VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05"

Transkript

1 VIRTUEL MANUAL Tønder Gymnasium og Hf

2 Virtuel Manual Tønder Gymnasium og HF Astronom Hansensgade Tønder tlf Virtuelle konsulenter: bidragydere: Kirsten Cilieborg Mette Rødgaard Henriksen Lene Blume Jepsen Jens Frørup Madsen Peder Okkels Bo Trige Rasmussen Jesper Vildbrad Helle Wellendorf Redaktion: Ellen Reimer Astrid Scherrebeck Forside: koldnålsradering, elevarbejde fra billedkunst, 3g Juni 2004

3 Indholdsfortegnelse: Forord 2 Lærerteammanual 3 Forslag til kompetencekatalog Koordinering af elevernes arbejde EDB-brugerkursus i 1.g og 1.Hf 8 Studiebog 10 Gymnasieprojekter i g 1.projekt 12 1g 2.projekt 13 1g 3.projekt 14 1g 4.projekt 14 2g 1.projekt 15 2g 2.projekt 16 2g 3.projekt 17 3.g 17 Hf-projekter i Hf 1.projekt 19 1.Hf 2.projekt, 3.projekt, 4.projekt 20 2:hF 1.projekt 2.projekt 21 Tidsplan for projekter i gymnasium og Hf 22 1

4 Forord Denne virtuelle manual er tænkt som en hjælp til at komme i gang med det arbejde og samarbejde, der ligger i de enkelte klasser. Vidensdeling er det bedste værktøj til at strukturere det øgede lærer- og elevsamarbejde. Vi skal ikke alle opfinde den dybe tallerken hver for sig. Vi skal dele vore erfaringer, så det tværfaglige samarbejde lettes. Det er udvalgenes målsætning at sætte fokus på de ovennævnte emner og udarbejde en struktur for dem, så de kan indarbejdes i skolens praktiske hverdag. Kompetencerne er den basis, som skal udvikles for at gøre eleven i stand til at arbejde selvstændigt. Det er vigtigt at bevidstgøre eleven om kompetencerne og deres udvikling for at få en målrettet udvikling. Dette gøres bl. a. med klassens kompetenceplan og individuelt i logbog og studiebog. Studiebog/ logbog er et middel til fremme refleksionen over den individuelle læring, men kan også bruges i en gruppe og i en klasse for at gøre status og planlægge fremtidig læring. Projektarbejde er den mest selvstændige arbejdsform og foregår for det meste tværfagligt. I virtuelt gymnasium arbejder man frem mod at eleverne bliver i stand til lære under selvstændige former. Virtuelt gymnasium peger frem mod reformen. 2

5 LÆRERTEAMMANUAL PÅ TØNDER GYMNASIUM & HF. Lærerteamet består af 3 lærere i 1.g, 2.g og 1.hf og skal varetage kontaktlæreropgaver på en mere effektiv måde, da de fordeles mellem team-deltagerne. Kontaktlæreren er tovholder, og er ansvarlig for informationer til klassens lærere (tildeles ekstra tid). I 3. g og 2.hf tager kontaktlæreren sig af opgaverne. Teamet skal ved skoleårets begyndelse i samarbejde med klassens lærere udarbejde : klassens kompetenceplan, (En del af kompetencerne er basis-kompetencer, som i alle tilfælde skal inddrages. Arbejdet med disse kompetencer kan fordeles og konkretiseres allerede før klassen er startet.) forløbsplan (På firstclass lægges forløbsplaner for alle fag. De samles evt. i et skema, så man kan overskue, om der kunne være grundlag for samarbejde.), afvikling af projektforløb (Projektplanen foreligger, og man skal i god tid træne relevante kompetencer. Disse opgaver kan med fordel fordeles allerede nu. Man kan også byde ind på, hvilke projekter, man ønsker at deltage i. Fastlæg gerne deadlines for projekterne indtil jul.) planlægning og koordinering af elevernes lektiebyrde (Skriv ind lektiekalenderen, der er gode erfaringer med at eleverne har ansvaret for dette) planlægning og gennemførsel af brugerkursus i EDB og First Class (hvem gør hvad og hvornår?) gennemførsel af grammatikkurset, basisskrivekurset og naturvidenskabelig introduktion i 1. g. (Der sørges for, at der kommunikeres ud til klassens lærere, hvad klassen har nået) arbejdet med studiebog (En simpel udgave af studiebogen skal gerne være introduceret inden det første projekt.) Fastlægge fremtidige møder (Kan der fastlægges nogle mødedatoer vedrørende kompetenceplan, projektarbejde etc.? Ved møderne senere på skoleåret evalueres ovennævnte og evt. særlige tiltag for klassen, samt en diskussion af elevernes kompetenceudvikling. Desuden organiseres studierejser i efteråret for 1.hf og i foråret for 1.g. Andre opgaver består i at forberede forældremødet (girafaften) og lærerforsamlingsmøderne (forlods indhente oplysninger om elevernes sociale og faglige forhold). Tiden, der bruges er en del af den samarbejdstid, som er aftalt dels på skolen dels ved forhåndsaftaler i amtet. Mentorsamtaler aflønnes særskilt. Ved større projekter kan der søges om øvrig tid. 3

6 FORSLAG til KOMPETENCEKATALOG for Faglige kompetencer (fagspecifikke kundskaber, metoder og redskaber) (fagligt samarbejde) faglig viden beherskelse af faglige metoder beherskelse af egne faglige læreprocesser (evalueres med karakterer) Studiemæssige eller generelle metodiske kompetencer (tværfagligt samarbejde) analytiske evner beherskelse af forskellige arbejdsformer evne til at kunne overskue et materiale evne til at strukturere et materiale evne til at tage stilling til et materiale evne til at formidle et materiale på relevant og forståelig måde mundtlig udtryksfærdighed skriftlig udtryksfærdighed it-færdigheder Personlige kompetencer af relevans for samarbejdet (organiseret af klassens lærerteam og klassens lærere) selvstændighed selvtillid initiativ ansvarlighed kreativitet evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser samarbejdsevne åbenhed omgængelighed Kompetenceprogression i forløbet fra elev til studerende 1 årg.: Kommunikation - samarbejde, 2. årg.: Analyse og fortolkning - fordybelse, 3.årg.: Selvstændighed (selvforståelse og omverdensforståelse) Kompetenceområderne introduceres, udvikles og trænes i samråd med eleverne ved hjælp af relevante undervisningsformer i løbet af gymnasietiden. Forskellige undervisningsformer og kompetenceudviklingen Man kan undervise for at styrke forskellige kompetencer ved at samarbejde om det lærerne imellem, ved at fokusere på kompetencerne i undervisningen, i lærer-elev-dialogerne, i mentorsamtaler, studiebøger (portfolio og logbøger), planlægning og evaluering. Det væsentligste er at der er et lærersamarbejde i forhold til kompetenceudviklingen, og at eleverne hele tiden er bevidste om hvilke kompetencer der arbejdes med. Elevaktiverende undervisningsformer og afvekslende undervisningsformer styrker kompetenceudviklingen hos eleverne. En planlagt progression i brugen af undervisningsformer, planlagt af team og lærere i samarbejde med eleverne, virker i samme retning. (I virkelighedens verden bliver det selvfølgelig sjældent så regelret som det kan formuleres!) 4

7 Eleverne skal hurtigst muligt beherske en række forskellige undervisningsformer så de senere kan være med til at afgøre, hvilke undervisningsformer der skal benyttes i forbindelse med udvikling af en bestemt kompetence, og hvordan der skal veksles imellem disse. Når undervisningsformer introduceres, er det en fordel at flere lærere arbejder med disse på samme tid, f.eks. gruppearbejde efter kubusmodellen eller med matrixgrupper, så eleverne efter at have afprøvet metoderne i praksis i forskellige fag senere selv kan afgøre, hvornår de skal benytte den ene eller den anden metode igen. Introduktionen af undervisningsformer planlægges af team og lærere. Så mange undervisningsformer skal introduceres så tidligt som muligt, så eleverne kan få optimalt udbytte af at benytte sig af dem senere. Forskellige undervisningsformer kan benyttes i forbindelse med udvikling af forskellige kompetencer, og de forskellige undervisningsformer kan benyttes på forskellige niveauer. Projektarbejdsformen er en undervisningsform der kan (men ikke behøver at) omfatte alle de andre undervisningsformer. Det afhænger af hvad man vil med projektet, hvilket igen afhænger af emne, fag og elevårgang. Der skulle gerne være forskel på de første og de sidste projekter, og det skulle gerne være bevidst for både lærere og elever hvordan de senere projekter bygger videre på de foregående. Eksempler: Lærerteamet kan aftale at der i et begynderforløb arbejdes med samarbejdsevne og ansvarlighed (ansvar for egen læring), og at det vil være hensigtsmæssigt hvis nogle lærere arbejder med matrixgrupper eller med kubusgrupper over nettet. Disse lærere vil derfor være ansvarlige for at eleverne behersker denne undervisningsform tilstrækkeligt godt til at klassens øvrige lærere kan få gavn af det. De skulle gerne kunne bruge det til det første projekt omkring efterårsferien Lærerteamet organiserer at der arbejdes med deling og differentiering af klassen for at støtte mundtlig udtryksfærdighed/selvstændighed/selvtillid/initiativ. Det kan være udfra sociale eller faglige kriterier der deles. Man kan dele i to eller tre grupper og (måske) bruge de samme inddelinger i flere fag, f.eks. efter niveau i naturfaglige fag og i forbindelse med grammatik/sprogfag. I andre fag kunne man opdele efter elever der sagde meget og elever der sagde mindre for at give alle elever bedre mulighed for at komme til orde Lærerteamet organiserer at der arrangeres virtuelle hjemmearbejdsdage af hensyn til selvstændighed/evne til at tage stilling til et materiale Lærerteamet organiserer at der foretages tests og screening med henblik på en differentiering inden for et tværfagligt område, f.eks. grammatik inden for sproggruppen, hvilket fagene udnytter til at differentiere således at der både kan støttes og inspireres ved forskellige former for samarbejde, stærke elever hjælper svage elever eller stærke elever laver noget andet end de svage Lærerteamet organiserer klassens første projekt sammen med de øvrige lærere, således at klassen behersker de relevante undervisningsformer inden projektet går i gang Lærerteamet og lærerne arbejder med at udvikle elevernes samarbejdskompetence i form af vidensdeling og notatteknik, f.eks i forbindelse med hjemmearbejdsdag eller logbog på skift mellem eleverne i klassen i forskellige fag på samme tid efter samme principper

8 Lærerteamet organiserer at eleverne styrker den mundtlige kompetence og evnen til at formidle et materiale på relevant måde ved at arbejde med mundtlige oplæg (evt. med powerpoint) efter ensartede principper i flere fag på samme tid At afholde en virtuel hjemmearbejdsdag, er ofte en populær og udbytterig afveksling af undervisningen, der dog bør vente til eleverne er blevet gode til at benytte FirstClass og computere i forbindelse med undervisningen, f.eks efter efterårsferien. En hjemmearbejdsdag skal planlægges godt. Elever og lærere skal selvfølgelig være interesserede i det, og skemaet skal passe til det. Det mest overskuelige er at lade dagen bestå af de samme moduler som normalt, men det kan arrangeres på mange forskellige måder. Husk på at alle skal kunne løse de stillede opgaver! osv. Sprog og naturfag. Sprogfagslærere og naturvidenskabslærere i 1. klasserne vil få materiale eller information vedrørende grammatikkurset og kurset i naturvidenskabelige grundbegreber inden sommerferien. 6

9 KOORDINERINGEN af ELEVERNES ARBEJDE Det er nævnt i bekendtgørelsen at arbejdet, både det skriftlige og det mundtlige, skal koordineres. Eleverne har krav på at kende planerne. Vi skal koordinere elevernes samlede arbejdsbyrde! Som virtuelt gymnasium skal vi planlægge i forløb. Derved kan vi få det mundtlige og det skriftlige til at hænge sammen og fremme det tværfaglige. I modsætning til sidste år kan vi i år sætte datoer på for alle årets afleveringer fra begyndelsen af skoleåret. 1. (information - grundlag for elevmedbestemmelse og tværfagligt samarbejde) I begyndelsen af skoleåret lægger hver lærer en oversigt over antallet af skriftlige afleveringer for skoleåret og over det faglige pensum der skal læses i løbet af skoleåret i den relevante klasse/holdkonferencen. (se oversigt over antallet af skriftlige afleveringer for de forskellige fag i konferencen Virtuelt Gymnasium>Koordinering) 2. (koordinering ved elever og team) Hver lærer offentliggør datoer for skriftlige afleveringer i den relevante klassekalender. Skriftlige afleveringer skal stå i lektiekalenderen. Der må gerne ændres i planen, men eleverne har krav på at kende afleveringsdatoen senest 14 dage i forvejen. Teamet vurderer forløbenes placering i forhold til elevernes arbejdsbyrde og foreslår evt. ændringer. (Man kan evt. udnævne en elev til at plotte oplysningerne ind i klassekalenderen) Dette dokument findes i Virtuelt Gymnasium>Koordinering 7

10 EDB-BRUGERKURSUS i 1.g og 1.Hf Indledende introduktion Der gennemføres i løbet af den første måned af skoleåret en indledende introduktion til brugen af skolens edb-udstyr. Afviklingen af introduktionen koordineres af klassens lærerteam og IT-ansvarlig. De enkelte elementer i introduktionen fordeles mellem klassens lærere på det første teammøde efter skolestart. I starten af skoleåret udpeger lærerteamet i hver klasse en edb-ansvarlig elev, som står for at indberette tekniske fejl og mangler ved skolens edb-udstyr, som klassen bruger i det daglige. IT-ansvarlig får navnet på eleven. Den indledende introduktion indeholder følgende elementer: 1. Intranet/firstclass v. lærerteam 2. EDB etik v. IT-ansvarlig 3. Styresystem v. IT-ansvarlig 4. Tekstbehandling v. lærerteam 5. Søgning på internettet v. lærerteam 1. modul: Login, find mailbox, find klassekonferencer og adm., send mail, svar, svar afsender. Adgang via skolens hjemmeside, fagsider, skema, fravær. 2. modul: Mail med vedhæftet fil, svar med citat, katalog, adressebog, historik, brug af lektiekalender, indret skrivebord. Installation af firstclassklient på egen maskine. Det vil være en fordel at lægge de to moduler med et par ugers mellemrum Generelle regler, downloadkultur, spam, sprogbrug på firstclass ( se generelle regler nedenfor og på EMU: Elever laver evt. en udskrift af reglerne. Netværkslogon (med egen PC), password, åbne og gemme filer fra eget netværksdrev. Antivirus og opdatering af styresystem. Ændre linjeafstand, centrering af tekst, indrykning af tekst, sidehoved, ændre skrifttype, størrelse og format, indsæt sideskift, åbne og gemme i forskellige formater, indsæt fodnote samt valg af sprog. Introduktion til brug af søgemaskiner og SkoDa (http://www.unic.dk/generelt/materiale/skoda_gymfolder.pdf) Skrivekursus i dansk I faget dansk udarbejdes en af de første 3 skriftlige opgaver ved hjælp af tekstbehandling. Opgavebesvarelsen afleveres, og den rettes og kommenteres af læreren, også mht. det IT-mæssige håndværk. Udvidet internetsøgning I faget engelsk eller historie afvikles et modul, hvor der arbejdes videre på introduktionen fra det indledende kursus. Man beskæftiger sig med søgning på forskellige fagrelevante søgemaskiner og med forskellige slags søgninger. Modulet afvikles før den første projektperiode. 8

11 Naturvidenskabelige fag I fagene matematik og et andet naturvidenskabeligt fag benyttes mindst 2 moduler til introduktion af regneark og andre værktøjsprogrammer som f.eks. TI-interactive. Denne introduktion skal være afviklet inden efterårsferien. NB! Lån af CD til installation af FC og TI-interactive på elevernes computere foregår hos administrationen mod depositum. Det påhviler klassens lærere at koordinere brugerkurset og sikre at ovenstående gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Gymnasiebekendtgørelsens Kap. 8. Ordensregler for anvendelse af IT på skolen Skolens computere og netværk er beregnet på undervisningsformål. Skolens computere og netværk må således anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug, herunder kommerciel brug, må ikke finde sted. Der må ikke spilles computerspil i tidsrummet kl Det påhviler brugerne at overholde følgende regler: Mad og drikke må ikke medbringes i edb-lokalerne. Det er ikke tilladt at ændre i skolens maskiners standardopsætning Downloadede filer skal anbringes på elevområdet på serveren og checkes for virus. Det er ikke tilladt at tiltvinge sig uautoriseret adgang til andre computere på nettet, herunder bryde gennem Sektornettets sikkerhedssystemer. Det er ikke tilladt at bruge nettet til at formidle eller publicere materiale, som er skadeligt for skolens omdømme. Endvidere skal brugeren overholde almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.v. Det er forbudt at forsøge at skjule sin identitet ved brug af elektroniske postsystemer. Det er ikke tilladt at undersøge eller afsløre andre brugeres private forhold, herunder indhold af elektronisk post, samt passwords. Netværket må ikke anvendes til at sende upassende og overflødige meddelelser i form af elektronisk post til andre brugere. Henstillinger fra skolens datavejledere skal efterkommes. Overtrædelse af ovenstående regler medfører udelukkelse fra skolens netværk og i værste fald bortvisning fra skolen eller politianmeldelse. Bemærk! Brugeren er selv ansvarlig for at sikre sig mod skader forårsaget af spredt virus eller andre former for ødelæggelser

12 STUDIEBOG Studiebog er et nyt begreb, som afløser portfolio og som dækker over redskaber som eleverne kan bruge i deres proces at lære at lære. Målet med arbejdet med studiebogen er, at eleverne fra /3.år lærer at tage ansvaret for egen læring og efterhånden stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan jeg bedst tilegne mig viden og udvikle gode studievaner, der gør mig kompetent til at tage en videregående uddannelse? Denne proces sker bedst, når eleven løbende opfordres til at evaluere og reflektere over, hvornår og hvordan hun/han bedst lærer. Det kan f.eks. ske gennem evalueringer (mundtlige, skriftlige evt. virtuelle QUIA) og refleksion spørgsmål, som f.eks. Hvad er det vigtigste jeg har lært af dette forløb, Er der aspekter i forløbet, som jeg har lyst til at vide mere om, Er der noget, jeg kan bruge i andre fag, Hvilken arbejdsform lærer jeg mest ved? Mentoren er elevens vigtigste med- og modspiller i denne udviklingsproces, da det er ved samtalerne eleven skal hjælpes til at få overblik over, hvor langt han/hun er i processen. Den løbende refleksion kan eleven bedst overskue, når alle klassens lærere og/eller teamet evt. i samarbejde med studievejleder fastlægger en fælles strategi for hvornår, hvordan og hvem der hjælper eleven med at reflektere. Det er i starten nødvendigt at afsætte undervisningstid til arbejdet med studiebogen. Teknisk koncept 1 : se eksempel i konferencen studiebog.hellew.04 placeret i virtuel gymnasium/studiebog Administrationen opretter en konference til alle 1.årgangselever, der døbes: studiebog.karen.h.1a.04 og giver lærerteam + eleven tilladelse til at administrere. Efter behov opretter eleven i fællesskab med lærerteamet et antal dokumenter. F.eks.: 1. opgaveliste ( her skriver eleven titlen på en skriftlig opgave samt evt. lærerens kommentarer) 2. tanker over læring ( her kan eleven/læreren placere evalueringer, spørgsmål og svar på evalueringer, tanker over forløb og projekter 3. mentorsamtaler (spørgsmål til samtaler og referater skal give overblikket og status over læringsprocessen) Disse dokumenter kan eleven med tiden supplere og sætte i mapper efter behov. 1 Inspiration til dette koncept er især inspireret af 2.z portfolioforsøg v PF, SW og MB. Samt 1.z forsøg med mentorsamtalespørgsmål og referater i konferencer og dokumenter v. EP og MH. 10

13 GYMNASIEPROJEKTER i Skabelon til alle projekter : Introduktionsfase (= dagene/ugerne op til projektet): Valg af fag/lærere og overordnet område (lægges senest 3 uger før selve projektet i projektarbejdskonferencen til inspiration for andre lærere). Gennemgang af fælles faglig stof. Introduktion til diverse værktøjer og arbejdsmetoder til brug i projektdagene - it, kubus, matrixgrupper m.m. (definitioner og arbejdsideer findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Vidensindsamling. Etablering af delemner og gruppeinddeling. Projektfase (i denne periode skal eleverne hver dag føre logbog): 1. Afgrænsning af emne (begyndende problemformulering). 2. Planlægning af tiden. 3. Fortsat vidensindsamling. 4. Endelig problemformulering. 5. Sortering og organisering af indhentet materiale. 6. Produktudvikling (fx skrivefase, produktion af power point, teater, homepage, video etc.). 7. Evt. midtvejsevaluering og produktjustering. 8. Produktfremlæggelse. Evalueringsfase: Elevernes evaluering: - mundtligt af hinanden og sig selv. - skriftligt (model findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Lærernes evaluering: - mundtlig og evt. skriftlig til eleverne af "gruppens" produkt, proces og eventuelle rapport. - skriftlig (model findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Få 3 elever til at samle alle gode papirer sammen fra projektet og lægge dem i projektarbejdskonferencen. Ligesom både elevernes og lærerens skriftlige evalueringer lægges i Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde > Evalueringer) 11

14 1.g 1. projekt: Lille introprojekt i de sidste 2 dage op til efterårsferien som afslutning på introfasen. Indenfor egen klasse i 1 3 af de humanistiske fag. Teamet finder ved skolestart interesserede lærere (dansk ikke tvunget med), som herefter selv fastlægger det overordnede område/tema og lægger det ind i konferencen senest 3 uger før projektstart. 1.g 1. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: Hvis man kan nå det før selve projektdagene præsenteres kort: kubusmodellen til gruppesamarbejde logbogsskrivning benyttelse af it (=den indledende edb-introduktion) Her trænes: gruppesamarbejde fx kubusmodellen brug af it logbogskrivning problemafgrænsning / -formulering Materiale: evt. fælles basis viden gennemgåes lærerafgrænset materiale- og informationssøgning Tidsplan & deadlines: evt. fortsat materialesøgning lærerstyret lærerstyret med lærerfastlagte delmål og dead-lines undervejs Styring: Der føres logbog, som checkes af læreren hver dag. Produktkrav: Bestemmes af de involverede lærere. Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærerne og et til elever. 12

15 1.g 2. projekt: Den sidste uge op til jul, indenfor egen klasse i 2 4 af de humanistiske fag. Teamet finder interesserede lærere, som selv fastlægger område/tema, men får hjælp af andre lærere til træning af diverse kompetencer i introduktionsfasen. Senest 3 uger før projektstart lægges fag, lærerinitialer og område/tema ind i konferencen. 1.g 2. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: Her introduceres: skrive en problemformulering kubusmodellen til gruppesamarbejde logbogsskrivning udformning af skriftlig opgave benyttelse af it til o tekstbehandling o materiale- og informationssøgn til biblioteker og Skoda o power-point Her trænes: disponering af tid tilrettelæggelse af en arbejdsproces definere et problemområde lave en problemformulering selvdisciplin gruppesamarbejde brug af it logbogskrivning mundtlig fremlæggelse skriftlig fremstilling Materiale: fælles basis viden gennemgåes evt. lærerafgrænset materiale- og informationssøgning Tidsplan og deadlines: fortsat materialesøgning lærerstyret rimelig lærerstyret med lærerfastsatte dead-lines. Styring: kubusmodellen 1 lærer fast tilknyttet hver gruppe. Der føres logbog hver dag Produktkrav: skriftlig dokumentation (artikel, synopsis, stil, handout) mundtlig fremlæggelse Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærere og et til elever anden intern evaluering tilrettlagt af lærerne 13

16 1.g 3. projekt: Studierejseugen i 1 3 af de naturvidenskabelige fag (evt. i kombination med 1 humanistisk fag). Fag, lærerinitialer og emne lægges i konferencen senest 3 uger før projektstart. 1.g 3. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: Her introduceres: skrive en problemformulering benyttelse af it til o materiale- og informationssøgn. o Naturvidenskabelig tankegang Materiale: fælles basis viden gennemgås materiale- og informationssøgning Her trænes: tilrettelæggelse af en arbejdsproces definere et problemområde lave en problemformulering gruppesamarbejde brug af it logbogskrivning rapportudformning fortsat materialesøgning Tidsplan & deadlines: lærerstyret stadig rimelig lærerstyret Styring: kubusmodellen 1 lærer fast tilknyttet hver gruppe. Der føres logbog hver dag Produktkrav: Bestemmes af lærerne Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærere og et til elever anden intern evaluering tilrettelagt af lærerne = Danskopgaven 1.g - 4. projekt: 14

17 2.g 1. projekt: Den sidste uge før efterårsferien i 2-4 fag. Teamet finder allerede ved skolestart interesserede lærere, som herefter selv styrer og planlægger projektet. Fag, lærerinitialer og emne lægges i konferencen senest 3 uger før projektstart. 2.g 1. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: grupperne udarbejder selv problemformuleringen, som skal godkendes af én af faglærerne senest 2 uger før projektdagene. Her trænes: analytiske evner strukturering af materiale selvstændighed Her introduceres: fremlæggelse efter matrixmodellen konstruktiv feed-back responsgrupper Materiale: fælles basis viden gennemgåes materiale- og informationssøgning fortsat materialesøgning Tidsplan & deadlines: lærerstyret de planlægger selv tiden Styring: Gruppefastlagte adfærdsregler Læreren yder konsulentbistand Der føres logbog hver dag Produktkrav: Skriftligt (der forhandles evt. fælles rettereduktion) mundtlig fremlæggelse (evt. efter matrixmodellen eller med responsgrupper) Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærere og et til elever anden intern evaluering tilrettelagt af lærerne 15

18 2.g 2. projekt: 3 Flexdage sidst i oktober i 1-3 fag: i de matematiske klasser = det 10-timers naturvidenskabelige projekt; i de sproglige klasser i et til flere af sprogene evt. i kombination med et andet humanistisk fag. Teamet finder allerede ved skolestart interesserede lærere, som herefter selv styrer og planlægger projektet. Fag, lærerinitialer og emne lægges i konferencen senest 3 uger før projektstart. 2.g 2. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: grupperne udarbejder selv problemformuleringen, som skal godkendes af én af faglærerne senest 2 uger før projektdagene. Eleverne vælger selv arbejdsformer til træning i projektdagene Her trænes: selvstændighed valgte arbejdsformer Materiale: fælles basis viden gennemgåes materiale- og informationssøgning fortsat materialesøgning Tidsplan & deadlines: lærerstyret de planlægger selv tiden Styring: Gruppefastlagte adfærdsregler Læreren yder konsulentbistand Der føres logbog hver dag Produktkrav: Skriftligt (der forhandles evt. fælles rettereduktion) mundtlig fremlæggelse Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærere og et til elever anden intern evaluering tilrettelagt af lærerne 16

19 2. g - 3. projekt: Tidspunkt: Ugerne op til studieturen. Involverede lærere bruger egne timer, ingen specielle dage reserveret hertil. Indenfor klassens rammer (undt. hvis 2 klasser rejser samme sted hen). Tværfagligt i 2-5 fag. Produktkrav: Power point / hjemmeside med plan, billeder, analyser eller andet fra rejsen lægges i Gymnasiepersonale > Virtuelt Gymnasium > Projektarbejde > studierejser. Kort skriftlig evaluering fra såvel lærere som elever lægges som sædvanligt i projektarbejdskonferencen. = Historieopgaven 2. g - 4. projekt: 3. g: Projektudviklingsplanen er fuldført i slutningen af 2.g. Det betyder ikke, at der ikke er flere projekter. De kompetencer, som projekterne har lagt vægt på at udvikle skal nu anvendes i projekter, som fagene selv planlægger, både indenfor egne faglige rammer og tværfagligt. 3.g opgaven er en selvstændig opgave som kræver at man udfolder de lærte kompetencer på et selvstændigt grundlag. Minimum 60 timer ud over 3.- årsopgaven benyttes til projektarbejde. Vi opfordrer til at hver elev laver en portefolio, hvor man kan se, hvilke projekter han/hun har deltaget i. 17

20 HF-PROJEKTER i Skabelon til alle projekter : Introduktionsfase (= dagene/ugerne op til projektet): Valg af fag/lærere og overordnet område (lægges senest 3 uger før selve projektet i projektarbejdskonferencen til inspiration for andre lærere). Gennemgang af fælles faglig stof. Introduktion til diverse værktøjer og arbejdsmetoder til brug i projektdagene - it, kubus, matrixgrupper m.m. (definitioner og arbejdsideer findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Vidensindsamling. Etablering af delemner og gruppeinddeling. Projektfase (i denne periode skal eleverne hver dag føre logbog): 9. Afgrænsning af emne (begyndende problemformulering). 10. Planlægning af tiden. 11. Fortsat vidensindsamling. 12. Endelig problemformulering. 13. Sortering og organisering af indhentet materiale. 14. Produktudvikling (fx skrivefase, produktion af power point, teater, homepage, video etc.). 15. Evt. midtvejsevaluering og produktjustering. 16. Produktfremlæggelse. Evalueringsfase: Elevernes evaluering: - mundtligt af hinanden og sig selv. - skriftligt (model findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Lærernes evaluering: - mundtlig og evt. skriftlig til eleverne af "gruppens" produkt, proces og eventuelle rapport. - skriftlig (model findes under Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde) Få 3 elever til at samle alle gode papirer sammen fra projektet og lægge dem i projektarbejdskonferencen. Ligesom både elevernes og lærerens skriftlige evalueringer lægges i Gymnasiepersonale > Virtuelt gymnasium > Projektarbejde > Evalueringer) 18

21 1. HF 1. projekt: Lille introprojekt i de sidste 2 dage op til efterårsferien som afslutning på introfasen. Indenfor egen klasse i 1 3 af de humanistiske fag. Teamet finder ved skolestart interesserede lærere (dansk ikke tvunget med), som herefter selv fastlægger det overordnede område/tema og lægger det ind i konferencen senest 3 uger før projektstart. 1.HF 1. projekt Introduktionsfase Projektdagene Kompetencer: Hvis man kan nå det før selve projektdagene præsenteres kort: kubusmodellen til gruppesamarbejde logbogsskrivning benyttelse af it (=den indledende edb-introduktion) Her trænes: gruppesamarbejde fx kubusmodellen brug af it logbogskrivning problemafgrænsning / -formulering Materiale: evt. fælles basis viden gennemgåes lærerafgrænset materiale- og informationssøgning Tidsplan & deadlines: evt. fortsat materialesøgning lærerstyret lærerstyret med lærerfastlagte delmål og dead-lines undervejs Styring: Der føres logbog, som checkes af læreren hver dag. Produktkrav: Bestemmes af de involverede lærere. Evaluering: 2 generelle skemaer: et til lærerne og et til elever. 19

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Andet materiale. Der henvises i øvrigt til skolens ansøgningen om at blive virtuelt forsøgsgymnasium (kan findes på FC).

Andet materiale. Der henvises i øvrigt til skolens ansøgningen om at blive virtuelt forsøgsgymnasium (kan findes på FC). Introduktion På siderne 3-6 findes skemaer som kan bruges til planlægningen af lærerteamets arbejde med forskellige elevkompetencer. De forskellige lærerteams er frit stillet i deres valg af de kompetencemål

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium Grenaa Gymnasium Juni 2012 Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium I. Indledning Eleverne skal i løbet af HF eller STX uddannelsen på Grenaa Gymnasium tilegne sig faglige kompetencer, almene studiekompetencer

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag:

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag: Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for HH2i Lærere/fag: AAK Dansk MTB Engelsk A LEH/BPA Matematik B SGU International økonomi A JAGR Virksomhedsøkonomi B JOJ Afsætning A Indholdsfortegnelse 1. Klassen...

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere