85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) møde Tirsdag den 22. maj 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Pia Kjærsgaard (DF), Marianne Jelved (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Benedikte Kiær (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF). (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren om job og uddannelse til alle unge. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 140: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).

2 2 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelser og adgang til delegation af kompetence). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde. Af ministeren for udviklingsbistand (Christian Friis Bach). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 115: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 23) 2. behandling af lovforslag nr. L 118: Forslag til lov om ændring af lov om barseludligningsloven. (Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse, refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 24) 2. behandling af lovforslag nr. L 119: Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 25) 2. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 26) 2. behandling af lovforslag nr. L 162: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 27) 2. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

3 Tirsdag den 22. maj 2012 (FM ) 3 (Fremsættelse behandling Betænkning ). 28) 2. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 29) 2. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter). Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68: Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlige institutioners dispensation fra ligebehandlingsloven. Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA). (Fremsættelse ). 31) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 66: Forslag til folketingsbeslutning om at undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet. Af Villum Christensen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 32) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 54: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af registreringsafgiften. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 33) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 56: Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 34) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 67: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af boafgiften. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 35) 1. behandling af lovforslag nr. L 189: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. Kl. 12:59 I dag er der følgende anmeldelse: Økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager): Lovforslag nr. L 191 (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justeringer af udligningssystemet)). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af (jf. ovenfor). Udenrigsministeren (Villy Søvndal) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig: Redegørelse om indsatsen mod terrorisme. (Redegørelse nr. R 15). Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af Medlemmer af Folketinget Leif Mikkelsen (LA) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende forslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om en privatfinansieret havnetunnel i København. (Beslutningsforslag nr. B 44). Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag? Da det ikke er tilfældet, er det bortfaldet. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Pia Kjærsgaard (DF), Marianne Jelved (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Benedikte Kiær (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF). (Anmeldelse ). Kl. 13:01 Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren om job og uddannelse til alle unge. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

4 4 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 108) Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA)). Kl. 13:01 Kl. 13:04 Afstemning en er sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF), og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 48 (V, DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget er vedtaget. Derefter er forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA) bortfaldet. erne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Kl. 13:04 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Jeg slutter afstemningen. For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 45 (V, DF og KF). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Hermed er forespørgslen afsluttet. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 13:03 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:04 en drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:03 Afstemning Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Vi slutter afstemningen. Kl. 13:04 Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, LA og KF), og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 58 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Ændringsforslaget er forkastet.

5 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 141) 5 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 140: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:05 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Kl. 13:05 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 9 (EL og 1 (SF) (ved en fejl)), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:07 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Afstemning Kl. 13:07 Så prøver vi at gå til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse. Det ser rigtigt ud. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil blive sendt til statsministeren. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:06 Der er heller ikke her stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Afstemning Vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:06 [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:08 Heller ikke her er der ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet.

6 6 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 79) Afstemning Kl. 13:08 Så går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil blive sendt til statsministeren. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:09 [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning. Kl. 13:10 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:08 Afstemning Der stemmes nu om lovforslagets endelige vedtagelse. Jeg slutter afstemningen. For stemte 83 (V, S, RV, SF og EL), imod stemte 23 (DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Der er alligevel stadig væk et teknisk problem, så vi tager lige 1 minuts pause. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Kl. 13:09 : Mødet er udsat. (Kl. 13:11). Afstemning Vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 104 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:11 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning.

7 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 132) 7 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:12 For stemte 77 (V (ved en fejl), S, RV, SF og EL), imod stemte 28 (DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:13 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:13 Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:13 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:14 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:15 Ønsker nogen at udtale sig?

8 8 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 152) Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:15 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af Enhedslisten)? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:15 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:15 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-3, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelser og adgang til delegation af kompetence). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:16 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde. Af ministeren for udviklingsbistand (Christian Friis Bach). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:16 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 115: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:17 Der er ikke stillet ændringsforslag.

9 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 124) 9 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:17 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:18 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-7, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:18 Afstemning Kl. 13:18 Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af Enhedslisten? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:19 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Søren Espersen. Kl. 13:19 Søren Espersen (DF): Jeg tager egentlig ordet her i et forsøg på at lokke Liberal Alliance herop for at forklare deres stilling. Det her er et underligt forslag, for det er sådan en regering, der kommer, ligesom den tidligere regering gjorde, og beder om, om man ikke godt kan få lov at gå ned i løn, og om man ikke godt kan få lov at få skåret 5 pct. af sin løn i de næste 3 år, fordi vi er i krise og det er det rigtige at gøre. Det gjorde den tidligere regering, det gør den nye regering også, al ære for det. Jeg har sådan lige regnet ud, at det er noget med kr. pr. minister pr. år, og det er noget med 1-1,5 mio. kr. jeg er ikke ret god til hovedregning, men deromkring. Der kommer regeringen og spørger, om den kan få lov til at spare de penge for staten, og om den kan få lov til at gå ned i løn. Så meddeler Liberal Alliance bare sådan ganske kynisk og koldt: Vi indstiller lovforslaget til forkastelse ved tredje behandling. Det kunne være interessant at høre, hvorfor skatteyderne ikke må få lov til at spare 1-1,5 mio. kr. Jeg ved, at man er utrolig meget optaget af borgernes penge, så kunne vi få en forklaring på det? Kl. 13:20 Tak til hr. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Så er det hr. Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning.

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 66. møde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25: Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1 Fredag den 14. december 2012 (D) 1 36. møde Fredag den 14. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse.

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 28. møde Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011).

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011). Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1 66. møde Torsdag den 17. marts 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Anne Marie Geisler

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere