DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål"

Transkript

1 DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1

2 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større opgaver, opgaver på computeren og projekter ikke nævnt i oversigten. Det eneste sted, hvor trinmålene ikke kun beskriver Det skrevne sprog er i børnehaveklassen, idet det er svært at adskille aktiviteterne på dette niveau fra hinanden. Ud over de beskrivelsen af materialer til den individuelle undervisning som fremgår af denne oversigt - arbejder eleverne med litteratur og mundtlig dansk. Indholdsbeskrivelsen af mundtlig dansk præsenteres for sig selv. 2

3 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk Normal-vej Klassetrin Materiale Beskrivelse Del-mål og slut-mål Bh. RR Lyd. Motorik. Fortælling Samtale. Samarbejde. mv Arbejdsbogen 1-2 Kreativitet, samtale, opgaver, genkendelse Efter børnehaveklassen: Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: * Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige. * Indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle. * Vise opmærksomhed og interesse for det talte og skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver. * Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser. * Tage hensyn til og vise respekt for naturen. 3

4 * Have kendskab til tal og tælleremser. * Beskrive naturfaglige iagttagelser blandt andet med brug af kategorierne størrelse, form, antal og vægt. * Opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder. * Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker. * Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed. * Beherske finmotoriske bevægelser. * Udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger. * Etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. * Medvirke til at opbygge klassens normer og regler. * Tage del i ansvaret over for fællesskabet. * Varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder 4

5 kunne forstå og følge en instruktion. * Kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde. * Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkle mål for eget arbejde. * Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget. * Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper. * Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål. 5

6 LL Dansk Min danskbog 1 Skrivebog Rico på rumrejse (trin 2) diktater VBO grøn Min danskbog 2 Skrivebog 3 Lyt og Læs Læseindlæring Dansk grammatik, skrivning mv Styrkelse af det allerede lærte Tidlig indøvelse af håndskrift dansk 10 niveaudelte sopgaver og diktater Opgaver og diktater Styrkelse af det allerede lærte Sammenbunden skrift Efter 2. klasse * skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr * skrive enkle tekster om egene oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster * skrive berettende * skrive kronologisk * stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster * navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst * skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift * skrive på computer * lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper * forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder 6

7 7

8 3. VBO blå Trappestigen 1 (Ulf og Lotte) (trin 2 og 3) diktater Min danskbog 3 Bedre Håndskrivning 3 4. VBO rød Rikke og alverdens fortællere (trin 3) diktater Min Danskbog 4 Dansk på Mellemtrinnet I II Skriv bedre 1 3 Bedre Håndskrivning 4 Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Skrift Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Grammatik og tegnsætning Undervisning i skriftlig fremstilling Skrift Efter 4. klassetrin * skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer * skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser * skrive refererende, beskrivende og berettende * skrive kronologisk ud fra indsamlet stof * følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster * bruge ordbog, der angiver bøjningsformer * bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster * bruge illustrerende billeder i egne tekster * skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift * skrive på computer med passende hastighed * give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål * bruge skrivning som hjælpemiddel i andre 8

9 9

10 5. VBO gul Trappestigen 2 (De nordiske guder) (trin 3 og 4) diktater Min danskbog 5 Bedre Håndskrivning 5 6. VBO Lilla Leo læser lokalavis (trin 4) diktater Min danskbog 6 Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Skrift Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Efter 6. klassetrin * skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer * skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende * indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst * bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster * bruge regler for sammensætninger * bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egene tekster * bruge illustrerende billeder i egene tekster, så det passer til tekstens kommunikation * skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed * skrive på computer med 1

11 1

12 7. Dansk PACEs Min Danskbog 7 Dansk Grammatik 8. Dansk PACEs Ordbogsøvelser Staveøvelser Tegnsætningsøvelser 9. Dansk Litteraturhistorie 1 2 Tekst og tekstanalyse Retskrivningsregler Prøveforberedende diktater m. tilknyttede opgaver og stile Blandede opgaver, stile og repetition Blandede opgaver, stile og repetition Gennemgang og repetition af grammatik Prøveforberedende diktater m. tilknyttede opgaver og stile Arbejde med Retskrivningsordbogen Dansk Grammatik Tegnsætning nyt komma Fra Runerne til Bogtrykkunsten Arbejdssider til litteratur Grundbog Efter 9. klassetrin * vælge den fiktive eller ikkefiktive genre, der passer bedst til skriveformålet * skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende * indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen * styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst * forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster * bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster * bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster * anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så 1

13 10. Tekst og tekstanalyse Retskrivningsregler Opgaver og øvelser i retskrivningsregler for viderekomne Arbejdssider til litteratur Grundbog Yderligere øvelser til Retskrivningsregler Efter 10. klassetrin * vælge den fiktive eller ikkefiktive genre, der passer bedst til skriveformålet * skrive til en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder * skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende * indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen * styre skriveprocessen selvstændigt fra idé til færdig tekst * forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster * bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster * bruge ordbogens opslagsdel og 1

14 indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster med sikkerhed * layoute og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation * skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed * skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik * give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster * bruge færdigheder og erfaringer fra responsarbejdet bevidst ved individuelt arbejde * bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik 1

15 Supplerende oversigter til Dansk 1

16 1

17 KOMMENTAR Ligesom de foregående sider lægger også følgende opstillinger især vægt på materialerne til det individuelle arbejde på Gideonskolen. X-tra linjen er beregnet til elever, der ud over de almindelige materialer har kapacitet til mere. 2-sprogs- og special-vej er lavet i ét skema. Ikke fordi de nødvendigvis anvender samme materialer, men fordi materialerne på en ene vej tit kan benyttes som inspiration for den anden. Også mange af materialerne i X-tra linjen kan benyttes i 2-sprogs- og ekstra-undervisningen. Det må alt sammen afhænge af, hvilket niveau de enkelte elever befinder sig på. Det er fremsat som idé, at man både i 2-sprogs- og i ekstra-undervisningen anvender en del af materialet fra den normale vej for at bringe eleverne så tæt op på deres aldersmæssige niveau, som det nu engang er muligt. Tanken er blot her, at materialet anvendes i den mundtlige gruppe-undervisning i stedet for som det ofte er tilfældet individuelt. På en del af de ældre klassetrin er der ikke opgivet materiale til 2- sprogs-undervisning og visse steder heller ikke til special-undervisning. Dette skyldes bl.a. at de fleste elever på dette tidspunkt bør være på niveau, så de kan følge den normale vej, eller at man i hvert enkelt tilfælde finder den bedste løsning på indlæringen. 1

18 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk X-tra Klassetrin Materiale Beskrivelse Kommentarer Bh. Billedbøger Computerspil Bog & bånd Aktiviteter 1

19 1. Bogstavbøger a Bogstavbøger a1 Bogstavbøger b Dus med dansk 1 X-tra dansk trin 1 2. Bogstavbøger c Bogstavbøger d Dus med dansk 2 Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter Yderligere ordlege mv Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter En hel del af de bøger, der nævnes under X-tra dansk kan med fordel tages ind i 2-sprogs eller i ekstraundervisningen på et passende niveau, idet materialet indeholder mange sopgaver, som opøver det danske sprogs lyde og grammatik. X-tra dansk trin 2 Yderligere ordlege 1

20 4. Bogstavbøger g Dus med dansk 4 Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter X-tra dansk trin 4 Yderligere ordlege mv 5. Dus med dansk 5 Ordlege og aktiviteter 6. Dus med dansk 6 Ordlege og aktiviteter Tegnsætning I og II 7. Projektopgaver 8. Projektopgaver 9. Projektopgaver 10. Projektopgaver Tegnsætningsøvelser 2

21 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk 2-sprogs- og special-vej Klassetrin vej Bh. 2-sprogsog specialvej Materiale Beskrivelse Kommentarer Billedbøger Små læringsspil fra Krea e.lign. Puslespil Computerspil Bog & bånd Aktiviteter efter behov 2

22 1. 2-sprogsvej Ordsbogen 1-2 Børnebogen Alfabetet på tapetet Kendte børnefigurer Fokus på bogstaver Meget ofte kan materialerne til 2- sprogs-undervisning og materialerne til specialundervisning anvendes sammen eller som supplement til hinanden. Læsefidusen Frilæsningsbøger m. opgaver Læsefidusen Ordkort 1. Spil fx staveleg fra Krea Kanonbogen Ordindlæring Arbejde med bogstaver Specialvej DerudA Bogstav- og lyd Lego-Duplo-bogstaver Klodser med bogstaver Dansk 1 Bogstav og ord Min Danskbog 1 2

23 sprogsvej Specialvej Ordsbogen 2-3 Læsefidusen Læsefidusen SS1 SS2 Stav 2 Dansk 2 Ord 1 4 Dansk på vej Min Danskbog 2 Rico på rumrejse (trin 2) - diktater Frilæsningsbøger m. opgaver Ordkort Stave Stave Bogstav og ord Niveaudelte diktater 2

24 sprogsvej Specialvej Læsefidusen Ordsbogen 4 6 SS 3 Stav 3 Dansk 3 Ord 5-8 Min Danskbog 3 Frilæsningsbøger Stave Bogstav og ord- Bogstav og ord 2

25 sprogsvej Specialvej Læsefidusen Ordsbogen 6-8 SS 4 Stav 4 Dansk 4 Min Danskbog 4 Rikke og alverdens fortællinger (trin 3) - diktater Frilæsning m. opgaver Stave Bogstav og ord Niveaudelte diktater 2

26 5. 2-sprogsvej 5. Specialvej SS 5 SS 6 Stav 5 Min Danskbog 5 Trappestigen 2 (De nordiske guder) (trin 3 og 4) - diktater Stave Stave Niveaudelte diktater 2

27 6. 2-sprogsvej 6. Specialvej SS 7 SS 8 Stav 6 Staveværkstedet 1-5 Staveværkstedet 6-9 Staveværkstedet Staveværkstedet Min Danskbog 6 Leo læser lokalavis (trin 4) - diktater Stave Stave Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Niveaudelte diktater 2

28 7. 2-sprogsvej 7. Specialvej 8. 2-sprogsvej 8. Specialvej Stav 7 SS 9 SS 10 Min Danskbog 7 Staveprofilen 1-5 Stave Stave Voksen danskindlæring 2

29 9. 2-sprogsvej 9. Specialvej sprogsvej 10. Specialvej Staveprofilen 1-5 Staveprofilen 1-5 Voksen dansk-indlæring Voksen danskindlæring 2

30 Oversigt over dansk-test-materiale Almindelig tests og special-tests Klassetrin Klasse-Test Beskrivelse Special-Test Beskrivelse Bh. DLB-kendskab (SPF) Lydgenkendelse Efter behov Læseparathedstest (C.E.S.) 1. Gruppeprøven (DPF) OS 64 (DPF) Maj 1. klasse Lyde, beskrivelser, modenhed Tekst og Ord 1a, 1b, 1c (DPF) Sprog og Bogstav (DPF) 2. Trappestigen Stav 2 Staveraketten trin 1 OS 64 (DPF) oktober 2. klasse OS 120 (DPF) maj 2. klasse Sprog og Bogstav (DPF) Tekst og Ord 1a, 1b, 1c (DPF) Tekst og Ord 2a, 2b, 2c (DPF) 3

31 3. Trappestigen Staveraketten trin 2 Stav 3 OS 120 (DPF) oktober 3. klasse SL 60 (DPF) maj 3. klasse 4. Trappestigen Stav 4 Staveraketten trin 3 SL 60 (DPF) oktober 4. klasse SL 40 (DPF) maj 4. klasse 3

32 5. Trappestigen Stav 5 Staveraketten trin 4 SL 40 (DPF) oktober 5. klasse TL 1 (DPF) maj 5. klasse 6. Trappestigen Stav 6 TL 2 (DPF) oktober 6. klasse TL 3 (DPF) maj 6. klasse 7. Stav 7 TL 3 (DPF) oktober 7. klasse TL 4 (DPF) maj 7. klasse 3

33 8. Stav 8 TL 4 (DPF) oktober 8. klasse TL 5 (DPF) maj 8. klasse 9. Stav TL 5 (DPF) oktober 9. klasse 3

34 Oversigt over dansk-materiale Til specifikke vanskeligheder Problem Materiale Forlag Bemærkninger Forskellige staveproblemer Krølle og Flora Didactica klasse 2 konsonanter i forlyd Staveraketten A1 SPF (trin 3) 2 konsonanter i forlyd Staveraketten A2 (trin 3) 2 konsonanter i udlyd Staveraketten B (trin 3) 3 konsonanter i udlyd Staveraketten C (trin 3) 3 konsonanter i udlyd Staveraketten D (trin 3) Skelne mellem lang og Staveraketten E kort udtalt vokal (trin 3) Kort vokal er ofte Staveraketten F ikke-lydret (trin 3) Kort vokal med dobbelt-konsonant (trin 3) Staveraketten G 3

35 Kort vokal med Staveraketten H stumme bogstaver (trin 3) Stumme bogstaver h, Staveraketten I d, v og g (trin 3) Navneord Navneord Didactica Dobbelt konsonant Dobbelt konsonant Didactica Udsagnsord Udsagnsord Didactica Tillægsord Tillægsord Didactica Tegnsætning Tegnsætningsøvelser Didactica 3

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Bæredygtig læse- og skriveudvikling

Bæredygtig læse- og skriveudvikling Bæredygtig læse- og skriveudvikling Forskning i tilknytning til projekt Computerstøttet undervisning på 3. årg. Af Bent B. Andresen Juni 2007 Indhold 1. Indledning 3 2. Selvstændig læsning 5 Model for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere