Danmarks Katolske Kvindeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Katolske Kvindeforening"

Transkript

1 1 Indhold Julehilsen fra p. Jan Ophoff Artikel af Dorothea Sauermann, kfd, oversat af Inger Harbo WUCWOs verdenskonference v/ Birgit Clausen Niels Steensen v/ Helle Østergreen-Johansen DØK bededags-weekend v/ Inger Harbo Kalender Nyt fra bestyrelsen v/ Benedicte Knudsen Bestyrelsen Kontingent og betaling

2 2 Og Ordet er blevet kød! Det er dansk tradition, at kirkeklokkerne ringer om morgenen og om aftenen. Det hedder sig, at solen ringes op og ned. Men solen går hverken op eller ned. Det er jordkloden, der drejer sig i en rum tid, som vi kalder døgn, om sin akse. Og vi opdager vel selv, hvornår det lysner og skumrer. Ligeledes høres der klokkeringning fra mange af vores katolske kirker ikke to med tre gange dagligt: morgen, middag og aften. Den lutherske kirkes ringning er en rest af vores katolske klokkeringning til den - i vor tid for desværre flere og flere katolikkers vedkommende - næsten ukendte Angelus-bøn. Denne ældgamle bøn er, i lighed med vores Hil dig, Maria, en helt igennem bibelsk bøn. Dens oprindelse går tilbage til 1400-tallet. Bønnen, som vi kender den i dag, er blevet bedt med samme ordlyd siden Bønnens første vers: Herrens engel bragte Maria det glade budskab. Og hun undfangede ved Helligånden resumerer englen Gabriels bebudelse af Jesu fødsel. (Luk 1, ) Efter verset og de følgende to vers bedes Hil dig, Maria... I det andet vers overgiver Maria sig til Guds vilje og lærer os, at Gud ønsker, at også vi skal tage imod Kristus, at også vi må blive KRIST-ne. Se! Jeg er Herrens tjenerinde. Det ske mig efter dit ord. (Luk 1, 38) Hil dig, Maria

3 3 Det 3. vers kommer fra Johannes' juleevangelium. Johannes beretter ikke om fødslen i Betlehem. Hos ham ingen hyrder eller englesang, men kernen i vores kristne tro: Jesu menneskevordelse: Og Ordet er blevet kød. Og tog bolig iblandt os. (Joh 1, 14) Hil dig, Maria Disse tre bibelske vers afsluttes med en bøn til jomfru Maria, at hun må være vores fortaler, så også vi må have det rette sindelag til at kunne tage imod Kristi nådegaver. Bed for os, hellige Gudsmoder! At vi må blive værdige til Kristi forjættelser. Afslutningsbønnen knytter bebudelsen til Jesu kors og opstandelse. Ingen Jul uden en efterfølgende Langfredag og Påske. Lad os bede. Herre! Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens budskab har erkendt Kristi, din Søns menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres til opstandelsens herlighed. Ved samme Kristus, vor Herre. Amen Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul. Kristus blev menneske for os. Lad os i det nye år følge ham, der blev født hin julenat. Barnet i krybben er den korsfæstede og opstandne Herre. Med ham bliver 2011 et velsignet år i gode som i onde dage. P. Jan Ophoff O. Præm.

4 4 Idé til salg Idé til efterfølgelse Dorothea Sauermann, Bispedømmet Mainz, Altenstadt Vor formand og jeg har tidligere fortalt om vor deltagelse i KFDlandsmøde (vor søsterforening i Tyskland) i Mainz, aug Det var en fantastisk oplevelse, som senere har vist sig at trække lange spor ind i i al fald min dagligdag. Ikke kontinuerligt, men som periodiske og væsentlige indslag. Et sådant indslag er sket i sommeren Såmænd blot en den 26. juli kl fra Dorothea Sauermann i Frankfurt, Altenstadt. Det er en mail som på Benedicte s og min opfordring indirekte er henvendt til hele DKKF, ja i virkeligheden til alle katolske/kristne kvinder i dette lille Danmark. Udgangspunktet for Dorotheas mail var et spørgsmål fra mig, og svaret lød: Gern erzähle ich dir mehr über unsere KFD-Gruppe. Og Dorothea beretter: I begyndelsen var det en håndarbejdsgruppe i menigheden, men for 10 år siden sluttede denne gruppe sig til KFD. Ledelsen af vor gruppe består af 6 kvinder. De deler arbejdet i ledelsen (økonomi, organisation, kontakt til bispedømmet, kontakt til ledelsen i KFD). Vi mødes fast en gang om måneden, men derudover løber vi tit sammen! Vi har ikke kun et fantastisk program; derudover træffes mange også i hverdagen. F. x. hvis en af os bliver/er syg. Besøg, hjemmehjælp, babysitning, børnetransport, indkøb, havearbejde, ledsagelse til læge, hundeluftning Vi behøver

5 5 blot en opringning og indenfor 1 time er et kvindenetværk organiseret! Vor menighed er beliggende ca. 24 km nordøst for Frankfurt. Dorothea kalder det for diaspora. Det ville vi vel næppe kalde det i Danmark, hvor vi undertiden bruger benævnelsen om hele det katolske Danmark. Halvdelen af befolkningen kommer fra verden uden for Tyskland. Dorothea antager at omkring 60% af den samlede befolkning i Altenstadt er kristne, og heraf er katolikkerne absolut i mindretal med omkring 4000 personer (mænd, kvinder, børn). Vi er ca. 80 kvinder mellem 18 og 85 år, der er medlemmer af KFD, det er også evangeliske og ortodokse kvinder. Årskontingentet til vor gruppe er 20. Medlemmerne modtager gratis hver måned KDF-tidsskriftet Frau und Mutter. Når vi har rejsearragementer, har medlemmerne nedsat pris. Kvinderne kommer fra alle sociale lag. Vi holder sammen i tro og liv. Og hvad beskæftiger vi os så med ud over at støtte i dagligdagen, hvor og når der er hjælp behov? September 2010 besøgte vi et evangelisk! (Dorothea tilføjer et udråbstegn) Benediktinerindekloster under temaet: Zeit für mich, Zeit für uns, Zeit für Gott. Tid til mig, tid til os, tid til Gud. Se evt.: Vi har ofte haft interessante foredrag f. eks.: Kvinder i Biblen, Ikonmaleri, Romansk kunst og arkitektur som udtryk for den kristne tro, Sund ernæring Vi mødes til meditativ dans 4 gange om året. Das tut der Seele soooooo gut! (Det er super godt for sjælen!). På et weekend arrangement har vi beskæftiget os med Kristuskransen Det er den svenske biskop Martin Lönnebo, der har udviklet denne krans af perler. Perler i forskellig størrelse og forskellige farver. Vi fremstillede en krans og vi lærte om kransens brug i bøn og meditation. Vi fejrer også den særlige tyske form for kvindefastelavn. Frækt og nærgående. En dag, hvor det er mændene der betjener kvinderne.

6 6 For nylig havde vi inviteret en venskabsgruppe fra Hanau1. Det er en musikalsk gruppe med eget band, og sammen med dem lærte vi nye kirkesange. Det havde vi stor fornøjelse af. Som afslutning fejrede vi en spontan-gudstjeneste med vor sognepræst. Tak og lov er vor præst så modig, at han gerne lader sig overraske af en samling verrückten, kreative Frauen. Unvergesslich! Uforglemmeligt! Vor menighed har eksisteret siden 1200-tallet. Men vor kirkebygning er kun 50 år gammel. Kirkejubilæet vil blive fejret med omkring 50 forskellige aktiviteter. KFD er involveret i flere af arrangementerne. Der vil blive traditionel basar med håndarbejder og hjemmelavede likører. Desuden et stort middagsselskab med omkring 300 gæster efter messen. Det står KFD-kvinderne også for. Vores KFD-gruppe (vore medlemmer) består af kvinder fra Syrien, Frankrig, Danmark, Italien, Honduras, US, Polen, Rumænien, Tyrkiet og Spanien. Enhver kvinde kan med sine nationale traditioner overtage ledelsen, når vi laver international spisning. For tiden samler vi møbler og husgeråd til en kvinde i vores gruppe. Hun er flygtning fra Syrien og har endelig efter 7 år med angst og ventetid fået en bolig. Vor kvindegruppe organiserer flytning og hjælper med kontakt til myndigheder og med at lære tysk. Til efteråret afholder vi et pc-kursus. Jeg er en teknisk baby og har stort brug for et sådant kursus! Min efterskrift: Der er ganske mange ideer vi kan bruge eller lade os inspirere af. Det er for mig at se et levende, glad og jublende kristent økumenisk arbejde! Men hvem er vi? Vi er mindre end 200 medlemmer af DKKF, fordelt i sogne, der igen ofte er delt op i sproggrupper. Fra mit ståsted i København N kan jeg ikke se et samarbejde et socialt samarbejde, hvor nødvendigt det end måtte være - mellem kristne kvinder. Jeg kan heller ikke se et samarbejde med vægt på arbejde - mellem katolske kvinder. Er det blot et københavnerproblem? Jeg tror det ikke. Inger Harbo

7 7 BERETNING FRA WUCWO S VERDENSKONFERENCE I JERUSALEM OKTOBER 2010 Ved Birgit Clausen, WUCWO-repræsentant Mens jeg skriver dette, kan jeg fra mit skrivebord se ud på de snedækkede træer i skoven. Jerusalem i strålende sol og 30 grader varmt synes langt væk, men alligevel er minderne fra samværet med de ca 500 katolske kvinder fra hele verden stadig levende i mit hjerte. Ved åbningsceremonien onsdag d. 6. oktober fortalte præsident Karen Hurley, hvordan det var gået til, at denne verdenskonference, hvor vi fejrede 100-året for WUCWO s stiftelse, blev afholdt i Jerusalem, i et land, hvor der ikke er en katolsk verdensorganisation. Da man efter den sidste verdenskonference i 2006 i Arlington, USA skulle finde

8 8 stedet for jubilæumskonferencen, havde daværende generalsekretær Gillian Badcock, England foreslået, at konferencen skulle holdes i Det hellige Land, dels for at støtte de kristne kvinder i dette land, og dels for at deltagerne kunne blive inspireret til at leve deres tro på Jesus Kristus her på disse steder, hvor Han blev født, levede, underviste, led, døde og opstod. Gillian fortalte mig senere om, hvordan hun havde foreslået det og havde troet, at Karen Hurley ville have afvist det, for man plejer at afholde verdenskonferencen i et land, hvor der er en lokal kvindeorganisation, der kan tage sig af alt det praktiske. Men Karen Hurley havde sagt, at man jo kunne prøve, om man kunne finde ud af det. I løbet af en uge havde de praktiske problemer i forbindelse med en konference vist sig at kunne løses, og så havde styrelsen i WUCWO skulle tage stilling til det. Det var blevet vedtaget, og derfor kunne vi nu samles her. Konferencen blev afholdt på Notre Dame of Jerusalem, et romerskkatolsk hotel og konferencecenter, som drives af bevægelsen Regnum Christi, og som ligger lige uden for den gamle bymur, ca 7 min. gang fra Gravkirken. Deltagerne var indlogeret på 5 hoteller, og jeg var så heldig sammen med ca 100 andre konferencedeltagere at bo på hotel Gloria med ca. 7 min. gang fra Gravkirken og ca. 5 min fra konferencestedet. Personalet på Notre Dame var dygtige til at arrangere konferencen, der var en fin konferencesal med udmærket tolkeanlæg, så alt hvad der blev sagt, blev tolket inden for de 3 officielle sprog: engelsk, fransk og spansk. Selve konferencen bestod af 3 studiedage og 3 dages generalforsamling. Temaet for konferencen var I skal være mine vidner, og dette emne blev belyst af 5 fremragende foredrag.

9 9 Under overskriften I er vidner om kærligheden sagde Ludmila Grygiel, en polsk forfatter, som har skrevet meget om ægteskab og familieliv, at et menneske kun kan leve i fællesskab med andre. Mand og kvinde blev skabt af Gud - i kærlighed og for kærlighed. Det maskuline og det feminine er både fysisk og mentalt komplementære. Kvindens navn er kærlighed Florence Gillet, en fransk teolog og forfatter, talte om Maria, et vidnesbyrd om Guds kærlighed, i går og i dag. Englen indbød Maria til at glæde sig, at fryde sig, fordi hun blev kaldet til at give et troens svar. Vi skal være Maria i dag, i Kirken og i verden. Ana Christina Villa de Betancourt, som er ansvarlig for kvindernes sektion i Det pavelige råd for Lægfolk, talte om Jesus og kvinder, som mødte ham, fulgte ham og vidnede om ham. Kvinder var de første, der mødte den opstanden Jesus. Hvordan møder han mig i dag? Marguerite Peeters fra Belgien er en velkendt ekspert i internationale organisationer, menneskerettigheder og global kultur. Hun talte om, hvordan vi kan være Kristi vidner i en globaliseret verden. Hun tog udgangspunkt i Vestens revolution i 60 erne og i Berlinmurens fald i Folk har derved fået frihed, fred og solidaritet. Men den kulturelle revolution i vesten, som går tilbage til 1789 har betydet, at Gud er død, at faderen er død (fordi autoritet er død), at moderen er død (ved kvindefrigørelsen), at jomfruen er død (p.gr.a. frihed på det seksuelle område) og at børnene er døde (p.gr.a. abort og at børn skal være som voksne). Det fører til menneskets død. Den vestlige dekadence og egoisme har bredt dig. Vi skal skabe en ny kultur, som bygger på kristne værdier vi skal bygge kærlighedens civilisation. Den sidste foredragsholder var Christine de Marcellus de Vollmer, som har stiftet og er præsident for Alliance for the Family, en organisation, som vil hjælpe børn og unge til at kunne få en sund,

10 10 lykkelig og stabil familie. Hun fortalte om vigtigheden i, at mennesket udvikler sig på en god måde. Vores tid er præget af kaos i kærlighedsforhold, i sexliv, i materialisme. Hun omtalte vigtigheden af moderens og faderens forhold til det lille barn, og hun gjorde rede for et undervisningsprogram, som gennem 12 år leder børn og unge frem til at have en grundlæggende erfaring af sig selv i et fællesskab (som ægteskabet er), og at have erfaret kærlighedens betydning. Der var to panel-samtaler. Stort indtryk gjorde et panel af 3 katolske kvinder fra Det hellige Land, som fortalte om deres arbejde i Caritas, i Det franciskanske Familiecenter og på Betlehems universitet. De sagde alle, at det var en stor støtte for dem, at vi katolske kvinder fra hele verden kom til deres land. Nogle citater fra deres oplæg: Dialog med jøderne er svært her, men som Jesu vidne skal man ikke undgå det svære Jesus har valgt mig til denne opgave, så, Jesus, kom og hjælp mig. De kristne, som jo er palæstinensere, siger, at de er den glemte Kirke. Størst indtryk gjorde dog et panel af unge katolske, muslimske og jødiske kvinder fra Focolare-bevægelsen. Hver af dem fortalte om, hvordan de i denne bevægelse havde oplevet, at kærlighed og respekt mellem mennesker er den eneste vej til en bedre verden. Vi bygger broer, så verden bliver bedre at være i. Det var en stor oplevelse at høre disse unge fortælle om, at venskab mellem kristne, muslimer og jøder er mulig. Det er jo ikke det, vi ser i danske aviser og TV. (de to afsnit ovenfor har været bragt i en artikel i Katolsk Orientering nr. 18). Hver dag havde vi messe, de fleste gange i konferencesalen. Messerne var forberedt af de forskellige regioner, og jeg vil sent glemme messen, der var forberedt af de afrikanske kvinder. Da læsningerne skulle begynde, bragte de biblen ind under jublende dans og sang.

11 11 Hver formiddag gav vores gejstlige rådgiver Fr. GianMaria Plidoro, OFM, nogle tanker til overvejelse. Her er nogle af hans tanker: Som kvinder skal I ændre verden, Gud er i stilheden vi skal kende Guds stemme, inden vi går ud i verden, Gud, giv os visdom til at se, hvad du vil med WUCWO (og jeg føjede til: og med DKKF). Konferencen indeholdt også 3 halvdagsture i Jerusalem og omegn. Vi var fordelt i ca. 10 busser, og vi besøgte alle de gode steder: Getsemane have, Sct. Anna kirke, Betesda dam, Gravkirken, Dormition Abbey, Nadversalen, Ein Karem med Johs. Døbers fødested og Visitationskirken, FaderVor kirken, Betlehem med Kapellet ude på marken og Fødselskirken. Fredag aften gik vi alle korsvejen i grupper med et kors, og det var en fantastisk oplevelse. Vores fællesskab på tværs af landegrænser, sprog og kultur blev styrket på en fantastisk måde ved at være på de steder, hvor Jesus Kristus, vores tros grundlag, blev født, levede, led, døde og opstod. Korsvejen sluttede i vores gruppe med, at vi gav hinanden

12 12 fredshilsenen, et bevægende tegn på, at den fred, der kan modstå al ufred i Jerusalem, Det hellige Land og i verden, kommer fra Jesus Kristus og Hans sejr over døden og alt ondt. Efter de 3 studiedage fulgte generalforsamlingen, som også varede 3 dage. Dagsordenen blev fulgt med bl.a. ændringer af love og vedtægter. I forbindelse med WUCWO s 100 års jubilæum er der en indsamling i gang for at skaffe penge til en jubilæumsfond, der bl.a. skal forbedre WUCWO s internationale repræsentation i relevante organer og forbedre kommunikation og evangelisation. Målet (måske urealistisk?) blev sat til 5 mio $. Regnskabsfører Joann C. Hillebrand, USA, meddelte, at der p.t. er givet løfte om $, og $ er betalt, deraf 2.315,75 kr. (= ca 425$) fra os! Der er altså lang vej igen! Der var fremsat 12 forslag til resolutioner. Disse vil jeg komme ind på i min beretning ved DKKF s generalforsamling, da nogle af dem vil resultere i nogle forslag til DKKF s videre arbejde. Der var stor spænding ved valgene, dog ikke så meget ved valget af bestyrelsen, idet der kun var opstillet 26 kandidater, og der kunne vælges op til 27 medlemmer, så alle blev valgt. Vores hidtidige

13 13 præsident Karen Hurley ønskede ikke at lade sig genvælge, og der var 2 kandidater: Brenda Finlayson fra Australien og Maria Giovanna Rugierri fra Italien. Det blev Maria Giovanna, som blev præsident for de næste 4 år, og ny vice-præsident for Europa blev Barbara Stitt fra England. Jeg talte med adskillige europæiske repræsentanter om det europæiske problem, nemlig at flere af de store foreninger fra Tyskland, Holland og Frankrig i forbindelse med WUCWOs overgang til at være såkaldt officiel katolsk forening, har opsagt deres fulde medlemskab af WUCWO og kun er associeret medlem. Disse foreninger manglede ved verdenskonferencen, og også Norges repræsentant manglede. Derfor er det en glæde, at WUCWO nu har en præsident, som er fra Europa og er i god kontakt med disse foreninger. Der er altså en dialog i gang, og vi må håbe, at alle katolske kvindeforeninger på jorden og altså også i Europa kan tilslutte sig WUCWO fuldt og helt. Vice-præsident Barbara Stitt vil sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer fra Europa: Dominique Jacquemin- Mangé fra Frankrig, Maria Budai fra Ungarn og Alessandra Tarabochia fra Italien, arbejde frem mod en europæisk konference i England i Generalforsamlingen vedtog, at overskriften for de næste 4 år i WUCWO er Love in Action Kærlighed i Handling. Vi må spørge os selv om, hvordan vi kan effektuere det i vores lille forening, i vores lille land. Selve konferencen sluttede med en stor fest på en restaurant i Betlehem. Der var god mad, sang og dans og stemningen var høj. Ca. 350 af os fortsatte på en 3-dages pilgrimstur til Galilæa. Og det var en fantastisk afslutning på hele samværet med alle disse skønne kvinder. Hjemme igen er minderne mange det er både det officielle indhold i konferencen, og det er mødet med deltagere på 2-mandshånd. Mine mange fotografier bringer minderne frem, og jeg håber, at jeg i anden sammenhæng kan fortælle mere om det.

14 14 Niels Steensen: Anatom, geolog og biskop En kort biografi: Undertegnede har, lige siden jeg konverterede i år 2000 og fik nærmere kendskab til Niels Steensen, været voldsomt fascineret af ham som person, hans enorme viden, hans inderlige fromhed og hans asketiske liv. Da jeg som vanligt i år deltog i mindefesten for Niels Stensen den 25. november, fik jeg en ubændig lyst til at skrive dette indlæg. Niels Stensen (eller Steensen) også kaldet Nicolaus Steno fødtes den 1. januar 1638 i København og døde den 25. november 1686 i Schwerin i det tidligere Østtyskland. Da han havde afsluttet sin universitetsuddannelse i København, hvor han læste medicin fra , rejste han ud i Europa. I Nederlandene, Frankrig og Italien kom han i kontakt med prominente forskere, og takket være sin gode iagttagelsesevne opdagede han hurtigt vigtige sammenhænge. På en tid, hvor forskning i faget naturvidenskab bestod i at studere de antikke autoriteter, havde Stensen mod til at stole på sine egne øjne, selv når hans observationer afveg fra de fastlagte doktriner. Niels Stensen drog i 1664 til Paris, hvor han opholdt sig fra november til september 1665 hos mæcenen Melchisedek Thevenot. Her holder Stensen et foredrag om hjerneanatomi, hvori han beskriver dissektioner af hjernen og kritiserer tidligere spekulationer om funktionen af hjernens dele. Det er især den engelske anatom Thomas Willis og den franske filosof Descartes, der må stå for skud. Stensen selv er meget tilbageholdende med at udtale sig; men foredraget bliver i 1669 udgivet i bogform. På det geologiske område fandt han fossile hajtænder og snegle på bjergtoppe og forklarede derudfra fossilernes oprindelse. Han publicerede sine geologiske studier i: "Foreløbig udkast til en afhandling om et fast legeme naturligt indesluttet i et fast legeme".

15 15 I religiøs henseende var Stensen opdraget med den lutherske lære, men han var kritisk over for den. Det blev et lidenskabeligt emne for ham, da han blev konfronteret med den romerske katolicisme under sine studier i Firenze. Efter studier i teologi besluttede han sig for at konvertere. Den beslutning bevirkede, at Stensens naturvidenskabelige forskning blev sat i baggrunden, muligvis fordi han indså, at hans geologiske resultater var i direkte modstrid med kirkens opfattelse af skabelsen. Han blev ordineret som præst, blev senere biskop i Schwerin i det lutherske nordlige Tyskland. Her døde han i Stensens liv, forskning og teologiske arbejde er studeret intenst, specielt med henblik på en kanonisering. 23. oktober 1988 blev han saligkåret af pave Johannes Paul 2.. Det er det første skridt frem mod en udråbelse til helgen. Hans berømte ord stammer fra en forelæsning på Københavns Anatomiske Teater i 1673: Skønt er det, vi ser, skønnere det, vi forstår, men langt det skønneste er det, vor forstand ikke kan rumme. Forskere er ikke enige om, hvordan den sidste sætning skal forstås: om den går på videnskaben eller troen. Begge tolkninger har deres berettigelse, idet der i videnskaben stadigvæk er meget, der ikke er klarlagt. Men det kan også forstås som Guds verden, som utilgængelig for mennesker. Flere steder i Danmark finder man Niels Stensens eftermæle: Steno Museet i Århus er opkaldt efter ham. Det viser udstillinger om naturvidenskabernes historie og den medicinske historie. Museet har et planetarium og en have med lægeplanter. Niels Steensens Gymnasium i København er en privatskole, drevet af jesuiterordenen. Gymnasieafdelingen er nordens eneste katolske gymnasium. Til ære for Stensen er et krater på Månen og et på Mars navngivet Steno. Stensens bog om hjerneanatomi bliver uddelt til nyuddannede københavnske hjernekirurger. Niels Stensen ligger i en sarkofag i kirken San Lorenzo i Firenze. Ad en sidedør er det gratis at komme ind til sarkofagen, og ved den ligger sedler med ønsker. Litterært (udover de almindeligt kendte bøger) udgav Karl Bjarnhof i 1972: "Støv skal du blive - På spor af Niels Steensen". Helle Østergreen-Johansen

16 16 En arbejdsom, men pragtfuld weekend Hvor? Odense. Hvornår? oktober Hvem? Danmarks Økumeniske Komite (DØK). Det er Kvinder fra Folkekirken, Den Katolske Kirke, Missionsforbundet, Baptistkirken, Frelsens Hær, Apostolsk Kirke, SMF, Metodistkirken. Hvor mange? 12 aktive kvinder. Vi var samlet for at få præsenteret 2011 s bededags-materiale, som er blevet udformet af kristne kvinder i Chile temaet er: Hvor mange brød har du? og er bygget over teksterne 5. Mosebog , 1. Kongebog og Markus Evangeliet Det er et fint materiale, som I kan glæde jer til at stifte bekendtskab med på Bededagen, 4. marts I kan allerede nu personligt få fat i materialet på forskellig vis. Prøv først i jeres egen menighed! Såfremt jeres menighed ikke har bestilt materialet, kan I få det fra DØK s sekretær på

17 17 På Odensemødet havde vi bibelarbejde omkring de tre tekster, men også en grundig snak om DØK s fremtid. Selve Kvindernes internationale Bededag hvert år i marts måned bliver besøgt også af mange katolske kvinder. Omkring to andre DØK-arrangementer svigter de katolske kvinder markant. Det første DØK-arrangement er Inspirationsdagene, der afholdes i januar/februar 2011 i Nykøbing Falster 8. januar (kontakt Kanny Kruse, tlf ), Tølløse 22. januar (kontakt Marianne Christoffersen, tlf ), Odense 27. januar (kontakt Ellen Hedelund, tlf ), Rønne 29. januar (kontakt Ebba Flinck, tlf ), Grenå 2. februar (kontakt Birgit Clausen, tlf ), Thorshavn 12. febuar (kontakt Sr. Marisa, tlf ). Det kan varmt anbefales. Kom selv og tag andre med! På Odensemødet fik vi også tid til at besøge fotoudstillingen VIA DOLOROSA i Sankt Hans Kirke. En udstilling der behandler spørgsmålet om mobning blandt unge og de lidelser, det medfører for såvel den, der mobbes som for den, der mobber og for alle dem, der på forskellige måder også rammes, fordi de er tæt på. I denne version er der 15 stationer, hvor den sidste handler om opstandelsen og håbet om, at der findes en bedre fremtid. Det var en positiv og meget stærk oplevelse at se denne udstilling. En pragtfuld sangaften lørdag og en fælles gudstjeneste søndag formiddag var også med på programmet. Jeg selv deltager i Inspirationsdagen i Tølløse. Alle er velkomne, og husk tilmelding. Inger Harbo Andersen

18 18 Kalender: Inspirationsdag i Tølløse: Lørdag den 22. januar 2011 Baptisternes Skoler, Kvarmløsevej 37, 4340 Tølløse kl Tilmelding og betaling senest 14/ kr. 125 se Inspirationsdag i Grenå: Onsdag den 2. februar 2011 Inspirationsaften til Kvindernes internationale Bededag finder sted i Sognegården, Nørregade 1, Grenå kl Kontaktperson: Birgit Clausen, tlf Kvindernes internationale Bededag fredag den 4. marts 2011 * I Grenå finder bededagen sted i Grenå Frikirke, Østergade 37, Grenå kl. 17. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og hyggeligt samvær. * i København hos Frelsens Hær, Valby Langgade 83 kl. 18. Generalforsamling i Stenosgade lørdag den 28. maj 2011 Lidt nyt fra Benedicte: - p. Jan Ophoff har været vores gejstlige rådgiver i 5 år, og hans periode udløb 31. juli i år. Vi har været meget glade for p. Ophoff i DKKF og har bedt biskoppen om at forlænge perioden med et år, hvilket biskoppen har imødekommet. - Pilgrimsvandringen, som blev annonceret i sidste nummer af nyhedsbrevet, blev aflyst i sidste øjeblik. Der var få tilmeldinger - omend vi fik mange positive reaktioner. Vi var ikke afskrækkede af den grund, men det var åbenbart tid til sygdom - for vi blev alle syge! - Vi er mange, som har set frem til en medlemsweekend på Magleås i marts. Vi må skuffes - den bliver ikke til noget denne gang.

19 19 Bestyrelsen består af: Landsleder Stedfortrædende landsleder Kasserer Benedicte Knudsen Helle Østergreen-Johansen Anna Smitshuysen Urlev Kirkevej 7 Landgildevej 2 Drosselvej Hedensted 2300 København S 6000 Kolding Sekretær Medlem Jytte Marianne Hansen Else Dupont Østerbrogade 88A, 2.tv. Udsigten København Ø 6400 Sønderborg Suppleant ØST Suppleant VEST Kirsten Wenneberg Hanne Marianne Jensen Thyvej 8 st.th. Knud Hansensvej 2720 Vanløse 6000 Kolding Repræsentanter: WUCWO: Birgit Clausen Kvinderådet: Anette Marko, Kate Hovgård Jacobsen og Marlene Henrichsen Danmarks Økumeniske Komité (DØK): Inger Harbo Andersen og Helle Østergreen-Johansen Som DKKFs gejstlige rådgiver har biskoppen udpeget indtil : p. Jan Ophoff, o.præm, Fjellegade 2, 7100 Vejle, Kontingent kr. 200 indbetales på vedlagte girokort eller på reg.nr kontonr HUSK at skrive dit navn! Kontingentet betales inden 1. marts Næste nummer af nyhedsbrevet udsendes efter behov.

20 20 Alle DKKF'ere ønskes en GLÆDELIG JUL

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Kort over pilgrimsruten v/ Inger Wierød Pilgrimsvandring på Hærvejen v/ Benedicte Knudsen Indonesisk aften v/ Inger Harbo Andersen Maria Goretti-dag i Viborg og bønskort v/ Birgit Clausen Dalumretræte

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Nyt fra bestyrelsen v/ Birgit Clausen Kontingent for 2012 Åsebakkeweekend v/ Birgit Clausen Beredskabsplanen v/ Anette Macko Sankt Martins Børnehave v/ Inger Harbo Andersen Kampdag eller bededag

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere