Regler for VISA/Dankort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for VISA/Dankort"

Transkript

1 Regler for VISA/Dankort I det følgende anvendes SEB om Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder De til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan De bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som De kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. 2.1 Hævning af kontanter Dankort De kan bruge Dankortet til at hæve kontanter i danske pengeautomater. Derudover kan De bruge Dankortet til at hæve kontanter i Deres eget og de fleste andre danske pengeinstitutter. Gebyrer i forbindelse med brug af kortet fremgår af SEBs prisliste. Visa-kortet De kan bruge Deres Visa-kort til at hæve kontanter i pengeinstitutter i udlandet, som tager imod Visa-kort. Derudover kan De også bruge kortet til at hæve kontanter i udenlandske pengeautomater, som tager imod Visa-kort. Gebyrer i forbindelse med brug af kortet fremgår af SEBs prisliste. 2.2 Køb i forretninger De kan bruge Dankortet til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Dankort. De kan bruge Visa-kortet til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Visa-kort, og som ikke tager imod Dankort. Hvis forretningen tager imod både Visa-kort og Dankort, vil Deres betaling blive gennemført som en Dankort-betaling. Det vil altid fremgå af posteringer på Deres konto, om en betaling er gennemført som en Dankort eller en Visa-transaktion. Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden hvorvidt en forretning tager imod Dankort og/eller Visa-kort. Forretninger, der tager imod Dankort eller Visa-kort, vil skilte med henholdsvis Dankort- og Visa-logo. De kan anvende Deres kort til køb via internettet. Derudover kan De bruge kortet til køb ved post- og telefonordre og til betaling i selvbetjente automater. Hvis De har et tilgodehavende i en forretning, vil forretningen via Deres kort kunne indsætte pengene på Deres konto. De må ikke benytte kortet til ulovlige formål, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er ulovlige i henhold til lokal lovgivning. 2.3 Træk af beløb på Deres konto Som udgangspunkt vil køb og hævninger blive trukket på Deres konto samme dag, som De foretager et køb eller en hævning. Tidspunktet for trækket på kontoen vil dog afhænge af, hvornår SEB modtager transaktionen. 2.4 Maksimumforbrug De må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre De har aftalt andet med SEB. Hvis De bruger den kontaktløse funktion, skal De være opmærksom på, at der er et maksimumbeløb pr. transaktion, jf. afsnit 5.1. Dankortet har et maksimum for hævning pr. døgn. Beløbet fremgår af SEBs prisliste. Visa-kortet har et samlet maksimum for køb og hævning pr. løbende 30 dage. Inden for det samlede maksimum er der fastsat grænser for, hvor mange kontanter De kan hæve hos pengeinstitutter og i pengeautomater pr. dag. Beløbene fremgår af pengeinstituttets prisliste. Den enkelte forretning kan derudover fastsætte begrænsninger for brug af kortet. Det enkelte pengeinstitut kan tillige have fastsat grænser for hvor store beløb De kan få udbetalt. De kan blive opkrævet gebyr, hver gang De hæver kontanter, uanset beløbets størrelse. 2.5 Spil og lotteri Når De benytter Dankortet hos forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være fastsat et maksimumbeløb pr. døgn. Maksimumbeløbet fremgår af prislisten. 2.6 Fordelsprogrammer De kan tilknytte Visa-delen af Deres Visa/Dankort til forskellige fordelsprogrammer. De kan tilknytte Dankort-delen af Deres Visa/Dankort til fordelsprogrammer, hvor formålet kan være fx at optjene personlig bonus/rabat eller have godgørende/støttende karaktér. De kan se hvilke fordelsprogrammer, der er godkendt her [nets.eu/dankortfordelsprogrammer]. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode Kort Deres kort er personligt, og må kun bruges af Dem. Når De modtager kortet, skal De straks underskrive det på bagsiden i underskriftsfeltet. Kortet må ikke overdrages eller overlades til andre. PIN-kode Deres PIN-kode er personlig, og må kun bruges af Dem. De vil automatisk få tilsendt en PIN-kode til Deres kort. Når De modtager PIN-koden, skal De være opmærksom på, hvorvidt andre kan have fået adgang til koden. Hvis dette er tilfældet, skal De henvende Dem i SEB med det samme. De bør lære PIN-koden udenad. De må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. De må ikke oplyse Deres PIN-kode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis De ikke kan lære koden udenad eller ønsker at opbevare koden, skal De opbevare koden forsvarligt. Hvis De har behov for at skrive PIN-koden ned bør De benytte den PIN-kodehusker, som De har fået tilsendt eller kan få udleveret i SEB. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 1

2 Fuldmagt Ønsker De, at en anden person skal have fuldmagt til at hæve på Deres konto ved hjælp af et kort, skal personen have sit eget kort og sin egen PIN-kode. Personens brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for Dem selv. Ønsker De ikke længere, at personen skal kunne hæve på kontoen, skal fuldmagten tilbagekaldes skriftligt overfor SEB. De skal herefter inddrage kortet fra fuldmagtshaver og tilbagelevere kortet til SEB. 4 Verified by Visa Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på internettet. Sikkerheden består i, at De ved køb på internettet - udover kortet - skal benytte en engangskode, som De modtager fra Nets via sms i forbindelse med betalingen. Engangskoden skal kun anvendes ved køb i internetforretninger, der anvender Verified by Visa. Hvis De ikke er tilmeldt Verified by Visa, kan De ikke handle i den pågældende forretning. 4.1 Tilmelding Inden eller senest i forbindelse med Deres første køb med Visadelen af Deres Visa/Dankort i en forretning, der anvender Verified by Visa, skal De tilmelde Deres kort til Verified by Visa. Tilmelding kan enten ske via netbank eller i forbindelse med Deres første Verified by Visa-køb. Tilmeldingen sker ved brug af Deres NemID. I forbindelse med tilmelding skal De også angive det mobiltelefonnummer, som De vil bruge til at modtage engangskoder på. Hvis De har oplyst Deres mobiltelefonnummer til SEB, kan Deres kort- og mobiltelefonnummer automatisk blive eller være blevet tilmeldt til Verified by Visa af SEB. 4.2 Ændring Hvis De ønsker at ændre/afmelde mobiltelefonnummeret, kan De med Deres NemID gøre det via netbank eller i forbindelse med et Verified by Visa-køb. 4.3 Særlige forhold om kortet og den tilmeldte mobiltelefon Da Deres mobiltelefon bliver en del af sikkerheden ved internetkøb i forretninger, der benytter Verified by Visa, skal De sikre, at andre ikke har eller kan få uhindret adgang til både Deres kort og Deres mobiltelefon. De skal derfor snarest muligt ændre/afmelde mobiltelefonnummeret til Verified by Visa, hvis De mister den mobiltelefon, De modtager engangskoder på. Hvis De samtidig mister kortet, skal De også spærre dette, se afsnit 9. 5 Brug af kortet Inden De godkender en betaling eller en hævning, skal De altid sikre Dem, at beløbet er korrekt på fx terminalen eller notaen. Betalinger, som De har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog afsnit 7 og 8 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. De bør altid i forbindelse med et køb eller en hævning sørge for at få en kvittering. De skal sikre Dem, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. De bør gemme kvitteringen, til De har kontrolleret, at det korrekte beløb er trukket på Deres konto, jf. afsnit 6. Det kan forekomme, at De ved køb i selvbetjente automater ikke får nogen kvittering. De kan bruge kortet på følgende måder: Brug, hvor kortets data aflæses elektronisk direkte fra kortet: * Ved brug af chip eller magnetstribe og PIN-kode * Ved brug af chip eller magnetstribe og underskrift * Ved brug af den kontaktløse funktion * Ved brug af chip eller magnetstribe i selvbetjente automater uden PIN-kode Brug, hvor kortets data ikke aflæses elektronisk direkte fra kortet (fx via internettet): * Ved brug af kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre Brug, ved forudgående registrering af kortdata, fx * Aftale med den enkelte forretning om at registrere kortdata til brug for fremtidige køb godkendt og initieret af Dem. * Abonnement, hvor forretningen selv trækker beløb efter specifik aftale med Dem. * Aftale med en udbyder af en digital wallet, hvor De registrerer Deres kortdata til brug for fremtidige køb godkendt og initieret af Dem. Når De indtaster Deres PIN-kode, skal De sikre Dem, at andre ikke kan aflure koden. Skriv aldrig under på en nota; * hvis beløbet ikke er påført, eller * hvis beløbet er forkert. Hvis De bliver opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør De sikre Dem, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres. Hvis De giver forretningen lov til at trække ekstra penge på Deres kort, fx drikkepenge, skal De sikre Dem, at forretningen udleverer en kvittering på det fulde beløb. Når De benytter Visa-kortet til fx leje af bil eller under check-in på et hotel, er det sædvanligt, at De bliver bedt om at underskrive en nota, der giver udlejningsselskabet eller hotellet mulighed for efterfølgende at trække yderligere beløb. De skal være opmærksom på, at udlejningsselskabet eller hotellet herved får mulighed for efterfølgende at trække på Deres konto (se afsnit 7). 5.1 Kontaktløs funktion Hvis Deres kort har kontaktløs funktionalitet, kan De vælge at bruge den kontaktløse funktion ved køb i forretninger, der tilbyder den service. De bruger kortet uden at sætte kortet ind i terminalen eller indtaste Deres PIN-kode. De accepterer i stedet betalingen ved at holde kortet helt hen til en terminal (0-3 cm. afstand), der har aktiveret den kontaktløse funktion. Den kontaktløse funktion symboliseres på terminalen med et symbol. Der er en grænse for, hvor store beløb, der kan betales ved hver transaktion, uden at De skal indtaste PIN-koden (pt. er grænsen 200 kr.). SEB kan regulere beløbet. Reguleringer bliver ikke varslet med mindre beløbet forhøjes eller nedsættes med mere end 50 % inden for et kalenderår. Hvis transaktionen er større end den gældende beløbsgrænse, vil De automatisk blive bedt om at godkende betalingen ved at indtaste PIN-koden. De vil med mellemrum kunne blive bedt om at godkende betalingen ved at indtaste PIN-koden, selvom beløbet er indenfor den gældende beløbsgrænse for køb med den kontaktløse funktion. 5.2 Selvbetjente automater uden PIN-kode I nogle selvbetjente automater kan De anvende kortet uden at indtaste PIN-kode eller bruge underskrift. I disse automater vil Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 2

3 De acceptere transaktionen, når dit kort aflæses af automaten, eller når De efterfølgende trykker godkend. Brug af kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Når De benytter kortet til køb fx via internettet skal De oplyse kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Hvis De benytter VISA-kortet, og forretningen er tilmeldt Verified by Visa, skal De derudover indtaste den engangskode De vil modtage via sms fra Nets i forbindelse med købet. Når De benytter kortet til køb ved post- og telefonordre, skal De oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Ved postordrekøb skal De desuden underskrive bestillingssedlen. De må aldrig oplyse Deres PIN-kode i forbindelse med køb via internettet eller i forbindelse med post- eller telefonordre køb m.v. 5.3 Forudgående registrering af kortdata De har mulighed for at registrere Deres kortdata hos den enkelte forretning eller hos en udbyder af en digital wallet, så De ikke behøver at indtaste Deres kortdata, når De godkender fremtidige internet køb. De skal følge anvisningerne fra forretningen eller wallet-udbyderen. De kan se hvilke wallet-udbydere, der er godkendt, og som De kan tilmelde Dankort-delen af dit Visa/Dankort til her [nets.eu/dankort-walletudbydere]. De kan også aftale med forretningen, at Deres kortdata registreres hos forretningen til brug for betaling af et abonnement. Forretningen vil selv trække de aftalte abonnementsbetalinger, og De skal således ikke godkende den enkelte abonnementsbetaling. Når De bruger Deres kortdata på denne måde, skal De sikre Dem, at en eventuel opsigelse af abonnementet sker i overensstemmelse med de af forretningen fastsatte vilkår. For alle løsninger omfattet af dette afsnit 5.3 gælder, at hvis De skifter kort, skal De selv kontakte forretningen eller udbyderen af den digitale wallet-løsning for at få registreret de nye kortdata. 6 Kontrol af posteringer på Deres konto De har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på Deres konto. Hvis De ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med Deres kvitteringer, eller De ikke mener at have foretaget, skal De henvende Dem i SEB snarest muligt. De skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 7 og 8. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på Deres konto skal De være opmærksom på, at når De bruger Deres kort til køb over internettet eller ved brug af post- eller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen er blevet sendt. Ved køb af fx flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af koncertbilletten. 7 Tilbageførsel af betalinger som De har godkendt 7.1 Hvis De ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis De ikke kendte det endelige beløb, da De godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på Deres konto er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan De have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx være tilfældet i forbindelse med billeje eller check-ud fra hotel, hvor De har godkendt, at forretningen efterfølgende kan trække for fx påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren. De skal henvende Dem til SEB senest otte uger efter, at beløbet er trukket på Deres konto, hvis De mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor De ikke har godkendt det endelige beløb. 7.2 Køb på internettet, post- og telefonordre m.m. Hvis De har brugt Deres kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder: * køb på internettet, eller * køb ved post- eller telefonordre, eller * andre situationer, hvor kortet ikke aflæses, men hvor kortdata (kortnummer mv.) oplyses til brug for gennemførelse af transaktionen, eller * køb i selvbetjente automater uden PIN-kode kan De have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: * forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, eller * den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller * De, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen, udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret. De skal først søge at løse problemet med forretningen, inden De henvender Dem i SEB De skal kunne dokumentere, at De har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at De henvender Dem og gør indsigelse til SEB snarest muligt, efter De er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på Deres konto. De skal så vidt muligt gøre indsigelse til Skandinaviska Enskilda Banken senest 14 dage efter, De er blevet opmærksom på Deres mulige krav. Ved vurdering af om De har fremsat indsigelse rettidigt til SEB, vil der blive lagt vægt på Deres pligt til løbende at gennemgå posteringer på Deres konto, jf. afsnit 6. SEB vil herefter foretage en undersøgelse af Deres indsigelse. Mens Deres indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på Deres konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil SEB igen hæve beløbet på Deres konto. Hvis Deres indsigelse viser sig at være uberettiget, kan SEB kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på Deres konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 7.3 Oversigt over dine muligheder for - ved fjernsalg - at få tilbageført en betaling Som kortholder har De i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, hvis købet er sket ved handel over internettet eller ved post- eller telefonordre. De kan få information herom på hjemmesiden eller ved henvendelse til SEB. 8 Tilbageførsel af betalinger som De ikke har godkendt Hvis De mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Deres kort, som De ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal De henvende Dem til SEB snarest muligt, efter De er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om De har henvendt Dem rettidigt i SEB, vil der blive lagt vægt på Deres pligt til løbende at gennemgå posteringer på Deres konto, jf. afsnit 6. Under alle omstændigheder skal De henvende Dem til SEB senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på Deres konto. SEB vil herefter foretage en undersøgelse af Deres indsigelse. Mens Deres indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 3

4 omtvistede beløb normalt blive indsat på Deres konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil SEB igen hæve beløbet på Deres konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil SEB eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor Dem, jf. afsnit 10. Hvis Deres indsigelse viser sig at være uberettiget, kan SEB kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på Deres konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 9 Deres pligt til at spærre kortet De skal kontakte SEB snarest muligt for at spærre Deres kort, hvis: * De mister kortet, * en anden får kendskab til Deres PIN-kode, * De opdager, at kortet er blevet misbrugt, * De får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller * De på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Ved spærring af kortet skal De uden for SEBs åbningstid kontakte Nets på tlf , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til Nets skal De oplyse navn og adresse, i hvilken afdeling kontoen føres og om muligt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret. Ved opkald til Nets kan De også bruge telefax (telefax nr.: ). Når kortet er blevet spærret, vil De blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Hvis et spærret kort findes igen, skal De kontakte SEB og aftale med dem, hvordan De skal forholde Dem. * De eller nogen, som De har overladt kortet til, har undladt at underrette SEB snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller * De eller nogen, som De har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Deres samlede hæftelse kan ikke overstige kr., selvom De hæfter efter både afsnit 10.3 og De skal dog højst betale kr. i alt, hvis flere af Deres kort med samme PIN-kode er blevet misbrugt i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med samme PIN-kode spærres samtidigt De hæfter for det fulde tab, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: * De har selv oplyst PIN-koden til den som har misbrugt kortet, og De indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug De hæfter endvidere for det fulde tab, hvis De har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde Deres forpligtelser i henhold til reglerne, herunder til at opbevare kortet og mobiltelefonen til Verified by Visa forsvarligt, jf. afsnit 4, at beskytte PIN-koden, jf. afsnit 3 og 5 eller at spærre kortet, jf. afsnit 9. Hvis De har flere kort med samme PIN-kode, gælder den ubegrænsede hæftelse efter afsnit 10.5 og 10.6 for hvert kort, der er misbrugt De er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at SEB har fået besked om, at kortet skal spærres. De hæfter heller ikke for tab, hvis De ikke har haft mulighed for at spærre Deres kort, på grund af forhold hos SEB. 10 Deres ansvar ved misbrug af kortet 10.1 I tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person vil SEB dække tabet, medmindre tabet er omfattet af afsnit nedenfor. Det er SEB, der skal bevise, at tabet er omfattet afsnit Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal De dække tab op til kr. De skal højst betale kr. i alt, hvis flere af Deres kort med samme PIN-kode bliver misbrugt i forbindelse med samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort er spærret samtidigt De skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person og PIN-koden har været anvendt, og * De har undladt at underrette SEBs narest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden, * De har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden De indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller * De ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse De skal dække tab op til kr i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, når kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og 11 SEBs rettigheder og ansvar 11.1 SEBs ret til at spærre kortet SEB er berettiget til at spærre for brug af kortet * hvis den konto, Deres kort er knyttet til, er ophævet, eller * hvis De overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk eller * hvis kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. I tilfælde af overtræk vil De blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. SEB kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når SEB har spærret kortet, vil De blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Udskiftning af kortet SEB har til enhver tid ret til at udskifte kortet SEBs erstatningsansvar SEB er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er SEB ikke ansvarlig for tab, som skyldes: * nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 4

5 nedennævnte begivenheder, uanset om det er SEB selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne * svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking) * strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af SEB selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af SEB * andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol. SEBs ansvarsfrihed gælder ikke hvis: * SEB burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet * lovgivningen under alle omstændigheder gør SEB ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet Arbejdskonflikter De kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis SEB og/eller pengeinstituttets datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør, vil De hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. De kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere af SEBs datacentre og/eller hvis en eller flere af SEBs internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark Fejl og mangler SEB har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de ydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til forretningen. 12 Udløb De kan bruge kortet til og med det udløbstidspunkt, der står på kortet, hvorefter kortet er ugyldigt. De vil, før kortet udløber, få tilsendt et nyt kort eller modtage besked om, at det nye kort ligger klar til afhentning i SEB. 13 Opsigelse SEB kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelsen vil De få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, De måtte have betalt forud for brug af kortet. De kan opsige aftalen med SEB med en måneds varsel. Hvis De opsiger aftalen inden for 6 måneder, kan SEB opkræve gebyr for opsigelse af aftalen, jf. SEBs prisliste. Hvis De eller SEB opsiger aftalen, skal De tilbagelevere kortet til SEB. Hvis De sender kortet med posten, skal det klippes over inden afsendelsen. 14 Ændring af reglerne Ændring af regler og prisliste kan ske med to måneders varsel, såfremt ændringerne ikke er til fordel for Dem. Ændringer til fordel for Dem kan ske uden varsel. De vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. De er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Deres adresse og/eller adresse til SEB, og De bærer selv ansvaret for, at De ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis De ikke har meddelt - og/eller adresseændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre De inden datoen for ikrafttræden meddeler SEB, at De ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis De meddeler, at De ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis De har forudbetalt et årsgebyr, vil De modtage en forholdsmæssig andel af dette retur. 15 Klager Hvis De har klager, kan De henvende Dem til SEB. Får De ikke medhold i Deres klage, kan De henvende Dem til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis De ønsker at klage over, at Deres kort er blevet spærret, kan De henvende Dem til SEB. Får De ikke medhold hos SEB, kan De klage til Datatilsynet. 16 Nyt eksemplar af brugerreglerne Hvis De mister brugerreglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan De finde dem på SEBs hjemmeside eller henvende Dem til SEB. 17 Gebyrer 17.1 SEBs gebyrer Der kan opkræves et årligt kortgebyr, der betales forud. Årligt kortgebyr, gebyr for brug af kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelt gebyr for kontoudskrift, eventuelt gebyr for udskiftning af kort samt for kopi af nota m.v. fremgår af prislisten Gebyr ved brug af kortet Ved brug af kortet kan pengeinstitutter og forretninger opkræve et gebyr. Danske forretninger, som opkræver gebyr fra Dem for brug af kortet, skal gøre Dem opmærksom på gebyropkrævningen, inden betalingen sker Referencekurs ved brug i udlandet Køb og hævning i udlandet omregnes til danske kroner, jf. prislisten. Beløbet vil altid blive trukket i danske kroner på Deres konto. Ved omregning anvendes de i prislisten beskrevne metoder, jf. prislistens afsnit "referencekurs". Ændringer i den i prislisten anførte referencekurs vil træde i kraft uden varsel. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor De har brugt Deres kort, til beløbet er trukket på Deres konto. På samme måde kan der i visse lande fortrinsvis uden for Europa være tale om flere officielle kurser, alt efter hvor kursen bliver indhentet Valutaomregning i forretning i udlandet (Dynamic Currency Conversion) Hvis De bruger kortet i udlandet, kan De blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden De godkender, skal forretningen oplyse hvilke gebyrer og hvilken kurs, forretningen anvender ved omregningen. De skal være opmærksom på, at den af forretningen anvendte kurs kan være forskellig fra den af SEB anvendte kurs, og at SEB ikke har indflydelse på den omregningskurs forretningen anvender. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 5

6 18 Vurdering af kortansøger Kort udstedes efter individuel vurdering. 19 Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Ved brug af kortet registreres bl.a. kortnummer, beløb, dato for brug af kortet, samt hvor kortet har været brugt. Oplysningerne videresendes af forretningen til SEB. Oplysningerne opbevares hos forretningen, i forretningens pengeinstitut/nets og i SEB. Oplysningerne anvendes i pengeinstituttets bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysninger videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller for at hindre misbrug af kortet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. Ved tilmelding til Verified by Visa, bliver Deres mobilnummer opbevaret hos Nets til brug for udsendelse af engangskoder. 20 Registrering af spærrede kort Når kortet er blevet spærret, jf. afsnit 9 og 11, vil kortnummeret blive registreret i pengeinstitutternes fælles register over spærrede Dankort og Visa/Dankort. Spærrede Visa/Dankortnumre vil endvidere eventuelt fremgå af Visas spærreliste. Det fælles Dankort-register er til rådighed for pengeinstitutter og forretninger, som modtager betalinger med Visa/Dankort, så disse kan kontrollere, hvorvidt et kort, der bliver anvendt til betaling, er spærret. Kontaktløs betaling: Kontaktløs betaling er en betaling med kortets chip uden at De skal sætte kortet ind i kortterminalen. De kan nøjes med at holde kortet i en afstand af 0-3 cm. fra kortterminalens kontaktløse symbol, når De skal betale. Kvittering: Oplysninger om en betaling, som gives på papir eller i elektronisk form. NemID: NemID er en digital signatur. Der skelnes teknisk mellem NemID, De bruger i SEB og NemID med OCES certifikat, men De kan anvende begge typer til at tilmelde Dem Verified by Visa. Nets: Nets A/S - det selskab, der administrerer Dankort-systemet for pengeinstitutterne. PIN-kode: Den personlige, hemmelige kode, der er knyttet til Visa/Dankortet. Prisliste: Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. De kan få udleveret prislisten fra SEB. Referencekurs: Den vekselkurs, der anvendes ved omregning af udenlandske betalinger til danske kroner. Verified By Visa: Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på nettet. Visa: Den organisation, som fastlægger de internationale regler for Visa-systemet. 21 Tilsyn SEB er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i PIregisteret med registreringsnummer Ordliste Bankdag: Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december. Digital wallet: En 'Digital Wallet' er en personlig softwarebaseret løsning, hvor De registrerer Deres kortoplysninger til brug for fremtidige internet køb i en internetforretning. Dynamic currency conversion: Anvendes af nogle forretninger, så De kan betale i udlandet i danske kroner. Det er forretningen, der foretager valutaomregningen, og SEB har ingen indflydelse på den kurs, som anvendes til omregning. Fordelsprogrammer: Fordelsprogrammer er en samlet betegnelse for løsninger, hvor kortholder kan tilknytte sit kort hos en udbyder af et fordelsprogram og herefter ved brug af kortet enten optjene bonus m.v. eller være med i en donationsordning. Forretning: Alle forretninger, hoteller, restauranter eller andre steder, som tager imod betaling med Dankort og Visa-kort. Engangskode: En kode De modtager via sms til den tilmeldte mobiltelefon. De skal bruge koden ved fremtidige køb i forretninger, der anvender Verifyed by Visa. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 6

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5.

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5. Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Brug af kortet 3 4. Opbevaring af kort og PIN-kode 5 5. Fuldmagt 5 6. Sikre internetbetalinger

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

1. Regler for Dankort

1. Regler for Dankort 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Hvor intet andet er angiver, gælder disse regler for brug som fysisk kort og Dankort på mobilen. Forklaring på de anvendte ord

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger...

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 5 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt Sikre internetbetalinger...

2 Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt Sikre internetbetalinger... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler for Visa/Dankort

Brugerregler for Visa/Dankort Brugerregler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Brug af kortet 3 4. Opbevaring af kort og PIN-kode 5 5. Fuldmagt 6 6. Sikre

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... BankNordik, Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn. Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa, både som fysisk kort og det tilknyttede Dankort på

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Brugerregler - Visa/Dankort 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 7 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 7 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 7 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol af posteringer

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort VISA/Dankort Gældende fra 11. september 2015 Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

R E G L E R F O R D A N K O R T

R E G L E R F O R D A N K O R T R E G L E R F O R D A N K O R T I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort. Forklaring på de anvendte ord og

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

2.3 Træk af beløb på din konto

2.3 Træk af beløb på din konto Side 1 af 7 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug som henholdsvis

Læs mere