KOLDINGFJORD 100 ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011"

Transkript

1 KOLDINGFJORD 100 ÅR

2 FRA JULEMÆRKESANATORIUM TIL INTERNATIONALT HOTEL

3 06 KOLDINGFJORD 100 ÅR

4 INDHOLD Forord Forfatterens forord Posthornet på vindfløjen Kapitel 1: JULEMÆRKESANATORIET Det begyndte med et julemærke Strafporto på julepost Til fordel for brystsyge børn Den hvide pest De første sanatorier i Danmark Nationalforeningen Julemærkekomiteen beslutter sig Den svære fødsel Ræder i aktion Middelfart og Faaborg Julemærkekomiteens fire krav Historien om et ridderkors Langt om længe kan byggeriet gå i gang I orkanens øje Julemærkesanatoriet overgår til Nationalforeningen Sundhedsbrønden En gevinst for Kolding Hverdag og fest på Julemærkesanatoriet Behandlingen på sanatoriet En rundgang på sanatoriet Solid kost og masser af mælk Dagligdagen med pligter og disciplin Frisk luft dag og nat Kontakten med hjemmet De fire højtider Solskinssanatoriet børn Julemærkesanatoriet lukker Kapitel 2: KOLDINGFJORDSKOLEN Åndssvageforsorgen i Danmark Før Den ny Åndssvagelov En filial af Brejning De to pavilloner Ungdomskostskolen Koldingfjord Eksternatskolen Beskæftigelsesværkstedet Louisehøj Æblehaven og Skovbo Koldingfjordskolen i mediernes søgelys Efter Farvel til Koldingfjordskolen Kapitel 3: HOTEL KOLDINGFJORD Gammelt blev til nyt Hotellet slår dørene op Et nyt hotel i Kolding Fornemme besøg En speciel ånd Hotellet i dag Dansk Sygeplejehistorisk Museum Louisehøj De næste 100 år Bestyrelsen Kildemateriale English summary Fodnoter KOLDINGFJORD 100 ÅR 07

5 HOTEL KOLDINGFJORD ER NOGET SÆRLIGT. DET VIDSTE JEG ALLEREDE, INDEN JEG TILTRÅDTE SOM ADM. DIREKTØR I FORÅRET 2008, OG JEG VAR OGSÅ PÅ DET RENE MED, AT BYGNINGERNE VILLE RUNDE 100 ÅR I Men jeg havde ikke været på hotellet i mange dage, før det stod mig klart, at mange af hotellets gæster og medarbejdere har et helt specielt forhold til de smukke og monumentale bygninger i skoven ved fjorden. Der går faktisk ikke en uge, uden at en af medarbejderne i huset møder en gæst, som har haft sin gang på Koldingfjord, længe før det blev hotel i 1990 enten som ansat eller som patient. Rigtig mange af dem er ældre mennesker, der som børn var indlagt på Danmarks første og eneste Julemærkesanatorium i 1940 erne eller 1950 erne, og som husker tiden på Koldingfjord, som var det i går. Også fra perioden som Koldingfjordskolen under Åndssvageforsorgen i årene får vi jævnligt oplysninger. 08 KOLDINGFJORD 100 ÅR

6 Det er disse gæster og deres erindringer, som hele tiden minder os om, at det er en historisk bygning, vi har fået lov til at tage vare på og det er alle disse beretninger fra husets gæster, som udgør rygraden i denne bog om de første 100 år på Koldingfjord. Jeg vil gerne sige de mange bidragydere en meget stor tak. Kun takket være deres interesse og deres lyst til at fortælle om deres tid på Koldingfjord er det blevet muligt at skrive denne historie om Koldingfjords første århundrede. Mange har gemt billeder og andet materiale fra deres tid her, både fra Julemærkesanatoriet og fra Koldingfjordskolen, som vi har fået lov at låne som illustrationsmateriale til denne bog. Resultatet er en fascinerende beretning om en unik bygning og om nogle unikke mennesker. For mig har det været spændende læsning, og jeg er sikker på, at mange vil have samme store glæde af at læse denne bog om Koldingfjord i 100 år. Men samtidig med at vi er os bevidste om, at Koldingfjord er en historisk bygning, er Hotel Koldingfjord anno 2011 en moderne servicevirksomhed. Vi har som vort højeste mål at levere personlig og vedkommende service til vore gæster. Alle medarbejdere i huset bestræber sig hver eneste dag på at levere en god oplevelse til alle dem, der kommer her. Vi tager hånd om de mennesker, der opholder sig hos os, så de føler sig glade og veltilpasse. Baggrunden for besøget på Koldingfjord er heldigvis en helt anden i dag, men nøjagtig som for 100 år siden er det den fantastiske, naturskønne beliggenhed i skoven ved fjorden og den friske luft, som gør Koldingfjord til et enestående sted. Kolding, november 2010 Peder J. Madsen, adm. direktør KOLDINGFJORD 100 ÅR 09

7 Titel: Fra julemærkesanatorium til internationalt hotel Udgivet november oplag stk. ISBN Hotel Koldingfjord og Jørgen Hansen Udgiver: Hotel Koldingfjord A/S Grafisk tilrettelæggelse: Connect Marketing A/S Tryk: ReklameTryk, Herning Bogbind: Jysk Bogbind K/S Foto: Tak til de mange medvirkende som har været behjælpelige med fotos og øvrige illustrationer og dermed gjort denne bog mulig se oversigt på side 136. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 10 KOLDINGFJORD 100 ÅR

8 FORFATTERENS FORORD OM FORFATTEREN JØRGEN HANSEN Jeg er opvokset i Kolding, og faktisk gik jeg i mine meget unge dage med aviser i Strandhuse. Det var i 1960 erne, hvor bygningerne på Koldingfjord blev brugt af Åndssvageforsorgen, så vi kom aldrig helt ud til enden af Fjordvej; det var så at sige lukket land, hvor man blev mødt af et skilt med teksten: Privat grund kørsel kun tilladt i ærinde til institutionen. Men som alle andre koldingensere kendte jeg naturligvis de karakteristiske, skovomkransede bygninger ved fjorden og når vi tog fjordbåden på en sommerudflugt til Løverodde, sejlede vi tæt forbi Koldingfjord. For mig har det derfor været en kærkommen og samtidig meget spændende opgave at få lov at skrive historien om de første 100 år på Koldingfjord. Jeg håber, at det er lykkedes mig at give et indtryk af det mangeartede liv, som Koldingfjord gennem et århundrede har dannet rammen om som tuberkulosesanatorium for børn, som skole og hjem for psykisk handicappede og som hotel i international klasse. Jeg er adm. direktør Peder J. Madsen, Hotel Koldingfjord, stor tak skyldig, fordi han betroede mig opgaven, men bogen ville ikke være blevet til noget uden uvurderlig hjælp fra Kolding Stadsarkiv og Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding samt fra en lang række enkeltpersoner, der har fortalt om deres egen eller deres forældres tid på Koldingfjord. Og uden opbakning og interesse fra min kone Lone og mine børn Mie og Niels Christian ville det heller ikke have kunnet lade sig gøre. En speciel tak til registrator Kirsten Jensen, Dansk Sygeplejehistorisk Museum og stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding, for gennemlæsning af manuskriptet. Odder, den 15. oktober 2010 Jørgen Hansen Jørgen Hansen (født 1951) er student fra Kolding Gymnasium og cand. mag i fransk og historie fra Aarhus Universitet. Siden 1972 har han været beskæftiget inden for dansk turisme og har haft en lang række lederposter, bl.a. turistchef i Randers, direktør i Turismens Fællesråd, dansk turistchef i Tyskland, Østrig og Schweiz med base i Hamburg, direktør i det nordjyske turismeselskab Midt-Nord Turisme og turistdirektør i Århus. I 1991 udformede han Margueritruten, den naturskønne rute gennem hele Danmark, der fører forbi alle landets vigtigste seværdigheder. Gennem årene har han skrevet adskillige artikler og bøger senest bogen Danmarkshistorier. 100 fortællinger fra Margueritruten, der udkom i I 2009 etablerede han sit eget tekst- og rådgivningsfirma under navnet TexTour. KOLDINGFJORD 100 ÅR 11

9 POSTHORNET PÅ VINDFLØJEN FYLDER 100 ÅR 100 år Alle koldingensere kender den og den er også kendt langt uden for byens grænser: Den fornemme, store bygning med de røde mure og de hvide søjler, beliggende på nordsiden af fjorden i udkanten af forstadsbebyggelsen Strandhuse. Det allerbedste indtryk af den helstøbte bygning får man faktisk en solbeskinnet sommerdag, når man kommer sejlende på fjorden, og hvis man er tæt nok på, kan man ikke undgå at få øje på posthornet på vindfløjen, der er placeret på toppen af det kobbertækkede tårn lige midt på det sorte tag, der nærmest slår gnister i solskinnet. Den 1. august 2011 fejrer bygningerne, der i dag danner rammen om det velrenommerede, fire-stjernede Hotel Koldingfjord, 100 års fødselsdag. Men posthornet på vindfløjen røber, at bygningerne oprindelig blev opført til et helt andet formål. Her åbnede nemlig Danmarks første og eneste Julemærkesanatorium for tuberkulosesyge børn, bygget for penge, der var indsamlet ved salg af julemærket på de danske posthuse og hos landpostbudene. Initiativtageren var en postekspedient fra Købmagergades Posthus i København, men uden hele befolkningens og postetatens store engagement i sagen var det aldrig blevet til noget. Takket være et ophold på julemærkesanatoriet blev rigtig mange børn kureret for tuberkulosen, som for hundrede år siden var en af de helt store svøber. Da tuberkulosen omkring 1960 endelig var så godt som udryddet i Danmark, overgik Koldingfjord til Åndssvageforsorgen, som her indrettede en række institutioner. De endte med at være utidssvarende, og i slutningen af 1980 erne lukkede de. Sygeplejerskernes Ejendoms Selskab købte bygningerne og indrettede et smukt og moderne hotel med 285 senge, der åbnede i Og hotellet har naturligvis taget posthornet til sig og bruger det som en uundværlig del af sit smukke logo. 12 KOLDINGFJORD 100 ÅR

10 KOLDINGFJORD 100 ÅR 13

11 14 KOLDINGFJORD 100 ÅR

12 KAPITEL 1 JULEMÆRKESANATORIET JULEMÆRKESANATORIET 15

13 Som et juleeventyr Julemærkesanatoriet er i sig selv som et juleeventyr, digtet af postmester Holbøll, der fik den geniale tanke at benytte den stemning, der i julemåneden får alle mennesker til at sende familie og venner en hilsen med posten; han mente, at disse forsendelser føltes så værdifulde, at de kunne tåle en lille belastning af et 2-øres mærke, når indtægten derved anvendtes til hjælp af syge og svagelige børn. (Overlæge Arthur Mårtensson i et Rotaryforedrag i 1940 erne, genoptrykt i Voss, p. 83) Foto af Julemærkesanatoriet fra Illustreret Tidende med teksten Det nyfuldendte Julemærkesanatorium ved Kolding Fjord, hvis Omkostninger har vakt saa stor Opmærksomhed, at deres Betimelighed nu undersøges i en Kommission. 16 JULEMÆRKESANATORIET

14 JULEMÆRKESANATORIET 17

15 DET BEGYNDTE MED ET JULEMÆRKE I dag er julemærket en institution i Danmark, kendt af langt de fleste. Det er i mange familier stadigvæk en tradition, at juleposten skal frankeres med et eller flere julemærker, selvom der med de fremstormende elektroniske hjælpemidler sendes langt færre julebreve og julekort end før i tiden. Når der stadig sælges et pænt antal julemærker, har det sikkert en sammenhæng med bevidstheden om, at man gennem købet af julemærkerne er med til at støtte et godt formål. Julemærket har som velgørenhedsinstitution gennem mere end 100 år ikke noget sidestykke i Danmark og næppe heller i resten af verden, for den sags skyld. Takket være julemærkesalget er der gennem årene indsamlet et anseligt beløb; omregnet til vore dages penge når det samlede beløb velsagtens op på omkring 2 mia. kr.! Børn og personale i optog med flag ved liggehallen på Julemærkesanatoriet i midten af 1950 erne (Dansk Sygeplejehistorisk Museum). 18 JULEMÆRKESANATORIET

16 STRAFPORTO PÅ JULEPOST Og så var det fra begyndelsen faktisk slet ikke en velgørende indsats, som julemærkets opfinder, postekspedient Einar Holbøll, havde i tankerne. Ideen kom til ham op under jul i 1903, hvor han i Afgående post på Købmagergades Posthus i København gik og syltede i breve og breve. De mange julekort og -breve, som stort set var uden indhold, og som modtagerne alligevel aldrig svarede på, ærgrede ham: Der burde sættes en højere skat på dem, de ødelægger juletiden for os postfolk; hvor mange af os kan komme til at holde en ordentlig juleaften? 1 Ideen om et særligt julemærke begyndte altså faktisk som en postal idé om en slags strafporto eller ekstraskat på julebrevene, fordi de skabte irriterende stor travlhed på posthusene og forhindrede postens ansatte i at komme hjem til julegåsen i ordentlig tid. Men så gik ideen tilsyneladende i glemmebogen, og vi hører først om den igen i oktober Muligvis blev Holbøll inspireret af, at der i sommeren 1904 for første gang afholdtes børnehjælpsdag i København, men det fortaber sig faktisk lidt i det uvisse, hvad det var, der fik ham til at konkretisere ideen, og hvordan det gik til, at julemærket blev et velgørenhedsmærke. Men da først Holbøll er kommet på den tanke at skabe et julemærke, som skal tjene et velgørende formål, reagerer han hurtigt og med en for ham karakteristisk impulsivitet og gudbenådet evne til at sætte himmel og jord i bevægelse. Tilbageholdenhed kan man ikke beskylde ham for at være i besiddelse af: ganske uimponeret går han uden om alle kommandoveje og henvender sig direkte til generaldirektøren for Post- og Befordringsvæsenet, Christen Svendsen ( ). At Svendsen er sygemeldt, bremser ham ikke; så opsøger han ham bare på hans privatbopæl! Svendsen var positiv, men desværre døde han umiddelbart efter. Typisk for Holbøll går han så bare et trin højere op i systemet og henvender sig til departementschef P. A. Jerichau-Christensen ( ) i Finansministeriet, der havde postrevisionen under sig. Samtidig tog han også kontakt til nationalbankdirektør Rasmus Strøm og grosserer Moses Melchior, der var kendt som en stor filantrop og flittig bidragyder til forskellige velgørende formål. På forunderlig vis får han dem alle til at bakke op om ideen, og han formår sågar at få dem til at gå ind i den Julemærkekomité, som ser dagens lys i november Foruden Jerichau- Christensen, der blev formand, Strøm og Melchior samt Holbøll selv omfatter komiteen bl.a. imponerende navne som grosserer Emil Vett fra Magasin du Nord, de københavnske borgmestre Jacobi og Jacob Jensen samt professorerne Gram og Meyer, der udgør komiteens lægelige ekspertise. 2 JULEMÆRKESANATORIET 19

17 TIL FORDEL FOR BRYSTSYGE BØRN Den 16. november 1904 kan man i Berlingske Tidende læse, at komiteen er trådt sammen for at drøfte en idé, der er udkastet af postekspedient Einar Holbøll, og som går ud på at fremstille et 2 øres velgørenhedspostmærke, og at man ved at købe og anvende mærket på en både nem, snild og smuk måde støtter den velgørenhedssag, oprettelsen af det hårdt savnede tuberkulosesanatorium for børn, som det er meningen, at de for postmærket indkomne penge skal anvendes til. 3 Komiteen arbejdede imponerende hurtigt. Allerede den 10. december var man klar med det første mærke, og salget kunne gå i gang rundt om på landets posthuse og hos landpostbudene. Det geniale ved julemærket var netop, at hele postetaten fra høj til lav bakkede op om det og i de følgende år holdt fast i det og kun det, selvom der efterhånden kom en del forskellige, konkurrerende mærker, som også forfærdelig gerne ville ind i varmen hos postvæsenet. Motivet på det første julemærke i 1904 var dronning Louise, der var død allerede i 1898 umiddelbart et lidt besynderligt valg, som komiteen officielt retfærdiggjorde ved at henvise til hendes altid vågne interesse for velgørenhedsgerning, og ikke mindst for den, der var til gavn for syge børn. Men for Holbøll selv og for julemærkeideen i det hele taget var det sikkert ikke nogen dårlig idé, fordi man på denne måde forskaffede sig en ikke ubetydelig royal bevågenhed. Julemærkekomiteen dyrkede yderligere forbindelsen til kongehuset ved i 1906 at afbilde den just afdøde kong Christian 9. og i 1907 den ny konge Frederik 8. og hans dronning Louise. Næste tronskifte i 1912 markeredes også med et julemærke med kong Christian 10. og dronning Alexandrine som motiv. Julemærkekomiteen må have haft sved på panden, for det var virkelig gået stærkt i den sidste slutspurt. Men da julen var overstået, kunne den ånde lettet op, for arbejdet havde i den grad båret frugt, og julemærket blev straks fra starten en stor succes. Der blev allerede det første år solgt 3,4 mio. julemærker, hvad der må siges at være rigtig godt gået i et land, som på det tidspunkt havde knap 2½ mio. indbyggere. Salget af 1904-mærket indbragte i datidens penge kr. I de første syv år af julemærkets levetid kunne Julemærkekomiteen bogføre en samlet indtægt fra salget af julemærker på over kr. 4 Ironisk nok kom Holbølls idé om et strafmærke på juleposten i virkeligheden til at betyde rigtig meget ekstra arbejde for landets postansatte, men vel at mærke altså i en god sags tjeneste. 20 JULEMÆRKESANATORIET

18 JULEMÆRKESANATORIET 21

19 Holbøll portrætteret af sin svigersøn Mogens Ege (Post &Telemuseum Danmark). 22 JULEMÆRKESANATORIET

20 JULEMÆRKETS OPFINDER Næppe nogen har fået et smukkere eftermæle end julemærkets opfinder, postmester Einar Holbøll ( ). For eftertiden står han som den helt store filantrop, der livet igennem utrætteligt arbejdede for at skabe bedre forhold for samfundets svage og ganske særligt for de tuberkuloseramte børn. En imponerende og uegennyttig indsats, hvor en af de helt store milepæle var opførelsen af Julemærkesanatoriet i Kolding i Endskønt Holbøll beskrives som beskedenheden selv, satte han dog pris på den nærmest verdensomspændende hyldest, som efterhånden blev ham til del, og under et besøg i USA i 1924 fik han noget nær en heltemodtagelse og blev i det hele taget fejret og feteret på alle leder og kanter. Det absolut pletfri eftermæle blev yderligere næret af den bog, som Olaf Linck skrev kort efter hans død, og som fik titlen Den store børneven. Billedet af Holbøll som alle børns hyggelige bedstefar formidles også på bedste måde af svigersønnen Mogens Ege i et portræt af Holbøll i sin behagelige lænestol med en kop te og en Corona cigar inden for rækkevidde. I realiteten var Holbøll naturligvis et menneske med fejl og mangler som alle andre, og faktisk var han flere gange undervejs tæt på at opgive hele ideen om et Julemærkesanatorium i Kolding. Holbøll voksede op i Nyboder, hvor faderen, der var kaptajn og ekvipagemester på Holmen, havde tjenestebolig. Bedstefaderen havde været søofficer og inspektør på Grønland, så det lå vel lige for, at Holbøll også skulle slutte sig til søens folk. Efter en periode som frivillig lærling på fregatten Jylland søgte han optagelse på kadetskolen, men han bestod ikke optagelsesprøven. Så sejlede han som jungmand og letmatros i nogle år, indtil det lykkedes ham at komme ind på navigationsskolen. Han nåede imidlertid aldrig at indstille sig til styrmandseksamen, for i mellemtiden fik han gigtfeber. Sygdommen slog sig på øjnene og gjorde ham farveblind for resten af livet. I 1886 kom han så til postvæsenet, hvor farveblindheden åbenbart ikke var noget problem. Han blev udnævnt til postekspedient i 1892, og som sådan gjorde han tjeneste på Købmagergades Posthus i København, hvor han i 1903 fik ideen til julemærket. Undervejs formåede han at skabe kontakt til indflydelsesrige kredse, muligvis fordi han var en flittig deltager i det borgerlige københavnske selskabsliv, hvor han trods sin forholdsvis beskedne stilling blev en kendt skikkelse. Alligevel er det dog lidt af en gåde, hvordan han allerede i 1905 kan avancere til postmester i Gentofte, og at han allerede som 43-årig får ridderkorset og samtidig kongelig udnævnelse til den attraktive stilling som postmester i Charlottenlund. Med udnævnelsen sprang kongen op og ned på alle skrevne og uskrevne regler om anciennitet i etaten, hvad der ikke overraskende i jantelovens fædreland gav anledning til megen misundelse. Som den, der havde fået ideen til julemærket og i offentligheden fremstod som primus motor i julemærkeindsamlingen, var Holbøll tilsyneladende urørlig, da Julemærkekomiteen måtte tage sit tøj og gå sin vej i 1911 ovenpå skandalen om byggeriet af Julemærkesanatoriet i Kolding, og han fortsatte som medlem af den nye Julemærkekomité frem til sin død. JULEMÆRKESANATORIET 23

21 DEN HVIDE PEST De små børn på stuen, vistnok på F1 i 1950 (Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Tuberkulosen, svindsoten, lungesoten, brystsygen eller den hvide pest var en af datidens helt store svøber, som i 1800-tallet især hærgede i de europæiske storbyer. Industrialiseringen trak enorme befolkningsgrupper til de store byer, hvor de blev stuvet sammen i små og usunde lejligheder. Omkring år 1900 skyldtes hvert tredje dødsfald i Danmark i aldersgruppen år denne sygdom, hvad der dengang svarede til døde om året. 5 Tuberkulose var i udpræget grad en fattigmandssygdom, som var snævert forbundet med den dårlige hygiejne, de store børneflokke, de usle boligforhold og den mangel på nærende kost, som var de uomgængelige følger af fattigdom. 6 Tuberkulose kendes helt tilbage fra oldtiden. Allerede de gamle grækere og romere var bekendt med sygdommen og vidste, at man kunne opnå en helbredende virkning gennem en kombination af frisk luft enten ved havet eller oppe i bjergene motion og god og rigelig ernæring. I virkeligheden er tuberkulose imidlertid et temmelig vidt begreb: det er en betændelsessygdom, som ikke kun angriber lungerne, men også kirtler, knogler og led. Forskningsmæssigt var et stort fremskridt, da tyskeren Robert Koch i 1882 fandt tuberkelbacillen og dermed kunne fastslå sygdommens årsag og hvordan smitten spredes. 7 Den mest udbredte form for tuberkulose var lungetuberkulosen, og det var da også netop denne variant og mulighederne for at helbrede den, som man især interesserede sig for i Tyskland. I 1854 grundlagde lægen Hermann Brehmer et sanatorium i Görbersdorf, som i dag hedder Sokolowsko og ligger i Polen, meget tæt på grænsen til Tjekkiet. Brehmer anlagde bl.a. en lang række veje og stier i området omkring sanatoriet, som var af varierende sværhedsgrad, og som det krævede en stadig større fysisk indsats at forcere. Her skulle patienterne motionere efter et nøje tilrettelagt og lægeordineret program, afhængig af deres sundhedstilstand. Undervejs var der så mulighed for at holde en pause på en af de mange bænke, som var opstillet ja, der var sågar også ophængt et antal hængekøjer til dem, der for alvor trængte til hvile, 24 JULEMÆRKESANATORIET

22 På årsdagen for indlæggelsen blev der pyntet med flag rundt om barnets seng (Dansk Sygeplejehistorisk Museum). mens de benyttede de forskellige stier. Brehmer gik også meget op i patienternes ernæring, og et ophold på hans sanatorium indebar således, at man skulle indtage fem daglige måltider med få timers mellemrum. En af Brehmers disciple var den unge læge Peter Dettweiler, som i 1876 blev overlæge på et sanatorium i Falkenstein i nærheden af Frankfurt am Main. Hans tese var, at man ikke måtte overdrive motionen, men at en forbedring af tuberkulosepatienternes tilstand krævede megen hvile. Han indrettede derfor sit sanatorium med store, delvis åbne liggehaller, hvor patienterne kunne opholde sig i den friske luft i magelige liggestole. 8 Når sanatorierne som oftest blev placeret i naturskønne omgivelser uden for byerne, var det naturligvis fordi patienternes helbredelse fordrede lys og frisk luft, men samtidig fik man isoleret patienterne og dermed minimeret smittefaren. 9 JULEMÆRKESANATORIET 25

23 Patienter i liggehallen (udlånt af Lilian Jensen). DE FØRSTE SANATORIER I DANMARK Brehmers og Dettweilers anstalter kom til at danne forbilleder for sanatorier mange andre steder, herunder også i Danmark. Herhjemme var det navnlig lægen Sophus Engelsted ( ), der i skrift og tale agiterede for en helbredelsesanstalt for kirtelsvage og skrofuløse børn, og han formåede faktisk at skabe så stor interesse for sagen, at der blev skaffet midler til opførelsen af Kysthospitalet på Refsnæs ved Kalundborg i Kysthospitalet var ikke blot det første sanatorium i Danmark, men også det første i Skandinavien, og selvom det altså ikke var for børn med lungetuberkulose, således som Engelsted i første omgang havde ønsket, kom Kysthospitalet dog også til at behandle enkelte børn med denne lidelse. 11 Den første, der på dansk grund for alvor interesserede sig for at gøre en indsats for børn og voksne med lungetuberkulose, var Horsenslægen Christian Saugman ( ). Kort efter at han havde taget sin medicinske embedseksamen i 1889, blev han selv angrebet af tuberkulose og søgte derfor behandling hos Brehmer i Görbersdorf. Efterfølgende arbejdede han en kort periode som assistent hos Brehmer, og efter hjemkomsten til Danmark gjorde han det til sin livsopgave at oprette tilsvarende sanatorier i Danmark. Saugman forsømte ingen lejlighed til at agitere for behovet for et sanatorium i Danmark for patienter med lungetuberkulose efter den brehmerske model. Det lykkedes ham at interessere den almindelige danske lægeforening for sagen, og gennembruddet var det foredrag, som Saugman holdt på lægeforeningens møde i august Her fremlagde han et ganske detaljeret forslag om at etablere et tuberkulosesanatorium med plads til 65 patienter, der skulle ligge ved Fakkegrav på nordsiden af Vejle Fjord. 12 Lægeforeningen bakkede op om Saugmans idé, og til formålet dannedes u- middelbart herefter aktieselskabet Sanatorier for Brystsyge, i hvis bestyrelse Saugman naturligvis fik sæde, men i bestyrelsen finder vi desuden grosserer Emil Vett, der også kom til at spille en vigtig rolle i Julemærkekomiteen. I 1897 kunne bestyrelsen konstatere, at der var tegnet tilstrækkeligt med aktier og projekteringen af et betalingstuberkulosesanatorium for voksne kunne igangsættes. Efter en del viderværdigheder endte man med at beslutte at placere det ved Fakkegrav, således som Saugman hele tiden havde været fortaler for 13. Da Vejlefjord Sanatorium åbnede i foråret 1900, var det Danmarks første sanatorium for brystsyge, og det var kun naturligt, at Saugman blev sanatoriets første overlæge og vedblev med at være det til sin død i Der er ingen tvivl om, at Saugman og hans insisteren på behovet for sanatoriebehandling har en stor del af æren for, at tuberkulosen i Danmark stort set blev udryddet i løbet af første halvdel af 1900-tallet. 26 JULEMÆRKESANATORIET

24 Legende børn på platformen foran Julemærkesanatoriet i slutningen af 1940 erne (udlånt af Inger Bodenhoff). NATIONALFORENINGEN Saugmans energiske agitation har også sin del af æren for, at en række indflydelsesrige mænd i januar 1901 stiftede Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 14. Initiativet kom fra lægen og folketingsmanden Holger Rørdam ( ), der som ung læge blandt fattige herregårdsarbejdere på Lolland havde set, hvordan tuberkulosen gjorde indhug blandt både voksne og børn i de små og usle hjem. 15 Sammen med læge Carl Lorenzen ( ) lykkedes det ham at få flere førende politikere med I.C. Christensen i spidsen til at gå ind i foreningens ledelse sammen med læger, borgmestre og erhvervsfolk, bl.a. grosserer Emil Vett, som således blev udstyret med endnu en kasket i tuberkulosesagen. 16 Året forinden havde Socialdemokratiet fremsat et forslag i Rigsdagen, som gik ud på at lade staten opføre og drive tre tuberkulosesanatorier, hvoraf det ene skulle være forbeholdt kirtelsyge børn af ubemidlede forældre. Forslaget blev støttet af landets sygekasser, og det fik gennem en underskriftindsamling opbakning fra omkring sygekassemedlemmer, men Venstreregeringen gik lodret imod. Man var bange for, at der med forslaget ville blive skabt præcedens for, at det var en statsopgave at tage sig af tuberkulosebehandlingen, og at denne kæmpeopgave ville lænse statskassen i uoverstigelig grad. 17 På den anden side kunne regeringen naturligvis godt se, at tuberkulosen var en omsiggribende folkesygdom, som der måtte gøres noget imod, men det måtte så ske i privat regi, således som det eksempelvis var sket i Tyskland og det forklarer, at fremtrædende Venstrepolitikere næsten stod i kø for at indgå i Nationalforeningens arbejde. Under alle omstændigheder var det ikke i nogens interesse, at tuberkulosebekæmpelsen blev et partipolitisk stridsæble, og derfor har det bekommet regeringspolitikerne vel at få indsatsen placeret i en upolitisk forening. Foreningens indsats førte bl.a. til nedsættelse af Tuberkulosekommissionen i 1902 og Tuberkuloseloven af Loven indebar, at der kunne ydes statsstøtte til tuberkuloseinstitutioner, der var bygget af private for privat indsamlede midler. Nationalforeningen, der i løbet af meget kort tid fik tilslutning fra medlemmer 18, stod bag oprettelsen af en lang række sanatorier: Silkeborg (1903), Ry (1903), Haslev (1903), Skørping (1906), Nakkebølle (1908) og Faksinge (1908) og fra 1912 en række kystsanatorier ved Fakse Ladeplads, Kalø Vig, Nyborg og Hjerting. 19 Alle Nationalforeningens sanatorier var imidlertid først og fremmest beregnet for voksne. 20 JULEMÆRKESANATORIET 27

25 Hygiejniske forholdsregler Smittekilden er de brystsyges opspyt, navnlig når det får lov at tørre ind og hvirvles op som støv. Det er derfor en stor fare for omgivelserne, når brystsyge patienter spytter på gulvene; overalt, hvor folk samles, bør der være spyttebakker med vand, og kun heri må der spyttes. Dette gælder således værksteder, forsamlingshuse o.s.v. I hjemmene må de syge kun spytte i spyttekopper eller spyttebakker med vand, derimod ikke på gulvet eller i lommetørklæder. De syge må ikke benytte samme seng som de raske, de bør drikke af eget glas og spise med egen ske, og deres gangklæder må ikke benyttes af andre før efter grundig desinfektion. Mørke og urenlige boliger er steder, hvor smitten kan holde sig særlig længe. Boligerne bør holdes rene og vaskes tit. Iagttages disse hygiejniske forholdsregler, kan man færdes i årevis mellem brystsyge patienter uden at blive smittet, og man behøver da ikke at sky disse patienter som smittebærende; man forøger derved kun deres i forvejen sørgelige lod.. (Tekst fra pjece, udgivet af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, formentlig 1902). 28 JULEMÆRKESANATORIET

26 JULEMÆRKEKOMITEEN BESLUTTER SIG Det var på denne baggrund, at Julemærkekomiteen i de første måneder af 1905 skulle tage endelig stilling til, hvilket velgørende formål de indkomne midler fra salget af det første julemærke skulle anvendes til. Det stod efterhånden klart, at der skulle etableres et sanatorium for tuberkuloseramte børn men det lykkedes ikke at undgå en strid om, hvilken form for tuberkulose sanatoriet først og fremmest skulle behandle. Flere kapaciteter blandede sig i debatten, mest markant overlæge Christian Saugman på Vejlefjord Sanatorium, der tog klart stilling for et sanatorium for børn med lungetuberkulose. Når han gjorde det, var det ikke nødvendigvis og udelukkende af altruistiske grunde, men lige så meget fordi han havde sin helt egen dagsorden: han ville nemlig gerne have Julemærkekomiteen til at bygge et sanatorium for børn ved siden af hans eget sanatorium ved Vejlefjord, som jo var for voksne, lungesyge patienter. Der kom imidlertid ikke noget ud af Saugmans forhandlinger med Julemærkekomiteen. Saugman var nemlig ikke til sinds at give Julemærkekomiteen indflydelse på hverken selve byggeriet eller ledelsen af et sådant børnesanatorium. Hvis det skulle ligge ved Vejlefjord, skulle det være Saugmans børnesanatorium! 21 I stedet indgik Julemærkekomiteen i maj 1905 en samarbejdsaftale med Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse. Ifølge aftalen skulle Julemærkekomiteen opføre et børnesanatorium for tuberkuloseramte børn; der skulle være mindst 100 sengepladser, og efter opførelsen skulle ejendomsretten overgå til Nationalforeningen, som til gengæld forpligtede sig til at stå for driften. Julemærkekomiteen skulle altså stå for byggeriet, men Nationalforeningen betingede sig at få indflydelse på valget af byggegrund, tegningerne til byggeriet og indretningen af samme. Derudover indeholdt aftalen en passus om, at hvis byggeriet ikke stod færdigt inden udgangen af 1909, bortfaldt Nationalforeningens forpligtelse til at drive sanatoriet. 22 Umiddelbart virker det, som om aftalen med Nationalforeningen er noget ukonkret, når det drejer sig om, hvilken type tuberkulosepatienter, det kommende børnesanatorium skulle tage sig af. Det har muligvis været en simpel nødvendighed for at få lagt låg på den debat, der ikke blot var ført på de indre linjer i Julemærkekomiteen, men i høj grad også i medierne, og hvor selveste Holbøll havde udtalt sig mod det store flertal i komiteen. Reelt har der dog næppe været nogen særlig tvivl i komiteen om, at det var børn, der var angrebet af lungetuberkulose, som det ny sanatorium skulle bygges til. Sanatoriet var anslået at skulle koste omkring kr. at bygge og indrette, og aftalen betød, at Julemærkekomiteen havde bundet sig til ikke blot fortsat at udgive et julemærke, men også til at anvende sit overskud i den følgende årrække på netop dette formål. Det var næppe heller Holbølls kop te; han havde givetvis foretrukket en model, hvorefter indtægterne fra salget af julemærkerne fra år til år kunne anvendes til forskellige godgørende formål og ikke ét formål alene. JULEMÆRKESANATORIET 29

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Koldingfjord - bygningernes historie - fra julemærkehjem til sygeplejemuseum og 4-stjernet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 15 / Februar 2009 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere