Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015"

Transkript

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune

2 2

3 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder, som pensionist i Vallensbæk Kommune. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, der har relation til, at du søger eller får udbetalt pension samt oplysninger om Vallensbæk Kommunes øvrige tilbud til pensionister. Vi har forsøgt at give så god og omfattende en orientering som muligt på disse få sider, men der kan naturligvis stadig være noget, som du ikke finder svar på. Du vil kunne finde oplysninger om økonomi i form af: ÂÂFolke- og førtidspension ÂÂBoligydelse ÂÂPersonlige tillæg Endvidere er der oplysninger om: ÂÂHjælpemidler ÂÂ Kørsel ÂÂ Demens ÂÂSeniorhuset Korsagergård ÂÂÆldre og plejeboliger ÂÂSundhedstilbud ÂÂDiverse andre tilbud Du er derfor altid velkommen til at kontakte: Fremtidens Borgerhus Social Ydelsesteam eller Center for Sundhed og Forebyggelse hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger. Der er også god information at hente på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: Med venlig hilsen Anette Eriksen Formand for Social- og Sundhedsudvalget

4 4 Pension...6 Udbetaling af pension flyttet...6 Hvad betyder det for dig?...6 Hvad kan Fremtidens Borgerhus hjælpe dig med fremover?...6 Folke- og førtidspension...7 Folkepension...7 Førtidspension...7 Førtidspension, gamle regler...7 Beregning af pensionen...7 Grundbeløb...7 Pensionstillæg...8 Pensionstillæg, reelt enlig...8 Førtidspension tilkendt efter 1. januar Størrelsen af pensionerne Udbetaling af pension...9 Opsat pension...9 Ophør af pension...9 Efterlevelseshjælp...10 Helbredstillæg og personlige tillæg...10 Helbredstillæg...10 Personlige tillæg...11 Eksempler på personlige tillæg/-helbredstillæg.11 Briller Diættilskud...11 Fodpleje...11 Fysiurgiske behandlinger...11 Kiropraktorbehandlinger...11 Høreapparater...12 Medicin...12 Tandbehandling...12 Tandproteser...12 Vinduespolering...12 Fritidsundervisning...12 Varmetilskud...13 Ældrecheck...13 ATP og dyrtidsportioner...13 ATP...13 Dyrtidsportioner...14 Boligstøtte...14 Indtægter...15 Udbetaling...15 Efterregulering af boligydelse...15 Indskudslån...15 Lån til betaling af ejendomsskatter...16 Hjælpemidler...16 Rådgivning og vejledning...16 Hjælpemidler...17 Boligændringer...17 Sundhedstilbud...17 Hjælp til rygestop...17 Diætvejledning...17 Alkoholrådgivning og behandling...17 Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger), type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom eller lænderyg lidelser Rådgivning om demens...18 Omsorgstandpleje...18

5 5 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg...19 Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse...19 Service...20 Seniorhuset Korsagergård...20 Havehjælp og snerydning...21 Madudbringning...22 Hjemmehjælp...23 Hjemmesygepleje...23 Demenskoordinator...23 Træning og genoptræning...24 Sundhedshuset Nordmarken...24 Aktivitetscenter i Rønnebækhus...25 Daghjemmet i Højstruphave...25 Ældreboliger, plejeboliger og midlertidige boliger...25 Rønnebækhus - Ældreboliger...25 Pilehavehus - Ældreboliger...25 Højstruphave - Plejeboliger...25 Rønnebo - Plejeboliger...25 Midlertidige boliger...26 Ansøgning om ældrebolig, plejebolig og midlertidig bolig...26 Befordring...26 Kørsel til læge og speciallæge...26 Kørsel til anden behandling...26 Netkort Movia...26 Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Handicapkørsel Movia...27 Kørsel til fritidsaktiviteter...27 Kørsel til hospital billet...27 Invalidebil...27 Meddelelsespligt og klagemuligheder...28 Meddelelsespligt...28 Klagemuligheder...28 Ældreråd...28 Ældreråd...28 Løst og fast...28 Aktindsigt...28 Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling...28 Begravelsestilskud...29 Delpension...29 Forsikring...29 Højskole...29 Indkøbsture...29 Influenzavaccination...29 Kørekort...29 Ledsagerordning...29 Motion...30 Pas...30 Plejevederlag...30 Retshjælp og fri proces...30 Skat...30 Tryghedsopkald...30 TV-licens...30 Stikordsregister...31

6 6 Pension Udbetaling af pension flyttet I 2013 flyttede opgaven med udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne til myndigheden Udbetaling Danmark, der fremover varetager opgaven Hvad betyder det for dig? Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du skal derfor søge om dine penge via selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Hvad kan Fremtidens Borgerhus hjælpe dig med fremover? Du vil også i fremtiden kunne få råd og vejledning vedrørende pension og boligstøtte i Fremtidens Borgerhus. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne. Vi vil ikke længere kunne foretage sagsbehandling af pension og boligstøtte. Al sagsbehandling bliver foretaget af Udbetaling Danmark. Har du brug for særlig hjælp som personlige tillæg og helbredstillæg, bliver denne opgave dog fortsat varetaget af Social Ydelsesteam på rådhuset. Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Social Ydelsesteam på rådhuset:

7 7 Folke- og førtidspension Der er flere forskellige former for pension. Alle mellem 18 år og 65 år kan modtage førtidspension. Når man er fyldt 65 år, kan man kun modtage folkepension. Folkepension Du vil umiddelbart inden du fylder 65 år, modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du kan søge om udbetaling af folkepension. Folkepensionen bliver udbetalt første gang med virkning fra den 1. i måneden, efter man er fyldt 65 år. Modtager man efterløn, bliver denne udbetalt til udgangen af den måned, hvor man fylder 65 år. Får man i forvejen udbetalt førtidspension, skal man ikke søge om folkepension. I stedet for overgår man automatisk til at få udbetalt folkepension. Førtidspension Førtidspension bliver kun bevilget til borgere, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at de ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Førtidspension består af et beløb, der som udgangspunkt svarer til satsen for dagpenge. Bemærk: Borgere der er blevet førtidspensionister efter 1. januar 2003 er ikke omfattet af reglerne for boligydelse til pensionister, personlige tillæg, helbredstillæg og varmetilskud. Førtidspension, gamle regler Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, kan få udbetalt boligydelse, personlige tillæg og varmetilskud som hidtil, og der er fortsat mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspensionen. Beregning af pensionen Beregningen af pensionen er ikke helt ens for førtidspension og folkepension, og den er også afhængig af, om man er gift, samlevende eller enlig. De følgende oplysninger om beregning af grundbeløb og pensionstillæg gælder ikke for førtidspension, tilkendt efter 1. januar Grundbeløb Grundbeløbet til folkepensionister bliver som hovedregel udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har arbejdsindtægter, der overstiger kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned. Grundbeløbet til førtidspensionister bliver som hovedregel også udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har en eller anden form for indtægt, der overstiger kr., bliver grundbeløbet sat ned. For gifte dog allerede ved kr.

8 8 Pensionstillæg Pensionstillægget bliver beregnet på grundlag af begge ægtefællers indtægter ud over pensionen. Er man samlevende og har fået tilkendt pension efter 1. marts 1999, bliver man ligestillet med gifte pensionister. Det betyder, at samleverens indtægter bliver taget med ved beregning af pensionen. Pensionstillægget bliver sat ned, hvis parrets indtægter overstiger kr. For enlige pensionister bliver pensionstillægget sat ned, hvis indtægterne overstiger kr. Pensionstillæg, reelt enlig Pensionstillægget til reelt enlige bliver udbetalt i stedet for det almindelige pensionstillæg. Tillægget bliver kun udbetalt til pensionister, der er reelt enlige. Man er reelt enlig, når man ikke er samlevende i et forhold, hvor parterne på den ene eller anden måde bidrager til den fælles husførelse. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensionen består kun af ét beløb. En enlig førtidspensionist får nedsat pensionen, hvis han eller hun har indtægter over kr. om året. For gifte først ved kr. Ægtefællen eller samleverens indtægt har også betydning for størrelsen af pensionen.

9 9 Størrelsen af pensionerne 2015 Grundbeløb... kr * Pensionstillæg... kr * Pensionstillæg, reelt enlige... kr * Beløb for erhvervsudygtighed... kr * Invaliditetsbeløb... kr _ Ny førtidspension, enlige... kr * Ny førtidspension, andre... kr * * Disse beløb er skattepligtige. De øvrige beløb er skattefrie. Pensionerne bliver pristalsreguleret hver 1. januar. Beløb for erhvervsudygtighed, invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse bliver sat ned, hvis begge ægtefæller modtager højeste eller mellemste førtidspension. Udbetaling af pension Pensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Nogle pensionister får udbetalt pensionen forud. Det er pensionister, der er blevet berettiget til pension inden 1. februar Pensionister, der er blevet berettiget til pensionen efter 1. februar 1999, får udbetalt pensionen bagud. Pensionen bliver normalt udbetalt med det samme beløb hver måned. Du modtager derfor kun brev, når der ændres i det beløb der bliver udbetalt. Opsat pension Man kan vælge at udsætte udbetalingen af folkepensionen til et senere tidspunkt mod til gengæld at få udbetalt mere i folkepension også kaldet opsat pension. Betingelsen for at få opsat pensionen er, at pensionisten skal have erhvervsmæssigt arbejde svarende til mindst timer om året. Jo længere tid man opsætter pensionen, jo større pension får man senere udbetalt. Ophør af pension Retten til pension ophører allerede dagen efter dødsfaldet. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle, eller boet efter afdøde, skal betale den afdødes pension tilbage for perioden fra dødsfaldet og resten af måneden. Hvis pensionen endnu ikke er blevet udbetalt, fordi den bliver udbetalt bagud, betyder det, at der kun bliver udbetalt pension fra den første i måneden og frem til datoen for dødsfaldet. Hvis begge ægtefæller er pensionister, vil den efterlevende ægtefælle dog få udbetalt pensionen efter afdøde i tre måneder, beregnet fra datoen for dødsfaldet.

10 10 Efterlevelseshjælp Hvis den efterlevende ægtefælle eller samlever ikke kan få udbetalt pensionen i de tre måneder, er der mulighed for at søge efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen kan højst udgøre kr., og den er afhængig af den efterlevendes indtægter og formue. Du kan få nærmere oplysning om efterlevelseshjælpen i Social Ydelsesteam på rådhuset. Helbredstillæg og personlige tillæg Helbredstillæg Helbredstillæg bliver udbetalt efter samme regler i hele landet. Tillægget bliver ydet til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til bestemte typer af medicin samt visse behandlinger ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget udgør max. 85 % af pensionistens egen andel af udgiften. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver tillægget nedsat.

11 11 Den personlige tillægsprocent er afgørende for, hvor meget du kan få i helbredstillæg og varmetillæg. Den personlige tillægsprocent bliver beregnet på grundlag af ens egne og ægtefællens indtægter ud over pensionen. Den likvide formue er afgørende for, om du kan få helbredstillæg og personlige tillæg. Du kan som hovedregel ikke få helbredstillæg, hvis du og din ægtefælle har en likvid formue på over kr. Likvid formue er: Kontanter, indestående på bankkonti, kursværdi af obligationer, aktier og andre værdipapirer samt pantebreve og investeringsforeningsbeviser. Helbredstillæg bliver kun ydet efter ansøgning. Personlige tillæg Personlige tillæg bliver udbetalt til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette gælder dog ikke for førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar Personlige tillæg bliver kun ydet efter ansøgning. Eksempler på personlige tillæg/-helbredstillæg Du skal være opmærksom på, at du skal søge om personligt tillæg/ helbredstillæg, inden du f.eks. bestiller briller eller får foretaget større tandbehandling. Briller Tilskud til stel og glas bliver ydet efter en konkret vurdering. Størrelsen af tilskuddet afhænger af brillens type, glassenes styrke mv. Diættilskud Pensionister, der lider af sukkersyge og andre lidelser, der ifølge lægeerklæring medfører forøgede udgifter til kost, kan få et personligt tillæg til ekstraforplejning, efter en konkret, individuel økonomisk vurdering. Fodpleje Tilskuddet til fodpleje kan udgøre op til 85 % af den samlede udgift. Fodplejen skal udføres hos en fodterapeut, der har ydernummer. Fysiurgiske behandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlinger efter henvisning fra læge. Kiropraktorbehandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlingen. Man kan få tilskud til de behandlinger, som sygesikringen yder tilskud til.

12 12 Høreapparater Tilskuddet til høreapparater udgør op til 85 % af egenbetalingen. Medicin Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til medicin, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen. Tandbehandling Tilskuddet udgør op til 85 % af udgifte ver behandlet efter en konkret ansøgning. Tandproteser Tilskuddet udgør op til 85 % i tilskud til tandproteser efter en konkret ansøgning. Der gives tilskud til proteser svarende til gældende priser i proteseoverenskomst mellem Tandlægeforeningen og Vallensbæk Kommune. Vinduespolering Pensionister med en tillægsprocent på 100 kan få tilskud til at få pudset vinduer. Tilskuddet kan højst udgøre 100 kr. pr. gang. Man kan få tilskud til vinduespolering en gang om måneden. Fritidsundervisning Folke- og førtidspensionister kan få tilskud til undervisning på aftenskole. Du kan få tilskud til ét kursus hvert kalenderår. Tilskuddet kan højst udgøre 350 kr. og her er betingelsen, at din personlige tillægsprocent er 100 og at din likvide formue er under kr.

13 13 Varmetilskud Varmetilskud bliver udbetalt efter lidt andre regler end de øvrige personlige tillæg. Der er ingen formuegrænse, men beregning efter den personlige tillægsprocent. Man kan søge om varmetilskud, uanset om man bor til leje, eller om man bor i ejerbolig. Varmeudgiften skal blot være over kr. om året for enlige og over kr. om året for gifte/samlevende. Varmeudgiften er som hovedregel gennemsnittet af de sidste tre års varmeudgifter. Du kan få nærmere oplysninger om varmetilskud hos Udbetaling Danmark. Ældrecheck Ældrecheck - også kaldet supplerende pensionsydelse - bliver udbetalt til folkepensionister, der er særligt vanskeligt økonomisk stillet. Ældrechecken udgør i år kr. Ældrechecken bliver sædvanligvis udbetalt én gang om året i februar og kun til de folkepensionister, der opfyldte betingelserne for ældrechecken pr. 1. januar samme år. Betingelserne er, at pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever ikke må have likvid formue ud over kr. og ingen indtægter ud over folkepensionen. Er der indtægter ud over folkepensionen, bliver indtægterne modregnet i ældrechecken efter reglerne for personlig tillægsprocent. Det betyder, at en enlig pensionist med indtægter ud over folkepensionen på mere end kr. ikke vil få udbetalt ældrechecken, og at ægtepar med indtægter på mere end kr. heller ikke får udbetalt ældrechecken. Du kan få nærmere oplysning om ældrechecken hos Udbetaling Danmark. ATP og dyrtidsportioner ATP ATP bliver udbetalt til lønmodtagere, der er berettiget til folkepension, og som har arbejdet mere end 10 timer om ugen. Størrelsen af ATP afhænger af, hvor længe man har været i ordningen. Ved dødsfald bliver ATP som hovedregel udbetalt til den efterlevende ægtefælle med et engangsbeløb. For pensionister, der er fyldt 67 år inden juli 1992, gælder dog andre regler. Du kan få nærmere oplysninger om ATP hos ATP Livslang Pension: mandag-onsdag...08:00-16:00 torsdag...08:00-18:00 fredag...08:00-15:30

14 14 Dyrtidsportioner LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) administrerer de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i perioden september 1977 til august Lønmodtagere, der var i arbejde i den periode, kan få udbetalt det indefrosne beløb, når de skal have udbetalt pension, efterløn eller blot fylder 60 år. Du kan få nærmere oplysninger om dyrtidsportionerne hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond: Boligstøtte Pensionister kan søge boligydelse, uanset om de bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Boligydelsen bliver beregnet på grundlag af: ÂÂboligens størrelse ÂÂhuslejens størrelse ÂÂhvor mange der bor i lejligheden ÂÂhvor meget man har i indtægt. Det er ikke længere kommunen, der udbetaler boligydelse, men myndigheden Udbetaling Danmark. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din boligstøtte, skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark. Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du kan derfor kun skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op.

15 15 Du kan få yderligere oplysninger om boligydelse på: Indtægter De indtægter, der bliver lagt til grund ved beregningen af boligydelsen, er husstandens samlede indtægter inkl. folke- eller førtidspension. Der bliver altså også medtaget hjemmeboende børns indtægter. Indtægten bliver forhøjet med et formuetillæg, hvis man har formue, der overstiger kr., efter fradrag af gæld. For at kontrollere, om boligydelsen nu er korrekt, kan du se efter, om ÂÂhuslejen ÂÂboligens størrelse ÂÂantal beboere ÂÂderes indkomster er korrekte. Disse oplysninger står alle i brevet om størrelsen og udbetaling af boligydelsen. Er oplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Boligydelse til lejere bliver udbetalt som tilskud. Boligydelse til ejerboliger og til andelsboliger bliver kun udbetalt som lån. Man kan ikke modtage boligydelse, hvis man samtidig får indefrosset ejendomsskatterne. Efterregulering af boligydelse Den boligydelse, der udbetales, er kun et a conto beløb. Når året er omme, og SKAT har lignet selvangivelserne, gennemgår Udbetaling Danmark alle boligydelserne for at se, om indtægterne har holdt stik. Det sker, at Udbetaling Danmark har udbetalt for meget i boligydelse, fordi medlemmer af husstanden har tjent mere end forventet. Det er tit de voksne børn, der har tjent mere end forventet. Hvis der er udbetalt for meget boligydelse, skal modtageren betale det for meget udbetalte tilbage. Du skal derfor være opmærksom på, hvad du selv og navnlig andre medlemmer af husstanden har i indtægt. Indskudslån Alle kan søge indskudslån til lejligheder i almennyttigt byggeri og i ældreboliger. Lånet kan blive udbetalt til pensionister med indtægter under kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år, og man skal efterfølgende afdrage lånet over 5 år. Du kan få yderligere oplysninger hos Social Ydelsesteam på rådhuset.

16 16 Lån til betaling af ejendomsskatter Alle pensionister, efterlønsmodtagere og personer over 65 år med egen bolig kan søge om lån til betaling af ejendomsskatterne, men ikke til forbrugsafgifterne. Man kan dog ikke samtidig modtage boligydelse til boligen. Du kan få nærmere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskatter i Center for Økonomi og Indkøb på rådhuset. Hjælpemidler Rådgivning og vejledning Siden 2007 har Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune haft et forpligtende samarbejde på en række områder, blandt andet på hjælpemiddelområdet. Det betyder, at det er i Ishøj Kommune, du skal søge om hjælpemidler. Ishøj Kommune behandler din ansøgning og beslutter, hvilke hjælpemidler du kan få stillet til rådighed. Du kan kontakte ergoterapeuterne og hjælpemiddelsagsbehandlerne på Ishøj Rådhus:

17 17 Hjælpemidler Hvis du har mistet nogle af dine færdigheder og for eksempel er blevet dårligt gående, kan du søge om hjælpemidler, der kan kompensere for dit handicap. Din funktionsevne skal være varigt nedsat, og hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette din daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af din lidelse. Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler, som for eksempel ganghjælpemidler, kørestole, senge og mindre hjælpemidler til køkken og bad. Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage, så det eventuelt kan blive brugt igen. Hjælpemidler kan også være kropsbårne, som for eksempel støttekorset, ortopædisk fodtøj eller katetre. Har du købt hjælpemidlet inden behandling af din ansøgning, kan du normalt ikke modtage hjælp. Boligændringer Har du vanskeligt ved at færdes i din bolig på grund af dit funktionstab, kan du søge om at få foretaget ændringer, så boligen bliver bedre egnet at bo i. Sundhedstilbud Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige sundhedstilbud for kommunens ældre borgere. Vil du tilmelde dig et tilbud eller vide mere, kan du kontakte Center for Sundhed og Forebyggelse: Du kan også læse mere om tilbuddene på under Sundhed og forebyggelse. Hjælp til rygestop Du kan få individuel rygestopvejledning eller deltage i et rygestopkursus sammen med andre, hvis du har brug for hjælp til at kvitte røgen og vedligeholde dit rygestop. Kommunens rygestopvejleder hjælper dig på vej ved at give dig gode råd og redskaber. Diætvejledning Du kan få gratis diætvejledning hos kommunens autoriserede kliniske diætist, hvis du har enten diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, KOL (rygerlunger), hjertekarsygdom, kræft, utilsigtet vægttab eller er gravid og overvægtig. Alkoholrådgivning og behandling Der er forskellige muligheder for hjælp, hvis du har behov for at trappe ud af et stort forbrug af alkohol eller ønsker råd og vejledning. Er du pårørende til en, der drikker for meget, kan du også henvende dig.

18 18 Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger), type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom eller lænderyg lidelser Har du fået konstateret enten KOL med en lungefunktion på under 80 %, type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom, nyopståede lændesmerter eller rygsmerter hvor man mistænker spinalstenose, kan du få tilbudt en samtale med en sygeplejerske. Sammen klarlægger I dine behov og planlægger et skræddersyet forløb, hvor du kan vælge imellem følgende tilbud: Rygestopvejledning, Diabetes-skole, KOL-skole, fysisk træning, undervisning og diætvejledning. Rådgivning om demens Hvis du selv eller en nærtstående har mistanke om symptomer på demens, kan du få en samtale med kommunens demenskoordinator, som kan hjælpe med at afdække årsager til mistanken og rådgive dig om en eventuel undersøgelse. Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere i Vallensbæk Kommune, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet består af en forebyggende indsats, samt undersøgelse og behandling i det omfang, det er muligt, hvis behandling sker i borgerens eget hjem. Tilbuddet er gratis.

19 19 Borgere visiteres til omsorgs-tandpleje af sygeplejerskerne i plejeboligerne, sygeplejersker fra hjemmeplejen, kommunale visitatorer, samt beboernes kontaktpersoner fra socialpsykiatriske botilbud. Du kan få yderligere oplysninger hos Vallensbæk kommunale Tandpleje på tandplejen.vallensbaek.dk eller på vallensbaek.omsorgstandpleje.org eller på mandag-fredag...08:00-15:00 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år. De borgere, der er omfattet af ordningen modtager allerede brev med tilbud om at få besøg. Borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje får ikke dette tilbud. Det er hjemmesygeplejen, der kommer på besøg. Indholdet i et forebyggende hjemmebesøg: ÂÂdet er borgeren, der sætter dagsordenen for samtalen. Besøget skal efter behov: ÂÂgive øget viden om kommunale og private tilbud til ældre. ÂÂinformere, vejlede og rådgive i forhold til konkrete og generelle emner for den enkelte. Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg: ÂÂhvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger ÂÂhelbred og trivsel ÂÂboligforhold ÂÂlivsstil, for eksempel kost, rygning, alkohol og motion ÂÂaktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private ÂÂmuligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp. Som det fremgår, vil det ofte være meget andet end helbredsmæssige spørgsmål, der bliver drøftet under besøgene. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte de forebyggende sygeplejersker på: mandag-fredag...09:00-13:00 Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Ligesom med hjælpemidler er støttekontaktordningen fra 2007 også overgået til Ishøj Kommune. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde hjælp til voksne, der har en sindslidelse, som giver en begrænsning i livsudfoldelsen, og som derfor er isolerede og ude af stand til - eller har svært ved - at bruge de etablerede tilbud i kommunen.

20 20 Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med at bryde isolationen ved at opbygge og sikre kontakt ud fra den sindslidendes egne ønsker og behov. Støtte- og kontaktpersonen vil også gennem kontakten, kunne støtte den enkelte til at blive i stand til at klare sig bedst muligt i hverdagen og dermed evt. gøre brug af de etablerede tilbud. Henvendelse til støtte- og kontaktpersonen kan komme fra den sindslidende selv samt fra alle personer omkring den sindslidende. Det kan være fra pårørende, privatpersoner, viceværter, sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehuset og distriktspsykiatrien, hvis man mener, der er en sindslidende, der kan have gavn af en støtte- og kontaktperson. Du kan få mere at vide om ordningen i Ishøj Kommune: Service Seniorhuset Korsagergård Seniorhuset Korsagergård er brugerstyret og for alle borgere i Vallensbæk Kommune, der er fyldt 60 år eller er førtidspensionister. Seniorhuset Korsagergård er en ombygget gård, der ligger omgivet af en stor parklignende have med orangeri og en stor terrasse. Der er hyggelige stuer, køkken og forskellige værksteder. Her har seniorer mulighed for at mødes og være sammen om spændende og meningsfyldte aktiviteter. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes interesser og ideer.

21 21 Brugerbestyrelsen, brugerne og personalet i Seniorhuset samarbejder om at sætte nye aktiviteter i gang. Alle seniorer er velkomne til at komme med forslag til nye aktiviteter og være med til at gennemføre, at de bliver iværksat. For tiden har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Gymnastik siddende, gymnastik stående, yoga, dans, bordtennis, stavgang, motion gåture, billard, kortspil, bordtennis, skak, malerhold, studiegruppe, litteratur læsegruppe, foredrag, film, cremefremstilling, slægtsforskning, edb undervisning, tekstbehandling, excel, billedbehandling, e-boks, digital post, facebook, netbank, opdateringer, virus beskyttelse, mobiltelefon, fotokursus, fisketure fra kutter, madhold for mænd og for kvinder, udendørs aktiviteter med grill og rygeovn, botanik og ler raku brænding. I værkstedet arbejdes der med glas, ler, maling, syning, taske fremstilling af genbrugsmaterialer, smykker, kortfremstilling, patchwork, strik, papirklip, decoupage, knipling, papirfremstilling mm. Vi planlægger løbende ture ud af huset samt rejser. Du kan læse mere om aktiviteter og aktuelle arrangementer i kalenderen på Korsagergårds hjemmeside. Kl kan du spise brød og pålæg for 20,00 kr. eller en salat til 20,00 kr. inkl. kaffe eller te. Brugerne deltager på skift i tilberedningen og er med til at vælge menuen. Madudvalget serverer 1. onsdag i måneden varm mad. Du skal være selvhjulpen for at bruge Seniorhuset. Der er elevator mellem etagerne, og der er handicapvenlige toiletter. Buslinje 143 holder ved Korsagergård en gang i timen. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport, tilbyder Vallensbæk Kommune, at du kan blive tilmeldt en handicapvenlig kørselsordning mod betaling svarende til at skulle benytte offentlige transportmidler. Tilmelding til kørsel, sker ved telefonisk henvendelse til Seniorhuset Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag...10:00-15: Havehjælp og snerydning Borgere i Vallensbæk Kommune kan efter en vurdering få tilbudt hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen. Borgere, der opfylder betingelser for at modtage varig hjemmehjælp vil kunne komme med i ordningen. Borgere, der på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet vil også kunne komme med i ordningen. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil der som hovedregel ikke blive visiteret til haveordning.

22 22 Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos de visiterende sygeplejersker i Center for Sundhed og Forebyggelse. Borgeren skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført. Pensionister, der modtager ældrecheck, skal dog ikke betale for havehjælp og snerydning. Madudbringning Alle pensionister i Vallensbæk Kommune kan få leveret varm eller kold mad dagligt. Prisen for maden er 50 kr. pr. portion. Man betaler ikke ekstra for diætkost, salat og bi-ret. Ønsker du at blive visiteret til at få leveret mad, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker eller sygeplejerskerne i Hjemmeplejen. Der er nedsat et kostråd, bestående af medlemmer fra Ældrerådet, en bruger, et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget og en medarbejder i kommunen. Kostrådet følger løbende kvaliteten af den leverede mad.

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ny forening har doneret fem sofacykler nu får plejehjemsbeboere vind i kinderne.

Ny forening har doneret fem sofacykler nu får plejehjemsbeboere vind i kinderne. Forside: Nr. 4 2014 Stort billede af en sofacykel set bagfra. Her kan man ane to personer, som sidder på cyklen, mens en tredje person kører cyklen. Cykelturen finder sted ude i naturen. Tema: generationer

Læs mere