Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R"

Transkript

1 Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer , , , Kontingent B-medlemmer , , , Kontingent C-medlemmer 8.625, , , Kontingent D-medlemmer * Kontingentindtægter , , , Støtteindtægter 1400 Tips og Lotto midler , Externe støtte indtægter , , , * Støtteindtægter , , , Salg af vare og ydelser 1600 Arrangementer , , , Indtægt Regionsmøde , Materialesalg 3.610, , , * Salg af vare og ydelser , , , * Nettoindtægter , , , U D G I F T E R ADMINISTRATION 2100 Kontorartikler 5.992, , , Transport 4.256, , , Telefon, Fax og intern 4.620, , , Tryksager , Porto , , , Forsikringer 2.640, , , FOLA information , Abonnementer 1.632, ,50 822, Tab på debitorer

2 2400 Småanskaffelser 719,45 719, , Aviser og Blade 3.231, , , Fagliteratur , Revisor , Kassedifferencer 0 0-0, Gebyrer 588,4 588,4 922, * ADMINISTATION , , , KONTOROMKOSTNINGER 3100 Husleje 8.000, , , EDB-udgifter 1.465, , , * KONTOROMKOSTNI 9.465, , , LØN 4100 Løn, A-indkomst , , , Tillæg Virksomhed ATP 1.300, , , Virksomhed pension Medarbejder ATP , Medarbejder pension Ferietillæg 4.770, , ,34 0 * LØN , , , HÅNDBOG 5200 Håndbog * Håndbog ARRANGEMENTER 5400 Honorarer fordragsho , Lokaler , Forplejning , Konferencematerialer Annoncering ,10 0

3 5450 Porto , Transport 1.117, , ,50 0 * Arrangementer i alt 1.117, , , REGIONSMØDER og TEMAAFTENER 5500 Honorarer foredragsh , , , Lokaler 4.584, , , Forplejning , Konferencematerialer , , Annoncering , Porto , , , Transport 9.702, , ,40 0 * Regionsmøder og tem , , , BESTYRELSE OG GENERALFORSAMLING 6000 Generalforsamling FO , Bestyrelsesmøder FO , , , Konferencer 60,3 60, ,60 0 * Bestyrelse og genera , , , AFSKRIVNINGER 6700 Afskrivninger 4.133, , ,99 0 * Afskrivninger i alt 4.133, , ,99 0 * RESULTAT FØR RENTER , , , FINANSIERINGSINDTÆGTER 7000 Renteindtægter , , ,46 0 * Finansieringsindtægter , , ,46 0 FINANSIERINGSUDGIFTER 7100 Renteudgifter

4 7200 Renteudgifter kreditor Gebyr bank,giro,pbs 258,5 258,5 335, Renteudgifter u. fradr * Finansieringsudgifter 258,5 258,5 335,5 0 * PERIODENS RESULTAT , , , A K T I V E R ANLÆGSAKTIVER 8000 Driftsmidler & Inventa Tilgang i året Drift/inv , , , Afgang i året drift/inve Akk. afskrivning af dri * Anlægsaktiver , , , Varebeholdning * Varebeholdning TILGODE FOR SALG 8200 Debitorer, ubetalte fak , , , Tab på debitorer ,37 0 * Tilgode for salg , , , Depositum og andre t Personalekøb ,00 0 * Andre tilgodehavende ,00 0 * Tilgodehavender , , , Bank , , , Bank Bank , , , Kasse * Likvide beholdninger , , ,49 0

5 * AKTIVER , , ,56 0 P A S S I V E R EGENKAPITAL 8500 Egenkapital , , , Årets resultat , Overført fra tidligere å Mellemregning * Egenkapital , , ,46 0 KORTFRISTET GÆLD Løn 8600 Nettoløn Skyldig A-skat, personale 7.937, , , Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 2.073, , , Skyldig SP (særlig pe Skyldig ATP 487,8 487,8-731, Feriepenge hensat , , , Feriepenge udbetalt Skyldig pension, grup * Løn , , , Forudbetalt fra kunde ,00 0 * Forudbetalinger , Kreditorer, ubetalte re , Lån Anden gæld * Kreditorer ,07 0 * Kortfristet gæld , , ,77 0 * PASSIVER , , , Ukendte poster

6 * Balancekontrol

7 FORÆLDRENES LANDSFORENING Strandskadevej 26, 4760 Vordingborg v/ John Aasted Halse, cand.psyk, forfatter og foredragsholder. Varde d. 4. oktober 2007 kl I festsalen på Brorson Skolen, Nordre Boulevard 81, 6800 Varde Mange er bekymrede for den opvækst der bliver nutidens børn til del. Man taler om den for voldsomme institutionalisering af barndommen, den lange skoledag. Vi hører om stressede og urolige børn, spiseforstyrrelser, dårlig ernæring osv. Men hvad er rigtigt i dette? Passer det, at barndommen mistrives eller er der blot tale om, at tidens børn har et anderledes liv end børn havde tidligere? I foredraget dokumenteres det, at de fleste børn trives fint og godt, men at der er stadig flere - men et mindretal - der mistrives. Hvad kan man da gøre for at undgå, at dette mindretal ikke bliver større og større? For der ér tegn på, at vort samfund har svært ved at rumme barndommen! Pris: Medlemmer af FOLA kr. 75,- pr. person Ikke medlemmer kr. 165,- pr. person Alle forældre og ansatte fra en medlemsinstitution deltager til medlemspris. Tilmelding sker ved at sende en til eller ved at ringe på tlf Tilmeldingsfrist er 14 dage før arrangementet. Bemærk, at tilmeldingen er bindende og gebyret refunderes ikke ved udeblivelse. Efter sidste tilmeldingsfrist: Kontakt os og hør om der er flere ledige pladser.

8 Forældre Le-Mans Brug 24 timer på dine børns fremtid. FOLA Forældrenes Landsforening inviterer forældre i forældrebestyrelser og forældrenævn til Vidensdelings- konference d november 2007 på Middelfart Kursuscenter, Oddevejen Middelfart Deltagelse er gratis og FOLA dækker billigste offentlige transport. Invitationen gælder maksimalt 2 forældrerepræsentanter fra hvert forældrenævn og 2 forældrerepræsentanter fra hver forældrebestyrelse. Indkvartering i enkeltværelser. Tilmeldingen foregår efter først til mølleprincippet, dog er minimum 20 pladser forbeholdt repræsentanter fra forældrenævnene. NY Tilmeldingsfrist: senest d. 1. oktober 2007 på tlf eller mail: * Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse eller for sent afbud hæfter man selv for udgifterne.

9 Såvel samfundsstrukturen som daginstitutionsstrukturen er under kraftig forandring. Hvordan opnår forældrene generelt en større indflydelse og et bedre samarbejde omkring vores børns daginstitutionsliv? En af metoderne er øget vidensdeling mellem forældrenævn og forældrebestyrelser. Vi skal som forældre blive bedre til at dele vores viden og erfaringer. Konferencen i Middelfart er den første i en række vidensdelingskonferencer, som har til formål at styrke forældresamarbejdet og dermed børns vilkår. Program Kl. 12:00 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl Kl Kl Kl Kl. 17:00 Kl. 17:15 Kl. 17:45 Kl Kl Kl. 20:30 Kl. xx:xx Kl. 08:00 Kl. 09:30 Lørdag d. 10. november 2007: Ankomst Lunchbuffe Forældrenævnsarbejde og forældrebestyrelsesarbejde på landsplan. Samarbejde mellem forældrebestyrelser, forældrenævn og FOLA. Hvordan sikrer vi et bedre og udvidet samarbejde? v/mette Grønvaldt, formand for FOLA kort pause Institutionssammenlægninger fællesledelse og fælles bestyrelser. Fremtidige perspektiver og relationer for forældreindflydelsen og forældrebestyrelsesarbejdet. Hvordan sikrer vi det tætte forældresamarbejde i fremtidens daginstitutioner? v/søren Winther, rejsesekretær i BUPL kaffepause Gruppearbejde i 3 forskellige grupperum. Pause Opsamling i plenumlokale samt alm. informationer/ spørgetid. Afslutning på dagen, opsamling Middag Det nødvendige forældreengagement. Hvad betyder det og hvordan skaber vi kvalitet og sammenhæng i børns liv? v/ John Halse, cand. Psyk. Hyggeligt samvær Slut på dagen Søndag d. 11. november 2007: Morgenmad Godmorgen v/ Mette Grønvaldt Kl. 09:45 Det gode børneliv børn, grænser, struktur og opdragelse. Hvordan får man familie- og arbejdsliv til at hænge sammen med et aktivt liv? v/ Ann Elisabeth Knudsen, cand. mag. i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Kl. 11:00 Spørge- og debattid i plenum. Kl Afrunding og konklusioner. Tak for denne gang og på gensyn i 2008 denne gang med generalforsamling. v/mette Grønvaldt Kl. 12:00 Lunchbuffet Kl. 13:00 Farvel og tak!

10 Meddelelse Fra: Helene Brinck Sendt: 11. september :16 Til: Emne: SV: FOLA arrangement d november 2007 i Middelfart. Hej Lotte. Det er fuldstændig rigtigt fortolket. Venlig hilsen Helene Brinck Bookingchef KursusCentre.dk Hedegaardsvej København S Tlf.: Dir.: Fax.: Mail: Web:www.kursuscentre.dk KursusCentre.dk er en del af Dansk FolkeFerie-fonden. Vi har egne kursuscentre i Danmark og udlandet. På årsbasis afholder vi omkring kursusdøgn. Vores feriedivision har eksisteret. siden 1938, og sender mere end gæster på ferie i Danmark og i udlandet hvert år Oprindelig meddelelse----- Fra: FOLA Sendt: 11. september :02 Til: 'Helene Brinck' Emne: SV: FOLA arrangement d november 2007 i Middelfart. Hej Helene. Tak for det. Jeg skal lige være sikker på, at jeg har forstået aftalen korrekt: Dvs. at vi har en frist på annullering, således at vi senest fredag d. 12. oktober kan annullere omkostningsfrit, hvis der fortsat ikke er tilmeldte nok til at gennemføre arrangementet? Med venlig hilsen Lotte Hansen sekretariatsleder file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobsen/...forlængelse%20af%20annulleringsfrist%20Middelfart..htm (1 af 2) :52:19

11 Meddelelse FOLA Forældrenes Landsforening tlf Fra: Helene Brinck Sendt: 11. september :52 Til: Lotte Hansen Cc: Dansk FolkeFerie Middelfart; Lotte Viftrup Nørregaard Emne: FOLA arrangement d november 2007 i Middelfart. Hej Lotte. Jeg bekræfter hermed at i på ovenstående arrangement har 4 ugers annulleringsfrist. Vi vil, ved kursushenvendelser i ovensatående periode, mellem 8 og 4 uger før jeres arrangementstart, forbeholde os retten til at kontakte jer, for at høre hvorvidt i ønsker at bibeholde jeres arrangement. Endvidere bekræftes det at vi har annulleret et af jeres gruppelokaler (til 15 pers.), således at i nu har 2 grupperum á hver 10 personer samt 2 gruppehuse á hver 8 personer - udover plenum Venlig hilsen Helene Brinck Bookingchef KursusCentre.dk Hedegaardsvej København S Tlf.: Dir.: Fax.: Mail: Web:www.kursuscentre.dk KursusCentre.dk er en del af Dansk FolkeFerie-fonden. Vi har egne kursuscentre i Danmark og udlandet. På årsbasis afholder vi omkring kursusdøgn. Vores feriedivision har eksisteret. siden 1938, og sender mere end gæster på ferie i Danmark og i udlandet hvert år. file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobsen/...forlængelse%20af%20annulleringsfrist%20Middelfart..htm (2 af 2) :52:19

12 file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobsen/Skrivebord...nudsen%20vedr.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm Fra: ann knudsen Sendt: 11. september :20 Til: Lotte hansen Emne: Re: 3 foredragsaftener i efteråret Det er fint! Vh. Ann Original Message From: Lotte hansen To: 'ann knudsen' Sent: Tuesday, September 11, :03 PM Subject: SV: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Ann. I lige måde! Vi ved senest d. 12. oktober, om vi gennemfører konferencen d november. Håber det er tids nok for dig at få et endeligt svar på det tidspunkt? Med venlig hilsen Lotte Hansen sekretariatsleder FOLA Forældrenes Landsforening tlf Fra: ann knudsen Sendt: 11. september :55 Til: Lotte hansen Emne: Re: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Lotte Hansen. Dejligt enkelt at samarbejde med dig. Vi holder fast i de gamle priser, og har nu en aftale om afholdelse af foredrag d. 25/9, 7/10, 9/10 og 21/10 i Når vi nærmer os d og du ved lidt mere, kan du maile eller ringe. Venligst Ann Knudsen, , fredage Original Message From: Lotte hansen To: 'ann knudsen' Sent: Monday, September 10, :02 PM Subject: SV: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Ann Knudsen. file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobse...r.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm (1 af 3) :52:20

13 file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobsen/Skrivebord...nudsen%20vedr.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm Som aftalt pr. telefon får du lige vores aftalte arrangementer på skrift også. Søndag d. 11.november 2007 kl i Middelfart. Som aftalt vender jeg snarest retur vedr. d.11. november om det bliver til noget eller ej. d. 25. september i Esbjerg d. 7.oktober i Ringsted d. 9.oktober i København d. 21. oktober 2008 i Odense. Med venlig hilsen Lotte Hansen sekretariatsleder FOLA Forældrenes Landsforening tlf Fra: ann knudsen Sendt: 2. marts :15 Til: Lotte hansen Emne: Re: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Lotte Hansen. jeg har nu noteret tid og steder for vores aftale, så du kan betragte dette som en bekræftelse på, at jeg møder op i Århus d , i Holstebro d og i Ålborg d Venligst Ann Knudsen Original Message From: Lotte hansen To: 'ann knudsen' Sent: Thursday, March 01, :25 PM Subject: SV: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Ann E. Knudsen. Så har jeg fået lokalerne på plads til vores 3 aftalte aftener. D. 10.oktober i Århus, Sct. Annagades skoles Aula D. 31. oktober Holstebro Bibliotek D. 6. november Skipper Clement Seminariet i Aalborg Har du en standardkontrakt som du almindeligvis bruger eller er denne aftale nok. Med venlig hilsen Lotte Hansen sekretariatsleder FOLA Forældrenes Landsforening Assentorpvej 29 file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobse...r.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm (2 af 3) :52:20

14 file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobsen/Skrivebord...nudsen%20vedr.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm 4295 Stenlille tlf Fra: ann knudsen Sendt: 20. februar :03 Til: Lotte hansen Emne: Re: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Lotte Hansen Jeg var vist lige forhastet nok. Jeg kan se i mine papirer at ikke alle foredragene planlægges på Sjælland. D kan jeg godt holde foredrag om aftenen, hvis det bliver i Jylland! Venligst Ann Knudsen Original Message From: Lotte hansen To: Sent: Tuesday, February 20, :44 PM Subject: 3 foredragsaftener i efteråret Kære Ann-Elisabeth Knudsen. Vi har tidligere talt om 3 foredragsaftener for forældre og ansatte i daginstitutioner. Har du fortsat ledige datoer i kalenderen, så vil vi meget gerne lave en aftale om d. 10.okt. d. 31. okt. Og d. 6. nov. Skulle nogle af datoerne været optaget i mellemtiden, håber jeg vi kan finde et par alternativer. Med venlig hilsen Lotte Hansen sekretariatsleder FOLA Forældrenes Landsforening Assentorpvej Stenlille tlf No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: /693 - Release Date: :01 No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: /707 - Release Date: :43 file:///c /Documents%20and%20Settings/Jens%20Jacobse...r.%20annulleringsfrist%20konference%20nov% htm (3 af 3) :52:20

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL I fokus 6/ Program for 11/ Halvårsberetning landsmødet Indholdsfortegnelse 4 Praktisk info 5 Kære elev 7 Workshops 8 Ordbog 10 Forretningsorden 13 Økonomisk beretning

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen 2001... 4 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering juni

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere