DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål"

Transkript

1 DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1

2 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større opgaver, opgaver på computeren og projekter ikke nævnt i oversigten. Det eneste sted, hvor trinmålene ikke kun beskriver Det skrevne sprog er i børnehaveklassen, idet det er svært at adskille aktiviteterne på dette niveau fra hinanden. Ud over de beskrivelsen af materialer til den individuelle undervisning som fremgår af denne oversigt - arbejder eleverne med litteratur og mundtlig dansk. Indholdsbeskrivelsen af mundtlig dansk præsenteres for sig selv. 2

3 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk Normal-vej Klassetrin Materiale Beskrivelse Del-mål og slut-mål Bh. RR Lyd. Motorik. Fortælling Samtale. Samarbejde. mv Arbejdsbogen 1-2 Kreativitet, samtale, opgaver, genkendelse Efter børnehaveklassen: Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: * Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige. * Indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle. * Vise opmærksomhed og interesse for det talte og skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver. * Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser. * Tage hensyn til og vise respekt for naturen. 3

4 * Have kendskab til tal og tælleremser. * Beskrive naturfaglige iagttagelser blandt andet med brug af kategorierne størrelse, form, antal og vægt. * Opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder. * Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker. * Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed. * Beherske finmotoriske bevægelser. * Udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger. * Etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. * Medvirke til at opbygge klassens normer og regler. * Tage del i ansvaret over for fællesskabet. * Varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder 4

5 kunne forstå og følge en instruktion. * Kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde. * Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkle mål for eget arbejde. * Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget. * Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper. * Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål. 5

6 LL Dansk Min danskbog 1 Skrivebog Rico på rumrejse (trin 2) diktater VBO grøn Min danskbog 2 Skrivebog 3 Lyt og Læs Læseindlæring Dansk grammatik, skrivning mv Styrkelse af det allerede lærte Tidlig indøvelse af håndskrift dansk 10 niveaudelte sopgaver og diktater Opgaver og diktater Styrkelse af det allerede lærte Sammenbunden skrift Efter 2. klasse * skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr * skrive enkle tekster om egene oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster * skrive berettende * skrive kronologisk * stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster * navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst * skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift * skrive på computer * lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper * forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder 6

7 7

8 3. VBO blå Trappestigen 1 (Ulf og Lotte) (trin 2 og 3) diktater Min danskbog 3 Bedre Håndskrivning 3 4. VBO rød Rikke og alverdens fortællere (trin 3) diktater Min Danskbog 4 Dansk på Mellemtrinnet I II Skriv bedre 1 3 Bedre Håndskrivning 4 Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Skrift Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Grammatik og tegnsætning Undervisning i skriftlig fremstilling Skrift Efter 4. klassetrin * skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer * skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser * skrive refererende, beskrivende og berettende * skrive kronologisk ud fra indsamlet stof * følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster * bruge ordbog, der angiver bøjningsformer * bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster * bruge illustrerende billeder i egne tekster * skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift * skrive på computer med passende hastighed * give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål * bruge skrivning som hjælpemiddel i andre 8

9 9

10 5. VBO gul Trappestigen 2 (De nordiske guder) (trin 3 og 4) diktater Min danskbog 5 Bedre Håndskrivning 5 6. VBO Lilla Leo læser lokalavis (trin 4) diktater Min danskbog 6 Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Skrift Opgaver og diktater 10 niveaudelte sopgaver og diktater Blandede opgaver, stile og repetition Efter 6. klassetrin * skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer * skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende * indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst * bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster * bruge regler for sammensætninger * bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egene tekster * bruge illustrerende billeder i egene tekster, så det passer til tekstens kommunikation * skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed * skrive på computer med 1

11 1

12 7. Dansk PACEs Min Danskbog 7 Dansk Grammatik 8. Dansk PACEs Ordbogsøvelser Staveøvelser Tegnsætningsøvelser 9. Dansk Litteraturhistorie 1 2 Tekst og tekstanalyse Retskrivningsregler Prøveforberedende diktater m. tilknyttede opgaver og stile Blandede opgaver, stile og repetition Blandede opgaver, stile og repetition Gennemgang og repetition af grammatik Prøveforberedende diktater m. tilknyttede opgaver og stile Arbejde med Retskrivningsordbogen Dansk Grammatik Tegnsætning nyt komma Fra Runerne til Bogtrykkunsten Arbejdssider til litteratur Grundbog Efter 9. klassetrin * vælge den fiktive eller ikkefiktive genre, der passer bedst til skriveformålet * skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende * indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen * styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst * forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster * bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster * bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster * anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så 1

13 10. Tekst og tekstanalyse Retskrivningsregler Opgaver og øvelser i retskrivningsregler for viderekomne Arbejdssider til litteratur Grundbog Yderligere øvelser til Retskrivningsregler Efter 10. klassetrin * vælge den fiktive eller ikkefiktive genre, der passer bedst til skriveformålet * skrive til en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder * skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen * skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende * indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen * styre skriveprocessen selvstændigt fra idé til færdig tekst * forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster * bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster * bruge ordbogens opslagsdel og 1

14 indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer * bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster med sikkerhed * layoute og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation * skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed * skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik * give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster * bruge færdigheder og erfaringer fra responsarbejdet bevidst ved individuelt arbejde * bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik 1

15 Supplerende oversigter til Dansk 1

16 1

17 KOMMENTAR Ligesom de foregående sider lægger også følgende opstillinger især vægt på materialerne til det individuelle arbejde på Gideonskolen. X-tra linjen er beregnet til elever, der ud over de almindelige materialer har kapacitet til mere. 2-sprogs- og special-vej er lavet i ét skema. Ikke fordi de nødvendigvis anvender samme materialer, men fordi materialerne på en ene vej tit kan benyttes som inspiration for den anden. Også mange af materialerne i X-tra linjen kan benyttes i 2-sprogs- og ekstra-undervisningen. Det må alt sammen afhænge af, hvilket niveau de enkelte elever befinder sig på. Det er fremsat som idé, at man både i 2-sprogs- og i ekstra-undervisningen anvender en del af materialet fra den normale vej for at bringe eleverne så tæt op på deres aldersmæssige niveau, som det nu engang er muligt. Tanken er blot her, at materialet anvendes i den mundtlige gruppe-undervisning i stedet for som det ofte er tilfældet individuelt. På en del af de ældre klassetrin er der ikke opgivet materiale til 2- sprogs-undervisning og visse steder heller ikke til special-undervisning. Dette skyldes bl.a. at de fleste elever på dette tidspunkt bør være på niveau, så de kan følge den normale vej, eller at man i hvert enkelt tilfælde finder den bedste løsning på indlæringen. 1

18 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk X-tra Klassetrin Materiale Beskrivelse Kommentarer Bh. Billedbøger Computerspil Bog & bånd Aktiviteter 1

19 1. Bogstavbøger a Bogstavbøger a1 Bogstavbøger b Dus med dansk 1 X-tra dansk trin 1 2. Bogstavbøger c Bogstavbøger d Dus med dansk 2 Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter Yderligere ordlege mv Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter En hel del af de bøger, der nævnes under X-tra dansk kan med fordel tages ind i 2-sprogs eller i ekstraundervisningen på et passende niveau, idet materialet indeholder mange sopgaver, som opøver det danske sprogs lyde og grammatik. X-tra dansk trin 2 Yderligere ordlege 1

20 4. Bogstavbøger g Dus med dansk 4 Ekstra af lyde, skrivning, opgaver Ordlege og aktiviteter X-tra dansk trin 4 Yderligere ordlege mv 5. Dus med dansk 5 Ordlege og aktiviteter 6. Dus med dansk 6 Ordlege og aktiviteter Tegnsætning I og II 7. Projektopgaver 8. Projektopgaver 9. Projektopgaver 10. Projektopgaver Tegnsætningsøvelser 2

21 Oversigt over dansk-materialer til skriftlig dansk 2-sprogs- og special-vej Klassetrin vej Bh. 2-sprogsog specialvej Materiale Beskrivelse Kommentarer Billedbøger Små læringsspil fra Krea e.lign. Puslespil Computerspil Bog & bånd Aktiviteter efter behov 2

22 1. 2-sprogsvej Ordsbogen 1-2 Børnebogen Alfabetet på tapetet Kendte børnefigurer Fokus på bogstaver Meget ofte kan materialerne til 2- sprogs-undervisning og materialerne til specialundervisning anvendes sammen eller som supplement til hinanden. Læsefidusen Frilæsningsbøger m. opgaver Læsefidusen Ordkort 1. Spil fx staveleg fra Krea Kanonbogen Ordindlæring Arbejde med bogstaver Specialvej DerudA Bogstav- og lyd Lego-Duplo-bogstaver Klodser med bogstaver Dansk 1 Bogstav og ord Min Danskbog 1 2

23 sprogsvej Specialvej Ordsbogen 2-3 Læsefidusen Læsefidusen SS1 SS2 Stav 2 Dansk 2 Ord 1 4 Dansk på vej Min Danskbog 2 Rico på rumrejse (trin 2) - diktater Frilæsningsbøger m. opgaver Ordkort Stave Stave Bogstav og ord Niveaudelte diktater 2

24 sprogsvej Specialvej Læsefidusen Ordsbogen 4 6 SS 3 Stav 3 Dansk 3 Ord 5-8 Min Danskbog 3 Frilæsningsbøger Stave Bogstav og ord- Bogstav og ord 2

25 sprogsvej Specialvej Læsefidusen Ordsbogen 6-8 SS 4 Stav 4 Dansk 4 Min Danskbog 4 Rikke og alverdens fortællinger (trin 3) - diktater Frilæsning m. opgaver Stave Bogstav og ord Niveaudelte diktater 2

26 5. 2-sprogsvej 5. Specialvej SS 5 SS 6 Stav 5 Min Danskbog 5 Trappestigen 2 (De nordiske guder) (trin 3 og 4) - diktater Stave Stave Niveaudelte diktater 2

27 6. 2-sprogsvej 6. Specialvej SS 7 SS 8 Stav 6 Staveværkstedet 1-5 Staveværkstedet 6-9 Staveværkstedet Staveværkstedet Min Danskbog 6 Leo læser lokalavis (trin 4) - diktater Stave Stave Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Stavekursus (5.-7.) Niveaudelte diktater 2

28 7. 2-sprogsvej 7. Specialvej 8. 2-sprogsvej 8. Specialvej Stav 7 SS 9 SS 10 Min Danskbog 7 Staveprofilen 1-5 Stave Stave Voksen danskindlæring 2

29 9. 2-sprogsvej 9. Specialvej sprogsvej 10. Specialvej Staveprofilen 1-5 Staveprofilen 1-5 Voksen dansk-indlæring Voksen danskindlæring 2

30 Oversigt over dansk-test-materiale Almindelig tests og special-tests Klassetrin Klasse-Test Beskrivelse Special-Test Beskrivelse Bh. DLB-kendskab (SPF) Lydgenkendelse Efter behov Læseparathedstest (C.E.S.) 1. Gruppeprøven (DPF) OS 64 (DPF) Maj 1. klasse Lyde, beskrivelser, modenhed Tekst og Ord 1a, 1b, 1c (DPF) Sprog og Bogstav (DPF) 2. Trappestigen Stav 2 Staveraketten trin 1 OS 64 (DPF) oktober 2. klasse OS 120 (DPF) maj 2. klasse Sprog og Bogstav (DPF) Tekst og Ord 1a, 1b, 1c (DPF) Tekst og Ord 2a, 2b, 2c (DPF) 3

31 3. Trappestigen Staveraketten trin 2 Stav 3 OS 120 (DPF) oktober 3. klasse SL 60 (DPF) maj 3. klasse 4. Trappestigen Stav 4 Staveraketten trin 3 SL 60 (DPF) oktober 4. klasse SL 40 (DPF) maj 4. klasse 3

32 5. Trappestigen Stav 5 Staveraketten trin 4 SL 40 (DPF) oktober 5. klasse TL 1 (DPF) maj 5. klasse 6. Trappestigen Stav 6 TL 2 (DPF) oktober 6. klasse TL 3 (DPF) maj 6. klasse 7. Stav 7 TL 3 (DPF) oktober 7. klasse TL 4 (DPF) maj 7. klasse 3

33 8. Stav 8 TL 4 (DPF) oktober 8. klasse TL 5 (DPF) maj 8. klasse 9. Stav TL 5 (DPF) oktober 9. klasse 3

34 Oversigt over dansk-materiale Til specifikke vanskeligheder Problem Materiale Forlag Bemærkninger Forskellige staveproblemer Krølle og Flora Didactica klasse 2 konsonanter i forlyd Staveraketten A1 SPF (trin 3) 2 konsonanter i forlyd Staveraketten A2 (trin 3) 2 konsonanter i udlyd Staveraketten B (trin 3) 3 konsonanter i udlyd Staveraketten C (trin 3) 3 konsonanter i udlyd Staveraketten D (trin 3) Skelne mellem lang og Staveraketten E kort udtalt vokal (trin 3) Kort vokal er ofte Staveraketten F ikke-lydret (trin 3) Kort vokal med dobbelt-konsonant (trin 3) Staveraketten G 3

35 Kort vokal med Staveraketten H stumme bogstaver (trin 3) Stumme bogstaver h, Staveraketten I d, v og g (trin 3) Navneord Navneord Didactica Dobbelt konsonant Dobbelt konsonant Didactica Udsagnsord Udsagnsord Didactica Tillægsord Tillægsord Didactica Tegnsætning Tegnsætningsøvelser Didactica 3

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion...

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... Faglig kvalitet og digitale kompetencer Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... 5 1 Undervisningsforløbet Jeg vil skrive om et forløb om efterårsdigte i

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning 1 Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017 Periode: Forløb: Færdigheds og videns områder Uge 32-40 Danmark: 5/9-3/10 Folketinget:15/8 12/9 Jeg er William: 22/8 19/9 Chr.4: 5/9 3/10 Emne: Danmark

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse Evaluering dansk 5. klasse (Eksempel på arbejdsplan) Dansk i 5. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 5. klasse tager afsæt i Hjørdis Varmers bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk Mål og indhold i børnehaveklassen Kirsten Davidsen Merete Kirk Sprog og udtryksformer Mål Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige Indgå i samtale

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler.

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler. Indledning Undervisningen i 6. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som blev lagt sidste år. Fokus for sidste års undervisning var centreret omkring de trinmål der gør sig gældende inden

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Skolens undervisning - Dansk

Skolens undervisning - Dansk Skolens undervisning - Dansk Delmål for Dansk i Indskolingen 0. -3. klasse Nedenstående delmål er et udtryk for Skolens prioritering og supplering af fælles mål. Skolens undervisning i dansk og planlægningen

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse M E L L E M A F D. Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse Det følgende er faste elementer i undervisningen. Planlægningen og placeringen i årsplanen er med til at sætte rammen

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse 1 Dansk i 3. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 3. klasse tager afsæt i Hjørdis Varners bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen Ingeborg og hendes familie og deres liv på en lille

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Dansk. Gribskov Skole Årsplan for dansk, billedkunst, historie og musik i Hold /11. Materialer: 4. klasse:

Dansk. Gribskov Skole Årsplan for dansk, billedkunst, historie og musik i Hold /11. Materialer: 4. klasse: Dansk Materialer: 4. klasse: Tid til dansk med syvmilestøvler på (læsebog) Genrerlære og litteraturundervisning: Rim og remser Fortællinger Sagn Skønlitteratur fra mange lande Forfatterportrætter (Halfdan

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/13 DANSK 2. KLASSE

ÅRSPLAN 2012/13 DANSK 2. KLASSE ÅRSPLAN 2012/13 DANSK 2. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL August september NB: Ramadan i august EID AL FITR 19.aug. REPETITION AF ALLE BOSTAVER, SANGE OG LÆSETEKSTER FRA 1. KL Oplevelsesbog s 4 13 Aktivitetsbog

Læs mere

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM)

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM) Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 3 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles mål Dansk. De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk Jeg forbeholder mig

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere