Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006"

Transkript

1 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med akklamation Da formalia omkring indvarsling og indkaldelse for dette møde er de samme som for generalforsamlingen dagen forinden, blev mødet konstateret korrekt varslet og indkaldt ift. vedtægterne. Dagsorden blev desuden konstateret svarende til vedtægterne. Foreninger der har haft svømning på programmet inden for det seneste år har stemmeret. 30 klubber var fremmødt, og repræsenterede 60 stemmer. Herudover har de 4 sektionsmedlemmer hver en stemme, således at der er udleveret 64 stemmesedler. Dagsorden blev gennemgået. 2. Sektionens beretning Lise Møller henviste til den skriftlige beretning. Herudover havde Lise Møller følgende kommentarer Vi har de senere år trimmet vore mesterskaber, og forsøgt at tilpasse dem til den internationale kalender. Vi søger derudover at give mesterskaberne en løbende kvalitetssikring, ud fra erfaringer og input. Mesterskabshåndbogen er færdiggjort, og er nu klar som et arbejdsværktøj for arrangører af mesterskaber for Dansk Svømmeunions svømmesektion. Mht. værktøjer, har vi fået hjælp af Helsingør Svømmeklub som har udarbejdet nye tiltag til dette års DM. Der er lagt et stort arbejde i at forbedre de tekniske løsninger, specielt på IT området. Alt er ikke lige let i dette, men det bruges meget. Men der er et område, som vi ikke har haft den store opmærksomhed på, og det er den etiske område. Vi kan konstatere, at der i et stigende omfang bliver nedlagt protester ved vore mesterskaber. Desuden virker det som om samtaleformen er blevet mere hård. Vores sport er kendt for at være at være en pæn sport. Nogle vil måske mene for pæn. Vi vil ikke have at man skal være tandløse, eller nikkende får, men vi vil arbejde videre med dette emne. Måske har overdommerne behov for værktøjer, måske skal der udarbejdes specielle procedurer for protester, og måske skal der nedsættes udvalg til at arbejde med hele området. Hvis vi ser tilbage på de seneste måneder, har vi haft en hel del mesterskaber. Specielt er DM langbane blevet afholdt med højt niveau, men der har også været mange andre mesterskaber. Nogle steder er der dog kritik, nok specielt fordi den lokale arrangør ikke har været så synlig under arrangementet.

2 DMB har været meget tyndt de seneste år. Det tager vi op til revision. De indførte tekniske møder har ikke haft det store fremmøde. Hvis I har input vi kan lære af i den forbindelse, vil vi gerne høre jeres kommentarer. Der er to personer fra sektionsledelsen der ikke kan være her i år. Den ene er Torben Jansen. Han blev valgt ind i sektionsledelsen sidste år, men har meddelt at han ønsker at træde ud, og i fremtiden i stedet ønsket at arbejde med praktiske arrangementer. Den anden er Connie Schütt Nielsen, som er trådt tilbage som svømmeleder i Region Vest. Svømmelederen i hver af regionerne har fast plads i svømmesektionen. Region Vest har meddelt at Svend Sander for fremtiden repræsenterer SRVs Svømme og aktivitetsudvalg i sektionen. Lise Møller takkede de to for godt samarbejde. Herefter efterlyste Lise Møller kommentarer fra forsamlingen til den skriftlige og mundtlige beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 3. Drøftelse af målsætninger og handleplaner Målsætninger og handleplaner er udsendt med materialet Svend Sander uddybede afsnittene om håndbog for mesterskabsarrangører Der mangler kun at blive rettet nogle kommaer og mindre tekstafsnit til. Der er en regional og en national håndbog. Foruden en vejledning til mesterskaber, håber vi de kan være inspirerende til klubbernes egne invitations stævner og andre arrangementer. Håndbog for mestersskabsarrangører vil komme på nettet under menupunktet hjælpeværktøjer under Svømning i løbet af kort tid. Marianne Rom gennemgik afsnittet om Octo statistik program, som skal erstatte programmerne Tider og Megatider. Marianne gennemgik hvorledes DO_DATAs efterhånden er blevet erstattet af WinGrodan. Der er i dag 162 licenser til WinGrodan i Danmark, heraf 12 på Færøerne. WinGrodan er således svømmestævneprogrammet i Danmark. Livetiming som i forbindelse med Wingrodan giver resultatformidling via internettet, bruges nu ved de fleste mesterskabsstævner i Danmark. Funktionen kan også bruges uden el-tid. Livetiming koster kr. 500 pr. stævne.

3 WG Speaker er et separat program til speaker. Det består af fire funktioner: Videokanon, VT-terminal, grafisk scoreboard og PC. Videokanonen er mest brugt, og giver rigtig god resultatformidling om det aktuelle heat. Prisen er kr. 500 pr. klub. Masters faciliteten er nu anvendt ved to mesterskaber. Der oprettes automatisk 15/16 mastersgrupper. Mix-løb støttes, og resultater opdeles i aldersgrupper. WinGrodan licens er krævet, og prisen er herefter kr Resultater skal nu sendes til LEN fra alle danske mesterskaber, og fra stævner med resultater over 750 point for senior og junior, og 650 point for junior langbane. Resultaterne sendes til LEN af Bent Birkemose. Resultaterne kan findes på swimrankings.net. LEN rapporterer videre til FINA. I maj 2006 kommer der nye udgaver af WinGrodan Stævne, statistik og anmeld. Der kommer mulighed for at støtte startfælleskaber i statistik og anmeld. Der kommer et nyt anmeldelses- og resultat format i Lenex. 65 danske fejl og ønsker er løst siden august 2005 i den aktuelle version. Programmerne vil kunne hentes på Octo statistik vil blive introduceret i august Megatids data fra 2005 og frem flyttes med over. Det vil give nem spørgeadgang til data der hidtil har ligget centralt i Megatid. Det vil desuden give adgang til ranglister på selvvalgte kriterier. Endelig vil det give mulighed for resultatudtræk til WinGrodan Statistik (og anmeld). Prisen vil blive cirka kroner årligt. OctoStatistik vil erstatte licenssystemet, idet licenser i fremtiden administreres i Octo. Dette vil give en bedre integration, end det vi kender i dag. Det vil give mindre administration for alle resultatbehandlerne i klubber og union. Klub- og mesterskabslicens smelter sammen. Licensafgiften opkræves automatisk for svømmere der har deltaget i mesterskaber. Nye licensnumre tildeles automatisk. Der udsendes værktøj til klubberne til at opdatere statistik base med nye licensnumre. Morten Kjær gennemgik planerne for aktiviteter i Åbent Vand I 2006 afholdes 4 åbent vand arrangementer. De åbne Københavnske mesterskaber ved Fisketorvets havnebassin har været gennemført de senest to år, og fortsætter i Odense Open Water er en kombination af svømning og triathlon. Distancerne er ½, 1, 2 og 10 km svømning. 10 km er netop kommet på OL programmet til Beijing 2008, og er den eneste af sin art i Norden. Amager Open Water med 1 og 3 km svømning kombineret med Aquathlon - løb - svøm - løb. Det største arrangement bliver afgjort Christiansborg Rundt i hjertet af København. Ruten er cirka 2 km, og havnen spærres af under arrangementet. Årets arrangementer er en forberedelse af jubilæumsåret 2007, hvor der planlægges med 7 åbent vand arrangementer. Åbent vand svømning er for motionister, triathleter, livreddere og konkurrencesvømmere. Følg med på

4 4. Drøftelse af sektionens regnskab og budget. Lise Møller gennemgik regnskabet, som er udsendt sammen med det øvrige regnskab. Herefter gennemgik Lise budgettet, som med kr i indtægter og kr i udgifter udviser et overskud på kr Der var spørgsmål om, hvorfor der er højere omkostninger end indtægter på masters området. Lise Møller svarede, at Mastersudvalget kun har indtægter på startpenge på mesterskaber, og at det er sektionens vurdering, at der i år er behov for at afsætte yderligere knap 30 tusinde kroner til området. Anni Brander kunne tilføje, at der i år er der et hold af sted til VM i San Francisco. Som forberedelse til dette er der 34 svømmere på træningslejr på La Santa og derudover langbanetræning i Herlev. Anni fortalte desuden, at der er kommet mange unge - premasters, og at der i det hele taget er stor interesse for masterssvømning blandt de aktive, men at det er svært at komme ud med masters udvalgets budskaber til klubber og øvrige interessenter. 5. Orientering om og behandling af forslag til ændringer af mesterskabsbestemmelser og supplerende stævneregelement - bilag 3 og 4. Lise Møller fortalte, at ændringerne i det udsendte bilag 3 og 4 primært omhandler gældende praksis. Medmindre der er kommentarer, vil dette blive skrevet ind i de nuværende regler. Der var ingen kommentarer til dette. Lise Møller præsenterede i forlængelse af den mundtlige beretning en overhead om nedsættelse af jury. Denne omfatter et forslag om præcisering af sammensætningen af juryen, og sikring af høring af alle parter. Der var heller ingen kommentarer til dette. 6. Øvrige emner til drøftelse. Lise Møller orientering om resultatet af DM-H for hold, og indplaceringen i Herefter blev arrangørerne for 2006 offentliggjort som overhead. Svømmesektionen ønsker at afholde møde med AGF og West Swim om placering af DM Desuden var der andre punkter til drøftelse med enkelte andre arrangører.

5 7. Valg af sektionsleder Lise Møller afgår efter tur. Der er ikke andre kandidater. Lise Møller blev genvalgt 8. Valg af øvrige medlemmer Der skal vælges et medlem for to år, og et for et år. Torben Jansen er som tidligere nævnte ikke villig til genvalg Marianne Rom afgår efter tur. Der er ikke andre kandidater, og Marianne vælges for et år Svend Sander afgår efter tur. Der er ikke andre kandidater, og Svend vælges for en periode på to år. 9. Eventuelt Bent Birkemose, resultat-registrering bad om ordet. Han havde en bøn til klubberne, om at sikre licensnumre og korrekte navne på svømmerne. Når I sender resultater til så send kun gro-filen, og lad være med at pakke den. Lise Møller ønskede herefter ordet. Der er mange folk som fortjener en tak for stort arbejde for svømningen. I løbet af året er Randi og Flemming Iversen er trådt tilbage som unionsdommere. De har virket med stort engagement og højt niveau i mange år. Sektionen har sagt tak til begge for veludført arbejde. Der er en anden som fortjener en markering Svømmesektionen og bestyrelsen ønsker at hædre en unik person. Der er mange der gør et stort og uegennyttigt arbejde for svømningen og Dansk Svømmeunion. Men denne mand har gjort noget helt specielt. For 25 år siden - dengang da IT hed EDB - og hvor det aller hotteste var en Commodore 64 computer, begyndte han at registrere de tider svømmerne opnåede ved mesterskaber og stævner. Aften efter aften sad han hjemme i lejligheden i Glostrup og senere Hørsholm, og åbnede kuverter med håndskrevne og maskinskrevne resultatlister. Hvis det var moderne, blev resultaterne fremsendt på 5 ¼ tomme diskette. Han var manden, der hjalp Dan Ole Johansen med at udvikle DO_data. Testede, beskrev ønsker og muligheder. Uden at skulle være morsom, kan man sige, at han altid har været unionens mest resultatorienterede leder. Forstået på den måde, at hvis teknikken ikke kunne løse opgaverne, så skulle dataene alligevel være så korrekte som muligt, og så måtte man jo tage det kedelige tastearbejde. De fleste har nok forstået, at det er Bent Birkemose der er tale om. Birkmoses klubservice, kalder du indimellem dig selv. Og det er der megen sandhed i. Hvilken svømmeleder kender ikke Birkemose. I de senere år, måske kun af navn, for det med at være en fast del af de sjællandske stævner har du ladet dig pensionere fra. Men hvor mange svømmeledere har ikke prist sig lykkelige over, at du har styr på hele landets svømmeres tider. Hvor mange har igennem tiden ikke fået en back-up fra Birkemose, med klubbens tider, når en virus eller et eller andet teknisk er gået galt. Inden

6 mailens indtog, kunne man altid ringe til dig frem til midnat, for vi vidste at du gerne sad og arbejdede til ved to tiden. Hvordan du kunne nå at få sovet inden du skulle møde på arbejde igen er en gåde. Rekorder og ranglister har du gennem årene sikret kvaliteten af registrerede tider om året. Selv om dine omgivelser ofte har gjort sig skyldige i at servere resultaterne, så arbejdet blev meget besværligt for dig, har du som en godmodig bjørn brummet lidt truende, men samtidig sørget for at det ikke gik ud over svømmerne og dataene. 1. april gik du på pension fra dit arbejde som klejnsmed, og flyttede sammen med Birte til sommerhuset i Kalundborg. En hel måned uden internetforbindelse var nærmest ulidelig, og straks TDC fik genoprettet din forbindelse med omverdenen kastede du dig over en overfyldt indbakke, for at få database og ranglister ajourført. Bent, selv om det måske ikke lige er til at se det, er du en foregangsmand. Du så på et tidligt tidspunkt nødvendigheden og muligheden for tidsregistreringen. Hvordan det lykkes dig at ramme tasterne på tastaturet med dine store fingre er en gåde, men du betjener computeren let og som det mest naturlige. Det er mig en stor ære at overrække dig Dansk Svømmeunions ærestegn. Vi ved at DO Data var dit barn, men vi er glade for at du fortsat vil arbejde sammen med os, selvom værktøjet bliver WinGrodan og Octo. For du er garanten for optimal løsning at opgaverne. Vi håber at du vil være med i mange år endnu, og beder dig hilse hjemme og takke for lån af dig de første 25 år. Forsamlingen kvitterede med applaus Endelig ønskede Lise Møller at takke Claus Lyder. Gennem de sidste 15 år, har jeg altid oplevet dig som speakeren. Du har altid bestridt denne funktion med stort engageret, været visionær og tændt på opgaven. Ved DM i Helsingør fortalte du, at du nu stoppede, fordi du ikke følte det samme engagement mere. Du har været manden bag mange nyskabelser i svømning. Nye ideer til rammer og det sportslige. Meget af det er lykkedes. Det var dig der overbeviste os om, at forkortelserne for vore mesterskaber skal være DM-H og DM-K og DM-L. Vi er ved at vænne os til det. På svømmesektionens og alle andres vegne vil jeg gerne sige dig tak for dit virke som speaker. Så kan vi håbe på, at vi kommer til at høre dig indimellem alligevel. Herefter afsluttede dirigenten mødet. Lise Møller takkede Marianne Sørensen for uførelsen af dirigenthvervet. Morten Kjær Referent

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj 2004 1/11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september 2004 1/17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden.

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Nekrolog om Bent Birkemose 3 Medlemstal 3 NYT I VEST Nr. 69 NOVEMBER JULI 2006 2006 Svømme Region Vest s forretningsudvalg

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere