SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt

2 Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 3 Modulets opbygning... 3 Sygepleje... 4 Introduktion til sygepleje... 4 Sundheds- og sygdomsbegreber... 5 Dorothea Orem egenomsorgsteori... 6 Sygepleje til patienter i forhold til søvn og hvile - Case Praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer... 8 Sygepleje... 9 Sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer Case Analyse af faglig artikel Praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer Sygepleje til patienter med respirationsproblemer - Case Fastlagt studieaktivitet modul 2: Injektionsgivning Pædagogisk plejeplan og borgersitation Seminar Anatomi og fysiologi Hjerte, kredsløb, blodet og lymfesystemet Respirationsorganerne Det endokrine system Besøg på Anatomisk Institut Mikrobiologi Introduktion og mikroorganismers forekomst Bakterier og virus Nosokomielle infektioner Infektionshygiejne. Forebyggelse af nosokomielle infektioner Immunsystemet Samarbejdet i immunsystemet Vaccinationer og antibiotika Ergonomi Bilag 1 Portfolio: Overvejelser før de kliniske øvelser Bilag 2: Præsentationsportfolio Bilag 3: Portfolio: Systematisk litteratursøgning og fremstilling af udviklings- eller forskningsbaseret artikel University College Lillebaelt 2

3 Beskrivelse af modulet Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 2 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje sundhed og sygdom. Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Modulet retter sig ligeledes mod udvalgte fysiologiske behov og beherskelse af praktiske færdigheder indenfor udvalgte sygeplejefaglige områder. Modulets opbygning Modul 2 indeholder følgende fag. Sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi og ergonomi. Sygeplejefaget er det styrende fag, de øvrige fag er placeret løbende i forløbet og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med de udvalgte fysiologiske behov. Undervisningen på modulet er tilrettelagt ud fra problembaseret læring, hvor der arbejdes med de grundlæggende fysiologiske behov og kliniske metoder. Der arbejdes desuden med portfolio. Nogle af modulets skemalagte timer foregår i sygeplejelokalerne, hvor der arbejdes med kliniske øvelser samt forflytning og forebyggelse af belastningsskader. Fastlagt studieaktivitet på dette modul er injektionsgivning. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patienters fysiologiske behov At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion At sammenfatte praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold At sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom At identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient og sygehusperspektiv At planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer og i samarbejde med patienter udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger At vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner: søvn og hvile, blodtryk, puls og respiration samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale At beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygepleje Lektion 1 At introducere sygeplejefaget på modul 2 Læringsaktivitet: Anvendelse af modulplan og studieplan i relation til sygeplejefaget. University College Lillebaelt

5 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sundheds- og sygdomsbegreber At sammenligne forskellige teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom Med udgangspunkt i egne og forskellige teoretiske opfattelser af sundhed og sygdom skal du opnå indsigt i og forståelse for, hvordan sygeplejen påvirkes af disse opfattelser, og hvor det kan få betydning for patienten/borgeren. Læringsaktiviteter Undervisningen omfatter 6 lektioner. I lektion 1-3 er der fokus på: Hvad er sundhed? Hvad er sygdom? Som forberedelse læses modullitteratur nr. 1, 2 og 3. I lektion 4-6 er der fokus på at sammenligne forskellige teoretiske opfattelser af sundhed og sygdom samt deres betydning for henholdsvis patienten og sygeplejen. Som forberedelse læses modullitteratur nr. 4. Modullitteratur 1. Birkler, J. (2003). Hvad er sundhed og sygdom? I: Filosofi & sygepleje. Etik og menneskesyn i faglig praksis. Munksgaard Danmark. København. S Otto, L. (2009). Sundhed i praksis. I: Glasdam, S. (red.). Folkesundhed i et kritisk perspektiv. Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Thybo, P. (2004). Sygdom er, hvordan man har det sundhed er, hvordan man ta r det. I: Klinisk Sygepleje, nr. 3. s Hølge-Hazelton, Bibi (2000). Lad mig klare det selv. I: Sygeplejersken nr. 24. NB: Litteraturen lægges til jer på Fronter. University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Dorothea Orem egenomsorgsteori At planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer Du skal med udgangspunkt i Dorothea Orems sygeplejeteori skaffe dig indsigt i og forståelse for, at sygepleje tager udgangspunkt i patientens evne til egenomsorg. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner, der foregår som dialogbaseret klasseundervisning. Modullitteratur Dørfler, L. & Hansen, H.P. (2005) Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet. Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen. Link: Kirkevold, M. (2010) Sygeplejeteorier: analyse og evaluering. 3. udgave, Munksgaard Danmark, Kbh. pp University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter i forhold til søvn og hvile - Case 1 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til søvn og hvile At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov for søvn og hvile med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov, søvn og hvile. Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 2 lektioner videndeling Præsentationsportfolio (bilag 2) se skema for afleveringsdato University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov: kredsløb med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. At argumentere for og anvende de kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb Læringsaktiviteter 2 lektioners dialogbaseret undervisning med fokus på praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer. Modullitteratur Maglekær, Karen Margrethe (2012). Kredsløb. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer Case 2 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov for at opretholde normalt kredsløb At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i forhold til kredsløbet Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 3 lektioner kliniske øvelser. Forinden de kliniske øvelser udarbejdes portfolio (bilag 1), som medbringes til de kliniske øvelser. 2 lektioner teoretisk videndeling University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Analyse af faglig artikel At identificere forhold der har betydning for patienters oplevelse af velvære i forbindelse med behovet for respiration og/eller opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til de grundlæggende behov respiration og kredsløb med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At argumentere for og anvende de kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb Læringsaktivitet 2 lektioners introduktion til systematisk litteratursøgning samt fremstilling af videnskabelige undersøgelser. 2 lektioners arbejde med faglig udviklings- eller forskningsartikel, hvor der arbejdes med systematisk litteratursøgning samt at fremstille og analysere artiklen. 2 lektioner studenteroplæg samt drøftelse. Studenteroplæg skal indeholde en beskrivelse af den systematiske litteratursøgning samt en fremstilling af analysen af den udvalgte udviklings- eller forskningsartikel (bilag 3). Studenteroplæg lægges på fronter inden den fælles videndeling. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer. At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med respiration At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til det grundlæggende behov for respiration At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov respiration Læringsaktiviteter Undervisningen omfatter 2 lektioner dialogbaseret undervisning med fokus på praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer. Modullitteratur Mahler, Pia Runge (2012). Respiration. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter med respirationsproblemer - Case 3 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med respiration At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til det grundlæggende behov for respiration At redegøre for de hygiejniske principper knyttet til det grundlæggende behov respiration med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner. At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov respiration I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i relation til respiration Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 3 lektioner kliniske øvelser samt videndeling. Forinden de kliniske øvelser udarbejdes portfolio (bilag 1) som medbringes til de kliniske øvelser. University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Fastlagt studieaktivitet modul 2: Injektionsgivning Studieaktivitet i disse lektioner er en forudsætning for at kunne deltage i intern prøve modul 2. Studieaktivitet består i, at der udarbejdes portfolio (bilag 1), som afleveres på Fronter senest kl. 12 dagen før undervisningen samt 3 lektioner, der foregår i sygeplejelokalerne. Portfolio indeholder jeres faglige overvejelser i forbindelse med hygiejniske principper og injektionsgivning. I skal møde omklædte og medbringe jeres portfolio. At redegøre for og anvende hygiejniske principper knyttet til injektionsteknik At redegøre for og anvende injektionsteknik Læringsaktivitet Øve i at samle sprøjte og kanyle efter non touch principper samt at trække injektionsvæske fra hætteglas og ampul Under vejledning og opsyn af underviser give en subcutan injektion med isotonisk NaCl på en medstuderende samt observere injektionsstedet Mærke, hvad det vil sige at få en subcutan injektion Begrunde observationer og vurdere handlinger og reaktioner på injektion Evt. at øve udmåling af intramuskulær injektion og give intramuskulær injektion på en torso Oprydning Oplevelser og erfaringer drøftes i forhold til: brug af handsker overholdelse af non touch princippet korrekt optrækning og dosering, herunder valg af sprøjte og kanyle udmåling af injektionssteder injektionsgivning, herunder desinfektion og korrekt vinkel observation af injektionssted og andre reaktioner på injektion University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 2 Sygepleje Modullitteratur DSR (2006). Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus, 2. udgave er%20for%20injektion%20af%20insulin%20til%20voksne%20med%20diabetes%20mellitus.pdf Lovring, Iben m. fl. (2009). Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. S Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2012), Sygeplejeprocedurer og -teknikker. Gads Forlag. KBH., s Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (2012). Vejledning for sygeplejestuderende deltagelse i lægemiddelbehandling og medicingivning, link: sygeplejestuderendes-deltagelse-i-laegemiddelbehandling-og-medicingivning-gaeldende-fra-februar _2_.pdf University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Pædagogisk plejeplan og borgersitation Identificer forhold, der har betydning for patienters oplevelse af velvære knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb. Redegøre for de hygiejniske principper knyttet til de grundlæggende behov: respiration og/eller kredsløb med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Læringsaktivitet Under dette centrale element skal du med udgangspunkt i en case planlægge og tilrettelægge et plejeforløb med henblik på at udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger. Dine overvejelser over planlægning og tilrettelæggelse udformes som en pædagogisk plejeplan, hvor der fokuseres på analyse af problemet og de faglige begrundelser for sygeplejehandlingerne. 2 lektioner introduktion til brugen af plejeplaner 2 lektioner opstart af case 11 lektioner arbejde med pædagogisk plejeplan inkl. 2 lektioner vejledning samt 2 lektioner kliniske øvelser. Modullitteratur Dahl Kari m.fl. (2006) Sygeplejedokumentation. I Kristoffersen, Nina Jahren m. fl. (red) Grundlæggende sygepleje. Munksgaard 2. udg.. København s (up-loades til Fronter). Vejledning om sygeplejeoptegnelser (2013)https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10045 Odgaard, Eva (2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Seminar Identificere forhold der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Redegøre for de hygiejniske principper knyttet til de grundlæggende behov: respiration og/eller kredsløb med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i forhold til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Under hensyntagen til patient/borger, anvende udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler knyttet til grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Læringsaktivitet Videndeling i forhold til pædagogisk plejeplan. Seminar udgør 4 lektioner. University College Lillebaelt

17 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Hjerte, kredsløb, blodet og lymfesystemet. Beskrive blodets indhold og funktioner Redegøre for lymfesystemets opbygning og funktioner Redegøre for det parakapillære kredsløbs opbygning og funktion Beskrive hjertets og kredsløbets opbygning og funktion Beskrive de elektriske og kemiske aktiviteter i hjertet i forbindelse med et hjerteslag Redegøre for reguleringen af kredsløbet, herunder hvordan hjerte- og kredsløb kan kompensere/ reagere ved normale påvirkninger. Lektionerne knytter sig til det centrale element kredsløbet. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til hjertet, blodet, blodkar og lymfesystemet. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 14 lektioner. I de første 9 lektioner er undervisningsformen dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Her vil teorien blive præsenteret. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. De sidste 5 lektioner er planlagt således at I hver især skal anvende teorien på en case. Alle lektionerne foregår på klasser hvor 3 basisgrupper er samlet. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Blodet (3 lektioner) Forberedelse før lektionen. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN s Blodkarrene (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN s , s Hjertet (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s , s Hjertets pumpefunktion samt regulering af kredsløbet (2 lektioner) Forberedelse før lektionen. University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s , s Opstart af case (1 lektion) Forberedelse før lektionen. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s Videndeling (4 lektioner) Forberedelse før lektionen. Hver især har arbejdet med sit eget læringsmål og anvender den opnåede viden i samspil med sine medstuderende. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN Litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard) (Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Respirationsorganerne Redegøre for udvekslingen af ilt og kuldioxid Beskrive muskelarbejde og trykforhold ved inspiration og eksspiration i hvile. Redegøre for reguleringen af respirationen herunder hvordan respirationssystemet kan kompensere ved normale påvirkninger Lektionerne knytter sig til det centrale element vejrtrækning. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til respirationsorganerne. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 10 lektioner. I de første 5 lektioner vil dele af teorien blive præsenteret i en dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. De sidste 5 lektioner er planlagt således, at I hver især skal anvende teorien på en case. Alle lektionerne foregår på klasser, hvor 3 basisgrupper er samlet. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Øvre og nedre luftveje (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Ventilation og diffusion (2lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Regulering af respiration (1 lektion) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Opstart af case (1 lektion) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Videndeling (4 lektioner) Forberedelse før lektionen. University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Hver især har arbejdet med sit eget læringsmål og anvender den opnåede viden i samspil med sine medstuderende. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard) (Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com) (billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Det endokrine system Identificere inddelingen af hormonerne samt beskrive deres virkningsmekanisme og virkning(er) Identificere hypofysens forlaps- og baglapshormoner og beskrive deres funktion Redegøre for sammenhængen mellem hypothalamus og hypofysen Beskrive reguleringsmekanismer i forhold til hormonudskillelse Identificere hormoner fra gll. suprarenalis og beskrive kortisols virkninger Lektionerne knytter sig til det centrale element organismens styresystem. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt og forståelse for hormoners funktioner i den menneskelige organisme. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 4 lektioner. Undervisningsformen er dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Hormoner 1 (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: , kap 3 s (1. spalte), s (signal molekylers responstid), kap 6 s Hormoner 2 (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: , kap 6 s Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: kap 14 s og kap 18 s ; s (viser billederne fra fysiologibogen)(juni2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2011) University College Lillebaelt 21

22 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 22

23 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Besøg på Anatomisk Institut Lektionerne knytter sig til alle centrale elementer, som er beskrevet i modulplanerne for modul 1og 2 i faget anatomi og fysiologi. Formålet med disse lektioner er at du skal skaffe dig indsigt i og forståelse for den menneskelige organisme. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner. Alle modul 2 studerende inviteres med ud på Anatomisk Institut på Campusvej, for her at se, røre ved og drøfte dele af den menneskelige organisme, som er opsat i glasmontre på tørsalen. Underviseren vil desuden udvælge nogle præparater på vådsalen, som de studerende kan se og røre ved. De studerende inviteres ud af tre omgange, dvs. skema A, skema B og skema C for sig. Besøg på Anatomisk Inst. Forberedelse før lektionerne. Modullitteraturen. Alle studerende bør have sat sig godt ind i det faglige stof, som de er blevet præsenteret for gennem de første 2 moduler. Mødested: SDU. Campusvej. På gangen Stenten, foran U1, som ligeledes er ved indgang P. Efter lektionerne. Det er muligt, efter besøget på Anatomisk institut, at låne adgangskort til Anatomisk Inst. i receptionen her på Blangstedgårdsvej. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com) (billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) University College Lillebaelt 23

24 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 24

25 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi Introduktion og mikroorganismers forekomst (1 lektion) At introducere til faget mikrobiologi på modul 2 samt mikroorganismers forekomst Læringsaktiviteter Undervisningen i mikrobiologi vil først omhandle bakterier og vira, hvorefter der er fokus på hospitalsinfektioner herunder smittemåder/veje og afbrydelse af disse. På basis af denne viden arbejder du videre med, hvad der sker i kroppen, når mikroorganismer trænger ind og forårsager infektion. Undervisningen vil være en vekslen mellem oplæg, case, praktiske øvelser og test samt besvarelse af studiespørgsmål. Der gives en generel introduktion til faget og den tilrettelagte undervisning og læringsaktiviteter for 3 basisgrupper sammen. Desuden gives oplæg om mikroorganismers forekomst og hvilke mikroorganismer der især sættes fokus på i undervisningen. Der er mulighed for at stille spørgsmål fx til litteraturen og undervisningsforløbet. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modul litteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus, s University College Lillebaelt

26 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi Bakterier og virus (2 lektioner) Beskrive bakteriers og viras opbygning, betingelser for vækst og evne til at fremkalde sygdom (patogenitet og virulens) Identificere de bakterier og vira som forekommer hyppigst i sygehusmiljøet Læringsaktiviteter Der gives oplæg for 3 basisgrupper sammen om bakterier og virus opbygning og formering og der gives eksempler på mikroorganismer som hyppigt fremkalder infektion. Der arbejdes også med studiespørgsmål. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modullitteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus. S og s University College Lillebaelt 26

27 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi osokomielle infektioner (3 lektioner) Identificere de bakterier og vira som forekommer hyppigst i sygehusmiljøet Identificere de hyppigst forekommende hospitals (sygehus/nosokomielle) infektioner Redegøre for mulige smitteveje og hvordan smittespredning kan forebygges. Redegøre for forhold i sygehusmiljøet, som er specielt medvirkende til udvikling af hospitals infektioner Søge og sammenfatte viden om praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold belyst ud fra 1 (et) konkret eksempel Læringsaktiviteter Der gives oplæg for 3 basisgrupper sammen om forekomst af og årsager til hospitalsinfektioner, mennesket som smittespreder og smitteveje. En film viser problemer i hospitals hygiejne og infektionsrisici i praksis. Ud fra en case arbejdes med eksempler på hospitals infektioner. Der søges efter praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende eksemplerne i lærebøger, artikler og på websider. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modul litteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus. S s Sørensen, Unni A.B. (2009). Hygiejne. I: Søren Pedersen (red) (2009). Sygeplejebogen 1. Grundlæggende behov 2. Del. 3. udgave, Gads forlag. KBH. Side Hjemmesider Statens Serum Institut: Hygiejnekomiteen OUH: (Meticilin/Multi Resistente Staphylococcus Aureus) og NoroVirus: University College Lillebaelt 27

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse EVALUERINGSPRAKSIS Sygeplejerskeuddannelsen Randers Jysk Center for Videregående Uddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Evaluering...4 1.3 Evaluering og akkreditering...5

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere