Workshop 2

3 Markedsføring...21 Generel holdning...21 Bilag 1 Interviewguide...23 KU# KU# KU# KU Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse...24 Århus...25 Kolding...25 Velkommen...25 Personas og præsentation...25 Dagsorden for videnssøgere...26 Dagsorden for arbejdsbier...27 Hvad er det for en fokusgruppesession...28 Personprofil ved denne workshop...28 Praktisk forarbejde og roller undervejs...28 Koncept Workshop 3

4 Baggrund Som led i projektet Formidling på mobile enheder er der afholdt 2 workshops - i Århus og i Kolding - med i alt 18 brugere for at vurdere de koncepter, der har været arbejdet med i projektet. Projektet har fra en liste af konceptidéer gennemarbejdet 5 af disse: KU#1: Brugermatch KU#2: Skan og find alternative materialetyper KU#3: Skan og find det usete KU#5.1: Virtuelt arrangementer KU#5.2 Mood tagging De enkelte koncepter har været vurderet ud fra forventet relevans for forskellige målgrupper, baseret på personas udarbejdet i projektet, men også beskrevet i forhold til realismen i implementation. Sådanne beskrivelser findes særskilt for de enkelte koncepter. Ud over koncepternes relevans for brugerne, er de også udvalgt, så koncepterne omfatter forskellige løsningskategorier, bla. hvilke rum løsningen bidrager til - Inspirationsrummet, Læringsrummet, Møderummet, Det Performative Rum, som defineret i rapporten "Folkebibliotekerne i vidensamfundet". Personas og målgrupper De 2 workshops blev planlagt til at have fokus på hver sine målgrupper, baseret på personas beskrevet gennem en kategori og brug af internet: Kategori Bruger: Opdrageren, Arbejdsbien, Videnssøger, Biblioteksentusiast, Drive in Ikke bruger: Har ikke tid, Køber i stedet, Specielle behov. Her skelnede vi ikke mellem de forskellige varianter til brugertesten. Internetbruger typer i forhold til brugen af mobiltelefon til internet: A: Kommunikation, B: Nybegynder, C: Rationelle, D: Hverdags, E: Rastløse. Og rekrutteringen betød, at der har været workshops med fokus på to målgrupper: I Århus blev der afholdt workshop med flest Videnssøgere. På grund af tidsnød skete rekrutteringen generelt efter alle målgrupper og først ved fokusgruppen blev endelige målgrupper bestemt. Det viste sig i præsentationen, at de fleste af brugerne følte, at de tilhørte flere målgrupper, derfor er billedet ikke entydigt Videnssøger. Til gengæld er der flere, der er ikke-brugere nu, som alligevel tidligere har tilhørt en af målgrupperne for brugere. Koncept Workshop 4

5 Aldersmæssigt er der repræsentanter for hele spektret fra ca. 18 år til ca. 60 år. Generelt opfattes denne test derfor som repræsentativ for Videnssøgere uafhængig af de ekstra målgrupper, der er angivet. I Kolding blev der afholdt workshop med Arbejdsbier. Her er der allerede i rekrutteringen taget højde for, at finde brugere af kategori Arbejdsbier, så alle tilhørte denne målgruppe. Til gengæld er spredning i alder ikke stor, og især mangler den 'ældre' aldersgruppe. Selv om der er tale om to målgrupper, er sammensætningen alligevel koncentreret omkring uddannelssøgende og folk med faglige uddannelser. Det vil kunne afspejles i den samlede undersøgelse, da brugerne i flere sammenhænge sætter fokus på faglige anvendelser af bibliotekets materialer, behovet for at kunne finde dem her og nu, behovet for relaterede materialetyper og materialer. Sammenfatning Efter afholdelse er konklusioner fra de to workshops samlet et fælles sæt af konklusioner og forslag til videre bearbejdning dette sker i dette afsnit, men i de følgende afsnit er bevaret de detaljerede noter fra de to workshops for ved en evt. senere bearbejdning at kunne vurdere i forhold til hver målgruppe for sig. Helt overordnet er der to koncepter, som brugerne på forskellig vis peger på som de mest relevante: KU#2 Med fokus på behovet for at finde materialer både fysisk og i søgninger er relationer mellem materialetyper og materialer meget højt prioriteret især hos videnssøgerne, men også arbejdsbierne har behovet. KU#3 Begge målgrupper påpeger problemerne med at finde materialer i det fysiske rum, når de ikke er på det forventede sted, dvs. det sted, hvor en søgning viser, at de skal stå. Er det fordi materialet er udlånt har man behov for at få relaterede materialetyper, er det placeret et andet sted er der behov både for at vide det, men også her de relaterede materialer. I begge koncepter er der brug for at brugerne selv kan afgrænse hvilke relationer, de ønsker præsenteret for at tilpasse mængden i forhold til personlige preferencer og den platform de anvender. En samlet konklusion er derfor, at der er behov for at arbejde videre med en kombineret udgave af de to koncepter, hvor skanning af et materiale eller en 'kode' i det fysiske rum (når materialet er væk) kan lede hen til en status for placeringer og udlån kombineret dels med mulighed for reservation eller gemme på en huskeliste, dels med oplysninger om relaterede materialer. KU#1 Brugermatch Det er et koncept, der på længere sigt vil kunne vise sig at blive relevant for mange. Der er interesse for konceptet så konceptet vil kunne have en realistisk mulighed for at blive et godt tilbud. Koncept Workshop 5

6 Men her og nu er brugerne ikke klar til at udnytte det og det er lidt grænseoverskridende for dem at udvide hverdagen med et virtuelt socialt netværk til også at etablere et socialt netværk gennem brugermatch. Bruger ikke sociale medier, men synes alligevel, at appen KUNNE være interessant. Måske kunne appen bruges som hjælp til at fagligt spørgsmål til faglittertur for studerende.når man sidder på biblioteket er det for at få ro! Ikke rigtig mening kun hvis man mangler noget man ikke kan finde og så vil man spørge personale.. I Århus er der meget fokus på, hvor relevant brugermatch er i forhold til faglige sammenhænge, da målgruppen her er videnssøgere. Begge målgrupper forholder sig tvivlende og forbeholdne for at kontakte andre eller selv blive kontaktet. For dem er det en grænseoverskridende tanke at blive kontaktet uden varsel på basis af få oplysninger om et andet menneske. Det ville måske også være lettere at dele erfaring, hvis det bare foregår over nettet, fordi man ikke skal hen og møde personen fysisk. Lidt nervøs for at mødes. Kunne godt finde på at henvende sig til personen hvis det er meget konkret formål, men ikke lyst til det personlige møde. De vil gerne have mulighed for 'usynligt' selv at vurdere andre, men samtidig er de lidt interesserede i muligheden for at kunne se andre. Og selv om de er skeptiske for idéen med at mødes, kan de sagtens forholde sig til hvilke oplysninger, de vil give og hvilke de gerne vil have om en anden. Det er lidt interessant set i lyset af udbredelsen og snakken om sociale medier. De opfatter ikke sociale medier som problematiske mht. personlige oplysninger, men i dette koncept ønsker de kun at give upersonlige oplysninger. Det skal måske ses i lyset af kommentarer om brugen af FaceBook: Man udvider ikke nødvendigvis sit netværk, man holder kontakt med dem man kender. Facebook brug: Venner har man i forvejen, de tætte venner får sms fremfor Facebook! Når disse forbehold er taget med, har de mange forslag til hvor og hvordan de kan forestille sig at bruge konceptet: Der eksisterer allerede muligheder nok for at kontakte, men det kunne være interessant omkring faglige emner. Kunne udvides til at dække et større område end lige det lokale bibliotek. Hvis det er på landsplan kunne det være interessant for nogle at tilmelde sig en kontakttjeneste - specielt hvis det er specialviden man har svært ved at mødes omkring lokalt. Koncept Workshop 6

7 Der bør være mulighed for at mødes virtuelt uafhængigt af fysisk nærhed. Konceptet skal altså modificeres til at fungere udenfor bibliotekets fysiske rammer. Det virtuelle møde skal bruges som potentiel basis for eventuelt at aftale et fysisk møde KU#2 Skan og find andre materialetyper Brugernes mange forskellige forslag til informationer, de gerne vil kunne vælge mellem, viser ligesom tidligere undersøgelser af bibliotekernes søgesider og MitBibliotek (tilbage i 2006), at brugerne har et stort og udækket behov for informationer ud over Marcposten og beholdningen for et givet materiale. Lige brugbart både i butikken og på biblioteket..selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Også til projekter..vigtigt at kunne henvise til andre medier. fx partitur - til cd!, musikvideo eller lign. Smart at kunne henvise fra bog til ebog eller lydbog og vice versa. Disse behov gælder ikke specielt for brug af mobil enhed, men også ved den traditionelle brug af PC. Med mobile enheder udvider man de brugsscenarier brugerne kan se for anvendelse. Flere giver dog udtryk for bekymring for mængden af informationer og vil gerne selv kunne angive, vælge hvilke typer ekstra informationer, de ønsker. Dette giver brugerne også udtryk for i relation til PC web præsentationer, og det er en holdning man også i andre brugerundersøgelser har mødt. Fare for at man drukner i informationer - derfor behov for at kunne afgrænse - fx totalt fravælge lydbøger.evt. tilføje til sin "to read" liste (huskeliste), så man ikke glemmer den. - fx til sommerferielæsninge. Og brugerne kan se anvendelsesmuligheder både i og uden for biblioteket: Selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Smart at kunne scanne en dyr bog og i stedet få den som ebog. Synes det ville være rigtig anvendeligt når man står ved boghandleren. KU#3 Skan og find det usete Brugernes skepsis for relevans og anvendelighed i dagligdagen slår tydeligt igennem, de kan dog godt bruge muligheden for nemt at kunne se, at et materiale er flytttet til en anden hylde eller udstilling. En bearbejdning af forslaget til i det fysiske rum at vise, hvor manglende materialer står, vil være meget relevant. Ville være smart hvis man søger på en bog og får en pop-op om at bogen er flyttet til en udstillingsplads. Konceptet er rigtig smart når man har travlt. En enkelt deltager har oplevet at blive sendt rundt på forskellige filialer i Hovedstadsområdet på jagt efter et bestemt materiale. I den situation kunne han have brugt denne løsning og undgået besvær. Det skal være muligt at finde relaterede materialer. Koncept Workshop 7

8 Det vil være en fordel at konceptet inkluderer et virtuelt kort over biblioteket, så man kan finde de materialer der bliver henvist til (eksempelvis materialer i magasin). Men samtidig kombinerer brugerne dette koncept med ønsket om at kunne se informationer om relaterede materialer eller materialetyper, og dermed er der sammenhæng mellem KU#2 og KU#3 Det skal være muligt at finde relaterede materialer. KU#5.2 Mood tagging Det er tydeligt, at brugerne ikke kan forestille sig, hvordan dette koncept vil fungere i en brugssituation. Her manglede en prototype som de kunne forholde sig til eller evt. afprøve og dermed blive inspirerede. Meget for subjektivt og følelsesbetonet til at give noget. Det virker som erstatning for belæst bibliotekar! Flere af deres kommentarer tyder på, at der kan være behov for at hjælpe brugerne til at foretage de mere stemningsbetonede søgninger, fx gennem bruger tagging, udover de kontrollerede emner, genrer... som bibliotekernes materialer er katalogiseret med. Måske mere noget der ligner Ved at sætte emneord sammen kan man lave stemning (krimi med detaljer om blomster ) Rating skal kun være baseret på vurderinger af folk der havde lyst til at lave vurderingen. Der er derfor mange muligheder, som vil kunne være relevante og som bør undersøges mere detaljeret gennem brugerinddragelse. Validering af koncepterne Ved begge workshops blev alle deltagere blev bedt om at placere det koncept, de fandt bedst passede til fem forskellige vægtede kategorier, se dagsorden i Bilag 2. Resultatet er et skema for hver af de to steder. Videnssøgere Det er lidt tankevækkende, at trods de mange forbehold og bekymringer i KU#1 er der alligevel i Århus en interesse for konceptet. Bearbejder man konceptet, så der tages hensyn til forbeholdene, vil det måske vise sig at være et koncept med relevans for mange i faglige sammenhænge. Men ellers er det helt klart KU#2, brugerne helst ser implementeret og med de kommentarer der i Århus er knyttet til konceptet vil der være flere funktionaliteter fra KU#3, som det er relevant at tage med i en aktuel implementation. KU#1 Idé 13: Brugermatch Mest Mest Mest Mest Mest spændende brugbare ubrugelige uforståelige ligegyldige Koncept Workshop 8

9 KU#2 Idé 14: Skan og find andre materialetyper KU#3 Idé 6: Skan og find det usete KU#5.2 Idé 34: Mood tagging Arbejdsbier Skemaet viser at KU#3 Scan og find det usete er foretrukket blandt deltagerne i fokusgruppen. Under plenumdiskussion om KU#3 var der stor enighed blandt deltagerne om, at KU#3 er det bedst bud på en løsning til en bred målgruppe. Deltagerne vurderede på eget initiativ de tre forskellige koncepter op i mod hinanden og konklusionen er, at KU#1 og KU#2 indeholder brugbare funktioner, men kan være vanskeligere at få ud til en større målgruppe. De vurderede derfor i Kolding, at disse koncepter bedst egner sig til at blive realiseret efterfølgende, at KU#3 er ført ud i livet. Ser man de detaljerede kommentarer til KU#3 omfatter de dog også stort behov for flere funktionaliteter fra KU#2, som bør med i en eventuel videre bearbejdning. KU#1: Brugermatch KU#2: Find mat. Alt. Ver. KU#3: Scan og find det usete Mest spændende Mest brugbare Mest ubrugelige Mest uforståelige Mest ligegyldige Markedsføring Dette punkt blev kun taget op på workshoppen i Kolding. Brugerne understreger vigtigheden af, at bibliotekerne får markedsført, for kender brugerne ikke et koncept, vil de ikke anvende det. Og der er flere aspekter i markedsføringen som brugerne har fokus på: Personlig kontakt i rummet: Koncepterne skal præsenteres personligt på uddannelsesstederne. Ved studiestart skal biblioteket opstille en bemandet stander ved de enkelte uddannelsessteder og hér præsentere løsningen. Det er vigtigt at de ældre brugere tages hånd om med personlig præsentation og demonstration af løsningen. Personalet skal være 'klædt på' til at vejlede i det personlige møde: Koncept Workshop 9

10 Personalet skal selv bruge løsningen, da det herigennem er lettere at sætte sig ind i brugernes situation. Hermed er det lettere at demonstrere. Ved studiestart og gymnasiestart er det vigtigt at præsentere og demonstrere løsningen ved de introduktioner til biblioteket der finder sted i denne periode. Men kampagner er der forbehold for: Der skal ikke føres kampagner eller anvendes Facebook reklamer. Det er vigtigt at bruge navnet Scan og find det usete, da det lyder spændende for unge. Koncept Workshop 10

11 Detaljeret beskrivelse for Videnssøgere workshop Århus Workshop blev afholdt på Århus Bibliotek onsdag den 30. maj kl Gruppens sammensætning Da rekrutteringen ikke specifikt havde udpeget Videnssøgere, blev de ved præsentationen præsenteret for de kategorier og internet brugertyper, som projektet har brugt som udgangspunkt for konkrete personas. Deltagerne brugte derefter disse begreber til at karakterisere sig selv som del af en præsentation. : K : Videnssøger + drive in, begger dele C (forsvaret PhD, bruger statsbib.) Je: Videnssøger + drive in, begger dele. D sociale medier R: Ikke bruger, men videnssøger B Små ting laves på mobilen (3.g) Na: Videnssøger + drive in E Storforbruger (3.g) M1: Videnssøger + drive in A Ikke bruger på tlf., men bruger ipod til meget (3.g) Ja: Arbejdsbi og videnssøger A Kommunikation, ville gå på nettet, hvis han havde smartphone Ni: Ikke bruger, men tidligere arbejdsbi under studier, enkelte arrangementer. C rationelt + D D: Ikke bruger, brugte det på gym. (D+) E Bruger tlf til alt. Bruger 'gode' apps: Design og funktionelt, vil hellere det end PC. M2: Videnssøger. C Bruger tlf til meget, men ikke til sociale medier. (Orkester uddannelse.) A: Videnssøger A Kommunikation, ville gå på nettet, hvis hun havde smartphone Skema over de 10 brugere: Opdrager Arbejdsbi Videnssøger Entusiast Drive in Ikke-bruger A: Kommunikation B: Nybegynder 1 1 C: Rationelle D: Hverdags E:Rastløse Det viser en stor spredning af brugernes egne vurderinger. 7 ud af de 10 angiver sig som Videnssøgere. Koncept Workshop 11

12 Da brugerne, især de kvindelige, havde en stærk repræsentation af helt unge og studerende, er det måske forklarligt, at 'opdrageren' ikke er repræsenteret. 'Entusiasten' er ikke repræsenteret. Det kan skyldes, at de som overvægt af studerende selv har mere fokus på, at de søger viden end generel anvendelse. Engagement Brugerne deltog meget engagerede i diskussionerne af alle koncepter og vurderede meget både i forhold til egne behov og ønsker, men også ud fra deres kendskab til deres omgangskreds. KU#1 - Brugermatch Generel holdning Ville måske være mere til fritidsbrug, tvivler på, at det fagligt vil kunne fungere. Man skal kunne komme igang uden for meget Info. Ville måske gøre det som studerende, men ikke i forhold til fritiden. Måske også egnet på forfattere...ikke kun faglitterartur. Måske en online bogklub. Der er divergerende meninger om, hvilke brugsscenarier, der er relevante Kunne godt se sig selv bruge appen selvom det også er på FB fordi FB bruges til andre formål end at dele læsetips. FB bruges generelt til helt andre formål - mere om begivenheder. FB er mere overfladisk. (FB er folkebiblioteket) Bruger ikke sociale medier, men synes alligevel, at appen KUNNE være interessant. Måske kunne appen bruges som hjælp til at fagligt spørgsmål til faglittertur for studerende. Viden om andre interesser, en slags cv. Kunne være et alternativ til studiekammerater fordi man ikke går op i præcist det samme Et par stykker mener dog, at det er tvivlsomt, hvor relevant det vil være: Når man sidder på biblioteket er det for at få ro! Ikke rigtig mening kun hvis man mangler noget man ikke kan finde og så vil man spørge personale. Fagligt: Jeg er her og har et problem Nemmere at gøre det direkte Vil søge mere aktivt Kontaktform Der er forbehold for at blive kontaktet af fremmede, begrundet både i forbindelse med, at man ikke altid ønsker at blive kontaktet, dels i utrygheden ved kontakt med 'ukendte': Vil man turde kontakte en anden? Koncept Workshop 12

13 Den barriere at kontakte andre. Men begge er jo logget på, og har dermed selv givet lov. Skal kunne tjekke brugeren ud inden man accepterer. Det ville måske også være lettere at dele erfaring, hvis det bare foregår over nettet, fordi man ikke skal hen og møde personen fysisk. Mest formidle Info om materialer, Ikke så meget mødet. Lidt nervøs for at mødes. Ville reagere utrygt ved pludselig at blive kontaktet af en person via appen inde på Odder biblioteket, fordi der er forholdsvis få. Kunne godt finde på at henvende sig til personen hvis det er meget konkret formål. Ikke lyst til det personlige møde. Ville være meget situationsbestemt : humør osv. Hvis man mødes fysisk ville det sikkert være kort og konkret. Måske kunne ende med at starte litteraturkreds. Kræver overskud. Flere påpeger ønsket om at kunne vurdere henvendelser før man tager kontakt men de udelukker ikke muligheden: Mulighed for at være upersonlig men stadig holde mulighederne åbne. Behov for at kunne være så upersonlig som muligt. Kunne have brug for at se kort, hvor den anden er i biblioteket. Man skal kunne sige fra uden at den anden kan se en. Ville være behov for at kunne gøre sig "usynlig" så man selv kan bestemme om andre kan kontakte en - men man skulle selv kunne se, hvem der "var på". Måske mest aktuelt på et stort bibliotek Ville det faglige mistolkes, så det bliver dating er det ikke interessant. Kunne godt finde på at mødes med personen på sigt, men først efter nærmere kendskab via nettet og se om man har fælles interesser. Som led i snakken om at blive kontaktet går snakken livligt om, hvordan en brugermatch kan etableres: Der ville være behov for chatfunktion - tilføj som ven. Måske mulighed for at indgrænse et område. Men ellers i hele Danmark. Kunne udvides til at dække et større område end lige det lokale bibliotek. Hvis det er på landsplan kunne det være interessant for nogle at tilmelde sig en kontakttjeneste - specielt hvis det er specialviden man har svært ved at mødes omkring lokalt. Koncept Workshop 13

14 Men det er en klar holdning, at det vil ikke kunne erstatte eller svare til den kontaktflade, man har gennem FaceBook ligesom man pointerer, at det ønsker man heller ikke: Det skal ikke være et Facebook2!!!!!!!!! Facebook brug: Venner har man i forvejen, de tætte venner får sms fremfor facebook! Der eksisterer allerede muligheder nok for at kontakte, men det kunne være interessant omkring faglige emner. Hvis man har brug for hjælp, skal man have svar nu. Man udvider ikke nødvendigvis sit netværk man holder kontakt med dem man kender. Skulle passe med samme bog, samme genre, samme fag, og så mere perifere ting. Det ville være lettere og bedre at have en like som krydsreference. Profil Og selv om brugerne er skeptiske for idéen med at mødes kan de sagtens forholde sig til hvilke oplysninger, de vil give og hvilke de gerne vil have om en anden, og her er der stor forskel på de enkeltes grad af åbenhed i forhold til beskrivelsen: Fedt, hvis man får hinandens profil. Lån og hvad man selv har derhjemme for ikke at få det for snævert. Navn (ikke fulde navn), beskæftigelse, link til relevante bøger, film Måske: tlf. mobil, mail, facebook, alder frivilligt; billede - unødvendigt Ikke behov for at se personens profilbillede, men derimod noget med fritidsinteresser, alder og by. En slags CV - fx vide om personen er studerende, har arbejde, hvilket arbejde. Der skulle være mulighed for at vælge grader af åben profil. Man skal kunne vælge grad af åbenhed. Alder ikke nødvendigt. Kun få krav til hvad man skulle udfylde. Måske endda kun brugernavn. Kunne måske være behov for at justere hvor meget info den enkelte ven har adgang til, men på den anden side er det så smalt et socialt medie i forhold til FB. Studernede, alder - måske i interval, evt. fulde navn, fritidsinteresser. Job. Interesser. Hvad man HAR læst og ØNSKER at læse. To-do liste over læsning. Evt. et kaldenavn/brugernavn. KU#2 Skan og find andre materialetyper Generel holdning Smart at kunne skanne hos boghandleren, men hvad med konkurrencen. Ved godt, at man vil kunne låne den (bibliotekerne har alt). Smart at kunne scanne en dyr bog og i stedet få den som ebog. Koncept Workshop 14

15 Synes det ville være rigtig anvendeligt når man står ved boghandleren. Ville være smart fra stregkode på biblioteksmateriale at kunne henvises til e-launch (søger så man får billigste købested for bøger) Supersmart. Lige brugbart både i butikken og på biblioteket..selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Også til projekter.. Lige meget om man skulle scanne forside eller stregkode. Forsider kan ligne hinanden. Henvise til bibliotek.dk frem for det lokale bibliotek, fordi det fx er meget begrænset på odder. Måske kunne appen vise hvor man vil hente sine materialer og om man vil have det tilsendt. Det er egentlig bare tale om en udvidet søgemulighed, men smart at man ikke skal til at skrive noget. Flere bruger meget Shazam, som kan lytte direkte til en sang i filmen, så man ikke først skal ind og finde spilleliste for filmen og finde den rette sang. Ville være smart hvis den kunne lytte til en sang og så finde om sangen kan lånes på biblioteket. Andre materialetyper Generelt har de flere forslag, hvor de kunne tænke sig at vælge mellem flere forskellige materialetyper: Vigtigt at kunne henvise til andre medier. fx partitur - til cd!, musikvideo eller lign. Smart at kunne henvise fra bog til ebog eller lydbog og vice versa. Har man tablet er ebog godt til faglitteratur. Men andre materialetyper kan også være andre relaterede materialer, så de ud fra stregkode også at få de relaterede materialer: bøger: findes den som film, e-bog eller netlydbog musik: kunne henvises til bibzoom lydklippene musik: hvem har indspillet, film som musikken har været brugt til, priser til kunstnere film: kunne henvises til Filmstriben eller YouTube for trailere, bibzoom for soundtrack film: hvem har indspillet, henvisning til musikken, priser givet til filmen hvis man kun skal bruge et par sider. hvis der fra faglitteratur henvises til andre fagbøger Ekstra informationer Generelt vil det være godt med supplerende information, man kan browse videre med (hjælpe til græsning) vurdere om man vil låne materialet Koncept Workshop 15

16 Brugerne har mange forslag til informationer, de vil kunne have glæde af udover alternative materialetyper: Lånemulighed Andre titler med samme emne, samme genre, samme forfatter... Pris i handelen ADHL(Andre, der har lånt) - Adhl er ikke altid godt - blanding af børnene og voksne. Noget der ligner (søgemæssigt) inden for samme genre Anmeldelser - Faglige anmeldelser fremfor andre brugere Forfatter portrætter og biografier Menneskeskabte data/relationer men bliver det for luftigt? Biografi om de personer, som er med i en film. Relaterede dokumentarfilm til en dokumentar. Kunne godt tænke sig at blive informeret om hvad der snart sker på bib. Synes det ville være smart også at få info om det der sker på biblioteket. - måske kunne man endda udvide det udenfor bibliotekets tilbud, fx at der kommer relevante programmer i tv. Flere giver dog udtryk for bekymring for mængden af informationer og vil gerne selv kunne angive, vælge hvilke typer ekstra informationer, de ønsker. Dette giver brugerne også udtryk for i relation til PC web præsentationer, og det er en holdning man også i andre brugerundersøgelser har mødt. Og det skulle kunne kobles ved at man krydsede af hvilke typer ekstra informationer, man ville have. Pas på med at ikke drukne i materialer. Mulighed for at kunne vælge fra/til hvilke relaterede medier man skulle få vist Fare for at man drukner i informationer - derfor behov for at kunne afgrænse - fx totalt fravælge lydbøger. Der skulle være link videre til en selvstændig side med "forfatteren har også skrevet" fordi man ellers ville drukne i information. Man skulle kunne vælge til / fra med hvad man gerne vil have info om i appen. Scenarierne, som brugerne forestiller sig er både relateret til inde i biblioteket og uden for. Indenfor i biblioteket: Det vil være mest relevant at bruge på biblioteket med et konkret materiale i hånden. Udenfor biblioteket: Her er fokus på det at kunne huske det fundne kombineret med mulighed for her og nu reservering: Er man uden for biblioteket skal man kunne reservere med det samme. Evt. tilføje til sin "to read" liste (huskeliste), så man ikke glemmer den. - fx til sommerferielæsninge. Koncept Workshop 16

17 Andre materialetyper. Skal kunne få fat i det. Formidling på mobile enheder Forår 2012 Specielt smart hvis man kan downloade det direkte. Så skal det være i en form der er tilpasset smartphone mediet Mulighed for at reservere direkte, når man får oversigten over de relaterede medier Reserver, eller på huskelisten. Anmeldelser Det skal være fra faglige personer ikke fra andre brugere. Andre, der har købt (Andre, der har lånt) vil tælle mere end anmeldelser Hvis det var brugergenereret relateret indhold, så skulle det være meget præcist og undgå at fx billedbøger kommer med. QR koder Brugen af QR koder var ikke generelt kendt, derfor var der en del snak om, hvorvidt, det ville være noget, der kunne bruges til at henvise til relaterede materialer, alternative materialetyper eller ekstra informationer. Nogle bruger udtrykker derfor en vis utryghed især med ikke før skanningen at kunne se, hvor linket fører hen Kan QR links installere virus eller lign Har ikke brugt QR koder men det kunne være relevant Det kunne være relevant hvis det fx er filmplakater og man så kunne få bogen, som filmen bygger på. Måske er der fare ved disse QR koder - hvad henter man egentlig ned? Man skal være sikker på at der ikke kan pilles ved QR koderne. Ville ikke tage en QR kode fra plakater. Men man skulle også kunne se at der ikke har været pillet ved QR koderne i en bog. Ville ikke føle sig mere sikker ved, at det var bøgernes stregkoder, man scanner. Mens andre brugere er trygge ved fænomenet: Måske får man anti-virus på sin mobil. Ville ikke være bekymret for hacking. Ville ikke være utryg ved at scanne en plakat fra biblioteket. Man kan jo identificere det rigtige logo. Må gå ud fra at anti-virus bliver opdateret. QR koder kan enten hente indhold ned, eller bare linke til en side. Måske ender QR koder med at blive streetart KU#3 Skan og find det usete Generel holdning Generelt er brugerne skeptiske for, hvor relevant og anvendeligt det vil være at bruge i praksis: Koncept Workshop 17

18 Scenariet: Vis alle de materialer, der er her, de der er lånt ud og de der er helt væk (skulle så søge videre på de sidste for at finde dem) : Er det ikke hurtigere bare at kigge sig om, hvis man er i biblioteket. Hvis den er udlånt, så henvisning til evt. ebog ved faglitteratur ( ikke ved skønlitteratur) eller køb. Hvordan man får idéen til at skanne hylden eller reolen: Brug af QR kode vil lede en hen på hjemmeside, der er sat op til så at vise det. Mere generel forvirring. Ikke interessant med augmented reality. Men da de har problem med at finde ting, der mangler på hylderne vil de gerne på anden måde kunne se det: En skærm på hylden kunne måske nøjes med at vise det, der er udstillet. En stor tavle/skærm med alt det der er udlånt ville hurtigt blive uoverskuelig. Det vil nok være nemmere end en app. Lave en app på mobilen der svarer til det man får på computeren. Søgning først Der er enighed om, at man mest bruger søgesystemet til at finde en konkret titel. Ofte ville det alligvel ikke være relevant at få info om det, der ikke er der - for man skal bruge det nu. Ville være lettere at bruge på en søgeside, end en app. Besværligt at mobilen skal være på nettet. 2 forskellige koder: En for dem, der er udlånt, og en for dem der er udstillet. Man søger på forhånd. Det lyder for besværligt og omstændigt. - man skal tage mobilen og søge langs hylderne. Lettere at søge på computeren. Checker først om bogen er hjemme i systemet tit - men hvis bogen så ikke står på hylden alligevel - så ville det være rart at have et hjælpemiddel. Folk er vant til at skulle checke på computeren. På stedet Mest relevant ved skønlitteratur at browse på hylden. M går ofte hen til hylden for at finde en konkret bog og bruger så lejligheden til at browse rundt omkring de nærliggende bøger. Mere jagt på den bog der burde være hjemme. Er den sat op i en udstilling? Ville være smart hvis man søger på en bog og får en pop-op om at bogen er flyttet til en udstillingsplads. Ofte et problem med udstillingerne. Koncept Workshop 18

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

BibMobil model. Version 1.0

BibMobil model. Version 1.0 BibMobil model Version 1.0 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Studerende: Terji Jensen Antal ord: 7.090 Produktet denne rapport omhandler findes på: www.glostrupbib.dk/inspiration/spil 1 Abstract Denne

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere