SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt

2 Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 3 Modulets opbygning... 3 Sygepleje... 4 Introduktion til sygepleje... 4 Sundheds- og sygdomsbegreber... 5 Dorothea Orem egenomsorgsteori... 6 Sygepleje til patienter i forhold til søvn og hvile - Case Praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer... 8 Sygepleje... 9 Sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer Case Analyse af faglig artikel Praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer Sygepleje til patienter med respirationsproblemer - Case Fastlagt studieaktivitet modul 2: Injektionsgivning Pædagogisk plejeplan og borgersitation Seminar Anatomi og fysiologi Hjerte, kredsløb, blodet og lymfesystemet Respirationsorganerne Det endokrine system Besøg på Anatomisk Institut Mikrobiologi Introduktion og mikroorganismers forekomst Bakterier og virus Nosokomielle infektioner Infektionshygiejne. Forebyggelse af nosokomielle infektioner Immunsystemet Samarbejdet i immunsystemet Vaccinationer og antibiotika Ergonomi Bilag 1 Portfolio: Overvejelser før de kliniske øvelser Bilag 2: Præsentationsportfolio Bilag 3: Portfolio: Systematisk litteratursøgning og fremstilling af udviklings- eller forskningsbaseret artikel University College Lillebaelt 2

3 Beskrivelse af modulet Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 2 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje sundhed og sygdom. Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Modulet retter sig ligeledes mod udvalgte fysiologiske behov og beherskelse af praktiske færdigheder indenfor udvalgte sygeplejefaglige områder. Modulets opbygning Modul 2 indeholder følgende fag. Sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi og ergonomi. Sygeplejefaget er det styrende fag, de øvrige fag er placeret løbende i forløbet og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med de udvalgte fysiologiske behov. Undervisningen på modulet er tilrettelagt ud fra problembaseret læring, hvor der arbejdes med de grundlæggende fysiologiske behov og kliniske metoder. Der arbejdes desuden med portfolio. Nogle af modulets skemalagte timer foregår i sygeplejelokalerne, hvor der arbejdes med kliniske øvelser samt forflytning og forebyggelse af belastningsskader. Fastlagt studieaktivitet på dette modul er injektionsgivning. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patienters fysiologiske behov At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion At sammenfatte praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold At sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom At identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient og sygehusperspektiv At planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer og i samarbejde med patienter udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger At vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner: søvn og hvile, blodtryk, puls og respiration samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale At beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygepleje Lektion 1 At introducere sygeplejefaget på modul 2 Læringsaktivitet: Anvendelse af modulplan og studieplan i relation til sygeplejefaget. University College Lillebaelt

5 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sundheds- og sygdomsbegreber At sammenligne forskellige teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom Med udgangspunkt i egne og forskellige teoretiske opfattelser af sundhed og sygdom skal du opnå indsigt i og forståelse for, hvordan sygeplejen påvirkes af disse opfattelser, og hvor det kan få betydning for patienten/borgeren. Læringsaktiviteter Undervisningen omfatter 6 lektioner. I lektion 1-3 er der fokus på: Hvad er sundhed? Hvad er sygdom? Som forberedelse læses modullitteratur nr. 1, 2 og 3. I lektion 4-6 er der fokus på at sammenligne forskellige teoretiske opfattelser af sundhed og sygdom samt deres betydning for henholdsvis patienten og sygeplejen. Som forberedelse læses modullitteratur nr. 4. Modullitteratur 1. Birkler, J. (2003). Hvad er sundhed og sygdom? I: Filosofi & sygepleje. Etik og menneskesyn i faglig praksis. Munksgaard Danmark. København. S Otto, L. (2009). Sundhed i praksis. I: Glasdam, S. (red.). Folkesundhed i et kritisk perspektiv. Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Thybo, P. (2004). Sygdom er, hvordan man har det sundhed er, hvordan man ta r det. I: Klinisk Sygepleje, nr. 3. s Hølge-Hazelton, Bibi (2000). Lad mig klare det selv. I: Sygeplejersken nr. 24. NB: Litteraturen lægges til jer på Fronter. University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Dorothea Orem egenomsorgsteori At planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer Du skal med udgangspunkt i Dorothea Orems sygeplejeteori skaffe dig indsigt i og forståelse for, at sygepleje tager udgangspunkt i patientens evne til egenomsorg. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner, der foregår som dialogbaseret klasseundervisning. Modullitteratur Dørfler, L. & Hansen, H.P. (2005) Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet. Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen. Link: Kirkevold, M. (2010) Sygeplejeteorier: analyse og evaluering. 3. udgave, Munksgaard Danmark, Kbh. pp University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter i forhold til søvn og hvile - Case 1 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til søvn og hvile At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov for søvn og hvile med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov, søvn og hvile. Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 2 lektioner videndeling Præsentationsportfolio (bilag 2) se skema for afleveringsdato University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov: kredsløb med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. At argumentere for og anvende de kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb Læringsaktiviteter 2 lektioners dialogbaseret undervisning med fokus på praktisk sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer. Modullitteratur Maglekær, Karen Margrethe (2012). Kredsløb. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer Case 2 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold, der knytter sig til det grundlæggende behov for at opretholde normalt kredsløb At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i forhold til kredsløbet Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 3 lektioner kliniske øvelser. Forinden de kliniske øvelser udarbejdes portfolio (bilag 1), som medbringes til de kliniske øvelser. 2 lektioner teoretisk videndeling University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Analyse af faglig artikel At identificere forhold der har betydning for patienters oplevelse af velvære i forbindelse med behovet for respiration og/eller opretholdelse af normalt kredsløb At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til de grundlæggende behov respiration og kredsløb med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At argumentere for og anvende de kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov for opretholdelse af normalt kredsløb Læringsaktivitet 2 lektioners introduktion til systematisk litteratursøgning samt fremstilling af videnskabelige undersøgelser. 2 lektioners arbejde med faglig udviklings- eller forskningsartikel, hvor der arbejdes med systematisk litteratursøgning samt at fremstille og analysere artiklen. 2 lektioner studenteroplæg samt drøftelse. Studenteroplæg skal indeholde en beskrivelse af den systematiske litteratursøgning samt en fremstilling af analysen af den udvalgte udviklings- eller forskningsartikel (bilag 3). Studenteroplæg lægges på fronter inden den fælles videndeling. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer. At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med respiration At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til det grundlæggende behov for respiration At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov respiration Læringsaktiviteter Undervisningen omfatter 2 lektioner dialogbaseret undervisning med fokus på praktisk sygepleje til patienter med respirationsproblemer. Modullitteratur Mahler, Pia Runge (2012). Respiration. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Sygepleje til patienter med respirationsproblemer - Case 3 At identificere forhold, der har betydning for patientens oplevelse af velvære i forbindelse med respiration At beskrive teoretiske forhold der knytter sig til det grundlæggende behov for respiration At redegøre for de hygiejniske principper knyttet til det grundlæggende behov respiration med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner. At argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til det grundlæggende behov respiration I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i relation til respiration Læringsaktivitet 2 lektioner åbning af case 3 lektioner arbejde med case 3 lektioner kliniske øvelser samt videndeling. Forinden de kliniske øvelser udarbejdes portfolio (bilag 1) som medbringes til de kliniske øvelser. University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Fastlagt studieaktivitet modul 2: Injektionsgivning Studieaktivitet i disse lektioner er en forudsætning for at kunne deltage i intern prøve modul 2. Studieaktivitet består i, at der udarbejdes portfolio (bilag 1), som afleveres på Fronter senest kl. 12 dagen før undervisningen samt 3 lektioner, der foregår i sygeplejelokalerne. Portfolio indeholder jeres faglige overvejelser i forbindelse med hygiejniske principper og injektionsgivning. I skal møde omklædte og medbringe jeres portfolio. At redegøre for og anvende hygiejniske principper knyttet til injektionsteknik At redegøre for og anvende injektionsteknik Læringsaktivitet Øve i at samle sprøjte og kanyle efter non touch principper samt at trække injektionsvæske fra hætteglas og ampul Under vejledning og opsyn af underviser give en subcutan injektion med isotonisk NaCl på en medstuderende samt observere injektionsstedet Mærke, hvad det vil sige at få en subcutan injektion Begrunde observationer og vurdere handlinger og reaktioner på injektion Evt. at øve udmåling af intramuskulær injektion og give intramuskulær injektion på en torso Oprydning Oplevelser og erfaringer drøftes i forhold til: brug af handsker overholdelse af non touch princippet korrekt optrækning og dosering, herunder valg af sprøjte og kanyle udmåling af injektionssteder injektionsgivning, herunder desinfektion og korrekt vinkel observation af injektionssted og andre reaktioner på injektion University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 2 Sygepleje Modullitteratur DSR (2006). Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus, 2. udgave er%20for%20injektion%20af%20insulin%20til%20voksne%20med%20diabetes%20mellitus.pdf Lovring, Iben m. fl. (2009). Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. S Nielsen, Birthe Kamp (red.) (2012), Sygeplejeprocedurer og -teknikker. Gads Forlag. KBH., s Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (2012). Vejledning for sygeplejestuderende deltagelse i lægemiddelbehandling og medicingivning, link: sygeplejestuderendes-deltagelse-i-laegemiddelbehandling-og-medicingivning-gaeldende-fra-februar _2_.pdf University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Pædagogisk plejeplan og borgersitation Identificer forhold, der har betydning for patienters oplevelse af velvære knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb. Redegøre for de hygiejniske principper knyttet til de grundlæggende behov: respiration og/eller kredsløb med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Læringsaktivitet Under dette centrale element skal du med udgangspunkt i en case planlægge og tilrettelægge et plejeforløb med henblik på at udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger. Dine overvejelser over planlægning og tilrettelæggelse udformes som en pædagogisk plejeplan, hvor der fokuseres på analyse af problemet og de faglige begrundelser for sygeplejehandlingerne. 2 lektioner introduktion til brugen af plejeplaner 2 lektioner opstart af case 11 lektioner arbejde med pædagogisk plejeplan inkl. 2 lektioner vejledning samt 2 lektioner kliniske øvelser. Modullitteratur Dahl Kari m.fl. (2006) Sygeplejedokumentation. I Kristoffersen, Nina Jahren m. fl. (red) Grundlæggende sygepleje. Munksgaard 2. udg.. København s (up-loades til Fronter). Vejledning om sygeplejeoptegnelser (2013)https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10045 Odgaard, Eva (2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 2 Sygepleje Sygepleje Seminar Identificere forhold der har betydning for patientens oplevelse af velvære knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Redegøre for de hygiejniske principper knyttet til de grundlæggende behov: respiration og/eller kredsløb med henblik på forebyggelse af sygehusinfektioner Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Argumentere for og anvende kliniske metoder knyttet til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb I samarbejde med patient/borger at udføre grundlæggende sygeplejehandlinger i forhold til de grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Under hensyntagen til patient/borger, anvende udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler knyttet til grundlæggende behov: Søvn/hvile, respiration og kredsløb Læringsaktivitet Videndeling i forhold til pædagogisk plejeplan. Seminar udgør 4 lektioner. University College Lillebaelt

17 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Hjerte, kredsløb, blodet og lymfesystemet. Beskrive blodets indhold og funktioner Redegøre for lymfesystemets opbygning og funktioner Redegøre for det parakapillære kredsløbs opbygning og funktion Beskrive hjertets og kredsløbets opbygning og funktion Beskrive de elektriske og kemiske aktiviteter i hjertet i forbindelse med et hjerteslag Redegøre for reguleringen af kredsløbet, herunder hvordan hjerte- og kredsløb kan kompensere/ reagere ved normale påvirkninger. Lektionerne knytter sig til det centrale element kredsløbet. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til hjertet, blodet, blodkar og lymfesystemet. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 14 lektioner. I de første 9 lektioner er undervisningsformen dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Her vil teorien blive præsenteret. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. De sidste 5 lektioner er planlagt således at I hver især skal anvende teorien på en case. Alle lektionerne foregår på klasser hvor 3 basisgrupper er samlet. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Blodet (3 lektioner) Forberedelse før lektionen. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN s Blodkarrene (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN s , s Hjertet (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008) Menneskets anatomi og fysiologi 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s , s Hjertets pumpefunktion samt regulering af kredsløbet (2 lektioner) Forberedelse før lektionen. University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s , s Opstart af case (1 lektion) Forberedelse før lektionen. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads Forlag KBH. ISBN , s Videndeling (4 lektioner) Forberedelse før lektionen. Hver især har arbejdet med sit eget læringsmål og anvender den opnåede viden i samspil med sine medstuderende. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN Litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard) (Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Respirationsorganerne Redegøre for udvekslingen af ilt og kuldioxid Beskrive muskelarbejde og trykforhold ved inspiration og eksspiration i hvile. Redegøre for reguleringen af respirationen herunder hvordan respirationssystemet kan kompensere ved normale påvirkninger Lektionerne knytter sig til det centrale element vejrtrækning. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til respirationsorganerne. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 10 lektioner. I de første 5 lektioner vil dele af teorien blive præsenteret i en dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. De sidste 5 lektioner er planlagt således, at I hver især skal anvende teorien på en case. Alle lektionerne foregår på klasser, hvor 3 basisgrupper er samlet. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Øvre og nedre luftveje (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Ventilation og diffusion (2lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Regulering af respiration (1 lektion) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Opstart af case (1 lektion) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN s Videndeling (4 lektioner) Forberedelse før lektionen. University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Hver især har arbejdet med sit eget læringsmål og anvender den opnåede viden i samspil med sine medstuderende. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. udg. Gads forlag KBH. ISBN Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard) (Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com) (billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Det endokrine system Identificere inddelingen af hormonerne samt beskrive deres virkningsmekanisme og virkning(er) Identificere hypofysens forlaps- og baglapshormoner og beskrive deres funktion Redegøre for sammenhængen mellem hypothalamus og hypofysen Beskrive reguleringsmekanismer i forhold til hormonudskillelse Identificere hormoner fra gll. suprarenalis og beskrive kortisols virkninger Lektionerne knytter sig til det centrale element organismens styresystem. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt og forståelse for hormoners funktioner i den menneskelige organisme. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 4 lektioner. Undervisningsformen er dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Hormoner 1 (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: , kap 3 s (1. spalte), s (signal molekylers responstid), kap 6 s Hormoner 2 (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: , kap 6 s Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: kap 14 s og kap 18 s ; s (viser billederne fra fysiologibogen)(juni2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2011) University College Lillebaelt 21

22 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 22

23 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Besøg på Anatomisk Institut Lektionerne knytter sig til alle centrale elementer, som er beskrevet i modulplanerne for modul 1og 2 i faget anatomi og fysiologi. Formålet med disse lektioner er at du skal skaffe dig indsigt i og forståelse for den menneskelige organisme. Læringsaktivitet Undervisningen omfatter 2 lektioner. Alle modul 2 studerende inviteres med ud på Anatomisk Institut på Campusvej, for her at se, røre ved og drøfte dele af den menneskelige organisme, som er opsat i glasmontre på tørsalen. Underviseren vil desuden udvælge nogle præparater på vådsalen, som de studerende kan se og røre ved. De studerende inviteres ud af tre omgange, dvs. skema A, skema B og skema C for sig. Besøg på Anatomisk Inst. Forberedelse før lektionerne. Modullitteraturen. Alle studerende bør have sat sig godt ind i det faglige stof, som de er blevet præsenteret for gennem de første 2 moduler. Mødested: SDU. Campusvej. På gangen Stenten, foran U1, som ligeledes er ved indgang P. Efter lektionerne. Det er muligt, efter besøget på Anatomisk institut, at låne adgangskort til Anatomisk Inst. i receptionen her på Blangstedgårdsvej. Modullitteratur Sand, Olav et al. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi, 2 udg. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen) (juni 2011) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2011) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com) (billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2011) University College Lillebaelt 23

24 Studieplan Modul 2 Anatomi og fysiologi (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2011) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2011) udgivelser/film/http:www.hjerteforeningen.dk/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, marts 2011). University College Lillebaelt 24

25 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi Introduktion og mikroorganismers forekomst (1 lektion) At introducere til faget mikrobiologi på modul 2 samt mikroorganismers forekomst Læringsaktiviteter Undervisningen i mikrobiologi vil først omhandle bakterier og vira, hvorefter der er fokus på hospitalsinfektioner herunder smittemåder/veje og afbrydelse af disse. På basis af denne viden arbejder du videre med, hvad der sker i kroppen, når mikroorganismer trænger ind og forårsager infektion. Undervisningen vil være en vekslen mellem oplæg, case, praktiske øvelser og test samt besvarelse af studiespørgsmål. Der gives en generel introduktion til faget og den tilrettelagte undervisning og læringsaktiviteter for 3 basisgrupper sammen. Desuden gives oplæg om mikroorganismers forekomst og hvilke mikroorganismer der især sættes fokus på i undervisningen. Der er mulighed for at stille spørgsmål fx til litteraturen og undervisningsforløbet. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modul litteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus, s University College Lillebaelt

26 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi Bakterier og virus (2 lektioner) Beskrive bakteriers og viras opbygning, betingelser for vækst og evne til at fremkalde sygdom (patogenitet og virulens) Identificere de bakterier og vira som forekommer hyppigst i sygehusmiljøet Læringsaktiviteter Der gives oplæg for 3 basisgrupper sammen om bakterier og virus opbygning og formering og der gives eksempler på mikroorganismer som hyppigt fremkalder infektion. Der arbejdes også med studiespørgsmål. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modullitteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus. S og s University College Lillebaelt 26

27 Studieplan Modul 2 Ergonomi Mikrobiologi osokomielle infektioner (3 lektioner) Identificere de bakterier og vira som forekommer hyppigst i sygehusmiljøet Identificere de hyppigst forekommende hospitals (sygehus/nosokomielle) infektioner Redegøre for mulige smitteveje og hvordan smittespredning kan forebygges. Redegøre for forhold i sygehusmiljøet, som er specielt medvirkende til udvikling af hospitals infektioner Søge og sammenfatte viden om praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold belyst ud fra 1 (et) konkret eksempel Læringsaktiviteter Der gives oplæg for 3 basisgrupper sammen om forekomst af og årsager til hospitalsinfektioner, mennesket som smittespreder og smitteveje. En film viser problemer i hospitals hygiejne og infektionsrisici i praksis. Ud fra en case arbejdes med eksempler på hospitals infektioner. Der søges efter praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende eksemplerne i lærebøger, artikler og på websider. Det forventes, at du har forberedt dig ud fra modul litteratur. Modullitteratur Andreassen Margit et Hansen L.B: (2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus Århus. S s Sørensen, Unni A.B. (2009). Hygiejne. I: Søren Pedersen (red) (2009). Sygeplejebogen 1. Grundlæggende behov 2. Del. 3. udgave, Gads forlag. KBH. Side Hjemmesider Statens Serum Institut: Hygiejnekomiteen OUH: (Meticilin/Multi Resistente Staphylococcus Aureus) og NoroVirus: University College Lillebaelt 27

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB12 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA11 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB10 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 2016

Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 2016 Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 216 Sygepleje Antal K1 : 46 ECTS: 8 Uge Metode Antal Emne Undervisers 1 2 3 UNDERVISER Skema A UNDERVISER Skema B UNDERVISER Skema C 46 BG 1 Introduktion til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB13 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOA11 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold feb. 2014 Revideret marts 2014 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB12 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 04/10 2012 Modul 1 Fag og profession Studieplan

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold Feb. 2015 Revideret marts 2015 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk undervisning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold sep. 2013 Revideret okt. 2013 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder redegøre og tage højde for indikationer og kontraindikationer

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold Feb. 2013 Forår 2013 Revideret april 2013 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere