85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) møde Tirsdag den 22. maj 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Pia Kjærsgaard (DF), Marianne Jelved (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Benedikte Kiær (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF). (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren om job og uddannelse til alle unge. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 140: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).

2 2 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelser og adgang til delegation af kompetence). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde. Af ministeren for udviklingsbistand (Christian Friis Bach). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 115: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 23) 2. behandling af lovforslag nr. L 118: Forslag til lov om ændring af lov om barseludligningsloven. (Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse, refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 24) 2. behandling af lovforslag nr. L 119: Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 25) 2. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 26) 2. behandling af lovforslag nr. L 162: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 27) 2. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).

3 Tirsdag den 22. maj 2012 (FM ) 3 (Fremsættelse behandling Betænkning ). 28) 2. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 29) 2. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter). Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68: Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlige institutioners dispensation fra ligebehandlingsloven. Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA). (Fremsættelse ). 31) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 66: Forslag til folketingsbeslutning om at undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet. Af Villum Christensen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 32) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 54: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af registreringsafgiften. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 33) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 56: Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 34) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 67: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af boafgiften. Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl. (Fremsættelse ). 35) 1. behandling af lovforslag nr. L 189: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. Kl. 12:59 I dag er der følgende anmeldelse: Økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager): Lovforslag nr. L 191 (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justeringer af udligningssystemet)). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af (jf. ovenfor). Udenrigsministeren (Villy Søvndal) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig: Redegørelse om indsatsen mod terrorisme. (Redegørelse nr. R 15). Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af Medlemmer af Folketinget Leif Mikkelsen (LA) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende forslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om en privatfinansieret havnetunnel i København. (Beslutningsforslag nr. B 44). Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag? Da det ikke er tilfældet, er det bortfaldet. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Pia Kjærsgaard (DF), Marianne Jelved (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Benedikte Kiær (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF). (Anmeldelse ). Kl. 13:01 Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren om job og uddannelse til alle unge. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

4 4 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 108) Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA)). Kl. 13:01 Kl. 13:04 Afstemning en er sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 64 af Rosa Lund (EL), Ane Halsboe-Larsen (S), Lotte Rod (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF), og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 48 (V, DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget er vedtaget. Derefter er forslag til vedtagelse nr. V 65 af Mai Henriksen (KF), Kristian Jensen (V), Bent Bøgsted (DF) og Merete Riisager (LA) bortfaldet. erne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Kl. 13:04 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Jeg slutter afstemningen. For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 45 (V, DF og KF). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Hermed er forespørgslen afsluttet. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 13:03 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:04 en drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:03 Afstemning Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Vi slutter afstemningen. Kl. 13:04 Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (V), tiltrådt af et mindretal (DF, LA og KF), og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 58 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Ændringsforslaget er forkastet.

5 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 141) 5 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 140: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:05 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Kl. 13:05 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 9 (EL og 1 (SF) (ved en fejl)), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:07 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Afstemning Kl. 13:07 Så prøver vi at gå til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse. Det ser rigtigt ud. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil blive sendt til statsministeren. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:06 Der er heller ikke her stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Afstemning Vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:06 [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:08 Heller ikke her er der ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet.

6 6 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 79) Afstemning Kl. 13:08 Så går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil blive sendt til statsministeren. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:09 [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning. Kl. 13:10 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:08 Afstemning Der stemmes nu om lovforslagets endelige vedtagelse. Jeg slutter afstemningen. For stemte 83 (V, S, RV, SF og EL), imod stemte 23 (DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Der er alligevel stadig væk et teknisk problem, så vi tager lige 1 minuts pause. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Kl. 13:09 : Mødet er udsat. (Kl. 13:11). Afstemning Vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 104 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:11 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning.

7 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 132) 7 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:12 For stemte 77 (V (ved en fejl), S, RV, SF og EL), imod stemte 28 (DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:13 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. Kl. 13:13 Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:13 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:14 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:15 Ønsker nogen at udtale sig?

8 8 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 152) Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:15 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af Enhedslisten)? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:15 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:15 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-3, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelser og adgang til delegation af kompetence). Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:16 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde. Af ministeren for udviklingsbistand (Christian Friis Bach). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:16 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 115: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:17 Der er ikke stillet ændringsforslag.

9 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 124) 9 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:17 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:18 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-7, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:18 Afstemning Kl. 13:18 Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af Enhedslisten? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:19 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Søren Espersen. Kl. 13:19 Søren Espersen (DF): Jeg tager egentlig ordet her i et forsøg på at lokke Liberal Alliance herop for at forklare deres stilling. Det her er et underligt forslag, for det er sådan en regering, der kommer, ligesom den tidligere regering gjorde, og beder om, om man ikke godt kan få lov at gå ned i løn, og om man ikke godt kan få lov at få skåret 5 pct. af sin løn i de næste 3 år, fordi vi er i krise og det er det rigtige at gøre. Det gjorde den tidligere regering, det gør den nye regering også, al ære for det. Jeg har sådan lige regnet ud, at det er noget med kr. pr. minister pr. år, og det er noget med 1-1,5 mio. kr. jeg er ikke ret god til hovedregning, men deromkring. Der kommer regeringen og spørger, om den kan få lov til at spare de penge for staten, og om den kan få lov til at gå ned i løn. Så meddeler Liberal Alliance bare sådan ganske kynisk og koldt: Vi indstiller lovforslaget til forkastelse ved tredje behandling. Det kunne være interessant at høre, hvorfor skatteyderne ikke må få lov til at spare 1-1,5 mio. kr. Jeg ved, at man er utrolig meget optaget af borgernes penge, så kunne vi få en forklaring på det? Kl. 13:20 Tak til hr. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Så er det hr. Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet, og vi går til afstemning.

10 10 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 118) Kl. 13:20 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Der er nogle, der sidder og taler om, at de er pengene værd. Det er nu ikke derfor. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg egentlig troede, at Dansk Folkeparti var til stede ved førstebehandlingen, for der fremgik det jo af min ordførertale, hvorfor det var, at Liberal Alliance ikke er tilhænger af det pågældende lovforslag. Jeg fortalte også allerede dengang, at vi jo heller ikke støttede forslaget, da den daværende VKregering kom med et lignende forslag. Vi synes ikke, at lønniveauet er det største problem. Vi synes, det største problem er, at politikerne herinde har en for stor tendens til at lave særregler for deres løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Det er ikke lønnen i sig selv, der er problemet. Hvis man gerne vil spare pengene, synes jeg da, at statsministeren skulle være blevet ved de 19 ministre i stedet for at udvide med 4. For vores skyld kunne hun sådan set have taget 7 mere med i købet, så havde man sparet rigtig mange penge. Så hvis der er et ønske i Folketinget om at spare rigtig mange penge og ikke et eller andet lille plat symbolsk beløb, er vi friske, og det håber jeg at Dansk Folkeparti vil hjælpe os til, når der kommer en borgerlig regering efter næste valg. Kl. 13:21 Hr. Søren Espersen. Kl. 13:21 Søren Espersen (DF): Jeg synes, at det er meget arrogant at sige, at 1-1,5 mio. kr. bare er sådan nogle symbolske småpenge. Jeg tror, at der vil være mange sådan væresteder, sociale institutioner rundtomkring i København, der vil være interesseret i at høre, at det betragter Liberal Alliance altså bare som sådan noget fuldstændig ligegyldigt symbolpolitik, og at hvis ministrene var skåret ned til 19, så havde det været helt anderledes, og der havde været helt anderledes større beløb at spare. Nu er det jo, som det er, og jeg synes, at det er nogle bortforklaringer. Når en regering kommer med åbent og ærligt ansigt og beder befolkningen, om ikke man godt kan få lov til at gå ned i løn, så sætter Liberal Alliance sig bare imod. Det synes jeg ikke er nogen ordentlig forklaring. Kl. 13:22 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:22 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg synes, at Folketingets partier skulle tage den kendsgerning, at Danmark igennem de seneste år relativt set er blevet et land, der er blevet fattigere, alvorligt, og at vi på grund af den politik, som skiftende regeringer har ført, både borgerligt ledede og socialdemokratisk ledede regeringer, også står dårligere. Den udfordring tager man overhovedet ikke seriøst. Det, som man til gengæld gør, er, at man godt vil lade, som om man gør noget. Når det er billigt, når det er gratis, når det ikke koster noget, kan Folketinget stort set godt samles om at lave noget, der er et symbolpolitisk tiltag, men når det gør ondt, så kniber det med initiativlysten. Hvis man syntes, det var så godt med en nedgang på 5 pct., så kunne man jo overveje at lade antallet af alle offentligt ansatte og alle offentlige overførsler blive skåret ned med 5 pct. Lad os dog alle være i samme båd, hvis det er det, man vil. Så vil vi have sparet 32 mia. kr., og så vil vi jo være nået et godt stykke af vejen med hensyn til at få fjernet det underskud, som hr. Søren Espersen bl.a. har stået bag. Hr. Søren Espersen. Kl. 13:23 Kl. 13:23 Søren Espersen (DF): Jamen nu kommer der en hel masse andre spareting ind i det, som man kunne indføre. Det er i øvrigt sådan, at vi senere i dag skal behandle et beslutningsforslag fra Liberal Alliance med en samlet udgift på omkring mia. kr., som vi skal finde, så de har masser af penge at bruge af. Men her kommer der altså nogen, der siger: Kan vi ikke godt få lov til at betale noget mindre? Og der er stadig væk ikke kommet nogen fornuftig forklaring på, hvorfor et beløb på 1-1,5 mio. kr. ikke er værd at spare. Det er nogle penge, som man kunne give til nogle andre, f.eks. til nogle sociale institutioner, til nogle væresteder osv. Var det alligevel ikke noget, der var værd at overveje? Kl. 13:24 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:24 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jamen så blev det jo afsløret: Det handlede jo ikke om at spare, det handlede om at give til nogle andre. Altså, give, give, give er det, man vil herindefra, men spareiveren er ikke særlig stor, når det kommer til stykket, åbenbart heller ikke fra hr. Søren Espersens side. Det er med en enkelt kort bemærkning blevet afsløret fra Folketingets talerstol. Mere har jeg sådan set ikke at tilføje i den sag. Kl. 13:24 Der er vist heller ikke andre, der vil føje noget til, så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 23) 2. behandling af lovforslag nr. L 118: Forslag til lov om ændring af lov om barseludligningsloven. (Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse, refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:25 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet.

11 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 119) 11 Jeg foreslår også her, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 24) 2. behandling af lovforslag nr. L 119: Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:25 Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Jørgen Arbo-Bæhr for Enhedslisten. Kl. 13:26 Jørgen Arbo-Bæhr (EL): Jeg har stillet to ændringsforslag til lovforslaget. Det er små forslag, men vigtige forslag. Det er ændringsforslag, som indarbejder kønsidentitet som et selvstændigt antidiskriminationsgrundlag. Kategorien understreger, at transpersoner ikke er en seksuel minoritet, idet kønsidentiteten bør anskues adskilt fra personens seksualitet. Ej heller er transpersoner dækket af begrebet køn, idet transkønnethed ikke udgør et selvstændigt køn, men derimod en identitetskategori. Ved tidligere fremsættelse af lignende krav er dette blevet afvist med henvisning til, at transpersoner er beskyttet af den eksisterende lovgivning. Men Enhedslisten anser det for at være utilstrækkeligt, ikke mindst fordi de få prøvede sager har været ført under helt forskellige lovgivninger. Dette burde bevise, at retsstillingen for transpersoner er præget af tilfældighed, som det f.eks. også er blevet forklaret i høringssvaret fra LGBT. Indføjelsen af kønsidentitet bør ske for at bringe Danmark på linje med andre europæiske lande, der allerede har indføjet kønsidentitet i deres antidiskriminationslovgivning, og for at følge den aktuelle udvikling i EU-lovgivningen, hvor man i Europa-Parlamentets ligestillingsdirektiv og i parlamentets asyldirektiv har indføjet kønsidentitet som diskriminations- og forfølgelsesårsag. Desuden har EU's menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg, i 2010 anbefalet alle Europarådets medlemslande at implementere kønsidentitet som en selvstændig kategori i relevante nationale lovgivninger. Når de andre folketingsmedlemmer, lige med undtagelse af Enhedslisten, stemmer imod, tror jeg faktisk det kun skyldes en ting, nemlig at det er meget svært for folketingsmedlemmer at blive klogere. Derfor vil jeg godt give dem god tid til at tænke sig om. Jeg kan oplyse om, at vi i næste samling vil stille et lignende ændringsforslag til alle antidiskriminatoriske lovgivninger som f.eks. ligebehandlingsloven og ligestillingsloven. Så kan man tænke over det. Kl. 13:28 Tak til hr. Jørgen Arbo-Bæhr. Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:28 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Bare lidt drilsk: Kan hr. Arbo-Bæhr nævne et konkret eksempel, hvor det har været et problem, at loven ikke har været, som Enhedslisten ønsker? Kl. 13:28 Hr. Jørgen Arbo-Bæhr for en kort bemærkning. Kl. 13:28 Jørgen Arbo-Bæhr (EL): Nu har vi ligebehandlingsloven her og Ligebehandlingsnævnet, og jeg vil bare sige, at det er meget få sager, hvor transpersoner har fået opfyldt deres krav, og nogle gange hører det under ligestillingsloven og andre gange under ligebehandlingsloven. Derfor kan det være fuldstændig uretfærdigt, i forhold til hvad det er for en lov, der skal bruges for at sige til folk, at kønsidentitet skal være med, sådan at det er det, man direkte kan behandle det under. Kl. 13:29 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:29 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg forstår det sådan, at svaret er nej. Skulle det vise sig, at der er et problem, er vi altid villige til at se på de reelle problemer, der eksisterer. Kl. 13:29 Hr. Jørgen Arbo-Bæhr. Kl. 13:29 Jørgen Arbo-Bæhr (EL): Nu skal hr. Simon Emil Ammitzbøll passe på, for hvor mange sager er der blevet ført om kønsidentitet? Virkelig ingen, virkelig ingen. Så hvis man mener, der er et problem, tror jeg, at det bedste, man kan gøre for at forebygge det, vil være at indføre det i lovgivningen, sådan at der kan føres sager på den konto. Ellers kommer der ikke nogen sager frem, fordi der ikke er nogen kønsidentitet i ligebehandlingsloven. Kl. 13:30 Ønsker flere at udtalelse sig? Beskæftigelsesministeren. Kl. 13:30 Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen): Tak, det gør jeg, fordi vi sådan set i regeringen har sympati for Enhedslistens ønske om, at kønsidentitet italesættes og selvfølgelig også håndteres i forhold til spørgsmålet om forskelsbehandling og chikane. Når vi ikke støtter ændringsforslaget, som det ligger her, er det jo, fordi nævnets kompetence, som er det, der er til diskussion her i dag, alene afspejler det lovgrundlag, der så at sige ligger til grund for hele vores ligestillingspolitik. Vi bør derfor, hvis der et ønske om, at kønsidentitet skal stå stærkere, hvad man godt kan have et ønske om, ændre den bagvedliggende lovgivning, sådan at Ligebehandlingsnævnet efterfølgende kan håndtere enten spørgsmål om forskelsbehandling, chikanesager eller andre ting. Derudover har vi jo som regering valgt at sætte fokus på seksuel ligestilling det foregår bl.a. i regi af Sundhedsministeriet lige nu men vi har en grundlæggende sympati for ønsket om at fremme

12 12 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 151) kønsidentitetsspørgsmålet og selvfølgelig beskyttelsen af alle minoriteter, og derfor vil vi sådan set også være åbne for at diskutere, om vi kan sørge for et bedre lovgrundlag. Men det bør altså være i de forskellige lovgivninger, der ligger til grund for ligestillingspolitikken, sådan at Ligebehandlingsnævnet efterfølgende vil kunne håndtere sager om f.eks. forskelsbehandling. Kl. 13:31 Ønsker flere at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:32 Afstemning Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (Enhedslisten) nu. Afstemningen slutter. 26) 2. behandling af lovforslag nr. L 162: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:33 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. For stemte 8 (EL), imod stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Ændringsforslaget er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 2, stillet af samme mindretal, bortfaldet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 27) 2. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:34 25) 2. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:32 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 28) 2. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:34 Der er ikke stillet ændringsforslag.

13 Tirsdag den 22. maj 2012 (L 122) 13 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. en er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget sendes direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. 30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68: Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlige institutioners dispensation fra ligebehandlingsloven. Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA). (Fremsættelse ). Kl. 13:36 29) 2. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter). Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:35 Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:35 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget, om, at lovforslaget deles i to lovforslag? Deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget. Der stemmes herefter om det under A nævnte lovforslag [Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter)]: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2-6, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Der stemmes derefter om det under B nævnte lovforslag [Forslag til lov ændring af lov om registrering af køretøjer. (Justering af priser for registrering af køretøjer og nummerplader m.v.)]: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 7, tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår herefter, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. en er åbnet. Ministeren for ligestilling og kirke. Kl. 13:36 Ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen): Tak, formand. I bemærkningerne til beslutningsforslaget skriver forslagsstillerne, at de er tilhængere af ligeværd og lige muligheder for mænd og kvinder. Videre står der, at mænd ikke bør ikke diskrimineres ved at give kvinderne positiv særbehandling, f.eks. ved at universiteter får tilladelse til at indføre en form for bonusordning, når der ansættes kvinder i forskerstillinger. På den baggrund ønsker forslagsstillerne at gøre op med den skævvridning af den lige konkurrence mellem kønnene, som specielt økonomiske incitamenter udgør. Der må ikke fortsat sås tvivl om kvinders evne til at klare sig selv på lige vilkår. Liberal Alliance er med andre ord tilhængere af ligeværd og lige muligheder for mænd og kvinder, og det er jo rigtig svært at være uenig i. Men når regeringen alligevel ser anderledes på spørgsmålet om lige muligheder for mænd og kvinder end Liberal Alliance, er det nok, fordi vi reelt er uenige om, hvad lige muligheder egentlig er. Det er regeringens holdning, at hvis man vil skabe lige muligheder, er der nogle gange brug for et kærligt skub, en hjælpende hånd, der sikrer, at mulighederne rent faktisk er og bliver lige. Dette kærlige skub er faktisk reguleret, ikke bare i dansk lov, men også i EU-lovgivningen. Lad mig kort ridse de rammer for ligebehandling op, som EU-retten stiller op. Ligebehandlingsprincippet og forbud mod forskelsbehandling er forankret i EU-direktivet det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv fra Direktivet har til formål at sikre lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Med det formål at opnå den ligebehandling af mænd og kvinder er der i direktivets artikel 3 givet mulighed for en såkaldt positiv foranstaltning. Også i Lissabontraktatens artikel 157, stk. 4, slås det fast, at princippet om ligebehandling ikke er til hinder for, at medlemslandene opretholder eller vedtager positive særforanstaltninger. Det er på EU-traktatens sprog formuleret som og jeg læser op»foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere.«det betyder, at medlemslandene kan opretholde eller vedtage sådanne foranstaltninger, men det er op til medlemslandene at afgøre, om og hvordan de ønsker at anvende sådan en mulighed, som vi også har i Danmark. Målet er i praksis at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen. Direktivets muligheder er omsat i dansk lov gennem ligebehandlingsloven under beskæftigelsesministeren. Hvis vi ser på den danske lovgivning, kan vi se, at ligebehandlingslovens 2 fastslår, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Ligebehandlingsloven 13, stk. 2, giver imidlertid mulighed for at fravige princippet om ligebehandling i forhold til de foranstaltninger, der skal og her læser jeg op igen»fremme lige muligheder for kvinder og mænd, navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder, som påvirker adgangen til beskæftigelse, uddannelse m.v.«

14 14 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) Muligheden for undtagelser gælder både for den private og for den offentlige sektor. Jeg synes, at det er vigtigt at slå fast, at den bestemmelse, vi taler om, handler om at afhjælpe adgangen. Der er ikke tale om, at man ikkei en ansættelsessituation stiller de samme faglige krav til mandlige og kvindelige ansøgere. Derudover gælder der jo for de offentlige myndigheder, jævnfør ligebehandlingslovens 1 a, at disse har en særlig forpligtelse til aktivt at tage hensyn til målsætningen om ligestilling i al planlægning og forvaltning inden for ligebehandlingslovens område. Denne mainstreamstrategi betyder, at kønsperspektivet skal indarbejdes i al planlægning og forvaltning, dvs. både i personalepolitikken og i arbejdet med myndighedsområdet. Mainstreamforpligtelsen har også rod i det omarbejdede EU-kønsligestillingsdirektiv. Som nævnt er dispensationsadgang en generel mulighed for alle arbejdsgivere. Der er ikke noget i beslutningsforslagets bemærkninger, der begrunder Liberal Alliances ønske om at undtage lige netop offentlige institutioner, dvs. offentlige arbejdsgivere, fra adgang til at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven, altså ud over at Liberal Alliance ikke synes om de dispensationer, der er givet på universitetsområdet. Det er egentlig tankevækkende af to grunde. For Liberal Alliance er imod forskelsbehandling, men ønsker åbenbart at bevare den private arbejdsgivers adgang til at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven, altså en positiv særbehandling af private institutioner. Beslutningsforslagets bemærkninger går meget konkret på det urimelige i forskelsbehandling af mænd og kvinder, eller som det er formuleret i beslutningsforslaget:»mænd bør ikke diskrimineres ved at give kvinderne positiv særbehandling.«men det er åbenbart kun urimeligt, hvis det er offentlige arbejdsgivere, der på den måde søger at øge mangfoldigheden og den lige præsentation af mænd og kvinder i medarbejderstaben. Kl. 13:42 Det er regeringens holdning, at positive særforanstaltninger, der er sagligt begrundet, er et både fornuftigt og nødvendigt redskab. Jeg kan nævne, at man også internationalt er positiv over for særforanstaltninger som et anerkendt redskab i arbejdet med at fremme ligestilling. Det diskuteres ofte fra sag til sag, hvorvidt man skal benytte dette redskab i ligestillingsarbejdet. Lad mig også afslutningsvis vende tilbage til Liberal Alliances opbakning til lige muligheder. Hvis vi i Danmark ønsker at bringe alle talenter i vores samfund i spil, og hvis vi ønsker, at begge køn på sigt bliver mere ligeligt repræsenteret i alle dele af samfundslivet og dermed får lige muligheder for at deltage i samfundet, er det helt klart min vurdering, at vi vil skyde os selv i foden, hvis vi forbyder muligheden for at iværksætte tiltag, der kan medvirke til at styrke det underrepræsenterede køns position på arbejdsmarkedet. Regeringen kan derfor ikke støtte Liberal Alliances forslag om en ophævelse af offentlige institutioners dispensation fra ligebehandlingsloven. Kl. 13:42 Der er to medlemmer, der har bedt om korte bemærkninger. Først er det hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:43 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Det er svært at være uenig, men... sagde ministeren, hvorefter der blev holdt en lang tale om, hvilke internationale institutioner der ikke forbyder os at gøre noget dumt. Det er sådan set rart at de ikke gør det. Eller hvad, det ved jeg ikke. Pointen er, at vi har en ligestillingsminister, som vi har præsenteret for et forslag om, at man skal stoppe diskrimination. Ministeren holder så en tale, der handler om, at man skal bevare den. Det er jo sådan set det, diskussionen går ud på. Er det virkelig det, der skal være det første, rigtige resultat af den kønsmæssige ligestilling for ministeren efter næsten 8 måneder? Kl. 13:43 Ministeren. Kl. 13:43 Ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen): Jeg holdt faktisk en tale, i hvilken jeg redegjorde for forslagets indhold og min undren over, at man kun vil forholde sig til det offentlige og ikke det private i forslaget. Og det er vel et eller andet sted også positiv særbehandling af det private. Det forholder man sig slet ikke til. Det her handler om det offentlige, og som jeg også sagde, har man nogle gange brug for at give et kærligt skub. Vi skal jo huske, at det her ikke handler om, at når man sidder i de situationer, man nu gør, ude på universiteterne, tager man en kvinde frem for en mand. Det her handler jo kun om at gøre rekrutteringen nemmere, for i yderste konsekvens, det ved hr. Simon Emil Ammitzbøll også udmærket godt, tager man den bedst kvalificerede. Kl. 13:44 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 13:44 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg ved ikke, om det her er et led i Det Radikale Venstres lange march mod venstre, altså ikke partiet Venstre, men mod venstrefløjen. For man argumenterer for, at der overhovedet ikke er forskel på private og offentlige virksomheder og institutioner. Altså, det giver jo ikke mening, og det går jeg ikke ud fra at ministeren mener på et hvilket som helst område, hvis det er det. Man argumenterer for, at det, at staten giver en pose penge med, for at der gøres noget bestemt, ikke har nogen effekt på, hvem der vælges blandt ansøgerne. Og man argumenterer for, at mænd skal diskrimineres. Det er tre meget overraskende synspunkter, vil jeg sige til ligestillingsministeren. Et eller andet sted tænker jeg: Hvis der skal være lige muligheder og jeg får penge for at ansætte en kvinde, men ikke for at ansætte en mand, er der så lige muligheder for den mand og den kvinde, der gerne vil have en stilling? Kl. 13:45 Ministeren. Kl. 13:45 Ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen): Det eneste, jeg har argumenteret for, var jo rent faktisk, at jeg undrer mig over, at forslaget kun forholder sig til det offentlige og ikke det private, da man vil ophæve dispensationsordningen for det offentlige. Det er vel positiv særbehandling af det private? Kl. 13:46 Fru Pia Adelsteen for en kort bemærkning. Kl. 13:46 Pia Adelsteen (DF): Hvis det er det store problem for ministeren, synes jeg da, vi i Dansk Folkeparti skal stille et ændringsforslag, sådan at det også omhandler de private virksomheder. For det kan simpelt hen ikke kun være det, der er årsagen til, at man afviser det her forslag. Man kunne sige, at man startede der, eller ministeren kunne sige, at man synes, det er i

15 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) 15 orden, men at det også skal omhandle de private værre er det jo ikke og så kunne man gå ind for det. Det kan ikke bare være det, der er begrundelsen for at afvise det. Jeg undrer mig nogle gange over det her med, at man taler om lige muligheder, for hvor er det, mulighederne er forskellige, afhængigt af om man er kvinde eller mand, hvis man søger om at blive forsker på et universitet? Hvor er mulighederne forskellige? Det synes jeg ministeren skulle svare på. Kl. 13:46 Ministeren. Kl. 13:46 Ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen): Jeg synes, tallene taler deres tydelige sprog. Med hensyn til det private og det offentlige er det eneste, jeg forholdt mig til, rent faktisk bare, at man fra Liberal Alliances side skelner. Men lad mig give nogle eksempler på, hvor man tidligere i henhold til 13, stk. 1, har givet dispensation. Det er ikke særlig ofte, det bliver brugt. F.eks. har justitsministeren givet dispensation til, at Kriminalforsorgen med henblik på varetagelse af visitationsopgaver kan tage hensyn til de ansattes køn. Socialministeren har tidligere også givet dispensation til, at der kunne annonceres efter kvindeligt personale til krisecentre og annonceres efter mandligt personale til en sikret afdeling. Så jeg synes et eller andet sted, at det, at man har den her dispensationsmulighed, er ret fornuftigt, og jeg har stor, stor tillid til, at hvis man søger om dispensation, hvilket ikke er sket særlig ofte så vidt jeg husker, er det kun sket tre gange inden for de sidste par år så gør man det selvfølgelig med en rigtig, rigtig god begrundelse. Vi kan se, og der taler tallene jo også deres tydelige sprog, at efter at man har indført den her foranstaltning, har det rykket sig på Københavns Universitet. Det er egentlig det, man gerne vil, og det er egentlig det, der også var hensigten. Kl. 13:48 Fru Pia Adelsteen. Kl. 13:48 Pia Adelsteen (DF): Det er jo meget fint. Ministeren synes, det er godt at have den her dispensationsmulighed. Jeg kan stadig væk godt undre mig over for jeg synes ikke, der var svar på mit spørgsmål hvor det er, der ikke er lige muligheder for en kvinde og en mand, når man søger et professorat på universitetet. Det er det, der er brugt som eksempel, og det er også et af de steder, hvor der er givet dispensation. Hvor er mulighederne forskellige? Der kan være andre steder, hvor det måske giver god mening, og hvor det kan være godt, men så kunne man da i det mindste trække det ned i Folketingssalen. Så kan vi hernede diskutere, om et flertal i Folketinget synes, det er en god idé, frem for at en minister bare bestemmer det. Men hvor er det helt præcis på universitetet, at mulighederne for en kvinde og en mand ikke er ens, hvis man søger et professorat? Hvor er mulighederne forskellige? Kl. 13:49 Ministeren. Kl. 13:49 Ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen): Nu har jeg jo for det første stor tillid [lydudfald]... en dispensationsordning, så er der en faglig begrundelse for, at man gør det. Det har jeg selvfølgelig også tillid til at man gør fra universitetets side. Men lad mig bare kort sige, at i en analyse fra UNI-C fra 2011 fremgik det, at fra 2007 til 2009 var andelen af kvindelige forskere på universitetet steget ganske svagt fra 27 til 29 pct. Andelen af kvinder blandt adjunkterne var i den periode faldet fra 38 til 37 pct., og andelen af kvinder blandt lektorerne var steget fra 27 til 29 pct., og andelen af kvindelige professorer var steget fra 13 til 16 pct. 16 pct. er jo mildest talt ikke imponerende. Så det er jo der, hvor vi har en udfordring, og den er: Er der nogen barrierer, som gør, at kvinderne ikke kan komme til? Jo, jeg kender godt argumenterne fra både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti: at der sikkert er nogle, som ikke vil. Fair nok, men 16 pct.! Jeg tror på, at kvinderne er der. Det kan vi også se. Efter at man har givet den dispensation, så sker der lige pludselig et ryk. Kvinderne er der. Der er masser af årsager til det. Det kan være, at der er nogle stillinger, der ikke bliver slået op, og det kan være, som jeg også har hørt, at der er nogle, der siger: Jo, men vi vælger jo bare ud fra, hvad der er god forskning. Men der skal man huske, at der måske også er en usynlig plet, som man er nødsaget til at være opmærksom på. God forskning er noget, som har været domineret af mænd igennem rigtig, rigtig mange år. Så jo, jeg synes, der er rigtig god fornuft i at opretholde den her dispensationsordning, fordi det virker. Kl. 13:51 Tak til ministeren. Så er det fru Fatma Øktem som ordfører for Venstre. Kl. 13:51 Fatma Øktem (V): Med dette lovforslag skal vi diskutere offentlige institutioners mulighed for at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven. Jeg vil gerne takke forslagsstillerne for en relevant og aktuel debat. Lad mig starte med at slå fast, at der gælder et hovedprincip for Venstre: Vi vil ikke acceptere forskelsbehandling af mænd og kvinder, uanset om det gælder ansættelse, arbejdsvilkår eller afskedigelse. Arbejdsgiverne er forpligtede til at behandle mænd og kvinder lige, og det skal vi holde fast i. Når det er sagt, kan Venstre ikke støtte forslaget. Dispensationsmuligheden sikrer en nødvendig fleksibilitet i lovgivningen. I Venstre er vi forankret i virkeligheden. Lovgivningen skal være fleksibel frem for firkantet. Vi skal kombinere det juridisk forsvarlige med praktisk kløgtighed. Ligebehandlingsloven afspejler i sin nuværende form den ambition, således giver lovens 13 mulighed for, at institutioner kan opnå dispensation i særlige sager. Det er en nødvendighed, for i visse tilfælde kan køn nemlig være en erhvervskvalifikation, selv om det er undtagelsen snarere end reglen. Men det betyder ikke, at vi skal afskrive muligheden for at anvende paragraffen, for udførelsen af et arbejde kan i særdeleshed forudsætte, at udøveren har et bestemt køn. Jeg kan give et eksempel på det. På landets krisecentre for mænd og kvinder handler det om at bryde tavsheden. Det handler om at dele erfaringer og modtage vejledning, når voldsomme episoder skal tackles. Hvert år udsættes kvinder for partnervold. Vi ved, at vold ud over de fysiske smerter gør en sårbar. Derfor er det nødvendigt, at vi sikrer de optimale muligheder for, at disse kvinder kan behandles. Hvis kvinder, der har været udsat for vold, fysisk så vel som psykisk og seksuelt, ønsker at søge hjælp hos en kvindelig vejleder, må vi ikke stå i vejen for det. Hvis en kvinde er dybt nedbrudt efter adskillige voldsepiso-

16 16 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) der med sin mand, kan det være, at tavsheden bedst brydes i en samtale med en anden kvinde. Og omvendt: Hvis en mand søger hjælp efter adskillige overfald fra en kvindes side, kan det være, at tavsheden bedst brydes i en samtale med en mand. Uanset hvad skal vi ikke afvise, at køn i helt særlige tilfælde kan være en erhvervskvalifikation. Det gælder i det offentlige og i det private, og derfor kan det undre, at forslaget udelukkende retter sig mod de offentlige institutioner. Det virker ikke logisk, at de offentlige institutioner skal afskæres en mulighed, som de private har. Hvis en person skal visiteres, hvad enten det er til en fodboldkamp eller i kriminalforsorgen, og ønsker at blive visiteret af en kvinde eller mand, spiller det ingen rolle, om vi befinder os i offentlige eller private institutioner. Det samme gør sig gældende, når vi taler om krisecentre, og det gør sig også gældende i andre tilfælde. På den baggrund mener vi i Venstre, at vi skal opretholde muligheden for at fravige ligebehandlingsloven. Det er en nødvendig fleksibilitet, der giver mening. Når det er sagt, er vi villige til at kigge på muligheden for at forbedre de eksisterende regler på området. Det er i øjeblikket ressortministeren, der kan give tilladelse til, at der dispenseres fra ligebehandlingsprincippet. I Venstre vil vi gerne se på muligheden for, at de relevante udvalg høres og konsulteres i sager, der handler om dispensation. Det vil sikre en bredere politisk opbakning i de tilfælde, hvor dispensationen gives, men netop muligheden for dispensation vil vi ikke fjerne, hverken for private eller offentlige institutioner. Venstre kan på den baggrund ikke støtte forslaget. Kl. 13:55 Der er to medlemmer, der har bedt om korte bemærkninger. Først er det fru Pia Adelsteen. Kl. 13:56 Pia Adelsteen (DF): Tak for det. Jeg vil godt høre ordføreren, om man i Venstre mener, at det at kunne give dispensation i særlige sager så også lige præcis vedrører det område, som der har været stor debat om, nemlig i forbindelse med ansættelse af kvindelige professorer på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, hvor man altså fik en ekstra pose penge, hvis man ansatte en kvinde frem for en mand. Er det en i ordførerens øjne særlig sag? Der er masser af eksempler, hvor det kan give ganske god mening. Jeg synes også, at jeg hører ordføreren åbne op for, at man vil se på, om der måske kan være nogle muligheder. Det var også derfor, jeg foreslog ministeren, at vi da bare kan lave et ændringsforslag, så det gælder både offentlige og private institutioner. Vi kan sådan set også her i Folketinget beslutte, at det ikke længere skal være en minister, der har muligheden; det kan vi sådan set gøre hernede i Folketingssalen. Det ville jo give god mening, at det fik en udvalgsbehandling, som ordføreren nævner, og blev vedtaget af et flertal. Men i bund og grund er det, forslaget handler om, jo netop at fjerne det, at retten til at give dispensation ligger hos en enkelt person. Det er jo i bund og grund det, man gør. Nu vil jeg så bare høre: Er sagerne fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet særlige sager i ordførerens øjne? Kl. 13:57 Kl. 13:57 Fatma Øktem (V): Med hensyn til om det er en særlig sag, vil jeg gerne sige, at den konkrete dispensation til KU er jeg heller ikke enig i. Men jeg vil sige, at det, det handler om i dag for mig og for Venstre, er ikke at diskutere sagen ved Københavns Universitet eller Aarhus Universitet. Jeg synes snarere, vi skal tale om, om der skal være mulighed for at søge om dispensation i særlige sager. Det er sådan set det, jeg lægger op til at vi gerne vil kigge på. Vi ser gerne, at det ikke kun er en ressortminister, der tager beslutningen, men at ressortudvalgene kan være med, når dispensationssagerne finder sted, så der er en bredere politisk opbakning til det. Kl. 13:58 Fru Pia Adelsteen. Kl. 13:58 Pia Adelsteen (DF): Det synes jeg jo er dejligt at høre, for det giver netop den åbning i forhold til forslaget, at det ikke bare er et spørgsmål om at fjerne. Der kan være nogle steder, hvor det giver mening, og jeg synes også, at der er givet nogle eksempler, hvor det kan give mening. Men jeg er nu ganske villig til at fjerne dispensationsmuligheden; det skal jeg ærligt indrømme at vi er i Dansk Folkeparti, for i bund og grund har vi en ligebehandlingslov. Så er der nogle eksempler, hvor man siger: Her kunne man måske gøre noget. Men der er altså også givet dårlige eksempler eller i hvert fald eksempler, hvor jeg også synes at man er gået over stregen, og hvor det netop giver god mening. Så jeg synes, det er positivt, at ordføreren i hvert fald åbner op for, at man måske kunne debattere det videre. Kl. 13:58 Kl. 13:58 Fatma Øktem (V): Jamen naturligvis vil vi det, for der er jo ingen af os, der er interesseret i, at der bliver givet dispensationer, der er årsag til diskrimination. Det er ikke det, vi er interesseret i. Det, vi i Venstre er interesseret i, er, at vi har en fleksibel lovgivning, der ikke er så firkantet og så rigid, at vi i særlige tilfælde ikke engang har muligheden for at søge. For mig at se er det ikke et enten-eller. Jeg tænker, at vi godt kan finde en løsning mellem at afskaffe den og at lade den eksistere, og det er netop, ved at vi lukker mere op for den. Det er jo ikke i vanvittig mange sager, at der er blevet givet dispensation indtil nu. Men det kunne jo netop være en mulighed, at vi lukker mere op, og at udvalgene bliver hørt. Kl. 13:59 Hr. Simon Emil Ammitzbøll for en kort bemærkning. Kl. 13:59 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg synes, det var en på mange måder flot tale, som fru Fatma Øktem holdt. Flot, forstået på den måde, at det sikkert er svært for en begavet politiker som fru Fatma Øktem at skulle stå og forsvare en tidligere Venstreministers kedelige handlinger. Det er jo helt fair, og derfor vil jeg slet ikke gå ind i yderligere polemik. Jeg vil i stedet for gribe den hånd, som jeg opfatter fru Fatma Øktem rækker ud imod os i Liberal Alliance, altså at vi kan prøve at se på, hvordan vi kan løse de her problemer. Det vil vi meget gerne være med til. Det kan vi prøve at gøre i udvalgsarbejdet i forlængelse af det her. Men jeg har selvfølgelig en lille nysgerrighed. Hvordan ser fru Fatma Øktem på tidligere videnskabsminister hr. Helge Sanders universitetsdispensation?

17 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) 17 Kl. 14:00 Kl. 14:00 Fatma Øktem (V): Tak til ordføreren fra Liberal Alliance. Naturligvis rækker vi hånden frem, og jeg synes, det er et meget vigtigt område, som vi får drøftet hvordan vi kan lukke op for, og hvordan vi kan gøre det, så det ikke ligger til en enkelt ministers kompetence at afgøre, men man kunne overveje, om der skulle være en høring. Med hensyn til hr. Simon Emil Ammitzbølls nysgerrighed kan jeg sige det kort på den måde, at der ikke hersker nogen tvivl om, at havde det været mig, der skulle tage beslutningen, havde jeg måske handlet anderledes. Kl. 14:01 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 14:01 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg skal ikke tøve med på et senere tidspunkt at give min støtte til en regering med fru Fatma Øktem som minister på baggrund af det svar, vi lige har fået her. Det synes jeg sådan set er meget fint. Det, der kunne være interessant i den videre diskussion, er jo i virkeligheden også at prøve at se på forskellen på, hvor der kan være en kønsmæssig årsag for den, der er borger altså for borgeren som ét aspekt over for det, der handler om, at man vil diskriminere nogle for at give nogle stillinger til nogle andre. Det er jo to vidt forskellige problemstillinger i virkeligheden. Det er jo den første, som jeg synes er spændende at tage i en fremadrettet dialog, mens den anden er det, vi gerne skulle få parkeret et eller andet sted, hvor det ikke længere er tilladt for offentlige myndigheder at diskriminere folk på grund af deres køn, fordi man hellere vil give deres job til nogle andre. Kl. 14:02 Kl. 14:02 Fatma Øktem (V): Jeg hørte ikke rigtig spørgsmålet i det, hr. Simon Emil Ammitzbøll sagde, men jeg er da helt enig i, at det ikke handler om, at vi skal give mulighed for at diskriminere. Det handler om, at vi skal give mulighed for i helt særlige situationer kun at handle til fordel for borgeren. Det her handler jo i bund og grund om det. Kl. 14:02 Tak til Venstres ordfører. Hr. Rasmus Horn Langhoff som socialdemokratisk ordfører. Kl. 14:03 Rasmus Horn Langhoff (S): For Socialdemokraterne er det et klart mål at sikre ligestilling i Danmark, både i samfundet som helhed og også på arbejdsmarkedet. Vi tror nemlig på, at alle er lige meget værd og skal sikres lige muligheder. For os er mangfoldighed nemlig med til at skabe et bedre samfund. Det ville da være fantastisk, hvis vi kunne stå her i dag og konstatere, at der ikke længere var et kønsopdelt arbejdsmarked, og at vi i Danmark allerede havde opnået reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Virkeligheden er bare en anden. Danmark er måske nok et af de lande i verden, hvor kvinderne har den højeste erhvervsfrekvens, men vi er stadig et godt stykke fra målet om at opnå fuld ligestilling. Derfor er jeg og Socialdemokraterne også glade for, at der netop er en mulighed for at dispensere fra ligebehandlingsloven, når det gælder om initiativer, der sigter på at fremme lige muligheder i endnu højere grad. Der kan nemlig være behov for at dispensere fra ligebehandlingsloven i ganske få tilfælde, hvor det helt konkret afhjælper faktiske uligheder, og det gælder begge køn. Et skub i den rigtige retning kan være med til at rette op på et skævt arbejdsmarked, så vi sikrer, at hverken kvinder eller mænd diskrimineres på baggrund af deres køn. Socialdemokraterne støtter derfor ikke forslaget fra Liberal Alliance. Kl. 14:04 Der er to korte bemærkninger. Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 14:04 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg vil sådan set bare spørge ordføreren, hvordan det kan være, at Socialdemokraterne går ind for, at man har mulighed for at kaste velkvalificerede mennesker ud i arbejdsløshed, som ellers havde fået job, hvis ikke man havde lavet en diskriminerende lovgivning? Kl. 14:04 Kl. 14:04 Rasmus Horn Langhoff (S): Jamen vi mener sådan set altid, at det skal være den bedst kvalificerede, der skal have stillingen, uanset om vedkommende er mand eller kvinde. Kl. 14:04 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 14:04 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Det svar er jeg meget glad for, for så går jeg ud fra, at ordføreren lige om lidt vil sige, at ja, tidligere videnskabsminister Helge Sander overskred al rimelighed, da han tillod Københavns og og Aarhus Universitet at give en økonomisk gevinst, hvis man ansatte kvinder, og dermed ikke gav lige muligheder til mænd og kvinder for, at den bedst kvalificerede kunne få job, men at den bedst kvalificerede i visse tilfælde kunne risikere at stå i arbejdsløshedskøen på grund af den dispensation, som blev givet. Kan vi få en klar afstandtagen, sådan at der er overensstemmelse mellem svaret i første og anden runde? Kl. 14:05 Kl. 14:05 Rasmus Horn Langhoff (S): Uanset hvor meget jeg har lyst til at kommentere den tidligere borgerlige regering, har jeg ikke noget behov for at gå ned i de konkrete sager, de meget få konkrete sager, der er blevet givet dispensation i her de seneste par år, men jeg vil sige sådan generelt, at det naturligvis altid skal være den bedst kvalificerede, der opnår stillingen, uanset hvad det drejer sig om. I de konkrete tilfælde, hvis man sådan kan tale generelt, har det drejet sig om at øge ansøgerfeltet, men selvfølgelig skal det naturligvis være den bedst kvalificerede uanset køn, der får jobbet.

18 18 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) Kl. 14:06 Kl. 14:09 Fru Pia Adelsteen for en kort bemærkning. Kl. 14:06 Kl. 14:09 Pia Adelsteen (DF): Jeg kan godt undre mig over ordningen på universiteterne, hvor man siger, at hvis man ansætter en kvinde, får man en pose penge. Så stiger andelen af ansatte kvinder, og så siger man, at det var på grund af ordningen. Samtidig har vi en ordfører fra Socialdemokratiet, der siger, at det selvfølgelig altid skal være den bedst kvalificerede, der bliver ansat. Så er spørgsmålet, hvad der virker. Der er en ting, jeg godt vil spørge om, noget, der generer mig, hver eneste gang vi taler om ligestilling, nemlig at man konstant siger: Vi skal sikre fuld ligestilling. Vil ordføreren godt definere for mig, hvad fuld ligestilling er? Kl. 14:06 Kl. 14:06 Rasmus Horn Langhoff (S): Jeg opfatter det som to spørgsmål, og hvis jeg skal svare på det sidste først, vil jeg sige, at fuld ligestilling er, når kvinder og mænd har lige gode muligheder, lige meget indflydelse, og det gælder politisk, det gælder økonomisk, det gælder sådan set hele vejen rundt, har lige gode udfoldelsesmuligheder uanset deres køn. Det var en meget hurtigt definition. Det vil jeg gerne uddybe en anden dag over en kop kaffe. I forhold til det andet spørgsmål om de resultater, der har vist sig i de konkrete tilfælde, må man bare sige, at hvis man læser nogle af bemærkningerne fra Liberal Alliances forslag, kan man faktisk se i selv samme partis forslag, at der peges i retning af en tendens, der hedder, at jo flere kvindelige ansøgere der er, jo større andel af kvinderne vil også få en stilling. Jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, om der er en direkte sammenhæng der, men så vil den naturlige konsekvens også være, at hvis man kan få flere kvinder til at søge stillingerne, søge professoraterne, vil der altså også være flere, der vil blive ansat. Kl. 14:08 Fru Pia Adelsteen. Kl. 14:08 Pia Adelsteen (DF): Men så er spørgsmålet jo, om netop sådan en bonusordning er det, der har haft effekten, eller om det er et spørgsmål om at få kvinder til at søge stillingerne såre simpelt. Vi ved jo alle sammen, at der er en eller anden form for barriere. Altså, når der er en jobannonce har kvinder en tendens til at sige, at hvis der er ti krav, skal vi i hvert fald kunne de ni af dem, før vi søger stillingen, hvor mænd siger, at kan vi halvdelen, kan vi nok godt lære resten. Så derfor er der allerede der en barriere, som jeg bare tror er måden, vi er på eller sådan noget. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, der gør det, men det er der, og det ved vi. Men det, som undrer mig lidt, er, at når ordføreren nu meget kort definerer, hvad fuld ligestilling er, nemlig at vi har lige muligheder, så vil jeg godt vide, hvor det er, man ikke har lige muligheder, når man søger en stilling ved Københavns eller Aarhus universiteter, når man er kvinde kontra mand. Hvor er det, mulighederne er forskellige? Rasmus Horn Langhoff (S): Det skal jeg ikke gøre mig klog på her og nu. Jeg forklarer bare ganske kort, hvorfor det er, at jeg mener, at der skal være mulighed for at give dispensation i de situationer, hvor en virksomhed vurderer, at det er nødvendigt, og ønsker at lave nogle særlige foranstaltninger, som skal øge ansøgerfeltet. Kl. 14:09 Fru Fatma Øktem for en kort bemærkning. Kl. 14:09 Fatma Øktem (V): Tak. Jeg har et enkelt og meget kort spørgsmål til ordføreren. Ordføreren var inde på, at Socialdemokratiet stemmer imod det her forslag, og man synes, at der skal være mulighed for dispensation, hvilket jeg er enig i i særlige tilfælde. Det, jeg ikke kan høre i ordførerens tale, er, om ordføreren er enig med mig i, at udvalgene skal høres i dispensationssager. Tak. Kl. 14:09 Kl. 14:09 Rasmus Horn Langhoff (S): Det kan jeg ikke tage stilling til her på stående fod, men det må vi tage efterfølgende. Kl. 14:10 Så er det fru Mai Henriksen for en kort bemærkning. Kl. 14:10 Mai Henriksen (KF): Det er egentlig bare et spørgsmål, for hr. Rasmus Horn Langhoff nævner professoraterne. Det, som er meget interessant, er, at når forskerne ansøger et professorat, gør de det på baggrund af deres cv, altså antal publikationer, antal artikler, som de har lavet. Nogle gange betyder eksempelvis en længere barsel for kvinder end for mænd, at kvinderne ikke har lige så mange referencer på deres cv, de når ikke at skrive så mange artikler og få lige så mange publikationer som mændene. Dermed har mændene flere, og dermed er mændene mere kvalificerere end kvinderne til de her professorater. Hvordan angriber man sådan en problemstilling? vil jeg spørge hr. Rasmus Horn Langhoff. Kl. 14:10 Kl. 14:10 Rasmus Horn Langhoff (S): Tak for det meget, meget relevante spørgsmål. Vi beskæftiger os jo lidt med det i vores regeringsgrundlag, hvor vi går ind og kigger på den betalte barselorlov, altså går ind og ser på en øremærkning af barselorloven, så der ikke kun bliver øremærket til det ene køn, men også til det andet køn for at sikre en mere ligelig fordeling af barselorloven.

19 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) 19 Fru Mai Henriksen. Kl. 14:11 Kl. 14:11 Mai Henriksen (KF): Så hvis regeringen vælger at lave tvungen barsel til mænd, altså øremærket barsel til mænd, hvornår vil man så kunne se, at antallet af kvinder, som får professorater, stiger? Jeg skal bare have et årstal, det vil være fint nok. Kl. 14:11 Kl. 14:11 Rasmus Horn Langhoff (S): Ja og en graf, det er jo overhovedet ikke for meget forlangt at bede mig fremvise det her. For det første tror jeg ikke, at der er nogen blandt regeringspartierne, som ønsker at indføre tvungen barsel; det ville da være frygteligt at tvinge mennesker til at skulle være sammen med deres børn. For det andet er det, der er tale om, fordelingen af barseldagpengene. Hvordan et forældrepar så ønsker at fordele barselperioden, eller om de tager mere eller mindre, er jo op til dem. Det, der sådan set er blevet varslet i regeringsgrundlaget, er, hvordan barseldagpengene skal fordeles. Hvordan det kommer til at give sig udtryk på professoraterne, må jeg simpelt hen være ordføreren svar skyldig på. Det må tiden jo vise. Kl. 14:12 Tak til den socialdemokratiske ordfører. Fru Pia Adelsteen som Dansk Folkepartis ordfører. Kl. 14:12 Pia Adelsteen (DF): Tak for det. Jeg tror også, at jeg vil indlede med at sige, at jeg ingen grafer har med; det syntes jeg trods alt ikke var nødvendigt. Jeg vil godt sige, at det her forslag bakker vi fuldt op om i Dansk Folkeparti. Jeg synes, at det er ganske glimrende, at en ligebehandlingslov, når man har sådan en, selvfølgelig skal overholdes. Når det så er sagt, vil jeg også godt sige, at man jo kan bruge nogle alternativer. Jeg synes i forbindelse med en blank afvisning af det her forslag, at der, hvilket jeg også bl.a. hører Venstres ordfører sige, måske er nogle alternativer, nogle måder, man kan håndtere det her forslag på. Det synes jeg måske kunne være en ganske glimrende måde at arbejde videre med forslaget på i stedet for bare blot at afvise det, for der er altså nogle problemer i det her med dispensationsreglerne. Vi bryder os ikke om i Dansk Folkeparti, at det for det første er en minister, der helt solo tager en beslutning om, om der skal gives en dispensation. Det må, synes jeg, skulle omkring et udvalg og måske en høring. I hvert fald skal beslutningen tages nede i Folketingssalen, sådan at der har været en debat, sådan at der har været åbenhed om, hvor det er, der bliver givet dispensationer, og det ikke er nogen, der sådan lige popper op tilfældigvis, når man hører om det. Jeg vil også godt sige, at der kan være steder, hvor det giver mening at give dispensation. Det synes jeg trods alt vi har hørt nogle eksempler på i dag. Men der er altså også steder, hvor det bestemt ikke i Dansk Folkepartis øjne giver mening at give dispensation. Her tænker jeg specielt på de ordninger, der har været på henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. For os at se i Dansk Folkeparti er en bonusordning for at ansætte kvindelige forskere lige så diskriminerende som kvindekvoter, det er såre simpelt. Altså, det er en positiv særbehandling af kvinderne, og så er det en diskrimination af mændene. Det er også en ordning, som jeg sidestiller med kvoter, netop at man faktisk sår tvivl om kvindernes kompetencer, og det er såre simpelt: Det bryder jeg mig ikke om, og det bryder vi os ikke om i Dansk Folkeparti. Jeg synes, at ministeren skulle være mere åben over for, at vi måske kan se på det her i udvalgsbehandlingen og tilrette forslaget. Man hænger sig meget i, at forslaget går på de offentlige virksomheder. Det er ikke noget, jeg har været specielt opmærksom på, da jeg læste det, men som jeg også sagde, vil jeg da gerne gøre det generelt, hvis det er det store problem, for selvfølgelig skal der ikke være nogen, der kan få dispensation, og andre, der ikke kan, for alene ved det har vi så ikke ligebehandling, så selvfølgelig skal det være ens. Men jeg mener altså, at forslaget er godt i sin grundsubstans, og at man selvfølgelig kan arbejde videre på, at det her også bliver det rigtige, og at det bliver den rigtige måde, sådan nogle ting bliver behandlet på i Folketinget. Kl. 14:15 Der er en kort bemærkning fra hr. Rasmus Horn Langhoff. Kl. 14:15 Rasmus Horn Langhoff (S): Er fru Pia Adelsteen ikke bange for, at ved at støtte Liberal Alliances forslag skaber man så et system, der simpelt hen er for rigidt til at kunne løse sådan almindelige problemer? Kl. 14:15 Kl. 14:15 Pia Adelsteen (DF): Nej, det er jeg faktisk ikke. Og når jeg siger det, er det, fordi en ligebehandlingslov der er jo ikke nogen partier her i Folketinget, der ikke går ind for ligebehandling eller ligestilling, vi definerer det måske bare lidt forskelligt og har nogle forskellige nuancer synes jeg er vigtig, det er vigtigt, at vi behandler alle mennesker ens. Derfor vil jeg sige, at hvis der skal være en dispensationsmulighed, skal det altså også og bør det altså også være sådan, at når dispensationen gives, sker det med åbne øjne. Og så kan det godt være, at det tager lidt tid, men det sker med åbne øjne, det sker efter en debat, og det er sådan, så vi ved, at det er det rigtige, vi gør, og det synes jeg er o.k. Kl. 14:16 Hr. Rasmus Horn Langhoff? Nej. Så siger vi tak til ordføreren. Så er det fru Sofie Carsten Nielsen som radikal ordfører. Kl. 14:16 Sofie Carsten Nielsen (RV): Tak for det. Jeg er ikke så overrasket over, at Liberal Alliance foreslår at ophæve muligheden for at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven. Det ligger meget godt i tråd med den liberalistiske overbevisning om, at alle har frit valg på alle hylder, det er bare at gøre en indsats, så kan man få det, som man vil. Så går jeg ud fra, at der i forslaget det kunne jeg jo høre på spørgsmålene også ligger et ønske om at drille de borgerlige partier, hvis minister netop gav dispensationer til to danske universiteter, men konkurrencen om, hvem der er mest liberalistisk, overlader jeg trygt til jer.

20 20 Tirsdag den 22. maj 2012 (B 68) Jeg er måske mere overrasket over, at Liberal Alliance kun mener, at ophævelse af muligheden for dispensation skal gives til offentlige institutioner, når nu dispensationsmuligheden gælder alle arbejdsgivere. Jeg kunne også høre på spørgsmålene, at det ikke er en fejl, men måske nærmere et udtryk for en helt særlig despekt for offentlige arbejdsgivere. Private arbejdsgivere kan godt administrere at gøre brug af dispensationsmulighederne, men det kan offentlige arbejdsgivere ikke. Jeg synes i hvert fald ikke, at det giver faglig mening. Politisk giver det mening, hvis man tager udgangspunkt i, at ligestilling i en ren liberalistisk samfundsforståelse handler om, at kvinder skal indtage det offentlige rum, hvis de vil have indflydelse. De skal søge lederstillinger eller professorstillinger, og hvis de er kvalificerede, jamen så vil de få dem. Der er ingen behov for dispensation, de vil få dem på et eller andet tidspunkt. Men den her skelnen mellem offentlig og privat eller mellem struktur og individ gør jo så, må jeg formode, at Liberal Alliance aldrig vil opfatte ligestillingsudfordringer som et politisk eller kollektivt problem, og at den manglende ligestilling i Danmark med hensyn til rekrutteringsmekanismer så kun kan anskues i forhold til det enkelte individ, der bliver berørt. Og det er klart, at man ikke er et offer eller en stakkel, hvis man ikke får en professorstilling eller en bestyrelsespost, men når ligestilling på den måde bliver gjort til et spørgsmål om den enkelte kvindes ret til en professorstilling, er det selvfølgelig ret let at latterliggøre hele projektet, som man må formode er en del af formålet. Men jeg mener, at man så reelt afskærer sig fra at diskutere ligestilling som politisk projekt, så står valget i stedet mellem at have en ligestillingspolitik eller ikke at have en. I Radikale Venstre er vi glade for, at regeringen har en politik. Regeringen ønsker at forandre tingenes tilstand, og regeringen ønsker i øvrigt at leve op til EU's mål om at fremme ligestilling blandt kvinder og mænd. Det er formålet med dispensationsmuligheden fra ligebehandlingsloven og ligebehandlingsdirektivet, at man, hvis man vil, kan igangsætte positive særforanstaltninger for netop at fremme ligestilling blandt kvinder og mænd. Det må ikke ske på bekostning af kvalifikationer. I 2004 leverede en folketingskandidat, der nu er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, en bredside af rang i dagbladet Information mod den daværende ligestillingsminister Henriette Kjær fra De Konservative. Hun skrev bl.a.:»ligestillingsområdet har i høj grad behov for en minister, der er parat til at bruge de redskaber, der findes inden for hendes egen disciplin, nemlig de politiske løsninger.«medlemmet har, som hr. Simon Emil Ammitzbøll har det, skiftet parti siden udtalelsen og, må man formode, ligeledes skiftet mening. Al ære og respekt for det, det skal der være plads til, men jeg synes, at citatet er så godt, at jeg gerne lægger navn til. Sådan en minister har ligestillingsområdet nemlig fået. Og den her debat handler om, hvorvidt private virksomheder såvel som offentlige institutioner, hvis de af egen fri vilje ønsker at gøre en indsats for at fremme ligestillingen og ønsker at gøre brug af positive særforanstaltninger, så også kan gøre det. Selvfølgelig skal de have mulighed for det. Derfor stemmer vi i Det Radikale Venstre nej til forslaget fra Liberal Alliance. Kl. 14:20 En kort bemærkning fra hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 14:20 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg blev egentlig først så glad, da fru Sofie Carsten Nielsen talte om, at kvinder skulle gribe mulighederne, og at man skulle se mennesker som individer, for først tænkte jeg, at det næsten lød som Elna Munch, der var en af de første kvinder i Folketinget, der repræsenterede Det Radikale Venstre. Det var jo tilbage til rødderne. Men det var så, før jeg fandt ud af, at det åbenbart var en parodi på det at være liberal og åbenbart også på det at være klassisk radikal. Jeg tror egentlig, fru Sofie Carsten Nielsen misforstår vores ærinde lidt. Der bliver sagt ord som drille og latterliggøre, og hvad ved jeg det er jo sådan set ikke det, der er ærindet. Ærindet er at se på diskrimination, for vi har set, at en minister har medvirket til at diskriminere mænd i forhold til at kunne opnå de samme ansættelsesmuligheder som kvinder. Det synes vi i Liberal Alliance er en alvorlig ligestillingsmæssig problematik. Og det undrer mig da, at Det Radikale Venstre ikke tager den problematik alvorligt og ikke har nogen holdning til, at man på den måde bruger offentlige midler til at diskriminere det ene køn. Kl. 14:21 Kl. 14:21 Sofie Carsten Nielsen (RV): Jamen vi er jo grundlæggende helt uenige i det, som ordføreren her rejser. Vi mener jo, at ligebehandlingsloven og dispensationsmuligheden, som skal give mulighed for særforanstaltninger, netop handler om at fremme ligestilling. Jeg har i øvrigt fuld tillid til, at de institutioner, der har gjort brug af dispensationsmuligheden, ikke diskriminerer. De har tværtimod taget initiativer for at fremme ligestilling. For når der er behov for særforanstaltninger og det mener vi der er så er der det, fordi der på det grundlag, der findes, ikke er lige muligheder, og det er det, man arbejder for at skaffe. Kl. 14:22 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 14:22 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jo, der er lige muligheder. Og jeg synes, at fru Sofie Carsten Nielsens argumenter går i ring. For på den ene side siger hun, at det er fint, at universiteterne kunne få lov til at diskriminere, og på den anden side er fru Sofie Carsten Nielsen sikker på, at det har de ikke gjort. Begge dele er jo næppe rigtigt. De har fået lov til det, og de har gjort det sådan er det jo. For ellers giver den her diskussion slet ikke nogen mening. Men det er jo fair nok, at Det Radikale Venstre går ind for at diskriminere mænd, når det handler om muligheden for at få bestemte stillinger. Så bare lige et p.s.-spørgsmål: Er det en enig radikal folketingsgruppe, der bakker op? Kl. 14:23 Kl. 14:23 Sofie Carsten Nielsen (RV): Jeg kan love hr. Simon Emil Ammittzbøll for, at det er en enig radikal folketingsgruppe, der bakker op om det her forslag. Så der kan hr. Simon Emil Ammitzbøll som tidligere radikal føle sig helt rolig. Med hensyn til hr. Simon Emil Ammitzbølls andet spørgsmål vil jeg sige, at jeg ikke sagde, at de skal have lov til at diskriminere. Det mener jeg slet ikke at dispensationsmuligheden betyder. Jeg mener tværtimod, at den giver mulighed for at fremme positive særforanstaltninger, hvilket betyder, at man får øje på flere. Men det må ikke ske på bekostning af kvalifikationer det står meget tydeligt. Og grunden til, at vi gerne vil have flere positive særforanstaltninger, er,

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

2 Torsdag den 24. maj 2012 (D)

2 Torsdag den 24. maj 2012 (D) Torsdag den 24. maj 2012 (D) 1 87. møde Torsdag den 24. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Martsredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Martsredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Martsredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om barselsudligning (Evaluering af barselsudligningsordningen) Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 83. møde Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918 regeringen og folkeskoleforhandlingerne regeringen og folkeskoleforhanlingerne Feltperiode: Den 20.-21. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning.

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning. 2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

35. møde. Torsdag den 13. december 2012 (D) 1

35. møde. Torsdag den 13. december 2012 (D) 1 Torsdag den 13. december 2012 (D) 1 35. møde Torsdag den 13. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi.

Læs mere

89. møde. Tirsdag den 29. maj 2012 (D) 1

89. møde. Tirsdag den 29. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 29. maj 2012 (D) 1 89. møde Tirsdag den 29. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 37 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om det offentlige forbrug.

Læs mere

93. møde. Tirsdag den 27. maj 2014 (D) 1

93. møde. Tirsdag den 27. maj 2014 (D) 1 Tirsdag den 27. maj 2014 (D) 1 93. møde Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om kontrol i lufthavne. Af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 4. - 10. JUNI 2012 (UGE 23) Tirsdag den 5. juni 2012 Intet møde. 31. maj 2012 Lovsekretariatet Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Forespørgsel til statsministeren

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 21. - 27. MAJ 2012 (UGE 21) Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17.

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. 2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

95. møde. Tirsdag den 17. maj 2011 (D) 1

95. møde. Tirsdag den 17. maj 2011 (D) 1 Tirsdag den 17. maj 2011 (D) 1 95. møde Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til finansministeren om kommunernes økonomi. Af Line Barfod

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

63. møde. Tirsdag den 26. februar 2013 (D) 1

63. møde. Tirsdag den 26. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 26. februar 2013 (D) 1 63. møde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 81 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2011-12 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. marts 2012 Udkast

Læs mere

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012).

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012). Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1 58. møde Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

62. møde. Torsdag den 13. marts 2014 (D) 1

62. møde. Torsdag den 13. marts 2014 (D) 1 Torsdag den 13. marts 2014 (D) 1 62. møde Torsdag den 13. marts 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren om en fiskeriaftale mellem

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

79. møde. Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1

79. møde. Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1 79. møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37: Forespørgsel til finansministeren om det offentlige forbrug. Af Ole Birk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 25. marts 2014 (D) 1

66. møde. Tirsdag den 25. marts 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. marts 2014 (D) 1 66. møde Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]: Forespørgsel til kulturministeren og undervisningsministeren

Læs mere