DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab 1

2 DEN NY VERDEN 2004:2 Kolofon 2 Faglige redaktører på dette nummer: Martin Mennecke Elisabeth Moltke Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Tekstredaktion og oversættelser Silvia Goldbaum Tarabini, Matthias Bjørnlund, Kamilla Ekholdt Christensen, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Nina Hart, Anna De Laine og Stine Thuge. Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotografi på omslag: Cris Leslie Salg: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Strandgade København K Tlf Fax ISSN ISBN Abonnement: Den Ny Verden udkommer med 4 numre i hver årgang. Abonnement koster 245 kr Enkeltnumre koster 85 kr Adresseændringer skal meddeles til > publikationer

3 Indhold Per Stig Møller Forord Martin Mennecke og Elisabeth Moltke Introduktion Folkemordet i Rwanda94 På blot tre måneder mistede omkring mennesker livet i ét af det 20. århundredes mest omfattende folkedrab. Denne korte introduktion præsenterer nogle af årsagerne til folkedrabet, hovedaktørerne samt et par af de vigtigste begivenheder mellem april og juli Ghosts of Rwanda Vidner til folkemord Roméo Dallaire, Kofi Annan og Philippe Gaillard beretter som repræsentanter for FN og Røde Kors om nogle af de kontroversielle beslutninger, de måtte tage i 1994, om hvordan de oplevede folkedrabet, om frustrationer og om de følelser, de står tilbage med 10 år efter. Hvordan kunne det ske? Gjorde man det rigtige? Kunne man have gjort mere? Har vi lært noget? Mary Kayitesi Blewitt Arrene efter folkemordet Ti år efter folkedrabet i Rwanda kæmper de overlevende med dets eftervirkninger, fattigdom og HIV/AIDS, og søger fortsat efter retfærdighed. Med fokus på de tusindvis af kvinder, der blev voldtaget under folkedrabet, giver artiklen et indblik i de overlevendes tilværelse i dag. Kayitesi Blewitt kritiserer det internationale samfund for igen at have svigtet Rwanda, idet det først og fremmest er overladt til de lokale foreninger at støtte de overlevende. Artiklens tone er bitter men DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 3

4 DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 4 repræsenterer også en vigtig stemme i diskussionen af Rwandas fremtid efter folkemordet Lene Aggernæs Først yndling, så folkemordsoffer og siden forsøgskanin Rwandas rolle i udviklingspolitik Det internationale donorsamfund spillede med sin udviklingsbistand en markant rolle i Rwanda før folkemordet. Forfatteren undersøger i hvor høj grad der med folkemordet i 1994 er sket en ændring i donorernes strategier og betingelser for bistanden til Rwanda. Endvidere diskuteres det, hvordan donorlandene tillægges øget ansvar for politiske og menneskeretlige problemstillinger i modtagerlandene, og endeligt påpeges de problemer, der knytter sig til det, at Rwandas regering efter folkemordet har opnået en slags uudtømmelig genocide credit. Kamilla Ekholdt Christensen Redskab til konflikt og forsoning? medier i Rwanda før, under og efter folkemordet Medierne i Rwanda spillede en afgørende rolle under folkedrabet ved at opildne til had, vold og dehumanisering af tutsierne. Artiklen viser, hvorledes medierne har udviklet sig siden folkemordet, og det diskuteres, om der i dag i Rwanda findes et mere nuanceret mediebillede i demokratisk forstand. Det synes, at den tidligere hadefulde og racistiske propaganda nu er blevet afløst af en anden regerings indirekte censurering og dikterede selvcensur blandt journalister. Matthias Bjørnlund Religion og folkedrab i Rwanda Før og under folkedrabet i Rwanda medvirkede særligt den katolske kirke til en systematisk marginalisering og dehumanisering af først hutuer, siden tutsier. Artiklen beskriver, hvordan de kristne kirker i Rwanda bidrog til denne proces men også manglen på selvkritik af kirkens ansvar som institution i dag. Afslutningsvis påpeger forfatteren, hvordan antallet af konverterede til islam blandt både hutuer og tutsier i Rwanda er fordoblet siden 1994, og hvordan tilslutningen til denne religion til dels forklares som en slags renselse fra fortidens synder og svigt. Simon Turner Rwandas falske tvilling etniske relationer i et burundisk perspektiv Gennem en analyse af ideer om etnicitet i Burundis nyere historie viser artiklen, hvorledes etnicitet er en konstrueret størrelse, der ændrer betyd-

5 ning efter kontekst. Desuden kortlægger forfatteren, hvorledes politiske aktører på forskellige tidspunkter har håndteret det etniske problem i Burundi. Forfatteren argumenterer for, at selvom etnicitet er konstrueret, har det en meget reel effekt på identitetsdannelse og kan derfor ikke, som i Rwanda, blot fornægtes. Det foreslås, at Rwanda i stedet tager ved lære af Burundis erfaringer med en større åbenhed omkring etnicitet Fergus Kerrigan og Antranik Handoyan Retsopgøret efter folkedrabet i Rwanda et tilbageblik og et blik mod fremtiden Det Danske Institut for Menneskerettigheder påbegyndte i 1997 et projekt, som skulle være med til at sikre fair trial i Rwandas nationale retsopgør efter folkemordet. Artiklen gennemgår og vurderer, hvorvidt projektets overordnede mål, at opnå retssikkerhed og forsoning i Rwanda, er nået 10 år efter folkemordet. Forfatterne advarer mod, at de seneste rwandiske forsøg på at påvirke retsopgøret til fordel for politiske prioriteter, såsom demokratisering, i højere grad får karakter af midlertidig krisehåndtering snarere end velovervejede og langsigtede bidrag til en forsoningsproces. Gedske Messell ICTR Det endelige opgør med international straffrihed? I november 1994 oprettede FN s Sikkerhedsråd Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda (ICTR) med det formål at retsforfølge de hovedansvarlige for folkedrabet. ICTR blev etableret med store ambitioner og skulle arbejde for retfærdighed, sandhed og forsoning i Rwanda. Forfatteren undersøger, hvorvidt dette er lykkedes, om den udbredte kritik af ICTR er berettiget, og hvilken lære det internationale samfund kan drage for fremtidige retsopgør som eksempelvis det, der skal gennemføres i Irak. John Eriksson og John Borton Det internationale samfund og erfaringerne fra Rwanda På Danidas initiativ bestilte en række donorlande, internationale nødhjælps- og bistandsorganisationer i slutningen af 1994 en omfattende evaluering af de forskellige internationale aktørers indsats før, under og efter folkedrabet i Rwanda. Artiklen bygger på en rapport, der undersøger i hvilket omfang, der er blevet fulgt op på evalueringens anbefalinger i og udenfor Rwanda. Forfatterne observerer en række forbedringer i det internationale samarbejde om humanitær hjælp, men konstaterer samtidig, at igangværende konflikter som i Congo og Darfur viser, at langt fra alle erfaringer er blevet implementeret i praksis i dag. DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 5

6 DEN NY VERDEN 2004:2 Indhold 115 Martin Mennecke og Elisabeth Moltke Darfur et nyt Rwanda? Aldrig igen. Sådan lød det efter Holocaust - og igen efter folkedrabet i Rwanda for ti år siden. I sommeren 2004 konfronterede billederne fra Darfur-regionen i Sudan på ny verden med erkendelsen af, at dette løfte åbenbart ikke omfatter andet end, at tyskerne aldrig igen vil begå folkedrab mod jøder. Udover at iværksætte diverse undersøgelseskommissioner for at afgøre hvorvidt der bliver begået folkedrab i Darfur eller ej, tøver det internationale samfund med at handle. Artiklen diskuterer, hvorvidt det internationale samfund ikke endnu engang spilder vigtig tid, og forfatterne stiller sig kritiske overfor USA s, politikernes og mediernes fokus på om der bliver begået folkedrab i Darfur. Den nuværende diskussion er et tegn på, at man ikke har taget ved lære efter Rwanda og udgør på paradoksal vis en hindring i kampen mod fænomenet. Det, at forhindre et folkedrab, vil netop kræve, at man intervenerer inden volden bliver til et folkedrab. 6

7 Forord For 10 år siden var verden vidne til det brutale folkemord i Rwanda. På blot 14 uger blev mere end 10 % af landets befolkning slagtet af sin egen regering og landsmænd. Folkemordet fik på uhyggeligste måde demonstreret, at det internationale samfund må blive væsentlig bedre til at forudsige, håndtere, og afværge konflikter. Den Afrikanske Union (AU) har taget et vigtigt skridt i denne retning med etableringen af et freds- og sikkerhedsråd. Rådet er en central institution i AU for konfliktforebyggelse og kriseløsning og åbner op for intervention i konflikter i en medlemsstat. Den politiske ramme for etableringen af en afrikansk beredskabsstyrke er ligeledes på plads med det mål, at Afrika i 2010 har en operationel kapacitet til at gennemføre fredsstøtteoperationer. Udviklingen af en enstrenget afrikansk sikkerhedsstruktur under AU stiller store krav til AU s samarbejde med de subregionale organisationer. Fra dansk side støtter vi dette arbejde gennem vores nye Afrika program for fred. Det vil hjælpe de subregionale organisationer ECOWAS (Economic Community of West African States), SADC (Southern African Development Community) og IGAD (Intergovernmental Authority on Development) med gennemførelse af konfliktforebyggelse, opbygning af en afrikansk sikkerhedsarkitektur samt samarbejde på konfliktområdet mellem civilsamfundet og de regionale organisationer. Også EU støtter AU gennem sin fredsfacilitet. AU s vilje og evne til at engagere sig i udviklingen i Darfur-provinsen i Sudan vil være en afgørende prøve for organisationen. Folkemordet i Rwanda har ligeledes været med til at sætte gang i overvejelser i FN-sammenhæng. FN s generalsekretær nedsatte i november 2003 et højniveaupanel for fred og sikkerhed, som skal komme med forslag til, hvorledes FN kan styrkes i en verden af stadigt mere komplekse trusler og kriser. Til dette arbejde har Danmark bl.a. bidraget med afholdelsen af The Copenhagen Seminar on Civilian Crisis Management den juni Seminaret samlede en række af verdens førende eksperter politikere, militærpersoner, FN, EU og DEN NY VERDEN 2004:2 Forord 7

8 DEN NY VERDEN 2004:2 Per Stig Møller forskere for at drøfte, hvordan verdenssamfundet fremover kan blive bedre til at løse de civile opgaver i forbindelse med fredsbevarende og fredsskabende operationer. Danmark vil i dette efterår forhåbentlig blive indvalgt som medlem af FN s Sikkerhedsråd for en toårs-periode fra den 1. januar Sikkerhedsrådet er det primære organ for opretholdelse af fred og sikkerhed i verden, og vi får her en enestående mulighed for at yde vort bidrag til at sikre, at FN står rustet til at møde det 21. århundredes nye globale udfordringer. Dansk FN-politik har effektiv multilateralisme og en fortsat styrkelse af FN i centrum. Vi fokuserer både på nye trusler terrorisme og masse-ødelæggelsesvåben og på fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af 2015-målene. FN s evne til krisestyring og samtænkning af de forskellige FN-indsatser må fortsat styrkes, og Danmark vil i Sikkerhedsrådet gøre en særlig indsats for de konfliktramte afrikanske lande. Under et kommende medlemskab vil vi endvidere arbejde aktivt for, at de mekanismer og initiativer, der skal sætte handling bag Rådets beslutninger, kommer til at virke bedst muligt. Der er ingen tvivl om, at FN og det internationale samfund har lært af erfaringerne fra Rwanda. Det seneste tiår har vist, at det nytter med hurtig og aktiv international involvering i konfliktløsning. De kommende år vil vise, i hvor høj grad denne forståelse altid lader sig omsætte i praktisk handling i konkrete konfliktsituationer. Fra dansk side vil vi i FN-sammenhæng og som aktive deltagere i EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik gøre, hvad vi kan for, at vi aldrig igen skal opleve en situation som Rwanda Per Stig Møller 8

9 Introduktion Den 6. april 2004 var det ti år siden, verden blev vidne til begyndelsen på ét af det 20. århundredes mest omfattende folkedrab. I løbet af blot 100 dage blev omkring mennesker dræbt og hundredetusinder jaget på flugt fra et land, der indtil da var blevet betragtet som et af Afrikas foregangslande for demokratisk og økonomisk udvikling. Ti år efter kæmper Rwanda stadig med arrene efter folkemordet: udbredt HIV/AIDS smitte, økonomisk tilbagefald, hundredtusindvis af ustraffede gerningsmænd, mistillid mellem de forskellige befolkningsgrupper og ekstremister, der opererer fra nabolandet Congo. Meget er siden blev skrevet om, hvad der egentlig skete i de 100 dage; hvem der bar skylden og hvem, der burde have gjort hvad. Ved adskillige mindehøjtideligheder rundt om i verden i 2004 erkendte en stor del af det internationale samfund sit svigt, mindede om de grufulde begivenheder i 1994 og forsikrede, at en sådan katastrofe aldrig måtte ske igen. I dag ved alle, at havde det internationale samfund i sin tid været mere opmærksom og villig til at handle, kunne begivenhederne i Rwanda i bedste fald være undgået og under alle omstændigheder været stoppet tidligere. Vi ønsker med dette nummer af Den Ny Verden ikke at bidrage yderligere til den litteratur, der belyser folkedrabet i Vi vil i stedet fokusere på de ti år, der er gået. Er det internationale samfund, og ikke mindst Rwanda, kommet videre efter folkedrabet, eller er det bare ti år, der er gået? Er aldrig igen virkelig aldrig igen? En del bidragsydere peger på markante fremskridt siden Flere donorlande har analyseret deres bistandspolitik for at kunne bidrage aktivt til folkedrabsforebyggelse, og de pålægges i stigende grad ansvar for hensynet til menneskerettigheder i de pågældende bistands-modtagerlande. Også forholdene for de rwandiske medier og synet på kirken som institution har ændret sig og kan ses som tegn på, at rwanderne er ved at lære tidligere fejl. DEN NY VERDEN 2004:2 Forord Siden omfanget af forbrydelserne blev offentlig kendt, har adskillige internationale aktører, både FN og enkeltstater som USA, været med til at igangsætte 9

10 DEN NY VERDEN 2004:2 Martin Mennecke og Elisabeth Moltke 10 en række nye initiativer og projekter i et forsøg på at tage konsekvenserne af folkedrabet. Blot få måneder efter folkedrabets slutning i juli 1994, oprettede FN s Sikkerhedsråd Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda. Flere af de hovedansvarlige for folkedrabet, heriblandt politikere, militærledere og journalister, er siden blevet dømt, og tribunalet har på trods af forskellige vanskeligheder formået at fungere som model for den nye permanente Internationale Straffedomstol. Andre bidragsydere betvivler hvorvidt der egentligt er tale om fremskridt og peger på, at Rwanda og det internationale samfund endnu ikke er kommet så langt. De ændringer, de vestlige lande har omtalt og til dels inkorporeret i deres politik, har ikke været tilstrækkelige. Senest har det internationale samfunds tøven med at handle i Darfur-konflikten i det vestlige Sudan vist, hvor lidt staterne har formået at omsætte erfaringerne fra Rwanda til praksis. Også i Rwanda venter man på en række områder stadig på synlige fremskridt: Det nationale retsopgør har mødt mange store grundlæggende og praktiske vanskeligheder og lider under politisk indblanding fra den rwandiske regerings side; mange overlevendes situation er nedslående - en stor generation af børn vokser op uden forældre eller søskende; mange af dem, der overlevede massevoldtægter og angreb med macheter, er HIVinficerede og kun få har adgang til medicin og økonomisk støtte. Endelig bliver det i en række artikler beskrevet, hvordan den oprørsgruppe, der for ti år siden stoppede folkedrabet, har i den mellemliggende tid forvandlet sig til et autoritært styre, der indskrænker demokrati og er dybt involveret i en voldsom krig i nabolandet Congo. Ti år er således gået, og forfatterne i dette særnummer tegner - ikke mindst på grund af deres vidt forskellige faglige baggrunde og indgangsvinkler - et meget broget billede af, hvorvidt Rwanda og det internationale samfund virkelig er kommet ti år videre. Meget har ændret sig, men en del synes også at være håbløst stillestående. Der findes ingen simple forklaringer på udviklingen af folkedrab, hvad man kan gøre for at forhindre det, eller hvordan man bedst bearbejder dets konsekvenser. Netop disse betragtninger har relevans for dansk udenrigspolitik - i særdeleshed i forhold til de konflikter, der vil være på dagsordenen ved vores kommende medlemskab af FN s Sikkerhedsråd. Til sidst vil vi gerne rette en stor tak til vores bidragsydere samt den ansvarshavende redaktør, Jesper Linell, layouteren Allan Lind Jørgensen og alle andre, der har hjulpet til med at publicere dette nummer. Alle har igennem hele processen været åbne for udvikling af nye ideer og vores betragtninger til artiklerne. Martin Mennecke og Elisabeth Moltke

11 Folkemordet i Rwanda 1994 Den 11. januar 1994 modtog FN s hovedkvarter i New York en fax fra general Roméo Dallaire, den øverstkommanderende for FN-missionen i Rwanda. Han advarede om, at et folkemord mod Rwandas tutsier muligvis var forestående. Tutsierne i Rwanda havde før været udsat for massakrer. Landets hutuer var blevet diskrimineret af det belgiske kolonistyre, som havde favoriseret tutsierne på hutuernes bekostning. Disse opfattede sig derfor som ofre for undertrykkelse fra både Belgiens og tutsiernes side. I 1959 gjorde de oprør og indledte i 1961, med udråbelsen af republikken Rwanda, 33 års hutudominans. Tusinder af tutsier blev dræbt i 1959 og ved senere massakrer, mens andre tusinder flyg-tede. Tutsi-flygtninge og deres efterkommere udgjorde siden kernen i eksilorganisationen Rwandan Patriotic Front (RPF), som i 1990 indledte en krig mod den rwandiske hutu-regering. I august 1993 underskrev de to parter Arusha-fredsaftalen, som gik ud på at magten skulle deles mellem dem, og det var for at sikre implementering af aftalen, at FN sendte fredsbevarende tropper til landet. Folkemordet Den 6. april 1994 blev den rwandiske præsident Juvénal Habyarimanas fly skudt ned i nærheden af Kigali. Drabet på præsidenten blev startskuddet til folkemordet. Inden dagen var omme, havde ekstremistiske hutu-militser oprettet vejspærringer rundt om Kigali, og dagen efter begyndte systematiske drab på tutsier og moderate hutuer i hovedstaden. Siden spredtes massemyrderiet til resten af landet. Mellem april og juli 1994 blev hundredetusinder af tutsier - mænd, kvinder og børn myrdet på grusom vis: De blev hakket ihjel med macheter, begravet levende, druknet eller tævet til døde. Titusinder af kvinder blev voldtaget. Grusomhederne blev oftest udført af medlemmer af hutu-militsen Interahamwe og soldater, men også tusindvis af civile hutuer deltog i myrderierne. Den rwandiske radiostation RTLM havde DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda

12 DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda 1994 RWANDA D E M. R E P. C O N G O R u s i z Cyangugu i Ijwi Ø Kivusøen 1462 m Sabyinyo 3674 m Karisimbi 4507 m Fakta om Rwanda Gisenyi Kibuye Gikongoro km Muhabura 4127 m Gahinga 3474 m Ruhengeri Nyabaro n g o Girarama Butare B U R U N D I U G A N D A Sydl. Cyohoha Sø Areal: km² (på størrelse med Jylland) Nyagatare Byumba KIGALI Rweru Sø Kibungo Akagera Ihema Sø SIGNATURFORKLARING T A N - Z A N I A Hovedstad Provinshovedstad International grænse Flod Vulkan Befolkning: Ca. 8 millioner indbyggere. Landets befolkning består primært af to grupper: 84% hutuer og 15% tutsier. Begge grupper har samme sprog, kultur og religion. Akanyaru Akagera 12

13 i månedsvis sendt propaganda, der dæmoniserede tutsier, for at opildne hutuer til ekstrem voldsanvendelse. Endvidere fungerede radioen under folkemordet som et vigtigt redskab, der angav hvor der befandt sig tutsier. Målet var tutsiernes tilintetgørelse. Det internationale samfunds reaktion General Dallaire anmodede gentagne gange FN om at øge antallet af soldater og tillade dem at gribe ind i konflikten. Begge dele blev ham nægtet. Efter hutu-militser dræbte ti belgiske FN-soldater, valgte Belgien at trække sine styrker helt ud af landet. En uge efter folkemordet begyndte, fulgte FN s Sikkerhedsråd trop og reducerede FN-tropperne fra 2500 til 270 mand. Først sent i maj vedtog FN at sende tropper til landet. Ingen lande meldte sig dog til at stille tropper til rådighed. De næste to måneder blev i stedet brugt på endeløse forhandlinger om finansieringen af FN-tropper og materiel, som aldrig nåede frem. Efterspil Det tutsi-dominerede RPF standsede folkemordet 18. juli RPF indtog det meste af landet i løbet af maj og juni og drev samtidig regeringen og hundredetusinder af hutuer på flugt. Mere end 1 million mennesker blev samlet i flygtningelejre i Zaïre, hvorfra hutu-ekstremister genoptog kampen mod RPF. Følgen var en destabilisering af store dele af regionen. Folkemordet resulterede i mere end dræbte, omtrent 2 millioner flygtninge og 1 million internt fordrevne. Fra sommeren 1994 påbegyndte den nye RPF-ledede regering genopbyggelsen af det ødelagte land. I oktober samme år anerkendte FN s Menneskerettighedskommission, at massakrerne mod tutsierne udgjorde folkemord; en betegnelse de vestlige lande tidligere havde afvist for at undgå en forpligtelse til at intervenere. I november besluttede FN at oprette et internationalt krigsforbrydertribunal for Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Folkemordet i Rwanda

14 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda General Roméo Dallaire Øverstkommanderende for FN s fredsbevarende styrker i Rwanda I tiden op til folkemordet advarede General Roméo Dallaire gang på gang hovedkontoret i New York om en lurende katastrofe i Rwanda og opfordrede til at gribe ind, men forgæves. I stedet måtte han frustreret se sin styrke reduceret til 270 mand, hvilket i sidste ende forhindrede UNAMIR i at stoppe massedrabene. I årene efter folkemordet kæmpede Dallaire med enorm skyldfølelse og depressioner. Den dag i dag føler han stadig både professionelt og moralsk ansvar for den mislykkedes operation i Rwanda. I 2004 vendte han for første gang siden folkemordet tilbage til Rwanda. No cavalry coming over the hill The Americans categorically [said], No, there s no way there s going to be a cease fire, so let s pull everybody out and get out of that quagmire and then see what happens afterwards. [This] was a significant shift: Forget any idea that somebody s going to come and help you Dallaire, or that your forces were going to actually do something positive. That scenario brought an enormous gloom. I remember [a phone call from] Maurice Baril [Dallaire s superior in the UN headquarter]. [She] said, Tell Dallaire that there is no cavalry coming over the hill. None. Polfoto 14

15 Some people say an intervention would have been useless because they were all dead. They weren t all dead. They were still being killed and slaughtered by the thousands and thousands. And so that became a point of contention. And the argument was ridiculous. It s just like the argument around the term genocide. I mean it s a useless argument. Human beings are being killed in the thousands, it could be in the hundreds of thousands. You don t need the term genocide to decide to help other human beings. That whole exercise of numbers became a great perversion, because ultimately you don t need four thousand bodies to say that we ve got a real problem. And the proof of that is that how many people died in that market in Sarajevo? Sixty? The whole damn world got really concerned, and the western world mobilized everybody they could to respond to that. It was just an absolute perverse exercise of developed nations using excuses of sovereignty and nationalism and involvement and self-interest, to argue the way around one of the most fundamental premises: Are these people human? Do you have a capability? Then why aren t you doing something? Why is it that the black Africans sitting there being slaughtered by the thousands get nothing? Why is it when a bunch of white Europeans get slaughtered in Yugoslavia you can t put enough capability in there? There were more people killed, injured, internally displaced and refugeed in less than a hundred days in Rwanda than the whole of the Yugoslavian six or seven years of problems. I couldn t keep nor reinforce my small force, even feed it, and they were pouring tens of thousands of troops into Yugoslavia and billions of dollars of aid, and they re still doing it Rwanda will never ever leave me. It s in the pores of my body. My soul is in those hills, my spirit is with the spirits of all those people who were slaughtered and killed that I know of, and many that I didn t know. Fifty to sixty thousand people walking in the rain and the mud to escape being killed, and seeing a person there beside the road dying. We saw lots of them dying. And lots of those eyes still haunt me, angry eyes or innocent eyes, no laughing eyes. But the worst eyes that haunt me are the eyes of those people who were totally bewildered. They re looking at me with my blue beret and they re saying, What in the hell happened? We were moving towards peace. You were there as the guarantor of the mandate. How come I m dying here? Those eyes dominated and they re absolutely right. How come I failed? How come my mission failed? Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 15

16 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 16 Kofi Annan Ansvarlig for FN s fredsbevarende operationer i 1994 Som den øverste civile chef for FN s fredsbevarende operationer i 1994, bærer Kofi Annan en del af ansvaret for den mislykkedes indsats i Rwanda. Annan gav bl.a. ikke informationer videre til FN medlemslande om den kritiske situation i landet og har efterfølgende indrømmet, at han skulle have reageret på advarslerne fra FN-missionen i Rwanda. Annan er i dag FN s generalsekretær og arbejder bl.a. med nye standarder for humanitær intervention. Responsibility to protect [Rwanda] was a very painful and traumatic experience, for me personally, and I think, in some way, for the United Nations. It s not something that you forget. It s an experience that becomes part of you, and part of your whole experience as a human being. I would say the moment for me, which was extremely difficult to comprehend and to accept, was when it was clear to everybody how dangerous the situation is - the killings that were going on and were about to happen, and we couldn t get the troops. We couldn t get the governments to move. We approached about 80 governments, trying to get offers of troops, and they wouldn t give them to us. For me, that was the most incomprehensible. Shouldn t the fact that the killing was taking place and we knew [that] we were sending planes to remove others to safety - [Shouldn t that] have moved us to act? That insensitivity to the human condition and the plight of others. Perhaps this was the one thing that shook me more than anything else. Without [political will], there is very little you can do. But that does not mean that those of us in the Secretariat do not have a role, because we need to be able to press governments to do as much as we can. Ten years on - I really wish I could have found a way, some way of getting more help to them. I could have found a way of convincing the member states that we need to send in a larger force. [But] there were counterforces. Yes, there were governments who were pleading for everybody to withdraw, to pull everybody out. I wish I had been able to galvanize the member states to act, or at least to get them to have a genuine debate, open genuine debate as to whether they should go or not. But, of course, that is also difficult when the council meets behind closed doors and only comes to the public to

17 Polfoto vote. So the positions they take, the arguments that are made are not known to the public. [An experience like Rwanda] makes you more determined to speak out, to press, to try and see if you can work with others to put in systems that will, if not shame the governments, at least allow the organization to move a bit more. This is one of the reasons why I have been pressing this whole idea of the responsibility to protect - quicker deployment of U.N. forces, using our standby arrangements better [and] getting other governments to sign on to participate in peacekeeping operations. When [I am] faced with the question, whether I think that we can avoid the Rwandas of tomorrow, and that if we were to be confronted with a new Rwanda, is the world ready to do it? Will the world move in to stop it? And my answer is, I really don t know. I wish I can say yes, but I am not convinced that we will see the kind of political will and the action required to stop it. [Therefore] I would want to send a message to societies around the world, societies on the verge of conflict. They need to find a way of dialoguing with each other and avoid situations where they turn on each other and begin to kill each other, whether with guns or with machetes. Because the world may not come to their aid. Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 17

18 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 18 Philippe Gaillard Ledede i Det Internationale Røde Kors delegation i Rwanda I 12 måneder ledede Gaillard Røde Kors arbejde i Rwanda. Da konflikten var på sit højeste og alle andre organisationer forlod landet, forblev Røde Kors i Rwanda som den eneste humanitære hjælpeorganisation. Selvom mere end 50 Røde Kors medarbejdere blev dræbt under folkemordet, overvejede Gaillard aldrig at trække sig ud af landet, og det lykkedes organisationen at redde mellem og Rwandanesere. I dag leder Gaillard Røde Kors delegation i Lima, Peru. Speaking Out From the very beginning, we started to go out with our ambulances, both the Rwandan Red Cross and the ICRC, evacuating wounded people, [people] not finished off. On the 14th of April 1994, volunteers of the Rwandan Red Cross told me that their ambulance had been stopped. They had six not finished off Tutsi people in the ambulance who were taken out by the militia and just killed on the side of the road. The volunteers were completely shocked. How do you deal with this kind of information? I decided to call my headquarters in Geneva. My counterpart in Geneva asked me, Do you think we could make it public? And then you think twice, because if you make it public, then people might kill you. But we decided to do it and the following day, it was everywhere: on BBC, Reuters, Radio France Internationale. And then we had a promise that the Red Cross ambulances would be respected. So these six people didn t die for nothing. Because of their deaths, hundreds of other people could be saved. I remember a couple of phone calls from BBC London [always] asking me the same question, What s your estimation of the number of people killed? and I told them at least 250,000. One week later they called again and asked me, What s your estimation today? So I told them, You can double it. Five hundred thousand people have been killed. One week later they made a last call and I answered, Listen, after half a million, sir, I stopped counting. I had to speak, to be outspoken, in such a context. When you re seeing it every day in the streets, in your hospital, on the roads If you don t at least speak out clearly, you are participating in the genocide. It s a responsibility to speak out. It did not change anything, and it [did not] move the international community. If my organization, which is usually not outspoken would have told me, Please Philippe, don t talk so much, I would have left the organization. You cannot be silent. And they never

19 Foto: ICRC/Claude Glunz told me to shut up. I had a lot of support. We were on the phone with Geneva every day. Just in terms of human resources, for instance we asked for more support, because we needed surgeons, nurses, this kind of very specialised staff, and they arrived within days. Tens of thousands of people would have been killed without our presence there, and this helps. I m ashamed to say that, but it s somehow a satisfaction that Dallaire could not have, unfortunately. I think this is the reason why he is still deeply wounded while my scars are OK. I don t feel guilty. I never felt guilty. Dallaire felt guilty all the time. He should not feel guilty. He did what he could; he could not do much. He was abandoned by his own organization. The so-called international community in New York, decided not to give a shit about what was happening in Rwanda. From the very beginning of the genocide the U.N. was logistically and politically a phantom. They didn t make any difference, because they decided not to do anything. I m not affected any more by horrors. Horrors are meaningless, nonsense. But beautiful things are miracles. This is our job, to find beauty, create beauty in the very core of horror. We have been able, after the genocide, to reunite thousands of children with their families. And this is to create beauty within the horror. I will never in my life go back to Rwanda. Not at all because this would remind me of awful things. I don t want to meet again with people we have saved, because it s too strong. It s unbearable. It s too beautiful. Republished with permission of FRONTLINE. This material was originally published on FRONTLINE s April 2004 web site for its report Ghosts of Rwanda. DEN NY VERDEN 2004:2 Vidner til folkemord 19

20 DEN NY VERDEN 2004:2 Ghosts of Rwanda 20

I skyggen af et folkedrab

I skyggen af et folkedrab I skyggen af et folkedrab Rwanda ti år efter T i d s s k r i f t f o r i n t e r n a t i o n a l e s t u d i e r DIIS - København - 20 0 4 DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab 1 Mary Kayitesi

Læs mere

I skyggen af et folkedrab

I skyggen af et folkedrab I skyggen af et folkedrab Rwanda ti år efter DEN NY VERDEN 2004:2 I skyggen af et folkedrab DIIS - København - 20 0 4 1 DEN NY VERDEN 2004:2 Kolofon Faglige redaktører på dette nummer: Martin Mennecke

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. juni 2007 Kære 9. årgang. Tak for sidst sidste gang I var samlet på

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Tabel 1. Spørgsmål inkluderet i legitimitetsindeks fra World Values Survey, bølge 6, 2010-2014 Dimension Spørgsmålsformulering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her Din nåde møder mig Maria Lundbak 2010 Bb Kan jeg krybe i din favn? Bb Og mærke dine drømme dine savn? Dm Jeg længes efter mer Bb Kom Jesus mød mig her Bb Dm7 /E /E Dm7 Dm/ Jeg venter her på dig Bb Dm7

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere