Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter"

Transkript

1 Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1 Brugermatch...5 KU#2 Skan og find andre materialetyper...7 KU#3 Skan og find det usete...7 KU#5.2 Mood tagging...8 Validering af koncepterne...8 Videnssøgere...8 Arbejdsbier...9 Markedsføring...9 Detaljeret beskrivelse for Videnssøgere workshop Århus...11 Gruppens sammensætning...11 Engagement...12 KU#1 - Brugermatch...12 Generel holdning...12 Kontaktform...12 Profil...14 KU#2 Skan og find andre materialetyper...14 Generel holdning...14 Andre materialetyper...15 Ekstra informationer...15 Anmeldelser...17 QR koder...17 KU#3 Skan og find det usete...17 Generel holdning...17 Søgning først...18 På stedet...18 KU#5.2 Mood tagging...19 Generel holdning...19 Stemning...19 Tagging...19 Detaljeret beskrivelse for Arbejdsbier workshop i Kolding...20 Gruppens sammensætning...20 Engagement...20 KU#1: Brugermatch...20 Generel holdning...20 KU#2: Find materialets alternative versioner...20 Generel holdning...20 KU#3: Scan og find det usete...21 Generel holdning...21 Koncept Workshop 2

3 Markedsføring...21 Generel holdning...21 Bilag 1 Interviewguide...23 KU# KU# KU# KU Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse...24 Århus...25 Kolding...25 Velkommen...25 Personas og præsentation...25 Dagsorden for videnssøgere...26 Dagsorden for arbejdsbier...27 Hvad er det for en fokusgruppesession...28 Personprofil ved denne workshop...28 Praktisk forarbejde og roller undervejs...28 Koncept Workshop 3

4 Baggrund Som led i projektet Formidling på mobile enheder er der afholdt 2 workshops - i Århus og i Kolding - med i alt 18 brugere for at vurdere de koncepter, der har været arbejdet med i projektet. Projektet har fra en liste af konceptidéer gennemarbejdet 5 af disse: KU#1: Brugermatch KU#2: Skan og find alternative materialetyper KU#3: Skan og find det usete KU#5.1: Virtuelt arrangementer KU#5.2 Mood tagging De enkelte koncepter har været vurderet ud fra forventet relevans for forskellige målgrupper, baseret på personas udarbejdet i projektet, men også beskrevet i forhold til realismen i implementation. Sådanne beskrivelser findes særskilt for de enkelte koncepter. Ud over koncepternes relevans for brugerne, er de også udvalgt, så koncepterne omfatter forskellige løsningskategorier, bla. hvilke rum løsningen bidrager til - Inspirationsrummet, Læringsrummet, Møderummet, Det Performative Rum, som defineret i rapporten "Folkebibliotekerne i vidensamfundet". Personas og målgrupper De 2 workshops blev planlagt til at have fokus på hver sine målgrupper, baseret på personas beskrevet gennem en kategori og brug af internet: Kategori Bruger: Opdrageren, Arbejdsbien, Videnssøger, Biblioteksentusiast, Drive in Ikke bruger: Har ikke tid, Køber i stedet, Specielle behov. Her skelnede vi ikke mellem de forskellige varianter til brugertesten. Internetbruger typer i forhold til brugen af mobiltelefon til internet: A: Kommunikation, B: Nybegynder, C: Rationelle, D: Hverdags, E: Rastløse. Og rekrutteringen betød, at der har været workshops med fokus på to målgrupper: I Århus blev der afholdt workshop med flest Videnssøgere. På grund af tidsnød skete rekrutteringen generelt efter alle målgrupper og først ved fokusgruppen blev endelige målgrupper bestemt. Det viste sig i præsentationen, at de fleste af brugerne følte, at de tilhørte flere målgrupper, derfor er billedet ikke entydigt Videnssøger. Til gengæld er der flere, der er ikke-brugere nu, som alligevel tidligere har tilhørt en af målgrupperne for brugere. Koncept Workshop 4

5 Aldersmæssigt er der repræsentanter for hele spektret fra ca. 18 år til ca. 60 år. Generelt opfattes denne test derfor som repræsentativ for Videnssøgere uafhængig af de ekstra målgrupper, der er angivet. I Kolding blev der afholdt workshop med Arbejdsbier. Her er der allerede i rekrutteringen taget højde for, at finde brugere af kategori Arbejdsbier, så alle tilhørte denne målgruppe. Til gengæld er spredning i alder ikke stor, og især mangler den 'ældre' aldersgruppe. Selv om der er tale om to målgrupper, er sammensætningen alligevel koncentreret omkring uddannelssøgende og folk med faglige uddannelser. Det vil kunne afspejles i den samlede undersøgelse, da brugerne i flere sammenhænge sætter fokus på faglige anvendelser af bibliotekets materialer, behovet for at kunne finde dem her og nu, behovet for relaterede materialetyper og materialer. Sammenfatning Efter afholdelse er konklusioner fra de to workshops samlet et fælles sæt af konklusioner og forslag til videre bearbejdning dette sker i dette afsnit, men i de følgende afsnit er bevaret de detaljerede noter fra de to workshops for ved en evt. senere bearbejdning at kunne vurdere i forhold til hver målgruppe for sig. Helt overordnet er der to koncepter, som brugerne på forskellig vis peger på som de mest relevante: KU#2 Med fokus på behovet for at finde materialer både fysisk og i søgninger er relationer mellem materialetyper og materialer meget højt prioriteret især hos videnssøgerne, men også arbejdsbierne har behovet. KU#3 Begge målgrupper påpeger problemerne med at finde materialer i det fysiske rum, når de ikke er på det forventede sted, dvs. det sted, hvor en søgning viser, at de skal stå. Er det fordi materialet er udlånt har man behov for at få relaterede materialetyper, er det placeret et andet sted er der behov både for at vide det, men også her de relaterede materialer. I begge koncepter er der brug for at brugerne selv kan afgrænse hvilke relationer, de ønsker præsenteret for at tilpasse mængden i forhold til personlige preferencer og den platform de anvender. En samlet konklusion er derfor, at der er behov for at arbejde videre med en kombineret udgave af de to koncepter, hvor skanning af et materiale eller en 'kode' i det fysiske rum (når materialet er væk) kan lede hen til en status for placeringer og udlån kombineret dels med mulighed for reservation eller gemme på en huskeliste, dels med oplysninger om relaterede materialer. KU#1 Brugermatch Det er et koncept, der på længere sigt vil kunne vise sig at blive relevant for mange. Der er interesse for konceptet så konceptet vil kunne have en realistisk mulighed for at blive et godt tilbud. Koncept Workshop 5

6 Men her og nu er brugerne ikke klar til at udnytte det og det er lidt grænseoverskridende for dem at udvide hverdagen med et virtuelt socialt netværk til også at etablere et socialt netværk gennem brugermatch. Bruger ikke sociale medier, men synes alligevel, at appen KUNNE være interessant. Måske kunne appen bruges som hjælp til at fagligt spørgsmål til faglittertur for studerende.når man sidder på biblioteket er det for at få ro! Ikke rigtig mening kun hvis man mangler noget man ikke kan finde og så vil man spørge personale.. I Århus er der meget fokus på, hvor relevant brugermatch er i forhold til faglige sammenhænge, da målgruppen her er videnssøgere. Begge målgrupper forholder sig tvivlende og forbeholdne for at kontakte andre eller selv blive kontaktet. For dem er det en grænseoverskridende tanke at blive kontaktet uden varsel på basis af få oplysninger om et andet menneske. Det ville måske også være lettere at dele erfaring, hvis det bare foregår over nettet, fordi man ikke skal hen og møde personen fysisk. Lidt nervøs for at mødes. Kunne godt finde på at henvende sig til personen hvis det er meget konkret formål, men ikke lyst til det personlige møde. De vil gerne have mulighed for 'usynligt' selv at vurdere andre, men samtidig er de lidt interesserede i muligheden for at kunne se andre. Og selv om de er skeptiske for idéen med at mødes, kan de sagtens forholde sig til hvilke oplysninger, de vil give og hvilke de gerne vil have om en anden. Det er lidt interessant set i lyset af udbredelsen og snakken om sociale medier. De opfatter ikke sociale medier som problematiske mht. personlige oplysninger, men i dette koncept ønsker de kun at give upersonlige oplysninger. Det skal måske ses i lyset af kommentarer om brugen af FaceBook: Man udvider ikke nødvendigvis sit netværk, man holder kontakt med dem man kender. Facebook brug: Venner har man i forvejen, de tætte venner får sms fremfor Facebook! Når disse forbehold er taget med, har de mange forslag til hvor og hvordan de kan forestille sig at bruge konceptet: Der eksisterer allerede muligheder nok for at kontakte, men det kunne være interessant omkring faglige emner. Kunne udvides til at dække et større område end lige det lokale bibliotek. Hvis det er på landsplan kunne det være interessant for nogle at tilmelde sig en kontakttjeneste - specielt hvis det er specialviden man har svært ved at mødes omkring lokalt. Koncept Workshop 6

7 Der bør være mulighed for at mødes virtuelt uafhængigt af fysisk nærhed. Konceptet skal altså modificeres til at fungere udenfor bibliotekets fysiske rammer. Det virtuelle møde skal bruges som potentiel basis for eventuelt at aftale et fysisk møde KU#2 Skan og find andre materialetyper Brugernes mange forskellige forslag til informationer, de gerne vil kunne vælge mellem, viser ligesom tidligere undersøgelser af bibliotekernes søgesider og MitBibliotek (tilbage i 2006), at brugerne har et stort og udækket behov for informationer ud over Marcposten og beholdningen for et givet materiale. Lige brugbart både i butikken og på biblioteket..selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Også til projekter..vigtigt at kunne henvise til andre medier. fx partitur - til cd!, musikvideo eller lign. Smart at kunne henvise fra bog til ebog eller lydbog og vice versa. Disse behov gælder ikke specielt for brug af mobil enhed, men også ved den traditionelle brug af PC. Med mobile enheder udvider man de brugsscenarier brugerne kan se for anvendelse. Flere giver dog udtryk for bekymring for mængden af informationer og vil gerne selv kunne angive, vælge hvilke typer ekstra informationer, de ønsker. Dette giver brugerne også udtryk for i relation til PC web præsentationer, og det er en holdning man også i andre brugerundersøgelser har mødt. Fare for at man drukner i informationer - derfor behov for at kunne afgrænse - fx totalt fravælge lydbøger.evt. tilføje til sin "to read" liste (huskeliste), så man ikke glemmer den. - fx til sommerferielæsninge. Og brugerne kan se anvendelsesmuligheder både i og uden for biblioteket: Selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Smart at kunne scanne en dyr bog og i stedet få den som ebog. Synes det ville være rigtig anvendeligt når man står ved boghandleren. KU#3 Skan og find det usete Brugernes skepsis for relevans og anvendelighed i dagligdagen slår tydeligt igennem, de kan dog godt bruge muligheden for nemt at kunne se, at et materiale er flytttet til en anden hylde eller udstilling. En bearbejdning af forslaget til i det fysiske rum at vise, hvor manglende materialer står, vil være meget relevant. Ville være smart hvis man søger på en bog og får en pop-op om at bogen er flyttet til en udstillingsplads. Konceptet er rigtig smart når man har travlt. En enkelt deltager har oplevet at blive sendt rundt på forskellige filialer i Hovedstadsområdet på jagt efter et bestemt materiale. I den situation kunne han have brugt denne løsning og undgået besvær. Det skal være muligt at finde relaterede materialer. Koncept Workshop 7

8 Det vil være en fordel at konceptet inkluderer et virtuelt kort over biblioteket, så man kan finde de materialer der bliver henvist til (eksempelvis materialer i magasin). Men samtidig kombinerer brugerne dette koncept med ønsket om at kunne se informationer om relaterede materialer eller materialetyper, og dermed er der sammenhæng mellem KU#2 og KU#3 Det skal være muligt at finde relaterede materialer. KU#5.2 Mood tagging Det er tydeligt, at brugerne ikke kan forestille sig, hvordan dette koncept vil fungere i en brugssituation. Her manglede en prototype som de kunne forholde sig til eller evt. afprøve og dermed blive inspirerede. Meget for subjektivt og følelsesbetonet til at give noget. Det virker som erstatning for belæst bibliotekar! Flere af deres kommentarer tyder på, at der kan være behov for at hjælpe brugerne til at foretage de mere stemningsbetonede søgninger, fx gennem bruger tagging, udover de kontrollerede emner, genrer... som bibliotekernes materialer er katalogiseret med. Måske mere noget der ligner Ved at sætte emneord sammen kan man lave stemning (krimi med detaljer om blomster ) Rating skal kun være baseret på vurderinger af folk der havde lyst til at lave vurderingen. Der er derfor mange muligheder, som vil kunne være relevante og som bør undersøges mere detaljeret gennem brugerinddragelse. Validering af koncepterne Ved begge workshops blev alle deltagere blev bedt om at placere det koncept, de fandt bedst passede til fem forskellige vægtede kategorier, se dagsorden i Bilag 2. Resultatet er et skema for hver af de to steder. Videnssøgere Det er lidt tankevækkende, at trods de mange forbehold og bekymringer i KU#1 er der alligevel i Århus en interesse for konceptet. Bearbejder man konceptet, så der tages hensyn til forbeholdene, vil det måske vise sig at være et koncept med relevans for mange i faglige sammenhænge. Men ellers er det helt klart KU#2, brugerne helst ser implementeret og med de kommentarer der i Århus er knyttet til konceptet vil der være flere funktionaliteter fra KU#3, som det er relevant at tage med i en aktuel implementation. KU#1 Idé 13: Brugermatch Mest Mest Mest Mest Mest spændende brugbare ubrugelige uforståelige ligegyldige Koncept Workshop 8

9 KU#2 Idé 14: Skan og find andre materialetyper KU#3 Idé 6: Skan og find det usete KU#5.2 Idé 34: Mood tagging Arbejdsbier Skemaet viser at KU#3 Scan og find det usete er foretrukket blandt deltagerne i fokusgruppen. Under plenumdiskussion om KU#3 var der stor enighed blandt deltagerne om, at KU#3 er det bedst bud på en løsning til en bred målgruppe. Deltagerne vurderede på eget initiativ de tre forskellige koncepter op i mod hinanden og konklusionen er, at KU#1 og KU#2 indeholder brugbare funktioner, men kan være vanskeligere at få ud til en større målgruppe. De vurderede derfor i Kolding, at disse koncepter bedst egner sig til at blive realiseret efterfølgende, at KU#3 er ført ud i livet. Ser man de detaljerede kommentarer til KU#3 omfatter de dog også stort behov for flere funktionaliteter fra KU#2, som bør med i en eventuel videre bearbejdning. KU#1: Brugermatch KU#2: Find mat. Alt. Ver. KU#3: Scan og find det usete Mest spændende Mest brugbare Mest ubrugelige Mest uforståelige Mest ligegyldige Markedsføring Dette punkt blev kun taget op på workshoppen i Kolding. Brugerne understreger vigtigheden af, at bibliotekerne får markedsført, for kender brugerne ikke et koncept, vil de ikke anvende det. Og der er flere aspekter i markedsføringen som brugerne har fokus på: Personlig kontakt i rummet: Koncepterne skal præsenteres personligt på uddannelsesstederne. Ved studiestart skal biblioteket opstille en bemandet stander ved de enkelte uddannelsessteder og hér præsentere løsningen. Det er vigtigt at de ældre brugere tages hånd om med personlig præsentation og demonstration af løsningen. Personalet skal være 'klædt på' til at vejlede i det personlige møde: Koncept Workshop 9

10 Personalet skal selv bruge løsningen, da det herigennem er lettere at sætte sig ind i brugernes situation. Hermed er det lettere at demonstrere. Ved studiestart og gymnasiestart er det vigtigt at præsentere og demonstrere løsningen ved de introduktioner til biblioteket der finder sted i denne periode. Men kampagner er der forbehold for: Der skal ikke føres kampagner eller anvendes Facebook reklamer. Det er vigtigt at bruge navnet Scan og find det usete, da det lyder spændende for unge. Koncept Workshop 10

11 Detaljeret beskrivelse for Videnssøgere workshop Århus Workshop blev afholdt på Århus Bibliotek onsdag den 30. maj kl Gruppens sammensætning Da rekrutteringen ikke specifikt havde udpeget Videnssøgere, blev de ved præsentationen præsenteret for de kategorier og internet brugertyper, som projektet har brugt som udgangspunkt for konkrete personas. Deltagerne brugte derefter disse begreber til at karakterisere sig selv som del af en præsentation. : K : Videnssøger + drive in, begger dele C (forsvaret PhD, bruger statsbib.) Je: Videnssøger + drive in, begger dele. D sociale medier R: Ikke bruger, men videnssøger B Små ting laves på mobilen (3.g) Na: Videnssøger + drive in E Storforbruger (3.g) M1: Videnssøger + drive in A Ikke bruger på tlf., men bruger ipod til meget (3.g) Ja: Arbejdsbi og videnssøger A Kommunikation, ville gå på nettet, hvis han havde smartphone Ni: Ikke bruger, men tidligere arbejdsbi under studier, enkelte arrangementer. C rationelt + D D: Ikke bruger, brugte det på gym. (D+) E Bruger tlf til alt. Bruger 'gode' apps: Design og funktionelt, vil hellere det end PC. M2: Videnssøger. C Bruger tlf til meget, men ikke til sociale medier. (Orkester uddannelse.) A: Videnssøger A Kommunikation, ville gå på nettet, hvis hun havde smartphone Skema over de 10 brugere: Opdrager Arbejdsbi Videnssøger Entusiast Drive in Ikke-bruger A: Kommunikation B: Nybegynder 1 1 C: Rationelle D: Hverdags E:Rastløse Det viser en stor spredning af brugernes egne vurderinger. 7 ud af de 10 angiver sig som Videnssøgere. Koncept Workshop 11

12 Da brugerne, især de kvindelige, havde en stærk repræsentation af helt unge og studerende, er det måske forklarligt, at 'opdrageren' ikke er repræsenteret. 'Entusiasten' er ikke repræsenteret. Det kan skyldes, at de som overvægt af studerende selv har mere fokus på, at de søger viden end generel anvendelse. Engagement Brugerne deltog meget engagerede i diskussionerne af alle koncepter og vurderede meget både i forhold til egne behov og ønsker, men også ud fra deres kendskab til deres omgangskreds. KU#1 - Brugermatch Generel holdning Ville måske være mere til fritidsbrug, tvivler på, at det fagligt vil kunne fungere. Man skal kunne komme igang uden for meget Info. Ville måske gøre det som studerende, men ikke i forhold til fritiden. Måske også egnet på forfattere...ikke kun faglitterartur. Måske en online bogklub. Der er divergerende meninger om, hvilke brugsscenarier, der er relevante Kunne godt se sig selv bruge appen selvom det også er på FB fordi FB bruges til andre formål end at dele læsetips. FB bruges generelt til helt andre formål - mere om begivenheder. FB er mere overfladisk. (FB er folkebiblioteket) Bruger ikke sociale medier, men synes alligevel, at appen KUNNE være interessant. Måske kunne appen bruges som hjælp til at fagligt spørgsmål til faglittertur for studerende. Viden om andre interesser, en slags cv. Kunne være et alternativ til studiekammerater fordi man ikke går op i præcist det samme Et par stykker mener dog, at det er tvivlsomt, hvor relevant det vil være: Når man sidder på biblioteket er det for at få ro! Ikke rigtig mening kun hvis man mangler noget man ikke kan finde og så vil man spørge personale. Fagligt: Jeg er her og har et problem Nemmere at gøre det direkte Vil søge mere aktivt Kontaktform Der er forbehold for at blive kontaktet af fremmede, begrundet både i forbindelse med, at man ikke altid ønsker at blive kontaktet, dels i utrygheden ved kontakt med 'ukendte': Vil man turde kontakte en anden? Koncept Workshop 12

13 Den barriere at kontakte andre. Men begge er jo logget på, og har dermed selv givet lov. Skal kunne tjekke brugeren ud inden man accepterer. Det ville måske også være lettere at dele erfaring, hvis det bare foregår over nettet, fordi man ikke skal hen og møde personen fysisk. Mest formidle Info om materialer, Ikke så meget mødet. Lidt nervøs for at mødes. Ville reagere utrygt ved pludselig at blive kontaktet af en person via appen inde på Odder biblioteket, fordi der er forholdsvis få. Kunne godt finde på at henvende sig til personen hvis det er meget konkret formål. Ikke lyst til det personlige møde. Ville være meget situationsbestemt : humør osv. Hvis man mødes fysisk ville det sikkert være kort og konkret. Måske kunne ende med at starte litteraturkreds. Kræver overskud. Flere påpeger ønsket om at kunne vurdere henvendelser før man tager kontakt men de udelukker ikke muligheden: Mulighed for at være upersonlig men stadig holde mulighederne åbne. Behov for at kunne være så upersonlig som muligt. Kunne have brug for at se kort, hvor den anden er i biblioteket. Man skal kunne sige fra uden at den anden kan se en. Ville være behov for at kunne gøre sig "usynlig" så man selv kan bestemme om andre kan kontakte en - men man skulle selv kunne se, hvem der "var på". Måske mest aktuelt på et stort bibliotek Ville det faglige mistolkes, så det bliver dating er det ikke interessant. Kunne godt finde på at mødes med personen på sigt, men først efter nærmere kendskab via nettet og se om man har fælles interesser. Som led i snakken om at blive kontaktet går snakken livligt om, hvordan en brugermatch kan etableres: Der ville være behov for chatfunktion - tilføj som ven. Måske mulighed for at indgrænse et område. Men ellers i hele Danmark. Kunne udvides til at dække et større område end lige det lokale bibliotek. Hvis det er på landsplan kunne det være interessant for nogle at tilmelde sig en kontakttjeneste - specielt hvis det er specialviden man har svært ved at mødes omkring lokalt. Koncept Workshop 13

14 Men det er en klar holdning, at det vil ikke kunne erstatte eller svare til den kontaktflade, man har gennem FaceBook ligesom man pointerer, at det ønsker man heller ikke: Det skal ikke være et Facebook2!!!!!!!!! Facebook brug: Venner har man i forvejen, de tætte venner får sms fremfor facebook! Der eksisterer allerede muligheder nok for at kontakte, men det kunne være interessant omkring faglige emner. Hvis man har brug for hjælp, skal man have svar nu. Man udvider ikke nødvendigvis sit netværk man holder kontakt med dem man kender. Skulle passe med samme bog, samme genre, samme fag, og så mere perifere ting. Det ville være lettere og bedre at have en like som krydsreference. Profil Og selv om brugerne er skeptiske for idéen med at mødes kan de sagtens forholde sig til hvilke oplysninger, de vil give og hvilke de gerne vil have om en anden, og her er der stor forskel på de enkeltes grad af åbenhed i forhold til beskrivelsen: Fedt, hvis man får hinandens profil. Lån og hvad man selv har derhjemme for ikke at få det for snævert. Navn (ikke fulde navn), beskæftigelse, link til relevante bøger, film Måske: tlf. mobil, mail, facebook, alder frivilligt; billede - unødvendigt Ikke behov for at se personens profilbillede, men derimod noget med fritidsinteresser, alder og by. En slags CV - fx vide om personen er studerende, har arbejde, hvilket arbejde. Der skulle være mulighed for at vælge grader af åben profil. Man skal kunne vælge grad af åbenhed. Alder ikke nødvendigt. Kun få krav til hvad man skulle udfylde. Måske endda kun brugernavn. Kunne måske være behov for at justere hvor meget info den enkelte ven har adgang til, men på den anden side er det så smalt et socialt medie i forhold til FB. Studernede, alder - måske i interval, evt. fulde navn, fritidsinteresser. Job. Interesser. Hvad man HAR læst og ØNSKER at læse. To-do liste over læsning. Evt. et kaldenavn/brugernavn. KU#2 Skan og find andre materialetyper Generel holdning Smart at kunne skanne hos boghandleren, men hvad med konkurrencen. Ved godt, at man vil kunne låne den (bibliotekerne har alt). Smart at kunne scanne en dyr bog og i stedet få den som ebog. Koncept Workshop 14

15 Synes det ville være rigtig anvendeligt når man står ved boghandleren. Ville være smart fra stregkode på biblioteksmateriale at kunne henvises til e-launch (søger så man får billigste købested for bøger) Supersmart. Lige brugbart både i butikken og på biblioteket..selv på biblioteket ville det være smart at få vist e-resourcer, så man slipper for reserveringskø. Også til projekter.. Lige meget om man skulle scanne forside eller stregkode. Forsider kan ligne hinanden. Henvise til bibliotek.dk frem for det lokale bibliotek, fordi det fx er meget begrænset på odder. Måske kunne appen vise hvor man vil hente sine materialer og om man vil have det tilsendt. Det er egentlig bare tale om en udvidet søgemulighed, men smart at man ikke skal til at skrive noget. Flere bruger meget Shazam, som kan lytte direkte til en sang i filmen, så man ikke først skal ind og finde spilleliste for filmen og finde den rette sang. Ville være smart hvis den kunne lytte til en sang og så finde om sangen kan lånes på biblioteket. Andre materialetyper Generelt har de flere forslag, hvor de kunne tænke sig at vælge mellem flere forskellige materialetyper: Vigtigt at kunne henvise til andre medier. fx partitur - til cd!, musikvideo eller lign. Smart at kunne henvise fra bog til ebog eller lydbog og vice versa. Har man tablet er ebog godt til faglitteratur. Men andre materialetyper kan også være andre relaterede materialer, så de ud fra stregkode også at få de relaterede materialer: bøger: findes den som film, e-bog eller netlydbog musik: kunne henvises til bibzoom lydklippene musik: hvem har indspillet, film som musikken har været brugt til, priser til kunstnere film: kunne henvises til Filmstriben eller YouTube for trailere, bibzoom for soundtrack film: hvem har indspillet, henvisning til musikken, priser givet til filmen hvis man kun skal bruge et par sider. hvis der fra faglitteratur henvises til andre fagbøger Ekstra informationer Generelt vil det være godt med supplerende information, man kan browse videre med (hjælpe til græsning) vurdere om man vil låne materialet Koncept Workshop 15

16 Brugerne har mange forslag til informationer, de vil kunne have glæde af udover alternative materialetyper: Lånemulighed Andre titler med samme emne, samme genre, samme forfatter... Pris i handelen ADHL(Andre, der har lånt) - Adhl er ikke altid godt - blanding af børnene og voksne. Noget der ligner (søgemæssigt) inden for samme genre Anmeldelser - Faglige anmeldelser fremfor andre brugere Forfatter portrætter og biografier Menneskeskabte data/relationer men bliver det for luftigt? Biografi om de personer, som er med i en film. Relaterede dokumentarfilm til en dokumentar. Kunne godt tænke sig at blive informeret om hvad der snart sker på bib. Synes det ville være smart også at få info om det der sker på biblioteket. - måske kunne man endda udvide det udenfor bibliotekets tilbud, fx at der kommer relevante programmer i tv. Flere giver dog udtryk for bekymring for mængden af informationer og vil gerne selv kunne angive, vælge hvilke typer ekstra informationer, de ønsker. Dette giver brugerne også udtryk for i relation til PC web præsentationer, og det er en holdning man også i andre brugerundersøgelser har mødt. Og det skulle kunne kobles ved at man krydsede af hvilke typer ekstra informationer, man ville have. Pas på med at ikke drukne i materialer. Mulighed for at kunne vælge fra/til hvilke relaterede medier man skulle få vist Fare for at man drukner i informationer - derfor behov for at kunne afgrænse - fx totalt fravælge lydbøger. Der skulle være link videre til en selvstændig side med "forfatteren har også skrevet" fordi man ellers ville drukne i information. Man skulle kunne vælge til / fra med hvad man gerne vil have info om i appen. Scenarierne, som brugerne forestiller sig er både relateret til inde i biblioteket og uden for. Indenfor i biblioteket: Det vil være mest relevant at bruge på biblioteket med et konkret materiale i hånden. Udenfor biblioteket: Her er fokus på det at kunne huske det fundne kombineret med mulighed for her og nu reservering: Er man uden for biblioteket skal man kunne reservere med det samme. Evt. tilføje til sin "to read" liste (huskeliste), så man ikke glemmer den. - fx til sommerferielæsninge. Koncept Workshop 16

17 Andre materialetyper. Skal kunne få fat i det. Formidling på mobile enheder Forår 2012 Specielt smart hvis man kan downloade det direkte. Så skal det være i en form der er tilpasset smartphone mediet Mulighed for at reservere direkte, når man får oversigten over de relaterede medier Reserver, eller på huskelisten. Anmeldelser Det skal være fra faglige personer ikke fra andre brugere. Andre, der har købt (Andre, der har lånt) vil tælle mere end anmeldelser Hvis det var brugergenereret relateret indhold, så skulle det være meget præcist og undgå at fx billedbøger kommer med. QR koder Brugen af QR koder var ikke generelt kendt, derfor var der en del snak om, hvorvidt, det ville være noget, der kunne bruges til at henvise til relaterede materialer, alternative materialetyper eller ekstra informationer. Nogle bruger udtrykker derfor en vis utryghed især med ikke før skanningen at kunne se, hvor linket fører hen Kan QR links installere virus eller lign Har ikke brugt QR koder men det kunne være relevant Det kunne være relevant hvis det fx er filmplakater og man så kunne få bogen, som filmen bygger på. Måske er der fare ved disse QR koder - hvad henter man egentlig ned? Man skal være sikker på at der ikke kan pilles ved QR koderne. Ville ikke tage en QR kode fra plakater. Men man skulle også kunne se at der ikke har været pillet ved QR koderne i en bog. Ville ikke føle sig mere sikker ved, at det var bøgernes stregkoder, man scanner. Mens andre brugere er trygge ved fænomenet: Måske får man anti-virus på sin mobil. Ville ikke være bekymret for hacking. Ville ikke være utryg ved at scanne en plakat fra biblioteket. Man kan jo identificere det rigtige logo. Må gå ud fra at anti-virus bliver opdateret. QR koder kan enten hente indhold ned, eller bare linke til en side. Måske ender QR koder med at blive streetart KU#3 Skan og find det usete Generel holdning Generelt er brugerne skeptiske for, hvor relevant og anvendeligt det vil være at bruge i praksis: Koncept Workshop 17

18 Scenariet: Vis alle de materialer, der er her, de der er lånt ud og de der er helt væk (skulle så søge videre på de sidste for at finde dem) : Er det ikke hurtigere bare at kigge sig om, hvis man er i biblioteket. Hvis den er udlånt, så henvisning til evt. ebog ved faglitteratur ( ikke ved skønlitteratur) eller køb. Hvordan man får idéen til at skanne hylden eller reolen: Brug af QR kode vil lede en hen på hjemmeside, der er sat op til så at vise det. Mere generel forvirring. Ikke interessant med augmented reality. Men da de har problem med at finde ting, der mangler på hylderne vil de gerne på anden måde kunne se det: En skærm på hylden kunne måske nøjes med at vise det, der er udstillet. En stor tavle/skærm med alt det der er udlånt ville hurtigt blive uoverskuelig. Det vil nok være nemmere end en app. Lave en app på mobilen der svarer til det man får på computeren. Søgning først Der er enighed om, at man mest bruger søgesystemet til at finde en konkret titel. Ofte ville det alligvel ikke være relevant at få info om det, der ikke er der - for man skal bruge det nu. Ville være lettere at bruge på en søgeside, end en app. Besværligt at mobilen skal være på nettet. 2 forskellige koder: En for dem, der er udlånt, og en for dem der er udstillet. Man søger på forhånd. Det lyder for besværligt og omstændigt. - man skal tage mobilen og søge langs hylderne. Lettere at søge på computeren. Checker først om bogen er hjemme i systemet tit - men hvis bogen så ikke står på hylden alligevel - så ville det være rart at have et hjælpemiddel. Folk er vant til at skulle checke på computeren. På stedet Mest relevant ved skønlitteratur at browse på hylden. M går ofte hen til hylden for at finde en konkret bog og bruger så lejligheden til at browse rundt omkring de nærliggende bøger. Mere jagt på den bog der burde være hjemme. Er den sat op i en udstilling? Ville være smart hvis man søger på en bog og får en pop-op om at bogen er flyttet til en udstillingsplads. Ofte et problem med udstillingerne. Koncept Workshop 18

19 Har ofte oplevet at bogen mangler fordi den er udstillet. KU#5.2 Mood tagging Generel holdning Det virker som erstatning for belæst bibliotekar! Svært at implementere Man kan bruge sig selv lidt mere (ud fra emneord) Det vil være meget individuelt her forklarede Karen så om skydere mellem yderpunkter inden for forskellige genrer Brugernes kategorisering skulle gives, når materialer afleveres, men har man tid på det tidspunkt? Gælder om at vælge de rigtige genrer. Sortering efter hvad der passer bedst. Man skal ikke være tvunget til rate. Bibliotekernes opstilling er meget firkantet enten krimi eller "resten" og derfor svært at se forskellen på resten. Hold det meget enkelt - ikke for mange kategorier og ingen overlap. Kunne godt anvendes på faglitteratur også i nogen situationer. Om en bog er saglig eller ej. Stemning Måske mere noget der ligner Ved at sætte emneord sammen kan man lave stemning (krimi med detaljer om blomster ) Meget for subjektivt og følelsesbetonet til at give noget. Det er meget individuelt hvordan man opfatter en bog. Har oplevet at det kan være svært at finde bøger, der opfylder det, man gerne vil læse. Kun sjældent man har behov for at læse noget, der meget er en genre fx meget romantisk, meget gys eller lign. Måske lettere at bogen får en gennemsnitsværdi på tal - man skal både kunne se gennemsnittet og den enkeltes vurdering. Kunne være smart at kunne søge efter vurderinger af mood kategorier. Tagging Lyder interessant. Måske kunne folk selv rate de enkelte bøger. Bedre med traditionel tagging af emneord, som ville gøre det lettere at søge. Rating skal kun være baseret på vurderinger af folk der havde lyst til at lave vurderingen. Koncept Workshop 19

20 Detaljeret beskrivelse for Arbejdsbier workshop i Kolding Workshop blev afholdt på Kolding Bibliotek fredag den 15. juni 2012 kl Gruppens sammensætning 8 personer deltog i gruppen som bestod af følgende: Tre gymnasieelever fra Munkensdam Gymnasium i Kolding Fem unge studerende i alderen 20+, fra Syddansk Universitet og IBC i Kolding. Alle deltagere blev rekrutteret ved opsøgende kontakt på gågaden. Her blev de screenet ved at stille dem spørgsmål om deres brugervaner på Internettet og om deres uddannelse og baggrund. Engagement Deltagerne blev delt op i to grupper baseret på deres uddannelse. Tre gymnasieelever i en gruppe sammen med en studerende fra IBC. En anden gruppe bestod af tre studerende fra Syddansk Universitet og en enkelt fra IBC. Der var godt engagement fra begge grupper, og koncepterne blev diskuteret grundigt. Flere deltagere var ivrige efter at komme med nye idéer til at perspektivere koncepterne. KU#1: Brugermatch Generel holdning Deltagerne er forbeholdne overfor det spontane fysiske møde på biblioteket. Det er en grænseoverskridende tanke at blive kontaktet uden varsel på basis af få oplysninger om et andet menneske. Konceptet passer ikke ind i deltagernes opfattelse af sig selv som målgruppe bestående af unge mennesker. Holdningen er generelt at ældre passer bedre som målgruppe for konceptet. Deltagerne mener at ældre mennesker modsat unge, er mere gearet til det spontane møde. De unge har ikke tid til spontane møder om litteratur. En god måde at bruge konceptet er til læsegrupper eller andre interessefællesskaber. Lokation skal ikke være afgørende for at mødes. Der bør være mulighed for at mødes virtuelt uafhængigt af fysisk nærhed. Konceptet skal altså modificeres til at fungere udenfor bibliotekets fysiske rammer. Det virtuelle møde skal bruges som potentiel basis for eventuelt at aftale et fysisk møde. Det skal være muligt at koble login sammen med en Facebook profil. Derudover skal data fra Facebook kunne anvendes som baggrund for at matche brugere. KU#2: Find materialets alternative versioner Generel holdning Konceptet er godt, men for ambitiøst at kunne være i stand til at scanne alt. Det lyder fornuftigt at kunne bruge det på DVD og Cd. Koncept Workshop 20

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere "Opdrageren"

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere Opdrageren Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Idékatalog til en anmelderklub for børn

Idékatalog til en anmelderklub for børn Idékatalog til en anmelderklub for børn udarbejdet til Dragør bibliotek - 0 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... - 1 - Introduktion... - 2 - En typisk anmelderklub et eksempel... - 2 - Afholdelsesmetoder...

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

APPS OG SMÅPROGRAMMER I UNDERVISNINGEN

APPS OG SMÅPROGRAMMER I UNDERVISNINGEN APPS OG SMÅPROGRAMMER I UNDERVISNINGEN IBC e-fokus konference 14. marts 2013 Agenda Intro QR koder Stemme/quiz programmer Forsvarets app Fra content apps til general apps Pause Stopmotion på skoleskemaet

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 www.taarnbybib.dk WINDOWS 100 NETHANDEL E-BOKS COMPUTERSPROG GMAIL SLÆGTSHISTORIE DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vi tilbyder

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Første udgave. ereolen PDF fil

Første udgave. ereolen PDF fil Første udgave ereolen PDF fil Leif Smidt 2015 App en ereolen Er du dedikeret skærmbruger? Skal du snart ud at rejse, men har ikke plads i kufferten til alle de dejlige bøger du gerne vil læse? Eller er

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere